Anak Dalita ni: Ako'y anak ng dalita At tigib ng luha Ang naritong humihibik Na bigyan ng awa Buksan mo ang langit

At kusa mong pakinggan Ang aking ligalig Saka pagdaramdam Ay, kung hindi ka maaaba Sa lungkot kong dinaranas Puso't diwang nabibihag Sa libing masasadlak

Francisco Santiago Magtanong ka kung 'di tunay Sa kislap ng mga tala Magtanong ka rin sa ulap Ng taglay kong dalita CHORUS Sa dilim ng gabi Aking nilalamay Tanging larawan mo Ang nagiging ilaw Kung ikaw ay mahimbing Sa gitna ng dilim Ay iyong ihulog Puso mo sa akin AD LIB Tanging larawan mo Ang nagiging ilaw Ay iyong ihulog Puso mo sa akin CODA Ang iyong ihulog, ang iyong ihulog Buhay, pag-asa, pagasa

Kalendaryo
Ilang buwan sa isang taon ang may 28 na araw ? a.) 1 b.) 2 c.) 12 Sa unang tingin ang tamang sagot ay isa. Pero ang tunay na sagot ay 12. Nang manganak Sagot: Saging ang birhen, tinapon ang lampin.

Lupang Hinirang
Ang taong walang pilak ay parang ibong walang pakpak. Kahulugan: Pera ay mahalaga sa buhay.
Bayang magiliw Perlas ng Silanganan, Alab ng puso, Sa dibdib mo'y buhay.

na ipinako sa Krus ay walang salang tibobos. ay Mesias kang tibobos anitong hunghang na loob. na pag may mang-aapi Ang mamatay nang dahil sa iyo. na yumakag na magtanan sa Poong nahihirapan. En tu azul cielo. Ang bituin at araw niya Kailan pa ma'y di magdidilim. Yaong isang magnanakaw na si Hestas ang pangalan ay siyang nanampalasan. At mag-iisip siya rin magpapasulit sa atin ng sala at gawang linsil. kabuhungang pangungusap ay pinangusapang kagyat. Sa manlulupig. Di ka pasisiil. Duyan ka ng magiting. que en las lides La victoria ilumino No vera nunca apagados Sus estrellas y su sol. ANG PAGHINGI NG TAWAD NI DIMAS SA ATING PANGINOONG HESUKRISTO PASYONG MAHAL Yamang ang iyong pabantog Ang paghingi ng tawad ni Dimas sa ating Panginoong Hesukristo Sa dalawang palamara na kay Kristo’y napasama sa Krus nang pagkadipa. May dilag ang tula At awit sa paglayang minamahal. Ikaw ay nakikigaya ng paglabag at pagmura panunungayaw tuwi na . por ti morir. Aming ligaya. At pinangusapang tikis 117 nang mga wikang matuwid dapat kamtan ng may bait. Lupa ng araw. Tu pabellon.Lupang Hinirang. Patria de amores! Del heroismo cuna. Ang kislap ng watawat mo'y Tagumpay na nagniningning. ng luwalhati't pagsinta. ay hindi nga nagkaisa ang loob nilang dalawa. Cuando de ofenden. Sa dagat at bundok. saka wala kang panimdim bagkus mo pang iniiring. Los invasores No te hallaran jamas. Nang marinig nga ni Dimas magnanakaw na mapalad yaong winika ni Hestas. na pagtutubuang pilit ito ang ipinagsulit. en tus auras. En tu regazo dulce es vivir. Salvum fac temetipsum et nos magkalag tayo sa Krus. Aniya’y katoto’t irog kita’y manalig sa Diyos tingi ang kalunos-lunos. Tierra de dichas. Es una gloria para tus hijos. del sol y amores. Himno Nacional Filpino Tierra adorada Hija del sol de Oriente Su fuego ardiente en ti latiendo esta. En tus montes y en tu mar Esplende y late el poema De tu amada libertad. Sa simoy at sa langit mong bughaw. Buhay ay langit sa piling mo.

Kidaw sa gawang di tuto sa Krus manambitan tayo. Ito’y karikit-dikitan lalong kamahal-mahalan sa tumbagang ahas naman. Kung siya nga’y dudulugin nating nangagugupiling ang buong sinta’y ihain. ang dumulog na sino man yayakapin niyang tunay. tatamuhin mo’t kakamtan Paraisong aking bayan. hirap ay inalintana dahilan sa taong sala. miminsang tumawag lamang nakaiwas sa kasalanan. Niyon ngang maghiwalay na ang sing-ibig na mag-ina sa lansangang amargura. ngayon ay tayo’y tumawag yamang ating naging palad. Kung sino man ang makagat nang ulupong man at ahas sa tanso nga kung magmalas ay mapaparam na agad ang mabibisang kamandag. siyang makagiginhawa sa katawa’t kaluluwa. ARAL Laki nganing kapalaran ni Dimas na magnanakaw gayong lalong nagsukaban. ay agad nakapanaban sa awa ng kalangitan. umasa at kaawaan di niya. napaampon kapagkuwan ito ang siyang tinuran. Balang gawa’y dili dapat asal ay lubhang halaghag kasalana’y mabibigat. Kung gayo’y ang katampatan si Dimas ang ating tularan manangis at manambitan. Ang sagot ni Hesukristo yaong wikang: Amen dice tibi hodie. Doroon na’t nauumang sa impiernong kainitan na itutulak na lamang. ngayo’y sa sandaling oras ay nagkamit ng patawad. Ang pagpatay siyang hangad nang malulupit na uslak kita ay huwag gumagad. Nguni bukod at kaiba ang mananakop sa sala lunas na lubhang maganda. Domine. Tindig taong nangatuka nang ulupong na mabisa salang ahas ang kamukha tayo’y pagamot magkusa kay Hesus Haring dakila. dibdib ay halos mawalat dahil sa Berbong Mesias. memento mei Cum veneris ay ang sabi in regnum tuum ay yari Poong kong makalawingi. lumbay at buntong hininga sa loob ay di mag-iba. Ako ay paniwalaan nitong pangako kong tunay ngayon din hindi liliban. ng magkamit at magtamo 118 ng grasiang mananagano sa bayan nang Paraiso. ng tayo’y masama naman sa maluwalhating bayan. naman ito mecum eris ay ang dulo aniya’y in Paradiso. Siya ang unang sampaga bungang hinog na maganda sa tanim ni Kristong Ama. huwag matakot. Lumalo pa kaya naman kay Dimas na magnanakaw masama at taong hunghang. Ano pa nga’t ang katawan doon na nga galing lamang at hindi nasasakupan. tumawag lamang ng minsan pinagpala kapagkuwan. ni Moises na naglalang sa san hebreos ng minsan. Oh! kalapating mapalad babaing lalo sa lahat Mariang lipos nang hirap. Ano’t nang maipangaral ni Dimas ang gayong bagay ka Kristo ay nanawagan. Malulumbay ang loob niya na di natin ipangamba tikis na nagpakamura.ng mga punong lahat na mga tanod sa kaniya. agad niyang tatanggapin tayo at kakatotohin. sa Pasyon at hirap niya niyong sasakop sa sala. Ako pong makasalanan ay huwag mong kalilimutan alalahanin mong tunay kung mauwi ka sa bayan na mahal mong kaharian. At baga man sinusundan si Hesus ng Birheng mahal . Tingni at iyong pagmasdan napapako paa’t kamay at kaniyang hinihintay. Kahima’t ang kaluluwa nagugumon nga sa sala mahabang tao’t araw na. Diyos na lubhang malaki. ang sa kaluluwang buhay nang sa taong kasalanan.

" "Ku. Hawak nito ang isang maliit na bangos." "PASENSYA!" sabi ni Aling Marta. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya." "Saan ka nakatira?" ang muling tanong ng pulis. Pascual (May mabigat na pagkakasala sa batas si Aling Marta dahil sa mali niyang paghatol sa katauhan ng bata. Agad siyang tumalikod at tuloy. Sa bahay ng Tiyang Ines ko sa Blumentritt. . Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. -tig-bebente. kapatid ng nanay ko rito sa Tundo. sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit. Madalas mangyari na dahil sa ayos ng isang tao ay dagli siyang napagbibintangan ng di mabuti. Wala ang kanyang kalupi! Napansin ng kaharap ang kanyang anyo." Naalala ni Aling Marta ang kanyang dalagang magtatapos. e. sandaan at sampung piso ho. "Hindi ko ho kayo sinasadya. . "Wala ho akong knukuha sa inyong pitaka" May luha nang nakapamintana sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang liig. sa loob-loob ni Aling Marta." Mayamaya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga. e magkano ho naman ang laman?" "E. para mamayang tanghali. ano? Huwag kang magkakaila!" "Ano hong pitaka?" ang sabi. nawawala ho ang aking pitaka.) Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barungbarong upang mamalengke." sabi ng bata. na sa kanilang pagbabangga ay muntik. Ale.tuloy na pumasok. Inuutusan lang ho niya "kong bumili ng ulam.e. Sa labas. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestido upang magbayad. Nag mamadali ho ako. . "E. "Ikaw ang dumukot ng piataka ko. "Bakit ho?" anito. Maliksi siyang lumapit at binatak ang kanyang liig. Buhat sa likuran ng mga manonood ay lumapit ang isang pulis. "Nakita ring kita!" ang sabi niyang humihingal. na tanod. ang kanyang asawa na kaipala ay naiinip na . na niyang ikabuwal.ay agad ding nahiwalay. "Ano ka ba?" bulyaw ni Aling Marta. May karanasan ka ba na nakapagbintang o dili kaya’y napagbintangan ng di mabuti? Basahin ang kwento at ikaw na ang humatol sa mga tauhan nito. "Andres Reyes po. Nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Ang Kalupi (Maikling Kwento) ni: Benjamin P. Dumating siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. "kaysikip na ng daraanan ay patakbo ka pa kung lumabas!" "Pasensya na kayo. parating nalulunasan sa habang nilalakaran. "Iho ano ang pangalan mo?" ang tanong niya sa bata. Nang dumating siya sa panggitnang pasilyo at umakmang hahakbang na papasok ay siyang paglabas na humahangos ng isang batang lalaki.

ang tanod koy bituin Sa piling ni nanay. Umikot ang kanyang paligid. "Maski kapkapan nyo ako. E naiwan mo" Kanina bago ka umalis ay kinuha ko iyon sa Bestido mo at kumuha ako ng pambili ng Tabacco. ang ulam na dapat na naiuwi nya sanay nai.uwi na. " Matabang na nagsabi ang pulis sa kanya. "Makaka alis na po ako?" Tanong ni Aling Marta. Pagsagwa'y pagbutihin. Angbisig nito ay halos napaabot ni Aling Marta sa kanyang balikat sa likod. tayoy sumagwan Ang buong kaya'y ibigay. Wala siyang makita kundi ang madidilim na anino ng mga mukang nakatunghay sa kanyang lupaypay at duguang katawan. Hindi magkantuntong sagot ni Aling Marta." Hindi ko kinuha ang iyong pitaka!" Ilang pang sandali pa ay lumangayngay ang ulo nito at ng pulsuhan ng isang naroon ay marahan itong napailing." sabing pagatul-gatol na nilalabasan ng dugo sa ilong. "Napahiyaw ang bata sa sakit." Lumalabong salitang: Bakit Kaya? Bakit Kaya? Sagwan Sagwan. Siya ay humanap ng malulusutan at nang makakita ay walang habas na tumakbo." Halos mabali ang kanyang siko at ang nais lamang niya ay makaalpas sa matigas na bisig ni Aling Marta. langit ay buhay Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay . Sa ugoy ng duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Refrain: Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay koy tala. Saan ka kumuha ng ipangbili mo nyan?" Biglang-bigla anki'y kidlat na gumuhit sa karimlan. Bahagya nang umabot sa kanyang pandinig ang malakas na busina ng isang humahagibis na sasakyan.sa pag hihintay. At tuluyang nawalan ng malay. patungo sa ibayo ng maluwag na daan. Pagdating ng pulis. e wala kayong makukuha sa akin. "Ngunit Marta" ang sabi ng kanyang asawa "Ang pitaka mo. Nanay? E. "Duguan ang katawan at natatakpan ng dyaryo. Naalala nya ang kanyang anak na ga-graduate. . Sang ka kumuha ng pinamili mo nyan. "Tinamaan ka ng lintik na bata ka!" Sabi niyang pinanginginigan ng laman. Malakas ang hangin Baka tayo'y tanghaliin. "Maari na" sabi ng Pulis. Sa isang sandali ay nagdilim sa kanya ang buong paligid. Nag balik sa gunita ni Aling Marta ang isang batang payat. Hindi siya makapagangat ng paningin. Pero nakalimutan kong isauli. Tanghali na sya ay umuhi. "Patay na" Naisaloob ni Aling Marta sa kanyang Sarili. Nag ka tinginan ang mag-ama. e. . ayaw pa muling nag mulat ito ng paningin at ang mga mata ay ipinako sa maputlang muka ni Aling Marta." "Patay na ang dumukot ng kuwarta ninyo.

. Nang kumapal ang tao sa daigdig ay nag-ibayo ang kasamaan. Lumaki siyang malakas marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Matapos mabautismuhan. nakalimot muli ang sangkatauhan sa kanyang manlilikha. Nilipol ng Diyos ang mga makasalanang tao sa pamamagitan ng baha. isinilang ang Mesiyas sa isang hamak na sabsaban. lindol. Isinigaw niya ang kasalanan ni Haring Herodes Antipas kaya’t si Juan ay ipinahuli at pinapugutan ng ulo. ang Tagapagligtas ng Sanlibutan. ang simula ng pagkalayo ng tao sa kaharian ng Diyos. si Jesus ay nangaral sa mga bayan ng Galilea. Ang panahong tinukoy ay nang ang bansa Israel ay nasa pamumuno ng malupit na Haring Herodes Agripa at nasa pamamahala naman ng makapangyarihang Emperyo ng Roma. at apoy. Nagsimula ang bagong lahi ngunit sa paglipas ng panahon. Ipinaliwanag niya ang mga kautusan at ang mga kaalaman sa paghahari ng Diyos. langit ay buhay Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan Nais kong matulog sa dating duyan ko. ang tanod koy bituin Sa piling ni nanay. Siya’y tinawag na Jesus at nanirahan sa Nazareth sa pag-aaruga nina Maria at Jose. Ngunit sadyang mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. At ayon sa mga kasulatan. Nangaral si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. inay Oh! inay UNANG YUGTO (Miyerkules Santo) Sa Lumang Tipan ng Banal na Kasulatan nababasa na ang pagkakasala nina Adan at Eba sa paraiso. IKALAWANG YUGTO (Huwebes Santo) Inihanda ni Juan Bautista ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral at pagbibinyag sa mga nagsisisi.Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay koy tala. Napatawad pa rin niya ang tao. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at ipinangako niya ang pagdating ng isang Mesiyas. Pumili si Jesus ng labindalawang alagad na kanyang sinugo upang ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao.

Pagkatapos ng Banal na Hapunan. ang kanyang bugtong na anak ang Tagapagligtas. kinutya. siya’y ipinako at namatay. IKATLONG YUGTO (Biyernes Santo) Maringal ang pagsalubong kay Jesus sa Jerusalem. Sa pamamagitan ni Jesus. Ipinapasan sa Kanya ang Krus at pagdating sa kalbaryo. si Jesus ay muling nabuhay. Dinala siya kay Poncio Pilato. Si Jesus ay kanilang nilitis at pinaratangan ng kalapastanganan sa Diyos. sapagkat si Jesus. naniwala at sumunod sa kanya.Nagpagaling siya ng mga pilay. Nagpakita sa mga alagad at kanyang iniutos sa kanilang mangaral sa lahat ng bansa. Lihim na nakipagkita si Judas Iskariote sa mga Punong Saserdote at ipinagkanulo si Jesus sa halagang tatlumpung pirasong pilak. si Jesus at mga alagad ay nagtungo sa hardin ng Getsemani upang manalangin. pipi. at Pariseo kaya’t pinagpasya nilang ipapatay si Jesus. maraming tao ang lumapit. ang Romanong Gobernador ng Judea na siyang naghatol ng kamatayan. bulag. Si Jesus ay pinarusahan. . Doon. Dahil sa mga ginawa at sa kakaibang pangangaral ni Jesus. Saduseo. at pinahirapan. tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa sanlibutan. Lalong napoot ang mga Eskriba. Binuhay ni Jesus ang kaibigang si Lazaro at gumawa ng marami pang himala na nagpatunay ng pagmamahal niya sa tao. Ito’y ikinabahala ng mga Pariseo at ng hukuman ng mga Hudyo. Sa pangamba nilang mahigitan ang kanilang kaalaman at kapangyarihan. binalak nilang si Jesus ay ipadakip. Sa ikatlong araw. at mga may sakit. siya’y dinakip at dinala sa palasyo ni Caifas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful