EDUKASYON PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN IV by Arnel R. Escalante, T-III, SVES, SV-SLR District I. II.

Layunin: Napananatiling malinis at maayos ang sarili. Paksa: A. Paglilinis ng Sarili B. BEC a. 1.1.1 Pahina 1 Batayang Aklat pahina 2-18 C. Mga larawan at tunay na bagay na ginagamit sa paglilinis ng sarili D. Pagkamalinis Pamamaraan: A. 1. Magbigay ng iba’t ibang sitwasyong magbibigay daan sa paglilinis ng sarili. 2. Magtanghal ng ib’t ibang kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. 3. Hayaan ang mga bata na kilalanin ito. B. 1. Pumili ng isang batang modelo sa kalinisan at kaayusan. a. Ano kaya ang kanyang mga ginagamit upang mapanatiling maayos at malinis ang sarili? b. Ipasuri sa mga bata ang modelo at alamin ang mga kagamitang ginagamit na panlinis at pag-ayos ng sarili. c. Ano ano ang mga Gawain at pantulong sa gamit upang malinis at maayos ang mga sumusunod BAHAGI NG KATAWAN PARAAN KAGAMITAN buhok hugasan Shampoo, sabon mukha hilamusan Sabon, bimpo punasan labakara hugasan d. Ano ang iba pang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili na maaring idagdag sa tsart? C. 1. Nagiging malinis at maayos ang sarili kung angkop at wasto ang ginagamit na mga pansariling kagamitan sa paglilinis. 2. Upang mapanatiling maganda ang mukha, ito ay dapat hilamusan ng sabon at tubig 2 beses isang araw. 3. Ang kamay ay dapat hugasan nang madalas. Ang mga kuko ay dapat laging malinis 4. Ang sipilyo ay personal na gamit sa paglilinis ng ngipin. 5. Ang buhok ay dapat suklayin araw-araw. D. Ipagawa sa mga mag-aaral ang alin man sa mga sumusunod 1. Unang Pangkat- wastong pagsisipilyo at -pagmumog 2. Ikalawang Pangkat-Paghihilamos ng mukha 3. Ikatlong Pangkat- paglilinis ng kamay 4. Ikaapat na Pangkat- paghuhugas ng buhok E. Sinosino ang nagpakita ng wastong paraan sa paglilinis ng sarili? Ano ano ang kanyang ginagamit>Mayroon ba kayong mga mungkahi tungkol ditto? Bakit mahalagang malaman ninyo ang angkop na mga kagamitan sa paglilinis ng sarili? Anong ugali ang taglay natin kung lagi nating ginagawa ang mga ipinakita ng bawat pangkat? Ayusin sa wastong hanay ang mga kagamitan angkop sa paglilinis ng sarili? A. Kasunduan Patnubay ng Guro pahina 46 Lagyan ng tsek B. Isulat ang ibang gawaing pingangalagaan ang pansariling kasuotan. 1

III.

IV. V.

C. Mga dapat gamiting sa pagkompuni. Patnubayan ang mga bata sa kanilang ginagawa. T-III. SVES. Ikatlong Pangkat -Tuwid na Punit D. Pag-aayos ng Sira ng Mga Kasuotan BEC A. pag-aralan kung paano ito aayusin. Pahina 50-51 ng batayang aklat. Mga tuyong nakasampay na damit. Pagtalakay sa pagsusulsi ng iba’t ibang uri ng sira sa damit. Ipakita ang mga sira sa damit. Gamitin ang iskor kard sa pagmamarka sa natapos na gawain. 1. 1. SV-SLR District I. B. Pagsusulsi ng damit na may punit. E. c. Ikalawang Pangkat -Tanggal na butones c. Ipagpatuloy ang pagsulsi sa hindi natapos na gawain. B. Unang Pangkat -Tastas na laylayan b. tastas at may tanggal na butones upang ito ay magamit pang muli? Anong ugali mayroon tayo kung ating aayusin ang mga sirang damit? Bigyang pansin ang pagpapakitang gawa ng mga bata sa tulong ng iskor kard. May pawis na uniporme na bagong hubad. II. V. Magpakita ng mga kasuotang may sira na Ano ang gagawin Mo? a.1. C. Naputikang damit d. 2. F.1. Bago ang suot na t-shirt. Ano ang dapat gawin sa mga damit na may punit. Sabihin ang gamit ng bawat kagamitan ayon sa iyong dala. Pamamaraan: A. a. Ano ang gagawin mo? a. IV. Patnubayan ang mga mag-aaral na makabuo ng mga konsepto tungkol sa pag-aayos ng sirang damit. Pagpapakitang turo ayon sa tamang hakbang sa pagkokompuni na sira sa damit. D. Layunin: Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling kasuotan Paksa: A. Paano ito inaayos? c. 2 . 3. Nakita ba ang sira nito b. Escalante. b. 2.EDUKASYON PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN IV by Arnel R.2 pahina 1 Mga tunay na kasuotan at gamit Pagkamasinop III.

II. 1. a. Alam ba ninyo kung paano aalisin ang mga mantsang binanggit? Uri ng Mantsa Kagamitan Paraan putik sabon Kuskusin tubig Net/bag toyo sabon ibabad tubig kuskusin langis sabon kuskusin mainit kalawang Kalamansi at asin Ibabad Tubig kuskusin IV. Gamitin ang iskor kard sa pagmamarka. III.2. Escalante. Talakayin ang mga paraan upang mapanatiling maayos ang kasuotan 2. T-III.EDUKASYON PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN IV by Arnel R.1. Pahina 37 3 . 1. Upang hindi masira habang tinatanggal ang mantsa ano ang dapat gawin? Suriin ang mga damit ng mga kasambahay. Iwasang pagpunas sa damit B. SV-SLR District I. Unang pangkat.1. Maglahad ng mga sitwasyon na ang kasuotan ay nagkaroon ng mantas. Pagkamaingat Pamamaraan: A. Paano inaalis ang mga mantsa sa damit? D. Tanggalin ang mga mantsa upang mapanatiling maayos ang mga kasuotan. 1. Ano ang mantas ng unang damit? Ang ikalawa? Ang ikatlo? b. Ipakita ang mga paraan upang mapanatiling maayos ang kasuotan. Ang iba naman ay magmamarka gamit ang iskor kard sa pagtataya. Pag-alis ng Iba’t ibang Mantsa sa Kasuotan B. 3. toyo. gas D.Pagtanggal ng putik Ikalawang pangkat – Pagtanggal ng toyo Ikatlong pangkat – dagta ng langis Habang inaalis ng mga bata sa bawat pangkat ang mantsa. Ano ang dapat gawin upang ang mantsa sa damit ay madaling matanggal? 2. toyo at langis. Pang-alis ng mantsa.4 Pahina 2 C. kalamansi at asin. V. C. Ipakita ang mga damit na may mantas ng putik. Basahin ang tsart tungkol sa pangkaraniwang mantas sa damit at paraan ng pagtanggal nito. 2. Ipakita kung paano aalisin ang putik. Layunin: Naipapakita ang mga paraan upang mapanatiling maayos ang kasuotan Paksa: A. SVES. at langis sa damit. BEC A. Hatiin sa 3 pangkat ang mga bata. 3.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.