MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA

Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye

Paksang Pangungusap -sentro o pangunahing tema/pokus sa pagpapalawak ng ideya -ito ang batayan ng mga detalyeng inilalahad sa isang teksto -kadalasa’y makikita sa unang talata (implayd) at huling talata (konklusyon) ng tekstong ekspositori .Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye 1.

nagpapalawak. Suportang Ideya -mga mahahalagang kaisipan o mga susing salita na may kaugnayan sa paksang pangungusap -tumutulong. nagbibigay linaw sa paksang pangungusap -ito ang batayan ng paksang pangungusap batay sa kung ano ang layunin ng teksto .Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye 2.

ngunit ang pinakamalungkot na uri raw ay ang pagkabansot ng isipan. .Sa Kabataan ni Onofre Pagsanghan Isa sa mga salitang napag-aralan natin sa wikang Filipino ay ang salitang “nabansot. ang bagay na ito raw ay nabansot. ng puso.” Kapag ang isang bagay raw ay dapat pang lumaki ngunit ito’y tumigil na sa paglaki. Marami raw uri ng pagkabansot. at ng diwa.

Ang panahon ng kabataan ay panahon ng paglaki. . kay pangit na kabansutan. ngunit kung ang pag-iisip naman nati’y gakulisap lamang. ngunit ang ating paglaki ay kailangang paglaki at pagunlad ng ating buong katauhan. Kung magkaroon tayo ng katawang “Tarzan” at mapatalas ang ating isipang sintalas ng kay Rizal. Kung tumangkad man tayong tangkad-kawayan. at bumilog man tayong bilog-tapayan. Kung ga-poste man ang ating taas at ga-pison man ang ating bigat. hindi lamang ng ating sukat at timbang. ngunit kung tayo nama’y tulad ni “Bondying” ay di mapagkatiwalaan-anong laking kakulangan. ngunit kung ang ating kalooban nama’y itim na duwende ng kasamaan-anong kapinsalaan para sa kinabukasan.

. Tayo raw ang maghahatid sa kanya sa langit ng kasaganaan at karangalan.Kinabukasan. Ang panahon ng pagkilos ay ngayon. Huwag nating akalaing makapangdaraya tayo ngayon sa ating mga pagsusulit. tayo raw ang pag-asa ng Inang Bayan. makakakupit sa ating mga magulang at sa mahiwagang araw ng bukas makakaya nating balikatin ang mabibigat na suliranin ng ating bansa. Tamang-tama ang sabi ng ating mga ninunong kung ano raw ang kamihasnan ay siyang pagkakatandaan. hindi sa isang taon. Huwag nating akalaing makapaglulublob tayo ngayon sa kalaswaan at kahalayan. Araw-araw ay tumutuwid tayong palangit o bumabaluktot tayong paputik. o hihila sa kanya sa putik ng kahirapan at kahihiyan. Kabataan. hindi bukas. at sa mahiwagang araw ng bukas bigla tayong magiging ulirang mga magulang. Huwag nating akalaing makapagpapabaya tayo ng ating pag-aaral ngayon at sa araw ng bukas ay bigla tayong magiging mga dalubhasang magpapaunlad sa bayan.

ang tunay na nasyonalismo.Kabataan. Ang tunay na pag-ibig ay nasa pawis ng gawa. wala rin sa pagpag ng dila. . ay wala sa tamis ng pangarap. ang tunay na pag-ibig sa bayan.

Pagtukoy sa Layunin ng Teksto .

 Makikita ito sa mga salitang ginamit sa teksto at sa paraan ng pagkakaorganisa nito. .Pagtukoy sa Layunin ng Teksto  Tumutukoy ang layunin ng teksto sa kung ano ang nais mangyari ng isang awtor sa kanyang mambabasa.

manghikayat. magbigay ng katotohanan. magbigay ng impormasyon. magpaliwanag. Ito ay maaaring manlibang. magpakilala ng kaugalian. magtanggol sa isang paniniwala. Pagtukoy sa Layunin ng Teksto . magbigay ng kuro-kuro. magturo ng isang paraan. kultura at iba pa.

enumeration o fill-in-the-blanks na sinasagutan. Hindi ito multiple choice. true or false.Tukuyin ang layunin ng awtor sa pagsulat ng mga sumusunod na pahayag: “Nalaman kong hindi pala exam na may passing rate ang buhay. kundi base sa kung may kabuluhan ang mga naisulat o wala. Huhusgahan ito hindi base sa kung tama o mali ang sagot. kundi essay na isinusulat araw-araw. Allowed ang erasures. identification.” – Bob Ong .

eto raw „yung mga KSP sa klase na dahil hindi naman matalino e idinadaan na lang sa patawa ang pagpapapansin. walang klaseng walang ganito.”-Bob Ong . magiging matinding sakripisyo ang pagpasok sa eskwela araw-araw. Sabi ng ilang teacher. may isang dosenang klase lang ng high school students. Pero aaminin ko. May mga one-liner na gumigising sa lahat pag nakakatulog na. at kung meron man. Clowns-Ang official kenkoy ng klase.“Sa mata ng isang guro.

“Panahon pa lang ng mga disipulo ni Kristo uso na ang panununog ng libro.Bob Ong .”. pulitikal man o panrelihiyon. Pero para sa akin. Hanggang sa mga sandaling „to paborito pa ring libangan ng ilang makapangyarihan sa mundo ang pagsunog sa mga sulating sumasalungat sa paniniwala nila. napakasagradong bagay ng mga libro para sirain.

at 68% ang nakapagbasa na ng mga librong walang kinalaman sa eskwelahan.”-Bob Ong . 90% ang nakapagbasa na ng libro.“Sa pambansang pagsusuri ng National Book Development Board sa mga Pilipinong may edad 18 taong gulang pataas noong 2003. lumalabas na 94% sa atin ang may kakayahang magbasa ng mga simpleng salita.

Pagtiyak sa Damdamin. Tono at Pananaw ng Teksto .

Pagtiyak sa Damdamin. Tono at Pananaw ng Teksto Damdamin ng Teksto – tumutukoy sa kung ano ang naging saloobin ng mambabasa sa binasang teksto. maaaring saya/tuwa. pagkabahala at iba pa . galit. takot. lungkot.

maaaring masaya.Tono ng Teksto – tumutukoy sa saloobin ng awtor sa paksang kanyang tinatalakay. malungkot. mapagbiro. mapangutya at iba pa . seryoso.

ninyo at inyo 3. 1. Tono at Pananaw ng Teksto Pananaw ng Teksto – tumutukoy sa punto de bistang ginamit ng awtor sa teksto. akin. kanya. nila at kanila . sila. unang panauhan – ako. tayo.Pagtiyak sa Damdamin. atin. ka. iyo. niya. ikatlong panauhan – siya. ko. natin. namin at amin 2. kami. kayo. ikalawang panauhan – ikaw. mo. kita.

Bingi. Mga mamamayan ay lubhang mas’werte.Doon Po Sa Amin (Teo Antonio) Doon po sa amin. Na ang sinangguni’y bulag na gobernor. Ang pulis ay pilay. nagbulong sa meyor. Ang pulis na pilay. sa Paniqueng sinta. At may isang mutyang ginahasa noon. ang hukom ay bingi. Sa hukom na bingi. ang meyor ay pipi. . Gobernor ay bulag. ang kaso’y dinala Kaya katibaya’y tinakwil ng tenga Doon po sa amin. pipi’t pilay ang hustisya. bulag. Ginahasang mutya’y sa pulis nagsumbong. bayan ng Panique.