Ang Asya ay ang pinakamalaking kontinente at may pinakamaraming bilang ng tao sa mundo.

Ito marahil ang dahilan kung bakit mayroon iba’t ibang uri ng relihiyon na nabuo noon pa man. Ang Asya rin ang pinagmulan ng pinakaunang relihiyon kasama na ang Hinduismo, Buddhismo, Sikhismo, Confucianismo, Taoismo, Kristyanismo, at Jainismo at iba’t iba pang paniniwala na nabuo sa kontinenteng ito.

Hinduismo

Ang Hinduism ay kilala rin bilang Hindū Dharma o Vedic Dharma sa mangilan-ngilang modernong wikang Indian tulad ng Hindi, Bengali at iba pang kontemporaryong Wikang Indo-Aryan, at ganun din sa iba’tibang dilang Dravidian tulad ng Tamil at Kannada. Ito ay ang relihiyong magsimula sa India. Ang ibig sabihin ng salitang-ugat nito na Hindu ay India. Ang Hinduismo (Sanskrit: Sanātana Dharma o "walang-hanggang batas") ay isang relihiyon na nagsimula sa kontinente ng India. Ang salitang Hindu ay nangangahulugang India. Kaakibat sa pundasyon ng sibilisasyon ng Vedic, hindi pa alam kung sino ang nagpaumpisa nito.Sinasabi na ang mga Asyano ang nagpasimula

nito at kanilang itinuro sa Kabihasnang Vedic. Ito ay kinokonsiderang pinakalumang "extant" na relihiyon sa buong mundo. Ang relihiyong ito ay may mahigit kumulang sa isang bilyong tagasunod kung saan ang 890 milyon ay nakatira sa India at kinukunsidera ding pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo, sumusunod lang sa Kristyanismo at Islam. Ang mga bansang may malaking papulasyon ng Hinduismo ay Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay ang Brahman, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib sa Brahman. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang mas mababang nilalang. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ng Brahman. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha, Vishnu ang Tagapangalaga, at Shiva ang Tagawasak. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni, diyos ng apoy; Indra, diyos ng bagyo; Ganesha, diyos na may ulo ng elepante; Laksmi, diyosa ng magandang kapalaran; at Vasanti, diyosa ng kaligayahan o kasayahan. Lahat-lahat, ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos, na kung tawagin ay teokratik. Kasaysayan: Magpahanggang ngayon ay wala pang nakakaalam kung sino ang nagpasimula ng paniniwalang ito. May mga nagsasabing ang mga Asyano ang nagpasimula nitona kanila namang itiinuturo noon sa kabihasnang Vedic. Sinasabing ang relihiyong ito ay ang pinakalumang “extant”na relihiyon sa buong mundo. Ito ay kinukunsidera na pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo sapagkat mayroon ito na halos humigit kumulang sa isang biyong tagasunod. Ang pinakamarami ay nasa India, na humigit kumulang 890 milyong tagasunod. Mayroon rin sa bansang Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Paniniwala: Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay si Brahma, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib kay Brahma. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang

Vishnu ang Tagapangalaga. (2) Kshatriyas (maharlika at mandirigma). Indra. Ganesha. at Shiva ang Tagawasak. (3) Vaishyas (magsasaka. diyosa ng magandang kapalaran. Sila ang gumagawa ng maduduming trabaho katulad ng paglilinis ng kalsada. diyos ng apoy. itinatawag na "mga hindi mahahawakan" o "mga hindi masasaling" ("mga hindi mahihipo"). Ang ilog na ito ay sinasabing may banal na tubig. Lahat-lahat. pagkolekta ng basura atbp. Ang mga tao ay hinati sa mga antas na panlipunan. Ang Omkara. gaya ng: (1) Brahmin (pari at mga iskolar). ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ni Brahma. at Vasanti. Napakahirap ng kanilang buhay sa kanilang sariling mga nayon at lungsod. Hindi sila pinababayaang gumamit ng mga pampublikong paliguan. diyosa ng kaligayahan o kasayahan. Sistemang Kaste Ang Sistema ng Antas ay bahagi ng Hinduismo. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan. na kung tawagin ay teokratik. o kumain sa mga pampublikong kainan dahil ang paghipo lamang sa isang "hindi mahahawakan" ay pinaniniwalaang marumi para sa isang may antas. Banal na Ilog Ang banal na ilog ng mga Hindu ay ang Ilog Ganges na matatagpuan sa India. ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos. mangangalakal at manggagawa). Ang iba pang diyos nila ay sina Agni. at (4) Sudras (manggagawa at alipin). Ang mga di kabilang sa anumang antas ay mga patapon. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha. Ang nasa mataas na antas ay hindi pinapayagang mag-asawa o mamuhay kasama ng nasa mababang caste. diyos ng elepante. Laksmi. pumasok sa mga templo.mas mababang nilalang. . diyos ng bagyo. isa sa mga sagisag ng Hinduismo.

Isa ito sa mga kaunaunang naitalang pananampalatayang monoteista at isa rin sa mga pinakalumang tradisyong pampananampalatayang sinusundan pa rin hanggang sa ngayon. at kanluran at gitnang Asya. Sa mga nakaraang dalawang dantaon nahati ang mga Hudyo ng hilangang Yuropa sa ilang mga kilusan o denominasyon. na bagaman ibaiba ang mga pananaw ay nananatili pa ring nagkakaisa. na tinatawag na menora. sa kasalukuyan ang kanilang simbolo ay ang isang aranyang may pitong sanga. Mediteraneo. Ebreo: ‫ . ito ang kabaliktaran ng sitwasyon sa mga Hudyong Separdi. at kung paano dapat mamuhay ang . kasama na ang Kristyanismo at Islam. mas naging kaugalian ng mga Separdi na makihalubilo sa pangkalahatang populasyon kung ihahambing sa mga Askenasi. dulot ito ng magkakaibang klimang pangkultura at pampananampalataya na kinagalawan ng dalawang pangkat na ito. Sa gayon. Sa kasaysayan. naging isang pangunahing pwersa ang Hudaismo sa pagsasahugis ng daigdig.Ang Hudaismo (Kastila: ju·da·ís·mo. na mas susceptible sa pagbubukod mula sa mas malawak na lipunan. Hudayka Ang Hudaismong Separdi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa timog Yuropa. Hudaismong Askenasi Ang Hudaismong Askenasi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa hilagang Yuropa. Ang doktrina at kasaysayan ng Hudaismo ay ang pinakamalaking bahagi ng batayan ng ibang mga pananampalatayang Abraamiko. May iba’t ibang pagkaunawa ang bawat isa sa kung anong mga prinsipyo ng paniniwala ang dapat angkinin ng isang Hudyo.יהדות‬yahedut) ang kulturang pampananampalataya ng mga Hudyo. Ang kanilang naging simbolo ay ang Bituin ni David.

isang Hudyo. bilang isang katawang nagbabago at hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyon o panahon. Hudaismong Repormista Ang Hudaismong Repormista ang kauna-unang modernong sangay ng Hudaismong Askenasi. na tuluyan pa ring nagsasanib sa ilang mga isyu. Sa ganito. Hudaismong Ortodokso Ang Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi naniniwala sa tradisyonal na interpretasyon ng Hudaismo. Nagmula at napaunlad ang kilusang ito sa Alemanya at ngayon ito ang pinakamalaki sa Hilagang Amerika. Hudaismong Masorti Ang Hudaismong Masorti o Hudaismong Konserbador/Konserbatibo ang kilusang Askenasi na. Hindi nito tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. tulad ng Hudaismong Haredi. hindi pundamental na napapaghati ng mga pagkakaibang pandoktrinang ito ang mga kilusang Hudyo. Hindi tulad sa mga denominasyong Kristyano. Kilala rin sila bilang ang mga Ultraortodokso. ang pagsimba ng isang Hudyong Masorti sa isang sinagogang Ortodokso o Repormista. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. na Ang Hudaismong Haredi (Ebreo: ‫" . tulad ng anumang tradisyong buhay. naiiba ito sa Haredismo sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. Gayumpaman. Maaari itong tukuyin bilang Hudaismong Progresista[/Progresibo. tulad ng Hudaismong Ortodokso. sila ang kilusang pinakamalapit sa Hudaismong Separdi. halimbawa. habang sa Nagkakaisang Kaharian binubuo ng Hudaismong Repormista at Hudaismong Liberal ang Hudaismong Progresista.יהדות חרדית‬Hudaismong takot") ang sangay ng Ortodoksiya na may makitid na interpretasyon ng Hudaismo. naiiba ito sa Ortodoksya sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. Hudaismong Hasidiko Makabagong Ortodokso Ang Makabagong Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi na. tulad ng anumang tradisyong buhay. Hindi pambihira. bilang isang katawang nagbabago at . Gayumpaman.

nangangahulugang: "ang landas o batas ng naliwanagan o ng gising")Ito ay isang relihiyo o pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Siddhārtha Gautama o mas kilala bilang Buddha na mamuhay marahil noong ikalimang siglo. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. Budismo Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma.hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyono panahon. nahahati ang Budismo sa tatlong pangunahing tradisyon: Theravāda (Sanskrit: Sthaviravāda). Ngayon.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao. Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha. Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo. at. Binibigyangtanaw ng mga Masorti ang mga rabino ng kasalukuyan bilang kasingmabisa ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon. Timog-Silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. at naikalat sa Gitna. at Vajrayāna (uri ng Budismo sa Tibet).Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay . Mahāyāna. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo.

. at ang Sangha (Pamayanan ng mga Budista). at naikalat sa Gitna.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Hiyas (o Three Jewels): ang Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat). kasama ang mga 350 milyong tagasunod. Nakatira sa Asya ang karamihan sa mga Budista. Timog-silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. Sinasabing 230 hanggang 500 milyon ang bilang ng mga Budista sa mundo. ang Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha). na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. at. • Paniniwala: Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo.mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo. Kasaysayan: Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha. na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Alahas (o Three Jewels) • • • Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat) Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha Sangha (Pamayanan ng mga Budista). ngunit meron ring mga na nasa ibang lupalop ng daigdig.

Kristiyanismo .Mga istatwang kumakatawan sa mga budistang nagbibigay ng papuri kay Buddha.

Isa sa mga pinakakilalang mga sagisag ng Kristiyanismo ay ang krus. ay may kahulugang "kabilang kay Kristo" o "pagmamay-ari ni Kristo". Mga Paniniwala Ang mga iba't ibang pangkat o kung tawagin ay mga "Simbahan" sa loob ng Kristiyanismo ay may magkakaibang pananaw ukol sa relihiyong ito. "Christianismos") bilang pangalan ng pananampalataya kay Kristo. apostol. Sa kasulukuyan. o "Icthys" kung tawagin. Kasama rito ay ang: . Ang Bagong Tipan ng Bibliya ay tinitingnan bilang tala ng Ebanghelyong ipinahayag ni Hesus. lalo na sa Tsina at Timog Korea Nagsimula ang Kristiyanismo bilang sangang-katulad ng Judaismo at kasama ang Bibliang Hebreo bilang Lumang Tipan sa mga banal na Kasulatan nito. Katimugang Afrika. • Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano Ang pangalang Kristiyano (Griyegong Χριστιανός. Ito ay ang pinakamalaking pananampalataya sa buong daidig na may higit kumulang sa 2. mga Amerika. itinatalaga ang Kristiyanismo bilang isang Pananampalatayang Abrahamiko. o mga paniniwalang opisyal.kasama at katulad ng mga katagang alagad. disipulo. kasama rin ng isda. Ang relihiyong ito ay itinayo ni Kristo sa Israel. sumasampalataya. ito ay malakas sa Europa. Ginamit ni Simon Pedro at Haring Agrippa ang katawagang Kristiyano. Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na si Hesus ay ang anak ng Diyos at ang Mesias na pinaghulaan ng mga sugo sa Lumang Tipan. o naniniwala . Sa diwa ng Kristiyanismo.Ang Kristiyanismo ay isang relihiyong monoteista (naniniwala sa iisang Diyos lamang) na nakabatay sa buhay at turo ni Hesus ng Naẕrat ayon sa isinulat ng kanyang mga tagapagsunod sa Bagong Tipan. kapag ginamit ang salitang Kristiyano . "Christianos" Strong's G5546). mananampalataya. Si San Ignacio ng Antioch ang unang gumamit ng "Kristiyanismo" (Χριστιανισμός. subalit ang karamihan ng mga kasapi ay may mga magkakahawig o magkatulad na mga doktrina. na naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioke na kilala rin bilang Antioque o Antioch (Gawa 11:26).nagpapahiwatig ito ng pagtitiwala at pagsunod kay Hesukristo. Tulad ng Judaismo at Islam. Ngunit maraming mga sanga ang relihiyong ito. ang Pilipinas at sa Oceania at tumutubo na sa Asya.1 bilyong taong kasapi nito. nanalig. lahat ng mga kasapi rito ay naniniwala sa Diyos.

Iba ito mula sa konsepto ng Mesias ng mga Hudyo. ay ang Manunubos at Hari ng sangkatauhan. Islam . Sa halip ng mga debate ukol sa tunay na pagkatao ni Hesus. krusipiho. at rosaryo.Hesukristo Mga halimbawa ng mga relihiyosong bagay sa Kristiyanismo-Katoliko: Bibliya. halatang ang pinakasentro ng teolohiyang Kristiyano ay ang paniwalang si Hesus ay ang Mesias (Hebreo: ‫ . at ang kaniyang pagparito ay ang katuparan ng mga propesiya ng Lumang Tipan. bilang Mesias. ang karamihan sa mga Kristiyano'y naniniwala na siya ay Diyos na nagkatawang-tao at "tunay na Diyos na nagkatawang tao".משיח‬māšiáħ) o ang Kristo (hango sa salitang Kastilang ַ ִָ ׁ "Cristo". sapagkat ang sentrong paniniwala ng Kristiyanismo ay sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus. nailigtas mula sa kasalanan. na mula naman sa Griyegong Χριστός. ang mga makasalanan ay bumalik na sa Panginoon. Pinaniniwalaang si Hesus. Christos). Sa pangalan pa lamang na "Kristiyanismo. at nakamit ang buhay na walang hanggan.

Isang Abrahamikong relihiyon ang Islam. Kasaysayan Tagapagtatag Si Muhammad. Mismong ang tribo ni . nagsimula siyang mangaral. kinikilala ng mga Muslim bilang propeta ng Diyos. Noong 613. at ni Muhammad na siyang huling propeta ng Islam. Islam (Arabo: ‫ . Nagbuhat ang simulain ng Islam bilang sumisibol na relihiyon mula pa noong 622. ang tagapagtatag ng pananampalatayang Islam. Nilisan ni Muhammad at ng kanyang mga tagasunod ang Mecca dahil sa mga Arabong sumasalungat o lumalaban sa kanyang mensahe. nagkaroon siya ng pangitain kung saan tinawag siya ni Arkanghel Gabriel upang magturo ng salita ng Diyos.السلم‬al-islām). "pagsuko (sa kalooban ng Diyos)" ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. na ipinahayag ng Diyos (Allah sa Arabo) ang kanyang banal na salita diretso sa sangkatauhan sa pamamagitan ng maraming mga naunang mga propeta. nang maganap ang Hijra na nangangahulugang "emigrasyon" o pangingibang bayan. kilala bilang mga Muslim. kasama ang Kristiyanismo at Hudaismo. Naniniwala ang mga tagasunod. Nagsimulang makatanggap si Muhammad ng mga pahayag mula sa Diyos noong 610. kaya't malapit na kamaganak ito ng dalawang huling pananampalataya. Pinag-ugatan ng Hijra ng salitang Hegira o "Taon ng Emigrasyon" (ito ang unang taon sa kalendaryong Muslim).” Maaari rin itong mangahulugang "pagtutuon" o "paglalaan" (dedikasyon) sa Diyos. Noong nasa gulang na apatnapu na si Muhammad. • • Kahulugan Pinakapayak na kahulugan ng Islam ang "pagtanggap at pagpapasailalim o pagsuko sa kagustuhan ni Allah.Kaligrapiya na nagsasabi ng Allah.

Napagbago niya ang kalooban ng mga tao upang yakapin ang Islam.Muhammad ang hindi nagkagusto sa mensahe ng Koran. Hindi niya ito sinira sapagkat may kaugnayan ito sa kapanahunan ni Abraham at Ishmael. Pinanatili lamang niya ang Kaaba (Arabe para sa "kubo"). na nakilala sa paglaon bilang Medina o ang "Lungsod ng Propeta". sapagkat natatakot silang napakaraming mga pagbabagong gagawin ito sa kanilang mga buhay. Ilan sa mga kadahilan kung bakit mas gusto nilang tawagin silang mga Muslim ang kanilang pagsamba lamang sa Diyos. Siya rin ang ninuno ng mga Hebreo dahil sa kanyang anak naman na lalaking si Isaac. . naging matatag na ang pagkakalunsad ni Muhammad ng kanyang bagong relihiyon. hindi sa kay Muhammad at dahil na rin sa marami nang iba pang mga Muslim bago pa dumating si Muhammad. ang pinakaninuno ng mga Arabo dahil sa kanyang anak na lalaking si Ismael. Kaugnayan kay Abraham Si Abraham. Dahil dito tinatawag rin ang mga Muslim bilang mga Mohamedano. na kapwa mga karaniwang ninuno ng mga Hudyo at ng mga Arabo. kaya't hindi sila dapat na pangalanan alinsunod sa pangalan ni Muhammad. Kasama ang 10. nilusob at tinaban ni Muhammad ang lungsod. kinakailangang mamuhay ang mga Muslim ayon sa mga patakarang ng pamumuhay na itinalaga ng Diyos at sa nakasaad sa mga pahayag na dumaan sa Arabong propetang si Muhammad noong nabubuhay pa siya. Sa Islam. dahil ito ang taon kung kailan nagbalik si Muhammad sa lungsod ng Mecca. Nagtungo sina Muhammad at kanyang mga tagasunod na naniniwala sa Koran sa oasis ng Yathrib. Mga Muslim Mga nagdarasal na Muslim. Winasak rin niya at ng kanyang mga sundalo ang mga idolo o anito.000 mga kawal. ang maliit na gusaling dating kinalalagakan ng mga idolo. sa loob ng isang moske. Nangangahulugan ang Muslim bilang ang "mga pumapasailalim" o "mga taong ibinibigay ang kanilang sarili sa Diyos". na nabanggit sa Tora ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya. Noong 630. ngunit mas ninanais ng mga sumasampalataya sa Islam na tawagin sila bilang mga Muslim o Moslem. Kilala ang mga sumasampalataya sa Islam bilang mga Muslim.

Nahahati ang mga kapitulong ito sa mga taludtod o taludturan. Hindi sila tinataguriang mga Kristiyano dahil hindi sila naniniwalang anak ng Diyos si Hesus. ang banal na aklat ng Islam. Nangangahulugang "mga pagsasabi" o "mga pagbigkas" (resitasyon) ang salitang Koran. ang Koran ang mga pahayag ng Diyos.Para sa mga Muslim. Para sa mga Muslim. Isinaayos at isinabatas ni Uthman. isa lamang sa kanilang mga propeta si Hesus. At si Muhammad nga ang taong pinili ng Diyos upang maging kanyang propetang mensahero o tagapagbalita. ang Koran. . isang pinunong Muslim. Ang Koran Naitala ang mga pangaral ni Muhammad sa Koran. Nagsasabi ang mensaheng ito ng kung ano ang dapat nilang malaman upang sumaya sila sa mundo at sa kabilang buhay. nagpadala ang Diyos ng isang maensaheng hindi mababago ninuman. Binubuo ang Koran ng 114 na mga kabanata o mga surah. Tinutukoy nito ang mga instruksiyon o kautusan ni Arkanghel Gabriel kay Muhammad noong 610 na bigkasin ang pangalan ng Diyos o sambitin ang pangalan ni Allah. Para rin sa paniniwalang Muslim.

Popular sa Asya.Sikhismo Ang Sikhism ay isang monoteyistikong relihiyon. Tinatawag din itong kapanganakan ng Khalsa. Nagkaroon ito ng bukod na katangian noong 1699. Sinimulan ang Sikhismo noong 1469 ni Guru Nanak Dev. ang ikasampung ang pagbibinyag kasama ni Khande di Pahul. kilala bilang Golden Temple. at nangangailangan na sundin ng mga sikh ang limang mga "K". kung kaya't ito ang ika-limang pinakamalaking relihiyon sa mundo. mayroon itong 20 milyon mga tagasunod. isang sagradong temple para sa mga Sikhs. kung kailan sinimulan ni Guru Gobind Singh. at tinatawag na Guru Granth Sahib ang kanilang banal na aklat. . ang una sa "Sampung mga Guru". Tinatawag na mga Sikh ang mga nananampalataya nito. The Harimandir Sahib. na pinagdiriwang ng Vaisakhi. o isang anyo ng pananampalatayang naniniwala sa iisang Diyos.

Naniniwala rin ang mga maka-Konpusyanismo sa isang matagumpay na rebolusyon. Ang Konpusyanismo ay ang pamamalakad ng tao sa halip na batas. Kaya ang mga abnormal lamang at ang hindi "natural" na tao ang namumuhay sa labas ng mga pamayanan. matandang kapatid at nakakabatang kapatid. "pusong makatao" at "makatuwid na kaugalian". Dahil dito. Inihahalintulad ang pamilya sa isang paaralan kung saannatutuhan nang bata ang mga responsibilidad at pribilehiyo na mararanasan sa labas ng tahanan. Ang pakikisalamuha sa kapwa tao ang pinakamahalaga upang mabuhay sapagkat sa lipunan lamang malalaman ng tao sa lipunan ay tinatawag na "jen". Tsino: 儒 家 . Tinatawag itong "utos ng langit" (mandate of heaven) sa katauhan ng . Itinuturo nito ang tao ay sadyang itinulak ng tadhana upang makisalamuha sa kapwa tao sa lipunan. pinyin: rú jiā) ay isang sinaunang sistemang pang-etika at pampilosipiyang Tsino na unang pinaunlad mula sa mga turo ni Confucius. isang sinauang paham at pilosopong Tsino. ipinanukala na Konpusyanismo ang tamang aksyon na makikita sa pagtupad sa mga tungkulin sa lipunan: Pinuno at mga tagasunod. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at maayos na relasyon ay higit na mahalaga kaysa konsepto ng labis na pagpapairal ng karapatang pang tao. Ang nakabababa ay may tungkulin sumunod nang may pagmamahal at katapatan sa nakakataas sa mantalang ang nakatataas ay may tungkuling magpakita ng responsibilidad ng may pagmamahal ng nakakababa sa kanya. "simpatya". at lahat ng relasyon maliban sa huli ay nangangahulugan ng pagkilala ng awtoridad ng isang tao sa nakabababa sa kanya.Konpusyanismo Ang Konpusyanismo (Ingles: Confucianism. ama at anak. Ipinaliwanag ang salitang ito bilang "pagiging mabuti at mapagbigay sa nangangailangan". Subalit maisasakatuparan ng nagsabing awtoridad ng may responsibilidad at pagmamahal. Pinahahalagahan ng Konpusyanismo ang pamilya bilang taga-hubog ng moralidad.at kaibigan sa kaibigan. asawang lalaki at asawang babae. Kasama sa jen ang "pagnanais na makatulong sa iba na maabot nila ang kanilang hangarin'.

emperador. Bilang anak ng langit. Makikita ito sa kanyang iba pang mga lathain. Emperador sa nasasakupang mamamayan 2. Nakakatandang kapatid na lalaki sa nakababatang kapatid na lalaki 5. Lahat ng ito ay makikita sa loob ng ng pamilyang nagbibigay-diin sa konsepto ng herarkiya (antas) na nagangahulugan ng pagsunod at respeto sa nakatataas at pagkilala naman sa karapatan at papel ng nakakababa. sa kanyang mahigit 40 taong pagtuturo. ang Ch'un Ch'iu o Aklat ng Tagsibol at Taglagas. nagiging matuwid para sa kanila ang mabilis na pagbabago maaaring gawin ng estado bilang utos ng langit. . asahang magkakaroon ng katahimikan at katatagan sa lipunan. Binigyang-diin din ni Confucius ang usapin ng moralidad. Ama sa anak na lalaki 3. Pangunahing interes din ni Confucius na ang pagsasaalang-alang sa tamang pagkilos at pananagutang nakabatay sa limang pangunahing pakikipag-ungnayan ng tao. Mayroon ding I Ching o ang Aklat ng Panghuhula. Asawang lalaki sa awasang babae 4. Tinagurian niya ang katangiang ito na pagiging isang "edukado" o Chuntzu. Gayundin ang pamumuhay ng moderasyon at pamumuhay ng malayo sa kalabisan. Kaibigan sa kaibigan Tungkulin ng nasa ilalim na sundin at igalang ang nakatataassa kanya. Kapag ang paggalang na ito ay sinunod ng lahat. ang Shuh Chingo Aklat ng Kasaysayan. Ito ang obra niyang "Ang Limang Klasika". Republikang Popular ng Tsina. Isang templo ng Konpusyanismo sa Wuwei. Gayundin ang pamumuhay ng moralidad. Naniniwala si Confucius na ang katangiang ito ay mas malilinang sa loob ng paaralan o sa pamamagitan ng isang mabuting edukasyon. Ang Limang ugnayan ng tao ay ang mga sumusunod: 1. lubhang nakatulong ang kanyang mga akda. binigyang-diin din ni Confucius ang paglinang ng katangiang maging isang tunay na "maginoo". Si Confucius ay nagsilbing guro sa mga taong kabilang sa relihiyong ito. Una rito ang Shih Ching o Aklat ng mga Tula. Bukod pa sa pag-aaral ng kanyang mga aklat. at ang huli ay ang Li Chi o ang Aklat ng Ritwal.

at kababaang-loob. kawalang-kamatayan at pagka-kusang-loob. salitang Tsino na ang ibig sabihin “ang daan”. wu wei (aksyon sa pamamagitan ng walang aksyon). sakit at problema ng tao ay resulta ng di pagsunod sa paraan ng kalikasan. Binibigyan din ng kagandahang-asal at etika ng Taoismo ang Tatlong Hiyas ng Tao: pagkahabag. Ang mga paghihirap. mula Tsinong Daojiao 道 教 (binibigkas dào (tulong·impormasyon) jiào (tulong·impormasyon)). mahabang buhay. ay tumutukoy sa iba't ibang magkakaugnay na pang-pilosopiya at pang-relihiyon na mga tradisyon at kaisipan. Pangkalahatang nakatuon ang kaisipang Taoista sa kalikasan. Tao (o Dao. kalayaan. patitimpi. Taoist Temple sa Hong Kong. bagaman may mga ibang basal na kahulugan ito sa ibang pambayang relihiyong Tsino at pilosopiya. kalusugan. Ang tao ay dapat umayon sa kalikasan. Ang tao rin ang nagbibigay ng pwersa sa lahat ng nilalang.Ang Pangalang Taoism ay nagmula sa tao. kaisahan ng mga tao-kosmos ( 天 人 相 应 ). pagdurusa. . Naimpluwensiyahan ang Silangang Asya ng mga tradisyon na ito sa loob ng dalawang libong taon at lumaganap sa Kanluran. Nangangahulugan ang salitang 道 . Naniniwala ang Taoist na pinakamahalagang mamuhay sa natural na pamamaraan. Ang mga karagatan at ilog ay kinalalagyan. Kaya makapangyarihan ang tao dahil mapagkumbaba ito.Taoismo Ang Taoismo. depende sa iskima ng romanisasyon) bilang "landas" o "daan". Ang tao ay maihahalintulad sa “isang bagay na walang hugis at porma”.

minsang mapalaya mula sa katawan. ay makapamumuyhay sa walanghanggang kaluwalhatian at malaya magpakailanman. Ang kadalisayan ay matatamo sa pamamagitan ng kaalaman at balanseng buhay. May limang panata ang sinusunod ng mga Hain (binabaybay na Jain sa Ingles: 1.Hainismo Ang Hainismo (mula sa Ingles na Jainism) o Jain Dharma (जैन धमर) ay isa sa mga matatandang relihiyon sa mundo na nagmula pa sa Antigong India. karalitaan (Aparigraha) kabirhenan (Brahmacharya) katapatan (Asteya) katotohanan (Satya) kawalang-karahasan (ahimsa) Ang panata sa kawalang-karahasan (ahimsa) ay siyang tunay na obsesyon ng mga Hain. Sa loob ng 12 taon. Ang nagtatag ng Hainismo ay si Vardhamana na kilala bilang Mahāvirā 599-527 B. 4. ay may kaluluwa. materyal man o hindi.C.) na sa edad na 30 ay nagwaksi ng kanyang pamilya at naging asetiko. 5. yoga at iba pang awsteridad para sa layuning pagninilaynilay o meditasyon. 2. 3. Itinaguyod din ng relihiyong Jainismo ang sukdol na asetismo. sapagkat ang dalisay na kaluluwa. Nagmamaskara sila para takpan ang bibig at ilong upang maiwasan ang dikinukusang paglanghap sa maliliit na insekto. pag-aayuno. . Ang pagdadalisay ng kaluluwa ang layunin ng eksistensya. naging aktibo siya sa paghahanap ng katotohanan at lubos na nakapagtamo ng kamulatan habang nagninilaynilay. Itinuro niyang ang lahat ng bagay sa daigdig.

Iginagalang ang iba't ibangsimbahan. Nagpapasalamat din sila sa pamamatnubay Niya. Sinasamba pa nila Siya.Ang mga Relihiyon sa Pilipinas Ang mga Pilipino ay may paniniwala sa Diyos. Iba't iba ang paraan ng pananampalataya at pagsimba ng mga relihiyon sa kanilang bansa. Karaniwan tuwing Linggo ang pagtungo ng karamihan sa kanila sa simbahan. Kung kaya't sila ay nagsisimba sa iba't ibang araw. Nananalangin sila sa Kanya. Ibat' iba ang relhiyon ng mga Pilipino. Ang pagpili ng nais na relihiyon ay isa sa karapatan ng tao. Ngunit may sumasamba rin tuwing Huwebes at Sabado. Iginagalang din ang paraan ng pagsamba ng kapwa-Pilipino . Nagpapasalamat sila sa mga ibinigay Niyang biyaya sa kanila.

212.5. Katutubong Paniniwala 5. (1998) 2.643 (1998) . Walang Relihiyon Protestante El Shaddai .389.000 (2002) Mula sa iba-ibang literatura.181.hindi nakalathala . (2001) 4.hindi nakalathala .574.hindi nakalathala . Romano Katoliko . Ibang pang Denominasyon ng mga .80% ng pop.25.Grupo Tantiyang Bilang ng mga Nanamplataya 1.000.hindi nakalathala . Buddhists 6.hindi nakalathala .hindi nakalathala .60.hindi nakalathala .128.081 (1998) Church of Jesus Christ and the Latter Day .1% ng pop (1996) Hindu Mennonites Philippine Episcopal Church United Church of Christ in the Philippines Evangelical Baptist World Alliance Methodist Judaism Ang Dating Daan Worldwide Church of God Jehovah's Witnesses Unitarian Assemblies of God (Ilocos Norte) God World Missions Church Presbyterian Lutheran Church in the Philippines Mount Banahaw Holy Confederation Rizalista Aglipayan Church) (Philippine .1.5 milyon (2001) Church of the Nazarene .2% ng pop.) Chinese . (1990) .1% (1995) .1.250 (1998) .000 (1998) Iglesia ni Cristo (Church of Christ) 3. pakibasa ang mga pangungusap sa ibaba tungkol sa mga bilang mga nanampalataya.134 (1999) .7% ng pop.000 (1999).hindi nakalathala .14.hindi nakalathala Independence 13% ng pop 2. (1990) Kristiano 3.higit sa 2 milyon sa Metro Manila (2000) Philippine Benevolent Association (PBMA) Missionary .1.7% ng pop. (1990) . Muslim/Islamic .hindi nakalathala (1918).8% ng pop. .365 (1998) . .0. (1990) .0.8. .277 (1990) .000 (1999) Saints Seventh-Day Adventists (Central Phil.241 (2000) Union Conf.1 % ng pop (1990) .3 % ng pop.000 (2002) . .000 (1998) .

na binibigay diin ang espirituwal na pagkakaisa ng sangkatauhan.Pananampalatayang Bahá'í Ang Pananampalatayang Bahá'í ay isang monoteistikong relihiyon na tinatag ni Bahá'u'lláh noong ika-labing-siyam na siglong Persia.[1] May tinatayang mga 5 hanggang 6 na milyong mga Bahá'í sa buong mundo sa higit sa 200 mga bansa at teritoryo .

ang Shinto ay kadalasang sinasalalin bilang "Ang Paraan ng mga Diyos". Ang shinto ay isang sistemang may paniniwalang animistiko. Ang salitang Shinto ay nabuo sa dalawang pinagsamang kanji: "神" (Shin) na ang kahulugan ay mga diyos at espiritu (kung babasahin ito ng mag-isa. Sa madaling salita. Ito ay kinapalolooban ng pagsamba sa kami( 神 ). . ang Diyosa ng araw. ngunit ang iba ay nagpapakita ng mas malaking bagay na natural at proseso: halimbawa. o ang bundok Fuji. na ang kahulugan ay isang paraang pilosopikal (tulad ng panulat ng mga Intsik na sa salitang Tao). Israel Shinto Ang Shinto ( 神 道 ) ay ang katutubong relihiyon ng Hapon at dating naging relihiyon ng estado. in Haifa. o mga diyos. ito ay binibigkas bilang "kami") at "道" (tō).Luklukan ng Pangkalahatang Bahay ng Katarungan (Seat of the Universal House of Justice. Si Amaterasu. ang namumunong katawan ng mga Bahá'í. Ang ibang kami ay lokal at maaaring ang mga espiritu/ o ang henyo ng isang partikular na lugar.

Si Ahuru Mazda ang pinagmumulan ng katotohanan. At si Ahriman na sumisimbulo sa kasamaan. late 19th century Soroastrismo Ang Soroastrismo ay isang relihiyon na itinatag ni Zoroaster na mula sa Persya na ngayo'y Iran.liwanag at pagkabusilak at si ahriman naman ang pinagmulan ng kasakiman. Ang kanilang paniniwala ay ukol sa kabutihan at kasamaan. ang mga kasanayan at pangaral. by Kobayashi Eitaku.Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Maaring mamili ang tao ng kanyang paniniwalaan at . at ang iba naman ay makikita na lamang sa mga gawaing tulad ng omikuji (isang uri ng pang-huhula) at sa Bagong Taon ng mga Hapones. Ang katayuan ng Shinto bilang relihiyon ng estado ng Hapon ay nawala. Izanami-no-Mikoto and Izanagi-no-Mikoto. na minsang naging prominente noong kasagsagan ng digmaan. Si Ahura Mazda ang pinaniniwalaang diyos ng kabutihan.kadiliman at kasamaan. ay hindi na itinuturo at sinasanay sa ngayon. Bahagi ng katuruan ni Zoroaster si Ahura Mazda na sumisimbulo sa kabutihan.

pamumuhay.Kung kasamaan naman ang pipilliin niya. Iran.Kung pipiliin niya ang kabutihan.mararanasan niya ang kamatayan pagkatapos ay kahirapan at kadiliman. The Zoroastrian Atash Behram of Yazd.gagantimpalaan siya ng walang hanggang buhay. . Animismo Sir Edward Tylor ang responsible sa pagbuo ng ibig sabihin ng animism sa anthropology ngayon.

na isang proposisyong kilala rin bilang hilosoismo sa pilosopiya. o ilang daloy ng Hinduismo. Ang salamangkero din pumapasok sobrenatural realms o sukat upang makuha ang solusyon sa mga problema afflicting ang komunidad. ngunit maging sa mga halaman. maaaring paniwalaan ding may mga kaluluwa ang mga konseptong walang tiyak na anyo o abstrakto. Ang panunumbalik ng mga resulta ng balanse sa mga aalis ng mga sakit. Shamans maaaring bisitahin ang iba pang mga daigdig / sukat na magdala ng gabay sa mga naligaw ng landas at kaluluwa upang magpaunlad sakit ng mga tao kaluluwa na dulot ng mga dayuhang elemento. mga likas na kaganapang katulad ng kulog. kasama ng iba pa. Shinto. o mga metapor sa mitolohiya. mga tunay na pangalan. mga halaman. Sa kahabaan ng kasaysayan ng Europa. Salamangkero ay nagpapatakbo lamang sa loob ng espirituwal na mundo. Thomas Aquinas. o iba pang mga entidad ng kapaligirang likas[4]. sa mga heograpikong katangiang katulad ng mga bundok o mga ilog. Sinasabi rin dito na may kani-kaniaya o angking kaluluwa ang mga bagaybagay. Bukod dito.[3] Isa itong ideyang pilosopikal. katulad ng sari-saring mga anyo ng Shamanismo. relihiyoso. o espiritwal na umiiral ang mga kaluluwa o mga espiritu hindi lamang sa mga tao at mga hayop.Ang animismo (mula sa Lating anima o "kaluluwa". na siya namang nakakaapekto sa mga tao mundo. Shamanism Shamanism ay isang antropolohiko kataga ng sanggunian ng isang hanay ng mga paniniwala at mga gawi tungkol sa komunikasyon sa mga espirituwal na mundo. Shamanism encompasses ang paniniwala na shamans ay tagapamagitan o sugo sa pagitan ng mga tao ang mundo at ang espiritu mundo. nagmuni-muni ang mga pilosopong katulad nina Plato. Alleviating traumas naaapektuhan ang kaluluwa / espiritu restores ang pisikal na katawan ng mga indibidwal na balanse at pagkabuo. Aristotle. na umiiral ang kaluluwa sa mga hayop. Shamans ay sinabi sa paggamot sa ailments / sakit sa pamamagitan ng pagkukumpuni ng kaluluwa. Isang practitioner ng shamanism ay kilala bilang isang salamangkero (binibigkas / ʃɑ ː mən / "Shah-tao" o / ʃeɪmən / "Shay-tao" ). mga bato. katulad ng mga salita. at mga tao. isa itong paniniwala sa kapangyarihan at lakas ng kaluluwa. Sa animismo. . Karamihan sa mga pananampalatayang nagbibigay-diin sa animismo ay mga relihiyong-bayan. "buhay") ay isang paniniwala na nagsasabing mayroong puwersang hindi materyal na nagpapakilos sa kapaligiran.

Russian postcard batay sa isang larawan kuha sa 1908 sa pamamagitan ng SI Borisov. pagpapakita ng isang babaeng salamangkero malamang ng etnisidad Khakas. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful