Anak Dalita ni: Ako'y anak ng dalita At tigib ng luha Ang naritong humihibik Na bigyan ng awa Buksan mo ang langit

At kusa mong pakinggan Ang aking ligalig Saka pagdaramdam Ay, kung hindi ka maaaba Sa lungkot kong dinaranas Puso't diwang nabibihag Sa libing masasadlak

Francisco Santiago Magtanong ka kung 'di tunay Sa kislap ng mga tala Magtanong ka rin sa ulap Ng taglay kong dalita CHORUS Sa dilim ng gabi Aking nilalamay Tanging larawan mo Ang nagiging ilaw Kung ikaw ay mahimbing Sa gitna ng dilim Ay iyong ihulog Puso mo sa akin AD LIB Tanging larawan mo Ang nagiging ilaw Ay iyong ihulog Puso mo sa akin CODA Ang iyong ihulog, ang iyong ihulog Buhay, pag-asa, pagasa

Kalendaryo
Ilang buwan sa isang taon ang may 28 na araw ? a.) 1 b.) 2 c.) 12 Sa unang tingin ang tamang sagot ay isa. Pero ang tunay na sagot ay 12. Nang manganak Sagot: Saging ang birhen, tinapon ang lampin.

Lupang Hinirang
Ang taong walang pilak ay parang ibong walang pakpak. Kahulugan: Pera ay mahalaga sa buhay.
Bayang magiliw Perlas ng Silanganan, Alab ng puso, Sa dibdib mo'y buhay.

Duyan ka ng magiting. En tu azul cielo. Nang marinig nga ni Dimas magnanakaw na mapalad yaong winika ni Hestas. por ti morir. Aniya’y katoto’t irog kita’y manalig sa Diyos tingi ang kalunos-lunos. Di ka pasisiil. Ang bituin at araw niya Kailan pa ma'y di magdidilim. na yumakag na magtanan sa Poong nahihirapan. Himno Nacional Filpino Tierra adorada Hija del sol de Oriente Su fuego ardiente en ti latiendo esta. Tu pabellon. ng luwalhati't pagsinta. ANG PAGHINGI NG TAWAD NI DIMAS SA ATING PANGINOONG HESUKRISTO PASYONG MAHAL Yamang ang iyong pabantog Ang paghingi ng tawad ni Dimas sa ating Panginoong Hesukristo Sa dalawang palamara na kay Kristo’y napasama sa Krus nang pagkadipa. En tus montes y en tu mar Esplende y late el poema De tu amada libertad. ay Mesias kang tibobos anitong hunghang na loob. Buhay ay langit sa piling mo. Ang kislap ng watawat mo'y Tagumpay na nagniningning. ay hindi nga nagkaisa ang loob nilang dalawa. Patria de amores! Del heroismo cuna. na pagtutubuang pilit ito ang ipinagsulit. que en las lides La victoria ilumino No vera nunca apagados Sus estrellas y su sol. Los invasores No te hallaran jamas. Lupa ng araw. Aming ligaya. na pag may mang-aapi Ang mamatay nang dahil sa iyo. en tus auras. At pinangusapang tikis 117 nang mga wikang matuwid dapat kamtan ng may bait.Lupang Hinirang. Es una gloria para tus hijos. Cuando de ofenden. del sol y amores. Tierra de dichas. En tu regazo dulce es vivir. Ikaw ay nakikigaya ng paglabag at pagmura panunungayaw tuwi na . kabuhungang pangungusap ay pinangusapang kagyat. Sa dagat at bundok. At mag-iisip siya rin magpapasulit sa atin ng sala at gawang linsil. na ipinako sa Krus ay walang salang tibobos. Sa simoy at sa langit mong bughaw. saka wala kang panimdim bagkus mo pang iniiring. Yaong isang magnanakaw na si Hestas ang pangalan ay siyang nanampalasan. May dilag ang tula At awit sa paglayang minamahal. Salvum fac temetipsum et nos magkalag tayo sa Krus. Sa manlulupig.

miminsang tumawag lamang nakaiwas sa kasalanan. Tingni at iyong pagmasdan napapako paa’t kamay at kaniyang hinihintay. siyang makagiginhawa sa katawa’t kaluluwa. ng magkamit at magtamo 118 ng grasiang mananagano sa bayan nang Paraiso. ng tayo’y masama naman sa maluwalhating bayan. ang sa kaluluwang buhay nang sa taong kasalanan. agad niyang tatanggapin tayo at kakatotohin. Kung siya nga’y dudulugin nating nangagugupiling ang buong sinta’y ihain. Niyon ngang maghiwalay na ang sing-ibig na mag-ina sa lansangang amargura. Tindig taong nangatuka nang ulupong na mabisa salang ahas ang kamukha tayo’y pagamot magkusa kay Hesus Haring dakila. Kidaw sa gawang di tuto sa Krus manambitan tayo. naman ito mecum eris ay ang dulo aniya’y in Paradiso. ay agad nakapanaban sa awa ng kalangitan. tatamuhin mo’t kakamtan Paraisong aking bayan. Ito’y karikit-dikitan lalong kamahal-mahalan sa tumbagang ahas naman. hirap ay inalintana dahilan sa taong sala. Lumalo pa kaya naman kay Dimas na magnanakaw masama at taong hunghang. ang dumulog na sino man yayakapin niyang tunay. ngayo’y sa sandaling oras ay nagkamit ng patawad. ngayon ay tayo’y tumawag yamang ating naging palad. Kung gayo’y ang katampatan si Dimas ang ating tularan manangis at manambitan. Kahima’t ang kaluluwa nagugumon nga sa sala mahabang tao’t araw na. napaampon kapagkuwan ito ang siyang tinuran. Siya ang unang sampaga bungang hinog na maganda sa tanim ni Kristong Ama. Doroon na’t nauumang sa impiernong kainitan na itutulak na lamang. Ang pagpatay siyang hangad nang malulupit na uslak kita ay huwag gumagad. lumbay at buntong hininga sa loob ay di mag-iba. Ako pong makasalanan ay huwag mong kalilimutan alalahanin mong tunay kung mauwi ka sa bayan na mahal mong kaharian. Balang gawa’y dili dapat asal ay lubhang halaghag kasalana’y mabibigat. At baga man sinusundan si Hesus ng Birheng mahal . dibdib ay halos mawalat dahil sa Berbong Mesias. Diyos na lubhang malaki. sa Pasyon at hirap niya niyong sasakop sa sala. Ano pa nga’t ang katawan doon na nga galing lamang at hindi nasasakupan. umasa at kaawaan di niya.ng mga punong lahat na mga tanod sa kaniya. ARAL Laki nganing kapalaran ni Dimas na magnanakaw gayong lalong nagsukaban. Domine. huwag matakot. Ang sagot ni Hesukristo yaong wikang: Amen dice tibi hodie. memento mei Cum veneris ay ang sabi in regnum tuum ay yari Poong kong makalawingi. Kung sino man ang makagat nang ulupong man at ahas sa tanso nga kung magmalas ay mapaparam na agad ang mabibisang kamandag. Oh! kalapating mapalad babaing lalo sa lahat Mariang lipos nang hirap. ni Moises na naglalang sa san hebreos ng minsan. Nguni bukod at kaiba ang mananakop sa sala lunas na lubhang maganda. Ano’t nang maipangaral ni Dimas ang gayong bagay ka Kristo ay nanawagan. Malulumbay ang loob niya na di natin ipangamba tikis na nagpakamura. tumawag lamang ng minsan pinagpala kapagkuwan. Ako ay paniwalaan nitong pangako kong tunay ngayon din hindi liliban.

Dumating siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. Sa labas. May karanasan ka ba na nakapagbintang o dili kaya’y napagbintangan ng di mabuti? Basahin ang kwento at ikaw na ang humatol sa mga tauhan nito. Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. Ale." "Saan ka nakatira?" ang muling tanong ng pulis. Madalas mangyari na dahil sa ayos ng isang tao ay dagli siyang napagbibintangan ng di mabuti. ano? Huwag kang magkakaila!" "Ano hong pitaka?" ang sabi. -tig-bebente. e magkano ho naman ang laman?" "E. para mamayang tanghali. Nag mamadali ho ako. na niyang ikabuwal. Pascual (May mabigat na pagkakasala sa batas si Aling Marta dahil sa mali niyang paghatol sa katauhan ng bata." "Ku. na sa kanilang pagbabangga ay muntik. "Andres Reyes po.) Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barungbarong upang mamalengke. "Wala ho akong knukuha sa inyong pitaka" May luha nang nakapamintana sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang liig." sabi ng bata." Mayamaya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga.ay agad ding nahiwalay. "Nakita ring kita!" ang sabi niyang humihingal. Inuutusan lang ho niya "kong bumili ng ulam. sa loob-loob ni Aling Marta. Ang Kalupi (Maikling Kwento) ni: Benjamin P. "kaysikip na ng daraanan ay patakbo ka pa kung lumabas!" "Pasensya na kayo. "Bakit ho?" anito. parating nalulunasan sa habang nilalakaran. Maliksi siyang lumapit at binatak ang kanyang liig. "Ano ka ba?" bulyaw ni Aling Marta. Agad siyang tumalikod at tuloy. kapatid ng nanay ko rito sa Tundo." "PASENSYA!" sabi ni Aling Marta. nawawala ho ang aking pitaka. sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit. Hawak nito ang isang maliit na bangos. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. Buhat sa likuran ng mga manonood ay lumapit ang isang pulis.tuloy na pumasok.e. Nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. ang kanyang asawa na kaipala ay naiinip na . "E. "Ikaw ang dumukot ng piataka ko." Naalala ni Aling Marta ang kanyang dalagang magtatapos. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestido upang magbayad. sandaan at sampung piso ho. Wala ang kanyang kalupi! Napansin ng kaharap ang kanyang anyo. "Hindi ko ho kayo sinasadya. e. "Iho ano ang pangalan mo?" ang tanong niya sa bata. Sa bahay ng Tiyang Ines ko sa Blumentritt. Nang dumating siya sa panggitnang pasilyo at umakmang hahakbang na papasok ay siyang paglabas na humahangos ng isang batang lalaki. . . . na tanod.

" Lumalabong salitang: Bakit Kaya? Bakit Kaya? Sagwan Sagwan. Sang ka kumuha ng pinamili mo nyan. patungo sa ibayo ng maluwag na daan. Pagdating ng pulis. Pero nakalimutan kong isauli. Bahagya nang umabot sa kanyang pandinig ang malakas na busina ng isang humahagibis na sasakyan. " Matabang na nagsabi ang pulis sa kanya. "Maski kapkapan nyo ako. Malakas ang hangin Baka tayo'y tanghaliin. Nag balik sa gunita ni Aling Marta ang isang batang payat. "Duguan ang katawan at natatakpan ng dyaryo.sa pag hihintay. . Umikot ang kanyang paligid. Siya ay humanap ng malulusutan at nang makakita ay walang habas na tumakbo. langit ay buhay Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay . e. E naiwan mo" Kanina bago ka umalis ay kinuha ko iyon sa Bestido mo at kumuha ako ng pambili ng Tabacco.uwi na. Naalala nya ang kanyang anak na ga-graduate." sabing pagatul-gatol na nilalabasan ng dugo sa ilong." Hindi ko kinuha ang iyong pitaka!" Ilang pang sandali pa ay lumangayngay ang ulo nito at ng pulsuhan ng isang naroon ay marahan itong napailing. ayaw pa muling nag mulat ito ng paningin at ang mga mata ay ipinako sa maputlang muka ni Aling Marta. Nanay? E. Sa isang sandali ay nagdilim sa kanya ang buong paligid. e wala kayong makukuha sa akin." Halos mabali ang kanyang siko at ang nais lamang niya ay makaalpas sa matigas na bisig ni Aling Marta. Wala siyang makita kundi ang madidilim na anino ng mga mukang nakatunghay sa kanyang lupaypay at duguang katawan. Saan ka kumuha ng ipangbili mo nyan?" Biglang-bigla anki'y kidlat na gumuhit sa karimlan." "Patay na ang dumukot ng kuwarta ninyo. Tanghali na sya ay umuhi. Pagsagwa'y pagbutihin. "Patay na" Naisaloob ni Aling Marta sa kanyang Sarili. "Maari na" sabi ng Pulis. "Ngunit Marta" ang sabi ng kanyang asawa "Ang pitaka mo. Angbisig nito ay halos napaabot ni Aling Marta sa kanyang balikat sa likod. "Tinamaan ka ng lintik na bata ka!" Sabi niyang pinanginginigan ng laman. ang tanod koy bituin Sa piling ni nanay. Sa ugoy ng duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Refrain: Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay koy tala. Hindi siya makapagangat ng paningin. Hindi magkantuntong sagot ni Aling Marta. ang ulam na dapat na naiuwi nya sanay nai. Nag ka tinginan ang mag-ama. "Makaka alis na po ako?" Tanong ni Aling Marta. . "Napahiyaw ang bata sa sakit. At tuluyang nawalan ng malay. tayoy sumagwan Ang buong kaya'y ibigay.

ang Tagapagligtas ng Sanlibutan. Matapos mabautismuhan. At ayon sa mga kasulatan. Ngunit sadyang mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. inay Oh! inay UNANG YUGTO (Miyerkules Santo) Sa Lumang Tipan ng Banal na Kasulatan nababasa na ang pagkakasala nina Adan at Eba sa paraiso. langit ay buhay Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan Nais kong matulog sa dating duyan ko. Siya’y tinawag na Jesus at nanirahan sa Nazareth sa pag-aaruga nina Maria at Jose. Napatawad pa rin niya ang tao. isinilang ang Mesiyas sa isang hamak na sabsaban. Ipinaliwanag niya ang mga kautusan at ang mga kaalaman sa paghahari ng Diyos. . Ang panahong tinukoy ay nang ang bansa Israel ay nasa pamumuno ng malupit na Haring Herodes Agripa at nasa pamamahala naman ng makapangyarihang Emperyo ng Roma. ang tanod koy bituin Sa piling ni nanay. lindol. IKALAWANG YUGTO (Huwebes Santo) Inihanda ni Juan Bautista ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral at pagbibinyag sa mga nagsisisi. Pumili si Jesus ng labindalawang alagad na kanyang sinugo upang ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. nakalimot muli ang sangkatauhan sa kanyang manlilikha. Nang kumapal ang tao sa daigdig ay nag-ibayo ang kasamaan. Lumaki siyang malakas marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at ipinangako niya ang pagdating ng isang Mesiyas. Nagsimula ang bagong lahi ngunit sa paglipas ng panahon. Nilipol ng Diyos ang mga makasalanang tao sa pamamagitan ng baha.Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay koy tala. ang simula ng pagkalayo ng tao sa kaharian ng Diyos. Isinigaw niya ang kasalanan ni Haring Herodes Antipas kaya’t si Juan ay ipinahuli at pinapugutan ng ulo. si Jesus ay nangaral sa mga bayan ng Galilea. Nangaral si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. at apoy.

maraming tao ang lumapit. Dinala siya kay Poncio Pilato. Lihim na nakipagkita si Judas Iskariote sa mga Punong Saserdote at ipinagkanulo si Jesus sa halagang tatlumpung pirasong pilak. at mga may sakit. binalak nilang si Jesus ay ipadakip. Binuhay ni Jesus ang kaibigang si Lazaro at gumawa ng marami pang himala na nagpatunay ng pagmamahal niya sa tao. Lalong napoot ang mga Eskriba. ang Romanong Gobernador ng Judea na siyang naghatol ng kamatayan. kinutya. Sa pamamagitan ni Jesus. Nagpakita sa mga alagad at kanyang iniutos sa kanilang mangaral sa lahat ng bansa. pipi. IKATLONG YUGTO (Biyernes Santo) Maringal ang pagsalubong kay Jesus sa Jerusalem. Ipinapasan sa Kanya ang Krus at pagdating sa kalbaryo. Pagkatapos ng Banal na Hapunan. si Jesus at mga alagad ay nagtungo sa hardin ng Getsemani upang manalangin. Sa ikatlong araw. Dahil sa mga ginawa at sa kakaibang pangangaral ni Jesus. Ito’y ikinabahala ng mga Pariseo at ng hukuman ng mga Hudyo.Nagpagaling siya ng mga pilay. ang kanyang bugtong na anak ang Tagapagligtas. bulag. Si Jesus ay kanilang nilitis at pinaratangan ng kalapastanganan sa Diyos. at Pariseo kaya’t pinagpasya nilang ipapatay si Jesus. Sa pangamba nilang mahigitan ang kanilang kaalaman at kapangyarihan. Doon. siya’y ipinako at namatay. sapagkat si Jesus. Si Jesus ay pinarusahan. . si Jesus ay muling nabuhay. siya’y dinakip at dinala sa palasyo ni Caifas. Saduseo. tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa sanlibutan. at pinahirapan. naniwala at sumunod sa kanya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful