ANG ALFABETO AT ORTOGRAPIYANG FILIPINO

14 na katinig .3 patinig -.Ang Alibata  17 titik -.

s. t. u b. ng. 15 katinig a. . g. o. l. e. n. m. r.Alpabetong Tagalog   Abakadang Tagalog 20 titik – 5 patinig. d. k. p. i. h. w. at y.

Memorandum ng DECS Blg. v. l. c. x. z.31 titik= 20 titik + 11 titik a. r. y. 1971. s. d.Modernisasyon ng Alpabeto ng Wikang Pambansa  (SWP) Surian ng Wikang Pambansa– Oktubre 4. k. b. f. g. u. p. . w. t. q. o. m. rr. e. j. ñ. n. 194 noong 1976-. ll. h. i.

Cuerpo Surigao John . maaaring manatili ang katutubong baybay hal. Coach.Ilang tuntunin sa pagbabaybay     Kung ano ang bigkas ay gayon din ang baybay.tubig Ag ( silver) – pilak Pangngalang Pantangi – karaniwang binabaybay ayon sa nakamishasnang baybay bagamat binaybay ang ilang salita ayon sa Tuntuni 1 hal. staff – Ingles habeas corpus (warrantless arrest) Latin Modus vivendi (way of life) Simbolong Pang-agham --dapat manatili.Pranses Simbolong banyaga– parehong baybay hal. bagaman ay maaring tumbasan hal. H²O (water) -. Ifun (smallest banak) hipon – Ibanag vugi (egg of fish) bupey (buffet) .

b. f. z  . l. o. p. s. w. c. ch. e. j. i. g. n. h. q. m. t. k. u. v. d.1987 Alpabeto at Patnubay sa Pagbaybay Makabagong Ortograpiyang Filipino  28 titik – a. r. y. ng. x. ñ.

Pansamantalang hiramin sa orihinal hal.Patnubay sa Pagbabaybay ng WF    Kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang basa.lider c. memorandum b. Kung konsistent sa Filipino– kung ano ang bigkas ay siyang sulat at kung ano ang sulat ay siyang basa. Salitang katutubo mula sa ibang wika sa Pilipinas Sa panghihiram mula sa Ingles a. Control. lugar. gusali. Kung konsistent sa Filipino hiramin ng walang pagbabago hal.kontrol leader. Clutch brochure doughnut . hal. Editor. reporter. Pantanging ngalan ng tao.Tuntunin ng 1987. soprano. sasakyan at b. Ang dagdag na letra ay gagamitin sa a.

at z hal. Alfabeto at Binagong Patnubay sa Pagbabaybay  a) b) Ayon kay Dr. cabinet. j.kabinet . ñ. Maminta edukador at iskolar f. q. at x – kumakatawan sa mahigit sa mahigit pa sa isang tunog hal. Rosario E. Formalismo.sabjek. v. varayti. central – sentral.volyum c.2001.

daglat. at iba pa.akronim.simbolong pang-agham. Ang salitang Pagbabaybay -. 2.paletra ang pasalitang pagbaybay -.inisyal.salita.Mga Tuntuning Panlahat sa Ispeling o Pagbabaybay 1. Ang Pasalitang Pagbaybay -.Mananatili ang isa sa isang tumbasan ng tunog at letra . pantig.

Ang Panghihiram ng mga Salita  1. Husband – bana (Hiligaynon) c. Z a. centripetal – sentripetal commercial – komersyal cheque -. Tuntunin sa Panghihiram Sundin ang mga ss: a. J. Ifun Salitang may iregular na ispeling Hal. Pantanging ngalan Salitang teknikal o siyentipiko Salitang may natatanging kahulugang kultural hal. fax . b. Ñ. X. Gamitin ang kasalukuyang leksikon ng Filipino hal. House.bahay b. Bigkasin sa orihinal mula sa Español. Buoquet Salitang may internasyonal na anyong kinikilala hal. F. Q. c. 2. Ingles. Kumuha ng iba’t ibang katutubong wika hal. Taxi.tseke Gamitin ang mga letrang C. V. exit. d. at saka baybayin sa Filipino hal. e.

hal. V. Cornice Reflex cell requiem . Q. Ñ.3. J. Fixer Gamitin ang mga letrang C. Z Hal. Gamitin ang mga letrang F. X sa mga salitang hiniram nang buo. 4.