OBJECTIVES

LEARNING CONTENT ARALIN 1A.1 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part A: Mga Kagamitan

LEARNING ACTIVITIES A. Panimulang Gawain 1. Pananalangin 2. Pagsasagot ng mga IW Activities 3. Talasalitaan B. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Ano ang ibig sabihin ng salawiukain “Ang kalinisan ay kagandahan”? Ano ang masasabi ninyo sa batang malinis at malusog ? Alam mo ba ang mga gagawing dapat sundin upang manatiling malinis at maayos? Alam mo rin ba ang mga kagamitan na angkop gamitin sa pagsasagawa ng mga ito? 2. Paglalahad Gamit ang sanayang aklat bumasa at pagaralan ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. 3. Pagtatalakayan Ano ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili? Saan ito ginagamit? Bakit kailangan natin malaman ang mga ito? Kapag ba kumpleto ang mga kagamitan mo ay makasisisguro ka ba na magiging malinis at maayos ka? 4. Pinatnubayan at Pinaglayang Pagsasanay Sagutan ang aklat bahagaing: Gawain sa Pagkatuto A at B 5. Paglalahat Ang mga kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili ay ang: suklay, shampoo, nailcutter, sepilyo at twalya. ang mga ito ay may malalaking ambag/ tulong sa pagapapnatili ng malinis, mabango at maayos na pangangatawan. C. Pangwakas na Gawain 1. Paglalapat Sagutan ang Gawain sa Pagkatuto let. C 2. Karagdagang Gawain Gawin ang activity sa Minumungkahing Gawain. D. Agreement/ Kasunduan Maghanda sa Graded Recitation bukas. Basahin ang aklat kung saan nakalagay ang mga pinag-aralan natin.

EVALUATION Tukuyin ang mga kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng sarili. 1. 2. 3. 4. Pag-aayos ng buhok Paggupit ng buhok Paglilinis ng ngipin Pag-aalis ng libag at dumi ng katawan 5. Paggupit ng kuko

Sa pagatatapos ng paksang aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

A. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Kagamitan MS Powerpoint Larawan Charts/ Visual Aids C. Character Education: Pagiging malinis, maayos at mabikas sa pagaganyak

1. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. 2. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. 5. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak

Pagtatalakayan Anu ano ang nakita ninyo sa palabas? Pagbalik tanawan natin ang isinagawang paliligo ni Lito. 1. Balik Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin 3. Hindi kinakailangan na magtuyo ng katwan 3. Pinipisil ko ang aking mga tagihawat.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. Pagaganyak Kayo ba ay naliligo ng solo? Paano ninyo nalilinis ang mga parte ng katawan ninyo? Magbigay nga kayo ng halimbawa. 5. Kagaragdagang Gawain Gumawa ng isang tula tungkol sa kalinisan at kaayusan D. || kung paa. Panimulang Gawain 1. Character Education: Masunurin at Masipag 1. Pinantnubayan at Malayang Pagsasanay Magsagot ng gawain sa Workbook. Paglalagay ng anti. Talasalitaan B. 1. Ang mabahong paa ay normal lamang . sinisigurado ko na lagi akong magsisispilyo.2 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part B: Mga Paraan ng Paggamit LEARNING ACTIVITIES A.acne cream/ wash 2. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. Paglalagay ng deodorant EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. 3. Paglalahat Ang paglilinis at pagaayos ng sarili ay isang napakahalagang gawain na maaring gawain at dapat ipagpatuloy ng mga magaaral. Pananalangin 2. Paglalahad Ang guro ang siyang nakatoka na mag presenta ng aralin sa pamamagitan ng isang maikling kwento. Dahil takot ako sa dentista. Paglalapat Graded Recitation ng mga nakalipas na aralin 2. } kung ngipin. Pagbisita sa dentista 5. Paglalagay ng shampoo 3. Agreement/ Kasunduan Lagyan ng | kung paglilinis ng mukha. Naisagawa ba niya ng sunod sunod na hakbang sa wastong paraan ng paliligo. Pangwakas na Gawain 1. 5. Ang paliligo ay isinasagawa 2 beses sa isang araw 2. 4. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak Sagutin kung tama o mali. ang mga mag-aaral ay inaasahang: A. Panlinang na Gawain 1. 5. 2. 4. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. C. 2. Pagpahid ng foot powder 4. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. at ^ kung paliligo.

Ngunit palagi niyang iniiwang bukas ang gripo kahit punong puno na ang tubig sa timba. Character Education: Masunurin at Masipag LEARNING ACTIVITIES A. ___2 Ikuskos ang sepilyong may toothpaste sa mga ngipin hanggang sa bumula ito. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. TAMA MALI Hugasan mabuti ang sepilyo matapos gamitin. 2. D. Balik Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin 3. Pinantnubayan at Malayang Pagsasanay Magsagot ng gawain sa Workbook. Pangwakas na Gawain Lagyan ng ( / ) ang gawain sa pangangalaga ng mga kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili at ( X ) kung hindi. 5. Pagtatalakayan Talakayin ang isinagawang Panel Discussion. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. Palagi ring nauubos agad ang sabong pampaligo dahil nabababad sa tubig at hindi nilalagay sa habonera. ___1 Ilagayang sabong pampaligo sa habonera matapos maligo. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. ang mga mag-aaral ay inaasahang: Bilugan ang salitang Tama kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pangangalaga sa kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili at Bilugan ang mali kung hindi. Paglalahad Magpagawa ng isang Pannel Discussion 3. Pagaganyak Si Nina ay malimit maligo. 1. 5. Gumawa ng mga tanong tungkol sa mga nagawang Panel Discussion 4. Sa tingin mo anong uri ng bata si Nina? Gusto mo ba siyang tularan? Bakit? 2. TAMA MALI Iskubahin ng brush ang suklay ng tubig at sabon upang ito ay luminis. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. 4. Panimulang Gawain 1. Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak . 3. Paglalahat May mga gawain sa pangangalaga ng mga kagamitan sa paglilinis at pag aayos ng sarili C. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. Pananalangin 2.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. Agreement/ Kasunduan Itala ang mga gawain sa pangangalaga ng kagamitan sa paglilinis at pagaayos ng sarili EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin.3 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part C: Pangangalaga sa mga kasangkapan A. Panlinang na Gawain 1. 1. TAMA MALI Maghanda ng isang basong tubig sa pagsesepilyo. Iniiwan nalang niya ang bimpong ginamit at tuwalya. ___3 Labhan agad ang bimpo matapos gamitin ___4 Isampay ang tuwalya matapos gamitin ___5 Suklayin at ayusin ang buhok. Madalas na natatapakan niya ito at at nadudulas niya. TAMA MALI Iwasang mababad ang sabong pampaligo sa tubig at ilagay sa habonera 5. TAMA MALI Sapat na tubig lamang ang gamitin sa paliligo. Talasalitaan B. 2.

Naisasagawa nang may kasanayan ang wastong pangangalaga sa sarili tungo sa maayos at mabikas na paggayak 3. ( ! ) kung minsan at ( X ) kung hindi.4 PANSARILING KALINISAN AT KAAYUSAN Part D: Mga Kailangan Upang Maayos at Mabikas ang pagganyak A. Naipakikita ang maayos at mabikas na paggayak Lagyan ng ( / ) kung Lagi. Pangwakas na Gawain 1.E Building at pabalik sa silid aralan ng maayos na paglakad. Panlinang na Gawain 1. 5. Karagdagang Gawain Bilang grupo. Nalgeehersisyo ako 2. Kumakain ako ng mga pagkain na mayaman sa bitamina 4. Balik-Aral 3. tindig at ibat ibang pamamaraan tayo para masabing meron tayong magandang postura. hinihila ko ang upuan na naglilikha ngingay. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Pagganyak Ano ano ang mga kailangan upang maging maayos ng tindig? 2. Pagtatalakayan Ano ang inyong nararamdaman kapag ikaw ay nasunod sa mga gawain/ panuntunang ito? Ito ba ay nakatutulong sa iyong pangaraw. Natutulog ako sa bandang 12 ng hatinggabi. 3.araw? Bakit? 4. maglakd sa stage. Napangangalagaan ng lubusan ang sarili. Kagamitan MS Powerpoint 2007 or 2010 Larawan Charts/ Visual Aids C. 1. 2. Natutukoy ang mga kailangan upang maging maayos at mabikas ang tindig. Kinakailangan lang natin maging masunurin at masipag sa lahat ng bagay. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1A. Paglalahad Magpapakita ang guro ng larawan na nagpapakita ng mga maayos na pagupo. Agreement/ Kasunduan Sagutan ang table Para mapanatili ang maayos at mabikas na paggayak. 5. Paglalahat May mga tayo. Character Education: Pagiging masunurin LEARNING ACTIVITIES A. pagtayo. Panimulang Gawain 1. 3. D. paglakad at pagtayo. 5. 2. pagtindig. Paglalapat Gumawa ng isang campaign slogan na nagpapahikayat sa mga tao na ipagpatuloy at gawin ang tamang postura. C.. Pananalangin 2. Nakatungo at baliko ang aking katawan kapag ako ay nag-lalakad. Pagwawasto ng takdang aralin B.. Natatalakay ang kahalagahan ng pagpapanatiling maayos at mabikas na paggayak 4. at pagupo. Ipapagpatuloy ang: Titigil ako sa: Sisimulan ko ang: EVALUATION Sa pagatatapos ng paksang aralin. Kapag ako ay uupo. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gumawa sa notebook ng isang tula na nag-lalaman ng mga kaugalin na dapat isagawa sa mabikas na paggaynak. lakad. Iisa isahin niya ang mga bata. papunta sa H. .

Pangwakas na Gawain Pagmomodelo ng kasuotan at may narrator. Nagpalit siya ng damit.night gown b. Ano ang isusuot niya? a.panlakad c. Papasok sa paaralan si Emmanuel. 3. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Damit Pampasok o Uniporme D. Paghambingin ang mag uri nito. Panimulang Gawain 1. ano ang isusuot niya? a. Agreement/ Kasunduan Gumupit ng larawan ng iabt ibang uri ng kasuotan at idikit sa kwaderno ayon sa pangkat. Pagwawasto ng takdang aralin B.1 IBAT IBANG KASUOTAN A.bestida b.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Damit Panlamig 7. Damit Pambahay 2.3. Galing sa paaralan si Rosana. Wastong paglalaba ng mga damit .jogging pants Sa pagatatapos ng paksang aralin. C. Paglalahad Pagpapakita ng ibat ibang kasuotan. panty. Anong damit pambahay ang isusuot nya? a. pantaginit. Kagamitan sa wasto at maayos na MS Powerpoint 2007 or 2010 pangangalaga ng sariling Larawan kasuotan Charts/ Visual Aids 2.sweater 4. Damit Panlaro 4. Dadalo sa birth day party si Carmina. Nagagamit ang kaalaman B. panlamig. 1. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Natutukoy ang mga payak na sira ng kasuotan 4. Pag uuri ng iabt iabng kasuotan. Pagiging masipag at matiyaga 3. 1. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. Anong uri ng kasuotan ang sando. Damit Pantulog 5. tuwid na punit 5.blusa c.2. Bagong Aralin 1. pantulog. tanggal na butones 4.1. Pagganyak Parepareho ba ang mga damit na gamit ninyo kapag taginit at taglamig? Ano ano ang mga kilala ninyong uri ng kasuotan? 2. 5.epron b. Pananalangin 2. pamasok. panlaro. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot. Pagsasagot ng IW Activity 3.pantalon 2. at panlakad. Natutukoy ang uri ng kasuotan at mga bahagi C. pantrabaho.jogging pants d. tastas na laylayan 4.uniporme b. paano mo papangkatin ang mga kasuotan sa iyong tahanan? 4. Character Education: nito.1.uniporme d.pajama d. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gawin ang Mga gawain sa pagkatuto titik A. at brief? a. Damit pantrabaho 3. at panloob.pantaglamig 5. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4.shorts c. Alin ang isusuot ni Raymund upang hindi siya makaramdam ng ginaw. a. Paglalahat May iba’t ibang uri ng kasuotan ayon sa pagkakataon ay ayon sa sumusunod: Damit pambahay. pantagulan. Balik-Aral 4. Pagtatalakayan  Ano ang uri ng kasuotan ayon sa pagkakataon o panahon ng pagsusuot nito?  Paano makakatulong ang pagpapangkat pangkat ng mga kasuotan sa maayos na pamamaraan nito?  Kung ikaw ang mamamahala ng iyong kasuotan.panloob b.daster d.pantulog d.kapote c. EVALUATION Basahain ang sumusunod na situasyon.pantalon at t-shirt 3. Paguusap tungkol sa larawan. Damit Panlakad 6.sando c.

Paglalahat Ang iba’t ibang payak na sira ng kasuotan ang ang mga sumusunod: tanggal na kusetes. 1. Kagamitan kasuotan MS Powerpoint 2007 or 2010 2.punit b. Paglalahad Sa tulong ng mga larawan at mga damit na may sira. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. tanggal na butones 4. ipakilala / ipakita ang ibat ibang uri ng sira ng kasuotan. Pagtatalakayan Ano ano ang mga payak na sira bng kasuotan? Paano mo ito maayos? 4.tanggal na butones b. 3.2.tinatanggal .butas c. 1.2 PAYAK NA SIRA NG KASUOTAN A.1.tanggal na kutsetes 2. Anong uri ng sira ng kasuotan ang nangangailangan ang pagsusulslsi? a. Panlinang na Gawain 1. Pangwakas na Gawain 1. Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling B.tanggal na otomatiko c. Balik Aral 3. D. 3. Pagaganyak Tanungin ang mga bata tungkol sa kanilang karanasan at ang mga dahilan ng pagkasira ng kanilang damit.tastas d. Maging malinis maayos at maganda ang kasuotan kung ang sira nito ay a.tanggal na butones b. Paglalapat Magpakita ng ibat ibang uri ng Kasuotan.tatlong sulok na punit d. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Panlinang na Gawain 1. Natutukoy ang mga C.pinupunit d. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Anu ano ang mga sira ng kasuotan ang nakita ninyo? Isulat sa pisara ang mga pangalan ng sira ng kasuotan at ipabasa Halimbawa -tanggal na butones -tanggal na kutsetes -tuwid na punit -tastas ang tupi ng palda magpakita ng mga ksauotang may sitra at ipatukoy ang mga sira nito. tukuyin kung anu anong uri ng sira ang matatagpuan dito. Agreement/ Kasunduan Magdala ng kasuotan na may payak na sira at kagamitan sa pananamit gaya ng sinulid.3.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin.gasgas 3. Anong uri ng punit sa damit ang nangangailangan ng paggamit ng mahahabang sinulid? a. Pananalangin 2.sinusunog b.punit na damit c.kinukumpuni c.pahilis na punit c. tastas na laylayan 4. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. karayom.tanggal na kutsetes d. B 5. atbp. Wastong paglalaba ng mga damit EVALUATION Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot.tanggal na otomatiko d. Natutukoy ang uri ng Larawan kasuotan at mga bahagi Charts/ Visual Aids nito. Ang sira na makikita sa tupi ng damit ay tinatawag na a. 2. tastas tupi tanggal na butones at punit na damit.tuwid na punit b.butas 4. Character Education: payak na sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga 4. C. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang aklat Mga Gawain sa pagkatuto let. Alin sa mga sumusunod na mga sira ng kasuotan ang hindi nangangailangan ng pagpapalit ng kasangkapan a. Pagwawasto ng Takdang Aralin B.1. tuwid na punit 5.punit na damit 5.

tuwid na punit 5. at dami na ginagamit sa pananahi 2. taas. Ang _______________ ay nilalagyan ng gamit sa panahi 5. Natutukoy ang uri ng Larawan kasuotan at mga bahagi Charts/ Visual Aids nito. 3.3. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books LEARNING ACTIVITIES A. EVALUATION Identification Aspili Didal Gunting Medida Karayom 1. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Identification 1. Balik-Aral 3. Ang ______________ ay may laman na basag na pinggan o pinong buhangin na pinag tutusukan ng karayom kung hindi ginagamit. Paglalahad (Discussion) Ipapakita ng guro ang mga kagamitan. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos na pangangalaga ng sariling B.3 MGA KAGAMITAN SA PANANAHI A. Pagtatalakayan Ano ano ang mga kasangkapan sa pananahi? Sa tingin mo Lahat ba ng kasangkapang ito nagagamit ninyo? Ilan ba ang mga kasangkapang ito? 4.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Ginagamit upang makuha ang wastong laki. Panimulang Gawain 1. sa pamamagitan ng Group Presentation o Powerpoint Presentation. Pamigil sa paggalaw ng tela 3.2. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4.1. C D. Pananalangin 2. Character Education: payak na sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga 4. Kagamitan kasuotan MS Powerpoint 2007 or 2010 2. Ginagamit sa pagsusulsi at pananahi 4. May 2 bahagi. Agreement/ kasunduan Itala sa kuwaderno ang mga kagamitan sa pananahi at ang gamit ng bawat kagamitan. tastas na laylayan 4. 3. Panlinang na Gawain 1. Pagganyak Kapag ba inaayos ni nanay ang inyong mga gamit at siya ay nagtatahi nakikita ninyo ba ang mga kasangkapang ginagamit niya? Alam niyo ba ang mga kasangkapang ito? 2. Ginagamit sa paggupit ng tela 5. Dito inilalagay ang gamit sa pananahi 6. 3. C. Paglalahat Ang mga kagamitan sa pananahi ay dapat ilagay sa sewing box upang hindi mangalat at madaling makita. Pangwakas na Gawain Sagutan ang Workbook let. Iniingatan ng _______________ ang daliri upang hindi matusok ang karayom. inilalagay sa daliri upang hindi matusok 2. 5. at lalim ng isang bagay. Sa _______________ inilalagay ang mga aspili at karayom kung hindi ginagamit.1. Natutukoy ang mga C. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. laki. Ang ______________ ya may iba’t ibang uri. 1. haba. tanggal na butones 4. Wastong paglalaba ng mga damit . 4. kulay.

Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. 4. tastas na laylayan 4.2. 1. tuwid na punit 5. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Agreement/ Kasunduan Mula ngayon kung may tastas na laylayan ng palda ay tahiin agad upang di humaba ang tastas EVALUATION Ayusin sa wastong pagkakasunod sunod ang mga hakbang sa pananahi ng tastas at tupi. Pananalangin 2. Ibuhol ang sinulid sa may gawing taas ng tupi 4. Paglalahad Tatahiin ang laylayan ng palda. Pagtatalakayan Ano ang basics? Paano ninyo inayos ang inyong palda/ pantalon? Gumanda ba ito? Pumangit? Ipaliwanag ang inyong sagot. Itusok ang karayom sa kabaligtarang bahagi ng damit 3. Panimulang Gawain 1. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. C. Ihanda ang karayom at sinulid na kasingkulay ng damit 5. Kagamitan 2. Natutukoy ang mga Palda na may tastas payak na sira ng kasuotan 4. A. tanggal na butones 4. Balik-Aral 3. Sewing Box 3. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. 3. Panlinang na Gawain 1. Lagyan ng aspili ang lugar na may tastas 2. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. Sanggunian 1. Pangwaks na Gawain EVALUATION TOOL FOR ACTIVITIES Lahat ng mag-aaral ay sumunod sa mga panuto 3 puntos Tahimik habang gumagawa 3 puntos Kumpleto ang mga materyales 2 puntos Kinalabasan ng proyekto 3 puntos Orihinalidad 4 puntos Ugali/ Partisipasyon 5 puntos PANLAHAT 20 puntos TOTAL: _________/ 20 Self Grade: ________/ 20 Teacher’s Grade: ________/20 Project Grade: ________/ 20 (formula: Average of Total.1. Ang guro ang siyang magtuturo kung paano ito gagawin.4 PANANAHI NG TASTAS NA LAYLAYAN NG PALDA LEARNING ACTIVITIES A. Maglaan ng kalahating pulgadang pagitan ng bawat tupi. Isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Self Grade and Teacher Grade) D.1.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin.3. Pagganyak Maalam ba kayo manahi? Ano anong uri ng tahi ang alam ninyo? 2. Naisasaayos nang wasto C. Paglalahat Simple lamang ang pananahi kung ang mga panuto ay masusunod. Wastong paglalaba ng mga damit . Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4.

1.2. Character Education: sa pamamagitan ng Pagiging masipag at matiyaga pananahi sa kamay tulad ng: 4. tanggal na butones 4. Agreement/ Kasuduan Laging gawing maayos at malinis ang pagsasagawa ng pagkakabit ng butones. tastas na laylayan 4. Pananalangin 2. 5. Balik. Pagganyak Sino sa inyo ang may butones ang polo/ blusa? Anong iyong gagawin kung ang isusuot na blusa/ polo ay may tanggal na butones? 2.Kung ikaw ang magkakabit ng butones. Paglalahad HAKBANG SA PAGKAKABIT NG BUTONES NA FLAT (Guro ang nakatoka sa panuto) 3. Pagtatalakayan .5 PAGKAKABIT NG TANGGAL NA BUTONES A. 3. Wastong paglalaba ng mga damit B. Pangwakas na Gawain Gumawa ng iskor kard D. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Maglagay ng aspili sa ilalim ng sinulid sa mga butas ng butones.1. EVALUATION Ayusin ang mga umusunod na hakbang sa sa pagkakabit ng butones ayon sa tamang pagkakasunod sunod. 2. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. Isulat ang titik. Naisasaayos nang wasto ang mga sira ng kasuotan C. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Panimulang Gawain 1. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. Paglalahat Maisaayos ng wasto ang pagkakabit ng tanggal na butones kung susundin ang hakbang sa pagsasagawa nito. paano mo mapapanatiling maayos ang iyong ginagawa? Tumawag ng isa hanggang dalawang bata upang magsagawa ng pagkakabit ng butones na sinusunod ang ipinakitang turong mga hakbang. Panlinang na Gawain 1. tuwid na punit 5. C. Paikutin ng ilang ulit ang sinulid upang magkaroon ng leeg. 4.3. Isuot ng ilang ulit ang sinulid sa mga butas ng butones.1.Anu-ano ang mga kagamitang kinakailangan sa pagkakabit ng butones? . Sewing Box 3.Ano ang sunod-sunod na hakbang ng pagsasaayos ng pagkakabit ng butones? .Aral LEARNING ACTIVITIES A. Natutukoy ang mga Polo/ Blouse payak na sira ng kasuotan Butones 4. Markahan ang lugar na paglalagyan ng sinulid.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Itusok ang karayom sa kabaligtaran ang ibuhol ng 2 beses. . 4. Kagamitan 2. Paglalapat Pagsasagawa ng mga bata ng pagkakabit ng butones na sinusunod ang hakbang. 5. Sanggunian 1.

3. Palagpasin nang kaunti ang pagtahi nang patutos mula sa dulo ng punit. Kagamitan 2. Balik-Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Ihanda ang karayom at sinulid. Panlinang na Gawain 1. 1. Paano muli itong mapapakinabangan? Ano ang naiitutulong ng pagsusulsi? Pano gagawin ang pananahi upang matiyak na mapakinabangan muli ito? Ipakitang turo ng guro ang tungkol sa pananahi o pagsusulsi ng punit na tuwid na nakasulat sa tsart. Ang isang ay kailangang dumaan sa ibabaw ng punit at kasunod na hanay naman ay sa ilalim. Agreement/ Kasunduan Basahin at isulat ang paraan ng pagsusulsi ng pahilis na punit. tuwid na punit 5. Paglalahat Maisasagawa ang pagsusulsi ng tuwid na punit kung susundin nang maayos ang hakbang sa pagsasagaw a nito. Pananalangin 2. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliliit na patutos na tahi. 5. tanggal na butones 4. Itusok ang karayom sa kabaligtarang panig ng damit. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5. Pangwakas na Gawain Sagutan ang iskor kard D. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. Paglalahad Ipakita ang damit na may punit na tuwid. Palagpasin nang kaunti ang pagtatahi nang patutos mula sa dulo ng punit. 2. Sanggunian 1. Pagsalit-salitan ang haba ng bawat hanay na tutos. 3.1. Lagyan ng buhol ang dulo ng sinulid.3. 5.1. ang isa ay walang punit ang isa ay may punit.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Natutukoy ang mga Polo/ Blouse payak na sira ng kasuotan 4. Itusok ang karayom sa kabaligtaran panig ng damit. Sewing Box 3. Ihanda ang karayom at sinulid. EVALUATION Lagyan nang tamang bilang ang sumusunod na hakbang sa pagsusulsi upang maiayos sa wastong pagkasunod-sunod.2. Panimulang Gawain 1. 4. A. Ibuhol sa kabaligtaran ng damit ang sinulid. 4. Wastong paglalaba ng mga damit 3. C. 1. Gumamit ng dobleng sinulid na kasingkulay ng damit na susulsihan. Pagsali-salitin ang haba ng bawat hanay ng tutos.6 PAGKUKUMPUNI NG TUWID NA PUNIT LEARNING ACTIVITIES A. Pagganyak Pagpapakita ng dalawang damit. Alin dito ang gusto ninyong isuot? Ano ang gagawin mo sa may punit na damit upang mapakinabangan ito? 2. 2. Hatakin ang karayom at gumawa ng maliliit at patutos ang dulo ng sinulid. . tastas na laylayan 4. Natutukoy ang uri ng Karayom kasuotan at mga bahagi Sinulid nito. gawing mahaba ang unang hanay at maikli naman ang sumunod. Iwasang hatakin nang mahigpit ang sinulid upang huwag kumulubot ang tinatahi. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagiging masipag at matiyaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. Naisasaayos nang wasto C. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B.

Paglalahat Ang gawain na paglalaba ay hindi ganoon kahirap. Awitin ang kantang “Labandera ko” D. Pagtatalakayan Magtalakayan tungkol sa paglalaba. Naisasaayos nang wasto C. 2. Banlawan bago sabuning mabuti. Ikula kung hindi pa gaano malinis 5. Panimulang Gawain 1. ang mga mag-aaral ay inaasahang: LEARNING CONTENT ARALIN 1B. Inuna kong labhan ang may kulay na damit.5. C. Natutukoy ang mga Tubig payak na sira ng kasuotan 4. Pangwakas na Gawain Labahan ang isang pirasong sando na puti. Nagagamit ang kaalaman Budgetted Tasks in EPP IV sa wasto at maayos na Listed Reference Books pangangalaga ng sariling kasuotan B. Panlianang na Gawain 1. Pagaganyak Paano natin mapangangalagaan ang ating mga kasuotan upang mapanatiling malinis at maayos ang mga ito? 2. 6. Natutukoy ang uri ng Palanggana kasuotan at mga bahagi Sabong Panlaba nito.2. Almirulan ang mga dapat maging matigas sa pagsuot nito. malaki sa maliit 1. Banlawan ng 3 ulit 7. di gaanong madumi sa maduming madumi 1.OBJECTIVES Sa pagatatapos ng paksang aralin. Hindi ko pinigang mabuti ang damit bago isampay. Pagbubukod-bukod ng damit 1. leeg. Gumamit ako ng sariling sabon.2.3. 4. A. 4. 8. 6. Character Education: ang mga sira ng kasuotan Pagtitipid at Pangangalaga sa pamamagitan ng pananahi sa kamay tulad ng: 4. at kilikiling bahagi ng damit. 1. ngunit dito napangangalagaan natin ang mga damit natin ng mabuti. 4. mga nangungupas 2.3. Kagamitan 2. Pagbababad upang madaling matanggal ang dumi. Paglalahad MGA HAKBANG SA PAGLALABA NG DAMIT 1. 3. Naipakikita ang mga paraan upang mapanatiling maayos at malinis ang kasuotan 5.1. Balik-Aral at Pagwawasto ng Takdang Aralin B.4. Kinusot kong mabuti ang kwelyo. tastas na laylayan 4. Sanggunian 1. tanggal na butones 4. Agreement/ Kasunduan Laging isagawa ang mga hakabang ng tama. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Labhan ang isang pirasong Face Towel 5. hindi rin ganoon kadali. Sabunin at kusutin maaring brushin. Damit na Madumi 3. Wastong paglalaba ng mga damit . Isampay o Ibilad maaring gumamit ng hanger. tuwid na punit 5. 5.1.1. 3. mga panloob 1.7 PANGANGALAGA SA SARILING DAMIT SA PAMAMAGITAN NG PAGLALABA LEARNING ACTIVITIES A. puti sa maykulay 1. EVALUATION Lagyan ng ( / ) kung Oo at ( X ) kung hindi. palanggana at iba pang kagamitan sa paglalaba. manggas. 3. Pananalangin 2. Isang banlaw lamang ang aking ginawa. Inihiwalay ko ang puti sa may kulay na damit.

Agreement/ Kasunduan Magtala ng 10 halimbawa kung paano ipakikita ang pag-mamahal at pagagalang sa magulang. C. Bagong Aralin 1. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. Bakit mahalaga ang pagammahal at pagagalang sa bawat kasapi ng mag-anak. Panimulang Gawain 1. 3. Nakatutulong sa pagkakaroon ng maayos at kasiyasiyang pamumuhay ng mag-anak. Balik Aral/ Talasalitaan B. Paglalahat Ang mabubuting kaugalian na ipinapakita ng magulay ay dapat din suklian ng mga anak ng kabutihang asal. EVALUATION Tukuyin kung pagmamahal o pagagalang ang isinasaad ng bawat parirala. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang Activity sa Workbook 5. Karagdagang Gawain Gumawa sa isang cartolina/ manila paper ng isang poster na nagpapakita at pagammahal sa bawat kasapi ng mag-anak D. LEARNING ACTIVITIES A. Hayaan ang na mag obserba ang mga mag-aaral. 2.OBJECTIVES LEARNING CONTENT ARALIN 1C. 3. Sa pagtatapos ng aralin. at paggalang. 1. Pagbati o pagbigay ng regalo. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Pagsunod agad sa utos Pagsagot ng po at opo Pagtulong sa gawaing bahay paghalik sa kamay. 4. Pagtatalakayan Paano ipinapakita ng magulang mo ang pagmamahal nila sa iyo? Paano mo naman naipakikita ang pagmamahal mo sa kanila? Ano ano ang mga kabutihang dulot ng mga salitang. Paglalapat Gumawa sa notebook ng isang tula na nagpapakita ng pagamamhal at pagrespesto mo sa iyong magulang 2. . Dapat magsikap ang mga anak upang makamit ang mga pangarap ng mga magulang nila para sa kanila. 5. 4. pagmamahal. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga kasapi ng maganak 3. Pagsasagot ng IW Activity 3. Ang mag-anak bilang pondisyon ng lipunan at pagbuo nito. Pananalangin 2.sino ba ang kasapi ng mag-anak? Ano ano ba ang mga dapat gawin para maging kasiya siya ang pamumuhbay ng maganak? 2. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Character Education: Mahalaga ang pagakakroon ng kasiysiyang pamumuhay. Pangwakas na Gawain 1. Pagganyak Sino. Paglalahad Magpakita ng larawan ng mga kasiya siyang pamumuhay ngmaganak. Natutukoy ang 2 uri ng pamilya.1 KASIYASIYANG PAMUMUHAY NG MAG-ANAK A. pagpapahalaga. 2.

Pagtatalakayan Ano ano ang mga kabutihang maidudulot ng bawat katangian? Bakit mahalaga ang paguunawaan at pagsasamasama ng maganak. paguunawaan.2 inaasahang: MAAYOS NA PAGSASAMAHAN NG 1. Natutukoy ang 2 uri ng Chalkboard pamilya. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Magbigay ng sariling halimbawa kung paano ipakikita ang bawat katangian. ang mga mag-aaral ay ARALIN 1C. Magtala nmg 5 gawaing tahanang ginagawa mo. Paglalahat Bilang isang anak at mag-aaral. Pagaganyak Paano naipakikita ang pagmamahal at pagagalang sa mga magulang? 2. Ang mag-anak Larawan bilang pondisyon ng Visual Aids lipunan at pagbuo nito. Kagamitan kasapi ng mag-anak Microsoft Office Powerpoint 3.OBJECTIVES LEARNING CONTENT Sa pagtatapos ng aralin. Pananalangin 2. LEARNING ACTIVITIES A. 4. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gamit ang mga akalat. Pangwakas na Gawain 1. 2. Paglalahad Upang maipakita ang pagmamahal sa mga magulang kailangang ng mga sumusunod. EVALUATION Sagutin kung tama o mali. . Paglalapat Itala sa tsart ang mga katangian 2. Agreement/ Kasunduan 1. C. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga B. kaklase at guro. D. 1. Panlinang na Gawain 1. magsaliksik tungkol sa maayos na pagsasamahan ng mag-anak. samasamang gumagawa at nagsasaya. Maaring gumamit ng Internet 5. C. kaibigan. Sagutan ang inyong aklat. Balik Aral 3. Nakatutulong sa MGA KASAPI NG MAG-ANAK pagkakaroon ng maayos at kasiya-siyang A. pagaganap sa mga tungkulin. dapat maging masunudin at mapagmahal sa mga magulang. Panimulang Gawain 1. 3.Role Playing tungkol sa paksa. Sanggunian pamumuhay ng magBudgetted Tasks in EPP IV anak. Listed Reference Books 2. Character Education Pag-uunawaan at samasamang pagagawa ng mag-anak. Karagdagang Gawain Mag.

Listed Reference Books 2. Ang mag anak Larawan bilang pondisyon ng Visual Aids lipunan at pagbuo nito. Group 1: Nukleyar Group 2: Ekstended Group 3: Pondisyon ng lipunan ang maganak sa pamamagitan ng respeto. 8 B. Katapangan D. Ano ang binubuo ng mga ito? Ano ang kabutihang dulot at hindi nito? 4. Panimulang Gawain 1.1 hanggang Aralin 1C. Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Maliit ang mag anak na may ____ anak. Tatay. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Gumawa ng Venn Diagram at Pagkumparahin ang 2. Anak. Agreement/ Kasunduan Gumawa ng isang Lesson Evaluation Report sa lahat ng natutunan sa nakalipas na 3 Aralin. Tatay at Anak samantala ang ekstended ay binubuo ng Nanay. May 2 uri ng pamilya ito ang Nukleyar Kasunod ay babasahin ang Textbook na naglalaman ng kahulugan ng “Pamilya Pundisyon ng Lipunan” at Mga iba pang bagay na nakalinya sa araling ito. Kagamitan kasapi ng mag-anak Microsoft Office Powerpoint 3. Pamahalaan 4. Nagpapasaya sa magulang ang mga anak sa lumalaking hubog sa ___. Kinikilalang pundisyon ng lipunan ang ___. Ekstended 3. Pangwaks na Gawain Mag role play ang klase. Pag-aralan ang 2 uri.OBJECTIVES LEARNING CONTENT Sa pagtatapos ng aralin. Mag anak C. Kagandahang asal 2. Sanggunian pamumuhay ng magBudgetted Tasks in EPP IV anak. A. 6 C. Malaki C. Balik-Aral 3. hatiin ang klase sa 3 grupo. Ang maliit na mag anak ay karaniwang ay may maliit ding ___. Katalinuhan C. Paglalahat May 2 uri ng pamilya ang nukleyar at ekstended. Paglalahad Ilalahad ng guro ang 2 uri ng pamilya pati ang kahulugan nito. D. Binubuo ng mga magulang at mga anak ang pamilyang ___. C. (Aralin 1C. A. Mag sagawa ng isang research na tungkol sa paksang ito. ang mga mag-aaral ay inaasahang: ARALIN 1C. C. Character Education Masusing Pakikinig at Pangunawa LEARNING ACTIVITIES A. Tiyo. Nukleyar D. 3. Pamayanan D. Paaralan B. Panlinang na Gawain 1. A. Nakatutulong sa LAKI NG MAG-ANAK pagkakaroon ng maayos at kasiya-siyang A. Maliit B. Pagtatalakayan Pagkumparahin ang pamilyang ekstended sa nukleyar. Ang respeto ay dapat isagawa sa lahat ng bagay. 4 D. Nukleyar ay binubuo ng Nanay. 5. A. tiya. Maliit B. Pananalangin 2. A. 1.3 1. Naipakikita ang maayos na pagsasamahan ng mga B. Katawan C. lolo at lola. tirahan B. Natutukoy ang 2 uri ng Chalkboard pamilya. 2 5. Simbahan D. Pagaganyak Sino sino kayong nakarira sa inyong tahanan? Alam ninyo ba ang tawag sa uri ng pamilya ninyo? 2.3) EVALUATION Piliin ang titik ng tamang sagot. Pangangailangan .

pagbibihis. Paglalahat Ang pagpapaligo at pagbibihis ng kapatid ay dapat matutunan dahil bilang isang anak. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. D. EVALUATION Gumawa ng isang tula sa pagpapaligo at pagbibihis ng nakababatang kapatid. Pagganyak Meron ba kayong nakababatang kapatid? Sinong gustong magkwento tungkol sa kanyang kapatid? Ano ba ang ginagawa ninyong pag-aalaga sa kanya? 2. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Mag-pangkat sa apat. Sino naman ang gustong magpaligo? 4. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. Pananalangin 2. Agreement/ Kasunduan Tutulong sa nanay sa pagbibihis sa nakababatang kapatid.1 PAGBIBIHIS SA NAKABABATANG KAPATID A. Panimulang Gawain 1. may tungkulin din ako para matulungan ang aking magulang. Balik-Aral/ Pagwawasto ng Takdang Aralin B. Bagong Aralin 1. Pagsasagot ng IW Activity 3. magusapusap ang grupo. Kumuha ng manika at liguan at bihisan ito. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. 3. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid. Pagtatalakayan Ano ba ang mga dapat tandaan kapag naliliguan at binibihisan ang kapatid? Sino ang gustong mag present ng pagbibihis dito sa manika. Pangwakas na Gawain Balik –pakitang gawa ng mag-aaral ang wastong paraan ng pagbibihis sa nakababatang kapatid. 5. 3. May mga dapat tandaan sa pagpapaligo at pagbibihis ng kapatid. co-leader at isang miyembro ang pagpapaligo at pagbibihis ng manika. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. Character Education Pasensya at Tiwala sa sarili LEARNING ACTIVITIES A. C. Paglalahad Magpapakita ng larawan ng bata na nililiguan at binibihisan. pagpapakain at pakikipaglaro. . 2. LEARNING CONTENT ARALIN 1D.OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. at ilalahad ng lider.

1 nakababatang kapatid. Pakainin Ang bata sa takdang oras. EVALUATION Panuto: Sipiin ang bilang at lagyan ng (/) ang mga panuntunan sa pagtulong sa pagpapakain sa nakababatang kapatid at ekis (X) kung hindi . Panlinang na Gawain 1. Punuin ang plato ng bata upang ganahan. Balik-Aral B. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang gawain sa workbook 5. 2. Character Education Pasensya at Tiwala sa sarili LEARNING ACTIVITIES A. 3. plato. Pananalangin 2. tasa.dapat sundin ang sinasabi ng bawat pangungusap sa pagpapakain sa nakababatang kapatid. Karagdagang Gawain: Mag sagawa ng isnag Role Playing na binubuo ng 5 miyembro bawat grupo. 4. Maaaring tanungin ang ang mga sumusunod: 1)School EPP coordinator. LEARNING CONTENT ARALIN 1D. C. 2. 5. 2. nanay. 2. 2 sumisimbulong ikaw. Tiyaking masustansiya ang pinakakain sa kanya. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. Kailanagn lang sundin ang mga panuntunan at mga tamang hakbang upang makagawa ng tama. Pagtatalakayan Anu-ano ang mga kagamitan sa pagpapakain ng nakababatang kapatid? Anu-ano ang mga katangiang dapat taglayin ng pagkain ng bata? Kailan ninyo dapat pakainin ang bata? 4.2 PAGPAPAKAIN SA NAKABABATANG KAPATID A. 2)EPP Teacher. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Susuyuin o pilitin ang batang kapatid sa pagpapakain upang siya’y huwag mapalipasan ng gutom. 3)Myembro ng PTA 3. kutsarita at platito. Turuan ang bata ng kagandahang asal sa hapag kainan. Paglalapat Isulat sa patlang sa unahan ng bilang kung dapat o di. Pangwakas na Gawain 1. Panimulang Gawain 1. 1. at lola D. pagbibihis. Piliting pakainin sa pagpapakain ang bata kahit ayaw ng kumain. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid. Pagaganyak Magpakita ang guro ng larawan ng batang malusog. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. 3. Agreement/ Kasunduan Tutulong sa nanay sa pagpapakain ng nakababatang kapatid at susunduin ang mga panuntunan sa pagpapakain. Paglalahat May mga ibat ibang paraan sa pagpapakain sa nakababatang kapatid. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. Paglaanan ang batang kapatid ng sariling baso .OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. Paglalahad Gumawa ng isang tape interview tunkol sa pagpapakain ng nakababatang kapatid. pagpapakain at pakikipaglaro. . Ano ang masasabi ninyo sa batang ito? etc.

Pagtatalakayan Bakit mahalaga sa bata ang paglalaro? Saang lugar dapat maglaro? Bakit hindi dapat iwanan ang bata sa paglalaro? Ano ang dapat ituro sa nakababatang kapatid sa mga laruang ginamit? Paano ang pagpili ng laro at mga laruan sa mga nakababatang kapatid? 4. nakikipaglaro ba kayo ba kayo sa kanila? Anu-ano ang mga larong nilalaro ninyo? 2. Pagpapakitang gawa ng isang batang naglalaro ng bola. ang mga mag-aaral ay inaasahang: 1. Pangwakas na Gawain 1. Pinatnubayan at Malayang Pagsasanay Sagutan ang gawain sa workbook 5.3. Balik-Aral B. Iwanan ang bata ng nag –iisa sa paglalaro 3. 1. Panlinang na Gawain 1. D.ibang laro ang dapat ipalaro sa kanila.) 3. Pagaganyak Kapag kayo ay nag-aalaga ng inyong nakababatang kapatid. Naipakikita ang wastong paraan at mga panuntunang pangkalusugan pangkaligtasan sa pagaalaga ng nakababatang kapatid. Character Education Pasensya at Pagiingat sa sarilI LEARNING ACTIVITIES A. naglalaro ng bahay –bahayan . Ang lugar na paglalaruan ay kailangang iligtas sa sakuna. 4. Natatalakay ang mga paraan ng pag-aalaga sa nakababatang kapatid tulad ng pagpapaligo. Kagamitan Microsoft Office Powerpoint Chalkboard Larawan Visual Aids C. Sanggunian Budgetted Tasks in EPP IV Listed Reference Books B. . Agreement/ Kasunduan Isulat sa isang talata ang wastong paraan ng pakikipaglaro sa nakababatang kapatid. EVALUATION Isulat ang T kung wasto ang kaisipan at M kung hindi. Paglalahat Ang paglalaro sa nakababatang kapatid ay isang paraan ng poagaalaga at pagtulong sa magulang. LEARNING CONTENT ARALIN 1D.3 PAKIKIPAGLARO SA NAKABABATANG KAPATID A. 2. Ang larong takbuhan relay at larong bola ay nakakapagod kaya hindi dapat paglaruin ang bata. Pananalangin 2. C. 4) Iangkop ang laro sa kanyang gulang at kakayahan 5) Huwag papagllaruin ang kapatid sa maduming lugar. ( Magpakita rin ang guro ng ilang uri ng larawan at magpaliwanag tungkol sa mga larawan. Tiganan at suruin ang mga larawan ( Ang guro ay magsasaayos ng mga larawan kung saan ang isang sampung taong gulang na bata ay nakipaglaro sa isang kapatid na tatlong taong gulang). naglalaro ng xylophone at nagkukulay ng larawan.1. pagbibihis.OBJECTIVES Sa pagtatapos ng aralin. pagpapakain at pakikipaglaro. 2. Ipaunawa sa kapatid kung paano ginagamit ang laruan para sa kanila 2. 5. Paglalapat Sabihin kung dapat o di dapat 1) Ipakita sa kapatid kung paano ginagamit ang laruan 2) Bigyan ang nakababatang kapatid ng kahit na anong laruan upang malibang 3) Iba. 3. Panimulang Gawain 1.2. Naisasagawa ang pagaalaga sa nakababatang kapatid. 2. Turuan ang mga bata sa pagliligpit ng laruan. Paglalahad 2.

OBJECTIVES LEARNING CONTENT LEARNING ACTIVITIES EVALUATION .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.