KOMUNIKASYON

“communis”

karaniwan

Bugoon et.al.
--Ang komunikasyon ay simbolikong gawi ng dalawa o higit pang bilang ng partisipant.

Atienza et.al.
isang sining at agham; isang sistem ng pagbibigay-katuturan at pagunawa sa anumang pahayag sa pamamagitan ng senyas, sagisag, tunog, wika at iba pang teknika.
--

Saundra Hybels
- aklat- Speech Communication • Ang komunikasyon ay transmisyon ng signal na nanggagaling sa isang tao patungo sa iba. • Ang komunikasyon ay nasasangkot ng tuwirang paggamit ng simbolo patungo sa isang layunin o hangarin.

Proseso ng Komunikasyon
Midyum/ Tsanel Mensahe Tagapagdala/ Pinanggagalingan
Ingay

Tagatanggap

Puna/ Reaksyon/ Sagot

• Gamit ang apat na Makrong Kasanayan– pakikinig. • Ang pahiwatig ay binubuo ng senyal (signifier) at ng kahulugan (signified). pagsasalita.• Isa ring proseso ng pagpapahiwatig at pagpapahayag ng mensahe tungo sa pagkaunawa at pakikipagdiskurso ng isa o higit pang kalahok. .pagbasa at pagsulat • Ito ay pagpapahiwatig ng mga mensahe na nakabalot/ nakapaloob sa isang sistema ng signifikasyon.

Pahiwatig Intensyonal Di.intensyonal Direktang pagpapahayag Kung hindi malay o hindi layunin .

salita. makikilala at mauunawaan ang ipinahihiwatig • Ingay– Sagabal sa pagpapadala ng mensahe .maaring isang tao. ekspresyonng mukha. makabagong instrumento. • Puna– 2 sistema– Katugunan at Kasagutan • Tagatanggap– taong pinadalhan ng mensahe. isang institusyon o kaya’y isang organisasyon • Midyum/ Tsanel– ginagamit para maipadala ang mensahe.• Tagapagdala/ Pinanggagalingan-pinagmulan ng mensahe. galaw o kilos.

verbal Daluyan– sensori. di-tuwirang tugon. naantalang tugon Tsanel Tagatanggap Tugon o Fidbak . Mensaheng relasyunal o mensaheng di. daluyang institusyunal Pag-unawa Positiv o negativ Uri– tuwirang tugon. Mensaheng pangnilalaman o panglinggwistika b.Elemento ng Komunikasyon Pinanggagalingan Saan nanggagaling ang ng mensahe impormasyon? Mensahe Produkto ng pagsasagisag a.

kultural . historikal. pagkakasakit d. Fisikal na Sagabal– distraksyong viswal– suliraning teknikal c Fisiolojikal na sagabal– kapansanan.Elemento… Ingay/ Sagabal Sagabal a. prejudices. Semantikang Sagabal—di tiyak ang dahilan b. pagkakaiba-iba Kontext Kabuuang kaligiran ng komunikasyon Pisikal. Saykolojikal– biases.

Modelo ng Komunikasyon Klasikal Tagapagsalita Mensahe Tagapakinig Tagapakinig Aristotle .

Sinaunang Modelong Linear Pinagmulan Ng Mensahe (Source) Tagahatid (Encoder) Tsanel (Channel) Tumatanggap Ng Mensahe (Decoder) Destinasyon (Destination) Ingay (Noise) Shannon at Weaver .

Mensahe Interpreter Pinanggagalingan Tagadala/ Tagahatid Mensahe Tagatanggap Interpreter Tagadala/Tagahatid Mensahe Wilbur Schramm .

Modelong Kontekstwal-Kultural Lawak ng Karanasan Signal Lawak ng Karanasan Tagatanggap Dekowding Pinanggalingan Enkowding Wilbur Schramm .

S Pinagmulan Mga Kasanayan Sa pakikipagtalastasan M Mensahe Nilalaman Elemento Pagtalakay C Tsanel Paningin Pandinig Pandamdam Pang-amoy Panlasa R Tagatanggap Kasanayang Pangkomunikasyon Saloobin Kaalaman Sistema Kultura Pakikitungo Istruktura Kaalaman Pakikitungo Sistemang Panlipunan Kultura .

Modelong Helikal-Spiral ni Dance .

• URI NG KOMUNIKASYON .

.VERBAL • Isang anyo ng paghahatid ng mensahe sa pamamagitan ng mga salitang simbolo na kumakatawan sa mga ideya at bagaybagay. pasulat man o pasalita na siyang kumakatawan sa mga ideya at saloobin ng isang tao. pagbabasa. • Ito rin ang tawag sa komunikasyong ginagamitan ng wika. pagsasalita at pakikinig. • Sangkot sa prosesong ito ang pagsusulat.

ang kanyang fokus sa pakikinig ay nababawasan. efektibo ang paggamit ng tinig lalo na sa pagbibigay ng infleksyon at empasis. 4. Mas madali itong mauunawaan at matatandaan kapag napakinggan o nabasa. 2. Kung ang mensahe ay mahahalaga at payak. . Kapag mahalaga ang flexibiliti ng transmisyon ng mensahe. 3.Ayon kay Gerald: (1960) ginagamit ang komunikasyon sa mga ideya at bagay-bagay. higit na mabisa ang pandinig kaysa visual na metodo upang makagawa ng temporal na diskriminasyon. 1. Kung abala sa isang gawain ang tagatanggap. Kung sunud-sunod ang mga informasyong dapat lutasin.

Kung maglalahad ng isang tiyak na usapin o isyu. 6. .5. ang paggamit ng verbal na komunikasyon ay napakabisa. ang paggamit ng komunikasyong verbal ay mas lalong kapaki-pakinabang. Kapag ang resepsyong viswal ay hindi mabisa sa kadahilanang maiuugnay sa kondisyong pangkaligiran.

Paraan ng Pagpapakahulugan o Interpretasyon ng mga Simbolong Verbal .

Kontekstong Verbal– ang tawag sa kahulugan ng isang salita na matutukoy batay sa ugnayan nito sa iba pang salita. katangian ng mga aksyon. 2. 4. ugnayan ng bagay sa ibang bagay. 3.1. Referent– tawag sa bagay o ideyang kinakatawan ng isang salita -.tiyak na aksyon. Komong Referens– ang tawag sa parehong kahulugang ibinibigay ng mga taong sangkot sa proseso ng komunikasyon. Paraan ng Pagbigkas o Manner of Utterance (Paralanguage)– maaari ring magbigay ng kahulugang konotativo .

• Tumutugon sa mga kabatirang dala ng tagapaghatid sa tagatanggap nang walang ginagamit na mga salita .Verbal na Komunikasyon • Hindi ito gumagamit ng salita bagkus naipapakita ang mensaheng nais iparating sa kausap sa pamamagitan ng kilos o galaw ng katawan.Di.

. Kinesika ( Kinesics) -.Iba’t Ibang Anyo ng Di-verbal na Komunikasyon 1.ginagamit sa pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan.

palatandaan ng pagsasalita ( tono ng tinig) 55%.verbal .ekspresyon ng mukha/ kahulugan ng kilos * Hindi dapat ipagwalangbahala ang ekspresyon ng mukha sa paghahatid ng mensaheng di.* Ilang galaw ng katawan na ginagamit sa diverbal na komunikasyon 1. Ekspresyon ng Mukha Mehrabian (1971) 7%.verbal na pagpahayag-kahulugan ng mensahe 38%.

b. Galaw ng Mata Argyle at Ingham (1988) 2.95 segundo – katamtamang tagal ng pagtingin 1.18 segundo – ang pagtitinginan ng dalawang taong may paghanga sa isa’t isa .

Kumpas -.unibersal na kahulugan Pagtaas ng kamay Pagtikom ng kamao nakabuka ang hintuturo at ang hinlalato– victory sign .c.

d. .nakapagbibigay ng hinuha kung anong klaseng tao ang iyong kaharap o kausap. Tindig -.

Teknikal o Siyentipikong Oras . Panahon o oras na Pangkultura a. Malapit– may interes Malayo– kawalan ng interes * Kabahagi 2.2.1.ginagamit lamang ito sa laboratoryo at kaunti lamang ang kaugnayan nito sa pang-araw-araw nating pamumuhay .pag-aaral ng komunikatibong gamit ng espasyo (Edward Hall 1963-Antropologo) hal.eksakto . Temporal o Oras Dalawang Aspekto 1. Proksemika (Proxemics) -.

Hal. buwan at taon. ilang linggo sa sa loob ng isang semestre . araw.b.oras. Sa ibang Kultura = ginagamit ang pagbabagu-bago ng buwan o panahon sa pagpapaliwanag ng oras.minuto. Sa kultura ng ating oras = hinahati sa segundo.tumutukoy kung paano binibigyan ng kahulugan ang kultura at kung paano ito itinuturo. linggo. Pormal na Oras -. Sa eskwelahan = may itinakdang oras sa isang asignatura.

Impormal na Oras = medyo maluwag sapagkat hindi eksakto. agad-agad. hal. Magpakailanman. sa madaling panahon at ngayon din .c.

Sikolohikal na Oras -.tumutukoy sa kahalagahan ng pagtatakda ng oras sa nakaraan. .2. sa kasalukuyan at sa hinaharap.

.½ .Uri ng Proxemic Distance 1. o higit pa 3.1.½ ft.4 -12 ft. Social Distance -. Personal Distance -.up to 1. 4.12 ft.4 ft. Public Distance -. 2. Intimate Distance -.

ang pandama o paghawak ay isa sa pinakaprimitibong anyo ng komunikasyon. ( sense of touch) * Ilarawan ang mga ss: hawak pindot hablot pisil tapik batok haplos hipo . Pandama o Paghawak ( Haptics) -.3.

paghinto sa loob ng pangungusap. bilis ng pagbigkas.tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng isang salita -.4. lakas ng boses at taginting ng tinig -. buntung-hininga. Paralanguage -.pagbibigay-diin sa mga salita. ungol at paghinto .kasama rin sa bahaging ito ang pagsutsot.

tumutukoy sa pagbigkas ng isang salita . Katahimikan / Hindi Pag-imik -.may mahalagang tungkulin ding ginagampanan ang di pag-imik/ katahimikan -.sandata rin ang katahimikan -.pagbibigay ng oras o pagkakataon sa tagapagsalita na makapag-isip at bumuo at mag-organisa ng kanayang sasabihin -. pagkamahiyain o pagkamatatakutin -.5.tugon sa pagkabalisa o pagkainip.

bawal manigarilyo atbp.mga simbolo sa paligid na may malinaw na mensahe Hal. seminar at iba pa ay tumutukoy sa uri ng kapaligiran -. . Sa palikuran. kumperensya.6. Kapaligiran -.ang pagdarausan o lugar na gagamitin sa anumang pulong.Pormal/ di pornal – kaayusan ng lugar 7. Simbolo (Iconics) -.

Itim na damit Bandilang pula taling dilaw sa noo puting panyo .8.nagpapahiwatig ng damdamin o oryentasyon Hal. Kulay -.

Pisikal ba taglay ng tagapagsalita na maaaring makatulong sa mensaheng nais niyang iparating Melba Padilla 2003 .

f. b. masungit. i. d. e. j. k. matapang mangungusap na mata – mapaglarawan o mapagpahayag mapungay na mata – inaantok. naiinis. g. may gusto malaking tainga – mahaba ang buhay ngiting aso – taksil o masama ang pakay bumagsak ang mukha – napawi ang tuwa mukhang maamo -.mabait . mapangarapin. kulot na buhok -. makitid ang pananaw sa buhay magatla o malinyang noo – maraming suliranin salubong ang kilay – galit.a.matigas ang ulo malapad ang noo – matalino. malawak ang pananaw sa buhay makitid ang noo – hindi matalino. h. c.

Konsiderasyon sa Mabisang Komunikasyon .

Binigyang halaga ni Dell Hymes (1972) ang tinatawag na etnograpiya ng komunikasyon na siyang batayan upang makategorya at maunawaan ang iba’t ibang sitwasyon at konteksto ng pakikipagtalastasan. pagmamasid at pakikipamuhay sa mga taong nasa ibang pamayanan. Etnograpiya/ etnograpi– ay mula larangan ng antropolohiya na nangangahulugang personal na pagdanas at pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng paglahok. .-.

Ilang Konsiderasyon upang matiyak na magiging mabisa sa komunikasyon S etting – Saan ang pook ng pag-uusap o ugnayan ng mga tao? P articipant – Sinu-sino ang mga kalahok sa pakikipagtalastasan? E ends – Ano ang pakay o layunin ng pag-uusap? A ct sequence– Paano ang takbo ng usapan? K eys – Ano ang tono ng pag-uusap? Pormal ba o di-pormal I nstrumentalities– Anong tsanel ang ginamit? Pasalita ba o pasulat? N orms– Ano ang paksa ng usapan? G enre– Ano ang diskursong ginagamit? Nagsasalaysay ba. nakikipagtalo o nangangatwiran? .

S P Saan ginanap ang mga kumperensya ng mga peryodistang mag-aaral? Sinu-sino ang mga kalahok sa kumperensyang ito? UST Medicine Auditotirum Mga delegadong estudyante na pawang mamamahayag o peryodista na galing sa iba’t ibang kolehiyo o pamantasan Magkaroon ng karagdagang kaalaman sa pamamahayag batay sa mga karanasan ng mga batikang mamamahayag sa bansa Maayos ang daloy ng talakayan dahil may sistemang sinusunod at may tagapamagitan sa bahagi ng talakayan at tanungan E Ano ang pakay o layunin ng kumperensyang ito? A Paano ang takbo ng usapan? .

pangangatwiran at pagpapaliwanag.K Ano ang tono ng paguusap? Pormal ang talakayan sa kumperensya Pasalita ang ginagamit na instrumento sa talakayan Kasalukuyang isyu at usapin sa mga pahayagang pampaaralan gaya ng karapatan ng mga peryodista at mga suliranin ng pahayagang pangkampus. Gumagamit dito ng pagsasalaysay. I Pasalita ba o pasulat ang tsanel na ginamit? N Ano ang paksa ng usapan? G Ano ang diskursong ginagamit? .

Hal.ginagampanan ng utak sa pagproseso at pagbibigay ng interpretasyon sa impormasyong natatanggap ay sinusuri bilang isang tungkulin ng utak. Tunggalian ng tao laban sa kanyang sarili .Iba’t Ibang Antas ng Komunikasyon •Komunikasyong Intrapersonal -. -.nagaganap ang komunikasyon sa isipan ng tao.

tumutukoy sa pakikipagkomuniksayon sa ibang tao -.Ito ay komunikasyon na nangyayari sa pagitan ng mga taong nagkakilala na ayon sa ibang mananaliksik .•Komunikasyong Interpersonal -.

1. 3. Pagsama o pakikisalamuha 4.2.Iba’t Ibang Tungkuling ginagampanan ng komunikasyong interpersonal 1. Pagpigil o pagkontrol 4. Nakikipag-ugnayan o nakikisalamuha tayo sa komunikasyong interpersonal dahil kailangan nating maipahayag at matanggap ang pangangailangan nating personal Tatlong Pangangailangan Interpersonal 4. Matulungan na maunawaan kung ano ang kabuuang nilalaman ng sinasabi ng isang tao o indibidwal.3 Pagmamahal . Pagkuha ng Impormasyon 2. Pagpapatatag ng identidad o pagkakakilanlan 4.

korporasyon.pagpapatatag ng samahan -.komunikasyong pampubliko -.Mass media .istratehikong pananaliksik .• Komunikasyong Pampubliko -.pagtatalumpati o pagsasalita sa harap ng maraming tao o madla -. sa mundo ng gobyerno -.relasyong pampubliko -.pagtitinda -. ahensya.panlipunang pamimili -.

Maraming salamat sa pakikinig! .