1.

Kung ang kulay ng gatas ng baka ay white, ano naman ang kulay ng gatas ng Hippopotamus? ANSWER: D (Pink) a. b. c. d. White Violet Yellow Pink

2.

Kailan mas mabilis tumubo ang kuko? A (Winter) a. b. c. d. Winter Spring Summer Fall

3.

Kung mahigit isang milyon ang followers ni Vice Ganda (@vicegandako) sa Twitter, ilan naman ang kay Justin Bieber (@justinbieber)? ANSWER: D (Over 17M) a. b. c. d. Over 14 M Over 15 M Over 16 M Over 17 M

4.

Ngayon ay Wednesday, at bukas ay Thursday, anong araw naman ang December 25, 2012? ANSWER: B (Tuesday) a. b. c. d. Monday Tuesday Wednesday Thursday

5.

Ano ang tunay na pangalan ni Coco Martin? ANSWER: A (Rodel Nacianceno) a. b. c. d. Rodel Nacianceno Carlito Mordeno Joaquin Flamininano Jerwin Sembrano

6.

Si Sandra Bullock na main character ng pelikulang Ms Congeniality ay allergic sa? a. b. c. d. Soy Sauce Semen Kabayo Deodorant

c. Naomi Scott Allota Warmheart Lily O’Sullivan Bella Griffiths 8. b. c. John Baptist de La Salle was the eldest of how many children? ANSWER: C (11) a. Ano ang contact number sa Accountancy Department office? ANSWER: C (5360263) a. 17 18 19 20 . c. Anong pangalan ito? ANSWER: B (Allota Warmheart) a. c. d. gumagamit ng ibang pangalan si Britney Spears sa pagcheck in sa mga hotels. ilang benches ang makikita mo sa left side ng SJ Walk? ANSWER: B 18 a. b. Kung galing ka ng central plaza at papunta ka ng Zaide. 5630263 5630326 5360263 5360326 9. b. d. 9 10 11 12 10.7. Para maiwasan ang paparazzi. d. d. b.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.