P. 1
kOMUNIKASYON

kOMUNIKASYON

|Views: 2,583|Likes:
Published by GErastig GEar

More info:

Published by: GErastig GEar on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

Sections

  • 1.Kinesika ( Kinesics)
  • 2.Proksemika (Proxemics)
  • 3.Pandama o Paghawak ( Haptics)
  • 4.Paralanguage
  • 5.Katahimikan / Hindi Pag-imik
  • 6.Kapaligiran
  • 7.Simbolo (Iconics)
  • 8.Kulay

KOMUNIKASYON

“communis”

karaniwan

Atienza et.al.

Bugoon et.al.

--Ang komunikasyon ay simbolikong gawi ng
dalawa o higit pang bilang ng partisipant.

-- isang sining at agham; isang sistem
ng pagbibigay-katuturan at pag-
unawa sa anumang pahayag sa
pamamagitan ng senyas, sagisag,
tunog, wika at iba pang teknika.

Saundra Hybels

- aklat- Speech Communication

•Ang komunikasyon ay transmisyon ng
signal na nanggagaling sa isang tao
patungo sa iba.
•Ang komunikasyon ay nasasangkot
ng tuwirang paggamit ng simbolo
patungo sa isang layunin o hangarin.

Proseso ng Komunikasyon

Midyum/ Tsanel
Mensahe

Tagapagdala/
Pinanggagalingan

Puna/ Reaksyon/ Sagot

Tagatanggap

Ingay

•Isa ring proseso ng pagpapahiwatig at
pagpapahayag ng mensahe tungo sa
pagkaunawa at pakikipagdiskurso ng isa
o higit pang kalahok.
•Gamit ang apat na Makrong Kasanayan–
pakikinig, pagsasalita,pagbasa at
pagsulat
•Ito ay pagpapahiwatig ng mga mensahe
na nakabalot/ nakapaloob sa isang
sistema ng signifikasyon.
•Ang pahiwatig ay binubuo ng senyal
(signifier) at ng kahulugan (signified).

Pahiwatig

Intensyonal

Di- intensyonal

Direktang pagpapahayag

Kung hindi malay o hindi layunin

•Tagapagdala/ Pinanggagalingan--
pinagmulan ng mensahe,maaring isang

tao, isang institusyon o kaya’y isang

organisasyon
•Midyum/ Tsanel– ginagamit para
maipadala ang mensahe; makabagong
instrumento; salita, galaw o kilos,
ekspresyonng mukha.
•Puna– 2 sistema– Katugunan at
Kasagutan
•Tagatanggap– taong pinadalhan ng
mensahe; makikilala at mauunawaan ang
ipinahihiwatig
•Ingay– Sagabal sa pagpapadala ng
mensahe

Elemento ng Komunikasyon

Pinanggagalingan
ng mensahe

Saan nanggagaling ang
impormasyon?

Mensahe

Produkto ng pagsasagisag
a.Mensaheng pangnilalaman o
panglinggwistika
b. Mensaheng relasyunal o
mensaheng di- verbal

Tsanel

Daluyan– sensori; daluyang
institusyunal

Tagatanggap

Pag-unawa

Tugon o Fidbak

Positiv o negativ
Uri– tuwirang tugon, di-tuwirang
tugon, naantalang tugon

Elemento…

Ingay/ Sagabal

Sagabal

a. Semantikang Sagabal—di tiyak ang
dahilan

b. Fisikal na Sagabal– distraksyong
viswal– suliraning teknikal
c Fisiolojikal na sagabal–
kapansanan, pagkakasakit
d. Saykolojikal– biases, prejudices,
pagkakaiba-iba

Kontext

Kabuuang kaligiran ng
komunikasyon
Pisikal, historikal, kultural

Modelo ng Komunikasyon

Klasikal

Tagapagsalita

Tagapakinig

Mensahe

Tagapakinig

Aristotle

Sinaunang Modelong Linear

Pinagmulan
Ng
Mensahe
(Source)

Tagahatid
(Encoder)

Tsanel
(Channel)

Tumatanggap
Ng
Mensahe
(Decoder)

Destinasyon
(Destination)

Ingay
(Noise)

Shannon at Weaver

Interpreter
Pinanggagalingan
Tagadala/ Tagahatid

Tagatanggap
Interpreter
Tagadala/Tagahatid

Mensahe

Mensahe

Mensahe

Wilbur Schramm

Modelong Kontekstwal-Kultural

Lawak ng Karanasan

Lawak ng Karanasan

Enkowding

Dekowding

Pinanggalingan

Tagatanggap

Signal

Wilbur Schramm

S

M

C

R

Pinagmulan

Tagatanggap

Tsanel

Mensahe

Mga Kasanayan

Nilalaman

Panlasa

Pang-amoy

Pandamdam

Pandinig

Paningin

Kultura

Sistema

Kaalaman

Saloobin

Kasanayang
Pangkomunikasyon

Pakikitungo

Istruktura

Pagtalakay

Elemento

Kultura

Pakikitungo

Kaalaman

Sa pakikipag-
talastasan

Sistemang
Panlipunan

Modelong Helikal-Spiral ni Dance

•URI
NG
KOMUNIKASYON

VERBAL

•Isang anyo ng paghahatid ng mensahe sa
pamamagitan ng mga salitang simbolo na
kumakatawan sa mga ideya at bagay-
bagay.
•Sangkot sa prosesong ito ang pagsusulat,
pagbabasa, pagsasalita at pakikinig.
•Ito rin ang tawag sa komunikasyong
ginagamitan ng wika, pasulat man o
pasalita na siyang kumakatawan sa mga
ideya at saloobin ng isang tao.

Ayon kay Gerald: (1960) ginagamit ang
komunikasyon sa mga ideya at bagay-bagay.

1.Kung sunud-sunod ang mga informasyong
dapat lutasin, higit na mabisa ang pandinig
kaysa visual na metodo upang makagawa ng
temporal na diskriminasyon.
2.Kung abala sa isang gawain ang tagatanggap,
ang kanyang fokus sa pakikinig ay
nababawasan.
3.Kung ang mensahe ay mahahalaga at payak.
Mas madali itong mauunawaan at matatandaan
kapag napakinggan o nabasa.
4. Kapag mahalaga ang flexibiliti ng transmisyon
ng mensahe, efektibo ang paggamit ng tinig lalo
na sa pagbibigay ng infleksyon at empasis.

5.Kung maglalahad ng isang tiyak na
usapin o isyu, ang paggamit ng verbal na
komunikasyon ay napakabisa.
6. Kapag ang resepsyong viswal ay hindi
mabisa sa kadahilanang maiuugnay sa
kondisyong pangkaligiran, ang paggamit
ng komunikasyong verbal ay mas lalong
kapaki-pakinabang.

Paraan ng Pagpapakahulugan
o Interpretasyon ng mga
Simbolong Verbal

1.Referent– tawag sa bagay o ideyang
kinakatawan ng isang salita
-- tiyak na aksyon, katangian ng mga
aksyon, ugnayan ng bagay sa ibang
bagay.
2.Komong Referens– ang tawag sa
parehong kahulugang ibinibigay ng mga
taong sangkot sa proseso ng
komunikasyon.
3.Kontekstong Verbal– ang tawag sa
kahulugan ng isang salita na matutukoy
batay sa ugnayan nito sa iba pang salita.
4.Paraan ng Pagbigkas o Manner of
Utterance (Paralanguage)– maaari ring
magbigay ng kahulugang konotativo

Di- Verbal na Komunikasyon

•Hindi ito gumagamit ng salita bagkus
naipapakita ang mensaheng nais
iparating sa kausap sa pamamagitan
ng kilos o galaw ng katawan.
•Tumutugon sa mga kabatirang dala ng
tagapaghatid sa tagatanggap nang
walang ginagamit na mga salita

Iba’t Ibang Anyo ng Di-verbal na
Komunikasyon

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->