OBJECTIVES

LEARNING CONTENT ARALIN 1A.1 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part A: Mga Kagamitan

LEARNING ACTIVITIES A. Panimulang Gawain 1. Pananalangin 2. Pagsasagot ng mga IW Activities 3. Talasalitaan B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Ano ang ibig sabihin ng salawiukain “Ang kalinisan ay kagandahan”? Ano ang masasabi ninyo sa batang malinis at malusog ? Alam mo ba ang mga gagawing dapat sundin upang manatiling malinis at maayos? Alam mo rin ba ang mga kagamitan na angkop gamitin sa pagsasagawa ng mga ito? 2. Paglalahad Gamit ang sanayang aklat bumasa at pagaralan ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. 3. Pagtatalakayan Ano ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili? Saan ito ginagamit? Bakit kailangan natin malaman ang mga ito? Kapag ba kumpleto ang mga kagamitan mo ay makasisisguro ka ba na magiging malinis at maayos ka? 4. Pinatnubayan at Pinaglayang Pagsasanay Sagutan ang aklat bahagaing: Gawain sa Pagkatuto A at B 5. Paglalahat Ang mga kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili ay ang: suklay, shampoo, nailcutter, sepilyo at twalya. ang mga ito ay may malalaking ambag/ tulong sa pagapapnatili ng malinis, mabango at maayos na pangangatawan. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Sagutan ang Gawain sa Pagkatuto let. C 2. Karagdagang Gawain Gawin ang activity sa Minumungkahing Gawain. D. Agreement/ Kasunduan Maghanda sa Graded Recitation bukas. Basahin ang aklat kung saan nakalagay ang mga pinag-aralan natin.

EVALUATION Tukuyin ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. 1. 2. 3. 4. Pag-aayos ng buhok Paggupit ng buhok Paglilinis ng ngipin Pag-aalis ng libag at dumi ng katawan 5. Paggupit ng kuko

Sa pagatatapos ng paksang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

A. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Kagamitan MS Powerpoint Larawan Charts/ Visual Aids C. Character Education: Pagiging malinis, maayos at mabikas sa pagaganyak

1. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. 2. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. 5. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak

Agreement/ Kasunduan Lagyan ng | kung paglilinis ng mukha. Pagtatalakayan Anu ano ang nakita ninyo sa palabas? Pagbalik tanawan natin ang isinagawang paliligo ni Lito. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig.acne cream/ wash 2. 4. 2. Talasalitaan B. C. Pagaganyak Kayo ba ay naliligo ng solo? Paano ninyo nalilinis ang mga parte ng katawan ninyo? Magbigay nga kayo ng halimbawa. Pangwakas na Gawain 1. sinisigurado ko na lagi akong magsisispilyo. Pananalangin 2.2 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part B: Mga Paraan ng Paggamit LEARNING ACTIVITIES A. Paglalagay ng deodorant EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. at ^ kung paliligo. Pinipisil ko ang aking mga tagihawat. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. 5. Pagbisita sa dentista 5. Dahil takot ako sa dentista. ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. 3. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. } kung ngipin. 5. Panimulang Gawain 1. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. Ang mabahong paa ay normal lamang . Naisagawa ba niya ng sunod sunod na hakbang sa wastong paraan ng paliligo. 5. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. Paglalagay ng shampoo 3. Paglalagay ng anti. Hindi kinakailangan na magtuyo ng katwan 3. 2. Paglalahat Ang paglilinis at pagaayos ng sarili ay isang napakahalagang gawain na maaring gawain at dapat ipagpatuloy ng mga magaaral. Balik Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin 3. Character Education: Masunurin at Masipag 1. Panlinang na Gawain 1. Pagpahid ng foot powder 4. Kagaragdagang Gawain Gumawa ng isang tula tungkol sa kalinisan at kaayusan D. || kung paa. Pinantnubayan at Malayang Pagsasanay Magsagot ng gawain sa Workbook. 1. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak Sagutin kung tama o mali. Paglalapat Graded Recitation ng mga nakalipas na aralin 2. 4.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. Ang paliligo ay isinasagawa 2 beses sa isang araw 2. Paglalahad Ang guro ang siyang nakatoka na mag presenta ng aralin sa pamamagitan ng isang maikling kwento. 1.

ang mga mag-aaral ay inaasahang: Bilugan ang salitang Tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pangangalaga sa kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili at Bilugan ang mali kung hindi.3 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part C: Pangangalaga sa mga kasangkapan A. TAMA MALI Hugasan mabuti ang sepilyo matapos gamitin. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. Gumawa ng mga tanong tungkol sa mga nagawang Panel Discussion 4.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Palagi ring nauubos agad ang sabong pampaligo dahil nabababad sa tubig at hindi nilalagay sa habonera. 5. Pinantnubayan at Malayang Pagsasanay Magsagot ng gawain sa Workbook. 1. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Madalas na natatapakan niya ito at at nadudulas niya. 3. ___2 Ikuskos ang sepilyong may toothpaste sa mga ngipin hanggang sa bumula ito. Ngunit palagi niyang iniiwang bukas ang gripo kahit punong puno na ang tubig sa timba. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. D. TAMA MALI Iwasang mababad ang sabong pampaligo sa tubig at ilagay sa habonera 5. Character Education: Masunurin at Masipag LEARNING ACTIVITIES A. 1. Paglalahad Magpagawa ng isang Pannel Discussion 3. Iniiwan nalang niya ang bimpong ginamit at tuwalya. 4. ___3 Labhan agad ang bimpo matapos gamitin ___4 Isampay ang tuwalya matapos gamitin ___5 Suklayin at ayusin ang buhok. 2. Pagaganyak Si Nina ay malimit maligo. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. Pagtatalakayan Talakayin ang isinagawang Panel Discussion. Panlinang na Gawain 1. TAMA MALI Sapat na tubig lamang ang gamitin sa paliligo. Sa tingin mo anong uri ng bata si Nina? Gusto mo ba siyang tularan? Bakit? 2. Pangwakas na Gawain Lagyan ng ( / ) ang gawain sa pangangalaga ng mga kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili at ( X ) kung hindi. Paglalahat May mga gawain sa pangangalaga ng mga kagamitan sa paglilinis at pag aayos ng sarili C. TAMA MALI Iskubahin ng brush ang suklay ng tubig at sabon upang ito ay luminis. Pananalangin 2. Agreement/ Kasunduan Itala ang mga gawain sa pangangalaga ng kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. 5. 2. TAMA MALI Maghanda ng isang basong tubig sa pagsesepilyo. Panimulang Gawain 1. Balik Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin 3. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak . ___1 Ilagayang sabong pampaligo sa habonera matapos maligo. Talasalitaan B.

Natutulog ako sa bandang 12 ng hatinggabi.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. Pagganyak Ano ano ang mga kailangan upang maging maayos ng tindig? 2. Nalgeehersisyo ako 2. Pagtatalakayan Ano ang inyong nararamdaman kapag ikaw ay nasunod sa mga gawain/ panuntunang ito? Ito ba ay nakatutulong sa iyong pangaraw. C. pagtayo. Pangwakas na Gawain 1. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. Balik-Aral 3. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. maglakd sa stage.. Ipapagpatuloy ang: Titigil ako sa: Sisimulan ko ang: EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. Agreement/ Kasunduan Sagutan ang table Para mapanatili ang maayos at mabikas na paggayak. 1.araw? Bakit? 4. Paglalahad Magpapakita ang guro ng larawan na nagpapakita ng mga maayos na pagupo. Iisa isahin niya ang mga bata. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Kapag ako ay uupo. Panlinang na Gawain 1. Character Education: Pagiging masunurin LEARNING ACTIVITIES A. Nakatungo at baliko ang aking katawan kapag ako ay nag-lalakad. at pagupo. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. hinihila ko ang upuan na naglilikha ngingay. tindig at ibat ibang pamamaraan tayo para masabing meron tayong magandang postura. lakad.E Building at pabalik sa silid aralan ng maayos na paglakad. 5. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak Lagyan ng ( / ) kung Lagi. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gumawa sa notebook ng isang tula na nag-lalaman ng mga kaugalin na dapat isagawa sa mabikas na paggaynak. Pagwawasto ng takdang aralin B.. Karagdagang Gawain Bilang grupo. Paglalapat Gumawa ng isang campaign slogan na nagpapahikayat sa mga tao na ipagpatuloy at gawin ang tamang postura. D. 5. 3. . Panimulang Gawain 1. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. ( ! ) kung minsan at ( X ) kung hindi. papunta sa H.4 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part D: Mga Kailangan Upang Maayos at Mabikas ang pagganyak A. 2. paglakad at pagtayo. pagtindig. 5. Kinakailangan lang natin maging masunurin at masipag sa lahat ng bagay. Paglalahat May mga tayo. Kumakain ako ng mga pagkain na mayaman sa bitamina 4. 3. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. 2. Pananalangin 2.

Nagagamit ang kaalaman B.uniporme b. Damit Pantulog 5. Balik-Aral 4. Anong uri ng kasuotan ang sando. 1. Agreement/ Kasunduan Gumupit ng larawan ng iabt ibang uri ng kasuotan at idikit sa kwaderno ayon sa pangkat. pantrabaho. tuwid na punit 5. Panimulang Gawain 1.panlakad c.jogging pants Sa pagatatapos ng paksang aralin. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. pantulog.pantulog d. a. Pag uuri ng iabt iabng kasuotan. Damit Panlamig 7.shorts c. Natutukoy ang mga payak na sira ng kasuotan 4. Pananalangin 2. Natutukoy ang uri ng kasuotan at mga bahagi C. at panloob. ano ang isusuot niya? a. Kagamitan sa wasto at maayos na MS Powerpoint 2007 or 2010 pangangalaga ng sariling Larawan kasuotan Charts/ Visual Aids 2. at panlakad.night gown b.1. Nagpalit siya ng damit. Galing sa paaralan si Rosana. panlaro. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5.epron b. Pangwakas na Gawain Pagmomodelo ng kasuotan at may narrator.daster d.jogging pants d. tastas na laylayan 4. Wastong paglalaba ng mga damit . tanggal na butones 4.pantaglamig 5.panloob b. panlamig.pantalon at t-shirt 3. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. C. 1.sweater 4.pajama d. Bagong Aralin 1. Paghambingin ang mag uri nito. Pagwawasto ng takdang aralin B. Damit Panlaro 4. Damit Pampasok o Uniporme D. panty. Alin ang isusuot ni Raymund upang hindi siya makaramdam ng ginaw. Papasok sa paaralan si Emmanuel. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Paglalahad Pagpapakita ng ibat ibang kasuotan. Dadalo sa birth day party si Carmina.3.blusa c.kapote c. Ano ang isusuot niya? a.1 IBAT IBANG KASUOTAN A. Pagiging masipag at matiyaga 3. pantaginit.uniporme d. Paglalahat May iba’t ibang uri ng kasuotan ayon sa pagkakataon ay ayon sa sumusunod: Damit pambahay.1. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gawin ang Mga gawain sa pagkatuto titik A. 3. Pagsasagot ng IW Activity 3.sando c. Paguusap tungkol sa larawan. Character Education: nito. EVALUATION Basahain ang sumusunod na situasyon.pantalon 2.bestida b. at brief? a. pamasok. Anong damit pambahay ang isusuot nya? a. Damit pantrabaho 3. Pagtatalakayan  Ano ang uri ng kasuotan ayon sa pagkakataon o panahon ng pagsusuot nito?  Paano makakatulong ang pagpapangkat pangkat ng mga kasuotan sa maayos na pamamaraan nito?  Kung ikaw ang mamamahala ng iyong kasuotan.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Pagganyak Parepareho ba ang mga damit na gamit ninyo kapag taginit at taglamig? Ano ano ang mga kilala ninyong uri ng kasuotan? 2. paano mo papangkatin ang mga kasuotan sa iyong tahanan? 4. 5. Damit Panlakad 6.2. Damit Pambahay 2. pantagulan.

Ang sira na makikita sa tupi ng damit ay tinatawag na a.tanggal na kutsetes d. Panlinang na Gawain 1.pinupunit d.tanggal na butones b.2 PAYAK NA SIRA NG KASUOTAN A. Pagwawasto ng Takdang Aralin B.tastas d. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. Pagtatalakayan Ano ano ang mga payak na sira bng kasuotan? Paano mo ito maayos? 4. tanggal na butones 4. Anong uri ng punit sa damit ang nangangailangan ng paggamit ng mahahabang sinulid? a.punit b. 2.punit na damit c.tanggal na otomatiko c. Pagaganyak Tanungin ang mga bata tungkol sa kanilang karanasan at ang mga dahilan ng pagkasira ng kanilang damit. Anu ano ang mga sira ng kasuotan ang nakita ninyo? Isulat sa pisara ang mga pangalan ng sira ng kasuotan at ipabasa Halimbawa -tanggal na butones -tanggal na kutsetes -tuwid na punit -tastas ang tupi ng palda magpakita ng mga ksauotang may sitra at ipatukoy ang mga sira nito.tinatanggal . Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin.1.gasgas 3. Natutukoy ang mga C. Character Education: payak na sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga 4. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang aklat Mga Gawain sa pagkatuto let. Pananalangin 2. tastas na laylayan 4.tuwid na punit b. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Maging malinis maayos at maganda ang kasuotan kung ang sira nito ay a. Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling B. tastas tupi tanggal na butones at punit na damit.1. Alin sa mga sumusunod na mga sira ng kasuotan ang hindi nangangailangan ng pagpapalit ng kasangkapan a. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Paglalahad Sa tulong ng mga larawan at mga damit na may sira. Balik Aral 3. Anong uri ng sira ng kasuotan ang nangangailangan ang pagsusulslsi? a. Pangwakas na Gawain 1.tanggal na kutsetes 2. Paglalahat Ang iba’t ibang payak na sira ng kasuotan ang ang mga sumusunod: tanggal na kusetes.butas 4. atbp. 1. B 5. 1. Paglalapat Magpakita ng ibat ibang uri ng Kasuotan.butas c. Natutukoy ang uri ng Larawan kasuotan at mga bahagi Charts/ Visual Aids nito.tanggal na otomatiko d. 3.pahilis na punit c.tanggal na butones b.sinusunog b.3.2. 3. Agreement/ Kasunduan Magdala ng kasuotan na may payak na sira at kagamitan sa pananamit gaya ng sinulid. D. karayom.punit na damit 5. Panlinang na Gawain 1. tukuyin kung anu anong uri ng sira ang matatagpuan dito. ipakilala / ipakita ang ibat ibang uri ng sira ng kasuotan. Wastong paglalaba ng mga damit EVALUATION Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Kagamitan kasuotan MS Powerpoint 2007 or 2010 2.kinukumpuni c. tuwid na punit 5.tatlong sulok na punit d. C.

Balik-Aral 3. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Agreement/ kasunduan Itala sa kuwaderno ang mga kagamitan sa pananahi at ang gamit ng bawat kagamitan. Paglalahad (Discussion) Ipapakita ng guro ang mga kagamitan. haba. Dito inilalagay ang gamit sa pananahi 6. EVALUATION Identification Aspili Didal Gunting Medida Karayom 1. C. Ang _______________ ay nilalagyan ng gamit sa panahi 5. Natutukoy ang uri ng Larawan kasuotan at mga bahagi Charts/ Visual Aids nito.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Pagtatalakayan Ano ano ang mga kasangkapan sa pananahi? Sa tingin mo Lahat ba ng kasangkapang ito nagagamit ninyo? Ilan ba ang mga kasangkapang ito? 4. 3. kulay. laki. tastas na laylayan 4. Ang ______________ ya may iba’t ibang uri. 5. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Pangwakas na Gawain Sagutan ang Workbook let.2. Wastong paglalaba ng mga damit .3 MGA KAGAMITAN SA PANANAHI A. Panlinang na Gawain 1. taas. Panimulang Gawain 1. Ginagamit sa pagsusulsi at pananahi 4. sa pamamagitan ng Group Presentation o Powerpoint Presentation. at lalim ng isang bagay. Iniingatan ng _______________ ang daliri upang hindi matusok ang karayom.1. 3. inilalagay sa daliri upang hindi matusok 2. May 2 bahagi. C D. 1. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Ginagamit upang makuha ang wastong laki. Pananalangin 2. Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling B. tanggal na butones 4.1. Pamigil sa paggalaw ng tela 3. Ang ______________ ay may laman na basag na pinggan o pinong buhangin na pinag tutusukan ng karayom kung hindi ginagamit. Sa _______________ inilalagay ang mga aspili at karayom kung hindi ginagamit. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Natutukoy ang mga C. Paglalahat Ang mga kagamitan sa pananahi ay dapat ilagay sa sewing box upang hindi mangalat at madaling makita. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. Pagganyak Kapag ba inaayos ni nanay ang inyong mga gamit at siya ay nagtatahi nakikita ninyo ba ang mga kasangkapang ginagamit niya? Alam niyo ba ang mga kasangkapang ito? 2. Kagamitan kasuotan MS Powerpoint 2007 or 2010 2. tuwid na punit 5. Character Education: payak na sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga 4. 3. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Identification 1.3. at dami na ginagamit sa pananahi 2. 4. Ginagamit sa paggupit ng tela 5.

Natutukoy ang mga Palda na may tastas payak na sira ng kasuotan 4. tuwid na punit 5. Sewing Box 3. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Wastong paglalaba ng mga damit . Kagamitan 2. Panimulang Gawain 1.4 PANANAHI NG TASTAS NA LAYLAYAN NG PALDA LEARNING ACTIVITIES A. Pagtatalakayan Ano ang basics? Paano ninyo inayos ang inyong palda/ pantalon? Gumanda ba ito? Pumangit? Ipaliwanag ang inyong sagot.1. Balik-Aral 3. Agreement/ Kasunduan Mula ngayon kung may tastas na laylayan ng palda ay tahiin agad upang di humaba ang tastas EVALUATION Ayusin sa wastong pagkakasunod sunod ang mga hakbang sa pananahi ng tastas at tupi. A. Paglalahad Tatahiin ang laylayan ng palda. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. Lagyan ng aspili ang lugar na may tastas 2. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. Pananalangin 2. Ibuhol ang sinulid sa may gawing taas ng tupi 4. Naisasaayos nang wasto C. Panlinang na Gawain 1.1. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. tastas na laylayan 4. 4. 1. tanggal na butones 4.2. C.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Paglalahat Simple lamang ang pananahi kung ang mga panuto ay masusunod. Pangwaks na Gawain EVALUATION TOOL FOR ACTIVITIES Lahat ng mag-aaral ay sumunod sa mga panuto 3 puntos Tahimik habang gumagawa 3 puntos Kumpleto ang mga materyales 2 puntos Kinalabasan ng proyekto 3 puntos Orihinalidad 4 puntos Ugali/ Partisipasyon 5 puntos PANLAHAT 20 puntos TOTAL: _________/ 20 Self Grade: ________/ 20 Teacher’s Grade: ________/20 Project Grade: ________/ 20 (formula: Average of Total. Maglaan ng kalahating pulgadang pagitan ng bawat tupi. Ihanda ang karayom at sinulid na kasingkulay ng damit 5. Pagwawasto ng Takdang Aralin B.3. Itusok ang karayom sa kabaligtarang bahagi ng damit 3. Ang guro ang siyang magtuturo kung paano ito gagawin. 3. Pagganyak Maalam ba kayo manahi? Ano anong uri ng tahi ang alam ninyo? 2. Self Grade and Teacher Grade) D. Sanggunian 1.

Pananalangin 2. Itusok ang karayom sa kabaligtaran ang ibuhol ng 2 beses. Pagganyak Sino sa inyo ang may butones ang polo/ blusa? Anong iyong gagawin kung ang isusuot na blusa/ polo ay may tanggal na butones? 2. 5.3. 3. Pangwakas na Gawain Gumawa ng iskor kard D.Aral LEARNING ACTIVITIES A.Anu-ano ang mga kagamitang kinakailangan sa pagkakabit ng butones? . Natutukoy ang mga Polo/ Blouse payak na sira ng kasuotan Butones 4. Paikutin ng ilang ulit ang sinulid upang magkaroon ng leeg. EVALUATION Ayusin ang mga umusunod na hakbang sa sa pagkakabit ng butones ayon sa tamang pagkakasunod sunod. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Markahan ang lugar na paglalagyan ng sinulid. Paglalahad HAKBANG SA PAGKAKABIT NG BUTONES NA FLAT (Guro ang nakatoka sa panuto) 3. Panimulang Gawain 1.1. Pagtatalakayan . Wastong paglalaba ng mga damit B.Ano ang sunod-sunod na hakbang ng pagsasaayos ng pagkakabit ng butones? . 1.Kung ikaw ang magkakabit ng butones. 4. 2.1. Maglagay ng aspili sa ilalim ng sinulid sa mga butas ng butones. Sanggunian 1.2. Balik. C. Isulat ang titik. Isuot ng ilang ulit ang sinulid sa mga butas ng butones. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan C. Agreement/ Kasuduan Laging gawing maayos at malinis ang pagsasagawa ng pagkakabit ng butones. Panlinang na Gawain 1. Character Education: sa pamamagitan ng Pagiging masipag at matiyaga pananahi sa kamay tulad ng: 4. tastas na laylayan 4. Kagamitan 2.5 PAGKAKABIT NG TANGGAL NA BUTONES A. tuwid na punit 5.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. tanggal na butones 4. Paglalahat Maisaayos ng wasto ang pagkakabit ng tanggal na butones kung susundin ang hakbang sa pagsasagawa nito. paano mo mapapanatiling maayos ang iyong ginagawa? Tumawag ng isa hanggang dalawang bata upang magsagawa ng pagkakabit ng butones na sinusunod ang ipinakitang turong mga hakbang. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. 4. Sewing Box 3. Paglalapat Pagsasagawa ng mga bata ng pagkakabit ng butones na sinusunod ang hakbang. . 5. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B.

ang isa ay walang punit ang isa ay may punit. C. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Pagsalit-salitan ang haba ng bawat hanay na tutos. 5. Balik-Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Wastong paglalaba ng mga damit 3. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliliit at patutos ang dulo ng sinulid. Alin dito ang gusto ninyong isuot? Ano ang gagawin mo sa may punit na damit upang mapakinabangan ito? 2.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. tanggal na butones 4. Naisasaayos nang wasto C. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. Itusok ang karayom sa kabaligtaran panig ng damit. 1.1. Natutukoy ang mga Polo/ Blouse payak na sira ng kasuotan 4. Paglalahat Maisasagawa ang pagsusulsi ng tuwid na punit kung susundin nang maayos ang hakbang sa pagsasagaw a nito. 4. Ihanda ang karayom at sinulid. Panlinang na Gawain 1. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Palagpasin nang kaunti ang pagtahi nang patutos mula sa dulo ng punit. Gumamit ng dobleng sinulid na kasingkulay ng damit na susulsihan. Kagamitan 2. Iwasang hatakin nang mahigpit ang sinulid upang huwag kumulubot ang tinatahi. Ang isang ay kailangang dumaan sa ibabaw ng punit at kasunod na hanay naman ay sa ilalim. . Pagsali-salitin ang haba ng bawat hanay ng tutos. 1. Sewing Box 3. Paglalahad Ipakita ang damit na may punit na tuwid. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliliit na patutos na tahi.2. Lagyan ng buhol ang dulo ng sinulid. 2. Itusok ang karayom sa kabaligtarang panig ng damit.3. Ihanda ang karayom at sinulid. Palagpasin nang kaunti ang pagtatahi nang patutos mula sa dulo ng punit. tastas na laylayan 4. 5. 2. A. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Paano muli itong mapapakinabangan? Ano ang naiitutulong ng pagsusulsi? Pano gagawin ang pananahi upang matiyak na mapakinabangan muli ito? Ipakitang turo ng guro ang tungkol sa pananahi o pagsusulsi ng punit na tuwid na nakasulat sa tsart. Panimulang Gawain 1. Pangwakas na Gawain Sagutan ang iskor kard D. Sanggunian 1. Pananalangin 2. Ibuhol sa kabaligtaran ng damit ang sinulid. 4.1. Pagganyak Pagpapakita ng dalawang damit.6 PAGKUKUMPUNI NG TUWID NA PUNIT LEARNING ACTIVITIES A. Agreement/ Kasunduan Basahin at isulat ang paraan ng pagsusulsi ng pahilis na punit. 3. EVALUATION Lagyan nang tamang bilang ang sumusunod na hakbang sa pagsusulsi upang maiayos sa wastong pagkasunod-sunod. gawing mahaba ang unang hanay at maikli naman ang sumunod. tuwid na punit 5. 3.

Naisasaayos nang wasto C. manggas. palanggana at iba pang kagamitan sa paglalaba. EVALUATION Lagyan ng ( / ) kung Oo at ( X ) kung hindi.1. Pagbubukod-bukod ng damit 1. tanggal na butones 4. Agreement/ Kasunduan Laging isagawa ang mga hakabang ng tama. 3. Panimulang Gawain 1. Natutukoy ang mga Tubig payak na sira ng kasuotan 4.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. 8. Sanggunian 1. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Pagtatalakayan Magtalakayan tungkol sa paglalaba. 6. Kinusot kong mabuti ang kwelyo. Natutukoy ang uri ng Palanggana kasuotan at mga bahagi Sabong Panlaba nito. Ikula kung hindi pa gaano malinis 5. Wastong paglalaba ng mga damit . Sabunin at kusutin maaring brushin. 1. hindi rin ganoon kadali. C. di gaanong madumi sa maduming madumi 1. Banlawan bago sabuning mabuti. at kilikiling bahagi ng damit. Paglalahad MGA HAKBANG SA PAGLALABA NG DAMIT 1.1.3. Awitin ang kantang “Labandera ko” D. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Hindi ko pinigang mabuti ang damit bago isampay. tastas na laylayan 4. Isang banlaw lamang ang aking ginawa.1. 4. tuwid na punit 5. 5. 2. malaki sa maliit 1. mga panloob 1. Balik-Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin B.3. mga nangungupas 2. Kagamitan 2.2. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagtitipid at Pangangalaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. leeg. Pananalangin 2. 3. Isampay o Ibilad maaring gumamit ng hanger. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Labhan ang isang pirasong Face Towel 5. 3.5. Almirulan ang mga dapat maging matigas sa pagsuot nito. Pagaganyak Paano natin mapangangalagaan ang ating mga kasuotan upang mapanatiling malinis at maayos ang mga ito? 2. Inuna kong labhan ang may kulay na damit. Damit na Madumi 3.7 PANGANGALAGA SA SARILING DAMIT SA PAMAMAGITAN NG PAGLALABA LEARNING ACTIVITIES A. 4. Inihiwalay ko ang puti sa may kulay na damit. Pangwakas na Gawain Labahan ang isang pirasong sando na puti. 4. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. puti sa maykulay 1. Paglalahat Ang gawain na paglalaba ay hindi ganoon kahirap. Banlawan ng 3 ulit 7.2. ngunit dito napangangalagaan natin ang mga damit natin ng mabuti. Panlianang na Gawain 1. A. Pagbababad upang madaling matanggal ang dumi. Gumamit ako ng sariling sabon. 6.4.

Character Education: Mahalaga ang pagakakroon ng kasiysiyang pamumuhay. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. 1. 4. EVALUATION Tukuyin kung pagmamahal o pagagalang ang isinasaad ng bawat parirala. Paglalapat Gumawa sa notebook ng isang tula na nagpapakita ng pagamamhal at pagrespesto mo sa iyong magulang 2. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang Activity sa Workbook 5. LEARNING ACTIVITIES A. Paglalahat Ang mabubuting kaugalian na ipinapakita ng magulay ay dapat din suklian ng mga anak ng kabutihang asal. Pangwakas na Gawain 1. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Hayaan ang na mag obserba ang mga mag-aaral. at paggalang.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1C. 4. Panimulang Gawain 1. 5.sino ba ang kasapi ng mag-anak? Ano ano ba ang mga dapat gawin para maging kasiya siya ang pamumuhbay ng maganak? 2. Dapat magsikap ang mga anak upang makamit ang mga pangarap ng mga magulang nila para sa kanila. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. 3. 2. 3. pagmamahal. Pagbati o pagbigay ng regalo. Sa pagtatapos ng aralin. Nakatutulong sa pagkakaroon ng maayos at kasiyasiyang pamumuhay ng mag-anak. Natutukoy ang 2 uri ng pamilya. Pagtatalakayan Paano ipinapakita ng magulang mo ang pagmamahal nila sa iyo? Paano mo naman naipakikita ang pagmamahal mo sa kanila? Ano ano ang mga kabutihang dulot ng mga salitang. Bakit mahalaga ang pagammahal at pagagalang sa bawat kasapi ng mag-anak. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga kasapi ng maganak 3. Ang mag-anak bilang pondisyon ng lipunan at pagbuo nito. C. 2. Pagsasagot ng IW Activity 3. Bagong Aralin 1. pagpapahalaga. Balik Aral/ Talasalitaan B. . Pananalangin 2. Pagsunod agad sa utos Pagsagot ng po at opo Pagtulong sa gawaing bahay paghalik sa kamay.1 KASIYASIYANG PAMUMUHAY NG MAG-ANAK A. Pagganyak Sino. Paglalahad Magpakita ng larawan ng mga kasiya siyang pamumuhay ngmaganak. Agreement/ Kasunduan Magtala ng 10 halimbawa kung paano ipakikita ang pag-mamahal at pagagalang sa magulang. Karagdagang Gawain Gumawa sa isang cartolina/ manila paper ng isang poster na nagpapakita at pagammahal sa bawat kasapi ng mag-anak D.

paguunawaan.OBJECTIVES LEARNING CONTENT Sa pagtatapos ng aralin. kaklase at guro.Role Playing tungkol sa paksa. Paglalapat Itala sa tsart ang mga katangian 2. EVALUATION Sagutin kung tama o mali.2 inaasahang: MAAYOS NA PAGSASAMAHAN NG 1. Natutukoy ang 2 uri ng Chalkboard pamilya. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga B. 1. Paglalahat Bilang isang anak at mag-aaral. 3. Panimulang Gawain 1. LEARNING ACTIVITIES A. pagaganap sa mga tungkulin. 2. Pananalangin 2. Listed Reference Books 2. Character Education Pag-uunawaan at samasamang pagagawa ng mag-anak. Agreement/ Kasunduan 1. Nakatutulong sa MGA KASAPI NG MAG-ANAK pagkakaroon ng maayos at kasiya-siyang A. Magbigay ng sariling halimbawa kung paano ipakikita ang bawat katangian. Karagdagang Gawain Mag. dapat maging masunudin at mapagmahal sa mga magulang. Balik Aral 3. C. Sanggunian pamumuhay ng magBudgetted Tasks in EPP IV anak. Pagtatalakayan Ano ano ang mga kabutihang maidudulot ng bawat katangian? Bakit mahalaga ang paguunawaan at pagsasamasama ng maganak. ang mga mag-aaral ay ARALIN 1C. Pangwakas na Gawain 1. Panlinang na Gawain 1. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Kagamitan kasapi ng mag-anak Microsoft Office Powerpoint 3. magsaliksik tungkol sa maayos na pagsasamahan ng mag-anak. C. Magtala nmg 5 gawaing tahanang ginagawa mo. . Paglalahad Upang maipakita ang pagmamahal sa mga magulang kailangang ng mga sumusunod. samasamang gumagawa at nagsasaya. 4. Maaring gumamit ng Internet 5. Sagutan ang inyong aklat. kaibigan. Ang mag-anak Larawan bilang pondisyon ng Visual Aids lipunan at pagbuo nito. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gamit ang mga akalat. Pagaganyak Paano naipakikita ang pagmamahal at pagagalang sa mga magulang? 2. D.

Sanggunian pamumuhay ng magBudgetted Tasks in EPP IV anak. Character Education Masusing Pakikinig at Pangunawa LEARNING ACTIVITIES A. Pamahalaan 4. Ang maliit na mag anak ay karaniwang ay may maliit ding ___. C. Tiyo. 8 B.1 hanggang Aralin 1C. Natutukoy ang 2 uri ng Chalkboard pamilya. Ekstended 3. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gumawa ng Venn Diagram at Pagkumparahin ang 2. D. Pagaganyak Sino sino kayong nakarira sa inyong tahanan? Alam ninyo ba ang tawag sa uri ng pamilya ninyo? 2. A. ang mga mag-aaral ay inaasahang: ARALIN 1C. Nukleyar ay binubuo ng Nanay. Binubuo ng mga magulang at mga anak ang pamilyang ___. Pangangailangan . Kinikilalang pundisyon ng lipunan ang ___. Paglalahad Ilalahad ng guro ang 2 uri ng pamilya pati ang kahulugan nito. Tatay at Anak samantala ang ekstended ay binubuo ng Nanay. Malaki C. 2 5. Anak. Maliit B. Pagtatalakayan Pagkumparahin ang pamilyang ekstended sa nukleyar. C. Balik-Aral 3. Katawan C. 6 C. Katalinuhan C. Katapangan D. Kagandahang asal 2. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Pag-aralan ang 2 uri. Group 1: Nukleyar Group 2: Ekstended Group 3: Pondisyon ng lipunan ang maganak sa pamamagitan ng respeto. A.3) EVALUATION Piliin ang titik ng tamang sagot. tirahan B. 5. A. Tatay. Pangwaks na Gawain Mag role play ang klase. Nagpapasaya sa magulang ang mga anak sa lumalaking hubog sa ___. May 2 uri ng pamilya ito ang Nukleyar Kasunod ay babasahin ang Textbook na naglalaman ng kahulugan ng “Pamilya Pundisyon ng Lipunan” at Mga iba pang bagay na nakalinya sa araling ito. lolo at lola. Mag sagawa ng isang research na tungkol sa paksang ito. (Aralin 1C. Agreement/ Kasunduan Gumawa ng isang Lesson Evaluation Report sa lahat ng natutunan sa nakalipas na 3 Aralin. Ano ang binubuo ng mga ito? Ano ang kabutihang dulot at hindi nito? 4. hatiin ang klase sa 3 grupo. Pamayanan D. Simbahan D. Nakatutulong sa LAKI NG MAG-ANAK pagkakaroon ng maayos at kasiya-siyang A. Maliit B. 1.OBJECTIVES LEARNING CONTENT Sa pagtatapos ng aralin. Maliit ang mag anak na may ____ anak.3 1. Kagamitan kasapi ng mag-anak Microsoft Office Powerpoint 3. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga B. Panimulang Gawain 1. Nukleyar D. Pananalangin 2. Ang respeto ay dapat isagawa sa lahat ng bagay. 3. Paglalahat May 2 uri ng pamilya ang nukleyar at ekstended. Mag anak C. Ang mag anak Larawan bilang pondisyon ng Visual Aids lipunan at pagbuo nito. Listed Reference Books 2. Paaralan B. A. 4 D. A. Panlinang na Gawain 1. tiya.

Paglalahad Magpapakita ng larawan ng bata na nililiguan at binibihisan. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. Pagsasagot ng IW Activity 3. 2.OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. Paglalahat Ang pagpapaligo at pagbibihis ng kapatid ay dapat matutunan dahil bilang isang anak. pagbibihis. Panimulang Gawain 1. EVALUATION Gumawa ng isang tula sa pagpapaligo at pagbibihis ng nakababatang kapatid. Balik-Aral/ Pagwawasto ng Takdang Aralin B. co-leader at isang miyembro ang pagpapaligo at pagbibihis ng manika. Pagganyak Meron ba kayong nakababatang kapatid? Sinong gustong magkwento tungkol sa kanyang kapatid? Ano ba ang ginagawa ninyong pag-aalaga sa kanya? 2. magusapusap ang grupo. 3. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Mag-pangkat sa apat. Pangwakas na Gawain Balik –pakitang gawa ng mag-aaral ang wastong paraan ng pagbibihis sa nakababatang kapatid. May mga dapat tandaan sa pagpapaligo at pagbibihis ng kapatid. . 3. Character Education Pasensya at Tiwala sa sarili LEARNING ACTIVITIES A. at ilalahad ng lider. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid. pagpapakain at pakikipaglaro. Pagtatalakayan Ano ba ang mga dapat tandaan kapag naliliguan at binibihisan ang kapatid? Sino ang gustong mag present ng pagbibihis dito sa manika. D. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. Kumuha ng manika at liguan at bihisan ito. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid.1 PAGBIBIHIS SA NAKABABATANG KAPATID A. may tungkulin din ako para matulungan ang aking magulang. Pananalangin 2. Sino naman ang gustong magpaligo? 4. 5. C. Agreement/ Kasunduan Tutulong sa nanay sa pagbibihis sa nakababatang kapatid. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Bagong Aralin 1. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo.

Ano ang masasabi ninyo sa batang ito? etc. 3. 2)EPP Teacher. EVALUATION Panuto: Sipiin ang bilang at lagyan ng (/) ang mga panuntunan sa pagtulong sa pagpapakain sa nakababatang kapatid at ekis (X) kung hindi . 5. Pagaganyak Magpakita ang guro ng larawan ng batang malusog. nanay. Paglaanan ang batang kapatid ng sariling baso . Pananalangin 2. Character Education Pasensya at Tiwala sa sarili LEARNING ACTIVITIES A. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. kutsarita at platito. plato. Panimulang Gawain 1. Piliting pakainin sa pagpapakain ang bata kahit ayaw ng kumain. 2. 3. Paglalahat May mga ibat ibang paraan sa pagpapakain sa nakababatang kapatid. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C.dapat sundin ang sinasabi ng bawat pangungusap sa pagpapakain sa nakababatang kapatid. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. Tiyaking masustansiya ang pinakakain sa kanya. 4. Susuyuin o pilitin ang batang kapatid sa pagpapakain upang siya’y huwag mapalipasan ng gutom. tasa.2 PAGPAPAKAIN SA NAKABABATANG KAPATID A. 2. Maaaring tanungin ang ang mga sumusunod: 1)School EPP coordinator. Pakainin Ang bata sa takdang oras. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Pagtatalakayan Anu-ano ang mga kagamitan sa pagpapakain ng nakababatang kapatid? Anu-ano ang mga katangiang dapat taglayin ng pagkain ng bata? Kailan ninyo dapat pakainin ang bata? 4. Turuan ang bata ng kagandahang asal sa hapag kainan. Kailanagn lang sundin ang mga panuntunan at mga tamang hakbang upang makagawa ng tama. 1 nakababatang kapatid. pagbibihis. Punuin ang plato ng bata upang ganahan. 2 sumisimbulong ikaw. at lola D. C. 3)Myembro ng PTA 3. Pangwakas na Gawain 1. . ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Karagdagang Gawain: Mag sagawa ng isnag Role Playing na binubuo ng 5 miyembro bawat grupo. Agreement/ Kasunduan Tutulong sa nanay sa pagpapakain ng nakababatang kapatid at susunduin ang mga panuntunan sa pagpapakain. 1. Paglalapat Isulat sa patlang sa unahan ng bilang kung dapat o di. Paglalahad Gumawa ng isang tape interview tunkol sa pagpapakain ng nakababatang kapatid. 2. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid. 2.OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang gawain sa workbook 5. Panlinang na Gawain 1. Balik-Aral B. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. pagpapakain at pakikipaglaro.

Ipaunawa sa kapatid kung paano ginagamit ang laruan para sa kanila 2. Panimulang Gawain 1. Pagpapakitang gawa ng isang batang naglalaro ng bola. Ang lugar na paglalaruan ay kailangang iligtas sa sakuna. Panlinang na Gawain 1. 4) Iangkop ang laro sa kanyang gulang at kakayahan 5) Huwag papagllaruin ang kapatid sa maduming lugar. naglalaro ng xylophone at nagkukulay ng larawan. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1.2.ibang laro ang dapat ipalaro sa kanila. Iwanan ang bata ng nag –iisa sa paglalaro 3.3 PAKIKIPAGLARO SA NAKABABATANG KAPATID A. EVALUATION Isulat ang T kung wasto ang kaisipan at M kung hindi. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid. .OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. Tiganan at suruin ang mga larawan ( Ang guro ay magsasaayos ng mga larawan kung saan ang isang sampung taong gulang na bata ay nakipaglaro sa isang kapatid na tatlong taong gulang). 2. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. Pananalangin 2. Paglalahat Ang paglalaro sa nakababatang kapatid ay isang paraan ng poagaalaga at pagtulong sa magulang. Pangwakas na Gawain 1. 2. Ang larong takbuhan relay at larong bola ay nakakapagod kaya hindi dapat paglaruin ang bata.) 3. Pagaganyak Kapag kayo ay nag-aalaga ng inyong nakababatang kapatid. nakikipaglaro ba kayo ba kayo sa kanila? Anu-ano ang mga larong nilalaro ninyo? 2. 3. Turuan ang mga bata sa pagliligpit ng laruan. pagbibihis. Pagtatalakayan Bakit mahalaga sa bata ang paglalaro? Saang lugar dapat maglaro? Bakit hindi dapat iwanan ang bata sa paglalaro? Ano ang dapat ituro sa nakababatang kapatid sa mga laruang ginamit? Paano ang pagpili ng laro at mga laruan sa mga nakababatang kapatid? 4.1. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. ( Magpakita rin ang guro ng ilang uri ng larawan at magpaliwanag tungkol sa mga larawan. Balik-Aral B. Character Education Pasensya at Pagiingat sa sarilI LEARNING ACTIVITIES A. Agreement/ Kasunduan Isulat sa isang talata ang wastong paraan ng pakikipaglaro sa nakababatang kapatid. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang gawain sa workbook 5. C. D. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. naglalaro ng bahay –bahayan . 4. pagpapakain at pakikipaglaro. Paglalapat Sabihin kung dapat o di dapat 1) Ipakita sa kapatid kung paano ginagamit ang laruan 2) Bigyan ang nakababatang kapatid ng kahit na anong laruan upang malibang 3) Iba. 1. 2. 5. Paglalahad 2.3.

OBJECTIVES LEARNING CONTENT LEARNING ACTIVITIES EVALUATION .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.