P. 1
50778595-Iba-t-Ibang-Relihiyon-sa-Asya

50778595-Iba-t-Ibang-Relihiyon-sa-Asya

|Views: 11,509|Likes:
Published by April Delos Reyes

More info:

Published by: April Delos Reyes on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2015

pdf

text

original

Ang Asya ay ang pinakamalaking kontinente at may pinakamaraming bilang ng tao sa mundo.

Ito marahil ang dahilan kung bakit mayroon iba’t ibang uri ng relihiyon na nabuo noon pa man. Ang Asya rin ang pinagmulan ng pinakaunang relihiyon kasama na ang Hinduismo, Buddhismo, Sikhismo, Confucianismo, Taoismo, Kristyanismo, at Jainismo at iba’t iba pang paniniwala na nabuo sa kontinenteng ito.

Hinduismo

Ang Hinduism ay kilala rin bilang Hindū Dharma o Vedic Dharma sa mangilan-ngilang modernong wikang Indian tulad ng Hindi, Bengali at iba pang kontemporaryong Wikang Indo-Aryan, at ganun din sa iba’tibang dilang Dravidian tulad ng Tamil at Kannada. Ito ay ang relihiyong magsimula sa India. Ang ibig sabihin ng salitang-ugat nito na Hindu ay India. Ang Hinduismo (Sanskrit: Sanātana Dharma o "walang-hanggang batas") ay isang relihiyon na nagsimula sa kontinente ng India. Ang salitang Hindu ay nangangahulugang India. Kaakibat sa pundasyon ng sibilisasyon ng Vedic, hindi pa alam kung sino ang nagpaumpisa nito.Sinasabi na ang mga Asyano ang nagpasimula

nito at kanilang itinuro sa Kabihasnang Vedic. Ito ay kinokonsiderang pinakalumang "extant" na relihiyon sa buong mundo. Ang relihiyong ito ay may mahigit kumulang sa isang bilyong tagasunod kung saan ang 890 milyon ay nakatira sa India at kinukunsidera ding pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo, sumusunod lang sa Kristyanismo at Islam. Ang mga bansang may malaking papulasyon ng Hinduismo ay Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay ang Brahman, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib sa Brahman. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang mas mababang nilalang. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ng Brahman. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha, Vishnu ang Tagapangalaga, at Shiva ang Tagawasak. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni, diyos ng apoy; Indra, diyos ng bagyo; Ganesha, diyos na may ulo ng elepante; Laksmi, diyosa ng magandang kapalaran; at Vasanti, diyosa ng kaligayahan o kasayahan. Lahat-lahat, ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos, na kung tawagin ay teokratik. Kasaysayan: Magpahanggang ngayon ay wala pang nakakaalam kung sino ang nagpasimula ng paniniwalang ito. May mga nagsasabing ang mga Asyano ang nagpasimula nitona kanila namang itiinuturo noon sa kabihasnang Vedic. Sinasabing ang relihiyong ito ay ang pinakalumang “extant”na relihiyon sa buong mundo. Ito ay kinukunsidera na pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo sapagkat mayroon ito na halos humigit kumulang sa isang biyong tagasunod. Ang pinakamarami ay nasa India, na humigit kumulang 890 milyong tagasunod. Mayroon rin sa bansang Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Paniniwala: Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay si Brahma, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib kay Brahma. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang

diyos ng apoy. at (4) Sudras (manggagawa at alipin). o kumain sa mga pampublikong kainan dahil ang paghipo lamang sa isang "hindi mahahawakan" ay pinaniniwalaang marumi para sa isang may antas. pumasok sa mga templo. (2) Kshatriyas (maharlika at mandirigma). Banal na Ilog Ang banal na ilog ng mga Hindu ay ang Ilog Ganges na matatagpuan sa India. ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos. Napakahirap ng kanilang buhay sa kanilang sariling mga nayon at lungsod. at Vasanti. Ganesha. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha. diyosa ng kaligayahan o kasayahan. diyosa ng magandang kapalaran. Hindi sila pinababayaang gumamit ng mga pampublikong paliguan. mangangalakal at manggagawa). Ang mga di kabilang sa anumang antas ay mga patapon. diyos ng bagyo. Lahat-lahat. . Ang iba pang diyos nila ay sina Agni.mas mababang nilalang. Ang ilog na ito ay sinasabing may banal na tubig. gaya ng: (1) Brahmin (pari at mga iskolar). Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan. Indra. na kung tawagin ay teokratik. pagkolekta ng basura atbp. (3) Vaishyas (magsasaka. Sistemang Kaste Ang Sistema ng Antas ay bahagi ng Hinduismo. diyos ng elepante. at Shiva ang Tagawasak. Laksmi. Ang nasa mataas na antas ay hindi pinapayagang mag-asawa o mamuhay kasama ng nasa mababang caste. Sila ang gumagawa ng maduduming trabaho katulad ng paglilinis ng kalsada. Ang Omkara. ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ni Brahma. isa sa mga sagisag ng Hinduismo. Ang mga tao ay hinati sa mga antas na panlipunan. itinatawag na "mga hindi mahahawakan" o "mga hindi masasaling" ("mga hindi mahihipo"). Vishnu ang Tagapangalaga.

Isa ito sa mga kaunaunang naitalang pananampalatayang monoteista at isa rin sa mga pinakalumang tradisyong pampananampalatayang sinusundan pa rin hanggang sa ngayon. ito ang kabaliktaran ng sitwasyon sa mga Hudyong Separdi. May iba’t ibang pagkaunawa ang bawat isa sa kung anong mga prinsipyo ng paniniwala ang dapat angkinin ng isang Hudyo. Ebreo: ‫ . dulot ito ng magkakaibang klimang pangkultura at pampananampalataya na kinagalawan ng dalawang pangkat na ito. na tinatawag na menora. Hudayka Ang Hudaismong Separdi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa timog Yuropa. Hudaismong Askenasi Ang Hudaismong Askenasi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa hilagang Yuropa. Mediteraneo. kasama na ang Kristyanismo at Islam. Sa kasaysayan. sa kasalukuyan ang kanilang simbolo ay ang isang aranyang may pitong sanga. na bagaman ibaiba ang mga pananaw ay nananatili pa ring nagkakaisa. Sa mga nakaraang dalawang dantaon nahati ang mga Hudyo ng hilangang Yuropa sa ilang mga kilusan o denominasyon.Ang Hudaismo (Kastila: ju·da·ís·mo. mas naging kaugalian ng mga Separdi na makihalubilo sa pangkalahatang populasyon kung ihahambing sa mga Askenasi. at kung paano dapat mamuhay ang . at kanluran at gitnang Asya.יהדות‬yahedut) ang kulturang pampananampalataya ng mga Hudyo. naging isang pangunahing pwersa ang Hudaismo sa pagsasahugis ng daigdig. na mas susceptible sa pagbubukod mula sa mas malawak na lipunan. Sa gayon. Ang kanilang naging simbolo ay ang Bituin ni David. Ang doktrina at kasaysayan ng Hudaismo ay ang pinakamalaking bahagi ng batayan ng ibang mga pananampalatayang Abraamiko.

Nagmula at napaunlad ang kilusang ito sa Alemanya at ngayon ito ang pinakamalaki sa Hilagang Amerika. na tuluyan pa ring nagsasanib sa ilang mga isyu. bilang isang katawang nagbabago at hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyon o panahon. na Ang Hudaismong Haredi (Ebreo: ‫" . tulad ng Hudaismong Ortodokso. Hudaismong Ortodokso Ang Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi naniniwala sa tradisyonal na interpretasyon ng Hudaismo. Hindi tulad sa mga denominasyong Kristyano.יהדות חרדית‬Hudaismong takot") ang sangay ng Ortodoksiya na may makitid na interpretasyon ng Hudaismo. habang sa Nagkakaisang Kaharian binubuo ng Hudaismong Repormista at Hudaismong Liberal ang Hudaismong Progresista. Hindi pambihira. Sa ganito. Hudaismong Masorti Ang Hudaismong Masorti o Hudaismong Konserbador/Konserbatibo ang kilusang Askenasi na. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. naiiba ito sa Ortodoksya sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. Hudaismong Hasidiko Makabagong Ortodokso Ang Makabagong Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi na. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. hindi pundamental na napapaghati ng mga pagkakaibang pandoktrinang ito ang mga kilusang Hudyo. bilang isang katawang nagbabago at .isang Hudyo. Hudaismong Repormista Ang Hudaismong Repormista ang kauna-unang modernong sangay ng Hudaismong Askenasi. tulad ng anumang tradisyong buhay. Gayumpaman. Hindi nito tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. Gayumpaman. Kilala rin sila bilang ang mga Ultraortodokso. sila ang kilusang pinakamalapit sa Hudaismong Separdi. Maaari itong tukuyin bilang Hudaismong Progresista[/Progresibo. tulad ng anumang tradisyong buhay. tulad ng Hudaismong Haredi. halimbawa. ang pagsimba ng isang Hudyong Masorti sa isang sinagogang Ortodokso o Repormista. naiiba ito sa Haredismo sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi.

Binibigyangtanaw ng mga Masorti ang mga rabino ng kasalukuyan bilang kasingmabisa ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon.hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyono panahon. Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. nangangahulugang: "ang landas o batas ng naliwanagan o ng gising")Ito ay isang relihiyo o pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Siddhārtha Gautama o mas kilala bilang Buddha na mamuhay marahil noong ikalimang siglo. Mahāyāna.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao. nahahati ang Budismo sa tatlong pangunahing tradisyon: Theravāda (Sanskrit: Sthaviravāda). Budismo Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma. at. Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay . at Vajrayāna (uri ng Budismo sa Tibet). Ngayon. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo. at naikalat sa Gitna. Timog-Silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo.

Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Hiyas (o Three Jewels): ang Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat). Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo. Timog-silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Alahas (o Three Jewels) • • • Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat) Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha Sangha (Pamayanan ng mga Budista). . Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. • Paniniwala: Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo.mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. Kasaysayan: Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha. Nakatira sa Asya ang karamihan sa mga Budista.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. at. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. ngunit meron ring mga na nasa ibang lupalop ng daigdig. na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. ang Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha). at ang Sangha (Pamayanan ng mga Budista). na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. Sinasabing 230 hanggang 500 milyon ang bilang ng mga Budista sa mundo. at naikalat sa Gitna.

Mga istatwang kumakatawan sa mga budistang nagbibigay ng papuri kay Buddha. Kristiyanismo .

ang Pilipinas at sa Oceania at tumutubo na sa Asya. Si San Ignacio ng Antioch ang unang gumamit ng "Kristiyanismo" (Χριστιανισμός. "Christianismos") bilang pangalan ng pananampalataya kay Kristo. o mga paniniwalang opisyal. Ginamit ni Simon Pedro at Haring Agrippa ang katawagang Kristiyano. Sa diwa ng Kristiyanismo. nanalig.1 bilyong taong kasapi nito. Sa kasulukuyan. Ito ay ang pinakamalaking pananampalataya sa buong daidig na may higit kumulang sa 2. o "Icthys" kung tawagin. subalit ang karamihan ng mga kasapi ay may mga magkakahawig o magkatulad na mga doktrina.Ang Kristiyanismo ay isang relihiyong monoteista (naniniwala sa iisang Diyos lamang) na nakabatay sa buhay at turo ni Hesus ng Naẕrat ayon sa isinulat ng kanyang mga tagapagsunod sa Bagong Tipan. disipulo. Ang relihiyong ito ay itinayo ni Kristo sa Israel.kasama at katulad ng mga katagang alagad. sumasampalataya. Isa sa mga pinakakilalang mga sagisag ng Kristiyanismo ay ang krus. Tulad ng Judaismo at Islam. Mga Paniniwala Ang mga iba't ibang pangkat o kung tawagin ay mga "Simbahan" sa loob ng Kristiyanismo ay may magkakaibang pananaw ukol sa relihiyong ito. mananampalataya. lahat ng mga kasapi rito ay naniniwala sa Diyos. kasama rin ng isda. Ngunit maraming mga sanga ang relihiyong ito. itinatalaga ang Kristiyanismo bilang isang Pananampalatayang Abrahamiko. lalo na sa Tsina at Timog Korea Nagsimula ang Kristiyanismo bilang sangang-katulad ng Judaismo at kasama ang Bibliang Hebreo bilang Lumang Tipan sa mga banal na Kasulatan nito. "Christianos" Strong's G5546). mga Amerika. kapag ginamit ang salitang Kristiyano . Ang Bagong Tipan ng Bibliya ay tinitingnan bilang tala ng Ebanghelyong ipinahayag ni Hesus. ito ay malakas sa Europa. apostol. na naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioke na kilala rin bilang Antioque o Antioch (Gawa 11:26). Kasama rito ay ang: .nagpapahiwatig ito ng pagtitiwala at pagsunod kay Hesukristo. Katimugang Afrika. o naniniwala . • Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano Ang pangalang Kristiyano (Griyegong Χριστιανός. Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na si Hesus ay ang anak ng Diyos at ang Mesias na pinaghulaan ng mga sugo sa Lumang Tipan. ay may kahulugang "kabilang kay Kristo" o "pagmamay-ari ni Kristo".

Sa pangalan pa lamang na "Kristiyanismo. halatang ang pinakasentro ng teolohiyang Kristiyano ay ang paniwalang si Hesus ay ang Mesias (Hebreo: ‫ . Pinaniniwalaang si Hesus. at nakamit ang buhay na walang hanggan. sapagkat ang sentrong paniniwala ng Kristiyanismo ay sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus. at rosaryo. Iba ito mula sa konsepto ng Mesias ng mga Hudyo. nailigtas mula sa kasalanan. ang karamihan sa mga Kristiyano'y naniniwala na siya ay Diyos na nagkatawang-tao at "tunay na Diyos na nagkatawang tao".משיח‬māšiáħ) o ang Kristo (hango sa salitang Kastilang ַ ִָ ׁ "Cristo". bilang Mesias. ang mga makasalanan ay bumalik na sa Panginoon. ay ang Manunubos at Hari ng sangkatauhan. na mula naman sa Griyegong Χριστός. Sa halip ng mga debate ukol sa tunay na pagkatao ni Hesus. krusipiho.Hesukristo Mga halimbawa ng mga relihiyosong bagay sa Kristiyanismo-Katoliko: Bibliya. at ang kaniyang pagparito ay ang katuparan ng mga propesiya ng Lumang Tipan. Christos). Islam .

Isang Abrahamikong relihiyon ang Islam. Kasaysayan Tagapagtatag Si Muhammad. Naniniwala ang mga tagasunod.السلم‬al-islām). nagsimula siyang mangaral. na ipinahayag ng Diyos (Allah sa Arabo) ang kanyang banal na salita diretso sa sangkatauhan sa pamamagitan ng maraming mga naunang mga propeta. Nagbuhat ang simulain ng Islam bilang sumisibol na relihiyon mula pa noong 622. Pinag-ugatan ng Hijra ng salitang Hegira o "Taon ng Emigrasyon" (ito ang unang taon sa kalendaryong Muslim). kilala bilang mga Muslim. ang tagapagtatag ng pananampalatayang Islam. kasama ang Kristiyanismo at Hudaismo.” Maaari rin itong mangahulugang "pagtutuon" o "paglalaan" (dedikasyon) sa Diyos. "pagsuko (sa kalooban ng Diyos)" ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. kinikilala ng mga Muslim bilang propeta ng Diyos. nagkaroon siya ng pangitain kung saan tinawag siya ni Arkanghel Gabriel upang magturo ng salita ng Diyos. kaya't malapit na kamaganak ito ng dalawang huling pananampalataya. Islam (Arabo: ‫ . Mismong ang tribo ni .Kaligrapiya na nagsasabi ng Allah. Noong nasa gulang na apatnapu na si Muhammad. Noong 613. Nagsimulang makatanggap si Muhammad ng mga pahayag mula sa Diyos noong 610. • • Kahulugan Pinakapayak na kahulugan ng Islam ang "pagtanggap at pagpapasailalim o pagsuko sa kagustuhan ni Allah. nang maganap ang Hijra na nangangahulugang "emigrasyon" o pangingibang bayan. Nilisan ni Muhammad at ng kanyang mga tagasunod ang Mecca dahil sa mga Arabong sumasalungat o lumalaban sa kanyang mensahe. at ni Muhammad na siyang huling propeta ng Islam.

Napagbago niya ang kalooban ng mga tao upang yakapin ang Islam. Pinanatili lamang niya ang Kaaba (Arabe para sa "kubo").000 mga kawal. naging matatag na ang pagkakalunsad ni Muhammad ng kanyang bagong relihiyon. sapagkat natatakot silang napakaraming mga pagbabagong gagawin ito sa kanilang mga buhay. hindi sa kay Muhammad at dahil na rin sa marami nang iba pang mga Muslim bago pa dumating si Muhammad. kaya't hindi sila dapat na pangalanan alinsunod sa pangalan ni Muhammad. Dahil dito tinatawag rin ang mga Muslim bilang mga Mohamedano. ang maliit na gusaling dating kinalalagakan ng mga idolo. Winasak rin niya at ng kanyang mga sundalo ang mga idolo o anito.Muhammad ang hindi nagkagusto sa mensahe ng Koran. Noong 630. . Nagtungo sina Muhammad at kanyang mga tagasunod na naniniwala sa Koran sa oasis ng Yathrib. kinakailangang mamuhay ang mga Muslim ayon sa mga patakarang ng pamumuhay na itinalaga ng Diyos at sa nakasaad sa mga pahayag na dumaan sa Arabong propetang si Muhammad noong nabubuhay pa siya. Nangangahulugan ang Muslim bilang ang "mga pumapasailalim" o "mga taong ibinibigay ang kanilang sarili sa Diyos". ngunit mas ninanais ng mga sumasampalataya sa Islam na tawagin sila bilang mga Muslim o Moslem. Mga Muslim Mga nagdarasal na Muslim. Kasama ang 10. Kilala ang mga sumasampalataya sa Islam bilang mga Muslim. na kapwa mga karaniwang ninuno ng mga Hudyo at ng mga Arabo. Siya rin ang ninuno ng mga Hebreo dahil sa kanyang anak naman na lalaking si Isaac. Ilan sa mga kadahilan kung bakit mas gusto nilang tawagin silang mga Muslim ang kanilang pagsamba lamang sa Diyos. nilusob at tinaban ni Muhammad ang lungsod. dahil ito ang taon kung kailan nagbalik si Muhammad sa lungsod ng Mecca. Kaugnayan kay Abraham Si Abraham. Hindi niya ito sinira sapagkat may kaugnayan ito sa kapanahunan ni Abraham at Ishmael. na nabanggit sa Tora ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya. Sa Islam. sa loob ng isang moske. na nakilala sa paglaon bilang Medina o ang "Lungsod ng Propeta". ang pinakaninuno ng mga Arabo dahil sa kanyang anak na lalaking si Ismael.

ang Koran. isang pinunong Muslim. Para sa mga Muslim. Binubuo ang Koran ng 114 na mga kabanata o mga surah. ang banal na aklat ng Islam. Para rin sa paniniwalang Muslim. Tinutukoy nito ang mga instruksiyon o kautusan ni Arkanghel Gabriel kay Muhammad noong 610 na bigkasin ang pangalan ng Diyos o sambitin ang pangalan ni Allah. Nangangahulugang "mga pagsasabi" o "mga pagbigkas" (resitasyon) ang salitang Koran. At si Muhammad nga ang taong pinili ng Diyos upang maging kanyang propetang mensahero o tagapagbalita. nagpadala ang Diyos ng isang maensaheng hindi mababago ninuman. Isinaayos at isinabatas ni Uthman. Hindi sila tinataguriang mga Kristiyano dahil hindi sila naniniwalang anak ng Diyos si Hesus. ang Koran ang mga pahayag ng Diyos. Nagsasabi ang mensaheng ito ng kung ano ang dapat nilang malaman upang sumaya sila sa mundo at sa kabilang buhay.Para sa mga Muslim. . Nahahati ang mga kapitulong ito sa mga taludtod o taludturan. isa lamang sa kanilang mga propeta si Hesus. Ang Koran Naitala ang mga pangaral ni Muhammad sa Koran.

Popular sa Asya. . Tinatawag na mga Sikh ang mga nananampalataya nito. Nagkaroon ito ng bukod na katangian noong 1699. ang ikasampung ang pagbibinyag kasama ni Khande di Pahul. o isang anyo ng pananampalatayang naniniwala sa iisang Diyos. ang una sa "Sampung mga Guru". na pinagdiriwang ng Vaisakhi. kung kailan sinimulan ni Guru Gobind Singh. isang sagradong temple para sa mga Sikhs. at nangangailangan na sundin ng mga sikh ang limang mga "K". The Harimandir Sahib. mayroon itong 20 milyon mga tagasunod. Sinimulan ang Sikhismo noong 1469 ni Guru Nanak Dev. kung kaya't ito ang ika-limang pinakamalaking relihiyon sa mundo. kilala bilang Golden Temple. Tinatawag din itong kapanganakan ng Khalsa. at tinatawag na Guru Granth Sahib ang kanilang banal na aklat.Sikhismo Ang Sikhism ay isang monoteyistikong relihiyon.

at kaibigan sa kaibigan. matandang kapatid at nakakabatang kapatid. Inihahalintulad ang pamilya sa isang paaralan kung saannatutuhan nang bata ang mga responsibilidad at pribilehiyo na mararanasan sa labas ng tahanan. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at maayos na relasyon ay higit na mahalaga kaysa konsepto ng labis na pagpapairal ng karapatang pang tao. Subalit maisasakatuparan ng nagsabing awtoridad ng may responsibilidad at pagmamahal. Ipinaliwanag ang salitang ito bilang "pagiging mabuti at mapagbigay sa nangangailangan". asawang lalaki at asawang babae.Konpusyanismo Ang Konpusyanismo (Ingles: Confucianism. Kaya ang mga abnormal lamang at ang hindi "natural" na tao ang namumuhay sa labas ng mga pamayanan. "pusong makatao" at "makatuwid na kaugalian". Naniniwala rin ang mga maka-Konpusyanismo sa isang matagumpay na rebolusyon. Pinahahalagahan ng Konpusyanismo ang pamilya bilang taga-hubog ng moralidad. Ang pakikisalamuha sa kapwa tao ang pinakamahalaga upang mabuhay sapagkat sa lipunan lamang malalaman ng tao sa lipunan ay tinatawag na "jen". Ang nakabababa ay may tungkulin sumunod nang may pagmamahal at katapatan sa nakakataas sa mantalang ang nakatataas ay may tungkuling magpakita ng responsibilidad ng may pagmamahal ng nakakababa sa kanya. at lahat ng relasyon maliban sa huli ay nangangahulugan ng pagkilala ng awtoridad ng isang tao sa nakabababa sa kanya. ama at anak. Dahil dito. pinyin: rú jiā) ay isang sinaunang sistemang pang-etika at pampilosipiyang Tsino na unang pinaunlad mula sa mga turo ni Confucius. Itinuturo nito ang tao ay sadyang itinulak ng tadhana upang makisalamuha sa kapwa tao sa lipunan. Tinatawag itong "utos ng langit" (mandate of heaven) sa katauhan ng . Kasama sa jen ang "pagnanais na makatulong sa iba na maabot nila ang kanilang hangarin'. isang sinauang paham at pilosopong Tsino. Ang Konpusyanismo ay ang pamamalakad ng tao sa halip na batas. ipinanukala na Konpusyanismo ang tamang aksyon na makikita sa pagtupad sa mga tungkulin sa lipunan: Pinuno at mga tagasunod. Tsino: 儒 家 . "simpatya".

Gayundin ang pamumuhay ng moralidad. Pangunahing interes din ni Confucius na ang pagsasaalang-alang sa tamang pagkilos at pananagutang nakabatay sa limang pangunahing pakikipag-ungnayan ng tao. Una rito ang Shih Ching o Aklat ng mga Tula. ang Shuh Chingo Aklat ng Kasaysayan. Makikita ito sa kanyang iba pang mga lathain. Lahat ng ito ay makikita sa loob ng ng pamilyang nagbibigay-diin sa konsepto ng herarkiya (antas) na nagangahulugan ng pagsunod at respeto sa nakatataas at pagkilala naman sa karapatan at papel ng nakakababa. . Naniniwala si Confucius na ang katangiang ito ay mas malilinang sa loob ng paaralan o sa pamamagitan ng isang mabuting edukasyon. Gayundin ang pamumuhay ng moderasyon at pamumuhay ng malayo sa kalabisan. Nakakatandang kapatid na lalaki sa nakababatang kapatid na lalaki 5. Kapag ang paggalang na ito ay sinunod ng lahat. ang Ch'un Ch'iu o Aklat ng Tagsibol at Taglagas. sa kanyang mahigit 40 taong pagtuturo. Asawang lalaki sa awasang babae 4.emperador. Si Confucius ay nagsilbing guro sa mga taong kabilang sa relihiyong ito. at ang huli ay ang Li Chi o ang Aklat ng Ritwal. Emperador sa nasasakupang mamamayan 2. Bilang anak ng langit. nagiging matuwid para sa kanila ang mabilis na pagbabago maaaring gawin ng estado bilang utos ng langit. Republikang Popular ng Tsina. Tinagurian niya ang katangiang ito na pagiging isang "edukado" o Chuntzu. asahang magkakaroon ng katahimikan at katatagan sa lipunan. Ang Limang ugnayan ng tao ay ang mga sumusunod: 1. Mayroon ding I Ching o ang Aklat ng Panghuhula. Binigyang-diin din ni Confucius ang usapin ng moralidad. lubhang nakatulong ang kanyang mga akda. Isang templo ng Konpusyanismo sa Wuwei. binigyang-diin din ni Confucius ang paglinang ng katangiang maging isang tunay na "maginoo". Ito ang obra niyang "Ang Limang Klasika". Ama sa anak na lalaki 3. Kaibigan sa kaibigan Tungkulin ng nasa ilalim na sundin at igalang ang nakatataassa kanya. Bukod pa sa pag-aaral ng kanyang mga aklat.

wu wei (aksyon sa pamamagitan ng walang aksyon). ay tumutukoy sa iba't ibang magkakaugnay na pang-pilosopiya at pang-relihiyon na mga tradisyon at kaisipan.Taoismo Ang Taoismo. Taoist Temple sa Hong Kong. depende sa iskima ng romanisasyon) bilang "landas" o "daan". mula Tsinong Daojiao 道 教 (binibigkas dào (tulong·impormasyon) jiào (tulong·impormasyon)). kalayaan. Naimpluwensiyahan ang Silangang Asya ng mga tradisyon na ito sa loob ng dalawang libong taon at lumaganap sa Kanluran. Ang mga karagatan at ilog ay kinalalagyan. mahabang buhay. Pangkalahatang nakatuon ang kaisipang Taoista sa kalikasan. kaisahan ng mga tao-kosmos ( 天 人 相 应 ). Nangangahulugan ang salitang 道 . kalusugan. Kaya makapangyarihan ang tao dahil mapagkumbaba ito. Tao (o Dao. Ang tao rin ang nagbibigay ng pwersa sa lahat ng nilalang. at kababaang-loob. kawalang-kamatayan at pagka-kusang-loob. bagaman may mga ibang basal na kahulugan ito sa ibang pambayang relihiyong Tsino at pilosopiya. Naniniwala ang Taoist na pinakamahalagang mamuhay sa natural na pamamaraan. salitang Tsino na ang ibig sabihin “ang daan”. Binibigyan din ng kagandahang-asal at etika ng Taoismo ang Tatlong Hiyas ng Tao: pagkahabag. Ang tao ay dapat umayon sa kalikasan. Ang tao ay maihahalintulad sa “isang bagay na walang hugis at porma”. . Ang mga paghihirap. sakit at problema ng tao ay resulta ng di pagsunod sa paraan ng kalikasan.Ang Pangalang Taoism ay nagmula sa tao. patitimpi. pagdurusa.

Sa loob ng 12 taon. ay makapamumuyhay sa walanghanggang kaluwalhatian at malaya magpakailanman. 4. Ang pagdadalisay ng kaluluwa ang layunin ng eksistensya. sapagkat ang dalisay na kaluluwa. pag-aayuno. materyal man o hindi. ay may kaluluwa. 2. Itinuro niyang ang lahat ng bagay sa daigdig. Nagmamaskara sila para takpan ang bibig at ilong upang maiwasan ang dikinukusang paglanghap sa maliliit na insekto. Ang kadalisayan ay matatamo sa pamamagitan ng kaalaman at balanseng buhay. . naging aktibo siya sa paghahanap ng katotohanan at lubos na nakapagtamo ng kamulatan habang nagninilaynilay.) na sa edad na 30 ay nagwaksi ng kanyang pamilya at naging asetiko. Ang nagtatag ng Hainismo ay si Vardhamana na kilala bilang Mahāvirā 599-527 B. 5. Itinaguyod din ng relihiyong Jainismo ang sukdol na asetismo.Hainismo Ang Hainismo (mula sa Ingles na Jainism) o Jain Dharma (जैन धमर) ay isa sa mga matatandang relihiyon sa mundo na nagmula pa sa Antigong India.C. minsang mapalaya mula sa katawan. May limang panata ang sinusunod ng mga Hain (binabaybay na Jain sa Ingles: 1. yoga at iba pang awsteridad para sa layuning pagninilaynilay o meditasyon. karalitaan (Aparigraha) kabirhenan (Brahmacharya) katapatan (Asteya) katotohanan (Satya) kawalang-karahasan (ahimsa) Ang panata sa kawalang-karahasan (ahimsa) ay siyang tunay na obsesyon ng mga Hain. 3.

Nagpapasalamat sila sa mga ibinigay Niyang biyaya sa kanila. Nananalangin sila sa Kanya. Ngunit may sumasamba rin tuwing Huwebes at Sabado. Ibat' iba ang relhiyon ng mga Pilipino. Iginagalang din ang paraan ng pagsamba ng kapwa-Pilipino . Karaniwan tuwing Linggo ang pagtungo ng karamihan sa kanila sa simbahan. Sinasamba pa nila Siya.Ang mga Relihiyon sa Pilipinas Ang mga Pilipino ay may paniniwala sa Diyos. Ang pagpili ng nais na relihiyon ay isa sa karapatan ng tao. Iba't iba ang paraan ng pananampalataya at pagsimba ng mga relihiyon sa kanilang bansa. Kung kaya't sila ay nagsisimba sa iba't ibang araw. Nagpapasalamat din sila sa pamamatnubay Niya. Iginagalang ang iba't ibangsimbahan.

5 milyon (2001) Church of the Nazarene .000.000 (1999) Saints Seventh-Day Adventists (Central Phil. (1990) . Buddhists 6.8% ng pop.Grupo Tantiyang Bilang ng mga Nanamplataya 1.1% (1995) .hindi nakalathala .643 (1998) . Muslim/Islamic .1 % ng pop (1990) . Ibang pang Denominasyon ng mga .) Chinese .hindi nakalathala (1918).1.hindi nakalathala Independence 13% ng pop 2. .1.60.hindi nakalathala . (1990) . (1990) Kristiano 3.80% ng pop.hindi nakalathala .hindi nakalathala .higit sa 2 milyon sa Metro Manila (2000) Philippine Benevolent Association (PBMA) Missionary .hindi nakalathala .0.7% ng pop.2% ng pop. (1998) 2.277 (1990) .250 (1998) .1.8.241 (2000) Union Conf.574.5.hindi nakalathala .181. Katutubong Paniniwala 5.212. (1990) .000 (1999).000 (1998) Iglesia ni Cristo (Church of Christ) 3.hindi nakalathala .3 % ng pop.7% ng pop.0.000 (2002) Mula sa iba-ibang literatura.128.365 (1998) . pakibasa ang mga pangungusap sa ibaba tungkol sa mga bilang mga nanampalataya.14. Romano Katoliko .389.000 (2002) . (2001) 4. .1% ng pop (1996) Hindu Mennonites Philippine Episcopal Church United Church of Christ in the Philippines Evangelical Baptist World Alliance Methodist Judaism Ang Dating Daan Worldwide Church of God Jehovah's Witnesses Unitarian Assemblies of God (Ilocos Norte) God World Missions Church Presbyterian Lutheran Church in the Philippines Mount Banahaw Holy Confederation Rizalista Aglipayan Church) (Philippine .25. Walang Relihiyon Protestante El Shaddai .000 (1998) . .081 (1998) Church of Jesus Christ and the Latter Day . .hindi nakalathala .134 (1999) .

Pananampalatayang Bahá'í Ang Pananampalatayang Bahá'í ay isang monoteistikong relihiyon na tinatag ni Bahá'u'lláh noong ika-labing-siyam na siglong Persia. na binibigay diin ang espirituwal na pagkakaisa ng sangkatauhan.[1] May tinatayang mga 5 hanggang 6 na milyong mga Bahá'í sa buong mundo sa higit sa 200 mga bansa at teritoryo .

Ito ay kinapalolooban ng pagsamba sa kami( 神 ). ang Shinto ay kadalasang sinasalalin bilang "Ang Paraan ng mga Diyos". Ang shinto ay isang sistemang may paniniwalang animistiko. o mga diyos. . in Haifa. Israel Shinto Ang Shinto ( 神 道 ) ay ang katutubong relihiyon ng Hapon at dating naging relihiyon ng estado. na ang kahulugan ay isang paraang pilosopikal (tulad ng panulat ng mga Intsik na sa salitang Tao). Ang salitang Shinto ay nabuo sa dalawang pinagsamang kanji: "神" (Shin) na ang kahulugan ay mga diyos at espiritu (kung babasahin ito ng mag-isa. Ang ibang kami ay lokal at maaaring ang mga espiritu/ o ang henyo ng isang partikular na lugar. Sa madaling salita.Luklukan ng Pangkalahatang Bahay ng Katarungan (Seat of the Universal House of Justice. ito ay binibigkas bilang "kami") at "道" (tō). ngunit ang iba ay nagpapakita ng mas malaking bagay na natural at proseso: halimbawa. ang namumunong katawan ng mga Bahá'í. ang Diyosa ng araw. o ang bundok Fuji. Si Amaterasu.

Maaring mamili ang tao ng kanyang paniniwalaan at . Izanami-no-Mikoto and Izanagi-no-Mikoto.kadiliman at kasamaan.liwanag at pagkabusilak at si ahriman naman ang pinagmulan ng kasakiman. Si Ahura Mazda ang pinaniniwalaang diyos ng kabutihan. Ang katayuan ng Shinto bilang relihiyon ng estado ng Hapon ay nawala. by Kobayashi Eitaku. na minsang naging prominente noong kasagsagan ng digmaan. At si Ahriman na sumisimbulo sa kasamaan. late 19th century Soroastrismo Ang Soroastrismo ay isang relihiyon na itinatag ni Zoroaster na mula sa Persya na ngayo'y Iran. ay hindi na itinuturo at sinasanay sa ngayon. at ang iba naman ay makikita na lamang sa mga gawaing tulad ng omikuji (isang uri ng pang-huhula) at sa Bagong Taon ng mga Hapones. Ang kanilang paniniwala ay ukol sa kabutihan at kasamaan.Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.Si Ahuru Mazda ang pinagmumulan ng katotohanan. ang mga kasanayan at pangaral. Bahagi ng katuruan ni Zoroaster si Ahura Mazda na sumisimbulo sa kabutihan.

The Zoroastrian Atash Behram of Yazd.pamumuhay. Iran.Kung pipiliin niya ang kabutihan. .Kung kasamaan naman ang pipilliin niya.mararanasan niya ang kamatayan pagkatapos ay kahirapan at kadiliman. Animismo Sir Edward Tylor ang responsible sa pagbuo ng ibig sabihin ng animism sa anthropology ngayon.gagantimpalaan siya ng walang hanggang buhay.

na isang proposisyong kilala rin bilang hilosoismo sa pilosopiya. . "buhay") ay isang paniniwala na nagsasabing mayroong puwersang hindi materyal na nagpapakilos sa kapaligiran. Aristotle. na umiiral ang kaluluwa sa mga hayop. o mga metapor sa mitolohiya. relihiyoso. Sa kahabaan ng kasaysayan ng Europa. Ang salamangkero din pumapasok sobrenatural realms o sukat upang makuha ang solusyon sa mga problema afflicting ang komunidad.[3] Isa itong ideyang pilosopikal. sa mga heograpikong katangiang katulad ng mga bundok o mga ilog. isa itong paniniwala sa kapangyarihan at lakas ng kaluluwa. Karamihan sa mga pananampalatayang nagbibigay-diin sa animismo ay mga relihiyong-bayan. nagmuni-muni ang mga pilosopong katulad nina Plato. mga halaman. o espiritwal na umiiral ang mga kaluluwa o mga espiritu hindi lamang sa mga tao at mga hayop. Shinto. at mga tao. o ilang daloy ng Hinduismo. Salamangkero ay nagpapatakbo lamang sa loob ng espirituwal na mundo. mga likas na kaganapang katulad ng kulog. mga tunay na pangalan. katulad ng sari-saring mga anyo ng Shamanismo.Ang animismo (mula sa Lating anima o "kaluluwa". Shamanism Shamanism ay isang antropolohiko kataga ng sanggunian ng isang hanay ng mga paniniwala at mga gawi tungkol sa komunikasyon sa mga espirituwal na mundo. Sa animismo. Thomas Aquinas. Sinasabi rin dito na may kani-kaniaya o angking kaluluwa ang mga bagaybagay. ngunit maging sa mga halaman. Shamans ay sinabi sa paggamot sa ailments / sakit sa pamamagitan ng pagkukumpuni ng kaluluwa. katulad ng mga salita. kasama ng iba pa. Alleviating traumas naaapektuhan ang kaluluwa / espiritu restores ang pisikal na katawan ng mga indibidwal na balanse at pagkabuo. Shamanism encompasses ang paniniwala na shamans ay tagapamagitan o sugo sa pagitan ng mga tao ang mundo at ang espiritu mundo. maaaring paniwalaan ding may mga kaluluwa ang mga konseptong walang tiyak na anyo o abstrakto. Ang panunumbalik ng mga resulta ng balanse sa mga aalis ng mga sakit. mga bato. o iba pang mga entidad ng kapaligirang likas[4]. Shamans maaaring bisitahin ang iba pang mga daigdig / sukat na magdala ng gabay sa mga naligaw ng landas at kaluluwa upang magpaunlad sakit ng mga tao kaluluwa na dulot ng mga dayuhang elemento. Isang practitioner ng shamanism ay kilala bilang isang salamangkero (binibigkas / ʃɑ ː mən / "Shah-tao" o / ʃeɪmən / "Shay-tao" ). Bukod dito. na siya namang nakakaapekto sa mga tao mundo.

Russian postcard batay sa isang larawan kuha sa 1908 sa pamamagitan ng SI Borisov. pagpapakita ng isang babaeng salamangkero malamang ng etnisidad Khakas. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->