Anak Dalita ni: Ako'y anak ng dalita At tigib ng luha Ang naritong humihibik Na bigyan ng awa Buksan mo ang langit

At kusa mong pakinggan Ang aking ligalig Saka pagdaramdam Ay, kung hindi ka maaaba Sa lungkot kong dinaranas Puso't diwang nabibihag Sa libing masasadlak

Francisco Santiago Magtanong ka kung 'di tunay Sa kislap ng mga tala Magtanong ka rin sa ulap Ng taglay kong dalita CHORUS Sa dilim ng gabi Aking nilalamay Tanging larawan mo Ang nagiging ilaw Kung ikaw ay mahimbing Sa gitna ng dilim Ay iyong ihulog Puso mo sa akin AD LIB Tanging larawan mo Ang nagiging ilaw Ay iyong ihulog Puso mo sa akin CODA Ang iyong ihulog, ang iyong ihulog Buhay, pag-asa, pagasa

Kalendaryo
Ilang buwan sa isang taon ang may 28 na araw ? a.) 1 b.) 2 c.) 12 Sa unang tingin ang tamang sagot ay isa. Pero ang tunay na sagot ay 12. Nang manganak Sagot: Saging ang birhen, tinapon ang lampin.

Lupang Hinirang
Ang taong walang pilak ay parang ibong walang pakpak. Kahulugan: Pera ay mahalaga sa buhay.
Bayang magiliw Perlas ng Silanganan, Alab ng puso, Sa dibdib mo'y buhay.

En tus montes y en tu mar Esplende y late el poema De tu amada libertad. Sa simoy at sa langit mong bughaw. na pagtutubuang pilit ito ang ipinagsulit. Salvum fac temetipsum et nos magkalag tayo sa Krus. saka wala kang panimdim bagkus mo pang iniiring. Ikaw ay nakikigaya ng paglabag at pagmura panunungayaw tuwi na . En tu azul cielo. Aniya’y katoto’t irog kita’y manalig sa Diyos tingi ang kalunos-lunos. na yumakag na magtanan sa Poong nahihirapan. En tu regazo dulce es vivir. na pag may mang-aapi Ang mamatay nang dahil sa iyo. Di ka pasisiil.Lupang Hinirang. May dilag ang tula At awit sa paglayang minamahal. Tierra de dichas. At mag-iisip siya rin magpapasulit sa atin ng sala at gawang linsil. Patria de amores! Del heroismo cuna. Aming ligaya. ANG PAGHINGI NG TAWAD NI DIMAS SA ATING PANGINOONG HESUKRISTO PASYONG MAHAL Yamang ang iyong pabantog Ang paghingi ng tawad ni Dimas sa ating Panginoong Hesukristo Sa dalawang palamara na kay Kristo’y napasama sa Krus nang pagkadipa. por ti morir. Cuando de ofenden. Yaong isang magnanakaw na si Hestas ang pangalan ay siyang nanampalasan. na ipinako sa Krus ay walang salang tibobos. Tu pabellon. Es una gloria para tus hijos. Lupa ng araw. Nang marinig nga ni Dimas magnanakaw na mapalad yaong winika ni Hestas. Sa dagat at bundok. Ang kislap ng watawat mo'y Tagumpay na nagniningning. At pinangusapang tikis 117 nang mga wikang matuwid dapat kamtan ng may bait. en tus auras. ay Mesias kang tibobos anitong hunghang na loob. ng luwalhati't pagsinta. kabuhungang pangungusap ay pinangusapang kagyat. Himno Nacional Filpino Tierra adorada Hija del sol de Oriente Su fuego ardiente en ti latiendo esta. que en las lides La victoria ilumino No vera nunca apagados Sus estrellas y su sol. Los invasores No te hallaran jamas. del sol y amores. Ang bituin at araw niya Kailan pa ma'y di magdidilim. Buhay ay langit sa piling mo. Sa manlulupig. Duyan ka ng magiting. ay hindi nga nagkaisa ang loob nilang dalawa.

ARAL Laki nganing kapalaran ni Dimas na magnanakaw gayong lalong nagsukaban. At baga man sinusundan si Hesus ng Birheng mahal . memento mei Cum veneris ay ang sabi in regnum tuum ay yari Poong kong makalawingi. siyang makagiginhawa sa katawa’t kaluluwa.ng mga punong lahat na mga tanod sa kaniya. ng magkamit at magtamo 118 ng grasiang mananagano sa bayan nang Paraiso. naman ito mecum eris ay ang dulo aniya’y in Paradiso. Nguni bukod at kaiba ang mananakop sa sala lunas na lubhang maganda. Kahima’t ang kaluluwa nagugumon nga sa sala mahabang tao’t araw na. Ito’y karikit-dikitan lalong kamahal-mahalan sa tumbagang ahas naman. sa Pasyon at hirap niya niyong sasakop sa sala. Kung gayo’y ang katampatan si Dimas ang ating tularan manangis at manambitan. ay agad nakapanaban sa awa ng kalangitan. ngayon ay tayo’y tumawag yamang ating naging palad. Kung sino man ang makagat nang ulupong man at ahas sa tanso nga kung magmalas ay mapaparam na agad ang mabibisang kamandag. Tindig taong nangatuka nang ulupong na mabisa salang ahas ang kamukha tayo’y pagamot magkusa kay Hesus Haring dakila. huwag matakot. Balang gawa’y dili dapat asal ay lubhang halaghag kasalana’y mabibigat. lumbay at buntong hininga sa loob ay di mag-iba. Domine. Ano’t nang maipangaral ni Dimas ang gayong bagay ka Kristo ay nanawagan. ng tayo’y masama naman sa maluwalhating bayan. tatamuhin mo’t kakamtan Paraisong aking bayan. Siya ang unang sampaga bungang hinog na maganda sa tanim ni Kristong Ama. Niyon ngang maghiwalay na ang sing-ibig na mag-ina sa lansangang amargura. Lumalo pa kaya naman kay Dimas na magnanakaw masama at taong hunghang. dibdib ay halos mawalat dahil sa Berbong Mesias. agad niyang tatanggapin tayo at kakatotohin. ang sa kaluluwang buhay nang sa taong kasalanan. Tingni at iyong pagmasdan napapako paa’t kamay at kaniyang hinihintay. ni Moises na naglalang sa san hebreos ng minsan. napaampon kapagkuwan ito ang siyang tinuran. Diyos na lubhang malaki. ang dumulog na sino man yayakapin niyang tunay. miminsang tumawag lamang nakaiwas sa kasalanan. Oh! kalapating mapalad babaing lalo sa lahat Mariang lipos nang hirap. Kung siya nga’y dudulugin nating nangagugupiling ang buong sinta’y ihain. Doroon na’t nauumang sa impiernong kainitan na itutulak na lamang. Ang pagpatay siyang hangad nang malulupit na uslak kita ay huwag gumagad. Ano pa nga’t ang katawan doon na nga galing lamang at hindi nasasakupan. Kidaw sa gawang di tuto sa Krus manambitan tayo. ngayo’y sa sandaling oras ay nagkamit ng patawad. hirap ay inalintana dahilan sa taong sala. Malulumbay ang loob niya na di natin ipangamba tikis na nagpakamura. Ako pong makasalanan ay huwag mong kalilimutan alalahanin mong tunay kung mauwi ka sa bayan na mahal mong kaharian. umasa at kaawaan di niya. tumawag lamang ng minsan pinagpala kapagkuwan. Ako ay paniwalaan nitong pangako kong tunay ngayon din hindi liliban. Ang sagot ni Hesukristo yaong wikang: Amen dice tibi hodie.

tuloy na pumasok. Wala ang kanyang kalupi! Napansin ng kaharap ang kanyang anyo. Maliksi siyang lumapit at binatak ang kanyang liig. "Nakita ring kita!" ang sabi niyang humihingal. . "E. nawawala ho ang aking pitaka." Naalala ni Aling Marta ang kanyang dalagang magtatapos. "Hindi ko ho kayo sinasadya." Mayamaya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga. kapatid ng nanay ko rito sa Tundo. "Bakit ho?" anito. Pascual (May mabigat na pagkakasala sa batas si Aling Marta dahil sa mali niyang paghatol sa katauhan ng bata. "Wala ho akong knukuha sa inyong pitaka" May luha nang nakapamintana sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang liig. Sa bahay ng Tiyang Ines ko sa Blumentritt. "Ano ka ba?" bulyaw ni Aling Marta. Inuutusan lang ho niya "kong bumili ng ulam. Sa labas. na sa kanilang pagbabangga ay muntik. "Ikaw ang dumukot ng piataka ko. . Agad siyang tumalikod at tuloy. "kaysikip na ng daraanan ay patakbo ka pa kung lumabas!" "Pasensya na kayo. Madalas mangyari na dahil sa ayos ng isang tao ay dagli siyang napagbibintangan ng di mabuti. sandaan at sampung piso ho. e magkano ho naman ang laman?" "E. sa loob-loob ni Aling Marta. Buhat sa likuran ng mga manonood ay lumapit ang isang pulis. na tanod. May karanasan ka ba na nakapagbintang o dili kaya’y napagbintangan ng di mabuti? Basahin ang kwento at ikaw na ang humatol sa mga tauhan nito. . Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. Nag mamadali ho ako. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. ano? Huwag kang magkakaila!" "Ano hong pitaka?" ang sabi. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestido upang magbayad.ay agad ding nahiwalay. Nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad." "Saan ka nakatira?" ang muling tanong ng pulis.e. "Andres Reyes po. parating nalulunasan sa habang nilalakaran. para mamayang tanghali. e. Ale. Nang dumating siya sa panggitnang pasilyo at umakmang hahakbang na papasok ay siyang paglabas na humahangos ng isang batang lalaki." sabi ng bata. -tig-bebente. sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit.) Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barungbarong upang mamalengke. "Iho ano ang pangalan mo?" ang tanong niya sa bata. Hawak nito ang isang maliit na bangos. Ang Kalupi (Maikling Kwento) ni: Benjamin P. na niyang ikabuwal. ang kanyang asawa na kaipala ay naiinip na . Dumating siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika." "PASENSYA!" sabi ni Aling Marta." "Ku.

Tanghali na sya ay umuhi. e wala kayong makukuha sa akin. Malakas ang hangin Baka tayo'y tanghaliin. ang tanod koy bituin Sa piling ni nanay. Nanay? E. Sang ka kumuha ng pinamili mo nyan. "Makaka alis na po ako?" Tanong ni Aling Marta." "Patay na ang dumukot ng kuwarta ninyo. Saan ka kumuha ng ipangbili mo nyan?" Biglang-bigla anki'y kidlat na gumuhit sa karimlan. At tuluyang nawalan ng malay. " Matabang na nagsabi ang pulis sa kanya. ang ulam na dapat na naiuwi nya sanay nai. "Patay na" Naisaloob ni Aling Marta sa kanyang Sarili. Naalala nya ang kanyang anak na ga-graduate. Pagsagwa'y pagbutihin. Umikot ang kanyang paligid." Halos mabali ang kanyang siko at ang nais lamang niya ay makaalpas sa matigas na bisig ni Aling Marta. Siya ay humanap ng malulusutan at nang makakita ay walang habas na tumakbo. Sa isang sandali ay nagdilim sa kanya ang buong paligid. Bahagya nang umabot sa kanyang pandinig ang malakas na busina ng isang humahagibis na sasakyan. "Napahiyaw ang bata sa sakit. "Maski kapkapan nyo ako. langit ay buhay Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay . "Ngunit Marta" ang sabi ng kanyang asawa "Ang pitaka mo. e. Hindi siya makapagangat ng paningin. "Maari na" sabi ng Pulis. "Tinamaan ka ng lintik na bata ka!" Sabi niyang pinanginginigan ng laman." sabing pagatul-gatol na nilalabasan ng dugo sa ilong. ayaw pa muling nag mulat ito ng paningin at ang mga mata ay ipinako sa maputlang muka ni Aling Marta. Wala siyang makita kundi ang madidilim na anino ng mga mukang nakatunghay sa kanyang lupaypay at duguang katawan. Pero nakalimutan kong isauli. Pagdating ng pulis. Sa ugoy ng duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Refrain: Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay koy tala. tayoy sumagwan Ang buong kaya'y ibigay. Hindi magkantuntong sagot ni Aling Marta. Nag ka tinginan ang mag-ama. E naiwan mo" Kanina bago ka umalis ay kinuha ko iyon sa Bestido mo at kumuha ako ng pambili ng Tabacco.uwi na. . . "Duguan ang katawan at natatakpan ng dyaryo. patungo sa ibayo ng maluwag na daan." Lumalabong salitang: Bakit Kaya? Bakit Kaya? Sagwan Sagwan. Nag balik sa gunita ni Aling Marta ang isang batang payat." Hindi ko kinuha ang iyong pitaka!" Ilang pang sandali pa ay lumangayngay ang ulo nito at ng pulsuhan ng isang naroon ay marahan itong napailing.sa pag hihintay. Angbisig nito ay halos napaabot ni Aling Marta sa kanyang balikat sa likod.

Nilipol ng Diyos ang mga makasalanang tao sa pamamagitan ng baha.Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay koy tala. . ang tanod koy bituin Sa piling ni nanay. Ipinaliwanag niya ang mga kautusan at ang mga kaalaman sa paghahari ng Diyos. Nang kumapal ang tao sa daigdig ay nag-ibayo ang kasamaan. Matapos mabautismuhan. Nagsimula ang bagong lahi ngunit sa paglipas ng panahon. Isinigaw niya ang kasalanan ni Haring Herodes Antipas kaya’t si Juan ay ipinahuli at pinapugutan ng ulo. inay Oh! inay UNANG YUGTO (Miyerkules Santo) Sa Lumang Tipan ng Banal na Kasulatan nababasa na ang pagkakasala nina Adan at Eba sa paraiso. Ngunit sadyang mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. ang Tagapagligtas ng Sanlibutan. Pumili si Jesus ng labindalawang alagad na kanyang sinugo upang ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. nakalimot muli ang sangkatauhan sa kanyang manlilikha. Siya’y tinawag na Jesus at nanirahan sa Nazareth sa pag-aaruga nina Maria at Jose. Napatawad pa rin niya ang tao. at apoy. IKALAWANG YUGTO (Huwebes Santo) Inihanda ni Juan Bautista ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral at pagbibinyag sa mga nagsisisi. si Jesus ay nangaral sa mga bayan ng Galilea. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at ipinangako niya ang pagdating ng isang Mesiyas. lindol. isinilang ang Mesiyas sa isang hamak na sabsaban. Lumaki siyang malakas marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. ang simula ng pagkalayo ng tao sa kaharian ng Diyos. Nangaral si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. langit ay buhay Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan Nais kong matulog sa dating duyan ko. At ayon sa mga kasulatan. Ang panahong tinukoy ay nang ang bansa Israel ay nasa pamumuno ng malupit na Haring Herodes Agripa at nasa pamamahala naman ng makapangyarihang Emperyo ng Roma.

Si Jesus ay kanilang nilitis at pinaratangan ng kalapastanganan sa Diyos. Pagkatapos ng Banal na Hapunan. at pinahirapan. kinutya. at Pariseo kaya’t pinagpasya nilang ipapatay si Jesus. Dahil sa mga ginawa at sa kakaibang pangangaral ni Jesus. Binuhay ni Jesus ang kaibigang si Lazaro at gumawa ng marami pang himala na nagpatunay ng pagmamahal niya sa tao. si Jesus ay muling nabuhay. Sa pangamba nilang mahigitan ang kanilang kaalaman at kapangyarihan. ang kanyang bugtong na anak ang Tagapagligtas. Lihim na nakipagkita si Judas Iskariote sa mga Punong Saserdote at ipinagkanulo si Jesus sa halagang tatlumpung pirasong pilak. Doon. sapagkat si Jesus. bulag. Sa ikatlong araw. tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa sanlibutan. . naniwala at sumunod sa kanya. binalak nilang si Jesus ay ipadakip. at mga may sakit. pipi. Nagpakita sa mga alagad at kanyang iniutos sa kanilang mangaral sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesus. ang Romanong Gobernador ng Judea na siyang naghatol ng kamatayan. Si Jesus ay pinarusahan.Nagpagaling siya ng mga pilay. Lalong napoot ang mga Eskriba. si Jesus at mga alagad ay nagtungo sa hardin ng Getsemani upang manalangin. IKATLONG YUGTO (Biyernes Santo) Maringal ang pagsalubong kay Jesus sa Jerusalem. Dinala siya kay Poncio Pilato. siya’y dinakip at dinala sa palasyo ni Caifas. maraming tao ang lumapit. Ito’y ikinabahala ng mga Pariseo at ng hukuman ng mga Hudyo. Saduseo. Ipinapasan sa Kanya ang Krus at pagdating sa kalbaryo. siya’y ipinako at namatay.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful