Pagsulat ng Sanaysay

Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Sanaysay .

Pokus sa Proseso      Pagpili ng tiyak na paksa Pagpormula ng isang “ thesis statement” Pagtatakda ng isang “ Conceptual framework “ Paggawa ng banghay Pagsulat at Pagrebisa .

Pormula: datos ( fact) + saloobin / opinion ( value judgement ) kahalagahan: sapagkat ang sanaysay ay itinuturing na “ expository .Pokus sa “ Thesis Statement “    Kahulugan: Ang “ thesis statement “ ang sentro o pinaka-nucleus ng buong sanaysay. ” nagsisilbing gabay sa masusing pagsusuri at pagbubuo ng mga argumento ng manunulat ang “ thesis statement. “ .

Ito ang nagdidikta ng istraktura at paraan ng paglalahad ng datos. Ang matalinong paggamit nito’y makatutulong upang mapalutang ang husay ng manunulat sa istilo at pagbibigay impormasyon ( style and content ) . ” ang “ conceptual framework “ ay nagsisilbing malikhaing katawan ng buong sanaysay.Pokus sa “ Conceptual Framework”   Kahulugan: Halaw mula sa salitang “ konsepto. Katuturan: Binibihisan ng “ conceptual framework” ng isang magarang kasuotan ang sanaysay.

Pokus sa Istruktura    Tinatayang isa sa pinakanaabusong uri ng panitikan ang sanaysay dahil halos walang limitasyon ang istilong maaring gamitin sa pagsulat nito. Ang tawag dito ay “ literary journalism. Maaring pagsanibin ang elemento at istruktura ng pamamahayag at panitikan sa pagsulat ng sanaysay. katawan at wakas.” Lahat ng sanaysay ay may tatlong bahagi: simula. .

maari ding gumamit ng tema maliban sa “ thesis statement .Pagsulat ng simula       paggamit ng retorikal na tanong paggamit ng mga sipi paggamit ng mga hiram na elemento mula sa panitikan paggamit ng mga hiram na elemento mula sa pamamahayag mas mainam na ihayag ang “ thesis statement “ sa simula upang mabigyang pokus ang argumento at mensaheng nais ipahayag. “ .

Pagsulat ng katawan    Isang ideya isang talata lamang. Dapat lamang tiyaking ang susunod na talata pagkatapos nito ay talatang nagpapaliwanag sa ideya ng sinundang talatang pangungusap. . Ang huling pangungusap ng isang talata ay maaring magsilibing transisyon. Ang mga sumusuportang ideya ay maaring ihiwalay bilang isang talatang pangungusap. Maari ding tumayo ang isang pangungusap na talatang transisyon.

Pagsulat ng konklusyon   Ang konklusyon ay hindi lamang paglalagom ng kabuuan ng sanaysay. Dapat maitanim sa isipan ng mambabasa ang mensahe ng buong sanaysay. .

Pokus sa mga gamit sa pagsusuri ( Tools of Analysis )    Lahat ng bagay ay nagbabago. Lahat ng bagay ay magkakaugnay Lahat ng bagay ay may patutunguhan .

. Gawing tiyak ang gamit ng wika. Gumamit ng idyoma at tayutay kung kinakailangan. Huwag maging maligoy.Pokus sa Wika    Iwasan ang paggamit ng sunod-sunod na mahahabang pangungusap.

Balangkas ng Sanaysay .

Paksa    Ano ang pinag-uusapan? Ano ang pinagtutuunan ng pansin? Saan dadaloy ang paglalahad? .

Tema   Paano ba tinalakay? Ano ang himig ng pagtatalakay? .

Mga impormasyon na maaring makatulong. . Pagbibigay ng karanasan ng iba. 2. 3. Pagbibigay ng sariling karanasan. Pagbibigay ng impormasyon mula sa nabasa.Panimula      Ano ang nais bigyang kahulugan? Pagbibigay ng mga naunang kaalaman.  1.

Mga katibayan o suporta sa katayuan. Mga negatibo o positibong katangiang taglay ng isyu. Nilalaman     Mga paliwanag hinggil sa mga katanungan. Katayuan o punto ng nagsasalaysay.1. .

.Konklusyon    Mga napatunayang bagay hinggil sa isyu. Pagpapatibay ng punto o katayuan. Maaring mag-iwan ng kakintalan o paghihikayat sa mga mambabasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful