Aralin 2

Klaster
Masaya ako at natapos mo ang unang araling natin kaibigan! Nagagalak ako at masaya ka dahil nakakuha ka ng mataas na marka. Ngayon handa ka na ba sa susunod nating leksyon? Huwag kang mag-alala narito kami ni kuya kiko mo na gagabay sa iyo.

Tama si Potpot kaibigan. Kaya relax ka lang, dahil bawat aralin na pinagsamahan natin ay sulit sapagkat marami tayong matutunan. Ngayon buksan natin ang susunod na kabanata ng modyul na ito

. naalala mo pa ba ang pinag-aralan natin? Sige nga sabihin mo tungkol saan ang pinag-aralan natin? _______________Tama! Yun ay ang alpabetong Filipino. Bago muna ang lahat magkakaroon muna tayo ng konting rebyu sa nakaraan nating leksyon. Napahanga mo ako.Sa modyul na ito kaibigan. Inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod: 1. Nakikilala ng halimbawa ng mga salitang may klaster 2. Nakabibigay ng mga salitang may klaster Kaibigan. Sabi ko nga ba eh. Hindi mo mkakalimutan ang pinag-aralan natin.

Hal. okay lang iyan kailangan mong balikan ang nakaraan nating leksyon at makinig sa guro mo.syon _________ wa. Kung mababa naman ang iyong nakuha. Okay ba kaibigan? Bago muna tayo pumunta sa susunod na leksyon natin ay kailangan na basahin mo muna ang nasa ilalim. Se-bo _______ pu – sa ________ ka – ma – tis ________ la – ru -an ________ ak –las _________ pu . . KP 1.lis _________ ok – ra Madali lang kaibigan hindi ba? Konting rebyu lang iyan sa nakaraan nating leksyon.Ano ba ang alam mo? Suriin ang mga sumusunod na salita na may salungguhit. Isulat sa patlang ang KP kung ito ay Katinig at Patinig at PK kung ito naman ay Patinig at Katinig.lis _________ ak.

ano ang pantig na nasa kahon? Ano Halimbawa:ang tawag sa dalawang magkasunod na katinig na magkasama sa isang pantig? Suriin Natin Klaster sa unahan gitna hulihan braso prutas Braso Kwarto Preno Trumpo Brilyante eskrima kontrabida kumpleto kongreso kaklase klerk tsart nars kard keyk .Suriin Natin Suriin ang mga sumusunod na larawan at bigkasin ang mga salita sa loob ng kahon. Ano. Tinatawag din itong kambal katinig. gitna o hulihan ng salita. dyaryo kwago Ang klaster ay binubuo ng dalawang magkasunod o magkatabing katinig na nasa isang pantig ng salita. Ito ay maaring makita sa unahan.

Ang salitang pangulo ( pa-ngu –lo ) at tangkay ( tang-kay) ay walang klaster. . Tandaan: Sa alpabetong Filipino. ito rin ang nagdadala ng balita mula sa ibang bansa at ito ay nakatalaga para sa komunidad ng mga espanyol sa Pilipinas. Ito ay sinulat ng gobernador heneral ng espanya.Alam mo Ang unang dyaryo sa Pilpinas ay ang DEL SUPERIOR ba? GOBYERNO na inumpisahang ilimbag noong Agosto 1811. ang NG ay isang titik lang ang katumbas. Ito ay merong 15 isyu na nailimbag.

Madali lang iyan at alam kong ngayon eksayted ka nang sumagot ng mga katanungan. huwag kang mahiyang magtanong sa iyong guro. Sisiw Lang Iyan .Masaya ako at natapos mo nang basahin an gating diskusyon kaibigan. Kung nahihirapan ka.

dyip 5. preso _________9. tren Pagsanayan Natin . indeks _________8. glosaryo _________7. tsuper 2. __________ __________ __________ __________ __________ 1. sentral 5. kwadra _________6. sobre 3. Halimbawa: unahan – plato 1. presko 2. Granada 4. Isulat sa patlang ang sagot.Ibigay ang ginagamit na klaster sa loob ng mga salita. gitna o hulihan ). nars 4. pluma Subukin Pa Natin Pag. trangkaso 3. Isulat ang sagot sa unahan ng bawat bilang.aralan ang bawat salita. Hanapin kung saang pantig matatagpuan ang klaster ( unahan. kwela _________10.

Matatamis ang prutas na dala mo 3. 6. Handa ka na ba sa ating huling pagsubok? Kung handa ka na sagutan mo ang ating huling pagsubok. Mahusay sa beysbol si Jarvie 5. 8. 7. Ngayon. 1. Lalagyan ng barya. Hinipan ko ang trumpeta. Ang anak ng doktor. Nalaglag ang plato. 2. Mainit ang plantsa 4. . Si Ben ay isang nars. 10. 9. May dala siyang ideks kard. Sige nga hanapin mo sa pangungusap ang mga salitang may klaster at bilugan ang mga ito. Sumakay ako ng tren. Mukhang madali lang sa iyo kaibigan ang ating pagsasanay at nasisigurado ko na marami ka nang nalalaman tungkol sa klaster.Kaibigan masarap ang maghanap.

hugis bilog ginagamit kumain ________ ato 10.Palawakin Pa Natin Palawakin Pa Natin Buuin ang mga salitang inilalarawan.isang uri ng sasakyan na mahaba ________ en 5.malubha na ang sakit ________ abe 4. Sanayin natin . gantimpala sa patilpalak ________ emyo 2. tao sa kulungan ________ eso 7. 1. nararamdaman pagkatapos maligo ________ esko 9 . kasama sa silid aralan ka ________ase 6. laruan na umiikot-ikot ________ umpo Sulat kamay mo. mahusay magpakinis ng balat ng tao ________ utas 3. dito idinideposito ang pera ba_____ o 8.

_________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Tandaan: Dapat orihinal ang obra at huwag mangopya Oras naman kaibigan sa aking mga tanong batay sa ating pinag-aralan. Pwede kang humingi ng tulong sa magulang mo.Bilang isang mag-aaral sa paaralan na iyong pinapasukan gumawa ng isang tula tungkol sa iyong paaralan gamit ang salitang may klaster. . Gaya ng dati madali lang ang itinatanong ko.

_____________________________________ _____________________________________ . 1. Interpretasyon: Para sa ano at pinag-aralan natin ang tungkol sa klaster.Sagutin Natin Sagutin ang sumusunod na tanong at isulat sa patlang ang sagot. Pagpapaliwanag : Tungkol saan ang ating leksyon at ano ang iyong natutunan? _____________________________________ _____________________________________ 2.

PABABA Oops! Kailangan nating balikan kung nasaan ka nahirapan.Paglalapat: Bilang isang estudyante kung may magtatanong sa iyo kung ano ang klaster .85% Naks! Konti lang ang mali niya pero ang magaling! 85%. Batay sa nakuha mong iskor sa huling pagsubok ang titser mo ang kukulay ng kahon ng porsyentong iyong nakuha. 100. ano ang sasabihin mo ? ______________________________________ _______________________________________ _ 3.90% Wow! ang husay mo naman! 90. Pero huwag kang mag-alala kaya mo yan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful