P. 1
Edukasyon Sa Pagpapahalaga i

Edukasyon Sa Pagpapahalaga i

5.0

|Views: 15,590|Likes:

More info:

Published by: Mhyra Concepcion Austria on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2015

pdf

text

original

SAKLAW AT PAGKAKASUNUD-SUNOD NG MGA ARALIN SA BAWAT LINGGO (10 LINGGO) NG BAWAT MARKAHAN

UNANG TAON (Tema: Ang Tao Bilang Nilalang) Unang Markahan I.1.1.1.1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 Ang Kalikasan ng Tao

Mga Paniniwala sa Paglikha sa tao Ang Material at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao Ang Kaibahan ng Tao sa Ibang Nilalang Ang Intellect at Will Ang Konsiyensya: Kahulugan, Kalikasan at Uri Paggamit ng Konsiyensiya sa Makatwirang Pagkilos Ang Tao Bilang Nilikhang may Dignidad. Ang Layunin ng Tao sa Buhay a. Pagpapaunlad ng Sarili b. Pag-iingat ng Kapaligiran c. Paglilingkod sa Kapwa at Diyos 1.9 Mga Kilos at Gawi ng Taong may Dangal 1.10 Mga Gawaing Nagtataguyod ng Kaganapan ng Pagkatao Ikalawang Markahan II. Pagkilala sa Sariling Pagkatao II.1 II.2 II.3 II.4 II.5 II.6 II.7 II.8 II.9 II.10 Katangian ng Kabataan Pagkilala ng Mga Kakayahan at Hilig Ang Self-image, Reputasyon, Actual Self, at Real o True Self Pagbuo ng Sariling Self-image Pagkilala ng Actual Self Pagkilala ng mga Kahinaan Bilang kabataan Pamantayan sa Pagpapaunlad ng Sarili Wastong Pamamahala ng Emosyon Pagpapaunlad ng Itinakdang Kasarian Pananaw sa Real o True Self

2 III.4 Matalinong Pagpapasya: Likas sa Tao Mga Pamantayan sa Paggawa ng Matalinong Pasya Ang Kahalagahan ng Positibong Pananaw sa Pagpapasya Ang kahalagahan ng Kaalaman sa Real o True Self sa Pagkamit ng Mithiin IV.1 III.6 1.7 Kapwa: Kahulugan at Lawak Mga Antas ng Pakikipagkapwa Ang Kahalagahan ng Pakikipagkapwa Ang Mga Paraan ng Pagpapaunlad ng Pakikipagkapwa Ang Mga Uri ng Komunikasyon sa Pakikipagkapwa Ang Kahalagahan ng Mabisang Komunikasyon Mga Bunga ng Di-Wastong Pamamahala ng Emosyon . Ideals. Paniniwala (Belief).Ikatlong Markahan III.5 1.3 III.3 1.6 III.8 III.3 IV.1 IV.4 1.7 III.2 1.9 Ang Disiplina at Sariling Pag-unlad IKALAWANG TAON: (Tema: Ang Tao Bilang Panlipunang Nilalang) Unang Markahan I.8 Ang Kahalagahan ng Sipag at Tiyaga sa Pagpapaunlad sa Sarili IV.2 IV. Ang Pagpapasya at Ang Pagtatakda ng Mithiin IV. Saloobin (Attitude) Ang mga Pangunahing Birtud Ang Proseso ng Pagpapahalaga Ang Sistema ng Pagpapahalaga Ang Impluwensiya ng Pagpapahalaga sa Pagpapaunlad ng Sarili Ikaapat na Markahan IV.9 Paano Nalilinang ang Pagpapahalaga Mga Katibayan ng Pagkakaroon ng Pagpapahalaga Ang Kalikasan ng Pagpapahalaga Ang Pagkakaiba ng Pagpapahalaga sa Birtud Ang Pagpapahalaga.5 Pagtatakda ng Makatotohanang Mithiing Pansarili IV.1 1. Ang Makabuluhang Pakikipagkapwa 1.7 Pananampalataya sa Diyos: Mahalagang salik sa Pagkamit ng Mithiin IV.6 Pagbuo ng Hakbangin sa Pagkamit ng Mithiin IV. Ang Mga Pagpapahalaga at Mga Birtud III.5 III.4 III.

Ang Pamilya Bilang Ugat ng Pakikipagkapwa 2.5 Paggalang sa Pagkatao ng Kapwa 3.6 Pagmamalasakit sa Kapwa 3.9 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Pakikipagkapwa 3.1.9 Batayan ng Pakikipag-ugnayan sa Katapat na Kasarian Ikalawang Markahan II.4 2.2 Katapatan: Mahalagang Salik sa Pakikipagkapwa 3.10 Pagpapatatag ng Pakikipagkapwa Ikaapat na Markahan IV.6 2.3 2.8 2. Mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa 3.1 Kahulugan ng mga Birtud at Pagpapahalaga sa Pakikipagkapwa 3.3 Pang-unawa sa Kapwa 3.8 Paglilingkod sa Kapwa 3.1 2.3 Mga Dahilan ng Paghihiwalay ng Ama at Ina .7 2.8 Wastong Pamamahala ng Emosyon 1.5 2. Mga Isyu at Suliraning Kaugnay ng Pakikipagkapwa 4.2 Ang Pagsasama ng Di-Kasal 4.4 Pagpapatawad sa Nagkasala 3.7 Pagpapakita ng Awa (Compassion) sa Kapwa 3.1 Mga Isyu at Suliranin Tungkol sa Pamilyang Pilipino 4.2 2.9 Ang Kalikasan at Layunin ng Pamilya Ang Impluwensiya ng Pamilya sa Paglinang ng Pakikipagkapwa Ang Gampanin ng Kasapi ng Pamilya Paggalang sa Karapatan ng Bawat Kasapi ng Pamilya Mapanagutang Pagpili at Paggamit ng Media at Information Technology: Tungkulin ng Pamilya Kahalagahan ng Dayalogo sa Pamilya Mga Paraan sa Pagpapatibay sa Katatagan ng Pamilya Sama-samang Pagsisikap Tungo sa Katatagan ng Pamilya Pananampalataya sa Diyos: Sandigan ng Pamilyang Pilipino Matatag na Pamilya: Sandigan ng Matatag na Lipunan Ikatlong Markahan III.

Peer Pressure b.4 2.8 1.9 Lipunan: Katuturan at Kahalagahan Kahalagahan ng Mga Karapatan ng Mamamayan May Pananagutang Kaakibat ang mga Karapatan Gawaing Nagtataguyod sa Karapatang Pantao Ang Moral at Legal na Kilos Ang Batas: Batayan ng Kaayusan ng Lipunan Kahalagahan Pagsunod sa mga Alituntunin at Batas Lipunan : Para sa kabutihang Panlahat Mga Hakbangin para sa Pagpapaunlad ng Lipunan Ikalawang Markahan II. 4.1 1. Barkadahan d.7 Mga Pamamaraan Tungo sa Likas-kayang Pag-unlad 2.6 Diskriminasyon sa Pakikipagkapwa 4.Kahalagahan 2. Ang Lipunan.Katuturan .5 2.7 Ang Epekto ng Pangigipit (Harassment) sa Kapwa 4.9 Mga hakbangin sa Paglutas sa mga Isyu Tungkol sa Pakikipagkapwa IKATLONG TAON: (Tema: Ang Tao sa Kanyang Gawain sa Mundo) Unang Markahan I.6 Paggawa: Kahulugan at Moral na Batayan Layunin ng paggawa Dignidad sa Paggawa Prinsipyo ng “Solidarity” at “Subsidiarity” Paggawa bilang paglilingkod sa kapwa at sa Diyos Likas-kayang pag-unlad .4. Gang. Para sa Tao 1.8 Paggalang sa Awtoridad 4.1 2.7 1.4 1.2 2.6 1.3 1. Fraternity c.5 Mga Bunga ng Walang Batayang Usap-usapan 4. atbp. Ang Tao Bilang Manggagawa 2.8 Ang Wastong Paggamit ng Likas na Yaman 2.4 Mga Limitasyon sa Pakikisama sa Kapwa a.5 1.2 1.9 Mapanagutang Paggamit ng Pinagkukunang-yaman .3 2.

3 I.1 Mga Birtud at Pagpapahalagang may Kaugnayan sa Paggawa 3.7 Mga Gawaing Magbibigay daan sa Pagkakamit ng Mabuting Hinaharap IKAAPAT NA TAON: (Tema: Ang Moral na Pagkatao) Unang Markahan I.7 I.6 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Paggawa na Dapat Bigyan ng Panibagong Direksiyon 3.2 I.5 Kahalagahan ng Kahusayan (Excellence) sa Paggawa 4. Ang Paggawa at Pagpapasya 4.6 Mga Taong Nagtagumpay Bunga ng Mabuting Paggawa 4.8 Ang Kapangyarihan ng Diyos Buhay: Kaloob ng Diyos Tao: Moral at Ispiritwal na Nilalang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao: Intellect at Will Ang Natural Law at Divine Moral Law: Batayan ng Pagpapakatao Iba’t Ibang Paraan ng Pagsamba at Paglilingkod sa Diyos Pagsasabalikat ng Alituntunin at Aral ng Iba’t Ibang Relihiyon Ang Pananampalataya Bilang Susi ng Kahulugan ng Buhay .3 Mga kasanayang kinakailangan sa Iba’t-ibang kurso sa kolehiyo o Hanapbuhay 4.4 I.8 Pagkamalikhain sa Gawain 3.2 Imbentaryo ng sariling interes at potensiyal 4.1 Mga Salik sa Pagpili ng Hanapbuhay o Kurso sa Kolehiyo 4.1 I.9 Katatagan sa Paggawa 3.7 Wastong Paggamit ng Oras 3.5 Mga Pagpapahalagang Pilipino sa Paggawa na Dapat Panatilihin 3.5 I.6 I.4 Mga Paraan ng Pagpapaunlad ng Talino at Kakayahan 4. Mga Birtud at Pagpapahalagang Kaugnay ng Paggawa 3.4 Bunga ng Katapatan sa Paggawa 3.Ikatlong Markahan III. Ang Moral at Ispiritwal na Dimensiyon ng Tao I.3 Pagmasigasig: Salik sa pag-unlad 3.2 Positibong Pananaw sa Paggawa 3.10 Mapanagutang Paggawa: Handog sa Diyos Ikaapat na Markahan III.

4 II.2 Ang Pinagmulan ng Birtud: Mga Mabubuting gawi III.7 Kaayusang Pansarili III.3 Katotohanan III. Terorismo IV.3 II. Ang Moral na Kilos II.9 Pagsunod sa Batas at Kaayusan (Obedience to Law and Order) III.2 Mga Isyung May Kinalaman sa Kasagraduhan ng Buhay a. Kailan Mali Ang Panloob na Salik ng Kilos: Konsiyensiya Kapanatagan ng Loob sa Gitna ng Pagsubok Pananagutan sa Kilos at Pasya Mga Pamantayang Moral sa Pakikipagkapwa Ikatlong Markahan III. Aborsyon b. Mga Isyung Moral sa Kasalukuyang Panahon IV.10 Pandaigdigang Pagkakaisa (Global Solidarity) Ikaapat na Markahan IV.I.5 II.2 II.8 Simpleng Pamumuhay (Simple Living) III.8 Ang Anim na Pangunahing Pagpapahalaga Pamantayan ng Moral na Kilos Prinsipyo ng Pakikibahagi sa Paggawa ng Masama Kilos: Kailan Tama. Euthanasia c.5 Matalinong Paghusga (Prudence) III.1 II.3 Mga Isyung May Kaugnayan sa Sekswalidad .1 Ang Mga Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat sa Antas ng Moralidad III.6 II. Mga Pagpapahalaga at Birtud na Makapag-aangat sa Antas ng Moralidad III.10 Ang Tao Bilang Katiwala ng Kapwa at Kapaligiran Ikalawang Markahan II.9 Pagsasabuhay ng Pananampalataya I.1 Mga Isyung Kinakaharap sa Kasalukuyang Panahon IV.4 Katatagan ng Kalooban (Fortitude) III. Genetic Engineering d.7 II.6 Pagtitimpi (Temperance) III.

Homosexual union d.5 IV. Prostitusyon e.4 IV.IV. Graft at Corruption b. Pre-marital Sex b. Ecological Balance b. Illegal Logging Isyu sa Pagmamay-aring Intelektuwal a. Child Labor b. Child Abuse Mga Isyung May Kinalaman sa Paggamit ng Kapangyarihan a.7 a. Intellectual Piracy Mga Isyu Ukol sa Karapatan at Dignidad ng Tao a. Live-in c.6 IV. Slavery . Nepotism Mga Isyung May Kinalaman sa Kapaligiran a.

actual self at real o true self Nakapagmumuni-muni tungkol sa kanyang self-image Nailalahad nang may paninidigan ang kanyang actual self ANG KALIKASAN NG TAO Naiuugnay ang kaalaman sa kalikasan ng tao sa kanyang mithiin sa .2 Nakikilala na ang tao ay pinag-isang nilalang na may materyal at ispiritwal na dimensiyon 1.4 2.10 Naitatalaga ang sarili sa mga gawaing nagtataguyod sa kaganapan ng kanyang pagkatao Ikalawang Markahan II. inaasahang malilinang sa bawat magaaral ang mga sumusunod na mga panlahat at tiyak na kasanayang pampagkatuto: Unang Markahan I.MGA PANLAHAT AT TIYAK NA KASANAYANG PAMPAGKATUTO UNANG TAON (Tema: Ang Tao Bilang Nilalang) Sa pagtatapos ng bawat markahan.4 Nakikilala ang pagkakaiba ng intellect sa will 1.2 2.1 2.5 PAGKILALA SA SARILING PAGKATAO Natutuklasan ang sariling pagkatao Nasusuri ang katangian ng isang kabataan Nakililala ang kanyang mga kakayahan at hilig 2.1 Naipaliliwanag ang mga paniniwala sa paglikha ng tao 1. 2.3 Nakikilala ang pagkakaiba ng self-image. 1.5 Naipapahayag ang kalikasan at uri ng konsensiya 1.7 Napatutunayan na ang tao ay nilikhang may dignidad 1.8 Naipahahayag nang maliwanag ang layunin ng tao sa kanyang buhay 1.9 Naipamamalas sa kilos at gawa ang pagkakaroon ng dangal 1.6 Naiuugnay ang paggamit ng konsensiya sa makatwirang pagkilos 1. reputasyon. buhay 1.3 Naipakikita ang pagkakaiba ng tao sa ibang nilalang 1. 2.

3. 4.2 4. ideals.9 ANG MGA PAGPAPAHALAGA AT MGA BIRTUD Naipaliliwanag ang kaugnayan ng mga pagpapahalaga at mga birtud sa pagpapaunlad sa sarili Naipahahayag kung paano nalilinang ang pagpapahalaga Nakapagbibigay ng katibayan ng pagkakaroon ng pagpapahalaga Nailalarawan ang kalikasan ng pagpapahalaga Nahihinuha ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa birtud Nakikilala ang pagkakaiba ng pagpapahalaga sa paniniwala (belief).7 3.8 3.4 4.8 2.6 3.6 2.2.3 3.5 3.6 ANG PAGPAPASYA AT ANG PAGTATAKDA NG MITHIIN Nakagagawa ng makatotohanang pasya tungkol sa sariling mithiin sa buhay Napatutunayan na ang matalinong pagpapasya ay likas sa tao Natutukoy ang pamantayan sa paggawa ng matalinong pasya Nahihinuha na ang positibong pananaw ay nakatutulong sa pagpapasya Nakikilala ang kahalagahan ng kaalaman sa real o true self sa paggamit ng mithiin Nakapagtatakda ng makatotohanang mithiing pansarili sa pamamagitan ng pagggamit ng matalinong pagpapasya Nakabubuo ng mga tiyak na hakbangin tungo sa pagkamit ng mga itinakdang mithiin . 3.1 3.9 Nakikilala ang kanyang mga kahinaan bilang isang kabataan Nakababalangkas ng pamantayan sa pagpapaunlad ng sarili Nakatutugon sa mga hamon at suliraning pansarili sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon Napahahalagahan ang sekswalidad sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng itinakdang kasarian 2.2 3.1 4.5 4. 4.10 Nakabubuo ng pananaw sa kanyang real o true self Ikatlong Markahan III.3 4.7 2. saloobin (attitude) Naibibigay ang pagkakaiba ng mga pangunahing birtud Nailalarawan ang proseso ng pagpapahalaga (valuing process) Naipaliliwanag ang sistema ng pagpapahalaga (value system) Napatutunayan ang impluwensiya ng pagpapahalaga sa pagpapaunlad ng sarili Ikaapat na Markahan IV.4 3.

3 Nasusuri ang kahalagahan ng pakikipagkapwa I.5 Natutukoy ang iba’t ibang uri ng komunikasyon kaugnay sa Pakikipagkapwa I.2 II.8 Nailalahad ang mga bunga ng di-wastong pamamahala ng emosyon I. ANG PAMILYA BILANG UGAT NG PAKIKIPAGKAPWA 2.1 Nakikilala ang kahulugan at lawak ng kapwa I.2 Naipapaliwanag ang kahulugan ng iba’t ibang antas ng pakikipagkapwa I. ANG MAKABUKUHANG PAKIKIPAGKAPWA 1. Nakikibahagi sa pagpapaunlad ng katatagan ng pamilya II.7 Napahahalagahan ang mapanagutang pakikipagkapwa sa pamamagitan ng wastong pamamahala ng emosyon I.1 II.4 Nailalahad ang mga pamamaraan sa pagpapaunlad ng pakikipagkapwa I.9 Nahihinuha na ang pananampalataya sa Diyos ay mahalagang salik sa pagkamit ng mithiin Napahahalagahan ang sipag at tiyaga sa pagpapaunlad sa sarili Nakapagpapakita ng disiplina na makatutulong sa sariling pagunlad IKALAWANG TAON (Tema: Ang tao bilang panlipunang nilalang) Unang Markahan I. Naiuugnay ang kahalagahan ng pagkilala sa sarili bilang kabataan sa kakayahan sa pakikipagkapwa tao I.7 4.8 4.9 Natutukou ang mga moral na batayan ng pakikipag-ugnayan sa katapat na kasarain Ikalawang Markahan II.3 Naipapaliwanag ang kalikasan at layunin ng pamilya Nakikilala ang impluwensiya ng pamilya sa paghubog ng pagkatao Natutukoy ang gampanin ng bawat kasapi sa pagpapaunlad ng .6 Nasusuri ang kahalagahan ng mabisang komunikasyon sa pakikipagkapwa I.4.

9 Napatutunayan na ang pananampalataya sa Diyos ay matibay na sandigan ng Pamilyang Pilipino II.katatagan ng pamilya II. utang na loob) 3. MGA ISYU AT SULIRANING KAUGNAY NG PAKIKIPAGKAPWA .7 Nakababalangkas ng mga konkretong paraan na makapagpapatibay sa katatagan ng sariling pamilya II.8 Nabibigyang-halaga ang sama-samang pagsisikap tungo sa pagunlad ng pamilya II.6 Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng dayalogo sa pagpapanatili ng kaaya-aya at mapayapang pagsasamahan sa pamilya II.10 Nakikilala na ang katatagan ng pamilya ang sandigan ng isang matatag na lipunan Ikatlong Markahan III. MGA BIRTUD AT PAGPAPAHALAGA SA PAKIKIPAGKAPWA 3.9 Nakikilala ang mga pagpapahalagang pil sa pakikipagkapwa na kailangang bigyan ng panibagong direksyon (Hal.2 Napatutunayan na ang katapatan ay mahalagang salik sa pakikipag-ugnayan sa kapwa III.8 Napatutunayan na ang paglilingkod sa kapwa ay paglilingkod sa Diyos 3.6 Nahihinuha na sa makatwirang pagmamalasakit makikita ang tunay na diwa ng pakikipagkapwa 3.4 Nakikita ang kalikasan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad sa nagkasala 3.4 Naigagalang ang mga karapatan ng bawat kasapi ng pamilya II.10 Napatutunayang napakatatag ang pakikipagkapwa sa pagsasabuhay ng birtud at pagpapahalaga Ikaapat na Markahan IV.7 Naipapakita ang awa (compassion) sa mga nangangailangan 3. Nakikilala ang pagpapahalagang paiiralin sa pakikipagkapwa sa angkop na pagkakataon III.5 Nakikilala ang tungkulin ng pamilya sa mapanagutang pagpili at paggamit ng media at information technology II.3 Naipamamalas ang pang-unawa sa kapwa at sa iba’t iabng pagkakataon 3.5 Napahahalagahan ang kapwa sa pamamagitan ng paggalang sa kanyang pagkatao 3.1 Nakapagbibigay-kahulugan sa mga birtud at pagpapahalagang kaugnay sa pakikipagkapwa III.

ANG LIPUNAN: PARA SA TAO 1. Nakapagpapasya ng mga angkop na hakbangin sa paglutas ng mga isyu at suliraning kaugnay ng pakikipagkapwa IV.10 Napauunlad ang kakayahang lutasin ang mga suliraning kaugnay sa pakikipagkapwa IKATLONG TAON (Tema: Ang Tao sa Kanyang Gawain sa Mundo) Unang Markahan I.2 Naipaliliwanag ang maaaring ibunga ng pagsasama nang di-kasal 4.7 Nasusuri ang epekto ng panggigipit sa kapwa (Harassment) 4.1 Nasusuri ang mga isyu at suliraning kinahaharap ng Pamilyang Pilipino 4.9 Nakababalangkas ng makatwirang hakbangin sa paglutas ng mga isyung tungkol sa pakikipagkapwa 4.3 Nasusuri ang mga dahilan ng paghihiwalay ng ama at ina 4.2 Nakikilala ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga karapatan bilang mamamayan 1.3 Nakikilala na ang bawat karapatan ay may kaakibat na pananagutan 1.4 Natutukoy ang mga limitasyon sa pakikisama sa kapwa 4.9 Nagbubunsod ng mga hakbangin para sa pagpapaunlad ng lipunang kinabibilangan .1 Nahihinuha na sa pamamagitan ng lipunan ang tao ay nagkakaroon ng kaganapan 1.8 Naipapakita ang paggalang sa awtoridad sa pamamagitan ng wastong pagkilos at pananalita sa tamang pagkakataon 4.4 Nakababahagi sa mga gawaing nagtataguyod ng karapatang pantao 1.8 Naipapaliwanag na ang tunay na layunin ng lipunan ay para sa kabutihang panlahat 1.6 Napatutunayan na ang diskreminasyon ay kawalan ng pakikipagkapwa 4.6 Nasusuri ang batas bilang batayan ng kaayusan sa lipunan 1.5 Naipahahayag ang kaibahan ng moral at legal na kilos 1.7 Napatutunayan na nag pagsunod sa mga alituntunin ng lipunan ay pagpapakita ng disiplina at pagmamalasakit 1.5 Nailalahad ang masamang bunga ng walang batayang usapUsapan 4. Natatanggap ang katotohanang ang lipunan ay nilikha para sa tao 1.4.

MGA BIRTUD AT PAGPAPAHALAGANG KAUGNAY NG PAGGAWA 3.4 2.1 Natutukoy ang mga birtud at pagpapahalagang may kaugnayan sa paggawa 3. Napauunlad ang mga birtud at mga pagpapahalagang may kaugnayan sa paggawa 3.5 Nasusuri ang mga pagpapahalagang Pilipinong dapat panatilihin sa kabila ng modernisasyon 3.4 Napangangatwiranan na ang katapatan sa paggawa ay magbibigay-daan sa isang mapayapang pamumuhay 3.2 2.1 2.3 2.7 2.2 Napahahalagahan ang positibong pananaw sa paggawa tungo sa katuparan ng magandang kinabukasan 3.6 Nakikilala ang mga pagpapahalagang Pilipino na kailangang bigyan ng panibagong direksyon bilang salik sa pagkakaisa at kaunlaran ng bansa 3. Napatutunayan na ang kaganapan ng tao ay makakamit sa pamamagitan ng makabuluhang paggawa 2.5 2.6 2.9 Nasusuri ang kahulugan at moral na batayan ng paggawa Naipapahayag ang layunin ng paggawa Napatutunayan na mayroong dignidad sa paggawa Napahahalagahan ang prinsipyo ng solidarity at subsidiarity bilang pagkilala sa dignidad ng tao Napatutunayan na ang paggawa ay paglilingkod sa kapwa at sa Diyos Naipaliliwanag ang katuturan ng likas-kayang pag-uunlad (sustainable development) Nasusuri ang mga pamamaraan tungo sa likas-kayang pag-unlad Napahahalagahan ang mapanagutang paggawa sa pamamagitan ng wastong paggamit ng likas na yaman Nagagamit nang mapanagutan sa kanyang gawain ang mga pinagkukunang-yaman Ikatlong Markahan III. ANG TAO BILANG MANGGAGAWA 2.7 Napahahalagahan ang wastong paggamit ng oras .8 2.Ikalawang Markahan II.3 Napatutunayan na ang pagkamasigasig na may kalakip na adhikain ay salik sa pag-unlad 3.

4 1.10 Natatanggap na ang mapanagutang paggawa ay isang handog sa Diyos Ikaapat na Markahan IV.2 Natutukoy ang sariling interes at natatanging potensyal kaugnay sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiya 4.8 Napauunlad ang pagiging malikhain sa iba’t ibang gawain 3. ANG PAGGAWA AT PAGPAPASYA 4.2 1.5 Napahahalagahan ang kahusayan (excellence) sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting kalidad ng gawa 4.7 Napahalagahan ang mga gawaing magbibigay-daan sa pagkakamit ng mabuting hinaharap IKAAPAT NA TAON (Tema: Ang Moral na Pagkatao) Unang Markahan I.6 Naipamamalas ang paghanga sa mga taong naging matagumpay bunga ng mabuting paggawa 4.9 Naipakikita ang katatagan sa kabila ng mga balakid sa paggawa 3.5 Nakikilala ang kadakilaan at kapangyarihan ng Diyos Natatanggap na ang buhay ang pinakadakilang kaloob ng Diyos sa tao Nakikilala na ang tao ay isang moral at ispiritwal na nilalang Nasusuri ang mga kapangyarihang ipinagkaloob ng Diyos sa Tao (intellect at will) Napatutunayan na ang ‘Natural Law” at “Divine Moral Law” ay . Napahahalagahan ang buhay na kaloob ng Diyos 1.3 Nakikilala ang mga kasanayan na kinakailangan sa iba’t ibang kurso sa kolehiyo at sa hanapbuhay 4.1 Naisasaalang-alang ang mahahalagang salik sa pagpili ng hanapbuhay o kurso sa kolehiyo 4.3 1. ANG MORAL AT ISPIRITWAL NA DIMENSIYON NG TAO 1.3. Naipamamalas ang tamang pagpapasya kaugnay sa paggawa 4.4 Nakababalangkas ng mga paraan ng pagpapaunlad ng talino at kakayahan tungo sa kagalingan sa paggawa 4.1 1.

1. at pasya ayon sa panloob na salik nito (conscience) II.1 Natutukoy ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad II .6 1. ANG MORAL NA KILOS 2.4 Nakapagpapamalas ng mapanuring pag-iisip sa mga ikinikilos ng mga tao sa kanyang paligid batay sa pamantayang moral II.5 Nasusuri ang kawastuhan ng intensiyon.9 pamantayang gabay sa maayos na pamumuhay Nasusuri ang mga paraan ng iba’t ibang relihiyon tungo sa pagpapabuti ng ugnayan ng tao sa Diyos Naisasabalikat ang pananagutan sa relihiyong kinabibilangan Napatutunayan na ang pananampalataya ay susi sa pag-unawa ng tao sa tunay na kahulugan ng buhay Natatanggap na nasa pagsasabuhay ang tunay na diwa ng ispiritwalidad 1. pagsubok at alalahanin II.8 Naitatalaga ang sarili sa pagsunod sa mga pamantayang moral na nakapagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa Ikatlong Markahan III.3 Naisasaalang-alang ang prinsipyo ng pakikibahagi sa paggawa ng masama (cooperation in evil) sa moral na pagkilos at pagpapasya II.7 Nakapagpapakita ng mataas na pamantayang moral sa pagiging mapanagutan sa kilos at pasya (accountability to one’s actions) II.8 1. MGA PAGPAPAHALAGA AT BIRTUD NA MAKAPAG-AANGAT SA ANTAS NG MORALIDAD 3.1 Naipaliliwanag ang kahulugan ng anim na pangunahing pagpapahalaga (core moral values) II. Nalilinang ang mga pagpapahalaga at birtud na makapag-aangat sa antas ng moralidad 3.2 Nakikilala ang pamantayan ng moral na kilos II.7 1.10 Naipakikita ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa mga gawaing nakatutulong sa kapwa at kapaligiran Ikalawang Markahan II.6 Nakikilala ang kahalagahan ng kapanatagan ng loob (inner peace) sa gitna ng suliranin. Naipamamalas na ang kilos at pasya ng tao ay mapauunlad ng kanyang kaalaman ng moral na pundasyon nito II. kilos.

atbp.8 Nakabubunsod ng mga proyektong magbibigay-solusyon sa mga isyu sa pagmamay-aring intelektuwal III .6 Nahihinuha ang kahalagahan ng pagtitimpi o pagpipigil sa lahat ng pagkakataon (Temperance) 3.7 Naipakikita ang kahalagahan ng kaayusang pansarili (personal ecology) sa pagkakaroon ng organisadong kapaligiran 3.3 Napahahalagahan ang katotohanan sa pamamagitan ng pagiging tapat sa salita at gawa 3. Pre-marital sex.5 Nakababahagi ng konkretong solusyon sa mga isyu ukol sa kapaligiran 4. Slavery . Nakagagawa ng matalino at tamang pagpapasya sa mga isyung moral sa kasalukuyang panahon 4.2 Naisasa-alang-alang ang kasagraduhan ng buhay laban sa mga isyu katulad ng aborsiyon.4 Nakapagmumungkahi ng solusyon sa mga isyung may kinalaman sa paggamit ng kapangyarihan (graft and Corruption) 4. Live-in.4 Napatutunayan na ang katatagan ng kalooban (Fortitude) ay nasusubok sa pagharap sa hamon ng buhay 3.8 Napatutunayan na ang tunay na kaligayahan ay nababatay sa simpleng pamumuhay 3. Consumerism) 4. atbp.7 Naigagalang ang karapatan at dignidad ng tao sa mga isyung tulad ng Child labor. Homosexual union. genetic engineering.2 Nakapagtataguyod sa kalinisan ng puri (Chastity) bilang paggalang sa dangal ng tao 3.5 Nakikilala na ang matalinong paghusga (Prudence) ay mahalagang salik ng pagkakasundo 3.3 Naigagalang ang seswalidad (human sexuality) bilang banal na instrumento ng Diyos sa pakikiisa ng tao sa paglalang (Procreation.3.10 Napahahalagahan ang pandaigdigang pagkakaisa (Global Solidarity) sa pamamagitan ng paggalang sa dignidad at karapatan ng kapwa Ikaapat na Markahan IV.6 Naisasaayos ang mga material na biyayang handog sa tao (Hedonism. Prostitusyon) 4. 4. 4.1 Nasusuri ang mga isyung moral sa kasalukuyang panahon 4.9 Naisasaalang-alang ang kahalagahan ng pagsunod sa batas at kaayusan (Obedience to law and order) 3. MGA ISYUNG MORAL SA MAKABAGONG PANAHON 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->