P. 1
50778595-Iba-t-Ibang-Relihiyon-sa-Asya

50778595-Iba-t-Ibang-Relihiyon-sa-Asya

|Views: 11,885|Likes:
Published by April Delos Reyes

More info:

Published by: April Delos Reyes on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2015

pdf

text

original

Ang Asya ay ang pinakamalaking kontinente at may pinakamaraming bilang ng tao sa mundo.

Ito marahil ang dahilan kung bakit mayroon iba’t ibang uri ng relihiyon na nabuo noon pa man. Ang Asya rin ang pinagmulan ng pinakaunang relihiyon kasama na ang Hinduismo, Buddhismo, Sikhismo, Confucianismo, Taoismo, Kristyanismo, at Jainismo at iba’t iba pang paniniwala na nabuo sa kontinenteng ito.

Hinduismo

Ang Hinduism ay kilala rin bilang Hindū Dharma o Vedic Dharma sa mangilan-ngilang modernong wikang Indian tulad ng Hindi, Bengali at iba pang kontemporaryong Wikang Indo-Aryan, at ganun din sa iba’tibang dilang Dravidian tulad ng Tamil at Kannada. Ito ay ang relihiyong magsimula sa India. Ang ibig sabihin ng salitang-ugat nito na Hindu ay India. Ang Hinduismo (Sanskrit: Sanātana Dharma o "walang-hanggang batas") ay isang relihiyon na nagsimula sa kontinente ng India. Ang salitang Hindu ay nangangahulugang India. Kaakibat sa pundasyon ng sibilisasyon ng Vedic, hindi pa alam kung sino ang nagpaumpisa nito.Sinasabi na ang mga Asyano ang nagpasimula

nito at kanilang itinuro sa Kabihasnang Vedic. Ito ay kinokonsiderang pinakalumang "extant" na relihiyon sa buong mundo. Ang relihiyong ito ay may mahigit kumulang sa isang bilyong tagasunod kung saan ang 890 milyon ay nakatira sa India at kinukunsidera ding pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo, sumusunod lang sa Kristyanismo at Islam. Ang mga bansang may malaking papulasyon ng Hinduismo ay Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay ang Brahman, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib sa Brahman. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang mas mababang nilalang. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ng Brahman. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha, Vishnu ang Tagapangalaga, at Shiva ang Tagawasak. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni, diyos ng apoy; Indra, diyos ng bagyo; Ganesha, diyos na may ulo ng elepante; Laksmi, diyosa ng magandang kapalaran; at Vasanti, diyosa ng kaligayahan o kasayahan. Lahat-lahat, ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos, na kung tawagin ay teokratik. Kasaysayan: Magpahanggang ngayon ay wala pang nakakaalam kung sino ang nagpasimula ng paniniwalang ito. May mga nagsasabing ang mga Asyano ang nagpasimula nitona kanila namang itiinuturo noon sa kabihasnang Vedic. Sinasabing ang relihiyong ito ay ang pinakalumang “extant”na relihiyon sa buong mundo. Ito ay kinukunsidera na pangatlo sa pinakamalawak na relihiyon sa buong mundo sapagkat mayroon ito na halos humigit kumulang sa isang biyong tagasunod. Ang pinakamarami ay nasa India, na humigit kumulang 890 milyong tagasunod. Mayroon rin sa bansang Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Indonesia at Malaysia. Paniniwala: Ang pangunahing diyos ng Hinduismo ay si Brahma, ang “Kaluluwa ng Daigdig”. Naniniwala ang mga Hindu na maaabot ng tao ang tunay na kaligayahan kung ang kanyang kaluluwa ay sasanib kay Brahma. Ang isang nakakaaliw na paniniwala ng Hinduismo ay ang paglipat ng kaluluwa sa panibagong buhay, o ang reincarnation o reinkarnasyon. Ayon sa paniniwalang ito, ang kaluluwa ng mabuting tao ay ipinanganganak muli sa isang tao na may mas mataas na antas, samantalang ang isang masamang tao ay ipinanganganak muli sa isang

pagkolekta ng basura atbp.mas mababang nilalang. Ang nasa mataas na antas ay hindi pinapayagang mag-asawa o mamuhay kasama ng nasa mababang caste. diyosa ng magandang kapalaran. Vishnu ang Tagapangalaga. Ganesha. Indra. Pagkalipas ng pagsasalin ng pagsilang at kamatayan. diyosa ng kaligayahan o kasayahan. at (4) Sudras (manggagawa at alipin). (2) Kshatriyas (maharlika at mandirigma). at Vasanti. ang mga Hindu ay merong humigit-kumulang sa 300 milyong diyos. Ang Omkara. Sila ang gumagawa ng maduduming trabaho katulad ng paglilinis ng kalsada. diyos ng apoy. Laksmi. Ang mga tao ay hinati sa mga antas na panlipunan. itinatawag na "mga hindi mahahawakan" o "mga hindi masasaling" ("mga hindi mahihipo"). gaya ng: (1) Brahmin (pari at mga iskolar). . Sistemang Kaste Ang Sistema ng Antas ay bahagi ng Hinduismo. Ang mga di kabilang sa anumang antas ay mga patapon. Napakahirap ng kanilang buhay sa kanilang sariling mga nayon at lungsod. diyos ng elepante. na kung tawagin ay teokratik. pumasok sa mga templo. diyos ng bagyo. Ang kilalang trinidad ng mga diyos ng Hindu ay si Brahma ang Manlilikha. Lahat-lahat. Hindi sila pinababayaang gumamit ng mga pampublikong paliguan. (3) Vaishyas (magsasaka. mangangalakal at manggagawa). at Shiva ang Tagawasak. Ang ilog na ito ay sinasabing may banal na tubig. Banal na Ilog Ang banal na ilog ng mga Hindu ay ang Ilog Ganges na matatagpuan sa India. ang kaluluwa ng mabuting tao ay ginagantimpalaan sa pamamagitan ng pagsanib sa kaluluwa ni Brahma. Ang iba pang diyos nila ay sina Agni. o kumain sa mga pampublikong kainan dahil ang paghipo lamang sa isang "hindi mahahawakan" ay pinaniniwalaang marumi para sa isang may antas. isa sa mga sagisag ng Hinduismo.

Hudaismong Askenasi Ang Hudaismong Askenasi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa hilagang Yuropa. Mediteraneo. Isa ito sa mga kaunaunang naitalang pananampalatayang monoteista at isa rin sa mga pinakalumang tradisyong pampananampalatayang sinusundan pa rin hanggang sa ngayon. sa kasalukuyan ang kanilang simbolo ay ang isang aranyang may pitong sanga. dulot ito ng magkakaibang klimang pangkultura at pampananampalataya na kinagalawan ng dalawang pangkat na ito. Ang doktrina at kasaysayan ng Hudaismo ay ang pinakamalaking bahagi ng batayan ng ibang mga pananampalatayang Abraamiko. Sa mga nakaraang dalawang dantaon nahati ang mga Hudyo ng hilangang Yuropa sa ilang mga kilusan o denominasyon. Ang kanilang naging simbolo ay ang Bituin ni David. mas naging kaugalian ng mga Separdi na makihalubilo sa pangkalahatang populasyon kung ihahambing sa mga Askenasi. May iba’t ibang pagkaunawa ang bawat isa sa kung anong mga prinsipyo ng paniniwala ang dapat angkinin ng isang Hudyo. na bagaman ibaiba ang mga pananaw ay nananatili pa ring nagkakaisa.יהדות‬yahedut) ang kulturang pampananampalataya ng mga Hudyo. Hudayka Ang Hudaismong Separdi ang uri ng Hudaismo ng mga Hudyong nagmula sa timog Yuropa. Sa gayon. naging isang pangunahing pwersa ang Hudaismo sa pagsasahugis ng daigdig. ito ang kabaliktaran ng sitwasyon sa mga Hudyong Separdi. at kanluran at gitnang Asya. na tinatawag na menora. at kung paano dapat mamuhay ang . Ebreo: ‫ .Ang Hudaismo (Kastila: ju·da·ís·mo. na mas susceptible sa pagbubukod mula sa mas malawak na lipunan. Sa kasaysayan. kasama na ang Kristyanismo at Islam.

halimbawa. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. tulad ng Hudaismong Ortodokso. bilang isang katawang nagbabago at . Gayumpaman. Hindi nito tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. Hindi tulad sa mga denominasyong Kristyano. Maaari itong tukuyin bilang Hudaismong Progresista[/Progresibo. Nagmula at napaunlad ang kilusang ito sa Alemanya at ngayon ito ang pinakamalaki sa Hilagang Amerika. Sa ganito. Hudaismong Repormista Ang Hudaismong Repormista ang kauna-unang modernong sangay ng Hudaismong Askenasi.יהדות חרדית‬Hudaismong takot") ang sangay ng Ortodoksiya na may makitid na interpretasyon ng Hudaismo. Hudaismong Hasidiko Makabagong Ortodokso Ang Makabagong Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi na. Hudaismong Ortodokso Ang Hudaismong Ortodokso ang kilusang Askenasi naniniwala sa tradisyonal na interpretasyon ng Hudaismo. tulad ng anumang tradisyong buhay. naiiba ito sa Ortodoksya sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi.isang Hudyo. na Ang Hudaismong Haredi (Ebreo: ‫" . Gayumpaman. sila ang kilusang pinakamalapit sa Hudaismong Separdi. habang sa Nagkakaisang Kaharian binubuo ng Hudaismong Repormista at Hudaismong Liberal ang Hudaismong Progresista. na tuluyan pa ring nagsasanib sa ilang mga isyu. tulad ng anumang tradisyong buhay. Hindi pambihira. tinatanggap ang pagkabisa ng batas Hudyo. Hudaismong Masorti Ang Hudaismong Masorti o Hudaismong Konserbador/Konserbatibo ang kilusang Askenasi na. bilang isang katawang nagbabago at hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyon o panahon. Kilala rin sila bilang ang mga Ultraortodokso. hindi pundamental na napapaghati ng mga pagkakaibang pandoktrinang ito ang mga kilusang Hudyo. naiiba ito sa Haredismo sa pagtanaw nito sa batas Hudyo hindi bilang isang di-nagbabagong katawan ng mga batas na isinulat ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon kundi. tulad ng Hudaismong Haredi. ang pagsimba ng isang Hudyong Masorti sa isang sinagogang Ortodokso o Repormista.

at Vajrayāna (uri ng Budismo sa Tibet). nahahati ang Budismo sa tatlong pangunahing tradisyon: Theravāda (Sanskrit: Sthaviravāda). Ngayon.hindi nahihiwalay sa mga realidad ng sitwasyono panahon.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao. Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo. Budismo Ang Budismo o Budhismo (Sanskrit: Buddha Dharma. nangangahulugang: "ang landas o batas ng naliwanagan o ng gising")Ito ay isang relihiyo o pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Siddhārtha Gautama o mas kilala bilang Buddha na mamuhay marahil noong ikalimang siglo. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. at. Binibigyangtanaw ng mga Masorti ang mga rabino ng kasalukuyan bilang kasingmabisa ng mga rabino ng mga Sinauna at Gitnang Panahon. Timog-Silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. Mahāyāna. at naikalat sa Gitna.Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay . Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha.

Nakatira sa Asya ang karamihan sa mga Budista. Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala.Isang relihiyon o paniniwala na naka tuon sa budhi ng bawat tao.mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. at ang Sangha (Pamayanan ng mga Budista). Isang pilosopiya ang Budismo na may mga ibat-ibang paniniwala. na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. Sinasabing 230 hanggang 500 milyon ang bilang ng mga Budista sa mundo. . ngunit meron ring mga na nasa ibang lupalop ng daigdig. at. at naikalat sa Gitna. ang Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha). Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Hiyas (o Three Jewels): ang Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat).Sa paniniwalang sa pamamagitang ng mabuting budhi ay mararating ng tao ang mataas na kamalayan at mataas na antas ng kalagayang pang espirituwal o diwa ng tao. kasama ang mga 350 milyong tagasunod. Kasaysayan: Kumalat ang Budismo sa buong lumang sub-kontinente ng Indya sa limang siglo pagkatapos ng pagkamatay ni Buddha. tinuturing ito bilang isang pangunahing relihiyon sa mundo. Timog-silangan at Silangang Asya sa sumunod na dalawang milenyo. Budista o Budhista ang tawag sa taong naniniwala sa Tatlong Alahas (o Three Jewels) • • • Buddha (Ang Isang Nagising o Namulat) Dharma (ang Pagtuturo ng Buddha Sangha (Pamayanan ng mga Budista). na pinaniniwalaan ng iba bilang isang relihiyon. • Paniniwala: Nagpatuloy ang Budismo na mang-akit ng mga tagasunod sa buong mundo.

Mga istatwang kumakatawan sa mga budistang nagbibigay ng papuri kay Buddha. Kristiyanismo .

lalo na sa Tsina at Timog Korea Nagsimula ang Kristiyanismo bilang sangang-katulad ng Judaismo at kasama ang Bibliang Hebreo bilang Lumang Tipan sa mga banal na Kasulatan nito. o naniniwala .nagpapahiwatig ito ng pagtitiwala at pagsunod kay Hesukristo. lahat ng mga kasapi rito ay naniniwala sa Diyos. Sa diwa ng Kristiyanismo. kapag ginamit ang salitang Kristiyano . "Christianismos") bilang pangalan ng pananampalataya kay Kristo. Mga Paniniwala Ang mga iba't ibang pangkat o kung tawagin ay mga "Simbahan" sa loob ng Kristiyanismo ay may magkakaibang pananaw ukol sa relihiyong ito. Pinaniniwalaan ng mga Kristiyano na si Hesus ay ang anak ng Diyos at ang Mesias na pinaghulaan ng mga sugo sa Lumang Tipan.kasama at katulad ng mga katagang alagad. Ginamit ni Simon Pedro at Haring Agrippa ang katawagang Kristiyano. ay may kahulugang "kabilang kay Kristo" o "pagmamay-ari ni Kristo". • Simula at kahulugan ng pangalang Kristiyano Ang pangalang Kristiyano (Griyegong Χριστιανός. kasama rin ng isda. Si San Ignacio ng Antioch ang unang gumamit ng "Kristiyanismo" (Χριστιανισμός. Katimugang Afrika. Isa sa mga pinakakilalang mga sagisag ng Kristiyanismo ay ang krus. disipulo. ang Pilipinas at sa Oceania at tumutubo na sa Asya. apostol. o "Icthys" kung tawagin. na naging tawag para sa mga sinaunang disipulo sa lungsod ng Antioke na kilala rin bilang Antioque o Antioch (Gawa 11:26). subalit ang karamihan ng mga kasapi ay may mga magkakahawig o magkatulad na mga doktrina. Ang relihiyong ito ay itinayo ni Kristo sa Israel. Sa kasulukuyan. mga Amerika. Ngunit maraming mga sanga ang relihiyong ito. nanalig. o mga paniniwalang opisyal. "Christianos" Strong's G5546). mananampalataya. Ang Bagong Tipan ng Bibliya ay tinitingnan bilang tala ng Ebanghelyong ipinahayag ni Hesus. sumasampalataya.Ang Kristiyanismo ay isang relihiyong monoteista (naniniwala sa iisang Diyos lamang) na nakabatay sa buhay at turo ni Hesus ng Naẕrat ayon sa isinulat ng kanyang mga tagapagsunod sa Bagong Tipan. Kasama rito ay ang: .1 bilyong taong kasapi nito. Tulad ng Judaismo at Islam. ito ay malakas sa Europa. Ito ay ang pinakamalaking pananampalataya sa buong daidig na may higit kumulang sa 2. itinatalaga ang Kristiyanismo bilang isang Pananampalatayang Abrahamiko.

Islam . halatang ang pinakasentro ng teolohiyang Kristiyano ay ang paniwalang si Hesus ay ang Mesias (Hebreo: ‫ . ay ang Manunubos at Hari ng sangkatauhan.משיח‬māšiáħ) o ang Kristo (hango sa salitang Kastilang ַ ִָ ׁ "Cristo". ang karamihan sa mga Kristiyano'y naniniwala na siya ay Diyos na nagkatawang-tao at "tunay na Diyos na nagkatawang tao". bilang Mesias. na mula naman sa Griyegong Χριστός. Iba ito mula sa konsepto ng Mesias ng mga Hudyo. Christos). at rosaryo. sapagkat ang sentrong paniniwala ng Kristiyanismo ay sa pamamagitan ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Hesus. ang mga makasalanan ay bumalik na sa Panginoon. krusipiho.Hesukristo Mga halimbawa ng mga relihiyosong bagay sa Kristiyanismo-Katoliko: Bibliya. Pinaniniwalaang si Hesus. at nakamit ang buhay na walang hanggan. Sa halip ng mga debate ukol sa tunay na pagkatao ni Hesus. at ang kaniyang pagparito ay ang katuparan ng mga propesiya ng Lumang Tipan. Sa pangalan pa lamang na "Kristiyanismo. nailigtas mula sa kasalanan.

ang tagapagtatag ng pananampalatayang Islam. Naniniwala ang mga tagasunod. at ni Muhammad na siyang huling propeta ng Islam.Kaligrapiya na nagsasabi ng Allah. kaya't malapit na kamaganak ito ng dalawang huling pananampalataya. Islam (Arabo: ‫ . Kasaysayan Tagapagtatag Si Muhammad. kasama ang Kristiyanismo at Hudaismo. Mismong ang tribo ni . Noong 613.” Maaari rin itong mangahulugang "pagtutuon" o "paglalaan" (dedikasyon) sa Diyos. nang maganap ang Hijra na nangangahulugang "emigrasyon" o pangingibang bayan. • • Kahulugan Pinakapayak na kahulugan ng Islam ang "pagtanggap at pagpapasailalim o pagsuko sa kagustuhan ni Allah.السلم‬al-islām). Nagsimulang makatanggap si Muhammad ng mga pahayag mula sa Diyos noong 610. Nilisan ni Muhammad at ng kanyang mga tagasunod ang Mecca dahil sa mga Arabong sumasalungat o lumalaban sa kanyang mensahe. Isang Abrahamikong relihiyon ang Islam. Nagbuhat ang simulain ng Islam bilang sumisibol na relihiyon mula pa noong 622. nagsimula siyang mangaral. Pinag-ugatan ng Hijra ng salitang Hegira o "Taon ng Emigrasyon" (ito ang unang taon sa kalendaryong Muslim). nagkaroon siya ng pangitain kung saan tinawag siya ni Arkanghel Gabriel upang magturo ng salita ng Diyos. Noong nasa gulang na apatnapu na si Muhammad. na ipinahayag ng Diyos (Allah sa Arabo) ang kanyang banal na salita diretso sa sangkatauhan sa pamamagitan ng maraming mga naunang mga propeta. "pagsuko (sa kalooban ng Diyos)" ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. kilala bilang mga Muslim. kinikilala ng mga Muslim bilang propeta ng Diyos.

hindi sa kay Muhammad at dahil na rin sa marami nang iba pang mga Muslim bago pa dumating si Muhammad. nilusob at tinaban ni Muhammad ang lungsod. Pinanatili lamang niya ang Kaaba (Arabe para sa "kubo"). sapagkat natatakot silang napakaraming mga pagbabagong gagawin ito sa kanilang mga buhay. na nakilala sa paglaon bilang Medina o ang "Lungsod ng Propeta". Siya rin ang ninuno ng mga Hebreo dahil sa kanyang anak naman na lalaking si Isaac. na nabanggit sa Tora ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya. Kilala ang mga sumasampalataya sa Islam bilang mga Muslim. na kapwa mga karaniwang ninuno ng mga Hudyo at ng mga Arabo. Hindi niya ito sinira sapagkat may kaugnayan ito sa kapanahunan ni Abraham at Ishmael. Nagtungo sina Muhammad at kanyang mga tagasunod na naniniwala sa Koran sa oasis ng Yathrib. . ang pinakaninuno ng mga Arabo dahil sa kanyang anak na lalaking si Ismael. Dahil dito tinatawag rin ang mga Muslim bilang mga Mohamedano. ang maliit na gusaling dating kinalalagakan ng mga idolo. sa loob ng isang moske.000 mga kawal. Winasak rin niya at ng kanyang mga sundalo ang mga idolo o anito. dahil ito ang taon kung kailan nagbalik si Muhammad sa lungsod ng Mecca. Noong 630. kaya't hindi sila dapat na pangalanan alinsunod sa pangalan ni Muhammad. Napagbago niya ang kalooban ng mga tao upang yakapin ang Islam. Kasama ang 10.Muhammad ang hindi nagkagusto sa mensahe ng Koran. ngunit mas ninanais ng mga sumasampalataya sa Islam na tawagin sila bilang mga Muslim o Moslem. Nangangahulugan ang Muslim bilang ang "mga pumapasailalim" o "mga taong ibinibigay ang kanilang sarili sa Diyos". Ilan sa mga kadahilan kung bakit mas gusto nilang tawagin silang mga Muslim ang kanilang pagsamba lamang sa Diyos. naging matatag na ang pagkakalunsad ni Muhammad ng kanyang bagong relihiyon. kinakailangang mamuhay ang mga Muslim ayon sa mga patakarang ng pamumuhay na itinalaga ng Diyos at sa nakasaad sa mga pahayag na dumaan sa Arabong propetang si Muhammad noong nabubuhay pa siya. Kaugnayan kay Abraham Si Abraham. Mga Muslim Mga nagdarasal na Muslim. Sa Islam.

Hindi sila tinataguriang mga Kristiyano dahil hindi sila naniniwalang anak ng Diyos si Hesus. At si Muhammad nga ang taong pinili ng Diyos upang maging kanyang propetang mensahero o tagapagbalita. Binubuo ang Koran ng 114 na mga kabanata o mga surah. Nahahati ang mga kapitulong ito sa mga taludtod o taludturan. Para rin sa paniniwalang Muslim. . ang Koran ang mga pahayag ng Diyos. nagpadala ang Diyos ng isang maensaheng hindi mababago ninuman. Ang Koran Naitala ang mga pangaral ni Muhammad sa Koran. Nagsasabi ang mensaheng ito ng kung ano ang dapat nilang malaman upang sumaya sila sa mundo at sa kabilang buhay. ang banal na aklat ng Islam. isang pinunong Muslim.Para sa mga Muslim. Isinaayos at isinabatas ni Uthman. ang Koran. Para sa mga Muslim. Nangangahulugang "mga pagsasabi" o "mga pagbigkas" (resitasyon) ang salitang Koran. Tinutukoy nito ang mga instruksiyon o kautusan ni Arkanghel Gabriel kay Muhammad noong 610 na bigkasin ang pangalan ng Diyos o sambitin ang pangalan ni Allah. isa lamang sa kanilang mga propeta si Hesus.

isang sagradong temple para sa mga Sikhs. ang ikasampung ang pagbibinyag kasama ni Khande di Pahul. ang una sa "Sampung mga Guru". at nangangailangan na sundin ng mga sikh ang limang mga "K".Sikhismo Ang Sikhism ay isang monoteyistikong relihiyon. Popular sa Asya. at tinatawag na Guru Granth Sahib ang kanilang banal na aklat. o isang anyo ng pananampalatayang naniniwala sa iisang Diyos. . Nagkaroon ito ng bukod na katangian noong 1699. Tinatawag na mga Sikh ang mga nananampalataya nito. kung kaya't ito ang ika-limang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Sinimulan ang Sikhismo noong 1469 ni Guru Nanak Dev. The Harimandir Sahib. mayroon itong 20 milyon mga tagasunod. Tinatawag din itong kapanganakan ng Khalsa. kung kailan sinimulan ni Guru Gobind Singh. kilala bilang Golden Temple. na pinagdiriwang ng Vaisakhi.

asawang lalaki at asawang babae. Subalit maisasakatuparan ng nagsabing awtoridad ng may responsibilidad at pagmamahal. Pinahahalagahan ng Konpusyanismo ang pamilya bilang taga-hubog ng moralidad. Inihahalintulad ang pamilya sa isang paaralan kung saannatutuhan nang bata ang mga responsibilidad at pribilehiyo na mararanasan sa labas ng tahanan. Itinuturo nito ang tao ay sadyang itinulak ng tadhana upang makisalamuha sa kapwa tao sa lipunan. "pusong makatao" at "makatuwid na kaugalian". isang sinauang paham at pilosopong Tsino.at kaibigan sa kaibigan. Tsino: 儒 家 .Konpusyanismo Ang Konpusyanismo (Ingles: Confucianism. Ang Konpusyanismo ay ang pamamalakad ng tao sa halip na batas. Naniniwala rin ang mga maka-Konpusyanismo sa isang matagumpay na rebolusyon. Ang pagpapanatili ng kapayapaan at maayos na relasyon ay higit na mahalaga kaysa konsepto ng labis na pagpapairal ng karapatang pang tao. matandang kapatid at nakakabatang kapatid. Ipinaliwanag ang salitang ito bilang "pagiging mabuti at mapagbigay sa nangangailangan". pinyin: rú jiā) ay isang sinaunang sistemang pang-etika at pampilosipiyang Tsino na unang pinaunlad mula sa mga turo ni Confucius. at lahat ng relasyon maliban sa huli ay nangangahulugan ng pagkilala ng awtoridad ng isang tao sa nakabababa sa kanya. Kasama sa jen ang "pagnanais na makatulong sa iba na maabot nila ang kanilang hangarin'. Kaya ang mga abnormal lamang at ang hindi "natural" na tao ang namumuhay sa labas ng mga pamayanan. ama at anak. "simpatya". Dahil dito. ipinanukala na Konpusyanismo ang tamang aksyon na makikita sa pagtupad sa mga tungkulin sa lipunan: Pinuno at mga tagasunod. Ang pakikisalamuha sa kapwa tao ang pinakamahalaga upang mabuhay sapagkat sa lipunan lamang malalaman ng tao sa lipunan ay tinatawag na "jen". Tinatawag itong "utos ng langit" (mandate of heaven) sa katauhan ng . Ang nakabababa ay may tungkulin sumunod nang may pagmamahal at katapatan sa nakakataas sa mantalang ang nakatataas ay may tungkuling magpakita ng responsibilidad ng may pagmamahal ng nakakababa sa kanya.

asahang magkakaroon ng katahimikan at katatagan sa lipunan. Lahat ng ito ay makikita sa loob ng ng pamilyang nagbibigay-diin sa konsepto ng herarkiya (antas) na nagangahulugan ng pagsunod at respeto sa nakatataas at pagkilala naman sa karapatan at papel ng nakakababa. binigyang-diin din ni Confucius ang paglinang ng katangiang maging isang tunay na "maginoo". Kapag ang paggalang na ito ay sinunod ng lahat. Si Confucius ay nagsilbing guro sa mga taong kabilang sa relihiyong ito. Nakakatandang kapatid na lalaki sa nakababatang kapatid na lalaki 5. ang Ch'un Ch'iu o Aklat ng Tagsibol at Taglagas. Una rito ang Shih Ching o Aklat ng mga Tula. Bilang anak ng langit. Asawang lalaki sa awasang babae 4. Makikita ito sa kanyang iba pang mga lathain. Bukod pa sa pag-aaral ng kanyang mga aklat. Ama sa anak na lalaki 3. Isang templo ng Konpusyanismo sa Wuwei.emperador. ang Shuh Chingo Aklat ng Kasaysayan. Mayroon ding I Ching o ang Aklat ng Panghuhula. sa kanyang mahigit 40 taong pagtuturo. Kaibigan sa kaibigan Tungkulin ng nasa ilalim na sundin at igalang ang nakatataassa kanya. Tinagurian niya ang katangiang ito na pagiging isang "edukado" o Chuntzu. Ito ang obra niyang "Ang Limang Klasika". Binigyang-diin din ni Confucius ang usapin ng moralidad. Naniniwala si Confucius na ang katangiang ito ay mas malilinang sa loob ng paaralan o sa pamamagitan ng isang mabuting edukasyon. Emperador sa nasasakupang mamamayan 2. Ang Limang ugnayan ng tao ay ang mga sumusunod: 1. lubhang nakatulong ang kanyang mga akda. . Republikang Popular ng Tsina. nagiging matuwid para sa kanila ang mabilis na pagbabago maaaring gawin ng estado bilang utos ng langit. Pangunahing interes din ni Confucius na ang pagsasaalang-alang sa tamang pagkilos at pananagutang nakabatay sa limang pangunahing pakikipag-ungnayan ng tao. Gayundin ang pamumuhay ng moderasyon at pamumuhay ng malayo sa kalabisan. Gayundin ang pamumuhay ng moralidad. at ang huli ay ang Li Chi o ang Aklat ng Ritwal.

at kababaang-loob. pagdurusa. kaisahan ng mga tao-kosmos ( 天 人 相 应 ). Tao (o Dao. bagaman may mga ibang basal na kahulugan ito sa ibang pambayang relihiyong Tsino at pilosopiya. ay tumutukoy sa iba't ibang magkakaugnay na pang-pilosopiya at pang-relihiyon na mga tradisyon at kaisipan. Nangangahulugan ang salitang 道 . kalusugan. salitang Tsino na ang ibig sabihin “ang daan”. wu wei (aksyon sa pamamagitan ng walang aksyon). Ang tao rin ang nagbibigay ng pwersa sa lahat ng nilalang. Taoist Temple sa Hong Kong. kawalang-kamatayan at pagka-kusang-loob. Ang mga karagatan at ilog ay kinalalagyan.Taoismo Ang Taoismo. sakit at problema ng tao ay resulta ng di pagsunod sa paraan ng kalikasan. Ang tao ay dapat umayon sa kalikasan. mahabang buhay. Ang mga paghihirap. Naimpluwensiyahan ang Silangang Asya ng mga tradisyon na ito sa loob ng dalawang libong taon at lumaganap sa Kanluran.Ang Pangalang Taoism ay nagmula sa tao. Pangkalahatang nakatuon ang kaisipang Taoista sa kalikasan. kalayaan. patitimpi. Binibigyan din ng kagandahang-asal at etika ng Taoismo ang Tatlong Hiyas ng Tao: pagkahabag. . mula Tsinong Daojiao 道 教 (binibigkas dào (tulong·impormasyon) jiào (tulong·impormasyon)). Ang tao ay maihahalintulad sa “isang bagay na walang hugis at porma”. depende sa iskima ng romanisasyon) bilang "landas" o "daan". Kaya makapangyarihan ang tao dahil mapagkumbaba ito. Naniniwala ang Taoist na pinakamahalagang mamuhay sa natural na pamamaraan.

sapagkat ang dalisay na kaluluwa. . ay may kaluluwa. materyal man o hindi. 3. Ang nagtatag ng Hainismo ay si Vardhamana na kilala bilang Mahāvirā 599-527 B. Ang pagdadalisay ng kaluluwa ang layunin ng eksistensya.C. naging aktibo siya sa paghahanap ng katotohanan at lubos na nakapagtamo ng kamulatan habang nagninilaynilay. Itinaguyod din ng relihiyong Jainismo ang sukdol na asetismo. 5.Hainismo Ang Hainismo (mula sa Ingles na Jainism) o Jain Dharma (जैन धमर) ay isa sa mga matatandang relihiyon sa mundo na nagmula pa sa Antigong India. May limang panata ang sinusunod ng mga Hain (binabaybay na Jain sa Ingles: 1. karalitaan (Aparigraha) kabirhenan (Brahmacharya) katapatan (Asteya) katotohanan (Satya) kawalang-karahasan (ahimsa) Ang panata sa kawalang-karahasan (ahimsa) ay siyang tunay na obsesyon ng mga Hain. minsang mapalaya mula sa katawan. 4.) na sa edad na 30 ay nagwaksi ng kanyang pamilya at naging asetiko. Itinuro niyang ang lahat ng bagay sa daigdig. pag-aayuno. 2. ay makapamumuyhay sa walanghanggang kaluwalhatian at malaya magpakailanman. Ang kadalisayan ay matatamo sa pamamagitan ng kaalaman at balanseng buhay. yoga at iba pang awsteridad para sa layuning pagninilaynilay o meditasyon. Sa loob ng 12 taon. Nagmamaskara sila para takpan ang bibig at ilong upang maiwasan ang dikinukusang paglanghap sa maliliit na insekto.

Ang pagpili ng nais na relihiyon ay isa sa karapatan ng tao. Iba't iba ang paraan ng pananampalataya at pagsimba ng mga relihiyon sa kanilang bansa. Nananalangin sila sa Kanya. Sinasamba pa nila Siya. Nagpapasalamat sila sa mga ibinigay Niyang biyaya sa kanila. Kung kaya't sila ay nagsisimba sa iba't ibang araw. Iginagalang ang iba't ibangsimbahan. Ngunit may sumasamba rin tuwing Huwebes at Sabado. Karaniwan tuwing Linggo ang pagtungo ng karamihan sa kanila sa simbahan.Ang mga Relihiyon sa Pilipinas Ang mga Pilipino ay may paniniwala sa Diyos. Nagpapasalamat din sila sa pamamatnubay Niya. Iginagalang din ang paraan ng pagsamba ng kapwa-Pilipino . Ibat' iba ang relhiyon ng mga Pilipino.

1. (1998) 2.5.212.1% ng pop (1996) Hindu Mennonites Philippine Episcopal Church United Church of Christ in the Philippines Evangelical Baptist World Alliance Methodist Judaism Ang Dating Daan Worldwide Church of God Jehovah's Witnesses Unitarian Assemblies of God (Ilocos Norte) God World Missions Church Presbyterian Lutheran Church in the Philippines Mount Banahaw Holy Confederation Rizalista Aglipayan Church) (Philippine .7% ng pop.hindi nakalathala . Katutubong Paniniwala 5. Muslim/Islamic . pakibasa ang mga pangungusap sa ibaba tungkol sa mga bilang mga nanampalataya.hindi nakalathala (1918). (1990) Kristiano 3.1% (1995) .2% ng pop.1.8. (1990) . Walang Relihiyon Protestante El Shaddai .241 (2000) Union Conf. (1990) . . (2001) 4.181. Romano Katoliko .000 (2002) Mula sa iba-ibang literatura.hindi nakalathala .0.5 milyon (2001) Church of the Nazarene .0.000. .000 (1998) Iglesia ni Cristo (Church of Christ) 3.365 (1998) .277 (1990) .000 (2002) . Ibang pang Denominasyon ng mga .000 (1999) Saints Seventh-Day Adventists (Central Phil. .250 (1998) .000 (1998) .Grupo Tantiyang Bilang ng mga Nanamplataya 1.hindi nakalathala .14.hindi nakalathala .000 (1999).1.80% ng pop.higit sa 2 milyon sa Metro Manila (2000) Philippine Benevolent Association (PBMA) Missionary .3 % ng pop.hindi nakalathala .7% ng pop.134 (1999) .) Chinese .hindi nakalathala .25.hindi nakalathala Independence 13% ng pop 2. Buddhists 6. (1990) .hindi nakalathala .081 (1998) Church of Jesus Christ and the Latter Day .1 % ng pop (1990) .574.643 (1998) .128.hindi nakalathala .60.389. .8% ng pop.

[1] May tinatayang mga 5 hanggang 6 na milyong mga Bahá'í sa buong mundo sa higit sa 200 mga bansa at teritoryo .Pananampalatayang Bahá'í Ang Pananampalatayang Bahá'í ay isang monoteistikong relihiyon na tinatag ni Bahá'u'lláh noong ika-labing-siyam na siglong Persia. na binibigay diin ang espirituwal na pagkakaisa ng sangkatauhan.

. ang namumunong katawan ng mga Bahá'í. ang Diyosa ng araw. Sa madaling salita. Ang salitang Shinto ay nabuo sa dalawang pinagsamang kanji: "神" (Shin) na ang kahulugan ay mga diyos at espiritu (kung babasahin ito ng mag-isa. Israel Shinto Ang Shinto ( 神 道 ) ay ang katutubong relihiyon ng Hapon at dating naging relihiyon ng estado. ito ay binibigkas bilang "kami") at "道" (tō). Ito ay kinapalolooban ng pagsamba sa kami( 神 ). o mga diyos.Luklukan ng Pangkalahatang Bahay ng Katarungan (Seat of the Universal House of Justice. ang Shinto ay kadalasang sinasalalin bilang "Ang Paraan ng mga Diyos". na ang kahulugan ay isang paraang pilosopikal (tulad ng panulat ng mga Intsik na sa salitang Tao). ngunit ang iba ay nagpapakita ng mas malaking bagay na natural at proseso: halimbawa. in Haifa. Si Amaterasu. Ang ibang kami ay lokal at maaaring ang mga espiritu/ o ang henyo ng isang partikular na lugar. o ang bundok Fuji. Ang shinto ay isang sistemang may paniniwalang animistiko.

Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig. by Kobayashi Eitaku. Si Ahura Mazda ang pinaniniwalaang diyos ng kabutihan. na minsang naging prominente noong kasagsagan ng digmaan. At si Ahriman na sumisimbulo sa kasamaan.Si Ahuru Mazda ang pinagmumulan ng katotohanan. Ang kanilang paniniwala ay ukol sa kabutihan at kasamaan. late 19th century Soroastrismo Ang Soroastrismo ay isang relihiyon na itinatag ni Zoroaster na mula sa Persya na ngayo'y Iran. Maaring mamili ang tao ng kanyang paniniwalaan at . ang mga kasanayan at pangaral. at ang iba naman ay makikita na lamang sa mga gawaing tulad ng omikuji (isang uri ng pang-huhula) at sa Bagong Taon ng mga Hapones. ay hindi na itinuturo at sinasanay sa ngayon.kadiliman at kasamaan. Bahagi ng katuruan ni Zoroaster si Ahura Mazda na sumisimbulo sa kabutihan.liwanag at pagkabusilak at si ahriman naman ang pinagmulan ng kasakiman. Ang katayuan ng Shinto bilang relihiyon ng estado ng Hapon ay nawala. Izanami-no-Mikoto and Izanagi-no-Mikoto.

Iran.Kung kasamaan naman ang pipilliin niya.mararanasan niya ang kamatayan pagkatapos ay kahirapan at kadiliman. The Zoroastrian Atash Behram of Yazd. .gagantimpalaan siya ng walang hanggang buhay.pamumuhay.Kung pipiliin niya ang kabutihan. Animismo Sir Edward Tylor ang responsible sa pagbuo ng ibig sabihin ng animism sa anthropology ngayon.

na siya namang nakakaapekto sa mga tao mundo. mga likas na kaganapang katulad ng kulog. Alleviating traumas naaapektuhan ang kaluluwa / espiritu restores ang pisikal na katawan ng mga indibidwal na balanse at pagkabuo. ngunit maging sa mga halaman. relihiyoso. Isang practitioner ng shamanism ay kilala bilang isang salamangkero (binibigkas / ʃɑ ː mən / "Shah-tao" o / ʃeɪmən / "Shay-tao" ). Bukod dito. o iba pang mga entidad ng kapaligirang likas[4]. Shamanism Shamanism ay isang antropolohiko kataga ng sanggunian ng isang hanay ng mga paniniwala at mga gawi tungkol sa komunikasyon sa mga espirituwal na mundo. mga halaman. Salamangkero ay nagpapatakbo lamang sa loob ng espirituwal na mundo.[3] Isa itong ideyang pilosopikal. na isang proposisyong kilala rin bilang hilosoismo sa pilosopiya. katulad ng sari-saring mga anyo ng Shamanismo. sa mga heograpikong katangiang katulad ng mga bundok o mga ilog. "buhay") ay isang paniniwala na nagsasabing mayroong puwersang hindi materyal na nagpapakilos sa kapaligiran. Shamanism encompasses ang paniniwala na shamans ay tagapamagitan o sugo sa pagitan ng mga tao ang mundo at ang espiritu mundo. at mga tao. kasama ng iba pa. Ang panunumbalik ng mga resulta ng balanse sa mga aalis ng mga sakit. o espiritwal na umiiral ang mga kaluluwa o mga espiritu hindi lamang sa mga tao at mga hayop. o mga metapor sa mitolohiya. katulad ng mga salita. Ang salamangkero din pumapasok sobrenatural realms o sukat upang makuha ang solusyon sa mga problema afflicting ang komunidad. Karamihan sa mga pananampalatayang nagbibigay-diin sa animismo ay mga relihiyong-bayan. mga tunay na pangalan. Sinasabi rin dito na may kani-kaniaya o angking kaluluwa ang mga bagaybagay. mga bato. Aristotle. Shinto. nagmuni-muni ang mga pilosopong katulad nina Plato.Ang animismo (mula sa Lating anima o "kaluluwa". isa itong paniniwala sa kapangyarihan at lakas ng kaluluwa. na umiiral ang kaluluwa sa mga hayop. Shamans ay sinabi sa paggamot sa ailments / sakit sa pamamagitan ng pagkukumpuni ng kaluluwa. o ilang daloy ng Hinduismo. Sa animismo. Sa kahabaan ng kasaysayan ng Europa. Shamans maaaring bisitahin ang iba pang mga daigdig / sukat na magdala ng gabay sa mga naligaw ng landas at kaluluwa upang magpaunlad sakit ng mga tao kaluluwa na dulot ng mga dayuhang elemento. Thomas Aquinas. maaaring paniwalaan ding may mga kaluluwa ang mga konseptong walang tiyak na anyo o abstrakto. .

. pagpapakita ng isang babaeng salamangkero malamang ng etnisidad Khakas.Russian postcard batay sa isang larawan kuha sa 1908 sa pamamagitan ng SI Borisov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->