P. 1
Simili o Pagtutulad

Simili o Pagtutulad

1.0

|Views: 17,033|Likes:
Published by Oella Cabangon

More info:

Published by: Oella Cabangon on Mar 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2015

pdf

text

original

 

      

Simili o Pagtutulad - di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng, paris ng, kawangis ng, tila, sing-, sim-, magkasing-, magkasim-, at iba pa. Ito ay tinatawag na Simile sa Ingles. Metapora o Pagwawangis - tiyak na paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihahambing. Ito ay tinatawag na METAPHOR sa Ingles. Personipikasyon o Pagtatao - Ginagamit ito upang bigyang-buhay, pagtaglayin ng mga katangiang pantao - talino, gawi, kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa, pandiwari, at pangngalangdiwa. 'PERSONIFICATION' sa Ingles. Apostrope o Pagtawag - isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Pag-uulit o Aliterasyon - Ang unang titik o unang pantig ay pare-pareho. o Anapora - Pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o ng isang sugnay. o Anadiplosis - Paggamit ng salita sa unahan at sa hulihan ng pahayag o sugnay. o Epipora - Pag-uulit naman ito ng isang salita sa hulihan ng sunud-sunod na taludtod. o Empanodos o Pabalik na Pag-uulit - Pag-uulit nang pagbaliktad ng mga pahayag. o Katapora - Paggamit ng isang salita na kadalasang panghalip na tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Pagmamalabis o Hayperbole - Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan. Panghihimig o Onomatopeya - ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ONOMATOPOEIA sa Ingles. Pag-uyam - Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. Madalas itong nakakasakit ng damdamin. Senekdoke o Pagpapalit-saklaw - isang bagay, konsepto kaisipan, isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. Paglilipat-wika - tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao, na ginagamit ang pang-uri. Balintuna - isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. Pasukdol - pataas na paghahanay ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Pagtanggi o Litotes - gumagamit ng katagang "hindi" na nagbabadya ng pagsalungat o di-pagsang-ayon. Ito'y may himig na pagkukunwari, isang kabaligtaran ng ibig sabihin.

Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad (simile) Ito ay isang payak at lantad na paghahambing at karaniwang ginagamitan ng mga salita’t pariralang: katulad ng, tulad ng, para ng, anaki’y, kawangis ng, gaya ng, kasing-, sing-, ga-, atbp.

3. Halimbawa: Umulan ng pera sa pagtama ko sa lotto. Halimbawa: Sumasayaw ang mga dahon sa pag-ihip ng hangin. 2. ngunit nagpapahayag ng hambingan sa pamamagitan ng paglalapat ng pangalan. katangian. o gawain ng isang bagay na inihahambing. 5. Pagpapalit-saklaw (Synecdoche) Ito ay ang pagbanggit sa bahagi bilang katapay ng kabuuan. o ng kabuuan bilang katapat ng bahagi. Nagagawa ang pagsasalin sa paggamit ng pandiwa o pangngalan. Pagtatao (Personification) Ito ay tinatawag ding pagbibigay katauhan at personipikasyon. tawag. Halimbawa: Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. Pahayag ito na ang mga katangian. Pagmamalabis (Eksaherasyon) (Hyperbole) Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-diin sa katotohanang pinagmamalabisan. Pagwawangis (Metaphor) Ito ay isang tuwirang paghahambing na di gumagamit ng mga salitang katulad ng at iba pa. .Halimbawa: Ang tao ay kawangis ng Diyos. 4. gawi at talinong sadyang angkin lamang ng tao ay isinasalin sa mga karaniwang bagay.

Halimbawa: Diyos Ama.Halimbawa: Ang panahong ito ng Hunyo ay maulan. Pag-uyam (sarcasm) Mga pananalitang nangungutya sa tao o bagay sa pamamagitan ng mga salitang kapag kukunin sa tiyakan ay tila kapuri-puring mga pananalita ngunit sa tunay na kahulugan ay may bahid na pang-uyam. Paglilipat-wika o Transferred Epithet Tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. ituro nyo po sa amin ang tamang daan. 6. 9. 7. Panawagan (Apostrophe) Ginagawa rito ang pakikipag-usap sa karaniwang bagay na para bang nakikipag-usap sa Isang buhay na tao o isang taong parang naroon at kaharap gayong wala naman. Halimbawa: Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Halimbawa: . 8. Halimbawa: Ubod siya ng gara kung lumalabas! Napaka dumi naman ng bahay. na ginagamit ang pang-uri. Panghihimig o Onomatopeya Ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan.

Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig.talino. at pangngalang-diwa. Halimbawa: Ang anghel sa kanilang tahanan ay isang malusog na sanggol.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan. 2. tukso. 4. Halimbawa: 1.Patay tayo diyan. tila. at iba pa. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. tawag o katangian ng bagay na inihahambing.Simili o pagtutulad . 2. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin.Ginagamit ito upang bigyang-buhay.Apostrope o pagtawag . Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. paris ng. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit. 2. Halimbawa: 1. magkasingmagkasim-. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian . Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.Personipikasyon o Pagsasatao . pandiwari. 10. kawangis ng. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. 3. 3. * Araw.Si Menandro'y lobong nagugutom ang kahalintulad 3. Halimbawa: *O. gawain. sim-. Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. * Kamatayan. Mga uri ng tayutay 1. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. sing-. Siya'y langit na di kayang abutin nino man. gawi. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. 5. kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi. pagtaglayin ng mga katangiang pantao . Ikaw na bulaklak niring dilidili. 4. Pagpapalit-tawag (Metonymy) Isang pansamantalang pagpapalit ng mga pangalan ng mga bagay na magkakaugnay. 4. Layuan mo ako.Metapora o pagwawangis .isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.

* Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. ulan kami'y lubayan na. * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. 2. 9.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. halumigmig nitong hangin. Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin. konsepto kaisipan.* Ulan. Tila yelo sa lamig ang kamay ng nenenerbyos na mang-aawit.Si Menandro'y lobong . Mga uri ng tayutay 1. gawa sa basahan. alatiit ng kawayan.Pag-uyam . Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. Tayutay… Ang tayutay ay salita o isang pahayag na ginagamit upang bigyan diin ang isang kaisipan o damdamin. pampito siya sa pitong naglaban.Pagmamalabis . isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit.Paglilipat-wika o Transferred epithet .isang bagay. pangyayari. magkasingmagkasim-. ay bulong ng kalikasan. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7. tila.Pagpapalit-saklaw .Panghihimig o onamatopeya . paris ng. kawangis ng. bagay. Halimbawa: 1. sing-. matuloy hiningang mapatid.Payak at lantad na paghahambing ng dalawang magkaibang bagay.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis.Balintunay . * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. kaisipan. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. * Siya ay may magandang kasuotan.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. 8. Madalas itong nakakasakit ng damdamin.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. at iba pa. Sinasadya ng pagpapayahag na gumagamit ng talinghaga o di-karaniwang salita o paraan ng pagpapahayag upang bigyan diin ang kanyang saloobin. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao. 6. Ginagamitan ito ng mga salitang: tulad ng. na ginagamit ang pang-uri. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil. 11. kalagayan o katayuan. 5. damdamin at iba pang katangian. sim-. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan.Simili o pagtutulad . Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla.

Halimbawa: * Ipinanganganib ay baka mabigla.Isang uri ng ironya na ipinapahiwatig ang nais iparating sa huli. 4.Pag-uulit-ang pagpapahayag ay gumagamit ng magkakatulad na titik o pantig sa simula ng dalawa o mahigit na salitang ginagamit sa isang taludtod o pangungusap. kaisipan. gawain. 2. Ang mga tumakas ay ikinulong na parang mga sardinas sa piitan. 6. pandiwari.Pagmamalabis . bagay. Halimbawa: * Hinalikan ako ng malamig na hangin. matuloy hiningang mapatid. Siya'y langit na di kayang abutin nino man.Panghihimig o onamatopeya . tukso. * Ang mga bituin sa langit ay kumikindat sa atin * Nahiya ang buwan at nagkanlong sa ulap * Sumasayaw ang mga dahon sap ah-ihip ng hangin. tawag o katangian ng bagay na inihahambing.Pag-uyam .nagugutom ang kahalintulad 3. damdamin at iba pang katangian. * Araw. * Abot langit ang pagmamahal niya sa aking kaibigan. nasaan ka na? Wakasan mo na ang aking kapighatian. 8. ulan kami'y lubayan na. Ang kanyang mga kamay ay malamig na yelong dumampi sa aking pisngi. 3.Ginagamit ito upang bigyang-buhay. Halimbawa: 1. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. Halimbawa: * Namuti ang kanyang buhok sa kakahintay sayo. * Dito nakabangon ang naglulugami at napasa-tuwa ang napipighati. 5. alatiit ng kawayan.Apostrope o pagtawag . pagtaglayin ng mga katangiang pantao . kilos ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos tulad ng pandiwa.Personipikasyon o Pagsasatao . halumigmig nitong hangin. Madalas itong . 2. * Kamatayan.isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao.Tuwiran ding paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng pangatnig. Ikaw na bulaklak niring dilidili. Matigas na bakal ang kamao ng boksingero. at pangngalang-diwa. gawi. * Napalayo siya at naligalig sa nagawa niyang napakabilis na pagpapasiya sa kanyang pusong umiibig. 4. sumikat ka na at tuyuin ang luhang dala ng kapighatian * Ulan. 5. pangyayari. 4.Nagpapahayag ito ng paghahambing na nakalapat sa maga pangalan.ito ang paggamit ng mga salitang kung ano ang tunog ay siyang kahulugan. Halimbawa: * Ang lagaslas nitong batis. * Bumaha ng mga dugo sa lansangan 7.Metapora o pagwawangis . Si Maria na animo'y isang bagonh pitas na rosas ay hindi napaibig ng mayamang dayuhan. ay bulong ng kalikasan. * Himutok na umaalingawngaw sa buong gubat. Halimbawa: *O.talino. Layuan mo ako. * Humalinghing siya sa sakit ng hagupit na tinanggap. kalagayan o katayuan. 3.Ito ay lagpalagpasang pagpapasidhi ng kalabisan o kakulangan ng isang tao.

konsepto kaisipan.isang bagay. gawa sa basahan.Paglilipat-wika o Transferred epithet . * isang Rizal ang nagbuwis ng buahy alang-alang sa Inang Bayan * Walong bibig ang umaasa kay Romeo 10. kaya pala halos maubos mo ang ulam * Sa husay niyang kumanta.tulad ng pagbibigay-katauhan na pinasasabagay ang mga katangiang pantao. * Maraming salamat sa paglalagay samin sa kapahamakan. Halimbawa: * Wala kang ganang kuamin.nakakasakit ng damdamin.isang uri ng ironya na hindi ipinapahiwatig ang nais sabihin sa huli. pampito siya sa pitong naglaban. Halimbawa: * Isinambulat ang ordeng mula sa dibdib ng taksil.Balintunay . na ginagamit ang pang-uri. . * Siya ay may magandang kasuotan. isang bahagi ng kabuuan ang binabanggit. 11.Pagpapalit-saklaw . 9.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->