Si Mimi At ang Tatlong Bilog

Labing dalawang taong gulang na ang batang si Mimi at nasa ika-Limang baitang na siya sa kanyang pag-aaral. Siya ang pinaka mahusay sa kanilang klase. Bata pa lamang kasi siya ay tinuturuan na siya ng kanyang mga magulang para mag-basa, sumulat at bumilang. Kaya naman naging mahusay na siya sa kaniyang unang pag-pasok sa paaralan. Ipinagmamalaki siya ng kanyang magulang kahit kanino. "Ang anak ko ang pinaka mahusay sa kanilang klase." Pag-mamalaki ng kanyang ama sa kasamahan nito sa bukid. Kahit mahirap ang buhay ng batang si Mimi ay nagtatiyaga siya sa kanyang eskwela. Araw-araw niyang tinatawid ang dalawang ilog sa kanilang lugar upang siya ay makapasok lamang sa kanyang paaralan. Kahit ganoon man ay pinipilit parin niyang mag-sumikap upang marating niya ang nais niyang kurso pag tapak niya sa kolehiyo. Marami siyang kaibigan, mabait kasi si Mimi. Magalang sa matatanda at masunurin sa mga utos nito.At sa mura niyang edad ay alam na niya ang dapat niyang gawin sa arawaraw. Katulong siya ng kanyang ina sa sa pag-hahatid ng pag-kain ng kanyang ama sa bukid, sa tuwing wala siyang klase. Tumutulong din siya sa gawaing bahay at pagluluto tuwing siya ay libre. Ngunit ng araw na iyon ay mag isa lamang siyang mag hahatid ng lutong pag-kain sa kanyang ama. Naglalaba kasi ang kanyang ina ng araw na iyon. Linggo ng tanghali ang araw na iyon, may dalang basket si Mimi upang dalhin sa kanyang ama sa bukid. Masaya siyang nag-lalakad sa pilapil ng bukid at paawit-awit pa, ng bigla siyang matapilok at mawalan ng balanse. Nalag-lag sa bukid ang bata. Naputikan ang kanyang mga kamay at paa, subalit hindi iyon ang kanyang ikinagulat ng sandaling iyon. May nakita kasi siyang tatlong bilog sa kanyang pinag bag-sakan. Hindi niya alam kung anung uri ng bagay ang mga iyon. Kulay pula , asul at puti ang mga kulay nito. "Itlog ba ang mga ito? " Pag tatanong niya sa sarili. "Hindi naman siguro malaki ito sa normal na itlog at iba ang kulay nitong dalawa." Inilapit pa ng bata ang isang bilog na bagay sa kanyang tainga. Para pinakikinggan nito kung anu man ang nasa loob ng bagay na iyon. Inalog alog pa at sinuring mabuti. "Naku! Baka magalit na si itay ang mga pag-kain niya . " Naalalang bigla ni Mimi. Dali-dali siyang tumayo at inilapag ang mga itlog sa loob ng kanyang basket. "Ama! Nandito na po ako. Andito na po ang inyong tang-halian. " Masaya nyang bungad sa ama habang tintawag niya ito mula sa bukid. "Anong nang-yari sa iyo anak?" May halong pag-tataka niya sa anak.

"Naglaro kaba sa putikan?" "Naku! Hindi po, nalag-lag po ako sa bukid." Natatawang sabi ni Mimi. Dahil sa pagkukwento ng bata sa kanyang ama, nalimutan niya ang mga itlog na napulot niya sa putikan ng siya ay mahulog dito. Pauwi na siya at pabalik na sa kanilang tahanan ng ma-alala ulit niya ang mga bagay na napulot niya. Napag pasyahan niyang huminto muna at umupo sa ilalim ng punong mangga na nadaanan niya. Tahimik siya umupo at kinuha ang isang bilog sa kanyang bitbit na basket. "Ano kaya ito?" Muli niyang tanong sa kanyang sarili. Habang pinag mamasdan ay naisip niyang ilagay sa kanyang harapan ang dalawa pang nasa kanyang lalagyan. Humiga siya sa damuhan at humarap sa kanyang nasa harapan. Hanggang sa makatulog siya sa kanyang posisyon. Pahapon na ng siya ay magising, pag mulat niya ay nasa harapan pa rin niya ang tatlong bagay sa kanyang harapan. "Hinahanap na ako ng ina sigurado." Pag-aalala niyang sambit. Iiwanan sana niya ang makukulay na bilog na natagpuan niya kanina. Subalit naisip niyang kunin na lamang ito at gawing palamuti sa kanyang silid. Nadatnan niyang nananahi ng sirang bao ang kanyang ina sa harap ng pintuan. Agad siyang nag mano at pumasok sa kanyang silid. Kasama niyang inakyat ang tatlong bilog at inilagay iyon sa lamesita nasa tabi ng kanyang higaang kawayan. Matapos niyon ay bumaba n siya at nagluto ng kanilang hapunan, pag-dating ng kanyang ama ay sabay sabay silang nagsalo-salo sa hapag. Matapos non ay nag-linis siya ng kanyang katawan at pumanhik na muli sa kanyang silid. Nag-basa ng aklat at nag-aral sa kanyang mga aralin. Nananalagin na siya para sa kanyang pag-tulog ng mapansin niyang muli ang tatlong bagay na napulot sa bukiran. Pinagmasdan niyang muli ang bagay na iyon. Inilagay sa kanyang mga kamay at ipinatong ang isa sa kanyang sikmura. Hanggang sa mahimbing na siya. Kalagitnaan iyon ng tulog ng bata ng magising siya. Nakarinig kasi siya ng hindi kilalang ingay. Para iyong isang pagaspas ng malaking ibon sa tabi ng kanyang silid. Dudungaw sana siya sa binatana ng mapansin niyang may-kakaiba sa mga bagay na nakuha niya sa bukid. May liwanag kasi na nang-gagaling sa paligid nito. Animo’y parang mabibiyak. Lalong lumakas ang ugong sa labas ng kanyang silid, kasunod nito ang isang huni na parang pito sa pandinig niya ng malaking ibon. Napaupo siya sa isang sulok ng kanyang kwarto ng makitta niya na isang dambuhalang ibon ang sumungaw sa kanyang bintana.

"Inay! Itay!" Sigaw ni Mimi na may halong takot at kaba. Subalit parang hindi siya naririnig ng mga ito. Napansin ni Mimi na nakatuon ang pansin ng malaking ibon sa mga bagay na nasa kanyang higaan. Umiilaw ang mga ito na parang may lalabas mula sa loob ng tatlong bagay na iyon. Humuhuni pa rin ang ibon. Lakas loob na lumapit ang bata sa kanyang higaan dahan-dahang hinawakan ang umiilaw na bagay. Para namang nagalit ang malaking ibon at sumigaw ito ng malakas. Napaatras si Mimi, subalit muli siyang sumulong sa pag-lakad. Hinawakan niya ang mga ito at kinuha ng dahan-dahan. Ganoon din ang ginawa niyang pag-lakad papunta sa ibon. Marahan niyang inaabot ang bagay na pinagtutuunan ng pansin ng malaking ibong nakatoon ito sa hawak niya. Para namang nakaintindi ang ibon. Mula sa kanyang mga tuka ay binit-bit ng ibon. Mula sa kanyang silid ay marahang lumabas ng bahay ang batang si Mimi naroroon kasi ang bata .Muli pa'y nakita ni Mimi ang napakalaking ibon na maaring sumakop sa kanilang munting tahanan. Tatlong maliliit na huni ang narinig ng bata. Mula sa tatlong bagay pala na napulot niya ay may mga munting ibon na magmumula sa loob nito mabuti na lamag at hindi niya naisipang pag-laruan ang mga iyon. Sa kanyang kinalalagayan ay muling humarap sa kanya ang malaking nilalang at humuni ito ng marahan paharap sa kanya. Natuwa ang bata, ilang saglit pa'y muling kumampay ang pak-pak nito at marahang inisakay ang tatlong maliliit pang ibon sa likuran nito. Umangat na ito sa lupa marahangmarahan. Para namang nag papasalamat ang malaking ibon sa kanya. Nginitian niya ito hanggang sa lumipad ito palayo ng palayo. Naging maganda ang kinabukasan ni Mimi ng sumunod na araw, hindi maalis sa isipan niya ang mga pangyayari sa kanya ng nagdaang gabi. Umaasa siya na makikita pa niyang muli ang mga nilalang na hindi nawala sa isipan niya..

Ang Inahing Manok
Sa silong ng isang puno ay mayroong isang inahing manok na nagli-limlim sa 5 itlog. Masayang-masaya ang inahing manok dahil malapit na ang pag-sapit ng pag-pisa ng kanyang mga itlog. Ilang araw na lang ang kanyang hihintayin ay makikita na niya ang kanyang mga sisiw. Maging ang mga katabi niyang hayop na naninirahan din sa malaking punong iyon ay tuwang tuwa para sa kanya. "Sa saglit na araw na lamang ay makikita mo na ang iyong mga sisiw manok." Masayang pa-alala ng katabi niyang bibi na nag aalaga ng sampung kiti. Ito na rin ang kanyang naging kaibigan simula ng siya ay mapunta sa ilalim ng punong iyon. Ito rin ang naging katulong niya sa pag babantay sa kanyang mga itlog tuwing siya ay naghahanap ng makakain. "Naku bibi napaka-saya ko sa aking mga itlog sana ay malulusog silang sisiw at walang karamdaman sa kanilang mga katawan. "

Masaya sila sa ginawang pag-tulong ng matsing sa manok. sa takot ng manok ay nag mamadali itong lumabas ng pugad at hinabol ang gumugulong na itlog. Pumasok siya sa kanyang pugad. Para namang nabuhayan ang manok ng makita niyang nakasala-lak pa pala ang itlog niya sa mga ugat ng kahoy na naroroon. agad itong bumaba sa puno at patalon ng inabot ang itlog sa pag kalag-lag sa ilog. Agad nilukuban ng inahing bibi ang mga kiti niyang takot na takot din sa malaking ahas. Nakaramdam ng kaba ang inahing manok. nag isip ng maigi nag manok. Sumilip ang manok kasama ng ibang hayop na naroroon sa ilog. Nagising ang hayop na naroroon na mga tahimik na nag papahinga. Lumabas na ang ahas subalit nataob ang pugad. nakita niyang natutulog ang bibi kasama ang kanyang mga kiti na nakapalibot sa inahing bibi. dahilan upang mag wala ito doon. na binabantayan naman ng bibi ng mga sandaling iyon. Marami na kasing tinakot na mga hayop ang ahas. Hindi alam ng manok ang kanyang gagawin. Hin di naman hinayaang makalapit ng inahin ang ahas. Alam niya kasi na kaaway ng lahat ang ahas na iyon. sa halip ay hinampas niya ito ng papak sabay ng pag kahig.Tuwang-tuwa namang sagot ng inahing manok. Ang manok nama'y kinuha agad ang kanyang itlog sa nag magandang loob na . Natakot ang manok at nag-puputak ito. Nag mamadali namang bumaba ang ibang naroroon. Naalarma ang lahat. Hindi naman sinsadya nitong mataamaan ang pugad ng manok. Nandoon pala sa puno ang matsing na nag mamasid . Maging ang bibi ay tumulong din. Tahimik naman niyang dinatnan ang ibang mga nakatira doon. Isang araw habang nag lalakad ang inahing manok sa bukid ay nakita niya na may isang ahas na papunta sa malaking puno na tinitirhan niya kasama ang ibang mga hayop na nandoon. Subalit walang umabot ng makita nilang nahulog na ang itlog papunta sa ilog. Bumuhos ang malakas na ulan. Gumulong ang mga itlog ng manok. Nataranta ang ibang hayop para sa itlog. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Takot na takot ang lahat. nag labasan din ang ibang hayop na tutulong sa manok upang masagip ang itlog nito. sabay nilang pinag tulungan ang ahas na nais kainin ang itlog ng inahing manok. Habang nag i-isip itoy biglang nag sungit ang panahon. Maging ang bibi ay natakot din. Nasaktan naman ang ahas. Para namang nawalan ng pag-asa ang inahing manok sa pang-yayari iyong . Natatakot siya para sa kanyang mga itlog. Lulukuban na sana ng inahing manok ang kanyang mga itlog ng makita niyang nasa likuran pala niya ang malaking ahas at nakangiting nakalabas ang matatalim na ngipin nito. Mga maliliit lamang na uri ang mga hayop na kasama ng inahing manok. Nabasa ito ng tubig. Nalungkot ang lahat para sa manok.Habang ang isa naman ay gumulong patungo sa labas . Lalong natakot ang inahing manok habang ang ahas naman na kanina pa lumiligid sa kanila ay lumapit pa sa pugad ng inahin. Nakasalalak ito doon at malapit ng malaglag. Dali dali siyang bumalik sa kanyang pugad upang tignan ang mga naiwan niyang mga itlog. Oras na hindi iyon huminto ay malalag-lag an g itlog sa ilog at hindi na makukuha pa ng inahing manok . Alam nilang wala silang laban sa malaking ahas na naroroon. Kumalat ang mga ito sa kulob ng kanilang tahanan.

Maaga pa lamang kasi ay handa na siya upang mag hanapbuhay. Sa tagal na niyang Kutsero ay madami nadin ang kanyang karanasan. Gayunman ay ayos lang sa kanya. Ngayon ay pinag pahinga na niya ito at nakalagay na lamang sa isang kubo . Napatingin ang lahat dito. Subalit may isa lamang na hindi kaayon ayon sa kanyang gawain. Inabangan nila kung ano ang mga susunod pang manyayari. ang kanyang bagong kabayo. Masayang nilukuban ng manok ang kanyang mga bagong pisang sisiw at nag-pasalamat sa lahat ng mga naroroon. kung saan din niya nilalagay si Ameng. Wala kasi siya matipuhan sa kanilang lugar. Ng maipo'y masayang pinag masdan ng manok ang knayang mga itlog. Ang pangalan nito ay si Noning. Sa tagal ng kutsero ni karding ay alam na niya ang lahat ng mga bagay na maari niyang gawin upang mag karoon ng madaming pasahero. Masipag siya.kapwa niya hayop. Isang Kutsero si Karding. Isang turistang dayuhan ang nais sumakay sa kanyang karwahe ng araw na iyon. Dito rin siya kumikita dahil ito ang itinuro sa kanya ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Maasikaso at magalang. bata pa lamang siya ay ito na ang pinag kakaabalahan niya. Lumabas na ang unang sisiw. Maaga siyang gumising . Naipaayos niya ang pamanang kalesa ng kanyang ama. Tinulungan naman ng inahing manok ang kanyang itlog sa pag-pisa nito. Kahit hindi naman maari ay kanyang ginagawa. Ito kasi ang nag iisang pamana nito para sa batang kutsero noon. Limang malulusog na sisiw ang lumabas sa itlog.. Matanda na rin kasi ang katuwang niya sa kanyang hanapbuhay. "Maraming salamat kaibigang matsing sa ginawa mong pag-tulong sa aking itlog. Gaya ng hiling ng inahin para dito. Tumulong na rin ito upang ipunin ang itlog na gumulong kanina sa iba pang bahagi ng kanilang pugad. Kwentong Kutsero ni Karding Alam nyo ba kung bakit nilalagayn ng tapalodo ang mga mata ng kabayo? Para diretso ang tingin? Tama at para hindi siya magagambala ng mga kasabay niya na nsa tagiliran niya. Ngunit sa tagal ng panahon ay nasira na rin ito. Mahirap daw kasi ang buhay at kailangang pag-ipunan muna at mag handa sa pag-aasawa." Walang humpay na pasasalamat nito sa matsing. Isa na dito ang pagiging mabait sa mga tao. Nagulat naman ito ng dahan-dahang napipisa ang itlog. Nakabili na rin siya ng isa pang kabayo. Sa edad na dalawamput pito ay binata pa rin si Karding. Isang maliit na tuka naman ang sumilay sa itlog. mabait at magalang sa mga nagiging pasahero ng kanyang kalesa. Ang sampung taon na niyang katuwang na ibinigay naman ng kanyang ina. Kaya't ng kumita siya ng malaki ay pinaayos niya at pinakumpuni ang nasirang kalesa. sunod sunod naman na ang pag pisa ng mga itlog. Masayang nag hiyawan ang mga hayop. Iyon nga lang ay may mga bagay na hindi kanais nais niyang gawain. Masaya namang dinala ng matsing ang itlog sa pugad ng manok.

dahil isa ito sa asal na hindi na nabago simula ng siya ay naging kutsero.lingon siya rito. " "Naku wala hong problema. "Kilalang kilala ho ako rito. habang nililingon niya ito mula sa kanyang likuran. Bago lamang ako dito at nais kong maiba ang aking paningin. Tuwang-tuwa naman ang pobreng kutsero sa kanyang ginagawang kwento na ibinabahagi niya sa kanyang pasahero. May edad man ay hindi naman halata sa kanyang dating." Sambit naman ng lalaki. Ngumiti naman ito sa kanya. "Marami hong magagandang lugar dito sa aming nayon" Nakangiti niyang panimula sa Ale. nag simula ho akong maging kutsero ng yumao ang aking ama. Oras na sambitin ninyo ang aking ngalan ay agad ho akong makikilala" Dugtong pa niya. Sa itsura pa lamang nito ay malalaman ng hindi ito taga roon mula sa kanilang bayan. Tuwang tuwa lamang ang kagalang galang na ale mula sa kanyang likuran habang palingon. "Saan ho ba tayo?" Tanong niya sa babae. "Maari bang makisakay sa iyong kutsero iho?" Wika ng matandang babae. Makinis ang kutis nito. "Sige ho" magalang niyang sagot sa pasahero. "Nais kong dalhin mo ako sa magagandang pasyalan dito sa inyong lugar. "Ang ama ko ho ay dating kapitan sa pook na ito.upang maaga din siyang makahapon sa kanyang tahanan at maagang makapagpahinga. Marami ang nakakakilala sa kanya dahil sa kanyang mga gawa gawang kwento at walang katotohanan. At ilang saglit pa'y lumalakad na sila. Propesyonal ito sa kanyang paningin. maganda ang kasuotan. Inaalayan niya itong makasakay mula sa kalesa. at maganda ang tindig. " Ano ito? Mali ang kwento ni Karding? Hindi naman na ito kataka taka. Kahit walang katotohanan at kahit mali ay . Maingat ang knayang ginawang paghatak sa lubid na kumokontrol sa babae.

Pinagmamasdan niya ito sa malayo dahil nakita niyang papalapit ito sa kangyang pinupwestuhan. Minsan habang siya ay nasa karinderya na paborito niyang pag kainan ay isang batang babae ang nakita niyang patawid sa malaking kalsada nila. Lumaki ang kanyang mga tainga sa kanyang mga narinig. Sa anyong iyon ng matanda ay nahabag ang matagal ng kutsero. Maging siya ay masaya din . iyon nga lang at hindi pa rin nagbago sa kanyang dating gawain. Imbentong istorya naman ang kanyang ibinahagi sa mga pasaherong sumasakay sa kanya. "Sakay na ho kayo tatang. Nakasuot ang matanda ng sira sira at maduming kasuotan. Ang suot na sapatos nito ay butas sa ilalim at ang sumbrero nito at nangingitim sa kadumihan. Subalit tinataasan na lamang niya ito ng kanyang balikat. Mabuti man o masama. Marami ang naging kita niya sa araw na iyon. Matutulog na lamang siya ay iniisip pa rin niya ang kanyang susunod na kwentong kutsero na ibabahagi niya sa kanyang magiging pasahero sa darating pang mga araw. "Naku karding huwag kang maging imbento sa iyong mga pasahero at baka sa huli'y pag sisihan mo iyan. Animo'y sinusuri ang kanyang itsura. Bihira lamang ang mag-abot sa kanila ng ganitong halaga. mabuti na lamang at naabutan pa niya itoat madali niya naiiwas sa aksidente. Hindi niya inaasahang isang kotseng puti ang rumaragasang sasagi sa bata. Dahil sa kanyang gawain ay maraming kutsero ang sa kanya'y nagagalit. Nang matapos niya itong igala ay tuwang tuwa siya ng bayaran siya ng tatlong daang piso nito. Ayon sa mga matatanda lahat ng bagay daw na ginagawa ay may katapat na bagay. Kahit papano kasi ay naging bayani siya sa simpleng paraan lamang. May maganda rin palang dulot ang pagiging malikot ng kanyang mga mata sa kanyang kapaigiran. Sa itsura nito ay nasa sampung taong gulang pa lamang ito. " Paalala sa kanya ni Mang Kanor minsang nagkasalubong sila nito sa daan habang siya ay pauwi sa knayang tahanan. Papunta sa hindi alam kung saan. " Subalit tinignan lamang siya nito mula ulo hanggang paa. Isang matandang ermetanyo ang naglalakad ng araw na iyon . Aksidente naman itong madadaanan ni Karding. at madala ko kayo sa inyong paroroonan.diretso pa rin siya sa kanyang istorya. msarap ito sa pakiramdam at maginhawa ang tingin niya sa kanyang mga kapaligiran. tuwang tuwa ang mga tao sa kanyang paligid. Kinabahan siya sa maaring mangyari sa bata Nasagip niya ito mula sa kapahamakan. Sinwerte naman siya sa kanyang pasada ng araw na iyon . . Pahapon na ng siya ay bumalik sa kanyang tahanan.

Lumapit naman ito sa kanya. Subalit hindi niya inaasahan ang sumunod na sambit ng ermitanyo. hindi niya anyo ang nasa kanyang harapan. Animoy nakasuot siya ng makapal na sapatos ang kulay kayumanggi niyang mabalahibong kamay ay nakalapat sa lupa. Tanging huni lamang ng isang hayop ang lumalabas sa kanyang bibig. At tinig ng isang lalaki. Iinom siya sa ilog ng makita niya ang kanyang sarili. Isang Kabayo. Nandoon pa rin ang kanyang kabayo. Tumayo na nakalapat ang parehas niyang mga paa sa lupa. Kinuha ng lalaki ang lubid hinatak nito ang Alaga ni Karding na kabayo. Nagulat siya ng mapansin niyang maging ang kanyang mga paa ay katulad din ng kanyang mga kamay. Napaatras siya at muling bumalik sa harapan ng tubig. Tatayo sana siya ng mapansin niyang mabalahibo ang kanyang kamay." Pag mamagandang loob niya dito. "Ano ito? Anong nangyari sa katawan ko? Bakit ako naging kabayo? Huhuuh" Tanong niya sa kanyang isipan. may buhok sa likuran ng ulo. Natulala siya at hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Dahan dahan niyang sinalata ang kanyang katawan. hindi niya alam ang kanyang gagawin. Inikot niya ang kanyang mga mata. Hindi . Palakad na ang dalawang hayop ng may narining si Karding na pulotong ng isa pang kabayo. Subalit walang lumalabas ng letra sa kanyang mga bibig. mula sa repleksyon ng tubig. Hindi niya kilala ang lalaki at hindi rin niya ito mukha. Nakaramdam ng uhaw ang binata. Naging kabayo si Karding. tahimik na kumakain ang kanyang kabayo. Mahaba ang mukha. Lumalalim na ang gabi. Mabalahibo ang kanyang katawan. Mula sa kanyang mga kamay nagulat siya ng makita niyang iba na ito. Tinawag niya ang kanyang alaga. Ano kayang ginagawa ng mga kabayong ito dito? Hindi bat kay Karding na mapang-imbento ang isang hayop na ito? " Parang nanliit si Karding sa kanyang narinig. Bumulong ito sa hangin at maya maya pa'y nanghina na lamang ang kutsero at bumagsak sa lupa."Ah. "Salamat naman at nandoon pa rin ang kanyang kabayo at ang karwahe nito. Huling nakita na lamang niya ay ang pag layo ng matanda. Nakita sila nito. Nakaramdam siya ng kagat ng lamok ng siya ay bumangon. Kailangan na niyang umuwi. Nandoon pa rin siya sa lugar kung saan siya iniwan ng matandang nais niyang pag magandahan ng loob. Maganda ito para kay Karding ay makakatulong narin sa kanya sa wakas. "Whoaa. Wala ang kanyang limang mga daliri. Tama isa nga itong kabayo. at mga kuko nito. Patakbo pa ang ginawa nito sabay hinto ng malapit na sa kanya ang hayop. Hindi siya maaring magkamali. Umiiyak na siya. Masakit ang ulo ng magising si Karding. dadalhin ko ho kayo sa inyong tirahan. Madali siyang tumayo. "Hiyyaaaaa" Sigaw nito.

nanghinayang lamang siya sa kanyang alaga. Ni ayaw niyang mag pahinga ng gabing iyon. Hindi niya ninais na maaaring mag kaganon ang mangyayari sa kanyang pagkatao. "Nagalit sa iyo ang matandang ermitanyo" Kwento ni Ameng. Nalungkot siya at bumalik sa pag kakahiga. "Naku Karding hayaan mo na magiging msaya ka rin kahit na ikaw ay isang kabayo. masaya niyang iminulat ang kanyang mga mata. Subalit hindi siya kumakain ng damo. "Paano kang nakapag salita!?" Gulat niyang tanong. " Kahit papano ay nabawasan ang kanyang pag-kalungkot. Sa laki kasi ng lugar na kanilang pinuntahan kay daming hayop din ang naninirahan doon. "Hindi ako nag sasalita nag kakaintindihan lamang tayo sapagkat isa kana ring kabayo" " Tao pa rin ako. Maaga ring nagising si Karding. Tulad mo noong ako ay inaalagaan mo dati. Umaasang paniginip lamang ang lahat. Labis na nalungkot si Karding sa nangyari sa kanya. "Kumain kana. Ngunit bigo siya sa kanyang isipin. Lahat ng ginawa niyang pag-iimbento at pagsisinungaling sa mga tao. Umaasa siya na sa kanyang pag dilat ng mata kinabukasan ay babalik na siya sa normal. Malungkot niyang wika. " Pumunta sa sulok ang dating kutsero at tumalikod na lamang dito. Binigyan sila Karding ng pagkain. Hindi niya inaakala na may mga taong nagagalit din pala sa kanyang gawain. Walang tao na naroroon tanging mga kabayo." Kinagulat na gumising sa kabayong si Karding. baka .sana siya susunod dito. Si Ameng pala ang nag salita. Tinitignan lamang siya ng ng ibang hayop na naroroon at tahimik na kumakain. " Napaisip si Karding. "Mahilig ka kasing gumawa ng kwento na hindi naman totoo. Tubig at silungan. Sinusundan niya ang mga kabayong nasa kanyang harapan. Nakaramdam siya ng panghihina sa sarili. Nag karoon kasi siya ng . habang nasa likuran naman niya si Ameng. Madaling araw na ng maipikit ni Karding ang kanyang mga mata. Umiiyak si Karding habang nag lalakad papunta sa Farm na pagpapastulan sa kanila. Tignan mo kami masaya kami kahit mga alaga lang kami. wala siyang nagawa kundi ang tiisin na lamang ang gutom para sa gabing iyon. kalabaw at ibang hayop lamang ang tangi niyang mga kasama. Inisip niya ang lahat ng kanyang ginawa.

Nilagyan na rin siya ng tatak ng taong nakapulot sa kanilang dalawa ni Ameng ang dati niyang alaga. " Natuwa si Karding sa narinig. Tumingin ito sa kanya at tumawa. Ang Kwento Ng Pagong At Pusa Isa itong kwento na kailanman ay hindi maaring mangyari kahit sa tao man. At nawala na rin sa isipan niya ang pagiging isang tao. Nandoon rin si Ameng nakasuot ito ng bakal na tumatakip sa gilid ng mga mata nito. butas na sapatos at maduming sumbrero. Pangako niya sa sarili na hindi na niya uulitin ang kanyang pag iimbento ng kwento.) Nag pasalamat si Karding sa matanda kahit wala na ito sa kanyang paningin.katuwang sa kanyang problema. Maya-maya pa'y nag laho ang matanda. Minsan habang sila ay nag lalakad ay nakita niya ang isang pamilyar na mukha. "Ikaw pala iyan Karding. subalit tanging huni na lamang ng isang kabayo ang lumalabas sa kanyang tinig. Hindi pa rin nag babago at bumabalik sa dati si Karding. Lumipas pa ang mga araw . Ang lathalang ito ay mula sa pinapalawak kong isip at pag-likha sa pamamagitan ng pag- . at natatandaan. Subalit hindi na maari ang iyong gawain lagi kitang babantayan sa lahat ng iyong gawain. Binigyan lamang kita ng leksyon. Katunayan na pag mamay-ari na sila. Binago na niya ang kanyang gawain. " Gusto niya itong sigawan. "Huwag kang magalit Karding. Bumalik na sa normal ang lahat. Sa katagalan ay nakasanayan na rin ni Karding ang kanyang pagiging isang Kabayo. Wari niya'y nakikilala siya nito. . at mag mula noon ay hindi na gumawa ng Kwentong Kutsero si Karding. (Tapalodo ang tawag dito. Natutuwa ako at nakikilala mo pa pala ako. buwan at panahon. Kasunod ay ang bagong Kutsero na nasa tabi niya na may nakapangalangang KARDING sa likuran nito. Ito nga ang ermitanyong bumulong sa hangin at nag pahina ng kanyang katawan. linggo . Hindi niya inaakala na ang kanyang alaga ay siya rin pala niyang magiging kaibigan. ARAL: Maging totoo at huwag mag imbento. kasunod nito'y ang pag iiba ng kanyang anyo. Nakasout ito ng maduming kasuotan. " Napaisip ang Kabayo. Para sa kanya ay natural na sa kanya ang pagiging isang kabayo. nakabalik na siya sa kanyang trabaho. Nakabalik na nga siya. Natuto siyang kumain ng mga damo darak at ibat-ibang pag kain ng isang hayop. "Huwag kang mag-alala at ibabalik na kita sa iyong dating pag ka tao. Sana ay nagging-aral sa iyo ang nangyaring ito. Masayang masaya sila at nag sisisi sa lahat ng ginawa niyang panloloko sa tao. Dali-dali niya itong hinabol at hinarang. Tuwang tuwa siyang lumapit kay Ameng at niyakap niya ito.

sulat. . " Kumusta kana?" Nakangiting bungad nito ng batiin siya. Ang mga ibon. Tuwang tuwa ang Pusa sa ganoong eksena ng mag-iinang aso. Masaya ang buhay ng bawat hayop na nakatira sa gubat na hindi pa napupuntahan ng kahit sinong tao. habang pinapanuod ang mga batang aso na nag-lalaro malayo sa kanya. Sumunod naman ay si Kwago ang pinakamatalinong hayop na kanang kamay ng Leon. Masagana sa pang araw-araw . "Halika. parating kasi ang kapatid nya galing sa pangunguha ng pag kain. Ngumiti siya dito at saka nag salita. mag kwentuhan tayo habang hinihintay mo ang iyong kapatid. tanaw ang buong tanawin. Masayang naglalakad ang pusa ng umagang iyon. mga hayop sa lupa at mga hayop sa tubig ay nag kakaisang nagbibigayan para mabuhay. Saglit pa'y dumating na ang amahing Aso at ang kapatid ng pusa. "Salamat sa anyaya. Maya-maya pa'y lumapit na sa kanila ang dalawang tuta at nag lambing sa inahing aso. Si Leon ang pinakamataas na uri ng hayop na naninirahan sa kagubatang iyon. Saka naman ito dinilaan ng ina upang linisin ang katawan ng dalawa. masaya silang nag-usap at nagkwentuhan." Mula doon ay nag lakad sila papunta sa puno ng akasya. Nilapitan siya ng Babaeng aso at kinausap. Halika at dumoon tayo. Hindi sila magkatulad at hindi rin sila magka-uri.. Kabilang na dito sina Pagong at Pusa. Malaya sila sa kanilang mga nais gawin at mga nais na mangyari sa kanilang mga buhay. Maligaya itong nag-aabang sa tabi ng kanilang tahanan. Lumingon ang pusa at ngumiti ito . Bawat araw na lumilipas sa gubat na iyon ay ang pag-usbong din ng mga hayop upang maging mag-kaisa at mag tulungan sa bawat pakikitungo nila. doon tayo sa lilim ng punong akasya. Inabutan ng dalawang lalaki ang dalawang babae na papasok na sa kanilang mga tahanan. siya ang mas nakakaalam ng lahat ng pasikot sikot sa gubat. Hindi rin sila magka-kilala at hindi rin maaring mag sama. Lahat ng gawain ng bawat hayop at pati ang mga tao na hindi pa nakikita ng ibang mga hayop ay nalalaman nya din . Pagabi na noon kaya nag-aya na ang Pusa na bumalik na sa kanilang mga tahanan. "Kapatid ko!" Tawag ng pusa sa kanyang kapatid na babae." Anyaya nito sa kanya. Masarap ang hangin doon .magkakasundo ang bawat isa sa pamamalakad ng kanilang hari na si Haring Leon.

Gusto sana kitang yayain sa susunod na panghuhuli ko para matulungan mo ako. subalit ayoko sana na tulungan mo ako kasi baka mahirapan ka. "Salamat . Kinabukasan maagang nagising ang mga hayop." Bati ng Lalaking pusa sa Amahing aso. ito rin ang nag-babantay sa gubat upang protektahan ito." Sagot ng kanyang kapatid. para sa pagkain natin?" "Oo. Malaking kasiyahan ang ka-arawan ng haring Leon." "Oo. Bata pa ang mag-kapatid na pusa ng pumanaw ang kanilang mga magulang. Sa tulong ng Kwago dinala sila sa gubat na iyon at doon na nabuhay hanggang sa makayanan na nilang tumayo sa kanilang mga paa. Sapat na para sa isang linggo nating pag kain. Nabaril kasi ito ng isang mangangaso sa dati nilang tinitirahang gubat na ngayon ay isa ng syudad. "Sige ba. At mamayan kasama kong pupunta ang mag-iina ko papunta sa gitna ng kagubatan. Kaarawan kasi ng ating Hari. Binilin ka kasi sakin ni inay bago siya pumanaw. Mula pag kabata hanggang sa pag-tanda ay magkasama na ang dalawang pusa hindi sila nag-iiwanan. "Ayus lang naman. Maarin kayong sumabay sa amin kung nais ninyo" Sambit ni Aso. Sari-saring hayop ang dumalo. Yamo't sasabihin ko sa aking kapatid upang mag kakasama tayo pag-dalo. " Pasasalamat naman ng Pusa. Lagi silang magkasundo sa kahat ng mga bagay na nais nila. "Magandang umaga aso." Ilang saglit pa'y sabay na naghapunan ang dalawa. Mababantayan mo naman ako kasi mag kasama naman tayong nanghuhuli na pag kain natin. na alagaan daw kita at wag pababayaan. Marami kabang nahuling isda ngayon?" Masaya nitong wika sa kapatid."Kamusta kuya. Kaarawan kasi iyon ng kanilang hari na si Haring Leon." "Hayaan mo't sa susunod na linggo'y isasama kita." "Kasama mo naman ako kuya eh. "Malaking selebrasyon ngayon ang magaganap sa ating kagubatan. ang humahawak sa kanilang kagubatan. hindi ba sinabi ko na sayo dati na gusto kong sumama sa iyo upang matulungan kita sa pangingisda mo. mga .

Nakita iyon ng Pagong dahil sa kupad nitong kumilos naiwan na sya ng ibang hayop na lumangoy. "A-ayo-s lang ako. Sinagip ng Pagong ang Pusa dinala niya ito sa tabi upang alisin sa tubig. Nasira ang kasiyahan at kaarawan ng hari nilang si Leon. Sa-salam-at nga pala sa pagliligtas mo sa a-akin. Si Pagong! Natulala siya at di nakapag salita. Simula sa pag kakatitig nama'y parang natauhan ang Pusa. "Ikaw?" Tanong nito sa kanya. Ang pusa ay nag lalakad sa tabi ng ilog upang uminom ng tubig. hanggang s amauna na itong bumati sa kanya. Walang lumalabas na baka'y marinig muli nila ang ingay na narinig nila. "Oo." Pautal utal na kibo ng pusa. "Kamusta kana?" Tanong nito. Nagkwentuhan at kumain . "Ako nga pala si Pagong. Nagtakbuhan. "Ako si Pusa. Hinarapan nya ito at magalang na nagpakilala . Sa tahana'y takot na takot ang bawat hayop. sabay sabay silang nanguha ng kanilang pag kain. Naging dahilan pa iyon upang masagip ang pusa mula sa pag kakalunod nito.hayop na lumilipad at gumagapang. Kabilang na dito ang Pagong at ang kanyang pamilya. Inaya na ng Lalaking Pusa ang kanyang kapatid. Ang hayop nga na nag ligtas sa kanya.At habang umiinom ang babaeng Pusa isang mukha ang kanyang naaninag. Sa kabila nama'y mga hayop na lumalangoy . Ng hindi inaasahan isang ingay ang umalingaw-ngaw sa langit dahilang upang mataranta ang lahat. nagtulakan at isang dahilan upang matulak ang pusa at malag-lag sa tubig. Sumama ang babaeng Pusa sa kapatid niya. Masaya ang lahat na nag kukwentuhan at nag tatawanan. Dito kaba nakatira?" Sagot naman nito na may halong tanong din. " Nag-usap pa ang dalawanhanggang sa hindi na nila namalayan ang oras. . Para namang napahiya ang Pusa kaya tumalikod ito. Oras na para umuwi. Nakatingin sa kanya ang Pagong habang nakangiti ito. " Pakilala nito. Araw na ng panghuhuli ng pag kain nila. Maya pa'y kinagat ng lalaking pusa ang leeg ng kanyang kapatid upang itakbo. kasama ng ibang mga hayop na lumalangoy din. Hindi na nakuhang magpasalamat ng babaeng Pusa. kasama din nila ang mag-asawang aso at kanilang mga anak. Natakot ang lahat.

sa susunod naman. kung iyong mamarapatin. Hindi niya maipaliwanag na sarili kung bakit. Katulad kanina. Nakita daw ito ng Kwago na kumukuha ng mga isda sa ilog at ibang mga hayop.' Sagot nito. Minsan nag-lalaro sila at nag hahabulan. Pakiramdam niya'y magkakasakit siya oras na hindi niya ito nailabas mula sa isang nakakaalam. Sabay turo ng Pagong kung saan nakalagay ang tumitibok niyang puso. Sabay sabay na nakarating sa kanilang mga tahanan. Naguunahan sila na makarating sa batong nakagitna sa ilog. Galing ito dito. Palukso luksong patakbo ang ginawa niya upang lumipat sa bahay ng mga Aso. " Nadam naman iyon ng Pusa. Ikaw din. Masaya siya sa tuwing makikita niya ito. " Seryosong pag-amin nito. Tanghali na ng lumabas ang pusa mula sa kanilang tahanan. Araw-araw na rin ang naging pag kikita at pag uusap nina Pagong at Pusa. tungkol iyon sa nararamdaman niya mula sa kanyang saloobin. Naging mahina na ang ilog na pinaghuhulihan nila ng isda nababalita kasing may mga taong nakapasok sa gubat. Sabay-sabay na umuwi ang mga Pusa at Aso. Nakita iyon ng Kwago minsan. umuulan kasi ng araw na iyon. Araw-araw sabay silang kumakain. Mabuti na lamang at may natira oa siang pag kain na nkuha nila sa tulog ni Pagong. Tumatakbo ang Pusa at lumalangoy naman ng mabilis ang pagong. Ganito din ang naging pakiramdam ng Pagong sa Pusa. " Masayang pag papa-alam ng Pusa sa Pagong. Hanggang umamin ang Pagong sa Pusa ng minsan sersyoso silang nag uusap tungkol sa kanilang mga karanasan. "Hindi ko alam kung ano ito. "Hindi ko rin malaman ang ganitong pakiramdam. Hindi makalabas ang magkapatid na pusa at ang mag aswang hayop. Unti-unti nilang nararamdaman ang bawat sarili nila tuwing sila ay nag kakaharp. . "Sige."Uuwi na ako. Sa isang sulok naman ng Utak ng pusa ay ang saya sa pag kaka-kilala nya sa isang bagong kaibigan. Hindi nabubuo ang kanilang mga araw kung hindi nila makikita ang bawat isa. "Napasugod ka Pusa." Bigkas ng inahin. May nais lang kasing itanong ang Pusa sa inahin g aso. "May nais lamang kasi akong itanong sa iyo. Naging mdalas tuloy ang pag punta ng Pusa at Aso sa ilog. Malungkot naman ako kung hindi kita nakikita. Masaya ako tuwing kasama kita.

kasi ano. Kabog sa dibdib at ligaya. Pero ang sa iyo. Nakangiti ito ng sobra. " Imbis na payuhan ay tumawa ang Aso at tumingin ito sa kanya na sobrang saya at hindi maintindihang ibig sabihin. Parang nahihiya namang mag salita ito dito. Palapit iypon ng palapit sa kanya. "Naku hindi na ."Halika't tumuloy ka. Si Pagong nga iyon. "Nag tataka lamang ako kung bakit sa tuwing kasama ko si Pgong may nararamdaman akong kakaiba mula sa aking dib dib. Wari niya'y parang dapat nalang niya itong itago.." "Anu yon?" Tanong niya dito. " Anyaya niya dito sa loob ng kanilang tahanan. Masaya kami kasi parehas naming nraramdaman yon. Ikaw kamusta kana? Halika. Kaibigan mo ako't hindi ka dapt mag-alangan. "Huwag ka ng mahiya sa akin. "Iyon ang nadarama namin ng asawa ko." Namumulang panimula ng Dalagang pusa." Pag mamagandang loob ng inahing aso sa kanya. Papunta sa kanya. Nagkibit balikat na lamang ang Aso at hindi na kumibo. Kasabay naman ang magkahalong tuwa at pananabik. " Hindi nakapunta sa ilog ang Pusa ng boung araw na iyon. Hindi kasi siya makalabs dahil sa sama ng panahon. Nalungkot kasi ako at hindi ka makapunta sa . "Kasi nag mamahal kana. Subalit na gulat na lamang siya ng makita nyang may nag lalakad na papunta sa kanya. "Mabuti naman. Habang siya ay nakatanod sa pintuan ng kanilang tirahan. "Anu ba ang atin? " Panimula nito sa kanya. "Kamusta ka?" Masaya nitong bati sa kanya. Pumasok ka. Ganito din naman ang bungad nya dito nakangiti rin siya dito. Magpatuyo ka ng iyong balahibo't baka sipunin ka. Kinamusta lamang kita." Nakangiti naman nitong banggit sa kanya. "Ahm. Hindi siya nag kakamali .

Pakiramdam niya ay lalong siyang nahuhulog dito at hindi na niya ito makontrol. "Dadalawin ko lamang poa ng kaibigan kong si Pagong. Nagulat ang lahat sa nabalitaan nila. Nanginig ang katawan ni Pusa at sumagot. . Dali-dali syang pumunta sa ilog upang hanapin si Pagong. Subalit hindi niya inaasahan ang makikita niya. masaya na ako't nakita kita. "Alam mong bawal na bawal ang pakikipag mabutihan sa hindi natin kauring hayop. At iyon ang isa sa mga kinatatakutan nila sa kanilang biuhay." "Masama kasi ang lagay ng panahon. Sa ganitong paraan lalong napalapit ang loob ni Pusa sa Pagong. Kapatid nya kasi mismo ang usap usapan sa buong kagubatan. Maaring paalisin at palayasin siya sa gubat . Napasimangot ito sa sakit. Pasensya kana ha?" "Ayos lang. Akmang tatakbo siya palayo ng harangin siya nito. Nakita siya nito. " Masayang dugtong pa nito. Oras na maulit pa ito'y paalisin ko kayong dalawa mula sa kagubatan na ito. "Saan ka pupunta Pusa?" Malaking boses na tanong nito. Si Kwago! Nakadapo pala ito sa isang puno kung saan kitang kita ang bawat hayop na nasa ilog at nasa tabi nito. Masama ang loob ni Pusa. Kahit na mahirap para kay pagong iyon dahil sa uri ng kanyang pagkilos ay kinakaya niya para lamang makita niya ang pinaka mamahal niyang Pusa. At maari kang mapaalis oras na malaman ito at napatunayan. !" Pasigaw na wika ng Lalaking Pusa. Hindi iyon maganda sa pandinig ng kapatid ng lalaking Pusa.kauring hayop kapag napatunayan ito. Subalit hindi sila sumuko. Hindi na nakakibo ang babaeng Pusa sa halip ay tumalikod ito at humiga na lang sa isang sulok. Si haring Leon ang nandoon.ilog ngayon. Hindi nila iyon inaashan na mangyayari. Sa isang liblib na lugar ng kagubatang iyon ay palihim muling nag kikita ang dalawa.' Nalungkot ang Pusa at Pagong sa pangyayaring iyon. " "Simula ngayon ay hindi kana maaring mag-punta at sumilip sa ilog na ito. Maging kay Haring Leon ay nakarating na rin ito.patol sa hindi mag. Sa mataas na hayop. Ipinag babawal sa batas ng Kagubatan ang pag. Pag kadatin na pagkadating nito'y isang kalmot ang tumama sa mukha ng babaeng pusa. Kinagabihay. Nakarating ito sa ibang mga hayop. Hindi nila namalayan ang pag mamasid ng pangalawa sa pinakamataas ng hayop sa gubat. Isang araw masayang nag uusap ang Dalawang hayo sina Pagong at Pusa. Oras na mag kasala.

Tanging ang inahing aso lamang ang naging katuwang ni pusa para sa pagkikita nila.Tangi si Pagong na lamang ang knayang nagiging lakas para mag patuloy ang kanilang pag mamahalan sa isa't-isa.hindi pa rin sila nag papadaig sa iba. Dahil iyon sa sobrang pag mamahal na nanaig sa knailang mga damdamin. Pinapakinggan pa rin nila ang tibok ng knailang mga puso at damdamin. Minsan ng minsang magkikita ang dalawa sa knailang tagpuan ay sinundan ang Pusa ng kanyang nakatatandang kaptid." Nakakatakot na sabi ni leon. Ang katulad ng pagmamahalan ni Pagong at Pusa. Dali-dali namang tinwag ng Pusa ang Leon. Malungkot ang Aso para dito.uwi'y hindi nag deretso sa bahay ang babaing Pusa sa halip ay pumunta ito sa bahay ng aso. Umiiyak siya habang nag sasaad ng mga nangyari ng sandaling iyon.Upang makipag usap sa inahing aso. Kahit na minsan hindi na nila kinakaya basta't iniisip lamang nila ang kanilang minamahal ay lumalakas pa rin sila. Nalala tuloy ng Inahing Aso ang nangyari noon. Kahit na bawala at kahit na hindi maaari at makakabuti sa kanila.Doon ay tahimik silang nag kikita at palihim na nag uusap. Pag. Nahihirapan ma'y patuloy pa rin sila. Tumulo na lamang ang luha ng dalaga at umiyak na lamang ito ng umiyak. Naiintindihan kasi ito ng aso. Kahit na lihim ito . Bawat kilos nito ay hindi pinlampas. Alam niyang mahirap talaga ang kanilang sitwasyon subalit nauunawaan din naman nito ang nakakatandang kapatid." "Ayoko din mawala ka sakin pusa. Umiiyak na lamang ang Pusa tuwing maaalala niya ang knailang napakahirap na sitwasyon . Nalaman din iyon ng mataas na . Kapalit noon ay pag ka bilanggo at ang pagf puputol ninyo ng ugnayan ng pusang ito. Ilang saglit pa'y nanduon na rin ang pagong ngunit. Nagmamahalan din sina Ibong Maya at Dagang .protektahan ang kanyang nakababatang kapatid mula sa pag papalayas sa kagubatang kanilang tinutuluyan. Nagpatuloy ito ng nagpatuloy. Mahal na mahal kita't hindi ko makakaya oras na mawala ka sakin. Bigla na lamang syang dinakma ng leon. Hangaang sa makarating ito sa kanilang tagpuan. Nakita ng pagong na nakagitna sa dalawa ang pusa. Ninais pa rin nito. Katulad ng nagyari sa kanila bago sila mapunta sa lugar na ito. Dali naman siyang pumasok sa kanyang proteksyon upang hindi masaktan. Noong siya ay bata pa lamang at wala pang masyadong alam. Subalit hindi parin talaga maari ang kanilang mga nais. "Ayokong mawala ka sa akin Pagong. Sabay alis habang kagat kagat ang Pagong. Kahit sa ganoong paraan lamang ay masaya pa rin sila. Naiintindihan niya ang nasa saloobin niya. sapag kat alam niya ang nag mamahal. Hindi na kita papapalisin sa kagubatang ito dahil hiling iyon ng pusang lalaki. "Ito na ang huling pag kikita nyo dahil ikaw Paging. Madalas kasi itong mag kasama sa pangunguha ng pag kain at pamamasyal sa gubat. Mahirap mag hanap ng tahanan. " Minsang pag uusap nila sa pag tatagpo nilang iyon. Lalong lumalim asila sa isat isa. Ginawa niya iyon para lamang ma. Iniwan ng lalaking Pusa ang knayang kapatid. Ay hahatulan na makulong. Nahuli sila.

Malungko dahil ang hirap ng lagay nila.Tuwang tuwa naman itong lalapit na kanya. "Ikaw na lamaang ang nag-iisang kayaman ko sa mundo. Ligtas naman itong nakalabas at nakabalik sa kanyang tahanan. Malungkot na may halong tuwa ang kanilang nadadama . "Mahal kita kapatid ko" Iyon ang bumasag sa oag iisip ng dalagang pusa ng mga sandaling iyon. Dahil sa tahimik niyang pag lalakad at magaang kilos ay napasok niya ang kulungan. Mali na kung mali sa paningin ng iba. Walang maisip na paraan ang dalawa hanggang sa maisipan ng Pusa na pumuslit at makita man lang si Pagong sa kulungan ng haring Leon. Masaya naman ito sa nalaman. Inabot siya ng mahabang oras subalit hindi siya napgod sa kahihintay." . Katabi nila ang Ibong Loro na tahimik na nag mamasid at gumagala ang paningin. Naging kakampi na rin niya ito at naging kunsinti para lamang sa kanya. Nakapasok ang Pusa. Sa wakas ay mababawasan na rin ang kanyang pag aalala sa kanyang minamahal na hayop. Nababawasan na ang mga ito. " Dugtong pa nito. "Ayaw ko lamang na ikaw ay mapahamak. Hindi na niya namalayan na nasa tabi na pala niya ang kanyang nakatatandang kapatid . Subalit. Sari-saring hayop iyon. prara sa dalawang nilalang na nag mamahalan . Hayun nakita na niya Ang pinakamamahal niyang Pagong. Mula sa labas ay nakatanaw ang pusa mula sa tanawin na makikita malapit sa kanilang tahanan. Lumipas ang marmaing araw. Hindi niya makontrol ang sarili sa harapan ng Pagong. Masaya itong ibinalita ni Pusa sa Inahing Aso. Patago pa rin ang ginawa nila upang hindi mahalata ang pag puntang iyon ng pusa. Umiyak siya. At hanggang sa makatulog na ang Loro. Matahimik niya itong tinawag. Ayaw iyon mangayari ng kapatid ni Pusa sa kanya kaya gnaun na lamang ang pag protekta nito dito. Inilahad niyakung paano siya nakapsok at nakalabas sa kulungan. Hanggang sa dumilim. Unti-unting nawawala ang mga bantay na hayop. Katabi na pala niya ito't pinakikiramdaman lamang siya. Masaya sapagkat muli silang nagkita. Samantalang siya ay tahimik lamang na nakikinig at nakitingin sa malayo. maging ang Kwago ay ganun din. Sina Leon at Kwago. Ganun din ang Pagong. Kaya nais kong maging mabuti ang lagay mo sa lahat ng oras. Kaya ginagawa ko ang mga bagay na iyon. Niyap niya ang Pagong sa sobrang pag ka sabik. Maraming nakabantay sa labas. Maipakita lamang na mahal talaga nila ang nagpapakumpleto sa sandali ng buhay nila. Nandoon din si kwago at si Haring Leon. Kumuha ng tyempo ang pusa para makalusot sa mga nag babantay n mga hayop doon.Hindi na iisipin ang mali at tama mahalaga ayang kaligayahan sa piling ng isa't isa.antas ng hayop. Tahimik ito at nag-iisip ng malayo sa kuryosidad. Isa ito sa pinaka kinatatakutan nilang banaty dahil kakaiba ito sa lahat ng hayop. Nawala na rina ng hari dahil ito ay bumalik na sa kanyang tahanan . Pinaalis nila si Daga subalit sinundan ito ng Ibong Maya. Ang huling balita nila noon ay namatay ang daga dahil sa gutom sa labas g gubat at napatay naman si Ibong Maya dahil sa isang taong naghuhuli ng mga hayop sa gubat. Kahit saang anggulo tignan ay sadyang mahirap.

Hindi ko lamang makontrol ang bugso ng damdamin ko. Walang ng masyadong hayop na naroroon. Sa kabila nito ay masaya siya.Bigla na lamang tumulo ang luha ng kuya niya at napatingin siya dito. Alam niyang hindi siya nito papayagan. "Patawarin mo ako kuya. Umiyak siya ng umiyak. Pinuntahan niya sa kaibigan nitong kalapati. " Nasa ganoong sitwasyon sila ng biglang may narinig silang mga pag putok. "Naiintindihan kita kapatid ko kaya nga hinayaan kita ng patago kang pumunta sa kulungan ng mga nag kasala sa kagubatan.nagulat ang mag kapatid. Maging ang Leon Kwago Loro at ibang matataas na antas ng hayop ay wala na rin. alam kong bawal subalit hindi ko siya kayang mawala sa akin. Wala na tayong magulang . . Naguguluhan siya dahil mahal niya ang kuya nya ayaw niyang mawalay dito. subalit ayaw din niyang mawalay sa kanyang pinakamamahal na pagong. Maingay. Mabilis na tinungo ng Pusa ang gitna ng kagubatan ." Sabay talikod ito sa kanya. "Kuya pasensya kana. Subalit wala ito doon. " Pag-uuna niya dito. Wala na siyang nagawa kundi hintayin na lamang ang pag uwi ng kanyang nakatatandang kuya . Ikaw na lang nag papalakas sa akin. ngunit na huli siya nakalyo na ito dahil mabilis na itong tumakbo. Nakayukong nag lalakad ang pusa at sabay patakbong nag madali. Ngunit pahapon na'y wala pa rin ito." Nagulat siya dito at niyakap niya ang kuya niya. Ayoko ng mawawala kapa. Hahabulin sana niya ito. Nauunwaan siya nito. Habang nag lalakad siya pauwi ay hindi niya maiwasan ang mata na tumingin sa mga hayop na nakamsid sa kanya. Tahimik lamang ito at hindi kumikibo. Dahil sa ginagawa ng kanyang kapatid na lalaki. Ikinagulat niya iyon. Hindi na siya nag paalam pa sa kanyang nakatatandang kapatid. Subalit bigo pa rin ito. Wala siyang nagawa kundi ang umuwi na lang at bumalik sa kanilang tahanan. Mahal ko si Pagong . Lumabas ang pusa para hanapin ang kanyang kuya . Pag dating niya sa bahay ay inabutan na niya ang kanyang kuya. Wala pa rin ito doon. Napalabs sila pati na rin ang mag asawang aso. Animo'y inuuri siya nito at minamaliit. Pinuntahan niya ang madalas nitong puntahan ang puno ng nara na nasa gawing gilid ng kagubatan. Hindi ko na kakayanin pa kung pati ikaw kukunin nila sa akin. "Hindi ko kakayanin kung pati ikaw mawawala pa sa piling ko. Subalit nagulat siya ng nasa likuran pala niya ito at sumusunod sa kanya. Nakita nila ang isang grupo na may dalang mga liwanag papunta sa kagitnaan ng kagubatan kung saan naroroon ang kanayang pinakamamahal na pagong! Bigla siyang nakarmdam ng panganib. Naalarma naman ang lahat ng hayop na naroroon lahat sila ay natakot. Nakarating sila sa gitna ng kagubatan. nakakatakot nakakagimbala sa lahat. Inisip tuloy niyangsundan ito at hanapin kung saan man ito naroroon. Naiwan siyang nag-iisa doon at naguguluhan. Niyakap siya ng kuya niya. Hindi kasi niya alam kung saan ito nag punta at anung oras babalik.

Hindi nila alma ang kanilang gagawin.sa ku-ya k-o maha-l k-o sy-a. Hinidi na ito humihinga at hindi na rin ito kumikibo. Naawa siya at nag sisisi sa sinapit ng kaniyang kapatid. Dali-daling nag punta ang mag-kapatid na Pusa sa kinalalagyan ng pagong . Wala na siyang nagawa kundi umiyak na lamang at yakapin ang pinakamamahal niya. Naghihingalo na itong subalit nakuha pang magsalita. Itatakwa nila ito upang hindi mapahamak. Lumapit ito sa nakakababatang kapatid at niyakap ito. Tumalon ang magakapatid subalit. Nakita pala ng pagong ang mga pangyayari. Malakas ang tunog niyon. hindi katulad ng mga kapatid na Pusa na puting puti ang mga balahibo. Pinipilit itong gisingin ng Pagong subalit hindi na ito gumagalaw. Wala kasi siyang kapatid na pwede nyang makalaro at makasaya. Akmang sasaktan siya ng tao nakatalon naman na ito. Wala silang ideya kung anu iyon. Napahagul-gol na lang ang nakatatandang pusa. Tanging alam lamang niya ay nasasktan ito at nahihirapan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa pinakamamahal niyang pusa. Sa wakas nakatakas na ang tatlo subalit nagulat sila ng masulubong nila ang isang tao! May hawak itong apoy at sa kabilang kamay nito ay mag nakahawak ng parang isang matigas na bagay.. Nilapitan niya ang pusa. bumagsak! Babalikan sana iyon ng lalaking Pusa subalit. Dumating ang umaga hindi umaalis ang pagong sa tabi ng pusa. Palapit na ng palapit ang mga nilalang na may dalang maliwanag na bagay at maiingay sa pag lalakad. Habang ang Pagong naman ay malungkot at hindi na lang matanggap ang nangyari sa kanilang minamahal. Araw-araw din ay umaalis ang kanyang ina para magtrbaho sa bayan. Patakas silang tumalon. Nakakabingi. Tanging siya ." "Pa-ki sabi. Si Pagong naman ay marahang nag lakad. Napalingon siya. Dumating ang kapatid nito. dahil nakita niyang bumasak ang kaniyang kapatid. Tanging ang mga halaman at hayop na alaga nila ang mga nakakalaro niya araw-araw. Kahit mag-isa lamang siya at walang kalaro masaya pa rin siya." Pumikit na ang Pusa at hindi na nakapg salita. Inatake daw ito ng mabangis na hayop kaya hindi na niya ito naabutan ng siya ay lumalaki na. Si Mila At Ang Nuno Nag-lalaro si Mila sa bakuran ng kanilang bahay isang hapon na iyon. Ang kapatid niyang babae. Tanging bakas na lamang ng dugo ang makikita dito. "Wag kang bibitaw mahal na mahal kita . "Ma-ha-l n-a mah-al ki-ta Pa-g-ong" Pa-putolputol nitong salita sa pagong Habang iyak naman ng iyak ang pagong. Subalit sabi ng kanyang ina ay hindi na siya magkakaroon ng kapatid dahil wala na siyang ama. huhuhuh!. Malamig na ang kanyang katawan.Tanging naiwan ay ang mga nakabilanggong hayop kasama na si Pagong. Naalarma ang Pusa. Ilang oras pa ang lumipas. nakakatakot..biglang tumunog ang hawak ng tao sa kanyang kamay. Dahil madilim hindi siya masyadon kita. Ang ama niya ay pumanaw noong siya ay sanggol pa lamang.

At huwag kang pupunta sa mataas na bahagi ng kabundukan marami kasing hayop na mababangis ang nandoon at baka saktan ka nila.lamang ang naiiwan na mag-isa sa kanilang bahay para mag bantay at mag asikaso dito. "Mila anak. "Sabi ng nanay ko wag daw akong makipag usap sa mga estranghero. lagi kitang pinapanuod habang ikaw ay nag lalaro. "Ako ay matagal ng nag babantay sa iyo dito. hinanap niya ang maliit na boses na nag salita at tumawag sa pangalan niya. Bigla siyang napaatras ng bumungad sa kanya ang isang maliit na taong kasinlaki lamang ng kanyang hintuturong daliri sa kamay. Ako si Berto" Wika ng maliit na nilalang sa kanyang harapan. " Naglaro ang bata kasama ang nuno. Kahit ako ay ngayon mo lamang nakilala. at maliit na sumbrerong matulis sa dulo na kulay pula din." Laging paalala ng kanyang ina bago ito umalis. Subalit ako ngayon mo lang ako nakilala. dahil ngayon lang ako nagpakita sa iyo. madalang ang mga bahay pati na rin ang mga tao na naninirahan doon. Imbis na matakot ang bata. maliit na kulay itim na sapatos. "Ako si Mila. Tuwang-tuwa siya habang ang maliit na tao ay nag ku-kwento sa kanya ng mga nakakatawang bagay. Ako ay isang nuno. sampung taong gulang. Ay hinarap nya pa ito. Dahil sa murang isip niya. Nais ko sanang makipag laro sa iyo. Wala kang kalaro. Natapos ang araw na iyon ni Mila na masaya. Kinabukasan ay maagang nagising ang ina ni Mila para mag-luto ng kanilang agahan sa . sinalubong niya ito at sabay humalik sa kamay." "Kilala na kita. Matagal na kitang kakilala. Nagtatalon talon ito sa harapan niya at umaarteng gaya ng isang artista sa entablado. Inuri niya na parang tumitingin ng isang di kilalang maliit na bagay. Baka daw kasi mapahamak ako kung hindi ko kilala ang tao. huwag na huwag kang lalabas ng ating bakuran kapag umaalis ako. "Wag kang matakot. Ng hapong habang siya ay nakaupo sa harap ay isang maliit na boses ang kanyang narinig galing sa mga halaman na nasa harapan niya. Naawa kasi ako sa iyo. nag karoon siya ng bagong kaibigan at kalaro. " Dugtong pa nito. Hinawi niya ang mga halaman na nandoon at nagsimulang igala ang kanyang paningin. Naksuot ito ng kulay pulang maliit na damit. Ganoon lamang ang kanilang buhay sa araw-araw ng dumadaan sa kanila." "Subalit hindi naman ako isang estranghero. Nakatira sila sa gitna ng kabundukan. Ilang saglit pa'y dumating na ang kanyang ina. Matagal na kitang kilala." Nakangiting wika ng nuno.

hanggang mag salita ang nuno sa kanya." Anyaya nito. Ilang saglit pay nag paalam na ito sa kanya at lumakad na. Tuwang-tuwa si Mila. Nakapasok na sila sa loob isang madilim na daanan at kakaibang amoy ang nalanghap ng bata. . " Sa pagpupumilit'y napapayag din nito ang bata. Pupunta ako sa taas ng bundok para duon mag-hanap ng ibang kalaro. Hanggang isang liwanag ang kanyang naaninag. "Halika Mila sumama ka sa akin. Walang kalungkutan. huwag ko daw kakalimutan ang binilin nya. Maglaro na tayo sa labasan." "Naku hindi pwede. Maya-maya'y sumulpot si Berto sa kanyang harapan. Maaga kasing aalis ito paara mag punta sa bayan at maghanap buhay muli. "Kamusta ka Mila." Sabay turo sa punso. Maglaro ng maglaro. Sabay tayong papasok sa loob at sabay tayong papasok doon. Hangggang sa mawaglit na dito ang mga bilin ng kanyang ina. Bago daw ako mag-laro. Naglaro sila ng naglaro . Duon tayo mag lalaro maraming pwedeng laruin doon. "Paano tayo makakapasok diyan? Wala namang lagusan ? Tanong ni mila. Sa likod ng kanilang tahanan ay may isang punso . "Yumuko ka at ilagay mo ako sa iyong mga palad. Masaya sa amin. Nakangiti ito at nakatingin sa kanya. " "Naku! Mamaya kana mag linis." "Naku hindi naman natin sasabihin.!" Sambit ng nuno sa kanya. Ginising na nito si Mila at sabay na silang kumain sa hapag. Bahala ka mamaya aalis na ako at wala kang makakalaro. "Halika na Mila. "Saan tayo pupunta?" "Sa lugar namin. " "Naku mag lilinis pa ako ng bahay.umagang iyon. binilin nya kasi iyon sa akin. Huwag daw akong aalis sa kulob namin sabi ni inay sakin. " Sinundan ni Mila ang nuno. Huwag kang mag alala. Dapat ang ginagawa mo ay nag lalaro lamang. " "Sandali lamang naman iyon. Marami pa tayong makakalaro. " "Baka kasi magalit ang inay ko at pagalitan ako. Bababalik din tayo. ? Halika't bilisan mong kumain.

Parang isang kweba na may tumutulong tubig sa itaas na galing sa hamog. Lalong umiyak ang bata. Nakaitim na kasuotan ang iba at ang iba naman ay naka pula.! Babalikan nya ako huhuhu!" Tuwang tuwa ang maliliit na nilalang habang ang batang si Mila ay iyak ng iyak. Huminto sa pag lapit ang nuno. Lahat ay kasing laki ni Berto. Maya-maya pa'y nawala na ang boses ng ina ni Mila. at maliliit na nilalang ang nabungaran ni Mila. "Tinitignan nila ako Berto. Akmang lalapit na ang isa na may dalang manipis na animoy sinulid.. Sabi mo kaibigan kita pero hindi mo ako tinutulungan makaligtas dito! huhuhu! Gusto ko ng umuwi sa amin. Sabay nito ang pag sigaw ng malakas ni Mila. Ng biglang marinig ni Mila ang boses ng kanyang ina." Lumayo ang katabing nuno ng bata Humalo ito sa mga kauri nitong mga nuno. tumama kasi ang kanyang paa sa batong nasa paanan niya. "Anak nasan ka!" "Nandidito po ako sa loob ng punso! Tulungan ninyo ako sasaktan nila ako!" Nataranta ang nanay ng batang babae. "Inay huhuh. Tatakbo sana ito palayo sa mga ito subalit bigla siyang napaupo. Natakot si Mila ng tumingin sa kanya ang mga ito. Umiyak na ang bata. Mula sa ilalim ay itinali ng nuno ang paa ng bata. Tulungan ninyo ako!" Mula sa labas ng punso narinig iyon ng ina ni Mila. "Dito ka na lamang habang buhay." Dugtong pa ng isa doon." Iyak niya. Subalit hindi siya nito makikita. Lalong natakot ang bata. "Niloko mo ako Berto. Pagabi na nga pala noon at umuwi na ang kanyang ina. " Iyak niya "HAHAHA! Hindi kana makakauwi iniwan kana ng ina mo! " "Hindi totoo iyan. Tumawa ng tumawa ang mga nuno. "Gusto ko ng umuwi sa amin. "Hindi kana makakaalis dito!" Sigaw ng maliit na boses na katabi ni Berto. Ang sasama ng tingin nila sa akin. . Tinignan din siya nito at tumawa ng malakas.

Hindi niya inaasahan ang pag sagot nito sa kanya ng tinanong niya kung maari ba. masaya. "Masaya. Ilang saglit pa'y nawalan ng malay ang bata.. Ay nasambit nya sa kanyang ama na nais niyang lumabas ng kaharian at makakita ng tao. Subalit ang engkantong si Wana ay nag nanais ng kakaibang karanasan. Isa na dito si Wana isang diwata na nais magkaroon ng kaibigang tao. Ang lahat ng engkanto ay mag kakasundo at masayang nag lalaro. isa ring diwata. "Hindi ko na po uulitin ina. kaso nag sasawa na kasi ako dito sa ating kaharian. sa tabi nito ay si Mang Tino ang kilalang albularyo sa kanilang lugar. Ang kaharian ng mga engkanto na gaya ni Wana ay sa likuran ng mga punong malalaki at walang nakakapasok na kahit anong nilalang na galing sa labas ng kanilang kaharian o kahit anong nilalang na may isip na galing sa gubat. Ito pala ang tumulong sa kanya mula sa punso. ARAL: Huwag sasama sa hindi masyadong kakilala. At mag mula noon hindi na nag pakita ang maliit na nilalang sa kanya. Nais niyang lumabas sa kanilang kaharian at makita at makakilala ng mga tao. Maganda sa kanilang kaharian. Hindi na ako sasama sa hindi ko kakilala. Lumipat na rin ng bahay sila Mila sa bayan kung saan nakatira ang kanyang lola. Narinig lamang niya iyon sa isang tikbalang na nakakita daw ng tao sa isang kakahuyan noong bata pa lamang siya. "Naku hindi kaba masaya dito sa ating kaharian Wana?: Minsang tanong ng kaibigan nitong si Yumi. Isa kasing sambit ang isinasagawa nito. Para silang sinaksaktan sa bawat salita na kanilang naririnig. ." Niyakap siya nito at nagpasalamat sa matandang tumulong sa kanila. Subalit isang daang taon na siyang nabubuhay sa mundo ay wala parin siyang nakikilala ni wala siyang ideya kung ano ang itsura ng tunay na tao. Hindi na niya alam ang mga sumunod na pangyayari." Sagot niya dito na walang kagatol-gatol. Susundin ko na ulit ang bilin ninyo sa akin. Nagising si Mila sa kanlungan ng kanyang ina. Pangarap ng Diwata Sa isang kagubatan ay masayang naglalaro ang lambana at iba pang uri ng engkanto na tahimik na nagbabantay sa isang kagubatan. Isang gabi habang nagpupulong ang pamilya ni Wana kasama siya at mga kapatid niya.Isang boses ang narinig ng lahat mula sa itaas ng punso ang nakapg pagimbal sa lahat ng nuno. walang problema. Simula noon ay ninais na niyang makakita ng tunay na tao. Ito na ang mag babantay sa kanya habang wala ang kanyang ina. at sumunod sa magulang. Yumakap siya sa kanyang ina.

"Matutulungan kita sa pangarap mo. "Kanina pa kita hinihintay dahil alam kong darating ka" Malamig na salita ng mangkukulam sa kanya. Naglalakad na siya papunta roon ng makadama siya ng panlalamig sa katawan. Subalit hindi niya iyon pinansin. Narinig niya noon na mababait daw ang mga tao at hindi nanakit. Lumabas ang maiitim nitong ngipin at lalong kumulubot ang balat nito sa mukha. "Ang tahanan ko ay nasa dulo ng gulod na iyon maari mo akong puntahan para akin kitang matulungan. Nabuo ang kanyang desisyon na puntahan iyon. Nakita niya ang munting kubo na nakatayo sa ilalim ng puno at natatakpan iyon ng mga ugat at makakapal na dahon. Lumapit siya sa bahay at tangka na niyang katukin iyon ng bigla itong bumukas at nagulat siya sa paglabas ng matanda mula roon. subalit sa kanyang utak at isipan ay hindi pa rin iyon naalis. "Tungkol po ito sa sinabi ninyo sa akin noong nakaraang magkasalubong tayo." Isang kisap lamang ay nawala na ito sa kanyang paningin. "Nais kong pumunta sa lupa kung saan nakatira ang mga tao" . Napahinto siya sa paglalakad at tinanong ang matanda kung bakit siya nito tinitignan." Ngumiti ang nakakatakot na matanda."Hindi maari! Hindi mo ba alam na masasama ang mga tao at mapanakit sila sa katulad nating mga engkanto? " Ikinagulat ito ng diwata at hindi na lamang kumibo. " Nagulat ang magandang diwata at nagtanong siya sa matanda. Kaya kong ibigay sa iyo ang daan upang makalabas dito sa ating kaharian at makakilala ng mga tao na pinapangarap mo. Subalit bakit ganun ang sinabi ng kanyang amang engkanto? Sa mga panahon at araw na lumilipas ay lalong nanabik ang diwata na makalabas sa kanilang kaharian. "Paano nyo po nalaman iyon?" Tumawa lamang ito at nagsalita. Dali dali na lamang umuwi ang diwata sa kanilang tahanan at hindi na kumuha ng pagkain. Subalit iba ang sinagot nito sa kanya. Hanggang sa makarating siya sa gulod. Matagal na pinag-isipan ni Wana ang pagpunta sa bahay ng mangkukulam na nakatira sa gulod. Naglalakad ang dalagang engkanto isang araw sa isang masukal na daanan upang kumuha ng prutas at pagkain na dadalhin niya sa kanilang tahanan ng isang mangkukulam ang nakasalubong niya at tinitigan siya nito ng matagal.

Isinara nila iyon sambit ang ibang bulong na alam ng mga matatandang engkanto. Nagising na lamang siya na nakatutok ang mukha ng isang bata at isang matandang . Sa ilog niya ito gagawin subalit siya lamang ang pwedeng gumamit noon at hindi na siya makakabalik oras na gawin niya iyon. Na alarma ang mga naninirahan dito subalit ilang sandali pa ay may liwanag na lumabas mula sa liwanag galing sa bato. Mayroon siyang mahabang buhok na umaabot na sa kanyang tuhod." Dali dali nilang pinuntahan ang ilog at nagulat sila ng nakabukas na ang pinto. nakita niya ang paligid naglakad lakad siya at may nakita siyang isang tahanan sa tabi ng puno. kumatok siya sa pinto at natanaw nya mula sa bintana ang takot na takot na itsura ng bata. May naglalarong bata sa tabi nito. At pinagbabawalan ang pagbukas nito dahil mapanganib na sa mga engkantong naninirahan dito. Samantalang ang kanya ay dahon lamang na tuyo na pinag tagpi-tagpi. Lalapitan sana niya ang bata ng bigla siya nito sinigawan. Hindi nakakabuti. Kakaiba ang kasuotan na suot nito . Nakalabas na si Wana. Sa malaking bato na nakaharang papunta sa malaking talon ay binigkas niya ang sambit na ibinigay sa kanya ng matanda upang buksan ang pintuan na itinuro sa kanya nito. Sinundan niya ito. At napapapayag siya nitong ibigay ang gintong suklay na suot suot niya. Tangka niyang lapitan ito subalit ng makita siya nito ay dali-dali itong nagtatakbo at pumasok sa loob ng bahay. Sa sobrang pagod at gutom na nararamdaman niya ay nanghina siya at bumagsak sa tabi ng isang puno. Natakot siya ng inambahan siya nitong babatuhin ng hawak nitong parang isang matalim na bagay . Kailangan nating isara ang pinto ngayon din. Maliit ang tainga nito hindi katulad ng sa kanya. Kabilugan iyon ng buwan ng magpunta siya sa ilog. Subalit hindi niya maintindihan ang sinasabi nito. Nagtataka siya sa kakaibang itsura ng bata. "Masama ang pangitaing ito. nanginginig ang kanyang katawan. Namangha ang diwata subalit takot naman iyon sa ibang engkantong nakaramdam niyon. Yumanig ang paligid at umabot ito sa buong kaharian ng mga engkanto.Dali dali siyang nagtatakbo palayo. "May nagbubukas ng pintuan patungo sa mortal. Gutom na gutom na sya subalit walang pagkain siyang nakikita. " wika ng matandang tikbalang sa mga kapwa engkantong nasa loob ng tahanan nito."At ano ang magiging kabayaran nito?" Nagulat ang diwata sa sinabing iyon ng matanda. Ngunit nanaig pa rin sa kanya ang kanyang nais. Binigyan siya ng matanda ng isang sambit ng magbubukas ng pinto patungo sa lugar ng mga mortal. Mahabang panahon na rin ang nakakalipas simula ng hindi nabubuksan ang pintuan patungo sa mundo ng imortal. Padilim na subalit lakad pa din siya ng lakad.

Nagsalita ang matanda." Kinuwento ng diwata kung paano siya napunta sa mundo ng mga mortal at kung bakit siya nagpunta dito. "Anong pangalan mo diwata?" Tanong nito "Wana po. Gusto na niyang umuwi kung saan siya talaga nakatira.. ngunit hindi iyon naging mabuti sa kanilang pag-alis. malapit ng magsara ang pintuan. Dumating ang matanda at yumakap siya sa lola. Nginitian siya nito. Takot na takot ang diwata. Subalit gaya ng nauna hindi rin niya ito naintindihan. Nasalabas ng bahay si Wana ng bigla na lamang may bumato sa kanyang ulo dahilan upang bumagsak ito. Nawala na rin ang lalaking nais siyang saktan. Nasa lugar pa rin ng mortal ang diwatang si Wana.' . Binigyan siya ng bata ng isang bagay. Ayaw na niyang magtagal pa dito. Nauunawaan niya ang matanda. Dumating na ang panahon para makabalik siya sa kanyang mundo.babae sa kanya. "Isa din akong diwata kami ng apo ko ay nakatira sa kaharian na pinaggalingan mo din. Muntik na kaming mapatay ng mga tao. "Umalis na kayo at isama mo na ang apo ko. Kinain niya iyon at naubos niya ang binigay pa ng matanda sa kanya. Sa tulong ng matandang tumulong sa kanya. Sinubukan sila nitong saktan sa pamamagitan ng pagbabato ng mga matitigas na bahay. "Hindi maganda ang naging trato ng mga tao sa katulad nating engkanto. Matahimik siya ng bigla siyang kalabitin ng matandang babae. Mabuti na lamang at may natitira pa akong kapangyarihan noon . natakot ang diwata. Nakangiti ito at nagsalita. Nakangiti ang dalawa sa kanya. Animoy nakikipagkaibigan sa estrangherong hindi nila kakilala. At kayong dalawa na lamang ang may kakayahan upang makapasok sa pintuan. Lumipas pa ng lumipas ang panahon. Subalit ninanais ko pa rin na masilayan ang kaharian na aking pinanggalingan.. Nakakaramdam na siya ng panghihina. inamoy niya ito at dahan dahan niyang kinagat. Umiiyak ang diwata.Subalit umalis ako doon upang sundan ang aking yumaong anak dito. " Nakaramdam ng pagsisi si Wana hindi na sana niya ninais ang ganito. Pinagbabato ng tao ang bahay na pinagtataguan nito. Ayaw na niya sa mundo ng mga mortal .. " Lumungkot din ang mukha ni Wana. Alam niyang bunga iyon ng punong kahoy. Sa kamalasan ay tinamaan ang matandang diwata bumagsak ito at umiiyak na nag salita.Kahit nanghihina ay dali dali siyang bumangon at nagtatakbo siya paloob sa bahay ng matanda. Palapit na iyon sa kanila ng bigkasin ni Wana ang sambit na tanda niya. Nakita niya ang isang lalaki na papalapit sa kanya may hawak itong matalim na bagay at patutuk sa kanya. Nais na niyang bumalik sa kanilang kaharian. Isang grupo ng mga tao ang nakakita sa kanya at tinatangka siyang hulihin papalapit ito sa kanila. Sa ngayon ako ang katulad na lamang ng isang mortal. Nagulat siya ng magsalita ito ng katulad ng kanilang lengwahe. Nag-punta sila sa ilog na pinanggalingan niya ng siya ay lumabas.. Nawala na ang ingay sa labas. Humina ng humina ang aking katawan simula ng umalis ako sa kaharian. Lumungkot ang mukha ng matanda at humarap ito sa kanya.

" Simula noon ay hindi na pumasok sa isipan niya na ang mundo na mananakit at sisira sa kanya. Minsan isang Paru-paro ang lilipad lipad sa hardin na iyon. hindi ko na po uulitin. "Patawad po ama hindi ko kayo sinunod. kailangan niyang maisalba ang buhay niya at ng bata. kaya wala itong kaibigang halaman na pumupuri sa kanya. ng kumapal ang kanyang mga dahon at nag karoon siya ng mga bulaklak ay nag bago na ang ugali nito at naging mapag mataas na sa ibang kapwa nya bulaklak. Hindi na lamang kumikibo ang ibang mga halaman na naroroon dahil alam nilang mayabang talaga si Rosas. Huli na lamang niyang narinig ang umiiyak na nasasaktang matanda. Masayang binigyan ito ng halaman. Nakabalik na nga siya at ligtas na. Lumapit ito kay Gumamela para sumipsip ng nectar sa bulak-lak nito. . Ayaw niyang iwanan ang matanda subalit. "Ang ganda ko talaga lalo na kapag ako ay nababasa ng tubig. Lalo pa't naging pansinin siya ng kanilang tagapag alaga dahil sa kanyang mapupungay na bulaklak. "Kung hindi ka lang namin kauring bulaklak baka pinakain ko na ang mga dahon mo sa kaibigan naming uod!" Maasim naman na singit ni kampupot. Sila Rosas ay matagal ng Nakatanim sa hardin na kasbayan nyang itinanim sina Kapupot at Gumamela. Sinalubong siya nito at niyakap. Umiiyak siya at malungkot na nagsalita.Umiiyak ang bata at ang diwatang si Wana. Noon una ay hindi naman sya ganon kaarte at kayabang. Sa lagusan ay nakita niya ang kanyang pamilya at kaibigan kasama ang mga iba pang-engkanto. Lalo na si Gumamela at ang kapwa bulaklak nito na si Kampupot. Hmp!" Pag mamataas pa ni Rosas sa kanila. " Misang sambit ni Rosas isang umaga matapos silang diligan ng kanilang taga pag alaga. dahil sa kanyang kagandahan at aking kayabangan ay marami ang sa kanya ay naiinis. Nabibiliang dito si Rosas na Ubod ng yabang. Ang Mayabang na Rosas Sa isang malaking hardin ay may mga nag gagandahang halaman at mga bulaklak. "Ang yabang mo talaga!" Paangil naman na sagot ni Gumamela. "Inggit lang kayo dahil ako ang pinakamaganda sa inyo. Dali-dali niyang kinarga ang bata at patakbong tumalon sa pasara ng lagusan.

Dahil sa walang amoy si gumamela ay hindi na ito nilalapitang masyado ng kanilang tagapagalaga. Napaisip tuloy si Rosas at nag-salita. Tuwing hapon ay binibisita sila ng kanilang tagapag-alaga upang alisan ng mga natutuyong dahon sa kanila. Nag-salita ito at tinitigan sya nito. at maliliit na talulot ang bumungad sa kanya. Kinabukasan nagising sa pag kakahimbing ang mga nakatanim na halaman sa harding iyon dahil sa pag ka bangong halimuyak na kanilang naamoy. "Ih! Huwag mo nga akong lapitan! At wag kang lalapit sa mga bulaklak ko! Baka masira ang mga talulot nito at pumanget pa ako! Subukan mo lamang at hahampasin kita ng aking mga tinik!" Ang pagsigaw ng Rosas ay hinid kina tuwa ng Paro-paro. Ng dadapo na ito sa kanyang Tangkay ay biglang sumigaw ang Rosas. Pinag taasan na lamang ito ng sanga at dahon ng iba pag naroroon sabay talikod sa kanya. Iyon pala ang tinatakpan ng kulay brown na plastic na nasa malaking paso kahapon ng dalhin ng mga tao iyon sa . Matapos ay huli nitong pinuntahan ang Rosas.Ang swerte ko talaga. Takang taka ang mga halaman kung bakit mayroong nagpasok sa kanilang hardin noon. Laging si Kampupot at Rosas lamang ang tinatanuran nito at hinahalikan sa mga bulaklak. Sumunod naman ay nilapitan nito si Kampupot na Masayang pinag mamasdan ang lilipad lipad na Paru-paro. Ilalagay nila ako dyan para hindi ako masira. Sabay talikod sa mga ito. Uminom din ito ng Nectar sa iba pang halamang may bulaklak na nandoon sa hardin na iyon. Sinundan ni rosas ang amoy kung saan nanggagaling iyon. Araw araw ay nililinis ang kanilang paligid at sinisinghap singhap nito ang kanilang mga amoy. Nuon lang sila nakaamoy ng ganuong halimuyak na hindi nakakasawang amoy katulad ng kay Rosas na lagi nyang ibinibida. Mauubos lahat hanggang sa alisin kna ng tagapag alaga mo dito. Subalit ng hapong iyon ay nag-taka ang mga halaman ng hindi dumating ang kanilang tagapag alaga. Hindi nya alam kung saan nanggagaling ang kakaibang halimuyak na hindi naman sa kanya nag mula. Dahil sa pag ka pahiya ng Rosas ay hindi na lamang ito kumibo at tinignan ng matalim ang kanyang kauring halaman. haha!" Sabay tawang may halong pangi-inggit sa mga halamang naroon."Sige lang Paru0-paro sumipsip ka lang para sa iyong pag kain. Alam ko yan isa iyang malaking lalagyan para sa akin. Hmp!" Napahiyang iniwan ng Paru-paro ang mayabang na Rosas. At nagulat siya ng makita nya ang bagong halaman na naroroon na may puting puting bulalak. "Ang arte mo! Hindi mag tatagal ay malalagas ang mga dahon at bulaklak mo. At nagulat sila ng may mga lalaking nag punta roon na may dalang malaking paso na nakasupot ng kulay brown na plastic." Nakangiting wika ni Gumamela. Maging ang halamang Rosas ay nagtaka sa amoy na iyon. Habang sa paligid niya ay nag bubulungan at nag tatawanan ang mga halamang naroroon. "Hmm.

Nakipag kamustahan ito at nakipag batiaan sa sa bagong halaman. "Hayaan mo na siya Sampaguitta ganyan talaga iyan. Pinatawad naman siya ng mga ito at Naging magkaibigan silang lahat sa harding iyon. Ngumiti na lamang ito at Tumalikod na. Mabait naman itong nakipag usap sa ibang halaman na naroroon at madaling nakipag kaibigan. Hanggang sa hindi na nito nakayanan at humingi na ito ng tulong sa ibang halaman.lagas ang dahon. "Magandang umaga sa inyo mga kapwa ko halama." Singit ni Gumamela dito. Malakas ang hangin ng gabing iyon. Bababla na may parating na bagyo oras na hindi ito huminto ay maaring masira ang ang ibang halaman kasama na si Rosas. Nilapitan ito nila Gumamela at Sampaguitta. Iyak ito ng iyak. " Naiyak ang rosas at nanghingi ito ng tawad sa mga halamang pinag mataasan niya. Nakangiting nag salita ang halaman sa kanila at bumati. Ayaw niya ang natataasan ng iba. Binati ni Sampaguitta si Rosas ngunit hindi sya nito kinibo at tinalikuran na lang. Nagising na ang misteryosong halaman na kanina pa nila pinag mamasdan at inaamuy amoy. . Hindi naka imik ang Rosas .hardin. Wala na ang kanyang magagandang dahon at bulak-lak." Masayang bumungad dito ang dalawang halamang bulaklak na sina Gumamela at Kampupot. Nilapitan naman ito ng Sampaguita ngunit tumanggi lamang wala ng nagawa ito kundi hayaan na lamang. Wag kang mag alalay babalik din ang mga nasira mong bulaklak. Kinabukasan ay huminto na ang bagyo at nakit nilang si Rosas ay lagas.. Habang ang rosas naman ay naka simangot at naktingin lamang. ako si Sampaguitta ang bago ninyong kasama sa hardin na ito. Nalungkot naman ang iba para sa kanya.nakita nyang nakatingin sa kanya ang ibang halaman na naroroon na nakangiti sa kanyang may halong insulto. Nagtuloy ang ulan at malaks na hangin ang nag iipon ipon na halaman ay hindi nasisira habang ang Rosas ay nag iisa at unti-unting nalalagas ang mga talulot nito at dahon. Iyak na ito ng iyak. Hindi naman ito napahiya at niyakap ng malalalaking halaman. "Hayaan mo na Rosas andito lang kami mga kaibigan mo. Subalit hindi ito pinansin ng Rosas hindi sya nakiipon sa mga halamang naruruon upang hindi masira. Akala ng halamang bulaklak ay lalaitin sya nito subalit nag kamali sya ng yakapin ito ng dalawa at sabay na nagsabi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful