TUGMANG BAYAN Nakikipagusap ang mga tao upang maipamahagi o maitukoy ang karanasan at kaalaman ng bawat isa.

Maaari din na intrapersonal o interpersonal ang komunikasyon. May mga ilang teoriya ng komunikasyon na sinusubukang ipaliwanag ang komunikasyon pangtao. Ito ay isang sistemang pagkaiintindihan sa bawat taong nagkakaintindihan. Maaari na intensyonal o di intensyonal, interaktib, transaktib,ang komunikasyon; maaari din na di pasalita o pasalita ito. puwede rin intrapersonal o kaya'y interpersonal ang komunikasyon pantao.

Halimbawa:
Ito palang labong labong Kung bagong tutubo langit na mataas ang itinuturo kung itoy lumakit masunod ang anyo lupang tinubuan doon din ang yuko

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful