OBJECTIVES

LEARNING CONTENT ARALIN 1A.1 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part A: Mga Kagamitan

LEARNING ACTIVITIES A. Panimulang Gawain 1. Pananalangin 2. Pagsasagot ng mga IW Activities 3. Talasalitaan B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Ano ang ibig sabihin ng salawiukain “Ang kalinisan ay kagandahan”? Ano ang masasabi ninyo sa batang malinis at malusog ? Alam mo ba ang mga gagawing dapat sundin upang manatiling malinis at maayos? Alam mo rin ba ang mga kagamitan na angkop gamitin sa pagsasagawa ng mga ito? 2. Paglalahad Gamit ang sanayang aklat bumasa at pagaralan ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. 3. Pagtatalakayan Ano ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili? Saan ito ginagamit? Bakit kailangan natin malaman ang mga ito? Kapag ba kumpleto ang mga kagamitan mo ay makasisisguro ka ba na magiging malinis at maayos ka? 4. Pinatnubayan at Pinaglayang Pagsasanay Sagutan ang aklat bahagaing: Gawain sa Pagkatuto A at B 5. Paglalahat Ang mga kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili ay ang: suklay, shampoo, nailcutter, sepilyo at twalya. ang mga ito ay may malalaking ambag/ tulong sa pagapapnatili ng malinis, mabango at maayos na pangangatawan. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Sagutan ang Gawain sa Pagkatuto let. C 2. Karagdagang Gawain Gawin ang activity sa Minumungkahing Gawain. D. Agreement/ Kasunduan Maghanda sa Graded Recitation bukas. Basahin ang aklat kung saan nakalagay ang mga pinag-aralan natin.

EVALUATION Tukuyin ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. 1. 2. 3. 4. Pag-aayos ng buhok Paggupit ng buhok Paglilinis ng ngipin Pag-aalis ng libag at dumi ng katawan 5. Paggupit ng kuko

Sa pagatatapos ng paksang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

A. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Kagamitan MS Powerpoint Larawan Charts/ Visual Aids C. Character Education: Pagiging malinis, maayos at mabikas sa pagaganyak

1. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. 2. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. 5. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak

1. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. C.2 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part B: Mga Paraan ng Paggamit LEARNING ACTIVITIES A. Kagaragdagang Gawain Gumawa ng isang tula tungkol sa kalinisan at kaayusan D. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Naisagawa ba niya ng sunod sunod na hakbang sa wastong paraan ng paliligo. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak Sagutin kung tama o mali.acne cream/ wash 2. Dahil takot ako sa dentista. 5. 2. Paglalahat Ang paglilinis at pagaayos ng sarili ay isang napakahalagang gawain na maaring gawain at dapat ipagpatuloy ng mga magaaral. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Talasalitaan B. at ^ kung paliligo. Paglalahad Ang guro ang siyang nakatoka na mag presenta ng aralin sa pamamagitan ng isang maikling kwento. Agreement/ Kasunduan Lagyan ng | kung paglilinis ng mukha. 4. Pangwakas na Gawain 1. Paglalagay ng anti. Paglalagay ng shampoo 3. 5. Panimulang Gawain 1. Balik Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin 3. Ang paliligo ay isinasagawa 2 beses sa isang araw 2. Pagpahid ng foot powder 4. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Pagbisita sa dentista 5. || kung paa. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. Ang mabahong paa ay normal lamang . } kung ngipin. Character Education: Masunurin at Masipag 1. Pinipisil ko ang aking mga tagihawat. Paglalapat Graded Recitation ng mga nakalipas na aralin 2. Panlinang na Gawain 1. Pagaganyak Kayo ba ay naliligo ng solo? Paano ninyo nalilinis ang mga parte ng katawan ninyo? Magbigay nga kayo ng halimbawa. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. 4. sinisigurado ko na lagi akong magsisispilyo. 2. 3.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. Pananalangin 2. Pagtatalakayan Anu ano ang nakita ninyo sa palabas? Pagbalik tanawan natin ang isinagawang paliligo ni Lito. Hindi kinakailangan na magtuyo ng katwan 3. Pinantnubayan at Malayang Pagsasanay Magsagot ng gawain sa Workbook. 5. 1. Paglalagay ng deodorant EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin.

5. TAMA MALI Maghanda ng isang basong tubig sa pagsesepilyo. Pinantnubayan at Malayang Pagsasanay Magsagot ng gawain sa Workbook. 2. Agreement/ Kasunduan Itala ang mga gawain sa pangangalaga ng kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. Paglalahat May mga gawain sa pangangalaga ng mga kagamitan sa paglilinis at pag aayos ng sarili C. Pangwakas na Gawain Lagyan ng ( / ) ang gawain sa pangangalaga ng mga kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili at ( X ) kung hindi. D. Palagi ring nauubos agad ang sabong pampaligo dahil nabababad sa tubig at hindi nilalagay sa habonera. Sa tingin mo anong uri ng bata si Nina? Gusto mo ba siyang tularan? Bakit? 2. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Talasalitaan B. 1. 3. TAMA MALI Hugasan mabuti ang sepilyo matapos gamitin. Madalas na natatapakan niya ito at at nadudulas niya. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. Pananalangin 2. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. ___1 Ilagayang sabong pampaligo sa habonera matapos maligo. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak . 1. Paglalahad Magpagawa ng isang Pannel Discussion 3. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. ___3 Labhan agad ang bimpo matapos gamitin ___4 Isampay ang tuwalya matapos gamitin ___5 Suklayin at ayusin ang buhok. Panlinang na Gawain 1. TAMA MALI Sapat na tubig lamang ang gamitin sa paliligo. 2. ___2 Ikuskos ang sepilyong may toothpaste sa mga ngipin hanggang sa bumula ito. Panimulang Gawain 1. TAMA MALI Iskubahin ng brush ang suklay ng tubig at sabon upang ito ay luminis.3 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part C: Pangangalaga sa mga kasangkapan A. 5. 4. ang mga mag-aaral ay inaasahang: Bilugan ang salitang Tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pangangalaga sa kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili at Bilugan ang mali kung hindi. Pagtatalakayan Talakayin ang isinagawang Panel Discussion. TAMA MALI Iwasang mababad ang sabong pampaligo sa tubig at ilagay sa habonera 5. Pagaganyak Si Nina ay malimit maligo. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Gumawa ng mga tanong tungkol sa mga nagawang Panel Discussion 4.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. Iniiwan nalang niya ang bimpong ginamit at tuwalya. Character Education: Masunurin at Masipag LEARNING ACTIVITIES A. Ngunit palagi niyang iniiwang bukas ang gripo kahit punong puno na ang tubig sa timba. Balik Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin 3.

5. hinihila ko ang upuan na naglilikha ngingay.4 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part D: Mga Kailangan Upang Maayos at Mabikas ang pagganyak A. tindig at ibat ibang pamamaraan tayo para masabing meron tayong magandang postura. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Kumakain ako ng mga pagkain na mayaman sa bitamina 4. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gumawa sa notebook ng isang tula na nag-lalaman ng mga kaugalin na dapat isagawa sa mabikas na paggaynak. Balik-Aral 3. pagtayo. Kinakailangan lang natin maging masunurin at masipag sa lahat ng bagay.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A.araw? Bakit? 4. Nakatungo at baliko ang aking katawan kapag ako ay nag-lalakad. 3. Character Education: Pagiging masunurin LEARNING ACTIVITIES A. Iisa isahin niya ang mga bata. pagtindig. Paglalahad Magpapakita ang guro ng larawan na nagpapakita ng mga maayos na pagupo. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak Lagyan ng ( / ) kung Lagi. paglakad at pagtayo. Pagganyak Ano ano ang mga kailangan upang maging maayos ng tindig? 2. Pangwakas na Gawain 1. maglakd sa stage. Panlinang na Gawain 1.. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. Nalgeehersisyo ako 2. 5. Ipapagpatuloy ang: Titigil ako sa: Sisimulan ko ang: EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. Paglalahat May mga tayo. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1.. lakad. papunta sa H. Pagtatalakayan Ano ang inyong nararamdaman kapag ikaw ay nasunod sa mga gawain/ panuntunang ito? Ito ba ay nakatutulong sa iyong pangaraw. Natutulog ako sa bandang 12 ng hatinggabi. Agreement/ Kasunduan Sagutan ang table Para mapanatili ang maayos at mabikas na paggayak. D. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Paglalapat Gumawa ng isang campaign slogan na nagpapahikayat sa mga tao na ipagpatuloy at gawin ang tamang postura. 1.E Building at pabalik sa silid aralan ng maayos na paglakad. at pagupo. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. 2. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. C. 2. Karagdagang Gawain Bilang grupo. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. Kapag ako ay uupo. . Pananalangin 2. 5. ( ! ) kung minsan at ( X ) kung hindi. Panimulang Gawain 1. 3. Pagwawasto ng takdang aralin B.

Paglalahat May iba’t ibang uri ng kasuotan ayon sa pagkakataon ay ayon sa sumusunod: Damit pambahay. a.daster d.2. Balik-Aral 4. Damit Panlamig 7. Bagong Aralin 1. pantaginit. 1. Natutukoy ang uri ng kasuotan at mga bahagi C.jogging pants Sa pagatatapos ng paksang aralin. paano mo papangkatin ang mga kasuotan sa iyong tahanan? 4. Paglalahad Pagpapakita ng ibat ibang kasuotan. panty. 5. Nagagamit ang kaalaman B.pajama d. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. Panimulang Gawain 1. panlamig.uniporme d.pantalon 2. Galing sa paaralan si Rosana. tanggal na butones 4. Pag uuri ng iabt iabng kasuotan. tastas na laylayan 4.1.blusa c.bestida b. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.shorts c. ano ang isusuot niya? a. Pagganyak Parepareho ba ang mga damit na gamit ninyo kapag taginit at taglamig? Ano ano ang mga kilala ninyong uri ng kasuotan? 2. Damit Panlakad 6. EVALUATION Basahain ang sumusunod na situasyon.panlakad c. 3. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4.1 IBAT IBANG KASUOTAN A.uniporme b. Ano ang isusuot niya? a.panloob b. Alin ang isusuot ni Raymund upang hindi siya makaramdam ng ginaw. Damit Panlaro 4. pantagulan. Wastong paglalaba ng mga damit . Damit Pampasok o Uniporme D. at panloob. Pangwakas na Gawain Pagmomodelo ng kasuotan at may narrator. at brief? a. Pagwawasto ng takdang aralin B. Pagsasagot ng IW Activity 3. Kagamitan sa wasto at maayos na MS Powerpoint 2007 or 2010 pangangalaga ng sariling Larawan kasuotan Charts/ Visual Aids 2.pantaglamig 5.3. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. pamasok.pantulog d. Paguusap tungkol sa larawan. Pagtatalakayan  Ano ang uri ng kasuotan ayon sa pagkakataon o panahon ng pagsusuot nito?  Paano makakatulong ang pagpapangkat pangkat ng mga kasuotan sa maayos na pamamaraan nito?  Kung ikaw ang mamamahala ng iyong kasuotan. Anong uri ng kasuotan ang sando.pantalon at t-shirt 3. Pananalangin 2. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. panlaro. 1. Pagiging masipag at matiyaga 3. pantrabaho. Dadalo sa birth day party si Carmina. Paghambingin ang mag uri nito. Anong damit pambahay ang isusuot nya? a. Character Education: nito. C.sando c. at panlakad.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1B. tuwid na punit 5. Damit Pambahay 2.kapote c. pantulog. Papasok sa paaralan si Emmanuel. Damit Pantulog 5. Natutukoy ang mga payak na sira ng kasuotan 4. Damit pantrabaho 3.epron b. Nagpalit siya ng damit.sweater 4.1.jogging pants d. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gawin ang Mga gawain sa pagkatuto titik A. Agreement/ Kasunduan Gumupit ng larawan ng iabt ibang uri ng kasuotan at idikit sa kwaderno ayon sa pangkat.night gown b.

tatlong sulok na punit d. Pananalangin 2.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. 2. Natutukoy ang uri ng Larawan kasuotan at mga bahagi Charts/ Visual Aids nito. D.punit na damit 5.punit na damit c. atbp.punit b. Pangwakas na Gawain 1. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang aklat Mga Gawain sa pagkatuto let. Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling B. 1.tanggal na otomatiko d.gasgas 3.tastas d. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A.3. Agreement/ Kasunduan Magdala ng kasuotan na may payak na sira at kagamitan sa pananamit gaya ng sinulid. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Paglalapat Magpakita ng ibat ibang uri ng Kasuotan.1. Ang sira na makikita sa tupi ng damit ay tinatawag na a. Pagaganyak Tanungin ang mga bata tungkol sa kanilang karanasan at ang mga dahilan ng pagkasira ng kanilang damit.kinukumpuni c. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Paglalahat Ang iba’t ibang payak na sira ng kasuotan ang ang mga sumusunod: tanggal na kusetes. tastas na laylayan 4. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B.tanggal na otomatiko c.tanggal na butones b.2 PAYAK NA SIRA NG KASUOTAN A. Panlinang na Gawain 1. Natutukoy ang mga C. Pagwawasto ng Takdang Aralin B.tanggal na kutsetes d. ipakilala / ipakita ang ibat ibang uri ng sira ng kasuotan. tukuyin kung anu anong uri ng sira ang matatagpuan dito. Maging malinis maayos at maganda ang kasuotan kung ang sira nito ay a. 3. Balik Aral 3. tuwid na punit 5.pahilis na punit c. B 5. Alin sa mga sumusunod na mga sira ng kasuotan ang hindi nangangailangan ng pagpapalit ng kasangkapan a.2.1. Paglalahad Sa tulong ng mga larawan at mga damit na may sira. Anong uri ng sira ng kasuotan ang nangangailangan ang pagsusulslsi? a. Anong uri ng punit sa damit ang nangangailangan ng paggamit ng mahahabang sinulid? a. C. Kagamitan kasuotan MS Powerpoint 2007 or 2010 2. Panlinang na Gawain 1. tanggal na butones 4.butas 4.tanggal na butones b.tinatanggal .tuwid na punit b. Anu ano ang mga sira ng kasuotan ang nakita ninyo? Isulat sa pisara ang mga pangalan ng sira ng kasuotan at ipabasa Halimbawa -tanggal na butones -tanggal na kutsetes -tuwid na punit -tastas ang tupi ng palda magpakita ng mga ksauotang may sitra at ipatukoy ang mga sira nito.tanggal na kutsetes 2. Pagtatalakayan Ano ano ang mga payak na sira bng kasuotan? Paano mo ito maayos? 4. Wastong paglalaba ng mga damit EVALUATION Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. karayom. tastas tupi tanggal na butones at punit na damit.pinupunit d. Character Education: payak na sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga 4.sinusunog b. 1. 3.butas c.

tuwid na punit 5. Wastong paglalaba ng mga damit . Pangwakas na Gawain Sagutan ang Workbook let. Ginagamit sa paggupit ng tela 5.1. Paglalahad (Discussion) Ipapakita ng guro ang mga kagamitan. Agreement/ kasunduan Itala sa kuwaderno ang mga kagamitan sa pananahi at ang gamit ng bawat kagamitan. C D. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Ginagamit upang makuha ang wastong laki. May 2 bahagi. Pamigil sa paggalaw ng tela 3. Pananalangin 2. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. taas. Dito inilalagay ang gamit sa pananahi 6. inilalagay sa daliri upang hindi matusok 2. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Identification 1. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. C. Panimulang Gawain 1. Paglalahat Ang mga kagamitan sa pananahi ay dapat ilagay sa sewing box upang hindi mangalat at madaling makita. Sa _______________ inilalagay ang mga aspili at karayom kung hindi ginagamit. 3. 3. at lalim ng isang bagay. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. 3. Ginagamit sa pagsusulsi at pananahi 4. tanggal na butones 4. Kagamitan kasuotan MS Powerpoint 2007 or 2010 2. Pagtatalakayan Ano ano ang mga kasangkapan sa pananahi? Sa tingin mo Lahat ba ng kasangkapang ito nagagamit ninyo? Ilan ba ang mga kasangkapang ito? 4. Panlinang na Gawain 1.3. kulay. Natutukoy ang mga C. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. EVALUATION Identification Aspili Didal Gunting Medida Karayom 1.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Balik-Aral 3. Natutukoy ang uri ng Larawan kasuotan at mga bahagi Charts/ Visual Aids nito. Iniingatan ng _______________ ang daliri upang hindi matusok ang karayom. Ang _______________ ay nilalagyan ng gamit sa panahi 5. Character Education: payak na sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga 4. haba. 5. Ang ______________ ya may iba’t ibang uri. sa pamamagitan ng Group Presentation o Powerpoint Presentation.1. Pagganyak Kapag ba inaayos ni nanay ang inyong mga gamit at siya ay nagtatahi nakikita ninyo ba ang mga kasangkapang ginagamit niya? Alam niyo ba ang mga kasangkapang ito? 2. tastas na laylayan 4. 1. Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling B. Ang ______________ ay may laman na basag na pinggan o pinong buhangin na pinag tutusukan ng karayom kung hindi ginagamit.2. laki. at dami na ginagamit sa pananahi 2.3 MGA KAGAMITAN SA PANANAHI A. 4.

tuwid na punit 5. Itusok ang karayom sa kabaligtarang bahagi ng damit 3.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Panimulang Gawain 1. 3. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. Ihanda ang karayom at sinulid na kasingkulay ng damit 5. Lagyan ng aspili ang lugar na may tastas 2. A. Balik-Aral 3.1. C. Pagganyak Maalam ba kayo manahi? Ano anong uri ng tahi ang alam ninyo? 2. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. Natutukoy ang mga Palda na may tastas payak na sira ng kasuotan 4. Maglaan ng kalahating pulgadang pagitan ng bawat tupi. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5.4 PANANAHI NG TASTAS NA LAYLAYAN NG PALDA LEARNING ACTIVITIES A. Agreement/ Kasunduan Mula ngayon kung may tastas na laylayan ng palda ay tahiin agad upang di humaba ang tastas EVALUATION Ayusin sa wastong pagkakasunod sunod ang mga hakbang sa pananahi ng tastas at tupi. Pangwaks na Gawain EVALUATION TOOL FOR ACTIVITIES Lahat ng mag-aaral ay sumunod sa mga panuto 3 puntos Tahimik habang gumagawa 3 puntos Kumpleto ang mga materyales 2 puntos Kinalabasan ng proyekto 3 puntos Orihinalidad 4 puntos Ugali/ Partisipasyon 5 puntos PANLAHAT 20 puntos TOTAL: _________/ 20 Self Grade: ________/ 20 Teacher’s Grade: ________/20 Project Grade: ________/ 20 (formula: Average of Total. Pananalangin 2. Paglalahad Tatahiin ang laylayan ng palda. tastas na laylayan 4. Ibuhol ang sinulid sa may gawing taas ng tupi 4. tanggal na butones 4. Sanggunian 1. Ang guro ang siyang magtuturo kung paano ito gagawin. Paglalahat Simple lamang ang pananahi kung ang mga panuto ay masusunod.3. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B.1. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4.2. Wastong paglalaba ng mga damit . Naisasaayos nang wasto C. 1. Self Grade and Teacher Grade) D. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. 4. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Pagtatalakayan Ano ang basics? Paano ninyo inayos ang inyong palda/ pantalon? Gumanda ba ito? Pumangit? Ipaliwanag ang inyong sagot. Sewing Box 3. Kagamitan 2. Panlinang na Gawain 1.

3.Ano ang sunod-sunod na hakbang ng pagsasaayos ng pagkakabit ng butones? . Pagtatalakayan .Aral LEARNING ACTIVITIES A. Pagganyak Sino sa inyo ang may butones ang polo/ blusa? Anong iyong gagawin kung ang isusuot na blusa/ polo ay may tanggal na butones? 2. 5. Sewing Box 3. Markahan ang lugar na paglalagyan ng sinulid. Pananalangin 2. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Paglalapat Pagsasagawa ng mga bata ng pagkakabit ng butones na sinusunod ang hakbang. 4. Isulat ang titik. tuwid na punit 5. Isuot ng ilang ulit ang sinulid sa mga butas ng butones.Anu-ano ang mga kagamitang kinakailangan sa pagkakabit ng butones? . Sanggunian 1. tanggal na butones 4. Natutukoy ang mga Polo/ Blouse payak na sira ng kasuotan Butones 4.3.Kung ikaw ang magkakabit ng butones. Paikutin ng ilang ulit ang sinulid upang magkaroon ng leeg. Wastong paglalaba ng mga damit B. EVALUATION Ayusin ang mga umusunod na hakbang sa sa pagkakabit ng butones ayon sa tamang pagkakasunod sunod. 2.5 PAGKAKABIT NG TANGGAL NA BUTONES A. Paglalahat Maisaayos ng wasto ang pagkakabit ng tanggal na butones kung susundin ang hakbang sa pagsasagawa nito. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad HAKBANG SA PAGKAKABIT NG BUTONES NA FLAT (Guro ang nakatoka sa panuto) 3.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. 5. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan C. Panimulang Gawain 1. Maglagay ng aspili sa ilalim ng sinulid sa mga butas ng butones. .1. tastas na laylayan 4. Character Education: sa pamamagitan ng Pagiging masipag at matiyaga pananahi sa kamay tulad ng: 4. Kagamitan 2. Agreement/ Kasuduan Laging gawing maayos at malinis ang pagsasagawa ng pagkakabit ng butones. Itusok ang karayom sa kabaligtaran ang ibuhol ng 2 beses. Pangwakas na Gawain Gumawa ng iskor kard D. Balik. 1. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B.2.1. 4. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. C. paano mo mapapanatiling maayos ang iyong ginagawa? Tumawag ng isa hanggang dalawang bata upang magsagawa ng pagkakabit ng butones na sinusunod ang ipinakitang turong mga hakbang.

Palagpasin nang kaunti ang pagtahi nang patutos mula sa dulo ng punit. Pagsali-salitin ang haba ng bawat hanay ng tutos. Gumamit ng dobleng sinulid na kasingkulay ng damit na susulsihan. Ang isang ay kailangang dumaan sa ibabaw ng punit at kasunod na hanay naman ay sa ilalim. Ihanda ang karayom at sinulid. Paglalahad Ipakita ang damit na may punit na tuwid. EVALUATION Lagyan nang tamang bilang ang sumusunod na hakbang sa pagsusulsi upang maiayos sa wastong pagkasunod-sunod.1. Lagyan ng buhol ang dulo ng sinulid. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. Pangwakas na Gawain Sagutan ang iskor kard D. Itusok ang karayom sa kabaligtaran panig ng damit. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliliit at patutos ang dulo ng sinulid. C. ang isa ay walang punit ang isa ay may punit. tanggal na butones 4. Panimulang Gawain 1. Paglalahat Maisasagawa ang pagsusulsi ng tuwid na punit kung susundin nang maayos ang hakbang sa pagsasagaw a nito. Sewing Box 3. Alin dito ang gusto ninyong isuot? Ano ang gagawin mo sa may punit na damit upang mapakinabangan ito? 2. Pagsalit-salitan ang haba ng bawat hanay na tutos. Agreement/ Kasunduan Basahin at isulat ang paraan ng pagsusulsi ng pahilis na punit. 3. 5.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Paano muli itong mapapakinabangan? Ano ang naiitutulong ng pagsusulsi? Pano gagawin ang pananahi upang matiyak na mapakinabangan muli ito? Ipakitang turo ng guro ang tungkol sa pananahi o pagsusulsi ng punit na tuwid na nakasulat sa tsart. Ibuhol sa kabaligtaran ng damit ang sinulid. Ihanda ang karayom at sinulid. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. . 4.1. 2. Palagpasin nang kaunti ang pagtatahi nang patutos mula sa dulo ng punit. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. tuwid na punit 5. 1. tastas na laylayan 4. gawing mahaba ang unang hanay at maikli naman ang sumunod. 2. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Balik-Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin B. 5. Sanggunian 1. 3. Itusok ang karayom sa kabaligtarang panig ng damit. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Naisasaayos nang wasto C. Wastong paglalaba ng mga damit 3. Iwasang hatakin nang mahigpit ang sinulid upang huwag kumulubot ang tinatahi. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliliit na patutos na tahi.6 PAGKUKUMPUNI NG TUWID NA PUNIT LEARNING ACTIVITIES A.2.3. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Pagpapakita ng dalawang damit. 1. Pananalangin 2. 4. A. Natutukoy ang mga Polo/ Blouse payak na sira ng kasuotan 4. Kagamitan 2.

manggas. Pagtatalakayan Magtalakayan tungkol sa paglalaba. Inihiwalay ko ang puti sa may kulay na damit. Banlawan bago sabuning mabuti. 3. Panlianang na Gawain 1. Isang banlaw lamang ang aking ginawa. Pananalangin 2. 4.3. Paglalahad MGA HAKBANG SA PAGLALABA NG DAMIT 1. tastas na laylayan 4. Panimulang Gawain 1. Hindi ko pinigang mabuti ang damit bago isampay. puti sa maykulay 1. mga panloob 1.1. Pagbubukod-bukod ng damit 1. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. tuwid na punit 5. Balik-Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagtitipid at Pangangalaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4.2. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Labhan ang isang pirasong Face Towel 5. Almirulan ang mga dapat maging matigas sa pagsuot nito. palanggana at iba pang kagamitan sa paglalaba.3. 4. 3. Damit na Madumi 3. 4. leeg. Awitin ang kantang “Labandera ko” D. at kilikiling bahagi ng damit. mga nangungupas 2. A. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. 1. 5. C. Kagamitan 2. Pangwakas na Gawain Labahan ang isang pirasong sando na puti. Natutukoy ang mga Tubig payak na sira ng kasuotan 4. Kinusot kong mabuti ang kwelyo. 6. 2. Sanggunian 1. Inuna kong labhan ang may kulay na damit. 6. ngunit dito napangangalagaan natin ang mga damit natin ng mabuti.4. Ikula kung hindi pa gaano malinis 5. EVALUATION Lagyan ng ( / ) kung Oo at ( X ) kung hindi. 8.2. 3. Agreement/ Kasunduan Laging isagawa ang mga hakabang ng tama. Banlawan ng 3 ulit 7.5. Naisasaayos nang wasto C.7 PANGANGALAGA SA SARILING DAMIT SA PAMAMAGITAN NG PAGLALABA LEARNING ACTIVITIES A. tanggal na butones 4. Pagaganyak Paano natin mapangangalagaan ang ating mga kasuotan upang mapanatiling malinis at maayos ang mga ito? 2. malaki sa maliit 1. Gumamit ako ng sariling sabon. Wastong paglalaba ng mga damit . Isampay o Ibilad maaring gumamit ng hanger. Natutukoy ang uri ng Palanggana kasuotan at mga bahagi Sabong Panlaba nito.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. di gaanong madumi sa maduming madumi 1.1. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. Pagbababad upang madaling matanggal ang dumi. hindi rin ganoon kadali. Paglalahat Ang gawain na paglalaba ay hindi ganoon kahirap.1. Sabunin at kusutin maaring brushin.

5. Pagsunod agad sa utos Pagsagot ng po at opo Pagtulong sa gawaing bahay paghalik sa kamay. Character Education: Mahalaga ang pagakakroon ng kasiysiyang pamumuhay. Agreement/ Kasunduan Magtala ng 10 halimbawa kung paano ipakikita ang pag-mamahal at pagagalang sa magulang. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga kasapi ng maganak 3. pagpapahalaga. 4. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. 3. Natutukoy ang 2 uri ng pamilya. Pagbati o pagbigay ng regalo. . Nakatutulong sa pagkakaroon ng maayos at kasiyasiyang pamumuhay ng mag-anak. EVALUATION Tukuyin kung pagmamahal o pagagalang ang isinasaad ng bawat parirala. Paglalahad Magpakita ng larawan ng mga kasiya siyang pamumuhay ngmaganak. Pangwakas na Gawain 1. Pagganyak Sino. 4. Dapat magsikap ang mga anak upang makamit ang mga pangarap ng mga magulang nila para sa kanila. Pagtatalakayan Paano ipinapakita ng magulang mo ang pagmamahal nila sa iyo? Paano mo naman naipakikita ang pagmamahal mo sa kanila? Ano ano ang mga kabutihang dulot ng mga salitang.sino ba ang kasapi ng mag-anak? Ano ano ba ang mga dapat gawin para maging kasiya siya ang pamumuhbay ng maganak? 2. Karagdagang Gawain Gumawa sa isang cartolina/ manila paper ng isang poster na nagpapakita at pagammahal sa bawat kasapi ng mag-anak D. 2. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Balik Aral/ Talasalitaan B. Bakit mahalaga ang pagammahal at pagagalang sa bawat kasapi ng mag-anak.1 KASIYASIYANG PAMUMUHAY NG MAG-ANAK A. 2. Pagsasagot ng IW Activity 3. Bagong Aralin 1. Paglalahat Ang mabubuting kaugalian na ipinapakita ng magulay ay dapat din suklian ng mga anak ng kabutihang asal. 3. 1. C. at paggalang. Panimulang Gawain 1. pagmamahal.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1C. Paglalapat Gumawa sa notebook ng isang tula na nagpapakita ng pagamamhal at pagrespesto mo sa iyong magulang 2. LEARNING ACTIVITIES A. Pananalangin 2. Sa pagtatapos ng aralin. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. Ang mag-anak bilang pondisyon ng lipunan at pagbuo nito. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang Activity sa Workbook 5. Hayaan ang na mag obserba ang mga mag-aaral.

Panlinang na Gawain 1. pagaganap sa mga tungkulin. Pangwakas na Gawain 1. D. Pagtatalakayan Ano ano ang mga kabutihang maidudulot ng bawat katangian? Bakit mahalaga ang paguunawaan at pagsasamasama ng maganak. paguunawaan. Kagamitan kasapi ng mag-anak Microsoft Office Powerpoint 3.Role Playing tungkol sa paksa. Sanggunian pamumuhay ng magBudgetted Tasks in EPP IV anak. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gamit ang mga akalat. Karagdagang Gawain Mag. kaklase at guro. kaibigan. 4. C. Nakatutulong sa MGA KASAPI NG MAG-ANAK pagkakaroon ng maayos at kasiya-siyang A. Maaring gumamit ng Internet 5. Ang mag-anak Larawan bilang pondisyon ng Visual Aids lipunan at pagbuo nito. Paglalahad Upang maipakita ang pagmamahal sa mga magulang kailangang ng mga sumusunod. EVALUATION Sagutin kung tama o mali. samasamang gumagawa at nagsasaya. Agreement/ Kasunduan 1. Magtala nmg 5 gawaing tahanang ginagawa mo. magsaliksik tungkol sa maayos na pagsasamahan ng mag-anak. Balik Aral 3. Panimulang Gawain 1. C. Paglalapat Itala sa tsart ang mga katangian 2. 2. Paglalahat Bilang isang anak at mag-aaral. Magbigay ng sariling halimbawa kung paano ipakikita ang bawat katangian. dapat maging masunudin at mapagmahal sa mga magulang. Natutukoy ang 2 uri ng Chalkboard pamilya. LEARNING ACTIVITIES A. Pananalangin 2.OBJECTIVES LEARNING CONTENT Sa pagtatapos ng aralin. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga B. . 1. Listed Reference Books 2. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. 3. Pagaganyak Paano naipakikita ang pagmamahal at pagagalang sa mga magulang? 2.2 inaasahang: MAAYOS NA PAGSASAMAHAN NG 1. Character Education Pag-uunawaan at samasamang pagagawa ng mag-anak. ang mga mag-aaral ay ARALIN 1C. Sagutan ang inyong aklat.

Pangangailangan . Binubuo ng mga magulang at mga anak ang pamilyang ___. Paglalahad Ilalahad ng guro ang 2 uri ng pamilya pati ang kahulugan nito. Paglalahat May 2 uri ng pamilya ang nukleyar at ekstended. Katalinuhan C. Mag sagawa ng isang research na tungkol sa paksang ito. ang mga mag-aaral ay inaasahang: ARALIN 1C. 1. Natutukoy ang 2 uri ng Chalkboard pamilya. Nukleyar D. Pamayanan D. Nakatutulong sa LAKI NG MAG-ANAK pagkakaroon ng maayos at kasiya-siyang A. Simbahan D. Pag-aralan ang 2 uri.3 1. Paaralan B. Katapangan D. Balik-Aral 3. Pamahalaan 4. Agreement/ Kasunduan Gumawa ng isang Lesson Evaluation Report sa lahat ng natutunan sa nakalipas na 3 Aralin. Pagtatalakayan Pagkumparahin ang pamilyang ekstended sa nukleyar. C. Kagandahang asal 2. Katawan C. Pagwawasto ng Takdang Aralin B.OBJECTIVES LEARNING CONTENT Sa pagtatapos ng aralin. D. Sanggunian pamumuhay ng magBudgetted Tasks in EPP IV anak. Anak. Ang respeto ay dapat isagawa sa lahat ng bagay.1 hanggang Aralin 1C. Ang maliit na mag anak ay karaniwang ay may maliit ding ___. hatiin ang klase sa 3 grupo. Panlinang na Gawain 1. Ang mag anak Larawan bilang pondisyon ng Visual Aids lipunan at pagbuo nito. Kinikilalang pundisyon ng lipunan ang ___. Character Education Masusing Pakikinig at Pangunawa LEARNING ACTIVITIES A. Ano ang binubuo ng mga ito? Ano ang kabutihang dulot at hindi nito? 4. May 2 uri ng pamilya ito ang Nukleyar Kasunod ay babasahin ang Textbook na naglalaman ng kahulugan ng “Pamilya Pundisyon ng Lipunan” at Mga iba pang bagay na nakalinya sa araling ito. Panimulang Gawain 1. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gumawa ng Venn Diagram at Pagkumparahin ang 2. Tiyo. 5. Pananalangin 2. tirahan B. Ekstended 3. Listed Reference Books 2. 3. 6 C. 2 5. Nukleyar ay binubuo ng Nanay.3) EVALUATION Piliin ang titik ng tamang sagot. Mag anak C. A. lolo at lola. Maliit B. Nagpapasaya sa magulang ang mga anak sa lumalaking hubog sa ___. tiya. Tatay. A. C. Malaki C. Tatay at Anak samantala ang ekstended ay binubuo ng Nanay. Pangwaks na Gawain Mag role play ang klase. Group 1: Nukleyar Group 2: Ekstended Group 3: Pondisyon ng lipunan ang maganak sa pamamagitan ng respeto. Maliit B. Maliit ang mag anak na may ____ anak. Pagaganyak Sino sino kayong nakarira sa inyong tahanan? Alam ninyo ba ang tawag sa uri ng pamilya ninyo? 2. Kagamitan kasapi ng mag-anak Microsoft Office Powerpoint 3. 4 D. (Aralin 1C. A. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga B. A. A. 8 B.

Pagtatalakayan Ano ba ang mga dapat tandaan kapag naliliguan at binibihisan ang kapatid? Sino ang gustong mag present ng pagbibihis dito sa manika. Pagganyak Meron ba kayong nakababatang kapatid? Sinong gustong magkwento tungkol sa kanyang kapatid? Ano ba ang ginagawa ninyong pag-aalaga sa kanya? 2. Character Education Pasensya at Tiwala sa sarili LEARNING ACTIVITIES A. 3. . Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. Pangwakas na Gawain Balik –pakitang gawa ng mag-aaral ang wastong paraan ng pagbibihis sa nakababatang kapatid. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. D. 2.1 PAGBIBIHIS SA NAKABABATANG KAPATID A. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. 3. C. Pagsasagot ng IW Activity 3. 5. EVALUATION Gumawa ng isang tula sa pagpapaligo at pagbibihis ng nakababatang kapatid. Sino naman ang gustong magpaligo? 4. Paglalahat Ang pagpapaligo at pagbibihis ng kapatid ay dapat matutunan dahil bilang isang anak. Pananalangin 2. Agreement/ Kasunduan Tutulong sa nanay sa pagbibihis sa nakababatang kapatid. Panimulang Gawain 1. may tungkulin din ako para matulungan ang aking magulang. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. Bagong Aralin 1. pagpapakain at pakikipaglaro. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. magusapusap ang grupo. Kumuha ng manika at liguan at bihisan ito. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Mag-pangkat sa apat. at ilalahad ng lider. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B.OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. Paglalahad Magpapakita ng larawan ng bata na nililiguan at binibihisan. Balik-Aral/ Pagwawasto ng Takdang Aralin B. co-leader at isang miyembro ang pagpapaligo at pagbibihis ng manika. pagbibihis. May mga dapat tandaan sa pagpapaligo at pagbibihis ng kapatid. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid.

Balik-Aral B. 3. 3)Myembro ng PTA 3. Character Education Pasensya at Tiwala sa sarili LEARNING ACTIVITIES A. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. Piliting pakainin sa pagpapakain ang bata kahit ayaw ng kumain. 2 sumisimbulong ikaw. Karagdagang Gawain: Mag sagawa ng isnag Role Playing na binubuo ng 5 miyembro bawat grupo. Paglalahad Gumawa ng isang tape interview tunkol sa pagpapakain ng nakababatang kapatid. 2. Tiyaking masustansiya ang pinakakain sa kanya. Paglaanan ang batang kapatid ng sariling baso . Pangwakas na Gawain 1. kutsarita at platito. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang gawain sa workbook 5. Paglalahat May mga ibat ibang paraan sa pagpapakain sa nakababatang kapatid. Paglalapat Isulat sa patlang sa unahan ng bilang kung dapat o di.OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. Ano ang masasabi ninyo sa batang ito? etc. pagbibihis. Pagaganyak Magpakita ang guro ng larawan ng batang malusog. tasa. nanay. 2. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. C. Agreement/ Kasunduan Tutulong sa nanay sa pagpapakain ng nakababatang kapatid at susunduin ang mga panuntunan sa pagpapakain. Susuyuin o pilitin ang batang kapatid sa pagpapakain upang siya’y huwag mapalipasan ng gutom. plato. Punuin ang plato ng bata upang ganahan. 1. Panimulang Gawain 1. Kailanagn lang sundin ang mga panuntunan at mga tamang hakbang upang makagawa ng tama. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. Panlinang na Gawain 1. Maaaring tanungin ang ang mga sumusunod: 1)School EPP coordinator. pagpapakain at pakikipaglaro. . EVALUATION Panuto: Sipiin ang bilang at lagyan ng (/) ang mga panuntunan sa pagtulong sa pagpapakain sa nakababatang kapatid at ekis (X) kung hindi . ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Pagtatalakayan Anu-ano ang mga kagamitan sa pagpapakain ng nakababatang kapatid? Anu-ano ang mga katangiang dapat taglayin ng pagkain ng bata? Kailan ninyo dapat pakainin ang bata? 4. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. 4. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid. Pananalangin 2. 3. Turuan ang bata ng kagandahang asal sa hapag kainan. 2. 2)EPP Teacher. Pakainin Ang bata sa takdang oras. 2.dapat sundin ang sinasabi ng bawat pangungusap sa pagpapakain sa nakababatang kapatid. 1 nakababatang kapatid.2 PAGPAPAKAIN SA NAKABABATANG KAPATID A. at lola D. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. 5.

C. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. 2. Paglalapat Sabihin kung dapat o di dapat 1) Ipakita sa kapatid kung paano ginagamit ang laruan 2) Bigyan ang nakababatang kapatid ng kahit na anong laruan upang malibang 3) Iba.3. Paglalahad 2. Pananalangin 2. Ang larong takbuhan relay at larong bola ay nakakapagod kaya hindi dapat paglaruin ang bata. naglalaro ng xylophone at nagkukulay ng larawan. naglalaro ng bahay –bahayan . nakikipaglaro ba kayo ba kayo sa kanila? Anu-ano ang mga larong nilalaro ninyo? 2. Balik-Aral B.2. Turuan ang mga bata sa pagliligpit ng laruan. Ang lugar na paglalaruan ay kailangang iligtas sa sakuna.1. 3. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. Pagtatalakayan Bakit mahalaga sa bata ang paglalaro? Saang lugar dapat maglaro? Bakit hindi dapat iwanan ang bata sa paglalaro? Ano ang dapat ituro sa nakababatang kapatid sa mga laruang ginamit? Paano ang pagpili ng laro at mga laruan sa mga nakababatang kapatid? 4. Pangwakas na Gawain 1. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid. Iwanan ang bata ng nag –iisa sa paglalaro 3. 2. 5. Panlinang na Gawain 1. pagpapakain at pakikipaglaro. Pagpapakitang gawa ng isang batang naglalaro ng bola. Agreement/ Kasunduan Isulat sa isang talata ang wastong paraan ng pakikipaglaro sa nakababatang kapatid. D. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. EVALUATION Isulat ang T kung wasto ang kaisipan at M kung hindi. 4) Iangkop ang laro sa kanyang gulang at kakayahan 5) Huwag papagllaruin ang kapatid sa maduming lugar. Pagaganyak Kapag kayo ay nag-aalaga ng inyong nakababatang kapatid. Panimulang Gawain 1. pagbibihis. 4. Tiganan at suruin ang mga larawan ( Ang guro ay magsasaayos ng mga larawan kung saan ang isang sampung taong gulang na bata ay nakipaglaro sa isang kapatid na tatlong taong gulang).3 PAKIKIPAGLARO SA NAKABABATANG KAPATID A.ibang laro ang dapat ipalaro sa kanila. Ipaunawa sa kapatid kung paano ginagamit ang laruan para sa kanila 2.OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. Character Education Pasensya at Pagiingat sa sarilI LEARNING ACTIVITIES A. 1. 2. Paglalahat Ang paglalaro sa nakababatang kapatid ay isang paraan ng poagaalaga at pagtulong sa magulang.) 3. ( Magpakita rin ang guro ng ilang uri ng larawan at magpaliwanag tungkol sa mga larawan. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang gawain sa workbook 5. . ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1.

OBJECTIVES LEARNING CONTENT LEARNING ACTIVITIES EVALUATION .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.