P. 1
Ma-report Ang Pagbasa

Ma-report Ang Pagbasa

|Views: 1,558|Likes:

More info:

Published by: Christian Momay Mendiola on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/25/2012

pdf

text

original

Magandang Umaga!

PANALANGIN

ANG PAGBASA

ANG MGA TEKNIK SA ANG KAHALA PAGBASA DALAWANG GAHAN LAYUNIN SA NG PAGBAS PAGBASA A ANGKAHULUGAN NG PAGBASA

Yugto sa Pagbasa Teorya sa Pagbasa Paraan ng pagtuturo ng Pagbasa .

marunong ng sumulat at bumasa ang mga Pilipino • Sariling Alpabeto ang ALIBATA .•Panahon pa man ng katutubo.

 Pinaunlad na lamang ito ng mga kastilang misyunero nang formal nilang itinatag ang sistema ng edukasyon sa ilalim ng bahay na kung tawagin nila noon ay “CALON”.  Karagdagan na lamang din nilang itinuro ang aritmetika at .

ANG KAHULUGAN NG PAGBASA  Sa kanya-kanya ang pagtatangka ng maraming dalubhasa sa larangan ng wika na bigyang definisyon ang pagbasa. tila marami ang nauuwi na lamang sa kawalang kaganapan ang mga katuturan bunga ng pagkukwestyon at matatalinong agaargumento ng kani-kanya ring .

•Isang proseso ng pagtanggap at pag-interpreta ng mga impormasyong nakakoda sa anyo ng wika sa pamamagitan ng limbag na midyum. •Ayon kay Gray ang pagbasa ay isang proseso na may apat na .

at paglutas ng suliranin. paghuhusga. pageevalweyt. Proseso ng pag-iisip.  Ay pagpapakahulugan o pagsasabi sa diwa o sinasabi ng mga nakalimbag na sagisag ng kaisipan.  Kasanayang pangwika na ukol sa pag-unawa sa pinag-sama-samang mga salita at diwang inihahayag ng .

Sa larangang ito ng kasanayan “WALANG PAGBASA KUNG WALANG PAG-UNAWA. PAG-UNAWA SA PAGBASA. .”  Pag-alam ng tunay na pakahulugan sa mga sagisag ng salitang tinutunghayan.

1. mga madaling intindihin. . Pagpapalipas-oras/ Paglilibang ◦ . 2.Dalawang Layunin sa pagbasa Mapataas ang antas sa pag-unawa ◦ . magasin.nagbabasa ang mga akademisyan para makapangalap ng mahahalagang impormasyon.nangyayari sa pang-araw-araw : dyaryo.

PAMPAGLALAKBAY-DIWA .Kahalagahan ng Pagbasa  1. PANGKASAYSAYAN  5. PANGKASIYAHAN  2. PANGKAALAMAN  3. PANGKAPAKINABANGAN  6. PANGMORAL  4.

ISKIMING. .•1. Ang fokus ay wala sa detalye kundi sa pangkalahatang kaisipan.madalian para magkaroon lamang ng impresyon sa materyal kung dapat o di-dapat basahing mabutii.

•1. .isa rin itong mabilisang teknik ng pagbasa na naglalayong makakuha agad ng kasagutan sa ispisipikong katanungan. Ispisifikong informasyon tungkol sa isang babasahin ang partikular na hinahanap sa pag-iiskan. ISKANING.

KOMPREHENSIV. KASWAL. matalino itong pagbabasa sapagkat mahalaga sa pagkatuto.iniisa-isa ang bawat detalye.•3. •4. maingat. masinsin.layunin sa pagbasa ay palipasin lamang ang oras.(PANGKARUNUNGAN hindi PANGKAALAMAN) .

malikahain. .•5. makatuklas ng bagong konsepto at magawan ito ng bagong forma na maiuugnay sa soyal at kultural. mapanlikha. KRITIKAL.

-[William Shakespeare. •Hal. Jose Rizal.•6. PAMULING-BASA-paulitulit na binabasa para sa bagong mahalagang bagay na natutuklasan. Bibliya atbp. .

•7.pagbasa na sinasabayan ng pagsulat. . BASANG TALA. Isinusulat ang mahalagang kaisipan o konsepto o minamarkahan.

ayon kay Rufino Alejandro “isang pagpapakilala ang suring-basa o rebyu. SURING-BASA. . Pagpapakilala hindi ng isang personalidad kundi ng isang akda.•8.

. Posibleng maunawaan ang binasang seleksyon kahit nakilala ang bawat salita sa teksto BOTTOM-UP 1.ANG MGA TEORYA SA PAGBASA TOP-DOWN 1. Dapat kilalanin ang bawat salita sa tekstong binabasa upang maunawaan ang seleksyon.

ANG MGA TEORYA SA PAGBASA TOP-DOWN 2. kasama ang hudyat grapiko upang matukoy ang dinakilalang salita. Gagamit ng hudyat sa salita at tunog upangmakilala ang mga di-nakilalang salita. BOTTOM-UP 2. Gagamit ng hudyat sa kahulugan at hudyat gramatikal. .

pagsulat. Natatamo ang pagkatuto sa pagbasa sa pamamagitan ng makahulugang pagbasa.ANG MGA TEORYA SA PAGBASA TOP-DOWN 3. pakikinig at BOTTOM-UP 3. Nangangailangan ng lusbusang pagkatuto at integrasyon ng serye ng pagkilala ng salita ang pagkatuto ng pagbasa .

pagkilala sa salita (word perception) •2.YUGTO SA PAGBASA •Ang mga kasanayan sa pagbabasa: •1. pag-unawa (comprehension) .

pagpapahalagang panliterari (literary appreciation) •4.YUGTO SA PAGBASA •3. . kasanayang lokasyunal/ pandiksyunaryo (locational and dictionary skills.

Yugto ng panimulang Pagbasa ( Beginning Reading or Initial Reading) 3.YUGTO SA PAGBASA     1. Yugto ng kahandaan sa pagbasa(Reading Readiness) 2.Yugto ng Malawakang Pagbasa (Extensive Reading) . Yugto ng pagpapalawak ng kasanayan o Mabilis na Pag-unlad ( Expanding Power or rapid Growth) 4.

•Yugto sa kahandaan sa Pagbasa (Reading Readiness) •Nagsisimula bago pa man pumasok sa primarya ang bata. . nursery or kinder.

SALIK NA NAKATUTULONG SA PAGLINANG NG KAHANDAAN SA PAGBASA: PISIKAL (Physical Factor) 2. WIKA (Language Factor) 5. MENTAL (mental Factor) 3. SALIK NA SOSYAL AT EMOSYONAL (Social and Emotional Factors) 1. . PERSONALIDAD at KARANASAN (Personality and Experience factor) 4.

sa salita. parirala. at ang isinasaad na ideya o kaisipan.•(Beginning or Initial Reading) •Naririto ang pagkatuto sa pagkilala sa partikular na simbolo. .

.• Expanding Power/ Rapid Growth •Nalilinang ang kasanayan sa mabilis na pagbasa at pagunawa o komprehensyon sa binasa.

tsart.  Paggamit ng diksyunaryo. grap. ensayklopidya atbp. pagtuklas ng marami at malawak na impormasyon. Ang panahon ng pagpipino at pag-unlad ng pagbasa. . dayagram atbp.  Nalilinang ang pag-aaral ng talaan.

pagganyak  b.paghahawan ng sagabal  c.pagbasa ng mga tanong na sasagutin  Pag-alaala sa pamantayan sa pagbasa nang tahimik. . HAKBANG/PARAAN NG PAGTUTURO NG PAGBASA:  1. Paghahanda (preparation)  a.

 HAKBANG/PARAAN NG PAGTUTURO NG PAGBASA:  2. Pagbasang Tahimik (Silent Reading)  Makabubuting habang bumabasa nang tahimik ang mag-aaral ay tingnan ng guro kung sinusunod ng mag-aaral ang mga pamantayan sa pagbasa. .

 HAKBANG/PARAAN NG PAGTUTURO NG PAGBASA:  3. Pagsagot sa Tanong Pangganyak at Iba pang mga Tanong (Answering Motive and Comprehension .

pang-unawang literal 2. Pagsusuring kritikal 4. Integrasyon/ pagsasanib .4 Dimensyon ng pagtatanong 1. Interpretasyon 3.

 HAKBANG/PARAAN NG PAGTUTURO NG PAGBASA:  3. Ginanyak na Pagbasang Malakas ( Motivated Oral Reading) .

4. tiyakin ng guro na may layon ang pagbasa nila nang malakas. Bahaging sumasagot sa tanong ng guro . Motivated oral Reading  Sa pagpapabasa ng kwento sa mga mag-aaral. Hindi basta’t pababasahin nang sunudsunod ayon sa ayos nila sa upuan at tapos na.  Maaaring ipabasa sa mga mag-aaral ang: a.

ipasadula ang kuwento  D. maaaring ipagawa ang mga ss:  A. pagsasatao (role playing)  C. pagtatalo tungkol sa kuwento .4. madulang pagbasa ng klase sa kuwento  B. Motivated oral Reading  Pagkatapos ng gawain sa pagbasa.

Pasulatin ng script ng katulad na balangkas kaugnay sa tunay na . Pasulatin script kaugnay ng kuwento  H. Iugnay sa sariling karanasan/karanasan ng iba ang kuwento. Ipasalaysay ang kuwento  F.  G. E.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->