ANG MAIKLING KWENTO

Katuturan: isang anyo ng panitikan na naglalayong magsalaysay ng isang mahalaga at nangigibabaw na pangyayari sa buhay ng pangunahing tauhan at nag-iiwan ng isang kakintalan sa isip ng mga mambabasa. maikling katha na nagsasalaysay at tumatalakay sa madulang bahagi ng buhay. Hindi ito pinaikling nobela o buod ng isang nobela. Isang uri ng masining na pagsasalaysay na maikli ang kaanyuan at ang diwa ay napapalaman sa isang buo, mahigpit at makapangyarihang balangkas na inilalahad sa isang paraang mabilis ang galaw.

-

-

Pangkat ng mga Manunulat ng Maikling Kwento
1.

sumusunod sa dating pamamaraan ng pagsulat – nanininwalang mahalagang magkaroon ng isang balangkas ang maikling kwento. sumusunod sa makabagong pamamaraan – naniniwalang hindi na kailangan pa ng balangkas sa pagkatha ng kwento kundi ang higit na mahalaga ay maikintal sa isipan ng mga mambabasa ang isang larawang hindi kaagad-agad maaalis sa kanilang gunita o madama nila ang masidhing damdaming pilit na titinag sa kanilang kalooban.

2.

Mga Katangian ng Maikling Kwento: Tumatalakay sa isang madulang bahagi ng buhay. Gumagamit ng isang pangunahing tauhang may mahalagang suliranin at ng ilang ibang mga tauhan. 3. Gumagamit ng isang mahalagang tagpo o ng kakaunting tagpo. 4. Nagpapakilala ng mabilis na pagtaas ng kawilihan hanggang sa kasukdulan na sinusundan kaagad ng wakas. 5. Nagtataglay ng iisang impresyon o kakintalan.
1. 2.

Mga Sangkap ng Maikling Kwento:
1.

Banghay – tumutukoy sa maayos, kawing-kawing at magkakasunod na mga pangyayari. Tauhan – tumutukoy sa mga tauhang gumagalaw sa kwento na maaaring pangunahing tauhan at pantulong na tauhan.

2.

Dalawang Uri ng Paglalarawan ng May-akda sa Tauhan:
a.

tuwirang pagpapahayag - kung binabanggit ng may-akda o ng ibang tauhan sa kwento ang mga katangian ng tauhan madulang pagpapahayag - kung matimpi ang paglalarawan ng tauhan, na nangangahulugang mahihinuha ang katangian ng tauhan sa pamamagitan ng pagkilos at pagsasalita niya.

b.

Paningin – pananaw na pinagdaraanan ng mga pangyayari sa isang kwento. c. Gayunman hindi ginagamit ang panghalip na “ako”. bagaman hindi rin siya dapat pumasok sa katauhan ng isang tauhan maliban sa pangunahing tauhan. Nasasabi ng nagsasalaysay ang lahat ng gusto niyang sabihin o itago ang nais niyang itago. e. tinakdaang obhetibong paningin – ang pananaw ay limitado sa isa lamang tauhan sa kwento. paningin sa unang panauhan – ang may-akda ay sumasanib sa isa sa mga tauhan na siyang nagsasalaysay ng kwento sa pamamagitan ng unang panauhang “ako” paningin sa pangatlong panauhan – ang nagkukwento ay gumagamit ng pangatlong panauhan na malayang nagsasalaysay ng mga pangyayari sa kwento. Sumusulong ang kwento sa pamamagitan ng paglalahad ng may-akda na ang isipan at damdamin ay naaayon sa damdamin at kaisipan ng isang tauhan lamang. Tumatayong tagapanood lamang siya ng mga pangyayari sa kwento. f. Sa pamamagitan ng paningin na ito malawak ang kalayaan ng awtor sa pagsasalaysay. c. . ngunit hindi niya tuwirang masasabi ang kanilang iniisip o nadarama. Ang nagsasalaysay ay maaaring pumasok sa isipan at damdamin ng mga tauhan at sabihin sa bumabasa kung ano ang kanilang iniisip o nadarama. Nakikilala rito ang mga sumusunod: a. Tagpuan – tumutukoy sa lugar at oras ng pinangyarihan ng kwento. d. Maaaring ang pangunahing tauhan o di kaya‟y alinman sa mga katulong na tauhan sa kwento ang tagapagsalaysay.3. ang relasyon ng pagsasalyasay at ang pangyayaring isinasalaysay kung gaano ang nalalaman ng nagsasalaysay. Nabibigyan din ng puna at pakahulugan ang kilos ng mga tauhan. e. b. Isinasalaysay ang kwento sa pamamagitan ng unang panahunan (first person). 4. naririnig ang sinasabi nila . Nakikita niya ang ginagawa ng mga tauhan. paglikha ng nagsasalaysay ang lugar at panahong sumasaklaw sa pagsasalaysay ang taong pinagsasalaysayan nito. paninging panarili – isang paraan ng pagsulat na sa pamamagitan ng daloy ng kamalayan o “stream of consciousness”. Mga Uri ng Paningin: a. Ang tagapagsalaysay ay hindi nakakapasok sa isipan ng tauhan at hindi rin nakapagbibigay puna o paliwanag. obhetibong paningin o paninging palayon – ang tagapagsalaysay ay nagsisilbing kamera o malayang nakalilibot habang itinatala nito ang bawat nakikita at naririnig. b. Makatotohanan ang daigdig na inilalarawan sa ating imahinasyon upang makatotohanan din ang pangyayaring magaganap dito. d. paninging laguman – magkasamang paggamit ng paninging panarili at palayon sa kwento.

Pahiwatig – tinatalakay ang pangyayaring nagaganap sa isang akda. Ito ang nagbibigay daan upang magkaroon ng kulay at kawili-wili ang mga pangyayari sa kwento. Halimbawa: “ ang pagsama ng isang tao” kundi ihayag ang buong pangungusap nang ganito: “kung minsan. Paksang-diwa o tema – tumutukoy sa kaisipang iniikutan ng katha. 10.5. Halimbawa: Ang puti ay kumakatawan sa kalinisan o kawagasan samantalang ang pula ay kumakatawan sa katapangan o kaguluhan. nagiging malikhain ang mga mambabasa sapagkat naiiwan ang kanyang guniguni o imahinasyon sa mga pangyayaring nagaganap o maaaring maganap sa maikling katha. Ipinahihiwatig ang pangyayaring inaakalang mahalaga sa kwento. Ito ay hindi dapat ihayag sa isang salita o parirala lamang kundi sabihin ito sa isang buong pangungusap. ang pagsama ng isang tao ay dala ng mapapait niyang karanasan sa buhay ” 6. Sa pamamagitan din nito‟y nagiging matimpi ang pagsasalaysay. pigil at di mailuhang pighati. Tunggalian – ito ang nagbibigay-daan sa madudulang tagpo upang lalong maging kawili-wili at kapana-panabik ang mga panggyayari kaya‟t sinasabing ito ang sanligan ng akda. Simbolo – ito ang mga salita na kapag binabanggit sa isang akdang pampanitikan ay nag-iiwan ng iba‟t ibang pagpapakahulugan sa mambabasa. Ito ang sentral na ideya ng kwento na naghahayag ng pagkaunawa sa buhay. hindi nagiging kabagu‟t bagot sa sinumang bumabasa ang paglalantad ng mga sunud-sunod na pangyayaring inaakalang napakahalaga bilang isa sa pangunahing sangkap ng maikling kwento. 8. Katimpian – masining na paglalarawan sa damdamin. Ang sagabal o katunggaling lakas ay dapat na nababagay sa kahalagahan ng layunin . at dapat na magdulot ng pananabik at kasiyahan sa mga mambabasa sa dakong huli. 7. . Nagsisimula ito sa paghahangad ng pangunahing tauhan na hahadlangan ng sinuman o anuman sa katuparan. 9. Dahil dito. Dito makikita kung paano kakaharapin ng mga tauhan ang paglutas sa suliraning kinakaharap. Suliranin – mga problemang kinakaharap ng mga tauhan sa kwento. Ang maingay at nagpapalahaw na pag-iyak ay di tanda ng kalaliman ng kalungkutan. di gaya ng tahimik.

mabibitin ang tinurang pananabik sa kahihinatnan ng pangunahing tauhan. Kailangang magawang natural at hindi artipisyal ang dayalogo. 13. may mga pagkakataong kailangan pa rin ng katuusan upang ipahayag ang mga pangyayari pagkatapos ng kasukdulan. May-akda – tumutukoy sa sumulat o lumikha ng kwento. Kapananabikan – nalilikha ito sa paglalaban ng mga tauhan o ng bidang tauhan laban sa mga kasalungat niya.Mga uri ng Tunggalian: a. Maaari itong ipaloob ang paliwanag o pahiwatig sa tiyak na sinapit ng pangunahing tauhan sa halip na ipaubaya na lamang sa mga mambabasa. 16. b. Ito ang pagkabahalang nararamdaman ng mga mambabasa bunga ng hindi matiyak ang magiging kalagayan ng pangunahing tauhan sa kanyang pakikipagtunggali. 11. Himig – ito‟y tumutukoy sa kulay ng damdamin. Mga Bahagi ng Maikling Kwento 1. Sa pagtalakay sa bahaging ito ay dapat makilala kahit na pahapyaw lamang ang katangian ng sumulat upang maikumpara ang kanyang talino at pagkatao sa paglikha ng mga kwento at ang kaugnayan nito sa sariling karanasan. Kakalasan – ito ang kinalabasan ng paglalaban ng mga tauhan sa akda. Pinakamasidhing pananabik ang madarama ng mga mambabasa sa bahaging ito sapagkat dito pagpapasyahan ang kapalaran ng pangunahing tauhan o bayani sa kwento. 3. 12. pananaw sa buhay at sa paligid na kanyang kinabibilangan. Subalit bago sumapit ang pinakarurok na ito ng kasabikan. kailangang magduyan muna ang pananabik ng mambabasa sa isang lundo na sa ilang saglit. . 17. Wakas – bagama‟t ang kwento‟y maaari nang magwakas sa kasukdulan. May iba‟t ibang paraan ng pagpapakilala rito: 2. 15. Dito umiinog ang buong diwa at daloy ng mga pangyayari. Pamagat – tumutukoy sa pangunahing paksa ng kwento. Salitaan – ang usapan ng mga tauhan. 14. tao laban sa tao tao laban sa sarili tao laban sa kalikasan Kasukdulan – dito nagwawakas ang tunggalian. Maaaring mapanudyo. Panimula – ito ang simulain ng kwento. c. mapagtawa at iba pang magpapahiwatig ng kulay ng kalikasan ng damdamin. Galaw – tumutukoy ito sa pagkakalahad o pag-unlad ng kwento mula sa pagkakalahad ng suliranin hanggang sa malutas ang suliraning ito sa wakas ng katha.

Pagkikintal sa isipan ng mga mambabasa ng damdaming pagigitawin sa kwento – ang lahat ng mga pangyayari sa tauhan sa akda ay kailangang isang damdamin lamang ang antigin sa mga mambabasa. pamagat na maituturing na labag sa mabuting panlasa – halimbawa ay “Naaagnas na Bangkay.” Maaaring Maging Mabuting Pamagat 1. 5. Pagpapakilala sa mga tauhan – ipinababatid ang kanilang pagkatao lalo na ang pangunahing tauhan. MGA BAGAY NA MAHALAGA SA Pagsulat ng Maikling kuwento 1. Tunggalian – ito ang paglalaban ng pangunahing tauhan at ng kanyang mga kasalungat na maaaring isa ring kapwa tauhan. . Kapansin-pansin 3. pamagat na magbubunyag sa lihim ng kuwento – halimbawa ay “ Anak na Suwail. Nayon at Dagat-dagatan ni N. 4.” 4. Matute. sa bahaging ito ng akda humigit-kumulang at malalaman na kung nagtagumpay o nabigo ang pangunahing tauhan sa paglutas niya sa kanyang suliranin. pinakamahalagang tauhan sa kuwento halimbawa: Impong Sela ni Epifanio Gar. pamagat na masasabing kahangalan – halimbawa ay “Apoy na Mainit. pangkaraniwan – halimbawa ay “Ulam” 2. d.” 3. Wakas – ito ang kinalabasan at naging resulta ng pakikipagtunggali ng mga tauhan sa mga suliraning kinaharap. kapana-panabik Mga Pamagat na Dapat Iwasan 1. hindi pangkaraniwan 2. Ang Pamagat Ang isang mabuting pamagat ay may mga sumusunod na katangian: 1. b. c.M.Nagsisi. mahalaga ito upang madaling matiyak ng mga mambabasa ang suliraning kakaharapin ng pangunahing tauhan at ang damdaming nais maantig sa mambabasa. 6. Paglalarawan ng tauhan – sa „di tuwirang pamamaraan. o ng kalikasan o ng damdamin na rin niya.V. pook na may malaking kinalaman sa kwento halimbawa: Lunsod. Gonzales. Ito rin ang pinakadulong pangyayari ng daloy ng kwento. 2. Kasukdulan – ito ang pinakamataas na uri ng pananabik. magagawa ng mayakdang madama ng mga mambabasa ang kapaligirang gagalawan ng mga tauhan lalo na ng mga bayani sa akda. mapangibabaw ang katangian ng pangunahing tauhan upang magkagiliw agad sa kanya ang mga mambabasa. Pagpapahiwatig ng suliraning kakaharapin ng mga tauhan – kailangang pagitawin ang suliranin ng pangunahing tauhan upang matiim sa isipan ng mga mambabasa na sa kanya iinog ang mga sumusunod pang pangyayari.a.

pinakamahalagang bagay sa kuwento halimbawa: Bakya ni Hernando R. maaring mahaba ang sinasabi ng tauhan kung gayon ang hinihingi ng kuwento.ang isang taong nagsisisi nang buong puso ay hindi magsasalita nang mapangmataas. kailangang ilarawan ang pook na pagdarausan ng kasayahan. Isang halimbawa‟y isang manunulat na naglalarawan sa kanyang kuwento na tungkol sa bansang Inglatera ngunit hindi pa siya nakararating sa naturang bansa. Hindi dapat tumalakay ng mga paksang hindi nasasaklaw ng kanyang karanasan sapagkat maaaring limabas na malayo sa katotohanan. angkop ang tauhang nagsasalita – Sa pagsasalita ng tauhan ay kailangang makilala ang likas niyang sarili at ang damdaming nag-udyok sa kanyang ikinilos. palabiro. Nauugnay ang sinasabi ng sumusunod na nagsalita sa sinabi ng nauna. Ang isang taong takut na takot ay hindi maaring magsalita nang mahinahon at buong katalinuhang sagutin ang tanong 2. isang parirala. 3. Maari siyang seryoso. isipin o damdaming naghahari sa kuwento halimbawa : Maghilom May Balantukan ni Mabini Rey Centeno 5. 6. 2. Sibal Ang Pagiging Sang-ayon ng Akda sa Karanasan sa Buhay Mailalarawan nang buong limnaw ng isang manunulat ang mga bagay na nais niyang ilarawn kung ang mga ito ay naaayon sa mga paksang nasasaklaw ng kanyang karanasan. utal. Ocampo 4. katotohanang pandaigdig o katotohanang pinatunayan sa kuwento: Uhaw ang Tigang na Lupa ni Liwayway Arceo. . Magagawang malinaw at kapani-paniwala ang paglalarawan o pagsasalaysay sa pamamagitan ng pagamit ng tiyak na mga katangian o tiyak na mga pangyayari. Hindi kailangang maging buo ang pangungusap.3. Ang mga sinasabi ng tauhan ay hindi dapat na napakahaba na tila nagtatalumpati. angkop na pangyayari – Kailangan sa pamamagitan ng sinasabi ng tauhan ay malaman ng mambabasa kung anong damdamin ang nag-uduok sa kanya upang magsalita nang ganoon.Maaring magsalita. pagiging natural – Kailangan ang sagutan ay katulad ng sa tunay na usapan. mga pagkain. 3. ang kapaligiran. o paputol-putol ang pagsasalita. Mayayamot ang bumabasa kung sa dalawang nag-uusap ay isa lamang ang palaging nagsasalita at ang kausap ay tagausisa lamang na kahit mawala ay hindi magiging kakulangan sa kuwento. o kaya‟y mapambuska. Kailangan ang isang tauhan ay mamumukod sa mga kasaman niya sa pamamagitan ng kanyang mga sinasabi. madaldal. Isang mahalagang pangyayari sa kuwento halimbawa: May Gunita Pa Ang Mga Bulaklak ni Jose F. Ang Usapan sa Kuwento Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang mabuting usapan: 1. mga ilaw. nakayayamot. at iba pang bagay na maaaring makatulong sa pagbuo ng larawan sa isip ng mga mambabasa. Sa ganitong paglalarawan.

1. paglalarawan ng mga sinasabi nfg ibang mga tauhan tungkol sa isang tauhang tinitukoy sa kuwento 8. Tinatawag na tunggalian ang paglalaban ng pangunahing tauhan at iba pang mga tauhan. paglalarawan ng mga bahagi ng kanyang katawan 4. 4. Kasukdulan Nagbibigay na pananabik sa mga mambabasa ang bawat tunggalian. Hindi mabuting kuwento ang isang akdang walang tunggalian. Ang ikapagtatagumpay ng alinman sa dalawa ay nasa manunulat. Maari namang ang isang tauhan ay makipagtunggali sa kalikasan. Dagling . Mga Kailangan ng Isang Maikling Kuwento Tunggalian May dula o kilos na madula ang isang kuwento. paglalarawan ng damdaming kanyang ginigising sa mga kasama niyang tauhan 5. Ang isang kaisipan ay maaring makipagtunggali sa isa pang kaisipan. Nagpapatuloy ang mga mambabasa sa pagbasa upang malaman kung ano ang mangyayari sa pangunahing tauhan. Ang bahaging ito ng pinakamasiding pananabik ay tinatawag na kasukdulan. Ang mga tungggalian sunud-sunod ay dumarating sa isang tanging bahagi na nagdudulot ng pinakamasidhing pananabik. 4. paglalarawan ng paraan ng pagsasalita ng tauhan 3. bayaang makilala ang pagtatampo sa kanyang mga sinasabi. Kung ang tauhan ay nagtatampo. Kailangang magkaroon ng tunggalian upang magkaroon ng dula. tiyak na pagsusuri ng kanyang katauhan 5. Masining na Pagsulat May tatlong parran ang masining na pagsulat. Huwag talampakin ang bagay na maaaring ipahiwatig lamang 2. tulad ng bagyo. Paggamit ng mga salita at pariralang nakatatawag-pansin. Ang kuwento‟y magwawakas na pakatapos ng kasukdulan. pagkakaroon ng kaugnayan sa galaw ng kuwento – Kailangan ang pag-uusap ay tumutulong sa pagsulong na galaw ng kuwento. Dapat na maging matimpi: Kailangan ay katimpian sa damdamin at katimpian sa pananalita. paglalarawan ng kapaligiran katulad ng tirahan ng tauhan o ng mga kasangkapang kanyang ginagamit 6. Hindi ito magiging kawili-wili sa mga mambabasa. Katapusan Ang mga mambabasa‟y nananabik kung ano ang magiging wakas ng kuwento hangga‟t hindi sumasapit ang kasukdulan. paglalarawan ng isipang naghahari sa tauhan 2. paglalarawan ng kanyang mga kilos batay sa mga pangyayaring kanyang kinakaharap 7. Hindi dapat na pahabain pa ang kuwento pagkatapos ng kasukdulan sapagkat mawawala ang ganda nito. Paglalarawang-Tauhan Ang mga sumusunod ay mga karaniwang pamamaraang ginagamit ng mga manunulat sa paglalarawan ng tauhan: 1. Ang pag-uusap ay hindi dapat gamiting kasangkapan upang maiparangalan ng may-akda ang kanyang karunungan at kaliksihang isip. at iba pang dulot ng kalikasan. Nakapagdudulot ito ng kapanabikan at kasiyahan sa mga mambabas ang bawat tunggalian.sa kanya. 3.

ang tatlong sangkap ng tauhan. Higit na umaakit sa mga mambabasa ang bahaging ito upang ipagpatuloy ang pagbasa. Ang mga manunulat na sumasang-ayon sa dating pamamaraan ng pagsulat ng maikling kuwento ay nanniniwala sa pamamaraang nagbibigay-diin sa balangkas. Ang Pamamaraan Iba‟t iba ang pamamaraang ginagamit ng mga kuwentista. Ang Mabuting Pagpapahayag Ang mabuting pagpapahayag ay pagpili ng mga wastong salita na angkop sa diwang nais ipahatid ng may akda. Maaaring isaisip ng isang mambabasa na ang paksa ng kuwento ay tungkol sa pagmamahal ng isang magulang sa kanyang anak. Ibang uri ng pagkaakit ang naramdaman nila ang pamiminto ng isang pangyayaring gumising ng isang tiyak na damdamin kung hindi man maging kawili-wili. Ang kaisahan ay bumubuo sa isang pangungusap mataposs mabasa ng mambabasa ang kuwento. ipinauubaya na sa mga mambabasa na hanapin ito sa kabuuan ng kuwento? ii. Saglit na kasiglahan Ang mga bahaging naglalahad ng unang suliraning inihaharap ng lunas ay tinatawag na saglit ng kasiglahan. Kaisahan Ang kaisahan ng maikling kuwento ay tumutukoy sa isang panggitnang kaisipan. Kung minsan nama‟y ang inilalahad ng tagpuan ay tauhan at panahon lamang. MGA KATANGIAN NG ISANG MAHUSAY NA MAIKLING KUWENTO Ang katangiang dapat taglayin ng isang mahusay na maikling kuwento ay ang mga sumusunod: 1. Ang naturang mga pangyayari ang bumubuo sa mga suliraning inihahanap ng lunas. Ang mahusay na pagpapahayag ay nakatutulong sa kaisahan ng kuwento. ang pagkamakabayan ng isang lalaki. Inilalahad nito ang tagpuan(setting) na siyang nagpapakilala sa mga mambabasa ng mga tauhan. Ang pag-aakit ng mga mambabasa sa panimula dahil sa pamamaraang ginagamit ng may-akda ay pansamantala lamang. Ang bawat isa‟y may sariling kakanyahan. ang pagtatagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. ang kahalagahan ng karunungan. pagpapahalaga sa karapatang pantao. atbp.sundan ng wakas. May mga kuwentong inilalahad na lahat ng tagpuan. Ang mga ito ay lumilikha sa . at lunan ng kuwento. Ang isang makabagong manunulat ay maingat sa pagtatapos ng kanyang kuwento. Ang wakas ay malimit na ipinapaubaya niya sa guni-gini ng kanyang mambabasa. Ang mga kilos at pag-uusap ng mga tauhan ay nararapat ding makapag-abuloy sa kaisahan. at lunan. Kailangang makapag-abuloy sa kaisahan ng kaisipang nais palitawin ng may-akda ang bawat bagay sa kuwento. Panimula (Kasama rito ang tagpuan) Maraming tungkuling ginagampanan ang panimula. panahon. iii. Mga Suliraning Inihahanap ng Lunas Ipinaliwanag sa dakong unahan na ang saglit ng kasiglahan ay simula ng pagtungo sa paglalahad ng unang suliraning inihahanap ng lunas.panahon. Ang paggamir ng mga pili at angkop na mga salita ay mahalaga sapagkat sa pamamagitan ng mga ito ay magiging mabisa ang kaisipang ipinapasok ng manunulat sa mga tauhan at magiging malinaw ang paglalarawan. Ang pamamaraang ito ay may mga sumusunod na bahagi: i. Ang susunod ay mga pangyayaring kailangang maayos ang pagkakalikha at pagkakahanay.

4. Kakalasan Mga Uri ng Maikling Kwento Kwento ng Pag-ibig Kwento ng Katutubong –kulay Kwento ng Tauhan Kwento ng Kaisipan Kwento ng Katatakutan Kwento ng Kababalaghan Kwento ng Katatawanan Kwento ng Talino Kwento ng Pampagkakataon 10 Kwento ng Kapaligiran 11. 3. Matute. pinakamahalagang bagay sa kuwento halimbawa: Bakya ni Hernando R. pamagat na masasabing kahangalan – halimbawa ay “Apoy na Mainit. Kasukdulan v.” 8. 2.isang pagkawiling pasidhi nang pasidhi hanggang sumapit ang pinakamasidhi na tinatawag na kasukdulan. 5. Ang Pamagat Ang isang mabuting pamagat ay may mga sumusunod na katangian: 1. hindi pangkaraniwan 2.” Maaaring Maging Mabuting Pamagat 7. 9. kapana-panabik Mga Pamagat na Dapat Iwasan 5. 9.M. 8. Ocampo . pinakamahalagang tauhan sa kuwento halimbawa: Impong Sela ni Epifanio Gar.” 7. MGA BAGAY NA MAHALAGA SA Pagsulat ng Maikling kuwento 6. Kapansin-pansin 3. pook na may malaking kinalaman sa kwento halimbawa: Lunsod. Kwento ng Makabanghay 1. Nayon at Dagat-dagatan ni N. pamagat na magbubunyag sa lihim ng kuwento – halimbawa ay “ Anak na Suwail. 8. pangkaraniwan – halimbawa ay “Ulam” 6. Gonzales. pamagat na maituturing na labag sa mabuting panlasa – halimbawa ay “Naaagnas na Bangkay. 6.V.Nagsisi. 7. iv.

paglalarawan ng isipang naghahari sa tauhan 2. Ang Pagiging Sang-ayon ng Akda sa Karanasan sa Buhay Mailalarawan nang buong linaw ng isang manunulat ang mga bagay na nais niyang ilarawan kung ang mga ito ay naaayon sa mga paksang nasasaklaw ng kanyang karanasan. paglalarawan ng mga sinasabi ng ibang mga tauhan tungkol sa isang tauhang tinitukoy sa kuwento 8. tiyak na pagsusuri ng kanyang katauhan 5. Hindi dapat tumalakay ng mga paksang hindi nasasaklaw ng kanyang karanasan sapagkat maaaring limabas na malayo sa katotohanan. Paglalarawang-Tauhan Ang mga sumusunod ay mga karaniwang pamamaraang ginagamit ng mga manunulat sa paglalarawan ng tauhan: 1. paglalarawan ng kanyang mga kilos batay sa mga pangyayaring kanyang kinakaharap 7. 12. paglalarawan ng kapaligiran katulad ng tirahan ng tauhan o ng mga kasangkapang kanyang ginagamit 6. angkop ang tauhang nagsasalita 3. angkop na pangyayari 4.10. pagiging natural 2. Sibal 7. Ang Usapan sa Kuwento Ang mga sumusunod ay mga katangian ng isang mabuting usapan: 1. isipin o damdaming naghahari sa kuwento halimbawa : Maghilom May Balantukan ni Mabini Rey Centeno 11. paglalarawan ng damdaming kanyang ginigising sa mga kasama niyang tauhan .. paglalarawan ng paraan ng pagsasalita ng tauhan 3. pagkakaroon ng kaugnayan sa galaw ng kuwento 9. Isang mahalagang pangyayari sa kuwento halimbawa: May Gunita Pa Ang Mga Bulaklak ni Jose F. katotohanang pandaigdig o katotohanang pinatunayan sa kuwento: Uhaw ang Tigang na Lupa ni Liwayway Arceo. 8. paglalarawan ng mga bahagi ng kanyang katawan 4.

Huwag talampakin ang bagay na maaaring ipahiwatig lamang 2. 1. . 3. Paggamit ng mga salita at pariralang nakatatawag-pansin.10. Masining na Pagsulat May tatlong paraan ang masining na pagsulat. Dapat na maging matimpi: Kailangan ay katimpian sa damdamin at katimpian sa pananalita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful