Kahalagahan ng Pakikinig

   

pagkakaunawaan ng bawat indibidwal. pagkakaroon ng mga datos/ impormasyon. pagsangyan o di-pagsang-ayon sa mga pahayag. pagbibigay opinyon sa nagsasalita.

Ano ang mga layunin ng pakikinig? In: Wika [Edit categories] Max's Chicken Delivery Sarap-to-the-bones fried chicken is just a few clicks away. www.MaxsChicken.com ImproveAnswer: Layunin: 1. makikinig upang maaliw 2. makikinig upang lumikom ng mga impormasyon o kaalaman 3. makikinig upang magsuri Ibang kasagutan: Isa sa mahalagang sangkap ng ating katawan ay ang ating dalawang tainga. ito ay sadyang nilikha ng maykapal upang mapakinggan natin ang iba't ibang tunog, mga mensahe sa pamamagitan ng mga salita na binibigkas ng ating dila. Anuman ang mga tanong na ipasasagot sa atin ay tiyakang matutugon natin kung maayos, malinaw at wasto ang ginagawa nating pakikinig. Magiging malawak ang kaalaman natin dahil sa pakikinig. Ang malaking bahagi ng ating araw-araw na gawain ay inilalaan natin sa pakikinig ay 45%, pagsasalita 30%, pagbabasa 16%, at sa pagsusulat 9%. samakatuwid ang makrong kasanayan ang pasasalita, pagbabasa, pagsulat ay magagawa kung walang muna ang pakikinig. Nakakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng tao ang pakikinig. Ang pakikinig sa sinasabi ng kausap ay maaaring makatulong upang maunawaan ang damdamin, kaisipan at maunawaan ang kanyang kinikilos, gawi at paniniwala. lumilikha rin ito ng pagkakaisa sa anumang uri ng grupo sa loob ng isang pamilya, pamayanan, paaralan o pamamalakad man ng isang uri ng pamahalaan. ang hndi pakikinig. ang hndi pakikinig ng isang miyembro sa

intonasyon at diin at tuldik sa kadaluyan ng tunog. LAYUNIN NG ISPIKER  Sa prosesong ito ay inuunawa ng tagapakinig ang layunin ng ispiker kung ano ang tipo ng tunog ang nagaganap. METAPORIKAL NA KAHULUGAN  Ang susi sa pakikipagkomunikasyon ng tao ay ang kakayahang umunawa sa inaakala at tunay na kahulugan ng mensahe. 6. Wika [Edit categories] ImproveAnswer: 8 PROSESO NG PAKIKINIG nina Clark at Richards. TAAL NA TUNOG AT IMAHEN  Ito ang unang pagproseso ng mga tunog mula sa ispiker na magaganap nang mabilisan kasama ang mga imahe. pananda. 5. Ang mga imahe ay tumutukoy sa mga parirala. PAGBURA SA NATANGGAP NA MENSAHE. 8. sugnay. INTERPRETASYON SA MENSAHE 3. 7. LITERAL NA KAHULUGAN  Sa prosesong ito ay ang pagbibigay ng tagapakinig ng karaniwas o tunay na kahulugan. . 1. ang kahulugan at ang nilalaman 4. RETENSYON SA MENSAHE  Dito pinoproseso ng tagapakinig kung anong mensahe ang dapat pananatilihin o dapat kalimutin.sinasabi ng kanyang pinuno ay maaring magdulot ng di pagkakaunawaan at pag-aalitan upang maunawaan ang mga bagay-bagay Proseso ng pakikinig? In: Panitikan. 2. BAKGRAWN NG INFORMASYON  Dito nag-iisip ang tagapakinig o kung paano niya inuunawa ang kahulugan ng paksa.

Ang hindi matiyak na nilalaman ay maaaring mapagdudahan at matanggal. paaralan o pamamalakad man ng isang uri ng pamahalaan. gawi at paniniwala. ang malayang ensiklopedya Ang artikulong ito ay maaring nangangailangan ng pagsasaayos upang matugunan ang pamantayan sa kalidad ng Wikipedia. Magiging malawak ang kaalaman natin dahil sa pakikinig. pagsulat ay magagawa kung wala muna ang pakikinig. pagbabasa. samakatuwid ang makrong kasanayang pagsasalita. .(Setyembre 2008) Tumulong sa pagpaganda ng artikulo sa pagdagdag ng mga sipi sa mga makakatiwalaang pinagmulan. Maari po kayong makatulong sa pagpapaunlad ng artikulong ito. mga mensahe sa pamamagitan ng mga salita na binibigkas ng ating dila. at sa pagsusulat 9%. Anuman ang mga tanong na ipasasagot sa atin ay tiyak na matutugon natin kung maayos. Mga nilalaman [itago]      1 Kahalagahan 2 Layunin 3 Patnubay sa mabisang pakikinig 4 Mga salik na nakakaimpluwensya sa pakikinig 5 Mga Kasanayan sa pakikinig [baguhin]Kahalagahan Isa sa mahalagang sangkap ng ating katawan ay ang ating dalawang tainga. natatandaan. pagbabasa 16%. Ang pakikinig ay isang paraan sa pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pandinig. malinaw at wasto ang ginagawa nating pakikinig. Ang malaking bahagi ng ating araw-araw na gawain ay inilalaan natin sa pakikinig ay 45%. pamayanan. nauunawaan. (Setyembre 2008) Ang artikulong ito ay hindi sumisipi ng anumang sanggunian o pinagmulan.Pakikinig Mula sa Tagalog na Wikipedia. kaisipan at maunawaan ang kanyang kinikilos. ito ay sadyang nilikha ng maykapal upang mapakinggan natin ang iba't ibang tunog. Mayroong itong kumbinasyon ng tatlong bagay: tinanaggap na tunog.Lumilikha rin ito ng pagkakaisa sa anumang uri ng grupo sa loob ng isang pamilya. Nakakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman ng tao ang pakikinig. Ang pakikinig sa sinasabi ng kausap ay maaaring makatulong upang maunawaan ang damdamin. Ang hndi pakikinig ng isang miyembro sa sinasabi ng kanyang pinuno ay maaring magdulot ng di pagkakaunawaan at pagaalitan. pagsasalita 30%.

Pakikinig para sa kagandahan. Napapalawak sa kaalaman ng tao.[baguhin]Layunin 1. Pakikinig upang matukoy ang pagkakaiba 6. pakinggan huwag lamang ang salita kundi maging ang kahulugan [baguhin]Mga salik na nakakaimpluwensya sa pakikinig 1. Magkaroon ng layunin sa pakikinig 3. Unawain ang sinasabi ng nagsasalita 5. Pakikinig para sa pagtukoy ng pamaksang diwa. Nagpapa-unawa at naisasaalang-alang ang damdamin ng tao. Oras at Panahon 2. Pakikinig upang makilala ang mahahalagang kaisipan . 7. Iwasan ang pagbigay puna hangang hindi pa tapos ang nagsasalita 6. Konsepto sa sarili [baguhin]Mga Kasanayan sa pakikinig 1. at upinyon para sa pahaya o textong napakinggan 7. aral at pagpapahalaga na napapaloob sa isang pahayag o kwentong napakinggan 3. Kilalanin ang mahalagang impormasyon 4. Pakikinig para sa paghinuha ng natatanging impormasyon 5. Upang magkaroon ng kaalaman o matuto 2. [baguhin]Patnubay sa mabisang pakikinig 1. Pakikinig para makasunod sa tagubilin at panuto kaugnay sa sadyang gawain 4. iwasan ang pagpuna a mensahe ng ngsasalita habang hindi pa tapos. Lugar o Kapaligiran 6. 3. Kasarian 4. Tsanel 5. Edad 3. Pakikinig upang mahinuha ang mga paguugali. Maging handa sa pakikinig 2. kaaliwan at gamit ng musika 2. Pakikinig upang mailahad ang detalye ng paghahambing sa pakikipagtalo at pagpapahayag 8.

com ImproveAnswer: Mga Uri ng Pakikinig 1. Paggamot 5. Replektibo 5. Deskriminatibo 2. Impormal 2. Kritikal 4. Mapanuri 3. Pakikinig upang makapagbalangkas ng mga katanungan at matamo ang tamang sagot sa mga tanong Mga uri ng pakikinig? In: Wika [Edit categories] Kaspersky Anti-Virus 2012 Award-Winning Antivirus from $39. Kaaya-aya Mga uri ng pakikinig? In: English Language.kaspersky. Mga tanong sa Tagalog [Edit categories] Answer: 1.9. Paglilibang 4. Komprehensibo 3. Kritikal .95 Download and Buy Now! www.

6. Pagkakaiba ng kultura . Pananampalataya at Pangkaluluwa [Edit categories] ImproveAnswer: ito ang tumpak na sagot. 2. ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita. .isa rin sa hadlang sa pakikinig ang epekto ng kapaligiran. pagkakaroon nila ng kati ng tainga. ang nabubuo ay kung ano ang nabuong kaisipan natin at hindi ang kabuuang nilalaman ng ating pinakikinggan. at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Cristo. 5.ang nabubuo nating interpretasyon sa ating narinig ay maaaring iba sa pakahulugan ng nagsasalita kaya kailangan dito ang paglilinaw sa pamamagitan ng pagtatanong sa tagapagsalita kung anong kaisipan o ideya ang narinig na gustong linawin. ang isa sa mga hadlang sa pakikinig ay ang kawalan ng pananampalataya o paniniwawala. Another Answer: 1.Ano ang mga hadlang sa pakikinig? In: Panitikan at Wika. Pisikal na dahilan .posibleng mangyari na hindi natin matanggap ang mensaheng ipinadala ng tagapagsalita dahil sa kaibahan ng kultura.. II TIMOTEO 4:3 Sapagka't darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral.nakabubuo tayo ng sarili nating kaisipan habang nakikinig sa isang nagsasalita mula sa sarili nating opinyon na wala namang matibay na basehan. gaya ng nakasulat sa Biblia sa Roma 10:17 " Kaya nga ang pananampalataya o paniniwala'y nanggagaling sa pakikinig.may pagkakataon na tayo ay nakikipag-usap sa ating sariling isipan habang nakikinig at sa pamamagitan nito. 3. 4. Pagkiling sa sariling opinyon . ===================== == Answer == Ingay at anumang bagay na makakadistract sayo. Suliraning pansarili . kundi. Pagkakaiba-iba ng pakahulugan . Another Answer: Ayon sa Biblia.hindi natin gaanong mauunawaan ang ating pinakikinggan kung namamayani ang ating pinakikinggan at umuukilkil sa ating isipan ang ating sariling problema sapagkat nakapokus tayo sa problema at hindi sa ating pinakikinggan.. Pagbuo ng maling kaisipan .

Nakaka sagabal sa pakikinig? In: Wika [Edit categories] ImproveAnswer: mga suliraning eksternal -nakapaloob dito ang mga distraksyong awral tulad ng ingay na likha ng bel. iba pang mga tanging salik . . Maikakategorya din sa ilalim nito ang pananakit ng ulo at kakulangan sa pag-iisip. Ang mga problema sa pasilidad tulad ng di-komportableng upuan. Iba-iba ang uri nito kaya isasailalim na lamang natin ito sa tanging kategoryang ito. at ang labis na mainit o malamig sa silid ay maaari ring maikategorya sa ilalim ng uring ito. lubos na magkasalungat na opinyon ng nagsasalita at tagapakinig at distraksyong biswal tulad ng mannerism at ang anyo ng nagsasalita.may iba pang espesyal na salik na maaaring maging sagabal sa pakikinig. makina o malalakas na usapan. Ilan sa mga ito ay ang labis na pagiging mahirap o kompleks ng isang konsepto o labis na kadalian niyon na maaaring kawalan ng interes ng tagapakinig. mga suliraning mental -ilang halimbawa nito ay ang preokupasyon o pag-iisip ng ibang bagay tulad ng mga problema o pangangarap ng gising.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful