P. 1
Simili o Pagtutulad

Simili o Pagtutulad

2.0

|Views: 17,530|Likes:
Published by Oella Cabangon

More info:

Published by: Oella Cabangon on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2015

pdf

text

original

 

      

Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalangdiwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile) Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp.

3. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Pagwawangis (Metaphor) Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. 4. . gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. Pahayag ito na ang mga katangian. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. tawag. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. o gawain ng isang bagay na inihahambing. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. 2. katangian. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. 5. Pagtatao (Personification) Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon.Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi.

8. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. 6. Halimbawa: Diyos Ama. 9. ituro nyo po sa amin ang tamang daan. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. Halimbawa: . Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. na ginagamit ang pang-uri. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. 7.

Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. pagtaglayin ng mga katangiang pantao .Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. 4. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. Ikaw na bulaklak niring dilidili.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. 3. * Kamatayan. Halimbawa: 1. 4. gawi. gawain. tukso. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. at iba pa. sim-. paris ng. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. 3. 2. tila. * Araw.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi. kawangis ng. 5. 2. Layuan mo ako.Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad 3. sing-. Halimbawa: *O. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Mga uri ng tayutay 1. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian . Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng.Apostrope o pagtawag . pandiwari. at pangngalang-diwa. Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin.Personipikasyon o Pagsasatao . Halimbawa: 1. Siya'y langit na di kayang abutin nino man.talino. 2.Patay tayo diyan. 10. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin.Metapora o pagwawangis . magkasingmagkasim-.Simili o pagtutulad . 4. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.

at iba pa. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. Mga uri ng tayutay 1.isang bagay. Tayutay… Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. kalagayan o katayuan. na ginagamit ang pang-uri.Pagmamalabis . Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. 2. kaisipan. 9. 11. halumigmig nitong hangin. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. sim-.Si Menandro'y lobong .Pagpapalit-saklaw . * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla. matuloy hiningang mapatid.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. gawa sa basahan. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. 6. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan. 5. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. 8. ay bulong ng kalikasan. damdamin at iba pang katangian. kawangis ng. tila. pampito siya sa pitong naglaban. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta.Pag-uyam . Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit.* Ulan.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. magkasingmagkasim-. Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. paris ng. Halimbawa: 1.Balintunay .Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli.Panghihimig o onamatopeya . * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7. * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. ulan kami'y lubayan na. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati. bagay. pangyayari. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo.Paglilipat-wika o Transferred epithet .ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. alatiit ng kawayan. konsepto kaisipan. * Siya ay may magandang kasuotan. sing-.Simili o pagtutulad .

isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.nagugutom ang kahalintulad 3. 8. alatiit ng kawayan. Madalas itong . damdamin at iba pang katangian. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Halimbawa: 1. 5.Pagmamalabis .Personipikasyon o Pagsasatao . pangyayari.Metapora o pagwawangis . * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati. Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. at pangngalang-diwa. * Kamatayan.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. 4. Layuan mo ako.Apostrope o pagtawag . Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin. Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. 2.Pag-uyam . kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. 3. halumigmig nitong hangin. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin. kaisipan. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap.talino.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. 4. kalagayan o katayuan. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. 3. gawi. matuloy hiningang mapatid. tukso. 6. Ikaw na bulaklak niring dilidili. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. tawag o katangian ng bagay na inihahambing.Panghihimig o onamatopeya . 2. ay bulong ng kalikasan. 4. gawain. * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7. ulan kami'y lubayan na. pandiwari. * Araw. bagay. Halimbawa: *O. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. 5. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian * Ulan.

Pagpapalit-saklaw . na ginagamit ang pang-uri. * Siya ay may magandang kasuotan. Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin.Balintunay .nakakasakit ng damdamin.isang bagay. gawa sa basahan. * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. konsepto kaisipan. 11.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. pampito siya sa pitong naglaban. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil. 9. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. .Paglilipat-wika o Transferred epithet .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->