ANG ALFABETO AT ORTOGRAPIYANG FILIPINO

3 patinig -.Ang Alibata  17 titik -.14 na katinig .

u b. ng. . d. l. at y. m. o. t. h. p. i.Alpabetong Tagalog   Abakadang Tagalog 20 titik – 5 patinig. g. 15 katinig a. w. r. k. n. e. s.

p. rr. u. ñ. t. h. . 1971. f. i. g.Memorandum ng DECS Blg. l. v. q. 194 noong 1976-. ll. b. y. n. e. w. j. k. o. x. c. m. d.31 titik= 20 titik + 11 titik a. s. z.Modernisasyon ng Alpabeto ng Wikang Pambansa  (SWP) Surian ng Wikang Pambansa– Oktubre 4. r.

maaaring manatili ang katutubong baybay hal. H²O (water) -. bagaman ay maaring tumbasan hal. Coach.Ilang tuntunin sa pagbabaybay     Kung ano ang bigkas ay gayon din ang baybay.tubig Ag ( silver) – pilak Pangngalang Pantangi – karaniwang binabaybay ayon sa nakamishasnang baybay bagamat binaybay ang ilang salita ayon sa Tuntuni 1 hal.Pranses Simbolong banyaga– parehong baybay hal. Ifun (smallest banak) hipon – Ibanag vugi (egg of fish) bupey (buffet) . staff – Ingles habeas corpus (warrantless arrest) Latin Modus vivendi (way of life) Simbolong Pang-agham --dapat manatili. Cuerpo Surigao John .

ch.1987 Alpabeto at Patnubay sa Pagbaybay Makabagong Ortograpiyang Filipino  28 titik – a. z  . i. x. u. y. h. o. n. j. ñ. ng. l. v. s. d. b. f. m. r. c. e. k. p. w. g. t. q.

Tuntunin ng 1987. Kung konsistent sa Filipino hiramin ng walang pagbabago hal. sasakyan at b. Ang dagdag na letra ay gagamitin sa a. memorandum b. Editor. Control. gusali. Clutch brochure doughnut .Patnubay sa Pagbabaybay ng WF    Kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang basa. Pansamantalang hiramin sa orihinal hal. Salitang katutubo mula sa ibang wika sa Pilipinas Sa panghihiram mula sa Ingles a. hal. Pantanging ngalan ng tao. soprano.kontrol leader.lider c. reporter. lugar. Kung konsistent sa Filipino– kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang basa.

sabjek. Maminta edukador at iskolar f. j.2001. at z hal. Alfabeto at Binagong Patnubay sa Pagbabaybay  a) b) Ayon kay Dr.kabinet . varayti. central – sentral. v. Formalismo. cabinet.volyum c. ñ. Rosario E. q. at x – kumakatawan sa mahigit sa mahigit pa sa isang tunog hal.

daglat.Mananatili ang isa sa isang tumbasan ng tunog at letra . 2.simbolong pang-agham. Ang Pasalitang Pagbaybay -. Ang salitang Pagbabaybay -. pantig.akronim. at iba pa.paletra ang pasalitang pagbaybay -.Mga Tuntuning Panlahat sa Ispeling o Pagbabaybay 1.salita.inisyal.

V. Ñ. exit. Q. at saka baybayin sa Filipino hal. c.tseke Gamitin ang mga letrang C. Husband – bana (Hiligaynon) c. Ifun Salitang may iregular na ispeling Hal. J. centripetal – sentripetal commercial – komersyal cheque -. Bigkasin sa orihinal mula sa Español. Buoquet Salitang may internasyonal na anyong kinikilala hal. e. Z a.bahay b. X. b. d. Taxi. House.Ang Panghihiram ng mga Salita  1. F. 2. Tuntunin sa Panghihiram Sundin ang mga ss: a. Kumuha ng iba’t ibang katutubong wika hal. Gamitin ang kasalukuyang leksikon ng Filipino hal. Pantanging ngalan Salitang teknikal o siyentipiko Salitang may natatanging kahulugang kultural hal. fax . Ingles.

Z Hal. X sa mga salitang hiniram nang buo.3. hal. V. Gamitin ang mga letrang F. Fixer Gamitin ang mga letrang C. Ñ. Q. J. Cornice Reflex cell requiem . 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful