Aralin 2

Klaster
Masaya ako at natapos mo ang unang araling natin kaibigan! Nagagalak ako at masaya ka dahil nakakuha ka ng mataas na marka. Ngayon handa ka na ba sa susunod nating leksyon? Huwag kang mag-alala narito kami ni kuya kiko mo na gagabay sa iyo.

Tama si Potpot kaibigan. Kaya relax ka lang, dahil bawat aralin na pinagsamahan natin ay sulit sapagkat marami tayong matutunan. Ngayon buksan natin ang susunod na kabanata ng modyul na ito

Hindi mo mkakalimutan ang pinag-aralan natin.Sa modyul na ito kaibigan. Bago muna ang lahat magkakaroon muna tayo ng konting rebyu sa nakaraan nating leksyon. . Sabi ko nga ba eh. Napahanga mo ako. Inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod: 1. Nakikilala ng halimbawa ng mga salitang may klaster 2. Nakabibigay ng mga salitang may klaster Kaibigan. naalala mo pa ba ang pinag-aralan natin? Sige nga sabihin mo tungkol saan ang pinag-aralan natin? _______________Tama! Yun ay ang alpabetong Filipino.

syon _________ wa. Kung mababa naman ang iyong nakuha. Isulat sa patlang ang KP kung ito ay Katinig at Patinig at PK kung ito naman ay Patinig at Katinig. Se-bo _______ pu – sa ________ ka – ma – tis ________ la – ru -an ________ ak –las _________ pu .Ano ba ang alam mo? Suriin ang mga sumusunod na salita na may salungguhit.lis _________ ak. Okay ba kaibigan? Bago muna tayo pumunta sa susunod na leksyon natin ay kailangan na basahin mo muna ang nasa ilalim.lis _________ ok – ra Madali lang kaibigan hindi ba? Konting rebyu lang iyan sa nakaraan nating leksyon. Hal. KP 1. okay lang iyan kailangan mong balikan ang nakaraan nating leksyon at makinig sa guro mo. .

Ito ay maaring makita sa unahan. dyaryo kwago Ang klaster ay binubuo ng dalawang magkasunod o magkatabing katinig na nasa isang pantig ng salita. gitna o hulihan ng salita.ano ang pantig na nasa kahon? Ano Halimbawa:ang tawag sa dalawang magkasunod na katinig na magkasama sa isang pantig? Suriin Natin Klaster sa unahan gitna hulihan braso prutas Braso Kwarto Preno Trumpo Brilyante eskrima kontrabida kumpleto kongreso kaklase klerk tsart nars kard keyk . Tinatawag din itong kambal katinig. Ano.Suriin Natin Suriin ang mga sumusunod na larawan at bigkasin ang mga salita sa loob ng kahon.

Ito ay merong 15 isyu na nailimbag. Ang salitang pangulo ( pa-ngu –lo ) at tangkay ( tang-kay) ay walang klaster. Tandaan: Sa alpabetong Filipino. . ito rin ang nagdadala ng balita mula sa ibang bansa at ito ay nakatalaga para sa komunidad ng mga espanyol sa Pilipinas. Ito ay sinulat ng gobernador heneral ng espanya. ang NG ay isang titik lang ang katumbas.Alam mo Ang unang dyaryo sa Pilpinas ay ang DEL SUPERIOR ba? GOBYERNO na inumpisahang ilimbag noong Agosto 1811.

huwag kang mahiyang magtanong sa iyong guro. Kung nahihirapan ka.Masaya ako at natapos mo nang basahin an gating diskusyon kaibigan. Sisiw Lang Iyan . Madali lang iyan at alam kong ngayon eksayted ka nang sumagot ng mga katanungan.

sentral 5. indeks _________8. trangkaso 3. __________ __________ __________ __________ __________ 1. kwadra _________6. Isulat ang sagot sa unahan ng bawat bilang. sobre 3. Granada 4. presko 2. pluma Subukin Pa Natin Pag. tren Pagsanayan Natin . gitna o hulihan ). nars 4. Isulat sa patlang ang sagot. kwela _________10. Halimbawa: unahan – plato 1. Hanapin kung saang pantig matatagpuan ang klaster ( unahan.aralan ang bawat salita. dyip 5. tsuper 2. glosaryo _________7.Ibigay ang ginagamit na klaster sa loob ng mga salita. preso _________9.

9. Lalagyan ng barya. 6. Mukhang madali lang sa iyo kaibigan ang ating pagsasanay at nasisigurado ko na marami ka nang nalalaman tungkol sa klaster. Ang anak ng doktor. 2. Si Ben ay isang nars. . 8. Matatamis ang prutas na dala mo 3. Nalaglag ang plato. Mainit ang plantsa 4. 10. Handa ka na ba sa ating huling pagsubok? Kung handa ka na sagutan mo ang ating huling pagsubok. Mahusay sa beysbol si Jarvie 5. 1. 7. Hinipan ko ang trumpeta. May dala siyang ideks kard. Sumakay ako ng tren. Sige nga hanapin mo sa pangungusap ang mga salitang may klaster at bilugan ang mga ito. Ngayon.Kaibigan masarap ang maghanap.

dito idinideposito ang pera ba_____ o 8.Palawakin Pa Natin Palawakin Pa Natin Buuin ang mga salitang inilalarawan.hugis bilog ginagamit kumain ________ ato 10.isang uri ng sasakyan na mahaba ________ en 5. Sanayin natin . mahusay magpakinis ng balat ng tao ________ utas 3. gantimpala sa patilpalak ________ emyo 2. laruan na umiikot-ikot ________ umpo Sulat kamay mo.malubha na ang sakit ________ abe 4. kasama sa silid aralan ka ________ase 6. 1. tao sa kulungan ________ eso 7. nararamdaman pagkatapos maligo ________ esko 9 .

Gaya ng dati madali lang ang itinatanong ko.Bilang isang mag-aaral sa paaralan na iyong pinapasukan gumawa ng isang tula tungkol sa iyong paaralan gamit ang salitang may klaster. . Pwede kang humingi ng tulong sa magulang mo. _________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Tandaan: Dapat orihinal ang obra at huwag mangopya Oras naman kaibigan sa aking mga tanong batay sa ating pinag-aralan.

_____________________________________ _____________________________________ . Interpretasyon: Para sa ano at pinag-aralan natin ang tungkol sa klaster. Pagpapaliwanag : Tungkol saan ang ating leksyon at ano ang iyong natutunan? _____________________________________ _____________________________________ 2.Sagutin Natin Sagutin ang sumusunod na tanong at isulat sa patlang ang sagot. 1.

90% Wow! ang husay mo naman! 90. Batay sa nakuha mong iskor sa huling pagsubok ang titser mo ang kukulay ng kahon ng porsyentong iyong nakuha.Paglalapat: Bilang isang estudyante kung may magtatanong sa iyo kung ano ang klaster .85% Naks! Konti lang ang mali niya pero ang magaling! 85%. Pero huwag kang mag-alala kaya mo yan . 100. ano ang sasabihin mo ? ______________________________________ _______________________________________ _ 3.PABABA Oops! Kailangan nating balikan kung nasaan ka nahirapan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful