OBJECTIVES

LEARNING CONTENT ARALIN 1A.1 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part A: Mga Kagamitan

LEARNING ACTIVITIES A. Panimulang Gawain 1. Pananalangin 2. Pagsasagot ng mga IW Activities 3. Talasalitaan B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Ano ang ibig sabihin ng salawiukain “Ang kalinisan ay kagandahan”? Ano ang masasabi ninyo sa batang malinis at malusog ? Alam mo ba ang mga gagawing dapat sundin upang manatiling malinis at maayos? Alam mo rin ba ang mga kagamitan na angkop gamitin sa pagsasagawa ng mga ito? 2. Paglalahad Gamit ang sanayang aklat bumasa at pagaralan ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. 3. Pagtatalakayan Ano ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili? Saan ito ginagamit? Bakit kailangan natin malaman ang mga ito? Kapag ba kumpleto ang mga kagamitan mo ay makasisisguro ka ba na magiging malinis at maayos ka? 4. Pinatnubayan at Pinaglayang Pagsasanay Sagutan ang aklat bahagaing: Gawain sa Pagkatuto A at B 5. Paglalahat Ang mga kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili ay ang: suklay, shampoo, nailcutter, sepilyo at twalya. ang mga ito ay may malalaking ambag/ tulong sa pagapapnatili ng malinis, mabango at maayos na pangangatawan. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Sagutan ang Gawain sa Pagkatuto let. C 2. Karagdagang Gawain Gawin ang activity sa Minumungkahing Gawain. D. Agreement/ Kasunduan Maghanda sa Graded Recitation bukas. Basahin ang aklat kung saan nakalagay ang mga pinag-aralan natin.

EVALUATION Tukuyin ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. 1. 2. 3. 4. Pag-aayos ng buhok Paggupit ng buhok Paglilinis ng ngipin Pag-aalis ng libag at dumi ng katawan 5. Paggupit ng kuko

Sa pagatatapos ng paksang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

A. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Kagamitan MS Powerpoint Larawan Charts/ Visual Aids C. Character Education: Pagiging malinis, maayos at mabikas sa pagaganyak

1. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. 2. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. 5. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak

} kung ngipin. Panimulang Gawain 1. 4. Pinantnubayan at Malayang Pagsasanay Magsagot ng gawain sa Workbook. Character Education: Masunurin at Masipag 1.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. Pinipisil ko ang aking mga tagihawat. Balik Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin 3. Pagpahid ng foot powder 4. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. 4. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B.2 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part B: Mga Paraan ng Paggamit LEARNING ACTIVITIES A. 2. Talasalitaan B. Paglalagay ng shampoo 3. 1. Pananalangin 2. 5. Naisagawa ba niya ng sunod sunod na hakbang sa wastong paraan ng paliligo. 1. Paglalagay ng anti. Pagbisita sa dentista 5. Kagaragdagang Gawain Gumawa ng isang tula tungkol sa kalinisan at kaayusan D. ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. 5. Pangwakas na Gawain 1. Paglalagay ng deodorant EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. C. || kung paa. 2. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Pagaganyak Kayo ba ay naliligo ng solo? Paano ninyo nalilinis ang mga parte ng katawan ninyo? Magbigay nga kayo ng halimbawa. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. Paglalahad Ang guro ang siyang nakatoka na mag presenta ng aralin sa pamamagitan ng isang maikling kwento. Paglalahat Ang paglilinis at pagaayos ng sarili ay isang napakahalagang gawain na maaring gawain at dapat ipagpatuloy ng mga magaaral. Dahil takot ako sa dentista. Paglalapat Graded Recitation ng mga nakalipas na aralin 2. Ang paliligo ay isinasagawa 2 beses sa isang araw 2. 5. Agreement/ Kasunduan Lagyan ng | kung paglilinis ng mukha. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak Sagutin kung tama o mali. sinisigurado ko na lagi akong magsisispilyo. Pagtatalakayan Anu ano ang nakita ninyo sa palabas? Pagbalik tanawan natin ang isinagawang paliligo ni Lito. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. Hindi kinakailangan na magtuyo ng katwan 3. Panlinang na Gawain 1.acne cream/ wash 2. Ang mabahong paa ay normal lamang . 3. at ^ kung paliligo.

TAMA MALI Iskubahin ng brush ang suklay ng tubig at sabon upang ito ay luminis. Character Education: Masunurin at Masipag LEARNING ACTIVITIES A. Ngunit palagi niyang iniiwang bukas ang gripo kahit punong puno na ang tubig sa timba. Paglalahat May mga gawain sa pangangalaga ng mga kagamitan sa paglilinis at pag aayos ng sarili C. Panlinang na Gawain 1. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. 5. Sa tingin mo anong uri ng bata si Nina? Gusto mo ba siyang tularan? Bakit? 2. Gumawa ng mga tanong tungkol sa mga nagawang Panel Discussion 4. Palagi ring nauubos agad ang sabong pampaligo dahil nabababad sa tubig at hindi nilalagay sa habonera. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak . 2. Pagaganyak Si Nina ay malimit maligo. ___2 Ikuskos ang sepilyong may toothpaste sa mga ngipin hanggang sa bumula ito. 1. 2. Balik Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin 3. 4. D. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. Pinantnubayan at Malayang Pagsasanay Magsagot ng gawain sa Workbook. Paglalahad Magpagawa ng isang Pannel Discussion 3.3 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part C: Pangangalaga sa mga kasangkapan A. Madalas na natatapakan niya ito at at nadudulas niya. ang mga mag-aaral ay inaasahang: Bilugan ang salitang Tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pangangalaga sa kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili at Bilugan ang mali kung hindi. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Panimulang Gawain 1. 3. TAMA MALI Iwasang mababad ang sabong pampaligo sa tubig at ilagay sa habonera 5. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. 1. Agreement/ Kasunduan Itala ang mga gawain sa pangangalaga ng kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. TAMA MALI Maghanda ng isang basong tubig sa pagsesepilyo. Pagtatalakayan Talakayin ang isinagawang Panel Discussion. 5. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Pangwakas na Gawain Lagyan ng ( / ) ang gawain sa pangangalaga ng mga kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili at ( X ) kung hindi. ___1 Ilagayang sabong pampaligo sa habonera matapos maligo. Talasalitaan B.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. Pananalangin 2. TAMA MALI Hugasan mabuti ang sepilyo matapos gamitin. ___3 Labhan agad ang bimpo matapos gamitin ___4 Isampay ang tuwalya matapos gamitin ___5 Suklayin at ayusin ang buhok. TAMA MALI Sapat na tubig lamang ang gamitin sa paliligo. Iniiwan nalang niya ang bimpong ginamit at tuwalya.

5. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. Iisa isahin niya ang mga bata. Pagganyak Ano ano ang mga kailangan upang maging maayos ng tindig? 2. Character Education: Pagiging masunurin LEARNING ACTIVITIES A. 2. Pagtatalakayan Ano ang inyong nararamdaman kapag ikaw ay nasunod sa mga gawain/ panuntunang ito? Ito ba ay nakatutulong sa iyong pangaraw. Kinakailangan lang natin maging masunurin at masipag sa lahat ng bagay.4 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part D: Mga Kailangan Upang Maayos at Mabikas ang pagganyak A. tindig at ibat ibang pamamaraan tayo para masabing meron tayong magandang postura. Pagwawasto ng takdang aralin B. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. hinihila ko ang upuan na naglilikha ngingay. Kumakain ako ng mga pagkain na mayaman sa bitamina 4. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gumawa sa notebook ng isang tula na nag-lalaman ng mga kaugalin na dapat isagawa sa mabikas na paggaynak. papunta sa H.araw? Bakit? 4. Balik-Aral 3. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak Lagyan ng ( / ) kung Lagi. Panimulang Gawain 1. Pananalangin 2. Natutulog ako sa bandang 12 ng hatinggabi. C. Karagdagang Gawain Bilang grupo.E Building at pabalik sa silid aralan ng maayos na paglakad. Pangwakas na Gawain 1. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. 3. pagtayo. at pagupo. 2. Ipapagpatuloy ang: Titigil ako sa: Sisimulan ko ang: EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. Nalgeehersisyo ako 2. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig.. 3. Paglalahat May mga tayo. 1.. maglakd sa stage. lakad. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Agreement/ Kasunduan Sagutan ang table Para mapanatili ang maayos at mabikas na paggayak. paglakad at pagtayo. 5. D. Panlinang na Gawain 1. ( ! ) kung minsan at ( X ) kung hindi. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. Nakatungo at baliko ang aking katawan kapag ako ay nag-lalakad. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. pagtindig. . Paglalahad Magpapakita ang guro ng larawan na nagpapakita ng mga maayos na pagupo.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. 5. Paglalapat Gumawa ng isang campaign slogan na nagpapahikayat sa mga tao na ipagpatuloy at gawin ang tamang postura. Kapag ako ay uupo.

panlakad c.bestida b. Damit Pantulog 5. at panloob.blusa c. tanggal na butones 4. pantaginit. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gawin ang Mga gawain sa pagkatuto titik A.2. Pagtatalakayan  Ano ang uri ng kasuotan ayon sa pagkakataon o panahon ng pagsusuot nito?  Paano makakatulong ang pagpapangkat pangkat ng mga kasuotan sa maayos na pamamaraan nito?  Kung ikaw ang mamamahala ng iyong kasuotan.1. 1.sando c.shorts c. 1. Damit pantrabaho 3. Pagsasagot ng IW Activity 3. paano mo papangkatin ang mga kasuotan sa iyong tahanan? 4. Ano ang isusuot niya? a. Natutukoy ang uri ng kasuotan at mga bahagi C. Bagong Aralin 1. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Alin ang isusuot ni Raymund upang hindi siya makaramdam ng ginaw. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. Wastong paglalaba ng mga damit .pantalon at t-shirt 3. Dadalo sa birth day party si Carmina. Pagiging masipag at matiyaga 3. Agreement/ Kasunduan Gumupit ng larawan ng iabt ibang uri ng kasuotan at idikit sa kwaderno ayon sa pangkat. pantulog.kapote c. Pananalangin 2. pantrabaho.panloob b. Nagpalit siya ng damit. 5. Anong uri ng kasuotan ang sando. panlaro. tuwid na punit 5. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1.3. at panlakad. Papasok sa paaralan si Emmanuel. a. Damit Panlaro 4. Kagamitan sa wasto at maayos na MS Powerpoint 2007 or 2010 pangangalaga ng sariling Larawan kasuotan Charts/ Visual Aids 2. Paghambingin ang mag uri nito.pantulog d. Damit Panlakad 6. at brief? a.night gown b. Character Education: nito. ano ang isusuot niya? a.jogging pants d. Balik-Aral 4. Nagagamit ang kaalaman B. Paguusap tungkol sa larawan.jogging pants Sa pagatatapos ng paksang aralin. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. tastas na laylayan 4. C.daster d.sweater 4.uniporme b. Natutukoy ang mga payak na sira ng kasuotan 4. Pangwakas na Gawain Pagmomodelo ng kasuotan at may narrator. Pagwawasto ng takdang aralin B. Pag uuri ng iabt iabng kasuotan.1. Pagganyak Parepareho ba ang mga damit na gamit ninyo kapag taginit at taglamig? Ano ano ang mga kilala ninyong uri ng kasuotan? 2. Damit Pambahay 2. 3.uniporme d. Paglalahat May iba’t ibang uri ng kasuotan ayon sa pagkakataon ay ayon sa sumusunod: Damit pambahay. panlamig. Damit Panlamig 7.pantaglamig 5. Damit Pampasok o Uniporme D.pantalon 2. EVALUATION Basahain ang sumusunod na situasyon. Galing sa paaralan si Rosana. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.pajama d. pantagulan.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Anong damit pambahay ang isusuot nya? a. Paglalahad Pagpapakita ng ibat ibang kasuotan. Panimulang Gawain 1.1 IBAT IBANG KASUOTAN A.epron b. pamasok. panty.

tanggal na butones b. Paglalapat Magpakita ng ibat ibang uri ng Kasuotan.punit b. Pagwawasto ng Takdang Aralin B.2. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Balik Aral 3. Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling B. tastas tupi tanggal na butones at punit na damit.3.tatlong sulok na punit d. Anu ano ang mga sira ng kasuotan ang nakita ninyo? Isulat sa pisara ang mga pangalan ng sira ng kasuotan at ipabasa Halimbawa -tanggal na butones -tanggal na kutsetes -tuwid na punit -tastas ang tupi ng palda magpakita ng mga ksauotang may sitra at ipatukoy ang mga sira nito.tanggal na otomatiko c. Natutukoy ang uri ng Larawan kasuotan at mga bahagi Charts/ Visual Aids nito.gasgas 3. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Pagtatalakayan Ano ano ang mga payak na sira bng kasuotan? Paano mo ito maayos? 4. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad Sa tulong ng mga larawan at mga damit na may sira. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Alin sa mga sumusunod na mga sira ng kasuotan ang hindi nangangailangan ng pagpapalit ng kasangkapan a.tastas d.punit na damit 5.butas c. 2. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang aklat Mga Gawain sa pagkatuto let.kinukumpuni c. tukuyin kung anu anong uri ng sira ang matatagpuan dito. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Ang iba’t ibang payak na sira ng kasuotan ang ang mga sumusunod: tanggal na kusetes. Anong uri ng punit sa damit ang nangangailangan ng paggamit ng mahahabang sinulid? a. Wastong paglalaba ng mga damit EVALUATION Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Panlinang na Gawain 1.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. ipakilala / ipakita ang ibat ibang uri ng sira ng kasuotan.tinatanggal .1.tanggal na butones b.2 PAYAK NA SIRA NG KASUOTAN A. karayom. 3.pinupunit d.pahilis na punit c. Kagamitan kasuotan MS Powerpoint 2007 or 2010 2. 1.sinusunog b. tastas na laylayan 4.tuwid na punit b. Agreement/ Kasunduan Magdala ng kasuotan na may payak na sira at kagamitan sa pananamit gaya ng sinulid. Maging malinis maayos at maganda ang kasuotan kung ang sira nito ay a. Pagaganyak Tanungin ang mga bata tungkol sa kanilang karanasan at ang mga dahilan ng pagkasira ng kanilang damit. 1. tanggal na butones 4. D. Anong uri ng sira ng kasuotan ang nangangailangan ang pagsusulslsi? a.tanggal na otomatiko d. C. Pananalangin 2.tanggal na kutsetes 2. 3. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. tuwid na punit 5.punit na damit c.1. Character Education: payak na sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga 4.butas 4.tanggal na kutsetes d. Ang sira na makikita sa tupi ng damit ay tinatawag na a. atbp. B 5. Natutukoy ang mga C.

sa pamamagitan ng Group Presentation o Powerpoint Presentation. haba. Pagtatalakayan Ano ano ang mga kasangkapan sa pananahi? Sa tingin mo Lahat ba ng kasangkapang ito nagagamit ninyo? Ilan ba ang mga kasangkapang ito? 4. Natutukoy ang mga C. Ginagamit sa pagsusulsi at pananahi 4. 1. inilalagay sa daliri upang hindi matusok 2.2. Paglalahad (Discussion) Ipapakita ng guro ang mga kagamitan. Ang ______________ ay may laman na basag na pinggan o pinong buhangin na pinag tutusukan ng karayom kung hindi ginagamit.1. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Identification 1. Agreement/ kasunduan Itala sa kuwaderno ang mga kagamitan sa pananahi at ang gamit ng bawat kagamitan. 3. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Pangwakas na Gawain Sagutan ang Workbook let. tuwid na punit 5. Ang ______________ ya may iba’t ibang uri. Panlinang na Gawain 1. Balik-Aral 3. Sa _______________ inilalagay ang mga aspili at karayom kung hindi ginagamit. tastas na laylayan 4.3 MGA KAGAMITAN SA PANANAHI A.1. Panimulang Gawain 1. Natutukoy ang uri ng Larawan kasuotan at mga bahagi Charts/ Visual Aids nito. 5. Pananalangin 2. EVALUATION Identification Aspili Didal Gunting Medida Karayom 1. Ginagamit sa paggupit ng tela 5. Wastong paglalaba ng mga damit . Ang _______________ ay nilalagyan ng gamit sa panahi 5. tanggal na butones 4. 3. Dito inilalagay ang gamit sa pananahi 6. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Pamigil sa paggalaw ng tela 3. 3.3. kulay. taas. Character Education: payak na sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga 4. Paglalahat Ang mga kagamitan sa pananahi ay dapat ilagay sa sewing box upang hindi mangalat at madaling makita. Pagganyak Kapag ba inaayos ni nanay ang inyong mga gamit at siya ay nagtatahi nakikita ninyo ba ang mga kasangkapang ginagamit niya? Alam niyo ba ang mga kasangkapang ito? 2. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Iniingatan ng _______________ ang daliri upang hindi matusok ang karayom.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling B. at dami na ginagamit sa pananahi 2. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. 4. May 2 bahagi. C. Ginagamit upang makuha ang wastong laki. laki. at lalim ng isang bagay. Kagamitan kasuotan MS Powerpoint 2007 or 2010 2. C D.

4 PANANAHI NG TASTAS NA LAYLAYAN NG PALDA LEARNING ACTIVITIES A.1. Panimulang Gawain 1.1. Wastong paglalaba ng mga damit . Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Sewing Box 3. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Ang guro ang siyang magtuturo kung paano ito gagawin. Sanggunian 1. tanggal na butones 4. 1. Ibuhol ang sinulid sa may gawing taas ng tupi 4. Agreement/ Kasunduan Mula ngayon kung may tastas na laylayan ng palda ay tahiin agad upang di humaba ang tastas EVALUATION Ayusin sa wastong pagkakasunod sunod ang mga hakbang sa pananahi ng tastas at tupi. Itusok ang karayom sa kabaligtarang bahagi ng damit 3. Maglaan ng kalahating pulgadang pagitan ng bawat tupi. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. Pagtatalakayan Ano ang basics? Paano ninyo inayos ang inyong palda/ pantalon? Gumanda ba ito? Pumangit? Ipaliwanag ang inyong sagot. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. Natutukoy ang mga Palda na may tastas payak na sira ng kasuotan 4. Pangwaks na Gawain EVALUATION TOOL FOR ACTIVITIES Lahat ng mag-aaral ay sumunod sa mga panuto 3 puntos Tahimik habang gumagawa 3 puntos Kumpleto ang mga materyales 2 puntos Kinalabasan ng proyekto 3 puntos Orihinalidad 4 puntos Ugali/ Partisipasyon 5 puntos PANLAHAT 20 puntos TOTAL: _________/ 20 Self Grade: ________/ 20 Teacher’s Grade: ________/20 Project Grade: ________/ 20 (formula: Average of Total. 3. Naisasaayos nang wasto C. C. tuwid na punit 5. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Pananalangin 2. Lagyan ng aspili ang lugar na may tastas 2.3. A. Kagamitan 2. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Paglalahat Simple lamang ang pananahi kung ang mga panuto ay masusunod. Self Grade and Teacher Grade) D. tastas na laylayan 4. 4. Pagganyak Maalam ba kayo manahi? Ano anong uri ng tahi ang alam ninyo? 2. Ihanda ang karayom at sinulid na kasingkulay ng damit 5. Panlinang na Gawain 1.2. Balik-Aral 3. Paglalahad Tatahiin ang laylayan ng palda.

. Isuot ng ilang ulit ang sinulid sa mga butas ng butones. Paikutin ng ilang ulit ang sinulid upang magkaroon ng leeg. 4. 5. 1. Character Education: sa pamamagitan ng Pagiging masipag at matiyaga pananahi sa kamay tulad ng: 4.Ano ang sunod-sunod na hakbang ng pagsasaayos ng pagkakabit ng butones? . Itusok ang karayom sa kabaligtaran ang ibuhol ng 2 beses. tuwid na punit 5. Paglalapat Pagsasagawa ng mga bata ng pagkakabit ng butones na sinusunod ang hakbang.1.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. 3. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. Pagtatalakayan . paano mo mapapanatiling maayos ang iyong ginagawa? Tumawag ng isa hanggang dalawang bata upang magsagawa ng pagkakabit ng butones na sinusunod ang ipinakitang turong mga hakbang. Natutukoy ang mga Polo/ Blouse payak na sira ng kasuotan Butones 4. Paglalahad HAKBANG SA PAGKAKABIT NG BUTONES NA FLAT (Guro ang nakatoka sa panuto) 3. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Wastong paglalaba ng mga damit B. Markahan ang lugar na paglalagyan ng sinulid. C.3. Paglalahat Maisaayos ng wasto ang pagkakabit ng tanggal na butones kung susundin ang hakbang sa pagsasagawa nito. Kagamitan 2. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan C. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. 5. EVALUATION Ayusin ang mga umusunod na hakbang sa sa pagkakabit ng butones ayon sa tamang pagkakasunod sunod.1. 4. Panimulang Gawain 1.Kung ikaw ang magkakabit ng butones.2. 2. Balik.5 PAGKAKABIT NG TANGGAL NA BUTONES A. Panlinang na Gawain 1. Sanggunian 1.Anu-ano ang mga kagamitang kinakailangan sa pagkakabit ng butones? . Agreement/ Kasuduan Laging gawing maayos at malinis ang pagsasagawa ng pagkakabit ng butones. Pagganyak Sino sa inyo ang may butones ang polo/ blusa? Anong iyong gagawin kung ang isusuot na blusa/ polo ay may tanggal na butones? 2. Isulat ang titik. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5.Aral LEARNING ACTIVITIES A. Sewing Box 3. tastas na laylayan 4. Pananalangin 2. Maglagay ng aspili sa ilalim ng sinulid sa mga butas ng butones. Pangwakas na Gawain Gumawa ng iskor kard D. tanggal na butones 4.

A. Ihanda ang karayom at sinulid. Paglalahat Maisasagawa ang pagsusulsi ng tuwid na punit kung susundin nang maayos ang hakbang sa pagsasagaw a nito. Iwasang hatakin nang mahigpit ang sinulid upang huwag kumulubot ang tinatahi. Palagpasin nang kaunti ang pagtahi nang patutos mula sa dulo ng punit. Palagpasin nang kaunti ang pagtatahi nang patutos mula sa dulo ng punit. 3. 2. 5. EVALUATION Lagyan nang tamang bilang ang sumusunod na hakbang sa pagsusulsi upang maiayos sa wastong pagkasunod-sunod. Pagsali-salitin ang haba ng bawat hanay ng tutos. Paano muli itong mapapakinabangan? Ano ang naiitutulong ng pagsusulsi? Pano gagawin ang pananahi upang matiyak na mapakinabangan muli ito? Ipakitang turo ng guro ang tungkol sa pananahi o pagsusulsi ng punit na tuwid na nakasulat sa tsart. gawing mahaba ang unang hanay at maikli naman ang sumunod. Panlinang na Gawain 1.1. tastas na laylayan 4. tanggal na butones 4. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Ibuhol sa kabaligtaran ng damit ang sinulid. 1. Sanggunian 1. tuwid na punit 5. Pagsalit-salitan ang haba ng bawat hanay na tutos. Lagyan ng buhol ang dulo ng sinulid. Pagganyak Pagpapakita ng dalawang damit. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. Alin dito ang gusto ninyong isuot? Ano ang gagawin mo sa may punit na damit upang mapakinabangan ito? 2. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. 5. 4. Itusok ang karayom sa kabaligtarang panig ng damit.2. Pananalangin 2. Wastong paglalaba ng mga damit 3. Ihanda ang karayom at sinulid. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliliit na patutos na tahi. Naisasaayos nang wasto C. Gumamit ng dobleng sinulid na kasingkulay ng damit na susulsihan.1. 1. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Balik-Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin B. 2. Natutukoy ang mga Polo/ Blouse payak na sira ng kasuotan 4. Pangwakas na Gawain Sagutan ang iskor kard D.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. Paglalahad Ipakita ang damit na may punit na tuwid. Itusok ang karayom sa kabaligtaran panig ng damit. Kagamitan 2. Panimulang Gawain 1. Agreement/ Kasunduan Basahin at isulat ang paraan ng pagsusulsi ng pahilis na punit. Ang isang ay kailangang dumaan sa ibabaw ng punit at kasunod na hanay naman ay sa ilalim. Sewing Box 3. ang isa ay walang punit ang isa ay may punit. 4. .6 PAGKUKUMPUNI NG TUWID NA PUNIT LEARNING ACTIVITIES A. 3. C.3. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliliit at patutos ang dulo ng sinulid.

4. Pananalangin 2. 5.1. Balik-Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Sabunin at kusutin maaring brushin. Pagbababad upang madaling matanggal ang dumi. C.1. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Pagbubukod-bukod ng damit 1.7 PANGANGALAGA SA SARILING DAMIT SA PAMAMAGITAN NG PAGLALABA LEARNING ACTIVITIES A. leeg. Banlawan ng 3 ulit 7. Pangwakas na Gawain Labahan ang isang pirasong sando na puti. Gumamit ako ng sariling sabon. manggas. Paglalahat Ang gawain na paglalaba ay hindi ganoon kahirap. 3. Paglalahad MGA HAKBANG SA PAGLALABA NG DAMIT 1. malaki sa maliit 1. Agreement/ Kasunduan Laging isagawa ang mga hakabang ng tama. ngunit dito napangangalagaan natin ang mga damit natin ng mabuti.2. Inuna kong labhan ang may kulay na damit. Kagamitan 2.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Labhan ang isang pirasong Face Towel 5. at kilikiling bahagi ng damit. 3. Pagaganyak Paano natin mapangangalagaan ang ating mga kasuotan upang mapanatiling malinis at maayos ang mga ito? 2. Isang banlaw lamang ang aking ginawa. Hindi ko pinigang mabuti ang damit bago isampay.3. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. Natutukoy ang uri ng Palanggana kasuotan at mga bahagi Sabong Panlaba nito. Ikula kung hindi pa gaano malinis 5. palanggana at iba pang kagamitan sa paglalaba. tuwid na punit 5. Kinusot kong mabuti ang kwelyo. 1. Isampay o Ibilad maaring gumamit ng hanger.2. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagtitipid at Pangangalaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. tanggal na butones 4. 4. hindi rin ganoon kadali. tastas na laylayan 4.3. Naisasaayos nang wasto C.1. Pagtatalakayan Magtalakayan tungkol sa paglalaba. Almirulan ang mga dapat maging matigas sa pagsuot nito. 6. mga nangungupas 2. 6. 3. 4. di gaanong madumi sa maduming madumi 1. Panlianang na Gawain 1. Inihiwalay ko ang puti sa may kulay na damit. Wastong paglalaba ng mga damit . ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. 2. Sanggunian 1. A. puti sa maykulay 1. EVALUATION Lagyan ng ( / ) kung Oo at ( X ) kung hindi.5. Damit na Madumi 3. 4. Natutukoy ang mga Tubig payak na sira ng kasuotan 4. Banlawan bago sabuning mabuti. Awitin ang kantang “Labandera ko” D. mga panloob 1. 8. Panimulang Gawain 1.

Dapat magsikap ang mga anak upang makamit ang mga pangarap ng mga magulang nila para sa kanila. Bakit mahalaga ang pagammahal at pagagalang sa bawat kasapi ng mag-anak. pagmamahal. EVALUATION Tukuyin kung pagmamahal o pagagalang ang isinasaad ng bawat parirala. Ang mag-anak bilang pondisyon ng lipunan at pagbuo nito. 4. Karagdagang Gawain Gumawa sa isang cartolina/ manila paper ng isang poster na nagpapakita at pagammahal sa bawat kasapi ng mag-anak D. C. . ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga kasapi ng maganak 3. Pagtatalakayan Paano ipinapakita ng magulang mo ang pagmamahal nila sa iyo? Paano mo naman naipakikita ang pagmamahal mo sa kanila? Ano ano ang mga kabutihang dulot ng mga salitang. at paggalang. Pagbati o pagbigay ng regalo. 3. 5. Paglalahad Magpakita ng larawan ng mga kasiya siyang pamumuhay ngmaganak. Pananalangin 2. Pangwakas na Gawain 1. Pagsasagot ng IW Activity 3. 2. Hayaan ang na mag obserba ang mga mag-aaral. 2. Character Education: Mahalaga ang pagakakroon ng kasiysiyang pamumuhay. Sa pagtatapos ng aralin. Pagsunod agad sa utos Pagsagot ng po at opo Pagtulong sa gawaing bahay paghalik sa kamay.1 KASIYASIYANG PAMUMUHAY NG MAG-ANAK A. pagpapahalaga. Bagong Aralin 1.sino ba ang kasapi ng mag-anak? Ano ano ba ang mga dapat gawin para maging kasiya siya ang pamumuhbay ng maganak? 2. Balik Aral/ Talasalitaan B. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang Activity sa Workbook 5. Panimulang Gawain 1. 1. Agreement/ Kasunduan Magtala ng 10 halimbawa kung paano ipakikita ang pag-mamahal at pagagalang sa magulang. Paglalapat Gumawa sa notebook ng isang tula na nagpapakita ng pagamamhal at pagrespesto mo sa iyong magulang 2. 3. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. 4. Pagganyak Sino. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Natutukoy ang 2 uri ng pamilya.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1C. LEARNING ACTIVITIES A. Paglalahat Ang mabubuting kaugalian na ipinapakita ng magulay ay dapat din suklian ng mga anak ng kabutihang asal. Nakatutulong sa pagkakaroon ng maayos at kasiyasiyang pamumuhay ng mag-anak.

Agreement/ Kasunduan 1. Listed Reference Books 2. Maaring gumamit ng Internet 5. Panlinang na Gawain 1. Paglalapat Itala sa tsart ang mga katangian 2. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga B.Role Playing tungkol sa paksa.2 inaasahang: MAAYOS NA PAGSASAMAHAN NG 1. Magtala nmg 5 gawaing tahanang ginagawa mo. Paglalahad Upang maipakita ang pagmamahal sa mga magulang kailangang ng mga sumusunod. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. kaklase at guro.OBJECTIVES LEARNING CONTENT Sa pagtatapos ng aralin. 4. Character Education Pag-uunawaan at samasamang pagagawa ng mag-anak. Paglalahat Bilang isang anak at mag-aaral. EVALUATION Sagutin kung tama o mali. pagaganap sa mga tungkulin. . Pangwakas na Gawain 1. Pagaganyak Paano naipakikita ang pagmamahal at pagagalang sa mga magulang? 2. dapat maging masunudin at mapagmahal sa mga magulang. kaibigan. 2. C. Pagtatalakayan Ano ano ang mga kabutihang maidudulot ng bawat katangian? Bakit mahalaga ang paguunawaan at pagsasamasama ng maganak. Sagutan ang inyong aklat. D. Balik Aral 3. Magbigay ng sariling halimbawa kung paano ipakikita ang bawat katangian. 3. Kagamitan kasapi ng mag-anak Microsoft Office Powerpoint 3. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gamit ang mga akalat. Panimulang Gawain 1. 1. Sanggunian pamumuhay ng magBudgetted Tasks in EPP IV anak. Nakatutulong sa MGA KASAPI NG MAG-ANAK pagkakaroon ng maayos at kasiya-siyang A. ang mga mag-aaral ay ARALIN 1C. Ang mag-anak Larawan bilang pondisyon ng Visual Aids lipunan at pagbuo nito. C. paguunawaan. magsaliksik tungkol sa maayos na pagsasamahan ng mag-anak. Pananalangin 2. samasamang gumagawa at nagsasaya. Karagdagang Gawain Mag. LEARNING ACTIVITIES A. Natutukoy ang 2 uri ng Chalkboard pamilya.

Katapangan D. tiya. A. Pamayanan D. Binubuo ng mga magulang at mga anak ang pamilyang ___. Paglalahat May 2 uri ng pamilya ang nukleyar at ekstended. 4 D. Nukleyar ay binubuo ng Nanay. Balik-Aral 3. Pananalangin 2.3 1. Natutukoy ang 2 uri ng Chalkboard pamilya. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gumawa ng Venn Diagram at Pagkumparahin ang 2. tirahan B. Pagtatalakayan Pagkumparahin ang pamilyang ekstended sa nukleyar. Simbahan D. Mag anak C. (Aralin 1C. Ano ang binubuo ng mga ito? Ano ang kabutihang dulot at hindi nito? 4. Anak. Kagamitan kasapi ng mag-anak Microsoft Office Powerpoint 3. Paglalahad Ilalahad ng guro ang 2 uri ng pamilya pati ang kahulugan nito. Katawan C. Tatay at Anak samantala ang ekstended ay binubuo ng Nanay. Pangwaks na Gawain Mag role play ang klase. Sanggunian pamumuhay ng magBudgetted Tasks in EPP IV anak. Ang maliit na mag anak ay karaniwang ay may maliit ding ___. Maliit B. Nukleyar D. C. Pamahalaan 4. Mag sagawa ng isang research na tungkol sa paksang ito. ang mga mag-aaral ay inaasahang: ARALIN 1C. hatiin ang klase sa 3 grupo. Tiyo.OBJECTIVES LEARNING CONTENT Sa pagtatapos ng aralin. 3. Pag-aralan ang 2 uri. lolo at lola. Paaralan B. Ang mag anak Larawan bilang pondisyon ng Visual Aids lipunan at pagbuo nito. Malaki C. A. Maliit ang mag anak na may ____ anak. Panlinang na Gawain 1. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. 1. Listed Reference Books 2. Tatay. Pangangailangan . Katalinuhan C. 6 C. Ang respeto ay dapat isagawa sa lahat ng bagay. D. A. 8 B. Group 1: Nukleyar Group 2: Ekstended Group 3: Pondisyon ng lipunan ang maganak sa pamamagitan ng respeto. Kagandahang asal 2. May 2 uri ng pamilya ito ang Nukleyar Kasunod ay babasahin ang Textbook na naglalaman ng kahulugan ng “Pamilya Pundisyon ng Lipunan” at Mga iba pang bagay na nakalinya sa araling ito. Ekstended 3. Nakatutulong sa LAKI NG MAG-ANAK pagkakaroon ng maayos at kasiya-siyang A. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga B.1 hanggang Aralin 1C. Kinikilalang pundisyon ng lipunan ang ___. A. Panimulang Gawain 1. A. Nagpapasaya sa magulang ang mga anak sa lumalaking hubog sa ___. Maliit B.3) EVALUATION Piliin ang titik ng tamang sagot. 2 5. Pagaganyak Sino sino kayong nakarira sa inyong tahanan? Alam ninyo ba ang tawag sa uri ng pamilya ninyo? 2. 5. Agreement/ Kasunduan Gumawa ng isang Lesson Evaluation Report sa lahat ng natutunan sa nakalipas na 3 Aralin. C. Character Education Masusing Pakikinig at Pangunawa LEARNING ACTIVITIES A.

Pagsasagot ng IW Activity 3. Balik-Aral/ Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. C. Paglalahad Magpapakita ng larawan ng bata na nililiguan at binibihisan. May mga dapat tandaan sa pagpapaligo at pagbibihis ng kapatid. 2. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid. may tungkulin din ako para matulungan ang aking magulang. magusapusap ang grupo. Pananalangin 2. Pagganyak Meron ba kayong nakababatang kapatid? Sinong gustong magkwento tungkol sa kanyang kapatid? Ano ba ang ginagawa ninyong pag-aalaga sa kanya? 2. Character Education Pasensya at Tiwala sa sarili LEARNING ACTIVITIES A. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. Panimulang Gawain 1. EVALUATION Gumawa ng isang tula sa pagpapaligo at pagbibihis ng nakababatang kapatid. pagbibihis. pagpapakain at pakikipaglaro. Agreement/ Kasunduan Tutulong sa nanay sa pagbibihis sa nakababatang kapatid. Sino naman ang gustong magpaligo? 4. . Bagong Aralin 1. Pangwakas na Gawain Balik –pakitang gawa ng mag-aaral ang wastong paraan ng pagbibihis sa nakababatang kapatid. co-leader at isang miyembro ang pagpapaligo at pagbibihis ng manika. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. 3.OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. D. at ilalahad ng lider. 3.1 PAGBIBIHIS SA NAKABABATANG KAPATID A. Paglalahat Ang pagpapaligo at pagbibihis ng kapatid ay dapat matutunan dahil bilang isang anak. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Kumuha ng manika at liguan at bihisan ito. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. Pagtatalakayan Ano ba ang mga dapat tandaan kapag naliliguan at binibihisan ang kapatid? Sino ang gustong mag present ng pagbibihis dito sa manika. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Mag-pangkat sa apat. 5.

Pagaganyak Magpakita ang guro ng larawan ng batang malusog. Paglaanan ang batang kapatid ng sariling baso . plato. Panimulang Gawain 1. 1. Pagtatalakayan Anu-ano ang mga kagamitan sa pagpapakain ng nakababatang kapatid? Anu-ano ang mga katangiang dapat taglayin ng pagkain ng bata? Kailan ninyo dapat pakainin ang bata? 4. Piliting pakainin sa pagpapakain ang bata kahit ayaw ng kumain. Paglalahad Gumawa ng isang tape interview tunkol sa pagpapakain ng nakababatang kapatid. 2. Kailanagn lang sundin ang mga panuntunan at mga tamang hakbang upang makagawa ng tama.2 PAGPAPAKAIN SA NAKABABATANG KAPATID A. kutsarita at platito.OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. nanay. 3)Myembro ng PTA 3. 2. Pananalangin 2. Agreement/ Kasunduan Tutulong sa nanay sa pagpapakain ng nakababatang kapatid at susunduin ang mga panuntunan sa pagpapakain. Paglalapat Isulat sa patlang sa unahan ng bilang kung dapat o di. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Balik-Aral B. 4. EVALUATION Panuto: Sipiin ang bilang at lagyan ng (/) ang mga panuntunan sa pagtulong sa pagpapakain sa nakababatang kapatid at ekis (X) kung hindi . Ano ang masasabi ninyo sa batang ito? etc. 2 sumisimbulong ikaw. tasa. Paglalahat May mga ibat ibang paraan sa pagpapakain sa nakababatang kapatid. 2. 5. 3. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. 1 nakababatang kapatid. pagpapakain at pakikipaglaro. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. 2. Karagdagang Gawain: Mag sagawa ng isnag Role Playing na binubuo ng 5 miyembro bawat grupo. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. pagbibihis. Pakainin Ang bata sa takdang oras. Susuyuin o pilitin ang batang kapatid sa pagpapakain upang siya’y huwag mapalipasan ng gutom. C. . 3. Turuan ang bata ng kagandahang asal sa hapag kainan. Character Education Pasensya at Tiwala sa sarili LEARNING ACTIVITIES A. at lola D. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. Panlinang na Gawain 1. Punuin ang plato ng bata upang ganahan. Pangwakas na Gawain 1. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid.dapat sundin ang sinasabi ng bawat pangungusap sa pagpapakain sa nakababatang kapatid. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. Tiyaking masustansiya ang pinakakain sa kanya. Maaaring tanungin ang ang mga sumusunod: 1)School EPP coordinator. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang gawain sa workbook 5. 2)EPP Teacher.

Pananalangin 2. Agreement/ Kasunduan Isulat sa isang talata ang wastong paraan ng pakikipaglaro sa nakababatang kapatid. Ipaunawa sa kapatid kung paano ginagamit ang laruan para sa kanila 2. Turuan ang mga bata sa pagliligpit ng laruan. 2.3 PAKIKIPAGLARO SA NAKABABATANG KAPATID A. Ang larong takbuhan relay at larong bola ay nakakapagod kaya hindi dapat paglaruin ang bata.2. 1. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid.ibang laro ang dapat ipalaro sa kanila. 3. Pangwakas na Gawain 1. nakikipaglaro ba kayo ba kayo sa kanila? Anu-ano ang mga larong nilalaro ninyo? 2. Pagtatalakayan Bakit mahalaga sa bata ang paglalaro? Saang lugar dapat maglaro? Bakit hindi dapat iwanan ang bata sa paglalaro? Ano ang dapat ituro sa nakababatang kapatid sa mga laruang ginamit? Paano ang pagpili ng laro at mga laruan sa mga nakababatang kapatid? 4. Pagpapakitang gawa ng isang batang naglalaro ng bola. 4. naglalaro ng bahay –bahayan . 2. Ang lugar na paglalaruan ay kailangang iligtas sa sakuna. Paglalapat Sabihin kung dapat o di dapat 1) Ipakita sa kapatid kung paano ginagamit ang laruan 2) Bigyan ang nakababatang kapatid ng kahit na anong laruan upang malibang 3) Iba. Paglalahad 2. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. ( Magpakita rin ang guro ng ilang uri ng larawan at magpaliwanag tungkol sa mga larawan. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. Balik-Aral B. . Panlinang na Gawain 1.) 3.OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. Character Education Pasensya at Pagiingat sa sarilI LEARNING ACTIVITIES A. 5. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang gawain sa workbook 5. 4) Iangkop ang laro sa kanyang gulang at kakayahan 5) Huwag papagllaruin ang kapatid sa maduming lugar. Iwanan ang bata ng nag –iisa sa paglalaro 3. Panimulang Gawain 1. Pagaganyak Kapag kayo ay nag-aalaga ng inyong nakababatang kapatid. naglalaro ng xylophone at nagkukulay ng larawan. pagbibihis.3. C. D.1. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Tiganan at suruin ang mga larawan ( Ang guro ay magsasaayos ng mga larawan kung saan ang isang sampung taong gulang na bata ay nakipaglaro sa isang kapatid na tatlong taong gulang). 2. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. pagpapakain at pakikipaglaro. EVALUATION Isulat ang T kung wasto ang kaisipan at M kung hindi. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. Paglalahat Ang paglalaro sa nakababatang kapatid ay isang paraan ng poagaalaga at pagtulong sa magulang.

OBJECTIVES LEARNING CONTENT LEARNING ACTIVITIES EVALUATION .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful