Anak Dalita ni: Ako'y anak ng dalita At tigib ng luha Ang naritong humihibik Na bigyan ng awa Buksan mo ang langit

At kusa mong pakinggan Ang aking ligalig Saka pagdaramdam Ay, kung hindi ka maaaba Sa lungkot kong dinaranas Puso't diwang nabibihag Sa libing masasadlak

Francisco Santiago Magtanong ka kung 'di tunay Sa kislap ng mga tala Magtanong ka rin sa ulap Ng taglay kong dalita CHORUS Sa dilim ng gabi Aking nilalamay Tanging larawan mo Ang nagiging ilaw Kung ikaw ay mahimbing Sa gitna ng dilim Ay iyong ihulog Puso mo sa akin AD LIB Tanging larawan mo Ang nagiging ilaw Ay iyong ihulog Puso mo sa akin CODA Ang iyong ihulog, ang iyong ihulog Buhay, pag-asa, pagasa

Kalendaryo
Ilang buwan sa isang taon ang may 28 na araw ? a.) 1 b.) 2 c.) 12 Sa unang tingin ang tamang sagot ay isa. Pero ang tunay na sagot ay 12. Nang manganak Sagot: Saging ang birhen, tinapon ang lampin.

Lupang Hinirang
Ang taong walang pilak ay parang ibong walang pakpak. Kahulugan: Pera ay mahalaga sa buhay.
Bayang magiliw Perlas ng Silanganan, Alab ng puso, Sa dibdib mo'y buhay.

que en las lides La victoria ilumino No vera nunca apagados Sus estrellas y su sol. Buhay ay langit sa piling mo. At pinangusapang tikis 117 nang mga wikang matuwid dapat kamtan ng may bait. na pagtutubuang pilit ito ang ipinagsulit. ng luwalhati't pagsinta. En tu azul cielo. Es una gloria para tus hijos. ay Mesias kang tibobos anitong hunghang na loob. Sa dagat at bundok.Lupang Hinirang. Los invasores No te hallaran jamas. Aniya’y katoto’t irog kita’y manalig sa Diyos tingi ang kalunos-lunos. Cuando de ofenden. por ti morir. Duyan ka ng magiting. Ikaw ay nakikigaya ng paglabag at pagmura panunungayaw tuwi na . ay hindi nga nagkaisa ang loob nilang dalawa. Aming ligaya. kabuhungang pangungusap ay pinangusapang kagyat. Sa simoy at sa langit mong bughaw. Tu pabellon. ANG PAGHINGI NG TAWAD NI DIMAS SA ATING PANGINOONG HESUKRISTO PASYONG MAHAL Yamang ang iyong pabantog Ang paghingi ng tawad ni Dimas sa ating Panginoong Hesukristo Sa dalawang palamara na kay Kristo’y napasama sa Krus nang pagkadipa. Ang kislap ng watawat mo'y Tagumpay na nagniningning. En tu regazo dulce es vivir. na ipinako sa Krus ay walang salang tibobos. del sol y amores. Nang marinig nga ni Dimas magnanakaw na mapalad yaong winika ni Hestas. Tierra de dichas. At mag-iisip siya rin magpapasulit sa atin ng sala at gawang linsil. Patria de amores! Del heroismo cuna. en tus auras. Lupa ng araw. Himno Nacional Filpino Tierra adorada Hija del sol de Oriente Su fuego ardiente en ti latiendo esta. Salvum fac temetipsum et nos magkalag tayo sa Krus. Ang bituin at araw niya Kailan pa ma'y di magdidilim. na yumakag na magtanan sa Poong nahihirapan. En tus montes y en tu mar Esplende y late el poema De tu amada libertad. Sa manlulupig. saka wala kang panimdim bagkus mo pang iniiring. May dilag ang tula At awit sa paglayang minamahal. Di ka pasisiil. na pag may mang-aapi Ang mamatay nang dahil sa iyo. Yaong isang magnanakaw na si Hestas ang pangalan ay siyang nanampalasan.

Lumalo pa kaya naman kay Dimas na magnanakaw masama at taong hunghang. ngayo’y sa sandaling oras ay nagkamit ng patawad. Kidaw sa gawang di tuto sa Krus manambitan tayo. umasa at kaawaan di niya. Tingni at iyong pagmasdan napapako paa’t kamay at kaniyang hinihintay. siyang makagiginhawa sa katawa’t kaluluwa. Kung sino man ang makagat nang ulupong man at ahas sa tanso nga kung magmalas ay mapaparam na agad ang mabibisang kamandag. Ano’t nang maipangaral ni Dimas ang gayong bagay ka Kristo ay nanawagan. Oh! kalapating mapalad babaing lalo sa lahat Mariang lipos nang hirap. memento mei Cum veneris ay ang sabi in regnum tuum ay yari Poong kong makalawingi. Ang sagot ni Hesukristo yaong wikang: Amen dice tibi hodie. dibdib ay halos mawalat dahil sa Berbong Mesias. Ang pagpatay siyang hangad nang malulupit na uslak kita ay huwag gumagad. Kahima’t ang kaluluwa nagugumon nga sa sala mahabang tao’t araw na. sa Pasyon at hirap niya niyong sasakop sa sala. Ano pa nga’t ang katawan doon na nga galing lamang at hindi nasasakupan. ay agad nakapanaban sa awa ng kalangitan. Doroon na’t nauumang sa impiernong kainitan na itutulak na lamang. ni Moises na naglalang sa san hebreos ng minsan. tumawag lamang ng minsan pinagpala kapagkuwan. tatamuhin mo’t kakamtan Paraisong aking bayan. lumbay at buntong hininga sa loob ay di mag-iba. Kung siya nga’y dudulugin nating nangagugupiling ang buong sinta’y ihain. Tindig taong nangatuka nang ulupong na mabisa salang ahas ang kamukha tayo’y pagamot magkusa kay Hesus Haring dakila. huwag matakot. naman ito mecum eris ay ang dulo aniya’y in Paradiso. miminsang tumawag lamang nakaiwas sa kasalanan. Ito’y karikit-dikitan lalong kamahal-mahalan sa tumbagang ahas naman. Nguni bukod at kaiba ang mananakop sa sala lunas na lubhang maganda. agad niyang tatanggapin tayo at kakatotohin. Kung gayo’y ang katampatan si Dimas ang ating tularan manangis at manambitan. Balang gawa’y dili dapat asal ay lubhang halaghag kasalana’y mabibigat. ang dumulog na sino man yayakapin niyang tunay. Ako pong makasalanan ay huwag mong kalilimutan alalahanin mong tunay kung mauwi ka sa bayan na mahal mong kaharian. ng magkamit at magtamo 118 ng grasiang mananagano sa bayan nang Paraiso. Siya ang unang sampaga bungang hinog na maganda sa tanim ni Kristong Ama. Malulumbay ang loob niya na di natin ipangamba tikis na nagpakamura. At baga man sinusundan si Hesus ng Birheng mahal . Ako ay paniwalaan nitong pangako kong tunay ngayon din hindi liliban. napaampon kapagkuwan ito ang siyang tinuran. Diyos na lubhang malaki. hirap ay inalintana dahilan sa taong sala. ang sa kaluluwang buhay nang sa taong kasalanan. ngayon ay tayo’y tumawag yamang ating naging palad. ARAL Laki nganing kapalaran ni Dimas na magnanakaw gayong lalong nagsukaban. ng tayo’y masama naman sa maluwalhating bayan. Domine.ng mga punong lahat na mga tanod sa kaniya. Niyon ngang maghiwalay na ang sing-ibig na mag-ina sa lansangang amargura.

para mamayang tanghali. "Wala ho akong knukuha sa inyong pitaka" May luha nang nakapamintana sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang liig. sandaan at sampung piso ho. e. Wala ang kanyang kalupi! Napansin ng kaharap ang kanyang anyo." Mayamaya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga. "Bakit ho?" anito. kapatid ng nanay ko rito sa Tundo." Naalala ni Aling Marta ang kanyang dalagang magtatapos. e magkano ho naman ang laman?" "E. "Hindi ko ho kayo sinasadya.ay agad ding nahiwalay." sabi ng bata. na niyang ikabuwal. parating nalulunasan sa habang nilalakaran. "Ikaw ang dumukot ng piataka ko. -tig-bebente. Nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. "Nakita ring kita!" ang sabi niyang humihingal. Sa labas. Agad siyang tumalikod at tuloy. Ale.tuloy na pumasok. "Iho ano ang pangalan mo?" ang tanong niya sa bata. sa loob-loob ni Aling Marta." "Ku. Nang dumating siya sa panggitnang pasilyo at umakmang hahakbang na papasok ay siyang paglabas na humahangos ng isang batang lalaki. "kaysikip na ng daraanan ay patakbo ka pa kung lumabas!" "Pasensya na kayo. Ang Kalupi (Maikling Kwento) ni: Benjamin P. nawawala ho ang aking pitaka. "Andres Reyes po. Dumating siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. na sa kanilang pagbabangga ay muntik. Sa bahay ng Tiyang Ines ko sa Blumentritt. Inuutusan lang ho niya "kong bumili ng ulam. ang kanyang asawa na kaipala ay naiinip na . . Maliksi siyang lumapit at binatak ang kanyang liig." "Saan ka nakatira?" ang muling tanong ng pulis. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. na tanod. . "E. Madalas mangyari na dahil sa ayos ng isang tao ay dagli siyang napagbibintangan ng di mabuti. Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. Nag mamadali ho ako. May karanasan ka ba na nakapagbintang o dili kaya’y napagbintangan ng di mabuti? Basahin ang kwento at ikaw na ang humatol sa mga tauhan nito. Hawak nito ang isang maliit na bangos. . sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit." "PASENSYA!" sabi ni Aling Marta. Pascual (May mabigat na pagkakasala sa batas si Aling Marta dahil sa mali niyang paghatol sa katauhan ng bata.e.) Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barungbarong upang mamalengke. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestido upang magbayad. "Ano ka ba?" bulyaw ni Aling Marta. ano? Huwag kang magkakaila!" "Ano hong pitaka?" ang sabi. Buhat sa likuran ng mga manonood ay lumapit ang isang pulis.

At tuluyang nawalan ng malay. "Makaka alis na po ako?" Tanong ni Aling Marta. . Nanay? E.uwi na. "Maski kapkapan nyo ako. E naiwan mo" Kanina bago ka umalis ay kinuha ko iyon sa Bestido mo at kumuha ako ng pambili ng Tabacco. Pagdating ng pulis. "Patay na" Naisaloob ni Aling Marta sa kanyang Sarili. Angbisig nito ay halos napaabot ni Aling Marta sa kanyang balikat sa likod. ang ulam na dapat na naiuwi nya sanay nai. Sa isang sandali ay nagdilim sa kanya ang buong paligid. Saan ka kumuha ng ipangbili mo nyan?" Biglang-bigla anki'y kidlat na gumuhit sa karimlan. ang tanod koy bituin Sa piling ni nanay. "Tinamaan ka ng lintik na bata ka!" Sabi niyang pinanginginigan ng laman. Sang ka kumuha ng pinamili mo nyan. Hindi magkantuntong sagot ni Aling Marta. " Matabang na nagsabi ang pulis sa kanya. langit ay buhay Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay . tayoy sumagwan Ang buong kaya'y ibigay. Nag ka tinginan ang mag-ama. ayaw pa muling nag mulat ito ng paningin at ang mga mata ay ipinako sa maputlang muka ni Aling Marta. patungo sa ibayo ng maluwag na daan." sabing pagatul-gatol na nilalabasan ng dugo sa ilong. Pero nakalimutan kong isauli. Nag balik sa gunita ni Aling Marta ang isang batang payat. "Maari na" sabi ng Pulis. e. "Napahiyaw ang bata sa sakit. Naalala nya ang kanyang anak na ga-graduate. Tanghali na sya ay umuhi." "Patay na ang dumukot ng kuwarta ninyo. Umikot ang kanyang paligid." Hindi ko kinuha ang iyong pitaka!" Ilang pang sandali pa ay lumangayngay ang ulo nito at ng pulsuhan ng isang naroon ay marahan itong napailing. e wala kayong makukuha sa akin. Siya ay humanap ng malulusutan at nang makakita ay walang habas na tumakbo." Halos mabali ang kanyang siko at ang nais lamang niya ay makaalpas sa matigas na bisig ni Aling Marta. . Hindi siya makapagangat ng paningin. "Ngunit Marta" ang sabi ng kanyang asawa "Ang pitaka mo. Bahagya nang umabot sa kanyang pandinig ang malakas na busina ng isang humahagibis na sasakyan. "Duguan ang katawan at natatakpan ng dyaryo. Pagsagwa'y pagbutihin. Malakas ang hangin Baka tayo'y tanghaliin. Wala siyang makita kundi ang madidilim na anino ng mga mukang nakatunghay sa kanyang lupaypay at duguang katawan. Sa ugoy ng duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Refrain: Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay koy tala.sa pag hihintay." Lumalabong salitang: Bakit Kaya? Bakit Kaya? Sagwan Sagwan.

Ngunit sadyang mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. ang Tagapagligtas ng Sanlibutan. Napatawad pa rin niya ang tao. nakalimot muli ang sangkatauhan sa kanyang manlilikha. IKALAWANG YUGTO (Huwebes Santo) Inihanda ni Juan Bautista ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral at pagbibinyag sa mga nagsisisi. ang tanod koy bituin Sa piling ni nanay. ang simula ng pagkalayo ng tao sa kaharian ng Diyos. Ang panahong tinukoy ay nang ang bansa Israel ay nasa pamumuno ng malupit na Haring Herodes Agripa at nasa pamamahala naman ng makapangyarihang Emperyo ng Roma. Nangaral si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at ipinangako niya ang pagdating ng isang Mesiyas. Isinigaw niya ang kasalanan ni Haring Herodes Antipas kaya’t si Juan ay ipinahuli at pinapugutan ng ulo. Siya’y tinawag na Jesus at nanirahan sa Nazareth sa pag-aaruga nina Maria at Jose. Pumili si Jesus ng labindalawang alagad na kanyang sinugo upang ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. si Jesus ay nangaral sa mga bayan ng Galilea. Nagsimula ang bagong lahi ngunit sa paglipas ng panahon. isinilang ang Mesiyas sa isang hamak na sabsaban. inay Oh! inay UNANG YUGTO (Miyerkules Santo) Sa Lumang Tipan ng Banal na Kasulatan nababasa na ang pagkakasala nina Adan at Eba sa paraiso. . at apoy. At ayon sa mga kasulatan. Lumaki siyang malakas marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay koy tala. Ipinaliwanag niya ang mga kautusan at ang mga kaalaman sa paghahari ng Diyos. langit ay buhay Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan Nais kong matulog sa dating duyan ko. Nilipol ng Diyos ang mga makasalanang tao sa pamamagitan ng baha. Nang kumapal ang tao sa daigdig ay nag-ibayo ang kasamaan. lindol. Matapos mabautismuhan.

si Jesus ay muling nabuhay. Sa pangamba nilang mahigitan ang kanilang kaalaman at kapangyarihan. ang Romanong Gobernador ng Judea na siyang naghatol ng kamatayan. bulag. Pagkatapos ng Banal na Hapunan. Dinala siya kay Poncio Pilato. Si Jesus ay pinarusahan. siya’y ipinako at namatay. at mga may sakit. Lalong napoot ang mga Eskriba. . Dahil sa mga ginawa at sa kakaibang pangangaral ni Jesus. sapagkat si Jesus. Ito’y ikinabahala ng mga Pariseo at ng hukuman ng mga Hudyo. Si Jesus ay kanilang nilitis at pinaratangan ng kalapastanganan sa Diyos. Nagpakita sa mga alagad at kanyang iniutos sa kanilang mangaral sa lahat ng bansa. binalak nilang si Jesus ay ipadakip. maraming tao ang lumapit. naniwala at sumunod sa kanya. kinutya. Saduseo. tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa sanlibutan. Doon. siya’y dinakip at dinala sa palasyo ni Caifas. at pinahirapan. pipi. Lihim na nakipagkita si Judas Iskariote sa mga Punong Saserdote at ipinagkanulo si Jesus sa halagang tatlumpung pirasong pilak. Sa pamamagitan ni Jesus. IKATLONG YUGTO (Biyernes Santo) Maringal ang pagsalubong kay Jesus sa Jerusalem.Nagpagaling siya ng mga pilay. Sa ikatlong araw. si Jesus at mga alagad ay nagtungo sa hardin ng Getsemani upang manalangin. ang kanyang bugtong na anak ang Tagapagligtas. Binuhay ni Jesus ang kaibigang si Lazaro at gumawa ng marami pang himala na nagpatunay ng pagmamahal niya sa tao. Ipinapasan sa Kanya ang Krus at pagdating sa kalbaryo. at Pariseo kaya’t pinagpasya nilang ipapatay si Jesus.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful