Sibika at Kultura – Tanyag na tao noon at ngayon

1.
________________________________
pangbansang bayani ng Pilipinas.
Pinaghusay niya ang pagpipinta, pagguhit, pagsusulat, paglililok at paggawa ng pigura.
Ginamit ang talino upang ito mapagyaman ang kanyang talent.
2. ____________________________________
tanyag na babaing mangaawit. Napanood
sa buong mundo. Pinagbuti ang talent sa pag-awit kung kayat siya’y pinarangalan ng buong
mundo. Lumabas sa ibat ibang entablado gaya ng Miss Saigon.
3. ____________________________________
nagtatag ng Katipunan at namuno sa
himagsikan laban sa Espanol. Nagsakripisyong magtinda ng abaniko at tungkod upang
makatulong sa pamilya. Mahirap ngunit nga-aral bumasa at sumulat magisa.
4. ____________________________________
tanyag na babaing mananayaw ng ballet.
Unang Pilipina na nakasayaw sa Kirov Ballet of Russia.
5.

________________________________________

Ina ng katipunan. Kilala bilang

________________________________________. Tumulong sa mga sundalong lumaban
upang ipagtanggol ang ating bayan.

6. ____________________________________
Napili bilang pinakamagling na manlalaro
noon 1981 sa pabilisan sa pagtakbo. Binagbuti ang sarili upang makuha at mataas na award
sa larangan ng paglalaro. Naging 10 Outstanding Young Women noon 1993.
7. __________________________________nagtatag ng Girl Scout sa Pilipinas. Laging
handing tumulong sa mga kababayan.
8. ____________________________________
kilalang pinakamagaling na boksingero sa
buong mundo. Mahirap ngunit pinagbuti ang talent. Umani ng maraming parangal.
9. ____________________________mga grupo ng batang babae na masipag at lagging
handing tumulong sa bayan.
10. ____________________________________
Tanyag na manlalaro ng bilyar. Kilala rin sa
buong mundo dahil sa mraming parangal. Kilala sa bansag na “The Magician”
11. ____________________________________
Tanyag na manlalaro ng bowling. Nagging
matiyaga sa pagsasanay kaya naman pinarangalan ng buong mundo.
12. ____________________________________
chess.

Unang Pilipino na nagging Grandmaster sa

15. 14. _________________________________. ____________________________________. 18. ___________________________________Isang sikat na president ng Pilipinas. . . ____________________________________ 16.13. _____________________________________ Ama ng Wikang Pangbansa. KAILANGANG PAUNLARIN NG MGA BATANG PILIPINO ANG TALENTO AT KAKAYAHAN UPANG MAGING MATAGUMPAY. Bayani ng Tirad Pas 17. Bayani na may kapansanan ngunit patuloy na tumulong sa mga kapwa Pilipino upang ipaglaban ang bayan. Tinaguriang kampeon ng masa. ____________________________________ Dakilang lumpo. ________________________________________ at __________________________ ang kailangan upang maging matagumpay ang isang tao.