Ang Asya ay ang pinakamalaking kontinente at may pinakamaraming bilang ng tao sa mundo.

Ito marahil ang dahilan kung bakit mayroon iba’t ibang uri ng relihiyon na nabuo noon pa man. Ang Asya rin ang pinagmulan ng pinakaunang relihiyon kasama na ang Hinduismo, Buddhismo, Sikhismo, Confucianismo, Taoismo, Kristyanismo, at Jainismo at iba’t iba pang paniniwala na nabuo sa kontinenteng ito.

Hinduismo

Ang Hinduism ay kilala rin bilang Hindū Dharma o Vedic Dharma sa mangilan-ngilang modernong wikang Indian tulad ng Hindi, Bengali at iba pang kontemporaryong Wikang Indo-Aryan, at ganun din sa iba’tibang dilang Dravidian tulad ng Tamil at Kannada. Ito ay ang relihiyong magsimula sa India. Ang ibig sabihin ng salitang-ugat nito na Hindu ay India. Ang Hinduismo (Sanskrit: Sanātana Dharma o "walang-hanggang batas") ay isang relihiyon na nagsimula sa kontinente ng India. Ang salitang Hindu ay nangangahulugang India. Kaakibat sa pundasyon ng sibilisasyon ng Vedic, hindi pa alam kung sino ang nagpaumpisa nito.Sinasabi na ang mga Asyano ang nagpasimula

nito at kanilang itinuro sa Kabihasnang Vedic. Ito ay kinokonsiderang pinakalumang "extant" na relihiyon sa buong mundo. Ang relihiyong ito ay may mahigit kumulang sa isang bilyong tagasunod kung saan ang 890 milyon ay nakatira sa India at kinukunsidera ding pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo, sumusunod lang sa Kristyanismo at Islam. Ang mga bansang may malaking papulasyon ng Hinduismo ay Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay ang Brahman, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib sa Brahman. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang mas mababang nilalang. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ng Brahman. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha, Vishnu ang Tagapangalaga, at Shiva ang Tagawasak. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni, diyos ng apoy; Indra, diyos ng bagyo; Ganesha, diyos na may ulo ng elepante; Laksmi, diyosa ng magandang kapalaran; at Vasanti, diyosa ng kaligayahan o kasayahan. Lahat-lahat, ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos, na kung tawagin ay teokratik. Kasaysayan: Magpahanggang ngayon ay wala pang nakakaalam kung sino ang nagpasimula ng paniniwalang ito. May mga nagsasabing ang mga Asyano ang nagpasimula nitona kanila namang itiinuturo noon sa kabihasnang Vedic. Sinasabing ang relihiyong ito ay ang pinakalumang “extant”na relihiyon sa buong mundo. Ito ay kinukunsidera na pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo sapagkat mayroon ito na halos humigit kumulang sa isang biyong tagasunod. Ang pinakamarami ay nasa India, na humigit kumulang 890 milyong tagasunod. Mayroon rin sa bansang Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Paniniwala: Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay si Brahma, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib kay Brahma. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang

at Vasanti. Ang ilog na ito ay sinasabing may banal na tubig. diyosa ng kaligayahan o kasayahan. diyos ng apoy. ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ni Brahma. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni. o kumain sa mga pampublikong kainan dahil ang paghipo lamang sa isang "hindi mahahawakan" ay pinaniniwalaang marumi para sa isang may antas. Ang mga di kabilang sa anumang antas ay mga patapon. isa sa mga sagisag ng Hinduismo. (3) Vaishyas (magsasaka. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan. (2) Kshatriyas (maharlika at mandirigma). diyos ng elepante. gaya ng: (1) Brahmin (pari at mga iskolar). at (4) Sudras (manggagawa at alipin). Banal na Ilog Ang banal na ilog ng mga Hindu ay ang Ilog Ganges na matatagpuan sa India. Napakahirap ng kanilang buhay sa kanilang sariling mga nayon at lungsod. Vishnu ang Tagapangalaga. . pumasok sa mga templo. Sistemang Kaste Ang Sistema ng Antas ay bahagi ng Hinduismo.mas mababang nilalang. at Shiva ang Tagawasak. na kung tawagin ay teokratik. Lahat-lahat. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha. Hindi sila pinababayaang gumamit ng mga pampublikong paliguan. itinatawag na "mga hindi mahahawakan" o "mga hindi masasaling" ("mga hindi mahihipo"). Sila ang gumagawa ng maduduming trabaho katulad ng paglilinis ng kalsada. diyosa ng magandang kapalaran. ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos. mangangalakal at manggagawa). Laksmi. diyos ng bagyo. Ang Omkara. Ang mga tao ay hinati sa mga antas na panlipunan. Ang nasa mataas na antas ay hindi pinapayagang mag-asawa o mamuhay kasama ng nasa mababang caste. Indra. pagkolekta ng basura atbp. Ganesha.

Ang kanilang naging simbolo ay ang Bituin ni David. Ebreo: ‫ . ito ang kabaliktaran ng sitwasyon sa mga Hudyong Separdi. dulot ito ng magkakaibang klimang pangkultura at pampananampalataya na kinagalawan ng dalawang pangkat na ito. mas naging kaugalian ng mga Separdi na makihalubilo sa pangkalahatang populasyon kung ihahambing sa mga Askenasi. naging isang pangunahing pwersa ang Hudaismo sa pagsasahugis ng daigdig. na mas susceptible sa pagbubukod mula sa mas malawak na lipunan. Mediteraneo. Sa gayon. Isa ito sa mga kaunaunang naitalang pananampalatayang monoteista at isa rin sa mga pinakalumang tradisyong pampananampalatayang sinusundan pa rin hanggang sa ngayon. at kung paano dapat mamuhay ang . na bagaman ibaiba ang mga pananaw ay nananatili pa ring nagkakaisa. Ang doktrina at kasaysayan ng Hudaismo ay ang pinakamalaking bahagi ng batayan ng ibang mga pananampalatayang Abraamiko. Sa kasaysayan. kasama na ang Kristyanismo at Islam. na tinatawag na menora. at kanluran at gitnang Asya. sa kasalukuyan ang kanilang simbolo ay ang isang aranyang may pitong sanga. Hudaismong Askenasi Ang Hudaismong Askenasi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa hilagang Yuropa. Hudayka Ang Hudaismong Separdi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa timog Yuropa.Ang Hudaismo (Kastila: ju·da·ís·mo. Sa mga nakaraang dalawang dantaon nahati ang mga Hudyo ng hilangang Yuropa sa ilang mga kilusan o denominasyon.יהדות‬yahedut) ang kulturang pampananampalataya ng mga Hudyo. May iba’t ibang pagkaunawa ang bawat isa sa kung anong mga prinsipyo ng paniniwala ang dapat angkinin ng isang Hudyo.

tulad ng anumang tradisyong buhay. Maaari itong tukuyin bilang Hudaismong Progresista[/Progresibo. tulad ng Hudaismong Ortodokso. na tuluyan pa ring nagsasanib sa ilang mga isyu. Kilala rin sila bilang ang mga Ultraortodokso. Hindi pambihira. tulad ng Hudaismong Haredi.isang Hudyo. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. Gayumpaman. naiiba ito sa Ortodoksya sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. ang pagsimba ng isang Hudyong Masorti sa isang sinagogang Ortodokso o Repormista. hindi pundamental na napapaghati ng mga pagkakaibang pandoktrinang ito ang mga kilusang Hudyo. tulad ng anumang tradisyong buhay. Gayumpaman. Hudaismong Repormista Ang Hudaismong Repormista ang kauna-unang modernong sangay ng Hudaismong Askenasi. sila ang kilusang pinakamalapit sa Hudaismong Separdi. Sa ganito.יהדות חרדית‬Hudaismong takot") ang sangay ng Ortodoksiya na may makitid na interpretasyon ng Hudaismo. Hudaismong Ortodokso Ang Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi naniniwala sa tradisyonal na interpretasyon ng Hudaismo. naiiba ito sa Haredismo sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. Hudaismong Hasidiko Makabagong Ortodokso Ang Makabagong Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi na. Hindi tulad sa mga denominasyong Kristyano. Hudaismong Masorti Ang Hudaismong Masorti o Hudaismong Konserbador/Konserbatibo ang kilusang Askenasi na. bilang isang katawang nagbabago at hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyon o panahon. bilang isang katawang nagbabago at . Hindi nito tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. Nagmula at napaunlad ang kilusang ito sa Alemanya at ngayon ito ang pinakamalaki sa Hilagang Amerika. halimbawa. na Ang Hudaismong Haredi (Ebreo: ‫" . habang sa Nagkakaisang Kaharian binubuo ng Hudaismong Repormista at Hudaismong Liberal ang Hudaismong Progresista.

Ngayon. kasama ang mga 350 milyong tagasunod.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay . Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo. nahahati ang Budismo sa tatlong pangunahing tradisyon: Theravāda (Sanskrit: Sthaviravāda). Timog-Silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. nangangahulugang: "ang landas o batas ng naliwanagan o ng gising")Ito ay isang relihiyo o pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Siddhārtha Gautama o mas kilala bilang Buddha na mamuhay marahil noong ikalimang siglo. at Vajrayāna (uri ng Budismo sa Tibet). at naikalat sa Gitna. Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha.hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyono panahon.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo. Binibigyangtanaw ng mga Masorti ang mga rabino ng kasalukuyan bilang kasingmabisa ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon. at. Mahāyāna. Budismo Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma.

at. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. Timog-silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. Nakatira sa Asya ang karamihan sa mga Budista. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. ang Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha). kasama ang mga 350 milyong tagasunod. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Hiyas (o Three Jewels): ang Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat). na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. . at ang Sangha (Pamayanan ng mga Budista). at naikalat sa Gitna. Kasaysayan: Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha. • Paniniwala: Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo. Sinasabing 230 hanggang 500 milyon ang bilang ng mga Budista sa mundo. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Alahas (o Three Jewels) • • • Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat) Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha Sangha (Pamayanan ng mga Budista).Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao.mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. ngunit meron ring mga na nasa ibang lupalop ng daigdig.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo.

Kristiyanismo .Mga istatwang kumakatawan sa mga budistang nagbibigay ng papuri kay Buddha.

lalo na sa Tsina at Timog Korea Nagsimula ang Kristiyanismo bilang sangang-katulad ng Judaismo at kasama ang Bibliang Hebreo bilang Lumang Tipan sa mga banal na Kasulatan nito. Ang relihiyong ito ay itinayo ni Kristo sa Israel. mananampalataya. • Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano Ang pangalang Kristiyano (Griyegong Χριστιανός. itinatalaga ang Kristiyanismo bilang isang Pananampalatayang Abrahamiko. Si San Ignacio ng Antioch ang unang gumamit ng "Kristiyanismo" (Χριστιανισμός. Tulad ng Judaismo at Islam.kasama at katulad ng mga katagang alagad. Isa sa mga pinakakilalang mga sagisag ng Kristiyanismo ay ang krus. Ngunit maraming mga sanga ang relihiyong ito. "Christianismos") bilang pangalan ng pananampalataya kay Kristo. Sa kasulukuyan. Sa diwa ng Kristiyanismo. apostol. disipulo. lahat ng mga kasapi rito ay naniniwala sa Diyos. o mga paniniwalang opisyal. kapag ginamit ang salitang Kristiyano . Ang Bagong Tipan ng Bibliya ay tinitingnan bilang tala ng Ebanghelyong ipinahayag ni Hesus. na naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioke na kilala rin bilang Antioque o Antioch (Gawa 11:26). sumasampalataya. Kasama rito ay ang: .Ang Kristiyanismo ay isang relihiyong monoteista (naniniwala sa iisang Diyos lamang) na nakabatay sa buhay at turo ni Hesus ng Naẕrat ayon sa isinulat ng kanyang mga tagapagsunod sa Bagong Tipan. Ito ay ang pinakamalaking pananampalataya sa buong daidig na may higit kumulang sa 2. Ginamit ni Simon Pedro at Haring Agrippa ang katawagang Kristiyano. ito ay malakas sa Europa. "Christianos" Strong's G5546). subalit ang karamihan ng mga kasapi ay may mga magkakahawig o magkatulad na mga doktrina. Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na si Hesus ay ang anak ng Diyos at ang Mesias na pinaghulaan ng mga sugo sa Lumang Tipan.nagpapahiwatig ito ng pagtitiwala at pagsunod kay Hesukristo. nanalig. ay may kahulugang "kabilang kay Kristo" o "pagmamay-ari ni Kristo". Mga Paniniwala Ang mga iba't ibang pangkat o kung tawagin ay mga "Simbahan" sa loob ng Kristiyanismo ay may magkakaibang pananaw ukol sa relihiyong ito. kasama rin ng isda. mga Amerika. o "Icthys" kung tawagin.1 bilyong taong kasapi nito. o naniniwala . Katimugang Afrika. ang Pilipinas at sa Oceania at tumutubo na sa Asya.

at ang kaniyang pagparito ay ang katuparan ng mga propesiya ng Lumang Tipan. krusipiho.Hesukristo Mga halimbawa ng mga relihiyosong bagay sa Kristiyanismo-Katoliko: Bibliya. Christos). Sa halip ng mga debate ukol sa tunay na pagkatao ni Hesus. bilang Mesias. at nakamit ang buhay na walang hanggan.משיח‬māšiáħ) o ang Kristo (hango sa salitang Kastilang ַ ִָ ׁ "Cristo". Pinaniniwalaang si Hesus. Iba ito mula sa konsepto ng Mesias ng mga Hudyo. ang karamihan sa mga Kristiyano'y naniniwala na siya ay Diyos na nagkatawang-tao at "tunay na Diyos na nagkatawang tao". at rosaryo. halatang ang pinakasentro ng teolohiyang Kristiyano ay ang paniwalang si Hesus ay ang Mesias (Hebreo: ‫ . ang mga makasalanan ay bumalik na sa Panginoon. Islam . Sa pangalan pa lamang na "Kristiyanismo. nailigtas mula sa kasalanan. ay ang Manunubos at Hari ng sangkatauhan. sapagkat ang sentrong paniniwala ng Kristiyanismo ay sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus. na mula naman sa Griyegong Χριστός.

kasama ang Kristiyanismo at Hudaismo. "pagsuko (sa kalooban ng Diyos)" ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. at ni Muhammad na siyang huling propeta ng Islam. nagsimula siyang mangaral. Pinag-ugatan ng Hijra ng salitang Hegira o "Taon ng Emigrasyon" (ito ang unang taon sa kalendaryong Muslim). nang maganap ang Hijra na nangangahulugang "emigrasyon" o pangingibang bayan. kinikilala ng mga Muslim bilang propeta ng Diyos.Kaligrapiya na nagsasabi ng Allah. Noong 613. kilala bilang mga Muslim. Naniniwala ang mga tagasunod. ang tagapagtatag ng pananampalatayang Islam. Islam (Arabo: ‫ . Kasaysayan Tagapagtatag Si Muhammad. Nagbuhat ang simulain ng Islam bilang sumisibol na relihiyon mula pa noong 622. Noong nasa gulang na apatnapu na si Muhammad. kaya't malapit na kamaganak ito ng dalawang huling pananampalataya. Nagsimulang makatanggap si Muhammad ng mga pahayag mula sa Diyos noong 610. Nilisan ni Muhammad at ng kanyang mga tagasunod ang Mecca dahil sa mga Arabong sumasalungat o lumalaban sa kanyang mensahe. • • Kahulugan Pinakapayak na kahulugan ng Islam ang "pagtanggap at pagpapasailalim o pagsuko sa kagustuhan ni Allah. Isang Abrahamikong relihiyon ang Islam. nagkaroon siya ng pangitain kung saan tinawag siya ni Arkanghel Gabriel upang magturo ng salita ng Diyos. na ipinahayag ng Diyos (Allah sa Arabo) ang kanyang banal na salita diretso sa sangkatauhan sa pamamagitan ng maraming mga naunang mga propeta.” Maaari rin itong mangahulugang "pagtutuon" o "paglalaan" (dedikasyon) sa Diyos.السلم‬al-islām). Mismong ang tribo ni .

Kasama ang 10. na nakilala sa paglaon bilang Medina o ang "Lungsod ng Propeta". na nabanggit sa Tora ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya. Nagtungo sina Muhammad at kanyang mga tagasunod na naniniwala sa Koran sa oasis ng Yathrib. naging matatag na ang pagkakalunsad ni Muhammad ng kanyang bagong relihiyon. Napagbago niya ang kalooban ng mga tao upang yakapin ang Islam. Sa Islam. Ilan sa mga kadahilan kung bakit mas gusto nilang tawagin silang mga Muslim ang kanilang pagsamba lamang sa Diyos. kinakailangang mamuhay ang mga Muslim ayon sa mga patakarang ng pamumuhay na itinalaga ng Diyos at sa nakasaad sa mga pahayag na dumaan sa Arabong propetang si Muhammad noong nabubuhay pa siya. dahil ito ang taon kung kailan nagbalik si Muhammad sa lungsod ng Mecca. Dahil dito tinatawag rin ang mga Muslim bilang mga Mohamedano. Siya rin ang ninuno ng mga Hebreo dahil sa kanyang anak naman na lalaking si Isaac. Noong 630. . nilusob at tinaban ni Muhammad ang lungsod. Nangangahulugan ang Muslim bilang ang "mga pumapasailalim" o "mga taong ibinibigay ang kanilang sarili sa Diyos". Mga Muslim Mga nagdarasal na Muslim. sapagkat natatakot silang napakaraming mga pagbabagong gagawin ito sa kanilang mga buhay. Pinanatili lamang niya ang Kaaba (Arabe para sa "kubo").000 mga kawal. ngunit mas ninanais ng mga sumasampalataya sa Islam na tawagin sila bilang mga Muslim o Moslem. Kaugnayan kay Abraham Si Abraham. sa loob ng isang moske. kaya't hindi sila dapat na pangalanan alinsunod sa pangalan ni Muhammad. ang pinakaninuno ng mga Arabo dahil sa kanyang anak na lalaking si Ismael. hindi sa kay Muhammad at dahil na rin sa marami nang iba pang mga Muslim bago pa dumating si Muhammad. Kilala ang mga sumasampalataya sa Islam bilang mga Muslim. Hindi niya ito sinira sapagkat may kaugnayan ito sa kapanahunan ni Abraham at Ishmael. ang maliit na gusaling dating kinalalagakan ng mga idolo. na kapwa mga karaniwang ninuno ng mga Hudyo at ng mga Arabo. Winasak rin niya at ng kanyang mga sundalo ang mga idolo o anito.Muhammad ang hindi nagkagusto sa mensahe ng Koran.

Nahahati ang mga kapitulong ito sa mga taludtod o taludturan. isa lamang sa kanilang mga propeta si Hesus.Para sa mga Muslim. Para sa mga Muslim. Binubuo ang Koran ng 114 na mga kabanata o mga surah. Nangangahulugang "mga pagsasabi" o "mga pagbigkas" (resitasyon) ang salitang Koran. ang banal na aklat ng Islam. . ang Koran. Hindi sila tinataguriang mga Kristiyano dahil hindi sila naniniwalang anak ng Diyos si Hesus. Tinutukoy nito ang mga instruksiyon o kautusan ni Arkanghel Gabriel kay Muhammad noong 610 na bigkasin ang pangalan ng Diyos o sambitin ang pangalan ni Allah. Ang Koran Naitala ang mga pangaral ni Muhammad sa Koran. nagpadala ang Diyos ng isang maensaheng hindi mababago ninuman. Para rin sa paniniwalang Muslim. Nagsasabi ang mensaheng ito ng kung ano ang dapat nilang malaman upang sumaya sila sa mundo at sa kabilang buhay. isang pinunong Muslim. At si Muhammad nga ang taong pinili ng Diyos upang maging kanyang propetang mensahero o tagapagbalita. Isinaayos at isinabatas ni Uthman. ang Koran ang mga pahayag ng Diyos.

kung kaya't ito ang ika-limang pinakamalaking relihiyon sa mundo. . ang ikasampung ang pagbibinyag kasama ni Khande di Pahul. Popular sa Asya. at tinatawag na Guru Granth Sahib ang kanilang banal na aklat. Tinatawag na mga Sikh ang mga nananampalataya nito. Tinatawag din itong kapanganakan ng Khalsa. kung kailan sinimulan ni Guru Gobind Singh. ang una sa "Sampung mga Guru". mayroon itong 20 milyon mga tagasunod. kilala bilang Golden Temple. Nagkaroon ito ng bukod na katangian noong 1699.Sikhismo Ang Sikhism ay isang monoteyistikong relihiyon. Sinimulan ang Sikhismo noong 1469 ni Guru Nanak Dev. The Harimandir Sahib. at nangangailangan na sundin ng mga sikh ang limang mga "K". na pinagdiriwang ng Vaisakhi. isang sagradong temple para sa mga Sikhs. o isang anyo ng pananampalatayang naniniwala sa iisang Diyos.

Inihahalintulad ang pamilya sa isang paaralan kung saannatutuhan nang bata ang mga responsibilidad at pribilehiyo na mararanasan sa labas ng tahanan. ama at anak. Kaya ang mga abnormal lamang at ang hindi "natural" na tao ang namumuhay sa labas ng mga pamayanan. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at maayos na relasyon ay higit na mahalaga kaysa konsepto ng labis na pagpapairal ng karapatang pang tao. Pinahahalagahan ng Konpusyanismo ang pamilya bilang taga-hubog ng moralidad. asawang lalaki at asawang babae. Dahil dito. isang sinauang paham at pilosopong Tsino. Ang Konpusyanismo ay ang pamamalakad ng tao sa halip na batas. Ipinaliwanag ang salitang ito bilang "pagiging mabuti at mapagbigay sa nangangailangan".at kaibigan sa kaibigan. "simpatya".Konpusyanismo Ang Konpusyanismo (Ingles: Confucianism. Tinatawag itong "utos ng langit" (mandate of heaven) sa katauhan ng . matandang kapatid at nakakabatang kapatid. Subalit maisasakatuparan ng nagsabing awtoridad ng may responsibilidad at pagmamahal. Ang nakabababa ay may tungkulin sumunod nang may pagmamahal at katapatan sa nakakataas sa mantalang ang nakatataas ay may tungkuling magpakita ng responsibilidad ng may pagmamahal ng nakakababa sa kanya. Tsino: 儒 家 . pinyin: rú jiā) ay isang sinaunang sistemang pang-etika at pampilosipiyang Tsino na unang pinaunlad mula sa mga turo ni Confucius. at lahat ng relasyon maliban sa huli ay nangangahulugan ng pagkilala ng awtoridad ng isang tao sa nakabababa sa kanya. Itinuturo nito ang tao ay sadyang itinulak ng tadhana upang makisalamuha sa kapwa tao sa lipunan. Ang pakikisalamuha sa kapwa tao ang pinakamahalaga upang mabuhay sapagkat sa lipunan lamang malalaman ng tao sa lipunan ay tinatawag na "jen". ipinanukala na Konpusyanismo ang tamang aksyon na makikita sa pagtupad sa mga tungkulin sa lipunan: Pinuno at mga tagasunod. Kasama sa jen ang "pagnanais na makatulong sa iba na maabot nila ang kanilang hangarin'. "pusong makatao" at "makatuwid na kaugalian". Naniniwala rin ang mga maka-Konpusyanismo sa isang matagumpay na rebolusyon.

Isang templo ng Konpusyanismo sa Wuwei. Lahat ng ito ay makikita sa loob ng ng pamilyang nagbibigay-diin sa konsepto ng herarkiya (antas) na nagangahulugan ng pagsunod at respeto sa nakatataas at pagkilala naman sa karapatan at papel ng nakakababa. Emperador sa nasasakupang mamamayan 2. Naniniwala si Confucius na ang katangiang ito ay mas malilinang sa loob ng paaralan o sa pamamagitan ng isang mabuting edukasyon. Kapag ang paggalang na ito ay sinunod ng lahat. Una rito ang Shih Ching o Aklat ng mga Tula. Ang Limang ugnayan ng tao ay ang mga sumusunod: 1. Ito ang obra niyang "Ang Limang Klasika". sa kanyang mahigit 40 taong pagtuturo. Kaibigan sa kaibigan Tungkulin ng nasa ilalim na sundin at igalang ang nakatataassa kanya. Ama sa anak na lalaki 3. lubhang nakatulong ang kanyang mga akda. Si Confucius ay nagsilbing guro sa mga taong kabilang sa relihiyong ito. Asawang lalaki sa awasang babae 4. Makikita ito sa kanyang iba pang mga lathain. Mayroon ding I Ching o ang Aklat ng Panghuhula.emperador. ang Shuh Chingo Aklat ng Kasaysayan. Pangunahing interes din ni Confucius na ang pagsasaalang-alang sa tamang pagkilos at pananagutang nakabatay sa limang pangunahing pakikipag-ungnayan ng tao. ang Ch'un Ch'iu o Aklat ng Tagsibol at Taglagas. Tinagurian niya ang katangiang ito na pagiging isang "edukado" o Chuntzu. Nakakatandang kapatid na lalaki sa nakababatang kapatid na lalaki 5. binigyang-diin din ni Confucius ang paglinang ng katangiang maging isang tunay na "maginoo". . Binigyang-diin din ni Confucius ang usapin ng moralidad. Bukod pa sa pag-aaral ng kanyang mga aklat. Republikang Popular ng Tsina. at ang huli ay ang Li Chi o ang Aklat ng Ritwal. Gayundin ang pamumuhay ng moralidad. nagiging matuwid para sa kanila ang mabilis na pagbabago maaaring gawin ng estado bilang utos ng langit. Bilang anak ng langit. asahang magkakaroon ng katahimikan at katatagan sa lipunan. Gayundin ang pamumuhay ng moderasyon at pamumuhay ng malayo sa kalabisan.

wu wei (aksyon sa pamamagitan ng walang aksyon). Ang mga paghihirap.Ang Pangalang Taoism ay nagmula sa tao. Ang mga karagatan at ilog ay kinalalagyan. sakit at problema ng tao ay resulta ng di pagsunod sa paraan ng kalikasan. salitang Tsino na ang ibig sabihin “ang daan”. mahabang buhay. . Binibigyan din ng kagandahang-asal at etika ng Taoismo ang Tatlong Hiyas ng Tao: pagkahabag. Tao (o Dao. Nangangahulugan ang salitang 道 . Taoist Temple sa Hong Kong.Taoismo Ang Taoismo. kalusugan. kawalang-kamatayan at pagka-kusang-loob. Kaya makapangyarihan ang tao dahil mapagkumbaba ito. ay tumutukoy sa iba't ibang magkakaugnay na pang-pilosopiya at pang-relihiyon na mga tradisyon at kaisipan. Ang tao ay maihahalintulad sa “isang bagay na walang hugis at porma”. patitimpi. kaisahan ng mga tao-kosmos ( 天 人 相 应 ). mula Tsinong Daojiao 道 教 (binibigkas dào (tulong·impormasyon) jiào (tulong·impormasyon)). Naimpluwensiyahan ang Silangang Asya ng mga tradisyon na ito sa loob ng dalawang libong taon at lumaganap sa Kanluran. bagaman may mga ibang basal na kahulugan ito sa ibang pambayang relihiyong Tsino at pilosopiya. at kababaang-loob. kalayaan. Pangkalahatang nakatuon ang kaisipang Taoista sa kalikasan. Naniniwala ang Taoist na pinakamahalagang mamuhay sa natural na pamamaraan. Ang tao rin ang nagbibigay ng pwersa sa lahat ng nilalang. depende sa iskima ng romanisasyon) bilang "landas" o "daan". Ang tao ay dapat umayon sa kalikasan. pagdurusa.

Sa loob ng 12 taon. pag-aayuno. Nagmamaskara sila para takpan ang bibig at ilong upang maiwasan ang dikinukusang paglanghap sa maliliit na insekto. Itinaguyod din ng relihiyong Jainismo ang sukdol na asetismo. Ang pagdadalisay ng kaluluwa ang layunin ng eksistensya. yoga at iba pang awsteridad para sa layuning pagninilaynilay o meditasyon. 5.Hainismo Ang Hainismo (mula sa Ingles na Jainism) o Jain Dharma (जैन धमर) ay isa sa mga matatandang relihiyon sa mundo na nagmula pa sa Antigong India. naging aktibo siya sa paghahanap ng katotohanan at lubos na nakapagtamo ng kamulatan habang nagninilaynilay. ay makapamumuyhay sa walanghanggang kaluwalhatian at malaya magpakailanman. . May limang panata ang sinusunod ng mga Hain (binabaybay na Jain sa Ingles: 1. Ang nagtatag ng Hainismo ay si Vardhamana na kilala bilang Mahāvirā 599-527 B.) na sa edad na 30 ay nagwaksi ng kanyang pamilya at naging asetiko. karalitaan (Aparigraha) kabirhenan (Brahmacharya) katapatan (Asteya) katotohanan (Satya) kawalang-karahasan (ahimsa) Ang panata sa kawalang-karahasan (ahimsa) ay siyang tunay na obsesyon ng mga Hain. 4. Itinuro niyang ang lahat ng bagay sa daigdig. Ang kadalisayan ay matatamo sa pamamagitan ng kaalaman at balanseng buhay.C. materyal man o hindi. 3. sapagkat ang dalisay na kaluluwa. 2. minsang mapalaya mula sa katawan. ay may kaluluwa.

Ang mga Relihiyon sa Pilipinas Ang mga Pilipino ay may paniniwala sa Diyos. Kung kaya't sila ay nagsisimba sa iba't ibang araw. Iginagalang din ang paraan ng pagsamba ng kapwa-Pilipino . Karaniwan tuwing Linggo ang pagtungo ng karamihan sa kanila sa simbahan. Nagpapasalamat sila sa mga ibinigay Niyang biyaya sa kanila. Ngunit may sumasamba rin tuwing Huwebes at Sabado. Iba't iba ang paraan ng pananampalataya at pagsimba ng mga relihiyon sa kanilang bansa. Iginagalang ang iba't ibangsimbahan. Nananalangin sila sa Kanya. Ang pagpili ng nais na relihiyon ay isa sa karapatan ng tao. Ibat' iba ang relhiyon ng mga Pilipino. Sinasamba pa nila Siya. Nagpapasalamat din sila sa pamamatnubay Niya.

(1990) .000.7% ng pop.000 (1998) .hindi nakalathala .hindi nakalathala .1.241 (2000) Union Conf.hindi nakalathala .1.181.389.000 (1999).Grupo Tantiyang Bilang ng mga Nanamplataya 1.250 (1998) .14.0.3 % ng pop.1% ng pop (1996) Hindu Mennonites Philippine Episcopal Church United Church of Christ in the Philippines Evangelical Baptist World Alliance Methodist Judaism Ang Dating Daan Worldwide Church of God Jehovah's Witnesses Unitarian Assemblies of God (Ilocos Norte) God World Missions Church Presbyterian Lutheran Church in the Philippines Mount Banahaw Holy Confederation Rizalista Aglipayan Church) (Philippine .hindi nakalathala .8% ng pop. Katutubong Paniniwala 5. .000 (1999) Saints Seventh-Day Adventists (Central Phil.60.hindi nakalathala (1918). Walang Relihiyon Protestante El Shaddai .80% ng pop.000 (2002) .hindi nakalathala .128.134 (1999) . . Romano Katoliko .1. (1990) .hindi nakalathala .hindi nakalathala .081 (1998) Church of Jesus Christ and the Latter Day . Buddhists 6.7% ng pop. Muslim/Islamic . (1998) 2. Ibang pang Denominasyon ng mga .2% ng pop. (1990) Kristiano 3.212.277 (1990) .643 (1998) .) Chinese .000 (1998) Iglesia ni Cristo (Church of Christ) 3. (1990) .higit sa 2 milyon sa Metro Manila (2000) Philippine Benevolent Association (PBMA) Missionary .1% (1995) .25.hindi nakalathala Independence 13% ng pop 2.000 (2002) Mula sa iba-ibang literatura.365 (1998) .8.574.5 milyon (2001) Church of the Nazarene .1 % ng pop (1990) . (2001) 4.5.hindi nakalathala .0. . . pakibasa ang mga pangungusap sa ibaba tungkol sa mga bilang mga nanampalataya.

na binibigay diin ang espirituwal na pagkakaisa ng sangkatauhan.[1] May tinatayang mga 5 hanggang 6 na milyong mga Bahá'í sa buong mundo sa higit sa 200 mga bansa at teritoryo .Pananampalatayang Bahá'í Ang Pananampalatayang Bahá'í ay isang monoteistikong relihiyon na tinatag ni Bahá'u'lláh noong ika-labing-siyam na siglong Persia.

Si Amaterasu. ngunit ang iba ay nagpapakita ng mas malaking bagay na natural at proseso: halimbawa. . ito ay binibigkas bilang "kami") at "道" (tō). o ang bundok Fuji. Sa madaling salita. na ang kahulugan ay isang paraang pilosopikal (tulad ng panulat ng mga Intsik na sa salitang Tao). o mga diyos. ang Shinto ay kadalasang sinasalalin bilang "Ang Paraan ng mga Diyos". Ang ibang kami ay lokal at maaaring ang mga espiritu/ o ang henyo ng isang partikular na lugar. Ito ay kinapalolooban ng pagsamba sa kami( 神 ). Ang salitang Shinto ay nabuo sa dalawang pinagsamang kanji: "神" (Shin) na ang kahulugan ay mga diyos at espiritu (kung babasahin ito ng mag-isa.Luklukan ng Pangkalahatang Bahay ng Katarungan (Seat of the Universal House of Justice. in Haifa. Ang shinto ay isang sistemang may paniniwalang animistiko. Israel Shinto Ang Shinto ( 神 道 ) ay ang katutubong relihiyon ng Hapon at dating naging relihiyon ng estado. ang namumunong katawan ng mga Bahá'í. ang Diyosa ng araw.

Ang katayuan ng Shinto bilang relihiyon ng estado ng Hapon ay nawala.kadiliman at kasamaan.Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Izanami-no-Mikoto and Izanagi-no-Mikoto. ang mga kasanayan at pangaral. Ang kanilang paniniwala ay ukol sa kabutihan at kasamaan.Si Ahuru Mazda ang pinagmumulan ng katotohanan. na minsang naging prominente noong kasagsagan ng digmaan. ay hindi na itinuturo at sinasanay sa ngayon. at ang iba naman ay makikita na lamang sa mga gawaing tulad ng omikuji (isang uri ng pang-huhula) at sa Bagong Taon ng mga Hapones. Si Ahura Mazda ang pinaniniwalaang diyos ng kabutihan. Bahagi ng katuruan ni Zoroaster si Ahura Mazda na sumisimbulo sa kabutihan. Maaring mamili ang tao ng kanyang paniniwalaan at .liwanag at pagkabusilak at si ahriman naman ang pinagmulan ng kasakiman. by Kobayashi Eitaku. late 19th century Soroastrismo Ang Soroastrismo ay isang relihiyon na itinatag ni Zoroaster na mula sa Persya na ngayo'y Iran. At si Ahriman na sumisimbulo sa kasamaan.

Kung pipiliin niya ang kabutihan.Kung kasamaan naman ang pipilliin niya. Animismo Sir Edward Tylor ang responsible sa pagbuo ng ibig sabihin ng animism sa anthropology ngayon. The Zoroastrian Atash Behram of Yazd.gagantimpalaan siya ng walang hanggang buhay. Iran. .pamumuhay.mararanasan niya ang kamatayan pagkatapos ay kahirapan at kadiliman.

Shamanism Shamanism ay isang antropolohiko kataga ng sanggunian ng isang hanay ng mga paniniwala at mga gawi tungkol sa komunikasyon sa mga espirituwal na mundo. o iba pang mga entidad ng kapaligirang likas[4]. katulad ng mga salita. mga halaman. at mga tao. o ilang daloy ng Hinduismo. o espiritwal na umiiral ang mga kaluluwa o mga espiritu hindi lamang sa mga tao at mga hayop. sa mga heograpikong katangiang katulad ng mga bundok o mga ilog. na isang proposisyong kilala rin bilang hilosoismo sa pilosopiya. Sa animismo. . kasama ng iba pa. Aristotle. na siya namang nakakaapekto sa mga tao mundo. mga likas na kaganapang katulad ng kulog. Ang salamangkero din pumapasok sobrenatural realms o sukat upang makuha ang solusyon sa mga problema afflicting ang komunidad. Shamans ay sinabi sa paggamot sa ailments / sakit sa pamamagitan ng pagkukumpuni ng kaluluwa. Sa kahabaan ng kasaysayan ng Europa. Shinto. isa itong paniniwala sa kapangyarihan at lakas ng kaluluwa. Alleviating traumas naaapektuhan ang kaluluwa / espiritu restores ang pisikal na katawan ng mga indibidwal na balanse at pagkabuo. Isang practitioner ng shamanism ay kilala bilang isang salamangkero (binibigkas / ʃɑ ː mən / "Shah-tao" o / ʃeɪmən / "Shay-tao" ). ngunit maging sa mga halaman.[3] Isa itong ideyang pilosopikal. nagmuni-muni ang mga pilosopong katulad nina Plato.Ang animismo (mula sa Lating anima o "kaluluwa". Thomas Aquinas. maaaring paniwalaan ding may mga kaluluwa ang mga konseptong walang tiyak na anyo o abstrakto. Shamans maaaring bisitahin ang iba pang mga daigdig / sukat na magdala ng gabay sa mga naligaw ng landas at kaluluwa upang magpaunlad sakit ng mga tao kaluluwa na dulot ng mga dayuhang elemento. Karamihan sa mga pananampalatayang nagbibigay-diin sa animismo ay mga relihiyong-bayan. Salamangkero ay nagpapatakbo lamang sa loob ng espirituwal na mundo. mga tunay na pangalan. "buhay") ay isang paniniwala na nagsasabing mayroong puwersang hindi materyal na nagpapakilos sa kapaligiran. na umiiral ang kaluluwa sa mga hayop. Sinasabi rin dito na may kani-kaniaya o angking kaluluwa ang mga bagaybagay. relihiyoso. Bukod dito. o mga metapor sa mitolohiya. katulad ng sari-saring mga anyo ng Shamanismo. mga bato. Ang panunumbalik ng mga resulta ng balanse sa mga aalis ng mga sakit. Shamanism encompasses ang paniniwala na shamans ay tagapamagitan o sugo sa pagitan ng mga tao ang mundo at ang espiritu mundo.

Russian postcard batay sa isang larawan kuha sa 1908 sa pamamagitan ng SI Borisov. pagpapakita ng isang babaeng salamangkero malamang ng etnisidad Khakas. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful