Ang Asya ay ang pinakamalaking kontinente at may pinakamaraming bilang ng tao sa mundo.

Ito marahil ang dahilan kung bakit mayroon iba’t ibang uri ng relihiyon na nabuo noon pa man. Ang Asya rin ang pinagmulan ng pinakaunang relihiyon kasama na ang Hinduismo, Buddhismo, Sikhismo, Confucianismo, Taoismo, Kristyanismo, at Jainismo at iba’t iba pang paniniwala na nabuo sa kontinenteng ito.

Hinduismo

Ang Hinduism ay kilala rin bilang Hindū Dharma o Vedic Dharma sa mangilan-ngilang modernong wikang Indian tulad ng Hindi, Bengali at iba pang kontemporaryong Wikang Indo-Aryan, at ganun din sa iba’tibang dilang Dravidian tulad ng Tamil at Kannada. Ito ay ang relihiyong magsimula sa India. Ang ibig sabihin ng salitang-ugat nito na Hindu ay India. Ang Hinduismo (Sanskrit: Sanātana Dharma o "walang-hanggang batas") ay isang relihiyon na nagsimula sa kontinente ng India. Ang salitang Hindu ay nangangahulugang India. Kaakibat sa pundasyon ng sibilisasyon ng Vedic, hindi pa alam kung sino ang nagpaumpisa nito.Sinasabi na ang mga Asyano ang nagpasimula

nito at kanilang itinuro sa Kabihasnang Vedic. Ito ay kinokonsiderang pinakalumang "extant" na relihiyon sa buong mundo. Ang relihiyong ito ay may mahigit kumulang sa isang bilyong tagasunod kung saan ang 890 milyon ay nakatira sa India at kinukunsidera ding pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo, sumusunod lang sa Kristyanismo at Islam. Ang mga bansang may malaking papulasyon ng Hinduismo ay Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay ang Brahman, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib sa Brahman. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang mas mababang nilalang. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ng Brahman. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha, Vishnu ang Tagapangalaga, at Shiva ang Tagawasak. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni, diyos ng apoy; Indra, diyos ng bagyo; Ganesha, diyos na may ulo ng elepante; Laksmi, diyosa ng magandang kapalaran; at Vasanti, diyosa ng kaligayahan o kasayahan. Lahat-lahat, ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos, na kung tawagin ay teokratik. Kasaysayan: Magpahanggang ngayon ay wala pang nakakaalam kung sino ang nagpasimula ng paniniwalang ito. May mga nagsasabing ang mga Asyano ang nagpasimula nitona kanila namang itiinuturo noon sa kabihasnang Vedic. Sinasabing ang relihiyong ito ay ang pinakalumang “extant”na relihiyon sa buong mundo. Ito ay kinukunsidera na pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo sapagkat mayroon ito na halos humigit kumulang sa isang biyong tagasunod. Ang pinakamarami ay nasa India, na humigit kumulang 890 milyong tagasunod. Mayroon rin sa bansang Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Paniniwala: Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay si Brahma, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib kay Brahma. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang

at (4) Sudras (manggagawa at alipin). Sila ang gumagawa ng maduduming trabaho katulad ng paglilinis ng kalsada. Ang mga tao ay hinati sa mga antas na panlipunan. . isa sa mga sagisag ng Hinduismo. diyosa ng kaligayahan o kasayahan. Vishnu ang Tagapangalaga. Napakahirap ng kanilang buhay sa kanilang sariling mga nayon at lungsod. Ang Omkara. ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos. diyos ng apoy. Ang nasa mataas na antas ay hindi pinapayagang mag-asawa o mamuhay kasama ng nasa mababang caste. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan. diyos ng elepante. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha. at Vasanti. Ang ilog na ito ay sinasabing may banal na tubig. Indra. (3) Vaishyas (magsasaka. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni. itinatawag na "mga hindi mahahawakan" o "mga hindi masasaling" ("mga hindi mahihipo"). Laksmi. Sistemang Kaste Ang Sistema ng Antas ay bahagi ng Hinduismo. pagkolekta ng basura atbp. o kumain sa mga pampublikong kainan dahil ang paghipo lamang sa isang "hindi mahahawakan" ay pinaniniwalaang marumi para sa isang may antas. at Shiva ang Tagawasak. mangangalakal at manggagawa). (2) Kshatriyas (maharlika at mandirigma). Banal na Ilog Ang banal na ilog ng mga Hindu ay ang Ilog Ganges na matatagpuan sa India. Ganesha. ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ni Brahma.mas mababang nilalang. diyos ng bagyo. Ang mga di kabilang sa anumang antas ay mga patapon. gaya ng: (1) Brahmin (pari at mga iskolar). Hindi sila pinababayaang gumamit ng mga pampublikong paliguan. Lahat-lahat. pumasok sa mga templo. na kung tawagin ay teokratik. diyosa ng magandang kapalaran.

May iba’t ibang pagkaunawa ang bawat isa sa kung anong mga prinsipyo ng paniniwala ang dapat angkinin ng isang Hudyo. Isa ito sa mga kaunaunang naitalang pananampalatayang monoteista at isa rin sa mga pinakalumang tradisyong pampananampalatayang sinusundan pa rin hanggang sa ngayon. na tinatawag na menora. Ebreo: ‫ . Mediteraneo. mas naging kaugalian ng mga Separdi na makihalubilo sa pangkalahatang populasyon kung ihahambing sa mga Askenasi. Sa kasaysayan. dulot ito ng magkakaibang klimang pangkultura at pampananampalataya na kinagalawan ng dalawang pangkat na ito. na bagaman ibaiba ang mga pananaw ay nananatili pa ring nagkakaisa. sa kasalukuyan ang kanilang simbolo ay ang isang aranyang may pitong sanga. Sa mga nakaraang dalawang dantaon nahati ang mga Hudyo ng hilangang Yuropa sa ilang mga kilusan o denominasyon. Ang kanilang naging simbolo ay ang Bituin ni David. Hudaismong Askenasi Ang Hudaismong Askenasi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa hilagang Yuropa. kasama na ang Kristyanismo at Islam. at kung paano dapat mamuhay ang . at kanluran at gitnang Asya. Ang doktrina at kasaysayan ng Hudaismo ay ang pinakamalaking bahagi ng batayan ng ibang mga pananampalatayang Abraamiko.יהדות‬yahedut) ang kulturang pampananampalataya ng mga Hudyo. Hudayka Ang Hudaismong Separdi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa timog Yuropa.Ang Hudaismo (Kastila: ju·da·ís·mo. Sa gayon. naging isang pangunahing pwersa ang Hudaismo sa pagsasahugis ng daigdig. ito ang kabaliktaran ng sitwasyon sa mga Hudyong Separdi. na mas susceptible sa pagbubukod mula sa mas malawak na lipunan.

bilang isang katawang nagbabago at hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyon o panahon. na Ang Hudaismong Haredi (Ebreo: ‫" . tulad ng anumang tradisyong buhay. bilang isang katawang nagbabago at . Hudaismong Ortodokso Ang Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi naniniwala sa tradisyonal na interpretasyon ng Hudaismo. hindi pundamental na napapaghati ng mga pagkakaibang pandoktrinang ito ang mga kilusang Hudyo. habang sa Nagkakaisang Kaharian binubuo ng Hudaismong Repormista at Hudaismong Liberal ang Hudaismong Progresista. halimbawa. Sa ganito.isang Hudyo. naiiba ito sa Ortodoksya sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. Hindi tulad sa mga denominasyong Kristyano. Maaari itong tukuyin bilang Hudaismong Progresista[/Progresibo. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. Nagmula at napaunlad ang kilusang ito sa Alemanya at ngayon ito ang pinakamalaki sa Hilagang Amerika. ang pagsimba ng isang Hudyong Masorti sa isang sinagogang Ortodokso o Repormista. Hindi pambihira. Hudaismong Hasidiko Makabagong Ortodokso Ang Makabagong Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi na. tulad ng Hudaismong Ortodokso. Hindi nito tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. Hudaismong Masorti Ang Hudaismong Masorti o Hudaismong Konserbador/Konserbatibo ang kilusang Askenasi na.יהדות חרדית‬Hudaismong takot") ang sangay ng Ortodoksiya na may makitid na interpretasyon ng Hudaismo. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. Hudaismong Repormista Ang Hudaismong Repormista ang kauna-unang modernong sangay ng Hudaismong Askenasi. tulad ng Hudaismong Haredi. naiiba ito sa Haredismo sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. sila ang kilusang pinakamalapit sa Hudaismong Separdi. tulad ng anumang tradisyong buhay. na tuluyan pa ring nagsasanib sa ilang mga isyu. Kilala rin sila bilang ang mga Ultraortodokso. Gayumpaman. Gayumpaman.

Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay . Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo. nangangahulugang: "ang landas o batas ng naliwanagan o ng gising")Ito ay isang relihiyo o pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Siddhārtha Gautama o mas kilala bilang Buddha na mamuhay marahil noong ikalimang siglo. Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha. Budismo Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma. nahahati ang Budismo sa tatlong pangunahing tradisyon: Theravāda (Sanskrit: Sthaviravāda). Timog-Silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. at. at naikalat sa Gitna. Binibigyangtanaw ng mga Masorti ang mga rabino ng kasalukuyan bilang kasingmabisa ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon. Mahāyāna. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo. at Vajrayāna (uri ng Budismo sa Tibet).Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao.hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyono panahon. Ngayon.

at.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao. na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon.mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. ang Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha). at naikalat sa Gitna. . Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Alahas (o Three Jewels) • • • Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat) Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha Sangha (Pamayanan ng mga Budista). tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo. • Paniniwala: Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. Timog-silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. ngunit meron ring mga na nasa ibang lupalop ng daigdig. Sinasabing 230 hanggang 500 milyon ang bilang ng mga Budista sa mundo. Nakatira sa Asya ang karamihan sa mga Budista. at ang Sangha (Pamayanan ng mga Budista). Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Hiyas (o Three Jewels): ang Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat). Kasaysayan: Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon.

Kristiyanismo .Mga istatwang kumakatawan sa mga budistang nagbibigay ng papuri kay Buddha.

mga Amerika. Sa diwa ng Kristiyanismo. ito ay malakas sa Europa. "Christianos" Strong's G5546). Sa kasulukuyan. Tulad ng Judaismo at Islam.Ang Kristiyanismo ay isang relihiyong monoteista (naniniwala sa iisang Diyos lamang) na nakabatay sa buhay at turo ni Hesus ng Naẕrat ayon sa isinulat ng kanyang mga tagapagsunod sa Bagong Tipan. subalit ang karamihan ng mga kasapi ay may mga magkakahawig o magkatulad na mga doktrina.nagpapahiwatig ito ng pagtitiwala at pagsunod kay Hesukristo. apostol.1 bilyong taong kasapi nito. mananampalataya. Mga Paniniwala Ang mga iba't ibang pangkat o kung tawagin ay mga "Simbahan" sa loob ng Kristiyanismo ay may magkakaibang pananaw ukol sa relihiyong ito. ay may kahulugang "kabilang kay Kristo" o "pagmamay-ari ni Kristo". disipulo. o "Icthys" kung tawagin. lalo na sa Tsina at Timog Korea Nagsimula ang Kristiyanismo bilang sangang-katulad ng Judaismo at kasama ang Bibliang Hebreo bilang Lumang Tipan sa mga banal na Kasulatan nito. kasama rin ng isda. nanalig. o mga paniniwalang opisyal. kapag ginamit ang salitang Kristiyano . "Christianismos") bilang pangalan ng pananampalataya kay Kristo. Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na si Hesus ay ang anak ng Diyos at ang Mesias na pinaghulaan ng mga sugo sa Lumang Tipan. na naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioke na kilala rin bilang Antioque o Antioch (Gawa 11:26). Ang relihiyong ito ay itinayo ni Kristo sa Israel. Kasama rito ay ang: . Ginamit ni Simon Pedro at Haring Agrippa ang katawagang Kristiyano. Si San Ignacio ng Antioch ang unang gumamit ng "Kristiyanismo" (Χριστιανισμός. sumasampalataya. Isa sa mga pinakakilalang mga sagisag ng Kristiyanismo ay ang krus. ang Pilipinas at sa Oceania at tumutubo na sa Asya. itinatalaga ang Kristiyanismo bilang isang Pananampalatayang Abrahamiko. Ngunit maraming mga sanga ang relihiyong ito. Ito ay ang pinakamalaking pananampalataya sa buong daidig na may higit kumulang sa 2. Katimugang Afrika.kasama at katulad ng mga katagang alagad. o naniniwala . lahat ng mga kasapi rito ay naniniwala sa Diyos. Ang Bagong Tipan ng Bibliya ay tinitingnan bilang tala ng Ebanghelyong ipinahayag ni Hesus. • Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano Ang pangalang Kristiyano (Griyegong Χριστιανός.

Iba ito mula sa konsepto ng Mesias ng mga Hudyo. ang karamihan sa mga Kristiyano'y naniniwala na siya ay Diyos na nagkatawang-tao at "tunay na Diyos na nagkatawang tao". sapagkat ang sentrong paniniwala ng Kristiyanismo ay sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus. Sa pangalan pa lamang na "Kristiyanismo. Sa halip ng mga debate ukol sa tunay na pagkatao ni Hesus. Pinaniniwalaang si Hesus. Christos). na mula naman sa Griyegong Χριστός. bilang Mesias. at nakamit ang buhay na walang hanggan. at rosaryo. at ang kaniyang pagparito ay ang katuparan ng mga propesiya ng Lumang Tipan. krusipiho. ay ang Manunubos at Hari ng sangkatauhan. ang mga makasalanan ay bumalik na sa Panginoon. halatang ang pinakasentro ng teolohiyang Kristiyano ay ang paniwalang si Hesus ay ang Mesias (Hebreo: ‫ . nailigtas mula sa kasalanan.משיח‬māšiáħ) o ang Kristo (hango sa salitang Kastilang ַ ִָ ׁ "Cristo".Hesukristo Mga halimbawa ng mga relihiyosong bagay sa Kristiyanismo-Katoliko: Bibliya. Islam .

kaya't malapit na kamaganak ito ng dalawang huling pananampalataya. Kasaysayan Tagapagtatag Si Muhammad. Noong 613. "pagsuko (sa kalooban ng Diyos)" ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Isang Abrahamikong relihiyon ang Islam. Islam (Arabo: ‫ .السلم‬al-islām). Nilisan ni Muhammad at ng kanyang mga tagasunod ang Mecca dahil sa mga Arabong sumasalungat o lumalaban sa kanyang mensahe. Pinag-ugatan ng Hijra ng salitang Hegira o "Taon ng Emigrasyon" (ito ang unang taon sa kalendaryong Muslim). Nagsimulang makatanggap si Muhammad ng mga pahayag mula sa Diyos noong 610. ang tagapagtatag ng pananampalatayang Islam.” Maaari rin itong mangahulugang "pagtutuon" o "paglalaan" (dedikasyon) sa Diyos. Naniniwala ang mga tagasunod. nang maganap ang Hijra na nangangahulugang "emigrasyon" o pangingibang bayan. kilala bilang mga Muslim. Noong nasa gulang na apatnapu na si Muhammad. na ipinahayag ng Diyos (Allah sa Arabo) ang kanyang banal na salita diretso sa sangkatauhan sa pamamagitan ng maraming mga naunang mga propeta. Nagbuhat ang simulain ng Islam bilang sumisibol na relihiyon mula pa noong 622. • • Kahulugan Pinakapayak na kahulugan ng Islam ang "pagtanggap at pagpapasailalim o pagsuko sa kagustuhan ni Allah. at ni Muhammad na siyang huling propeta ng Islam. nagkaroon siya ng pangitain kung saan tinawag siya ni Arkanghel Gabriel upang magturo ng salita ng Diyos. kasama ang Kristiyanismo at Hudaismo. kinikilala ng mga Muslim bilang propeta ng Diyos.Kaligrapiya na nagsasabi ng Allah. Mismong ang tribo ni . nagsimula siyang mangaral.

Pinanatili lamang niya ang Kaaba (Arabe para sa "kubo"). Kilala ang mga sumasampalataya sa Islam bilang mga Muslim. Winasak rin niya at ng kanyang mga sundalo ang mga idolo o anito. ang maliit na gusaling dating kinalalagakan ng mga idolo. ngunit mas ninanais ng mga sumasampalataya sa Islam na tawagin sila bilang mga Muslim o Moslem. sa loob ng isang moske. Hindi niya ito sinira sapagkat may kaugnayan ito sa kapanahunan ni Abraham at Ishmael. na nabanggit sa Tora ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya. dahil ito ang taon kung kailan nagbalik si Muhammad sa lungsod ng Mecca. Kaugnayan kay Abraham Si Abraham. Nangangahulugan ang Muslim bilang ang "mga pumapasailalim" o "mga taong ibinibigay ang kanilang sarili sa Diyos". Dahil dito tinatawag rin ang mga Muslim bilang mga Mohamedano. Napagbago niya ang kalooban ng mga tao upang yakapin ang Islam. Nagtungo sina Muhammad at kanyang mga tagasunod na naniniwala sa Koran sa oasis ng Yathrib. hindi sa kay Muhammad at dahil na rin sa marami nang iba pang mga Muslim bago pa dumating si Muhammad. Mga Muslim Mga nagdarasal na Muslim. Sa Islam. na nakilala sa paglaon bilang Medina o ang "Lungsod ng Propeta". Siya rin ang ninuno ng mga Hebreo dahil sa kanyang anak naman na lalaking si Isaac. Noong 630. kinakailangang mamuhay ang mga Muslim ayon sa mga patakarang ng pamumuhay na itinalaga ng Diyos at sa nakasaad sa mga pahayag na dumaan sa Arabong propetang si Muhammad noong nabubuhay pa siya.000 mga kawal. ang pinakaninuno ng mga Arabo dahil sa kanyang anak na lalaking si Ismael. Ilan sa mga kadahilan kung bakit mas gusto nilang tawagin silang mga Muslim ang kanilang pagsamba lamang sa Diyos. nilusob at tinaban ni Muhammad ang lungsod.Muhammad ang hindi nagkagusto sa mensahe ng Koran. Kasama ang 10. na kapwa mga karaniwang ninuno ng mga Hudyo at ng mga Arabo. . kaya't hindi sila dapat na pangalanan alinsunod sa pangalan ni Muhammad. naging matatag na ang pagkakalunsad ni Muhammad ng kanyang bagong relihiyon. sapagkat natatakot silang napakaraming mga pagbabagong gagawin ito sa kanilang mga buhay.

Binubuo ang Koran ng 114 na mga kabanata o mga surah. . Para rin sa paniniwalang Muslim. Nahahati ang mga kapitulong ito sa mga taludtod o taludturan. isang pinunong Muslim. Isinaayos at isinabatas ni Uthman. ang Koran ang mga pahayag ng Diyos. Tinutukoy nito ang mga instruksiyon o kautusan ni Arkanghel Gabriel kay Muhammad noong 610 na bigkasin ang pangalan ng Diyos o sambitin ang pangalan ni Allah. nagpadala ang Diyos ng isang maensaheng hindi mababago ninuman. Hindi sila tinataguriang mga Kristiyano dahil hindi sila naniniwalang anak ng Diyos si Hesus. ang Koran.Para sa mga Muslim. isa lamang sa kanilang mga propeta si Hesus. Para sa mga Muslim. Nangangahulugang "mga pagsasabi" o "mga pagbigkas" (resitasyon) ang salitang Koran. At si Muhammad nga ang taong pinili ng Diyos upang maging kanyang propetang mensahero o tagapagbalita. ang banal na aklat ng Islam. Nagsasabi ang mensaheng ito ng kung ano ang dapat nilang malaman upang sumaya sila sa mundo at sa kabilang buhay. Ang Koran Naitala ang mga pangaral ni Muhammad sa Koran.

isang sagradong temple para sa mga Sikhs. mayroon itong 20 milyon mga tagasunod. Tinatawag na mga Sikh ang mga nananampalataya nito. at nangangailangan na sundin ng mga sikh ang limang mga "K". kilala bilang Golden Temple. o isang anyo ng pananampalatayang naniniwala sa iisang Diyos. kung kaya't ito ang ika-limang pinakamalaking relihiyon sa mundo. The Harimandir Sahib.Sikhismo Ang Sikhism ay isang monoteyistikong relihiyon. ang una sa "Sampung mga Guru". at tinatawag na Guru Granth Sahib ang kanilang banal na aklat. ang ikasampung ang pagbibinyag kasama ni Khande di Pahul. . Tinatawag din itong kapanganakan ng Khalsa. kung kailan sinimulan ni Guru Gobind Singh. na pinagdiriwang ng Vaisakhi. Popular sa Asya. Sinimulan ang Sikhismo noong 1469 ni Guru Nanak Dev. Nagkaroon ito ng bukod na katangian noong 1699.

Tsino: 儒 家 . Ipinaliwanag ang salitang ito bilang "pagiging mabuti at mapagbigay sa nangangailangan". asawang lalaki at asawang babae. Tinatawag itong "utos ng langit" (mandate of heaven) sa katauhan ng . "pusong makatao" at "makatuwid na kaugalian". Ang pagpapanatili ng kapayapaan at maayos na relasyon ay higit na mahalaga kaysa konsepto ng labis na pagpapairal ng karapatang pang tao. Ang Konpusyanismo ay ang pamamalakad ng tao sa halip na batas. Inihahalintulad ang pamilya sa isang paaralan kung saannatutuhan nang bata ang mga responsibilidad at pribilehiyo na mararanasan sa labas ng tahanan. at lahat ng relasyon maliban sa huli ay nangangahulugan ng pagkilala ng awtoridad ng isang tao sa nakabababa sa kanya. pinyin: rú jiā) ay isang sinaunang sistemang pang-etika at pampilosipiyang Tsino na unang pinaunlad mula sa mga turo ni Confucius. matandang kapatid at nakakabatang kapatid. ama at anak. Ang nakabababa ay may tungkulin sumunod nang may pagmamahal at katapatan sa nakakataas sa mantalang ang nakatataas ay may tungkuling magpakita ng responsibilidad ng may pagmamahal ng nakakababa sa kanya. Ang pakikisalamuha sa kapwa tao ang pinakamahalaga upang mabuhay sapagkat sa lipunan lamang malalaman ng tao sa lipunan ay tinatawag na "jen". "simpatya".Konpusyanismo Ang Konpusyanismo (Ingles: Confucianism. ipinanukala na Konpusyanismo ang tamang aksyon na makikita sa pagtupad sa mga tungkulin sa lipunan: Pinuno at mga tagasunod. isang sinauang paham at pilosopong Tsino. Subalit maisasakatuparan ng nagsabing awtoridad ng may responsibilidad at pagmamahal. Dahil dito. Kasama sa jen ang "pagnanais na makatulong sa iba na maabot nila ang kanilang hangarin'. Pinahahalagahan ng Konpusyanismo ang pamilya bilang taga-hubog ng moralidad. Kaya ang mga abnormal lamang at ang hindi "natural" na tao ang namumuhay sa labas ng mga pamayanan. Naniniwala rin ang mga maka-Konpusyanismo sa isang matagumpay na rebolusyon. Itinuturo nito ang tao ay sadyang itinulak ng tadhana upang makisalamuha sa kapwa tao sa lipunan.at kaibigan sa kaibigan.

Gayundin ang pamumuhay ng moderasyon at pamumuhay ng malayo sa kalabisan. nagiging matuwid para sa kanila ang mabilis na pagbabago maaaring gawin ng estado bilang utos ng langit. Kaibigan sa kaibigan Tungkulin ng nasa ilalim na sundin at igalang ang nakatataassa kanya. Makikita ito sa kanyang iba pang mga lathain. sa kanyang mahigit 40 taong pagtuturo. Isang templo ng Konpusyanismo sa Wuwei. Bukod pa sa pag-aaral ng kanyang mga aklat. ang Ch'un Ch'iu o Aklat ng Tagsibol at Taglagas. Gayundin ang pamumuhay ng moralidad. at ang huli ay ang Li Chi o ang Aklat ng Ritwal. binigyang-diin din ni Confucius ang paglinang ng katangiang maging isang tunay na "maginoo". Kapag ang paggalang na ito ay sinunod ng lahat. Ang Limang ugnayan ng tao ay ang mga sumusunod: 1. asahang magkakaroon ng katahimikan at katatagan sa lipunan. Republikang Popular ng Tsina. Tinagurian niya ang katangiang ito na pagiging isang "edukado" o Chuntzu. Ito ang obra niyang "Ang Limang Klasika".emperador. lubhang nakatulong ang kanyang mga akda. ang Shuh Chingo Aklat ng Kasaysayan. Ama sa anak na lalaki 3. Una rito ang Shih Ching o Aklat ng mga Tula. Nakakatandang kapatid na lalaki sa nakababatang kapatid na lalaki 5. Emperador sa nasasakupang mamamayan 2. Bilang anak ng langit. Binigyang-diin din ni Confucius ang usapin ng moralidad. Si Confucius ay nagsilbing guro sa mga taong kabilang sa relihiyong ito. Asawang lalaki sa awasang babae 4. Naniniwala si Confucius na ang katangiang ito ay mas malilinang sa loob ng paaralan o sa pamamagitan ng isang mabuting edukasyon. Lahat ng ito ay makikita sa loob ng ng pamilyang nagbibigay-diin sa konsepto ng herarkiya (antas) na nagangahulugan ng pagsunod at respeto sa nakatataas at pagkilala naman sa karapatan at papel ng nakakababa. Mayroon ding I Ching o ang Aklat ng Panghuhula. Pangunahing interes din ni Confucius na ang pagsasaalang-alang sa tamang pagkilos at pananagutang nakabatay sa limang pangunahing pakikipag-ungnayan ng tao. .

salitang Tsino na ang ibig sabihin “ang daan”. Binibigyan din ng kagandahang-asal at etika ng Taoismo ang Tatlong Hiyas ng Tao: pagkahabag. Taoist Temple sa Hong Kong. mula Tsinong Daojiao 道 教 (binibigkas dào (tulong·impormasyon) jiào (tulong·impormasyon)). kalayaan. depende sa iskima ng romanisasyon) bilang "landas" o "daan". Ang tao rin ang nagbibigay ng pwersa sa lahat ng nilalang.Taoismo Ang Taoismo. wu wei (aksyon sa pamamagitan ng walang aksyon). mahabang buhay. pagdurusa. Nangangahulugan ang salitang 道 . kalusugan. Ang mga karagatan at ilog ay kinalalagyan. kaisahan ng mga tao-kosmos ( 天 人 相 应 ). kawalang-kamatayan at pagka-kusang-loob. . Tao (o Dao. Ang mga paghihirap. Ang tao ay dapat umayon sa kalikasan. bagaman may mga ibang basal na kahulugan ito sa ibang pambayang relihiyong Tsino at pilosopiya. Naimpluwensiyahan ang Silangang Asya ng mga tradisyon na ito sa loob ng dalawang libong taon at lumaganap sa Kanluran. Naniniwala ang Taoist na pinakamahalagang mamuhay sa natural na pamamaraan. Pangkalahatang nakatuon ang kaisipang Taoista sa kalikasan. Kaya makapangyarihan ang tao dahil mapagkumbaba ito. Ang tao ay maihahalintulad sa “isang bagay na walang hugis at porma”. ay tumutukoy sa iba't ibang magkakaugnay na pang-pilosopiya at pang-relihiyon na mga tradisyon at kaisipan. patitimpi.Ang Pangalang Taoism ay nagmula sa tao. sakit at problema ng tao ay resulta ng di pagsunod sa paraan ng kalikasan. at kababaang-loob.

Nagmamaskara sila para takpan ang bibig at ilong upang maiwasan ang dikinukusang paglanghap sa maliliit na insekto. minsang mapalaya mula sa katawan. ay may kaluluwa. 3. . sapagkat ang dalisay na kaluluwa. Itinaguyod din ng relihiyong Jainismo ang sukdol na asetismo. karalitaan (Aparigraha) kabirhenan (Brahmacharya) katapatan (Asteya) katotohanan (Satya) kawalang-karahasan (ahimsa) Ang panata sa kawalang-karahasan (ahimsa) ay siyang tunay na obsesyon ng mga Hain. yoga at iba pang awsteridad para sa layuning pagninilaynilay o meditasyon. pag-aayuno.C.) na sa edad na 30 ay nagwaksi ng kanyang pamilya at naging asetiko. 4. 2. Ang nagtatag ng Hainismo ay si Vardhamana na kilala bilang Mahāvirā 599-527 B. Ang kadalisayan ay matatamo sa pamamagitan ng kaalaman at balanseng buhay. Sa loob ng 12 taon. ay makapamumuyhay sa walanghanggang kaluwalhatian at malaya magpakailanman.Hainismo Ang Hainismo (mula sa Ingles na Jainism) o Jain Dharma (जैन धमर) ay isa sa mga matatandang relihiyon sa mundo na nagmula pa sa Antigong India. May limang panata ang sinusunod ng mga Hain (binabaybay na Jain sa Ingles: 1. materyal man o hindi. 5. naging aktibo siya sa paghahanap ng katotohanan at lubos na nakapagtamo ng kamulatan habang nagninilaynilay. Itinuro niyang ang lahat ng bagay sa daigdig. Ang pagdadalisay ng kaluluwa ang layunin ng eksistensya.

Nagpapasalamat din sila sa pamamatnubay Niya. Nagpapasalamat sila sa mga ibinigay Niyang biyaya sa kanila. Nananalangin sila sa Kanya. Ang pagpili ng nais na relihiyon ay isa sa karapatan ng tao. Sinasamba pa nila Siya. Karaniwan tuwing Linggo ang pagtungo ng karamihan sa kanila sa simbahan.Ang mga Relihiyon sa Pilipinas Ang mga Pilipino ay may paniniwala sa Diyos. Ngunit may sumasamba rin tuwing Huwebes at Sabado. Iginagalang ang iba't ibangsimbahan. Iginagalang din ang paraan ng pagsamba ng kapwa-Pilipino . Iba't iba ang paraan ng pananampalataya at pagsimba ng mga relihiyon sa kanilang bansa. Ibat' iba ang relhiyon ng mga Pilipino. Kung kaya't sila ay nagsisimba sa iba't ibang araw.

.hindi nakalathala .25.5 milyon (2001) Church of the Nazarene .Grupo Tantiyang Bilang ng mga Nanamplataya 1.000.hindi nakalathala .7% ng pop. (1990) .128.1 % ng pop (1990) .134 (1999) .000 (1999) Saints Seventh-Day Adventists (Central Phil. Ibang pang Denominasyon ng mga .hindi nakalathala .80% ng pop.3 % ng pop. pakibasa ang mga pangungusap sa ibaba tungkol sa mga bilang mga nanampalataya.hindi nakalathala .277 (1990) .574.hindi nakalathala .000 (2002) .8.14.hindi nakalathala . Katutubong Paniniwala 5.hindi nakalathala .0. (2001) 4.241 (2000) Union Conf.7% ng pop. (1998) 2. .0.212. (1990) Kristiano 3.000 (1998) Iglesia ni Cristo (Church of Christ) 3. Walang Relihiyon Protestante El Shaddai .000 (1998) .8% ng pop.1.000 (1999). (1990) .higit sa 2 milyon sa Metro Manila (2000) Philippine Benevolent Association (PBMA) Missionary .389.250 (1998) . .5.60. Buddhists 6.1. Muslim/Islamic . Romano Katoliko .1% ng pop (1996) Hindu Mennonites Philippine Episcopal Church United Church of Christ in the Philippines Evangelical Baptist World Alliance Methodist Judaism Ang Dating Daan Worldwide Church of God Jehovah's Witnesses Unitarian Assemblies of God (Ilocos Norte) God World Missions Church Presbyterian Lutheran Church in the Philippines Mount Banahaw Holy Confederation Rizalista Aglipayan Church) (Philippine .hindi nakalathala (1918).000 (2002) Mula sa iba-ibang literatura.) Chinese .643 (1998) .2% ng pop.181. .365 (1998) .1% (1995) .hindi nakalathala . (1990) .1.hindi nakalathala Independence 13% ng pop 2.081 (1998) Church of Jesus Christ and the Latter Day .

[1] May tinatayang mga 5 hanggang 6 na milyong mga Bahá'í sa buong mundo sa higit sa 200 mga bansa at teritoryo .Pananampalatayang Bahá'í Ang Pananampalatayang Bahá'í ay isang monoteistikong relihiyon na tinatag ni Bahá'u'lláh noong ika-labing-siyam na siglong Persia. na binibigay diin ang espirituwal na pagkakaisa ng sangkatauhan.

ang Diyosa ng araw. ngunit ang iba ay nagpapakita ng mas malaking bagay na natural at proseso: halimbawa. Israel Shinto Ang Shinto ( 神 道 ) ay ang katutubong relihiyon ng Hapon at dating naging relihiyon ng estado. ang namumunong katawan ng mga Bahá'í. Sa madaling salita. ang Shinto ay kadalasang sinasalalin bilang "Ang Paraan ng mga Diyos".Luklukan ng Pangkalahatang Bahay ng Katarungan (Seat of the Universal House of Justice. Si Amaterasu. o mga diyos. . in Haifa. o ang bundok Fuji. Ang shinto ay isang sistemang may paniniwalang animistiko. na ang kahulugan ay isang paraang pilosopikal (tulad ng panulat ng mga Intsik na sa salitang Tao). Ang ibang kami ay lokal at maaaring ang mga espiritu/ o ang henyo ng isang partikular na lugar. Ito ay kinapalolooban ng pagsamba sa kami( 神 ). ito ay binibigkas bilang "kami") at "道" (tō). Ang salitang Shinto ay nabuo sa dalawang pinagsamang kanji: "神" (Shin) na ang kahulugan ay mga diyos at espiritu (kung babasahin ito ng mag-isa.

Ang katayuan ng Shinto bilang relihiyon ng estado ng Hapon ay nawala. ang mga kasanayan at pangaral. Si Ahura Mazda ang pinaniniwalaang diyos ng kabutihan.Si Ahuru Mazda ang pinagmumulan ng katotohanan.Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. ay hindi na itinuturo at sinasanay sa ngayon. na minsang naging prominente noong kasagsagan ng digmaan.liwanag at pagkabusilak at si ahriman naman ang pinagmulan ng kasakiman.kadiliman at kasamaan. by Kobayashi Eitaku. At si Ahriman na sumisimbulo sa kasamaan. Bahagi ng katuruan ni Zoroaster si Ahura Mazda na sumisimbulo sa kabutihan. Ang kanilang paniniwala ay ukol sa kabutihan at kasamaan. late 19th century Soroastrismo Ang Soroastrismo ay isang relihiyon na itinatag ni Zoroaster na mula sa Persya na ngayo'y Iran. Maaring mamili ang tao ng kanyang paniniwalaan at . at ang iba naman ay makikita na lamang sa mga gawaing tulad ng omikuji (isang uri ng pang-huhula) at sa Bagong Taon ng mga Hapones. Izanami-no-Mikoto and Izanagi-no-Mikoto.

Kung pipiliin niya ang kabutihan. The Zoroastrian Atash Behram of Yazd.Kung kasamaan naman ang pipilliin niya.pamumuhay. Iran. . Animismo Sir Edward Tylor ang responsible sa pagbuo ng ibig sabihin ng animism sa anthropology ngayon.mararanasan niya ang kamatayan pagkatapos ay kahirapan at kadiliman.gagantimpalaan siya ng walang hanggang buhay.

katulad ng mga salita. Isang practitioner ng shamanism ay kilala bilang isang salamangkero (binibigkas / ʃɑ ː mən / "Shah-tao" o / ʃeɪmən / "Shay-tao" ). o espiritwal na umiiral ang mga kaluluwa o mga espiritu hindi lamang sa mga tao at mga hayop. Salamangkero ay nagpapatakbo lamang sa loob ng espirituwal na mundo. sa mga heograpikong katangiang katulad ng mga bundok o mga ilog. na siya namang nakakaapekto sa mga tao mundo. Karamihan sa mga pananampalatayang nagbibigay-diin sa animismo ay mga relihiyong-bayan. o ilang daloy ng Hinduismo. na umiiral ang kaluluwa sa mga hayop. na isang proposisyong kilala rin bilang hilosoismo sa pilosopiya. isa itong paniniwala sa kapangyarihan at lakas ng kaluluwa. Aristotle. mga tunay na pangalan. ngunit maging sa mga halaman. Alleviating traumas naaapektuhan ang kaluluwa / espiritu restores ang pisikal na katawan ng mga indibidwal na balanse at pagkabuo. Sa animismo. Sinasabi rin dito na may kani-kaniaya o angking kaluluwa ang mga bagaybagay. mga likas na kaganapang katulad ng kulog. Shamanism Shamanism ay isang antropolohiko kataga ng sanggunian ng isang hanay ng mga paniniwala at mga gawi tungkol sa komunikasyon sa mga espirituwal na mundo.[3] Isa itong ideyang pilosopikal. Shamans ay sinabi sa paggamot sa ailments / sakit sa pamamagitan ng pagkukumpuni ng kaluluwa. at mga tao. o iba pang mga entidad ng kapaligirang likas[4]. Bukod dito. mga halaman. Ang salamangkero din pumapasok sobrenatural realms o sukat upang makuha ang solusyon sa mga problema afflicting ang komunidad. maaaring paniwalaan ding may mga kaluluwa ang mga konseptong walang tiyak na anyo o abstrakto. Sa kahabaan ng kasaysayan ng Europa. o mga metapor sa mitolohiya. kasama ng iba pa. relihiyoso. katulad ng sari-saring mga anyo ng Shamanismo. Shamanism encompasses ang paniniwala na shamans ay tagapamagitan o sugo sa pagitan ng mga tao ang mundo at ang espiritu mundo. mga bato.Ang animismo (mula sa Lating anima o "kaluluwa". . Shamans maaaring bisitahin ang iba pang mga daigdig / sukat na magdala ng gabay sa mga naligaw ng landas at kaluluwa upang magpaunlad sakit ng mga tao kaluluwa na dulot ng mga dayuhang elemento. Ang panunumbalik ng mga resulta ng balanse sa mga aalis ng mga sakit. nagmuni-muni ang mga pilosopong katulad nina Plato. Shinto. "buhay") ay isang paniniwala na nagsasabing mayroong puwersang hindi materyal na nagpapakilos sa kapaligiran. Thomas Aquinas.

pagpapakita ng isang babaeng salamangkero malamang ng etnisidad Khakas.Russian postcard batay sa isang larawan kuha sa 1908 sa pamamagitan ng SI Borisov. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful