P. 1
MGA ALAMAT

MGA ALAMAT

|Views: 617|Likes:
Published by DanicaEdonFelarca

More info:

Published by: DanicaEdonFelarca on Mar 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/19/2013

pdf

text

original

ALAMAT NG LANSONES

Tumunog ang kampana sa munting Kapilya ng isang nayon sa bayan ng Paete, lalawigan ng Laguna. Napabalikwas si Manuel at masuyong ginising ang nahihimbing na kabiyak. "Gising na Edna, at tayo'y mahuhuli sa misa." Marahang nagmulat ng mga mata ang babae, kumurap-kurap at nang mabalingan ng tingin ang asawa ay napangiti. Mabilis na gumayak ang mag-asawa upang magsimba sa misang minsan sa isang buwan idinaraos sa kanilang nayon ng kura paroko ng bayan. Hindi nagtagal at ang mag-asawa ay kasama na sa pulutong ng mga taga-nayong patungo sa Kapilya. Magkatabing lumuhod sa isang sulok ang magkabiyak at taimtim na nananalangin. "Diyos ko," and marahang panalangin ni Edna, "Patnubayan mo po kami sa aming pamumuhay, nawa's huwag magbago ang pagmamahal sa akin ni Manuel." Si Manuel naman ay taimtim ding dumadalangin sa kaligtasan ng asawa, na alam niyang nagtataglay sa sinapupunan ng unang binhi ng kanilang pag-iibigan. Nang matapos ang misa ay magiliw na inakay ni Manuel ang kabiyak at sila'y lumakad na pauwi sa kanilang tahanan. Sa kanilang marahang paglalakad ay biglang napahinto si Edna. "Naku! kay gandang mga bunga niyon," ang wika kay Manuel sabay turo sa puno ng lansones na hitik na hitik sa bunga. "Gusto ko niyon, ikuha mo ako," ani Ednang halos matulo ang laway sa pananabik. Napakurap-kurap si Manuel. Hindi niya malaman ang gagawin. Alam niyang ang lansones ay lason at Hindi maaring kainin ngunit batid din naman niyang nagdadalang-tao ang asawa at hindi dapat biguin sa pagkaing hinihiling. Sa pagkakatigagal ng lalaki ay marahan siyang kinalabit ni Edna at muling sumamong ikuha siya ng mga bunga ng lansones. "Iyan ay lason kaya't hindi ko maibibigay sa iyo." Pagkarinig ni Edna sa wika ng asawa ay pumatak ang luha. Sunod-sunod na hikbi ang pumulas sa kanyang mga labi. Parang ginugutay ang dibdib ni Manuel sa malaking habag sa asawa ngunit tinigasan niya ang kanyang loob. Masuyong inakbayan ni Manuel ang asawa at marahang nangusap. "Huwag na iyan ang hilingin mo, alam mo namang iya'y lason. Hayaan mo at pagdating natin sa bahay ay pipitas ako sa duluhan ng mga manggang manibalang." Walang imikan nilang tinalunton ang landas patungo sa kanilang tahanan. Ang maaliwalas na langit ng kanilang pag-iibigan ay biglang sinaputan ng ulap. Ni hindi sinulyapan ni Edna ang mga manggang manibalang na pitas ni Manuel sa kanilang duluhan. Ang babae'y laging nagkukulong sa silid, ayaw tumikim man lamang ng pagkain at ayaw tapunan ng tingin ang pinagtatampuhang asawa.Hindi nagtagal ang babae'y naratay sa banig ng karamdaman. Hindi malaman ni Manuel ang gagawin sa kalunoslunos na kalagayan ng asawa."Edna, ano ba ang dinaramdam mo?" lipos na pag-aalalang wika ni Manuel habang buong pagsuyong hinahaplos ang noo ng maysakit. Marahang iling lamang ang itinugon ng nakaratay at dalawang butil ng luha ang nag-uunahang gumulong sa pisngi. Balisang nagpalakad-lakad si Manuel sa tabi ng maysakit. Hindi niya matagalang tignan ang payat na kaanyuan ngayon na kaibang-kakaiba sa dating Ednang sinuyo niya't minahal. Wala na ngayon

"Diyos ko. pinakamamahal ko ang aking asawa at wala nang halaga sa akin ang buhay kung siya'y mawawala pa sa aking piling. Biglang naglaho at saan man niya igala ang kanyang mata ay hindi makita. Nanginginig ang kamay na pinitas ang isang kumpol ng bunga ng kamatayan. dahil sa matinding abag sa kabiyak. tulungan mo po kami. Ang bunga ng kamatayang pinakamimithi ng kanyang asawa. "Anak ko. Nanaog siya at tinungo ang puno ng lansones. kainin mo ang bungang iyong hawak. Sa tinig na waring isang anghel ay marahang nangungusap ang babae. Biglang sumigla ang katawanni Manuel at hindi magkandatutong pinitas ang lahat ng mga bungang makakaya niyang dalhin at nagdudumaling umuwi sa naghihintay na asawa. ang dating mapupungay na mga mata'y malalamlam. Sa nakitang pagaalinlangan ni Manuel ay muling nangusap ang babaeng nakaputi.ang namumurok na pisngi. Sunod-sunod na patak ng luha ang nalaglag sa pagkagunitang ang bungang iyon ang tatapos sa lahat ng kanilang kaligayahan. kainin mo ang bungang iyong hawak. Kukunin niya ang mga bunga ng lansones." Pagkasabi noo'y kumuha ng isang bunga sa hawak na kumpol ni Manuel at ito'y marahang pinisil." Nagbantulot sumunod si Manuel sapagkat alam niyang ang bungang iyon ay lason. Humalimuyak ang bangong sa tanang buhay niya ay noon lamang niyang masamyo. Nang hindi na niya makaya ang damdaming lumulukob sa kanyang pagkatao ay mabilis na nagpasiya. wala na ang ningning ng kaligayahan. Sa wakas ay isinuko rin niya ang katigasan ng kanyang loob." nangangatagal ang mga labing marahan niyang naiusal kasabay ng mariing pagpikit ng mga mata. . Anong sarap at anong tamis! Nang ibaling niya ang paningin sa babaeng nakaputi ay nawala na ito. Sa pagmumulat niya ng paningin siya'y nabigla. Anong laking himala! May nabuong liwanag sa kanyang harapan at gayon na lamang ang kanyang panggigilalas noong iyon ay maging isang napakagandang babaing binusilak sa kaputian. Mawala ang takot ni Manuel at mabilis na tinalupan ang isang bunga ng lansones. maputla ang dati'y mapupulang mga labi at mistulang larawan ng kamatayan. "Huwag kang matakot. "Salamat po. Diyos ko!" ang nabikas ni Manuel.

Hudyat iyon ng pamamahinga. Ang malakas na pagkokak ng mga Palaka at paghuni ng mga Kuliglig ay sumaliw sa awit ng mga Maya. Ang buong kagubatan ay nagliliwanag sa tama ng mga ilaw ng parol ng mga Alitaptap. Bilang panghabambuhay na parusa ay pinamalagi ng Adang manatili sa labas ng Kasoy ang abuhing Buto nito. Pinatay na ng mga Alitaptap ang parol nila. Bukod tanging ang buto ng kasoy ang lungkut na lungkot. Iwinasiwas nito ang nagniningning na pananglaw. Mahigpit namang ikinabit ng mga halaman ang mga ugat sa ilalim ng lupa. Sa isang iglap ay nakalabas sa madilim na kulungan ang Buto. Hatinggabi na nang iwasiwas na muli ng butihing Ada ang kaniyang makinang na pananglaw. Ang huni ng mga Kuliglig at kokak ng mga Palaka ay sumasaliw sa awit ng mga Maya. Napansin ng Buto na nagsipagtago ang mga hayop sa mga kuweba. Napapasabay din sa pagimbay ang mahagway na Kawayan kasama ang Pagong na nagbababa at nagtataas ng bahay-bahayan. Sa tuwa ng Elepanteay kumembut-kembot ito sa pag-indak. Malamang na tamaan ka pa ng kidlat.”Hindi pinakinggan ng Ada ang abuhing Buto ng Kasoy. Lahat ay kumakanta. at pagkakatuwaan ng mga hayop at halaman. Takot at kinakaliglig sa lamig ang Buto. ng mga Elepante ang mga Tamaraw. Lungkut na lungkot ang buto sapagkat madilim na madilim sa loob ng kasoy. Kapareha naman ni Kangkong ang Sitaw. Sa gabi ng handaan ay ipinatawag ng Ada ang lahat ng hayop at halaman. Iyan ang Alamat ng Kasoy at ng di nito makuntentong Buto. May kahilingan ka ba?” “Ayoko pong nakakulong sa madilim na lugar na kinalalagyan ko. Heto ako. Lalo itong nalungkot nang malamang magdaraos ng isang handaan ang Adang kagubatan. Hindi lang nila naririnig kundi nakikita pa ang katuwaan ng lahat. “Gusto kong maging maligaya ka. mahal na Ada. A…Ayoko na sa labas. Naiinggit ako sa ibang hayop at halaman na tuwang-tuwa kapag may handaan sa kagubatan.” Masayang-masayang napanood ng Buto ng Kasoy ang sayawan.ALAMAT NG MACOPA Noong unang panahon ay nasa loob ng kasoy ang abuhing buto nito. Maawa kayo. Tulad ng dapat asahan. bumuhos na ang malakas na ulan. nakakarinig ng awit at tawanan pero hindi naman nakikita ang katuwaan. Lahat ay nagsasayaw. Masayang-masaya ang kagubatan. ni Mangga ang Dalanghita. Mabibingi ka sa ingay ng kulog.”Naantig ang maawaing damdamin ng mahal na Ada. Ma…Mamamatay ka sa sobrang ginaw. nakikita ang masayang paligid. ng Zibra ang Tsonggo. “Ga…Ganito pala sa labas. Gawan ninyo ng paraang makalabas po sana ako sa pagkakakulong ko sa loob ng prutas na ito. .” Naulinigan ng makapangyarihang Ada himutok ng Buto. Nahahalinhan ng takot at lungkot nang kumulog at kumidlat. Nakakasama sila sa pagsasaya. ni Saging ang Papaya. “Mabuti pa sila. kantahan.Nalungkot ang Buto nang dumilim na ang paligid. Masayang kasayaw ng mga Kuneho ang mga Usa.

"Naku! ang nanay ko." ang sagot ng ina. Nais na sana ng ina na turuan ang anak na gumawa. palibhasa'y ina kaya matiisin. Dinilig niya ito at inalagaan araw-araw. naririyan lamang yan. walang katiyaga-tiyaga. . magbihis at matulog. "Marami naman kayong sinisermon pa" ang wika ng anak sabay panaog. Tumagal ang sakit ni Aling Osang ngunit nagrereklamo na si Pina na pagod na raw ito sa paglilingkod sa ina. Si Pina ay lumaki sa layaw dahil na rin kay Aling Osang. Lumipas ang mga oras ngunit hindi na nakabalik si Pina sa itaas. "Kanina pa nga ako hanap ng hanap eh ! Talagang wala!" ang muling sabi ng anak. Ang katuwiran ng ina ay "maliit pa naman si Pina." Marahil ay paglumaki na ay gagawa rin siya. Kung ayaw magtrabaho ng anak. tuloy naalala nito ang sinabi niya sa kanyang anak. hindi na mautusan ng ina ang anak." ang wika ng ina. Hanggang isang araw si Aling Osang ay nagkasakit at halos na nakahiga na lamang. "Hanapin mo. Isang araw. Isang umaga. hindi ito pinagagawa ng ina at sa halip siya ang nagtatrabaho ng lahat ng gawaing bahay. Kung bakit maraming mga mata at kung bakit pinya ang tawag sa kanya ay malalaman nating sa ating alamat. bakit ka nagkasakit?" ang tanong ni Pina. ngunit mamait-mait sapagkat ito'y sunog. Kaya sa malimit na pangyayari. Ganun pa man ay natuwa na rin ang ina pagkat kahit papaano siya'y napagsilbihan ng anak. "Ewan ko nga ba. Palibhasa bugtong na anak. "Bakit ba hindi ka na lang magkaroon ng maraming mata ng makita mo ang hinahanap mo! ito talagang anak ko. Kung kaya ang gawain ni Pina ay maglaro. maligo. Ilang araw ang nakaraan sa tulong at awa ay gumaling na si Aling Osang. Sinunod naman nito ang utos ng ina at sa ilang saglit ay inihain na ito ni Pina. ngunit naging ugali na nito ang katamaran. sabay utos na kung puwedeng ipaglugay nito ang nanay. "Saan kaya naroroon ang sandok?" ang sambit nito. sa may bakuran ay mataman na nagwalis si Aling Osang. siya na ang gumagawa.ALAMAT NG PINYA Matamis at masarap ang nasabing prutas lalo na kapag katamtaman ang pagkahinog. At bigla na lang nawala ang kanyang maal na anak ng mga sandaling iyon." ang sabi naman ng ina. Napansin niya ito at tila maraming mata. Di nagtagal at nagkaroon ng bunga. si Pina'y nagluto at maghahain na lamang ito ngunit hindi makita ang sandok. Maraming nagsasabi na ito raw ay magaling na pantunaw lalo na kapag bagong kain tayo. Nawala siya na parang bula na naglaho at walang nakakita sa kanya kahit kapitbahay. Hinanap ng ina ang anak ngunit talagang hindi na nakita. Laking gulat niya ng makita nito ang tumubong halaman sa malapit sa kanilang tarangkahan. Sa isang malayong pook ng lalawigan don nakatira ang mag-inang si Aling Osang at si Pina na kaisa-isang anak. Marahil ay hahanapin niya ang sandok sa silong at baka nahulog.

Hindi matuwid ang kanilang ginagawa. at samakatuwid ay nakakakuha sa kanilang lupa. " na ibalik ang bakod sa dating kintatayuan. Inihanda ng datu ng Gagalangin ang kanyang mga hukbo." anya sa mga utusan. ang datu ay biglang dinapuan ng isang ." Nagalit ang datu ng Balintawak nang humarap sa kanya ang mga sugong buhat sa Gagalangin at sabihin sa kanya ang biling ng datu roon. "Sabihin ninyo. wala na siyang ina. si Delfin ay gumagawa ng isang lihim na lagusan kanayang madaraanan. sapagka't tunay na isang pagnanakaw. na tuwing limang taon ay ginigiba at pinapalitan. malimit daw magpasayal sila ni Rosita. bagaman ayon sa mattanda. iginayak din niya ang kanyang mga kawal. Kailangang bawiin niya sa pamamagitan ng patalim ang lupang sa palagay niya ay ninakaw sa kanya.walang halong pag-iimbot. Maraming binatang nagingibig sa kanya. ang nagpapalit ay ang mga kawal ng datu sa Gagalangin. Ang bakod ay binbalik ko lamang sa dapat kalgyan ayon sa natuklasan kong mga kasulatan ng aking mga nuno. tumanggap siya ng blita na ang bagong bakod na itinatayo ay iniusod nang may limang talampakan sa dako ng Gagalangin. Ang Balintawak at ang Gagalangin ay baranggay na magkapit-bahay."Ipinag-alab bg loob ng ama ni Delfin ang tinanggap niyang balita. sila ang nag-aasikaso sa kanyang mga pangangailangan. Sa pagitan ay may isang matibay na bakod na yari sa mga pinatuyong kawayan . Marangal ang pag-ibig ni Delfin kay Rosita -. Minsan. Ngunit ang lahat ay gumagawa alinsunod sa utos ng kani-kanilang puno. Nakapagtataka kung bakit gaong ang kanilang mga ama ay mahigpit na magkaaway ay sila'y tinubuan ng pag-ibig sa isa't isa. Kung minsan. ngunit ang nakabihag ng kanyang mailap na puso ay ang anak na binata ng datu ng Gagalangin na nangangalang Delfin. kasama ang mga abay na dalaga. Ang ngalan niya ay Rosita. ang karaniwang nagiging hangganan ay digmaan. Nang mabalitaan ng datu ng Balintawak na ang Gagalangin ay naghahanda upang siya ay digmain. Nang malapit na ang araw ng paglusob ng hukbo ng Gagalangin sa mga taga-Balintawak.ALAMAT NG SAMPAGUITA Ang sampaguita. Ang pag-iibigan nilang iyon ay lingid sa kaalaman ng kanilang mga magulang. ang mga tagpong inilalarawan sa kuwento ay nangyari noong bago pa dumating dito sa atin ang mga Kastila. alang ano mang masamang hangarin. Sa isang sulok ng bakod ng hanggahan natatabingan ng malagong halaman. Noo'y panahon pa ng mga baranggay at datu. Ang datu ng Balintawak ay mayroon daw isang anak na dalaga na walang pangalawa sa kagandahan." na ako'y hindi magnanakaw. "Sabihin niyo sa inyong datu. Nag-utos siya sa ilan niyang mga tauhan upang magmasid sa ginagawang pagbabakod ng mga taga-Balintawak. Sinasamyo nila ang malinis na simoy ng kabukiran at pinanonood nila ang kaayaayang mukha ng buwan." ang wika niya sa mga sugo. nabalitaan ng datu ng Gagalangin na ang hanggahang bakod ay binubuwag at pinapalitan ng mga taga-Balintawak. datapuwa't mayroon siyang apat na abay na pawang mga dalaga rin. Agad siyang nagpautos sa datu ng Balintawak. kung minsan naman ay ang mga kawal ng datu sa Balintawak. Nang sila'y magbali. Kaya't kung gabing maliwanag ang buwan. Ang dalawang pangunahing tauhan ay bibigyan natin ng mga makabagong pangalan. ay may iniingatang isang magandang alamat. maging sa mukha at sa pag-uugali. na ating pambansang bulaklak. Sa gayung mga alitan.

Maraming nalagas sa magkabilang panig. malapit sa lihim na lagusang dinaraanan niya kung gabing maliwanag ang buwan at sila ni Rosita. at nakakabit pa rin sa kalansay. Gayon na lamang ang kanyang pag-aalala. Napansin nila na ang waring nagmumula sa isang masukal na dako. siya'y nabuwal na lamang at sukat sa lupa.. Nawala na ang mga baranggay at dumating na ang mga Kastila. Ngayo'y nanariwa sa alala ng mga matatanda ang kasaysayan ng dalawang kapospalad . Datapuwa't wala na silang panahon upang magkausap pa. na sinibulan ng dalawang puno ng halamang ang mga bulaklak ay may kaliitan datapuwa't maputi. Naiwan kay Delfin ang isang mabigat na panagutan: siya ang magiging heneral ng hukbo ng Gagalangin. Ang sabi lamang nila ay ganito : nang mabalitaan ni Rosita ang pagkamatay ni Delfin sa labanan. Naging madugo ang labanan nang magsagupa ang dalawang hukbo. Samantala. Hindi nabanggit ng mga matatandang nagkuwento ang sinapit na buhay ng dalawang magsing-ibig. ipinagbilin niya sa kanyang mga kawal na doon siya ilibing sa tabi ng hanggahang bakod. Nguni't ang kanilang pagtataka'y lalo pang nadagdagan nang makita nilang ang dalwang puno ng mababangong halaman ay nagmumula sa mga bibig ng dalawang bungong hindi gaanong nagkakalayo sa pagkakabaon. at ang "Sumpa kita!" na inihahatid ng panggabing simoy sa pandinig ng mga nagmamatyag ay naging "Sampaguita" . may mahiwagang tinig na naririnig ang nagsisipanirahan sa may pagitan ng ng dalwang nayong naturan. pinagbigyan niya ang kahilingan ng minamahal niyang anak.mahiwagang karamdaman at di nagtagal ay namatay. Bago siya nalagutan ng hininga. hiningi niya sa kanyang ama na ang bangkay niya'y doon lamang ilibing sa tabi ng pinaglibingan kay Delfin. Ang tinig ay waring sa isang babae at malambing daw na parang marahang bulong ng panggabing hanging humahalik sa mga dahon ng halaman.. Si Delfin ay natadtad ng sugat . lalu na kung mga gabing maliwanag ang buwan. Kinabukasan noo'y lalabas na sa larangan ang kanyang ama sa unahan ng isang malaking hukbo. Nang sa palagay ni Rosita ay hindi siya magtatagal. Sa di-kawasa'y naisipan nilang hukayin ang dalawang halamang iyon upang matuklasan ang hiwaga ng malambing na tinig at ang kahulugan ng mga salitang sinasambit.. .Sumpa kita!" ang winiwika raw ng tinig. ay mapayapang namamasyal sa makapal na damuhan. Masaklap man sa kalooban ng datu. na siyang iningalan na tuloy sa mahalimuyak na bulaklak ng halamang tumutubo sa libing ng magsing-irog. kung minsa't sila'y nagbabantay. Hindi naman sila gaanong naghirap. Nagpatawag ng magagaling na mangagamot ang datung ama niya. Kung buwan daw ng Mayo. ang dalaga'y nagkasakit sa matinding dalamhati. ay wala namang nakikita. Ngunit ang mga tao sa dalawang pook na ito ay naliligalig sa isang mahiwagang bagay. Ngunit ang mga tao. Ganyan ang lagi nang nasasaksihan ng mga tao roon kung buwan ng Mayo. Maraming taon ang lumipas mula noon. Unti-unti itong pinanawan ng lakas. "Sumpa kita! . kama ng mga abay nito.Si Delfin at si Rosita. Nang makarating sa kaalaman ni Rosita ang bagay na ito. maraming talulot at ang iwing bango'y pambihira. ngunit sino man sa kanila'y hindi nakapagpagaling sa kaawa-awang dalaga. Naitatag na ang siyudad ng Maynila. Ibig sana niyang magkausap sila ni Delfin upang ito'y himuking iurong na ang digmaan at mapayapang pakipag-usapan sa ama niya ang lahat.. at dahil sa masaganang dugong nawala sa kanya. samatalang ang kanyang ama ay nahasa na sa maraming pakikilaban sapul pagkabata. taun-taon. siya'y kinabahan. Si Delfin ay batang-bata at wala pang gaanong karanasan sa digmaan. kung ano ang naging hanggan ng labanan. At buhat noo'y marami ng tao sa Balintawak at sa Gagalangin. Ang kuwento'y nagkasalin-salin sa maraming bibig..

Laging nangangamba ang mga tao na sa maliit na pagkukulang ay napakalaking parusa ang ipataw sa kanila. Isang mangingisda noon ang minalas na hinatinggabi sa panghuhuli ng isda. Kahit alam niyang natutulog pa ang Sultan at pinuntahan niya at kinatok ang tirahan ng pinuno. Marami na siyang pinapatay. Gusto niyang yumuyuko ang mga tao kapag ipinatatawag niya. Ang nabanggit na korona ay laging suot niya saan man siya magpunta. Para sa nakararami ang Barabas ay kasingkahulugan ng kawalan ng katarungan. Nais niyang isipin ng lahat na lagi siyang nakatataas sa kanila. sumasagi rin sa kanila ang kalungkutan kapag naaalala nila ang tanging anak na naiwan sa kanilang tahanan. Itinanong ng mayabang na pinuno kung sino siya. Hindi lamang malupit si Sultan Barabas. Upang maging mga produktibong alipin ng Sultan. Matanda man o bata ay takot na takot kapag nababanggit ang pangalang Sultan Barabas. Nangunguna rin sa kasakiman si Sultan Barabas. Kahit sa pagtulog ay mahigpit na yakap-yakap pa rin niya ang koronang lalong nagpapayabang sa katauhan niya. Sobra sa lupit ang nabanggit na pinuno na tinatawag sa pangalang Sultan Barabas. at ipinakulong pa ni Barabas ang pobre.ALAMAT NG BAYABAS Noong unang panahon. Nang malaman ng Sultang ekspertong magdadaing ang nagmamakaawa ay nakaisip ng paraan ang tuso. Ayaw na ayaw ng Sultan na gabi na ay nasa lansangan pa ang sinuman sa kanyang mga nasasakupan.” . Hindi alam ng mag-asawa na habang wala sila sa tirahan may mga ada namang nagbabantay sa kaisa-isa nilang mahal sa buhay na kahit totoy na totoy pa lang sa kamusmusan ay marunong na ring manindigan. Dali-dali itong nagpunta. at pagkatapos ay patiwarik na ilublob ito sa tubig. Ipinatawag niya ang mga kawal at ipinakagat sa mga langgam ang kaawa-awang magdadaing bago ito ipinakulong sa piitan. mangga. Galit na galit na nagising ang Sultan. Nakarating sa asawa ng mangingisda na isang magdadaing ang balitang pagpaparusa at pagpapakulong. Ang kawalan ng katarungan ni Sultan Barabas ay minsan na namang napatunayan. Bagamat maligaya ang mag-asawa na kahit mga alipin ay magkasama. Gugustuhin pa niyang mangabulok ang mga makopa. Hindi na rin mabilang ang pinakulong niya sa piitan. Lalo itong naggalit-galitan. Sinabi ng kumakatok na magdadaing na asawa siya ng mangingisda at naroon sya upang makiusap na pakawalan ang ikinulong. at chesa na bunga ng mga puno kaysa sa ipamigay sa sinumang maralitang kumakalam ang tiyan. May kayabangan din siya. may isang sultan na lubos na kinatatakutan ng lahat. ang bawat isdang mahuhuli ng mangingisda ay pinalalagyan agad ng suka kaagad sa magdadaing. Nagkibitbalikat lang ang gahaman. Pinarusahan sila at ipinakulong sa mga kasalanang hindi nila dapat pagdusahan. Ang malawak na hardin niya na pinamumungahan ng iba’t-ibang prutas ay hindi niya pinapapasukan kaninuman. “Saan po ba naroon ang tatay at nanay ko?” “Nasa kaharian sila ni Sultan Barabas. Sapagkat walang awa sa kapw pinadakip ni Sultan Barabas ang mangingisda. Ito ang dahilan kung bakit laging nakasubsob sa ulo niya ang makinang na korona. Kahit nakakulong ay natutuwa ang mag-asawa sapagkat sila ay muling nagkita.

“Pinasisid mo sa dagat ang ama kong mangingisda. Ang kamatayan ng ganid na dapat sana ay ipinagluksa ay ikinatuwa pa ng marami. Hindi mo ba alam na Sultan akong dapat igalang?” nangangalog ang babang sigaw ng gahaman. Gusto ko po silang makawala sa kulungan. Masama ka ipinakulong mo ang ama at ina ko. Nagtataka ang Sultan nang mamunga ang puno sapagkat mukha itong ulo ng tao na may korona sa tuktok. Ang humaliling Sultan ay kakaiba sa namatay. Sa anumang kanilang itinanim.” “At bakit ka sa akin hihingi ng pagkain mo?” nag-aalborotong tanong ng Sultan. Hindi rin siya padalus-dalos sa pagpapataw ng parusa. Sila ang dahilan kaya marangyang-marangya ang iyong mesang kainan. . Pinadiligan niya ito sa mga hardinero at ipinaalagaan arawaraw. Sinisikap niyang magbigay ng isang makatarungang pagpapasiya sa kaso ng sinumang nasasakupan niya mahirap man o mayaman. “Sino ka at sa ganitong oras ng gabi ay kumakatok ka sa palasyo ko?” “Gutum na gutom na ako. Sa lugar na kinatumbahan inilibing ang Sultan.” nang-iinis na nagtatakbo sa loob ng palasyo ang bata. Napansin ng bata ang makinang na koronang naiwan ng Sultan sa higaan.” “Hindi ikaw ang nagpagod upang mangisda at magdaing. akala mo kung sino ka. Tinakbo niya ito at isinuot at nang-iinsultong nagwika “ang korona ay ipinapatong lang sa ulo ng lider na mabuti sa tao. Para sa kanya ang lahat ay pantay-pantay sa napipiringang katarungan. Binigyan niya ng karapatan ang inosenteng bata na malayang makapupunta sa hardin upang makapamitas ng prutas na kanyang piliin. Hindi maabut-abutan ng sukab ang inosenteng bata sapagkat inililipad ito ng mga ada. Nang gabi ring iyon ay inilawan nila ang daan ng inosenteng bata papunta sa kaharian. Hihingi ako ng pagkain sa mesang kainan mo.” Nang nakita ng mga ada na lumuluha ang kaisa-isang anak ng mangingisda at magdadaing ay naawa sila. Ang mahimbing na pagtulog ng Sultan ay lubhang nagambala ng malakas na katok ng bata sa pintuan ng kaharian. Ilang taon din ang nakaraan at naging malaking puno ang halaman. Nakarating ang habulan sa malawak na harding kinatatamnan ng maraming punungkahoy. Tinitimbang niyang mabuti ang bawat paratang sa sinumang nagkakasala. sila ang may dapat anihin!” “Aba napakaliit mong bata ka. Isang araw na naglilibot sa hardin ng palasyo ang bagong Sultan ay nakatawag ng pansin niya ang isang halamang tumubo sa pinaglibingan kay Barabas. Mga magulang ko ang iyong inalipin. Sa sobrang pagod ay sumakit ang dibdib ng Sultan at ikinatumba nito. Sapagkat totoong makatarungan. Noon din ay namatay ang Sultang walang pagpapahalaga sa tunay na kahulugan ng katarungan. Ngayon ako naman ang habulin mo at ipakulong mo. pinalaya at tinulungan ng bagong Sultang makapamuhay nang matiwasay ang mangingisda at magdadaing.“Tulungan po ninyo ako. Ang ina ko naman ay pinagdadaing mo. Sa sobrang galit ng Sultan ay hinabol niya nang hinabol ang musmos. Ipinagdiwang ng lahat ang panunungkulan ng makatarungan Sultan.

“Pagkapait-pait! Kasimpait ng ugali ni Barabas!” Ilang araw lang ang lumipas ay lumaki na ag mga bunga ng berdeng prutas. “Barabas. Bayabas!” At diyan nagsimula ang alamat ng Bayabas. “Pagkatamis-tamis! Pagkasarap-sarap ng Barabas!” Magmula noon. . Minsang nanungkit ng berdeng prutas ang ilang paslit na bata at tanungin ng mga nakatatanda kung ano ang tawag sa nabanggit na bunga ay sabay-sabay silang nagsisagot na. tinawag na Barabas ang berdeng prutas na may nakapatong na korona. “Pagkaasim-asim! Kasing asim ng mukha ni Barabas!” Hindi nagtagal. Nang tikman nila ang bunga ay nagulat sila.“Si Barabas yan!” sigaw ng mga tao. ang mga berdeng bunga ay dumilaw at naging hinog na. Nang kagatin ng mga bata ay napangiwi sila. Napangiti ang lahat nang pitasin ang mga bunga at kagatin. Barabas.

. pagiingatan kong huwag kang magdusa kung na sa sa akin ang iyong ligaya.! . pagka t natunayang ikaw y isang langit na di dadalawin ng mga panganib. Nananalig akong napakadalisay ng iyong pag-ibig sa ating suyuan. Kaya't aking irog: Ikaw'y pumanatag.SAKSI Ikaw nga'y dapat kong mahalin nang labis at ukulang tangi ng aking pagibig. Pagaaralan ko. kaya't ang puso ko'y nagpapakatibay hanggang sa sumapit ang dakilang araw. hanggang makakaya na ikaw'y malagak sa tuwa't ginhawa. at kung sakali mang tayo'y mabagabag ay huwag magtaká sa Sangmaliwanag pagka t ang langit ma y nagaalapaap.

C. maikli? Sukat na ang dulo’t ang pinaka-abang ay ang kamatayang tuwa’t nanginginig magsawa sa apdo ng malansang tanan? —Oo nga. at nagkukumagkag sumunod sa bills ng mga sandali? Saan ba hahantong ang hakbang at tik-tik kundi sa landasing mabako. gayong di pa tukoy ng sagwan ng tao kung saan naroon? Ang tulang ito ay akda ni V. bakit ba nais makadaong sa kabilang buhay. ay Adang sa sala’y pasasa. Suarez. .TAO —Bakit ba ang tao’y nagkakandarapang humabol sa takbo ng kanyang orasan? Maitatayo ba sa iisang iglap ang sariling Roma? Ang nag-uunahang mga matang haling sa ambrosya’t katas ng Eden. ng sangkalikasa’t ng lipunan niyang di kayang malabag? Ano bang paglaya. Ano’t nagpipilit: puso’y nag-aalpas gayong sa simula ng kanyang pagpitlag ay nakagapos na at nakukuralan ng batas ng Diyos.

BUGTONG May isang dalagang may buwan sa dibdib. ang dalihan ay di sa hindi mo alam kundi sa ugaling matimpiing tunay. ma-gabi. Ito’y isang bugtong na may-kagaanan.. May isang binatang may luha sa mata. nguni’t pusta tayo. May isang lalaking matibay aug dibdib. Bugtong ni Iñigo Ed. nabinhi sa puso ang isang pag-ibig. ma-araw walang iniisip kundi makarating sa pinto ng langit. Nguni’t balang araw di mo matitiis na di ipagtapat ang laman ng dibdib. ang bugtong ko naman sabay isusulit na ang kahuluga'y tayo sa pag-ibig. nang aking makita’y natutong humibik. luha’y tumutulo may lihim na awa sa namimintuho. kapag nag-iisa. sa ano mang taghoy. hindi kumikibo. di mo matuturan. may tinik sa puso at tigib ng dusa. ang binatang ito nang iyong makita nakaramdam ka rin ng rnunting ba1isa May isang babaing matigas aug puso. Regalado . sa bayo ng dusa’y marunong magtiis. may tala sa noo na kaakit-akit..

nagbigay sa atin. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin Sa Ingles. At ang isang tao'y katulad. Ang salita nati'y huwad din sa iba Na may alfabeto at sariling letra. kabagay Ng alin mang likha noong kalayaan. Pagka't ang salita'y isang kahatulan Sa bayan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita Mahigit sa hayop at malansang isda. Na kaya nawala'y dinatnan ng sigwa Ang lunday sa lawa noong dakong una. sa nayo't mga kaharian. Sanlang kalayaan nasa ring masapit Katulad ng ibong nasa himpapawid. .SA AKING MGA KABABATA (Jose Rizal) Kapagka ang baya'y sadyang umiibig Sa kanyang salitang kaloob ng langit. Kaya ang marapat pagyamaning kusa Na tulad sa inang tunay na nagpala. Kastila at salitang anghel. Sapagka't ang Poong maalam tumingin Ang siyang naggawad.

pasa-bahay ka na ay nagugunita’t parang naririnig saanman magsadya. kinakanta-kanta sa sariling loob. Oo. laging naririnig sa bawat sandali ang lungkot ng tugtog na mapawi'y hindi. May isang tugtuging hindi ko malimot. ang bawat tugtugi’y kaluiwa ng sawi ako’y dinadalaw sa bawat sandali. malungkot na boses ng nagdaralita. panaghoy ng pusong nasa pagkalungi. hiniram sa hangin ang lambing at lamyos. bawat isang tao’y may lihim na daing.MAY MGA TUGTUGING HINDI KO MALIMOT O may mga tugtog na nagsasalita. Langitngit ng isang kaluluwang sawi.. Sa lahat ng gabi sa aking pag-uwi. Ang tulang ito ay akda ni Jose Corazon de Jesus . Ikaw baga’y daing ng nakaligtaan? Ikaw baga’y hibik ng pinagtaksilan? Matutulog ako sa gabing kadimlan ay umuukilkil hanggang panagimpan. awit ng ligayang natapos sa lungkot. mayr’ong tugtog iyang mga b’yoling tila sumusugat sa ating panimdim. kung ako’y hapo na na makitunggali. pinakakatawan sa b’yoling may lagim.

ang bango ay humahalimuyak Sa mundo'y dakilang panghiyas. mahinhin. pang-aliw sa pusong may hirap. . maging kumilos mayumi. Santos) Ang dalagang Pilipina.ANG DALAGANG PILIPINA (J. mabini ang lahat ng ayos Malinis ang puso maging sa pag-irog may tibay at tining ng loob Bulaklak na tanging marilag. parang tala sa umaga Kung tanawin ay nakaliligaya May ningning na tangi at dakilang ganda Maging sa ugali. Batis ng ligaya at galak. karapat-dapat sa isang tunay na pagsinta. Iyan ang dalagang Pilipina. hantungan ng madlang pangarap.

SA UGOY NG DUYAN (Lucio San Pedro) Sana'y di magmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni Nanay Nais kong maulit ang awit ni Inang mahal Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan Sana'y di magmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni Nanay Nais kong maulit ang awit ni Inang mahal Awit ng pag-ibig ako'y nasa duyan Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay ko'y tala Ang tanod ko'y bituin Sa piling ni Nanay Langit ang buhay Puso kong may dusa Sabik sa ugoy ng duyan mo Inay Sana narito ka Inay Sana'y di magmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni Nanay Nais kong maulit ang awit ni Inang mahal Awit ng pag-ibig hang ako'y nasa duyan. .

. aking hirang. Sinta. Huwag itapon. Kung inaakalang 'yan ang munting bagay. Ang aliw ko kailan man. luma at kupas na Ngunit may bakas pa ng luha mo. Sa alaala'y muling nagbalik pa Ang dating kahapong tigib ng ligaya. Neneng. Ang aking pag-asa'y saglit na pumanaw Sa bakya mo.BAKYA MO. NENENG (Levi Celerio) Bakya mo. Ngunit. bakit isang araw Hindi mo ginamit ang bakya kong inalay? Sa wari ko ba'y di mo kailangan Pagkat kinupasan ng ganda at kulay. Neneng. na di pa nasilayan. irog ko.

At ang kulay mong binusilak Ay diwa ng aming pangarap Ang iyong bango't halimuyak Sa tuwina ay aming nilalanghap.SAMPAGUITA Sampaguita mutyang halaman Bulaklak na ubod ng yaman Ikaw lang ang siyang hinirang Na sagisag nitong bayan. . O bulaklak na nagbibigay ligaya Aking paraluman mutyang Sampaguita Larawang mistula ng mga dalaga Tanging ikaw lamng Ang hiraman ng kanilang ganda. Ang 'yong talulot na kay ganda Mga bubuyog nililigiran ka Kung sa dalagang sinisinta Araw gabi'y laging sinasamba.

Ibon mang may layang lumipad Kulungin mo at umiiyak Bayan pa kayang sakdal dilag Ang di magnasang makaalpas! Pilipinas kong minumutya Pugad ng luha ko't dalita Aking adhika.BAYAN KO (Jose Corazon de Jesus) Ang bayan kong Pilipinas Lupain ng ginto't bulaklak Pag-ibig ang sa kanyang palad Nag-alay ng ganda't dilag. binihag ka Nasadlak sa dusa. At sa kanyang yumi at ganda Dayuhan ay nahalina Bayan ko. Makita kang sakdal laya! .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->