ANG ALFABETO AT ORTOGRAPIYANG FILIPINO

3 patinig -.Ang Alibata  17 titik -.14 na katinig .

t. h. k.Alpabetong Tagalog   Abakadang Tagalog 20 titik – 5 patinig. o. ng. m. e. u b. . l. p. at y. d. r. s. w. i. 15 katinig a. n. g.

p.31 titik= 20 titik + 11 titik a. u. 1971. s. j. n. x. 194 noong 1976-.Modernisasyon ng Alpabeto ng Wikang Pambansa  (SWP) Surian ng Wikang Pambansa– Oktubre 4. e. h. t. m. l. y. o. c. b. v. w. ll. i. ñ. k. z. q. r. . f. g.Memorandum ng DECS Blg. d. rr.

tubig Ag ( silver) – pilak Pangngalang Pantangi – karaniwang binabaybay ayon sa nakamishasnang baybay bagamat binaybay ang ilang salita ayon sa Tuntuni 1 hal. bagaman ay maaring tumbasan hal. Coach.Ilang tuntunin sa pagbabaybay     Kung ano ang bigkas ay gayon din ang baybay. Ifun (smallest banak) hipon – Ibanag vugi (egg of fish) bupey (buffet) . maaaring manatili ang katutubong baybay hal. Cuerpo Surigao John .Pranses Simbolong banyaga– parehong baybay hal. H²O (water) -. staff – Ingles habeas corpus (warrantless arrest) Latin Modus vivendi (way of life) Simbolong Pang-agham --dapat manatili.

l. ng. u. ñ. i. b. h. y. s. ch. f. t. j. v. w. g. d. o.1987 Alpabeto at Patnubay sa Pagbaybay Makabagong Ortograpiyang Filipino  28 titik – a. e. k. n. x. m. q. c. z  . r. p.

Clutch brochure doughnut . Pantanging ngalan ng tao. Kung konsistent sa Filipino hiramin ng walang pagbabago hal. Editor. Control. memorandum b. Ang dagdag na letra ay gagamitin sa a. Kung konsistent sa Filipino– kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang basa. reporter. lugar. soprano.Patnubay sa Pagbabaybay ng WF    Kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang basa.kontrol leader. Salitang katutubo mula sa ibang wika sa Pilipinas Sa panghihiram mula sa Ingles a. Pansamantalang hiramin sa orihinal hal. sasakyan at b. gusali.Tuntunin ng 1987. hal.lider c.

q. central – sentral. at x – kumakatawan sa mahigit sa mahigit pa sa isang tunog hal. varayti. Formalismo. j. Alfabeto at Binagong Patnubay sa Pagbabaybay  a) b) Ayon kay Dr.sabjek. at z hal. v. cabinet.kabinet . Maminta edukador at iskolar f.volyum c.2001. ñ. Rosario E.

at iba pa.simbolong pang-agham. pantig. Ang Pasalitang Pagbaybay -.paletra ang pasalitang pagbaybay -.akronim.daglat.Mananatili ang isa sa isang tumbasan ng tunog at letra . 2. Ang salitang Pagbabaybay -.Mga Tuntuning Panlahat sa Ispeling o Pagbabaybay 1.salita.inisyal.

bahay b. Pantanging ngalan Salitang teknikal o siyentipiko Salitang may natatanging kahulugang kultural hal. 2. Taxi. Bigkasin sa orihinal mula sa Español. Ifun Salitang may iregular na ispeling Hal. Ingles. Ñ. Buoquet Salitang may internasyonal na anyong kinikilala hal. d. House. J. Q. Husband – bana (Hiligaynon) c. Gamitin ang kasalukuyang leksikon ng Filipino hal. F. Kumuha ng iba’t ibang katutubong wika hal. c. Z a. Tuntunin sa Panghihiram Sundin ang mga ss: a. X. at saka baybayin sa Filipino hal. b. centripetal – sentripetal commercial – komersyal cheque -. exit. V. fax . e.tseke Gamitin ang mga letrang C.Ang Panghihiram ng mga Salita  1.

Fixer Gamitin ang mga letrang C. V. Z Hal. X sa mga salitang hiniram nang buo. hal. Q. Gamitin ang mga letrang F. Ñ. 4. J. Cornice Reflex cell requiem .3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful