MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA

Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye

Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye 1. Paksang Pangungusap -sentro o pangunahing tema/pokus sa pagpapalawak ng ideya -ito ang batayan ng mga detalyeng inilalahad sa isang teksto -kadalasa’y makikita sa unang talata (implayd) at huling talata (konklusyon) ng tekstong ekspositori .

nagbibigay linaw sa paksang pangungusap -ito ang batayan ng paksang pangungusap batay sa kung ano ang layunin ng teksto . nagpapalawak. Suportang Ideya -mga mahahalagang kaisipan o mga susing salita na may kaugnayan sa paksang pangungusap -tumutulong.Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye 2.

ang bagay na ito raw ay nabansot.Sa Kabataan ni Onofre Pagsanghan Isa sa mga salitang napag-aralan natin sa wikang Filipino ay ang salitang “nabansot. ng puso.” Kapag ang isang bagay raw ay dapat pang lumaki ngunit ito’y tumigil na sa paglaki. . at ng diwa. ngunit ang pinakamalungkot na uri raw ay ang pagkabansot ng isipan. Marami raw uri ng pagkabansot.

ngunit kung tayo nama’y tulad ni “Bondying” ay di mapagkatiwalaan-anong laking kakulangan. Kung tumangkad man tayong tangkad-kawayan. Kung magkaroon tayo ng katawang “Tarzan” at mapatalas ang ating isipang sintalas ng kay Rizal. ngunit ang ating paglaki ay kailangang paglaki at pagunlad ng ating buong katauhan. at bumilog man tayong bilog-tapayan. hindi lamang ng ating sukat at timbang. Kung ga-poste man ang ating taas at ga-pison man ang ating bigat.Ang panahon ng kabataan ay panahon ng paglaki. ngunit kung ang pag-iisip naman nati’y gakulisap lamang. . ngunit kung ang ating kalooban nama’y itim na duwende ng kasamaan-anong kapinsalaan para sa kinabukasan. kay pangit na kabansutan.

Ang panahon ng pagkilos ay ngayon. Tamang-tama ang sabi ng ating mga ninunong kung ano raw ang kamihasnan ay siyang pagkakatandaan. Huwag nating akalaing makapaglulublob tayo ngayon sa kalaswaan at kahalayan. Tayo raw ang maghahatid sa kanya sa langit ng kasaganaan at karangalan. o hihila sa kanya sa putik ng kahirapan at kahihiyan. hindi sa isang taon. Araw-araw ay tumutuwid tayong palangit o bumabaluktot tayong paputik. hindi bukas. Kabataan. tayo raw ang pag-asa ng Inang Bayan.Kinabukasan. Huwag nating akalaing makapangdaraya tayo ngayon sa ating mga pagsusulit. at sa mahiwagang araw ng bukas bigla tayong magiging ulirang mga magulang. . Huwag nating akalaing makapagpapabaya tayo ng ating pag-aaral ngayon at sa araw ng bukas ay bigla tayong magiging mga dalubhasang magpapaunlad sa bayan. makakakupit sa ating mga magulang at sa mahiwagang araw ng bukas makakaya nating balikatin ang mabibigat na suliranin ng ating bansa.

Ang tunay na pag-ibig ay nasa pawis ng gawa.Kabataan. wala rin sa pagpag ng dila. ang tunay na pag-ibig sa bayan. ay wala sa tamis ng pangarap. ang tunay na nasyonalismo. .

Pagtukoy sa Layunin ng Teksto .

 Makikita ito sa mga salitang ginamit sa teksto at sa paraan ng pagkakaorganisa nito.Pagtukoy sa Layunin ng Teksto  Tumutukoy ang layunin ng teksto sa kung ano ang nais mangyari ng isang awtor sa kanyang mambabasa. .

magtanggol sa isang paniniwala. magbigay ng impormasyon. Ito ay maaaring manlibang. manghikayat. magbigay ng kuro-kuro. kultura at iba pa. magturo ng isang paraan. Pagtukoy sa Layunin ng Teksto . magpakilala ng kaugalian. magpaliwanag. magbigay ng katotohanan.

kundi essay na isinusulat araw-araw. identification. kundi base sa kung may kabuluhan ang mga naisulat o wala. enumeration o fill-in-the-blanks na sinasagutan.Tukuyin ang layunin ng awtor sa pagsulat ng mga sumusunod na pahayag: “Nalaman kong hindi pala exam na may passing rate ang buhay. Huhusgahan ito hindi base sa kung tama o mali ang sagot.” – Bob Ong . Hindi ito multiple choice. true or false. Allowed ang erasures.

Sabi ng ilang teacher.“Sa mata ng isang guro. at kung meron man. walang klaseng walang ganito. Pero aaminin ko. may isang dosenang klase lang ng high school students. eto raw „yung mga KSP sa klase na dahil hindi naman matalino e idinadaan na lang sa patawa ang pagpapapansin. Clowns-Ang official kenkoy ng klase. May mga one-liner na gumigising sa lahat pag nakakatulog na. magiging matinding sakripisyo ang pagpasok sa eskwela araw-araw.”-Bob Ong .

pulitikal man o panrelihiyon.Bob Ong .“Panahon pa lang ng mga disipulo ni Kristo uso na ang panununog ng libro.”. napakasagradong bagay ng mga libro para sirain. Hanggang sa mga sandaling „to paborito pa ring libangan ng ilang makapangyarihan sa mundo ang pagsunog sa mga sulating sumasalungat sa paniniwala nila. Pero para sa akin.

“Sa pambansang pagsusuri ng National Book Development Board sa mga Pilipinong may edad 18 taong gulang pataas noong 2003. at 68% ang nakapagbasa na ng mga librong walang kinalaman sa eskwelahan.”-Bob Ong . lumalabas na 94% sa atin ang may kakayahang magbasa ng mga simpleng salita. 90% ang nakapagbasa na ng libro.

Pagtiyak sa Damdamin. Tono at Pananaw ng Teksto .

Tono at Pananaw ng Teksto Damdamin ng Teksto – tumutukoy sa kung ano ang naging saloobin ng mambabasa sa binasang teksto. pagkabahala at iba pa . galit. maaaring saya/tuwa. takot.Pagtiyak sa Damdamin. lungkot.

mapagbiro. maaaring masaya. mapangutya at iba pa . malungkot.Tono ng Teksto – tumutukoy sa saloobin ng awtor sa paksang kanyang tinatalakay. seryoso.

kita. ikalawang panauhan – ikaw. kayo. kanya.Pagtiyak sa Damdamin. tayo. 1. unang panauhan – ako. ka. ninyo at inyo 3. kami. sila. atin. natin. niya. iyo. akin. nila at kanila . namin at amin 2. mo. ikatlong panauhan – siya. ko. Tono at Pananaw ng Teksto Pananaw ng Teksto – tumutukoy sa punto de bistang ginamit ng awtor sa teksto.

Gobernor ay bulag. ang hukom ay bingi. Ang pulis na pilay. Bingi. bulag. pipi’t pilay ang hustisya. Ang pulis ay pilay. ang kaso’y dinala Kaya katibaya’y tinakwil ng tenga Doon po sa amin. At may isang mutyang ginahasa noon. sa Paniqueng sinta. Na ang sinangguni’y bulag na gobernor. . Sa hukom na bingi. Ginahasang mutya’y sa pulis nagsumbong.Doon Po Sa Amin (Teo Antonio) Doon po sa amin. ang meyor ay pipi. bayan ng Panique. Mga mamamayan ay lubhang mas’werte. nagbulong sa meyor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful