P. 1
Filipino Review

Filipino Review

|Views: 14,525|Likes:

More info:

Published by: Stephen Niccole Irum on May 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

PAGSULAT SA Iba’t-ibang disiplina PAGSULAT  Ang pagsulat ay lundayan ng lahat ng iniisip, nadarama, nilalayon at pinapangarap ng tao dahil

nakapaloob dito ang aspetong kognotibo, sosyolohikal, linggwistikal, atb.  Ang pagsusulat ay isang prosesong sosyal o panlipunan at bunga ng interakayon ng taong sumulat ng taong tumanggap ng mensahe mula sa pinadalang tekstong isinulat. PAGSULAT SA IBA’T IBANG DISIPLINA  Kahulugan at kalikasan ng pagbasa Ang pagsulat ay paraan ng interkomunikasyon ng tao sa pamamagitan ng arbitraryong simbulo na minamarkahan upang makabuo ng isang sistema. Maaaring makabuo ng isang sulatin sa pamamagitan ng masistemang paraan, maaaring sa sistemang limitado o sa sistemang buo at ang paraang ito ay magaganap sa pamamagitan ng pagpapahayg ng anumang koneptong nabubuo ng sumulat sa tulong ng wika . Dahil ang pagsulat ay isang sistema ng pakikipagtalastasan ng tao sa pamamagitan ng simbulong biswal o marka, maituturing na ang kaunaunahang antas ng pagsulat o pagmamarka ng mga bagay ay nagsimula sa mga unang panahon ng pagkakalikha ng mga tao. Magkagayunman, ang kaunaunahang sistema ng pagsulat na nalinang ay may 5,500 taon na ang nakaraan . SOSYO-KOGNOTIBONG PANANAW  Ayon kay Royo (2001), malaki ang naitutulong ng pagsusulat sa paghubog ng damdamin at isipan ng tao. Sa pamamagitan nito, naipapahayag niya ang kanyang damdamin, mithiin, pangarap, agam-agam at mga pagdaramdam. Dahil din sa pagsusulat, nakikilala ng tao ang kanyang sarili, ang kanyang mga kahinaan at kalakasan, ang tayog at lawak ng kanyang kaisipan at ang mga naaabot ng kanyang kamalayan.  Naniniwal si Hugney, (1983) na nakatutulong ang pagsusulat sa paglinang ng kakayahan ng mga mag-aaral sa lohikal na pagiisip, pagpapasya at paglutas ng suliranin. Napauunlad din nito ang iba pang mga kasaayang pang wika ng mga mag-aaral gay a ng pagbabasa, pagtatala, pagtukoy ng ng mahahalagang ditalye,pakikipagtalakayan, pagsusuri at pagpapakahulugan ng mga datos.  Iba-iba ang naging fokus ng pagtuturo ng pagsulat sa mga nakaraang panahon produkto, proseso, konteksto at kognitibo. Sa kasalukuyang pananaw, mapagsasama-sama at mapag-uugnay-ugay ang mga pananaw na ito tungo sa tinatawag na SOCIO COGNOTIVE THEORY ni Freeman(1987) o iyong tinatawag na sosyo-kognotibong teorya ng pagsulat.  Iba-iba ang naging fokus ng pagtuturo ng pagsulat sa mga nakaraang panahon produkto, proseso, konteksto at kognitibo. Sa kasalukuyang pananaw, mapagsasama-sama at mapag-uugnay-ugay ang mga pananaw na ito tungo sa tinatawag na SOCIO COGNOTIVE THEORY ni Freeman(1987) o iyong tinatawag na sosyo-kognotibong teorya ng pagsulat.  Ayon kay Lalunio (1990), isinasaad sa teoryang sosyo kognotibo na ang pagkatuto ay may batayang panglipunan at ito ay isang prosesong interaktibo. Nangangahulugan ito na ang kognisyon o pagunawa ay naaapektuhan ng maraming salik gaya ng iskema ng mga mag-aaral at ng konteksto.  Naniniwala si Royo na ang pagkatutong sumulat ay hindi lamang aplikasyon ng mga natamong kasanayan kung hindi pagpasok sa isang diskursong pang komunidad. Nagpapahiwatig ito na sa silid aralan, higit na magkakaroon ng motibasyon ang mga mag-aaral na matutong sumulat kung may layunin ang mga gawain o alam ng mga mag-aaral kung bakit sila sumusulat, at kung sino ang kanilang target na mambabasa.  Ang prosesong kognotibo sa pagsulat, sa makatuwid, ay nakaaapekto sa layunin at itsura ng mga gawain ng mga mag-aaral, ang kanilang gulang, katayuan sa buhay at kapaligirang sosyal at kultura. PAGSULAT BILANG MULTI-DIMENSYONAL NA PROSESO  Ang pagsulat ay hindi hiwalay kundi kaugnay ng iba’t-ibang gawaing pangkomunikasyon, gaya ng pakikinig, pagsasalita at pagbasa. Samantala, integrayon at aplikasyon naman ang mga sangkap ng pagsulat ng komposisyon ang sinusunod ng mga naniniwala sa organisasyong GRAMMAR-SINTAX. Ito ay dahilang para sa kanila, ang pagsulat ay hindi binubuo ng magkakahiwalay na kasanayan.  Ayon kay Smith (2001), sa nagdaang apatnapung taon, ang pagtuturo ng pagsulat ay nagsimula sa produkto patungo sa proseso. Ipinaliwanag naman ni Athur Applebee (1986) na ang pagtuturo ng pagssuulat noon ay “prescriptive and product-centered” na nagfocus ay wastong gamit ng mekeniks ng pagsulat sa moda ng diskurso(paglalahad, paglalarawan, eksposisyon, persuweyson at kung minsan ay patula).  Noong nga taong 1970-1980, sinuportahan ng mga edukador, partikular na ang mga guro at manunulat ang prosesong pagdulog sa pagkatuto upang makasulat. Sa kasalukuyan, ang prosesong pagsulat ay maluwag na tinatanggap ng nakararami, kasama ng mga magkakaugnay na gawain gaya ng “brain storming”, pagsulat ng“journal”,  kumperensyang guro / mag-aaral at focus sa maraming borador.  Dahil ang pagsulat ay isang prosesong multi-dimensyonal, ito’y binubuo ng iba’t ibang elemento gaya ng iminodelo ni Villafuerte.  EKSPRESIV- Ang pangunahing layunin niya sa pagsulat na maipahayag niya ang kanyang niloloob at nadarama.  At dahil sa pagsulat ay isang paraan ng paghahatid o paglilipat ng impormassyon, ideya o kaalaman ng isang tao sa kanyang kapwa, may layuning maging “transakyonal” ang pagsulat ng manunulat. Nagsusulat sya para makipagtalastasan sa ibang tao , para maghatid ng mensahe o makipagpalitan ng mga ideya, inpormasyon at karanasan. May gusto siyang sabihin. May gusto siyang ibahagi sa kanyang mga mambabasa.  At dahil sa pagsulat ay isang paraan ng paghahatid o paglilipat ng impormassyon, ideya o kaalaman ng isang tao sa kanyang kapwa, may layuning maging “transakyonal” ang pagsulat ng manunulat. Nagsusulat sya para makipagtalastasan sa ibang tao , para maghatid ng mensahe o makipagpalitan ng mga ideya, inpormasyon at karanasan. May gusto siyang sabihin. May gusto siyang ibahagi sa kanyang mga mambabasa.  Transaksyonal na layunin ng pagsulat, dapat maisaalang-alang ang apat nitong katangian:  1. akto, kaganapan at kilos 2. Integral na elemento 3. nagbabago 4. kumikilos ang taong kasangkot  Kabilang sa maituturing na transaksyonal na pagsulat ay ang ulat, liham pangalakal, memorandum, proposal adbertisment, plano ,atbp. MGA HAKBANG SA PAGSULAT 1.Paghahanda sa pagsulat-kailangan dumaan sa isang proseso ang baguhang mga manunulat upang makapaghanda siya sa kanyang susulatin, maging ito ay sulatin o teksto. a. Layunin sa pagsulat b. Ukol sa paksang susulatin c. Mahalaga ang diskusyon o pagpapalitan ng kaisipan d.Magkaroon ng direksyon sa pagsulat 2. Aktuwal na pagsulat a. Itsura at organisasyon o kaisahan. Ang intr0daksyon o panimula ng susulating teksto ay dapat na maging malinaw, organisado at lohikal b. Ang nilalaman ay kailangang tumutugon sa layunin ng pagsulat, sa paksa / tema at sa presentasyon ng datos. 3. Pageedit at pagrerebisaIpokus ng manunulat ang kanyang sulatin sa nga sumusunod: 1. Interes 2. Kaisahan

kritikal na sanaysay . Kung gayon. Tuntunin: Sa pagpili ng mga mambibigkas sa sabayang pagbigkas. bagama’t maituturig din itong akdemiko ang pagsulat ng reaksyon sa sinulat ng iba gaya ng pagsulat sa takdang aralin. Ang wikang ito. maaring ang mga awiting ito ay isa lamang tagapaglibang. Ex: Bibliography. ilan kaya ang makakapagsabi na “Napakaganda ng musika dahil sa taglay nitong wika?” Marahil ay may makakapuna subalit. Hindi mabubuo ang dyaryo o pahayagan kung walng balita. Ito’y binunuo ng syentifik / teknikal leksis batay ang English at ipinahahayag ng Filipino sa kapantayang subsyentifik at subteknikal. Hulwaran ng mga organisasyon ng teksto Kahulugan (Definisyon) -isang uri ng diskursong ekspositori na pinaka madalas gamitin. Bukod sa pagbasa sa nilalaman ng babasahing aklat. Nagagamit ang pagsulat sa pagpapaliwanag. brochure. lathalain. magasin.  Ito ay isang uri ng paglalahad na nagtatakwil sa kamalian upang maipahayag ang katotohanan  Ito ay isa ring paraang ginagamit upang mabigyang katarungan ang mga opinyon at mapahayag ang mga opinyon ng iba. Mayroon itong dalawang pangunahing elemento:  Kombinasyon  Perswasyon 2.3. masaklaw at efektibo ang isinusulat maging ito’y tisis o pamanahong papel. masasabi na ang wika ay ating buhay. ang malikhaing pagsulat ay nagsisimula sa wala. Ito ay isang intelektwal na pagsulat dahil layunin nitong pataasin ang antas at kalidad ng kaalaman ng mga estudyante sa paaralan. 3. Nililinang ang kasanayang metakognitibo 3. Sa uring ito. index. dahil sa ang wika ay mahalagang elemento ng musika. 2. 3. Lohikal na Pangangatwiran (pasaklaw/pabuod)-Ang pangangatwiran ay anyo ng komunikasyong instrumental at ebidensyang nakaiimpluwensya sa ibang tao. ideya o karanasang isinulat dito. . Pineda . dapat makabuo ng isang koro ang tagapagsanay. .nagsisimula sa paglalahad ng tuntunin patungo sa pagbibigay ng mga halimbawa. Ayon kay Villafuerte (2002) nakasalalay ang pangangatuwiran sa pagkaunawa at pagtanggap natin sa mga ideyang ating itinataya.term paper o pamanahong papel 2. maging “broad sheet o tabloid” ay nagtataglay ng mga sulating iba sa nilalaman at paraan ng pagsulat ng mga sulating malikhain. at iba pang sulating pampahayagan. TEKNIKAL Ayon kay Ponciano B.PANIMULA-Sa pagpili ng paksang susulatin ay dapat maisaalang-alang ng manunulat ang dalawang pangunahing pamatnubay na simulain: a) kawili-wili at (b) may sapat na malilikom na datos. ang teknikal na Filipino ay isang linggwistikong phenomenon na sumibol sa puso ng baryedad ng wikang Filipino na lalong kilala sa tawag na “Taglish”. Kalimitang ang pinagtutuunan ng pansin sa uring ito ay ang paglalarawan o paglalahad ng manunulat gamit ang salitang maituturing na masining at malikhain. ibibigayang pangkat na kinabibilangan nito at pangalawa ang ikinaiiba nito sa mga kasamahan sa pangkat na kinabibilingan. -maaring maibigay ang kahulugan na isang bagay o salita sa tulong ng ibang salitang kasing kahulugan nito. Halimbawa: Nakasalalay sa dalawang uri ng tinig ang pipiliing mga mambibigkas:  Mataas/matinis  Karaniwan/mababa Lihis na Pangangatwiran (Falasi)-Mahalagang maisaalang-alang dito hindi lamang ang mga ebidensyang nangalap kundi mahalaga rin masusi kung wasto. atbp. Ex. Ayon kay Langan (1992) ang esensya ng mahusay na pagsulat ng pangangatuwiran ay:  Gagawing punto  Sumusuportang punto Bilang mambabas ng pangangatuwiran ay mahalagang makilala ang punto at makilala ang sumusuportang punto. JORNALISTIK Ang dyaryo ay pahayagan . 4. -maari ring magbigay kahulagan sa isang salita tulad ng una. mahalaga ang paglalatag ng isang ideya. kongreto at malinaw ang kanyang pangangatwiran. Sa kabila nito. nabibigyan nga kaya ng tunay na nagpapahalaga? Lohikal at Mapanghikayat na pagsulat Katangian: 1. May malinaw na kaisipan 2.pagsulat ng tula -nobela . . Paggamit ng opinyon -Sa pagsulat ng pangangatuwiran. Isang mabisang salik ang pangangatwiran upang mabigyangkatarungan ang mga opinyon at maipahayag ang mga opinyong ito. AKADEMIK Ang akademikong pagsulat ay yaong ginagamit sa mga kursong komposisyon o sa malikhaing pagsulat na kalimitan’y sariling opinyon. mahalagang makapagtala muna ng listahan ng mga sangguniang gagamitin.lab report.NILALAMAN: Itsura 3. Anu pa’t ito’y pinaglakip na Tagalog at English na likha ng inhenyerong linggwistiko. dating punong komisyoner ng komisyon sa Wikang Filpino (KWF).MALIKHAIN Ayon kay Genoveva Edroza Matute. Pasaklaw na Lohikal.P. Paguugnay-ugnay MGA URI NG PAGSULAT 1. dyaryo. patungo sa mayroon at patuloy sa pagunlad. polyeto. kilalang manunulat ng literaturang Filipino.  Ito ay sining ng paglalahad ng mga dahilan upang makabuo ng isang pagpapatunay na tinatanggap ng nakararami. Maaari rin namang nakakaaiw at nakakaindak dahil sa ganda at bilis na tugtog. Sa isang pangkaraniwang tagapakinig. editoryal. Idinagdag pa nyang ito’y hindi ebulusyon manapa’y isang natatangaing wikang may adoptibong vokabularyo. maari ring sundan ito ng mga halimbawa. Gawing malinaw ang ihahaing mga punto at tiyaking may sapat na ebidensyang maipakikita na magbibigay suporta sa susulating pyesa. note card 4. WAKAS:Paglalagom at konklusyon Ang wika ay isang musika at ang musika raw ay buhay. REFERENSYAL Sa pag-aaral at / o pananaliksik ay mahalagang makangalap ng mga datos mula sa iba’t ibang sanggunian bal do. Paglalatag ng Ebidensya Mahalagang makapaglatag ng mga ebidensya ang sumusulat ng pangangatuwiran. masining ang paglalahad ng naisip o nadarama ng sumulat. ayon sa formulasyong kalalahad ay bunga ng isang komposisyong linggwistiko na sa kabuuan ay konsepto pa lamang. Maraming mga awitin na pinagtutuunan ng pansin. Paano ang pagsulat ng pangangatuwiran? 1.. paglalahad at pagsusuri. Ang Pagsulat ng Pangangatwiran Ang pangangatuwiran ay tinatawag ding pakikipagtalo o argumentasyon.maikling katha-dula -sanaysay MGA BAHAGI NG TEKSTO 1.eksperimento .

pagsusunod – sunod ng mahahalagang impormasyon at mahalagang pangyayari ayon sa kung kailan nangyari ito. gitna o huling bahagi ng talata. Mapatunayan ito sa pamamagitan ng pagsusuri at paghahambing sa mga karanasan o pangyayari sa paligid Opinyon -Isang kuro o hakang personal. salita o katawan (term) b.Pormal o Malaya -nagbibigay kahulagan sa paggamit ng mga salitang nakapukaw ng damdamin at hindi tuwirang sumusunod sa kaayusan ng pangungusap sa pormal na pamamaraan. Pag iisa-isa (Enumerasyon) -Pag aaus ng mga detalye ayon sa pagkakasunod-sunod mula sa hanggang huli -kailangan. magbigay ng katotohanan. tinatalakay din ang isang bagay o paksa kasama ang mga pagkakatulad o pagkakaiba nito sa ibang bagay. dahil sa. 3.ang pagsusunod-sunod ay prosejural kung may hakbang o prosesong isinasagawa.ang sanhi ay isang ideya o pangyayari na maaring humantong sa isang bunga. di magtatagal matutuklasan ng isang tagabasa na nagagawa na rin niyang tularan o gayahin ang hulwaran ng organisasyon o istilo ng isang awtor sa kanyang isinusulat.isang normal na pangyayari ang pagkakaroon ng problema sa buhay at kasunod naman ng pagbibigay dito ng solusyon. Halimbawa: Ang kasal ay bunga ng pagmamahalan ng dalawang pusong umiibig sa isa’t-isa na dumaan sa maraming oras ng pagliligawan bilang panagko ng lalake sa babae. 2.. Prosejural . 4. Nakakatulong ang mga pansuportang detalye para madaling matandaan ang mahahalagang impormasyon sa isang talata. Problema at Solusyon .pag susunod-sunod ng mga pangayayri sa isang kwento. Ang pagkilala sa mga hulwaran ay makakatulong sa lubusang pag-unawa ng isang teksto. Karaniwan na ang pangunahing ideya ay tuwirang inilalahad sa pamaksang pangugusap na maaring matagpuan sa simula. Karaniwang ginagamit ito ng mga salitang una. manghikayat. magtanggol sa isang paniniwala. mahalaga ang pagkilala at pag unawa sa mga detalyeng nagbibigay ng suporta sa pangunahing ideya sapagkat : 1. 2. 2. Hal: Berde ang utak niya.-sa pagbibigay ng definisyon. magpakilala ng kaugalian.. Ang mga impormasyong inilahad sa isang sistematikong paraan ng pagbubuo ay madaling matandaan o maalala. Sanhi at Bunga . -Makikita mo ito sa mga salitang ginagamit sa teksto at sa paraan ng pagkakaorganisa nito. pagluluto at pagsunod sa direkyon. -Ito ay maaring manlibang. Kronolohikal . umiikot ang kwento sa tinatawag na tungkulin o suliranin patungo sa resulosyon o kakalasan kung saan binibgyan ng kalutasan ay naging problema sa kwento. at iba pa. Ito ang nagsasabi kung ano ang pangunahing kaisipan na inihahatid ng talata.ang resolusyon ang elementong nagbibigay ng kalutasan sa problema o suliranin ng isang kwento.sunod . May mga pagkakataon naman na ang pangunahing ideya ay hindi tuwirang’nakalahad sa talata. Nasusuri agad ng mambabasa kung anong impormasyon ang maaring kasunod na ilalahad ng awtor. . Magturo ng isang paraan. -maaring ito ay pormal o di-pormal 1. Ang mga salitang ito ay ang kaya. Paghahambing at Pagkokontras . Ito ay susi sa lubusang pag-unawa ng pangunahing ideya.Sekwensyal. karaniwang ito ay may petsa gaya ng tiyak na araw o taon upang malaman kung kailan nangyari ang kasaysayan. *Dalawang dimensyon ng definisyon. 1.may mha palatandaang salita na dapat alamin sa mga pangungusap / pahayag ng sanhi at bunga. Sekwensyal 2.. maaring gumamit ng mga graphic organizer tulad ng Venn Diagram at payak na habi. Sinasabi rin ito ay pansariling kahulugan ng isang tao. Kronolohikal 3.ginamit sa pagpapahayg. tiyakin kung dapat na magkakasunod ayon sa inilalahad na aytem o maaari na mang hindi magkakasunod sapagkat hindi naman ito isang proseso. Ang pagtukoy sa mga pansuportang detalye ay makakatulong din upang maunawaan ang pagkakabuo ng isang talata.sa hulwarang ito. Ang ilang mga katanungan sa mga pagsusulit ay karaniwang nakabatay sa mga pangunahing detalye. nang. Maari ito ay kung paano gawin ang isang bagay. nagbibigay ng pagtataya o ebalwasyon ng isang mambabasa kung alam niya kung papaano pagsusunod sunurin ang mahalagang pangyayari. Maari itong ibatay sa isang katotohanan o karanasan. dula. 3. talambuhay. ang hulwaran o istilo sa pagsulat ay isang sistema o kaparaanan kung paano binubuo at inilalahad ng awtor ang mga impormasyon o ideya sa mga teksto o babasahin. 4.(kaibahan) 2. kultura at iba pa.Sa hulwarang ito ng mga organisasyon ng teksto. magbigay ng impormasyon. nobela. mga kahigitan o kalamangan ng isang bagay sa iba ang hulwarang paghahambing at pagkokontras.Patotoo sa isang bagay. magbigay ng kuro-kuro.Pagkilala sa pagkakaiba ng opinyon sa katotohanan Katotohanan . nagkakaroon ng ikalawang kahulugan ang salita o pahayag. susunod at iba pa. Pag-uuri ng mga ideya / detalye Ang ideya ay ang kaisipan na nalilinang sa talata. Di. buhat. 4. Nakapagbibigay ng prediksyon sa babasahing teksto at maaring matiyak kung tama o mali ang prediksyon. Pormal o Maanyo – kapapansinan ng tatlong bahagi. Higit sa lahat. magpaliwanag. Tatlong uri ng pagsusunod sunod: 1. 3.Pagtukoy sa Layunin ng Teksto Tumutukoy ang layunin ng teksto sa kung ano ang nais mangyari ng isang awtor sa kanyang mambabasa. Nakakatulong din sa mambabasa upang maalala ang mga impormasyong nabasa. Sariling paniniwala ng isang tao tungkol sa isang bagay. pangkat na kinabibilangan o kaurian (genre) c. balita at iba pa na hahantong sa isang kongklusyon. Mga kasanayan sa akademikong pagbasa 1. Pagtukoy sa Hulwaran ng Organisasyon Ayon kay Badayos (2000). Denotasyon – karaniwang kahulugang dala ng diksyunaryo o salitang ginagamit sa pinakakaraniwan at simpleng pahayag. kaibahan (difference) Halimbawa: Ang kasal (salita) ay isang sakramentong (kaurian) nagbubuklod sa dalawang pusong nagmamahalan. pangalawa. Sa isang tekstong binasa lalo na’t kung ito ay akdang pampanitikan. a. 2. Konotasyon – di tuwiran ang kahulugan. 5. 6. Kahalagahan ng Hulwaran ng orginasasyon sa Mambabasa 1. pangatlo. 3.. Pagsusunod . Kaya’t walang maling opinyon. Ayon kay Badayos(2000). Prosejural 1. 2.Samantalang ang detalye naman ang sumusuporta sa pangunahing ideya upang lubusang maunawaan ang talata.

Mahalaga ang komprehensyon o pag-unawa para makabuo ng isang konklusyon sa isang seleksyon o akdang binasa. May kaugnayan ba ito sa panimula. 2. Paano naman ito naiiba o natutulad sa paghula ?--ang paghula o prediksyon ay kasanayang ang layon ay hulaan ang ilang pangyayari o maaring kalalabasan ng isang kwento. inilalahaf ang datos na tabular ang anyo. gano katotoo ang mga ginamit na batayan. 2. Bar grap -nagpapakita ng iba’t ibang kantidad sa pamamagitan ng haba ng bar. Pag-aralang mabuti ang nakalarawan sa tsart. mapa. gitna o pangwakas na bahagi ng teksto. Datapuwa’t ang paghahambing upang maging mabisa bilang patotoo ay dapat magkaroon ng matitibay na batayan. Pictograp -Tunay na larawan ang ginagamit sa pictograp upanh ipahayag ang mga datos. Nakakatayo sa kanyang sarili at taglay lamang ang pangunahing ideya o kaisipan ng orihinal na teksto. 5. dapat na linangin ang kasanayang pagsusuri kung valid o hindi ang isang ideya o pananaw. Mapa-Malawak ang impormasyong ibinibigay ng mapa. 6. Matapat na kaisipan. Kahalagahan ng pag-aaral -> sa pamamagitan ng pag-aaral nito . Ayon kay Rufino Alejandro. narinig at namasid. tlahanayan o grap. ‘Mga Bahagi ng teksto’ Panimula: Paksa at Tesis Sa pagpili ng paksang susulatin ay dapat maisaalang-alang ng manunulat ang dalawang pangunahing pamatnubay na simulain a. Konklusyon .) may sapat na malilikom na datos Kapag sa palagay ng manunulat ay kawili-wili ang paksa na kanyang susulatin at marami na ring datos ang kanyang nakakalap . pwede na siyang gumwa ng panimula gaya nito: Nilalaman:Istruktura BATAYANG KONSEPTUWAL NG PAG-AARAL Layunin ng pag-aaral -> ang pag-aaral na ito ay nauukol sa wikang ginagamit sa kontemporaryo at tradisyunal na musika . _” PAGHAHAMBING NG MGA AWIT ”_ . bansa o maging sandaigdigan. 1. bagama’t ang mga ideya o pananaw ay itinuturing na walang mali. grap at talahanayan upang makatawag pansin sa mag detalyeng ibig bigyang diin sa nabasa. may mga batayan ba na naging daan upang ipahayag ang ideya o pananaw. sapat na ang banggitin na lamang. -Paano ba gawin ang pagsusuri ??--Una tignan kaagad kung anu ang kaugnayan ng pamagat sa mga bahagi ng binabasang teksto. 3. Malaya ang mambabasa na hulaan ang maaring mangyari sa tauhan ng kwento o daloy nito o kaya nama’y ang pagwawakas ng isang kwento. Malaya.Kultura. 6.Ikalawa.5.Layunin din ng pag-aaral na ito na matuklasan ang wikamg ginagamit sa mga awiting Filipino at pati na rin ang mga kahulugan nito. tiyaking ang mga numero o bilang na gagamitin ay may mahalagang kaugnayan sa kaisipang pinatibayan o may tiyak na kahulugang ipinakikilala. 5. 7. Hanapin din ang pangunahing kaisipan at pamuno o katulong na kaisipan. 2. Ang mga dapat tandaan sa pagsulat ng lagom/buod. makakatulong ang mga paraang ito upang masuri kung valid o hindi ang ideya o paniniwala sa tekstong binasa. Paghahambing o pagtutulad. 3. Basahin munang mabuti ang buong akda upang makuha at maunawaan mabuti ang mga panggitnang kaisipan. Paliwanag. Ang mga ito ay hindi na ikinukwento. -Malaki ang naitutulong ng mapa. 4. 1. Grap -Maraming klase ang grap.salamin ng kaugalian at paniniwala at damdamin ng mga tao sa isang lugar. sinong tao ang nagsabi ? Saan kinuha ang istadistika? Ibig lamang sabihin. Bigyang-pansin ang nilalamang impormasyon sa tsart at grap.Awiting Bayan (folksong) 2. May pie o circle grap. may ilang paraan upang matukoy ang dapat na nilalaman ng isang teksto. Pagsusuri kung Valid o hindi ang Ideya o pananaw --May pagkakataon na nagkakaroon ng kontradiksyon ang mga ideyang alam na ng mambabasa sa mga ideya na kanya pa lamang babasahin. Ipinapakita nito ang hugis at nilalaman sa loob at paligid ng isang lugar. mabubuksan ang isipan ng mga mambabasa sa epektong dulot ng pagbabago sa wika ng mga awiting Filipino. Dalawa ang uri nito ang halimbawang palagay lamang at halimbawang hango sa tunay na pangyayari. Para sa mabisang pagbuo bg paglalahat ng mga grapikong larawang ito. Pag hihinuha at paghula sa kalabasan ng pangyayari Ano nga ba ang paghinuha ?-Ito ay kakayahang maipaliwanag o mabigyang-kahulugan sa tulong ng mga pahiwatig (clues) o ng sariling kaalaman ang pangyayari sa kwentong binasa. Halimbawa. Pagbuo ng lagom at konklusyon -Ang lagom o buod ay pinakapayak o pinakasimpleng anyo ng paglalahad o diskurso. may isiningit bang pahayag na makapagpapalito sa pag-unawa ng mambabasa. 4. o bayan. Pagbanggit sa mga tunay na pangyayari. Ito’y isang paglalahad ng kaugnayan ng mga bagay sa kabuuan o paglinaw sa kahulugan ng isang pananalita o ng isang bagay. Pagbibigay ng interpretasyon sa mapa.Sa puntong ito. lalawigan.Ang konklusyon ay ang paglalagom at pagbibigay-diin sa mga ideya na inilahad sa kabuuan ng teksto. maaring tandaan ang mga sumusunod: 1. bayan. Istadistika. Ito’y parang pagkukwento. Dito’y ipinakikilala ang mga pagkakahawig ng isang bagay na kilala na o mauunawaan at pinaniniwalaan. Sa mapa naman ay pag-aralang mabuti ang direksyon o lugar na katatagpuan ng mga lalawigan. Ang mga impormasyong ibinibigay ng mga grapikong larawan ay karaniwang sa maikling talata.Naging fokus ng pag-aaral ang mga musikang nagtataglay ng mga salitang makabago at ang kahulugan ng mga ito. Katuturan ng mga katawagan 1. ginamit ang deskriptibong paglalarawan ng mga datos . Sistematikong inilalagay sa mga hanay at kolum ang mga nilikom na datos. Talahanayan -Sa garpikong ito. Mangyari pa. tsart. Ikatlo. Paghahalimbawa.Ginamit din nila ang “internet” sa pag-aaral. itong huli ang higit na mabisa. upang mabago ang istilo ng paglalahad. Ang buong layunin ay naging malinaw sa pang-unawa ng bumabasa ang mga ideya. “PAMAMARAANG GINAMIT AT PINAGKUNAN NG DATOS “ Sa pananaliksik na ito. Malinaw na matutunghayan dito ang intensyon o hangarin na awtor. Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral -> sumasaklaw ang pag-aaral na ito sa mga awitin sa bagong panahon .bar grap at pictograp.Kontemporaryong Awiting pilipino 3. grap at talahanayan. tsart. Tsart -Ipinapakita sa tsart ang dami ng hanay ayon sa impormasyong ininigay o hinihingi.Pinoy Pop (Popular) 4. saklaw at ayos nitong pook.) kawili-wili b. -> sa pagkakataon ring ito maihahambing ang pagkakaiba ng kontemporaryong musika sa tradisyunal na mga gawain .Nagsagawa rin ng impormal na interbyu ang mga mananaliksik ng mga datos sa ilang mga kabataan . Sa paggamit ng istadistika.

“Pananaliksik” Ang lahat ng nakikita at nararanasan nating pagbabago o pag-unlad sa kasalukuyan ay bunga ng walang hanggang pananaliksik. ba’t ka nagkaganyan?  Problema’y lilipasna lang “Mga kasanayan sa akademikong pagsulat” Pagbuo ng konseptong papel ->ayon kay Badayos(2000).ito ay naglalaman ng …..Ang mga awitin .)Ang pagsasabatas ng mga programang pantelebisyon.nakasaad dito ang liham na humihingi ng suporta sa iba’t ibang ahensya na makatutulong sa pagtatagumpay ng panukalang proyekto. Ang konseptong papel ay dapat magtaglay na mga sumusunod.Sa bandang ito dapat ay ilahad ng sumulat ang ….nakapaloob dito sa bajet ang ilang informasyon kabilang ang personal na serbisyo. talaan ng mga kritikal na atribyuts na mapagkikilanlanbilang larawan o katangian. ) Pangungusap na Balangkas – sa uring ito . c. e. "Katangian at simulain" Ang konseptong papel ay mahalagang bahagi ng proseso sa paglalapat o aplikasyon upang mautuhan ang mga saklaw na programa ng mga pangunahing interes ng isang aplikante.sa bahaging ito ay inilalahad ang kaligiran o pinagmulan ng ideya kung bakit pinili ang isang partikular na paksa. bilang ng telepono ng taong makapagbibigay ng informasyon tungkol sa papel .bakit. "Pagbabalangkas" -.titulo.Ito ang makatutugon sa mga tanong na anu.)makinig sa radio o manood ng telebison para sa mga babala.ang pang-ulong pamagat ay mga pangalan o mga salitang ginagamit na pangalan. May iba’t ibang uri ng balangkas . Ang konseptong papel ay isang paglalagom ng kabuuang ideya o kaisipan na tumatalakay sa ibig tuklasin . a.kung hindi rin lang mahalaga o kailangan sa liham ang isang impormasyong nakalap. .kailangan niyang magbalangkas. Uri at katangian Ang pagbabalangkas ay ang pagsasaayos ng mga ideyang nakalap mula sa inisyal na naghahanap ng datos.talaan ng walang mga halimbawa.midyum sa bagong milenyo a.. sa pananaliksik . 2. 3. b.) Pamaksang Balangkas . 4.) Ang kahinaan ng programang pantelebisyon .ang pang-ulong pamagat ay buong pangungusap. at kung pwede hindi ito lalagpas ng 8 ½ x 11 ang pagkakalimbag sa bawat letra o bilang .nanunudyo.) iwasan ang paglabas ng bahay o pamamasyal sa ilog. 5.Sa isang mag-aaral .)Pabalat. d.) Narativ ng programa – mailkli lamang ang nakapaloob na narativ sa konseptong papel. c. kung maipagkakaloob ang hinihinging panukalang proyekto.lalo’t sa panahon ng kanyang pananaliksik ay kailangang gumugol siya ng mahabang oras ng pagsulat .) tanggalin sa mga saksakan ang mga dekoryenteng Kasangkapan. C.) Layunin – nakapaloob dito ang dahilan ng pananaliksik o kung anu ang gustong matamo pagkatapos maisagawa ang pananaliksik sa piniling paksa . d. Sa simpleng salita. ay nahahati pa rin sa iba’t ibang kategorya at may layunin .) pamagat na naglalarawan ng ipanukalang proyekyo. a. f. "Bahagi" Sa ibang aklat ay isinasaad na ganito ang dapat na maging bahagi ng konseptong papel: 1. Tiyak na layunin = ay nagpapahayag ng partikular na pakay sa pananaliksik sa paksa .moderno man o hindi . A.naglalarawan o nanlilibang… Kontemporaryo Tradisyunal  Cool ka lang (Prettier than pink)  Anak (freddie Aguilar)  Buhol-buhol ang traffic  Nagdaan pa ang mga araw  Kinat ka pa ng jeep  At ang landas mo’y naligaw  Minura pa ng driver  Ikaw ay nalulong sa masamang bisyo  Ang ulo’y umiinit  At ang una mong nilapitan  Kumukulo na ang dugo mo  Ang iyong inang lumuluha  Kaya’t sundan mo aking payo  At ang tanong “anak.benefisyong salapi at di salapi. Matutukoy mo ba ang piniling Ideya ? 2. Panlahat na layunin = ito ay nagpapahayg ng kabuuang layon o nais matamo .Ito ay pwedeng ….) Liham ng pagsuporta .) at petsang sisimulan ang proyekto. Para mapadali o mapabilis ang kanyang pagtala sa mga detalyadong pangyayari .) Bajet / Budyet .) ang mga hakbang na isasagawa .) ang epekto at kalidad ng proyekto d.) Rasyunal . b.) ang dahilan ng isasagawang proyekto at ang mga benefisyong maibibigay nito sa kinauukulan.adres. Ito’t maaaring nangangaral. at paano. D. linawin o tukuyin. Mahalaga ang buhay ng tao kayat dapat na mag-ingat lalo na sa panahon ng bagy a.) Pangalan at adres ng organisasyon – o indibidwal na nagsumite ng papel. 1. Hinihingi ng nirestrukturang kurilulum sa batayang edukasyon ang higit na pag-bibigay tuon sa paglinang ng mga kasanayan at kakayahang makatutulong sa mga mag-aaral upang higit na maging produktibng indibidwal at magkaroon ng masaya at makahulugang buhay sa hinaharap. hal.sa uring ito . ang balangkas ay larawan ng pangkalahatang hakbang. talaan ng di-kritikal na atribyuts. Sa aklat nina Price at Nelson (1999) ay naglahd sila ng (5) paksang maaaring maisulat sa konseptong papel.) at ang magiging resulta nito.Dahil buo ang diwa ng isang pangungusap kung kaya’t higit na maraming impormasyong makukuha rito. kahulugan ng konsepto B.) Limitasyon ng pahina . b. b. hal.) Estimang haba ng ipinanukalng proyekto . c. at mapalawak ang kanyang napapanahong ideya. talaan ng mga halimbawa E. a.) Pangalan o bilang ng ipinagkaloob na programa .dalampasigan o baybaying dagat.) Pangalan . mas makabubuting wag na lang isama sa konseptong papel.)maging mahinahon sa lahat ng oras b. hal. Ang telebisyon .

5. Hindi ito kailangang mahadlangan ng anumang wikang magpapahina sa hangaring makatulong sa pagpapaunlad ng kaalaman at kamalayan ng sangkatauhan. isyu. Balikang basahin ang dalawang pangkalahatang uri ng pagbabalangkas para sa pananaliksik sa nakaraang aralin. Ito ay maaring pang indibidwal at panggrupong Gawain na nangangailangan ng ibayong kasanayan. patalastas at paunawa. Upang maisakatuparan ang hangaring ito.. Layunin: Sa tulong ng mga gawaing pananaliksik. isang maka agham na pamamaraan na kung saan lahat ng mga hakbang ay nakaplano. Halimbawa. kailangan munang maunawaan ang mga batayang kaalaman sa pananaliksik upang higit na maging kapakipakinabangan ang pag-unawa sa mga kursong pandisiplina na may kaugnayan sa tutuklasing mga paksa.ang mga patotoo at ang validiti ng sulating pananaliksik SUMUSUNOD SA TAMANG PROSESO NG PAGSULAT. Ang balangkas sa paksa at balangkas sa pangungusap. patunayan o pasubalian Ayon kay Good -. sistematiko at epektibo ang hinaharap na kalutasan sa isang suliranin o paksa.ang sistimatekong pananaliksik ay dumaraan sa masalimuot na yugto ng pagsulat: -Nagsisimula sa pagtukoy ng suliranin -Pag-uugnay ng suliranin sa mga umiiral na teorya -Pagbuo ng mga konklusyon at rekomendasyo MASURI O KRITIKAL. Makapagpatotoo o makapangatwiran sa tulong ng mga mapapanaligang mga materyales o dokumento hinggil sa mga paksang nangagailangan ng paglilinaw. May mga panandang ginamit sa nag-aayos ng mga nilalaman ng balangkas. Ang pagsasaling wika ay paglalahad ng ibang wika ng katumbas na kahulugan sa isang wika. sipag at disiplina. 4. Marami ang patunay na sa tulong nang malawakang pananaliksik. Ang pagsasaling wika ay isang paraan ng pagpapalit ng diwang inihahayag sa isang wika ng katapat na diwa sa ibang wika. Pagpasiyahan ang uri o libel ng nagbabalangkas.Pagkamatapat .Ang pananaliksik ay: -isang maingat –mapanuri -didisiplinadong pamamaraan Sa kaliwanagan o kalutasan ng suliranin Ayon kay Parel --Ang pananaliksik ay:-sistematikong pag-aaral o pagsisiyasat tungkol sa isang bagay sa layuning sagutin ang ilang katanungan ng pananaliksik. Iayos ang porma.. 3. .Pagkamatiyaga .Sa panahon ng informasyon. Saling nagbibigay ng kabatiran gaya ng anunsyo.Makapagbigay ng mga ideya o suhestiyon batay sa historical na perspiktibo para sa isang pangyayari o senaryo. Ang tesis na pangungusap ang pinakabuod na nagpapahayag ng kabuuan ng ideya.. konseptobagay. Ito ang magiging gabay sa pagbuo ng buong balangkas. maaaring buudin ito sa mga sumusunod na kategorya: -MAINGAT-MASUSI-SISTEMATIKO-MAPANURI-TIYAK-KONTROLADO Katangian Ang pananaliksik tulad ng nabanggit na ay isang kursong akademiko at nangangailangan ng ibayong paghahanda upang maisagawa nang maayos. nagkaroon ng kabuluhan ang maraming bagay sa buong mundo… -Lumago ang kabuhayan -kalakalan -bumilis ang takbo ng buh -paggamit ng makabagong teknolohiya -teknolohiya na nagpalapit sa mga tao san mang parte nang mundo. • Ang mga pangunahing kaisipan at mga detalye ng balangkas ay maaring ilahad sa anyong parirala o sa anyong pangungusap. Ang susing ideya ay ang salitang “May laman” sa isang pahayag. MAYAMAN SA MGA GIANAGAMIT NA DATOS.iba’t ibang reference/sanggunian ANGKOP NA PAMAMARAAN O METODOLOHIYA. gaya ng mga konsepto. datos o metodohiya.Pagkamapanuri o kritikal .Pagkamasistema sa Gawain. konsepto at impormasyon. katawagan at iba pa. teorya. DOKUMENTADO. pagsubok sa teoryang iyon at paglutas sa isang suliranin. 5. Ilista ang mga susing ideya na nakapaloob sa tesis na pangungusap. tiyaga. Ang pagsasaling wika ay isang sining ng pagpapahayag ng isang orihinal na akda nang hindi nagbabago ang diwa at kaisipang ipinahahayag nito tungo sa ilang wika.sa bahaging ito ipinaliliwanag ang partikular na instrumentong ginamit na makakatulong sa ikahuhusay ng sulating pananaliksik. 2. -Higit pa sa anupaman. higit na lumalawak ang kakayahan at kasanayan ng tao upang magamit ang kanyang mga natutuhan sa isang makabuluhang pag-aaral. PANANALIKSIK: Katuturan. Nasa mananaliksik ang kapasiyahan kung anong karapat-dapat na paraan ng paglalahad batay sa mga materyal at mga paksa.(internet) -gumaan ang gawain ng mga tao sa mundo -lumakas ang agrikultura -lumakas ang industriya . Ayon kina Treece at Truce -. higit sa anupamang panahon. 3. ang pananaliksik ay kinakailangang: . Ang Tungkulin at Responsibilidad ng Mananaliksik Ang pananaliksik ay isang unibersal na gawain. Kronolohikal: Ang sining ng pagsasaling-wika  Katuturan ng Pagsasaling-wika 1. heyograpikal atb. ang pananaliksik ang maituturing na pinakamahalagan kasangkapan na dapat matutuhan ng kahit na sinumang mag-aaral para mapaunlad ang sarili tungo sa anumang propesyong kanyang hinahangad.Pagkamaingat . 3. Tiyakin kong paano ilalahad ng maayos ang mga ideya. Ang pag-aayos ay maaring kronolohikal. Katangian at Layunin Katuturan Ang pananaliksik ay pagtuklas ng isang teorya. 2. -Ang pananaliksik ay isang pang-akademikong gawain.Pagkamaparaan . Makapaglinaw sa isang usapin o isyung pinagtatalunan at tuloy makapagbigay ng inaakalang solusyon sa problema. Ang lahat ng ito’y bunga ng PANANALIKSIK. Subalit anumang Gawain ay lagging may kaakibat na tungkulin at responsibilidad. May iba’t ibang paraan ng paglalahad ng mga ideya para sa isang balangkas. Ito ay isang masusing pagsisiyasatat pagsusuri sa mga ideya. tao at iba pang nais bigyang linaw.Magiging balido lamang ang isang pananaliksik kung ang mga inilahad na ideya ay mapapanaligan at mapapatotohanan sa tulong ng mga ginamit na datos. Ayusin ang tesis na pangungusap o pahayag. Makatuklas ng mga bagong ideya.OBHEKTIBO. Samakatuwid.  Apat na kategorya ng pagsasalin 1. Kung susuriin ang maga pinahayag ng mga mananaliksik. 4. .ang pagtatalakay sa ibubunga ng kung sakaling magpalit ng porma ng gobyerno mula sa presidensyal tungo sa parlimentaryo or bise bersa (vise versa). Makapagbigay ng bagong interpretasyon o pagpapakahulugan sa dating ideya. Hakbang ng pagbabalangkas  Limang hakbang ang dapat maisagawa sa pagbabalangkas ayon kay Badayos(2001) 1. 2. ang gawaing pananaliksik ay nakatutulong sa mga mag-aaral na: 1. Ang pormat na desimal at ang pormat na may magkahalong bilang at letra. May mga pagpapahalaga at konsiderasyong dapat malaman at mabigyang halaga ng mananaliksik.Maging Responsable Simulain sa Pagbabalangkas • Malaki ang naitutulong ng pagbabalangkas upang maliwanagan ang kabuuan ng binasa.Ang pananaliksik ay:-pagtatangkang makakuha ng kalutasan sa mga suliranin. Katunayan. may dalawang pormat ang balangkas.

Isulat ang pangwakas na draft. gamit ang sariling bokubularyo at istilo ng pagsulat. 2. kung gagamit ng tao ang mananaliksik para makakuha o maka-ngalap ng mahahalagang informasyon ay dapat siyang makapaghanda ng mga tanong para sa kanyang isasagawang pag-aaral.Ito ay ang paraan ng pangangalap o paglikom ng impormasyon upang dagdagan ang kaalaman sa iba’t ibang paksa. Itala ang mahahalagang detalye.W. 3. Isulat ang unang draft rebisahin pagkatapos mabasa ng makailang ulit. ito’y punto-sa-puntong pagbubuod ng ideya ng ibang tao na ipinapahayag ang sariling pangungusap. Anumang uri ng sulatin at anuman ang balak at gustong sulatin ay nasa ilalim ng kategoryang pagsulat. Ito’y madalas na nakasulat sa malalaking titik. 4.2. Ang punong tagapayo ang siyang dapat na nasa unahan ng talaan. ganyan ang pananaliksik (Sermorian. 3. Mapatunayan ang puntong nilalahad sa pamamagitan ng pag-gamit ng mga salitang nagmula sa may awtoridad. Sintesis  Ang sintesis ay ang pag-uugnay ng iba’t-ibang informasyon upang makalikha ng bagong kaalaman. tula sa tuluyan. Gaano kalaki ang kapakinabangang makukuha ko sa aking pag-aaral? Direktang sipi  Sa pagbasa ng artikulo. 1. Ayon naman kay Larkin(1985). pagplano at pagsulat. Makapaghatid ng informasyon.  Ang mga hakbang sa pagsasagawa ng parapreys: 1. Ito ay ang puspusang pagtuklas at paghahanap ng mga hindi pa nalalaman. 1. Parapreys(hawig)  Ayon kay Sternglass(1991). Trece at J. ang materyal na sisipiin ay dapat maging malinaw. Pamaraan Sarbey – Ginamit ang pamaraang sarbey. ipagpatuloy ang istruktural na pagpaparapreys. artikulo. Karamihan sa mga proyektong naisusulat o pag-aaral na bunga ng pananaliksik ay tao ang malimit gamitin paksa. at ang mga pagsusulit na nangangailangan ng matalinong pagsagot at pagtanggap ng mga isinaling diskurso sa Filipino sa mga nagaganap na pagdinig sa pagbabalita at usapan. Mapanuri at kritikal na pag-aaral ukol sa isang isyu. Iparapreys nang literal ang mga salitang mahirap unawain. pagbuo. 6. Saling sapat o yaong saling halos hindi mapagpasyahan para sa karaniwang mambabasa. 2.(E. partikular sa higit na pinipili/higit na tinatanggap na salin sa Filipino ng mga katawagang ginagamit sa broadcast media. Tiyaking nabasa nang buod ang tekstong lalapatan ng buod. proyekto. i-highlight ang mga ito o gumawa ng sariling pagmamarka sa mga ito sa pamamagitan ng pagsulat sa mga palugit(margins). kailangan maging alerto ang mag-aaral para sa mga direktong sipi (quotations) na magiging makabuluhan sa paghahanda ng babasahing literatura para sa tesis o ano mang uri ng isasagawang pananaliksik.  Sa paglikha ay maaring nauukol sa bagong kurikulum. Pangalan ng Mananaliksik . 1999) 4. Isantabi ang orihinal na teksto. kasarian. Basahing mabuti ang orihinal na teksto. 1983) 3. 2. 3. Para naman kay Spatt(1987). 4. Tiyaking naitala ang informasyon nang wasto mula sa pinanggalingang singgunian. PANANALIKSIK 1. Kung gagamit ng direktang sipi. konsepto at problema.Ito ay pangangalap ng mga datos sa isang kontroladong sitwasyon para sa layunin ng prediksyon at eksplanasyon. 3. komposisyon. Presi (Precis)  Itinuturing ding isang bersyon ng pinakamaikling sinopsis o buod ang presi o precis. Ano ang inaasahan kong matutuklasan sa aking pag-aaral? 3. Saliw na sumasaklaw sa iba’t-ibang porma gaya ng tuluyan sa tula. sa pagpaparapreys ay dapat maging maingat ang nagtatala ng informasyon sa pagpapalit ng orihinal na wika sa paggamit niya ng sariling pangungusap. 1973) 5. Ano ang layunin ng aking pag-aaral? 2. Metodolohiya  Ang pagaaral na ito ay ginagamitan ng paraang palarawan ng pananaliksik. Dahil dito. Ang abstrak ay binubuo ng mga sumusunod na bahagi: 1. Ang pangunahing layunin ng pagaaral ay nakasulat sa tiyak na bahagi.Nakasulat ang buong pangalan ng mananaliksik. at muling sulatin sa malinis na papel. Ipahayag sa sariling pangungusap ang mga ideyang nakapaloob sa literal/ istruktural na parapreys.1993) . 3. gaya ng edad. 2. programa. Ginamit din ang mga sumusunod na pamamaraan: 1. (Parel. Resulta – Ang buod ng kinalabasan ng pagaaral ay nakalahad sa bahaging ito. Ngunit bago siya maghanda ng mga tanong ay dapat tanunging muna niya ang kanyang sarili. Higit na gamitin ang paggawa ng sinopsis o buod sa loob at labas ng klasrum kaysa sa (precis). Abstrak  Kalimitang mababasa ang abstrak sa mga unang pahina ng tesis o disertasyon. gayundin ang paraan/pamaraan kung paano naisagawa ang pagaaral. Maging ang instrumentong ginamit ay dapat ding nakatala nang buong linaw sa bahaging ito. Pamagat ng tesis – Ang buong pamagat ng tesis ay dapat na nakasulat nang buo at malinaw. Trece. Isulat ang sariling pangungusap ang mga naitalang detalye. Ito’y dapat na aprobado ng mga tagapayo at panelists. may mga bantas at ang pahina na pinagkunan ng sipi. Sinopsis(buod) Napakahalaga ng pagsulat ng buod sa alinmang isinasagawang pag-aaral o pananaliksik. Ang pananaliksik ay pagtatangka upang makakuha ng mga solusyon sa mga suliranin. Metodolohiya – Nakalahad sa bahaging ito ang uri ng pananaliksik na ginamit sa pagaaral. Mapasimulan ang diskosyon sa pamamagitan ng paglalabas ng mga kaispiang nakakatulad o naiiba sa siniping informasyon. 2. 5. atbp. Pangalan/Mga pangalan ng Tagapayo – Ang buong pangalan ng mga tagapayo ay dapat nakatala ayon sa pagkakasunod-sunod. Ang mga kasanayang nakapaloob dito ay ang paglikha. hanapbuhay o profesyon.  May tatlong layunin ang pag-gamit ng mga direktang sipi. Ito’y kabuuang informasyon sa isinasagawang pag-aaral. Ito ay sistematikong pag-uusisa upang patunayan ay makuha ang anumang kabatirang hinahangad natin. Pag-aayos ng mga datos Konsiderayson sa pangangalap at pag-gamit ng mga datos. 4.(mercene. 5. 2. bagamat bihira itong gamitin at isama sa pag-aaral ng wika. Ang mga paraan sa pagsulat ng sinopsis o buod ay ang mga sumusunod: 1. Kung wala. Talatanungan ng Informasyon – Personal na naglalaman ng mga aytem personal ng mga respondente nang naayon sa hinihingi ng pagkakataon. 4. Saling syentipiko o teknikal. ang parapreys ay pagsasabing muli ng informasyong naitala ng mananaliksik mula sa pinanggalingang sanggunian na gamit sa kanyang sariling pangungusap. tula sa tula. pagbalangkas. Mga layunin – Ang layunin ng pagaaral ay nahahati sa dalawa: pangkalahatan at tiyak. Atbp.

Nalilinang ang tiwala sa sarili. ang mga dahilan ng bagay-bagay at sanhi at bunga. Sa kwalitatibong pananaliksik naman.Upang mabatid ang lawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa isang partikular na bagay. Wika nga’y hindi “dinuktor” upang mapabuti ang resulta ng pananaliksik g. Genetic Study. ang pag-unlad. 2. d. 4.Upang makita ang kabisaan ng umiiral o ginagamit na pamaraan at istratehiya sa pagkatuto ng mga mag-aaral.(halimbawa nito ang pag-aaral sa yugto ng pagdadalaga/pagbibinata ng isang tao) 6. Dito’y inihahambing ang resulta ng isang pag-aaral sa isang umiiral na pamantayan.Kung mananaliksik siguraduhing may mababasa kang impormasyon ukol sa paksa. (2007). MGA KATANGIAN NG PRAKTIKAL NA PANANALIKSIK a. 4. 3.Upang maging solusyon sa suliranin.Pinagaaralan ang mga kasalukuyang ginagawa. Praktikal – Ang mga datos na nagmula sa tabi-tabi ay higit na mainam kaysa paksang matatayog na di naman maayos na naisagawa. ibayong panunuri ang ginagawa upang mapatotohanan ang kahalagahan sa sarili. Orihinal na akda-isagawa ang pananaliksik na ang paksa mo’y wala pang ibang nakakapagsulat. MGA URI NG PANANALIKSIK 1. sa maraming nababasa at sa mismong pagbuo ng pag-aaral. 3. May sistema – tulad ng ibang gawain. f. Eksperimental.kapag maayos na nagampanan ang tungkuling hinarap at ito’y naaayon pa sa tamang resulta. Ang pinag-uukulan nito ng pansin ay ang hinaharap at kung ano ang mangyayari. pangyayari.Sinasaklaw nito ang kasalukuyan. Palarawan(Discriptive). Hambingang Pamamaraan(Comparative Analysis).Ang mahalaga sa pananaliksik ay malinaw na nasagot o natugunan ang mga katanungang inihanda. naiibang karanasan ang nadarama ng mananaliksik. magasin o di kaya’y internet. o kaya’y isang mabigat na suliranin. Isang halimbawa nito ay ang paghahambing ng nagampanan sa Ingles ng mga nasa ikatlong baitang sa elementarya sa isang dibisyon sa Pambansang Pamantayan sa Ingles ng mga nasa ikatlong baitang 7. . Patuloy siyang nag-iisip sa panunuri at pagbibigayinterpretasyon ng resulta ng kanyang pag-aaral. mapaaklat man.al. b. 1.Ito ay isang malawak na pag-aaral sa isang aklat.al. LAYUNIN NG PANANALIKSIK Ayon kina Ordoñez. Pamamaraang Nababatay Pamantayan(Normative). narito ang mga sagot kung bakit kailangang manaliksik. Makatotohanan – Kung ito’y batay sa totoong kinalabasan ng pananaliksik matapos na masuri at malapatan ng istatistika.-yumayaman ang kaisipan ng mananaliksik dahil patuloy siyang nagbabasa.Sinasaklaw ng uring ito ang nakalipas.Lumalawak ang karanasan.Pampayaman ng kaisipan. Sinusuri dito ang mga pangya-yari. isang pasyente.-Ang sinumang tao. ang resulta ay obhektibong mapatotohanan. Ginagamitan ito ng mga talahanayan ng paghahambing ng mga datos. 5. may apat na pangunahing kahalagahan ang pananaliksik: 1. e. 5. Hindi mahirap kalapin ang mga datos na pag-aaralan .Upang makadiskurbe ng bagong kaalaman.Magandang halimbawa nito ay ang eksperimentong gagawin ng isang guro upang malaman niya kung aling paraan ng pagtuturo ang gagamitin upang madaling matututo ang kanyang mga mag-aaral. Pinag-aaralan at sinusuri nito ang pagsulong at pag-unlad ng isang paksa. 2.-Bagong kaalaman ang dulot sa mananaliksik ng gawaing pananaliksik at mabigyan ng interpretasyon. karanasan. c.KAHALAGAHAN NG PANANALIKSIK  Ayon sa libro nina Ordonez et. ang pananaliksik ay may sistemang sinusunod. Bunga ng edukasyon sa mga mag-aaral ng paaralang publiko at pribado.Nadaragdagan ang kaalaman. nakasisigurong nalilinang ang pagmamalaki at tiwala sa sarili. Pag-aaral sa Isang Kaso (Case Study). 2.Upang umunlad ang sariling kamalayan sa pali-paligid. bagong pagkatuto sa mananaliksik ang mga pangyayari. Ang kabutihan o kahalagahan nito ay masusukat sa pamamagitan ng istatistika. Pangkasaysayan(Historical). pamantayan at kalagayan. (2007). Hindi magastos ang paksa.-Sa maraming nakakasalamuha sa pangangalap ng mga datos.(hal.et. Maaaring kwantitatibo (quantitative) o kwalitatibo (qualitative) – Sa kwantitatibong pananaliksik. 4. 3. isang usapin o kaso sa hukuman.Ang paksang simple kung mapagbubuti ay daig ng paksang matayog o malawak na matagal nang binalak ay di natatapos dahil nangangailangan ng maraming pera.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->