P. 1
Articles

Articles

|Views: 596|Likes:
Published by Julius Edillor

More info:

Published by: Julius Edillor on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

A History of Vegetables

THE Gardeners' Chronicle of March 3 publishes a report of a lecture on ―The Introduction of Vegetables‖ by Mr. E. A. Bunyard. It comes as somewhat of a surprise to find that many of our common vegetables were once regarded as harmful plants, or were the subjects of religious prohibition. The broad bean, for example, was forbidden to the Egyptian priests, though later it was the cause of ‗bean-feasts‘ to a bean god. Garlic, cabbage, asparagus and spinach have all had a somewhat chequered history. The scarlet runner bean was long prevented from becoming a table delicacy by its value for ornamental purposes. Tomatoes were first suspected of being poisonous, then became medicinal, and it was not until the eighties of last century that their nutritive value was realised in Great Britain. The potato survived a great volume of scorn, and was finally introduced to cultivation through sheer necessity it miiigated the hardships of several famines. Mr. Bunyard suggests, somewhat whimsically, that lilies and tulips are edible, and appeals for an extension of ―the Elizabethan spirit of adventure in the vegetable garden‖. Ang Kasaysayan ng mga gulay ANG Gardeners 'salaysay ng Marso 3-publish ng isang ulat ng isang panayam sa"Ang Panimula ng gulay" sa pamamagitan ng Mr EA Bunyard. Ito ay dumating bilangmedyo ng isang sorpresa upang makita na marami sa aming mga karaniwang gulay ayisang beses regarded bilang mapanganib na mga halaman, o ay ang mga paksa ngrelihiyon pagbabawal. Ang malawak na barako, halimbawa, ay ipinagbabawal saEgyptian pari, bagaman mamaya ito ay ang sanhi ng 'bean-feasts' sa isang bean diyos.Bawang, repolyo, asparagus at spinach na lahat ay may isang medyo papalitpalitkasaysayan. Ang iskarlata mananakbo bean ay mahaba naghadlang sa mula sa pagiging isang table kaselanan sa pamamagitan ng halaga para sa mga layuning pang-adorno.Mga kamatis ay unang pinaghihinalaan ng pagiging lason, pagkatapos ay nagingnakapagpapagaling, at ito ay hindi hanggang sa ang eytis ng huling siglo na ang kanilang mga pampalusog na halaga ay maisasakatuparan sa Great Britain. Patatas ang survivedisang mahusay na dami ng uyam, at sa wakas ay ipinakilala sa paglilinang sapamamagitan ng napakanipis pangangailangan ito miiigated ang hardships ng ilangfamines. Mr Bunyard nagmumungka hi, medyo whimsically, na lilies at tulips ay nakakain,at apila para sa isang extension ng "ang ang Elizabethan espiritu ng pakikipagsapalaransa halaman sa hardin". ---------------------------------Any vegetable cook may be interested in learning more about vegetable history, especially those located in the Western world, where vegetables are literally pushed aside and served as mere accompaniments to meat. Too bad a habit, mainly due to lack of knowledge, because of all foods, vegetables constitute by far the most varied and abundant source of nourishment containing precious vitamins... An onion can make people cry but there's never been a vegetable that can make people laugh (Will Rogers) In the Middle East and other parts of Asia, vegetables are prized as highly as meats and treated as carefully. In the Western world, people are now obliged to absorb nutritional supplements to make sure they're getting all the necessary nutrients! Vegetable cookery was introduced in ancient Rome from Asia Minor, where lettuce was once restricted, and cucumbers, originally native to India, were being grown in market gardens for the city people. The colonizing Romans carried seeds and roots and civilized the natives of northern lands as much with their lettuce and asparagus as their swords. In the seventh century A.D. Muslim armies invaded Spain and they brought aubergines and spinach from Asia as well as an elegant style of vegetable cooking, as reflected in the famous aubergine dish called "Imam Bayildi". The French halted the Muslim invasion but vegetable cooking spread throughout southern Europe. Later, the Spanish crossed the Atlantic and conquered America in their quest for gold but they brought home tomatoes, sweet peppers, beans, sweetcorn and potatoes instead. In the Americas, the Indian farmers were cultivating plants since the fifth millenium B.C. employing selection to produce new vegetable varieties and bigger versions of existing plants. On the other side of the ocean, the Romans developed tender broccolis and in Northern Europe farmers created today's white and green cabbage. It was an Austrian monk, Gregor Mendel, who in the 19th century ascertained the mathematical relationship between the characteristics of parent plants and those of their offspring and made possible to evolve new strains of vegetables in a predictable fashion. The result of selection was the development of disease-resistant plants and later, the technique of plant genetics, forerunner of biotechnology, made it possible to create vegetable varieties fitting special needs. ------------------------------------------------------Anumang Cook ng halaman ay maaaring maging interesado sa pag-aaral ang higit pa tungkol sa kasaysayan ng gulay, lalo na sa mga matatagpuan sa Western mundo, kung saan gulay ay literal hawi at nagsilbi bilang lamang accompaniments sa karne.

ANG KINAKAIN NAMN DITO AY ANG DAHON LAMANG NG HALAMANG ITINANIM.HALIMBAWA NITO AY ANG TALBOS NG KAMOTE. TALONG.Masyadong masamang ugali. REPOLYO. KAMATIS. ANG PANGATLO AY ANG GULAY NA BAGING . TALBOS NG SAYOTE AT MARAMI PANG IBA.ANG MGA HALIMBAWA NITO AY ANG KALABASA. at ang mga pipino. Sa Americas. HALIMBAWA NITO AY ANG CAULIFLOWER. ang mga Espanyol matang naka Atlantic at na conquered Amerika sa kanilang paghahanap para sa ginto ngunit dinala nila ang mga kamatis ng bahay.BROCOLI AT PUSO NG SAGING. Ang resulta ng pagpili ay ang pagbuo ng mga sakit-lumalaban na halaman at mamaya. palatandaan ng Biotechnology. ang mga tao ay ngayon nagpapasalamat sa sumipsip ng mga nutritional pandagdag upang tiyakin na sila ay nakakakuha ng lahat ang mga kinakailangang nutrients! Gulay luto ay ipinakilala sa sinaunang Roma mula sa Asya Minor. MUSTASA. Ang Pranses itinigil ang mga Muslim na pagsalakay ngunit gulay pagluluto kumalat sa buong timog Europa. pangunahin dahil sa kakulangan ng kaalaman. LETSUGAS AT IBA PA. beans. ANG PANGALAWA AY ANG GULAY NA BUNGA . orihinal na katutubong sa India. mga gulay ay bumubuo sa pamamagitan ng malayo ang pinaka-iba-iba at likas na mapagkukunan ng pagkain na naglalaman ng mga mahalagang bitamina .KINAKAIN ANG BUONG BAHAGI NG HALANG GULAY. kung saan letsugas ay isang beses pinaghigpitan. Ito ay isang Austrian monghe. Sa ikapitong siglo AD Muslim armies invaded Espanya at dinala sila ng mga aubergines at spinach mula sa Asya pati na rin bilang isang matikas estilo ng pagluluto ng gulay. Sibuyas isang tao sumigaw ngunit mayroong hindi kailanman naging isang halaman na maaaring gumawa ng mga tao tumawa (kalooban Rogers) Sa Gitnang Silangan at iba pang bahagi ng Asya. ANG UNA AY ANG HALAMANG-GULAY . ANG PANGAPAT AY ANG GULAY NA BULAKLAK -ANG KINAKAIN NAMN DITO AY ANG BULAKLAK NITO. ANG HALIMBAWA NITO AY ANG PETSHAY. Gregor Mendel. Mamaya. ang mga Indian magsasaka ay paglinang ng mga halaman dahil ang ikalimang millenium BC employing ng pagpili ng mga bagong varieties ng halaman at mas malaki na mga bersyon ng mga umiiral na mga halaman. Ang colonizing Roma dala ang mga buto at Roots at may pinag-aralan ang mga natives ng hilagang lupain ng mas maraming sa kanilang mga litsugas at asparagus bilang kanilang swords. na sa ika-19 siglo ascertained ang matematikal na relasyon sa pagitan ng mga katangian ng mga halaman sa magulang at mga ng kanilang anak at ginawa posibleng evolve ang mga bagong strains ng mga gulay sa isang predictable paraan. DAHON NG AMPALAYA. OKRA. dahil sa lahat ng mga pagkain. ang mga gulay ay prized bilang mataas na bilang meats at itinuturing bilang mabuti. ANG PANGLIMA AY ANG GULAY NA UGAT -ANG BUNGA NG GULAY NA ITO AY MULA SA UGAT. ang pamamaraan ng halaman genetika. Sa Western mundo. matamis peppers. Sa iba pang mga bahagi ng karagatan. sweetcorn at patatas sa halip. gaya ng ipinapakita sa sikat aubergine ulam na tinatawag na "Imam Bayildi". ------------------- .. ang Roma binuo broccolis malambot at sa Northern Europa magsasaka ng puti at berdeng repolyo ngayon. PATOLA AT IBA. na lumago sa hardin ng merkado para sa mga tao sa lungsod.. *MGA URI NG GULAY* IBAT IBANG URI NG HALAMAN AYON SA BAHAGING KINAKAIN DITO.ANG KINAKAIN NAMAN DITO AY ANG BUNGA NG HALAMAN. ginawa posible upang lumikha ng mga varieties ng halaman na umaangkop sa espesyal na pangangailangan.HALIMBAWA AY ANG PATATAS GABI KAROTS AT MAARING MARAMI PA NG IBA.

Beans are high in protein. globular tubers. thick fleshed and wellshaped with a uniform glossy colour Carrots .they are at their best when they have plump.Carrots are rich in carotene . There are lots of benefis we can get from eating our daily intake of vegetables.such as the long. Avoid any that are turning yellow or brown or have loose leaves. light green stalks. A serving is a half cup of raw or cooked vegetables.Always choose straight spears of uniform thickness with compact pointed tips. How much is enough vegetables? It is high recommended that we eat a lest 5 servings of vegetables daily.there are three main groups of beans: green beans. B1 and B2. Cabbage is rich in vitamin A and C. Beans . When choosing vegetables the main consideration should always be quality. Avoid open yellow buds which is a sign of over maturity. Cabbage . folate and potassium. Buy plants with firm compact clusters of closed flower buds. The crinkly types and red cabbages are generally preferred for salads and coleslaw. tight closed scales or leaves. High fibre content which regulates bowel function. smooth. pickled or in salads. it provide fibre. red. Round plump spears are usually more tender than flat ones. Fresh beans are usually at their best when small and young.a substance that converts to vitamin A.are mild in taste and can be eaten fresh or cooked. Many are rich in beta carotene and vitamin C and folate. This list features the different kinds of vegetables and some suggestions in buying and storing to enable you to get the most nutrion for your money. When buying capsicum always look for firm. Capsicums . Choose firm. Most beans are available all year round. Broccoli . To prevent drying.fresh cabbage should have outer leaves of a fresh green or red colour depending on the variety.available all year. carbohydrates and are also a good source of vitamins A. Use within a few days. yellow banana capsicum are also available.sage green to dark green-and firm tender. potassium and other minerals. Asparagus . Tubers can be refrigerated in the vegetable crisper for up to two weeks. Green bell capsicums. straight. Brussels sprouts .buy as fresh as possible as older ones are more likely to have that strong unpleasant "cabbage" flavour. compact. which turn bright red when mature are the type most often found in the markets but other sweet capsicum . available all year round and always choose firm. Rich in bioflavonoids and other compounds that help prevent disease. both raw and cooked including coloured orange. Artichokes . dark green an yellow vegetables including allium vegetables such as onions and garlic. Avoid tough. potassium and iron. cold. but will keep for several days in the fridge. Beetroot -are a deep rich red. olive-green heads and are heavy for their size. Nutritionist recommend choosing a variety of vegetables. a cup of leafy salad vegetables or half cup of vegetable juice. Artichokes provide Vitamin C and low in kilojoules. They should be small and hard with tightly wrapped leaves. truly food for life. . Available all year. it is better to buy them as you need them. bright orange carrots. with full fleshy. runner beans and broad. rubbery or discoloured beans. wrap unwashed artichokes in a damp towel and store in plastic bag in the refrigerator. it should be cooked lightly and quickly to retain its crispness. folate fibre and potassium.Aside from Vitamin C it has some vitamin E and is high in riboflavin thiamin. They can be served hot.List of Different kinds of Vegetables Vegetables are an indespensable part of healthy eating.

Leeks -There are many varieties of leeks but among them is little difference in flavour. Mushrooms .Available almost all year round. dry well-ventilated place.available all year and comes invariety of different colors and strengths. which are the variety most commonly eaten. Eat lettuce as soon as possible after purchasing.this pungent bulb is a member of the amaryllis family. The most notable characteristic is its sticky consistency. liitle gem and cos lettuce. simply peel away the skin with a sharp knife and grate or thinly slice according to the recipe. avoid tough. Refrigerate eggplant and use within a week. Okra . Onions . Fresh horseradish will keep in the refrigerator for up to three months. Kale . magnesium and potassium. When buying. Available all year round. if they are old they are bound to be disappointing and you would be better off buying them frozen. Refrigerate and use within a day or two. if steamed quickly the pods will be crisp-tender and not release their sticky juice. . Bulbs will keep for weeks in a cool. avoid spongy. Eggplant is purple and pear-shaped. in the meantime keep it in a cool dark place such as the salad drawer of the fridge. heavy for their size. the outer ribs are best cooked the inner ribs or heart can be eaten raw. a natural antibiotic. loosely covered for two or three months.Celery . the leaves and dried seeds make flavourful seasonings. fibrous or discolored pods. Kale is frequently teamed with fairly hot spices and is popular in many Indian dishes. it is best to buy them when you need them. Its juice contains allicin.is a plant of many uses and little waste. Onions contain a substance which release when they are cut and cause the eyes to water quite painfuly. Wipe mushrooms clean but donot peel or soak them. Ginger -Available all year round. Small fruits will have more tender skins and fewer seeds than the larger ones and are excellent grilled whole. When buying okra. horseradish sauce is delicious with smoked trout or mackerel or spread thinly on sandwiches with a pate.Available all year round. cut ends might grow mouldy but can be trimmed. avoid any that are beginning to sprout. To prepare. butterheads. Always buy leeks which look fresh and healthy. which makes it a useful thickener for soups or stews. Mushrooms are an excellent low-kilojoule food. It is important to wash them thoroughly before cooking as dirt and grit lodges itself between the white section at the base.commonly known as ladies' fingers is grown in warm tropical regions. Low in kilojoules. Always buy clean. Eggplant .known by its French name "aubergine". Garlic . Many kales have curly leaves. an anticoagulant which helps rotect against heart disease Peas . looseheads.The numerous varieties of this salad plant namely: round lettuce. with no scars or flabbiness. creamy white or light tan mushrooms. eggplant contains vitamin C. Ginger will keep in the refrigerator. it is excellent with hot or cold beef. crispheads. Only buy fresh peas. Rich in Vitamin C and contains folate and magnesium and moderate amount of vitamin A and fibre.most kale have thick stems and robust leaves that do form a head. The white part should be firm and unblemished and the leaves green and lively. garlic bulbs should be firm and round with clear papery skins. Choose firm smooth plants. large coarse-leafed kales are grown for cattle ans sheep feeds. Horseradish -sometimes called" German mustard" it is grown for its sharp-flavoured white roots which contain a volatile oil. discoloured or sweaty ones. Lettuce. Like garlic they contain cycloalin.

Available all year round. Always look for firm. mashing. ang tunay na pagkain para sa buhay. pula. They are also referred to as vegetable marrows in the UK. Artichokes .there are many varieties of potatoes and potatoes can be cook in different ways such as baking. Sweet Potatoes .available all year. isang tasa ng mayabong gulay ng salad o kalahating tasa ng gulay juice. Pakibalot hindi naglinis artichokes sa isang mamasa-masa tuwalya at store sa plastic bag sa ref. It is good to always store in cool dry place. roasting sauteing and make it into salad. Tomatoes are excellent source of vitamin C and a good source of vitamin A. . Zucchini . pareho raw at luto kabilang ang kulay orange. na may buong mataba. the better. Potatoes are important source of carbohydrates. They are harvested before they grow too large. oliba-green ulo at mabigat para sa kanilang laki. Sweet potatoes generally keep well stored in a cool dry place.Potatoes . Refrigerate at once or otherwise they will become mushy. Mataas na himaymay ng nilalaman na regulates magbunot ng bituka function na. Upang maiwasan ang pagpapatayo. used as garnish or can be finely sliced and cooked with other vegetables. Radishes . Maraming mayaman sa beta karotina at bitamina C at folate. potasa at iba pang mineral. madilim na berdeng isang dilaw na mga gulay kabilang ang mga allium mga gulay tulad ng mga sibuyas at bawang. boiling.also known as courgette. pale yellow flesh and the moist-fleshed with dep yellow to orange-red flesh. Nutrisyunista pinapayo pagpili ng iba't-ibang mga gulay. Choose only tender young leaves without tears and blemishes and .delicate. Turnips . Mayroong maraming ng mga benefis maaari naming makuha mula sa pagkain ng aming pang-araw-araw na paggamit ng mga gulay. it is available frozen. they range from round and red t long and red or white. use within a week. use as soon as possible. Ang paghahatid ay isang kalahating tasa ng raw o luto gulay. Beeds fast flowing clean water to thrive. compact.ang mga ito sa kanilang mga pinakamahusay na kapag mayroon sila ng pintog. masikip closed kaliskis o dahon. chipping. Sweet Corn .belongs to the mustard family.. always look for firm plump fruit. Green or yellow in color with fine edible skin when young. round-leafed salad plant of the mustard family. When fresh they are also a source of Vitamin C. the kernels are also very popular canned. Kapag ang pagpili ng mga gulay ang pangunahing konsiderasyon ay dapat laging maging ang kalidad. the fresher they look. Ang artichokes magbigay ng bitamina C at mababa sa kilojoules. both on the cob and in kernels. bright radishes. Magkano ang sapat na gulay? Ito ay mataas na inirerekomenda na kumain kami ng baka ng 5 servings ng gulay araw-araw.is a member of the cabbage family. it is sweeter than the common field corn. Ang listahan na ito ay tampok ng iba't ibang mga uri ng mga gulay at ilang mga mungkahi sa pagbili at pagtatabi daan sa iyo upang makakuha ng ang pinaka nutrion para sa iyong pera. ---------------------------------------------Listahan ng mga Iba't ibang uri ng Gulay ay isang indespensable bahagi ng malusog na pagkain.available all year and comes in many varieties but are two basic types: the dry-fleshed with rather mealy. Mayaman sa bioflavonoids at iba pang compounds na makatulong na maiwasan ang sakit. Some varieties are grown especially for their leaves. which are richer in nutrients than the roots.a variety of maize that has been developed for use as a fresh vegetable. remove leafy part of the tops and refrigerate in a plastic bag. Refrigerate turnips to keep for long period. A good source of vitamin C. Tomatoes . are commonly white fleshed with purple tops. Watercress . It has a distinctive raw flavor both peppery and slightly pungent.

folate at potasa. Brokuli .bumili bilang sariwa hangga't maaari ng mga mas lumang mga ay mas malamang na magkaroon na malakas na hindi kasiyasiya "repolyo" na lasa.Asparagus . Beetroot -ay isang malalim mayaman pula. carbohydrates at din ay isang magandang source ng bitamina A.Ang maanghang bombilya na ito ay isang miyembro ng pamilya ng amarilis.Tubers ay maaaring maging palamigan sa ang crisper gulay para sa hanggang sa dalawang linggo. Mababang sa kilojoules. Iwasan buksan dilaw buds na kung saan ay isang tanda ng paglipas ng kapanahunan.Aside mula sa bitamina C ito ay may ilang mga bitamina E at mataas sa sa riboflavin thiamin. Ang apyo . Bumili ng mga halaman na may matibay compact kumpol ng mga closed bulaklak buds-kulay-abo-luntian sa madilim na berdeng-at matatag na malambot.ay isang planta ng maraming gamit at maliit na basura. ang runner beans at malawak. Magagamit ang lahat ng taon. Green mga kampanilya capsicums.tulad ng haba. B1 at B2. Mga bombilya ay panatilihin para sa . Dapat silang maging maliit at mahirap na may mahigpit balot dahon. malamig. Palamigin talong at gamitin sa loob ng isang linggo. makinis. Round pintog spears ay kadalasang higit na malambot kaysa sa ng flat ones. Sila ay nagsilbi mainit. Repolyo ay mayaman sa bitamina A at C. makapal fleshed at wellshaped sa isang pare-parehong kulay na makintab Karot .may tatlong pangunahing mga grupo ng mga beans: berde beans. na walang scars o katabaan. Magagamit ang lahat ng mga taon ng ikot. Repolyo . Karamihan sa mga beans ay magagamit ang lahat ng mga taon ng ikot. rubbery o kupas beans. globular tubers. ang mga dahon at tuyo na buto flavourful seasonings. maiwasan ang anumang na ay nagsisimula sa usbong. ang mga panlabas na mga buto-buto ay pinakamahusay na luto ang panloob na mga buto-buto o puso kinakain raw. Gamitin sa loob ng ilang araw. Ang kulot na mga uri at pulang mga cabbages ay karaniwang ginustong para sa mga salads at coleslaw. mabigat para sa kanilang laki. Beans .mga karot mga mayaman sa karotina . Pumili ng kompanya. maputlang berde stalks. dapat ito ay luto nang magaan at mabilis upang mapanatili ang kanyang kasariwaan. dilaw na saging halaman ng sili ay makukuha rin. Capsicums .isang sangkap na-convert sa bitamina A. maliwanag orange karot. Brussel sprouts . ito ay mas mahusay na bumili ang mga ito na kailangan mo ang mga ito.Laging piliin ang tuwid na mga spears ng unipormeng kapal sa mga compact na itinuturo tip. Kapag bumibili ng halaman ng sili laging tumingin para matibay.Beans ay mataas sa protina. Talong . Piliin ang mga kumpanya sa makinis na mga halaman. ibigay hibla. adobo o sa salads. na turn maliwanag pula kapag mature ang mga uri ng pinaka-madalas na natagpuan sa ang merkado ngunit ang iba pang matamis na halaman ng sili . ang talong ay naglalaman ng bitamina C. Maiwasan ang anumang na nagiging dilaw o kayumanggi o obrahan dahon. tuwid.na kilala sa pamamagitan nito Pranses "aubergine" na pangalan.magagamit lahat ng taon. ang bawang bombilya ay dapat maging matatag at bilog na may malinaw na mga skin ng mala-papel.sariwang repolyo ay dapat magkaroon ng mga panlabas na dahon ng isang sariwang berde o pula kulay depende sa iba't ibang. magagamit lahat ng taon ng ikot at palaging pumili ng kompanya.Ang katas nito ay naglalaman ng allicin. potasa at bakal. Maliit na bunga ay magkaroon ng higit skin malambot at mas kaunting mga buto kaysa sa mas malaking mga bago at mahusay na inihaw buong. folate hibla at potasa. Bawang . Iwasan ang matigas. Talong ay purple at peras hugis. Sariwang beans ay karaniwang sa kanilang mga pinakamahusay na kapag maliit at kabataan. ang isang likas na antibyotiko. magnesiyo at potasa. ngunit panatilihin para sa mga ilang araw sa palamigin.ay banayad sa lasa at maaaring kinakain sariwang o luto. Kapag pagbili.

kupas o pinapawisan mga. Patatas . Luya ay panatilihin sa ref.nabibilang sa pamilya ng mustasa. Malunggay -minsan na tinatawag na "Aleman mustasa" ito ay lumago para sa mga nito matalim-may lasa puti Roots na naglalaman ng isang salawahan langis. Patatas ay mahalagang source ng carbohydrates . dry na rin-maaliwalas na lugar. Ang isang magandang source ng bitamina C. Mga labanos . crispheads. ang pinakamahusay na bilhin ang mga ito kapag kailangan mo ang mga ito. Ang pinaka-memorable na katangian nito malagkit pareho.mga linggo sa isang cool na. Mga sibuyas . ginagamit bilang palamuti o maaari makinis na hiwa at luto na may iba pang mga gulay. Kumain ng litsugas sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagbili.. . ito ay mahusay na may mainit o malamig na karne ng baka.Magagamit na halos lahat ng taon ng ikot.magagamit lahat ng taon at dumating invariety ng iba't ibang kulay at lakas. Laging bumili ng malinis na. hanay nila mula sa pag-ikot at pulang t mahaba at pula o puti. ang hiwa dulo ay maaaring lumaki inaamag ngunit maaari Nai-trim. mag-atas puting o liwanag abelyana na kabute. Laging hitsura para sa mga matibay. Mayaman sa bitamina C at naglalaman folate at magnesiyo at katamtaman na halaga ng bitamina A at hibla. Ito ay mahusay na laging mag-imbak sa mga cool na tuyo na lugar. Sabaw ng gulay na pinaka sabaw ng gulay ay may makapal na stems at mga magagaling dahon na bumuo ng isang ulo. alisin ang madahon na bahagi ng tops at palamigin sa isang plastic bag. Kabute . maiwasan ang esponghado. Leeks -Maraming mga varieties ng leeks ngunit kasama ng mga ito ay maliit na pagkakaiba sa lasa. Palamigin at gamitin sa loob ng isang araw o dalawa. Kapag pagbili ng okra. Kabute ay isang mahusay na mababang-kilojoule pagkain. lang matuklap malayo ang balat na may isang matalim na kutsilyo at rehas na bakal o thinly paghiwa-hiwain ayon sa ang recipe. maliwanag na mga labanos.may maraming mga varieties ng mga patatas at patatas ay maaaring maging ng Cook sa iba't ibang paraan tulad ng pagluluto sa hurno. sarsa ng malunggay ay masarap sa pinausukang Trout o alumahan o kumalat thinly sa mga sandwiches na may isang ulo. isang anticoagulant na tumutulong rotect laban sa sakit sa puso Mga gisantes . kung sila ay lumang sila ay nakasalalay sa disappointing at nais mong maging mas mahusay na off pagbili ng mga ito nakapirming. Laging bumili mga leeks kung saan tumingin sariwa at malusog. lamas. sa ngayon panatilihin ito sa isang cool na madilim na lugar tulad ng salad dibuhista ng palamigin. na ang mga iba't ibang pinaka-karaniwang kinakain. kung saan gumagawa ito ng isang kapaki-pakinabang thickener para sa soups o stews. gamitin sa loob ng isang linggo. litson sauteing at gawin ang mga ito sa salad. Sabaw ng gulay ay madalas na ay teamed may medyo mainit pampalasa at ay popular sa maraming Indian pinggan. Ang puting bahagi ay dapat maging matatag at walang dungis at umalis berde at masigla. Tulad ng bawang naglalaman ang mga ito cycloalin. Magagamit ang lahat ng mga taon ng ikot. na maluwag saklaw para sa dalawa o tatlong buwan. maiwasan ang matigas.Magagamit ang lahat ng taon ng ikot. Litsugas -Ang maraming mga varieties ng sa planta salad na ito ay katulad: ikot litsugas.karaniwang kilala bilang Babae 'daliri ay lumago sa mainit-init tropiko rehiyon. Mga maraming kales may kulot na mga dahon. bulak. looseheads. Okra .Mga sibuyas naglalaman ng isang sangkap na kung saan pakawalan kapag sila ay cut at maging sanhi ang mga mata sa tubig medyo painfuly. Ito ay mahalaga upang hugasan ang mga ito lubusan bago pagluluto bilang dumi at tigas ng loob lodges ang sarili sa pagitan ng mga puti na seksyon sa base. kung steamed mabilis ang mga pods ay tustadong-malambot at hindi mailabas ang kanilang malagkit na juice. Linisan ang kabute malinis ngunit donot pamalikaskasan o mababad ang mga ito. Sariwang malunggay ay panatilihin sa ref para sa hanggang sa tatlong buwan. ang liitle pinakahiyas at si Cos litsugas. Luya -Magagamit ang lahat ng taon ng ikot. Lamang bumili ng mga sariwang mga gisantes. butterheads. malaking magaspang-leafed kales na ay lumago para sa mga baka ans tupa feed. Upang maghanda. mahibla o kupas na mga pods. Chipping.

Vegetables form an important part of our daily diet. Harvested sila ay bago lumago nila ay masyadong malaki. beans. and whole grain rice is a great way to treat your body right. Pumili lamang malambot batang dahon walang luha at mantsa at. Ito ay may isang natatanging raw lasa parehong mainit ang ulo at bahagyang maanghang. The presence of many vitamins and other substance in vegetables provide nutrients to the body. The availability of vegetables differs from season to season.sa iba't ibang mga mais na ay binuo para sa paggamit bilang isang sariwang gulay. and many of them are great sources of fiber. Ang ilang mga varieties ay lumago lalo na para sa kanilang mga dahon. Vegetables also add wonderful flavors to your diet. A simple meal of spinach. ay karaniwang puti fleshed sa lilang mga tops. na richer sa nutrients kaysa sa Roots. round-leafed salad planta ng pamilya ng mustasa. Bulb Vegetables Chives Garlic Leeks Onions Scallions Shallots Water chestnuts Peppers Squash Tomatoes Tomatillos Chinese cabbage Collards Cress Dandelion nettles Endive Lamb's lettuce Lettuce Nasturtium Purslane Radicchio Savoy Sea kale Sorrel Spinach Root Vegetables Beets Burdock Carrots Celeriac Malanga Parsnips Radishes Rutabaga Salsify Turnips Inflorescent Vegetables Artichokes Broccoli Broccoli rabe Cauliflower Celery Chard Fiddlehead Fennel Kohlrabi Tuber Vegetable Cassava Crosne Jerusalem artichoke Jicama Potato Sweet potato Taro Yam Fruit Vegetables Avocados Chayote Cucumbers Eggplant Okra Olives Leaf Vegetables Arugula Brussels sprouts Cabbage Chicory Stalk Vegetable Asparagus Bamboo Cardoon . Turnips . Pipino . Din ang mga ito ay tinutukoy bilang gulay marrows sa UK. Veggies are naturally good and contain lots of minerals and vitamins. kernels ay napaka-tanyag na canned. ang mas mahusay. ito ay sweeter kaysa sa karaniwang mais patlang. the market is crammed with varieties of vegetables. Mga kamatis ay mahusay na pinagkukunan ng bitamina C at isang magandang source ng bitamina A. Palamigin turnips upang panatilihing para sa mahabang panahon. Almost all the vegetables are low in fat and calories.magagamit lahat ng taon at dumating sa maraming varieties ngunit ang dalawang pangunahing mga uri: ang tuyo-fleshed na sa halip ng giniling. diabetes and heart diseases. laging hitsura para sa firm mabilog prutas.maselan. They help in protecting our body against cancers. ito ay magagamit frozen. Different types of vegetables have been categorized according to their type. The high levels of fiber in vegetables keep the digestive system healthier. Beeds mabilis na pag-agos ng malinis na tubig upang umunlad.Sweet patatas ay karaniwang panatilihin na rin naka-imbak sa isang cool na tuyo na lugar. Since veggies are low on calories. Vegetables provide essential amino acids that body needs to survive. allowing you to avoid issues with constipation. parehong sa ang pumalo at sa kernels.ay isang miyembro ng pamilya ng repolyo. Matamis na patatas .Matamis na mais . Kapag sariwang din sila ng isang source ng bitamina C. and taste.kilala rin bilang courgette. Palamigin nang sabay-sabay o kung hindi man sila maging malambot.magagamit lahat ng taon. Berde o dilaw sa kulay na may pinong nakakain balat kapag bata. ang tagpagbaha hitsura nila. Watercress . it enables us to eat lots of vegetables without consuming excess energy. Mga kamatis . This give us a natural feeling of liveliness and the energy to become more active helping to burn more energy each day. gamitin sa lalong madaling panahon. putla dilaw na laman at ang mahalumigmig-fleshed na sa Dep dilaw sa kulay kahel na-pulang laman. none has cholesterol.

or spinach -2 spears broccoli -1 medium whole green or red pepper. Swiss chard. at buong butil bigas ay isang mahusay na paraan na ituturing ng iyong katawan.merkado ay crammed sa mga varieties ng mga gulay. and heart disease. such as kale. or 8 rings -1 artichoke -6 asparagus spears -2 whole beets. lutein in spinach and collard greens. none ay may kolesterol. Eating more fruits and vegetables. beta carotene in mangos and carrots. about 2 inches in diameter -4 medium Brussels sprouts -1 medium ear of corn -7 medium mushrooms -8 okra pods -1 medium whole onion or 6 pearl onions -1 medium whole turnip -10 French fries -1 medium baked potato -3/4 cup sweet potato -1/2 cup tomato or spaghetti sauce . RD and The American Dietetic Association A diet rich in vegetables contains beneficial antioxidants that help reduce your risk of cancer. Ang pagkakaroon ng maraming mga bitamina at iba pang mga sangkap sa mga gulay namagbigay ng nutrients sa katawan. Use these guidelines to determine single serving sizes for vegetables: -1/2 cup vegetables. and carotinoids — such as lycopene in tomatoes. Ang isang simpleng pagkainng spinach. such as lettuce or spinach -1 medium tomato or 5 cherry tomatoes -Seven to eight 2 1/2-inch carrot or celery sticks -3 broccoli florets -1/3 medium cucumber -10 medium green onions -13 medium radishes -9 snow or sugar peas -6 slices summer squash (yellow or zucchini) -1 cup mixed green salad -1/2 cup cole slaw or potato salad -1/2 cup leafy cooked greens. beans. Gulay din magdagdag ng mga kahanga-hanga flavors sa iyong diyeta.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Gulay ay bumubuo ng isang mahalagang bahagi ng aming pang-arawaraw na pagkain. instead of popping supplements. Iba't ibang uri ngmga gulay ay ikinategorya ayon sa kanilang uri. Halos lahat ng gulay ay mababa sa taba at calories. ensures that you won‘t miss a single one. Matulungan sila sa pagprotekta ngaming mga katawan laban sa cancers. and zeaxanthin in greens and corn. Ito bigyan kami ng isang likas na damdamin ng kasiglahan at ang enerhiyaupang maging mas aktibo sa pagtulong upang sumunog sa mas maraming enerhiya sabawat araw. Ang availability ng mga gulay ay naiiba mula sa panahon sa panahon. bombilya gulay Chives bawang Leeks mga sibuyas Scallions Shallots tubig mga kastanyas prutas gulay Avocados Chayote mga pipino talong okra oliba Peppers kalabasa mga kamatis Tomatillos Inflorescent gulay artichokes brokuli brokuli rabe kuliplor dahon gulay Arugula Brussel sprouts repolyo tsikori Intsik repolyo Collards Cress ngiping leon nettles Burdock karot Celeriac Malanga Parsnips mga labanos rutabaga Chard Fiddlehead haras uri ng halamang panggamot Kordero ng litsugas litsugas nastursiyum persleyn Radicchio repolyong saboy dagat sabaw ng gulay kastanyo spinach root gulay Beets halaman ng kolrabi Tuber gulay kamoteng kahoy Crosne Jerusalem artichoke Jicama patatas kamote gabi nami halaman ng selsipay Turnips unti-unting kumalat gulay asparagus kawayan Cardoon kintsay The Nutritional Benefits of Vegetables in Your Daily Diet By Jane Kirby. Ang mataas na antas ng hibla sa gulaypanatilihin ng pagtunaw sistema ng malusog. stroke. Vegetables contain vitamins. such as folate and B6. cooked or chopped raw -1 cup leafy raw vegetables. These antioxidants are just some of the nutritional benefits of eating vegetables. at marami sa kanila ay mahusay na pinagkukunan ng hibla. Dahil ang mga veggies ay mababa sa calories. Mga Veggies ay natural mabuti atnaglalaman ng maraming ng mga mineral at bitamina. diabetes at sakit sa puso. Gulay ay nagbibigay ng mga mahahalagang aminoacids na ang katawan ay nangangailangan upang mabuhay. ito aynagbibigay-daan sa amin upang kumain ng maraming ng mga gulay na walang ubos nalabis na enerhiya. nagpapahintulot sa iyo na maiwasan ang mga isyu na may tibi. Researchers point out that many phytonutrients that haven‘t been isolated yet factor in to the health benefits of eating more plant foods. at lasa.

Gulay naglalaman ng bitamina. drizzled with just a bit of low-calorie dressing. kale. tomato. stroke. Top a baked potato with thick vegetable salsa or stir-fried vegetables. Many supermarkets carry small packages of celery or carrot sticks in their produce sections. and turnip) Lettuce Mushrooms Okra Peppers Radishes Sprouts Summer squash Tomatoes Starchy Vegetables Beets Cassava (yuca) Corn Lima Beans Peas Potatoes Pumpkin Rutabaga Sweet Potatoes Taro Turnips Winter squash Yams Looking for ways to up your veggie intake? Try these delicious ideas: Pile a sandwich high with lettuce. others are mostly water. Or add finely chopped veggies — such as carrots. beta karotina sa mga .tulad ng lycopene sa mga kamatis. Toss a can of veggie or tomato juice into your briefcase for a quick pick-me-up (and a serving of vegetables to boot!). mustard. or sweet pepper strips. The following table lists examples of starchy and nonstarchy vegetables. and other veggies and top with a smidgen of Parmesan cheese for pasta primavera. at sakit sa puso. When you need a snack. celery. They make good lunch box (or briefcase) snacks for kids of all ages. and vegetables. limit your starchy vegetables to one or two servings per day. reach for cherry tomatoes. cooked eggplant. ----------------------------------------------------------- Ang Nutritional Benepisyo ng mga gulay sa iyong Pang-araw-araw na pagkain Jane Kirby. at carotinoids . and make the remainder of your veggie servings nonstarchy. If you‘re watching your weight. Start every meal with a salad: a mix of dark green varieties of lettuce and colorful vegetables. or chopped spinach — to pasta sauce. Nonstarchy Vegetables Asparagus Broccoli Brussels sprouts Cabbage Cauliflower Celery Chicory Cucumbers Eggplant Escarole Green beans Greens (such as collard. carrots. Toss pasta with steamed broccoli. squash. tulad ng folate at B6. Ang mga antioxidants ay ilang lamang ng nutritional mga benepisyo ng pagkain ng mga gulay. onions. Rd at Ang American Pandiyeta Association Isang pagkain na mayaman sa gulay naglalaman ng kapaki-pakinabang antioxidants na makakatulong sa bawasan ang iyong panganib ng kanser.-1/4 cup tomato paste -1/2 cup cooked dry beans (if not counted as a meat alternate) -3/4 cup vegetable juice -1 cup bean soup -1 cup vegetable soup Some vegetables are ―starchy‖ and calorie dense.

Gamitin ang mga patnubay na ito upang matukoy ang mga solong paghahatid ng mga laki para sa mga gulay: -1/2 tasa gulay. Simulan ang bawat pagkain na may salad: isang halo ng dark green varieties ng litsugas at makulay na mga gulay. kamatis. not everyone of us likes eating vegetables every day: people prefer sweeter and more tasty natural foods – fruit. Magpabali-baligtad ng lata ng veggie o tomato juice sa iyong portpolyo para sa isang mabilis na meryenda (at isang serving ng gulay sa bota!). o matamis paminta strips. ang iba ay halos tubig. mustasa. at iba pang mga veggies at itaas na may isang smidgen ng parmesan cheese para sa pasta primavera. Kung ikaw ay nanonood ng iyong timbang. Kumain ng mas maraming mga bunga at mga gulay. at zeaxanthin sa gulay at mais. Swiss chard. organic elements. carbs. tulad ng sabaw ng gulay. na drizzled na may lamang ng kaunti ng mababang-calorie sarsa. Maraming mga supermarket ang magdala ng mga maliliit na pakete ng apyo o karot sticks sa kanilang gumawa ng mga seksyon. essential oils. mga sibuyas. luto talong. tungkol sa 2 pulgada sa diameter -4 daluyan Brussel sprouts -1 daluyan tainga ng mais -7 medium kabute -8 okra pods -1 daluyan buong sibuyas o 6 perl mga sibuyas -1 daluyan buong singkamas -10 French fries -1 daluyan inihurnong patatas -3/4 tasa ng matamis na patatas -1/2 tasa tomato o spaghetti sarsa -1/4 tasa ng tomato paste -1/2 tasa luto tuyo beans (kung hindi mabibilang bilang isang kahaliling karne) -3/4 tasa gulay juice -1 tasa bins na sopas -1 tasa gulay na sopas Ang ilang mga gulay ay "pormal" at calorie siksik. kintsay. O magdagdag ng makinis tinadtad veggies . minerals. Mananaliksik ituro na ang maraming mga phytonutrients na hindi pa nai-ilang pa kadahilanan sa mga benepisyo sa kalusugan ng mga pagkain ng higit pang mga pagkaing halaman. Ang sumusunod na talahanayan ay naglilista ng mga halimbawa ng pormal at nonstarchy gulay. However.tulad ng karot. Nonstarchy mga gulay pormal mga gulay: Asparagus Beets Brokuli kamoteng kahoy (yuca) Brussel sprouts mais Repolyo Lima beans Kuliplor mga gisantes Kintsay patatas Tsikori kalabasa Mga pipino rutabaga Talong Sweet patatas Escarole Taro Green beans Turnips Gulay (tulad ng collard. . o tinadtad spinach na . For many people. at mga gulay. Tuktok ng isang inihurnong patatas na may makapal na halaman salsa o paghalo-pritong gulay. Vegetables play the main role in our dietary plan and help to support normal function of all our body systems. Pagbali-baligtarin ang pasta na may steamed brokuli. at singkamas) Winter mapipi Litsugas Yams Kabute Okra Peppers Mga labanos Sprouts Tag-init mapipi Mga kamatis Naghahanap para sa mga paraan upang ang iyong paggamit ng veggie? Subukan ang mga masasarap na mga ideya: Pile ng sanwits na mataas na may litsugas. tulad ng litsugas o spinach -1 daluyan kamatis o 5 seresa mga kamatis -Pitong sa walong 2 1/2-inch karot o kintsay sticks -3 brokuli florets -1/3 daluyan pipino -10 daluyan berdeng mga sibuyas -13 daluyan ng mga labanos -9 snow o asukal mga gisantes -6 hiwa ng tag-init mapipi (dilaw o pipino) -1 tasa halo-halong green salad -1/2 tasa koul slaw o salad ng patatas -1/2 tasa malabay luto gulay. luto o tsuleta na raw -1 tasa malabay hilaw na gulay. limitahan ang iyong mga pormal gulay sa isa o dalawang servings bawat araw.sa pasta sarsa. at ang natitira sa iyong servings nonstarchy sa veggie. o spinach -2 spears brokuli -1 daluyan buong berde o pula paminta. Kapag kailangan mo ng miryenda. lutein sa spinach at collard gulay. karot. phytonutrients and so on. o 8 singsing -1 artichoke -6 asparagus spears -2 buong beets. kalabasa. sabaw ng gulay.mangga at karot. vegetables are the main sources of vitamins. sa halip ng pop pandagdag. Gumawa sila ng magandang tanghalian box (o portpolyo) meryenda para sa mga bata sa lahat ng edad. and there are many benefits of eating vegetables every day. nagsisiguro na hindi mo miss ang isang solong isa. maabot para sa mga seresa mga kamatis.

Bitamina A.Kahalagahan ng Pananaliksik 1. that is why their nutritional value increases. tomato. 2. Natural na Benepisyo ng gulay Ang mga sumusunod na paalala ay kapaki-pakinabang sa pagkamit na ito: 1. Similarly. C Banday nakapaloob sa gulay sa makatarungang halaga. May mga mali sa pagluluto at matagal na bahalang imbakan ay maaaring. dapat na hiwa sa bilang malaking piraso hangga't maaari. they tried to compare the nutrient contents of raw and boiled carrots.Suliranin Bakit nga ba may mga taong gustong maging isang vegetarian? Anu-anong benepisyo ang makukuha sa gulay? Ano ang importansya ng gulay sa tao? B. Ang mga gulay. niktalopy. parasa mabuting paningin at malusog na balat at para sa proteksyon laban sa mga sakit. Halaga ng Gulay Gulay ay mahalaga sa pagpapanatili ng alkalina reserve sa katawan. gayunman.Sarili Napili ko ang paksang ito dahil ito ay naglalayon ito na masabi angkahalagahan ng gulay sa isang tao 2.At the same time. eggplantand potato. kakulangan ng gana at balatdisorder. Sila ay nagkakahalaga higitsa lahat para sa kanilang mga mataas na bitamina at mineral na nilalaman. C. sirain ang mga mahalagang elemento. such as positive effects on our immune system. Ang isa pa ay ang mga tao naman na ayaw talaga sa gulay at puro na lang ―junk foods‖ o baboy at manok ang kinakain. In addition. The same can be said about carotenoids that we receive from boiled spinach and broccoli.Mambabasa Makatutulong ito sa mga mambabasang ayaw talagang kumain ng gulay at bakit kailangan niyang maging isang Vegetarian.Layunin: Nakatawag sa kaniyang isip na piliin ang paksa dahil sa mga taong nagtagal samundo ng 80 taong gulang dahil lamang sa pagkain ng gulay na walang karne o baboy na kinakain.Panimula A. vegetables are the most valuable and recommended foods for those people. It turned out that it is better to digest the beta carotene we receive from boiled carrots than the one that we receive from raw carrots. ang malalim na green dilaw at orange na kulay na gulay tulad ng berdengmadahon gulay. British nutritionists from the Institute of Food Research studied the proprieties of raw and boiled vegetables. regular consumption of fresh vegetables improves our digestion and normalizes our intestinal bacterial balance. broccoli. To receive maximum of these effects. we can easily digest the lycopenes we receive from boiled or baked tomatoes than the ones we receive from raw tomatoes. eating raw vegetables is not always as useful as it is considered to be. Ito ay kinakailangan upangmaiwasan ang pagkawala ng B-komplikadong bitamina at bitamina C. who need to follow a healthy diet. karot. I. papaya kamatis at dilaw na kalabasa ay mayaman pinagkukunan ngkarotina. Bitamina A ay napakahalaga para sa normal na paglago at sigla. and the results came out quite surprising. Ang isang kakulangan ng mga bitamina na ito ay maaaring humantong saimpeksyon sa mata. Kadalasan. and so on. 10-30% of these carotenoids can be digested. In addition. However. lalo na ng panghinga lagay. fresh vegetables need to cover up at least 20% of your daily diet. And what about eggplants and potatoes? The nutritionists say that after baking or boiling most of the toxic elements are removed. pagkatapos ng masusing maghugas. Other benefits of eating vegetables include their therapeutic properties. madalas sipon. mahirap pangitain. as well as helps to cleanse our body systems and lower the amounts of toxic elements in it. Gusto niya ringmalaman ng mga tao kung ano ang importansya ng gulay at bakit kailangannilang maging isang Vegetarian. but only 3-4% of the carotenoids we receive from raw vegetables can be digested. Napili niya ang paksang ito upang malaman ang makukuhang benepisyo sa gulay. spinach. In particular. Para na rin sa mga kumakain Bitamina Maraming gulay naglalaman ng isang sangkap na kilala bilang karotina na kung saan ay convert sa bitamina A sa katawan. Ang mga hiwang piraso ay dapat na idinagdag sa tubig na kung saan ay nagdala sa simulang pagkulo at sa kung saan ang asin ay naidagdag na. . boiled carrots have three times more antioxidants.

bitamina na kayang ibigayng gulay kaysa sa Baboy o Baka. Importance and Health Benefits of Green Vegetables We know very well that dark green vegetables are excellent for our health.Sumunod naman ay anu-ano ang makukuha na sustansya at benepsisyo ng isang tao. Some Major Health Benefits of Green Vegetables:- . 5. If we include green vegetables in our daily diet then surely we can reduce the chances of developing many diseases. RekomendasyonSARILI Para sa aking sarili ay dapat ko ring basahin itong aking pananaliksik tungkolgulay sapagkat sa paksa na ito ay malalaman ang mga detalye at kasagutan sa mgakatanungan tungkol sa pagkain ng gulay. Adding to these they are rich with Folate and Fiber as well. MAMBABASA Sa mga lahat ng mambabasa. magnesium. nawa‘y nagbigyan ko naman kayo ng kaalamantungkol sa Gulay at kung ano ang maaring mang yari kung kakain ng gulay.6. Makatutulong ang pananaliksik na ito na maka-iwas sa mgasakit mababatid ng bawat isa sa atin ang kakahantungan ng pagkain ng gulay at ngisang taong kulang sa kaalaman ukol sa pagkain ng gulay at kung bakit maskakailanganin niyang maging Vegetarian. We can also have good amount of calcium.Sila ay dapat iluto para sa bilang isang maikling oras hangga't maaari. C. 4. It is true that our body need dark green vegetables because nutrients in these green vegetables help our body to function properly.Ang isa sa importansya ng gulay ay ang mga mineral. Most of us do not have enough of these green vegetables in our regular diet. sa kapaligiran at sa buong mundo. E and K.Solusyon sa Karapatan ng Suliranin Masasabi ko na kung bakit may mga taong gustong maging isang vegetarian dahilna rin sa mga benepisyo tulad ng kanilang ―diet‖ pati na rin ang pagtulong nila sa kapaligiran.Buod ng Tinalakay Unang tinalakay ay kung ano ang gulay halaman kadalasan ay nangangahulugan ng isangnakakain ng halaman o bahagi ng isang halaman na iba sa isang matamis na prutas o binhi.Wakas A. nais kong irekomenda ang aking masusing pananaliksik at pagaaral ukol sa paksang pananaliksik at pag-aaral ukol sa paksang ‖Benepisyo ng Vegetarian. Marami na ang mga taong gugustuhin ang maging isang vegetarianna dahil na rin talagang magtatagal ang kanilang buhay. Last but not the least it should be noted that green vegetables are great source of antioxidants and phytonutrients. This is because they are rich with many nutrients. Leafy green vegetables are excellent source of Vitamin A. Angkamulatan ng ating mga kamalayan ang nawa‘y magsilbing daan sa ito. Nawa‘y makalinang ito sa mga pag-aaral at pagpapahalaga sa ating kalusugan sapagkat makatutulong ito sa atingmundong ginagalawan. Sila ay dapat ilutohanggang sila ay lamang na malambot sa hipo para sa madaling pagnguya. III. B. B. Nasabi rin na kung paano pa mas magugustuhan ang gulay ng tao ng mabilisan. C. Tulad na rinng pagkain ng gulay ay makakatulong sa buhay ng tao.Tanging mga hubad minimum na tubig na kailangan upang masakop ang mga gulay aydapat gamitin.3.Sila ay dapat ay nagsilbi mainit. Yet we tend to underestimate the value or importance of dark green vegetables. MAMAMAYAN Ang aking pag-aaral ay maaaring gamitin ng ilang mga mamamayan na nais ngaking pag-aaral ay maaaring gamitin ng ilang mga mag-aaral na nais magkaroonkaalaman ukol sa Gulay at ang pagiging vegetarian na sa iba‘t-ibang bansa at saating bansa na rin. iron and potassium from them. Green vegetables are very potent source of minerals and nutrients. Importance of Green Vegetables: Why Should You Eat Green Vegetables? Dark green leafy vegetables are known as super foods. sa pagbibigay-importansiya pagaalaga sa ating kalusugan. Bagaman na hindi nabigyang linaw ang ilansa inyong mga katanungan. Spinach at iba pang mga sariwang gulay kailangan walang tubig.Gulay ay hindi dapat napakita sa atmospera hangin mga ito ay dapat sakop ng mahigpithabang niluluto.

Pagdaragdag sa mga rich sila sa Folate at hibla pati na rin. ii. iv. kaltsyum. Ito ay totoo na ang aming katawan kailangan madilim na berdeng gulay dahil sa mga nutrients sa mga berdeng gulay na makakatulong sa aming katawan upang gumana ng maayos. E at K. magnesiyo. v. Dark green leafy vegetables contain lutein. We must add green vegetables into our regular diet for a healthy lifestyle. folic acid. Hindi lamang mga berdeng gulay magsulong ng magandang immune system ngunit ang isa pang pangunahing bentahe ng mga berdeng gulay ay ang mga ito ay masyadong mababa sa calorie. Vitamin K that can be found in green vegetables is very good for the bone health. . Ito ay dahil sila ay mayaman na may maraming nutrients. magnesiyo. Pa malamang namin sa pangmamata ang halaga o kahalagahan ng madilim na berdeng gulay. These two points certainly prove that green vegetables are good for weight management. green vegetables are full of cancer protective properties. potassium. Green leafy vegetables contain high amount of magnesium and also low in glycemic index. Magsulong sila magandang kaligtasan. Huling ngunit hindi ang hindi bababa sa dapat ito ay nabanggit na ang mga berdeng gulay ay magandang source ng antioxidants at phytonutrients. bakal at iba pang mahalagang mga Bitamina (bitamina C ay gumaganap ng isang mahalagang papel upang panatilihing malusog ang immune system) ay lubhang mabuti para sa immune kalusugan. Pakikipag-usap tungkol sa mga phytonutrients at antioxidants-mga dalawang ay masyadong mabuti para sa aming immune system. fiber and not to forget the important Vitamins. and a host of other nutrients like calcium. and beta-carotene. Karamihan sa atin ay walang sapat na ng mga berdeng gulay sa aming regular na diyeta. green vegetables are healthy. Ang dalawang puntos ay tiyak na patunayan na ang mga berdeng gulay ay mabuti para sa timbang pamamahala. ii. So. calcium. flavonoids that are found in green vegetables are very helpful of reducing the risk of cancer especially stomach cancer. iron and other important Vitamins (Vitamin C plays an important role to keep immune system healthy) are very good for immune health. beta-cryptoxanthin. iron.these two are very good for our immune system. Not only green vegetables promote good immune system but another major advantage of green vegetables is they are very low in calorie. magnesium. Green vegetables are also good for eye health. Kung isama namin berde na gulay sa aming pang-araw-araw na diyeta pagkatapos ay tiyak na maaari naming bawasan ang mga pagkakataon ng pagbuo ng maraming sakit. C. Dark green vegetables are full of these healthy compounds and therefore. iii. ang mga berdeng gulay ay malusog. So. low in calorie and easy to digest as well.green vegetables contain so many healthy compounds that they are great for overall health of us. Ilang Major Kalusugan Benepisyo ng Green gulay: i. Nutrients of green vegetables make them highly valuable for the people who are suffering from Type II diabetes and with any bone related problem. Carotenoids. mababa sa calorie at madaling digest pati na rin. Some of The Super Green Vegetables Are:• Spinach • Bok Choy • Collards • Broccoli • Kale • Cabbage • Dandelion Greens • Turnip Greens • Swiss Chard • Romaine Lettuce • Mustard Greens • Arugula In conclusion. Mayabong berdeng gulay ay mahusay na pinagmulan ng bitamina A. Green gulay ay makapangyarihan pinagmulan ng mga mineral at nutrients. B.i. This is why dark green vegetables especially leafy green vegetables are useful in reducing the chance of developing cancer and cardiovascular or heart disease. bakal at potasa mula sa kanila. kailangan naming magdagdag ng mga mas madilim na berdeng gulay at iba pang mga berdeng gulay sa aming regular na diyeta. Kahalagahan ng Green gulay: Bakit ka Dapat Kumain ng mga Green gulay? Madilim na berdeng madahon gulay ay kilala bilang sobrang pagkain. -------------------------------------------Alam namin napakahusay na ang madilim na berdeng gulay ay mahusay para sa aming mga kalusugan. we should add more dark green vegetables and other green vegetables to our regular diet. magnesium. Also. Talking about phytonutrients and antioxidants. Madilim na berdeng gulay ay puno ng mga malulusog na compounds at samakatuwid. and thus they help to reduce the risk of diabetes. Kaya. Maaari din namin magkaroon ng mahusay na halaga ng kaltsyum. Antioxidants in green vegetables are also helpful in this context. They promote good immunity. Gayundin. Green gulay ay din mabuti para sa mata kalusugan. zeaxanthin.

at isang host ng iba pang mga nutrients tulad kaltsyum. Green malabay gulay ay naglalaman ng mataas na halaga ng magnesiyo at mababa din sa glycemic index. which fight cellular damage and help prevent heart disease. Various vitamins. thus lowering your risk of heart disease. Fiber is an important nutrient found only in plant foods. Fiber also keeps your digestive system running smoothly and may help prevent cancer.S. atherosclerosis. hilatsa at hindi makalimutan ang mahahalagang Bitamina. heart attack and Alzheimer's disease. says the USDA. fight infection and promote wound healing. Antioxidants sa berdeng gulay ay nakakatulong na rin sa ito konteksto. higher-calorie foods in your diet. Kaya. helping you eat less overall and aiding with weight loss or maintenance. at kaya nila ng tulong upang mabawasan ang panganib ng diyabetis. Ito ay kung bakit madilim na berdeng gulay lalo na mayabong berdeng gulay ay kapaki-pakinabang sa pagbabawas ng pagkakataon ng pagbuo ng kanser at cardiovascular o sakit sa puso. Ang ilan sa mga Ang Super Green gulay Sigurado: • spinach • Collards • singkamas •Arugula • Bok Choy • brokuli • repolyo • ngiping leon gulay • sabaw ng gulay • Swiss Chard • Romaine litsugas • mustasa Sa wakas-berdeng gulay naglalaman ng maraming malusog compounds na ang mga ito ay mahusay para sa pangkalahatang kalusugan ng sa amin. v. help keep eyes. vegetables are rich in a particular group of nutrients called antioxidants. which is important for healthy blood pressure. Bitamina K na ay matatagpuan sa berdeng gulay ay masyadong mabuti para sa kalusugan ng buto. the U. Vegetables are loaded with vitamins and minerals that contribute to growth and the maintenance of good health. As part of a healthy diet. zeaxanthin. Department of Agriculture notes that many vegetables are high in potassium. such as C and A. WHY ARE VEGETABLES IMPORTANT TO THE HUMAN BODY? "Eat your vegetables!" It's a directive you've likely heard your whole life. Fiber makes you feel fuller for a longer period. recommending nine servings of vegetables and fruits each day. Perhaps most importantly. says the Linus Pauling Institute. magnesiyo. Madilim na berdeng madahon gulay maglaman lutein.iii. it's the medical experts who encourage you to add more veggies to your diet. since Mom served a side of broccoli with your meatloaf or mac-and-cheese. Kailangan naming magdagdag ng mga berdeng gulay sa aming regular na pagkain para sa isang malusog na pamumuhay. teeth and gums healthy. DIET-FRIENDLY CHARACTERISTICS Vegetables are also a boon to dieters. you'll slash your calorie and fat intake. Because they are generally low in fat and calories. FIBER Another substantial benefit of vegetables is dietary fiber. Parkinson's disease. flavonoids na natagpuan sa berdeng gulay ay napaka helpful ng pagbabawas ng panganib ng kanser lalo na tiyan kanser. For example. you can eat a lot of them without gaining weight. skin. The Harvard School of Public Health goes even further. Mga Carotenoids. VITAMINS AND ANTIOXIDANTS One of the main health benefits of vegetables is their high nutrient content. Nutrients ng mga berdeng gulay sila lubos na mahalaga para sa mga tao na paghihirap mula sa Uri ng II diyabetis at sa anumang buto kaugnay na problema. ang mga berdeng gulay ay puno ng kanser proteksiyon katangian. iv. It's enough to make you wonder exactly why vegetables are so important to human health. bakal. Now. at beta-karotina. If you substitute vegetables for other. with the American Cancer Society advising at least five servings of fruit and vegetables per day for good health. beta-cryptoxanthin. fiber helps scour bad cholesterol out of your arteries. potasa. The fiber in vegetables also helps you manage your weight. cancer. making weight management easier. folic acid. .

na kung saan ay mahalaga para sa malusog na presyon ng dugo. keep in mind that. Prutas Proseso Teknolohiya Kumpleto prutas pagproseso ng linya para sa iba't-ibang prutas at juice ang mga produkto Hibla Ang isa pang malaking benepisyo ng mga gulay ay pandiyeta hibla. at madalas mais pati na rin. Bilang bahagi ng isang malusog na pagkain. na labanan cellular pinsala at makatulong na maiwasan ang sakit sa puso. consult your physician or a registered dietitian for more recommendations -----------------------------------------------------------BAKIT ang mga gulay ay MAHALAGA SA BODY ng tao? "Kumain ang iyong mga gulay!" Ito ay isang direktiba malamang narinig mo na ang iyong buong buhay. makatulong na panatilihin ang mga mata. potatoes. mas mataas na-calorie pagkain sa iyong pagkain. Hibla ay isang mahalagang nakapagpapalusog na natagpuan lamang sa pagkaing halaman. spinach ay naglalaman ng mas maraming mga bitamina at antioxidants kaysa sa malaking bato ng yelo litsugas. recommending siyam servings ng mga gulay at prutas sa bawat araw. ang mga pormal pagkain mas kamag-anak sa isang butil na paghahatid sa isang serving ng gulay. patatas. sa American Cancer Society ng advising hindi bababa sa limang servings ng prutas at gulay sa bawat araw para sa mabuting kalusugan. For example. Iba't-ibang mga bitamina. sabi ni Linus Pauling Institute. brightly colored vegetables are higher in nutrients than less vivid choices. Ang Harvard School of Public Health napupunta kahit karagdagang. Pagsasaalang-alang Ang ilang mga gulay ay malusog kaysa sa iba. are starchy foods more akin to a grain serving than a vegetable serving. Ang Harvard School ng mga Public Health estado na patatas .CONSIDERATIONS Some vegetables are healthier than others. nang maliwanag kulay gulay ay mas mataas sa nutrients na kaysa sa mas matingkad na mga pagpipilian. panatilihin sa isip na. sumangguni sa iyong manggagamot o isang rehistradong dietitian para sa higit pang mga rekomendasyon . Halimbawa. sabi ni ang USDA. in general. Marahil na pinaka-mahalaga.which many people consider a vegetable -. spinach contains many more vitamins and antioxidants than iceberg lettuce. maaari mong kumain ng maraming ng mga ito nang hindi pagkakaroon ng timbang.talagang hindi mabibilang sa iyong pang-araw-araw na inirerekomenda servings ng gulay. If you have questions or concerns regarding your diet or vegetables for good health. kanser. Halimbawa. tulad ng C at A. Gulay ay load na may bitamina at mineral na ambag sa paglago at ang pagpapanatili ng mabuting kalusugan. Instead. Dahil ang mga ito ay karaniwang mababa sa taba at calories. paggawa ng timbang pamamahala mas madali. ito ay ang mga medikal na eksperto na hinihikayat ka upang magdagdag ng karagdagang mga veggies sa iyong pagkain. Sa halip. ang mga gulay ay mayaman sa isang partikular na grupo ng mga nutrients na tinatawag na antioxidants. dahil ang Nanay ay nagsilbi isang bahagi ng brokuli sa iyong meatloaf o mac at keso. Kapag pagpili ng gulay. labanan ang impeksiyon at isulong ang paglunas ng sugat. Hibla gumagawa sa tingin mo mas buong para sa isang mas matagal na panahon.na maraming tao ay isaalang-alang ang isang halaman . Ang himaymay sa mga gulay ay tumutulong sa iyo na pamahalaan ang iyong timbang. and often corn as well. Ito ay sapat na upang gumawa ka ng magtaka eksakto kung bakit ang mga gulay ay kaya mahalaga sa tao kalusugan. Hibla din mapigil ang iyong ng pagtunaw sistema na tumatakbo ng maayos at maaaring makatulong maiwasan ang kanser. atherosclerosis. Kung mayroon kang mga katanungan o alalahanin tungkol sa iyong pagkain o mga gulay para sa mabuting kalusugan. ang US Kagawaran ng Agrikultura na tala na ang maraming mga gulay ay mataas sa potasa. Diyeta-friendly na mga katangian Gulay ding isang Boon sa dieters. atake sa puso at Alzheimer ng sakit. sa pangkalahatan. balat. When choosing vegetables. The Harvard School of Public Health states that potatoes -. hibla ay tumutulong na lampasuhin ang masamang kolesterol out ng iyong mga arteries.actually do not count toward your daily recommended servings of vegetables. Kung ipalit mo ng mga gulay para sa iba pang. makakakita ka ng slash ang iyong calorie at taba ng paggamit. sakit na Parkinson ng. Bitamina AT ANTIOXIDANTS Isa sa mga pangunahing benepisyo sa kalusugan ng gulay ay ang kanilang mga mataas na nakapagpapalusog nilalaman. pagtulong kumain ka mas pangkalahatang at aiding sa pagbaba ng timbang o pagpapanatili. kaya pagbaba ng iyong panganib ng sakit sa puso. Ngayon. ngipin at gilagid malusog.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->