ALAMAT NG BAWANG Mapag- aruga at mapag- mahal na ina si Uganda.

Hinahangaan siya ng lahat sa pagsisikap na mapalaking mabait ang kaisa- isang anak na si Kulala. Ulila na sa ama si Kulala. Bata pa siya nang matuklaw ng ahas sabundok ang kanyang ama. Totoong mahirap lumaking walang ama.Para kay Kulala, hindi buo ang pamilya nila kung patay na ang isa sa mga magulang niya. Noong una ay hirap din si Uganda. Ina lang sana ang papel na ginagampanan niya. Nang namatay ang kanyang asawa, siya na ang ina, siya pa rin ang naging ama. Pero kahit nag- iisa na siya ay hindi na niya naisip na mag- asawa. Pinagsikapan niyang palakihin samabuting asal si Kulala. Sa sobrang hirap na dinadanas, may ambisyon ding gustong maipakamit ni Uganda sa anak. Nais niyang makapag- asawa ito ng mayaman upang mailayo sa karalitaang kanilang nararanasan. Sa pakiwari ni Uganda, marapat lamang na bumuti ang buhay ni Kulala. May kasabihang ang kagandahan at kabaitan ay maaaring maging kasangkapan upang makapamili ng kakasamahin sa buhay. Kung maganda ang isang dalaga maaring makapag- asawa siya ng binatang may sapat na karangalan at sapat ding kayamanan. Ito ang naging pamantayan ni Uganda para sa anak. Ang kagandahan ni Kulala ay lalong napag- usapan nang magdadalaga na siya. Makinis ang kutis at balinkinitan ang katawan niya. May mabibilog at nangungusap ang mga mata niya. Ang mga labi niya kahit di kulayan ay sariwang rosas ang katulad. Ang tinig niya ay may lambing na dala lalo·t kapag siya ay nagtatampo na. Sapagkat marunong makipag- kapwa tao kaya siya ay kaibigan ng mga bata at matatanda. Mahirap at mayaman ay pantay- pantay langsa kanya. Mabuti mang tao o masama ay pakikiharapan niya. Wala siyang pinipili. Para sa kanya ang pagpapakatao ay isang mabuting pag- uugali at sapagkat tayong lahat ay galing sa isang tipak na lupa, mauuwi rind aw tayo sa pinanggalingang lupa ni Bathala. Hanga si Uganda sa paniniwalang ito ni Kulala. Pero kahit na lahat ay pinakikiharapan ng anak, nangangarap pa rin ang ina n asana ay mayaman at makapangyarihang binata ang mapapangasawa ng kaniyang magandang dalaga. May sariling puso at isip si Kulala. Totoong maraming naghahain ng pag- ibig sa kaniya pero wala pa siyang napipili kahit isa. Upang matawag ang pansin ni Kulala, lahat ng manliligaw niya ay nagpapakiramdam at nagpapayabangan, mapaniwala lamang ang dalaga sa inihahain nilang pagmamahal. Sa kasamaang palad, lagi at laging sinasamang palad ang lahat ng mangingibig na nagpapasikatan. Nariyan si Hashim na buong giting na nagmamalaking kukunin niya sa ilalim ng karagatan ang pinakamalaking perlas na iaalay niya sa paanan ng minamahal. Madaling araw pa lamang ay mayabang naitong lumusong sa tubig at sumisid na parang barakuda sa kailaliman. Pero sinamang palad, nabagok ang ulo sa nakausling bato sa ilalim ng dagat na ikinamatay niya kaagad.

Nanginginig sa takot ang buong katawan ni Kulala nang dalhin sa tahanan nila ang lumaymay na katawan ng mangingibig. Nasundan ito ng adbenturerong si Perot na sa pagnanais na mabigyan ng tuwa si Kulala ay mayabang na lumusong sa ilug- ilugan na kinaroroonan ng pinakamabangis na buwayang kinatatakutan ng mga kalalakihan. Nawakwak nga niya ang tiyan ng pinakadiyus- diyosan ng mga buwaya subalit nahagip ang dibdib niya ng matatalim na mga ngipin ng damulag. Pinapanghina siya sa sobrang dugong umagos sa hapong katawan. Una siyang nalagutan ng hininga bago tuluyang namatay ang diyablo. Napaurong si Kulala sa takot nang dalhin sa kanilang bahay ang bangkay ng nagmamahal na mangingibig. Namatay ang binata sapagnanais na mapasagot ang kagandahang pinag- aagawan ng kabinataan. Naisip ni Uganda na panahon na upang siya na ina ni Kulala ay siyang pumili ng mapapangasawa ng anak niya. Sa mga anak ng datu, dalawa ang masusugid na mangingibig ni Kulala. Nariyan si Arturo na anak ni Datu Basti at nariyan si Madur na anak ni Datu Tawilis. Sapagkat kayamanan ang tanging pamantayanni Uganda, binuo niya sa sariling matira ang matibay ang dapat na paglalabanan ng dalawa. Minsang nagkasabay sa panliligaw ang dalawa ay naparunggitan sila sa isa·t isa. Nagkapikunan at nagkainisan hanggang sa nagbunutan ng sandata. Sapagkat kapwa gusto nilang makamit ang kagandahan pinag- aawayan, ang pakikipaglaban na nagawi sa magkaibigan ay nauwi sa dalawang kaluluwang naging bangkay. Humahagulgol si Kulala sa sinapit ng dalawang mangingibig. Punong- puno ng kalungkutan ang katauhan niya. Lalong nangamba ang dalaga nang sunud- sunodpang naglaban ang marami pang mangingibig nahanding mag- alay ng buhay mapagwagian lamang ang kaniyang pagmamahal. Sa dami ng dugong dumanak ay lito ang isip na tinalunton ni Kulala ang daan patungo sa ituktok ng bundok. ´Bathala ng Kabundukan!µ nakalahad ang mga kamay na sigaw ni Kulala, ´Kunin nap o ninyo ako sa daigdig na kinaroroonan ko! Hirapna hirap nap o ako, ang kalooban kong maging instrumento upang pag- aawayan ng mga mangingibig ko. Marami na pong dugong dumanak sa mga sakim na nagnanasang maangkin ako ng mga pagmamahal na lubhang makasarili at materyoso. Kunin na po ninyo ako. Maawa nap o kayo! ´Pagmamakaawa ng lumuluhang dalaga na hindi nakadama ng pag- ibig na nakauunawa at sagrado. Ilang sandali lamang ay dumilim ang kalangitan sa bumuhos na ulan. Nagsalubungan ang matatalim na kidlat at dagundong ng kulog sa kabundukan. Ang hapong katawan ni Kulala ay bangkay na napalugmok sa ituktok ng bundok. Nang sumikat ang araw ay natagpuan ng mga tao si Kulala na bagamat wala nang buhay ay may mga ngiti sa labi sa katuwaan. Niyapos ni Uganda ang bangkay ng anak. Alam niyang ginusto niKulalang lisanin ang daigdig. Maligaya si Kulala sa kinaroonan ni Bathala. Sa tuktok ng bundok ipinalibing ni Uganda ang bangkay ng anak.

Lagi niya itong dinadalaw hanggang isang araw ay may halamang tumubo dito. Inalagaan niya ang halaman. Nang magbunga ay napansin niyang kahawig ito ng mapuputing ngipin ni Kulala. Tumingala sa langit si Uganda at malinaw na narinig ang tinig ni Bathala. ´Nasa kaharian ko na si Kulala at masayang- masaya. Ang halamang iyan ay magpapaalaala sa iyo sa mapuputing ngipin ng anak mo. Alagaan mo at ipakilala sa mga tao.µ Kumuha ng mga bunga ng halaman si Uganda at ipinatanim sa mga kapitbahay niya. Magmula noon ang mapuputing ngipin ni Kulala ay nakilala bilang rekado sa mga lutuing bahay na tinatawag ngayon bilang Bawang. ALAMAT NG ASO

Noong panahon na bata pa ang mundo, ay may isang mag-anak ang tahimik at masayang namumuhay sa loob ng kakahuyan. Ang ama; si Roque ay mabait at mapagkalinga sakanyang pamilya. Nagtatanim siya ng mga gulay at nanghuhuli ng mga hayop sa gubat upang kanilang pagkain. Samantalang ang ina naman; si Magda siyang nag-aasikaso sa kanilang bahay at dalawang anak na sna Maria at Jose. Minsan, nagulat ang pamilya sapagdating ni Roque mula sa mga pusang gubat nang ito ay maligaw. Inaalagaan nito ang pamilya. At sa paaglipas ng panahon, nagging malakas na ang lalaki na nakilala nilang Damaso. Isinalaysay ni Damaso na pinalayas siya ng kanyang amo dahil sa hindi niya nabantayan ang taniman nito ng ubaaas, nagging dahilan upang manakaw ang bunga ng mga ito. At sa kanyang paglayas, naligaw siya sa gubat at inatake ng maraming alamid. Naawa naman ang pamilya kay Damaso, kaya doon na pinatira sa bahay nila ito. Itinurig nila iting kapamilya at nakatulong pa si Roque sa pang-araw-araw na pahahanap ng pagkain. Ngunit lingid kay Roque, may namumuong lihil na pagkagusto sina Magda at Damaso sa isa't isa. At isang araw nga, nagpasya sina Damaso at Magda na tumakas at mamuhay sa ibang lugar. Nag-iyakan ang dalawang bataang sina Maria at Jose. "Ina, huwag mo po kaming iwan!" ang iyak ni Maria. "Oo nga po! Mang Damaso, huwag n'yong kunin an gaming ina!" ang iyak ni Jose. Ngunit hindi naapigilan sina Magda ng kanyang mga anak. Sumakay pa ri sila ng bangka at umalis na kasabay na agos no ilog.

Dapat lamang kayong maging kauri ng hayop. tumalim ang mga ngipin at nagkapangil. Ang dalawang isinumpa ay namuhay sa kakahuyan. At ikaw Magda.Ang kanilang katawan ay napuno ng balahibo. Ang mga inahing asonaman ay labis na binabantayan ang kanilang mga tuta. Ngunit lumakas ang agos ng ilog." at nawala na ang diwata pagkawika niyon. humaba ang kanilang mga nguso." ang wika ng babaeng diwata pala ng ilog.Lalong nag-iyakan ang dalawang bata. lalo pa't hindi na nila nakitang pumaimbabaw sa tubig ang mag-aama. At sa pagdami ng mga tao. Mula sa malayo. upang sa ganun ay papatunayan ding marunong na silang magmahal sa kanilang mga anak. Kaya't maging maingat tayong makasakit ng iban tao. at napailalim sat big ang mag-aama. ALAMAT NG PALAY . anong gulat nila Magda nang makitang nagtalunan sa ilog sina Maria at Jose upang humabol. bagkus ay ungol at kaktwang ingay ang lumalabas sa kanilang bibig. mula sa tubig ay isang babae ang lumutang sa hangin. Bigla ang pagbabago ng anyo ni Magda at Damaso. at ganun din sa mga taong hndi marunon magmahal na tulad ni Magda. natanaw nina Magda at Damaso ang pangyayari. Binabantayan nila ang mga bahay ng kanilang amo at ipinagtatanggol ang mga ito samga kaaway. na agad ding tumalon sa ilog upang iligtas ang mga anak. sapagkat may kaparusahan sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob na tulad ni Damaso. Siyang pagdating ni Roque. lalo na ang nagpapala o tumutulong sa atin. dahil alam niyang hing marunong lumangoy ang dalawang bata. At sising-sisi ang dalawa sa kanilang nagawa. Napatayo si Magda sa bangka. Sila ang unang angkan ng mga aso sa daigdig. "Masahol pa kayo sa mga hayop! Dahil sa inyong makasariling pagnanasa ay nagawa ninyong saktan ang ibang tao. Bigla. Nais sanang magbago ng isip si Magda. ay hindi natutong tumanaw ng utang na loob sa tong nagpapala sa iyo. ngunit nanaig ang kanyang pagkagusto kay Damaso. Mula sa malayo. hangga't hindi mo naipapakita ang tunay mong pagmamahal sa iyong mga magiging aaanak. At hanggang ngayon nga ay pinatutunayan pa rin ng mga aso na sila ay tapat sa kanilang mga amo. Nagkaroon sila ng maraming anak. sapagkat umaasa pa rin silang mawawala ang sumpa ng diwata. "Mananatili kayo sa ganyang anyo. upang patunayan na tumatanaw sila ng utang na loob. ang mga aso ay naging alaga nila sa kanilang mga tahanan. hangga't ikaw Damaso.

Ang pamumuhay nila ay nagingmasaya at ang bawat isa ay nagmamahalan. Ang lahat ng masasamang tao·y nangamatay atang mga mab . Ang mga lalaki ay nangaso sa bundok. Sila'y nagpapahinga ng dumating ang magagandang dalaga. at nagsayaw. Dito ay napakarami pala ang engkantada. Ito ay lutuin. ALAMAT NG BAHAG. bungang-kahoy. Ang kanilang kinakain ay gulay." Sumunod sa bilin ang mga tao. Ang Da kilang lumikha ay nagalit samga tao dahil sa kanilang kalapastanganan.HARI Maraming tao ang nagtataka at humahanga sa magagandang kulay ngbahaghari." "Ang mga butil na inani ay bayuhin at linisin. Ito'y itanim ninyo sa tag-ulan. Alam kong kayo aymabubuti kaya iyan ay sisibol. Iyan ay mamumunga. Lumipas ang ilang taon. Makalipas ang ilang libong taon. at mga hayop. sa halip aypinagtawanan at sinaktan pa ito. Sila'y nagsaya noon. nagbibgayito ng pahiwatig sa tao. Sila'y may reyna. Sila ay makapangyarihan subalit magagalang. Sila'y pinainom ng puting alak at sila'y at nagging matalino. Ang mga tao ay nalungkot. nag-awitan. Ang butyl ay magiging bigas. Aanihin ninyo ang bunga. Ang mga ito ay engkantada pala. Kaya·t bumaha angbuong kapaligiran. Ang reyna ay nagsalita. iilanlamang sa kanila ang naging mabubuting tao. Sila ay nangangaso sa gubat at nangunguha ng bungang-kahoy sa parang. Matapos ang kainan at ang mga lalaki ay nagging bata. Sila'y pagod na pagod at gutom na gutom. Hala. Subalit hindi nila matiyak ang totoong pinagmulan nito. Sila ay kumakas. Gusto ng umuwi ng mangangaso. maramingnilikha ang naghahari sa kalupaan. Ang Dakilang lumikhaay hind i na natiis ang nangyayari sa mundo. Isang araw nagpadala itong sugo para iparating sa mga tao na mags isi na sila sa kanilang mgakasalanan at magbago. Nagingmakasalanan at gumulo ang mga tao . umuwi na kayo.Noong unang panahon ang mga tao ay walang palay. Ang mga ito ay punong-puno ng pagkain na puting-puti. Nawala na ang mga hayop sa gubat at iilan na lamang ang mga bungang-kahoy. Nakita ng mga mangangaso ang malalaking tagayan. Pinarusahan ng Dakilang lumikha ang mga tao. Nagkaroon ng kainan. isda. Ang bigas na niluto ang kauna-unahang kanin sa daigdig. Noon lamang sila nakakita ng putting pagkain. Ang mga mngangaso ay kinumbida ng mga engkantada. Sila ay maligaya roon. naiba ang takbo ng kanilang buhay. Naghari ang kasamaan. Iyan ang kaloob ko sa mga tao. " Kayo'y bibigyan ko ng butyl. Nagdilim angkalangitan at bumuhos ang napakalakas na ulan. Iyan ang inyong pagkain. Sila'y nagpunta sa yungib.Sabi ng mga matatanda na tuwing lalabas ang bahaghari. Hindi pinakinggan ng mga tao ang sugo na ipinadala.

Pagkalibing sa ina nila." sabi nila. At ang arkong may iba·t ibang kulayay tinawag na ´Bahaghari. Nang tumigil na ang malakas na ulan at humupa na ang bahaay muling umaliwalas ang langit. "Huwag na kayong umiyak. Siya'y maganda at maputi. may dumating na isang babae na di nila kilala. "Marahil aakyatin ko na lamang itong puno. Talagang napakabuti niya at mahal na mahal ang kanyang mga anak. Mabilis ang paglaki nito at kaagad naging isang mataas na puno. nakita nilang may tubig ito. Ilibing ninyo siya at maghintay kayo sa kanyang libingan. Sumunod sampung mababait na mga bata. "Mga ulo ninyo. Tinikman nila ang laman at ang nasabi ay: "Ang puti at kay sarap naman ng lasa ng bungang ito. nagkasakit ang ina at bigla na lamang namatay. anak. Nagtaka ang mga bata dahil sa taas ng puno at sa dami ng bunga nito. Biglang nawala ang maputi at magandang babae. "Naku! Ang puti at ang tamis ng tubig. "Ibabagsak ko ito at buksan ninyo.µ At hanggang ngayon ay makikita natinlu malabas ang Bahaghari matapos umulan ng malakas. Nagdasal ang mga mabubuting tao at tunay nanananalig sa Dakilang lumikha. Habang sila ay nag-iiyakan." sabi niya. Ang punong iyon ay pagkukunan ninyo ng makakain araw-araw. Makikita ninyo na may tutubo roon na puno. Dahil sa sampu ang kanyang anak. binantayan nila ang libing araw at gabi at pagkatapos ng sandaling panahon ay may nakita na nga silang isang halaman na tumubo. Marahilpaalala ito ng Diyos na kung tuluyang magiging makasalanan a ng mgatao·y muling malilipol ang mga masasama.ubuti na nakinig sa sugo lamang ang nakaligtas atnaiwan. . talagang nahihirapan siya sa pag-aaruga sa mga batang ito." ang wika ng ikaapat na anak. Mula sa la ngit ay natanaw nila namay isang arko ang lumitaw at nagtataglay ito ng iba·t ibang mgamagagandang k ulay." sabi ng pinakamatanda at dali-dali siyang umakyak at pumitas ng bunga. Isang araw. ALAMAT NG NIYOG Noong unang panahon sa bundok ng Cristobal ay may isang mabait na ina. "Sino "Sino na na ang ang mag-aalaga maglalaba n sa gating amin?" damit?" tanong tanong ng ng ikalawang ikatlong anak. Akala ng mga bata ay nananaginip lang sila." Nang biyakin ng ikalawang anak ang bunga. Ang kaawa-awang mga bata ay nag-iyakan at ang sabi nila ay ganito: "Sino na ang magapakain sa amin?" tanong ng pinakamatandang anak." ang sigaw niyang babala sa itaas. "Di kayo pababayaan ng inyong ina. Masipag at maalaga sa kanyang mga anak.

Siya ai si Prinsesa Amapela na ang lahat ay humahanga sa taglay na kagandahan. Isa sa mga prinsipe ang nagustuhan ng prinsesa. Masayang lumapit si Prrinsipe Algori sa prinsesa at humalik sa kamay nito. Sa paglipas ng panahon. Si Prinsipe Algori ay isang napakasipag na prrinsipe.Inimbitahan ang maraming maharlikang tao buhat sa ibaaa't ibang kaharian. nagsimjula ng mamilii si Prinsesa Amapela ng mapapangasawa. "Ano pa ang hinihintay mo! Lumayas ka na! Ayaw kitang Makita!" ang muling bulyaw ng prinsesa na tila nandidiri. upang ang isa sa sa kanila ay ang siyang mapangasawa ng ng prinsesa. Nabigla ang lahat sa nasal ng prinsesa. na animo Adonis na namumukod tangi sa lahat ng naroroon. "Siya ang aking napili! Si Prinsipe Algori! Siya ang aking mapapangasawa. Dahil sa prinsesa. Isa isa ng nag-alisan ang mga nabigong prinssipe.Ngunit bago pa man napili ni Prinsesa Amapela ang makisig na prinsipe. At ang mga pangit ay itinaboy sa labas upang maging mga alipin at manggagawa. Nagkainan at nag-inuman at ngayon nakita nila na di nga sila magugutom pang muli. Kung ano . Nagsidating din ang maraming makikisig na prinsipe. Ang mga bungang iyon ay kauna-unahang niyog ditto sa daigdig. ALAMAT NG MATSING Sa mayamang kaharian. Hindi ako manghihinayang sa isang tulad mo. ay may isang prinsesang ubod ng ganda. ngunit nanatiling nakatayo sa harapan ang pangit na prinsipe.Ang prinsesa ay ubod ng sungit at suplada. Di nagtagal. ay may nakita siya na napakapangit-pangit na prinsipe na nakatayo sa likuran nito. at ito'y si Prinsipe Algori. dumating ang takdang araw sa pagpili ni Prinsesa Amapela ng mapapangasawa. "Sino ka? Hindi ka nahiya saiyong sarili! Napakapangit mo! Lumayas ka rito at magbalik ka na sa kwebang pinanggalingan mo!" ang bulyaw nito. At naghanda nga ang kaharian. Ang lahat ng prrinsipe ay tumayo sa kanyang harapan at nagbigay-galang. Napakataas ng pagtingin niya sa kanyang sarili. ang lahat lamang ng magaganda ang nakakapasok at nakakapagtrabaho sa loob ng palasyo. Hindi napigilan ng prinsesa ang sarili. noong unang panahon. "Ayoko sa mga taong pangit! Palayasin sila sa palasyo!" ang palding sigaw nito sa tuwing makakakita ng pangit sa palasyo.Naghulog pa ng maraming bunga ang batang umakyak sa itaas ng puno." ang agad na idinugtong nito sabay turo kay Prinsipe Algori. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan ay napakasamang ugali. Malumanay na nagsalita ang prinsipeng pangit.

lalo pa't bigla na lang nabago ang anyo ni Prinsesa A mapela. "Anong ibig mong sabihin?" ang nagtatakang tanong ng prinsesa. Nabalot din ito ng balahibo sa buong katawan. Arawaraw ay nabibihisan siya ng magagara at mamahaling damit. Namangha ang lahat. Ito ay naging kakaibang nilalang ng puno ng balahibo ang buong katawan. Nanghinayang ang lahat lalo na ang hari at reyna. Ito ang nagging parrusa ng kanyang pagiging suplada at mapagmataas. Mabigat ang parusang ipinapataw niya sa mganakagagawa ng ka hit maliit na kasalanan. subalit huli na. Nagsigawan at nasindak ang lahat. Ito ay nagging isang napakakisig na lalaki." At si Prinsesa Amapela ang kauna-unahang matsing sa kagubatan.Dinala na si Prinsesa Amapela sa kagubatan ni Prinsipe Algori. .ang ganda ng iyong mukha ay siya naming kapangitan ng iyong ugali. na siya palang "Diyos ng mga hayop sagubat." ang wika nito. at sumakay rito ang "Diyos na Kakisigan. at nagkaroon pa ng buntot. Kaya dapat nating tandaan na hindi natin dapat husgahan ang tao sa kanyang panlabas na anyo." at tuluyan nang lumisan. Matanda at bata . ganun na lamang ang gulat ng lahat. Ang koronang iyon ay isinusuot niya saanmang m agpunta. Ngunit higit sa lahat. nabago aang anyo ni Prinsipe Algori. nanghnayang nang husto si Prinsesa Amapela bagay na hindi niya pinahalata. Bigla ay nagbago ang anyo ng prinsipeng pangit. Ang salita ni Sultan Barabas ay batas. Ngayong mag-aswa na tayo kailangan mong sumama sa aking kaharian. dahil ang higit na mahalaga ay ang tunay na pagkatao at pag-uugali. Hindi makapaniwala ang lahat. Agad na ikinasal ng hari sina Prinsesa Amapela at Prrinssipe Algori. lalaki at babae aypinarurusahan niya. Iyon ay pagpapakita ng kanyang kapangyarihan atpagiging mataas sa lahat. Ngunit matapos ang kasal." Bumababa ang isang kumpol ng ulap. "ang wika ni Prinsipe Algori. higit kay Prinsipe Algori. Siyasi Sultan Barabas. Iyon ay upangmagkaroon dawn g kadalaan at hindi na umulit pa ang mga taongnagkasala.Tuwina ay nakalagay sa kanyang ulo ang gi ntong koronang ipinasadyapa niya sa malayong bayan. ANG ALAMAT NG BAYABAS Bago pa dumating ang mga mananakop na Kastila sa Pilipinas ay mayisang sultan na ubod ng lupit at hindi kumikilala ng katarungan.. sapagkat ang pangit na prinsipe ay ang "Diyos pala ng Kakisigan. Bigla. Wala siyang iginagalang sakanyang pagpaparusa. Lubha siyang kinatatakutan ng mag nasasakupandahil sa kanyang kalupitan. Mabibigat na parusa agad ang kanyang iginagawad.

Kaya lang ay aalala sila parasa anak na binatilyo na naiwang mag. nag- Ang hindi nila alam ay inaalagaan ng mga diwata sa gubat angkanilang anak. Ang dahilan ay masyado itong g inabi sapangingisda. Isang araw ay may isang mangingisda ang ipinadakip ng sultan sakanyang mga tauhan.isa sa bahay nila. Agad nagtungoang babae sa kaharian ng sultan kahit malalim na ang gabi. Hindi maab utan ng sultan ang binatilyo dahilhigit itong mabilis tumakbo. Walang awa niyang ipinakulong ang pobrengmangingisda. Nang magkaharap ang dalawa ay tahasang nagsalita ang binatilyo. Humabol sa lalaki ang sultan. Itoang nagd adaing ng mga isdang nahuhuli ng asawa. Gayunman ayubod naman siya ng damot. Alam nilangwalang magaasikaso sa mga pangangailangan nito kung wala silangdalawa. Walang pulubi ang n akahihingi sa kanyang tulong o kahit konting pagkain. naisipan ng binatilyo na puntahan si Sultan Barabas. Ang mga ito ang nagbibiga y ng pagkain sa binatilyo saaraw.Magkasama naman silang dalawa.araw. Walang takot na nagtuloy sa palasyo ang magdadaing. Ibigniyang hilingin ditto na palayain na ang ina at ama. Mas mabuti pa s a kanya ang mabulok ang mgabunga ng puno kaysa ipakain sa iba. Sa halip na maawa sa babae ay ipinakulong niya ito. Napagod ng husto ang sultan. Dahil naabal a sa tulog ay galit na galit nabumangon ang sultan. Habol nito ang paghinga at dakot ang dibdib nananinikip. Hindi pumayag si Sultan Barabas. Humihingal itong huminto sa tapat ngisang malaking puno. Iniutos pa niyang pahirap an ito upang magtanda.Saganangsagana din siya sa masasarap na pagkain. Sinamahan siyang mga diwata sa pagtungo sa palasyo. Naisip niyangmakakain na ang masarap na daing da hil pahuhulihin niya ng isda angasawa nito at ipadadaing naman niya sa babae.Sinabi nito na dapat siyang bigyan ng sultan ng pagkain dahil angkinakain nito ay ang isdang pinaghirapang hulihin ng kanyang ama atidinaing ng kanyang ina. Angasawang ito ng mangingisda ay mahusay gumawa ng isdang daing. Sagalit ng binatilyo ay bigla nitong inaga w ang suot na korona ng sultan at saka nagtatakbo. Isang araw. . Hindi katakataka na ang kanyangmalawak na hardin na may tanim ng iba·t ibang punong namumungaay hindi niya hinahayaang mapasok ninuman. Masaya na rin sana ang magasawa kahit pareho silang nakakulong. Nakarating sa asawa ng mangingisda ang nangyari. Nang malaman nito kung sino ang umabala sapagtulog at kung ano ang sadya nito ay lalo siyang nagalit. Nakarating sila samalawak nitong hardin. Kinatok nitoang natutulog na sultan. Sa halip ay nagtawa lang ito. Siya lamang at ang mag aliping tagapitas ng mga bungangkahoy angnakakapasok doon.

´ Ang pait!µ sabi ng isa. Dahil ang gusto ni Rosa ay ang maglingkod sa Panginoon at sa pagtulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Maraming nangangayupapa sa kanyang kagandahan. Mula noon ay nakagiliwan ang bunga ng puno at nanglumaon ay tinawag na Bayabas.Nangmahinog ang mga bunga ay nasarapan ang lahat dahil matatamis angmga iyon. sa bakuran nito ay may isang halamang tumubo na may bulaklak ngunit paghawak sa tangkay nito ay mapapasigaw ka dahil sa talas ng tinik ng halamang hinahawakan. Sariwang sariwa ang kulay nito lalo na kapag nasisikatan ng araw. Dahil niloob ito ng Panginoon na gawing bulaklak si Rosa na ang tangkay ay may mga tinik na tagapangalaga rito upang di-pagnasaang pupulin lamang ng sinuman. Ngunit si Cristobal. Sa takot ni Cristobal ay ibinaon niya ang dalaga sa bakuran nito at saka siya lumayo sa pook na iyon upang di na magbalik kailanman. Binuksan nito sa lahat ang malawak nahar din upang makakain ng bungangkahoy ang sinumang may nais. Sa hardin ding iyon ito ipinalibing. Nang magsilaki na ang mga bunga at muli nilang tikman ay nasabi ngilan: ´ Ang asim. isang mahigpit niyang mangingibig. Sing- ´Kung gayon ay si Barabas ang punong iyan!µsabi ng marami. ay di makapapayag na di mapasakanya ang dalaga. at kabaitan. Simpait ng ugali ni Sultan Barabas!µ." na balita sa kanyang angking kagandahan. Mayabamg ito at taas-noo. Ito ay higit na mabait at makatarungankaysa kay Sultan Barabas. Berdeng-berde ang kabuuan ng Kawayan.Sa sumunod na saglit ay bigla na lamang itong natumba. Isang bagong halaman ang napansin ng mga tao na tumubo sapinaglibingan kay Sultan Barabas. ALAMAT NG ROSAS Noong araw ay may isang magandang dalagang nagngangalang "Rosa. . Hinayaa n ng mga tao na lumaki atmamunga ang nasabing puno. Ipinagmamalaki nito ang kanyang makinis na katawan. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya mapusuan. at ito'y nagtangkang agawin si Rosa at dinala ito sa hardin. Nagkaroon ng bagong sultan. Nang tikman nila ang bubot pang bunga ay napangiwi silang lahat. kayumian. Sa halip. Ngunit nananalangin si Rosa sa Panginoon at noon di'y siya'y naging bangkay. ALAMAT NG KAWAYAN Noong unang panahon ang puno ng Kawayan ay hindi yumuyuko. Mula noon ay hindi na nakita ng mga taga roon si Rosa. asimng mukha ni Sultan Barabas!µ. Noon din ayagad itong binawian ng buhay.

pinalakas ng Ulan ang kanyang mga patak. Ipinaghiganti ng mga Tagak ang inggit na inggit na si Kawayan sa pamamagitan ng pagpigtal sa lahat ng dahon ng Banaba. Dali-dalingnamupol ng bulaklak ang binata. Inggit na inggit naman si Kawayan. nilayuan nila ito. Bayabas. Namitas sila ng bunga. Palihim na napangiti si Kawayan. Nilapitan nila ang puno ng Bayabas. Inilpag nila sa damuhan ang dilaw na dilaw na bunga ng Santol t berdeng berdeng Bayabas. Nilapitan din nila ang mga puno ng Makopa at Caimito. Natuwa sila ng maulinigan ang mga halamang Rosal at Sampaguita. Nang makaalis na si Lolo Guillermo at Lola Jovita ay tinawag ni Kawayan ang mga kaibigang Tagak. Iyan ang alamat ng mapagmataas na Kawayan. Tuwang-tuwa si Kawayan. Nang makitang walang bulaklak na mapupurol sa puno ng Kawayanay nilayuan nila ito. Na ang inggit ay di dapat mamugad sa puso nino man. Lagi at lagging naiinis siya kung hindi pinahahalagahan. Upang maipaghiganti ang Kawayan. Matatamis at pulang-pula ang Makopa. at Santol. Nang makitang wala man lang bunga ang kawayan. Nagpalinga-linga ang binata. Natuwa sila ng namataan ang puno ng Banaba. Tuwang-tuwa ang mga kabataan habang ang prutas ay pinagsasaluhan. Sa pagkapahiya sa sarili tinawag niya ang kaibigang si Ulan. Wala kasi siyang bunga na ipamimigay.Ang pagyuko ni Bathala ay pagbibigay halaga sa anumang biyayang handog ni Bathala ay dapat na pahalagahan. Nagpalinga-linga sila. PABULA . Dahilan sa mga bulaklak ang magkasintahan ay lalong pinagbigkis ng matapat na pag-iibigan. at Makopa. Caimito. May isang pagkakataong naparaan ang ilang kabataan sa kagubatan. Isang tanghaling tapat ay may dalawang matandang nahapo sa paglalakad. Kapag nalallulan siya ng ibang puno at halaman ay nagtatanim siya ng galit. Masama siyang mapahiya pagka't tumatawag siya ng kaibigang handing maghiganti upang maiangat lang ang narumihan niyang pangalan. Hindi man lang nila pinansin ang mga sanga ng Kawayan pagka't makikitid ang mga dahon nito. Nagbagsakan ang lahat ng bunga ng Santol. Lingid sa kaalaman ni Kawayan. Wala siyang silbi kung prutas ang pag-uusapan. Tuwang-tuwa sila sa pamimitas ng mga bunga. Wala siya kahit isaman na bulaklak na maiaalay. Minsan may nagawiang magkasintahan sa kagubatan. Napansin ito ng nakasimangot na Kawayan. Nakalbo ang kaawa-awang puno ng lubhang ikinagalak ni Kawayan. naghanap si Lolo Guillermo at Lola Jovita ng punong may malalabay na sanga. Inis na inis naman si Kawayan. Hinog na hinog rin ang mga Caimitong kulay lila. ang lagging nakatingalang si Kawayan ay pinayuyuko ni Bathala kapag hinihipan ng malakas na hangin. nakarating kay Bathala ang pagiging mainggitin ni at mapagmataas nito. Sunud-sunuran si Ulan. Nasira ang mga magagandang tangkay nila Rosal at Sampaguita.Pero mainggitin ang Kawayan.Pinakamalakas na ihip ang higanti ni Hangin. Upang makapagpahinga.Bilang parusa. Sa galit ng Kawayan ay tinawag niya ang kaibigang Hangin.Ang halimuyak ng Rosal at Sampaguita ay handog na napakaligaya sa dalaga. Talagang mapapalad ang mga dahon nito na masisilungan kung ikaw ay maiinitin ng sikat ng araw.

kaya dinapuan siya ng maraming langaw tulad ng gawa nila sa bangkay. ´Wala kang kaalam-alam. dumapa siya sa lupa nang walang kilos. isang katutak na mga buaya ang palangoy-langoy sa tubig.µ sabi ni matsing. Hindi siya gumagalaw. at gutom na gutom na siya. Isang araw. Maaari bang isakay mo ako sa likod mo at itawid sa kabila?µ Pumayag si Buaya at itinawid si Matsing sa kabilang pulo. kahit ano ang mangyari! Nagsimula na siya nang nakita niya si Buaya. sumigaw siya. dagat. Subalit matalik kitang kaibigan. naghihintay sa gitna ng tubig. Mas mahirap. Paano siya makakarating sa kabilang pulo? ´Maigi pa. Upang makatiyak. ´May hihiyaw ba kung walang nasa luob ng bahay!?µ Nabigo uli. kung mapanganib talaga sa akin ang tumawid. ´Dagat. dapat siyang humiyaw!µ Pagkarinig ni Buaya.µ ´Atay ko!µ bulalas ni Matsing. pinasok niya ang bahay ni Matsing. Kinabukasan. ´Sayang. Ang lamig! Natigilan si Matsing sa sagot ng dagat. subalit kung walang naghihintay sa luob. Maraming pagkain sa kabilang malaking pulo at tumpak! Dapat siyang lumipat duon! Ang hirap. at ipinasiya niyang maghiganti. Tapos. Mabilis na bumaba ito at tumakbo sa gubat. tumahimik siya. . Nagtago sa luob ng bahay siBuaya at nag-abang. iniwan ko duon sa kabilang pampang dahil mabigat at baka malunod ako kung dinala ko. nagkunwaring patay na siya. Hindi nagtagal. hindi sumuko si Buaya. kaya ipinasiya ni Matsing na tumawid sa tubig. kaya kukunin ko para sa iyo. Ubos at wala nang pagkain sa kanyang munting pulo ng Buyayaw. naglublob siya sa putik hanggang bumantot ang amoy niya. Buaya!µ sigaw ni Matsing bago tumakas. galit na galit. na mapapatay siya kung lumangoy. kailangang tumawid sa makitid na dagat nang palangoy. Nang ligtas na saka lamang siya lumingon. ´Ang atay mo. ´Ano ang gusto mo sa akin?µ tanong ni Matsing. ´Iyon ang favorito ko. tanungin ko ang dagat. ´Kung mayruong nasa luob ng bahay. nasa labas siMatsing at naghahanap ng pagkain. dapat kang maging malamig!µ Lumapit sa dalampasigan si Matsing at isinawsaw ang kanyang kamay. humiyaw nga siya upang ipahiwatig na walang naghihintay sa luob ng bahay. nakita niya ang mga bakas sa lupa at naghinalang tatambangan siya ni Buaya. Subalit mahirap din ang mamatay sa gutom. sa wakas. Naiwan si Buaya sa pampang.Ang Buaya At Ang Tusong Matsing BALISANG BALISA ang Matsing. Pagbalik ni Matsing. ´Mayruon ba namang nag-iiwan ng atay niya!µ Tuluy-tuloy na siya sa gubat at nagtago. Walang laman ang bahay. ´Tanga ka.µ ungol ni Buaya. Buaya!µ sigaw ni Matsing. dumating si Matsing at lumapit sa ´patayµ na Buaya. gutom din tulad niya.

nagkaroonNg pagkakataon ang ibon para makalipad. Buaya. Tinawag niya ang kanyang mga kaibigan.naglaglag ng isang maliit na dahon. Sa tabi ng batis. Iligtas mo ako sa kapahamaka·t. nasa sanga ng kahoy at gustoNiyang hulihin.Gumawa ng punso o puntod at pinagsikapang bantayan ang ibonHabang nabubuhay.Ang pasasalamat ay di mahulip. sa kawawang langgam nagbigay ng tulong.´Sino ba namang patay na buaya ang umuungol?!µ Marami pa silang naging paghahamok. Parurusahan ka Niya. Ilang araw lamang ang nakalipasMay isang binata ang lumabas sa gubat. magagalit sa iyo ang Diyos na naglalang sa akin ." . ´subalit kung talagang patay ka na. Dito niya nakita ang ibonNa siya niyang pakay.´Makagaganti rin!µ ang ipinagsulit. subalit dahil tuso.May saklay itong pana sa kanyang balikat at ang ibon ay siyang hinanap. Sa nasabing puno ng kahoy ang langgam ay gumawa ng bahay. Buaya!µ sigaw ni Matsing mula sa malayo.Kaya·t nakaligtas siya sa panganib. laging nakaiwas si Matsing sa mga pakana ni Buaya.µ sabi niMatsing. "Sapagkat ako ay dapat mong katakutan! Hindi mo ba alam na ako ang itinuturing na hari ng mga halimaw? Kapag ako ay iyong kinain. Nang napapagod na·y nakaramdam ng uhaw ang binataKaya·t nakarating siya sa batisan.´Ikaw. "Huwag mo akong saktan! Huwag mo akong kainin!" "Bakit?" tanong ng tigre. kung buhay ka pa. at kara-karaka·y kinuha ang kanyang panaAt papanain n asana ang ibong kawawa. Ang Tigre at ang Matalinong Lobo Isang lobo ang nahuli ng isang tigre. Papatayin na sana ng tigre ang lobo upang kainin nang bigla itong magsalita at tumutol. ´Talagang gunggong ka. Ang Ibon at Ang Langgam Merong isang langgam sa tabi ng batis. kamatayan niya·y lalong lumalapit.Ang nangyaring ito sa ibon at sa langgam saksing mahalagaSa pagtutulungan. Ang binata naman sa Sakit ng mga kagat dulot ng mga langgam sa pook na yaon ay umalis agad.Sa nilakad-lakad nahulog sa tubig. sa nilutang-lutang at inikitikit. Sa dahong nalaglag langgam ay kumapit. umongol ka!µ At umngol nga si Buaya upang patunayan na hindi siya nagpapatay-patayan! Kumaripas patakas si Matsing. Ngunit nagulantangNa lamang ang binata nang sugurin ng mga langgam ang kanyang paa. Ililigtas kita sa kapanganiban. sa may sanga ng kahoy ay may namumugad namang isang ibon. huwag kang umimik. Sa pagkagulat ng binata nahulog ang kanyang sibat.

Kaya't nakaisip siya ng solusyon. Ang mga Bubuyog at ang mga Putakti Kasalukuyang pinag-aagawan ng mga bubuyog at ng mga putakti kung sino ang magmamay-ari ng pulot sa may pukyutan. Kaya't nagdesisyon ang hukom na maghintay pa at maghanap ng ibang impormasyon tungkol dito. Ayon sa hukom (na isa ring insekto) hindi madaling magdesisyon kung sino ba ang nagsasabi ng totoo sa magkabilang panig. Sa naging pahayag ng hukom. sa kanya totoong natakot ang mga hayop at hindi sa lobong matalino. Sa kasamaang palad. "Totoo nga pala ang iyong sinabi! Dapat ka ngang katakutan!" Dahil dito. nauwi ito sa korte. Ang hindi nito alam.Ayaw maniwala ng tigre. naisip ni reynang bubuyog na baka sa haba ng kanilang paghihintay ay masira na ang mga pulot sa pukyutang iyon. leon ang tinaguriang hari ng mga halimaw sa buong kagubatan!" "Kung gayon. dali-dali rin itong nagtatakbo palayo sa lobo. Lumakad sila ng magkasabay sa isang bahagi ng kagubatang may mga iba't ibang uri ng hayop. dali-daling nagtatakbo ang mga iyon at lumisan nanag takot na takot. . Mensahe: Kailan ma'y hindi nagtatagumpay ang nagsisinungaling sa nagsasabi ng totoo. kaya't hindi nila tinanggap ang suhestiyong iyon. "Sumama ka sa akin at patutunayan ko sa iyo!" Sumama nga ang tigre sa lobo. Sa hindi pagpayag ng magkabilang panig sa pakikipagkasundo. at kung sino man ang mas pinakamabilis na maktapos ng pukyot ang siyang magmamay-ari ng pulot sa pukyutang iyon." ang sabi ng lobo. sinabi niya sa hukom na nais niyang ang bawat panig ay muling gumawa ng panibagong pukyot. "Sa pagkakaalam ko. Laking paghanga ng tigre sa lobo. May mga testigo na nagsasabing ang mga insektong nakitang labas pasok sa pukyutang iyon ay mga may kulay itim at dilaw. nagdesisyon na ang hukom na ibigay ang pukyot sa mga bubuyog. Nang makita sila ng mga hayop na iyon. Ngunit hindi ito naging mabisang pahayag upang malaman kung sino talaga ang nagmamay-ari ng pukyutang iyon. Dahil sa hindi nila pagpayag sa kasunduang iyon. ang mga putakti ay hindi talaga nakgagawa ng sarili nilang pukyot. dahil parehong may itim at dilaw ang katawan ng mga bubuyog at putakti.

" wika pa ni Maya. Kung nasaan ang inahing manok ay naroon ring nakasunod ang mga sisiw nito. Samantalang ang mabigat sa asukal na dala-dala naman ni Maya ay nabasa din ulan kaya natunaw ito. Gusto ng matawa ni Agila sa katuwaan dahil tiyak na ang panalo niya. "Aba oo. Ang Matigas na Ulong Sisiw May isang inahing manok ang may anim na sisiw. . subalit hindi siya nagpahalata.Ang Agila at ang Maya Isang Agila ang kasalukuyang lumilipad sa kalawakan. Napabilis ang lipad ni Maya. baka gusto mong subukan kung sino sa ating dalawa ang mabilis lumipad?" buong kayabangan ni Agila. para lalong maging masaya ang paligsahan natin ay kailangang bawat isa sa atin ay magdadala ng kahit ano ng bagay. Nabasa ang bulak na dala-dala ni Agila kaya bumigat ito ng husto. Pero. payag ka ba?" untag ni Maya. Napatingin ang Maya sa kalawakan. Lumapit sila sa gilid ng balon at doo'y pinanood ang masasayang mga bibi. Nahirapan si Agila . "Sige! Tinatanggap ko ang hamon mo." Tumawa ang Agila sa narinig na sinabi ni Maya. Habang patuloy siya sa kanyang paglipad ay nakasalubong niya ang isang maliit na ibong Maya at hinamon niya ito. At sisimulan nga nila ang paligsahan. "Sige Agila. "Aba. Sa isang isang bakuran naroon sina inahing bibi at ang kanyang anim ring mga maliliit na bibi na nagsisipaligo at naglalaro sa isang maliit na balon." "Sige doon tayo mag-uumpisa sa ilog na 'yon at doon tayo hihinto sa ituktok ng mataas na bundok na iyon. "Hoy Maya. unang nakarating si Maya sa ituktok ng mataas na bundok at tinalo niya ang mayabang na Agila. Nakita niyang nagdidilim ang kalangitan. kaya naipasya niyang tanggapin ang hamon nito para maturuan niya ng leksyon." buong kayabangang sagot ni Agila. natitiyak niyang ang kasunod niyon ay malakas sa pag-ulan. gusto kong umpisahan na natin ang karera ngayon na. himdi niya akalain na tatanggapin nito ang hamon niya. Agila. Tuwang-tuwa talaga siya. Kailan mo gustong magsimula tayo?" Natuwa ang Agila. mas hamak na magaan ang bulak na dadalhin niya kumpara sa mabigat na asukal na dadalhin naman nito. Halimbawa ang dadalhin ko ay asukal ikaw nman ay bulak. buong yabang niyang iniladlad at ibinuka ang kanyang malalapad na pakpak. Kung kailan mo gusto. nasa sa iyon 'yan."O ano. Dahilan sa pangyayari. bakit nga naman hindi eh. kaya bumagal ang lipad niya. Natanaw ng mga sisiw ang mga nagsisipaglangoy na mga bibi. Habang nasa kalagitnaan na sila ng kalawakan ay siya namang pagbuhos ng malakas na ulan. payag na payag ako. Palagi silang sagana sa pagkain kaya sila'y palaging masaya.

Samantalang pinagpapasasaan niya iyon. "Hindi iyon mga sisiw. Patungo na ang inahing manok sa kanilang pugad kasunod ang limang sisiw.Parang nagmamakaawang ipinangangako niya sa kaninumangMahilingan ng tulong na ibibgay niya ang anumang mayroon siya sa makaaalis ng kaniyang bikig at tinik sa kanyang lalamunan. ang aso ay nakahuli ng isang ibon. isang munting butoAng nahalang sa kanyang lalamunan. ngunit huli na ang lahat nang mapag-isip-isip ng matigas na ulong sisiw na hindi niya kayang lumangoy. at naipasok mo ang iyong ulo sa aking bunganga at nailabas mo pa rin nang hindi napahamak. Halina kayo't tayo'y aalis na. Sa matinding paghihirap ay napahalinghing nang ubod-lakas.µ wika ng aso na waring nanunumbat. Mensahe: Makinig sa payo ng mga magulang. Kaya't siya'y tumalon sa tubig. Inilabas ang matatalim na pangil. Hilig nila talaga ang tubig. "Masdan n'yo ang mga sisiw na nagsisipaligo sa balon. Ipinasok naman ng pusa ang kanyang ulo hanggang liig upang alisin ang bikig. Waring walang narinig ang mga sisiw sa sinabi ng inahing manok. Ang Aso at Ang Pusa Isang araw. Ang isang sisiw ay nagpaiwan at nanatiling nakamasid sa mga nagsisipaligong bibi. nang lumaki ay negro. Tumihaya na ang aso at ibinuka ang kaniyang bunganga.µ Umuungol ang aso. Tumakbo siya kung saan-saan upang humanap ng Makapag-aalis ng kanyang bikig." ang wika ng inahing manok. ´Akin na ang aking gantimpala. Umalis na kayo sa gild ng balon dahil baka kayo'y mahulog at malunod. Pagkabunot ng bikig. ´Magpasalamat ka. kaya't siya'y nalunod. Sila'y mga bibi. Sagot: abo ng sigarilyo . MGA BUGTONG Nang maliit ay mestiso. Hindi niya maalisAng bikig na napakasakit. Naisip niyang kung kayang lumangoy ng mga maliliit na bibing iyon sa tubig ay kaya rin niyang isang sisiw." ang sigaw ng isang sisiw. sigaw ni inahing manok. ang pusa ay nagsalita."Umalis kayo sa gilid ng balon!".

May dahon ay di halaman, maraming mukha·y walang buhay ang laman ay karunungan. Sagot: aklat

Pagsipot pa lang sa maliwanag, kulubot na ang balat. Sagot: ampalaya

Kabayo kung pula, nanalo sa giyera. Sagot: apoy

Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Sagot: aso

Ate ko, ate mo, Ate ng lahat ng tao. Sagot: atis

Sagisag ng kahinaan, puri ang kayamanan,

Hinhin ang katangian at ganda ang puhunan.

Buhay na hiram Lamang pinagmulan Ng sangkatauhan. Sagot: babae

Manghahabing batikan, Tubig ang hanay, Ang yaring sinamay Iba·t ibang kulay. Sagot: bahaghari

Ang puno·y nasa gubat, Ang katawa·y nasa dagat. Sagot: bangka

Kinatog ko ang bangka, Nagsilapit ang mga isda. Sagot: batingaw

Kung sa ilan ay walang Kwenta, sa gusali ay

Mahalaga. Sagot: bato

Iguhit mo·t nagbabalita Ng maraming talinhaga.

Lumuluha·y walang mata, Lumalakad na walang paa. Sagot: ballpen

Heto na si Ingkong Bubulong- bulong. Sagot: bubuyog

Bumubuka·y walang bibig, Ngumingiti ng tahimik.

Nang umaga·y tikom pa, Nang tanghali·y humahalakhak na. Sagot: bulaklak

Hindi linggo, hindi piyesta,

Pagano pa ang nakalulan. Di pa nagkakasakitan. Nagtitimbangan sa siit. May talim na taglay. Sagot: hikaw . Sagot: gulok Tulisang kambal. Barko ng binyagan. Sagot: gunting Dalawang iong marikit.naglalakad ang tambora. Matagal nagkakagatan. Sagot: buntis Kung mahiga ay patagilid Kung tumayo ay patiwarik Malaki kung bata Lumiliit pag tumanda Dahil sa kakahasa.

Manok kung itim. Sagot: langit at lupa Isang silong tanikala. Ang bunga·y walang tangkay. ng putulan ng dila saka pa nagsalita. walng tigil sa galawan. Sagot: itlog Gumabi man o umaraw. pinapanhik bawat bahay pagkain ang sinasalakay. Sagot: ibong martinez Bayabas ko sa tabing bahay. sa leeg iniakma. punongpuno ng kayamanan. . Sagot: langgam Dalawang suklob na pinggan.

ang magsuot diwata. walang paa. hindi hayop. hindi iyo. ari ng lahat ng tao. gumaganda·t gumagara. May tainga walang ulo. Libot na libot ng ginto. Sagot: martilyo Hindi akin. Sagot: kuwintas Ala divino de gracia Malayo ang bulaklak sa bunga. Sagot: mais Hindi tao. Sagot: mundo .palo. Isag pamalu. may ilong walang mukha. may katawan.

lama·y bigas Sagot: papaya Ang dalagang Pilipina by Jose Corazon de Jesus Music by Jose G. Sagot: palaka Puno·y bumbong. sanga·y ahas.Batang marmol ng buto. Sagot: ngipin Balat ay berde. Buto·y itim. Santos . Laman ay pula. nang lumaki ay musikero. binalot ng gramatiko. bunga·y gatang. Sagot: pakwan Nan maliit ay sirkero. turingan mo kung ano siya.

alembong Ay isang damdamin Na kahit kanino ay dumarating Pag-ibig ang tanging hanap ng lahat Ligaya na 'wag na sanang magwakas Alembong ay napapansin sa sulyap Sa kilos man lamang nagtatapat Alembong. Iyan ang dalagang Pilipina. pang-aliw sa pusong may hirap. alembong Ang ibig sabihin Pumasok sa puso ang isang paggiliw Alembong. alembong Ang ibig sabihin Halina. maging kumilos mayumi. alembong Ika'y mahal sa akin Kaya't mahal sa akin . halina at ako ay ibigin Alembong. Silos/Levi Celerio Alembong. Alembong J. mabini ang lahat ng ayos Malinis ang puso maging sa pag-irog may tibay at tining ng loob Bulaklak na tanging marilag. Batis ng ligaya at galak.Ang dalagang Pilipina. mahinhin. hantungan ng madlang pangarap. karapat-dapat sa isang tunay na pagsinta. ang bango ay humahalimuyak Sa mundo'y dakilang panghiyas. parang tala sa umaga Kung tanawin ay nakaliligaya May ningning na tangi at dakilang ganda Maging sa ugali.

irog ko. Neneng.Kaya't ang alembong Ay naglalambing. na di pa nasilayan. Sinta. Huwag itapon. Sa alaala'y muling nagbalik pa Ang dating kahapong tigib ng ligaya. Kung inaakalang 'yan ang munting bagay. aking hirang. AKO'Y KAMPUPOT Lyrics by Maning P. luma at kupas na Ngunit may bakas pa ng luha mo. Neneng. Bakya Mo Neneng Halimbawa ng Awiting Bayan Levi Celerio Bakya mo. bakit isang araw Hindi mo ginamit ang bakya kong inalay? Sa wari ko ba'y di mo kailangan Pagkat kinupasan ng ganda at kulay. Ang aking pag-asa'y saglit na pumanaw Sa bakya mo. Ang aliw ko kailan man. Velez Ako'y kampupot Na bagong sikat Ang halimuyak Sadyang laganap Kaligayahan sa bawa't oras . Ngunit.

KATAKATAKA by Santiago S. Bayan Ko by Jose Corazon de Jesus . Refrain: Nasaan yung pangarap Ng paglalambingan Tangan na ng aking hirang Alay ay kaligayahan Kay tamis nga naman Mabuhay 'ta sa pagmamahal Kung ang ligaya ay makakamtam Sa habang buhay. Suarez Kataka-takang mahibang ang katulad ko sa iyo Biru-biro ang simula ang wakas pala ay ano? Aayaw-ayaw pa ako ngunit 'yan ay di totoo Dahil sa iyo puso kong ito'y binihag mo (Repeat) Alaala ka maging gabi't araw Alipinin mo't walang kailangan Marinig ko lang sa labi mo.Man din ang nais Tanging paglingap Kaya't noong minsan Ay napakinggan Isang binatang Nananambitan Puso kong taglay Lubhang pihikan Ay narahuyo sa panawagan. hirang Na ako'y iibigin lagi habang buhay.

Ibon mang may layang lumipad Kulungin mo at umiiyak Bayan pa kayang sakdal dilag Ang di magnasang makaalpas! Pilipinas kong minumutya Pugad ng luha ko't dalita Aking adhika.Ang bayan kong Pilipinas Lupain ng ginto't bulaklak Pag-ibig ang sa kanyang palad Nag-alay ng ganda't dilag. HIRANG Santiago S. binihag ka Nasadlak sa dusa. Makita kang sakdal laya! DUNGAWIN MO. At sa kanyang yumi at ganda Dayuhan ay nahalina Bayan ko. Awa mo'y ilawit Sa abang puso kong Naghihirap sa pag-ibig Chorus: Dungawin mo. Huwag mong ipagkait. Suarez Irog ko'y pakinggan Awit na mapanglaw Na nagbuhat sa Isang pusong nagmamahal. . hirang Ang nananambitan Kahit sulyap mo man lamang Iyong idampulay Sapagkat ikaw lamang Ang tanging dalanginan Ng puso kong Dahil sa 'yo'y nabubuhay.

Kaya anak sa anak ang nagtagpo. Itataas ni Aliguyon ang kanyang sibat.HUDHUD : ANG KWENTO NI ALIGUYON (Epiko ng mga Ifugao) Ang lahat ng tao ay magkakapatid sa kabila ng pagkakaiba sa wika. Talagang inihanda ng ama si Aliguyon upang maipaghiganti siya ng anak sa matagal na niyang kaaway. . Kapwa sila matatapang. palundag-lundag. Aabangan ng matipunong kanan ang sibat na balak itimo sa kanyang dibdib. manalangin sa Bathala ng mga mandirigmang ito at matutuhan ang mga makapangyarihang salita sa inusal ng mga pari noong unang panahon. Araw-araw ay nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa ito¶y inabot ng linggo. Kapag pinawalan ni Aliguyon ang kanyang trumpo. Tinuruan din siya ng kanyang ama ng iba¶t-ibang karunungan: umawit ng buhay ng matapang na mandirigma. Paiikutin ang sibat sa itaas saka mabilis ang kamay ng binatang kalaban. Maririnig na lamang ang haging nito at nagmistulang awit sa hangin. Nanonood ang mga dalagang taga-nayon at sinusundan ng mga mata ang humahanging sibat. Dinoyagan! Sasawayin sila ng binata. Sa mga hinagdang taniman sa bulubundukin naninirahan si Aliguyon. Kasinggaling ko siya sa labanang ito. isang mandirigmang Ipugaw na mabilis at magaling sa paghawak ng sibat. sa ugali. Ikinintal ni Amtalan sa isip at damdamin ng anak ang katapangan at kagitingan ng loob. patalun-talon sa mga taniman. inihanda rin siya ng kanyang ama sa pakikipaglaban upang maipaghiganti siya ng anak sa kalaban niyang si Antalan. Tila kidlat na paroo¶t-parito ang sibat. ang anak na lalaki nito. Kung saan-saan sila nakarating. Nang handang-handa na si Aliguyon. kay Pangaiwan ng kabilang nayon. Maagang natuto ng pakikipaglaban si Aliguyon sa tulong ng kanyang ama. isa ring mandirigma. at sa pananampalataya. Saksakin mo siya. kapwa magagaling sa pakikipaglaban lalo na sa paghawak ng sibat. nagsama siya ng iba pang mandirigma ng kanilang nayon at hinanap nila ang kalaban ni Antalan. Ang unang sandata niya ay ang trumpo at ang mga unang kalaban niya sa larong ito ay ang mga bata rin sa kanilang pook. ng buwan. Ang unang larangan ng digma ni Aliguyon ay ang matitigas na lupa sa tabi ng kanilang tahanan. tulad ni Aliguyon. Nagpalipat-lipat ng pook. Subalit hindi si Pangaiwan ang natagpuan kundi si Dinoyagan. Nangingintab ito lalo na kung tinatamaan ng sikat ng araw. Mahusay din siyang mandirigma. tiyak na babagsak na biyak ang laruan ng kanyang kalaban. Anak siya ni Antalan. matining na matining na iikot ito sa lupa o kapag inilaban niya ito sa ibang trumpo.

Nakilala niya ito. mabaho. Nagyakap at nagkamayan. Nagpadala ng malaking baha na nagpalubog sa buong daigdig at sumira sa lahat ng nabubuhay na nilalang. kumakaway sa kanya. Inaawit ang kanilang katapangan. at pagmamahal at pagmamalasakit sa Inang Bayan. tanda ng pagkakaibigan at pagkakapatiran. Dakila si Aliguyon. Doon lumaki ang kani-kanilang mga supling. Nanirahan sila sa kani-kanilang nayon. Hindi mawawala sa puso at kasaysayan ng mga Ipugaw ang kagitingan ng dalawang mandirigma. nanginginig niyang sabi dahil sa di masidlang kasiyahan. aking kapatid. Nagpasalin-salin sa mga lahi ng Ipugaw. Lumulundag sila at pumailanlang na parang maririkit na agila. Nagkalat ang mga patay na katawan. Sa kanyang paglalakbay upang humanap nang makakain ay nakakita siya ng isang babae na natatabunan ang kalahati ng katawan sa lupa. binuhay ng mga Ipugaw ang kanilang kadakilaan. . Kung mahusay sila sa pakikidigma ay mahusay din sila sa pagsasayaw. Nagdiwang ang lahat. Doon sila namuhay nang maligaya. Inabot ng taon hanggang sa sila¶y lubusang huminto ng pakuluan ng sibat. Walang nasugatan sa kanila. ang kapatid ni Dinoyagan at nang maging kabiyak ng dibdib ni Dinoyagan ang kapatid ni Aliguyon. ALIM (Epiko ng mga Ifugao) Noong unang panahon. sina Wigan at Bugan. ng mga Pilipino ang dakilang pamana ng mga dakilang mandirigma. Walang natalo. ginalit ng mga tao ang mga diyos at diyosa dahil sa kanilang pagkakasala at patuloy na pasuway sa kautusan ng mga diyos. Bugan! masaya niyang sabi habang ibinubuka ang braso upang yakapin siya. Dakila si Dinoyagan. Ipinangako nilang sa oras ding iyon na lilimutin na ang alitan ng kanilang ama.Namumunga na ang mga palay na nagsisimula pa lamang sumibol nang simulan nila ang labanan. Kahit na sila¶y pumanaw. Nang nagsimula nang tumaas ang baha ay umakyat si Wigan sa bundok Amuyaw upang mailigtas ang sarili. Bumaba siya at nadiskobre na siya lamang ang natirang buhay. Naglapit ang dalawang mandirigma. Wigan. Sa kani-kanilang nayon. Lalong nagkalapit ang damdamin ng dalawang mandirigma nang mapangasawa si Aliguyon si Bugan. Nanatili si Bugan sa bundok hanggang humupa ang tubig at hanggang matuyo ang lupa. tinuruan nina Aliguyon at Dinoyagan ang mga tao tungkol sa marangal na pamumuhay. Lahat ay nalunod kahit ang mga hayop. buong kasiyahanng pinanonood ng mga taga-nayon ang dalawa lalo na kung sila¶y sumasayaw. at katapangan ng mga mandirigma. Dalawa lamang ang nakaligtas sa pagbaha: sila ay magkapatid. Pinabayaan niyang yakapin siya ng kapatid at inihilig ang ulo sa kanyang dibdib. Ganoon din si Bugan na pumunta sa bundok na Kalawitan upang maghanap ng masisilungan. Kung may pista o anumang pagdiriwang sa kanilang nayon. karangalan.

Sa aking palagay ay tayo lamang ang nakaligtas sa pagbaha. Ang mga halaman ay nagsisimula nang tumubo. Bakit hindi natin ihandog ang ating anak na si Igon? . Kumonti ang ani. Pagkatapos ng ilang araw ay natuklasan ni Bugan na siya'y nagdadalang tao. Sa tingin mo ay may isda doon? tanong ni Bugan. sagot niya. Nang gabing iyon ay kumain sila ng saganang hapunan ng pinakuluang isda. Naglakad-lakad sila upang tingnan kung may iba pang nakaligtas ngunit wala silang nakita. Naghanap sila ng lugar na matitirhan. Ako din. Sinabi nito na siya si Makanunggan. Ano ang gagawin natin? tanong ni Bugan kay Wigan isang gabi bago sila matulog. Ikinasal ni Makanunggan ang dalawa at nagkaroon sila ng siyam na anak. Nakakita sila ng lugar na malapit sa dalampasigan kung saan nagsisimulang tumubo ang mga halaman. Nagtayo sila ng kubo mula sa mga kahoy na nakakalat sa paligid. Mayroon ngang mga isda sa dagat. ang diyos ng Ifugao. Patay na. Ang nakita lamang nila ay mga patay na katawan ng mga tao. At natulog silang magkasama. Marahil ay hindi niya nagustuhan ang daga na inihandog natin sa kanya. sabi ni Wigan. Pagkatapos ay inilibing nila ang mga patay na katawan na nakita nila malapit sa dalampasigan. hayop kahit ang mga halaman. limang lalaki at apat na babae. sabi ni Bugan habang nagpapahinga sila pagkatapos ilibing ang mga patay na katawan.Nasaan ang iba? tinanong ni Wigan pagkatapos. Nagkaroon ng malawak na tag-gutom. Nagpatay sila ng daga at inihandog nila kay Makanunggan ngunit nagpatuloy ang kaunting ani. isang matandang lalaki ang nagpakita sa kanya. Hindi ko alam kung bakit galit si Makanunggan sa atin. Mamamatay tayong lahat sa guton kung magpapatuloy ang mahina nating ani. Siguro ay humuhupa na ang galit ng mga diyos at babalik na din ang mga isda sa dagat. Ngunit bago pa man siya makapunta sa malalim na parte ng tubig. Pumunta siya sa dalampasigan at tinangkang lunurin ang sarili sapagkat nahihiya siya dahil siya ay nabuntis ng kanyang kapatid. Gutom na ako. Dito ka lamang at titingnan ko kung makakahuli ako ng isda sa dagat.

Hindi pa niya nakikita ang kanyang ama buhat ng siya ay isinilang at nasasabik na siyang makita ito. Nasaan ang aking ama? isang araw ay tinanong ni Lam-ang ang kanyang ina na si Namongan. ang pinaka-batang anak at inihandog kay Makanunggan. Sa kanyang panaginip ay nakita niya ang kanyang ama na walang awang pinatay ng isang grupo ng Igorot. Lubos siyang namuhi nang siya ay nagising. Ngunit nagpakita muli si Makanunggan at sihabi na ang ginawa nila kay Igon ay karumal-dumal. Matatagalan kaya ang kanyang pagbalik? Hindi ko alam.Nagkasundo sila na patayin si Igon. Nalungkot si Lam-ang. Sa kanyang pag-uwi sa Nalbuan ay napadaan siya sa ilog ng Amburayan. BIAG NI LAM-ANG (Epiko nga mga Ilokano) May isang mag-asawa na nagngangalang Juan at Namongan ay nakatira sa malayong baryo ng Nalbuan. Habang papunta sila sa kabundukan ay ipinanganak ni Namongan ang isang batang lalaki. nakita niya na nagsasayawan ng mga ito paikot sa ulo ng kanyang ama na nakatusok sa isang kawayan. Isang araw ay nanaginip si Lam-ang. sa silangan at kanluran at sa hilaga at timog. Sa kanyang galit ay kinalaban at pinatay niya ang lahat ng Igorot. kasama ang kanilang pinuno na pinahirapan muna bago pinatay. At sa wakas ay natapas ang mahinang ani. Nagpasya siya na sundan ang ama sa kabundukan. Isang araw iniwan ni Don Juan ang kanyang buntis na asawa at pumunta sa kabundukan upang parusahan ang isang grupo ng mga Igorot. Siyam na buwang gulang siya noon. Ni hindi ko man lamang alam kung buhay pa siya. Gusto niyang pangalanan siyang Lam-ang. malungkot na sagot ng kanyang ina na si Namongan na nasasabik din itong makita. At sinumpa sila dahil sa ginawa nila kay Igon. sabi ng kanyang ina. Nasa kabundukan siya upang ayusin ang di pagkakaunawaan sa isang grupo ng Igorot doon. Kakaiba ang sanggol sa iba sapagkat pagkasilang pa lamang ay nakapagsasalita na ito. Siya na rin mismo ang pumili ng kanyang mga ninong nang siya ay binyagan. Nang marating niya ang pamayanan ng mga Igorot. Mag-aaway sila sa bawat pagkakataon na malalapit sila sa isa't-isa. Ikinalat sila ni Makanunggan sa apat na sulok ng lupa. Doon ay naligo siya sa tulong ng kanyang mga kaibigang babae na pinupunasan ang kanyang katawan upang maalis ang .

Nang siya ay nasa hustong gulang na upang mag-asawa ay may nakilala siyang isang magandang babae. Ngunit kailangan niyang tuparin ang kanyang tungkulin at isang gabi ay pumalaot siya sa karagatan. Lumipas ang mga taon at dumating ang pagkakataon ni Lam-ang na humuli ng isda na tinatawag na rarang. Tumangis si Ines sa kalungkutan. ngunit ito'y nakapatay sa lahat ng nabubuhay na hayop sa ilog. Umisip ang kanyang puting tandang ng paraan upang buhaying muli si Lam-ang. Noon din ay gumuho ang bahay nila Ines at nangamatay ang lahat ng kanyang manliligaw. Ipinaramdam ng tandang ang pagmamahal ni Lam-ang kay Ines Kannoyan. Inutusan niyang tumilaok ang kanyang tandang at sinunod naman siya nito. Mabilis na bumalik sa dati ang gumuhong bahay. hinigitan nito ang halaga ng kayamanan nila Ines. Umarkila si Ines Kannoyan ng mga maninisid upang hanapin ang mga buto ni Lamang sa ilalim ng dagat. sagot ni Ines Kannoyan. At mula noon ay namuhay sila ng masaya. SI BIUAG AT MALANA (Epiko ng Cagayan) Ano ang alamat ng dalawang bundok na matatagpuan sa tabing ilog na Matalag? Ang kuwentong ito ay tanyag sa mga Ibanag. Madaling nahanap ng mga maninisid ang lahat ng mga buto at pinagsamasama ni Ines ang mga ito. doon makikita hanggang sa ngayon ang dalawang bundok kung saan naghamok ang dalawa dahil sa nadaramang pagmamahal ng isang magandang dilag. Umuwi siya kaagad at bumalik kasama ang isang malaking bangka na puno ng ginto. (isang uri ng isda na kabilang sa pamilya ng mga pating) kapag pumalaot na siya upang manghuli ng "rarang". Lumabas si Ines at ang kanyang mga magulang upang salubungin siya. Ito ay may kaugnayan sa dalawang matitikas na binata may daang taon na ang nakakaraan. Ngunit nararamdaman ni Lam-ang na mapapatay siya ng isang berkahan. Ikinasal sila at namuhay ng masaya. Ito ay isang obligasyon ng bawat may asawang lalaki sa kanilang komunidad upang manghuli ng rarang. . si Ines Kannoyan at umibig siya rito. Nang makarating siya sa bahay ay nainis siya sa dami ng naunang manliligaw sa kanya. sabi ng puting tandang kay Ines sa lenggwaheng naiintindihan niya. Sa Nangalauatan.mga dumi at dugo. Kasama ang puting tandang at ang paboritong aso ni Lam-ang ay namanata siya gabi-gabi hanggang sa isang araw ay nabuhay si Lam-ang. Ang aking panginoon na si Lam-ang ay iniibig ka at gusto ka niyang pakasalan. Pakakasalan kita kung matutumbasan mo ang aming kayamanan. At inutusan naman niyang tumahol ang kanyang aso at tumahol nga ito. Napatay siya ng berkahan tulad ng kanyang inaasahan. isang nayon sa Rizal ang dako na pinaglabanan nina Biuag at Malana. Pumunta siya sa bahay nila Ines upang umakyat ng ligaw kasama ang kanyang puting tandang at ang kanyang paboritong aso. Ang pagsubok na ibinigay ni Ines ay hindi nakapagpahina kay Lam-ang.

dako ng kinaroroonan ni Malana. siya ay hindi maligaya. Ang tanging inaasahang lugar na pagkukunan ng pagkain ay ang Sto. Hindi umimik ang diyosa. Isang araw dinalaw niya ang dalaga. nagbunyi ang mga tao alam nilang hindi sila magugutom.Si Biuag ay katutubo ng Enrile. at sa pagkakabatid ng ina. Nang siya¶y makabalik. Pagdating sa kanilang bahay ay isang pana ang nakita ni Malana. Nong siya¶y labing-walong taong gulang. marami siyang dalang bigas. nagkaroon ng bagyo sa Malaueg. Nang siya¶y lumaki sinubukan niyang lumangoy sa ilog na tinitirahan ng mga buwaya. at ito¶y nagdulot ng gutom sa mga tao. ito ay isang diyosa. Tanda ng pagsang-ayon sa hamon ni Biuag. Nagpanting ang tainga ni Biuag sa narinig. siya ay dinayo ng mga tao at sinamba. Niño na malayung-malayo sa kanila. Ang buong pag-aakala niya ay ang kanyang Ama ang gumawa dito. Bunga nito. Rizal. Nagsabi siyang hindi karapatdapat si Malana para sa kanya. May kakayahan siyang bunutin ang isang punungkahoy sa tulong lamang ng kanyang mga kamay. Dahil sa taglay na kapangyarihan nito. ang pinakatimog na bahagi ng Cagayan. Ang ina ay nanikluhod at nagmakaawang pagkalooban ng mahabang buhay ang kaniyang anak. subalit ito ay bumalik sa kanya. Noon din ay may isang balita ng Malaueg. Nang siya ay maglalabing-dalawang taong gulang. Niño. Nagagawa niyang maging mas mabilis pa sa hangin. Kung sino ang dalaga ay wala ni isa man ang nakakaalam. Diumano ang isa nito ay magiging sanggalang niya sa masasama. Namangha siya dahil sa dulo nito ay may dalawang batong tulad ng kay Biuag. Ngunit binigo niya si Biuag at sinabi niyang si Malana ang kanyang tanging minamahal. Hindi niya ito tatanggapin. Nakarating sa kaalaman ni Biuag ang pagsamba ng mga tao kay Malana. Maging ang kanyang pinagmulan ay hindi nila malaman. si Malana ay gumawa ng paraan. Siya ay si Malana. Matapos niyang maipamahagi ang mga bigas ay nagpasiya na itong umuwi. Dinampot niya ito at ibinato sa hangin. na may isang binata rin katulad ng pagkatao ni Biuag. Gustuhin man ni Biuag na limutin ang dalaga ay hindi makakasama ang dilag habangbuhay. Nakiusap itong hingin ang kanyang kamay upang pakasalan siya. at sa kanyang paglalakbay ay ipinagdasal ng mga tao ang kanyang tagumpay. Ipinagwalang-bahala ito ni Biuag dahil ang nasa isipan niya¶y ang napakagandang dalaga. Dinampot ni Malana ang pana. isang bayan sa Cagayan. At kinakailangan pang tumawid ng ilog na tinitirhan ng maraming buwaya. subalit walang nangyari sa kanya. at sa halip. itinali ang tatlong maliliit na bato sa leeg ng bata. Minsan siya ay nahulog ngunit hindi man lamang ito nasasaktan. Natutuhan niyang mahalin ang isang dalagang tubong Tuao. Noong siya¶y isinilang. na wari mo¶y damo lamang. Kahit na makapangyarihan si Biuag. kamangha-manghang naihahagis niya ang buong kalabaw sa kanilang burol. isang di pangkaraniwang dalaga ang dumalaw. Ang dalawang bato ay bagbigay sa kanya ng kakaibang lakas at bilis. . Naglakbay siya hanggang marating ang Sto.

Si Biuag ay sinamahan ng mga taga-Enrile. Pagkakataon ko naman ngayon. matikas na Biuag. Siya¶y nakatayo sa kabilang bundok tangan ang pana¶t isang punong niyog na binunot. Hinugot ang sibat at gustong ipukol kay Malana na inaasahang sa puso nito tatamaan. biglang sumigaw si Biuag Malana. ang lahat ng mga taong naroon ay kanyang binasbasan. sabi ni Malana. Nalungkot ang dalaga sa mga nagaganap. Kung sadyang malakas ka ay humanda ka sa aking regalo na nagbuhat pa sa Enrile. Hindi sa puso ni Malana kundi sa ilog tumama ang sibat. Nais kong ipaalam sa iyo. Lalong nagngitngit sa galit si Biuag. Wala nang lahat ang armas mo. Alam ko na kung bakit mo ako hinahamon. Sa kanyang paglukso mula sa tuktok ng bundok ay sinalubong sa himpapawid ng dalaga si Malana. Kung nanaisin ng dalagang minamahal ko ay aking ipaglalaban ang pagmamahal ko. Ito¶y ginawa niya upang hindi mapahamak si Malana. Pinaniniwalaan na dito nagsisimula ang maraming niyugan sa lugar na iyon. dala ko para sa iyo. Sa tulong ng kanyang mahiwagang patpat. Subalit sa kasamaang-palad. Sa isip niya¶y gusto niyang patayin lahat ang mga tao ni Malana. sigaw ni Malana. Subalit sa tingin ng dalawang magtutuos ay sadyang napakaganda ng dalaga. Subalit tinatanggap ko ang hamon mo. Ipinagbabawal ng Diyos ang pagagaw na kahit ano na hindi mo pag-aari. Ang mga bundok ay napaligiran ng mga taong nais sumaksi sa paghahamok na iyon ng dalawa.Sumapit ang takdang araw ng kanilang labanan. Sa unahan ay ang matikas at matipunong si Malana. Naunang nagsalita si Malana. Nang mapatapat ang dalaga sa kanila. at hindi sa kalabaw inihagis ang punong niyog kundi sa dako ng nayong Il-Luro sa bayan ng Rizal. Tinanggap ni Malana ang hamong iyon ni Biuag. Nang makita si Biuag. Dinig na dinig niya ang malakas na sigaw ng taga-Malaueg para kay Malana. Ngunit bago matapos ni Malana ang pagsasPinilit niyang ibuka ang bunganga ng buwaya at hinamon si Malana na lumukso sa ilog. ang babaing kapwa natin minamahal ay nasa harap natin. Humanda ka. Tiningnan ng dalaga si Biuag at sinabing : Pinatunayan mong isa kang duwag dahil nagpatulong ka sa isang buwaya. Ibig mong agawin ang minamahal ko. ako ang anak ng diyosang nagkaloob sa iyo ng mga kapangyarihan. ito¶y nagmintis. Mabilis ang pagsalo ni Malana. Sa kanilang kinalalagyan sa tuktok ng mga kapwa napansin nila ang pagdating ng isang bangkang tumatawid sa pagitang ng dalawang bundok na lulan ang dalagang pinag-aawayan. Sa may di-kalayuan ay ang taga-Malaueg ang dumating. . Hindi ka karapat-dapat sa mga bigay sa iyo ng aking diyosang Ina. Walang sabi-sabing inihagis ni Biuag ang punong niyog kay Malana. Si Malana naman ay nasa kabilang bundok. siyan¶y nanggalaiti sa matinding galit.

Nagulat si Dulliyaw sa winika ng lalaki. Habang si Ya-u ay natutulog sa ibang bahay ay saka niligawan ni Dulaw si Dulliyaw. Sa utos pa rin ni Guwela siya ay dinakip at nakulong sa Sakbawan. . Alita¶y biglang lumukso sa ilog sa ibaba si Biuag. Sa tindi naman ng pagkapahiya. Bago siya umalis ay sinabi niya sa babae na siya ay babalik kinabukasan. sinabi nito sa babae na siya ay nagpunta roon upang isama ang dalaga sa kanilang bahay. Nang sila ay nasa Madogyaya. Sa pagplano na ligawan ni Dulaw si Dulliyaw ay naisip nitong painumin ng alak si Ya-u hanggang sa malasing. Humingi si Dulliyaw ng nganga kay Dulaw. Sa pagtakas nila ay nakasalubong sila ng isang lalaki na may dala-dalang palakol at balak silang patayin. Iniutos niya na dakpin si Dulaw na nakaupo pa rin sa puno. Iyon lamang at nagkagulo na ang mga tao sa nayon. Bago niya ito maibigay kay Dulliyaw bigla na lamang itong nawala. Habang sila¶y kumakain ng nganga. Pinaniniwalaan ng mga tagaroon na ang kaluluwa ni Biuag ay namamahay sa dalawang kakatwang bundok ng Il-Luru. Biglang nagkaroon ng malalaking alon na humampas sa malalaking bato at ito ang yumugyog sa bundok na kinatatayuan ni Malana. Kinabukasan sa kalagitnaan ng gabi ay dumating si Dulaw sa bahay nina Dulliyaw. Ang magkasintahan ay naanyayahan sa isang pistahan sa Madogyaya. naging payat na siya. Bago sila maabutan ng lalaki ay nakaakyat na si Dulaw sa isang puno upang tumakas. Makalipas ang tatlong taon na pagkakabilanggo. At noon nga si Guwela na kumander ng Garison ay umakyat sa kaitaasan ng Kalinga na kasama ang mga sundalo.maging si Malana. Naiwan na nag-iisip ang dalaga. nilunod ni Biuag ang kanyang sarili sa ilog. Napag-alaman niya na marami ang tutol sa ginawa niya kaya wala na siyang lakas na lumaban nang siya ay lagyan ng posas. Samantala wala namang mangahas na siya ay lusubin kaya naipasiya ni Ya-u na tawagin ang mga sundalong Español ng Sakbawan. ULLALIM (Epiko ng Kalinga) Ang kwento ay nagsimula sa nakatakdang kasal nina Ya-u at Dulaw nang makapulot ng nganga o ua (na tawag ng taga-Kalinga). At siya ay hindi na nasilayan mula noon. Nang magpakitang muli si Biuag ay tangan-tangan niya ang pinakamalaking buwaya na siyang ikinamangha ng mga taong sumaksi sa labanang iyon. pumaimbulong sila sa kalangitan kung saan naroon ang kaharian ng hangin at siya ang mahal sa Reyna. Kinuha ni Dulaw ang huling nganga sa bahay at ito¶y pinagpirapiraso. naakit ang pansin ni Dulliyaw kay Dulaw hanggang si Dulaw ay magkagusto sa kanya. Pinakain nito ang babae ng nganga at sinabi niya sa babae na sa pamamagitan ng pagtanggap niya ng nganga ang ibig sabihin ay tinanggap na niya ang pag-ibig na kanyang iniaalay.

subalit siya¶y madalas na tinutukso ng kanyang mga kalaro. Tatlong taon ang lumipas. Kinain niya ito nang walang alinlangan. na nagngangalang Saragudon. Mula noon ay nauso na ang kasalan sa kanilang pook. Matagal pa sana siyang aalis sa lugar na iyon ngunit muli na naman siyang tinulungan ng kanyang kaibigang di niya nakikita. Si Banna ay mahilig makipaglaro sa mga Agta. Sina Simalubay Hanginum. sa pook na Magobya naliligo si Duranaw. Sinumbong niya ito sa kanyang ina ngunit pinabulaanan ito ng kanyang ina. HUMADAPNON (Epiko ng Panay) Ang mag-asawang Musod Burubalaw at Anggoy Ginbitinan ay may mga anak na lalaki. Ang babaeng nagngangalang Nagmalitong Yawa. Natangay ang kanyang ginintuang bangka. Isang mahiwagang pangyayari ang nagdala kay Banna pati ng kanyang mga kasama sa Sakbawan. Isa sa kanilang mga anak ay itinuturing na bayani ng mga Sulod Pagandra ng Panay Sentral. narating nila ang lupain ng Taraban. . Kumuha muna siya ng maliit na patalim at sinugatan nito ang maliit na daliri. Matapos nguyain ang nganga ay bigla na lamang itong nagbuntis hanggang sa siya ay magsilang ng isang malusog na lalaki at pinangalanan niya itong Banna.Samantala. malagkit. Habang siya¶y naglalayag sakay ng kanyang ginintuang bangka. Matapos ang trahedyang ito¶y muling nagpatuloy sa paglalakbay si Humadapnon hanggang sa makarating siya sa dagat na ang tubig ay hindi gumagalaw. Matapos iyon. Sa isang iglap. maputik at maitim. siya ay naglakbay at nangyaring si Buyung Dumalaplap ang naging kapatid niya sa dugo. Nais niya¶y matagpuan ang babaeng kanyang pakakasalan. Sinasabi na kung siya raw ang tunay na Banna ang ibig sabihin ay siya ang anak ni Dulaw na nakulong sa Sakbawan. Ito ay ang kanilang panganay na si Humadapnon. iyon lang at sila ay dali-daling sumakay sa isang bangka at sa isang iglap ay nakarating sila sa pook ng Magobya. At doon ay kanyang pinatay si Dulliyaw. Salamat na lamang at may dumating siyang kaibigang hindi nakikita kaya nakaiwas siya sa pagkakaipit sa dalawang malalaking bato. Sa paliligo niya sa ilog ay nakapulot siya ng nganga. Ang lahat ng mga namumuno sa lugar na ito ay pawang babae na naggagandahan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay. Sinabi ng isang kasama ni Banna kay Dulaw na si Banna ay kanyang anak. iginayak niya ang kanyang sarili sa paglalakbay. nag-iisang anak nina Labaw at Viva Matanayon ng Ilog Hulanod ang siyang nagpatibok sa puso ni Humadapnon. isang hindi inaasahang lakas ang dumating. si Banna ay naging malakas at naghangad ng paghihiganti. Nang siya¶y magbinata.

Buong tapang na nakipagsagupa si Humadapnon sa pinuno ng grupo. sabi ng kanyang ama. mabait at matipuno. ama? tanong ni Baltog. narating niya ang Ilog ng Holawod. Mula nang magkaliwanagan ay nanaog sina Humadapnon at Nagmalitong Yawa sa naging pinuno ng mga tao sa Sulod ng Panay. Nabilanggo siya rito ng halos pitong taon. ang pinuno ng kanilang pamayanan. Ito ay kanyang pinakasalan. Nang muling mabuhay si Nagmalitong Yawa ay saka nila napag-alaman na ang kalahating katawan nito ay napangasawa ni Amurutha at ang kalahati ay napangasawa ni Humadapnon. Sa kabutihang-palad. mula sa bulubunduking ito. At dito niya nakita si Nagmalitong Yawa. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin. Muli niyang ipinagpatuloy ang paghahanap kay Nagmalitong Yawa. Ito ay si Nagmalitong-Yawa na matapos siyang makawala ay bigla itong nawala. Ang natitira sa kanila ay hindi sapat upang umabot sa susunod na pag-aani. may nagligtas muli sa kanya. Napakarami nilang kaaway na laging dumarating upang sirain ang kanilang pananim at patayin ang kanilang mga alagang hayop. . IBALON (Epiko ng mga Bicolano) Si Baltog ay isang batang lalaki na malakas. nagkaroon sila ng paglalaban at agad naman niyang nagapi ang mga ito. ikinuwento ng kanyang ama ang kaawa-awa nilang kalagayan sa lupain ng Samar. Pagod nang lumaban ang mga tao anak. Lulan ng kanyang bangka. Isang araw. Napadaan siya sa isang madilim na lupain na kinakitaan ng mga kaluluwa ng kanyang mga ninunong yumao na. At nagapi niya ang hayop. Sa gitna ng pagdiriwang may dumating na isang grupo mula sa kalawakan. Isa rin ito sa dahilan kung bakit nananatili pa sila sa lugar na ito sa kabila ng pinagbantaan siya ng kapatid sa dugo na si Dumalaplap. Ang lupaing ito¶y nagtataglay ng sampung ilog. Mabilis na kinuha si Nagmalitong Yawa at ito ay napatay. Ipinaalam ni Launsina kay Humadapnon na kulang sa pag-iisip ang nakalaban ni Humadapnon sa Namurata sa himpapawid upang bigyan ng buhay si Nagmalitong Yawa.Simahuboli Hubunan at Sinaghating Bulawan. Siya ay anak ni Handiong. Gusto nila ng payapang buhay na walang gutom na gumagala sa paligid. Kapag nagpatuloy ang ganitong sitwasyon ay mamamatay tayong lahat sa gutom. Sa kagandahan ng magkapatid ay naakit si Humadapnon. At hinawakan nito ang kanyang balikat. Ang ating mga hayop ay kumokonti ng kumokonti araw-araw. Mula sa ilog na ito ay nadako siya sa ilalim ng lupa at dito¶y nakasagupa niya ang isang hayop na may walong ulo. Namamatay ang mga tao sa gutom dahil sa kawalan ng pagkain. Sa maraming taon niyang paglalakbay. Sapagkat kapwa may angking lakas ay umabot sa pitong taon ang kanilang sagupaan. Tumingin ng diretso sa kanyang mata ang kanyang ama.

. ang kanilang bagong tahanan. Nakita niya ang panghihina sa bawat mukha ng ama't-ina. Ngunit nagsalita siya ng maaga. At hindi nagtagal ay gumanda ang kanilang pamumuhay. Dahil naninirahan sa paligid ng Ibalon ang ilang buwaya na may pakpak na nakakalipad. Nagsimula niyang galugarin ang Kabikulan. sabi ni Baltog sa sarili. Bata ka pa. Isarog at Lignion. pinatay niya ito at pinagpirapiraso. Sa malawak na dagat. Ngunit. nasagupa ni Baltog ang malakas na hangin at malalaking alon na sumira sa kanyang bangka. Para sa akin at sa ating mga mamamayan. malakas at matapang. palay at mga gulay. Naglayag si Baltog kinagabihan sakay ng isang maliit na bangka na magdadala sa kanya sa isang lugar ha tinatawag na Kabikulan. Nakita niya ang gutom at sa mukha ng bawat bata. Ibinigay ni Handiong ang basbas kay Baltog. ang sawa na may ulo ng babae ay nakatakas at humanap ng ibang matitirahan. hanggang umabot siya sa lupain ng Aslon at Inalon na sumasakop sa kapatagan na nakaligid sa bundok ng Asog. Natagpuan niya ang Ibalon. Masaragam.Humanap ka ng lugar kung saan makakapamuhay tayong panatag at payapa. Nakita niya ang mga tao sa kanilang kaawa-awang kalagayan. Pinuno nila ang lupain at nagkaroon sila ng masaganang ani. isang magandang lugar para sa kanya at sa mga mamamayan. Alam kong magagawa mo ito. Hindi na sila nagsayang ng oras. Tinuruan nina Handiong at Baltog ang mga mamamayan ng ilang paraan upang magkaroon ng kabuhayan. Ngunit desidido si Baltog na makuha ang Ibalon para matirhan kaya nilabanan niya ang mga buwaya at mga baboy ramo ng buo niyang lakas. Masyado na akong matanda kaya inaatang ko na ito sa iyong mga balikat. Sa lupaing iyon ang gutom ay naging alaala na lamang ng nakaraan. mga baboy ramong kasinglaki ng elepante at isang sawa na may ulo ng isang babae. Nais ko ang lupaing ito para sa akin at sa aking mga mamamayan. Ito rin ay maganda para sa kanilang mga hayop. Dahil sa kanyang galing sa manomanong pakikipaglaban natalo niya lahat ng buwaya at baboy ramo. Siya din ay nalungkot. Marami na siya ring narinig tungkol sa lugar at naisip niya na maganda kung makakahanap siya ng lugar kung saan sila maninirahan habang-buhay. Bumalik siya at ibinalita sa ama ang tungkol sa lupain na nakita niya para sa kanila. si Baltog at ang kanyang ama at ang lahat ng mga mamamayan ay nilisan ang Samar papuntang Ibalon. Iginala ni Baltog ang mga mata. Ang lupa ay mataba at magandang pagtamnan ng mga halamang ugat. Para itong lupain ng gatas at pulot. Kinailangan niyang lumangoy at muntikan na siyang malunod bago niya ligtas na narating ang dalampasigan ng baybaying bayan ng Kabikulan.

Siya at si Asu Mangga ay nagtungo sa kabundukan upang patayin ang baboy ramo. sagot ni Labaw kay Saragnayan. Pagkatapos ng labanan ay hinanap nila ang kanilang ama. sagot ni Baranugun.LABAW DONGGON (Epiko ng mga Bisaya) Si Labaw Donggon ay anak ni Anggoy Alunsina at Buyung Paubari. Nagpaalam na siya kay Nagmalitong Yawa. Ngunit ang babae ay nakasal na kay Buyung Saragnayan na katulad niya na may kapangyarihan din. Inimbita niya ang buong bayan sa kanilang kasal. Ang dalawang magkapatid ay nagtagumpay sa pagpapalaya sa kanilang ama na napakatanda na at ang kanyang katawan ay nababalutan na ng mahabang buhok. Niligawan niya ito at hindi nagtagal ay nagpakasal. Siya ay napakakisig na lalaki na umibig kay Abyang Ginbitinan. Samantala ang kanyang mga asawa na si Abyang Ginbitinan at Anggoy Doronoon ay nanganak sa kanilang panganay. At hindi nagtagal ay umibig siyang muli sa isang magandang babae na nagngangalang Anggoy Doronoon. At muli ay umibig si Labaw sa isa pang babae na nagngangalang Nagmalitong Yawa Sinagmaling Diwata. Nalaman ni Baranugun kay Abyang na ang hininga ni Saragnayan ay itinatago at pinangangalagaan ng isang baboy ramo sa kabundukan. Tinawag ni Abyang ang kanyang anak na Asu Mangga at si Anggoy Doronoon na Buyung Baranugun. Napatay siya ni Baranugun sa isang mano-manong laban. Alam niya kung ano ang nangyari. Mas malakas ang kapangyarihan ni Saragnayan kaysa kay Labaw. Binigyan niya ng maraming regalo ang ina ni Abyang Ginbitinan na si Anggoy Matang-ayon upang pumayag lamang na makasal ang dalawa. Nang makita ni Abyang Ginbitinan at Anggoy Doronoon si Labaw ay napaiyak sila sa pighati. Naglaban sila ng maraming taon gamit ang kanilang mga kapangyarihan ngunit hindi mapatay ni Labaw si Saragnayan. Biglang nanghina si Saragnayan. Handa akong kalabanin ka. Opo ama. Kailangan nyo munang malaman ang sikreto ng kapangyarihan ni Saragnayan bago ninyo siya labanan! sabi ni Labaw sa kanyang dalawang anak. Patayin mo muna ako bago mo makuha ang aking asawa. Si Baranugun lamang ang humarap sa kanya sa isang madugong laban. . Pinatay silang lahat ni Baranugun at pinalaya si Labaw sa lambat. Kinain nila ang puso nito na siyang buhay ni Saragnayan. Ipapadala ko sina Taghuy at Duwindi kay Abyang Alunsini upang itanong ang sikreto ng kapangyarihan ni Saragnayan. Natakot sila sa mga kapatid ni Saragnayan. Natalo si Labaw at siya ay itinali at ikinulong sa kulungan ng baboy ni Saragnayan. Sa tulong ng bolang kristal ni Buyung Barunugun ay nalaman nlla na bihag siya ni Saragnayan. Handa na siyang upang kalabanin ang dalawang anak ni Labaw. Nakita nila na siya ay nakasilid sa lambat ni Saragnayan. sabi ni Buyung Saragnayan sa kanya. Gustong makita si Labaw ng kaniyang dalawang anak at nagpasya na hanapin siya.

Dinalaw ni Datu Paiborong at ni Datu Bangkaya si Sumakwel. Ang kasaysayan ng kanilang paglalakbay mula Borneo patungo sa pulo ng Panay ay buong kasiyahan at pagmamamalaking isinalaysay ng mga taga-Panay.Nalaman nilang hindi na makarinig si Labaw. Isang araw. Ayaw ni Sumakwel sa balak na paglaban. Kanya ring pinupugayan ng dangal ang mga babae. matatapang at mararangal na datu. si Pabulanan. Gusto kong magkaroon ng isa pang anak na lalaki! sabi ni Labaw Donggon. magalang at matalino. pati ang mga asawa at anak na dalaga ng mga datu na nasa ilalim niya. Humiga si Labaw sa sahig at pumatong ang dalawang babae sa kanya. ang nais halayin at angkinin ng masamang sultan. Nagpulong nang palihim ang sampung datu. Pinuntahan ni Sumakwel si Datu Puti. Maraming dugo ang dadanak at marami ang mamamatay. Hindi nila magagapi si Makatunao. Sila'y tatakas sa Borneo. Palihim silang naghanda ng . Nang malaman ni Labaw Donggon ang kasal sinabi nito sa dalawang asawa na nais niyang mapakasalan si Nagmalitong Yawa Sinagmaling Diwata. Nalaman ni Datu Paiborong ang tangka ni Sultan Makatunao. Si Datu Puti ay punong ministro ni Makatunao. Nagulat sina Abyang Ginbitinan at Anggoy Doronoon sa sinabi ng asawa at dahil mahal na mahal nila ang asawa ay tinupad nila ang kahilingan nito. Ayaw ni Datu Puti na mangyari ang ganoon. ganito ang mga pangyayari: Ang Borneo noon ay nasa pamumuno ng isang malupit at masamang sultan na si Sultan Makatunao. Iiwan nila ang kalupitan ni Sultan Makatunao at hahanap sila ng bagong lupain na maaaring pamuhayan nila nang malaya at maunlad. mga bayaw ni Anggoy Ginbitinan ay ikinasal kina Burigadang Pada Sinaklang Bulawan at Lubaylubyok Hanginon Mahuyukhuyukon. Si Sumakwel ay mabait. Samantala. binihisan at pinakain. Ang dalawang babae ay ang magagandang kapatid ni Nagmalitong Yawa. Ayon sa ilang ulat at pananaliksik na pinagtahi-tahi at pinagdugtung-dugtong. Masayang-masaya si Labaw at ang kanyang tinig ay umalingawngaw sa buong lupain MARAGTAS (Epiko ng mga Bisaya) Ang epikong Maragtas ay kasaysayan ng sampung magigiting. Naisipan sin nilang humingi ng tulong kay Datu Sumakwel. naibalik ang kanyang lakas at sigla ng isip. ang asawa ni Datu Paiborong. Alam niya ang kasaysayan ng maraming bansa at marami siyang alam kung tungkol sa paglalayag. Sinabi ni Sumakwel ang suliranin ng mga datu at ang balak na paglaban. Nag-usap-usap silang palihim. Nagbalak ang magigiting na datu na manlaban kay Sultan Makatunao. Inalagaan nila ito ng mabuti. Pinaliguan nila ito. si Buyung Humadapnon at Buyung Dumalapdap. Sila'y mararangal na datu na mapagmahal sa kalayaan. Kinamkam niya ang lahat ng yaman ng nasasakupan. Ipinagtapat ng dalawa ang paglaban na nais nilang gawin. hindi na rin nito nagamit ang pag-iisip. Ipinasiya nina Sumakwel at Datu Puti ang palihim na pag-alis nilang sampung datu sa Borneo.

Nakita ng mga Ati ang maraming handog ng mga Bisaya. Naghanda sila ng maraming pagkain na kakailanganin nila sa malayong paglalakbay. narating nila ang pulo ng Panay. si Datu Bangkaya ay kasal kay Katorong na kapatid ni Sumakwel. Bumaba si Datu Puti at naglakad-lakad. Ang lahat sa pulo ay masaya. Nagpahanda si Marikudo ng maraming pagkaing pagsasaluhan ng mga Ati at mga Bisaya. Ang mag-asawang si Datu Paiborong at Pabulanan. lulan sa kanilang mga biniday o barangay. Sa sampung matatapang na datu. Hindi lamang pagkain ang kanilang dadalhin kundi pati ang mga buto at binhi ng halamang kanilang itatanim sa daratnan nilang lupain. Siya ay mabuting pinuno. Nais nilang bilhin ang lupain. Isang hatinggabi. Ang apat na binatang datu ay sina Domingsel. Ang matandang pangalan nito ay Aninipay. Batid ni Sumakwel ang malaking pananagutan niya sa gagawin nilang paghanap ng bagong lupain. Nakita nang minsan ni Sumakwel ang isang pulo makalagpas ang pulo ng Palawan. Nasa unahan ang barangay ni Datu Puti. Nakita niya ang isang Ati. pumalaot ng dagat ang sampung datu kasama ang kanilang asawa at mga anak at buong pamilya pati mga katulong. Dito tinanggap ni Marikudo ang mga panauhin. Si Sumakwel ay bagong kasal kay Kapinangan. Malakas ang loob nila na pumalaot sa dagat pagkat batid nila ang pagiging bihasa ni Datu Puti at ni Sumakwel sa paglalayag. masagana at matahimik na namumuhay. ang mag-asawang si Datu Padihinog at Ribongsapaw. na pawang mababait at namumuhay nang tahimik. Dumating ang takdang araw ng pagkikita ng mga Ati sa pamumuno ni Marikudo at ng mga Bisaya sa pamumuno ni Datu Puti. Dumalogdog at Lubay. Ang mga taga-Borneo ay kilala sa tawag na Bisya o Bisaya. Ang lahat ay masipag na gumagawa. Sa tulong ng kasama ni Datu Puti na marunong ng wikain ng katutubo ay itinanong niya kung sino ang pinuno sa pulong iyon at kung saan ito nakatira. Si Datu Puti at ang kanyang asawang si Pinampangan. Balensuela. Madalas ang pag-uusap ni Sumakwel at ni Datu Puti. Nakita niya na mabait at magalang ang mga dumating. anim ang may asawa at apat ang binata. na ang tawag ay biniday o barangay. Ang mga lalaking Ati ay binigyan ng mga Bisaya ng itak. Alam niya na ang naninirahan dito ay mga Ati. kulot ang buhok at sapad ang ilong. Ito ang kapulungan ng mga Ati. Kilala rin sila sa pagiging matapat at matulungin sa kapwa. Silang dalawa ni Datu Puti ang itinuturing na puno. Katabi ni Marikudo ang kanyang asawa na si Maniwantiwan. maitim. Ipinaliwanag ni Datu Puti ang kanilang layong makipanirahan sa pulo ng Aninipay. Nakaupo na sa Embidayan si Marikudo kasama ang kanyang mga tauhan. Pandak. Si Marikudo ay siyang hari ng Aninipay. Walang magnanakaw. si Datu Domangsol at ang asawang si Kabiling. Ipinabalita ni Datu Puti kay Marikudo na silang mga Bisaya mula sa Borneo ay nais makipagkaibigan. Dumating mula sa Look ng Sinogbuhan ang mga Bisaya lulan ng sampung barangay. Siya ay katutubo sa pulong iyon. Sinabi ni Marikudo na tatawag siya ng pulong. Ito ang Embidayan. kampit . Alam din niya kung gaano kayaman ang pulo. May isang malaking sapad na bato sa baybay dagat. Muling nagpulong ang mga Ati at mga Bisaya sa Embidayan. ang mga datung hahanap ng malayang lupain. ang kanyang mga tauhan at saka nila pagpapasyahan kung papayagan nilang makipanirahan ang mga dumating na Bisaya.sampung malalaking bangka. Makaraan ang ilang araw at gabi nilang paglalakbay.

panyo at suklay. Madaling ibinigay ni Pinampangan ang kuwintas niya kay Maniwantiwan. Narating nila ang pulo ng Luzon. at tambol habang ang mga lalaki naman ay nagsayaw pandigma. Hinati nila ang baboy ramo . asin at asukal. Nag-usap sina Marikudo at Datu Puti. ang sinurog. Ibinigay rin nila ang kanilang mga bahay.at insenso. kung hindi siya magkakaroon ng kuwintas. at ang dalawa pa ay sa dalawang binatang datu na sina Datu Domingsel at Datu Balensuela. Nagkaroon ng di pagkakaunawaan si Agyu at ang datu ng mga Moro dahil sa pagkakautang nila ng isang daang tambak ng sera. May mga tauhan ding kasama si Datu Paiborong na kakatulungin niya sa pagtatanim ng mga buto at binhi na iiwan ni Datu Puti at Datu Sumakwel. plota. Kanyang pinagbilinan si Sumakwel na pamunuang mahusay ang mga Bisaya. Ang lahat ay nasiyahan. Isang araw ay pumunta si Agyu sa bundok ng Sandawa upang manghuli ng baboy ramo. Pagkatapos ng tagumpay ay naisip ni Agyu na lisanin ang Ilian at pumunta ng Bundok ng Pinamatun. kay Datu Puti ang isa. Sumunod na inihatid ni Datu Puti sina Datu Paiborong at asawang si Pabulanon at ang kanyang dalawang anak na si Ilehay at si Ilohay. Ang mga babaeng Ati ay binigyan naman ng kuwintas. Nagpaalam si Datu Puti kay Sumakwel. Ang mga Ati ay lumipat ng paninirahan sa bundok. Lumaban si Agyu at ang kanyang pamilya ng buong tapang at lumabas na panalo sa laban sa mga Moro. Nakita ni Maniwantiwan ang mahabang-mahabang kuwintas ni Pinampangan. Matapos magpaalam kay Sumakwel. Si Datu Bangkaya kasama ang kanyang asawa na si Katurong at anak na si Balinganga at kanilang mga tauhan at katulong ay tumira sa Aklan. umalis na ang tatlong barangay. Dumalogdog. Upang maiwasan ang madugong labanan. Ipinakuha ni Datu Puti ang isang gintong salakot at gintong batya mula sa kanilang barangay. Sinabi ni Marikudo. Umuwi siya na dala ang kanyang huli habang ang kanyang kapatid na lalaki na si Lono at mga kapatid na babaing sina Yambungan at Ikwagan ay nakahanap ng pulot pukyutan. Madaling isinaayos ni Datu Puti ang mga Bisaya. Tumugtog ang Bisaya sa kanilang solibaw. sa kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng palay. Ang lupang kapatagan ay ibinigay ng mga Ati sa mga Bisaya. Nagpakita ng maramihang pagsayaw ang mga Ati. Ipinapalit nila ang sera sa mga Moro. Sina Lubay. Ibig ni Maniwantiwan ang ganoon ding kuwintas. Itinanong ni Datu Puti kung gaano kalaki ang pulo. Doon ay nagtayo sila ng mga bahay sa paanan ng bundok. si Agyu at ang kaniyang pamilya ay umalis sa Ayuman at pumunta ng Ilian. Dumaong ang tatlong barangay sa Look ng Balayan. Sinundan nila ang mga ito upang patayin siya at ang kanyang pamilya. Nag-aalala si Datu Puti tungkol sa kalagayan ng iba pang Bisaya sa Borneo sa ilalim ng pamumuno ng malupit na si Makatunao. Ito'y kuwintas na lantay na ginto. na kung lalakad sa baybay dagat ng pulo simula sa buwang kiling (Abril o buwan ng pagtatanim) ay makababalik siya sa dating pook pagsapit ng buwan ng bagyo-bagyo (Oktubre o buwan ng pag-aani). Ibinigay niya ito kay Marikudo. Pinigil ni Maniwantiwan ang bilihan. Ipinasya ng dalawang datu na dito na sa Taal manirahan kasama ang mga "Taga-ilog". Dumangsol at Padahinog ay kasama ni Sumakwel. AGYU (Epiko ng mga Ilianon) Ang pangunahing pinanggagalingan ng kabuhayan ng mga Ilianon ay pangongolekta ng sera. Isang araw lamang at umalis na sina Datu Puti at Pinampangan upang bumalik sa Borneo. Ngunit hindi hahayaan ng mga Moro na mamuhay sila ng payapa. Sila ay sa Malandog naman maninirahan.

nagtungo si Paniguan sa kanya. pilit ni Tanagyaw. Ginamit ni . Bagkus ay binagtas ni Agyu ang daan pababa ng Ayuman upang makita si Mungan ngunit huli na ang lahat. ama. Sinabi nito kay Agyu na nais nitong pakasalan si Tanagyaw. nagsuot si Tanagyaw ng baluti na kasing-tigas ng metal na sa lakas ay hindi maigalaw ng hangin. At nang bumalik siya sa Pinamutan. Ingatan mo ang sarili mo! At umalis na si Tanagyaw upang pumunta sa labanan. sinabi niya rito. Ngunit hindi nila nakita ang kapayapaan sa Tigyangdang. sabi niya. Ngunit matanda na upang lumaban si Agyu. Ngunit napakabata mo pa. Ngunit hindi pa handang sumuko ang mga kalaban. Ang asawa ni Banlak na si Mungan ay naiwan sa Ayuman sapagkat nagkaroon ito ng ketong. Bakit ayaw mong kumuha ng karne at pulot para sa iyo. mabot si Tanagyaw sa bayan ng Baklayon at iniligtas ang bayan laban sa mga kaaway. Nang dumating ang pang-apat na araw ng pakikipaglaban ay lumapit ang kanyang binatang anak na si Tanagyaw. Sinugod ng anak ng datu si Tanagyaw gamit ang ginintuang espada. Pumunta na si Mungan sa langit. anak. Nagboluntaryo na lamang si Lona na pumunta sa Ayuman dala ang karne at pulot para kay Mungan. At nang bumalik si Tanagyaw sa Tigyangdang ay nagpunta si Paniguan sa Tigyangdang. Sa kabilang dako. Sumang-ayon si Agyu at ikinasal sina Tanagyaw at Paniguan. Hindi pumayag si Banlak sa ideya. Pagkatapos ay kinalaban niya ang mga kaaway at lumabas na panalo.at pulot pukyutan sa kanila at sa kanilang mga alipin. Pinatay niya si Bagili. Paminsan-minsan ay mayroong mga kaaway na umaatake sa mga pamayanan at pinapatay ang mga tao at mga hayop ni Agyu. Nang makarinig siya ng malakas na boses na nagsasabl kay Mungan na tanggapin na ang imortalidad sa pamamagitan ng pagkain ng pagkain ng mga diyos. Banlak? tanong ni Agyu sa kanyang kapatid na lalaki. Nais ng pinuno ng mga kalaban na makasal si Tanagyaw sa anak nitong babae na si Buy-anon ngunit tumanggi ito dahil napakabata pa nila. hindi tumigil ang pag-atake sa sambahayan ni Agyu. Upang kalabanin ang mga kaaway. Marahil nga ay bata ako ngunit ako ay matalino. Payagan mo akong lumaban. iniwan nilang muli ang lugar at nagpunta sa Tigyangdang. sinabi niya kay Agyu at Banlak kung ano ang narinig. At natalo niya ang mga kalaban. Nais ng datu ng Baklayon na ipakasal ang kanyang anak na si Paniguan kay Tanagyaw ngunit hindi pa ito handa na mag-asawa. Nang bumalik si Lono sa Panamutan. Napakaraming kaaway ang nagpapaalis sa kanila sa Tigyangdang. At kahit anong gawin nila ay hindi nila matalo ang kalaban. Nais ni Banlak na makita si Mungan ngunit pinigilan sila ni Agyu. ang anak ng pinuno ng mga kaaway ng Baklayon. at sa iyong asawa sa Ayuman. Humayo ka at nawa ay tulungan ka ng mga diyos. ama. Ang natira lamang ay isang gintong bahay.

Maraming mga tao sa iba¶t ibang tribu ang nagtungo sa kanilang tahanan upang pumailalim sa kanilang kapangyarihan. Siya ang panganay na anak ng isang mag-asawang mahirap. Tutuparin ko po ito sa tulong ng mga diyos. Handa na sila upang magsimula ng isang pamilya. Si Tulalang ay isang binatang matangkad. Simula noon. Ibinibigay ko na sa iyo ang Sunglawon. ang magkakapatid ay nanagana sa pagkain. Nalalaman niya na maghahari na ang kapayapaan sa kanilang kaharian. kasama ang kanilang mga alipin ay nagsimulang maglakbay patungo sa Sunglawon.Tanagyaw ang gintong tungkod at nagawang patayin ang anak ng datu at ang kanyang mga kasama at tumakas sa bundok dahil sa takot. ama sagot ni Tanagyaw. Ngayon ay tatamasain na nila ang magandang buhay na mailap sa kanila noong una. Nakakita siya ng isang matanda na naaawa pala sa kanilang magkakapatid. Lumapit sa kaniya ang matanda at ang wika: Huwag kang mag-alala sa inyong pagkain. Sa kabila ng kanilang kasaganaan ay nanatili pa rin silang masisipag. ipinasya ng magkakapatid na manirahan sa torohan o palasyo. Tulalang. Pagkalipas ng maraming taon. kaya ang mga naninirahan sa paligid ng palasyo ay naaaliw rin. may maitim na mga ngipin at mahabang buhok. Umunlad ang kanilang kabuhayan at ito ay nabantog sa buong kapuluan. Siya ay may sinturong isang damak lamang ngunit naipupulupot niya ng pitong ulit sa kanyang . Walang tigil ang mga alipin sa pagtugtog ng magagandang musika. Isang araw tinawag niya ang anak na si Tanagyaw. Ang palasyo ay napakalawak at ang trono ay napapalamutian ng mga ginto. payat. Ipagtatanggol mo ito at pamahalaan ito ng may hustisya at pagpapahalaga sa mga tao. Sa sumunod na umaga. Ang ani ay masagana at ang mga hayop ay dumarami na sa bilang. Isang araw ay nasa gubat si Tulalang at nangunguha ng ubod ng rattan na kanilang pagkain. Napanuto na si Agyu. Anuman ang naisin ninyo ay mapapasainyo. pilak at iba pang mamahaling bato. sina Tanagyaw at Paniguan. TULALANG (Epiko ng Manobo) Ito ang epiko ng mga Manobo na nagsasalaysay tungkol sa buhay ni Tulalang. Simula ngayon ay hindi na kayo magugutom.

Puting-puti ang kanyang damit na may mahabang manggas at ang pantalon niya ay hanggang tuhod lamang. May balaraw sa baywang at may pulang turban sa ulo na ginagamit sa paligid. Sa pangatlong hamon ay si Tulalang na ang lumaban. Ngunit ang dalaga ay may kapangyarihang mag-anyong iba¶t-ibang hugis na naisin niya. Nagising siya at ipinagbigay-alam sa kanya ng uwak na may darating na isang napakalaking higanteng kumakain na tao. Nalaman nila pagkagising na sila palang dalawa ay magpinsan. Siya ay napagod din at nagpahinga sa palasyo kaya siya ay hinalinhan naman ng pinakabunso sa magkakapatid.baywang. Ang kapatid nilang babae ay nagtatanim ng mahiwagang rosas tuwing umaga at bago tumanghali ay namumulaklak ito. Dumating si Agio at sinalakay ang Kulaman. Siya ay laging nakayapak lamang. Nakita ito ni Agio at ibinunyag niya na ang sundalo ay isa lamang singsing. Ibinunyag na naman ni Agio na ang sundalo ay isang balaraw lamang. Siya ay naging isang makisig na binata. at ito ay bumalik sa dating anyo. Ito ay naging sundalo at muli na namang pumuksa ng mga kaaway. Nangamatay ng lahat ang mga kalaban maliban kay Agio. Hinalinhan naman siya ng kapatid niyang si Mangampitan. Nang siya ay napagod ay umakyat siya sa palasyo at nagpahinga. Isa sa kanyang mga singsing ang nagsalita at pinayuhang labanan ang kaaway. . Kapag nalanta agad ang mga bulaklak na rosas ay nagbabalang may darating na kaaway sa kanilang kaharian. Inalis niya sa daliri ang singsing at inutusan ito na labanan ang mga kaaway. Hinamon ng mayabang na heneral si Tulalang. ang leeg ang naging hawakan ng balaraw. Sinabi rin sa kanya kung paano ito matatagpuan. Inutusan ni Tulalang ang kanyang balaraw na makipaglaban. ang kanilang kaharian. Siya ay nananatili sa loob ng basket kung wala siyang ginagawa. Tinamaan ng sibat si Agio. Siya ay hiyas ng magkakapatid na dapat ingatan. Sa isang iglap ay naging sundalo ang singsing. Ang kanyang mga daliri ay nagkikislapan sa mga gintong singsing. Kaagad nilang pinaghahampas ng sibat ang sundalo kaya huminto ito at naging singsing na muli. Ang magkakapatid ay may kani-kaniyang silid sa palasyo maliban sa kaisa-isang kapatid na babae na inilagay sa pinakamalalim na bahagi ng pitong patong na basket na nakabitin sa loob ng silid ni Tulalang. Sa kanyang kamay naman namatay ang kalahati ng mga kalabang natitira. Isang araw ay biglang nalanta ang bulaklak na rosas. Lumaban ito at maraming napatay na mga kaaway. Hindi man lamang nabahala o natakot si Tulalang at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Kung araw ay natutulog si Tulalang sa ilalim ng isang punungkahoy. Nagbalik sa dating anyo si Agio na kanina ay nag-anyong pulubi bago maglabanan. Muling hinamon ng mayabang na heneral si Tulalang. si Minalisin. Isang uwak na nakadapo sa sanga ang dumumi sa kanyang mukha. Hinawakan niya sa leeg ang balaraw na naging sundalo. Marami siyang napatay na mga tauhan ni Agio. Siya ay gadaliri lamang habang nasa loob ng basket. Nakita pala sila ng kapatid na babae ni Tulalang sa mahiwagang langis na nagpatulog sa kanila. Nagpatuloy sila sa paglalaban hanggang sa mapagod. Naglaban naman sina Agio at Minalisin.

Sino ang nariyan? ang sigaw ng higante. Pagdating sa kaharian ay napag-alaman niya na sinalakay na muli ang Kulaman upang kunin ang kanyang kapatid na babae. ngunit isang suklay ang sadyang iniwan nito at nakuha naman ng binata. Nang malaman ito ni Tulalang ay madali siyang sumakay sa musala at tinungo ang kuweba ng hari ng mga Bagyo. Napagalaman niya na si Macaranga ay nagtungo sa Kulog. Nang magising siya ay wala na ang dalaga. Nagtanong siya sa pitong babaeng nanahi na natagpuan niya. Hindi ako baboy. dalawang paa at ulo ng higante. Siya ang pinakamalakas na kaaway ni Tulalang sapagkat hindi siya nakikita. Nagtungo siya sa langit at dito ay nakita niyang naliligo sa ilog ang dalaga. Nang tumangging pakasal ang babae sa hari ng mga Bagyo ay nilaslas ang kamay niya. Natutulog ang higante at nakakulong ang dalaga sa hawla nang siya¶y dumating. Kinuha ng higante ang panggarote at ang dalawa ay naglaban. Naakit siya sa dalaga kaya niyaya niya itong pakasal. Umuwi muna si Tulalang sa kanilang kaharian bago pakasal. Nalimutan tuloy niya ang iniluluhog na pag-ibig sa dalaga. ang kanilang kaharian ay nangangailangan ng hari. si Tulalang ay nakatulog. Nag-anyo siyang sibat at pumasok sa kuweba ngunit ang hangin ay wala na roon. at ang babae naman ay dinala sa kaharian nito. tamang-tama sa aking pananghalian. ang sagot ni Tulalang. Napag-alaman ng binata na ang pangalan ng magandang babae ay Macaranga at ang pook na pinanggalingan niya ay Macarangga rin ang pangalan. Binanggit niyang muli ang kanyang pagibig ngunit hiniling ng dalaga na bayaan muna raw siyang makauwi sa kalangitan. Tumanggi ang dalaga. Tinungo niya kaagad ang Kulog. ngunit ang babae raw ay nagtungo sa Kidlat. Nagapi ng kaaway ang dalawang kapatid na lalaki ni Tulalang. Pumayag siyang pakasal kay Tulalang. Nakauwi ang dalaga sa kanyang palasyo at napag-alaman niya na ang ama pala niyang hari ay namatay na. Inilabas ni Tulalang ang babae mula sa hawla. Gumawa siya ng paraan upang makapasok sa kaharian. Iniligtas muna niya ang kanyang kapatid hanggang sa makalimutan niya ang pangako kay Macaranga. Sinabi sa kanya ng matanda ang tungkol sa higante at sa magandang dilag na bihag nito.Agad-agad ay nagtungo siya sa kagubatan at dito ay nakakita siya ng isang kubong may nainirahang matandang babae. Ang bahay ng higante ay napakataas kaya maraming punong saging na tumubo sa ilalim nito. Minsang wala si Tulalang sa kaharian ay muling sumalakay ang mga kaaway. Sa gayon. Tinungo niya ang itinuro ng mga ito. Ako ay taong kagaya mo. Nagawang putulin ni Tulalang ang dalawang kamay. Ngunit ito raw ay nasa langit nang puntahan niya. Nakaamoy ako ng baboy. Nagbalatkayo naman siyang isang bata at . Ang hari ng mga Bagyo ang pinuno ng mga kaaway. Tinungo niya agad ang tahanan ng higante na sinabi sa kanya ng matandang babae. Dahil pagod. Kaagad siyang nanaog sa tahanan ng higante at sumakay sa kanyang musala. Nagising ang higante.

Ayon sa kanilang paniniwala. kaya ipinasya niyang lusubing muli ang Kulaman. Kapag dumarating na ang garuda. ito'y pinaalagaan at iniingatan ng isang isda. Dahil sa taglay na lakas ni Tulalang ay napatay niya ang baboy ramo at higante. Hiniling niya sa mga tao na manalangin sa loob ng apat na buwan upang pagdating sa langit ay magiging Katolosan o Kaluluwa. Ang salaysay ng Bidasari ay ganito: Ang kaharian ng Kembayat ay naliligalig dahil sa isang dambuhalang ibon. mabilis na nagtatakbuhan ang mga tao upang magtago sa mga yungib. (immortal beings) maging ang apat na magkakapatid. Gumawa siyang muli ng paraan upang makuha ang boteng pinag-iwanan ng kaluluwa ng hari at mga kawal nito. Ang mga kapatid ni Tulalang at ang mga mamamayan ay naging maligaya sa kalangitan at nagtamo ng buhay na walang hanggan. Naghinala ang hari na ang batang alipin ay si Tulalang. Bago umalis ang hari ng mga Bagyo at ang mga tauhan nito ay hiniling muna ng hari na huminga sila sa isang bote at takpang mahigpit at ibitin sa loob ng palasyo. halaman o ng punongkahoy. ipinabatid ni Tulalang sa kanyang nasasakupan na ang sarimbar na galing sa langit ay darating na upang silang lahat ay kunin. hayop.sa isang paraan ay nakapasok sa palasyo at naging alila. Nagdala ito ng balita kay Tulalang na isang malaking baboy ramo ang manggagaling sa Silangan upang silain ang mga tao sa Kulaman at isang higante ang haharang sa sarimbar pagbabalik sa langit. Nang maglaban na ang dalawang pangkat ay napansin ni Tulalang na kapag may napapatay silang kaaway ay napapalitan kaagad ng dalawa mula sa dugo nito. Kung hindi kayo susuko ay babasagin ko ang boteng ito upang mangamatay ang inyong kaluluwa. ay biglang may humihip na malakas na hangin. Ang ibong ito ay ang ibong garuda. nagkahiwalay sa pagtakbo ang sultan at sultana ng Kembayat. Ito ay hugis bangka ngunit yari sa bato. Isa-isang sumakay ang mga tao upang iakyat sa langit. Isang araw. Isa pang higante ang nagtangkang pumutol ng kadena ng sarimbar ngunit napatay rin siya ni Tulalang. Siya ay nadistino sa kusina. sa harap ng mga kaaway ay tumayo siya sa beranda ng palasyo at binalaan ang hari at mga kawal nito. Lalong dumarami ang kaaway habang marami silang napapatay. Katanghaliang tapat ay bumaba na ang sarimbar sa nakasabit sa kadenang ginto. Napilitang sumuko ang Hari at mga kawal nito at napaalipin kay Tulalang. Tinungo niya kaagad ang kaharian ng mga Bagyo. Sa pagtatakbuhan ng mga tao. Minsan ay nakasalubong niya ang kanyang kapatid na babae. Takot na takot sila sa ibong garuda pagka't ito'y kumakain ng tao. Pagkatapos ng apat na buwang panalangin. Ang ibong ito ay mapaminsala sa mga pananim at maging sa buhay ng tao. Kinabukasan. upang tumagal ang buhay ng tao. BIDASARI (Epiko ng Mindanao) Ang epikong Bidasari ng Kamindanawan ay nababatay sa isang romansang Malay. Ang . Isang gabi ay itinakas niya ang kanyang kapatid.

May nakapulot naman ng sanggol. Nag-alala si Diyuhara na baka tuluyang patayin si Bidasari. Kaya lagi niyang itinatanong sa sultan. Samantala. sinabi niyang kunin ang isdang ginto sa halamanan ng kanyang ama. Naghintay siya hanggang gabi. Ito ay si Bidasari. Nang pumunta sa Kembayat ang isang anak ni Diyuhara ay nakita niya si Sinapati. si Bidasari ay lihim na ikinulong ni Lila Sari sa isang silid at doon pinarurusahan. Ipinagtapat si Bidasari ang mga ginawa ni Lila Sari. kung siya'y mahal nito na sasagutin naman ng sultan ng : mahal na mahal ka sa akin. Pumayag si Lila Sari. Natatakot siyang umibig pa sa ibang babae ang sultan. Sa laki ng takot ay naisilang niya ang sanggol na babae sa may tabi ng ilog. isang mangangalakal mula sa kabilang kaharian. Galit na galit ang sultan. Mapanibughuin si Lila Sari. Umuwi si Sultan Mongindra na hindi nakausap si Bidasari. Inanyayahan ng Sultana si Bidasari sa palasyo upang diumano ay gagawing dama ng sultana. Isinuot nga ni Lila Sari ang kuwintas ng gintong isda sa araw at ibinabalik sa tubig kung gabi. Si Bidasari na ang naging reyna. ang Sultan Mongindra ay nangaso sa gubat. Kinuha niya ang isdang ginto at pinauwi na niya si Bidasari. Nag-alala ang sultana na baka may lalo pang maganda sa kanya at ito ay makita ng sultan. Nang hindi na matiis ni Bidasari ang mga pagpaparusa sa kanya. Nakita ng mga tauhan ni Lila Sari si Bidasari at siya ay higit na maganda kaysa kay Lila Sari. ang sultang Mongindra ay dalawang taon pa lamang kasal kay Lila Sari. Bumalik ang sultan kinabukasan. anak ng sultan at . Pinasok niya ang mga silid.sultana ng Kembayat ay nagdadalantao noon. Isang araw. Ito'y si Sinapati. Hindi pa rin nasisiyahan ang magandang asawa ng sultan. Habang lumalaki si Bidasari ay lalo pang gumaganda. Kaya nagpagawa siya ng isang magandang palasyo sa gubat at doon niya itinira nang mag-isa si Bidasari. Nakita niya ang isang napakagandang babae na natutulog. Iniwan niya si Lila Sari sa palasyo at agad niyang pinakasalan si Bidasari. Hindi niya magising si Bidasari. Nakausap siya ni Sultan Mongindra. pagkaraan ng maraming taon ang tunay na mga magulang ni Bidasari ay matahimik nang naninirahang muli sa Kembayat. Nakita niya ang isang magandang palasyo. ngunit ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Ito'y nakapinid. Pinangalanan nila ang sanggol ng Bisari. Sa kaharian ng Indrapura. Pinilit niyang buksan ang pinto. Kaniyang itinanong na minsan sa sultan: Hindi mo kaya ako malimutan kung may makita kang higit na maganda kaysa akin? Ang naging tugon ng Sultan ay: Kung higit na maganda pa sa iyo. Ngunit pagsapit doon. Nagkaroon pa sila ng isang supling. Kanyang pinagyaman at iniuwi sa bahay ang sanggol. Kapag araw ito'y ipinakukuwintas kay Lila Sari at sa gabi'y ibinabalik sa tubig at hindi maglalaon si Bidasari ay mamamatay. Kaya't si Bidasari ay nakaburol kung araw at muling nabubuhay sa gabi. Dahil sa malaking takot at pagkalito naiwan niya ang sanggol sa bangka sa ilog. Itinuring niya itong anak. Siya ay si Diyuhara. Kaya't karakarakang inutusan niya ang matapat niyang mga kabig na saliksikin anh kaharian upang malaman kung may babaeng higit na maganda sa sultana. Maligaya si Bidasari sa piling ng kanyang nakikilalang magulang. Kinagabihan nabuhay si Bidasari.

Parang . Si Sulayman ang nais dagitin ng ibon. Nakita niya ang patay na ibong Pah. Samantala. Pumunta si Sulayman sa Bundok ng Bita. isang matapang na kawal. Labis niyang ikinalungkot ang mga nangyayaring ito sa mga naninirahan sa labas ng kaharian ng Mantapuli. Sumakay si Sulayman sa hangin. Hinagupit nang hinagupit ni Tarabusaw si Sulayman sa pamamagitan ng punongkahoy. Alam niyang napatay ito ng kapatid niya. Ipinagpatuloy ni Indarapatra ang paghahanap niya kay Sulayman. Bumagsak at namatay ang Pah. Nagtungo naman si Sulayman sa Matutum. Napansin niyang nanlata ang halaman at alam niyang namatay si Sulayman. nanganaghulugang ikaw ay namatay. Kinaibigan nito si Sinapati at ibinalita ang kapatid niyang si Bidasari sa kamukhang-kamukha ni Sinapati. Nalaman ng sultan ng Indrapura na ang kanyang pinakasalang si Bidasari ay isa palang tunay na prinsesa. Bago umalis si Sulayman. Nagpunta siya sa Kabalalan at nakita niya ang kalansay ni Tarabusaw. ang halaman ni Sulayman sa Mantapuli ay laging pinagmamasdan ni Indarapatra. Wala rin siyang makitang tao. Walang anu-ano ay nayanig ang lupa. Matagal at madugo ang paglalaban ni Sulayman at ni Kurita. Natunton ng Sultan ng Kembayat ang nawawala niyang anak na si Bidasari. Ang iba ay nakain na ng mga halimaw at ang natirang iba ay nasa taguan. Agad na sumunod si Sulayman. Sa wakas. Kanyang hinanap ang halimaw na kumakain ng tao. Sa kasamaang palad nabagsakan ng pakpak ng ibon si Sulayman na siya niyang ikinamatay. sa tulong ng kanyang kris. Sa pamamagitan ng halamang ito ay malalaman ko ang nangyayari sa iyo.sultana ng Kembayat. INDARAPATA AT SULAYMAN (Epiko ng Mindanao) Si Indarapatra ay ang matapang na hari ng Mantapuli. pinatawag ni Indarapatra ang kanyang kapatid na si Sulayman. kaya pala ay dumating ang halimaw na si Kurita. Mabilis at ubos lakas ng tinaga ito ni Sulayman. Itinanong ni Sinipati sa mga magulang kung wala siyang kapatid na nawawalay sa kanila. Hinanap ni Indarapatra ang kanyang kapatid. Pinasama ng ama si Sinapati sa Indrapura. Si Sinapati ay kamukhang-kamukha si Bidasari. na kilala sa tawag na Tarabusaw. Kapag namatay ang halamang ito. Inutusan ni Indarapatra si Sulayman upang puksain ang mga ibon at hayop na namiminsala sa mga tao. Nabalitaan niya ang malimit na pananalakay ng mga dambuhalang ibon at mababangis na hayop sa ibang panig ng Mindanao. nagtanim si Indarapatra ng halawan sa may durungawan. Nang magkita si Bidasari at si Sinapati ay kapwa sila nangilalas dahil sa silang dalawa ay magkamukhang-magkamukha. napatay rin ni Sulayman si Kurita. Sa di kalayua'y may nakita siyang banga ng tubig. Nanangis si Indarapatra at nagdasal upang pabaliking muli ang buhay ni Sulayman. Nang nanlalata na si Tarabusaw ay saka ito sinaksak ni Sulayman ng kanyang espada. Luminga-linga pa si Sulayman nang biglang magdilim pagkat dumating ang dambuhalang ibong Pah. Narating niya ang Kabilalan. Winisikan niya ng tubig ang bangkay at muling nabuhay si Sulayman. Wala siyang nakitang tao. Aniya kay Sulayman. Narating niya ang bundok ng Bita. Inangat ni Indarapatra ang pakpak ng ibon at nakita ang bangkay ni Sulayman.

Isinuot niya ang damit na ginawa ng mga diyos para sa kanya. Huwag kang mag-alala. Doon ay natagpuan niya ang Gungutan. siya ay magalang na pinapasok sa loob ng bulwagan kung saan ginaganap ang kasalan. Nagtuloy pa si Indarapatra sa Bundok Gurayu. Gusto ng ibon na sumama sa kanya sa kasalan kaya dinala na niya ito. Isang matandang babae ang lumabas sa taguan at nakipag-usap kay Indarapatra.nagising lamang ito mula sa mahimbing na pagtulog. ipinakasal kay Indarapatra ang anak ng hari. isang nakapagsasalitang ibon. ang magandang babaeng nakita ni Indarapatra sa batisan. Sa tulong ng kanyang engkantadong sibat na si juris pakal ay madali niyang napatay ang ibon. Dito'y wala ring natagpuang tao. Sa laki ng pasasalamat ng buong tribu. Mabilis naman itong nakapagtago. Nakita niya ang kinatatakutang ibong may pitong ulo. Tuwaang. Ipinagsama ng matandang babae si Indarapatra sa yungib na pinagtataguan ng lahat ng tao sa pook na iyon. Sinabi rin niyang maaari na silang lumabas sa kanilang pinagtataguan. TUWAANG (Epiko ng mga Bagobo) Nakatanggap si Tuwaang ng mensahe buhat sa hangin na nagsasabi na kailangan niyang dumalo ng kasal ng Dalaga ng Monawon. Huwag kang pumunta. ang Binata ng Sakadna na kasama ang isang daang lalaki. Hindi ako natatakot sa kahit ano. Tuwaang. Nagsimula ang seremonya sa pag-aalay ng mga bisita ng mga mamahaling . Naghanda siya sa pagdalo sa kasal. Sumakay siya sa kidlat at nakarating sa kapatagan ng Kawkawangan. tiyang. Nararamdaman ko na mayroong masamang mangyayari sa iyo doon. Nang dumating ay iniutos ng lalaki na paalisin ang mga bisitang hindi nararapat na naroon. babala ng kanyang tiyahin. Ngayon ang tanging nalalaman ko ay gusto ko makita ang kagandahan ng Dalaga ng Monawon Hindi pinakinggan ni Tuwaang ang kanyang tiyahin. tiyang. Dala rin niya ang kanyang espada at panangga at isang mahabang kutsilyo. na ang ibig sabihin ay mga bayani. Ibinalita ni Indarapatra ang mga pakikilaban nilang dalawa ni Sulayman sa mga halimaw at dambuhalang ibon. Pinauwi na ni Indarapatra si Sulayman. Nang makarating sa Monawon. Nagyakap ang magkapatid dahil sa malaking katuwaan. Mayroon siyang hugis pusong basket na maaaring makagawa ng kidlat. Hindi mo naiintindihan. Hinanap niya ang mga tao. Unang dumating ay ang Binata ng Panayangan. Nainsulto si Tuwaang sa sinabi ng lalaking ikakasal na silang lahat ay pulang dahon. Huling dumating ang lalaking ikakasal. pagkatapos ay ang Binatang Liwanon at ang Binata ng Sumisikat na Araw. Nagsimulang magdatingan ang mga bisita. Kaya kong alagaan ang sarili ko sinabi niya ng matatag at determinadong pumunta. May nakita siyang isang magandang dalaga na kumukuha ng tubig sa sapa.

babala ng babae. mag-iingat ako! sabi niya at lumabas na ito sa bulwagan upang labanan ang lalaki. Pakiramdam ng lalaki ay nainsulto siya. Bayaan mong suklayin ko muna ang iyong buhok bago mo siya labanan. ang diyos ng Hades. Hinawakan ni Tuwaang ang kamay ng babae at hinalikan ito. gitara at gong. Labanan mo ako hanggang kamatayan! Tumayo si Tuwaang at tinanggap ang hamon ngunit hinawakan siya ng babaing ikakasal. Sa kanyang misteryosong hininga siya ay nakagawa ng gintong plauta. Dahil sa masidhing laban ay lumindol ang lupa at lahat ng mga puno ay nagbagsakan. Hindi siya marunong lumaban ng patas. Mag-ingat ka sa pakikipaglaban sa kanya. Binato si Tuwaang ng lalaking ikakasal ng malaking bato ngunit naging alikabok lamang ito bago pa man nito tamaan si Tuwaang. Binuhat ng lalaking ikakasal si Tuwaang at ibinato ng malakas sa lupa. Sinabi ni Tuhawa na ang buhay ng lalaking ikakasal ay nasa gintong plauta. Tumulong si Tuwaang. Tumango ang babaing ikakasal at kumaway sa kanya at umaasa sa kanyang kagalingan. Tinitigan ni Tuwaang ang babae. Lumabas na ang babaing ikakasal sa kanyang silid at nagsimulang magbigay ng nganga sa bawa't isang bisita. Maari Ng ka bang sumama buong sa akin? puso. nakita ni Tuwaang si Tuhawa. Ipakita mo sa akin na nararapat ka sa karangalang ibinigay sa iyo ng aking minamahal sa pagtabi niya sa iyo! sabi ng galit na Binata ng Sakadna. Tumakbo ng masaya ang babae sa kanya. . Nakita niya ang pagmamahal at paghanga nito sa kanyang mga mata. tanong ni Tuwaang sagot sa babae. sabi ng babaing ikakasal kay Tuwaang. Lumubog ito ang nakakarating sa Hades.regalo. nito. Lumitaw mula sa lupa si Tuwaang at pinatay ang lalaki sa pamamagitan ng pagbili sa gintong plauta. Lumabas ito sa bulwagan at hinamon si Tuwaang sa isang laban. Madali nilang natalo ang anim pang natirang nakatayo hanggang siya at ang Binata ng Sikadna na lamang ang natirang nakatayo. At buong pagmamahal niyang sinuklay ang kanyang buhok. Para sa iyo binibini. Lumaban sila ng buong makakaya at pagkatapos ng isang maikling pagtutunggali ay natalo niya at ng Gungutan ang siyamnaput-apat na lalaki. Niyakap niya ito at hinalikan sa kanyang pisngi at labi. Hinarap ni Tuwaang at ng Gungutan ang Binata ng Sakadna at ang isang daang lalaki. Dalawa ang natira para sa lalaking ikakasal ngunit inamin ng Binata ng Sakadna na wala silang gintong plauta at gintong gitara na maitutumbas sa mga natira. Sa Hades. Pagkatapos ay tumabi ito kay Tuwaang na naglagay sa lalaking ikakasal sa kahiyahiyang sitwasyon.

Pinakasalan niyang lahat ito at iniuwi sa Bumbaran na tinanggap naman ni Haring Madali nang malugod at buong galak. Dahil sa pangyayaring ito. Namuhay si Bantugan ng maligaya ng mahabang panahon. Naisip niya na maganda ang buhay ng monghe. Habang sinasangguni nila ang konseho kung ano ang gagawin sa bankay. Isang araw ay tinanong niya ang sarili niya bakit nagpapakahirap siya. May isang monghe na kumatok sa bahay niya at humihingi ng limos. Nanlaban din si Prinsipe Bantugan subalit dahil sa siya ay nanglalata pa dahil sa bagong galing sa kamatayan. Ipinagpatuloy ng kaharian ang pagdiriwang. Dinalaw ni Bantugan ang lahat ng mga prinsesang kanyang katipan. magpakailanman. naramdaman niyang walang kalaman-laman ang kaniyang mga kamay. Nag-utos siya na ipinagbabawal na makipag-usap ang sinuman kay Prinsipe Bantugan. ang matapang na kapatid ni Haring Madali. Samantala. kaya't maraming dalaga ang naaakit sa kanya. Tumawag sila ng pulong ng mga tagapayo. Nabuhay na muli si Bantugan at nagdiwang ang buong kaharian pati na si Haring Madali. Mahirap na trabaho pero sagana naman siya. Dali-dali siyang lumipad patungo sa langit upang bawiin ang kaluluwa ni Bantugan. Pagkataos niyang umalis sa bahay. nagpasya siyang iwanan ang kaniyang mga ari-arian at magmonghe rin. Ang hari rito at ang kapatid niyang si Prinsesa Datimbang ay naguluhan. nilagot ni Bantugan ang kanyang gapos at buong ngitngit niyang pinuksa ang mga kawal ni Haring Miskoyaw. Nahirati kasi siyang laging hawak ang asarol sa araw-araw at ngayon ay para siyang . walang masadong responsibilidad. Ibinalik ang kaluluwa sa katawan ni Bantugan. subalit nang magbalik ang dati niyang lakas. Ang prinsipe ay balita sa tapang at kakisigan.Umuwi si Tuwaang sa Kuaman kasama ang babae at ang Gungutan at namuhay sila ng magkakasama. isang loro ang pumasok. Nalungkot si Prinsipe Bantugan at siya'y naglagalag. Siya'y iginapos. Ang Parabula ng Asarol Ang Parabula ng Asarol Isang magsasaka ang nag-araro ng kaniyang bukid araw-araw nang mga nagdaang taon. dala ang kaluluwa ni Bantugan. Hindi nila kilala si Bantugan. Kaya. siya ay nabihag. Nilusob ng mga kawal niya ang Bumbaran. Ang sinumang mahuling makipag-usap sa prinsipe ay parurusahan. nakarating naman ang balita kay Haring Miskoyaw na namatay si Bantugan. Itinigil ang pagdiriwang at nakilaban ang mga kawal ng Bumbaran. ay dumating din si Prinsesa Datimbang na dala naman ang bangkay ni Bantugan. Nawala na ang inggit sa puso ni Haring Madali. BANTUGAN (Epiko ng Mindanao) Si Prinsipe Bantugan ay kapatid ni Haring Madali sa kaharian ng Bumbaran. Nailigtas ni Bantugan ang kaharian ng Bumbaran. Sinabi ng loro na ang bangkay ay si Prinsipe Bantugan na mula naman sa Bumbaran at ibinalita naman ang pangyayari kay Haring Madali. si Haring Madali ay naiinggit sa kapatid. siya'y nagkasakit at namatay sa pintuan ng palasyo ng Kaharian ng Lupaing nasa Pagitan ng Dalawang Dagat. Nalungkot si Haring Madali. Nang makabalik si Haring Madali.

Hindi ito ang tunay na tagumpay. Nanghihinayang siyang itapon yon dahil yon ay matalim at makintab ahil sa dalas nang gamit niya. Nag-isip din siya. Binalot niya ito at itinago sa loob ng bahay. Pitong na taon na ngayon ang kanilang anak. kinuha niya ang asarol at nag-isip siya kung ano ang gagawin niya doon. Umuuwi siya at hinihimas ang asarol pagkatapos ay balik ulit siya sa templo.nanibago. Pagkatapos ay umalis ulit siya. hindi niya mapigilan ang pagbabalik-alala sa kaniyang asarol tuwing mapaadaan sila sa isang taniman. Anak at Kalabaw Isang mapagmahal na pamilya ang nakatira sa isang bundok."Nanalo nga ako pero ako ba ay masaya? Kinamkam ko ang mga lupang hindi sa akin. Ang magsasaka ay nagpumilit matuad ang mga kinakilangan para maging mabuting monghe. Pagkatapos lumubog ang asarol. "Ano ang iyong napanalunan? Bakit ka napakasaya?" "Natalo ko ang masasamang damdamin na nasa aking puso. Mayroong sagabal at iyon ang nagaabigat sa kaniyang kalooban. Umuwi siya sa bahay. "Nanalo ako. Narinig niya ang monghe at tinanong. kinuha niya ang asarol at itinapon niya sa lawa. Bumalik siya sa kaniyang bahay. Napag-isip din ng hari na ang tunay na matagumpay ang karaniwang tao na napalaya ang sarili sa pag-iimbot ng mga bagay na makakapagpaligayang pang materyal ay ang tunay na nagwagi. Ang ama¶y magsasaka samantalang mabuting may-bahay ang ina. Pinalaya ko na ang aking sarili sa mga materyal na bagay na siyang nagpapabigat sa aking nais na maging isang nilalang. Ang Parabula ng Ama. . Dumaan ang pito hanggang walong tao. Pero. Nagwagi ako. naramdaman niyang tila hindi siya masaya ay malayang monghe pagkataos niyang magpakabanal. Tuwang-tuwang nagsisigaw ang magsasaka nang." Nang oras na yon ay dumaraan ang hari ang batalyon nito mula sa matagumpay na pakikidigma. Isang lalake ang anak ng mag-irog na naninirahan sa bundok. Namasdan ng hari na masaya talaga ang monghe dahil sa siya ay malaya na sa mga pagnanasa sa mga bagay na materyal.

. ³Ano ba naman iyang batang µyan? Nakita na ngang pagud na pagod ang ama sa pag-aaro nang buong araw sa bukid hinayaan pa ang ama na maglakad... Masayang-masaya ang batang lalake habang tinutulungan ang kanyang ama sa pagtatrabaho sa bukid. Magdidilim na at pagod na ang ama. Dala rin nila ang kalabaw na siyang mag-aararo sa lupang tatamnan.tsik. Maghapong nag-araro sa bukid. Ngunit nakarinig na naman sila ng mga komento mula sa mga tagabaryo. Maligaya naman ang ama habang pinagmamasdan ang kanyang anak. At siya. napapagod din µyan. Tumigil na rin ang kalabaw sa paggawa dahil sampung kwadro na ang binungkal nito. Hapung-hapo sa paglalakad ang ama habang hawak ang lubid ng kalabaw. May kalayuan ang pinag-aanihang bukid ng ama. Kaya bago tumawid sa sunod na baryo ay bumaba na ito at ibinuhat ang anak pasakay sa kalabaw. Habang sila¶y naglalakad patungo sa bundok na kanilang tinitirhan ay napadaan sila sa isang baryo. Hapung-hapo ang ama kaya naisip ng anak na ang ama na lang ang ipasakay sa kalabaw sa halip na siya. Narinig na lamang nila: ³Hay naku. Siguro kung nakapagsasalita lamang ang kalabaw na iyan siguradong magrereklamo na µyan. Itong mag-ama. Magkahawak kamay ang mag-ama habang naglalakad kasama ang kalabaw.´ Kaya bago tumungo sa ikatlong baryo ay ibinaba ng ama ang anak. anong klase ama µyan? Kabata-bata ng anak inaalila nang ganyan. Kaya naisipan na ng ama na umuwi at niyaya na nga ang anak.´ Napahiya ang ama sa kanyang narinig. Pagod pa sa paggawa roon. . Nanghuhuli rin siya ng maliliit na langgam at ng luntiang tipaklong sa pagkakataong nagaararo ang ama. Napakawalang utang na loob sa amang kumakayod para sa pamilya. nanghina ang mag-ama sa narinig mula sa isang tagaroon: ³Katangahan naman ang ibinigay sa mag-amang ito. Naglakad. Ang layo ng bukid na pinanggalin.. Sakay sila ng kalabaw hanggang maabot ang ikaapat at panghuling baryo. Hindi man lamang naisip sakyan ang kalabaw. ³Kawawa naman ang kalabaw. Nang maabot ang ikatlong baryo. Ano pa ang silbi nito? Tsik. Napansin nilang nag-uusap ang ilang ale sa isang banda ng baryo.Nang minsang bumaba sa bukid ang ama ay isinama niya ang kanyang anak upang makatulong kahit papaano at nang malibang na rin.´ Sumakay sa kalabaw ang dalawa. Hawak ng bata ang lubid na nakatali sa kalabaw na kinasasakyan ng ama. Kinakailangang dumaan ng apat na baryo bago marating ang bukid. komportableng nakasakay sa kalabaw.

Parang isang tao na sa gitna nang paninira ng kaaway.´ Narinig na lamang nilang sabi ng isang lalake habang lumalagok ng tuba sa tindahang nadaanan. Habang tinatabunan pala siya. hindi maintidihan ng babae sa itsura ng kanyang mag-ama. Inisip nilang patay na ito dahil wala silang marinig na ingay mula sa ibaba ng balon. Nang malaman ng kaniyang mga kaaway ang sinapit niya ay hindi lamang ito nagsipagsaya kung hindi ipinasya nila na tapusin na rin ang kaniyang buhay sa pamamagitan ng paglibing sa kaniya ng buhay doon sa balon. Wala siyang pag-asang makaahon kung walang tutulong sa kanya. Naupo sila sumandali para magpahinga. Dahil sa madilim ang balon. Minadali nila ang pagtabon at huminto lang sila nang malapit na ang lupang itinatabon sa bunganga ng balon. hindi makita nang mga nagtatabon kung ano ang nangyari sa magsasaka. ginagamit niya ito para lalo siyang magsumigasig upang siya ay manalo sa labanan. Ang Parabula ng Magsasaka at ang Balon Ang Parabula ng Magsasaka at ang Balon Sa kahahabol sa magsasaka ng kaniyang mga kaaway. Kahit hayop. Nang makarating ng bahay. Kahit anong pakiusap ng magsasaka ay walang awang ipinagpatuloy ng mga kaaway niya ang masamang balak.napakalupit! Wala man lang konsiderasyon sa kalagayan ng hayop. Laking gulat nila nang tumalon ang magsasaka mula sa balon at tuloy-tuloy na tumakbong papalayo. sama-samang kumuha ng lupa at dumi upang punuin ang balon para ibaon ang magsasaka sa ilalim. . Ang Parabula ng Kambing Isang araw ay nahulog ang kambing sa balon. Kaya. napapagod at may pakiramdam din. Umatungal ito ng umatungal na nakapagpataranta sa magsasakang may-ari ng kambing. ang magsasaka ay pinapalis lamang ang dumi at umaakyat siya sa bagong tabon na balon. nahulog siya sa lumang balon na walang tubig.

Nakita niya ang kambing na nakatayo sa lupang kanilang itinatabon. Kaya minabuti niyang tabunan na lang ng lupa ang balon kasama ang kambing. Lalong umatungal ang kambing nang maunawaan niya ang gustong gawin ng magsasaka. Apat na saging sa umaga at tatlong saging sa hapon". Ilang sandali lang ay tumahimik na ang kambing. . ganito na lang.Wala siyang malamang gawin para maiakyat niya ito mula sa malalim na balon. Kagaya ng kambing ay tinatapakan lang niya at pinapalis ang dumi hanggang sa siya ay makarating sa itaas. Total matanda na ang kambing at ang balon naman ay wala ng tubig na makukuha. Kaya sinabihan sila ng tagapag-alaga na: "Sige. Kaya humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay upang matabunan kaagad ang balon para matigil na ang pa-atungal ng kambing. ay tumalon ang kambing sa itaas na ikinagulat ng mga tao. Hanggang nang mapupuno na ang balon. Tuwing may itinatapon na lupa ay niluluksuhan ng kambing para makarating siya sa itaas. Ang Parabula ng Pitong Saging Si Zhuangzi ay isinalaysay ang kuwentong ito upang magbigay ng aral. Minsan ang tagapag-alaga ng hayup sa isang zoo ay sinabihan ang mga unggoy sa pagbabago ng palakad sa pagpapakain: "Makukuha ninyo ang tatlong saging sa umaga at apat na saging sa hapon". Dumukwang ang magsasaka kung bakit wala ng ingay na nanggagaling sa balon. Ibabaon siya ng buhay. Nagalit ang mga unggoy. Para rin yang mga taong nagtatapon sainyo ng dumi.

Nagmakaawa uli ang Don. dili kaya ay matawid ninuman ito mula rito hanggang diyan. naaalala mo ba noong nabubuhay ka pa? Tinanggap mo nang lahat ang mabubuting bagay. ang lumapit sa kanya ay mga aso para dilaan ang kanyang mga sugat. Napatingala ang Don at nakita sa malayo si Abraham katabi si Lazarus. Dumating ang panahon.´ ³Anak. nakahambalang ang isang pulubi. Nanawagan ito: ³Amang Abraham. Gayundin ang Don. Kumikirot ang buong katawan ni Lazarus dahil tadtad siya ng sugat.´ Tumugong muli si Abraham. Aral: Minsan ang pagbabago ng pagsasabi ay wala talagang pagbabago sa unang sinabi. Ama. Kumakalam din ang kanyang sikmura dahil sa sobrang gutom. si Lazarus. ³Maawa na kayo.´ . namatay ang pulubi.´ ang sagot ni Abraham. Kaya ngayon. samantalang lahat ng masasaklap ay napunta kay Lazarus. ang paghihirap. Ang Don at ang Pulubi May isang Don na nakadamit ng kulay-ubeng de ilo na nabubuhay arawaraw sa karangyaan. maawa kayo sa akin. hayaan mong makinig sila sa kanila. Hirap na hirap na ako sa apoy na ito. Sa impiyerno ito napunta at pinarusahan. Kinuha siya ng mga anghel. Papuntahin ninyo rito si Lazarus para idawdaw ang dulo ng kanyang daliri sa tubig nang malamigan naman ang dila ko.Nasiyahan ang mga unggoy. Nakatanghod siya at tumatakam sa mga pagkaing nahuhulog mula sa mesa ng Don. Isa pa. Sa kanyang tarangkahan. Paalalahanan ninyo sila nang hindi sila mapasunod pa sa lugar na ito. at sa iyo. kaya mahirap nang matawid mo pa ang layo mula riyan hanggang dito. papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking limang kapatid na lalaki. sa kanya naman dapat ang paglingap. Sa halip na lapitan siya ng sinuman sa mga nagsisikain para bigyan siya ng pagkain. ³Naroroon si Moses at ang mga Propeta. dinala siya¶t iniluklok sa tabi ni Abraham. namatay at inilibing. naging napakalaki na ng agwat natin.

´ Lukas 16: 19-31 Isina-Filipino ni Joey A. "Bakit sa ilalim ng sikat ng araw?" tanong ulit ng isang monghe. Ang Parabula ng Dalawang Monghe May isang matandang monghe na nagwawalis sa kapaligiran ng monasteryo sas ilalim ng matinding sikat ng araw. "Pitumpo't pito. tiyak magsisisi sila. Arrogante. Amang Abraham." sagot ng matandang monghe.´ sabi pa ng Don. hindi rin sila makukumbinse kahit sa kaninumang namatay pang ibabalik. ³kung ayaw nilang makinig kay Moses at sa mga Propeta. ³Pag mula sa mga namatay na ang pupunta sa kanila. "Kasi nandito ang araw." "Ang tanda mo na pala! Bakit nagapakahirap ka ang magtrabaho?" sabi ulit ng isang monghe. Dumaan ang isa ring monghe at nagtanong sa kanya.³Hindi. "Ilang taon ka na?" Sumagot ang matandang monghe. "Kasi nandito ako." .´ ³Bueno««´ talima ni Abraham sa Don.

Ang Parabula ng Gutom na Utak May isang propesor na nakipagkita sa isang Ginagalang na Pinunong Zen. "Ibig kong ipakita saiyo. sa isa pa ulit ay ang katawan. di kalaunan. Puno na ang tasa subali't patuloy pa rin ang kaniyang pagbuhos. Sinunod ito ng kaniyang katulong. Ang leksiyon sa parabula. humawak ng dulo ng bunto ay sinabing ito ay panglinis. "na katulad din yan nang iyong nasang maunawaan kung anong ibig sabihin ng Zen habang ang iyong utak ay puno". humawak ng tainga ay nagsabi na ito ay isang bilao. ang isa ay ang isa sa mga sungay nito sa nguso. humawak ng mahabang ilong nito ay nagsabing ito ay ang pangararo. habang ang isa ay paa. Sa isang bulag ay pinahawakan niya ang ulo ng elepante. humawak ng katawan ay sinabing ito ay imbakan ng inani. sila ay nag-aaway-away. tinanong ni Buddha kung ano sa palagay nila ang elepante. humawak ng sungay ay nagsabi na ito raw ay talim sa pang-araro. sa isa ay ang mahabang ilong. . Pagkatapos nang lahat ay nagkarron ng pagkakataon upang mahawakan ang elepante. humawak ng buntot ay sinabing ito ay pambayo." sagot ng inunong Zen. Dahil sa bawa't isa ay gumigiit ng kanilang paniniwala. sa isa pang bulag ay ang likod at sa iba pang bulag ay ang buntot at ang dulo ng buntot. Ang Pinuno ay matahimik na nagbbuhos ng tsaa sa isang tasa. humawak ng likod ay sinabing ito ay bayuhan. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng Zen. sa isa naman ay ang tainga. humawak ng paa ay sinabing ito ay poste. Ang propesor ay hindi nakatiis at tinanong kung bakit patuloy pa rin ang kaniyang pagbuhos kahit puno na ang tasa. Kailangang alisin mo muna ang iyong pinaniwalaan tungkol sa Zen bago mo unawain kung ano talaga ang Zen. Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang Ang humawak ng ulo ay nagsabi na ito ay isang kalderong lutuan." Ang Parabula ng Mga Bulag at ang Elepante Ang Parabula ng mga Bulag at ang Elepante (Mga Kwento ni Budda) Minsan ay may isang raha (hari) na anyayahan ang mga taong ipinanganak na bulag at ipakita sa kanila ang isang elepante. Ang bawa't nagtuturo ay may iba'ibang paniniwala ayon sa kanilang iniisip na tama kahit sila ay tulad sa mga bulag na pinaniwalaan lang ang kanilang nahahawakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful