Aralin 2

Klaster
Masaya ako at natapos mo ang unang araling natin kaibigan! Nagagalak ako at masaya ka dahil nakakuha ka ng mataas na marka. Ngayon handa ka na ba sa susunod nating leksyon? Huwag kang mag-alala narito kami ni kuya kiko mo na gagabay sa iyo.

Tama si Potpot kaibigan. Kaya relax ka lang, dahil bawat aralin na pinagsamahan natin ay sulit sapagkat marami tayong matutunan. Ngayon buksan natin ang susunod na kabanata ng modyul na ito

Bago muna ang lahat magkakaroon muna tayo ng konting rebyu sa nakaraan nating leksyon. Napahanga mo ako. Inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod: 1. Nakikilala ng halimbawa ng mga salitang may klaster 2. . naalala mo pa ba ang pinag-aralan natin? Sige nga sabihin mo tungkol saan ang pinag-aralan natin? _______________Tama! Yun ay ang alpabetong Filipino. Hindi mo mkakalimutan ang pinag-aralan natin. Nakabibigay ng mga salitang may klaster Kaibigan. Sabi ko nga ba eh.Sa modyul na ito kaibigan.

okay lang iyan kailangan mong balikan ang nakaraan nating leksyon at makinig sa guro mo. Hal.syon _________ wa. Isulat sa patlang ang KP kung ito ay Katinig at Patinig at PK kung ito naman ay Patinig at Katinig.lis _________ ok – ra Madali lang kaibigan hindi ba? Konting rebyu lang iyan sa nakaraan nating leksyon.lis _________ ak. KP 1. Okay ba kaibigan? Bago muna tayo pumunta sa susunod na leksyon natin ay kailangan na basahin mo muna ang nasa ilalim. Se-bo _______ pu – sa ________ ka – ma – tis ________ la – ru -an ________ ak –las _________ pu .Ano ba ang alam mo? Suriin ang mga sumusunod na salita na may salungguhit. . Kung mababa naman ang iyong nakuha.

dyaryo kwago Ang klaster ay binubuo ng dalawang magkasunod o magkatabing katinig na nasa isang pantig ng salita.Suriin Natin Suriin ang mga sumusunod na larawan at bigkasin ang mga salita sa loob ng kahon. Tinatawag din itong kambal katinig. Ito ay maaring makita sa unahan. Ano.ano ang pantig na nasa kahon? Ano Halimbawa:ang tawag sa dalawang magkasunod na katinig na magkasama sa isang pantig? Suriin Natin Klaster sa unahan gitna hulihan braso prutas Braso Kwarto Preno Trumpo Brilyante eskrima kontrabida kumpleto kongreso kaklase klerk tsart nars kard keyk . gitna o hulihan ng salita.

ang NG ay isang titik lang ang katumbas. Ito ay merong 15 isyu na nailimbag. Ang salitang pangulo ( pa-ngu –lo ) at tangkay ( tang-kay) ay walang klaster. ito rin ang nagdadala ng balita mula sa ibang bansa at ito ay nakatalaga para sa komunidad ng mga espanyol sa Pilipinas. Tandaan: Sa alpabetong Filipino.Alam mo Ang unang dyaryo sa Pilpinas ay ang DEL SUPERIOR ba? GOBYERNO na inumpisahang ilimbag noong Agosto 1811. Ito ay sinulat ng gobernador heneral ng espanya. .

huwag kang mahiyang magtanong sa iyong guro. Madali lang iyan at alam kong ngayon eksayted ka nang sumagot ng mga katanungan. Sisiw Lang Iyan . Kung nahihirapan ka.Masaya ako at natapos mo nang basahin an gating diskusyon kaibigan.

Granada 4. Isulat sa patlang ang sagot. tren Pagsanayan Natin . gitna o hulihan ). sentral 5. glosaryo _________7. presko 2. sobre 3. indeks _________8. pluma Subukin Pa Natin Pag. kwadra _________6.Ibigay ang ginagamit na klaster sa loob ng mga salita. tsuper 2.aralan ang bawat salita. Hanapin kung saang pantig matatagpuan ang klaster ( unahan. __________ __________ __________ __________ __________ 1. Halimbawa: unahan – plato 1. trangkaso 3. kwela _________10. dyip 5. preso _________9. Isulat ang sagot sa unahan ng bawat bilang. nars 4.

Mukhang madali lang sa iyo kaibigan ang ating pagsasanay at nasisigurado ko na marami ka nang nalalaman tungkol sa klaster. 7. Si Ben ay isang nars. Ang anak ng doktor. May dala siyang ideks kard. Lalagyan ng barya. . Matatamis ang prutas na dala mo 3. Ngayon. Mahusay sa beysbol si Jarvie 5. 2. 8. 1. Handa ka na ba sa ating huling pagsubok? Kung handa ka na sagutan mo ang ating huling pagsubok.Kaibigan masarap ang maghanap. Sumakay ako ng tren. 10. 6. Hinipan ko ang trumpeta. Nalaglag ang plato. Mainit ang plantsa 4. 9. Sige nga hanapin mo sa pangungusap ang mga salitang may klaster at bilugan ang mga ito.

isang uri ng sasakyan na mahaba ________ en 5. 1. dito idinideposito ang pera ba_____ o 8.hugis bilog ginagamit kumain ________ ato 10. laruan na umiikot-ikot ________ umpo Sulat kamay mo. Sanayin natin .malubha na ang sakit ________ abe 4. kasama sa silid aralan ka ________ase 6. nararamdaman pagkatapos maligo ________ esko 9 .Palawakin Pa Natin Palawakin Pa Natin Buuin ang mga salitang inilalarawan. tao sa kulungan ________ eso 7. gantimpala sa patilpalak ________ emyo 2. mahusay magpakinis ng balat ng tao ________ utas 3.

Gaya ng dati madali lang ang itinatanong ko. _________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Tandaan: Dapat orihinal ang obra at huwag mangopya Oras naman kaibigan sa aking mga tanong batay sa ating pinag-aralan.Bilang isang mag-aaral sa paaralan na iyong pinapasukan gumawa ng isang tula tungkol sa iyong paaralan gamit ang salitang may klaster. Pwede kang humingi ng tulong sa magulang mo. .

1.Sagutin Natin Sagutin ang sumusunod na tanong at isulat sa patlang ang sagot. _____________________________________ _____________________________________ . Pagpapaliwanag : Tungkol saan ang ating leksyon at ano ang iyong natutunan? _____________________________________ _____________________________________ 2. Interpretasyon: Para sa ano at pinag-aralan natin ang tungkol sa klaster.

Batay sa nakuha mong iskor sa huling pagsubok ang titser mo ang kukulay ng kahon ng porsyentong iyong nakuha.Paglalapat: Bilang isang estudyante kung may magtatanong sa iyo kung ano ang klaster .85% Naks! Konti lang ang mali niya pero ang magaling! 85%.PABABA Oops! Kailangan nating balikan kung nasaan ka nahirapan.90% Wow! ang husay mo naman! 90. Pero huwag kang mag-alala kaya mo yan . ano ang sasabihin mo ? ______________________________________ _______________________________________ _ 3. 100.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful