Anak Dalita ni: Ako'y anak ng dalita At tigib ng luha Ang naritong humihibik Na bigyan ng awa Buksan mo ang langit

At kusa mong pakinggan Ang aking ligalig Saka pagdaramdam Ay, kung hindi ka maaaba Sa lungkot kong dinaranas Puso't diwang nabibihag Sa libing masasadlak

Francisco Santiago Magtanong ka kung 'di tunay Sa kislap ng mga tala Magtanong ka rin sa ulap Ng taglay kong dalita CHORUS Sa dilim ng gabi Aking nilalamay Tanging larawan mo Ang nagiging ilaw Kung ikaw ay mahimbing Sa gitna ng dilim Ay iyong ihulog Puso mo sa akin AD LIB Tanging larawan mo Ang nagiging ilaw Ay iyong ihulog Puso mo sa akin CODA Ang iyong ihulog, ang iyong ihulog Buhay, pag-asa, pagasa

Kalendaryo
Ilang buwan sa isang taon ang may 28 na araw ? a.) 1 b.) 2 c.) 12 Sa unang tingin ang tamang sagot ay isa. Pero ang tunay na sagot ay 12. Nang manganak Sagot: Saging ang birhen, tinapon ang lampin.

Lupang Hinirang
Ang taong walang pilak ay parang ibong walang pakpak. Kahulugan: Pera ay mahalaga sa buhay.
Bayang magiliw Perlas ng Silanganan, Alab ng puso, Sa dibdib mo'y buhay.

Lupa ng araw. Ang bituin at araw niya Kailan pa ma'y di magdidilim. ANG PAGHINGI NG TAWAD NI DIMAS SA ATING PANGINOONG HESUKRISTO PASYONG MAHAL Yamang ang iyong pabantog Ang paghingi ng tawad ni Dimas sa ating Panginoong Hesukristo Sa dalawang palamara na kay Kristo’y napasama sa Krus nang pagkadipa. na ipinako sa Krus ay walang salang tibobos. At mag-iisip siya rin magpapasulit sa atin ng sala at gawang linsil. saka wala kang panimdim bagkus mo pang iniiring. En tu azul cielo. ay Mesias kang tibobos anitong hunghang na loob. Aming ligaya. del sol y amores. kabuhungang pangungusap ay pinangusapang kagyat. Di ka pasisiil.Lupang Hinirang. Himno Nacional Filpino Tierra adorada Hija del sol de Oriente Su fuego ardiente en ti latiendo esta. Yaong isang magnanakaw na si Hestas ang pangalan ay siyang nanampalasan. En tus montes y en tu mar Esplende y late el poema De tu amada libertad. Buhay ay langit sa piling mo. Ikaw ay nakikigaya ng paglabag at pagmura panunungayaw tuwi na . Salvum fac temetipsum et nos magkalag tayo sa Krus. ng luwalhati't pagsinta. Tierra de dichas. Sa manlulupig. na pag may mang-aapi Ang mamatay nang dahil sa iyo. na yumakag na magtanan sa Poong nahihirapan. En tu regazo dulce es vivir. que en las lides La victoria ilumino No vera nunca apagados Sus estrellas y su sol. Patria de amores! Del heroismo cuna. Sa dagat at bundok. Duyan ka ng magiting. May dilag ang tula At awit sa paglayang minamahal. Ang kislap ng watawat mo'y Tagumpay na nagniningning. Aniya’y katoto’t irog kita’y manalig sa Diyos tingi ang kalunos-lunos. Tu pabellon. Sa simoy at sa langit mong bughaw. At pinangusapang tikis 117 nang mga wikang matuwid dapat kamtan ng may bait. ay hindi nga nagkaisa ang loob nilang dalawa. Los invasores No te hallaran jamas. en tus auras. Cuando de ofenden. por ti morir. Es una gloria para tus hijos. na pagtutubuang pilit ito ang ipinagsulit. Nang marinig nga ni Dimas magnanakaw na mapalad yaong winika ni Hestas.

Tingni at iyong pagmasdan napapako paa’t kamay at kaniyang hinihintay. ng tayo’y masama naman sa maluwalhating bayan. napaampon kapagkuwan ito ang siyang tinuran. Ako pong makasalanan ay huwag mong kalilimutan alalahanin mong tunay kung mauwi ka sa bayan na mahal mong kaharian. Ang pagpatay siyang hangad nang malulupit na uslak kita ay huwag gumagad. Kidaw sa gawang di tuto sa Krus manambitan tayo. naman ito mecum eris ay ang dulo aniya’y in Paradiso. Tindig taong nangatuka nang ulupong na mabisa salang ahas ang kamukha tayo’y pagamot magkusa kay Hesus Haring dakila. siyang makagiginhawa sa katawa’t kaluluwa. dibdib ay halos mawalat dahil sa Berbong Mesias. At baga man sinusundan si Hesus ng Birheng mahal . Kahima’t ang kaluluwa nagugumon nga sa sala mahabang tao’t araw na. tatamuhin mo’t kakamtan Paraisong aking bayan. memento mei Cum veneris ay ang sabi in regnum tuum ay yari Poong kong makalawingi. ng magkamit at magtamo 118 ng grasiang mananagano sa bayan nang Paraiso. lumbay at buntong hininga sa loob ay di mag-iba.ng mga punong lahat na mga tanod sa kaniya. Ano’t nang maipangaral ni Dimas ang gayong bagay ka Kristo ay nanawagan. Nguni bukod at kaiba ang mananakop sa sala lunas na lubhang maganda. Kung sino man ang makagat nang ulupong man at ahas sa tanso nga kung magmalas ay mapaparam na agad ang mabibisang kamandag. ay agad nakapanaban sa awa ng kalangitan. ni Moises na naglalang sa san hebreos ng minsan. umasa at kaawaan di niya. huwag matakot. ngayo’y sa sandaling oras ay nagkamit ng patawad. Diyos na lubhang malaki. miminsang tumawag lamang nakaiwas sa kasalanan. Kung siya nga’y dudulugin nating nangagugupiling ang buong sinta’y ihain. Lumalo pa kaya naman kay Dimas na magnanakaw masama at taong hunghang. hirap ay inalintana dahilan sa taong sala. Siya ang unang sampaga bungang hinog na maganda sa tanim ni Kristong Ama. Kung gayo’y ang katampatan si Dimas ang ating tularan manangis at manambitan. Ang sagot ni Hesukristo yaong wikang: Amen dice tibi hodie. Ako ay paniwalaan nitong pangako kong tunay ngayon din hindi liliban. sa Pasyon at hirap niya niyong sasakop sa sala. Niyon ngang maghiwalay na ang sing-ibig na mag-ina sa lansangang amargura. tumawag lamang ng minsan pinagpala kapagkuwan. Ito’y karikit-dikitan lalong kamahal-mahalan sa tumbagang ahas naman. ARAL Laki nganing kapalaran ni Dimas na magnanakaw gayong lalong nagsukaban. Ano pa nga’t ang katawan doon na nga galing lamang at hindi nasasakupan. agad niyang tatanggapin tayo at kakatotohin. Balang gawa’y dili dapat asal ay lubhang halaghag kasalana’y mabibigat. Doroon na’t nauumang sa impiernong kainitan na itutulak na lamang. Domine. Malulumbay ang loob niya na di natin ipangamba tikis na nagpakamura. ngayon ay tayo’y tumawag yamang ating naging palad. ang dumulog na sino man yayakapin niyang tunay. ang sa kaluluwang buhay nang sa taong kasalanan. Oh! kalapating mapalad babaing lalo sa lahat Mariang lipos nang hirap.

"Iho ano ang pangalan mo?" ang tanong niya sa bata. "Wala ho akong knukuha sa inyong pitaka" May luha nang nakapamintana sa kanyang mga mata at ang uhog at laway ay sabay na umaagos sa kanyang liig. na tanod. Ang Kalupi (Maikling Kwento) ni: Benjamin P.ay agad ding nahiwalay. "Ano ka ba?" bulyaw ni Aling Marta. Nakatayo ito sa harap ng isang bilao ng kangkong at sa malas niya ay tumatawad. Madalas mangyari na dahil sa ayos ng isang tao ay dagli siyang napagbibintangan ng di mabuti. Buhat sa likuran ng mga manonood ay lumapit ang isang pulis. na niyang ikabuwal. "Andres Reyes po." Naalala ni Aling Marta ang kanyang dalagang magtatapos." sabi ng bata. nawawala ho ang aking pitaka. "Ikaw ang dumukot ng piataka ko. . e. Pagkaraan ay dumukot sa bulsa ng kanyang bestido upang magbayad. para mamayang tanghali. sa loob-loob ni Aling Marta. sa harap ng palengke na kinaroroonan ng ilang tindahang maliliit. Ang siko ng bata ay tumama sa kanyang kaliwang dibdib. -tig-bebente. Sa bahay ng Tiyang Ines ko sa Blumentritt." Mayamaya ay parang kidlat na gumuhit sa kanyang alaala ang gusgusing batang kanyang nakabangga. "kaysikip na ng daraanan ay patakbo ka pa kung lumabas!" "Pasensya na kayo. May karanasan ka ba na nakapagbintang o dili kaya’y napagbintangan ng di mabuti? Basahin ang kwento at ikaw na ang humatol sa mga tauhan nito. Maliksi siyang lumapit at binatak ang kanyang liig. parating nalulunasan sa habang nilalakaran.) Mataas na ang araw nang lumabas si Aling Marta sa bakuran ng kanilang maliit na barungbarong upang mamalengke. e magkano ho naman ang laman?" "E. ." "Ku. ang kanyang asawa na kaipala ay naiinip na .tuloy na pumasok. Inuutusan lang ho niya "kong bumili ng ulam. Pascual (May mabigat na pagkakasala sa batas si Aling Marta dahil sa mali niyang paghatol sa katauhan ng bata." "Saan ka nakatira?" ang muling tanong ng pulis. Ang bata ay takot na nakatingin sa kanya. Hawak nito ang isang maliit na bangos.e. sandaan at sampung piso ho." "PASENSYA!" sabi ni Aling Marta. "E. Nang dumating siya sa panggitnang pasilyo at umakmang hahakbang na papasok ay siyang paglabas na humahangos ng isang batang lalaki. Agad siyang tumalikod at tuloy. Dumating siya sa tindahan ng tuyong paninda at bumili ng isang kartong mantika. ano? Huwag kang magkakaila!" "Ano hong pitaka?" ang sabi. kapatid ng nanay ko rito sa Tundo. . "Hindi ko ho kayo sinasadya. Sa labas. Nag mamadali ho ako. na sa kanilang pagbabangga ay muntik. "Bakit ho?" anito. "Nakita ring kita!" ang sabi niyang humihingal. Wala ang kanyang kalupi! Napansin ng kaharap ang kanyang anyo. Ale.

Sang ka kumuha ng pinamili mo nyan. e. Angbisig nito ay halos napaabot ni Aling Marta sa kanyang balikat sa likod. Siya ay humanap ng malulusutan at nang makakita ay walang habas na tumakbo. tayoy sumagwan Ang buong kaya'y ibigay. Pagsagwa'y pagbutihin. ang tanod koy bituin Sa piling ni nanay. "Tinamaan ka ng lintik na bata ka!" Sabi niyang pinanginginigan ng laman." "Patay na ang dumukot ng kuwarta ninyo. Nag ka tinginan ang mag-ama. patungo sa ibayo ng maluwag na daan." sabing pagatul-gatol na nilalabasan ng dugo sa ilong. langit ay buhay Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay .uwi na. Pero nakalimutan kong isauli. Tanghali na sya ay umuhi. .sa pag hihintay. "Patay na" Naisaloob ni Aling Marta sa kanyang Sarili. Sa isang sandali ay nagdilim sa kanya ang buong paligid. "Makaka alis na po ako?" Tanong ni Aling Marta. Nag balik sa gunita ni Aling Marta ang isang batang payat. "Maski kapkapan nyo ako. Nanay? E. "Napahiyaw ang bata sa sakit. At tuluyang nawalan ng malay. ang ulam na dapat na naiuwi nya sanay nai. Wala siyang makita kundi ang madidilim na anino ng mga mukang nakatunghay sa kanyang lupaypay at duguang katawan. " Matabang na nagsabi ang pulis sa kanya. Umikot ang kanyang paligid. . e wala kayong makukuha sa akin. Naalala nya ang kanyang anak na ga-graduate. "Duguan ang katawan at natatakpan ng dyaryo. Pagdating ng pulis. Hindi magkantuntong sagot ni Aling Marta. Sa ugoy ng duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Sanay di nagmaliw ang dati kong araw Nang munti pang bata sa piling ni nanay Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Refrain: Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay koy tala." Lumalabong salitang: Bakit Kaya? Bakit Kaya? Sagwan Sagwan. Saan ka kumuha ng ipangbili mo nyan?" Biglang-bigla anki'y kidlat na gumuhit sa karimlan. Hindi siya makapagangat ng paningin." Halos mabali ang kanyang siko at ang nais lamang niya ay makaalpas sa matigas na bisig ni Aling Marta. ayaw pa muling nag mulat ito ng paningin at ang mga mata ay ipinako sa maputlang muka ni Aling Marta. "Ngunit Marta" ang sabi ng kanyang asawa "Ang pitaka mo. Bahagya nang umabot sa kanyang pandinig ang malakas na busina ng isang humahagibis na sasakyan. E naiwan mo" Kanina bago ka umalis ay kinuha ko iyon sa Bestido mo at kumuha ako ng pambili ng Tabacco. Malakas ang hangin Baka tayo'y tanghaliin. "Maari na" sabi ng Pulis." Hindi ko kinuha ang iyong pitaka!" Ilang pang sandali pa ay lumangayngay ang ulo nito at ng pulsuhan ng isang naroon ay marahan itong napailing.

Ang panahong tinukoy ay nang ang bansa Israel ay nasa pamumuno ng malupit na Haring Herodes Agripa at nasa pamamahala naman ng makapangyarihang Emperyo ng Roma. ang tanod koy bituin Sa piling ni nanay. Matapos mabautismuhan. nakalimot muli ang sangkatauhan sa kanyang manlilikha. ang Tagapagligtas ng Sanlibutan. Lumaki siyang malakas marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. inay Oh! inay UNANG YUGTO (Miyerkules Santo) Sa Lumang Tipan ng Banal na Kasulatan nababasa na ang pagkakasala nina Adan at Eba sa paraiso. Pumili si Jesus ng labindalawang alagad na kanyang sinugo upang ipahayag ang salita ng Diyos sa lahat ng tao. Siya’y tinawag na Jesus at nanirahan sa Nazareth sa pag-aaruga nina Maria at Jose. langit ay buhay Puso kong may dusa sabik sa ugoy ng duyan Nais kong matulog sa dating duyan ko. Nilipol ng Diyos ang mga makasalanang tao sa pamamagitan ng baha. At ayon sa mga kasulatan. Nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta at ipinangako niya ang pagdating ng isang Mesiyas. ang simula ng pagkalayo ng tao sa kaharian ng Diyos. Nangaral si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Napatawad pa rin niya ang tao. IKALAWANG YUGTO (Huwebes Santo) Inihanda ni Juan Bautista ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng pangangaral at pagbibinyag sa mga nagsisisi. Ipinaliwanag niya ang mga kautusan at ang mga kaalaman sa paghahari ng Diyos. Ngunit sadyang mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang nilalang. Isinigaw niya ang kasalanan ni Haring Herodes Antipas kaya’t si Juan ay ipinahuli at pinapugutan ng ulo. at apoy. si Jesus ay nangaral sa mga bayan ng Galilea. Nang kumapal ang tao sa daigdig ay nag-ibayo ang kasamaan. Nagsimula ang bagong lahi ngunit sa paglipas ng panahon.Nais kong maulit ang awit ni inang mahal Awit ng pag-ibig habang akoy nasa duyan Sa aking pagtulog na labis ang himbing Ang bantay koy tala. lindol. isinilang ang Mesiyas sa isang hamak na sabsaban. .

Sa pangamba nilang mahigitan ang kanilang kaalaman at kapangyarihan. naniwala at sumunod sa kanya. Si Jesus ay pinarusahan. at mga may sakit. Dinala siya kay Poncio Pilato. maraming tao ang lumapit. Sa pamamagitan ni Jesus. Lalong napoot ang mga Eskriba. Si Jesus ay kanilang nilitis at pinaratangan ng kalapastanganan sa Diyos. Saduseo. IKATLONG YUGTO (Biyernes Santo) Maringal ang pagsalubong kay Jesus sa Jerusalem. sapagkat si Jesus. Doon. ang kanyang bugtong na anak ang Tagapagligtas. Binuhay ni Jesus ang kaibigang si Lazaro at gumawa ng marami pang himala na nagpatunay ng pagmamahal niya sa tao. Nagpakita sa mga alagad at kanyang iniutos sa kanilang mangaral sa lahat ng bansa. at Pariseo kaya’t pinagpasya nilang ipapatay si Jesus. . Ito’y ikinabahala ng mga Pariseo at ng hukuman ng mga Hudyo. tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa sanlibutan. at pinahirapan. pipi. siya’y dinakip at dinala sa palasyo ni Caifas. kinutya. ang Romanong Gobernador ng Judea na siyang naghatol ng kamatayan. Pagkatapos ng Banal na Hapunan. Lihim na nakipagkita si Judas Iskariote sa mga Punong Saserdote at ipinagkanulo si Jesus sa halagang tatlumpung pirasong pilak. siya’y ipinako at namatay. Ipinapasan sa Kanya ang Krus at pagdating sa kalbaryo. Sa ikatlong araw. Dahil sa mga ginawa at sa kakaibang pangangaral ni Jesus. binalak nilang si Jesus ay ipadakip. si Jesus at mga alagad ay nagtungo sa hardin ng Getsemani upang manalangin. si Jesus ay muling nabuhay.Nagpagaling siya ng mga pilay. bulag.