Aralin 2

Klaster
Masaya ako at natapos mo ang unang araling natin kaibigan! Nagagalak ako at masaya ka dahil nakakuha ka ng mataas na marka. Ngayon handa ka na ba sa susunod nating leksyon? Huwag kang mag-alala narito kami ni kuya kiko mo na gagabay sa iyo.

Tama si Potpot kaibigan. Kaya relax ka lang, dahil bawat aralin na pinagsamahan natin ay sulit sapagkat marami tayong matutunan. Ngayon buksan natin ang susunod na kabanata ng modyul na ito

Hindi mo mkakalimutan ang pinag-aralan natin.Sa modyul na ito kaibigan. Sabi ko nga ba eh. Nakabibigay ng mga salitang may klaster Kaibigan. Napahanga mo ako. . naalala mo pa ba ang pinag-aralan natin? Sige nga sabihin mo tungkol saan ang pinag-aralan natin? _______________Tama! Yun ay ang alpabetong Filipino. Nakikilala ng halimbawa ng mga salitang may klaster 2. Inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod: 1. Bago muna ang lahat magkakaroon muna tayo ng konting rebyu sa nakaraan nating leksyon.

KP 1. .Ano ba ang alam mo? Suriin ang mga sumusunod na salita na may salungguhit.lis _________ ak. Isulat sa patlang ang KP kung ito ay Katinig at Patinig at PK kung ito naman ay Patinig at Katinig. Se-bo _______ pu – sa ________ ka – ma – tis ________ la – ru -an ________ ak –las _________ pu . Hal.lis _________ ok – ra Madali lang kaibigan hindi ba? Konting rebyu lang iyan sa nakaraan nating leksyon.syon _________ wa. Okay ba kaibigan? Bago muna tayo pumunta sa susunod na leksyon natin ay kailangan na basahin mo muna ang nasa ilalim. okay lang iyan kailangan mong balikan ang nakaraan nating leksyon at makinig sa guro mo. Kung mababa naman ang iyong nakuha.

ano ang pantig na nasa kahon? Ano Halimbawa:ang tawag sa dalawang magkasunod na katinig na magkasama sa isang pantig? Suriin Natin Klaster sa unahan gitna hulihan braso prutas Braso Kwarto Preno Trumpo Brilyante eskrima kontrabida kumpleto kongreso kaklase klerk tsart nars kard keyk .Suriin Natin Suriin ang mga sumusunod na larawan at bigkasin ang mga salita sa loob ng kahon. dyaryo kwago Ang klaster ay binubuo ng dalawang magkasunod o magkatabing katinig na nasa isang pantig ng salita. Ano. Ito ay maaring makita sa unahan. Tinatawag din itong kambal katinig. gitna o hulihan ng salita.

Ang salitang pangulo ( pa-ngu –lo ) at tangkay ( tang-kay) ay walang klaster. Tandaan: Sa alpabetong Filipino. Ito ay sinulat ng gobernador heneral ng espanya. Ito ay merong 15 isyu na nailimbag. ang NG ay isang titik lang ang katumbas. .Alam mo Ang unang dyaryo sa Pilpinas ay ang DEL SUPERIOR ba? GOBYERNO na inumpisahang ilimbag noong Agosto 1811. ito rin ang nagdadala ng balita mula sa ibang bansa at ito ay nakatalaga para sa komunidad ng mga espanyol sa Pilipinas.

Madali lang iyan at alam kong ngayon eksayted ka nang sumagot ng mga katanungan. Sisiw Lang Iyan . huwag kang mahiyang magtanong sa iyong guro. Kung nahihirapan ka.Masaya ako at natapos mo nang basahin an gating diskusyon kaibigan.

sentral 5. presko 2. tsuper 2. __________ __________ __________ __________ __________ 1. kwadra _________6. pluma Subukin Pa Natin Pag. gitna o hulihan ). sobre 3. trangkaso 3.Ibigay ang ginagamit na klaster sa loob ng mga salita.aralan ang bawat salita. glosaryo _________7. Hanapin kung saang pantig matatagpuan ang klaster ( unahan. Halimbawa: unahan – plato 1. Isulat ang sagot sa unahan ng bawat bilang. dyip 5. preso _________9. indeks _________8. Granada 4. tren Pagsanayan Natin . kwela _________10. Isulat sa patlang ang sagot. nars 4.

8. 6. 10. Ngayon. 7. Sumakay ako ng tren. Si Ben ay isang nars. 9. Lalagyan ng barya. Mahusay sa beysbol si Jarvie 5. 2. 1. Ang anak ng doktor.Kaibigan masarap ang maghanap. Mainit ang plantsa 4. May dala siyang ideks kard. Nalaglag ang plato. . Hinipan ko ang trumpeta. Mukhang madali lang sa iyo kaibigan ang ating pagsasanay at nasisigurado ko na marami ka nang nalalaman tungkol sa klaster. Matatamis ang prutas na dala mo 3. Sige nga hanapin mo sa pangungusap ang mga salitang may klaster at bilugan ang mga ito. Handa ka na ba sa ating huling pagsubok? Kung handa ka na sagutan mo ang ating huling pagsubok.

Palawakin Pa Natin Palawakin Pa Natin Buuin ang mga salitang inilalarawan.isang uri ng sasakyan na mahaba ________ en 5.malubha na ang sakit ________ abe 4. laruan na umiikot-ikot ________ umpo Sulat kamay mo. 1. Sanayin natin . nararamdaman pagkatapos maligo ________ esko 9 . gantimpala sa patilpalak ________ emyo 2. tao sa kulungan ________ eso 7. kasama sa silid aralan ka ________ase 6.hugis bilog ginagamit kumain ________ ato 10. dito idinideposito ang pera ba_____ o 8. mahusay magpakinis ng balat ng tao ________ utas 3.

.Bilang isang mag-aaral sa paaralan na iyong pinapasukan gumawa ng isang tula tungkol sa iyong paaralan gamit ang salitang may klaster. Gaya ng dati madali lang ang itinatanong ko. _________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Tandaan: Dapat orihinal ang obra at huwag mangopya Oras naman kaibigan sa aking mga tanong batay sa ating pinag-aralan. Pwede kang humingi ng tulong sa magulang mo.

1.Sagutin Natin Sagutin ang sumusunod na tanong at isulat sa patlang ang sagot. Interpretasyon: Para sa ano at pinag-aralan natin ang tungkol sa klaster. _____________________________________ _____________________________________ . Pagpapaliwanag : Tungkol saan ang ating leksyon at ano ang iyong natutunan? _____________________________________ _____________________________________ 2.

Pero huwag kang mag-alala kaya mo yan . 100. Batay sa nakuha mong iskor sa huling pagsubok ang titser mo ang kukulay ng kahon ng porsyentong iyong nakuha.Paglalapat: Bilang isang estudyante kung may magtatanong sa iyo kung ano ang klaster .PABABA Oops! Kailangan nating balikan kung nasaan ka nahirapan.90% Wow! ang husay mo naman! 90. ano ang sasabihin mo ? ______________________________________ _______________________________________ _ 3.85% Naks! Konti lang ang mali niya pero ang magaling! 85%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful