KABANATA I

Ang Suliranin at Kaligiran nito Introduksyon Ang edukasyon ay isang paraan kung saan natututo ang isang mamamayan sa isang aspeto at nahahasa ang kanyang kaalaman dito. Maraming paraan para makamtan ang edukasyon ng isang tao.Kagaya ng isang pampublikong paaralan at pamribadong paaralan. http://www.merriam-webster.com/dictionary/education Sa pagtagal ng panahon, tuluyang umuunlad ang mga kagamitan ng mga estudyante sa paaralan sa paraan kung paano sila matututo dahil sa pag-unlad ng teknolohiya katulad ng kompyuter na kung saan dati nakikita ang mga nilalaman ng libro ay dito din nakikita o kaya maaring gamitin din ang kompyuter upang mapanuod at ng mga estudyante ang kanilang aralin. Ang pagkatuto ng isang estudyante ay isang paraan kung paano malalaman ang kondisyon niya sa kanyang pag-aaral.Sa pagtapak sa kolehi yo ng mga estudyante na dumaan sa elemntarya at hayskul, ibat-ibang kurso ang kanilang nakakaharap at isa na ay ang Hotel and Room Management (HRM). Ang kursong Hotel and Restaurant Management (HRM) ay sinasabi na ang mga estudyante na kumukuha ng uri ng kursong ito ay napapahasa at nabibigyang karagdagang talino at talento tulad ng sa pagluluto, 1

paggawa ng mga inumin, pagbibigay serbisyo sa mga hotel at marami pang iba, http://www.lattc.edu/lattc/edmasterplan/atcfash_culartsprofbaking.htm Sa pagtahak ng mga kurso kagaya ng Hotel and Restaurant Management (HRM), may pasilidad at mga kagamitan ang ipnapagamit sa kanila upang aktwal nilang maranasan kung ano ang mga nababasa at nakikita nila kanilang mga ginagamit sa kanilang mga paaralan. Sinasabi din naang kakulangan sa pasilidad ng isang paaralan ay tuluyang nakakaapekto sa kaalaman na natatanggap ng bawat estudyante sa kanilang paaralan at dahil dito bumababa ang katayuan nila sa paaralan. http://schoolfacilities.com/pdf/School%20Facilities%20Impact%2012-27-01.pdf Ang pagkakaroon ng pasilidad at mga kagamitan sa isang paaralan ay tiyak na nakakatulong sa lalong paghasa ng kaalaman ng mga estudyante sapagkat dito nila naigagamit ang kanilang mga naangking kaalaman sa pagbabasa sa mga aklat at pakikinig sa kanilang mga guro. http://schoolfacilities.com/pdf/School%20Facilities%20Impact%2012-27-01.pdf Ang mga estudyante ay isinasabak sa pagluluto para sa ibang tao upang lalo pa mahasa ang kanilang angking galing dahil sa paniniwala na an g pagtuto ay ang paggawa. http://www.rtuc.rw/index.php/food-production-laboratories Ibig sabihin ay matutututo laman ang isang mag-aaral kung hahayaan mo siyang gumawa at gamitin ang kanyang natanggap na kaalaman sa paaralan at maisabak sa labas ng paaralan. http://www.rtuc.rw/index.php/food-production-laboratories 2

com/pdf/School%20Facilities%20Impact%2012-27-01.pdf Dahil sa mga kapalpakan sa pasilidad at mga kagamitan ng paaralan. napapaisip ang mga namununo sa paaralan at nagpapasya kung kailang o kung saan maari puwede kumuha ng pondo para maisaayos ang lugar na ito. http://schoolfacilities. Ang kadalasang problema sa pasilidad at kagamitan ng isang paaralan ay ang hindi pantay-pantay na pagkakalat mga kagamitan at pasilidad ng lahat ng paaralan.Ang pagkakaroon ng pasilidad at mga kagamitan sa culinary laboratory ay ang mga mahahalagang bagay dahil kung walang pasilidad at mga kagamitan ang isang paaralan. http://schoolfacilities.pdf Ang pasilidad at kagamitan ng culinary laboratory ay sa tuwing magkakaroon ng mga contest ayon sa pagluluto. tila nahihirapan matuto ang mga estudyante dahil sa binabase lamang ang pagturo sa mga estudyante.htm 3 .lattc. ang pagpapaayos ng mga kagamitan ay kumukonsyumo ng mga ilang oras o hindi naman kaya umaabot sa pagkakataon na kaialangan pang isuspende ang klase ng mga estudyante para lamang maisaayos muli ang mga pasilidad at kagamitan. Dahil sa tuluyang pangangailangan ng pasilidad at kagamitan.com/pdf/School%20Facilities%20Impact%2012-27-01.edu/lattc/edmasterplan/atcfash_culartsprofbaking. paggawa ng mga pagkain at madami pang iba. http://www.

edu/lattc/edmasterplan/atcfash_culartsprofbaking. Tanging ang mga estudyante lamang na may mahalagang katanungan o kailangan ang siyang pinahihintulutan na makapasok sa loob. http://www.php/food-production-laboratories Bakgrawnd ng Pag-aaral Ang Phillippine Air Transport and Training Services (PATTS) ay isang paaralan o pamantasan na ang isa sa mga pangunahing tungkulin ay maihanda ang kanilang mga mag-aaral para sa mga domestiko at internasyonal na paliparan.rw/index.htm Isinaad ang pag-aaral na ito upang masuri ang pasilidad at mga kagamitan sa Culinary Laboratory at malaman kung paano naapektuhan ng mga ito ang pag-aaral ng mga estudyante ng Hotel and Restaurant Management (HRM). Ang paaralang ito ay mayroong Culinary Lab na kung saan ang mga estudyante ng Hotel Restaurant Management (HRM) at Tourism Management ay tinuturuan ng iba’t ibang teknik sa pagluluto. Tulad nalang sa pagkakaroon ng hindi magandang pag-ikot ng hangn sa loob ng isang kuwarto.Ang pagkakaroon ndin ng hindi maganda pasilidad ng paaralan ay hindi kanais-nais para sa mga estudyante. Mayroon din itong Mock Room na kung saan dito pumupunta ang mga mag-aaral ng turismo kung mayroon silang katanungan ukol sa mga tour at mga aktibidad na may kinalaman sa PATTS Tourism Society o PTS. 4 . http://www.rtuc. Sa loob ng Mock room ay mayroon din itong maliit na library na ekslusibo lamang para sa mga mga -aaral ng Turismo.lattc.

Sa bahaging ito ng Culinary Laboratory ay mayroong dalawang lamesa at anim na mga upuan na maaring gamitin upang maihain ang mga pagkain. at iba’t ibang gamit pa para sa pagluluto.http://www. mangkok. 5 . Mayroon itong dalawang malaking lamesa. Sa bahaging ito nakahiwalay ang iba’t ibang kagamitan sa pagluluto katulad ng mga plato. pinggan. tinidor. Ang storage area kung saan nakalagay ang iba’t ibang kagamitan na ginagamit sa pagluluto. Ang dining area kung saan inihahain ang mga pagkain ng naluto na. kutsilyo. Ang Culinary Laboratory ay nahahati sa iba’t ibang lugar: Ang working area o ang lugar kung saan naghahanda at nagluluto ang mga estudyante.ph/ Nagsaad ng sarbey ang mga mananaliksik sa mga estudyante ng PATTS upang malaman ang mga ideya at opinyon ng mga mag-aaral HRM tungkol sa epekto ng pasilidad at kagamitan ng Culinary Laboratory ng paaralan sa kalidad ng pag-aaral ng mga estudyante ng HRM sa kanilang pagkatuto. kutsara. Ngunit ang ibang mga kagamitan dito ay halatang luma na dahil ang iba ay may marka na ng kalawang at ang iba naman ay sira na. isang refrigerator at sampung kalan na ang lima ditto ay hindi nagagamit. isang fire extinguisher kung skaling magkaroon ng sunog.edu. Ang bar area. Ang working area o ang lugar kung saan naghahanda at nagluluto ang mga estudyante. Ang storage area kung saan nakalagay ang iba’t ibang kagamitan na ginagamit sa pagluluto. dalawang freezer. platito.patts. anim na lababo o hugasan. At ang dining area kung saan inihahain ang mga pagkain ng naluto na. kung saan naka-display ang mga iba’t ibang uri ng mga inumin.

6 . Ayon naman kay Vygotskysa librong “Effective Teaching”na tinuran ni Aquino (2003). Ayon naman kay Bustos at Espiritu (1985) na tinuruan ni Laurente. ang paggamit ng scaffolding ay isang mabisang paraan sa pagbibigay ng kaalaman na ginagamit upang punan ang kakulangan ng pasilidad at kagamitan sa Culinary Laboratory. Ayon naman kay Linda M.Teoretikal/ Konseptwal Framework Ang pinanghahawakang teorya ng pag-aaral na ito ay ang mga teorya patungkol sa mga salik sa kakulangan ng pasilidad at kagamitan sa culinary laboratory. nakakaimpluwensya sa pag-unawa ng estudyante ang paraang gamit ng guro kaya dapat lang na mabisa ito. Ausubel na tinuran ni Aquino (1998). Batayan rin kung paano itinuturo ang asignatura. bumababa ang katayuan nila sa paaralan”. Ang mga salik sa pagkakaiba-iba rin ng bawat indibidwal rin ay nakakaapekto rin sa pagkatuto sapagkat bawat mag-aaral ay may iba’t-ibang estratehiya ay kakayahan para matuto mula sakani-kanilang karanasan maging ng lahi. Sa makatuwid. nakasalalay sa pagkakaroon ng kumpletong kagamitan at pasilidad kung makakamtan ang nais niyang maunawaan ng estudyante. Isa pang teorya na ayon sa sikolohistang si David P. Ang lahat ng paksa sa aralin ay kinakailangan ng sapat ng kagamitan upang mapabilis ang pagkatuto ng mga magaaral. natututo ang mag-aaral ng mabuti kung kumpleto ang kagamitan at pasilidad. isa na dito ay ang tradisyunal na pamamaraan ayon kay Acero at Javier (2000). Frazier. Sa mga pamamaraan ng pagtuturo naman. “Ang kakulangan sa pasilidad ng isang paaralan ay tuluyang nakakaapekto sa kaalaman na natatanggap ng bawat estudyante sa kanilang paaralan at dahil dito. paraan ng pag-asesat batayan kung may natutunan.

Pagsusurvey PROCESS: Ang mga datos ay nakalap sa pamamagitan ng: “Pagsusuri sa pasilidad at kagamitan sa Culinary Laboratory”. bilang ng mga kagamitan at pagiging moderno nito. Ang mga datos ay nakalap sa pamamagitan ng pag-iinterview. libro at iba pa. OUTPUT: Ang interpretasyon ng mga mananaliksik sa ginawang konseptwal framework na ito ay ang pagsusuri sa mga kagamitan at pasilidad sa culinary laboratory ay nagbabatay sa kalidad ng mga kagamitan. 7 . INPUT: Pagsusuri sa mga kagamitan at pasilidad sa culinary laboratory ng Patts College Of Aeronautics batay sa:  Bilang ng mga kagamitan  Kalidad ng mga kagamitan.  Pagiging moderno ng mga kagamitan. pagsusurbey at pagtingin sa mga libro at internet.  Pag-iinterbyu   Pagtingin sa mga source sa internet.Konseptwal Framework Ang konseptwal framework ay kailangan upang maihatid ng mga mananaliksik ang kanilang sariling pagkakaintindi sa pagaaral na ito.

Ano ang mga hakbang na dapat gawin ng mga may-ari. Ano ang nagiging epekto ng mga kakulangang ito sa maayos na pagkatuto ng mga mag-aaral na gumagamit sa Culinary Laboratory? 3. lalo na sa aspeto ng edukasyon. Anu-ano ang mga suliraning nararanasan ng mga mag-aaral na may kaugnayan sa kakulangan sa pasilidad at kagamitan sa Culinary Laboratory? 2.Paglalahad ng Suliranin Ang pananaliksik na ito ay tumatalakay sa kalagayang mga pasilidad at kagamitan sa Culinary Laboratory at ang epekto nito sa mga mag-aaral ng PATTS College of Aeronautics. ang pag-aaral na ito ay inaasahang tutugon sa mga sumusunod na mga katanungan: 1. Sa kabuuan. Ito ay naglalayong ipakita ang mga posibleng epekto ng mga kakulangan sa pasilidad at kagamitan. Lalo pa silang gaganahan sa pag-aaral ng pagluluto ito sapagkat mas madali ang kanilang pag-unawa at dahil dito lalo pa silang magsikap sa pag-aaral. 8 . at mga estudyante para masulusyunan ang mga problemang ito? Kahalagahan ng Pag-aaral Ang pag-aaral na ito ay isinagawa upang malaman kung may epekto basa pagkatuto ng mag-aaral ang kakulangan ng kagamitan ata pasalidad ng Culinary Laboratory. Upang madagdagan at mapalawak pa ang kanilang kaalaman pagkatuto sa pag-aaral. guro.Ito ay ay ginawa upang tulungan ang mga estudyante na mas lalong matuto at masabi nila ang kanilang opinyon tungkol sa pananaliksik na ito.

Sila ang pangunahing respondente ng ginagawang pananaliksik. Sila ang mga mag-aaral . Ang datos na makukuha sa pananaliksik mula sa mga respondent ay isasa-ayos at inanalisa kung paanong nakakaugnay sa buhay ng mga magaaral upang mas maging malinaw at maipakita ang opinion ng mga magaaral ng PATTS College of Aeronautics. Estudyante. Bawat respondent ay bibigyan ng sarbey na sasagutan sa loob lamang ng maikling panahon.Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral Ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa “Pagsusuri sa Pasilidad at kagamitan ng Culinary Lab ng PATTS College of Aeronautics” Ang pananaliksik na ito ay ginawa upang malaman ang kasulukuyang pasilidad at kagamitan ng Culinary Laboratory. ang mga esyudante na tinutukoy ay ang mga mag-aaral ng PATTS College of Aeronautics 9 . Definisyon ng mga Terminolohiya Ang mga salitang ginamit sa pag-aaral na ito ay binigyan ng kahulugan ayon sa istandard na depinisyon o konsepto at operasyonal upang madaling maintindihan. Tumutukoy ito sa lahat ng tao na nag-aaral sa isang paaralan o sa lahat ng institusyon na nagbibigay ng edukasyon. Ang mga respondente ay ang estudyante ng PATTS College of Aeronautics na ang kurso ay BS Hotel Restaurant Management 2nd year na sila ring gumagamit ng Culinary Laboratory sila ay may bilang na 23 at 7 sa 1st year BS Hotel Restaurant Management. Culinary LaboratoryDito natuturuan at naisasagawa ng mga estudyante ng PATTS College of Aeronautics ang pagluluto. Ang magiging epekto nito sa kanila bilang isang mag-aaral. Sa pag-aaral na ito.

10 . Makabagong Pamamaraan. Tumutukaoy ito hindi lang ang pisikal na katayuan kundi pati na rin ang lebel ng relasyon sa bawat isa na mag-aaral at sa kanikanilang mga guro. Ang kaalaman na ito ay siyang ginagamit ng tao upang lalo pang maintindihan ang mga pangyayari sa kanyang kapaligiran at pati na rin sa pagpapaunlad ng kanyang pansariling kaunlaran.Ito ang tawag sa taong bibigyan ng sarbey para maibigay ang kanilang opinion.Kabaligtaran ito sa tradisyunal dahil ang pagkatuto ng mag-aaral ay malaya at hindi lang puro sa guro kundi binibigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na mangalap ng impormasyon gamit ang sariling kakayahan (kognitib) at gamitin ito (impormasyon) sa lahat ng gawain sa kanikanilang pang-araw-araw na pamumuhay.Karunangang Nakamtan (Achievement). Respondente. Kapaligiran ng Paaralan (School Environment). Ito’y ang kaalamang natamo ng mga estudyante mula sa isang aralin o asignatura (Abad. Interaksyon at pagtutulungan ang mga pangunahing katangian ng isang magandang kapaligiran ng paaralan. Nakukuha ang bagay na ito sa pamamagitan ng pagtuturo o kahit ang pansariling pagmamasid. Ang salik na ito ay may epekto sa pagaaral ng estudyante.Isa ito sa pinakaimportanteng salik na kailangang bigyang halaga ng paaralan. 1995).

Mahalaga ang kabanatang ito dahil ipinaalam ditto ng mananaliksik ang kasakulukuyang estado ng kaalaman kaugnay ng kanayang paksa. tinutukoy ang mga pag-aaral at literatura o babasahing kaugnay ng paksa ng pananaliksik. makarinig. pagsulat. mga layunin at mga resulta ng pag-aaral. Kailangan ding matukoy ng mananaliksik kung sinusino ang mgamay akda ng naunang pag-aaral o literature. makabasa at makasulat ng may kritikal na pang unawa. 11 . ang kakayahang makalikha ng tunog at makapag-kritik ang dahilan kung bakit kailangang madevelop sa tao ang tinatawag na makrong kasanayan sa pagbasa. at pakikinig. disenyo ng pananaliksik na ginamit. Isang mahalagang kasangkapang nagagamit ng tao sa paglinang ng mga kasanayang nabanggit ang pagaaral. Dahil dito kanyang nai-explore ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanyang kapaligiran at natutuklasan ang mga pangyayaring nakakatutulong sa paghubog ng kanyang kamalayan.KABANATA II Rebyu ng mga kaugnay na Literatura at Pag-aaral Sa kabanatang ito. Lokal na Literatura Sa lahat ng nilalang ng Diyos ang tao lamang ang binigyan ng kapangyarihang makapagsalita. Isang instrumento ng madaling pagkatuto ay ang kagamitan at pasilidad sa paaralan. pagsasalita. Ang pagkakaroon ng talino at isipan.

sa pamamagitan ng paggamit. Ang pagpapayaman ng Wikang Filipino ay tungkulin ng lahat at hindi ng isa o ng isang grupo. pagtatamo ng edukasyon. pangulo ng Unibersidad ng Pilipinas (UP). saloobin at kaisipan. Abueva. Sa pagtuturo. “Ang Pagkakaroon ng mga kakulangan ng kagamitan at pasilidad sa isang paaralan ay nakapagbibigay ng suliranin sa mga magaaral. Ginagamit sa pagkuha ng informasyon.Mahalaga ang kagamitan at pasilidad di lamang sa sarili kundi sa pakikipaginteraksyon na rin sa kapwa at sa lipunan. (mga estratehiya) ay may mga malalaki at 12 . Lahat ng bagay ngayon ay modernona isa sa problema ngayon ay ang kahirapan kaya hirap din makapagpalit ng mga kagamitan na bago o madagdagan pa ang mga ito. Jose V. Ayon kay Dr. gayon din sa pagsisiwalat ng damdamin. Isa sa mga aspeto sa isang pamayanan na nagangailangan ng maganda at modernong kagamitan. May mga pagkakamali tayong nagawa sapagkat hiram ang ginamit nating salamin sa pag-unawa sa ating realidad. paglinang at pagiging bukas ng mga isip sa mga pagbabagong nagaganap bunga ngpatuloy na pag-inog ng mundo ang pagpapaunlad ng Wikang Filipino na patuloy na paggamit nito at pagpapahalaga. Tungkulin ito ng bawat mamamayang Pilipino. Sa wika napapabilis at napapagaan ang isang gawain.

Pang-apat ay dapat na may “remedial” na prosedyurs tuwing inaaply ang pamamaraan na ito. Oras ang isa sa mga naaapketuhan sa pagkakaroon ng kakulangan ng kagamitan at pasilidad sa paaralan. Pangalawa. Panghuli. Ito ay regular at sunod-sunod na mga pamamaraan na gamit ng guro sa paggabay ng mga mg-aaral upang matamo ang mga mithiin sa lahat ng sitwasyon. Banyagang Literatura Ayon kay Gregorio (1987). Kalakip dito ang lahat ng sikolohikal na mga proseso pati narin ang mga materyales para maapektuhan ang performans ng mag-aaral.sa kanyang aklat na Principles and Methods of Teaching. dapat nakakapagresolba ito ng mgakahinaan sa pagkuha ng impormasyon. Kooperasyon ang pangatlong katangian nito. 13 . Mula sa pagkabuo ng konsepto ng edukasyon. ito’y dapat mabait at magagamit ng karamihan sa pagkatuto. ang isang pamamaraan upang maging epektibo ay dapat magkaroon ng mga katangian at ang mga sumusunod: una. Oras ng guro sa pagtuturo at oras ng magaaral sa pagkatuto. ang stratehiya ay kinukunsider na isang mahalagang kagamitan sa pagtuturo na naglalayon sa magandang kinabukasan ng mag-aaral at maging sa tagapagturo.mahahalagang tungkulin sa pagbibigay ng tulong sa guro upang ang isang paksa at ang mga katotohanang nakapaloob dito ay maihahatid patungo sa mga estudyante na mas madali at mas maganda ang kalidad ng gawain. Panglima ay kailangang nagbibigay kalayaan sa mga mag-aaral sa pagkuha ng impormasyon. ang epektibong metodo ay dapat may kasamang kahusayan sa paggabay upang makamtan ang isang kaalaman o karunungan.

ang wika ang pangunahing instrumento ng pangkommunikasyong panlipunan. Ayon kay Constantino (1996). Ayon naman kay Panganiban (1996).Sa dalawang pag-aaral. ang kakulangan ng kagamitan at pasilidad ay dapat na agad solusyunan at dapat gawan ng aksyon dahil ito ay para sa ikabubuti ng paaralan at magaaral. Bilang instrumento. mahihinuha natin na ang isang epektibong pamamaraan ay makakamtan lamang kung ang gumagamit nito ay nakakaalam sa mga katangian at naiaaplay niya ito ng maayos at kung saan ang lahat ng mga mag-aaral ay may makukuhang kaalaman mula sa isang paksa gamit nga ang isang pamamaraan. Ang wika ay behikulo para makisangkot at makibahagi ang tao sa mga lipunan upang matamo ang pangangailangang ito. Lokal na Pag-aaral 14 . maaring matamo sa pamamagitan nito ang mga instrumental at sentimental na pangangailangan ng tao. ang kagamitan ay nagiging tulay upang magkaintidihan ang guro at estudyante. Ang isang pamamaraan ay matatawag lamang na epektibo kung may magandang resultang naidulot ito sa performans ng mag-aaral at sa guro na gumagamit nito. Ayon kay Cruz (1993).

Out of School Youth Ang populasyon ng kabataan sa edad 7-24 na hindi nakakapag-aral. Nagiging instrumento ang kgamitan upang makisangkot ang tao sa mga pangyayari sa kanyang paaralan.Malubha na talaga ang kalagayan ng edukasyonsa bansa natin kung nagawang malampasan tayo sa larangan ng edukasyonng mga bansang may sang-kapat lang ng yaman ng Pilipinas. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga pag-aaral na may kaugnayan sa pananaliksik na ginagawa.000 mula 3 milyon noong 1989 naging 3. mahalaga para sa isang tao na makapagaral sa isang paaralan na may sapat na kagamitan at pasilidad sapagkat ito ay isang instrumento sa mabilis na pagkatuto ng mga estudyante.8 milyon noong 1994. 1994) Samakatuwid ang lahat ng pahayag ng mga awtor nagapapatunay lamang na napakahalaga ang papel na ginagampanan ng kagamitan sa isang paaralan. (NSO. dalawang bansa sa Africa na masmahirap pa sa ating bansa. Dahil dito. Kulang 15 .walang trabaho at hindi nakapag-gradweyt ng kolehiyo ay tumaas ng 852. Banyagang Pag-aaral United Nations Report Lumabas kamakailan ang isang United Nations report na nagsasabingang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas ay mas mababa pa kesa sa kalidad ng edukasyon ng Tanzania at Zambia.

Kung kaya’t54. Ibig sabihin. Ang hiningi niyang badyet ay para lang sa2. At kung ihahambing mo sa bilang ngestudyante. Ngunit ang pangangailangan ng bansa ay para sa 6.881 na classroom ang ating bansa. Kung kaya naman kung hindi standing roomonly o SRO sa maraming klasrum ay nakaupo sa sahig ang maramingestudyante.538na punong-guro. kulangpa din ng 61. Arroyo sa Kongreso ay pondo para lang sa 10.538 na classrooms. nahinuha na ang karamihan sa mga guro ay naniniwala sa tatlong konklusyon na may kaugnayan sa estratehiya. Arroyoay para lamang makapagtayo ng 5.060 guro ang kailangan pa rin. Pangalawa.000 guro. Ipinapakita sa librong ito na ang guro ang siyang mas nakakaalam kung anu-ano ang mas epektibong pamamaraan na gagamitin upang ang lahat ng uri ng mag-aaral ay matututo sa isang paksa 16 . ang mga guro ay naniniwala na ang mga magkakaibang metodo ay para sa magkakaibang uri ng mag-aaral. Ang pondo na inilaan ni Mrs. (Jejomar Binay).ng66.000 punong-guro.291 nasilya para sa mga estudyante.343 na classrooms ang ating bansa. Arroyo. ang mga guro ay may ibatibang persepsyontungkol sa diskusyon. Sa librong Act of Teaching ni Cruickshank. At panghuli. Una.060 na guro ngunit ang hiningi niMrs. Kulang din ng 816. para bang sinasabi ng administrayon na kailangang turuan ngmahigit dalawang milyong mag-aaral ang kanilang sarili. Kulang din ang bansa ng 64. Pati sa punong-guro ay makunat si Gng. ang palelektyur o diskusyon ay siyang pinaka-epektibong uri ng metodo na magagamit sa mga mag-aaral.

Edad. na halos umabot ng 57% at pumangalawa ang nasa edad na 17 na may 23% sumunod na edad ay nasa 20 na amy 2% laman at ang pinaka mababa ay ang nasa edad 16. kukuha. nagkakaroon ng mga solusyon ang mga katanungan tungkol sa “Pagsusuri ng Pasilidad at kagamitan sa Culinary laboratory”. Sila ang napiling respondente dahil sila ang gumagamit ng madalas sa Culinary Laboratory. Calderon ito’y disenyo ng pag-aaral nagsusuri. pagaaanalisa at pagtukoy ng ilang impormasyon na maaraig makatulongsa matagumpay na pananaliksik. Sa pamamagitan ng impormasyong nakuha mula dito.21 at 23 na may 3%.Ang halos lahat ng mga mag-aaral ay nasa edad 18 kaya’t ito ang may pinaka malaking tala. at susukat sa mga datos sa pamamagitan ng pangangalap. Ayon kay Jose F. Lokal at Respondente ng Pag-aaral Ang pananaliksik na ito ay nagbase sa ilang grupo ng mag-aaral ng PATTS College of Aeronauticsna may kursong BS HRM na nasa ikalawang baitang. 17 .KABANATA III Metodo at Paraan ng Pananaliksik Disenyo ng Pag-aaral Ang mga mananaliksik ay gumamit ng deskriptiv na paraan.

18 .Kasarian. Naglalayon din ang sarbey na ito na malaman kung mayroon bang epekto sa pagkatuto ang mga kakulangang ito sa kanilang pag-aaral nila. Instrumento ng Pananaliksik Ang mananaliksik ay gumamit ng sarbey-kwestyuner sa mga respondente.Ang sarbey na isinagawa ng mga mananaliksik ay mayroong labing-limang katanungan na may kinalaman sa kung paano nakakaapekto sa mga mag-aaral ang mga kakulangan sa pasilidad at kagamitan ng Culinary Laboratory. na may 77% at ang lalaki ay 23% Ang kabuuan bilang ng mga respondente ay 30 na kumakatawan sa isang seksyon ng mga mag-aaral sa kursong HRM sa paggamit ng slovin’s formula nakuha ang 30 bilang ng piling mga estudyante na maaring sagutin ang mga katanungan ng maayos. Ang pananaliksik na ito ay ginawa upang malaman ang kanilang opinyon ukol dito sa pagsusuri na ito upang malaman ang kanilang saloobin sa pamamaraan ng pagsagot sa sarbey sa maikling panahon.ang halos lahat ng respondente ayon sa kasarian ay babae.

Kung saan ang: n= Bilang ng Kasama sa Sarbey N= Kabuuang Populasyon Ne= Margin of Error (5% / 0. Una ay ang paghahanda ng mga katanungan na kailangan sumailalim sa pagbabago ayon sa tagapayo. Pangalawa ang paghahanda ng sulatin na naglalaman ng paghingi ng permiso upang makuha ang kabuuang bilang ng mga respondent.Prosidyur ng Pangangalap ng Datos Ang pangangalap ng datos ay hindi ganun kadali. Pang-apat matapos ang ilang proseso kinakailangan i-tally ang kabuuang bilang ng mga kasagutan.05) 19 . mayroon ilang hakbang na dapt isa-alang alang. Istatistikal Tritment ng Pag-aaral Ang mga mananaliksik ay gumamitng Slovin’s formula sa pagkuha ng kabuuang dami ng mga respondente na kumakatawan sa: . Pangatlo matapos alamin ang bilang ng respondent magprepara ng sarbey na papel para ipasagot ito sa maikling panahon.

20 .Kung saan ang: N= Bilang ng Katugon x= Scale f= Bilang ng Sagot Para naman sa pagkuha ng weighted mean ay upang malaman ang hanay ng interpretasyon kinakailangan kunin muna ang kabuuang bilang ng mga tugon batay sa bilang ng mga tanong at hatiin ito sa kabuuang bilang ng mga respondente.

na may 77% at ang lalki ay 23%. at Interpretasyon ng mga Datos Sa kabanatang ito pinapakita ang mga datos na nakalap ng mga mananaliksik sa pamamagitan ng tekswal at tabular o grafik na presentasyon. Analisis.Bilang at Bahagdan ng kasarian ng mga katugon. 21 . Sa tekstong ito. Ang kabuuan bilang ng mga respondente ay 30 na kumakatawan sa isang seksyon ng mga mag-aaral sa kursong HRM sa paggamit ng slovin’s formula nakuha ang 30 bilang ng piling mga estudyante na maaring sagutin ang mga katanungan ng maayos. Kasarian Lalaki Babae Kabuuan Bilang ng Tugon 7 23 30 Bahagdan 23% 77% 100% Ang halos lahat ng respondent ayon sa kasrian ay babae. Talahanayan 1.KABANATA IV Presentasyon. inilalahad ng mananaliksik ang kanilang analisis o pagsusuri.

Bilang at Bahagdan ng edad ng mga katugon.Talahanayan 2. 21 at 23 na may 3%. na halos umabot ng 57% at pumangalawa ang nasa edad na 17 na may 23% sumunod na edad ay nasa 20 na amy 2% laman at ang pinaka mababa ay ang nasa edad 16. Edad 16 17 18 19 20 21 22 23 Kabuuan Bilang ng Tugon 1 7 17 1 2 1 0 1 30 Bahagdan 3% 23% 57% 3% 8% 3% 0% 3% 100% Ang halos lahat ng mga mag-aaral ay nasa edad 18 kaya’t ito ang may pinaka malaking tala. 22 .

47 Sumasang-ayon Hindi sigurado Hindi sigurado Sumasang-ayon Hindi Sumasang-ayon 12 13 14 15 0 14 17 13 4 6 9 8 17 8 1 7 6 2 0 1 3 0 3 1 2.6 Interpretasyon 1 2 3 4 5 6 13 4 1 1 5 21 10 7 3 11 12 6 7 12 19 8 9 3 0 4 5 9 3 0 0 3 2 1 1 0 Sumasang-ayon Hindi sigurado Sumasang-ayon Hindi sigurado Sumasang-ayon Lubhang Sumasang-ayon 7 8 9 10 11 17 1 2 6 0 5 6 9 11 5 4 12 8 10 9 4 10 7 2 11 0 1 4 1 5 4.2 3.87 2.63 2.93 3. Weighted 5 4 3 2 1 Mean (WM) 4.17 3.07 4.73 4.23 4.57 4.17 2.5 3.Talahanayan 3.03 Hindi sigurado Sumasang-ayon Sumasang-ayon Sumasang-ayon 23 .07 3. Weighted Mean at Interpretasyon ng mga Tugon.

Graf 1.Ang interpretasyon ng mga mananaliksik sa ginawang pagseserbey sa mga magaaral ng HRM ay nagpapakita na karamihan sa kanila ay Sumasang-ayon sa kakulangan ng kagamitan at pasilidad sa Culinary Laboratory. Sumunod ang Hindi Sigurago na nakakuha ng 33%. Pang24 . Ang iba naman ay Lubhang sumasangayon sa kakulangan ng kagamitan at pasilidad sa Culinary Laboratory At ang iba ay nabibilang sa mga Hindi Sumasang-ayon at Hindi sigurado kung may kakulangan sa kagamitan at pasilidad sa Culinary Laboratory. Mayroong bang tamang liwanag at tamang hangin sa Culinary Laboratory? Ipinapakita sa graf na ito na 37% ang porsyento ng Sumasang-ayon ng mga magaaral ng HRM na sila ay may nararanasang suliranin na may kaugnayan sa kakulangan sa pasilidad at kagamitan sa Culinary Laboratory. at ito ay ang kakulangan sa tamang liwanag at tamang hangin sa Culinary sa Laboratory. Pangatlo ang Lubhang Sumasang-ayon na nakakukha ng 20%.

Mayroong bang epekto sa mag-aaral ang kakulangan ng pasilidad/ kagamitan sa Culinary Laboratory? Ipinapakita sa graf na ito na 43% ang porsyento ng Lubhang Sumasang-ayon ang mga mag-aaral ng HRM na may epekto ang kakulangang ito sa maayos na pagkatuto ng mga mag-aaral na gumagamit sa Culinary Laboratory.apat ang Hindi Sumasang-ayon na nakakuha ng 7% at panghuli ay ang Lubhang Hindi Sumasang-ayon na may 3% lamang. Graf 2. Sumunod ang Sumasang-ayon na nakakuha ng 28%. Pangatlo ang Hindi Sigurado na nakakukha ng 23%. At pantay lamang ang porsyento ng Hindi Sumasang-ayon at ng Lubhang Hindi Sumasang-ayon na may 3%. 25 .

Pangatlo ang Hindi Sigurado na nakakukha ng 10%.Graf 3. At pantay lamang ang porsyento ng Hindi Sumasang-ayon at ng Lubhang Hindi Sumasang-ayon na may 0%. Sumunod ang Sumasang-ayon na nakakuha ng 20%. 26 .Dapat bang palitan o dagdagan ng mas modernong kagamitan/pasilidad ang Culinary Laboratory? Ipinapakita sa graf na ito na 70% ang porsyento ng Lubhang Sumasang-ayon ang mga mag-aaral ng HRM na dapat ng palitan o dagdagan ng mas modernong kagamitan/ pasilidad ang Culinary Laboratory.

kagamitan at epekto nito sa mga magaaral ng PATTS College of Aeronautics. 8 na sumasang-ayon .at 1 hindi sumasang-ayon. Ang kabuuang bilang ng mga respondente ay 30. Ngunit ilan sakanila ay nakakatanggap ng mababang grado na may iba’t ibang grado sa kanilang aralin sa ibang sabjek. 27 .pumangalaw naman ang may edad na 17 at pumangatlo ang 20. at Rekomendasyon Lagom Ang pananaliksik na ito ay naglalayong ipakita ang mga posibleng may epekto ang mga kakulangang pasilidad.Edad – Ang mga respondente ayon sa edad ay nasa 18 ito ay may pinaka malaking tala na halos umabot sa 57% . 1. Konklusyon. 2.KABANATA V Lagom.Kasarian – Ang mga respondente ayon sa kanilang kasarian ay halos babae na may 77% at ang lalaki ay 23%.Interpretasyon – Ayon naman sa interpretasyon ay may 1 lubhang sumasangayon. 0 Akademiko ng mga Respondente Ang mga respondente ay halos nakakatanggap ng sapat na grado para sa perforamans nila sa Culinary Caboratory at sa ibang sabjek. may 5 hindi sigurado . 3.

Rekomendasyon 1. guro at sa iba pa ay inirerekomenda ng mananaliksik na humingi ng pinansyal na tulong sa opistal o namumuno sa PATTS College of Aeronautics upang malutas ang problemang ito. 2. Inirerekomenda ng mga mananaliksik na magkaroon ng mas malawak at mas malalim na pananaliksik ukol sa pagsusuri sa kagamitan at pasilidad ng Culinary Laboratory para mas lalo pang maintindihan ng mga mag-aaral ang epekto ng mga kakulangan sa pasilidad at kagamitan. nirerekomenda namin na mas lalong pang palilimin ang pananaliksik na ito para mas lalo pang maintindihan ng iba ang problemang ito at para naman sa mag-aaral. 2. 3. Maraming sumasagot na sumasangayon sila na may kaugnayan sa pagkatuto ng isang mag-aaral ang kakulangan ng gamit at pasilidad sa Culinary Laboratory.Konklusyon 1. Para sa mga susunod na mananaliksik. Halos lahat ng respondente ay nasa tamang edad na. 28 . Ang mga respondente ay nakakakuha naman ng sapat na grado para maipasa ang kanilang aralin.

29 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful