Aralin 2

Klaster
Masaya ako at natapos mo ang unang araling natin kaibigan! Nagagalak ako at masaya ka dahil nakakuha ka ng mataas na marka. Ngayon handa ka na ba sa susunod nating leksyon? Huwag kang mag-alala narito kami ni kuya kiko mo na gagabay sa iyo.

Tama si Potpot kaibigan. Kaya relax ka lang, dahil bawat aralin na pinagsamahan natin ay sulit sapagkat marami tayong matutunan. Ngayon buksan natin ang susunod na kabanata ng modyul na ito

Nakikilala ng halimbawa ng mga salitang may klaster 2. . Napahanga mo ako. Nakabibigay ng mga salitang may klaster Kaibigan. naalala mo pa ba ang pinag-aralan natin? Sige nga sabihin mo tungkol saan ang pinag-aralan natin? _______________Tama! Yun ay ang alpabetong Filipino. Sabi ko nga ba eh. Hindi mo mkakalimutan ang pinag-aralan natin. Bago muna ang lahat magkakaroon muna tayo ng konting rebyu sa nakaraan nating leksyon.Sa modyul na ito kaibigan. Inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod: 1.

Se-bo _______ pu – sa ________ ka – ma – tis ________ la – ru -an ________ ak –las _________ pu . . okay lang iyan kailangan mong balikan ang nakaraan nating leksyon at makinig sa guro mo. Isulat sa patlang ang KP kung ito ay Katinig at Patinig at PK kung ito naman ay Patinig at Katinig.Ano ba ang alam mo? Suriin ang mga sumusunod na salita na may salungguhit.syon _________ wa. Kung mababa naman ang iyong nakuha.lis _________ ok – ra Madali lang kaibigan hindi ba? Konting rebyu lang iyan sa nakaraan nating leksyon. Okay ba kaibigan? Bago muna tayo pumunta sa susunod na leksyon natin ay kailangan na basahin mo muna ang nasa ilalim. Hal. KP 1.lis _________ ak.

Ito ay maaring makita sa unahan.Suriin Natin Suriin ang mga sumusunod na larawan at bigkasin ang mga salita sa loob ng kahon. Tinatawag din itong kambal katinig. Ano. gitna o hulihan ng salita.ano ang pantig na nasa kahon? Ano Halimbawa:ang tawag sa dalawang magkasunod na katinig na magkasama sa isang pantig? Suriin Natin Klaster sa unahan gitna hulihan braso prutas Braso Kwarto Preno Trumpo Brilyante eskrima kontrabida kumpleto kongreso kaklase klerk tsart nars kard keyk . dyaryo kwago Ang klaster ay binubuo ng dalawang magkasunod o magkatabing katinig na nasa isang pantig ng salita.

Ito ay merong 15 isyu na nailimbag. ang NG ay isang titik lang ang katumbas. Ang salitang pangulo ( pa-ngu –lo ) at tangkay ( tang-kay) ay walang klaster. Tandaan: Sa alpabetong Filipino.Alam mo Ang unang dyaryo sa Pilpinas ay ang DEL SUPERIOR ba? GOBYERNO na inumpisahang ilimbag noong Agosto 1811. ito rin ang nagdadala ng balita mula sa ibang bansa at ito ay nakatalaga para sa komunidad ng mga espanyol sa Pilipinas. Ito ay sinulat ng gobernador heneral ng espanya. .

huwag kang mahiyang magtanong sa iyong guro. Kung nahihirapan ka.Masaya ako at natapos mo nang basahin an gating diskusyon kaibigan. Sisiw Lang Iyan . Madali lang iyan at alam kong ngayon eksayted ka nang sumagot ng mga katanungan.

tren Pagsanayan Natin . glosaryo _________7. sentral 5.Ibigay ang ginagamit na klaster sa loob ng mga salita.aralan ang bawat salita. Isulat ang sagot sa unahan ng bawat bilang. presko 2. tsuper 2. indeks _________8. Isulat sa patlang ang sagot. sobre 3. trangkaso 3. __________ __________ __________ __________ __________ 1. Hanapin kung saang pantig matatagpuan ang klaster ( unahan. Granada 4. nars 4. dyip 5. kwadra _________6. kwela _________10. Halimbawa: unahan – plato 1. pluma Subukin Pa Natin Pag. preso _________9. gitna o hulihan ).

10. 9. Mahusay sa beysbol si Jarvie 5. 6. Ngayon. Handa ka na ba sa ating huling pagsubok? Kung handa ka na sagutan mo ang ating huling pagsubok. Matatamis ang prutas na dala mo 3.Kaibigan masarap ang maghanap. Hinipan ko ang trumpeta. Sumakay ako ng tren. Nalaglag ang plato. Sige nga hanapin mo sa pangungusap ang mga salitang may klaster at bilugan ang mga ito. 8. 2. . Ang anak ng doktor. Si Ben ay isang nars. 7. Mukhang madali lang sa iyo kaibigan ang ating pagsasanay at nasisigurado ko na marami ka nang nalalaman tungkol sa klaster. Mainit ang plantsa 4. May dala siyang ideks kard. Lalagyan ng barya. 1.

Palawakin Pa Natin Palawakin Pa Natin Buuin ang mga salitang inilalarawan.hugis bilog ginagamit kumain ________ ato 10. mahusay magpakinis ng balat ng tao ________ utas 3. 1. Sanayin natin . dito idinideposito ang pera ba_____ o 8. tao sa kulungan ________ eso 7. gantimpala sa patilpalak ________ emyo 2. laruan na umiikot-ikot ________ umpo Sulat kamay mo.isang uri ng sasakyan na mahaba ________ en 5.malubha na ang sakit ________ abe 4. nararamdaman pagkatapos maligo ________ esko 9 . kasama sa silid aralan ka ________ase 6.

Gaya ng dati madali lang ang itinatanong ko. _________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Tandaan: Dapat orihinal ang obra at huwag mangopya Oras naman kaibigan sa aking mga tanong batay sa ating pinag-aralan. Pwede kang humingi ng tulong sa magulang mo. .Bilang isang mag-aaral sa paaralan na iyong pinapasukan gumawa ng isang tula tungkol sa iyong paaralan gamit ang salitang may klaster.

1. _____________________________________ _____________________________________ . Interpretasyon: Para sa ano at pinag-aralan natin ang tungkol sa klaster. Pagpapaliwanag : Tungkol saan ang ating leksyon at ano ang iyong natutunan? _____________________________________ _____________________________________ 2.Sagutin Natin Sagutin ang sumusunod na tanong at isulat sa patlang ang sagot.

PABABA Oops! Kailangan nating balikan kung nasaan ka nahirapan. Batay sa nakuha mong iskor sa huling pagsubok ang titser mo ang kukulay ng kahon ng porsyentong iyong nakuha.85% Naks! Konti lang ang mali niya pero ang magaling! 85%. ano ang sasabihin mo ? ______________________________________ _______________________________________ _ 3. 100.Paglalapat: Bilang isang estudyante kung may magtatanong sa iyo kung ano ang klaster . Pero huwag kang mag-alala kaya mo yan .90% Wow! ang husay mo naman! 90.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful