ANG ALFABETO AT ORTOGRAPIYANG FILIPINO

14 na katinig .Ang Alibata  17 titik -.3 patinig -.

m. . i. ng. t. o. w. d. k. u b. s. n. at y. l. p. r. h. g. 15 katinig a. e.Alpabetong Tagalog   Abakadang Tagalog 20 titik – 5 patinig.

ñ. u. j. r. x. s. v. d. .Memorandum ng DECS Blg. t. l. z. q. c. n. k. m. rr. h. w. 1971. ll. 194 noong 1976-. y. e. b. p.Modernisasyon ng Alpabeto ng Wikang Pambansa  (SWP) Surian ng Wikang Pambansa– Oktubre 4. i. g.31 titik= 20 titik + 11 titik a. o. f.

Ilang tuntunin sa pagbabaybay     Kung ano ang bigkas ay gayon din ang baybay. Cuerpo Surigao John .tubig Ag ( silver) – pilak Pangngalang Pantangi – karaniwang binabaybay ayon sa nakamishasnang baybay bagamat binaybay ang ilang salita ayon sa Tuntuni 1 hal.Pranses Simbolong banyaga– parehong baybay hal. Ifun (smallest banak) hipon – Ibanag vugi (egg of fish) bupey (buffet) . H²O (water) -. Coach. staff – Ingles habeas corpus (warrantless arrest) Latin Modus vivendi (way of life) Simbolong Pang-agham --dapat manatili. bagaman ay maaring tumbasan hal. maaaring manatili ang katutubong baybay hal.

x. u. e. t. w. h. k. ng. n. v. j.1987 Alpabeto at Patnubay sa Pagbaybay Makabagong Ortograpiyang Filipino  28 titik – a. z  . i. m. b. q. ñ. g. s. d. o. r. l. ch. c. p. f. y.

lugar. memorandum b.lider c. reporter. hal. soprano. Salitang katutubo mula sa ibang wika sa Pilipinas Sa panghihiram mula sa Ingles a. Pantanging ngalan ng tao.Patnubay sa Pagbabaybay ng WF    Kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang basa. sasakyan at b. gusali. Pansamantalang hiramin sa orihinal hal.Tuntunin ng 1987. Clutch brochure doughnut . Control. Kung konsistent sa Filipino hiramin ng walang pagbabago hal. Kung konsistent sa Filipino– kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang basa. Ang dagdag na letra ay gagamitin sa a.kontrol leader. Editor.

at x – kumakatawan sa mahigit sa mahigit pa sa isang tunog hal. Maminta edukador at iskolar f. varayti.volyum c. Alfabeto at Binagong Patnubay sa Pagbabaybay  a) b) Ayon kay Dr. q.2001. v. ñ. Formalismo. cabinet. central – sentral. j. Rosario E.kabinet . at z hal.sabjek.

paletra ang pasalitang pagbaybay -. Ang Pasalitang Pagbaybay -. 2.inisyal. pantig. Ang salitang Pagbabaybay -.simbolong pang-agham.daglat. at iba pa.Mananatili ang isa sa isang tumbasan ng tunog at letra .akronim.salita.Mga Tuntuning Panlahat sa Ispeling o Pagbabaybay 1.

F. exit. Taxi. e. Z a. Ingles. V. J. House. centripetal – sentripetal commercial – komersyal cheque -. Q. Tuntunin sa Panghihiram Sundin ang mga ss: a.Ang Panghihiram ng mga Salita  1. at saka baybayin sa Filipino hal. Gamitin ang kasalukuyang leksikon ng Filipino hal. X. b. Bigkasin sa orihinal mula sa Español.tseke Gamitin ang mga letrang C. fax . Ifun Salitang may iregular na ispeling Hal. Pantanging ngalan Salitang teknikal o siyentipiko Salitang may natatanging kahulugang kultural hal. Kumuha ng iba’t ibang katutubong wika hal.bahay b. d. c. Ñ. Husband – bana (Hiligaynon) c. 2. Buoquet Salitang may internasyonal na anyong kinikilala hal.

Fixer Gamitin ang mga letrang C. J. Cornice Reflex cell requiem . 4. hal.3. Gamitin ang mga letrang F. Q. Ñ. Z Hal. X sa mga salitang hiniram nang buo. V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful