Ang Asya ay ang pinakamalaking kontinente at may pinakamaraming bilang ng tao sa mundo.

Ito marahil ang dahilan kung bakit mayroon iba’t ibang uri ng relihiyon na nabuo noon pa man. Ang Asya rin ang pinagmulan ng pinakaunang relihiyon kasama na ang Hinduismo, Buddhismo, Sikhismo, Confucianismo, Taoismo, Kristyanismo, at Jainismo at iba’t iba pang paniniwala na nabuo sa kontinenteng ito.

Hinduismo

Ang Hinduism ay kilala rin bilang Hindū Dharma o Vedic Dharma sa mangilan-ngilang modernong wikang Indian tulad ng Hindi, Bengali at iba pang kontemporaryong Wikang Indo-Aryan, at ganun din sa iba’tibang dilang Dravidian tulad ng Tamil at Kannada. Ito ay ang relihiyong magsimula sa India. Ang ibig sabihin ng salitang-ugat nito na Hindu ay India. Ang Hinduismo (Sanskrit: Sanātana Dharma o "walang-hanggang batas") ay isang relihiyon na nagsimula sa kontinente ng India. Ang salitang Hindu ay nangangahulugang India. Kaakibat sa pundasyon ng sibilisasyon ng Vedic, hindi pa alam kung sino ang nagpaumpisa nito.Sinasabi na ang mga Asyano ang nagpasimula

nito at kanilang itinuro sa Kabihasnang Vedic. Ito ay kinokonsiderang pinakalumang "extant" na relihiyon sa buong mundo. Ang relihiyong ito ay may mahigit kumulang sa isang bilyong tagasunod kung saan ang 890 milyon ay nakatira sa India at kinukunsidera ding pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo, sumusunod lang sa Kristyanismo at Islam. Ang mga bansang may malaking papulasyon ng Hinduismo ay Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay ang Brahman, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib sa Brahman. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang mas mababang nilalang. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ng Brahman. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha, Vishnu ang Tagapangalaga, at Shiva ang Tagawasak. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni, diyos ng apoy; Indra, diyos ng bagyo; Ganesha, diyos na may ulo ng elepante; Laksmi, diyosa ng magandang kapalaran; at Vasanti, diyosa ng kaligayahan o kasayahan. Lahat-lahat, ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos, na kung tawagin ay teokratik. Kasaysayan: Magpahanggang ngayon ay wala pang nakakaalam kung sino ang nagpasimula ng paniniwalang ito. May mga nagsasabing ang mga Asyano ang nagpasimula nitona kanila namang itiinuturo noon sa kabihasnang Vedic. Sinasabing ang relihiyong ito ay ang pinakalumang “extant”na relihiyon sa buong mundo. Ito ay kinukunsidera na pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo sapagkat mayroon ito na halos humigit kumulang sa isang biyong tagasunod. Ang pinakamarami ay nasa India, na humigit kumulang 890 milyong tagasunod. Mayroon rin sa bansang Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Paniniwala: Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay si Brahma, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib kay Brahma. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang

mangangalakal at manggagawa). itinatawag na "mga hindi mahahawakan" o "mga hindi masasaling" ("mga hindi mahihipo"). at Shiva ang Tagawasak. . Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan. Hindi sila pinababayaang gumamit ng mga pampublikong paliguan. Laksmi. Ang mga tao ay hinati sa mga antas na panlipunan. o kumain sa mga pampublikong kainan dahil ang paghipo lamang sa isang "hindi mahahawakan" ay pinaniniwalaang marumi para sa isang may antas. Ang mga di kabilang sa anumang antas ay mga patapon. diyos ng bagyo. Indra. Sistemang Kaste Ang Sistema ng Antas ay bahagi ng Hinduismo. Sila ang gumagawa ng maduduming trabaho katulad ng paglilinis ng kalsada. ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos. Vishnu ang Tagapangalaga. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha. Ang ilog na ito ay sinasabing may banal na tubig. Ang nasa mataas na antas ay hindi pinapayagang mag-asawa o mamuhay kasama ng nasa mababang caste. na kung tawagin ay teokratik. ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ni Brahma. diyos ng elepante. diyosa ng magandang kapalaran. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni. gaya ng: (1) Brahmin (pari at mga iskolar). diyos ng apoy. Lahat-lahat. Banal na Ilog Ang banal na ilog ng mga Hindu ay ang Ilog Ganges na matatagpuan sa India. at Vasanti. at (4) Sudras (manggagawa at alipin). (3) Vaishyas (magsasaka. pumasok sa mga templo. Ganesha. Ang Omkara. pagkolekta ng basura atbp. isa sa mga sagisag ng Hinduismo.mas mababang nilalang. (2) Kshatriyas (maharlika at mandirigma). diyosa ng kaligayahan o kasayahan. Napakahirap ng kanilang buhay sa kanilang sariling mga nayon at lungsod.

Sa kasaysayan. na bagaman ibaiba ang mga pananaw ay nananatili pa ring nagkakaisa. na tinatawag na menora. Hudaismong Askenasi Ang Hudaismong Askenasi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa hilagang Yuropa. Ebreo: ‫ .Ang Hudaismo (Kastila: ju·da·ís·mo. sa kasalukuyan ang kanilang simbolo ay ang isang aranyang may pitong sanga. na mas susceptible sa pagbubukod mula sa mas malawak na lipunan. Ang kanilang naging simbolo ay ang Bituin ni David. May iba’t ibang pagkaunawa ang bawat isa sa kung anong mga prinsipyo ng paniniwala ang dapat angkinin ng isang Hudyo. mas naging kaugalian ng mga Separdi na makihalubilo sa pangkalahatang populasyon kung ihahambing sa mga Askenasi. Hudayka Ang Hudaismong Separdi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa timog Yuropa. Isa ito sa mga kaunaunang naitalang pananampalatayang monoteista at isa rin sa mga pinakalumang tradisyong pampananampalatayang sinusundan pa rin hanggang sa ngayon. Sa mga nakaraang dalawang dantaon nahati ang mga Hudyo ng hilangang Yuropa sa ilang mga kilusan o denominasyon. dulot ito ng magkakaibang klimang pangkultura at pampananampalataya na kinagalawan ng dalawang pangkat na ito. kasama na ang Kristyanismo at Islam. ito ang kabaliktaran ng sitwasyon sa mga Hudyong Separdi. Mediteraneo.יהדות‬yahedut) ang kulturang pampananampalataya ng mga Hudyo. at kanluran at gitnang Asya. Sa gayon. Ang doktrina at kasaysayan ng Hudaismo ay ang pinakamalaking bahagi ng batayan ng ibang mga pananampalatayang Abraamiko. naging isang pangunahing pwersa ang Hudaismo sa pagsasahugis ng daigdig. at kung paano dapat mamuhay ang .

na Ang Hudaismong Haredi (Ebreo: ‫" . halimbawa. Gayumpaman. bilang isang katawang nagbabago at . Hindi pambihira. tulad ng anumang tradisyong buhay. Hindi nito tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. naiiba ito sa Ortodoksya sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. tulad ng Hudaismong Haredi. ang pagsimba ng isang Hudyong Masorti sa isang sinagogang Ortodokso o Repormista. Kilala rin sila bilang ang mga Ultraortodokso. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. Hudaismong Repormista Ang Hudaismong Repormista ang kauna-unang modernong sangay ng Hudaismong Askenasi. Hindi tulad sa mga denominasyong Kristyano. bilang isang katawang nagbabago at hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyon o panahon. hindi pundamental na napapaghati ng mga pagkakaibang pandoktrinang ito ang mga kilusang Hudyo. Gayumpaman. Hudaismong Hasidiko Makabagong Ortodokso Ang Makabagong Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi na. tulad ng Hudaismong Ortodokso. Hudaismong Masorti Ang Hudaismong Masorti o Hudaismong Konserbador/Konserbatibo ang kilusang Askenasi na. Nagmula at napaunlad ang kilusang ito sa Alemanya at ngayon ito ang pinakamalaki sa Hilagang Amerika. naiiba ito sa Haredismo sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. Maaari itong tukuyin bilang Hudaismong Progresista[/Progresibo. habang sa Nagkakaisang Kaharian binubuo ng Hudaismong Repormista at Hudaismong Liberal ang Hudaismong Progresista.isang Hudyo. sila ang kilusang pinakamalapit sa Hudaismong Separdi. na tuluyan pa ring nagsasanib sa ilang mga isyu. Hudaismong Ortodokso Ang Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi naniniwala sa tradisyonal na interpretasyon ng Hudaismo. tulad ng anumang tradisyong buhay. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo.יהדות חרדית‬Hudaismong takot") ang sangay ng Ortodoksiya na may makitid na interpretasyon ng Hudaismo. Sa ganito.

Timog-Silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. nahahati ang Budismo sa tatlong pangunahing tradisyon: Theravāda (Sanskrit: Sthaviravāda).Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay . Budismo Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo. at.hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyono panahon. at naikalat sa Gitna. nangangahulugang: "ang landas o batas ng naliwanagan o ng gising")Ito ay isang relihiyo o pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Siddhārtha Gautama o mas kilala bilang Buddha na mamuhay marahil noong ikalimang siglo. Ngayon. Mahāyāna.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao. Binibigyangtanaw ng mga Masorti ang mga rabino ng kasalukuyan bilang kasingmabisa ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon. at Vajrayāna (uri ng Budismo sa Tibet). Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha.

• Paniniwala: Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo. Nakatira sa Asya ang karamihan sa mga Budista. ang Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha).Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Alahas (o Three Jewels) • • • Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat) Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha Sangha (Pamayanan ng mga Budista). Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. at ang Sangha (Pamayanan ng mga Budista).Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. Timog-silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. at naikalat sa Gitna. Sinasabing 230 hanggang 500 milyon ang bilang ng mga Budista sa mundo. Kasaysayan: Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha. na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. . at. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Hiyas (o Three Jewels): ang Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat).mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. ngunit meron ring mga na nasa ibang lupalop ng daigdig. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo.

Mga istatwang kumakatawan sa mga budistang nagbibigay ng papuri kay Buddha. Kristiyanismo .

Sa kasulukuyan. Si San Ignacio ng Antioch ang unang gumamit ng "Kristiyanismo" (Χριστιανισμός. na naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioke na kilala rin bilang Antioque o Antioch (Gawa 11:26). mananampalataya. Tulad ng Judaismo at Islam. lahat ng mga kasapi rito ay naniniwala sa Diyos. itinatalaga ang Kristiyanismo bilang isang Pananampalatayang Abrahamiko. ang Pilipinas at sa Oceania at tumutubo na sa Asya. ay may kahulugang "kabilang kay Kristo" o "pagmamay-ari ni Kristo". Ang relihiyong ito ay itinayo ni Kristo sa Israel. Ginamit ni Simon Pedro at Haring Agrippa ang katawagang Kristiyano. o mga paniniwalang opisyal. ito ay malakas sa Europa. disipulo.1 bilyong taong kasapi nito. Ngunit maraming mga sanga ang relihiyong ito. Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na si Hesus ay ang anak ng Diyos at ang Mesias na pinaghulaan ng mga sugo sa Lumang Tipan. o naniniwala . "Christianos" Strong's G5546). Katimugang Afrika. nanalig. sumasampalataya. Mga Paniniwala Ang mga iba't ibang pangkat o kung tawagin ay mga "Simbahan" sa loob ng Kristiyanismo ay may magkakaibang pananaw ukol sa relihiyong ito. o "Icthys" kung tawagin. "Christianismos") bilang pangalan ng pananampalataya kay Kristo. apostol. Ito ay ang pinakamalaking pananampalataya sa buong daidig na may higit kumulang sa 2. Kasama rito ay ang: . Isa sa mga pinakakilalang mga sagisag ng Kristiyanismo ay ang krus.Ang Kristiyanismo ay isang relihiyong monoteista (naniniwala sa iisang Diyos lamang) na nakabatay sa buhay at turo ni Hesus ng Naẕrat ayon sa isinulat ng kanyang mga tagapagsunod sa Bagong Tipan.nagpapahiwatig ito ng pagtitiwala at pagsunod kay Hesukristo.kasama at katulad ng mga katagang alagad. subalit ang karamihan ng mga kasapi ay may mga magkakahawig o magkatulad na mga doktrina. Ang Bagong Tipan ng Bibliya ay tinitingnan bilang tala ng Ebanghelyong ipinahayag ni Hesus. Sa diwa ng Kristiyanismo. mga Amerika. kasama rin ng isda. • Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano Ang pangalang Kristiyano (Griyegong Χριστιανός. kapag ginamit ang salitang Kristiyano . lalo na sa Tsina at Timog Korea Nagsimula ang Kristiyanismo bilang sangang-katulad ng Judaismo at kasama ang Bibliang Hebreo bilang Lumang Tipan sa mga banal na Kasulatan nito.

Hesukristo Mga halimbawa ng mga relihiyosong bagay sa Kristiyanismo-Katoliko: Bibliya. Islam . ang karamihan sa mga Kristiyano'y naniniwala na siya ay Diyos na nagkatawang-tao at "tunay na Diyos na nagkatawang tao". ang mga makasalanan ay bumalik na sa Panginoon. krusipiho. Pinaniniwalaang si Hesus. na mula naman sa Griyegong Χριστός. at ang kaniyang pagparito ay ang katuparan ng mga propesiya ng Lumang Tipan. Sa pangalan pa lamang na "Kristiyanismo. Iba ito mula sa konsepto ng Mesias ng mga Hudyo. halatang ang pinakasentro ng teolohiyang Kristiyano ay ang paniwalang si Hesus ay ang Mesias (Hebreo: ‫ .משיח‬māšiáħ) o ang Kristo (hango sa salitang Kastilang ַ ִָ ׁ "Cristo". nailigtas mula sa kasalanan. ay ang Manunubos at Hari ng sangkatauhan. at nakamit ang buhay na walang hanggan. sapagkat ang sentrong paniniwala ng Kristiyanismo ay sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus. bilang Mesias. Christos). at rosaryo. Sa halip ng mga debate ukol sa tunay na pagkatao ni Hesus.

Noong nasa gulang na apatnapu na si Muhammad. Nilisan ni Muhammad at ng kanyang mga tagasunod ang Mecca dahil sa mga Arabong sumasalungat o lumalaban sa kanyang mensahe. "pagsuko (sa kalooban ng Diyos)" ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Mismong ang tribo ni . kaya't malapit na kamaganak ito ng dalawang huling pananampalataya. kasama ang Kristiyanismo at Hudaismo. na ipinahayag ng Diyos (Allah sa Arabo) ang kanyang banal na salita diretso sa sangkatauhan sa pamamagitan ng maraming mga naunang mga propeta. Naniniwala ang mga tagasunod. ang tagapagtatag ng pananampalatayang Islam. • • Kahulugan Pinakapayak na kahulugan ng Islam ang "pagtanggap at pagpapasailalim o pagsuko sa kagustuhan ni Allah. Nagsimulang makatanggap si Muhammad ng mga pahayag mula sa Diyos noong 610. nagkaroon siya ng pangitain kung saan tinawag siya ni Arkanghel Gabriel upang magturo ng salita ng Diyos. nang maganap ang Hijra na nangangahulugang "emigrasyon" o pangingibang bayan. Isang Abrahamikong relihiyon ang Islam.السلم‬al-islām). nagsimula siyang mangaral. kinikilala ng mga Muslim bilang propeta ng Diyos.Kaligrapiya na nagsasabi ng Allah. Islam (Arabo: ‫ .” Maaari rin itong mangahulugang "pagtutuon" o "paglalaan" (dedikasyon) sa Diyos. Pinag-ugatan ng Hijra ng salitang Hegira o "Taon ng Emigrasyon" (ito ang unang taon sa kalendaryong Muslim). Nagbuhat ang simulain ng Islam bilang sumisibol na relihiyon mula pa noong 622. kilala bilang mga Muslim. at ni Muhammad na siyang huling propeta ng Islam. Noong 613. Kasaysayan Tagapagtatag Si Muhammad.

Kaugnayan kay Abraham Si Abraham. Ilan sa mga kadahilan kung bakit mas gusto nilang tawagin silang mga Muslim ang kanilang pagsamba lamang sa Diyos. ang pinakaninuno ng mga Arabo dahil sa kanyang anak na lalaking si Ismael. . Winasak rin niya at ng kanyang mga sundalo ang mga idolo o anito. Noong 630. ang maliit na gusaling dating kinalalagakan ng mga idolo. naging matatag na ang pagkakalunsad ni Muhammad ng kanyang bagong relihiyon. na nabanggit sa Tora ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya. Napagbago niya ang kalooban ng mga tao upang yakapin ang Islam.Muhammad ang hindi nagkagusto sa mensahe ng Koran. Kilala ang mga sumasampalataya sa Islam bilang mga Muslim. Sa Islam. Dahil dito tinatawag rin ang mga Muslim bilang mga Mohamedano. Mga Muslim Mga nagdarasal na Muslim. nilusob at tinaban ni Muhammad ang lungsod. dahil ito ang taon kung kailan nagbalik si Muhammad sa lungsod ng Mecca. na kapwa mga karaniwang ninuno ng mga Hudyo at ng mga Arabo.000 mga kawal. ngunit mas ninanais ng mga sumasampalataya sa Islam na tawagin sila bilang mga Muslim o Moslem. hindi sa kay Muhammad at dahil na rin sa marami nang iba pang mga Muslim bago pa dumating si Muhammad. sa loob ng isang moske. Siya rin ang ninuno ng mga Hebreo dahil sa kanyang anak naman na lalaking si Isaac. Hindi niya ito sinira sapagkat may kaugnayan ito sa kapanahunan ni Abraham at Ishmael. Nangangahulugan ang Muslim bilang ang "mga pumapasailalim" o "mga taong ibinibigay ang kanilang sarili sa Diyos". Kasama ang 10. na nakilala sa paglaon bilang Medina o ang "Lungsod ng Propeta". Nagtungo sina Muhammad at kanyang mga tagasunod na naniniwala sa Koran sa oasis ng Yathrib. sapagkat natatakot silang napakaraming mga pagbabagong gagawin ito sa kanilang mga buhay. kinakailangang mamuhay ang mga Muslim ayon sa mga patakarang ng pamumuhay na itinalaga ng Diyos at sa nakasaad sa mga pahayag na dumaan sa Arabong propetang si Muhammad noong nabubuhay pa siya. kaya't hindi sila dapat na pangalanan alinsunod sa pangalan ni Muhammad. Pinanatili lamang niya ang Kaaba (Arabe para sa "kubo").

Ang Koran Naitala ang mga pangaral ni Muhammad sa Koran. ang banal na aklat ng Islam.Para sa mga Muslim. Tinutukoy nito ang mga instruksiyon o kautusan ni Arkanghel Gabriel kay Muhammad noong 610 na bigkasin ang pangalan ng Diyos o sambitin ang pangalan ni Allah. Isinaayos at isinabatas ni Uthman. Nahahati ang mga kapitulong ito sa mga taludtod o taludturan. Para sa mga Muslim. Binubuo ang Koran ng 114 na mga kabanata o mga surah. Para rin sa paniniwalang Muslim. Hindi sila tinataguriang mga Kristiyano dahil hindi sila naniniwalang anak ng Diyos si Hesus. ang Koran. isa lamang sa kanilang mga propeta si Hesus. nagpadala ang Diyos ng isang maensaheng hindi mababago ninuman. ang Koran ang mga pahayag ng Diyos. isang pinunong Muslim. . At si Muhammad nga ang taong pinili ng Diyos upang maging kanyang propetang mensahero o tagapagbalita. Nagsasabi ang mensaheng ito ng kung ano ang dapat nilang malaman upang sumaya sila sa mundo at sa kabilang buhay. Nangangahulugang "mga pagsasabi" o "mga pagbigkas" (resitasyon) ang salitang Koran.

kilala bilang Golden Temple. Popular sa Asya. The Harimandir Sahib. at tinatawag na Guru Granth Sahib ang kanilang banal na aklat. . at nangangailangan na sundin ng mga sikh ang limang mga "K". kung kaya't ito ang ika-limang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Tinatawag na mga Sikh ang mga nananampalataya nito. ang ikasampung ang pagbibinyag kasama ni Khande di Pahul. mayroon itong 20 milyon mga tagasunod. Sinimulan ang Sikhismo noong 1469 ni Guru Nanak Dev. o isang anyo ng pananampalatayang naniniwala sa iisang Diyos. ang una sa "Sampung mga Guru". isang sagradong temple para sa mga Sikhs.Sikhismo Ang Sikhism ay isang monoteyistikong relihiyon. Tinatawag din itong kapanganakan ng Khalsa. na pinagdiriwang ng Vaisakhi. kung kailan sinimulan ni Guru Gobind Singh. Nagkaroon ito ng bukod na katangian noong 1699.

Dahil dito. Ang pakikisalamuha sa kapwa tao ang pinakamahalaga upang mabuhay sapagkat sa lipunan lamang malalaman ng tao sa lipunan ay tinatawag na "jen". Subalit maisasakatuparan ng nagsabing awtoridad ng may responsibilidad at pagmamahal. ama at anak. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at maayos na relasyon ay higit na mahalaga kaysa konsepto ng labis na pagpapairal ng karapatang pang tao. Pinahahalagahan ng Konpusyanismo ang pamilya bilang taga-hubog ng moralidad. isang sinauang paham at pilosopong Tsino. Ang Konpusyanismo ay ang pamamalakad ng tao sa halip na batas. Ipinaliwanag ang salitang ito bilang "pagiging mabuti at mapagbigay sa nangangailangan". "simpatya". ipinanukala na Konpusyanismo ang tamang aksyon na makikita sa pagtupad sa mga tungkulin sa lipunan: Pinuno at mga tagasunod. Kaya ang mga abnormal lamang at ang hindi "natural" na tao ang namumuhay sa labas ng mga pamayanan. Ang nakabababa ay may tungkulin sumunod nang may pagmamahal at katapatan sa nakakataas sa mantalang ang nakatataas ay may tungkuling magpakita ng responsibilidad ng may pagmamahal ng nakakababa sa kanya. Inihahalintulad ang pamilya sa isang paaralan kung saannatutuhan nang bata ang mga responsibilidad at pribilehiyo na mararanasan sa labas ng tahanan. Tinatawag itong "utos ng langit" (mandate of heaven) sa katauhan ng . Tsino: 儒 家 . matandang kapatid at nakakabatang kapatid. Itinuturo nito ang tao ay sadyang itinulak ng tadhana upang makisalamuha sa kapwa tao sa lipunan.Konpusyanismo Ang Konpusyanismo (Ingles: Confucianism. pinyin: rú jiā) ay isang sinaunang sistemang pang-etika at pampilosipiyang Tsino na unang pinaunlad mula sa mga turo ni Confucius. Naniniwala rin ang mga maka-Konpusyanismo sa isang matagumpay na rebolusyon. asawang lalaki at asawang babae. "pusong makatao" at "makatuwid na kaugalian". Kasama sa jen ang "pagnanais na makatulong sa iba na maabot nila ang kanilang hangarin'. at lahat ng relasyon maliban sa huli ay nangangahulugan ng pagkilala ng awtoridad ng isang tao sa nakabababa sa kanya.at kaibigan sa kaibigan.

Asawang lalaki sa awasang babae 4. sa kanyang mahigit 40 taong pagtuturo. Ang Limang ugnayan ng tao ay ang mga sumusunod: 1. Una rito ang Shih Ching o Aklat ng mga Tula. ang Shuh Chingo Aklat ng Kasaysayan. Gayundin ang pamumuhay ng moralidad. Bukod pa sa pag-aaral ng kanyang mga aklat. Emperador sa nasasakupang mamamayan 2. Tinagurian niya ang katangiang ito na pagiging isang "edukado" o Chuntzu. lubhang nakatulong ang kanyang mga akda. at ang huli ay ang Li Chi o ang Aklat ng Ritwal. binigyang-diin din ni Confucius ang paglinang ng katangiang maging isang tunay na "maginoo". Lahat ng ito ay makikita sa loob ng ng pamilyang nagbibigay-diin sa konsepto ng herarkiya (antas) na nagangahulugan ng pagsunod at respeto sa nakatataas at pagkilala naman sa karapatan at papel ng nakakababa. Republikang Popular ng Tsina. Kapag ang paggalang na ito ay sinunod ng lahat. Isang templo ng Konpusyanismo sa Wuwei. Binigyang-diin din ni Confucius ang usapin ng moralidad. Ito ang obra niyang "Ang Limang Klasika". nagiging matuwid para sa kanila ang mabilis na pagbabago maaaring gawin ng estado bilang utos ng langit. . asahang magkakaroon ng katahimikan at katatagan sa lipunan. Mayroon ding I Ching o ang Aklat ng Panghuhula. Pangunahing interes din ni Confucius na ang pagsasaalang-alang sa tamang pagkilos at pananagutang nakabatay sa limang pangunahing pakikipag-ungnayan ng tao. Naniniwala si Confucius na ang katangiang ito ay mas malilinang sa loob ng paaralan o sa pamamagitan ng isang mabuting edukasyon. Kaibigan sa kaibigan Tungkulin ng nasa ilalim na sundin at igalang ang nakatataassa kanya. Bilang anak ng langit. Si Confucius ay nagsilbing guro sa mga taong kabilang sa relihiyong ito. Gayundin ang pamumuhay ng moderasyon at pamumuhay ng malayo sa kalabisan. ang Ch'un Ch'iu o Aklat ng Tagsibol at Taglagas. Ama sa anak na lalaki 3.emperador. Nakakatandang kapatid na lalaki sa nakababatang kapatid na lalaki 5. Makikita ito sa kanyang iba pang mga lathain.

Ang tao rin ang nagbibigay ng pwersa sa lahat ng nilalang. kalusugan. Ang tao ay maihahalintulad sa “isang bagay na walang hugis at porma”. bagaman may mga ibang basal na kahulugan ito sa ibang pambayang relihiyong Tsino at pilosopiya. Kaya makapangyarihan ang tao dahil mapagkumbaba ito. Ang tao ay dapat umayon sa kalikasan. . kaisahan ng mga tao-kosmos ( 天 人 相 应 ). pagdurusa. depende sa iskima ng romanisasyon) bilang "landas" o "daan". Ang mga karagatan at ilog ay kinalalagyan.Ang Pangalang Taoism ay nagmula sa tao. salitang Tsino na ang ibig sabihin “ang daan”. wu wei (aksyon sa pamamagitan ng walang aksyon). Taoist Temple sa Hong Kong. Naniniwala ang Taoist na pinakamahalagang mamuhay sa natural na pamamaraan. Ang mga paghihirap. mahabang buhay. mula Tsinong Daojiao 道 教 (binibigkas dào (tulong·impormasyon) jiào (tulong·impormasyon)). Naimpluwensiyahan ang Silangang Asya ng mga tradisyon na ito sa loob ng dalawang libong taon at lumaganap sa Kanluran. Tao (o Dao. kalayaan. patitimpi.Taoismo Ang Taoismo. kawalang-kamatayan at pagka-kusang-loob. ay tumutukoy sa iba't ibang magkakaugnay na pang-pilosopiya at pang-relihiyon na mga tradisyon at kaisipan. Nangangahulugan ang salitang 道 . at kababaang-loob. Binibigyan din ng kagandahang-asal at etika ng Taoismo ang Tatlong Hiyas ng Tao: pagkahabag. sakit at problema ng tao ay resulta ng di pagsunod sa paraan ng kalikasan. Pangkalahatang nakatuon ang kaisipang Taoista sa kalikasan.

3. 4. Itinaguyod din ng relihiyong Jainismo ang sukdol na asetismo. yoga at iba pang awsteridad para sa layuning pagninilaynilay o meditasyon.) na sa edad na 30 ay nagwaksi ng kanyang pamilya at naging asetiko. sapagkat ang dalisay na kaluluwa. ay may kaluluwa. Itinuro niyang ang lahat ng bagay sa daigdig. karalitaan (Aparigraha) kabirhenan (Brahmacharya) katapatan (Asteya) katotohanan (Satya) kawalang-karahasan (ahimsa) Ang panata sa kawalang-karahasan (ahimsa) ay siyang tunay na obsesyon ng mga Hain. Sa loob ng 12 taon.Hainismo Ang Hainismo (mula sa Ingles na Jainism) o Jain Dharma (जैन धमर) ay isa sa mga matatandang relihiyon sa mundo na nagmula pa sa Antigong India.C. . ay makapamumuyhay sa walanghanggang kaluwalhatian at malaya magpakailanman. May limang panata ang sinusunod ng mga Hain (binabaybay na Jain sa Ingles: 1. Nagmamaskara sila para takpan ang bibig at ilong upang maiwasan ang dikinukusang paglanghap sa maliliit na insekto. Ang pagdadalisay ng kaluluwa ang layunin ng eksistensya. materyal man o hindi. Ang kadalisayan ay matatamo sa pamamagitan ng kaalaman at balanseng buhay. minsang mapalaya mula sa katawan. naging aktibo siya sa paghahanap ng katotohanan at lubos na nakapagtamo ng kamulatan habang nagninilaynilay. Ang nagtatag ng Hainismo ay si Vardhamana na kilala bilang Mahāvirā 599-527 B. pag-aayuno. 2. 5.

Ibat' iba ang relhiyon ng mga Pilipino. Kung kaya't sila ay nagsisimba sa iba't ibang araw. Nagpapasalamat sila sa mga ibinigay Niyang biyaya sa kanila. Iginagalang din ang paraan ng pagsamba ng kapwa-Pilipino . Sinasamba pa nila Siya. Iginagalang ang iba't ibangsimbahan. Nananalangin sila sa Kanya. Nagpapasalamat din sila sa pamamatnubay Niya.Ang mga Relihiyon sa Pilipinas Ang mga Pilipino ay may paniniwala sa Diyos. Ngunit may sumasamba rin tuwing Huwebes at Sabado. Ang pagpili ng nais na relihiyon ay isa sa karapatan ng tao. Karaniwan tuwing Linggo ang pagtungo ng karamihan sa kanila sa simbahan. Iba't iba ang paraan ng pananampalataya at pagsimba ng mga relihiyon sa kanilang bansa.

hindi nakalathala .80% ng pop. pakibasa ang mga pangungusap sa ibaba tungkol sa mga bilang mga nanampalataya. Romano Katoliko .000 (2002) .574.1% ng pop (1996) Hindu Mennonites Philippine Episcopal Church United Church of Christ in the Philippines Evangelical Baptist World Alliance Methodist Judaism Ang Dating Daan Worldwide Church of God Jehovah's Witnesses Unitarian Assemblies of God (Ilocos Norte) God World Missions Church Presbyterian Lutheran Church in the Philippines Mount Banahaw Holy Confederation Rizalista Aglipayan Church) (Philippine .000 (1999).128. (1990) .) Chinese .389.7% ng pop. (1990) Kristiano 3.0.212.Grupo Tantiyang Bilang ng mga Nanamplataya 1.000.8% ng pop.000 (1998) Iglesia ni Cristo (Church of Christ) 3. Ibang pang Denominasyon ng mga .241 (2000) Union Conf.1% (1995) .60.5. .277 (1990) .hindi nakalathala .5 milyon (2001) Church of the Nazarene .000 (2002) Mula sa iba-ibang literatura.hindi nakalathala .hindi nakalathala .000 (1998) .7% ng pop.3 % ng pop.134 (1999) .1.1.hindi nakalathala Independence 13% ng pop 2. Katutubong Paniniwala 5.hindi nakalathala (1918). .643 (1998) .081 (1998) Church of Jesus Christ and the Latter Day .000 (1999) Saints Seventh-Day Adventists (Central Phil.hindi nakalathala .hindi nakalathala . (1990) .2% ng pop. (2001) 4. (1990) .181. .25.higit sa 2 milyon sa Metro Manila (2000) Philippine Benevolent Association (PBMA) Missionary . Muslim/Islamic .1 % ng pop (1990) .hindi nakalathala . .1.hindi nakalathala . Buddhists 6. Walang Relihiyon Protestante El Shaddai .250 (1998) .14. (1998) 2.365 (1998) .8.0.

[1] May tinatayang mga 5 hanggang 6 na milyong mga Bahá'í sa buong mundo sa higit sa 200 mga bansa at teritoryo . na binibigay diin ang espirituwal na pagkakaisa ng sangkatauhan.Pananampalatayang Bahá'í Ang Pananampalatayang Bahá'í ay isang monoteistikong relihiyon na tinatag ni Bahá'u'lláh noong ika-labing-siyam na siglong Persia.

ito ay binibigkas bilang "kami") at "道" (tō).Luklukan ng Pangkalahatang Bahay ng Katarungan (Seat of the Universal House of Justice. Ang shinto ay isang sistemang may paniniwalang animistiko. Ang salitang Shinto ay nabuo sa dalawang pinagsamang kanji: "神" (Shin) na ang kahulugan ay mga diyos at espiritu (kung babasahin ito ng mag-isa. Si Amaterasu. Sa madaling salita. o ang bundok Fuji. ang Diyosa ng araw. ang Shinto ay kadalasang sinasalalin bilang "Ang Paraan ng mga Diyos". Israel Shinto Ang Shinto ( 神 道 ) ay ang katutubong relihiyon ng Hapon at dating naging relihiyon ng estado. in Haifa. Ang ibang kami ay lokal at maaaring ang mga espiritu/ o ang henyo ng isang partikular na lugar. . Ito ay kinapalolooban ng pagsamba sa kami( 神 ). na ang kahulugan ay isang paraang pilosopikal (tulad ng panulat ng mga Intsik na sa salitang Tao). ang namumunong katawan ng mga Bahá'í. o mga diyos. ngunit ang iba ay nagpapakita ng mas malaking bagay na natural at proseso: halimbawa.

Ang katayuan ng Shinto bilang relihiyon ng estado ng Hapon ay nawala. late 19th century Soroastrismo Ang Soroastrismo ay isang relihiyon na itinatag ni Zoroaster na mula sa Persya na ngayo'y Iran.liwanag at pagkabusilak at si ahriman naman ang pinagmulan ng kasakiman.kadiliman at kasamaan.Si Ahuru Mazda ang pinagmumulan ng katotohanan. ay hindi na itinuturo at sinasanay sa ngayon. by Kobayashi Eitaku. Ang kanilang paniniwala ay ukol sa kabutihan at kasamaan. At si Ahriman na sumisimbulo sa kasamaan. ang mga kasanayan at pangaral. na minsang naging prominente noong kasagsagan ng digmaan.Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Maaring mamili ang tao ng kanyang paniniwalaan at . Izanami-no-Mikoto and Izanagi-no-Mikoto. Si Ahura Mazda ang pinaniniwalaang diyos ng kabutihan. Bahagi ng katuruan ni Zoroaster si Ahura Mazda na sumisimbulo sa kabutihan. at ang iba naman ay makikita na lamang sa mga gawaing tulad ng omikuji (isang uri ng pang-huhula) at sa Bagong Taon ng mga Hapones.

Iran.gagantimpalaan siya ng walang hanggang buhay.Kung kasamaan naman ang pipilliin niya.pamumuhay. The Zoroastrian Atash Behram of Yazd. Animismo Sir Edward Tylor ang responsible sa pagbuo ng ibig sabihin ng animism sa anthropology ngayon.Kung pipiliin niya ang kabutihan. .mararanasan niya ang kamatayan pagkatapos ay kahirapan at kadiliman.

mga halaman. Shamans maaaring bisitahin ang iba pang mga daigdig / sukat na magdala ng gabay sa mga naligaw ng landas at kaluluwa upang magpaunlad sakit ng mga tao kaluluwa na dulot ng mga dayuhang elemento. mga likas na kaganapang katulad ng kulog. o iba pang mga entidad ng kapaligirang likas[4]. Aristotle. maaaring paniwalaan ding may mga kaluluwa ang mga konseptong walang tiyak na anyo o abstrakto. Ang panunumbalik ng mga resulta ng balanse sa mga aalis ng mga sakit. Ang salamangkero din pumapasok sobrenatural realms o sukat upang makuha ang solusyon sa mga problema afflicting ang komunidad. Isang practitioner ng shamanism ay kilala bilang isang salamangkero (binibigkas / ʃɑ ː mən / "Shah-tao" o / ʃeɪmən / "Shay-tao" ). Sa kahabaan ng kasaysayan ng Europa. kasama ng iba pa. o mga metapor sa mitolohiya. mga bato. Sa animismo. katulad ng sari-saring mga anyo ng Shamanismo. na umiiral ang kaluluwa sa mga hayop. . Shamans ay sinabi sa paggamot sa ailments / sakit sa pamamagitan ng pagkukumpuni ng kaluluwa. sa mga heograpikong katangiang katulad ng mga bundok o mga ilog. isa itong paniniwala sa kapangyarihan at lakas ng kaluluwa.Ang animismo (mula sa Lating anima o "kaluluwa". Shinto. relihiyoso. o ilang daloy ng Hinduismo. mga tunay na pangalan. Shamanism Shamanism ay isang antropolohiko kataga ng sanggunian ng isang hanay ng mga paniniwala at mga gawi tungkol sa komunikasyon sa mga espirituwal na mundo. Salamangkero ay nagpapatakbo lamang sa loob ng espirituwal na mundo.[3] Isa itong ideyang pilosopikal. at mga tao. "buhay") ay isang paniniwala na nagsasabing mayroong puwersang hindi materyal na nagpapakilos sa kapaligiran. na siya namang nakakaapekto sa mga tao mundo. o espiritwal na umiiral ang mga kaluluwa o mga espiritu hindi lamang sa mga tao at mga hayop. Sinasabi rin dito na may kani-kaniaya o angking kaluluwa ang mga bagaybagay. Thomas Aquinas. Bukod dito. Alleviating traumas naaapektuhan ang kaluluwa / espiritu restores ang pisikal na katawan ng mga indibidwal na balanse at pagkabuo. Karamihan sa mga pananampalatayang nagbibigay-diin sa animismo ay mga relihiyong-bayan. katulad ng mga salita. Shamanism encompasses ang paniniwala na shamans ay tagapamagitan o sugo sa pagitan ng mga tao ang mundo at ang espiritu mundo. na isang proposisyong kilala rin bilang hilosoismo sa pilosopiya. ngunit maging sa mga halaman. nagmuni-muni ang mga pilosopong katulad nina Plato.

. pagpapakita ng isang babaeng salamangkero malamang ng etnisidad Khakas.Russian postcard batay sa isang larawan kuha sa 1908 sa pamamagitan ng SI Borisov.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful