OBJECTIVES

LEARNING CONTENT ARALIN 1A.1 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part A: Mga Kagamitan

LEARNING ACTIVITIES A. Panimulang Gawain 1. Pananalangin 2. Pagsasagot ng mga IW Activities 3. Talasalitaan B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Ano ang ibig sabihin ng salawiukain “Ang kalinisan ay kagandahan”? Ano ang masasabi ninyo sa batang malinis at malusog ? Alam mo ba ang mga gagawing dapat sundin upang manatiling malinis at maayos? Alam mo rin ba ang mga kagamitan na angkop gamitin sa pagsasagawa ng mga ito? 2. Paglalahad Gamit ang sanayang aklat bumasa at pagaralan ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. 3. Pagtatalakayan Ano ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili? Saan ito ginagamit? Bakit kailangan natin malaman ang mga ito? Kapag ba kumpleto ang mga kagamitan mo ay makasisisguro ka ba na magiging malinis at maayos ka? 4. Pinatnubayan at Pinaglayang Pagsasanay Sagutan ang aklat bahagaing: Gawain sa Pagkatuto A at B 5. Paglalahat Ang mga kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili ay ang: suklay, shampoo, nailcutter, sepilyo at twalya. ang mga ito ay may malalaking ambag/ tulong sa pagapapnatili ng malinis, mabango at maayos na pangangatawan. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Sagutan ang Gawain sa Pagkatuto let. C 2. Karagdagang Gawain Gawin ang activity sa Minumungkahing Gawain. D. Agreement/ Kasunduan Maghanda sa Graded Recitation bukas. Basahin ang aklat kung saan nakalagay ang mga pinag-aralan natin.

EVALUATION Tukuyin ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. 1. 2. 3. 4. Pag-aayos ng buhok Paggupit ng buhok Paglilinis ng ngipin Pag-aalis ng libag at dumi ng katawan 5. Paggupit ng kuko

Sa pagatatapos ng paksang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

A. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Kagamitan MS Powerpoint Larawan Charts/ Visual Aids C. Character Education: Pagiging malinis, maayos at mabikas sa pagaganyak

1. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. 2. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. 5. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak

acne cream/ wash 2. 4. Panlinang na Gawain 1. Pinantnubayan at Malayang Pagsasanay Magsagot ng gawain sa Workbook. Ang paliligo ay isinasagawa 2 beses sa isang araw 2. C. Paglalagay ng anti. 2. 1. 5. Naisagawa ba niya ng sunod sunod na hakbang sa wastong paraan ng paliligo. Dahil takot ako sa dentista. Kagaragdagang Gawain Gumawa ng isang tula tungkol sa kalinisan at kaayusan D. Pinipisil ko ang aking mga tagihawat. at ^ kung paliligo. 5. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Paglalahad Ang guro ang siyang nakatoka na mag presenta ng aralin sa pamamagitan ng isang maikling kwento. Paglalahat Ang paglilinis at pagaayos ng sarili ay isang napakahalagang gawain na maaring gawain at dapat ipagpatuloy ng mga magaaral. Ang mabahong paa ay normal lamang . ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Balik Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin 3. 3. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak Sagutin kung tama o mali. Pagtatalakayan Anu ano ang nakita ninyo sa palabas? Pagbalik tanawan natin ang isinagawang paliligo ni Lito.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. Paglalagay ng shampoo 3. Pagbisita sa dentista 5. Pagpahid ng foot powder 4. 5. sinisigurado ko na lagi akong magsisispilyo. } kung ngipin. || kung paa. Paglalapat Graded Recitation ng mga nakalipas na aralin 2. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. Paglalagay ng deodorant EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. Character Education: Masunurin at Masipag 1. Pangwakas na Gawain 1. Pananalangin 2. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Panimulang Gawain 1.2 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part B: Mga Paraan ng Paggamit LEARNING ACTIVITIES A. 1. Agreement/ Kasunduan Lagyan ng | kung paglilinis ng mukha. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. Pagaganyak Kayo ba ay naliligo ng solo? Paano ninyo nalilinis ang mga parte ng katawan ninyo? Magbigay nga kayo ng halimbawa. Hindi kinakailangan na magtuyo ng katwan 3. 2. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. 4. Talasalitaan B.

ang mga mag-aaral ay inaasahang: Bilugan ang salitang Tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pangangalaga sa kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili at Bilugan ang mali kung hindi.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. Madalas na natatapakan niya ito at at nadudulas niya. Pinantnubayan at Malayang Pagsasanay Magsagot ng gawain sa Workbook. Pagtatalakayan Talakayin ang isinagawang Panel Discussion. Agreement/ Kasunduan Itala ang mga gawain sa pangangalaga ng kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. Ngunit palagi niyang iniiwang bukas ang gripo kahit punong puno na ang tubig sa timba. Sa tingin mo anong uri ng bata si Nina? Gusto mo ba siyang tularan? Bakit? 2. Panimulang Gawain 1. Pagaganyak Si Nina ay malimit maligo. TAMA MALI Sapat na tubig lamang ang gamitin sa paliligo. ___3 Labhan agad ang bimpo matapos gamitin ___4 Isampay ang tuwalya matapos gamitin ___5 Suklayin at ayusin ang buhok. 1. ___2 Ikuskos ang sepilyong may toothpaste sa mga ngipin hanggang sa bumula ito. 4. 5. TAMA MALI Iskubahin ng brush ang suklay ng tubig at sabon upang ito ay luminis. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. Talasalitaan B. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak . Character Education: Masunurin at Masipag LEARNING ACTIVITIES A. TAMA MALI Iwasang mababad ang sabong pampaligo sa tubig at ilagay sa habonera 5. Paglalahad Magpagawa ng isang Pannel Discussion 3. 2.3 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part C: Pangangalaga sa mga kasangkapan A. Iniiwan nalang niya ang bimpong ginamit at tuwalya. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. 3. 2. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. ___1 Ilagayang sabong pampaligo sa habonera matapos maligo. 1. TAMA MALI Maghanda ng isang basong tubig sa pagsesepilyo. Gumawa ng mga tanong tungkol sa mga nagawang Panel Discussion 4. Panlinang na Gawain 1. Palagi ring nauubos agad ang sabong pampaligo dahil nabababad sa tubig at hindi nilalagay sa habonera. Paglalahat May mga gawain sa pangangalaga ng mga kagamitan sa paglilinis at pag aayos ng sarili C. TAMA MALI Hugasan mabuti ang sepilyo matapos gamitin. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. D. 5. Pangwakas na Gawain Lagyan ng ( / ) ang gawain sa pangangalaga ng mga kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili at ( X ) kung hindi. Balik Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin 3. Pananalangin 2. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B.

Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gumawa sa notebook ng isang tula na nag-lalaman ng mga kaugalin na dapat isagawa sa mabikas na paggaynak. Pagtatalakayan Ano ang inyong nararamdaman kapag ikaw ay nasunod sa mga gawain/ panuntunang ito? Ito ba ay nakatutulong sa iyong pangaraw. C. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. 3. tindig at ibat ibang pamamaraan tayo para masabing meron tayong magandang postura. Kapag ako ay uupo. Karagdagang Gawain Bilang grupo. Kumakain ako ng mga pagkain na mayaman sa bitamina 4. Paglalapat Gumawa ng isang campaign slogan na nagpapahikayat sa mga tao na ipagpatuloy at gawin ang tamang postura. Kinakailangan lang natin maging masunurin at masipag sa lahat ng bagay.araw? Bakit? 4. Panimulang Gawain 1. 3. Agreement/ Kasunduan Sagutan ang table Para mapanatili ang maayos at mabikas na paggayak. ( ! ) kung minsan at ( X ) kung hindi. paglakad at pagtayo. Pagganyak Ano ano ang mga kailangan upang maging maayos ng tindig? 2. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. Ipapagpatuloy ang: Titigil ako sa: Sisimulan ko ang: EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. . Character Education: Pagiging masunurin LEARNING ACTIVITIES A. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak Lagyan ng ( / ) kung Lagi. Pananalangin 2.4 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part D: Mga Kailangan Upang Maayos at Mabikas ang pagganyak A. Paglalahat May mga tayo. 5. Iisa isahin niya ang mga bata. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. Natutulog ako sa bandang 12 ng hatinggabi. pagtindig. Panlinang na Gawain 1.. 5. Pagwawasto ng takdang aralin B.E Building at pabalik sa silid aralan ng maayos na paglakad. D. Pangwakas na Gawain 1.. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. hinihila ko ang upuan na naglilikha ngingay. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. 1. maglakd sa stage. pagtayo. papunta sa H. Nalgeehersisyo ako 2.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. lakad. 2. Paglalahad Magpapakita ang guro ng larawan na nagpapakita ng mga maayos na pagupo. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Nakatungo at baliko ang aking katawan kapag ako ay nag-lalakad. at pagupo. Balik-Aral 3. 2. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. 5.

1.pantaglamig 5. tastas na laylayan 4.pantalon at t-shirt 3.1. a. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. Paglalahat May iba’t ibang uri ng kasuotan ayon sa pagkakataon ay ayon sa sumusunod: Damit pambahay. 3. Pagwawasto ng takdang aralin B. Anong damit pambahay ang isusuot nya? a.panloob b. panty.pantalon 2.3. Pagiging masipag at matiyaga 3.bestida b. Damit Panlakad 6. ano ang isusuot niya? a. Kagamitan sa wasto at maayos na MS Powerpoint 2007 or 2010 pangangalaga ng sariling Larawan kasuotan Charts/ Visual Aids 2. Wastong paglalaba ng mga damit . pantrabaho. Bagong Aralin 1. pantulog. Damit Panlaro 4. Paguusap tungkol sa larawan. at panloob. Natutukoy ang mga payak na sira ng kasuotan 4.panlakad c. tuwid na punit 5. Paghambingin ang mag uri nito.shorts c. Balik-Aral 4.1. Damit pantrabaho 3. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5.jogging pants d.epron b.2. Pagsasagot ng IW Activity 3. Nagagamit ang kaalaman B. pantagulan.daster d. Pagtatalakayan  Ano ang uri ng kasuotan ayon sa pagkakataon o panahon ng pagsusuot nito?  Paano makakatulong ang pagpapangkat pangkat ng mga kasuotan sa maayos na pamamaraan nito?  Kung ikaw ang mamamahala ng iyong kasuotan. Ano ang isusuot niya? a.night gown b. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Damit Pantulog 5. C.1 IBAT IBANG KASUOTAN A. Paglalahad Pagpapakita ng ibat ibang kasuotan. panlamig. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Pagganyak Parepareho ba ang mga damit na gamit ninyo kapag taginit at taglamig? Ano ano ang mga kilala ninyong uri ng kasuotan? 2. Pananalangin 2. Agreement/ Kasunduan Gumupit ng larawan ng iabt ibang uri ng kasuotan at idikit sa kwaderno ayon sa pangkat. 5.jogging pants Sa pagatatapos ng paksang aralin. Pag uuri ng iabt iabng kasuotan. Damit Pampasok o Uniporme D. Papasok sa paaralan si Emmanuel. at brief? a. Nagpalit siya ng damit.kapote c. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Damit Pambahay 2.uniporme d. 1. Panimulang Gawain 1. at panlakad. Pangwakas na Gawain Pagmomodelo ng kasuotan at may narrator. Galing sa paaralan si Rosana.sweater 4.blusa c. Anong uri ng kasuotan ang sando. Natutukoy ang uri ng kasuotan at mga bahagi C. tanggal na butones 4. EVALUATION Basahain ang sumusunod na situasyon. Damit Panlamig 7. Character Education: nito.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1B.sando c. Dadalo sa birth day party si Carmina.pantulog d. panlaro.uniporme b. pamasok.pajama d. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gawin ang Mga gawain sa pagkatuto titik A. pantaginit. Alin ang isusuot ni Raymund upang hindi siya makaramdam ng ginaw. paano mo papangkatin ang mga kasuotan sa iyong tahanan? 4.

tanggal na butones 4.tanggal na butones b. Paglalapat Magpakita ng ibat ibang uri ng Kasuotan. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Balik Aral 3.punit b.tatlong sulok na punit d. Panlinang na Gawain 1. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. D.tuwid na punit b. atbp.3.tanggal na otomatiko c. Natutukoy ang uri ng Larawan kasuotan at mga bahagi Charts/ Visual Aids nito. Alin sa mga sumusunod na mga sira ng kasuotan ang hindi nangangailangan ng pagpapalit ng kasangkapan a.butas c. Paglalahat Ang iba’t ibang payak na sira ng kasuotan ang ang mga sumusunod: tanggal na kusetes. Kagamitan kasuotan MS Powerpoint 2007 or 2010 2.kinukumpuni c.pahilis na punit c. Maging malinis maayos at maganda ang kasuotan kung ang sira nito ay a. B 5. Anong uri ng sira ng kasuotan ang nangangailangan ang pagsusulslsi? a. tukuyin kung anu anong uri ng sira ang matatagpuan dito. tastas tupi tanggal na butones at punit na damit. Anu ano ang mga sira ng kasuotan ang nakita ninyo? Isulat sa pisara ang mga pangalan ng sira ng kasuotan at ipabasa Halimbawa -tanggal na butones -tanggal na kutsetes -tuwid na punit -tastas ang tupi ng palda magpakita ng mga ksauotang may sitra at ipatukoy ang mga sira nito. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Agreement/ Kasunduan Magdala ng kasuotan na may payak na sira at kagamitan sa pananamit gaya ng sinulid. Anong uri ng punit sa damit ang nangangailangan ng paggamit ng mahahabang sinulid? a.tastas d.pinupunit d. tuwid na punit 5.2 PAYAK NA SIRA NG KASUOTAN A.punit na damit 5. 1. Panlinang na Gawain 1. ipakilala / ipakita ang ibat ibang uri ng sira ng kasuotan. Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling B. Wastong paglalaba ng mga damit EVALUATION Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.tanggal na butones b. Pagaganyak Tanungin ang mga bata tungkol sa kanilang karanasan at ang mga dahilan ng pagkasira ng kanilang damit. 1.sinusunog b.2. Character Education: payak na sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga 4. C. Pagtatalakayan Ano ano ang mga payak na sira bng kasuotan? Paano mo ito maayos? 4. karayom.tanggal na kutsetes d. Paglalahad Sa tulong ng mga larawan at mga damit na may sira. Pananalangin 2. 3. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang aklat Mga Gawain sa pagkatuto let. 3.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin.butas 4. Pagwawasto ng Takdang Aralin B.punit na damit c.tanggal na kutsetes 2. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B.tanggal na otomatiko d. Natutukoy ang mga C. Pangwakas na Gawain 1.tinatanggal . Ang sira na makikita sa tupi ng damit ay tinatawag na a.gasgas 3. tastas na laylayan 4.1.1. 2.

Natutukoy ang mga C. Pamigil sa paggalaw ng tela 3. laki. Ginagamit sa pagsusulsi at pananahi 4. 4. haba. sa pamamagitan ng Group Presentation o Powerpoint Presentation. 3. Ginagamit sa paggupit ng tela 5. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. kulay. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. taas. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Identification 1. Dito inilalagay ang gamit sa pananahi 6. 3. Wastong paglalaba ng mga damit . 5. Paglalahad (Discussion) Ipapakita ng guro ang mga kagamitan.3 MGA KAGAMITAN SA PANANAHI A. Ang ______________ ya may iba’t ibang uri. Pananalangin 2. Character Education: payak na sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga 4. at dami na ginagamit sa pananahi 2. Pangwakas na Gawain Sagutan ang Workbook let.1. Panlinang na Gawain 1. Panimulang Gawain 1. Ginagamit upang makuha ang wastong laki. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Iniingatan ng _______________ ang daliri upang hindi matusok ang karayom. May 2 bahagi. Paglalahat Ang mga kagamitan sa pananahi ay dapat ilagay sa sewing box upang hindi mangalat at madaling makita. tuwid na punit 5.3. Pagtatalakayan Ano ano ang mga kasangkapan sa pananahi? Sa tingin mo Lahat ba ng kasangkapang ito nagagamit ninyo? Ilan ba ang mga kasangkapang ito? 4. C. Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling B. Ang ______________ ay may laman na basag na pinggan o pinong buhangin na pinag tutusukan ng karayom kung hindi ginagamit. tastas na laylayan 4. Ang _______________ ay nilalagyan ng gamit sa panahi 5. Agreement/ kasunduan Itala sa kuwaderno ang mga kagamitan sa pananahi at ang gamit ng bawat kagamitan.1. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. EVALUATION Identification Aspili Didal Gunting Medida Karayom 1. 1. Sa _______________ inilalagay ang mga aspili at karayom kung hindi ginagamit. C D. tanggal na butones 4. Kagamitan kasuotan MS Powerpoint 2007 or 2010 2. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4.2. at lalim ng isang bagay.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Natutukoy ang uri ng Larawan kasuotan at mga bahagi Charts/ Visual Aids nito. 3. inilalagay sa daliri upang hindi matusok 2. Balik-Aral 3. Pagganyak Kapag ba inaayos ni nanay ang inyong mga gamit at siya ay nagtatahi nakikita ninyo ba ang mga kasangkapang ginagamit niya? Alam niyo ba ang mga kasangkapang ito? 2.

C. tastas na laylayan 4. Panimulang Gawain 1. Maglaan ng kalahating pulgadang pagitan ng bawat tupi.1. Paglalahad Tatahiin ang laylayan ng palda. Pagganyak Maalam ba kayo manahi? Ano anong uri ng tahi ang alam ninyo? 2. 3. Ihanda ang karayom at sinulid na kasingkulay ng damit 5. Pangwaks na Gawain EVALUATION TOOL FOR ACTIVITIES Lahat ng mag-aaral ay sumunod sa mga panuto 3 puntos Tahimik habang gumagawa 3 puntos Kumpleto ang mga materyales 2 puntos Kinalabasan ng proyekto 3 puntos Orihinalidad 4 puntos Ugali/ Partisipasyon 5 puntos PANLAHAT 20 puntos TOTAL: _________/ 20 Self Grade: ________/ 20 Teacher’s Grade: ________/20 Project Grade: ________/ 20 (formula: Average of Total. Kagamitan 2.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Pagtatalakayan Ano ang basics? Paano ninyo inayos ang inyong palda/ pantalon? Gumanda ba ito? Pumangit? Ipaliwanag ang inyong sagot. Agreement/ Kasunduan Mula ngayon kung may tastas na laylayan ng palda ay tahiin agad upang di humaba ang tastas EVALUATION Ayusin sa wastong pagkakasunod sunod ang mga hakbang sa pananahi ng tastas at tupi. Balik-Aral 3. Ibuhol ang sinulid sa may gawing taas ng tupi 4. Lagyan ng aspili ang lugar na may tastas 2. 4. Natutukoy ang mga Palda na may tastas payak na sira ng kasuotan 4.3. 1.1. Self Grade and Teacher Grade) D. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Sewing Box 3. Ang guro ang siyang magtuturo kung paano ito gagawin.2. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. Paglalahat Simple lamang ang pananahi kung ang mga panuto ay masusunod. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Naisasaayos nang wasto C. Wastong paglalaba ng mga damit . Sanggunian 1. Itusok ang karayom sa kabaligtarang bahagi ng damit 3. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. A. tanggal na butones 4. tuwid na punit 5. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B.4 PANANAHI NG TASTAS NA LAYLAYAN NG PALDA LEARNING ACTIVITIES A. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Pananalangin 2. Panlinang na Gawain 1.

Maglagay ng aspili sa ilalim ng sinulid sa mga butas ng butones.Aral LEARNING ACTIVITIES A. Kagamitan 2. Isulat ang titik. Isuot ng ilang ulit ang sinulid sa mga butas ng butones. 2. Paikutin ng ilang ulit ang sinulid upang magkaroon ng leeg. Balik. Paglalahad HAKBANG SA PAGKAKABIT NG BUTONES NA FLAT (Guro ang nakatoka sa panuto) 3. 5.Anu-ano ang mga kagamitang kinakailangan sa pagkakabit ng butones? . 1.1. . Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. 5. Pagganyak Sino sa inyo ang may butones ang polo/ blusa? Anong iyong gagawin kung ang isusuot na blusa/ polo ay may tanggal na butones? 2. Panlinang na Gawain 1. Agreement/ Kasuduan Laging gawing maayos at malinis ang pagsasagawa ng pagkakabit ng butones. C. Sewing Box 3. Markahan ang lugar na paglalagyan ng sinulid. Sanggunian 1. 4. Wastong paglalaba ng mga damit B. 3. Pagtatalakayan . 4.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan C. Pananalangin 2. tuwid na punit 5. Pangwakas na Gawain Gumawa ng iskor kard D. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito.3. paano mo mapapanatiling maayos ang iyong ginagawa? Tumawag ng isa hanggang dalawang bata upang magsagawa ng pagkakabit ng butones na sinusunod ang ipinakitang turong mga hakbang. tastas na laylayan 4. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Character Education: sa pamamagitan ng Pagiging masipag at matiyaga pananahi sa kamay tulad ng: 4. Paglalahat Maisaayos ng wasto ang pagkakabit ng tanggal na butones kung susundin ang hakbang sa pagsasagawa nito.5 PAGKAKABIT NG TANGGAL NA BUTONES A. tanggal na butones 4.1.Kung ikaw ang magkakabit ng butones. Natutukoy ang mga Polo/ Blouse payak na sira ng kasuotan Butones 4.2. Itusok ang karayom sa kabaligtaran ang ibuhol ng 2 beses. Paglalapat Pagsasagawa ng mga bata ng pagkakabit ng butones na sinusunod ang hakbang.Ano ang sunod-sunod na hakbang ng pagsasaayos ng pagkakabit ng butones? . Panimulang Gawain 1. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. EVALUATION Ayusin ang mga umusunod na hakbang sa sa pagkakabit ng butones ayon sa tamang pagkakasunod sunod.

A. Panimulang Gawain 1. Gumamit ng dobleng sinulid na kasingkulay ng damit na susulsihan. 2. gawing mahaba ang unang hanay at maikli naman ang sumunod.6 PAGKUKUMPUNI NG TUWID NA PUNIT LEARNING ACTIVITIES A. tuwid na punit 5. Pananalangin 2. Iwasang hatakin nang mahigpit ang sinulid upang huwag kumulubot ang tinatahi. ang isa ay walang punit ang isa ay may punit. Pangwakas na Gawain Sagutan ang iskor kard D. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Agreement/ Kasunduan Basahin at isulat ang paraan ng pagsusulsi ng pahilis na punit. Pagsali-salitin ang haba ng bawat hanay ng tutos.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Palagpasin nang kaunti ang pagtahi nang patutos mula sa dulo ng punit. 5. 1. Pagganyak Pagpapakita ng dalawang damit. Lagyan ng buhol ang dulo ng sinulid. C. Kagamitan 2. Naisasaayos nang wasto C. Itusok ang karayom sa kabaligtarang panig ng damit. 3.3. Ang isang ay kailangang dumaan sa ibabaw ng punit at kasunod na hanay naman ay sa ilalim. Alin dito ang gusto ninyong isuot? Ano ang gagawin mo sa may punit na damit upang mapakinabangan ito? 2. Pagsalit-salitan ang haba ng bawat hanay na tutos. Wastong paglalaba ng mga damit 3. Paglalahat Maisasagawa ang pagsusulsi ng tuwid na punit kung susundin nang maayos ang hakbang sa pagsasagaw a nito. Sanggunian 1.2. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliliit at patutos ang dulo ng sinulid. Ibuhol sa kabaligtaran ng damit ang sinulid. Palagpasin nang kaunti ang pagtatahi nang patutos mula sa dulo ng punit. EVALUATION Lagyan nang tamang bilang ang sumusunod na hakbang sa pagsusulsi upang maiayos sa wastong pagkasunod-sunod. tastas na laylayan 4. 2. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. Paglalahad Ipakita ang damit na may punit na tuwid. Itusok ang karayom sa kabaligtaran panig ng damit. 4. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B.1. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Balik-Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin B. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. 3. Natutukoy ang mga Polo/ Blouse payak na sira ng kasuotan 4. 5. . 4. tanggal na butones 4. Paano muli itong mapapakinabangan? Ano ang naiitutulong ng pagsusulsi? Pano gagawin ang pananahi upang matiyak na mapakinabangan muli ito? Ipakitang turo ng guro ang tungkol sa pananahi o pagsusulsi ng punit na tuwid na nakasulat sa tsart. 1. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliliit na patutos na tahi.1. Panlinang na Gawain 1. Sewing Box 3. Ihanda ang karayom at sinulid. Ihanda ang karayom at sinulid.

Damit na Madumi 3. Sabunin at kusutin maaring brushin. Kagamitan 2. 2.1. C. Paglalahad MGA HAKBANG SA PAGLALABA NG DAMIT 1. Isang banlaw lamang ang aking ginawa. leeg. Naisasaayos nang wasto C.3. A. Paglalahat Ang gawain na paglalaba ay hindi ganoon kahirap. tanggal na butones 4.7 PANGANGALAGA SA SARILING DAMIT SA PAMAMAGITAN NG PAGLALABA LEARNING ACTIVITIES A. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Labhan ang isang pirasong Face Towel 5. 4. Banlawan ng 3 ulit 7. di gaanong madumi sa maduming madumi 1. Panimulang Gawain 1. Pagtatalakayan Magtalakayan tungkol sa paglalaba. Balik-Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin B. tuwid na punit 5. tastas na laylayan 4. mga nangungupas 2.3. 6. Banlawan bago sabuning mabuti. hindi rin ganoon kadali. 6. 3. puti sa maykulay 1. Awitin ang kantang “Labandera ko” D. Gumamit ako ng sariling sabon.2. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagtitipid at Pangangalaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Hindi ko pinigang mabuti ang damit bago isampay.2. EVALUATION Lagyan ng ( / ) kung Oo at ( X ) kung hindi. Wastong paglalaba ng mga damit . palanggana at iba pang kagamitan sa paglalaba. Kinusot kong mabuti ang kwelyo. 8. ngunit dito napangangalagaan natin ang mga damit natin ng mabuti. 3.1. Pananalangin 2. malaki sa maliit 1.1.5. Pagaganyak Paano natin mapangangalagaan ang ating mga kasuotan upang mapanatiling malinis at maayos ang mga ito? 2. Pangwakas na Gawain Labahan ang isang pirasong sando na puti. mga panloob 1. Almirulan ang mga dapat maging matigas sa pagsuot nito.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. 1. 4. 5. Ikula kung hindi pa gaano malinis 5. Sanggunian 1. 3. Pagbababad upang madaling matanggal ang dumi. Inihiwalay ko ang puti sa may kulay na damit. Panlianang na Gawain 1. Agreement/ Kasunduan Laging isagawa ang mga hakabang ng tama. at kilikiling bahagi ng damit. Inuna kong labhan ang may kulay na damit. Natutukoy ang mga Tubig payak na sira ng kasuotan 4. manggas.4. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Natutukoy ang uri ng Palanggana kasuotan at mga bahagi Sabong Panlaba nito. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Isampay o Ibilad maaring gumamit ng hanger. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. Pagbubukod-bukod ng damit 1. 4.

pagpapahalaga. Paglalapat Gumawa sa notebook ng isang tula na nagpapakita ng pagamamhal at pagrespesto mo sa iyong magulang 2. Bakit mahalaga ang pagammahal at pagagalang sa bawat kasapi ng mag-anak. pagmamahal. Bagong Aralin 1. Ang mag-anak bilang pondisyon ng lipunan at pagbuo nito. Pagbati o pagbigay ng regalo. Pagsunod agad sa utos Pagsagot ng po at opo Pagtulong sa gawaing bahay paghalik sa kamay. 3. C.1 KASIYASIYANG PAMUMUHAY NG MAG-ANAK A. Panimulang Gawain 1. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1C. Dapat magsikap ang mga anak upang makamit ang mga pangarap ng mga magulang nila para sa kanila. at paggalang. Balik Aral/ Talasalitaan B. Hayaan ang na mag obserba ang mga mag-aaral. 2. 2. Pananalangin 2. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Paglalahat Ang mabubuting kaugalian na ipinapakita ng magulay ay dapat din suklian ng mga anak ng kabutihang asal. Karagdagang Gawain Gumawa sa isang cartolina/ manila paper ng isang poster na nagpapakita at pagammahal sa bawat kasapi ng mag-anak D. Pagganyak Sino. 4. 3. Natutukoy ang 2 uri ng pamilya. Agreement/ Kasunduan Magtala ng 10 halimbawa kung paano ipakikita ang pag-mamahal at pagagalang sa magulang. Pagsasagot ng IW Activity 3. Paglalahad Magpakita ng larawan ng mga kasiya siyang pamumuhay ngmaganak. Pagtatalakayan Paano ipinapakita ng magulang mo ang pagmamahal nila sa iyo? Paano mo naman naipakikita ang pagmamahal mo sa kanila? Ano ano ang mga kabutihang dulot ng mga salitang. Character Education: Mahalaga ang pagakakroon ng kasiysiyang pamumuhay. 5. 1. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga kasapi ng maganak 3. Sa pagtatapos ng aralin. Pangwakas na Gawain 1. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. EVALUATION Tukuyin kung pagmamahal o pagagalang ang isinasaad ng bawat parirala. 4. Nakatutulong sa pagkakaroon ng maayos at kasiyasiyang pamumuhay ng mag-anak. . Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang Activity sa Workbook 5. LEARNING ACTIVITIES A.sino ba ang kasapi ng mag-anak? Ano ano ba ang mga dapat gawin para maging kasiya siya ang pamumuhbay ng maganak? 2.

Listed Reference Books 2. kaklase at guro. Nakatutulong sa MGA KASAPI NG MAG-ANAK pagkakaroon ng maayos at kasiya-siyang A. Natutukoy ang 2 uri ng Chalkboard pamilya. Pangwakas na Gawain 1. Paglalahat Bilang isang anak at mag-aaral. magsaliksik tungkol sa maayos na pagsasamahan ng mag-anak. dapat maging masunudin at mapagmahal sa mga magulang. ang mga mag-aaral ay ARALIN 1C. D. paguunawaan. C. Karagdagang Gawain Mag. Kagamitan kasapi ng mag-anak Microsoft Office Powerpoint 3. Magbigay ng sariling halimbawa kung paano ipakikita ang bawat katangian. pagaganap sa mga tungkulin. Paglalahad Upang maipakita ang pagmamahal sa mga magulang kailangang ng mga sumusunod. Balik Aral 3.OBJECTIVES LEARNING CONTENT Sa pagtatapos ng aralin. Sagutan ang inyong aklat. C. kaibigan. Ang mag-anak Larawan bilang pondisyon ng Visual Aids lipunan at pagbuo nito. 1. Pagtatalakayan Ano ano ang mga kabutihang maidudulot ng bawat katangian? Bakit mahalaga ang paguunawaan at pagsasamasama ng maganak. EVALUATION Sagutin kung tama o mali. Sanggunian pamumuhay ng magBudgetted Tasks in EPP IV anak. Character Education Pag-uunawaan at samasamang pagagawa ng mag-anak. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. 3.2 inaasahang: MAAYOS NA PAGSASAMAHAN NG 1. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gamit ang mga akalat. Magtala nmg 5 gawaing tahanang ginagawa mo. 2. 4. Agreement/ Kasunduan 1. LEARNING ACTIVITIES A. Pagaganyak Paano naipakikita ang pagmamahal at pagagalang sa mga magulang? 2. Panimulang Gawain 1. Maaring gumamit ng Internet 5. Paglalapat Itala sa tsart ang mga katangian 2. Panlinang na Gawain 1. samasamang gumagawa at nagsasaya. Pananalangin 2. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga B.Role Playing tungkol sa paksa. .

Malaki C. Paglalahat May 2 uri ng pamilya ang nukleyar at ekstended. Pagtatalakayan Pagkumparahin ang pamilyang ekstended sa nukleyar. Panlinang na Gawain 1. Tiyo. A. 3. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gumawa ng Venn Diagram at Pagkumparahin ang 2. Maliit ang mag anak na may ____ anak. Pangangailangan . Paglalahad Ilalahad ng guro ang 2 uri ng pamilya pati ang kahulugan nito. Pamahalaan 4. tiya. Natutukoy ang 2 uri ng Chalkboard pamilya. hatiin ang klase sa 3 grupo. Binubuo ng mga magulang at mga anak ang pamilyang ___. Pag-aralan ang 2 uri. Balik-Aral 3. Tatay. Simbahan D. Listed Reference Books 2. 2 5. Pamayanan D. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Character Education Masusing Pakikinig at Pangunawa LEARNING ACTIVITIES A. Pagaganyak Sino sino kayong nakarira sa inyong tahanan? Alam ninyo ba ang tawag sa uri ng pamilya ninyo? 2. tirahan B. Anak. lolo at lola. Ano ang binubuo ng mga ito? Ano ang kabutihang dulot at hindi nito? 4.3) EVALUATION Piliin ang titik ng tamang sagot. Ang maliit na mag anak ay karaniwang ay may maliit ding ___. Paaralan B. Kinikilalang pundisyon ng lipunan ang ___. Kagandahang asal 2. C. Nakatutulong sa LAKI NG MAG-ANAK pagkakaroon ng maayos at kasiya-siyang A. Pangwaks na Gawain Mag role play ang klase. Sanggunian pamumuhay ng magBudgetted Tasks in EPP IV anak. Ang mag anak Larawan bilang pondisyon ng Visual Aids lipunan at pagbuo nito. A. D. C.3 1. A. Katalinuhan C. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga B. Kagamitan kasapi ng mag-anak Microsoft Office Powerpoint 3. ang mga mag-aaral ay inaasahang: ARALIN 1C. 1. (Aralin 1C. 6 C. Tatay at Anak samantala ang ekstended ay binubuo ng Nanay. Maliit B. Nukleyar D. A. 8 B. May 2 uri ng pamilya ito ang Nukleyar Kasunod ay babasahin ang Textbook na naglalaman ng kahulugan ng “Pamilya Pundisyon ng Lipunan” at Mga iba pang bagay na nakalinya sa araling ito. Pananalangin 2.OBJECTIVES LEARNING CONTENT Sa pagtatapos ng aralin. Agreement/ Kasunduan Gumawa ng isang Lesson Evaluation Report sa lahat ng natutunan sa nakalipas na 3 Aralin. Panimulang Gawain 1. Group 1: Nukleyar Group 2: Ekstended Group 3: Pondisyon ng lipunan ang maganak sa pamamagitan ng respeto.1 hanggang Aralin 1C. Mag anak C. A. Katapangan D. 5. Katawan C. Maliit B. Nukleyar ay binubuo ng Nanay. 4 D. Ang respeto ay dapat isagawa sa lahat ng bagay. Nagpapasaya sa magulang ang mga anak sa lumalaking hubog sa ___. Mag sagawa ng isang research na tungkol sa paksang ito. Ekstended 3.

OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. Pagtatalakayan Ano ba ang mga dapat tandaan kapag naliliguan at binibihisan ang kapatid? Sino ang gustong mag present ng pagbibihis dito sa manika. Character Education Pasensya at Tiwala sa sarili LEARNING ACTIVITIES A. Panimulang Gawain 1. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. Paglalahad Magpapakita ng larawan ng bata na nililiguan at binibihisan. Agreement/ Kasunduan Tutulong sa nanay sa pagbibihis sa nakababatang kapatid. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. magusapusap ang grupo. Pananalangin 2.1 PAGBIBIHIS SA NAKABABATANG KAPATID A. C. Balik-Aral/ Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Paglalahat Ang pagpapaligo at pagbibihis ng kapatid ay dapat matutunan dahil bilang isang anak. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. EVALUATION Gumawa ng isang tula sa pagpapaligo at pagbibihis ng nakababatang kapatid. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid. 3. may tungkulin din ako para matulungan ang aking magulang. pagbibihis. Pangwakas na Gawain Balik –pakitang gawa ng mag-aaral ang wastong paraan ng pagbibihis sa nakababatang kapatid. co-leader at isang miyembro ang pagpapaligo at pagbibihis ng manika. 2. at ilalahad ng lider. Sino naman ang gustong magpaligo? 4. May mga dapat tandaan sa pagpapaligo at pagbibihis ng kapatid. pagpapakain at pakikipaglaro. 5. 3. D. Pagsasagot ng IW Activity 3. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. Pagganyak Meron ba kayong nakababatang kapatid? Sinong gustong magkwento tungkol sa kanyang kapatid? Ano ba ang ginagawa ninyong pag-aalaga sa kanya? 2. Bagong Aralin 1. Kumuha ng manika at liguan at bihisan ito. . Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Mag-pangkat sa apat.

at lola D. EVALUATION Panuto: Sipiin ang bilang at lagyan ng (/) ang mga panuntunan sa pagtulong sa pagpapakain sa nakababatang kapatid at ekis (X) kung hindi . Susuyuin o pilitin ang batang kapatid sa pagpapakain upang siya’y huwag mapalipasan ng gutom. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. Turuan ang bata ng kagandahang asal sa hapag kainan. 2. 1. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. nanay. Pagaganyak Magpakita ang guro ng larawan ng batang malusog. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. 2. 2. 3. pagbibihis. 3)Myembro ng PTA 3. Kailanagn lang sundin ang mga panuntunan at mga tamang hakbang upang makagawa ng tama. Maaaring tanungin ang ang mga sumusunod: 1)School EPP coordinator. . Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang gawain sa workbook 5. Panimulang Gawain 1.dapat sundin ang sinasabi ng bawat pangungusap sa pagpapakain sa nakababatang kapatid. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. C. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Pakainin Ang bata sa takdang oras. tasa. Karagdagang Gawain: Mag sagawa ng isnag Role Playing na binubuo ng 5 miyembro bawat grupo. Character Education Pasensya at Tiwala sa sarili LEARNING ACTIVITIES A. pagpapakain at pakikipaglaro. Paglalapat Isulat sa patlang sa unahan ng bilang kung dapat o di. Tiyaking masustansiya ang pinakakain sa kanya. kutsarita at platito. Panlinang na Gawain 1. Paglaanan ang batang kapatid ng sariling baso . Paglalahad Gumawa ng isang tape interview tunkol sa pagpapakain ng nakababatang kapatid. 2)EPP Teacher.OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. Punuin ang plato ng bata upang ganahan. Pagtatalakayan Anu-ano ang mga kagamitan sa pagpapakain ng nakababatang kapatid? Anu-ano ang mga katangiang dapat taglayin ng pagkain ng bata? Kailan ninyo dapat pakainin ang bata? 4. 2. 2 sumisimbulong ikaw. Balik-Aral B. plato. 5. Agreement/ Kasunduan Tutulong sa nanay sa pagpapakain ng nakababatang kapatid at susunduin ang mga panuntunan sa pagpapakain. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid. Pangwakas na Gawain 1. Piliting pakainin sa pagpapakain ang bata kahit ayaw ng kumain. Pananalangin 2. 1 nakababatang kapatid. Paglalahat May mga ibat ibang paraan sa pagpapakain sa nakababatang kapatid.2 PAGPAPAKAIN SA NAKABABATANG KAPATID A. 3. 4. Ano ang masasabi ninyo sa batang ito? etc.

OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. Pangwakas na Gawain 1. nakikipaglaro ba kayo ba kayo sa kanila? Anu-ano ang mga larong nilalaro ninyo? 2. 1. Agreement/ Kasunduan Isulat sa isang talata ang wastong paraan ng pakikipaglaro sa nakababatang kapatid. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. 2. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. 2. 5. 2. . Character Education Pasensya at Pagiingat sa sarilI LEARNING ACTIVITIES A. Turuan ang mga bata sa pagliligpit ng laruan. Ang lugar na paglalaruan ay kailangang iligtas sa sakuna.3 PAKIKIPAGLARO SA NAKABABATANG KAPATID A. 3. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. pagbibihis. Panlinang na Gawain 1. Panimulang Gawain 1. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid. EVALUATION Isulat ang T kung wasto ang kaisipan at M kung hindi. Ipaunawa sa kapatid kung paano ginagamit ang laruan para sa kanila 2. Balik-Aral B.1.3. pagpapakain at pakikipaglaro. Pagaganyak Kapag kayo ay nag-aalaga ng inyong nakababatang kapatid. C. Paglalahat Ang paglalaro sa nakababatang kapatid ay isang paraan ng poagaalaga at pagtulong sa magulang. Iwanan ang bata ng nag –iisa sa paglalaro 3.2. naglalaro ng xylophone at nagkukulay ng larawan. Tiganan at suruin ang mga larawan ( Ang guro ay magsasaayos ng mga larawan kung saan ang isang sampung taong gulang na bata ay nakipaglaro sa isang kapatid na tatlong taong gulang).ibang laro ang dapat ipalaro sa kanila.) 3. Ang larong takbuhan relay at larong bola ay nakakapagod kaya hindi dapat paglaruin ang bata. Pagpapakitang gawa ng isang batang naglalaro ng bola. Paglalapat Sabihin kung dapat o di dapat 1) Ipakita sa kapatid kung paano ginagamit ang laruan 2) Bigyan ang nakababatang kapatid ng kahit na anong laruan upang malibang 3) Iba. ( Magpakita rin ang guro ng ilang uri ng larawan at magpaliwanag tungkol sa mga larawan. 4) Iangkop ang laro sa kanyang gulang at kakayahan 5) Huwag papagllaruin ang kapatid sa maduming lugar. naglalaro ng bahay –bahayan . D. Pagtatalakayan Bakit mahalaga sa bata ang paglalaro? Saang lugar dapat maglaro? Bakit hindi dapat iwanan ang bata sa paglalaro? Ano ang dapat ituro sa nakababatang kapatid sa mga laruang ginamit? Paano ang pagpili ng laro at mga laruan sa mga nakababatang kapatid? 4. Pananalangin 2. Paglalahad 2. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. 4. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang gawain sa workbook 5.

OBJECTIVES LEARNING CONTENT LEARNING ACTIVITIES EVALUATION .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times