MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA

Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye

Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye 1. Paksang Pangungusap -sentro o pangunahing tema/pokus sa pagpapalawak ng ideya -ito ang batayan ng mga detalyeng inilalahad sa isang teksto -kadalasa’y makikita sa unang talata (implayd) at huling talata (konklusyon) ng tekstong ekspositori .

Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye 2. nagpapalawak. Suportang Ideya -mga mahahalagang kaisipan o mga susing salita na may kaugnayan sa paksang pangungusap -tumutulong. nagbibigay linaw sa paksang pangungusap -ito ang batayan ng paksang pangungusap batay sa kung ano ang layunin ng teksto .

Sa Kabataan ni Onofre Pagsanghan Isa sa mga salitang napag-aralan natin sa wikang Filipino ay ang salitang “nabansot. Marami raw uri ng pagkabansot. at ng diwa. ang bagay na ito raw ay nabansot. ng puso.” Kapag ang isang bagay raw ay dapat pang lumaki ngunit ito’y tumigil na sa paglaki. ngunit ang pinakamalungkot na uri raw ay ang pagkabansot ng isipan. .

hindi lamang ng ating sukat at timbang. ngunit ang ating paglaki ay kailangang paglaki at pagunlad ng ating buong katauhan. Kung ga-poste man ang ating taas at ga-pison man ang ating bigat. ngunit kung ang pag-iisip naman nati’y gakulisap lamang. Kung tumangkad man tayong tangkad-kawayan. at bumilog man tayong bilog-tapayan. kay pangit na kabansutan.Ang panahon ng kabataan ay panahon ng paglaki. ngunit kung tayo nama’y tulad ni “Bondying” ay di mapagkatiwalaan-anong laking kakulangan. . Kung magkaroon tayo ng katawang “Tarzan” at mapatalas ang ating isipang sintalas ng kay Rizal. ngunit kung ang ating kalooban nama’y itim na duwende ng kasamaan-anong kapinsalaan para sa kinabukasan.

Huwag nating akalaing makapaglulublob tayo ngayon sa kalaswaan at kahalayan.Kinabukasan. makakakupit sa ating mga magulang at sa mahiwagang araw ng bukas makakaya nating balikatin ang mabibigat na suliranin ng ating bansa. Araw-araw ay tumutuwid tayong palangit o bumabaluktot tayong paputik. hindi sa isang taon. Huwag nating akalaing makapagpapabaya tayo ng ating pag-aaral ngayon at sa araw ng bukas ay bigla tayong magiging mga dalubhasang magpapaunlad sa bayan. Tayo raw ang maghahatid sa kanya sa langit ng kasaganaan at karangalan. at sa mahiwagang araw ng bukas bigla tayong magiging ulirang mga magulang. tayo raw ang pag-asa ng Inang Bayan. Tamang-tama ang sabi ng ating mga ninunong kung ano raw ang kamihasnan ay siyang pagkakatandaan. Kabataan. . hindi bukas. o hihila sa kanya sa putik ng kahirapan at kahihiyan. Huwag nating akalaing makapangdaraya tayo ngayon sa ating mga pagsusulit. Ang panahon ng pagkilos ay ngayon.

wala rin sa pagpag ng dila. ay wala sa tamis ng pangarap. .Kabataan. Ang tunay na pag-ibig ay nasa pawis ng gawa. ang tunay na nasyonalismo. ang tunay na pag-ibig sa bayan.

Pagtukoy sa Layunin ng Teksto .

Pagtukoy sa Layunin ng Teksto  Tumutukoy ang layunin ng teksto sa kung ano ang nais mangyari ng isang awtor sa kanyang mambabasa.  Makikita ito sa mga salitang ginamit sa teksto at sa paraan ng pagkakaorganisa nito. .

magbigay ng kuro-kuro. kultura at iba pa. magtanggol sa isang paniniwala. magbigay ng impormasyon. magbigay ng katotohanan. magturo ng isang paraan. magpaliwanag. manghikayat. Pagtukoy sa Layunin ng Teksto . Ito ay maaaring manlibang. magpakilala ng kaugalian.

Huhusgahan ito hindi base sa kung tama o mali ang sagot. true or false. identification. Allowed ang erasures. enumeration o fill-in-the-blanks na sinasagutan. kundi essay na isinusulat araw-araw. Hindi ito multiple choice.Tukuyin ang layunin ng awtor sa pagsulat ng mga sumusunod na pahayag: “Nalaman kong hindi pala exam na may passing rate ang buhay. kundi base sa kung may kabuluhan ang mga naisulat o wala.” – Bob Ong .

“Sa mata ng isang guro. Pero aaminin ko. at kung meron man. magiging matinding sakripisyo ang pagpasok sa eskwela araw-araw. eto raw „yung mga KSP sa klase na dahil hindi naman matalino e idinadaan na lang sa patawa ang pagpapapansin. May mga one-liner na gumigising sa lahat pag nakakatulog na. walang klaseng walang ganito. may isang dosenang klase lang ng high school students. Clowns-Ang official kenkoy ng klase.”-Bob Ong . Sabi ng ilang teacher.

”. napakasagradong bagay ng mga libro para sirain. Pero para sa akin. pulitikal man o panrelihiyon. Hanggang sa mga sandaling „to paborito pa ring libangan ng ilang makapangyarihan sa mundo ang pagsunog sa mga sulating sumasalungat sa paniniwala nila.“Panahon pa lang ng mga disipulo ni Kristo uso na ang panununog ng libro.Bob Ong .

90% ang nakapagbasa na ng libro. at 68% ang nakapagbasa na ng mga librong walang kinalaman sa eskwelahan. lumalabas na 94% sa atin ang may kakayahang magbasa ng mga simpleng salita.“Sa pambansang pagsusuri ng National Book Development Board sa mga Pilipinong may edad 18 taong gulang pataas noong 2003.”-Bob Ong .

Tono at Pananaw ng Teksto .Pagtiyak sa Damdamin.

pagkabahala at iba pa . Tono at Pananaw ng Teksto Damdamin ng Teksto – tumutukoy sa kung ano ang naging saloobin ng mambabasa sa binasang teksto. maaaring saya/tuwa. lungkot. galit. takot.Pagtiyak sa Damdamin.

mapangutya at iba pa . maaaring masaya.Tono ng Teksto – tumutukoy sa saloobin ng awtor sa paksang kanyang tinatalakay. seryoso. mapagbiro. malungkot.

kita. iyo. atin. unang panauhan – ako. ninyo at inyo 3. namin at amin 2. niya. natin. Tono at Pananaw ng Teksto Pananaw ng Teksto – tumutukoy sa punto de bistang ginamit ng awtor sa teksto. mo.Pagtiyak sa Damdamin. akin. ikalawang panauhan – ikaw. tayo. kanya. ka. ko. kayo. sila. nila at kanila . 1. kami. ikatlong panauhan – siya.

Mga mamamayan ay lubhang mas’werte. Ang pulis ay pilay. ang meyor ay pipi. Na ang sinangguni’y bulag na gobernor. sa Paniqueng sinta. ang kaso’y dinala Kaya katibaya’y tinakwil ng tenga Doon po sa amin. nagbulong sa meyor. pipi’t pilay ang hustisya. ang hukom ay bingi. At may isang mutyang ginahasa noon. Ang pulis na pilay. Bingi. Gobernor ay bulag. Ginahasang mutya’y sa pulis nagsumbong.Doon Po Sa Amin (Teo Antonio) Doon po sa amin. Sa hukom na bingi. . bayan ng Panique. bulag.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful