Ang Asya ay ang pinakamalaking kontinente at may pinakamaraming bilang ng tao sa mundo.

Ito marahil ang dahilan kung bakit mayroon iba’t ibang uri ng relihiyon na nabuo noon pa man. Ang Asya rin ang pinagmulan ng pinakaunang relihiyon kasama na ang Hinduismo, Buddhismo, Sikhismo, Confucianismo, Taoismo, Kristyanismo, at Jainismo at iba’t iba pang paniniwala na nabuo sa kontinenteng ito.

Hinduismo

Ang Hinduism ay kilala rin bilang Hindū Dharma o Vedic Dharma sa mangilan-ngilang modernong wikang Indian tulad ng Hindi, Bengali at iba pang kontemporaryong Wikang Indo-Aryan, at ganun din sa iba’tibang dilang Dravidian tulad ng Tamil at Kannada. Ito ay ang relihiyong magsimula sa India. Ang ibig sabihin ng salitang-ugat nito na Hindu ay India. Ang Hinduismo (Sanskrit: Sanātana Dharma o "walang-hanggang batas") ay isang relihiyon na nagsimula sa kontinente ng India. Ang salitang Hindu ay nangangahulugang India. Kaakibat sa pundasyon ng sibilisasyon ng Vedic, hindi pa alam kung sino ang nagpaumpisa nito.Sinasabi na ang mga Asyano ang nagpasimula

nito at kanilang itinuro sa Kabihasnang Vedic. Ito ay kinokonsiderang pinakalumang "extant" na relihiyon sa buong mundo. Ang relihiyong ito ay may mahigit kumulang sa isang bilyong tagasunod kung saan ang 890 milyon ay nakatira sa India at kinukunsidera ding pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo, sumusunod lang sa Kristyanismo at Islam. Ang mga bansang may malaking papulasyon ng Hinduismo ay Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay ang Brahman, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib sa Brahman. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang mas mababang nilalang. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ng Brahman. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha, Vishnu ang Tagapangalaga, at Shiva ang Tagawasak. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni, diyos ng apoy; Indra, diyos ng bagyo; Ganesha, diyos na may ulo ng elepante; Laksmi, diyosa ng magandang kapalaran; at Vasanti, diyosa ng kaligayahan o kasayahan. Lahat-lahat, ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos, na kung tawagin ay teokratik. Kasaysayan: Magpahanggang ngayon ay wala pang nakakaalam kung sino ang nagpasimula ng paniniwalang ito. May mga nagsasabing ang mga Asyano ang nagpasimula nitona kanila namang itiinuturo noon sa kabihasnang Vedic. Sinasabing ang relihiyong ito ay ang pinakalumang “extant”na relihiyon sa buong mundo. Ito ay kinukunsidera na pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo sapagkat mayroon ito na halos humigit kumulang sa isang biyong tagasunod. Ang pinakamarami ay nasa India, na humigit kumulang 890 milyong tagasunod. Mayroon rin sa bansang Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Paniniwala: Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay si Brahma, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib kay Brahma. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang

(2) Kshatriyas (maharlika at mandirigma). Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan. o kumain sa mga pampublikong kainan dahil ang paghipo lamang sa isang "hindi mahahawakan" ay pinaniniwalaang marumi para sa isang may antas. ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos. gaya ng: (1) Brahmin (pari at mga iskolar). na kung tawagin ay teokratik. diyos ng apoy. diyos ng elepante. ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ni Brahma. isa sa mga sagisag ng Hinduismo. Hindi sila pinababayaang gumamit ng mga pampublikong paliguan. Vishnu ang Tagapangalaga. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni. Banal na Ilog Ang banal na ilog ng mga Hindu ay ang Ilog Ganges na matatagpuan sa India. Ang nasa mataas na antas ay hindi pinapayagang mag-asawa o mamuhay kasama ng nasa mababang caste. at (4) Sudras (manggagawa at alipin). mangangalakal at manggagawa). Napakahirap ng kanilang buhay sa kanilang sariling mga nayon at lungsod. Sila ang gumagawa ng maduduming trabaho katulad ng paglilinis ng kalsada. diyosa ng magandang kapalaran. pagkolekta ng basura atbp. Sistemang Kaste Ang Sistema ng Antas ay bahagi ng Hinduismo. Ganesha. Ang ilog na ito ay sinasabing may banal na tubig. at Shiva ang Tagawasak. diyos ng bagyo. Ang mga di kabilang sa anumang antas ay mga patapon. . Lahat-lahat. itinatawag na "mga hindi mahahawakan" o "mga hindi masasaling" ("mga hindi mahihipo").mas mababang nilalang. Indra. pumasok sa mga templo. Ang Omkara. at Vasanti. diyosa ng kaligayahan o kasayahan. (3) Vaishyas (magsasaka. Laksmi. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha. Ang mga tao ay hinati sa mga antas na panlipunan.

Ang Hudaismo (Kastila: ju·da·ís·mo. at kung paano dapat mamuhay ang . dulot ito ng magkakaibang klimang pangkultura at pampananampalataya na kinagalawan ng dalawang pangkat na ito. na mas susceptible sa pagbubukod mula sa mas malawak na lipunan. Sa mga nakaraang dalawang dantaon nahati ang mga Hudyo ng hilangang Yuropa sa ilang mga kilusan o denominasyon. Mediteraneo. Hudaismong Askenasi Ang Hudaismong Askenasi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa hilagang Yuropa. na bagaman ibaiba ang mga pananaw ay nananatili pa ring nagkakaisa. Sa kasaysayan. kasama na ang Kristyanismo at Islam. Ebreo: ‫ .יהדות‬yahedut) ang kulturang pampananampalataya ng mga Hudyo. naging isang pangunahing pwersa ang Hudaismo sa pagsasahugis ng daigdig. May iba’t ibang pagkaunawa ang bawat isa sa kung anong mga prinsipyo ng paniniwala ang dapat angkinin ng isang Hudyo. sa kasalukuyan ang kanilang simbolo ay ang isang aranyang may pitong sanga. ito ang kabaliktaran ng sitwasyon sa mga Hudyong Separdi. Ang kanilang naging simbolo ay ang Bituin ni David. at kanluran at gitnang Asya. Ang doktrina at kasaysayan ng Hudaismo ay ang pinakamalaking bahagi ng batayan ng ibang mga pananampalatayang Abraamiko. na tinatawag na menora. Hudayka Ang Hudaismong Separdi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa timog Yuropa. Sa gayon. mas naging kaugalian ng mga Separdi na makihalubilo sa pangkalahatang populasyon kung ihahambing sa mga Askenasi. Isa ito sa mga kaunaunang naitalang pananampalatayang monoteista at isa rin sa mga pinakalumang tradisyong pampananampalatayang sinusundan pa rin hanggang sa ngayon.

tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. Hudaismong Ortodokso Ang Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi naniniwala sa tradisyonal na interpretasyon ng Hudaismo. Nagmula at napaunlad ang kilusang ito sa Alemanya at ngayon ito ang pinakamalaki sa Hilagang Amerika. sila ang kilusang pinakamalapit sa Hudaismong Separdi. Hindi pambihira. Hudaismong Masorti Ang Hudaismong Masorti o Hudaismong Konserbador/Konserbatibo ang kilusang Askenasi na. naiiba ito sa Haredismo sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. bilang isang katawang nagbabago at hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyon o panahon. ang pagsimba ng isang Hudyong Masorti sa isang sinagogang Ortodokso o Repormista. na Ang Hudaismong Haredi (Ebreo: ‫" . Gayumpaman. tulad ng anumang tradisyong buhay. Gayumpaman. hindi pundamental na napapaghati ng mga pagkakaibang pandoktrinang ito ang mga kilusang Hudyo. tulad ng Hudaismong Haredi. naiiba ito sa Ortodoksya sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. Hudaismong Repormista Ang Hudaismong Repormista ang kauna-unang modernong sangay ng Hudaismong Askenasi.isang Hudyo. Hindi nito tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. habang sa Nagkakaisang Kaharian binubuo ng Hudaismong Repormista at Hudaismong Liberal ang Hudaismong Progresista. halimbawa. Maaari itong tukuyin bilang Hudaismong Progresista[/Progresibo. bilang isang katawang nagbabago at . tulad ng anumang tradisyong buhay. Sa ganito.יהדות חרדית‬Hudaismong takot") ang sangay ng Ortodoksiya na may makitid na interpretasyon ng Hudaismo. Kilala rin sila bilang ang mga Ultraortodokso. tulad ng Hudaismong Ortodokso. Hudaismong Hasidiko Makabagong Ortodokso Ang Makabagong Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi na. na tuluyan pa ring nagsasanib sa ilang mga isyu. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. Hindi tulad sa mga denominasyong Kristyano.

hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyono panahon. Mahāyāna.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay . at Vajrayāna (uri ng Budismo sa Tibet). nahahati ang Budismo sa tatlong pangunahing tradisyon: Theravāda (Sanskrit: Sthaviravāda). Budismo Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao. at naikalat sa Gitna. nangangahulugang: "ang landas o batas ng naliwanagan o ng gising")Ito ay isang relihiyo o pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Siddhārtha Gautama o mas kilala bilang Buddha na mamuhay marahil noong ikalimang siglo. Timog-Silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo. at. Binibigyangtanaw ng mga Masorti ang mga rabino ng kasalukuyan bilang kasingmabisa ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo. Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha. Ngayon.

at naikalat sa Gitna. ang Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha). na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Hiyas (o Three Jewels): ang Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat).Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. ngunit meron ring mga na nasa ibang lupalop ng daigdig. . Nakatira sa Asya ang karamihan sa mga Budista. Timog-silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. • Paniniwala: Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo. at ang Sangha (Pamayanan ng mga Budista). Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Alahas (o Three Jewels) • • • Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat) Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha Sangha (Pamayanan ng mga Budista). at. Kasaysayan: Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. Sinasabing 230 hanggang 500 milyon ang bilang ng mga Budista sa mundo.mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao.

Mga istatwang kumakatawan sa mga budistang nagbibigay ng papuri kay Buddha. Kristiyanismo .

Ang relihiyong ito ay itinayo ni Kristo sa Israel. sumasampalataya. "Christianismos") bilang pangalan ng pananampalataya kay Kristo. Ito ay ang pinakamalaking pananampalataya sa buong daidig na may higit kumulang sa 2. mananampalataya. ay may kahulugang "kabilang kay Kristo" o "pagmamay-ari ni Kristo". subalit ang karamihan ng mga kasapi ay may mga magkakahawig o magkatulad na mga doktrina. Sa diwa ng Kristiyanismo. apostol.Ang Kristiyanismo ay isang relihiyong monoteista (naniniwala sa iisang Diyos lamang) na nakabatay sa buhay at turo ni Hesus ng Naẕrat ayon sa isinulat ng kanyang mga tagapagsunod sa Bagong Tipan. "Christianos" Strong's G5546). Sa kasulukuyan. o naniniwala . lalo na sa Tsina at Timog Korea Nagsimula ang Kristiyanismo bilang sangang-katulad ng Judaismo at kasama ang Bibliang Hebreo bilang Lumang Tipan sa mga banal na Kasulatan nito. Mga Paniniwala Ang mga iba't ibang pangkat o kung tawagin ay mga "Simbahan" sa loob ng Kristiyanismo ay may magkakaibang pananaw ukol sa relihiyong ito. itinatalaga ang Kristiyanismo bilang isang Pananampalatayang Abrahamiko. ang Pilipinas at sa Oceania at tumutubo na sa Asya. Ngunit maraming mga sanga ang relihiyong ito. • Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano Ang pangalang Kristiyano (Griyegong Χριστιανός.kasama at katulad ng mga katagang alagad. lahat ng mga kasapi rito ay naniniwala sa Diyos. kapag ginamit ang salitang Kristiyano .1 bilyong taong kasapi nito. o mga paniniwalang opisyal. Ang Bagong Tipan ng Bibliya ay tinitingnan bilang tala ng Ebanghelyong ipinahayag ni Hesus. Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na si Hesus ay ang anak ng Diyos at ang Mesias na pinaghulaan ng mga sugo sa Lumang Tipan. Ginamit ni Simon Pedro at Haring Agrippa ang katawagang Kristiyano. na naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioke na kilala rin bilang Antioque o Antioch (Gawa 11:26). Katimugang Afrika. kasama rin ng isda. ito ay malakas sa Europa. mga Amerika. Isa sa mga pinakakilalang mga sagisag ng Kristiyanismo ay ang krus. Si San Ignacio ng Antioch ang unang gumamit ng "Kristiyanismo" (Χριστιανισμός. Tulad ng Judaismo at Islam. o "Icthys" kung tawagin. disipulo.nagpapahiwatig ito ng pagtitiwala at pagsunod kay Hesukristo. nanalig. Kasama rito ay ang: .

nailigtas mula sa kasalanan.Hesukristo Mga halimbawa ng mga relihiyosong bagay sa Kristiyanismo-Katoliko: Bibliya. sapagkat ang sentrong paniniwala ng Kristiyanismo ay sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus. Christos). Pinaniniwalaang si Hesus. ang karamihan sa mga Kristiyano'y naniniwala na siya ay Diyos na nagkatawang-tao at "tunay na Diyos na nagkatawang tao". at rosaryo. krusipiho. at nakamit ang buhay na walang hanggan. Sa pangalan pa lamang na "Kristiyanismo. ang mga makasalanan ay bumalik na sa Panginoon. Sa halip ng mga debate ukol sa tunay na pagkatao ni Hesus. na mula naman sa Griyegong Χριστός. at ang kaniyang pagparito ay ang katuparan ng mga propesiya ng Lumang Tipan. Iba ito mula sa konsepto ng Mesias ng mga Hudyo. Islam . halatang ang pinakasentro ng teolohiyang Kristiyano ay ang paniwalang si Hesus ay ang Mesias (Hebreo: ‫ .משיח‬māšiáħ) o ang Kristo (hango sa salitang Kastilang ַ ִָ ׁ "Cristo". bilang Mesias. ay ang Manunubos at Hari ng sangkatauhan.

Naniniwala ang mga tagasunod. Islam (Arabo: ‫ . nagsimula siyang mangaral. Mismong ang tribo ni . • • Kahulugan Pinakapayak na kahulugan ng Islam ang "pagtanggap at pagpapasailalim o pagsuko sa kagustuhan ni Allah. Noong nasa gulang na apatnapu na si Muhammad. kilala bilang mga Muslim. kasama ang Kristiyanismo at Hudaismo. kinikilala ng mga Muslim bilang propeta ng Diyos. nagkaroon siya ng pangitain kung saan tinawag siya ni Arkanghel Gabriel upang magturo ng salita ng Diyos. kaya't malapit na kamaganak ito ng dalawang huling pananampalataya. Kasaysayan Tagapagtatag Si Muhammad. Pinag-ugatan ng Hijra ng salitang Hegira o "Taon ng Emigrasyon" (ito ang unang taon sa kalendaryong Muslim). "pagsuko (sa kalooban ng Diyos)" ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo.” Maaari rin itong mangahulugang "pagtutuon" o "paglalaan" (dedikasyon) sa Diyos.Kaligrapiya na nagsasabi ng Allah.السلم‬al-islām). Noong 613. Nagsimulang makatanggap si Muhammad ng mga pahayag mula sa Diyos noong 610. Nagbuhat ang simulain ng Islam bilang sumisibol na relihiyon mula pa noong 622. nang maganap ang Hijra na nangangahulugang "emigrasyon" o pangingibang bayan. Nilisan ni Muhammad at ng kanyang mga tagasunod ang Mecca dahil sa mga Arabong sumasalungat o lumalaban sa kanyang mensahe. Isang Abrahamikong relihiyon ang Islam. ang tagapagtatag ng pananampalatayang Islam. na ipinahayag ng Diyos (Allah sa Arabo) ang kanyang banal na salita diretso sa sangkatauhan sa pamamagitan ng maraming mga naunang mga propeta. at ni Muhammad na siyang huling propeta ng Islam.

sapagkat natatakot silang napakaraming mga pagbabagong gagawin ito sa kanilang mga buhay. kaya't hindi sila dapat na pangalanan alinsunod sa pangalan ni Muhammad.000 mga kawal. Nangangahulugan ang Muslim bilang ang "mga pumapasailalim" o "mga taong ibinibigay ang kanilang sarili sa Diyos". Hindi niya ito sinira sapagkat may kaugnayan ito sa kapanahunan ni Abraham at Ishmael. Napagbago niya ang kalooban ng mga tao upang yakapin ang Islam. . Nagtungo sina Muhammad at kanyang mga tagasunod na naniniwala sa Koran sa oasis ng Yathrib. Kilala ang mga sumasampalataya sa Islam bilang mga Muslim. Pinanatili lamang niya ang Kaaba (Arabe para sa "kubo"). Sa Islam. ang pinakaninuno ng mga Arabo dahil sa kanyang anak na lalaking si Ismael. Siya rin ang ninuno ng mga Hebreo dahil sa kanyang anak naman na lalaking si Isaac. Winasak rin niya at ng kanyang mga sundalo ang mga idolo o anito. kinakailangang mamuhay ang mga Muslim ayon sa mga patakarang ng pamumuhay na itinalaga ng Diyos at sa nakasaad sa mga pahayag na dumaan sa Arabong propetang si Muhammad noong nabubuhay pa siya. dahil ito ang taon kung kailan nagbalik si Muhammad sa lungsod ng Mecca. ngunit mas ninanais ng mga sumasampalataya sa Islam na tawagin sila bilang mga Muslim o Moslem. naging matatag na ang pagkakalunsad ni Muhammad ng kanyang bagong relihiyon. Mga Muslim Mga nagdarasal na Muslim. Ilan sa mga kadahilan kung bakit mas gusto nilang tawagin silang mga Muslim ang kanilang pagsamba lamang sa Diyos. na kapwa mga karaniwang ninuno ng mga Hudyo at ng mga Arabo. Kaugnayan kay Abraham Si Abraham. nilusob at tinaban ni Muhammad ang lungsod. ang maliit na gusaling dating kinalalagakan ng mga idolo.Muhammad ang hindi nagkagusto sa mensahe ng Koran. na nakilala sa paglaon bilang Medina o ang "Lungsod ng Propeta". sa loob ng isang moske. na nabanggit sa Tora ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya. Noong 630. Dahil dito tinatawag rin ang mga Muslim bilang mga Mohamedano. hindi sa kay Muhammad at dahil na rin sa marami nang iba pang mga Muslim bago pa dumating si Muhammad. Kasama ang 10.

isang pinunong Muslim. ang Koran ang mga pahayag ng Diyos. Nahahati ang mga kapitulong ito sa mga taludtod o taludturan. nagpadala ang Diyos ng isang maensaheng hindi mababago ninuman. Isinaayos at isinabatas ni Uthman.Para sa mga Muslim. Nangangahulugang "mga pagsasabi" o "mga pagbigkas" (resitasyon) ang salitang Koran. Nagsasabi ang mensaheng ito ng kung ano ang dapat nilang malaman upang sumaya sila sa mundo at sa kabilang buhay. isa lamang sa kanilang mga propeta si Hesus. Para sa mga Muslim. . At si Muhammad nga ang taong pinili ng Diyos upang maging kanyang propetang mensahero o tagapagbalita. Binubuo ang Koran ng 114 na mga kabanata o mga surah. Ang Koran Naitala ang mga pangaral ni Muhammad sa Koran. ang Koran. Tinutukoy nito ang mga instruksiyon o kautusan ni Arkanghel Gabriel kay Muhammad noong 610 na bigkasin ang pangalan ng Diyos o sambitin ang pangalan ni Allah. ang banal na aklat ng Islam. Para rin sa paniniwalang Muslim. Hindi sila tinataguriang mga Kristiyano dahil hindi sila naniniwalang anak ng Diyos si Hesus.

at tinatawag na Guru Granth Sahib ang kanilang banal na aklat. na pinagdiriwang ng Vaisakhi. . The Harimandir Sahib. kung kailan sinimulan ni Guru Gobind Singh. Tinatawag na mga Sikh ang mga nananampalataya nito. kung kaya't ito ang ika-limang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Sinimulan ang Sikhismo noong 1469 ni Guru Nanak Dev. Popular sa Asya. Nagkaroon ito ng bukod na katangian noong 1699.Sikhismo Ang Sikhism ay isang monoteyistikong relihiyon. at nangangailangan na sundin ng mga sikh ang limang mga "K". isang sagradong temple para sa mga Sikhs. mayroon itong 20 milyon mga tagasunod. kilala bilang Golden Temple. ang una sa "Sampung mga Guru". o isang anyo ng pananampalatayang naniniwala sa iisang Diyos. Tinatawag din itong kapanganakan ng Khalsa. ang ikasampung ang pagbibinyag kasama ni Khande di Pahul.

Naniniwala rin ang mga maka-Konpusyanismo sa isang matagumpay na rebolusyon. Pinahahalagahan ng Konpusyanismo ang pamilya bilang taga-hubog ng moralidad. Kasama sa jen ang "pagnanais na makatulong sa iba na maabot nila ang kanilang hangarin'. Tsino: 儒 家 . isang sinauang paham at pilosopong Tsino. Inihahalintulad ang pamilya sa isang paaralan kung saannatutuhan nang bata ang mga responsibilidad at pribilehiyo na mararanasan sa labas ng tahanan. Ang Konpusyanismo ay ang pamamalakad ng tao sa halip na batas. asawang lalaki at asawang babae. Kaya ang mga abnormal lamang at ang hindi "natural" na tao ang namumuhay sa labas ng mga pamayanan. pinyin: rú jiā) ay isang sinaunang sistemang pang-etika at pampilosipiyang Tsino na unang pinaunlad mula sa mga turo ni Confucius. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at maayos na relasyon ay higit na mahalaga kaysa konsepto ng labis na pagpapairal ng karapatang pang tao. "pusong makatao" at "makatuwid na kaugalian". Ang pakikisalamuha sa kapwa tao ang pinakamahalaga upang mabuhay sapagkat sa lipunan lamang malalaman ng tao sa lipunan ay tinatawag na "jen". Itinuturo nito ang tao ay sadyang itinulak ng tadhana upang makisalamuha sa kapwa tao sa lipunan. Dahil dito. at lahat ng relasyon maliban sa huli ay nangangahulugan ng pagkilala ng awtoridad ng isang tao sa nakabababa sa kanya. Ang nakabababa ay may tungkulin sumunod nang may pagmamahal at katapatan sa nakakataas sa mantalang ang nakatataas ay may tungkuling magpakita ng responsibilidad ng may pagmamahal ng nakakababa sa kanya. Subalit maisasakatuparan ng nagsabing awtoridad ng may responsibilidad at pagmamahal.Konpusyanismo Ang Konpusyanismo (Ingles: Confucianism. Tinatawag itong "utos ng langit" (mandate of heaven) sa katauhan ng . matandang kapatid at nakakabatang kapatid. "simpatya". Ipinaliwanag ang salitang ito bilang "pagiging mabuti at mapagbigay sa nangangailangan". ama at anak.at kaibigan sa kaibigan. ipinanukala na Konpusyanismo ang tamang aksyon na makikita sa pagtupad sa mga tungkulin sa lipunan: Pinuno at mga tagasunod.

Emperador sa nasasakupang mamamayan 2. Nakakatandang kapatid na lalaki sa nakababatang kapatid na lalaki 5. Naniniwala si Confucius na ang katangiang ito ay mas malilinang sa loob ng paaralan o sa pamamagitan ng isang mabuting edukasyon. Bukod pa sa pag-aaral ng kanyang mga aklat. Ito ang obra niyang "Ang Limang Klasika". lubhang nakatulong ang kanyang mga akda. Gayundin ang pamumuhay ng moderasyon at pamumuhay ng malayo sa kalabisan. Gayundin ang pamumuhay ng moralidad. Republikang Popular ng Tsina. Pangunahing interes din ni Confucius na ang pagsasaalang-alang sa tamang pagkilos at pananagutang nakabatay sa limang pangunahing pakikipag-ungnayan ng tao. Kapag ang paggalang na ito ay sinunod ng lahat. Makikita ito sa kanyang iba pang mga lathain. nagiging matuwid para sa kanila ang mabilis na pagbabago maaaring gawin ng estado bilang utos ng langit. sa kanyang mahigit 40 taong pagtuturo. Si Confucius ay nagsilbing guro sa mga taong kabilang sa relihiyong ito. Asawang lalaki sa awasang babae 4. ang Ch'un Ch'iu o Aklat ng Tagsibol at Taglagas. Una rito ang Shih Ching o Aklat ng mga Tula. Bilang anak ng langit. . Ama sa anak na lalaki 3. ang Shuh Chingo Aklat ng Kasaysayan. Isang templo ng Konpusyanismo sa Wuwei. Binigyang-diin din ni Confucius ang usapin ng moralidad. at ang huli ay ang Li Chi o ang Aklat ng Ritwal. Lahat ng ito ay makikita sa loob ng ng pamilyang nagbibigay-diin sa konsepto ng herarkiya (antas) na nagangahulugan ng pagsunod at respeto sa nakatataas at pagkilala naman sa karapatan at papel ng nakakababa. Tinagurian niya ang katangiang ito na pagiging isang "edukado" o Chuntzu. Kaibigan sa kaibigan Tungkulin ng nasa ilalim na sundin at igalang ang nakatataassa kanya. Ang Limang ugnayan ng tao ay ang mga sumusunod: 1. Mayroon ding I Ching o ang Aklat ng Panghuhula.emperador. binigyang-diin din ni Confucius ang paglinang ng katangiang maging isang tunay na "maginoo". asahang magkakaroon ng katahimikan at katatagan sa lipunan.

sakit at problema ng tao ay resulta ng di pagsunod sa paraan ng kalikasan. Nangangahulugan ang salitang 道 . Pangkalahatang nakatuon ang kaisipang Taoista sa kalikasan. pagdurusa. kaisahan ng mga tao-kosmos ( 天 人 相 应 ). Ang tao ay dapat umayon sa kalikasan. Ang mga karagatan at ilog ay kinalalagyan. kawalang-kamatayan at pagka-kusang-loob. Ang tao ay maihahalintulad sa “isang bagay na walang hugis at porma”. ay tumutukoy sa iba't ibang magkakaugnay na pang-pilosopiya at pang-relihiyon na mga tradisyon at kaisipan. mahabang buhay. . Taoist Temple sa Hong Kong. Kaya makapangyarihan ang tao dahil mapagkumbaba ito. Naimpluwensiyahan ang Silangang Asya ng mga tradisyon na ito sa loob ng dalawang libong taon at lumaganap sa Kanluran. wu wei (aksyon sa pamamagitan ng walang aksyon). depende sa iskima ng romanisasyon) bilang "landas" o "daan". patitimpi. at kababaang-loob. bagaman may mga ibang basal na kahulugan ito sa ibang pambayang relihiyong Tsino at pilosopiya. salitang Tsino na ang ibig sabihin “ang daan”. kalusugan. mula Tsinong Daojiao 道 教 (binibigkas dào (tulong·impormasyon) jiào (tulong·impormasyon)). Naniniwala ang Taoist na pinakamahalagang mamuhay sa natural na pamamaraan. Ang mga paghihirap.Taoismo Ang Taoismo. Tao (o Dao. Binibigyan din ng kagandahang-asal at etika ng Taoismo ang Tatlong Hiyas ng Tao: pagkahabag. kalayaan.Ang Pangalang Taoism ay nagmula sa tao. Ang tao rin ang nagbibigay ng pwersa sa lahat ng nilalang.

minsang mapalaya mula sa katawan. yoga at iba pang awsteridad para sa layuning pagninilaynilay o meditasyon.C. Itinaguyod din ng relihiyong Jainismo ang sukdol na asetismo. Ang pagdadalisay ng kaluluwa ang layunin ng eksistensya. ay makapamumuyhay sa walanghanggang kaluwalhatian at malaya magpakailanman. sapagkat ang dalisay na kaluluwa. Sa loob ng 12 taon.) na sa edad na 30 ay nagwaksi ng kanyang pamilya at naging asetiko. . 5. Nagmamaskara sila para takpan ang bibig at ilong upang maiwasan ang dikinukusang paglanghap sa maliliit na insekto. pag-aayuno. 4. Ang nagtatag ng Hainismo ay si Vardhamana na kilala bilang Mahāvirā 599-527 B. Itinuro niyang ang lahat ng bagay sa daigdig. materyal man o hindi. 2. 3. naging aktibo siya sa paghahanap ng katotohanan at lubos na nakapagtamo ng kamulatan habang nagninilaynilay. ay may kaluluwa. May limang panata ang sinusunod ng mga Hain (binabaybay na Jain sa Ingles: 1. karalitaan (Aparigraha) kabirhenan (Brahmacharya) katapatan (Asteya) katotohanan (Satya) kawalang-karahasan (ahimsa) Ang panata sa kawalang-karahasan (ahimsa) ay siyang tunay na obsesyon ng mga Hain. Ang kadalisayan ay matatamo sa pamamagitan ng kaalaman at balanseng buhay.Hainismo Ang Hainismo (mula sa Ingles na Jainism) o Jain Dharma (जैन धमर) ay isa sa mga matatandang relihiyon sa mundo na nagmula pa sa Antigong India.

Ngunit may sumasamba rin tuwing Huwebes at Sabado. Karaniwan tuwing Linggo ang pagtungo ng karamihan sa kanila sa simbahan. Ang pagpili ng nais na relihiyon ay isa sa karapatan ng tao. Iginagalang din ang paraan ng pagsamba ng kapwa-Pilipino . Ibat' iba ang relhiyon ng mga Pilipino. Kung kaya't sila ay nagsisimba sa iba't ibang araw. Nagpapasalamat din sila sa pamamatnubay Niya. Iba't iba ang paraan ng pananampalataya at pagsimba ng mga relihiyon sa kanilang bansa. Iginagalang ang iba't ibangsimbahan. Sinasamba pa nila Siya. Nananalangin sila sa Kanya. Nagpapasalamat sila sa mga ibinigay Niyang biyaya sa kanila.Ang mga Relihiyon sa Pilipinas Ang mga Pilipino ay may paniniwala sa Diyos.

) Chinese .hindi nakalathala .000 (1998) . .128. (1990) .1. Walang Relihiyon Protestante El Shaddai .212.hindi nakalathala . (2001) 4.80% ng pop.8.277 (1990) . Ibang pang Denominasyon ng mga .0.134 (1999) .181.241 (2000) Union Conf.8% ng pop.Grupo Tantiyang Bilang ng mga Nanamplataya 1. .000.1. (1990) Kristiano 3.14.000 (2002) Mula sa iba-ibang literatura.1 % ng pop (1990) .000 (2002) .574.hindi nakalathala .5 milyon (2001) Church of the Nazarene .000 (1998) Iglesia ni Cristo (Church of Christ) 3.hindi nakalathala (1918). pakibasa ang mga pangungusap sa ibaba tungkol sa mga bilang mga nanampalataya. .5.3 % ng pop.2% ng pop.1% ng pop (1996) Hindu Mennonites Philippine Episcopal Church United Church of Christ in the Philippines Evangelical Baptist World Alliance Methodist Judaism Ang Dating Daan Worldwide Church of God Jehovah's Witnesses Unitarian Assemblies of God (Ilocos Norte) God World Missions Church Presbyterian Lutheran Church in the Philippines Mount Banahaw Holy Confederation Rizalista Aglipayan Church) (Philippine . (1990) .hindi nakalathala .000 (1999) Saints Seventh-Day Adventists (Central Phil.hindi nakalathala Independence 13% ng pop 2.7% ng pop.389.hindi nakalathala . Katutubong Paniniwala 5.000 (1999).7% ng pop.1. (1990) .0.hindi nakalathala . Muslim/Islamic .hindi nakalathala .25. .643 (1998) .60.365 (1998) .1% (1995) .250 (1998) . (1998) 2. Romano Katoliko .081 (1998) Church of Jesus Christ and the Latter Day .hindi nakalathala . Buddhists 6.higit sa 2 milyon sa Metro Manila (2000) Philippine Benevolent Association (PBMA) Missionary .

[1] May tinatayang mga 5 hanggang 6 na milyong mga Bahá'í sa buong mundo sa higit sa 200 mga bansa at teritoryo .Pananampalatayang Bahá'í Ang Pananampalatayang Bahá'í ay isang monoteistikong relihiyon na tinatag ni Bahá'u'lláh noong ika-labing-siyam na siglong Persia. na binibigay diin ang espirituwal na pagkakaisa ng sangkatauhan.

ang Shinto ay kadalasang sinasalalin bilang "Ang Paraan ng mga Diyos". ngunit ang iba ay nagpapakita ng mas malaking bagay na natural at proseso: halimbawa. ang Diyosa ng araw. ang namumunong katawan ng mga Bahá'í. Israel Shinto Ang Shinto ( 神 道 ) ay ang katutubong relihiyon ng Hapon at dating naging relihiyon ng estado. Ito ay kinapalolooban ng pagsamba sa kami( 神 ). o ang bundok Fuji.Luklukan ng Pangkalahatang Bahay ng Katarungan (Seat of the Universal House of Justice. Ang ibang kami ay lokal at maaaring ang mga espiritu/ o ang henyo ng isang partikular na lugar. Si Amaterasu. . Sa madaling salita. na ang kahulugan ay isang paraang pilosopikal (tulad ng panulat ng mga Intsik na sa salitang Tao). ito ay binibigkas bilang "kami") at "道" (tō). in Haifa. Ang shinto ay isang sistemang may paniniwalang animistiko. o mga diyos. Ang salitang Shinto ay nabuo sa dalawang pinagsamang kanji: "神" (Shin) na ang kahulugan ay mga diyos at espiritu (kung babasahin ito ng mag-isa.

ang mga kasanayan at pangaral. Maaring mamili ang tao ng kanyang paniniwalaan at . at ang iba naman ay makikita na lamang sa mga gawaing tulad ng omikuji (isang uri ng pang-huhula) at sa Bagong Taon ng mga Hapones. Bahagi ng katuruan ni Zoroaster si Ahura Mazda na sumisimbulo sa kabutihan.liwanag at pagkabusilak at si ahriman naman ang pinagmulan ng kasakiman. by Kobayashi Eitaku. Si Ahura Mazda ang pinaniniwalaang diyos ng kabutihan.Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.Si Ahuru Mazda ang pinagmumulan ng katotohanan. At si Ahriman na sumisimbulo sa kasamaan. na minsang naging prominente noong kasagsagan ng digmaan. Izanami-no-Mikoto and Izanagi-no-Mikoto. ay hindi na itinuturo at sinasanay sa ngayon. Ang katayuan ng Shinto bilang relihiyon ng estado ng Hapon ay nawala. Ang kanilang paniniwala ay ukol sa kabutihan at kasamaan.kadiliman at kasamaan. late 19th century Soroastrismo Ang Soroastrismo ay isang relihiyon na itinatag ni Zoroaster na mula sa Persya na ngayo'y Iran.

Kung pipiliin niya ang kabutihan.Kung kasamaan naman ang pipilliin niya.pamumuhay. Animismo Sir Edward Tylor ang responsible sa pagbuo ng ibig sabihin ng animism sa anthropology ngayon. .mararanasan niya ang kamatayan pagkatapos ay kahirapan at kadiliman.gagantimpalaan siya ng walang hanggang buhay. The Zoroastrian Atash Behram of Yazd. Iran.

Isang practitioner ng shamanism ay kilala bilang isang salamangkero (binibigkas / ʃɑ ː mən / "Shah-tao" o / ʃeɪmən / "Shay-tao" ). o iba pang mga entidad ng kapaligirang likas[4]. Sinasabi rin dito na may kani-kaniaya o angking kaluluwa ang mga bagaybagay. Karamihan sa mga pananampalatayang nagbibigay-diin sa animismo ay mga relihiyong-bayan. . Thomas Aquinas. isa itong paniniwala sa kapangyarihan at lakas ng kaluluwa. Alleviating traumas naaapektuhan ang kaluluwa / espiritu restores ang pisikal na katawan ng mga indibidwal na balanse at pagkabuo. mga halaman. Shamans ay sinabi sa paggamot sa ailments / sakit sa pamamagitan ng pagkukumpuni ng kaluluwa. katulad ng sari-saring mga anyo ng Shamanismo. sa mga heograpikong katangiang katulad ng mga bundok o mga ilog. o ilang daloy ng Hinduismo. Ang panunumbalik ng mga resulta ng balanse sa mga aalis ng mga sakit. Aristotle. mga tunay na pangalan. Sa kahabaan ng kasaysayan ng Europa. at mga tao. relihiyoso. Shamanism encompasses ang paniniwala na shamans ay tagapamagitan o sugo sa pagitan ng mga tao ang mundo at ang espiritu mundo. mga likas na kaganapang katulad ng kulog. maaaring paniwalaan ding may mga kaluluwa ang mga konseptong walang tiyak na anyo o abstrakto. Bukod dito. kasama ng iba pa. nagmuni-muni ang mga pilosopong katulad nina Plato. Ang salamangkero din pumapasok sobrenatural realms o sukat upang makuha ang solusyon sa mga problema afflicting ang komunidad. "buhay") ay isang paniniwala na nagsasabing mayroong puwersang hindi materyal na nagpapakilos sa kapaligiran. na umiiral ang kaluluwa sa mga hayop. Sa animismo. na siya namang nakakaapekto sa mga tao mundo.Ang animismo (mula sa Lating anima o "kaluluwa". ngunit maging sa mga halaman. Shinto. na isang proposisyong kilala rin bilang hilosoismo sa pilosopiya. o espiritwal na umiiral ang mga kaluluwa o mga espiritu hindi lamang sa mga tao at mga hayop. Shamanism Shamanism ay isang antropolohiko kataga ng sanggunian ng isang hanay ng mga paniniwala at mga gawi tungkol sa komunikasyon sa mga espirituwal na mundo. Salamangkero ay nagpapatakbo lamang sa loob ng espirituwal na mundo. Shamans maaaring bisitahin ang iba pang mga daigdig / sukat na magdala ng gabay sa mga naligaw ng landas at kaluluwa upang magpaunlad sakit ng mga tao kaluluwa na dulot ng mga dayuhang elemento.[3] Isa itong ideyang pilosopikal. mga bato. katulad ng mga salita. o mga metapor sa mitolohiya.

pagpapakita ng isang babaeng salamangkero malamang ng etnisidad Khakas. .Russian postcard batay sa isang larawan kuha sa 1908 sa pamamagitan ng SI Borisov.