ARLENE C.

GABRIEL BSBA-MA2 9:30-10:30 AM

FILIPINO 2,IKALAWANG SEMESTRE 2011-2012 PROPESOR FELIZA F. ANDRES

KONSEPTONG PAPEL

EPEKTO AT DAHILAN NG GLOBAL WARMING SA MAKABAGONG PANAHON

RASYUNAL
ang global warming o pag-init ng panahon sa mundo ang siyang sanhi ng pagbabago ng klima o climate change! Kaya pareho lang ang ibig sabihin niyan..... Maraming tao sa buong mundo ang nagsasabi ng "Global warming is a hoax", "Global Warming is a fake", "Global warming is created by fake environmentalist", ito siguro yung mga taong hindi nakararanas ng pagbabago ng klima sa kanilang lugar o mga taong may sariling interes para ang mga tao ay huwag kumilos para masugpo ang mga naninira ng ating kalikasan. ANG Global Warming ay isang phenomenon kung saan tumataas ang pandaigdig na temperatura (average global temperature) nang higit pa sa normal nitong antas. Tinatayang mula pa sa pagtatapos ng taong 1800’s, ang pandaigdigang temperatura ay tumaas na ng may 0.7 hanggang 1.4 degree F (o 0.4 to 0.8 degrees Celsius) at maraming mga eksperto ang naniniwala na ang average temperature ng daigdig ay maaring umabot pa sa 2.5 hanggang 10.4 degrees F (o 1.4 hanggang 5.8 degrees Celsius) sa taong 2100. Ang antas ng pagtaas na ito ay higit na mas mataas kaysa sa mga nakaraang antas ng pagtaas na naitala.

Ang mga siyentipiko ay nababahala na maaaring ang mga tao at mga iba’t – ibang uri ng may buhay s a daigdig ay mahirapan o di kaya’y hindi makasabay sa mabilis na pagbabago ng pandaigdigang klima. Ang Global Warming ay nagbabanta ng samut-saring mga panganib.

ang bawat bansa sa buong mundo ay nagtipon-tipon sa layuning mabigyang solusyon ito at maiwasan ang mga kaakibat na epekto dulot nito.Pangkalahatang Layunin Matuklasan ang mabawasan ang pagkakaroon nito. Tiyak na Layunin 1.Bkit karamihan .Ano-ano ang mga epekto ng Global Warming sa mga tao? 2.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.