KOMUNIKASYON

“communis”

karaniwan

Bugoon et.al.
--Ang komunikasyon ay simbolikong gawi ng dalawa o higit pang bilang ng partisipant.

Atienza et.al.
isang sining at agham; isang sistem ng pagbibigay-katuturan at pagunawa sa anumang pahayag sa pamamagitan ng senyas, sagisag, tunog, wika at iba pang teknika.
--

Saundra Hybels
- aklat- Speech Communication • Ang komunikasyon ay transmisyon ng signal na nanggagaling sa isang tao patungo sa iba. • Ang komunikasyon ay nasasangkot ng tuwirang paggamit ng simbolo patungo sa isang layunin o hangarin.

Proseso ng Komunikasyon
Midyum/ Tsanel Mensahe Tagapagdala/ Pinanggagalingan
Ingay

Tagatanggap

Puna/ Reaksyon/ Sagot

• Isa ring proseso ng pagpapahiwatig at pagpapahayag ng mensahe tungo sa pagkaunawa at pakikipagdiskurso ng isa o higit pang kalahok. • Gamit ang apat na Makrong Kasanayan– pakikinig.pagbasa at pagsulat • Ito ay pagpapahiwatig ng mga mensahe na nakabalot/ nakapaloob sa isang sistema ng signifikasyon. • Ang pahiwatig ay binubuo ng senyal (signifier) at ng kahulugan (signified). . pagsasalita.

Pahiwatig Intensyonal Di.intensyonal Direktang pagpapahayag Kung hindi malay o hindi layunin .

makikilala at mauunawaan ang ipinahihiwatig • Ingay– Sagabal sa pagpapadala ng mensahe . galaw o kilos. • Puna– 2 sistema– Katugunan at Kasagutan • Tagatanggap– taong pinadalhan ng mensahe. isang institusyon o kaya’y isang organisasyon • Midyum/ Tsanel– ginagamit para maipadala ang mensahe. makabagong instrumento.maaring isang tao.• Tagapagdala/ Pinanggagalingan-pinagmulan ng mensahe. ekspresyonng mukha. salita.

Elemento ng Komunikasyon Pinanggagalingan Saan nanggagaling ang ng mensahe impormasyon? Mensahe Produkto ng pagsasagisag a. di-tuwirang tugon. daluyang institusyunal Pag-unawa Positiv o negativ Uri– tuwirang tugon.verbal Daluyan– sensori. Mensaheng relasyunal o mensaheng di. Mensaheng pangnilalaman o panglinggwistika b. naantalang tugon Tsanel Tagatanggap Tugon o Fidbak .

historikal. pagkakasakit d. pagkakaiba-iba Kontext Kabuuang kaligiran ng komunikasyon Pisikal. Saykolojikal– biases.Elemento… Ingay/ Sagabal Sagabal a. kultural . Fisikal na Sagabal– distraksyong viswal– suliraning teknikal c Fisiolojikal na sagabal– kapansanan. prejudices. Semantikang Sagabal—di tiyak ang dahilan b.

Modelo ng Komunikasyon Klasikal Tagapagsalita Mensahe Tagapakinig Tagapakinig Aristotle .

Sinaunang Modelong Linear Pinagmulan Ng Mensahe (Source) Tagahatid (Encoder) Tsanel (Channel) Tumatanggap Ng Mensahe (Decoder) Destinasyon (Destination) Ingay (Noise) Shannon at Weaver .

Mensahe Interpreter Pinanggagalingan Tagadala/ Tagahatid Mensahe Tagatanggap Interpreter Tagadala/Tagahatid Mensahe Wilbur Schramm .

Modelong Kontekstwal-Kultural Lawak ng Karanasan Signal Lawak ng Karanasan Tagatanggap Dekowding Pinanggalingan Enkowding Wilbur Schramm .

S Pinagmulan Mga Kasanayan Sa pakikipagtalastasan M Mensahe Nilalaman Elemento Pagtalakay C Tsanel Paningin Pandinig Pandamdam Pang-amoy Panlasa R Tagatanggap Kasanayang Pangkomunikasyon Saloobin Kaalaman Sistema Kultura Pakikitungo Istruktura Kaalaman Pakikitungo Sistemang Panlipunan Kultura .

Modelong Helikal-Spiral ni Dance .

• URI NG KOMUNIKASYON .

. pagbabasa. pagsasalita at pakikinig. pasulat man o pasalita na siyang kumakatawan sa mga ideya at saloobin ng isang tao.VERBAL • Isang anyo ng paghahatid ng mensahe sa pamamagitan ng mga salitang simbolo na kumakatawan sa mga ideya at bagaybagay. • Ito rin ang tawag sa komunikasyong ginagamitan ng wika. • Sangkot sa prosesong ito ang pagsusulat.

efektibo ang paggamit ng tinig lalo na sa pagbibigay ng infleksyon at empasis. 1.Ayon kay Gerald: (1960) ginagamit ang komunikasyon sa mga ideya at bagay-bagay. 4. Mas madali itong mauunawaan at matatandaan kapag napakinggan o nabasa. Kapag mahalaga ang flexibiliti ng transmisyon ng mensahe. ang kanyang fokus sa pakikinig ay nababawasan. 3. Kung abala sa isang gawain ang tagatanggap. higit na mabisa ang pandinig kaysa visual na metodo upang makagawa ng temporal na diskriminasyon. . Kung ang mensahe ay mahahalaga at payak. Kung sunud-sunod ang mga informasyong dapat lutasin. 2.

6. .5. Kung maglalahad ng isang tiyak na usapin o isyu. ang paggamit ng komunikasyong verbal ay mas lalong kapaki-pakinabang. Kapag ang resepsyong viswal ay hindi mabisa sa kadahilanang maiuugnay sa kondisyong pangkaligiran. ang paggamit ng verbal na komunikasyon ay napakabisa.

Paraan ng Pagpapakahulugan o Interpretasyon ng mga Simbolong Verbal .

3. 4. Referent– tawag sa bagay o ideyang kinakatawan ng isang salita -.1. katangian ng mga aksyon. Komong Referens– ang tawag sa parehong kahulugang ibinibigay ng mga taong sangkot sa proseso ng komunikasyon. ugnayan ng bagay sa ibang bagay. Kontekstong Verbal– ang tawag sa kahulugan ng isang salita na matutukoy batay sa ugnayan nito sa iba pang salita.tiyak na aksyon. Paraan ng Pagbigkas o Manner of Utterance (Paralanguage)– maaari ring magbigay ng kahulugang konotativo . 2.

Verbal na Komunikasyon • Hindi ito gumagamit ng salita bagkus naipapakita ang mensaheng nais iparating sa kausap sa pamamagitan ng kilos o galaw ng katawan. • Tumutugon sa mga kabatirang dala ng tagapaghatid sa tagatanggap nang walang ginagamit na mga salita .Di.

ginagamit sa pag-aaral ng kilos at galaw ng katawan. .Iba’t Ibang Anyo ng Di-verbal na Komunikasyon 1. Kinesika ( Kinesics) -.

verbal .verbal na pagpahayag-kahulugan ng mensahe 38%.palatandaan ng pagsasalita ( tono ng tinig) 55%.* Ilang galaw ng katawan na ginagamit sa diverbal na komunikasyon 1. Ekspresyon ng Mukha Mehrabian (1971) 7%.ekspresyon ng mukha/ kahulugan ng kilos * Hindi dapat ipagwalangbahala ang ekspresyon ng mukha sa paghahatid ng mensaheng di.

Galaw ng Mata Argyle at Ingham (1988) 2.95 segundo – katamtamang tagal ng pagtingin 1.18 segundo – ang pagtitinginan ng dalawang taong may paghanga sa isa’t isa .b.

Kumpas -.c.unibersal na kahulugan Pagtaas ng kamay Pagtikom ng kamao nakabuka ang hintuturo at ang hinlalato– victory sign .

.nakapagbibigay ng hinuha kung anong klaseng tao ang iyong kaharap o kausap. Tindig -.d.

2. Teknikal o Siyentipikong Oras .1. Temporal o Oras Dalawang Aspekto 1. Malapit– may interes Malayo– kawalan ng interes * Kabahagi 2.ginagamit lamang ito sa laboratoryo at kaunti lamang ang kaugnayan nito sa pang-araw-araw nating pamumuhay . Proksemika (Proxemics) -.eksakto . Panahon o oras na Pangkultura a.pag-aaral ng komunikatibong gamit ng espasyo (Edward Hall 1963-Antropologo) hal.

Sa eskwelahan = may itinakdang oras sa isang asignatura. Sa ibang Kultura = ginagamit ang pagbabagu-bago ng buwan o panahon sa pagpapaliwanag ng oras.oras.tumutukoy kung paano binibigyan ng kahulugan ang kultura at kung paano ito itinuturo. Pormal na Oras -. Sa kultura ng ating oras = hinahati sa segundo. linggo. araw. buwan at taon. Hal.minuto. ilang linggo sa sa loob ng isang semestre .b.

Magpakailanman. Impormal na Oras = medyo maluwag sapagkat hindi eksakto. sa madaling panahon at ngayon din . agad-agad.c. hal.

tumutukoy sa kahalagahan ng pagtatakda ng oras sa nakaraan.2. Sikolohikal na Oras -. . sa kasalukuyan at sa hinaharap.

Social Distance -. o higit pa 3. 4.1.Uri ng Proxemic Distance 1. . Intimate Distance -. Personal Distance -.4 -12 ft.12 ft.up to 1. Public Distance -.4 ft.½ ft. 2.½ .

Pandama o Paghawak ( Haptics) -.3. ( sense of touch) * Ilarawan ang mga ss: hawak pindot hablot pisil tapik batok haplos hipo .ang pandama o paghawak ay isa sa pinakaprimitibong anyo ng komunikasyon.

bilis ng pagbigkas. paghinto sa loob ng pangungusap. buntung-hininga.kasama rin sa bahaging ito ang pagsutsot. Paralanguage -.pagbibigay-diin sa mga salita.tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng isang salita -.4. lakas ng boses at taginting ng tinig -. ungol at paghinto .

pagkamahiyain o pagkamatatakutin -.sandata rin ang katahimikan -.tumutukoy sa pagbigkas ng isang salita .tugon sa pagkabalisa o pagkainip.pagbibigay ng oras o pagkakataon sa tagapagsalita na makapag-isip at bumuo at mag-organisa ng kanayang sasabihin -.may mahalagang tungkulin ding ginagampanan ang di pag-imik/ katahimikan -.5. Katahimikan / Hindi Pag-imik -.

. bawal manigarilyo atbp.ang pagdarausan o lugar na gagamitin sa anumang pulong. kumperensya.6. Sa palikuran. seminar at iba pa ay tumutukoy sa uri ng kapaligiran -. Kapaligiran -.mga simbolo sa paligid na may malinaw na mensahe Hal. Simbolo (Iconics) -.Pormal/ di pornal – kaayusan ng lugar 7.

Itim na damit Bandilang pula taling dilaw sa noo puting panyo .8.nagpapahiwatig ng damdamin o oryentasyon Hal. Kulay -.

Pisikal ba taglay ng tagapagsalita na maaaring makatulong sa mensaheng nais niyang iparating Melba Padilla 2003 .

i. k.mabait . c. masungit. g. b. j. mapangarapin. kulot na buhok -. h. may gusto malaking tainga – mahaba ang buhay ngiting aso – taksil o masama ang pakay bumagsak ang mukha – napawi ang tuwa mukhang maamo -. matapang mangungusap na mata – mapaglarawan o mapagpahayag mapungay na mata – inaantok. malawak ang pananaw sa buhay makitid ang noo – hindi matalino. f. makitid ang pananaw sa buhay magatla o malinyang noo – maraming suliranin salubong ang kilay – galit. naiinis.matigas ang ulo malapad ang noo – matalino. e. d.a.

Konsiderasyon sa Mabisang Komunikasyon .

Binigyang halaga ni Dell Hymes (1972) ang tinatawag na etnograpiya ng komunikasyon na siyang batayan upang makategorya at maunawaan ang iba’t ibang sitwasyon at konteksto ng pakikipagtalastasan. . pagmamasid at pakikipamuhay sa mga taong nasa ibang pamayanan. Etnograpiya/ etnograpi– ay mula larangan ng antropolohiya na nangangahulugang personal na pagdanas at pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng paglahok.-.

nakikipagtalo o nangangatwiran? .Ilang Konsiderasyon upang matiyak na magiging mabisa sa komunikasyon S etting – Saan ang pook ng pag-uusap o ugnayan ng mga tao? P articipant – Sinu-sino ang mga kalahok sa pakikipagtalastasan? E ends – Ano ang pakay o layunin ng pag-uusap? A ct sequence– Paano ang takbo ng usapan? K eys – Ano ang tono ng pag-uusap? Pormal ba o di-pormal I nstrumentalities– Anong tsanel ang ginamit? Pasalita ba o pasulat? N orms– Ano ang paksa ng usapan? G enre– Ano ang diskursong ginagamit? Nagsasalaysay ba.

S P Saan ginanap ang mga kumperensya ng mga peryodistang mag-aaral? Sinu-sino ang mga kalahok sa kumperensyang ito? UST Medicine Auditotirum Mga delegadong estudyante na pawang mamamahayag o peryodista na galing sa iba’t ibang kolehiyo o pamantasan Magkaroon ng karagdagang kaalaman sa pamamahayag batay sa mga karanasan ng mga batikang mamamahayag sa bansa Maayos ang daloy ng talakayan dahil may sistemang sinusunod at may tagapamagitan sa bahagi ng talakayan at tanungan E Ano ang pakay o layunin ng kumperensyang ito? A Paano ang takbo ng usapan? .

pangangatwiran at pagpapaliwanag. I Pasalita ba o pasulat ang tsanel na ginamit? N Ano ang paksa ng usapan? G Ano ang diskursong ginagamit? .K Ano ang tono ng paguusap? Pormal ang talakayan sa kumperensya Pasalita ang ginagamit na instrumento sa talakayan Kasalukuyang isyu at usapin sa mga pahayagang pampaaralan gaya ng karapatan ng mga peryodista at mga suliranin ng pahayagang pangkampus. Gumagamit dito ng pagsasalaysay.

Hal.ginagampanan ng utak sa pagproseso at pagbibigay ng interpretasyon sa impormasyong natatanggap ay sinusuri bilang isang tungkulin ng utak. -. Tunggalian ng tao laban sa kanyang sarili .nagaganap ang komunikasyon sa isipan ng tao.Iba’t Ibang Antas ng Komunikasyon •Komunikasyong Intrapersonal -.

Ito ay komunikasyon na nangyayari sa pagitan ng mga taong nagkakilala na ayon sa ibang mananaliksik .tumutukoy sa pakikipagkomuniksayon sa ibang tao -.•Komunikasyong Interpersonal -.

Pagpapatatag ng identidad o pagkakakilanlan 4.3 Pagmamahal . Matulungan na maunawaan kung ano ang kabuuang nilalaman ng sinasabi ng isang tao o indibidwal. Nakikipag-ugnayan o nakikisalamuha tayo sa komunikasyong interpersonal dahil kailangan nating maipahayag at matanggap ang pangangailangan nating personal Tatlong Pangangailangan Interpersonal 4. Pagkuha ng Impormasyon 2.Iba’t Ibang Tungkuling ginagampanan ng komunikasyong interpersonal 1. Pagpigil o pagkontrol 4.1.2. Pagsama o pakikisalamuha 4. 3.

• Komunikasyong Pampubliko -.pagtitinda -.korporasyon.pagtatalumpati o pagsasalita sa harap ng maraming tao o madla -.panlipunang pamimili -.komunikasyong pampubliko -. ahensya. sa mundo ng gobyerno -.pagpapatatag ng samahan -.Mass media .relasyong pampubliko -.istratehikong pananaliksik .

Maraming salamat sa pakikinig! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful