Kagawaran ng Edukasyon Rehiyon IV-A CALABARZON Dibisyon ng Santa Rosa Aplaya Elementary School S.Y.

2012-2013

Aksyon Plan sa Filipino
Report No.28 Proyekto
A.PAG-UNLAD NG MGA MAGAARAL Gawain Sa Pag-unlad Nasusukat ang kaalaman ng mga mag-aaral.

Layunin

Estratehiya
Pagbibigay ng pagsusulit sa mga mag-aaral. Pagsasagawa ng pag-aanalisa upang makapagsagawa ng mga “remedial” at “interventions”. Pagsasagawa ng pagbasa ng may pag-unawa.

Taong Kasangkot
Mga Guro at mag-aaral Baitang I-Vl

Takdang Panahon
Buong Taon

Inaasahang Bunga

Mga mag-aaral na may pag-unawa sa kanilang mga aralin.

Phil- Iri

Nalilinang ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa at pagunawa.

Mga Guro at mag-aaral Baitang I - VI

Hunyo-pre test Enero – post test

Mga mag-aaral na marunong bumasa na may pag-unawa.

DEAR TIME

Nahuhubog ang kawilihan ng mga bata sa pagbasa ng mga kuwento

Pagsasagaawa ng pagbasa ng mga kawiliwiling kuwento tuwing tanghali (12:301:00PM) Pagdaraos ng palatuntunan

Mga Guro at mag-aaral Baitang I-VI

Buong Taon

Mga mag-aaral na may kawilihang bumasa ng mga iba’t ibang kuwento.

Pagdaraos ng Buwan ng Wika

Nakapagdaraos ng isang mahalagang palatuntunan.

Punong-guro, mga guro at mga mag-aaral ng paaralan Mga Guro at mag-aaral

Agosto

Mapaunlad ang kaalaman ng mga magaaral sa pagtatangahal ng panitikang Filipino. Makatutuklas ng mag mag-aaral na may higit na kaalaman at talentong natatangi sa ibang mag-aaral.

Araw ng Pagbasa Read – a - thon

B.PAG-UNLAD NG MGA GURO

1.Nahahasa ang kaalaman ng mga mag-aaral ukol sa iba’t ibang larangan ng araling Filipino. 2.Natutukoy ang mga mag-aaral na may angking talino sa araling Filipino. 1.Napapadali ang pag-unawa at pagkatuto ng maayos at wastong pamamaraan. 2.Napapalawak ang kaalaman sa pamamagitan ng paggamit ng iba’t ibang sanggunian sa pagkatuto.

Pagbibigay ng “Quiz Bee” ukol sa araling Filipino at tagisan sa pagbigkas ng hindi pinaghandaang talumpati sa mga interesadong magaaral. Pagsasagawa ng mga guro ng mga biswal na material

Nobyembre

Mga Guro

Buong Taon

Mapapadali ang pagunawa at pagtuturo sa asignaturang Filipino.

Paghahanda ng Kagamitang Panturo

Pangangalap ng mga guro ng aklat na maaaring gawin sanggunian sa pagtuturo.

Mga Guro

Buong taon

Mapapataas ang pagkatuto ng mga mag-aaral.

EPS – Filipino Mga Guro Mapagtitibay ang relasyon ng mga guro. Magiging matagumpay ang mga hangarin. BUITIZON Punung Guro II ..Pagdalo ng mga guro sa “Seminar Work shop “ sa Filipino Nagkakaroon ng sapat na kaalaman hinggil sa pagtuturo ng makabagong paraan sa Filipino Nakadadalo sa mga pulong o “seminar” hinggil sa makabagong paraan ng pagtuturo sa Filipino. PAG-UNLAD NG PASILIDAD Nagkakaroon ng sapat na kaalaman hinggil sa pagtuturo ng makabagong paraan sa Filipino Paggamit ng Inter Active Board Mga guro at mag-aaral Buong Taon Mapapadali ang pagunawa at pagtuturo sa asignaturang Filipino Inihanda nina: MGA GURO SA FILIPINO Aplaya Elementary School Binigyang pansin ni: LEONILA M. C.