Manuel l roxas '' MANUEL ROXAS'' matapos maisaayos ang pamahalaan,sinimulan ni pangulong roxas ang paglutas sa mga suliranin

ng bagong rep. pangunahin ay ang pagunlad ng kabuhayan paglutas ng suliranin ng huk at paglinaw sa patakarang panlabas ng bansa kaugnay ang usaping parity rights Ang una ay ang bell trade relations act o ang nagtakda ng 28 taon na kalakalan ng estados unidos at pilipinas, Batas rehabilitasyon Parity Rights na pantay na paggamit ng mga amerikano at ng mga pilipino ng ating mga likas-yaman at ang pacsa o ang presidential action committee on social amelioration. Pangunahin sa mga suliranin ng administarasyon ni Diosdado Pangan Macapagal ang pangkabuhayan. Nangako si Diosdado Pangan Macapagal na lulutasin niya ang mga problema sa pabahay,hanapbuhay, pagtaas ng sahod at pagtulong sa mga magsasaka. Upang malutas ito, bumalangkas ng 5 taon progama ang administrasyon ni Diosdado Pangan Macapagal. Layunin nito ang sapat pag-unlad ng kabuhayan sa bansa at mabigyan ng sapat na pangangailangan ng mamamayan. Mga Programa: Sa panunungkulan ni Pangulong Diosdado Macapagal ay tinangal din niya ang kumokontrol sa pagpalitan ng piso at dolyar. Ito’y tinatawag na Decontrol Program kung saan ay naging 3 piso at 90 sentimos na ang palit sa isang dolyar, mula sa 1$/2 piso na palitan mula pa noong 1946. Nahalal siya sa Kongreso noong 1949 at muli noong 1953.

Naglingkod siya bilang tagapamahala ng Try-Tran Motors bago magkadigma. - Pinigil niya ang panganib na lilikhain ng pulahang Komunista at naging napakatanyag sa mamamayan. - Iniligtas niya ang demokrasya ng pilipinas Pinigil niya ang paghihimagsik ng Huk o ng komunista.

• •

Inilunsad niya ang patakarang "Pilipino Muna" noong ika-21 ng Agosto 1958. Ipinagpatuloy rin ni Garcia ang pakikipag-ugnayan sa mga karatig-bansa sa Asya. Noong 1959, hinikayat nina Pangulong Garcia at Tungku Abdul Rahman ng Malaysia ang mga bansa sa Asya na bumuo ng isang samahan ngunit tanging Thailand lamang ang tumugon.Itinatag ang tatlong bansa ang Association of Southeast Asia (ASA) noong 1961. Muling pagpapalakas ng demokrasya sa bansa sa pamamagitan ng paggalang sa mga karapatang pantao.

at panitikan (Republic Cultural Heritage Award) Paglikha ng Jose Rizal Centennial Commission na namahala sa pagdiriwang ng First Centenary of the National Hero of the Philippines noong ika-19 ng hunyo 1971.• • Muling pagsasabuhay ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga gantimpala at parangal sa mahuhusay na Pilipino sa larangan ng sining. . agham.