Filipino III Ukol sa Panitikan

Panitikang Filipino sa Iba't ibang panahon

Panitikang Filipino sa Iba’t ibang Panahon
ni G. Francis Rodolfo M. Marcial Jr.

Panahon ng Katutubo

Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, mayroon nang sining at panitikan ang mga sinaunang Pilipino.

Karamihan sa mga panitikan nila‟y yaong mga pasalin-dila gaya ng mga bulong, tugmangbayan, bugtong, epiko, salawikain at awiting-bayan na anyong patula; mga kwentong-bayan, alamat at mito na anyong tuluyan at ang mga katutubong sayaw at ritwal ng babaylan bilang pinakaunang anyo ng dula sa bansa.

Karamihan sa mga panitikang ito ay pasalin-dila. May mga panitikan ring nasulat sa mga piraso ng kawayan, matitibay na kahoy at makikinis na bato. Ngunit iilan na lamang ang mga natagpuan ng mga arkeologo (archeologists) sapagkat batay sa kasaysayan, pinasunog at pinasira ito ng mga prayle nang dumating sila sa bansa sa paniniwalang ang mga ito ay gawa ng demonyo.

Pananakop ng Kastila

Dumating ang mga Kastila sa bansa taglay ang tatlong Gs – GOD, GOLD at GLORY. Dumating sila na ang pangunahing layunin ay ihasik ang Kristiyanismo, maghanap ng ginto at upang lalong mapabantog sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang nasasakop.

Mahahati ang panitikan sa dalawa sa panahong ito: una ay pamaksang pananampalataya at kabutihang-asal at ang ikalawa ay ang panitikang panrebolusyon.

(1) Panitikang Pamaksang Pananampalataya at Kabutihang-asal

Dahil sa pananampalataya ang pangunahing pakay ng mga Kastila, karamihan sa mga unang akdang nalikha sa panahong ito ay halos paksang pananampalataya. Halimbawa sa mga ito ay ang mga uri ng dulang senakulo, santa cruzan at tibag; tulang gaya ng mga pasyong inaawit. Sila rin ang nagpakilala ng konseptong maharlika o dugong bughaw sa mga Pilipino na

mababatid sa mga akdang awit na ang mga pangunahing tauhan ay mga hari, reyna, prinsipe at prinsesa – isang patunay ang awit na Florante at Laura ni Balagtas at mga dulang duplo at karagatan.

Sa panahong ito, piling-pili lamang ang nakasusulat sapagkat wikang Kastila lamang ang kinikilala sa ganitong larangan. Kaunti lamang ang nakasusulat sa Kastila dahil sa pagpipigil, sa nadaramang takot at pagiging madamot ng mga Kastila.

Sa panahong ito nalimbag ang pinakaunang aklat sa bansa; ang Doctrina Christiana na nalimbag noong 1553 na isang panrelihiyong aklat. Ang pasyon ang isa sa patulang anyo na makarelihiyon. Samantalang ang mga dula sa nama‟y ang mga senakulo, Santa Cruzan, at tibag. Ang mga dulang Moro-Moro naman ay pumapaksa sa tagumpay ng mga Kastila, isinasadula rito ang mga himagsikan sa pagitan ng mga sundalong Kastila at mga Muslim sa Mindanao at sa wakas ng dula, palaging nagwawagi ang Kastila at talunang niyayakap ng mga Muslim ang Kristiyanismo. Nauso rin ang carillo o mga dulang puppet na yari sa karton na gumalaw sa likod ng isang mailaw at puting tela.

Ang mga panitikan namang ukol sa kabutihang-asal ay ang Urbana at Feliza ni Padre Modesto de Castro.

Nalimbag rin sa panahong ito ang pinakaunang newsletter sa bansa noong 1637 – ang Successos Felices (Fortunate Events) ni Tomas Pinpin na may 14 na pahina. Ngunit noong Agosto 8, 1811 lamang nalathala ang pinakaunang pahayagan sa bansa – ang Del Superior Govierno na umabot hanggang labinlimang tomo.

(2) Panitikang Rebolusyonaryo at Sedisyoso

Sa ikalawang bahaging ito ng kasaysayang pampanitikan sa panahon ng pananakop ng Kastila, karamihan sa mga panitikang nalikha ay may diwang rebolusyonaryo at nagbukas sa kamalayang Pilipino sa di-makataong pagtrato sa kanila ng mga Kastila at nag-uudyok na kalabanin ang pamahalaan.

Dahil sa labis na pang-aalipin at pang-aalispusta at masidhing diskriminasyon ng mga Kastila sa mga Pilipino; nagsilunsad ng mga kilusan ang iilang Pilipinong hindi na sumasangayon sa pamamalakad ng mga prayle at pamahalaang Kastila.

Nagsisulat ang mga Pilipino sa panahong ito ng mga panitikang nagrerebolusyon. Nalathala ang mga pahayagang propagandista na pinangunahan ng La Solidaridad noong Pebrero 19, 1889 na naglalayong “matamo ang pagbabagong kailangan ng bansang bilang tugon sa kalagayang panlipunan at pang-ekonomiya, maisiwalat ang malubhang kalagayan ng bansa sa ilalim ng pamamalakat ng mga Kastila at upang pairalin ang kalayaan at demokrasya.”

Dahil sa mahigpit ang pamahalaan, nagsitago ang mga manunulat sa ilalim ng iba‟t ibang sagisag-panulat upang maprotektahan ng mga sarili laban sa mapang-alipustahang Kastila at upang patuloy na makasulat.

Ang pambansang bayaning si Dr. Jose P. Rizal na may sagisag-panulat na Laong Laan ay naging bahagi ng pahayagang La Solidaridad; at ang may-akda ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo na unang nalimbag at nalathala sa Espanya at naging mitsa sa mga rebolusyonaryong Pilipino na mag-aklas laban sa mga Kastila. Sumulat din si Rizal ng mga sanaysay gaya ng Hinggil sa Katamaran ng mga Pilipino at Sa Mga Kabataang Dalaga sa Malolos.

Ang mga bayaning sina Marcelo H. Del Pilar (na may sagisag-panulat na PLARIDEL), Graciano Lopez-Jaena, Antonio Luna, Mariano Ponce, Pedro Serrano Laktaw, Emilio Jacinto, Apolinario Mabini, at marami pang iba ay nagsisulat din.

Pananakop ng Amerikano

Dahil sa pagnanais ng mga Pilipino na mapatalsik ang mga Kastila, naging tagapagsagip ang mga Amerikano nang dumating sila noong 1898 na tuluyang nagpabagsak sa pamahalaang Kastila.

Kung relihiyon ang naging pamana ng mga Kastila sa Pilipino, edukasyon naman ang naging pangunahing ipinamana ng mga Amerikano. Sa panahong ding ito isinilang ang mga ilang imortal na makatang Pilipino na nagsisulat sa Ingles at Tagalog.

Sa mga unang taon ng pananakop ng Amerikano sa bansa, sumulat ang mga Pilipino sa Kastila, Tagalog at iba pang wikang panlalawigan. Nagsimula lamang umusbong ang mga panitikan sa Ingles noong 1910 dahil sa mga bagong silang na manunulat.

Kabilang sa mga manunulat sa panahong ito sina Cecilio Apostol na sumulat ng mga oda para kay Rizal; Claro M. Recto na naging tanyag sa kanyang natatanging mga talumpati; si Lope K. Santos na sumulat ng obra-maestrang “Banaag at Sikat” at nagpauso ng panitikang sosyalista; si Jose Corazon de Jesus na tinaguriang Makata ng Pag-ibig at may panulatsagisag na „Huseng Batute;‟ at si Jose dela Cruz na may panulat-sagisag na „Huseng Sisiw‟ dahil sisiw ang ipinababayad kapag nagpapagawa sa kanya ng tulang pag-ibig; si Severino Reyes na sumulat ng imortal na dulang “Walang Sugat” at tinaguriang Ama ng Dulang Tagalog; si Zoilo Galang na pinakaunang nobelistang (A Child of Sorrow) Pilipino sa Ingles at maraming-marami pang iba.

Ang mga Amerikano ang nagpakilala ng mga fairy tale sa mga Pilipino na ginamit ng mga gurong Tomasites sa pagtuturo.Ipinakilala rin ng mga ito ang iba pang uri (genre) ng panitikan gaya ng oda at nagpakilala sa pinilakang-tabing – ang pelikula.

Dahil sa impluwensiyang pangteknolohiyang dala ng mga Amerikano, naimpluwensiyahan din ang panitikan sa bansa. Dula ang naging pangunahing panitikan sa panahong ito. Dala nila ang mga bodabil na isang uri ng dula kung saan umaawit at sumasayaw ang mga artista na nagbunga sa sarsuwela ng Pilipinas. Dahil sa dala rin ng mga Amerikano ang pelikula sa bansa, ngunit nag-umpisa ito sa mga artistang gumagalaw lamang at nagsasalitang walang tinig (silent films); unti-unting naisantabi pansamantala ang dulang panteatro sa bansa dahil sa nakahiligan na ng mga Pilipino ang panonood ng pelikulangtahimik.

Ang mga unang pelikulang ginawa sa bansa ay halos mga dokumentaryo ukol sa pagsabog ng mga bulkan at iba pang kalamidad at ang iilang dokumentaryong bunga lamang ng pagka-ignorante ng mga Amerikano sa mga katutubong Pilipino.

Ang mga unang pormal na pelikula sa bansa ay ukol sa buhay ng bayaning si Rizal at ng kanyang dalawang nobela. Ang pinakaunang pelikulang Hollywood na ginawa sa bansa ay ang pelikulang Zamboanga. Ito ang kauna-unahang Hollywood film na may underwater scene. Ngunit ang pinakaunang pelikulang produksyon ng Pilipino ay sa pamumuno ni Jose Nepumuceno hango sa dulang panteatrong Dalagang Bukid (dula ni Hermogenes Ilagan) na malateatro rin ang kinalabasan.

Di naglaon, ninais na rin ng mga Pilipino na makawala sa kamay ng mga Amerikano. Ngunit hindi rin naging mabilis ang pagkamit sa kalayaan.

Ang dula ay sadyang kinasangkapan ng mga manunulat na Pilipino upang ipahayag ang hangad na paglaya ng bayan at makabayang pananaw. Ang kalayaang tinamasa sa kamay ng mga Amerikano ay alangang ihambing sa ipinalasap ng mga Kastila. Gayunpaman, hindi rin nasiyahan ang mga manunulat.

Isa sa mga unang dulang itinanghal sa panahon ng mga Amerikano na umuusig sa mga Amerikano at sedisyoso ay ang kay Juan K. Abad na itinanghal noong Mayo ng 1903 – ang Tanikalang Ginto. Inakyat ng mga alagad ng batas ang Batangas habang itinatanghal ang dulang ito dito at dinakip ang may-akda. Ngunti napawalang sala rin sa tulong ng isang mahusay na manananggol na Pilipino. Ang dulang Kahapon, Ngayon at Bukas ni Aurelio Tolentino ay tumuligsa rin sa Amerikano. Ngunit pinakamatindi ang paghihimagsik ng dulang “Hindi Ako Patay” na hindi na nakilala ang may-akda dahil sa ginamit nito ang pangalan ng kanyang may-bahay.

Pananakop ng Hapon

Sa pambobomba ng Amerika sa Hiroshima, gumanti ang Hapon sa paglusob nito sa Pearl Harbor noong Disyembre 7, 1941. Dahil nasa isalalim ng kolonya ng Estados Unidos kaya‟t sinakop ng Hapon ang Pilipinas. Ngunit para sa karamihang manunulat na Pilipino, isang biyaya sa larangang panitikan ng bansa ang pangyayaring ito. Sumibol nang lubos ang panitikan ng bansa sa panahong ito dahil ipinagbawal ng namumunong Hapon ang paggamit ng

wikang Ingles at itinaguyod ang pagpapayaman sa panitikan gamit ang mga katutubong wika sa bansa. Sinunog din ang mga aklat na nasusulat sa Ingles upang masigurong hindi mababahiran ng kanluraning ideya ang panitikang nililikha.

Ang panahong ito sa kasaysayan ng bansa at ng panitikan ang tinaguriang Gintong Panahon ng Panitikang Filipino dahil higit na malaya ang mga Pilipino (kaysa noong sa Amerikano) sa pagsulat ng panitikan at pagsanib ng kultura, kaugalian at paniniwalang Pilipino sa mga ito.

Sa panahon ding ito kinilala ang mga manunulat na babaeng Pilipino sa pangalan nina Liwayway A. Arceo at Genoveva Edroza-Matute dahil sa mga makintal na maka-feministang maikling-kwento.

Dahil sa dinalang haiku (maikling tulang may tatlong taludtod at may bilang na pantig na 5-7-5 sa taludtod), nagkaroon ang mga Pilipino ng tanaga (maikling tulang may apat na taludtod at ang bilang ng pantig ay 7-7-7-7)

Panahon ng Pagkamit ng Kalayaan hanggang Kasalukuyan

Naging makasaysayan sa mga Pilipino ang pagbabalik ng kanilang kalayaan mula sa kamay ng mga Hapon. At dahil sa kalayaang natamo, higit ring sumigla ang kalayaang pampanitikan ng bansa.

Bilang patunay ng kasiglahan ng panitikang Filipino sa iba‟t ibang uri sa panahong ito ay ang pagkakalimbag ng mga sumusunod na katipunan ng mga aklat: Mga Piling Katha at Mga Piling Sanaysay ni Alejandro Abadilla, Maiikling Kwentong Tagalog ni Teodoro Agoncillo, Ako‟y Isang Tinig ni Genoveva Edroza-Matute at marami pang iba. Kinilala rin buhat sa panahong ito ang mga panitikang panlalawigan dahil sa mga inilunsad na mga pambansang pananaliksik at pagsasaling-wika ng panitikan ng Pilipinas.

Lalo pang sumigla ang panitikang Filipino nang ilunsad ang gawad Carlos Palanca Memorial Awards for Litetature.

Sumilang din sa panahong ito ang aktibismo ng mga batang mag-aaral noong nagsisimula ang dekada ‟80 at ang kanilang panitikang aktibista gaya nina Virgilio Almario (na may sulat-panulat na Rio Alma) at Quintin Perez.

Pinakamasigla rin ang mga panitikang namayagpag sa media gaya ng sa radyo, telebisyon at sinehan. Nagsilang ang panahong ito ng mga musikerong Imelda Papin at Victor Wood, ng Hotdog, Sampaguita, Asin, Ryan Cayabyab, Levi Celerio, Pepe Smith at Freddie Aguilar na naging laman ng mga jukebox. Mga lagaristang gaya nina Ricardo “Ricky” Lee (mayakda/Himala at Oro, Plata, Mata), Lino Brocka (tagadirehe/Maynila sa Mga Kuko ng Liwanag) at

Puspusan din ang produksyong pampelikula na nagsalin ng mga maikling-kwento at nobela sa pelikula at ginawang inspirasyon ang mga awit. Siakol. Kinilalang The Beatles of the Philippines ang Eheads dahil sa init na taglay ng bawat pagtanghal at bagong awitin. Maliban sa mga banda.Ishmael Bernal (tagadirehe/Himala) at Marilou Diaz-Abaya (tagadirehe/Oro. Jeremiah. Liwayway at Zuma ni Mars Ravelo at ang pinakatanyag na Pugad Baboy. Nagbigay ng bagong hihip sa kulturang Pilipino ang mga bandang ito na nagpakilala ng iba pang genre ng musika sa lahi. tula. the Teeth. -#- Mga Sanggunian: Book Arrogante. et al. Nagsilabasan rin ang mga karikaturang (komiks) na Darna. Pare Ko at Miss sa Loob ng Jeepney. Dahil sa internet nagkaroon ng blogging. higit na sumigla ang panitikang Filipino dahil sa trend o pinauso na dulot ng media. 1991 . hindi lamang sa anyo ng pelikula. Nag-uumpisa pa lang ang ikadalawampung siglo. kundi sa pamamagitan din ng hi-technology – ang Internet. Peksman. Ilan sa mga awiting kinilalang imortal sa panahong ito ay ang Huling El Bimbo. magazine at aklat. Panitikang Filipino (pampanahong elektroniko). Sumigla rin ang mga dulang pantelebisyong pambata lalung-lalo na ang Batibot. Silvertoes. video clipping at audio airing na patuloy na bumubuhay sa panitikan hindi lang ng Filipino kundi ng ibang lahi mandin. Rossel Nava at Carol Banawa na mga supling ng makabagong melo-musika ng bansa. Patuloy na dumarami ang mga manunulat na Pilipino sa iba‟t ibang anyo at uri ng panitikan gamit ang iba‟t ibang media dahil sa mga inumpisahang kurso sa mga universidad at kolehiyo at pangangasiwa ng gobyerno ng mga pagsasanay sa mga kinakikitaang husay na mga mamamayan. Ngunit ang kasiglahan ng panitikan ay hindi magiging buo kung aasahan lamang ang pagdami at pag-usbong ng mga manunulat. Himala. Jose A. palabas pantelebisyon o kaya‟y programang panradyo. Mandaluyong City. kinilala rin ang mga musika ni Jolina Magdangal. At mga dulang panradyo ay kinagigiliwan naman ng mga nakatatanda. Green Department. Prinsesa. Iskin. kailangan din ang pagpapahalaga at pagmamalasakit ng mga mambabasa na katuwang sa pagtaguyod ng panitikan ng lahi. Ang TV at 5 and up. Sa kasalukuyan. Rivermaya at Parokya ni Edgar. National Store. Plata. Overdrive. Mata). Naipanganak din ang maraming genre ng pelikula gaya ng independent flims at cinema veritae film. Alapaap. Nagbukas ng daan sa marami pang musikero ang Eheads gaya ng sa Yano. sinasalin ang mga panitikan hindi lamang sa mga pahayagan. Kinilala ang Eraserheads (isang bandang binubuo ng mga mag-aaral ng UP) sa pagpapasigla muli sa OPM. sanaysay at kasaysayan sa pagbuo ng marami pang dulang pampelikula. Banal na Aso Santong Kabayo.

htm (/Larawan 3) Tags: lektyur 70 comments share Parabula ng Ama. ANAK AT KALABAW Isang mapagmahal na pamilya ang nakatira sa isang bundok. Carmel T. Isang lalake ang anak ng mag-irog na naninirahan sa bundok. Ang dulaang Tagalog. Pagpapahalaga sa Panitikan ng Pilipinas. Dolores S. Casanova. at Tanawan. Valenzuela City. Mega-Jesta Prints. Journalism for Filipinos.wikapedia. http://websayt.com Quezon Inc. Perla Ph. 1998 Malinao.elaput. Alito L. __________________. Patricino V. http://www. 1984 Garnace-Ulit. Sandigan ng pamahayagang pangkampus. Rex Book Quezon City. www. Kasaysayan at pag-unlad ng dulaang Pilipino. National Book Store. Mutya Publishing House. http://www. et al.htm (/Larawan 1) __________________. Mandaluyong City. Pitong na taon na ngayon ang kanilang anak.htm (/Larawan 2) __________________. City. Valenzuela City. '08 3:35 AM for everyone PARABULA NG AMA. 1951 Villafuerte.com/cd/eraser3. Bede‟s Publishing House Inc. Makati City.com/mageln24. Anak at Kalabaw Jun 12. Panitikang panrehiyon sa Pilipinas.aenet.org/family/filmhistory. Ang ama‟y magsasaka samantalang mabuting may-bahay ang ina.Store. . 1997 Mosura.D et al. Grandwater Publications and Research Corporation. 2000 __________________. Feredico B. 2002 Sebastian. Arthur P.

. Hapung-hapo ang ama kaya naisip ng anak na ang ama na lang ang ipasakay sa kalabaw sa halip na siya. hindi maintidihan ng babae sa itsura ng kanyang mag-ama. Narinig na lamang nila: “Hay naku. Ano pa ang silbi nito? Tsik. “Kawawa naman ang kalabaw. Nang maabot ang ikatlong baryo. .tsik. Masayang-masaya ang batang lalake habang tinutulungan ang kanyang ama sa pagtatrabaho sa bukid.” Kaya bago tumungo sa ikatlong baryo ay ibinaba ng ama ang anak.” Narinig na lamang nilang sabi ng isang lalake habang lumalagok ng tuba sa tindahang nadaanan. Magdidilim na at pagod na ang ama. Kinakailangang dumaan ng apat na baryo bago marating ang bukid.” Napahiya ang ama sa kanyang narinig. Tumigil na rin ang kalabaw sa paggawa dahil sampung kwadro na ang binungkal nito. Kahit hayop. Hawak ng bata ang lubid na nakatali sa kalabaw na kinasasakyan ng ama. Maghapong nag-araro sa bukid. Habang sila‟y naglalakad patungo sa bundok na kanilang tinitirhan ay napadaan sila sa isang baryo.” Sumakay sa kalabaw ang dalawa. Hindi man lamang naisip sakyan ang kalabaw. At siya. anong klase ama „yan? Kabata-bata ng anak inaalila nang ganyan. Ngunit nakarinig na naman sila ng mga komento mula sa mga tagabaryo. Pagod pa sa paggawa roon. “Ano ba naman iyang batang „yan? Nakita na ngang pagud na pagod ang ama sa pag-aaro nang buong araw sa bukid hinayaan pa ang ama na maglakad. Itong mag-ama. Ang layo ng bukid na pinanggalin. May kalayuan ang pinag-aanihang bukid ng ama. Magkahawak kamay ang mag-ama habang naglalakad kasama ang kalabaw.. Napansin nilang nag-uusap ang ilang ale sa isang banda ng baryo. Sakay sila ng kalabaw hanggang maabot ang ikaapat at panghuling baryo.Nang minsang bumaba sa bukid ang ama ay isinama niya ang kanyang anak upang makatulong kahit papaano at nang malibang na rin.. napapagod at may pakiramdam din. Kaya naisipan na ng ama na umuwi at niyaya na nga ang anak. Dala rin nila ang kalabaw na siyang magaararo sa lupang tatamnan. Maligaya naman ang ama habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Nanghuhuli rin siya ng maliliit na langgam at ng luntiang tipaklong sa pagkakataong nag-aararo ang ama. Hapung-hapo sa paglalakad ang ama habang hawak ang lubid ng kalabaw. nanghina ang mag-ama sa narinig mula sa isang tagaroon: “Katangahan naman ang ibinigay sa mag-amang ito. komportableng nakasakay sa kalabaw. Siguro kung nakapagsasalita lamang ang kalabaw na iyan siguradong magrereklamo na „yan. napakalupit! Wala man lang konsiderasyon sa kalagayan ng hayop. Napakawalang utang na loob sa amang kumakayod para sa pamilya. Naglakad. Kaya bago tumawid sa sunod na baryo ay bumaba na ito at ibinuhat ang anak pasakay sa kalabaw. Nang makarating ng bahay.. napapagod din „yan.

ginagamit ito upang malinaw at efektivong maipahayag ang damdamin at kaisipan ng tao. at isa itong mabuting kasangkapan sa pagpapalaganap ng kaalaman. 2008 Katuturan Binanggit ni Austero et al (1999) mula kay Gleason na “ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na isinaayos sa paraang arbitraryo. Ang pangungusap ay may istraktyur (sintaks) na nagiging basehan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika. Ito ang midyum na ginagamit sa maayos na paghatid at pagtanggap ng mensahe na susi sa pagkakaunawaan. Ang mga tunog ay hinugisan/binigyan ng mga makabuluhang simbolo (letra) na pinagsama-sama upang makabuo ng mga salita na gamit sa pagpapahayag. 3. 4.Wika G.” Dagdag naman nina Mangahis et al (2005) na ang wika ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pakikipagtalastasan. Hayskul Yunit Pamantasan ng Ateneo de Zamboanga Febrero. Ang wika ay isang masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga makabuluhang tunog (fonema) na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sikwens ay makalilikha ng mga salita (morfema) na bumabagay sa iba pang mga salita (semantiks) upang makabuo ng mga pangungusap. Katangian ng wika 1. ito ang midyum sa pakikipagtalastasan o komunikasyon. Francis Rodolfo M. . Guro sa Filipino. Kahalagahan ng Wika Mahalaga ang wika sapagkat: 1. Marcial Jr. sumasalamin ito sa kultura at panahong kanyang kinabibilangan. 2.

/a/ at /t/ na kung pagsama-samahin sa makabuluhang ayos ay mabubuo ang salitang [lumipat]. dentista Panlapi = mag-. Morpolohiya o morfoloji – pag-aaral ng morfema. maaaring mauna ang paksa sa panaguri at posible namang pagbaligtaran ito. sintaks ay ang tawag sa formasyon ng mga pangungusap sa isang wika. laba. bulaklak. . The tree is tall. -in-. Imbis na pantukoy na [ang] ay napalitan na ng pang-ukol na [sa]. /m/. Ang puno ay mataas. Makikita na nang ginamit ang pandiwang [inakyat] ang panghalip ng aktor sa pangungusap ay [niya] at ang pantukoy sa paksa ay [ang]. saya.‟) d.‟ o „Tall the tree. /u/. Ponolohiya o fonoloji – pag-aaral ng fonema o ponema. panlapi at fonema. maglaba. -an/-han Fonema = a *tauhan.a. doktor. Samantalang sa ikalawang pangungusap ang pandiwa ay napalitan ng [umakyat] kaya nakaapekto ito sa panghalip ng aktor na dati‟y [niya] ngayo‟y [siya] na. Samantalang sa Ingles laging nauuna ang paksa. Sintaksis – pag-aaral ng sintaks. Mataas ang puno. singsing. Semantiks – pag-aaral ng relasyon ng salita sa bawat isa sa iisang pangungusap. ang fonema ay tawag sa makabuluhang yunit ng binibigkas na tunog sa isang wika. ang mga salita sa pagbuo ng pangungusap ay bumabagay sa iba pang salita sa pangungusap upang maging malinaw ang nais ipahayag. (hindi maaaring „Tall is the tree. Sa Filipino. Inakyat niya ang puno. doktora c. /p/. Hal. Salitang-ugat = tao. Halimbawa ay ang mga fonemang /l/. Umakyat siya sa puno. ang morfema ay tawag sa pinamakamaliit na makabuluhang yunit ng salita sa isang wika. -um-. Hal. b. /i/. Sa Filipino ang tatlong uri ng morfema ay ang salitang-ugat. Nagkaiba na ang kahulugan ng dalawang pangungusap.

Sa Ingles naman.2. nangangahulugan na hindi siya bahagi ng kasunduang pangkaunawaan. mayroong di pangkaraniwang ayos ng mga fonema gaya ng di-kompatibol na dalawang magkasunod na katinig sa iisang pantig na wala sa karamihang wika. Lahat ng wika ay may sariling set ng palatunugan. (Tingnan ang ponolohiya) 3. Pampasabog Igipan ng tubig mula sa lupa Kagamitan sa palalagay ng hangin Bansag sa malalaswa at mapanghalay na larawan at pelikula . Sa French naman. nangangahulugang sumasang-ayon siya sa kasunduan ukol sa naturang wika. pugaa (pigain mo) Wikang French – Francois (pangngalan /fransh-wa/) Mapapansin sa wikang Swahili (isang wika sa Kanlurang Afrika) isang salita lamang ngunit katumbas na ng isang buong pangungusap na yunik sa wikang ito. Halimbawa Wikang Swahili – atanipena (magugustuhan niya ako) Wikang Filipino – Opo. Sa Tausug naman ang pagkabit ng fonemang /a/ ay nagdudulot na ng paggawa sa kilos na saad ng salitang-ugat. po Wikang Subanon – gmangga (mangga) Wikang Ingles – girl/girls (batang babae/mga batang babae) Wikang Tausug – tibua (hampasin mo). Upang magamit nang mabuti ang wika. d. bahay ang tinutukoy nito. Ngunit kung pag-aaralan at matututunan niya ang wika. Nagbabagu-bago ang kahulugan ng isang salita na dumaragdag naman sa leksikon ng wika. leksikon at istrukturang panggramatika. 5. Sa Filipino lamang matatagpuan ang mga salitang opo at po bilang paggalang. Patuloy na nagbabago at yumayaman ang wika. Kung sakaling hindi naintindihan ng isang tao ang isang salita o pangungusap ng isang wika. Halimbawa: BOMBA Kahulugan a. Alam ng mga Ilokano na kapag sinabing [balay]. c. Sa Chavacano naman ay [casa] kapag nais tukuyin ang bahay at [bay] naman sa Tausug samantalang [house] sa Ingles. Ang wika ay may kakanyahan. mayroon silang natatanging sistema sa pagbigkas ng mga tunog pangwika. 4. isang fonema lamang ang idinagdag ngunit nagdudulot ng makabuluhang pagbabago. Ang wika ay binubuo ng mga tunog. kailangang maipagsama-sama ang mga binibigkas na tunog upang makalikha ng mga salita. May katangian ang isang wika na komon sa ibang wika samantalang may katangian namang natatangi sa bawat wika. b. Lahat ng wika ay napagkakasunduan ng mga gumagamit nito. Ang wika ay buhay o dinamiko. Sa Subanon naman. Ang wika ay arbitraryo.

E.ito ay ang pakikibagay ng wika sa taong gumagamit nito. Dahil sa nagkakaunawaan ang . Ang wika at kultura ay magkabuhol at hindi maaaring paghiwalayin. Dahil sa ganitong pagkakataon. Halimbawa. jus at edukasyon] na mula sa Ingles na [juice]. F. hindi wika ang kanilang ginagamit kundi mga kilos. walang katumbas ang /malong/ sa Tagalog sapagkat hindi bahagi ng kultura ng mga Tagalog ang salitang ito. Sikreto o baho ng mga kilalang tao 6. 10. Antas ng wika A. 9. lingua franca – wikang ginagamit ng karamihan sa isang bansa. sa korte at iba pang venyung profesyunal Teorya ng pinagmulan ng wika  Teorya sa Tore ng Babel – Ang teoryang ito ay nahalaw mula sa Banal na Kasulatan. Sa komunikasyon ng mga pipi. Ayon sa pagsasalaysay. ng mga tao lalawiganin – mga wikang ginagamit ng mga tao sa lalawigan gaya ng Chavacano.e. 7. Hindi talamak ang paggamit sa isang bansa ng mga wikang lalawiganin ngunit nagsasadya ito ng implikasyon ng kultura ng isang lalawigan kolokyal . binibigkas na ang „ka‟ na hiniram sa Visaya bilang kapalit ng „tu‟ at „bo‟. Kadalasan napaiikli ang mga salita ngunit napagkakasunduan ang pagpapaikli nito. Visaya at iba pa. edukado/malalim – wikang ginagamit sa panitikan. [jip] at Kastilang [educaćion]. sa gobyerno. Maraming salita na hindi maisalin sapagkat wala silang katumbas sa ibang wika. Ang simbolong „m‟ ay sumasagisag sa tunog na “em”. noong umpisa‟y iisa ang wika ng tao na biyaya ng Diyos. Ang tunog na “bi” ay sinasagisag ng titik na „b‟. May level o antas ang wika. Halimbawa: /tena/ para sa 'tara na'. 8. Gaya sa Chavacano. Ilonggo. formal at di-formal – di-formal na wika ang wikang ginagamit ng tao sa ka-edad samantalang formal naman ang wikang gingamit ng tao sa nakatataas o nakatatanda B. Ang /lamaw/ naman ng Cebuano ay hindi rin matutumbasan sapagkat iba ang paraan ng paghahanda ng buko ng mga Cebuano sa iba pang komunidad sa bansa. Bawat tunog ay sinasagisag ng mga titik o letra ng alfabeto. Hindi wika ang kanilang midyum sapagkat hindi nito taglay ang katangian ng isang ganap na wika. D. Nasusulat ang wika. /pre/ para sa 'pare' balbal o pangkalye – wikang ginagamit ng tao na halos likha-likha lamang at may kanya-kanyang kahulugan gaya ng wika ng mga tambay at bakla – halimbawa ang mga salitang „eklavush‟. „erpat at ermat‟ at „cheverloo‟. Ang Filipino ay madalas manghiram gaya ng paghiram sa mga salitang [jip. sa Pilipinas ang Filipino ang lingua franca C. Lahat ng wika ay nanghihiram. Ang wika ay bahagi ng karamihang anyo/uri ng komunikasyon. napipilitang humiram ng salita mula sa isang wika sapagkat hindi komon ang salita sa kultura ng wikang patutunguhan. sa mga paaralan at pamantasan. Tausug. Cebuano. Humihiram ang wika ng fonema at morfema mula sa ibang wika kaya‟t ito‟y patuloy na umuunlad.

Inc.  Teoryang Bow-wow – Sinasabi sa teoryang ito na nagkaroon ng wika ang tao dahil noong umpisa‟y ginagaya nila ang tunog na nililikha ng mga hayop gaya ng tahol ng aso. patak ng ulan at langitngit ng kawayan. saya at paglalaan ng lakas. et al. galit. REX Book Store. '07 4:06 AM for everyone . Teoryang Yo-he-ho – Isinasaad dito na nagsimula ang wika sa indayog ng himig-awitin ng mga taong sama-samang nagtatrabaho. Makabagong balarilang Filipino.    Teoryang Pooh-pooh – Ang tao ay nakalilikha ng tunog sanhi ng bugso ng damdamin. Nang nabatid ito ng Panginoon. Lunsod ng Quezon Santiago. Maynila Santiago. napag-isipang magtayo ng isang tore upang hindi na magkawatak-watak at nang mahigitan ang Panginoon. Nang nawasak na ang tore. Lilia F. Alfonso O. Cecilia S. Teoryang Yum-yum – Sinasabi sa teoryang ito na ang wika ay nagmula sa pagkumpas ng maestro ng musika at sa bawat kumpas ay nagagawa niyang lumikha ng tunog mula sa kanyang labi. Mga Sanggunian: Antonio. Panimulang linggwistika sa Pilipino. Lunsod ng Valenzuela Paz. ginagaya naman daw ng tao ang tunog ng kalikasan at paligid gaya ng pagtunog ng kampana. Maynila Tags: lektyur 300 comments share tauhang lapad vs tauhang bilog Nov 8. et al. bumaba Siya sa lupa at sinira ang tore. Ang pag-aaral ng wika. Lunsod ng Quezon Austero. (2003). Mega-Jesta Prints. nagkawatak-watak na ang tao dahil iba-iba na ang wikang kanilang binibigkas kaya nagkanya-kanya na sila at kumalat sa mundo.lahat. University of the Philippine Press. Komunikasyon sa akademikong Filipino. C & E Publishing. REX Book Store. Gamit ang bibig. (1979). (2003). Filipino sa iba‟t ibang disiplina. lungkot. Alfonso O. et al. Inc. (2005). napabubulalas ang mga tunog ng pagdaing na dala ng takot. tilaok ng manok at huni ng ibon.  Teoryang Ding-dong – Maliban sa tunog ng hayop. (1999). Consuelo J. Norma G. at Tiangco.

matutukoy mo na kung anong uri ng tauhan mayroon ang kwentong iyong binabasa o kaya'y pelikulang iyong napanood. Halimbawa. karaniwan ang daloy ng mga pangyayari.ibig sabihin hindi nagbago ang kanyang katauhan at lapad ang kanyang pagkatao sa kabuuan ng panitikan. Ang mga katangiang ito ay taglay pa rin niya hanggang sa katapusan ng novela at walang nagbago sa kanyang katauhan sa kabuuan nito--. Si Ibarra ay halimbawa ng isang tauhang bilog. '07 11:52 PM for everyone Teoryang Klasismo/Klasisismo  Ang layunin ng panitikan ay maglahad ng mga pangyayaring payak. Marahil naintindihan mo na ang pinagkaiba ng tauhang lapad sa tauhang bilog. ang kanyang pagkatao ay ganoon pa rin. hindi nagbago ang katauhan ni Tiya Isabel sa kabuuan nito.Ano ba ang pinagkaiba ng tauhang lapad sa tauhang bilog? Ang tauhang lapad (plain character) ay uri ng tauhan sa anumang anyo ng panitikan na hindi nagbabago ang katuahan sa loob ng kwento. Ngunit nabasa ang kanyang katahimikan at pagkamatimpi sa ikatatlumpung kabanata. masunirin na kapatid at mapagmahal at maalahaning tiyahin. Ang dati'y mapagtimpi ay sumabog at hindi na maawat na tao. Teoryang Humanismo  Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo. Tags: lektyur 22 comments share Teoryang Pampanitikan Oct 17. At ipinahihiwatig lamang nito na makatwiran magkaroon ng tauhang walang ipinagbago sa isang kwento. Ibig sabihin. Siya ay mahinhing babae. Bilang ang kanyang kilos at tipid siya sa pananalita. Ngunit bijhira ang ganitong uri ng tauhan sa mga kwento. ang tauhang bilog (round character) naman ay kabaligtaran ng tauhang bilog. ukol sa pagkakaiba ng estado sa buhay ng dalawang nag-iibigan. Nagbabago ang katauhan ng isang tauhang bilog sa loob ng kwento. Samantalang. Ngayon. mayroong pagbabago sa kanyang katauhan habang tumatakbo ang kwento. Ibig sabihin mula umpisa ng pelikula hanggang wakas. Sinunggaban niya si Padre Damaso at saka tinutukan ng kutsilyo sa leeg. Halimbawa sa novelang Noli Me Tangere. sa Noli Me Tangere ipinakilala si Ginoong Crisostomo Ibarra bilang isang taong tahimik at mapagtimpi. ay . matipid at piling-pili sa paggamit ng mga salita at laging nagtatapos nang may kaayusan.

ideya. Teoryang Realismo  Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan at nasaksisan ng may-akda sa kanyang lipunan. Ang lahat ng simbolismo ay naaayon sa tema at konseptong ipinapakilala ng may-akda sa mga mambabasa. Pinakamainam na alamin muna ang kabuuang konsepto at tema ng panitikan sapagkat ang mga simbolismong napapaloob sa akda ay magkaugnay sa isa’t isa. Teoryang Imahismo  Ang layunin ng panitikan ay gumamit ng mga imahen na higit na maghahayag sa mga damdamin. Ngunit hindi basta-basta masusuri ang mga simbolismo sa akda. Teoryang Feminismo  Ang layunin ng panitikan ay magpakilala ng mga kalakasan at kakayahang pambabae at iangat ang pagtingin ng lipunan sa mga kababaihan. Madaling matukoy kung ang isang panitikan ay feminismo sapagkat babae o sagisag babae ang pangunahing tauhan ay ipimayagpag ang mabubuti at magagandang katangian ng tauhan. ang panitikan ay hango sa totoong buhay ngunit hindi tuwirang totoo sapagkat isinaalang-alang ng may-akda ang kasiningan at pagkaefektibo ng kanyang sinulat. Teoryang Formalismo/Formalistiko . Samakatuwid. kaisipan. talento atbp. saloobin at iba pang nais na ibahagi ng may-adka na higit na madaling maunawaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita. Teoryang Arkitaypal  Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga mahahalagang bahagi ng akda sa pamamagitan ng mga simbolo. Sa halip na paglalarawan at tuwirang maglalahad ng mga imahen na layong ilantad ang totoong kaisipan ng pahayag sa loob ng panitikan.binibigyang-tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino.

. Teoryang Markismo/Marxismo  Ang layunin ng teoryang ito ay ipakita na ang tao o sumasagisag sa tao ay may sariling kakayahan na umangat buhat sa pagdurusang dulot ng pangekononiyang kahirapan at suliraning panlipunan at pampulitika. Teoryang Eksistensyalismo  Ang layunin ng panitikan ay ipakita na may kalayaan ang tao na pumili o magdesisyon para sa kanyang sarili na siyang pinakasentro ng kanyang pananatili sa mundo (human existence). paniniwala. Ipinakikita sa akda na ang tao ay nagbabago o nagkakaroon ng panibagong behavior dahil may nag-udyok na mabago o mabuo ito. Ang layunin ng panitikan ay iparating sa mambabasa ang nais niyang ipaabot gamit ang kanyang tuwirang panitikan. kung ano ang sinasabi ng may-akda sa kanyang panitikan ang siyang nais niyang ipaabot sa mambabasa – walang labis at walang kulang. pananaw. bansa at mundong kinalakhan. Walang simbolismo at hindi humihingi ng higit na malalimang pagsusuri’t pang-unawa. Samakatuwid. Ang mga paraan ng pag-ahon mula sa kalugmukan sa adka ay nagsisilbing modelo para sa mga mambabasa. pagkatao) sa isang tauhan sa kanyang akda. Ipinakikita rin sa akda na gagawin at gagawin ng isang nilalang ang lahat upang maipaalam lamang ang kanyang pag-ibig sa tao o bayang napupusuan. Teoryang Saykolohikal/Sikolohikal  Ang layunin ng panitikan ay ipaliwanag sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga salig (factor) sa pagbuo ng naturang behavior (pag-uugali. Teoryang Romantisismo  Ang layunin ng teoryang ito ay ipamalas ang iba’t ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-aalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa.

Kung ang mga babae ay may feminismo ang mga homosexual naman ay queer. pinakamalungkot at lahat ng mga “pinaka” na inaasahang magsilbing katuwang ng mambabasa sa kanyang karanasan sa mundo.Teoryang Sosyolohikal  Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang kalagayan at suliraning panlipunan ng lipunang kinabibilangan ng may-akda. Inilalahad din nito ang mga pilosopiya o proposisyong nagsasaad sa pagkatama o kamalian ng isang kilos o ugali ayon sa pamantayang itinakda ng lipunan. Teoryang Queer  Ang layunin ng panitikan ay iangat at pagpantayin sa paningin ng lipunan sa mga homosexual. Teoryang Bayograpikal  Ang layunin ng panitikan ay ipamalas ang karanasan o kasagsagan sa buhay ng may-akda. pinakamahirap. Nais din nitong ipakita na ang kasaysayan ay bahagi ng buhay ng tao at ng mundo. Sa madaling sabi. ang moralidad ay napagkakasunduan ayon na rin sa kaantasan nito. Teoryang Moralistiko  Ang layunin ng panitikan ay ilahad ang iba’t ibang pamantayang sumusukat sa moralidad ng isang tao – ang pamantayan ng tama at mali. Teoryang Historikal  Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang karanasan ng isang lipi ng tao na siyang masasalamin sa kasaysayan au bahagi ng kanyang pagkahubog. Naipakikita rito ang pamaraan ng mga tauhan sa pagsugpo sa suliranin o kalagayan ng lipunan na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa sa magpuksa sa mga katulad na suliranin. Teoryang Kultural  Ang layunin ng panitikan ay ipakilala ang kultura ng may-akda sa mga . Ipinahihiwatig sa mga akdang bayograpikal ang mga bahagi sa buhay ng may-akda na siya niyang pinakamasaya.

Teoryang Dekonstraksyon  Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang iba’t ibang aspekto na bumubuo sa tao at mundo. Ibinabahagi ng may-akda ang mga kaugalian. Isang halimbawa nito ay ang pagkilala sa prostitusyon bilang tuwirang tugon sa suliraning dinaranas sa halip na ito’y kasamaan at suliranin ng lipunan. Quezon City. Basa. Lontoc at Alona M. Philippines. Inc. Philippines.hindi nakakaalam. Mary Grace C. Mga Sanggunian Pagbasa ng Panitikan at Kulturang Popular: piling sanaysay. Valenzuela City. del Mundo. Reyes ADMU Press. Quezon City. Teoryang Feminismo-Markismo  Ang layunin ng panitikan ay ilantad ang iba’t ibang paraan ng kababaihan sa pagtugon sa suliraning kanyang kinakaharap. Pinaniniwalaan kasi ng ilang mga pilosopo at manunulat na walang iisang pananaw ang nag-udyok sa may-akda na sumulat kundi ang pinaghalu-halong pananaw na ang nais iparating ay ang kabuuan ng pagtao at mundo. Villafuerte Mutya Publishing House. 2004 Tags: lektyur . paniniwala at tradisyon minana at ipasa sa mga sunod na salinlahi. Dayag Phoenix Publishing House. 2000 PLUMA III: Wika at panitikan para sa mataas na paaralan Ailene G.. Nestor S. 1976-1996 Soledad S. Ipinakikita rin dito na bawat lipi ay natatangi. 1997 Panunuring Pampanitikan (Teorya at Pagsasanay) Patronicio V. Philippines.

'07 11:48 PM for everyone Kaligirang Kasaysayan ng Noli Me Tangere nahon Bago ang 1884 Detalye Nabasa ni Rizal ang novelang Uncle Tom’s Cabin ni Harriet Beecher Stowe na naglahad ng pang-aapi sa mga aliping Negro sa Amerika. Ngunit nagkamali si Rizal sa pagbanggit ng pinagkunan dahil nakuha niya ito sa Ebanghelyo ni Juan. Inayos ni Rizal ang orihinal na manuskrito ng novela upang mahanda sa paglathala. Sa kanyang sulat kay Felix R. Sa kanyang pagkagutom. versikulo Enero 2. Inimungkahi ni Rizal sa kanyang mga kasamang Pilipino sa Madrid na sumulat sila ng isang novelang hango sa masamang kalagayan ng mga Pilipino sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ng Kastila at ang lahat ay sumang-ayon. Halos nawalan na siya ng pag-asa na mailimbag ang novela kaya napag-isipang sunugin ito. ipinagpatuloy ni Rizal ang pagsusulat sa novela sa Paris. Nakasama ni Rizal sina Jaena. Alemanya ngunit wala pang pamagat. Habang iniimprenta ang novela ni Rizal. Napili niya ang bahay-palimbagan na Berliner-Buchdruckrei-Action-Gesselschaft. Sa loob ng mga buwan na ito. Nagpalathala siya ang 2. binanggit ni Rizal na hinugot niya ang pamagat na “Noli Me Tangere” sa Ebanghelyo ni Lucas. sa halip na umpisahan ang novela ay nalihis ang perspektibo at ukol sa babae na ang nais isulat. 1887 Marso 5. 1886 Pebrero 21. Hindi napadalhan si Rizal ng perang panggastos mula sa Pilipinas kaya siya‟y nagutom at nagkasakit. tinapos ni Rizal ang novela sa Wilhelmsfeld.528 comments share Kaligirang Kasaysayan ng Noli Me Tangere Oct 17. 1884 1885 April-June 1886 Disymebre. Salamat na lamang at dumating si Dr. siya ay dumadalo sa mga pagdiriwang nang hindi naman inaanyaya (gate crasher). Hidalgo. 000 sipi sa halaga lamang ng P300. Inumpisahan ni Rizal ang pagsulat sa novela sa Madrid at natapos ang unang kalahati. saka lang siya nakapagdesisyon ng pamagat para dito. Maximo Viola. Inimungkahi ni Rizal na pangkat sila upang mailahad ang lahat ng pananaw. Ang mungkahi ni Rizal na sumulat “bilang pangkat” ang novela ay hindi natupad sapagkat ang iba. Pagkatapos ng kanyang pag-aara sa CUM. isang dating kamag-aaral na siyang tumulong kay Rizal sa pagpapalathala ng novela at nagbigay ng pera upang matugunan ang mga pangangailangan. Fransya kung saan natapos niya ang kalahati ng ikawalang kalahati ng novela. Valentin Ventura at ang magkakapatid na Paternos. Kapitulo 20.00. Nalulon ang lahat maliban kay Rizal sa sugal at pambabae kaya napabayaan ang napagkasunduan. Mayroong isang pagdiriwang ng mga mag-aaral na Pilipino ng Central University of Madrid sa Espanya. 1887 .

May sarili itong lohika na hindi katulad ng lohika ng totoong mundo. Ayon kay Reyes (1996). Kapag sinabayan ng synchronized sound ang paggalaw ng mga pigurang ito. Ngunit ang lahat ng ito‟y ilusyon.” Marso 21. nararandaman at iba pang karanasan ng tao ay nasasalin sa panitikan. Mayo 5. Pinuri ni Regidor ang novela at inihambing pa sa Uncle Tom‟s Cabin at Don Quixote ng Espanya. hindi na napupuna ng ating mga mata ang pagpapalit ng mga larawan. dahil hindi ko nakasasama ang aking Ama sa langit. iba ang timbang ng realidad nito kung ito‟y ihahambing sa realidad ng tao. 1887 Sinulatin ni Dr. “Ang bisa ng realidad sa pelikula ay katulad ng realidad ng tao. Ang realidad ng isang pelikula ay gawa ito sa plastik. Regidor si Rizal. Ang bahaging ito bibliya ay nagsalaysay sa araw ng “Easter Sunday. “Ang isang pelikula ay nagkakabuhay lamang sa tulong ng imahinasyon ng mga manonood. Dahil sa bilis ng pagpapakita ng movie projector sa mga larawang ito. Ang mga bagay na itinuturing na imposible sa mundo ng tao ay maaaring maging posible sa mundo ng pelikula. Gaya ng tao. marcial/adzuhsfil3/20072008 Tags: lektyur 23 comments share Oct 17. '07 11:46 PM for everyone Ang layunin ng panitikang nasusulat sa perspektibong realismo ay ipakita ang makatotohanang pangyayari sa lipunan at ang panitikang ito ay hango sa totoong buhay at mga pangyayari.” ang ikatlong araw ng kamatayan ni Kristo kung saan nabuhay siya muli at nagkita sila ni Maria Magdalena: “Huwag mo akong salingan. Ang daigdig ng pelikula ay umiikot sa pagkukunwari. At dahil dito. sa pamamagitan ng special effects. Nagkakabuhay ang mga larawang ito sa tulong ng isang movie projector. nagmumukhang totoo ang mundong inilalarawan ng isang pelikula. Antonio Ma.13-17. Halimbawa. nagmumukhang tuluy-tuloy ang paggalaw ng mga pigura sa puting tabing. maaaring ipakita ng isang pelikula na may kakayahan . Sa isang rolyo ng pelikula (film) nakalimbag ang mga larawan na hindi gumagalaw.” Dagdag pa ni Reyes. *Nasalin ang novelang Noli Me Tangere sa iba‟t ibang wika dahil sa husay nito at natatanging katangian. at karamihan sa mga pelikula ay yaong hango sa realidad. Ngunit mahalagang tandaan na ang realismo at hindi „real‟ kundi halos „real‟ dahil ito ay batay lamang sa realidad sa mundo. Naiiba ito sa ibang uri ng panitikan sapagkat ito ay higit na naisasalang bago ilahad sa madla. Realismo sa Pelikula Ang pelikula ay isang uring pampanitikan sa anyong patanghal. Ngunit kahit nakakadala ang drama ng isang pelikula. maaaring makahawa at makasakit ang isang pelikula. Sa ganitong aspekto nagiging mabisa ang isang panitikan dahil pinakamalapit ito sa tao: ang nakikita. 1887 Inilabas na ang novelang Noli Me Tangere ni Rizal sa publiko sa wikang Kastila.

Quezon City. Ang bawat pelikula ay naghaharap ng ideya sa mga manonood. Bago lumubog ang araw. Patronicio Villafuerte Mutya Publishing House. Ngunit hanggang dito lamang ang teritoryo nito. Ang pagpapatupad ng anumang hangarin ay magsisimula sa kilos ng isang individwal. Ngunit kung hindi ito pag-uukulan ng pansin. '07 11:45 PM for everyone Lagi na‟y nakaabang sa iyong durungawan Tuwing sumasapit ang dapithapon. 2000 Malikhaing Pelikula. Tuwing makalawang sandali. Media Plus. maaari pa itong mabuhay upang madagdagan ang kapanabikan ng mga manonood.” Samakatuwid. Soledad S. Philippines. epektibo ang pelikula. <<wakas>> Sanggunian: Pagbasa ng Panitikan at Kulturang Popular: piling sanaysay. Waring ritwal ang laging pag-aantabay sa pagdating ng kaibigang tulisan. Ideya lang ang hinaharap nito.ang isang taong lumipad sa himpapawid. 1996 V. Nakaupo ka na sa may pasimano. ang Tauhang Hindi Napabilang sa Noli Me Tangere ni Joi C. Kung tatanggapin ito ng publiko. marcial/adzuhsfil/0708 Tags: lektyur 1 comment share Kay Salome. Valenzuela City. ADMU Press. 19761996. Philippines. 1997 Panunuring Pampanitikan (Teorya at Pagsasanay). Habang ang mga mata ay nasa lawa. Salome. Hindi nakakapinsala ang isang ideyang pampelikula dahil malaya ang isang individwal na pasyahan ang argumento (ideya) nito. Reyes. Ang nakakapinsala ay ang kilos ng tao. kailangang laging tandaan na ang pelikula ay iniaayos upang maging sinematik (cinematic). Philippines. Ang lahat ay pinaghahandaan at may editing at direkting na nagaganap. Malaki ang kakayahan ng pelikulang mag-impluwensya ng opinyon. Barrios Oct 17. Inaabala ang kamay sa kung anong gawain. . Manny Reyes. At kahit maraming tama ng bala ang katunggali ng bida. At ang mga tauhan ay gumaganap lamang kahit ano pang husay ang inuukol sa tauhan – ito ay pagpapanggap lamang. Hindi nito kayang magpabilanggo ng mga krimen o magpasimula ng digmaan. wala itong bisa.

. Nakikipagkaibigan ka sa pagkainip Sa bawat hiblang sinusuklay. silid. Ngunit lagi na‟y nakaabang ka Sa iyong durungawan Tuwing sumasapit ang dapithapon. muli at muling inaalo Ang pusong nagpasyang magmahal Sa isang lalaking walang maipapangakong Singsing. Salome. tahanan. Na parang kamison Na sumusilip sa balikat. Ang pusong nagpasyang magmahal Sa isang tulisang hinihiram Sa kanyang digmaang ipinaglalaban. Na maaaring mamutawi sa labi. Habang inaalo. Ang pagtanaw sa lansangan Ay paghangad ng mga bagay Sa labas ng tahanan. Ito‟y pahayag ng pag-aanyaya. Kasintalim ng munting karayon Na gamit sa pagsusulsi Ang takot na kumukurot sa puso Tuwing kumagakat na ang dilim At wala pang bangkang tumatawid sa lawa. Habang inaalo. Nakikipagtalo ka sa pangamba Pagkat ang isipan Ay patuloy sa paghabi Ng kung anong masamang pangyayaring Maaaring maganap sa kaibigan. At pamaypay na lagi nang nagkukubli Sa iba pang lihim na hangarin. Bawal sa mga babae sa iyong pahahon Ang pamimintana. Ang batas na ito‟y eskpularyong Laging nakalapat sa dibdib Sa paggising at pagtulog. Sa panahong ang daigdig ng babae Ay sala. Salome. Muli at muling inaalo. o mga supling. At ang tanging pangarap Na pinahihintulutan Ay ang maging asawa at ina. O sakong ma dumudungaw Sa laylayan ng saya.Ay. kusina. Kasinghaba ng buhok mong nakalugay Ang paghihintay.

Salome. Hindi man ikaw Ang tinanghal na halimbawa Sa mga dalaga ng iyong lahi. Uri ng Sanaysay  Pormal – sanaysay na tumatalakay sa mga seryosong paksa at nangangailangan ng masususing pag-aaral at malalim na pagkaunawa sa paksa.Ay. sa paggamit ng salita at sa lawak ng kaalaman sa paksa. Tags: tula 1 comment share Oct 17. '07 11:41 PM for everyone Ang sanaysay ayon kay Alejandro G. Tulay sa agwat ng mga dekadang Naghihiwalay sa atin Ang iisang pangarap: Ang makamit ang kalayaang magtakda Ng sariling buhay Sa ano mang panahon. pagkababae. Kung kaya‟y binuksan mo ang durungawang Ipinipinid ng iba. saloobin. Kinakailangan mong mamuhay at magmahal Nang higit sa iyong panahon. Sanaysay Mahalaga ang pagsusulat at pagbabasa ng sanaysay sapagkat natututo ang mambabasa mula sa inilahad na kaalaman at kaisipang taglay ng isang manunulat. mahalaga at napapanahong paksa o isyu. Abadilla ay “nakasulat na karansan ng isang sanay sa pagsasalaysay. Ito ay panitikang tuluyan na naglalahad ng kuru-kuro. nakikilala rin ng mambabasa ang manunulat dahil sa paraan ng pagkasulat nito. reaksyon at iba pa ng manunulat hinggil sa isang makabuluhan. Kaya‟t wala ka man sa mga pahina Ng nobelang dinakila. Nangahas kang bigyan ng bagong kahulugan Ang mga salitang Pag-ibig. tahanan. Sinukat mo ang pag-ibig Hindi sa pamamagitan ng kasal Na may basbas ng langit Kundi ng pag-iisang dibdib Na binibigyang-katuparan Ng pagniniig ng puso at diwa. kaisipan. inaakay ng manunulat ang mambabasa sa malalim na pag-iisip upang makabuo ng sariling pagpapasya at kumilos pagkatapos .” Ang sanaysay ay nagmula sa dalawang salita: ang sanay at pagsasalaysay. damdamin. Lalagi ka sa aming alaala.

ang maayos at lohikal na pagkasunudsunod ng ideya o pangyayari ay makatutulong sa mambabasa sa pagkaunawa sa sanaysay Wika at Istilo – ang uri at antas ng wika at istilo ng pagkakagamit nito ay nakaaapekto rin sa pagkaunawa ng mambabasa. Wakas – nagsasara sa talakayang naganap sa katawan ng sanaysay. mga karanasan o isyung maaaring magpakilala ng personalidad ng manunulat o pakikisangkot niya sa mga mambabasa Sangkap ng Sanaysay 1. Ito ay isang sining sapagkat magalang ang pananalita ng isang nananalumpati at piling-pili ang mga salitang ginagamit ukol sa mahahalaga at napapanahong paksa. '07 11:39 PM for everyone Ang talumpati ay isang maayos pagbigkas sa harap ng isang madla kung saan ang mga mahahalagang kaisipan ay inihahatid sa mabisang paraan. sa bahaging ito nahahamon ang pag-iisip ng mambabasa na maisakatuparan ang mga tinalakay ng sanaysay Katangiang Dapat Taglay ng isang Mabuting Mananaysay May malawak na kaalaman o karanasan sa paksa Nagagamit ang wika nang wasto at mabisa Nakapipili ng mabuti at mabisang istilo ng paglalahad ng ideya Malinaw at hindi madamot o matipid sa pagpapaliwanag ng kaisipan at kaalaman ukol sa paksa May kakayahang pumukaw o manghikayat ng mambabasa      Tags: lektyur 89 comments share Oct 17. Bahagi ng Sanaysay 1. Tema at Nilalaman – anuman ang nilalaman ng isang sanaysay ay itinuturing na paksa dahil sa layunin sa pagkasulat nito at kaisipang ibinahagi Anyo at Istruktura – ang anyo at istruktura ng sanaysay ay isang mahalagang sangkap sapagkat nakaapekto ito sa pagkaunawa ng mga mambabasa. binibigyang-diin ng manunulat ang mga bagay-bagay. natural at matapat na mga pahayag 3. higit na mabuting gumamit ng simple. 2. Katawan – sa bahaging ito ng sanaysay makikita ang pagtalakay sa mahahalagang puntos ukol sa tema at nilalaman ng sanaysay. Panimula – ang pinakamahalagang bahagi ng isang sanaysay sapagkat ito ang unang tinitingnan ng mga mababasa. dapat ipaliwanag nang mabuti ang bawat puntos upang maunawaan ito nang maigi ng mambabasa 3. pang-araw-araw at personal. Talumpati Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagtatalumpati . karaniwan. Di-Pormal – sanaysay na tumatalakay ng mga paksang magaan. dapat nakapupukaw ng atensyon ang panimula upang ipagpatuloy ng mambabasa ang pagbasa sa akda 2.

at laging dapat tandaan na siya ay nasa harap at pinakikinggan at pinanood ng mga tao 2. ngunit ang mga pagkakataong ito ay gaya lamang ng mga simpleng okasyon gaya ng mga sa paaralan. isinasaulo na ang isang handang talumpati at pipiliin na lamang ang wasto at pinakamabuting paraan ng pag-deliver Katangian ng Isang Mahusay na Mananalumpati      May magandang personalidad Malinaw magsalita May malawak na kaalaman sa paksang tinatalakay May kasanayan sa pagtatalumpati Mahusay gumamit ng kumpas Mga Katangian ng Mabuting Kumpas      Maluwag at maginhawa – higit na magandang tingnan kung natural ang pagkumpas at hindi naninigas May buhay at hindi matamlay – iba-ibang sigla ang dapat taglayin ng mga kumpas Tiyak – tiyak ang pagtuturo sa tao o bagay na itinuturo Nasa pahanon – nasa tayming ang kumpas. ang kanyang paraan ng pagbigkas ng mga salita. Ang Mananalumpati – dapat isaalang-alang ng mananalumpati ang kanyang sarili sa harap ng kanyang tagapakinig. Ang Talumpati – kailangang isaalang-alang ang nilalaman ng talumpati upang matukoy ang wasto at pinakamabuting paraan ng pagbigkas nito at higit sa lahat dapat matukoy ang layunin at kaisipang nais iparating ng talumpati upang maiabot ito nang malinaw sa mga tagapakinig 3. Ang Tagapanood/Tagapakinig – higit na mabuting malaman ng isang mananalumpati ang uri at antas ng kanyang tagapakinig upang makapag-isip siya ng mabuting paraang gagamitin na makapukaw sa atensyon ng mga ito at nang mahikayat ang mga ito na makinig hanggang sa wakas ng talumpati. mahalaga ring malaman kung sino ang tagapakinig upang maibagay sa kanila ang talumpati at maging malinaw ang kahalagahan ng talumpati para sa kanila Uri ng Talumpati/Pagtatalumpati    Biglaan o Daglian – (impromptu) walang pagkakataong makapaghanda ang mananalumpati. '07 11:37 PM for everyone .1. kaarawan at iba pa Maluwag – (extemporaneous) ang mananalumpati ay binibigyang ng maikling panahon para maghanda pagkatapos maibigay ang paksa o tanong Handa – (prepared) mahabang panahon ay ibinibigay para maghanda ang mananalumpati. kanyang asal sa entablado. hindi nauuna o nahuhuli sa dapat nitong paglagyan Angkop sa mga nakikinig – iayon ang mga kumpas sa uri at antas ng tagapanikig at ang laki nito -#marcial/fil3/0708 Tags: lektyur 24 comments share Dula (Notes) Oct 17. kanyang pananamit. kumpas ng kamay.

walang dula kapag walang iskrip Gumaganap o aktor – ang mga aktor o gumaganap ang nagsasabuhay sa mga tauhan sa iskrip. walang dulang walang suliranin. Ang iskrip ng isang dula ay iskrip lamang at hindi dula. ngunit maaari ring magpakilala ng panibagong mga suliranin at tunggalian sa panig ng mga manonood Elemento ng Dula      Iskrip o nakasulat na dula – ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. ng damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigkas ng mga tauhan ay dumidipende sa interpretasyon ng direktor sa iskrip Manonood – hindi maituturing na dula ang isang binansagang pagtanghal kung hindi ito napanood ng ibang tao. sa sangkap na ito ng dula tunay na pinakamatindi o pinakamabugso ang damdamin o kaya‟y sa pinakakasukdulan ang tunggalian Kakalasan – ang unti-unting pagtukoy sa kalutasan sa mga suliranin at pag-ayos sa mga tunggalian Kalutasan – sa sangkap na ito nalulutas. at tauhan laban sa kanyang sarili. siya ang nag-i-interpret sa iskrip mula sa pagpasya sa itsura ng tagpuan. Gaya ng ibang panitikan. tanghalan ang tawag sa kalsadang pinagtanghalan ng isang dula.Ang dula ay isang uri ng panitikang ang pinakalayunin ay itanghal sa tanghalan. maaaring magkaroon ng higit na isang suliranin ang isang dula Saglit na kasiglahan – saglit na paglayo o pagtakas ng mga tauhan sa suliraning nararanasan Tunggalian – ang tunggalian ay maaaring sa pagitan ng mga tauhan. sila ang nagpapakita ng iba‟t ibang damdamin. ang karamihan sa mga dulang itinatanghal ay hango sa totoong buhay maliban na lamang sa iilang dulang likha ng malikhain at malayang kaisipan. sila ang pinanonood na tauhan sa dula Tanghalan – anumang pook na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. sila ang nagbibigkas ng dayalogo. mawawalan ng saysay ang dula kung wala itong suliranin. -#- Tags: lektyur 47 comments share . Lahat ng itinatanghal na dula ay naaayon sa isang nakasulat na dula na tinatawag na iskrip. tauhan laban sa kanyang paligid. Mauunawaan at matutuhan ng isang manunuri ng panitikan ang ukol sa isang dula sa pamamagitan ng panonood. at kapag sinasabing maitanghal dapat mayroong makasaksi o makanood Eksena at tagpo Ang eksena ay ang paglabas-masok sa tanghalan ng mga tauhan samantalang ang tagpo nama‟y ang pagpapalit o ang iba‟t ibang tagpuan na pinangyarihan ng mga pangyayari sa dula. nawawaksi at natatapos ang mga suliranin at tunggalian sa dula. dito nasusubok ang katatagan ng tauhan. maaaring magkaroon ng higit sa isa o patung-patong na tunggalian ang isang dula Kasukdulan – climax sa Ingles. ang mga tauhan ang bumibigkas ng dayalogo at nagpapadama sa dula Sulyap sa suliranin – bawat dula ay may suliranin. Sangkap ng dula         Tagpuan – panahon at pook kung saan naganap ang mga pangyayaring isinaad sa dula Tauhan – ang mga kumikilos at nagbibigay-buhay sa dula. sa tauhan umiikot ang mga pangyayari. lahat ng bagay na isinasaalangalang sa dula ay naaayon sa isang iskrip. maaaring mabatid ito sa simula o kalagitnaan ng dula na nagsasadya sa mga pangyayari. sapagkat ang tunay na dula ay yaong pinanonood na sa isang tanghalan na pinaghahandaan at batay sa isang iskrip. hindi ito maituturing na dula sapagkat ang layunin ng dula‟y maitanghal. tanghalan ang silid na pinagtanghalan ng mga mag-aaral sa kanilang klase Tagadirehe o direktor – ang direktor ang nagpapakahulugan sa isang iskrip.

at ang pinagbilinan mo nama‟y matapat sa kanyang tungkulin. Datapwat huwag mong hinalaing hindi nalalaman ng kubrador ang buong katotohanan. Ikaw nga ang hanap. siya naman ay tagapaningil ng isang tindahan. kung may hahanap sa akin.Maniningil ni Genoveva Edroza-Matute Oct 17. Iyan ang maniningil.” ang naririnig mong sagot. Itinatanong kung saan ka naroon. sa kabilang dako. Naroong kung nauna-una ka lamang nang kaunti ay walang salang nabayaran ka niya. Hindi nawalan ng kahulugan ang pagkapudpod ng kanyang sapatos sa ginagala-gala sa bahay-bahay ng mga mangungutang. “Oh. siyamnapu‟t siyam sa isang daan. dalaw na kinamumuhian. Ang pagdalaw ay ipinangingilabot na parang pagdalaw ng isang malaking sakuna! -#- Tags: sanaysay 2 comments share Hindi Na Salapi (Salaysay) Oct 17. Kinasusuklamang parang isang salarin. Nilalayuang parang may sakit na nakahahawa. At parang pagpapakilala ng kanilang katapatan ng loob ay ihahabol pa kunwari sa iyo ang “Magbalik ka bukas. ang taong yaon ay isang kubrador o maniningil ng mga pautang. Oh. Alam niyang ang kanilang “bukas” ay “bukas” na walang katapusan. May pinaroonan. Pagmamasdan mo munang mabuti upang matiyak kung sino siya. “Hoy. Kung mapagsiya mo‟y magbibilin ka sa iyong kasambahay na para bagang may-katotohanan ang iyong sinasabi. ang ating kubrador ay hindi nagbabalik.” Sa kabila ng gayong pabuntot. Naroong siya‟y napagkasakitan. Kung. malamang na ang ayos niya‟y gusgusin. Hindi nawalan ng kabuluhan ang nilakad-lakad niya sa mga lansangan. Sisilip ka nang bahagya sa puwang ng durungawan. At mararamdaman mong aalis ang maniningil. pawisan. at parang wala nang kapana-panahong mapakag-ayos ng sariling katawan. Oh. iyang maniningil! Pinandidirihang parang ketongin. Ang yabag ng kanyang mga hakbang ay kilalanglilala mo na. Makahihinga ka nang maluwag. “hoy. '07 11:29 PM for everyone Noong si Apolinario Mabina ay nag-aaral pa sa Maynila ay nagnais din . “Magbalik po kayo uli. Kung siya‟y kinakatawan ng isang malaking bahay-kalakal. ang ayos niya‟y maaaring may-kakinisan at nagaanyaya sa isang tunay na pagpipitagan. sari-saring dahilan ang ibinibigay nila sa iyo kung mataunan mong nasa bahay ang mga iyan.” At marahan kang papasok at pakubling uupo sa isang sulok na kunwa‟y may binabasa o anumang pinagkakaabalahan. at pagkasilip mong lumiko na ang salot na kinatatakutan mo‟y uubo ka nang bahagya na para bang nabunutan ka ng isang libo‟t isang tinik sa dibdib.” ang habol pa. '07 11:31 PM for everyone Kung may makita kayong isang lalaking hangos sa paglakad. sabihin mong ako‟y wala. “Hindi ko po malaman kung kailan sila babalik.” ang sasabihin mo. panauhing pinagtataguan. iyang mga mangungutang!” ang nasasabi-sabi niyang madalas na susundan pa ng isang mariing kagat sa labi. “Iyang mga mangungutang ay maraming dahilan kapag nagkakataong dinaratnan mo sa bahay. Dalang-dala na siya sa “bukas” ng mga mangungutang. may kipkip na karterang katad na halos magputok sa mga lamang resibo at kung anu-anong papel. Naroong siya‟y may pinagbayaran. Malayu-layo pa‟y matatanaw mo siyang ang hagdanan mo ang tinutungo. laman ng lansangan. kilabot ng mangungutang.

Ipinagbili niyang lahat ang kanyang aning palay at kape. “Gagawin ko ang lahat upang mapadalhan ng salapi si Apolinario. Alam nilang kapag iyo‟y nagpatuloy sa loob ng tatlong araw ang lansangang patungo sa laruan ay lulubog.” “Kaawa-awa naman ang aking anak.” ang naibulong sa sarili ng ina. nariyang winawasak. 1987) Tags: salaysay 0 comments share Bangkang Papel ni Genoveva Edroza-Matute Mar 2. Nang kalagin ni Apolinario Mabino ang buhol at makita niya ang pise-pisetang unti-unting inipon ng kanyang ina. “padalhan naman ninyo ako rito ng salapi upang maibili ko ng mga damit. . Hindi niya nagawang gugulin sa pamumustura ang ipinadalang iyon ng ina. Ang mga pise-piseta niyang naipon sa mahabang panahon ay ibinuhol sa kanyang alampay at ipinadalang lahat sa naka na nasaMaynila. Pahina 37-38. Tiniis niya ang lamig ng ulan at ang hampas ng hangin sa paggawa sa bukid. Ito ang pinakahihintay nilang araw mula nang magkasunud-sunod ang pag-ulan. nina Matute. '07 3:28 AM for everyone Nagkatuwaan ang mga bata sa pagtatampisaw sa baha. pawis at luha ng kanyang ina. naroong sinasalpok at inilulubog. Ako lamang ang hindi pustura rito. At ngayon. Nang namatay si Mabini. ay ikalimang araw nang walang tigil ang pag-ulan. “Inay. nariyang tinatangay ng tubig.” Tiniis ng ina ang init ng araw sa gitna ng bukid nang mahabang panahon. ay nangilid ang kanyang mga luha.” ang sinulat niya sa kanyang inang nasa lalawigan. kundi hirap. Ilang maliliit na bata ang magpapalutang ng mga bangkal papel.siyang mamusturang gaya ng kanyang mga kamag-aaral. Hindi na salapi ang nakita niya sa alampay. nakita ng isa niyang kamag-anak ang mga pise-pisetang iyon na nakabuhol pa sa alampay ng nasira niyang ina. (Mula sa Filipino: Sa bagong panahon.

“Inay. Sa tabi nito‟y nabanaagan niya ang katawan ng ina. Naramdaman niya ang panunuot ng lamig sa kanyang likod. anak. anak. Gulilat siyang nagbalikwas at hinanap nang paningin ang kanyang ina. Ngunit pagkalipas ng ilan pang saglit. “Inay. Naaawa siya kay Miling kaya‟t ang kalahati ng kumot ay ibinalot sa katawan niyon at siya‟y namaluktot sa nalabing kalahati. Isang batang lalaking gumawa ng tatlong malalaking bangkang papel na hindi niya napalutang sa tubig kailanman. “Inay. Sa karimla‟t pinalaki niya ang dalawang mata. Isang batang lalaking nagising sa isang gabi. Dali-dali siyang nagbangon at pakapa-kapang sumiksik sa pagitan ng kapatid at ng kanyang kausap. Mula sa nababalot na katawan ni milng ay hinila niya ang kumot at ito‟y itinakip sa sariling katawan..” Natuwa ang bata sa kanyang narinig. “Matulog ka na. sa kanilang paligid. Hindi niya malaman kung alin ang dagundong ng biglang pumuno sa bahay ang biglang pagliliwanag. at sa kabila naman nito‟y nakita niya ang banig na walang tao. “bakit wala pa si Tatay? Anong oras na ba?” “Ewan ko. Kaya‟t itinaas niya nang bahagay ang likod at humilig sa kaliwang bisig. pagkatapos ay nagpatuloy sa hindi pagkilos. Samantala‟y patuloy ang pagbuhos ng ulan sa kanilang bubungan.. Ang paggulong ng mga iyo‟y sinasaliwan ng pagliliwanag at pagdidilim ng bahay. nagunita niyang noon ay wala nang ingay na pumapatak mula sa kanilang bubungan. Ibinaba niya ang likod at iniunat ang kaliwang bisig. Muling nahiga ang nagbalikwas at ang tinig niya ay pinatalagos sa karimlan. Sa loob ng ilang saglit. Inilabas niya ang kanag kamay sa kumot at kinapa ang banig hanggang sa maabot niya ang sahig. sa lahat ng dako..” ang tawag niyang muli. Idinaan niya ang kanyang kamay sa pagitan ng baywang at bisig ng ina. ang aki‟y malalaki‟t matitibay.” ang sagot ng kanyang ina. Magkakarerahan kami ng bangka ni Miling.Sa tuwi akong makakikita ng bangkang papel ay nagbabalik sa aking gunita ang isang batang lalaki. Nagsunud-sunod ang tila malalaking batong gumugulong sa kanilang bubungan.hindi masisira ng tubig. Naramdaman niya ang sigis ng lamig ng kanyang buto. Sa kanyang tabi. wala siyang makitang ano man maliban sa isang makitid na silahis. Naramdaman niya ang bahagyang pag-aangay ng kaliwang bisig niyon. Ang kanang kamay noo‟y ipinatong sa kanyang ulo at pabulong na nagsalita: . “dumating na ba ang Tatay?” Sumagot ang tinig ngunit hindi niya maunawaan. kangina. Gayon ding malalakas na ugong ang natatandaan niyang sumasalubong sa Bagong Taon. ang akala niya‟y Bagong Taon noon.y naroon ang kapatid na si Miling. ang naisip niya. at bukas ay magpapalutang ka ng mga bangkang ginawa mo.. at ang kanang kamay ay dali-daling ipinasok muli sa kumot. Bahagyang gumalaw ang kapatid. umuulan. ng pagliliwanag na muli.” anang tinig mula sa dulo ng hihigan.” ang ulit niya sa karimlan. Anong lamig sa sahig. ano?” “Oo. sa mag dagundong na nakagugulat.

sa pagbabata ng walang awing hampas ng hangin at ulan. At ang buhok nito ay walang tigil na hinahaplus-haplos ng kanyang ina.. sa pananahimik at pag-uumugong. Ang mukha ng kanyang ina ay nakita ng batang higit na pumuti kaysa rati.” Ngunit ang bata‟y hindi natulog. Nakita niyang ang kanilang bahay ay halos mapuno ng tao. si Feli. Sa isang sulok. “Saan natutulog ang Tatay kung hindi siya umuuwi rito?” ang tanong niya sa kanyang ina. Wala siyang narinig kundi.. Ang pagdami ng tao sa kanilang bahay. ano ang nangyari? Ano ang nangyari. Sa kanyang kandungan ay nakasubsob si Miling. “Bakit. Naalala niyang may mga gabing hindi umuuwi ang kanyang ama. Ang kinabukasan ng pagtatampisaw at pagpapaanod ng mga bangkang papel ay dumating. Ang ayos ng kanyang ina.. Ang pag-uusap nila‟y biglang natigil nang siya‟y makita. Ngunit ang mga mata noo‟y hindi pumupikit. Gising na gising ang kanyang ulirat. Tatlong malalaking bangkang yari sa papel na inaanod ng baha sa kanilang tapat.” ang kanyang nasabi.. Ang munting bahay na pawid ay patuloy sa pagliliwanag at pagdidilim. ang kahuli-hulihang larawan sa kanyang balintataw ay ito. Ang kamay noo‟y patuloy sa paghaplos sa buhok ni Miling. Ngunit kakaibang kinabukasan. at si Turing. Biglang-biglang naparam ang nalalabi pang antok. Bago siya tuluyang nakalimot.. Ngunit sa karimlan ay hindi niya makita. Sinipat niya ang mukha upang alamin kung nakapikit na ang kanyang ina. Inay? Bakit maraming tao rito?” Ngunit tila hindi siya narinig ng kausap. Pupungas siyang bumangon. Ang pag-iyak ni Aling Feli nang siya ay makita... At samantalang pumapailanlang sa kaitaasan ang kahuli-hulihang pangrap ng batang yaon. Inay.. Pagdilat ng inaantok pang batang lalaki ay nakita niyang nag-iisa siya sa hihigan. Ngunit ito‟y hindi sumagot. “Marahil ay hindi na uuwi ang Tatay ngayong gabi. Naroon ang asawa ni Aling Berta. nakatingin sa wala. ang kanilang kapitbahay. Mula sa malayo‟y naririnig niya ang hagibis ng malakas na hangin. At ang ulang tangay-tangay noon.” Hindi niya maunawaan ang ang lahat.“Siya. si Pepe. Naroon ang kumot at unan ni Miling at ng kanyang ina. gayon din sina Mang Pedring. . Isang kamay ang dumantay sa kanyang balikat at nang magtaas ng paningin ay nakitang yao‟y si Aling Berta. Ang anasan. si Alng Ading.. Nagugulumihang lumapit ang bata kina Mang Pedring at Aling Feli. doon nakita ng batang lalaki ang kanyang ina na nakalikmo sa sahig.. ang panahon ay patuloy sa pagmamasungit. matulog ka na. Patakbo siyang lumapit sa ina at sunud-sunod ang kanyang pagtatanong. Ang mga mata noo‟y patuloy sa hindi pagsikap. “Labinlimang lahat ang nangapatay. Nahihintakutang mga batang humanap kay kay Miling at sa ina. Hindi niya maunawaan ang tingin noong tila naaawa.

Lahat ng lapitan niya‟y nanatiling pinid ang labi. Pagkatapos.. '07 3:56 AM for everyone . ang lahat ng kanilang kapitbahay. Sila‟y palabas na sa bayan. ang batang lalaki‟y lumapit sa kanyang ina na mabibigat ang mga paa sa paghakbang. sa sali-salimbayang pag-uusap ay nabatid niya ang ilang bagay. at ang kani-kanilang balutan. “Iyon din ang nais kong malaman. -#- Tags: maikling kwento 67 comments share Himala Feb 26. Isang batang lalaking gumawa ng tatlong malalaking bangkang papel na hindi niya napalutang kailanman. “Inay.. Hindi niya matandaan kung gaano katagal bago may nagdatingan pang mga tao. ang maraming-maraming tao.. Sa bawat hakbang na palayo sa bahay na pawid at sa munting bukid na kanyang tahanan ay nararagdagan ang agwat ng ulila sa kanyang kabataan. siya‟y patuloy sa pagtatanong.” Samantala...sa labas ng bayan. silang mag-iiba..” Matagal bago naunawaan ng bata kung ano ang nagyari. Nag-aalinlangan... Kaya‟t walang maaaring maiwan. Sa labinlimang nangapatay kagabi ay kabilang ang kanyang ama. Kaya nga ba‟t sa tuwi akong makakikita ng bangkang papel ay nagbabalik sa aking gunita ang isang batang lalaki.. Ipinatong ang kamay sa kanyang balikat o kaya‟y hinahaplos ang kanyang buhok at wala na. sa isang tinig na marahang-marahan ay nagsalita.Sa pagitan ng mga hikbi.. “Ngayon din ay magsialis na kayo. Sa paulit-ulit na salitaan. Walang maiiwan. “Bakit po? Ano po iyon?” Walang sumasagot sa kanya. “Handa na ba kaya?” anang isang malakas ang tinig. Ang araw na humalili‟y tigib ng pangamba at ng mga katanungang inihahanap ng tugon. Kayo‟y ihahatid ni Kapitan Sidro sa pook na ligtas.. anakm iyon din ang nais kong malaman. Bago lumubog ang araw sila‟y papasok dito. Ang gabing yaon ng mga dagundong at sigwa.sa sagupaan ng mga kawal at taong-bayan. bakit pinatay ng mga kawal ang Tatay? Bakit? Bakit?” Ang mga bata noong nakatingin sa matigas na lupa ay isang saglit na lumapit sa kanyang mukha. ng mga pangarap na kinabukasan at ng mga bangkang papel – ang gabing yaon ang kahuli-hulihan sa kabataang sasansaglit lamang tumagal.. isa man.

Kahit pa ng Panginoon. Siya ay 24 taong gulang na at katulong sa bahay ni Gng. at saka nawawala. isang araw ay mawawala ang sumpa. Papaano mo naman makikita iyon e may eclipse.(Buod pasalaysay ng mga piling bahagi ng pelikula) Ang tagpuan ng pelikulang Himala ay ang Cupang. eclipse lang ho iyan. Noong una po‟y nagpapakita lang siya. Ineng. Opo. Baka sabihin nila‟y mag-ina tayong matandang dalaga. At sa kanyang pagbangon ay may narinig siyang bulong. May belong asul. umiiyak.” tugon ni Lucio na sumubok pakalmahin ang mga taong natataranta. Nilapatan niya si Elsa at nakita na dumurugo ang magkabilang kamay nito. “Nakita ko po ang Mahal na Birhen. Ewan ko po kung sa kanya ko nakuha ang mga sugat ko. kung magpapakabait daw po lahat ng mga tagarito. Gaya kanina. Lumingon siyang tila tumahimik ang lahat at kanyang nilapitan ang isang punong tuyong-tuyo‟t walang dahon na nasa tuktok ng burol. Niyugyog niya si Elsa ngunit matagal kumibo. Ayaw po kayong maniwala sa akin?” Kinabukasan. takot na takot na tumatakbo pauwi sa kani-kanila at nagsisigawan. Pero sabi po niya. Pinalo nang pinalo ng arbularyo ang hubad na likod ni Elsa habang nakahiga ito parang hindi nasasaktan. Nadapa si Elsa. Alba. Naniniwala ang mga taga-Cupang na simumpa ng bayang kinabibilangan ng baryo nila. Kaya nitong magpakita sa kahit anong anyo. Sabi po niya‟y di mo ako mapangingiti. Para pong tama ng baril. isang maliit na baryo sa Pilipinas na matagal na panahon na ring hindi dinaratnan ng ulan kaya‟t nagbibitak ang mga kalsada‟t natutuyo ang mga pananim. ipinatingin ni Aling Saling si Elsa sa isang arbularyo. maraming kasalanan ang tao. At ang sabi rin po niya. Niya niya ang kung anumang liwanag na iyon. Kinagabihan ay nasa simbahan si Elsa at kausap ang isang pari. Humuhugong ang hangin. Kinagabihan sa bahay nina Elsa ay nag-uusap sila at ng kanyang ina. Umiiyak po siya ak saka nawala. darating daw ang araw at lalapit daw po sa akin ang . Dapat mag-asawa ka na. Kinaumagahan habang pappunta sana si Baldo sa bukid ay napaitigil siyang nakatingin sa burol. Nakita niya si Elsa na nakaluhod nang matikas sa harap ng tuyong punong kahoy. lagi ka na lang wala sa iyong sarili. Si Elsa ang pangunahing tauhan ng pelikulang ito. Napaluhod siyang tila magdarasal habang ang kanyang mukha‟y sinisikatan ng liwanag na iyon. Lagi kang nasa burol. Di kita laging mababantayan. “Elsa. Di kita inampon para gumaya lang sa „kin.” Iba ang sagot ni Elsa. “Ang Mahal na Birhen po ang nakita ko. Hindi magkamayaw ang mga tao sa mga sandaling iyon. Pero nitong huli‟y nagsasalita na siya. Nakaputing damit po siya. Sa Burol po. may sugat ang mga palad nito.” “May baril na ba noong unag panahon. May sugat sa dibdib. Nang nagmulat ang mga nito ay inilapad niya ang kanyang palad. Sa dilim ay nangangap si Elsa paakyat sa burol. Isang matandang babae ang nagpalala ng lahat nang nasambit niyang “Diyos ko po. mapaglinlang ang demonyo. Ngunit nagbago ang lahat kay Elsa nang dumilim isang tanghaling tapat. isang boses ng babae na tinatawag ang pangalan niya. Ampon lamang si Elsa ng kanyang inang si Aling Saling. pero meron po siyang sugat sa dibdib. May pagdududa ang pari kay Elsa na batid habang sila‟y nag-uusap. Minsan. Parang po siyang nabibihisan ng araw.” “May liwanag pong nanggagaling sa kanya. Matigas daw ang espiritung sumasanib kay Elsa sabi ng arbularyo kaya ibalik na lang daw ito sa susunod na araw. Kanina habang may eclipse. pinapunta kita kina Lucio‟y nakalimutan mo. magugunaw na ang mundo!” “Hindi ho. Tinatakpan ng buwan ang araw.

Hinahagud ni Elsa ang mata ni Lolo Hugo. iyong kaibigan mong taga-Maynila.” tugon ng pari kay Elsa.” ani ni Chayong.. Pilo. ang kanyang kasintahan. Nagising si Chayong sa pagkakahilik ni Pilo. “Baldo. “Lahat ba naman ng gagawin mo‟y ikinukunsulta mo pa kay Elsa. nawala na raw ang sakit niya! Gumaling na raw siya!” Lumuhod sila sa harap ni Elsa. Parang hindi siya babae e. “Baka pagtawanan ka ng mga tao. Alba.” pahayag ni Elsa.” “Ba‟t ako pa ang nagustuhan mo? Marami ka namang girlfriend a.lahat ng may sakit at makapanggagamot daw po ako. pagbutihin mo! Baka maawa sa‟yo ang Mahal na Panginoon at pagkalooban ka ng asawa. Ang ilang usiserong tagabaryo ay nasa burol na. Baldo at Sepa. Naka matakoy lumabas!” Iniisnpeksyon nila ang puno. “Alam mo namang gutso kong malinis ako bago makasal. ang iba ay may dala pang flashlight.” “Ngayon mo na ibigay Chayong. maraming tao sa bahay nina Elsa. May sama ka ba ng loob sa mga tao dito. Ewan ko kung bakiy. Malalim na ang gabi. -#shandymarcial/filipino3zchs/2007 Tags: iskrip 10 comments share . Kailangan daw nilang mag-organisa upang tulungan at bantayan si Elsa. sa may tangkal ng baboy.huwag! Talaga namang marami kang girlfriend. mapapanis tayo!” tugon ni Pilo. Lahat ay nakamasid sa kanyang ginagawa. Umalis si Chayong at sa kanilang bahay ay naligo siya. “Huwag Pilo! Natatakot ako.” “Huwag kang maingay. Chayong.” agad na tugon ni Chayong. Elsa? Hindi ako naniniwala sa mga milagro. „yung tiningnan ni Elsa.” ani Lucio nang napadaan ang pangkat nina Elsa sa harap nito. doon nakita nilang nakaluhod si Elsa. pero si Elsa hindi.” sagot ni Pilo. Wala na ang mga sugat sa katawan ni Elsa. Sa bahay nina Elsa ay nag-aaalalang kinausap siya ni Aling Saling. Baka matanggal tayo sa trabaho kay Mrs. Pilit hinahanap ang birhen. Iniharap ni Baldo ang isang pasyenteng naipitan ng ugat sa paa upang ipagamot kay Elsa. Nasa ilalim sila ng bahay.” ani ni Chayong. Alba sina Aling Saling.” sabi ni Chayong. Binihisan nila si Elsa ng puting-puting damit na pagmamay-ari ng pinsan ni Chayong na dating nagmamadre. “Alam niya ang lahat. Lumakad sila na tila munting prusisyon. “Baka dito! Baka nagtatago lang dito! O baka naman diyan sa kabilang puno. Nagising si Aling Saling na wala sa kanyang tabi si Elsa. „Yun lang ang maibigay ko sa‟yo. H‟wag Pilo. “Baldo. Pagkahapon.. Nagtungo sila sa burol. “Ba‟t ka natatakot. “Lagi kang tinutukso ng mga tao dito bilang putok sa buho. Chayong at Baldo si Elsa. Alba. Kelan ba tayo papakasal?” “Nakausap ko si Elsa. Hinanap nina Aling Saling. Parang hindi siya tao. Hindi lang daw po ng sugat ng katawan pati‟y „yung sugat ng mga kaluluwa. Tinawag ni Mrs. Sinabunan niya ang mga bahagi ng kanyang katawan na hinagkan ni Pilo. At noong araw na nakita mo ang Birhen ay nakagalitan ka daw ni Mrs. Lumapit ang isang tagabaryo. “Lahat ng babae kaya kong lagawan. ako lang „ti di ba mahal mo ako? Chayong. Pati nga si Elsa niligawan mo n‟on.

. Napatingin sa akin ang karamihan sa kanila. hindi ako nakasayaw ng lubos.. Kahit gaano kapagod ang karanasang iyon.napansin ko tuloy....Feb 16.. sinimulan naman namin ang buhatan at ang iba'y nainggit ay kami'y ginagaya.. Siyempre. palagay ko tuloy naiinggit lang sila. Mapanghamon ang ilan sa kanila na nag-anyayang mag-showdown. Pasensiya na! Sa susunod na JS Prom ninyo. Tags: sanaysay 0 comments share KEYBOARD (anonymous) Wag mong i-backspace ang mga nakaraang idenelete ko na sa buhay ko pagkatapos mong i-caps lock paniwalain tapos nag-shift ka Feb 16.. hindi naman nakahihinayang dahil sa maraming taong aking tinalunan at mga paang natapakan. mag-ge-gate crash ako para magkasama muli tayo.. Kailangan kong kaibiganin para sa susunod hindi na ititigil ang pagtugtog... JS Prom ko ba 'to... Pero deadma sila. '07 11:36 PM for everyone .. Mabuti pa ang iba'y nakasayaw ang mga kaparehang nais nila. At kami ay sasayaw hanggat sa gusto namin. '07 11:58 PM for everyone Ang saya-saya talaga ng pakiramdam pagkatapos sumayaw na basang-basa ang iyong suot at ang towalitang pamunas pawis. ako.bawal bang magsaya kasama sila? Siguro masama ang kanilang loob dahil hindi nila ako naisayaw..e ano naman ngayon. Ganoon naman ang buhay 'di ba? Isang sayaw na sumasaliw sa anumang indayog at biglang hihinto kapag wala nang itutugtog ang tape o plaka.. nag-umpisa na ang talunan at hiyawan at tulakan at siksikan. Ngunit natapos ang kasiyang iyon nang hindi ako nakukuntento.pero parang JS Prom ko iyon. Kanya-kanyang saliw sa iba't ibang musikang pinatutugtog.. pilit pinasasaya ang munting pagdiriwang.naalala ko guro pala ako. Palibhasa 'di ako nag-high school..(joke lang). JS Prom Halos dalawang libong mag-aaral na nasa ikatlo at ikaapat na taon nilang pamamalagi sa Zamboanga City High School (Main) ang nagsaya at nag-enjoy sa pagdaos ng kanilang JS Prom.basta katuwaan lang.pakiramdam ko'y naranasan ko tuloy ang siksikan ng mga tao sa araw ng pista ni San Diego sa ikatatlumpong kabanata ng Noli Me Tangere.... Nakatutuwa dahil may iilan na kahit napakabilis ng indayok ng mga tinutugtog ay sweet na sweet na sumasayaw habang magkayakap at naglalagkitan sa kanilang mga pawis... walang pamantayang inilaan kaya walang nagwagi. Ayaw patalo ang bawat isa kaya gaya ng nakagawian sa ilang mga patimpalak.OK lang masaya makipagtulakan at makipagsiksikan sa kanila..pakiramdam ko tuloy pinagkaitan ako ng kalayang magwala at sumayaw.. Manghang-mangha ako sa kasiglahanng mga mag-aaral na ito.sino kaya ang nag-ko-kontrol sa sound system. Hahaha.. Nakahihinayang.

ise-save kang muli you gave me space pero ayaw na talaga ng CPU ng utak ko io-off ko na ang computer. sa kanyang pandinig ay hindi nakaila sa kanya ang pagtuon ng tingin nito sa kanyang suot. At nang makita niyang nangunot ang noo nito.nag-alternate sa iba kaya di ko na na-control nag-space ako ginamitan mo ako ng tab para makapasok kang muli sa home na puso may uminsert na iba umenter nagpage down ka nagpage up ako dahil end na ayoko na di ko na ipi-print pause muna ako nag-isip. At mula sa salamin sa kanyang harapan ay nakita niya si Nana Ibang sa kanyang likuran. O napakadalang nga iyon. Hinahagod ng tingin ang kanyang kaanyuan. Nandidilat si Nana Ibang nang ulitin ang tanong.” Ngayon. sa bawat tingin. Gayong umuuwi siya dalawang ulit sa isang taon – kung Araw ng mga Patay at kung Pasko. “Hindi masama‟ng amoy. “Serbesa ba „kama. bulong niya sa sarili. Arceo Feb 10. Nana. Napangiti siya. Alam niyang iyonm din ang sasabihin ng kanyang ina kung . Sa laylayan naito na may gilit upang makahakbang siya. ha?” Nguniti siya kasabay ang mahinang tango..lahat!” at nauulinigan niya ang buntung-hiningang kumawala sa dibdib ng matandang ale.. Matagal na pinagmasdan ang kanyang buhok. Tags: tula 0 comments share Banyaga ni Liwayway A. Sa kanyang baywang na lalong pinalantik ng lapat na lapat na saya. sa bawat matimping ngiting may lakip na lihim na sulyap. '07 1:05 AM for everyone MUKHANG ARTISTA! Artista nga ba? Artista? Mula nang dumating is Fely kangina ay hindi miminsang narinig niya ang tanong na iyon na tila ngayon lamang siya nakita. “Ibang-iba na ngan ngayon ang. Hindi ito makapaniwala nang sabihin niyang serbesa ang ipinambasa sa buhok niya bago iyon sinuklay. At maging sa mga sandaling ito na wala nang kumukibo sa tumitingin sa kanya ay iyon din ang katanungang wari ay nababsa niya sa bawat mukha. idinigtong niya ang paliwanag. bata ka. Sa leeg ng kanyang terno na halos ay nakasabit lamang sa gilid ng kanyang balikat at tila nanunuksong pinipigil ang pagsungaw ng kanyang malusog na dibdib.

alas-singko? Alas-kuwatro na... kasunod ang isa niyang pamangking sa pangaln at larawan lalo niyang kilala sapagkat patuloy ang kanyang sustento rito buwan-buwan. . Hindi sumagot si Nana Ibang..matalino. Hindi siya pinalabas sa batalan nang sabihin niyang maghuhugas siya ng kamay.. Napansin niyang lalong nahapis ang mukha ng kanyang Nana Ibang.nakabuhayan siya..” “Naiinip ka na ba/” agaw ni Nana Ibang sa kanyang sinabi. “Pinapawisan ka an. “Sino kaya‟ng magmamana sa mga pamangkin mo?” tanong ngayon ng kanyang Nana Ibang.noon..kung natakot ako sa iyakan. “Tigas nga naming iyakan nang lumawas ka.nakapunta ako at nakabalik nang nag-iisa. e.. Bakit ay gusto kong makabalik din ngayon sa Maynila..... Kung sinunod ko ang gusto ni Inang. “ „Yan ang uwi mo. “Noon pa man. Kung hindi ka ba nagbago ng loob. “Ang alastres..ayaw nilang maghiwa-hiwalay.hindi ka darating.. At nang siya ay ipaghain ay hindi siya isinabay sa kanyang mga pamangkin..” “Ano? K-kahit gabi?” Napatawa si Fely.. Nag-iisan naman ako. Ang walang malamang gawing pagsalubong sa kanya. Abot ang paghingi nito ng paumanhin. Pati ang kanyang ama na hindi naging maligoy minsan man.. Alam niyang hindi maikukubli ng kanyang tinig ang kapaitang naghihimagsik sa kanyang dibdib. “Hindi sa naiinip. hanggang sa kanyang mag mapulang kuko sa paa na nakasungaw sa step-in na bukas ang nguso. Sa Amerika.hindi nga namin ginagamit..” “Sinabi ko naman sa Inso. Ang hirap sa kanila.” ayon ni Nana Ibang.” Napatawa siya... Ibinukod si ng hain. At ang apat niyang pamangkin ay halos hindi nakahuma nang makita siya kanginang naka-toreador na itim at kamisadentrong rosas..ibigay na sa „kin papapag-aralin ko sa Maynila. matapos mailabas ang isang maputi at malinis na mantel. Ano bang oras ang sabi no Duardo na susunduin ka?” “Alas-tres daw.. Ipinagpasok siya ng palanggana ng tubig. sa pagkakaalam niya. di sana’y nilitson ang biik sa silong. mula ulong may taling bandanna.noon. e. “Ayan naman ang kubyertos. Naramdaman niyang may dumaping panyolito sa kanyang batok. alam kong nasa Maynila ang aking pagkakataon. dumaan sa kanyang gunita ang naging anyo nito nang makita siya kangina. a! Kung hindi lang ako magsasaya. Ako na ang magmamaneho. At nang tumingin siya rito ay nakita niya ang malungkot na mukha nito.. sa Maynila pa? Ilang taon ba „kong wala sa Pilipinas? Ang totoo. sabi.. Iba ang may dala ng platitong kinalalagyan ng sabong mabangong alam niyang ngayon lamang binili. Iyon din ang narinig niyang sabi ng kanyang Kuya Mente...pilak „yan!” hiyang-hiyang sabi ng kanyang hipag.. sa kanyang salaming may kulay. di dinala ko na rito ang kotse ko. “Kung sa Amerika. Nakasampay sa isang bisig nito ang isang tuwalyang amay moras. kasi. Dapat ay nasa oras ng salitaan. e. sa pagsasalita.” Tumigil siya sa pagsasalita..... Hanggang ngayon ba‟y gano‟n dito?” at napangiti siya. “Kinikutsara ba naman ang alimango?” Nagsisi siya pagkatapos sa kanyang sinabi. Ang pinipigil na paghanga at pagtataka sa kanyang anyo. Sasali ba „ko sa timpalak na „yon kung hindi ako nakasisigurong kaya ko ang eksamen?” Malinaw sa isip ang nakaraan. At biglang-bigla. At napansin niyang nagkatinginan ang kanyang mga kaharap nang sabihin niyang magkakamay siya...” Boglang nauntol ang kanyang pagsasalita nang marinig niya ang mahinang tatat ni Aling Ibang. “Ang panganay sana ng Kua mo... Pinagmasdan siya ng kanyang mga kanayon.

” at napahagikhik ito. “Ako nga si Duardo!” Pinigil niya ang buntung-hiningang ibig kumawala sa kanyang dibdib....‟ “Congratulations!” pilit na pilit ang kanyang pagngiti...” Bagung-bago sa kanyang paningin ang gusali... Alam na niya ang kahulugan niyon.” paliwanag ni Duardo. Isinara ni Duardo ang pinto ng kotse at sa tabi ng tsuper ito naupo. Ngunit naisip niya – ngayon lamang gagawin ang gayon sa kanilang nayon.. Hindi muna niya isinuot ang kanyang sapatos na mataas at payat ang takong.” “Pumirmi na nga rin kami sa bayan kaya hindi naman tayo nagkikita. Sa ikalimampung taon ng Plaridel High School.” walang anu-ano‟y sabi ni Duardo. Masasal ang kaba ng kanyang dibdib. Si Duardo ang tanging lalaking naging malapit sa kanya.. Ngayon. Ngunit sa kanyang pagyuko upang damputin ang kanyang sapatos ay naunahan siya ng matanda.. na nang mapagsino niya ay bahagya siyang napatigil. Sumikbo ang kanyang dibdib. Kasunod niya ito na bitbit ang kanyang sapatos. Waring hindi niyan matatanggihan ang karangalang iniuukol sa kanya ng Samahan ng mga Nagtapos sa kanilang paaralan..” patianod niya. “May presidente ba ng samahan na ganyan?” “A.. Noon. At nang isungaw niya ang kanyang .baka ako hindi makapanaog sa hagdang kawayan. Dumating na ang sundo upang ihatid siya sa bayan..” “Menang?” napaangat ang likod ni Fely..” “Piho nga.. Sayang.. “Dalawampu‟t dalawang taon na. Ang hindi niya masabi: Baka ako masilat. nalaman niyang guro ito sa paaralang kanilang pinagtapusan...” “Huwag mo nang sasabihin ang taon!” biglang sabi ni Fely. Tila siya biglang naalinsanganan.noon. “Natutuwa kami at nagpaunlak ka...na „ata.hindi ka makikita ni Menang.” Nawala ang ngiti ni Fely.” “Hindi ka nagbabago. Napakislot pa si Fely nang marinig ang busina ng isag tumigil na sasakayan sa harapan ng bahay. Yumuko ito at dinampot naman ang tsinelas ba hinubad niya. „A-alangan..bata ka ngayon.. Sa paligid ng kotse ay maraming matang nakatingin sa kanya.mas... Napansin niya sa pagsasalita nito ang panginginig ng mga labi. Napamaang..” patuloy ni Duardo nang hindi na siya kumibo. “Kamakalawa lang isinilang ang aming pang-anim. Waring naglalaro sa kanyang isipan ang mga titik ng liham ng pangulo ng samahan. sa gusali ng paaralan.sa apat na grado.‟ sabi ni Duardo.” Hindi kinakailangang makita niyang nakaharao si Duardo.. Parangal sa unang babaing hukom na nagtapos sa kanila.. “Parang mas. Nang makaupo na siya ay iniabot ni Nana Ibang ang kanyang sapatos.e.. lakip ang bahagyang tawa.. “Hindi naman kasi „ko nagagawi sa bayan tuwing uuwi ako.Wala nga siyang balak na dumalo sa parangal. “Kaklase natin... “Kami ang. “Tumatanda ako. Ang pinto ng kotse ay hawak ng isang lalaki.... “Ibang-iba kaysa. “Magugulat ka sa eskuwela natin ngayon. “Bakit hindi ka rito?” tanong niya. Tila siya inip na inip sa pagtakbo ng sasakyan.” ang sabi niya kay Nana Ibang... At ito rin ang pangulo ng Samahan ng mga Nagtapos. “Sa kotse n. Lagi pa „kong nagmamadali.

At pinipilit ibura ang masayang bati ng kanyang ina kanina. Parang naglaro siya ng basketbol nang isang linggong walang tigil. “Hindi ako gagradweyt.” Nagmano so Joel sa ina. Bigla siyang natulala. Aywan niya kung alin. “Hindi nga ako makakagradweyt.” Siyempre. alam niyang naghihirap ang mga magulang niya para lang makapagtapos silang magkakapatid. Marcial. Ang anak niyang si Joel. Jr. Siyempre bilang magulang mo. Isinuot niya ang kanyang salaming may kulay. sana grumadweyt ka na. Pagtataka. . At nang buksan ni Duardo ang pinto ng kotse upang makaibis siya ay lalong nagtimunig ang kahungkagang nadarama sa kanyang mga mata. Iniisip niya kung papaano niya sasabihin sa kanyang mga magulang na hindi siya gagradweyt sa taong iyon. Umaasa sila!” Pero wala na siyang magagawa. I Naglalakad pauwi si Joel mula sa eskwelahan. Tila hindi niya matatagalan ang nakalarawan sa mukha ng mga sumasalubong sa kanya. pagkasungyaw. Lagi kasing sinasabi sa kanya ng magulang niya. Sumigaw ang kanyang puso. na hindi nga gagradweyt. paghanga.mukha sa bintana ng sasakyan ay nakita ang mga nakamasid sa kanya. Masayang umaasa na gagradweyt ang anak niya. # Tags: maikling kwento 7 comments share Ga-gradweyt si Joel Feb 1. Nag-iisip siya nang malalim. “Kamusta na anak. Naitanong niya tuloy sa sarili. “Papaano ko ito sasabihin? Umaasa sila. At alam niyang masasaktan sila. Hindi siya makakagradweyt. '07 9:39 PM for everyone Francis Rodolfo M. “Alam mo anak: kapag nabigo ka. Masaya ang kanyang mukha. Tila hindi na niya nakikilala at hindi na rin siya makilala pa ng pook na binalikan niya.” masayang sambit ng kanyang ina. doble ang sakit na madarama namin dahil sa kabiguan mo. Tumuloy na si Joel sa kanyang silid at naupo sa kama. hindi lang ikaw ang masasaktan. Hindi! Hindi!” Napasigaw si Joel ng tahimik. Tila bang huminto ang mundo niya. Hindi niyo ba naiintindihan?” at dumaloy ang luha mula sa kanyang mga mata. Para mabawasbawasan naman ang mga problema natin. Nanlalamig siya‟t pinapawisan. “Mano po Inay.

Napakalawak kasi ng kanyang imahinasyon sanhi ng panonood ng sop opera sa telebisyon. „Yun na yata ang pinakamasaya nilang pagsasama kahit araw-araw silang masaya. Pero namamalik-mata lang siya. Hindi na talaga siya makakagradweyt. “Kaya no „yan anak! AJA!” III Pumasok na sa eskwelahan si Joel. Ngunit kahit anong gawin niyang pagmamakaawa. bangon na‟t mag-almusal.” Nag-eensayo na si Joel kung paano niya sasabihin. Nagkatuwaan ang buong pamilya sa hindi malamang dahilan. Pero sinisigurado ko next year. sila‟y nagkainan.” masayang bati ni Aling Tessie kay Joel. . Nagsitayuan ang kanyang mga balahibo. Agad-agad tinungo ang kanyang mga guro upang makiusap baka magawan ng paraan. May daladala siyang ice cream. wala na talaga. “Anak. “O! Anak. „Hindi ito. Ngunit pakiramdam niya‟y hindi siya maiintindihan. Minulat ni Joel ang kanyang mga mata at nabanaag ang ina sa mata habang binabanggit ang mga salitang. Inakala niyang kinakabahan ang kanyang anak at nagrerepaso para sa nalalapit na pagsusulit. ano bang meron?” Tanong ng ama kay Joel.‟” “Hindi po ako ga-gradweyt! Huwag na kayong umasa!” Iba iba na ang naiisip na panimula at pagpapaliwanag. At abot-taynga ang kanyang ngiti. At kailangan na rin niyang ipagtapat sa kanyang mga magulang upang hindi na umasa nang umasa… “Nay. At sa sala. Panahon na para magtapat at nang matapos ang pangangamba! IIIII Masayang umuwi ng bahay si Joel.II Kinaumagahan. IIII Dumating na ang tinakdang oras. tay. hindi po ako ga-gradweyt. “Kasi nahirapan talaga ako sa major namin e. gagradweyt na ako. pumasok si Aling Tessie sa silid ni Joel upang gisingin. Natagpuan niyang nakahalupasay ang kanyang anak sa sahig. Ngunit nagulat siya sa kanyang nakita.

At dahil sa pagtatapat ni Joel ay natulala ang lahat. Siya‟y natulala. Natulala siya. Gusto nang tumalon ng kanyang puso palabas ng dibdib. . Kung bakit hindi siya magawang intindihin ng dalawa. ang bawat hakbay ay para sa inyo.” Nasusurpresa ang buong pamilya. Napag-isipan niyang bumalik. itay at sa mga mahal kong kapatid. Ano bang problema. “siyam na buwan kitang dala-dala. Maiintindihan niyo naman ako „di ba?” Nangingiti pa siya habang nagsasalita.” “Alam ko naman „yon Nay. Natulala ang lahat. “Hindi mo lang alam ang hirap na pinapasan namin ng ama mo para lang makapagtapos kayo. sure na. ito lang ang igaganti mo.” sagot ni Joel. Humirit pa si Aling Tessie na umiiyak. “Pero bakit? Ikaw pa naman ang inaasahan namin ng tatay mo. Napaluhod siyang namumutla‟t may pagsisisi sa sarili. pero hindi rin siya pinakinggan. Kaya lang hindi talaga nagyon. Natulala. Sumabog ang bahay nila. Siyempre kayo dapat ang unang makakaalam. Ang kanina‟y masayang larawan ay nabalutan ng katahimikan. At hindi na umimik si Joel. Siya‟y natulala. Mag-uuwi-uwi ka pa ng ice cream tapos ito lang ibabalita mo sa „min. Apat na taon sa hayskul.” nagagalit na si Aling Tessie. Natulala siya. dapat niyo lang malaman na… na hindi ako ga-gradweyt itong taon. ay bumabalik sa kanya ang mga alaala ng siya‟y nagtapos ng elementarya at hayskul. gusto mo kausapin natin ang mga titser mo? Magmamakaawa ako at luluhod sa harapan nila. Anim na taon kang nasa elementarya. Natunaw na lamang ang ice cream sa apa na hawak ng kanyang ama. At ang huling larawang sumanib sa kanya ay ang kani-kaninang masayang salu-salo nila sa sala. Isang happy family tayo „di ba? Kahit na ako. At sa pagmartsa ko. At nang tumalikod siya upang bumalik ay bigla siyang nakarainig ng isang malakas na pagsabog. nung hindi pa niya binanggit ang tungkol sa hindi niya paggradweyt. “At nangangatwiran ka na ngayon. At nang naglalakad siya papalayo sa kanilang bahay. Pero next year. hindi ako makapaniwala na mangyayari ang mga bagay-bagay nang hindi inaasahan. “Inay. Ngunit mahal na mahal niya sila. IIIIII Umalis sa bahay si Joel nang may sama ng loob sa ama‟t ina. Tapos.” Sinibukang kumbinsihin ni Joel ang ina‟t ama. Ano?” Mahinahong tanong ng kanyang ina. ano? Imbis na mamahinga na lang kami ng ama mo dumadagdag ka pa sa problema.“Siguro gagradweyt kang cum laude „no?” Pabiro ngunit umaasang tanong ni Aling Tessie. para lang makagradweyt ka. Kasabay ng mga luhang ito ang maalat na sipon na dumampi sa kanyang nga labi buhat ng mabigat na pag-iyak. At dumaloy ang mga luha mula sa kanyang mga mata. ang kanyang tahanan. Tapos ngayon. “Kaya.

Moral Character ang teacher namin sa Social Science. kailangang maging westernized ang ating pamantayan. kakapain yung pulang ball pen. Pero next year.Yung kanyang dazzling Malaysian at ang kanyang paboritong pabango. kaya wala sa eskuwelahan. hindi tayo magiging . Moral Character kanginang matapos ang klase. ang normalization process sa gobyerno.” Pero tipong maganda naman ang kanyang mood sa klase kanina. Kaya. dapat niyo lang malaman na… na hindi ako ga-gradweyt itong taon. Si Mrs. At sa pagmartsa ko.go na isip nang isip kung ano na naman ang sasabihin nito sa akin. ang bawat hakbay ay para sa inyo.” (Sinabi na yon ni Rizal) “May sapat na communication system ang pamahalaan at may mataas na moralidad ang mga mamamayan. Halos tiyak ko nang sermunang umaatikabo na naman ito. Para naman akong g. Hindi naman maikatwirang “Paano „ko di masi-5. Kung kelan tinatamad mag-recite. Siyempre kayo dapat ang unang makakaalam. Katunaya‟y yung kanyang paboritong paksa ang pinag-uusapan namin. The Official Literary Folio of Ateneo de Zamboanga University Tags: maikling kwento 2 comments share Utos ng Hari Feb 1. Kesyo si Mr. Siya rin ang adviser namin. hindi dahil nag-study leave. Si miss kuwan daw. Maiintindihan niyo naman ako „di ba?” At napaluhod siyang namumutla‟t may pagsisisi sa sarili. sure na. Sabi niya kangina. At higit sa lahat. hindi ako makapaniwala na mangyayari ang mga bagay-bagay ng hindi inaasahan. Espejo raw kaya tumandang binata dahil dalawang beses niyang binasted noong dalaga pa siya. ---Nalathala sa Marejada 2006.. saka namimilit. itay at sa mga mahal kong kapatid.. kung kailan ako absent ay saka ka magbibigay ng quiz. Nawalan tuloy ako ng ganang mananghalian. Isang happy family tayo „di ba? Kahit na ako. Magbi-bell na nang maalala niya ang leksyon namin. Kamakalawa lamang ay halos ilabas niya ang kanyang calculator para makita kung gaano ako “katanga” at kung gaano katama ang kanyang pagsuma sa aking mga 5. Nagtsismis din siya (tulad ng dati).IIIIIII “Inay. By doing so. nagpa-abort sa America. Isinunod niya ang mga absences ko at tapos ay ang aking mga lates. Saka pag sinabi ko naman ang gusto kong sabihin. '07 9:37 PM for everyone ni Jun Cruz Reyes “See you in my cubicle after lunch. kailangang mataas ang literacy rate. “Para tayp maging fully democratic.” Pahabol sa akin ni Mrs.

Magkauno lang. Grade lang naman. hindi rin basta mataas na literacy rate. Ano ba ang sama nang bumagsak? Kung si Recto. Pero hindi naman talaga ako dapat bumagsak. Ay konsumisyon sa buhay. Kaya hindi puwedeng tanungin at lalung hindi puwedeng pagsabihan ng mali. problema ba „yon? Kung 5. bakit kailangang pahabain pa? Bagsak kung bagsak. . pero bakit kailangang isali pati conduct at ayos ng katawan sa usapan? Hindi namn ito military school.K. Kung graduate naman ako. ako ang bida. dedo rin. Doon na inabutan ng bell. bar flunker pero isa sa kinikilalang constitutionalist ngayon. Pero kung maraming dissatisfied. O. dos na yon o tres. Hindi ko naman maintindihan kung para ano ang pinag-aaralan. bakit panay “yung conduct mo” at “appearance” ang panakot nila. Aral sa umaga. sino naman ang maniniwalang may kaubrahan nga ako. At kung tapos nga. di sana‟y di ako mahihiyang pumasok kahit Metro Manila aide. tapos ang usapan. singkong maliwanag. hindi rin naman seminaryo. Kay layo ng kahapon sa kasalukuyan. Pero dito sa eskuwelahan. Hindi basta effective communication process. Tumango-tango ka naman para makauno. gusto kong lagnatin. Aral nang aral. sabi ko‟y mas basic ang dapat na pamamaraan sa pagtingin sa problema. pambihira raw ako. hingan ng experience sa pag-aaplayan ko. matigas ang ulo ko.uncivilized sa western standards. Pakisama lang talaga. Si Einstein. ibig sabihin noo‟y sarili mo na ang kailangang lokohin.” Nang tanungin niya ako. Talagang sawa na akong mag-aral. Halimbawa‟y bakit hindi umpisahan sa economic condition ng bansa. Kahit teacher niya hindi alam ang theory niya sa relativity. Kung nalalaman lang nila. ako ang sikat. Pag nasa bahay. Walang alam kung itanong kung hindi “What is our lesson for today?” Parang mga Diyos na sila lamang ang may monopolyo ng tama. Mga manipistasyon lang ito ng talagang problema. Sana‟y di nauso ang grade. Konting kumpromiso. kahit ako ang masaktan. Kungbakit naman kasi nauso pa sa mundo ang diploma. ilakad-kaladkarin kahit gustong mamahinga. Ay buhay estudyante. Nabigla siya. Kickout. Kung sabagay. aral sa tanghali at aral pa ulit sa gabi. Biro mong sa probinsya namin ay ako lang ang nakarating sa Maynila para mag-aral nang libre. Talagang gusto kong maghinto. Kung kuntento ang mga tao. Kumontra sa kanila. bumagsak sa Physics at grammar school pero big time scientist. normal ang takbo ng pamahalaan. konting tango at yes man lang. Ipaling kung saang sulok ko gustong puntahan. Hindi na naubusan ng ipari-research. Si Jojo lang ako kung ang walang sinabi kong teachers ang tatanungin. Sa mga kapitbahay namin. natural na abnormal ang sistema. hindi ako si Recto o si Einstein. At isa pa. walang isko-scholar ng bayan. Kung wala kang diploma. rugged at medyo bastos pa raw. Pag ang kababayan ko ang magkukuwento. Kay ganda sanang isiping hindi ako nakatali sa sintas ng sapatos ng teacher ko na kasama ko sa bawat hakbang. Kung sa bagay. nakakahiya namang pati trabahong pangmahirap ay pagtiyagaan ko. sino bang ama ang matututwang magkaanak ng drop-out. kahit lulunin ang sariling dila. pero ayaw ni Tatay.

.” Saka niya sasabayan ng bura ang maling nakasulat sa blackboard. ang mangunsumi ng mapagtiis. Mrs. kuwow. Gles-ing. that Jojo Boy has no sense of deqourum. E. Moral Character sa amin. lagot ka. tatlong letra lang ang kabisadong basahin. say qourom. bakit ba ginawa pa ng kung sinong hayupak. quorom. Basta kami ang papel lang namin. Dahil estudyante ka pa lang. tiis. Nang mag-watcher daw ito sa presinto. Tapos nagtataka pa kung kangino kami nagmana sa mundo. That’s correct. hindi ka pa rin pwedeng maglibang. masama raw sa katawan ng tao ang alkohol at nikotina. Itanong mo kay Mr. Kickout ako sa kagag.. Kung paano nila natiyak na dapat nga kaming palayasin sa pinakamamahal naming paaralan. Yung gaanong sistema ang namana niya sa kanyang lolo. kahit matalo. At ang kanyang paboritong paksa.go rin siya. only my reservation is that.K. pag naging g. Moral Character (Eraser). sino naman kaya sa kanila ang pwedeng gawing idolo? Yung teacher ko sa English. Mathemathician. kesyo masamang mandaya. Pagsasabihan ka nito ng “What? Iyon lang ang hindi mo pa alam hanggang ngayon? O. Huwag mo nang itanong kung nagdaan din siya sa pagkabata. Ibig lang niyang palabasin na may dugong bughaw siya. ayun at “Sinasabi ko na nga bang masama sa pag-aaral ang bisyo. Katuwiran daw nito‟y “Anong sama roon. maligaya na siya sa buhay. Sarap sanang bukuhin na ang Kastilang napunta rito noong araw ay mga butangero at kriminal sa Espanya. Discipline. dalawa kaming mag-gu-goodbye my school goodbye. dahil ang isasagot nito‟y “Kaya nga ayaw niyang matutuhan n‟yo ang bisyo dahil pinagdaanan niya na yan. Kesa nga naman maging problema sila sa gobyerno nila. “Hindi naman korum. magsesermon muna ng virtue of honesty. Kunsumihin ka ba naman araw-araw.. Discipline at alam niya ang sagot. Basta magamit lang biya yung nalalaman niya sa voice and diction. yung kaniyang nuno na purong Kastila raw na nagpatayo ng simbahan sa kanilang bayan. kasalanang mortal ang magturo sa kaeskuwelang nakalimutn ang sagot dahil sa pagkataranta. me magagawa ka ba?” Kaya naman ngayon. Tulad ni Mrs.Ay ang teacher sa mundo. Bakit. Noon daw nakaraang referendum.n daw. Kung sa pagtitiis ng kunsumi ay sigarilyo at beer ang mapiling pagbuntunan ng sama ng loob. bago mag-umpisa ng leksiyon. krimen ang magkodigo at kung anu-ano pa. Lahat na yata ng masama at bawal sa mundo ay alam. Moral Character. Para patuloy kaming pang-theraphy niya lang. Miss Spermatozoa at Mr. hindi na siya si Mrs. Antique siyempre yung simbahan (tulad niya at ng kanyang lolo). Hindi ka na mga pwedeng magwala. Eraser na lang. Kung bisyo naman ang pag-uusapan. that’s your assignment for tomorrow. walang pakialam sa mundo.. Para na rin sinabing pag teacher ka na ay pwede.” Sa amin sa barkada.go ka nagtataka pa.” ang agad ikakatuwiran ng mga ito. panalo pa rin. kung noong araw ay g. Si Minyong nama‟y sa kabobohan daw. tagapakinig sa kanyang mga sides. ang teacher naming morally upright ay biglang nabulag at nabobo.” . ganito raw ang naging takbo ng usapan nina Mrs. Pag nabuko mong hindi nag-aral. I feel though he is brilliant. Mrs. di Pilipinas na lang ang bahalang magtiis ng kunsumisyon. Pero ang kanyang lihim ay buko na namin. Mr.

para pang nag-iinis at lalapitan ka.” “God will punish his naughtiness. Hindi naman nagprisinta sa kanila yung tao na rito sa Maynila mag-aral. tapos pilit pinaniwalang makasasabay ito sa standard ng exclusive school.” “And he is always absent. Pah medyo kinabubuwisitan nilang co-teacher ang tinatamaan. Pag-bulls eye. saka ngayon. “My God. how true. Nababaliw raw.” ang katuwiran nila.” Ang masama ay ang akusayon nila kay Minyong. minsan gusto pa mandin akong kulitin sa klase na akala mo‟y mahuhuli niya akong hindi prepared sa lesson ko.” “I second the motion. I swear to God that’s true. Tuwang-tuwa silang pagtsismisan ito.” “Hindi lang yan. pinaniwalang dito matutuhan ang paghango sa kahirapan ng kanilang tribo.” “I will report the matter to his parents immediately.” “So what is the verdict of the group?” “I could not pass him. basta na lang pinagsalita. Tambakan ko nga ng research work. Iyon ay kung hindi sila tinatamaan ng mga pinagsasabi ni Minyong. Si Minyong kasi ay cultural minority. di atras siya.” “Ako rin. i don’t want to give him an excuse slip anymore. hindi alam ang sinasabi. si Minyong.“Only he is stubborn. Kinuha-kuha nila sa bundok. baliw talaga. Papasok yan sa klase ko nang nakainom. Ipapaamoy sa iyo ang hininga. Sometimes. para raw . “hi-hi-hi-hi” lang ang sagot nila.” “How true.

” Kung sabagay.” „Pero cultural minority yan. I could not pass him.” pa. “I find him kinda weird lately. Gagawa tayo ng masamang precedent. mayroon lamang isang standard ang excellence at wala nang exception “What now?” “Ano pa. nang matutong magsalita ang tao.” “Oo nga naman.” “So what shall we do with him?” “Definitely. Ganito raw iyon. Ayun. humigit kumulang ay nakapagpasiya na sil sa mgiging dulo ng istorya. Tapos magpapasa tayo ng estudyanteng bobo? Hindi pwede. Mauuso ang bobo sa eskuwelahan.mahasa nang gayo‟y mawala ang inferiority complex nito.” “And so what?” “Kailangng babaan batin ang standard sa kanya. Philippine School of Science and Technology ito. nang mabalita ang kaso ni Minyong sa eskuwelahan. na-shock silang marinig ang katotohanan.” “Excuse me. Remember. .” “Saka sila nagkurus ng “Ibagsak. Sabi ng pangkat ng mga Hari. di ibagsak.

Hindi naman sila parating ganoon kabilis magbaba ng hatol.“Have you considered his case lately?” “Anong gagawin natin sa kanya? Meron ba tayong policy sa ganyang kaso?” “Mabuti siguro‟y pauwiin natin sa kanilang tribo.” . e. talaga namang mahirap „yang klase mo. Paminsan-minsan nama‟y humane sila.” “Oh.” “E kung ipa-confine natin sa mental?” “At sino ang magsu-shoulder ng bill?” Tapos ang kaso ni Minyong bago pa man pasimulan ang deliberasyon.” “Talaga. ito. Uso pa naman sa Maynila ang sunog ngayon.” “Thoughtful „yang batang „yan. ikan nga. mga kaiskuwela rin namin. At prisintado agad „yan pag nakasalubong ka na maraming dala.” “Dapat nga. how i abhor violence.” “Baka „ka mo manunuog pa „yan.” “Sus naman. Tulad halimbawa ng kaso ni Oasis at Armando. Kahit saan ka makita ay panay ang good morning. “Ipasa na natin si Oasis.” “Pero mababa „yan sa Physics. naka manakit pa „yan at maraming madamay.

” “Ang sweet-sweet ng batang „yan.” “Ipapasa ko yan.“How about Armando? Another cultural minority?” “Excuse me. Kaya lang naman „yan mababa. Heto na naman kami sa loob-loob ko. Huwag kang kikibo. Moral Character matapos aking kumatok at papasukin sa kanyang cubicle. Titigil din pag nagsawa. Nagkasakit “Ano. ang tao‟y hindi pulos tiyan tulad ng gusto mong palabasin. pasado na „tong dalawa?” “Approve.” “You bet. paalala ko sa aking sarili. The father is an Ilocano who migrated to Mountain Province. “Come on in.” Mahirap talaga sa mundo ang hindi pogi at walang amang duktor. Regarding our lesson and your attitude in class. “Called your for two reasons. Pero tipong wala siyang balak magshort cut ng sermon.” Sabi ni Mrs.” “Pogi pa talaga. Mahirap makipagtalo sa teacher. Sana‟y natuloy na ang lagnat ko para wala nang sermunang naghihintay. “Jojo. kasi matagal umabsent. He is not a thoroughbred minority. Ngiti ka lang basta. It is only the mother.” Idiniin niya yung your attitude. Manang-mana sa Tatay niya. Kung bakit kasi hindi na lang ako nagkasakit. . Inabutan ko siyang nagsasalansan ng mga libro. Sit down. Doctor pala ang ama n‟yan. Konting tiis.” Sabi niya habang nakataas ang isang kilay.” kasi.

pati pala personal life ko‟y pinakikialaman na rin nila ngayon. ngiti lang. may part III pa „tong usapang ito. Bakit hindi ka makigaya?” Huwag mong pansinin. Napaamo niya ang suwail ng eskuwelahan. Sana‟y kasing honest din niya ako. sa loob-loob ko.” Ibig pa palang sabihin. Hayaan mo lang siyangn magsalita nang magsalita. “Good. mam. At ngayon.” Sa halip. Paalala ko uli sa sarili ko. alam mo sigurong wala kang pinanghahawakang data. “How young are you Jojo? Speak up. Do you get me?” Tumango naman ako. “To be honest about it. which I happened to have. alam kong tatangu-tango siya sa tuwa. “They saw you in the chapel last night. which is all together wrong.” “15. I also don’t like you. Saka ako bumulong ng “I’m sorry. ang part II ng kanyang sermon. Pasok sa kanang tenga. mam. Smart aleck!” Yuko na lang ako. Naramdaman ko ang init ng kanyang titig sa aking mukha. Our lesson is more complicated than you thought. Bakit hindi mo gamitin ang power or elite approach? Behavioralism and trend ngayon sa west.” Kahit hindi ko siya tingnan. Labas sa kaliwa. Panay speculation lang ang pinagsasabi mo at walang katuturan ito sa scientific world. Now. Lihim na namang pumapalakpak ang kanyang tenga sa tuwa. Pasasaan ba‟t mauubusan din iyan ng sasabihin.“Walang essence ang pinagsasabi mo kanina. What you mean probably is the role of economic determinism in contemporary Philosophy. I don’t like your attitude in class. Siya ang teacher kaya ang pakiramdam niya‟y siya lang ang pwedeng tama. mam. “Do you get me?” Tango pa rin ako. ang nasabi ko na lang ay “Can i go now.” . mam?” “I’m not yet through. di sana‟y nasabi ko ring “The feeling is mutual. Iyon ay isang halimbawa ng priori statement.” Diyos me.

“15 and already you are.” Saka niya dinugtungan ng “I’ll let your mother know about this. walang himalang mangyayari roon. Kawawang Tess.. Gles-ing?” .” sabi ko. Ano bang masama sa ginawa ko sa chapel? Magkahawak lang kami ng kamay ni Tess.. “Ligawan mo kaya si Mrs. kung mababaliw ako tulad ni Minyong. Gusto kong isambulat sa mukha niya ang lahat ng hinanakit ko sa mundo. Gles-ing sa klase namin kanina?” “Isa pa to. tiyak na halos pumasok ang dila sa ilong sa pagbabando ng kanyang scoop.” bago ako tuluyang lumabas ng kanyang cubicle.” “Hayaan mo ang mga hayupak na ya‟t magsasawa rin yan.” sabi ko.” “E. Halos natitiyak ko nang gagawin na naman itong halimbawa ng mga Mrs. Si Mrs. Gusto ko siyang balikan. di wala sana silang alam. Nasa lobby ang mga kabarkada kong alaskador. pa chapel-chapel pa kayo. di suntok na lang sa hangin at magbubulong na balang araw. Moral Character ng kung ano hindi dapat maging ang isang babaeng estudyante. Masama ba „yon? Siguro ang masama‟y kung bakit biglang napasyal si Mrs. kasi naman. Gusto ko na talagang magwala. “Jojo. Sana‟y kasing tapang ako ng gusto kong mangyari.” yon. Ano pa ang magagawa ko. Alam mo nang teritoryo ng mga santo “Kung nagmu-motel kayo. Gles-ing. pero natitiyak kong ipagtataka nila kung bakit. balita nami‟y bida ka na naman.” “Tigil. siguro‟y hindi nila ikatutuwa. “Ano ba talaga ang ginawa nyo‟t nagpuputok ang butsi ni Mrs. anong magagawa ko sa chapel kahit ka may madyik. Gles-ing sa chapel nang ganoong oras ng gabi.

Bakit ba ayaw nilang makakita ng katotohanang iba kaysa kinagisnan nila? Bakit ba kasi gusto nilang maging kamukha nilang lahat ang tao sa mundo? Dahil ba sa kanilang palagay ay sila ang nakadiskubre ng mina ng talino at tama. si Maxim Gorky kaya. isa ka pa. Saka pinabuntunan ng one for the road. Akala mo‟y hindi nakipag-holding hands noong mga bata. mabisyong tao yan. kung buhay siguro si Beethoven at kukuha ng eksamen sa eskuwelahan. Kabastusan na ba iyon? Bakit kasi ang dudumi ng isip nila. isang taong karanasang pinatagal ng dalawampung taon? Ngayon ko lang naiisip. “Tara na lang sa Cubao.” Saka sila nagtawanan. ang eskuwelahan ng mga magiging scientists balang araw. kahit paano‟y masaya.” Saka sila nagtawanan. paano naging tao?” “Nagtinginan lang. Masama ba „yon? Para nagsumpaan lang kami sa harap ng altar na hindi maghihiwalay kahit ako ma-kick out. Di holding hands. E. Kung gaano kabilis ang boto ng beer ay ganoon din kabilis ang oras. Sobra na ito. alaskado na naman ako. ang greatest Russian writer para kay Chekhov at Tolstoy. pwede kayang magturo ng comparative literature rito? Sa palagay ko‟y hindi rin. yung dalawampung taon sa serbisyo.” “Sila kaya. Philippine School for Science and Technology ito. Yung isang round ng beer ay nasundan ng isa pa nga at isa pa ulit.o. Bukod sa wala siyang unit sa English ay wala rin siyang diploma sa education.“Tar. baka lalong malahing Mrs. Buti pa sila.. Ako yata. Bawal ang lasenggo sa klase. “Ano ba talaga ang ginawa mo sa chapel?” “Ano pa.. kahit sa paglilibang ay mga teachers ko pa rin ang nakikita. kaya wala nang natira sa amin para diskubrihin? Pero hindi ba yung tinatawag nilang expertise. “Malay mo. ang ibig lang sabihin. tapos pakikitunguhan at ituturing na tao ang isang kung sinong bukod sa tamad magbihis ay madalang pang maligo? Si Einstein kaya? Hindi rin pwede. Nakitawa rin ako kahit naiinis na ako sa buhay. Robinson yon. .” Buwisit na buhay ito.” yaya ko sa kanila. kahit bilang estudyante o teacher ay titak na hindi siya tatanggapin.. nabuntis na.

White polo shirt at black pants (pagdisentihin mo si Kristo). hindi nag-aahit.” Saka kung magsermon dito si Christ.A. Mrs.D. dapat itong i-report agad sa Santa Papa sa Roma. Spermatozoa. kay lakas ng loob. Ay. Long hair. saan mo nabili? Siguro ang mahal ano?” Na sasagutin naman ng kausap na “Mura lang yan. braso at mga daliri. Discipline at kanilang mga katribo. Noong gabing mahuli kami ni Tess ni Mrs. at Ph. Moral Character o ni Mrs. Naiisip ko tuloy kung propriety rin yung tawag sa mga teacher kung makadamit civilian sila kapag Miyerkules. talagang nakatataranta. Pero naiinsulto sa hubo ang mga Mrs. dahil kung sa Science siya ipapanganak. pero kung sino ang mas seksi. mababago ang kasaysayan ng Kristiyanismo sa mundo. Yun bang parang a-attend sila ng party. Ininsulto raw ito ng mga Hudyo kaya ipinako nang hubo sa krus. Ops. papapasukin kaya sa gate pa lang? Hindi pwede. Mathemathecian. Clean cut (pagsuklayin mo si Einstein). Yun ang proper sa kanila. Ang hindi nila naging kamukha ay agad nilang napapansin. hindi na maiino yon. Sa kanilang ganda at ningning. kasali kami.Si Kristo kaya kung mabhuay ulit at magpunta sa Science? Maestro raw siya kahit walang M.” At para talaga mapansin. Maano kung anak siya ng Diyos. baka mabuko lang siya ng “Who is your authority.” Noon kayang mga estudyante pa sila. ang kapalaran ng Pilipinas o ang moral character? Yung kapalaranng Pilipinas pwedeng isugal. Nasa Pilipinas lang pala ang mga living saints. Sino nga ba naman si Jojo sa kanila na “isang kung sino lang. dibdib. pero sa bikas niya ngayon ay nistulang peacock at X‟mas tree na rin siya.” . Mrs. Alin na lang kaya ang pwedeng pakialaman? Saan kaya pwedeng maging bida sa mundo? Buti pa referendum. “Imagine. at Mr. Pati nga ang kanyang luha ay ginawang perlas. Saka kukulayan ng brilyante ang tenga. Moral Character. Kung sa bagay. Palagay ko. ang magturo? Para silang hindi naging bata. leeg. si Alma Moreno o si Elizabeth Oropesa ay hindi naman pwedeng pagpasiyahan. behavioralism na ang trend ngayon sa west. Kaya siguro nila tinakpan ang kahubdan ni Kristo sa pelus na nangingintab sa dami ng borloloy. ganito ang sasabihin nila. Si Virgin Mary ay asawa ng hamak na karpintero. gawang Rustan. English. ang bastos naman ng appearance. iba na ang usapan. Yun kayang conduct nila sa klase noong araw ay panay uno? Kung talagang hindi sila nagkakamali. nakapasa kaya sila sa Science? Scholar din kaya sila? Pero bakit naging teacher lang sila sa loob ng mahabang panahon? Iyon lang kaya ang alam nila sa buhay. kung makasalubong siya roon ni Mrs. nakadi-jingle mag-isip. Baka akala nila‟y biru-biro ang maging estudyante. Yun bang ang tipo ng tela ay mapapansin agad at mapagsasabihang “Ang ang ganda. Alin kaya ang mahalaga. Yung barkada. noon ko lang napansin ang ayos ni Kristo. for adults lang kasi yon. Bakit hindi ka makigaya?” Siguro kaya sa sabsaban na lang ang napiling birth place niya. baka ma-shock pa ang mga ito. sense of propriety at dequorum. where is your data. para kang nanakita ng X’mas tree sa isang mahal na araw. tapos nakasandalyas pa. kailangang humahalimuyak din sila sa bango. English. English. Ang taong naniniwala sa sarili ang gusto nilang lapastanganin. “Lagyan kaya natin ng thumb tacks yung upuan ni Mrs. Mr. Para bang nang ipanganak sila‟y alam na nila ang lahat ng bagay. wala naman siyang sense of dequorum. Yung parang walking pharmacist. English.

-###Sanggunian: Cordero. kanino pwedeng magreklamo? Sulatan ko kaya si Valencia? Baka naman sagutin ako nito ng “Uminom ka ng kape.” “Ibagsak ang pasismo. tapos ipasasagot pa ito sa kanya sa kasaysayan. ako kaya. & Magbaleta... ayaw kong maging bato. Aurora S.” “Alpha Phi Omega.” “LABAN.” Magrereklamo rin ako sa pader kung kailangan. biro mong problemahin nito pati kapalaran ng Pilipinas. Ayaw kong maging robot.” “IF you can reach this high. Hindi baleng drop-out. Marami na roong mauna.” siguro‟y dahil wala na siyang langit o lupang pwede pang ipamana sa iba. Mega-Jesta Prints.” Si Marcos kaya? Santambak ang problema nito sa buhay. Inc. Bakit nga pala sa sermon on the Mount of Sinai wala yung “Blessed are the poor students for they shall inherit. kaya tiyak na alam na Niya ang problema ko. Maliit ang comfort room kung doon ko isusulat ang aking mga sumbong. Usbong: Wika at panitikan 4. you shall be great. Ayaw kong maging Minyong. pero mahirap namang um-Ingles. “What you’re holding now is the future of the fatherland. Kailangang magsalita na ako. Pero sa ngayon. 2002 . Saka interesado lang ito sa giyera na naluluma sila.” “Wanted pen pal. Sa Diyos na lang kaya ako susulat? Pero nasa lahat ng lugar at sulok daw ito.” Buti pa sila at nakukuhang ngumisngis. idi-jingle ko na lang muna ang sama ng loob. Corazon G.“Di aaray „yun!” “Hi-hi-hi. paano ako nito mapapansin? Mag-report kaya ako kay Carter. hanggang may makabasa at makarinig ng aking sumbong. basta tao lang ako. ang kapalaran ng mga sinasadistang estudyante. baka ako mabaliw. issue rin ito ng human rights.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful