Aralin 2

Klaster
Masaya ako at natapos mo ang unang araling natin kaibigan! Nagagalak ako at masaya ka dahil nakakuha ka ng mataas na marka. Ngayon handa ka na ba sa susunod nating leksyon? Huwag kang mag-alala narito kami ni kuya kiko mo na gagabay sa iyo.

Tama si Potpot kaibigan. Kaya relax ka lang, dahil bawat aralin na pinagsamahan natin ay sulit sapagkat marami tayong matutunan. Ngayon buksan natin ang susunod na kabanata ng modyul na ito

Inaasahang magagawa mo ang mga sumusunod: 1. naalala mo pa ba ang pinag-aralan natin? Sige nga sabihin mo tungkol saan ang pinag-aralan natin? _______________Tama! Yun ay ang alpabetong Filipino. Napahanga mo ako. . Hindi mo mkakalimutan ang pinag-aralan natin. Nakabibigay ng mga salitang may klaster Kaibigan.Sa modyul na ito kaibigan. Sabi ko nga ba eh. Bago muna ang lahat magkakaroon muna tayo ng konting rebyu sa nakaraan nating leksyon. Nakikilala ng halimbawa ng mga salitang may klaster 2.

Isulat sa patlang ang KP kung ito ay Katinig at Patinig at PK kung ito naman ay Patinig at Katinig. KP 1. Se-bo _______ pu – sa ________ ka – ma – tis ________ la – ru -an ________ ak –las _________ pu . Hal.lis _________ ok – ra Madali lang kaibigan hindi ba? Konting rebyu lang iyan sa nakaraan nating leksyon. okay lang iyan kailangan mong balikan ang nakaraan nating leksyon at makinig sa guro mo.Ano ba ang alam mo? Suriin ang mga sumusunod na salita na may salungguhit. Kung mababa naman ang iyong nakuha.lis _________ ak. . Okay ba kaibigan? Bago muna tayo pumunta sa susunod na leksyon natin ay kailangan na basahin mo muna ang nasa ilalim.syon _________ wa.

dyaryo kwago Ang klaster ay binubuo ng dalawang magkasunod o magkatabing katinig na nasa isang pantig ng salita.Suriin Natin Suriin ang mga sumusunod na larawan at bigkasin ang mga salita sa loob ng kahon. gitna o hulihan ng salita. Ano.ano ang pantig na nasa kahon? Ano Halimbawa:ang tawag sa dalawang magkasunod na katinig na magkasama sa isang pantig? Suriin Natin Klaster sa unahan gitna hulihan braso prutas Braso Kwarto Preno Trumpo Brilyante eskrima kontrabida kumpleto kongreso kaklase klerk tsart nars kard keyk . Tinatawag din itong kambal katinig. Ito ay maaring makita sa unahan.

Tandaan: Sa alpabetong Filipino. ito rin ang nagdadala ng balita mula sa ibang bansa at ito ay nakatalaga para sa komunidad ng mga espanyol sa Pilipinas. Ito ay sinulat ng gobernador heneral ng espanya. Ang salitang pangulo ( pa-ngu –lo ) at tangkay ( tang-kay) ay walang klaster.Alam mo Ang unang dyaryo sa Pilpinas ay ang DEL SUPERIOR ba? GOBYERNO na inumpisahang ilimbag noong Agosto 1811. ang NG ay isang titik lang ang katumbas. Ito ay merong 15 isyu na nailimbag. .

Kung nahihirapan ka. Madali lang iyan at alam kong ngayon eksayted ka nang sumagot ng mga katanungan. Sisiw Lang Iyan .Masaya ako at natapos mo nang basahin an gating diskusyon kaibigan. huwag kang mahiyang magtanong sa iyong guro.

kwela _________10. presko 2. Isulat sa patlang ang sagot. Hanapin kung saang pantig matatagpuan ang klaster ( unahan. tsuper 2. gitna o hulihan ). Halimbawa: unahan – plato 1. trangkaso 3. glosaryo _________7. __________ __________ __________ __________ __________ 1. sentral 5. kwadra _________6. preso _________9. Isulat ang sagot sa unahan ng bawat bilang. indeks _________8.Ibigay ang ginagamit na klaster sa loob ng mga salita. Granada 4. tren Pagsanayan Natin . nars 4. dyip 5.aralan ang bawat salita. pluma Subukin Pa Natin Pag. sobre 3.

Si Ben ay isang nars. Sumakay ako ng tren. 8. 2. Mainit ang plantsa 4. Sige nga hanapin mo sa pangungusap ang mga salitang may klaster at bilugan ang mga ito. Handa ka na ba sa ating huling pagsubok? Kung handa ka na sagutan mo ang ating huling pagsubok.Kaibigan masarap ang maghanap. 6. Ngayon. 9. Ang anak ng doktor. Lalagyan ng barya. Mahusay sa beysbol si Jarvie 5. Nalaglag ang plato. 1. May dala siyang ideks kard. Mukhang madali lang sa iyo kaibigan ang ating pagsasanay at nasisigurado ko na marami ka nang nalalaman tungkol sa klaster. 7. Hinipan ko ang trumpeta. Matatamis ang prutas na dala mo 3. . 10.

1. tao sa kulungan ________ eso 7.Palawakin Pa Natin Palawakin Pa Natin Buuin ang mga salitang inilalarawan. Sanayin natin .isang uri ng sasakyan na mahaba ________ en 5. laruan na umiikot-ikot ________ umpo Sulat kamay mo. gantimpala sa patilpalak ________ emyo 2. dito idinideposito ang pera ba_____ o 8.malubha na ang sakit ________ abe 4. mahusay magpakinis ng balat ng tao ________ utas 3.hugis bilog ginagamit kumain ________ ato 10. nararamdaman pagkatapos maligo ________ esko 9 . kasama sa silid aralan ka ________ase 6.

Pwede kang humingi ng tulong sa magulang mo. _________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Tandaan: Dapat orihinal ang obra at huwag mangopya Oras naman kaibigan sa aking mga tanong batay sa ating pinag-aralan. .Bilang isang mag-aaral sa paaralan na iyong pinapasukan gumawa ng isang tula tungkol sa iyong paaralan gamit ang salitang may klaster. Gaya ng dati madali lang ang itinatanong ko.

1. Interpretasyon: Para sa ano at pinag-aralan natin ang tungkol sa klaster. _____________________________________ _____________________________________ .Sagutin Natin Sagutin ang sumusunod na tanong at isulat sa patlang ang sagot. Pagpapaliwanag : Tungkol saan ang ating leksyon at ano ang iyong natutunan? _____________________________________ _____________________________________ 2.

Batay sa nakuha mong iskor sa huling pagsubok ang titser mo ang kukulay ng kahon ng porsyentong iyong nakuha.PABABA Oops! Kailangan nating balikan kung nasaan ka nahirapan.85% Naks! Konti lang ang mali niya pero ang magaling! 85%.Paglalapat: Bilang isang estudyante kung may magtatanong sa iyo kung ano ang klaster .90% Wow! ang husay mo naman! 90. Pero huwag kang mag-alala kaya mo yan . ano ang sasabihin mo ? ______________________________________ _______________________________________ _ 3. 100.