MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA

Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye

Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye 1. Paksang Pangungusap -sentro o pangunahing tema/pokus sa pagpapalawak ng ideya -ito ang batayan ng mga detalyeng inilalahad sa isang teksto -kadalasa’y makikita sa unang talata (implayd) at huling talata (konklusyon) ng tekstong ekspositori .

nagbibigay linaw sa paksang pangungusap -ito ang batayan ng paksang pangungusap batay sa kung ano ang layunin ng teksto . nagpapalawak.Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye 2. Suportang Ideya -mga mahahalagang kaisipan o mga susing salita na may kaugnayan sa paksang pangungusap -tumutulong.

Marami raw uri ng pagkabansot.Sa Kabataan ni Onofre Pagsanghan Isa sa mga salitang napag-aralan natin sa wikang Filipino ay ang salitang “nabansot. ang bagay na ito raw ay nabansot.” Kapag ang isang bagay raw ay dapat pang lumaki ngunit ito’y tumigil na sa paglaki. at ng diwa. ng puso. ngunit ang pinakamalungkot na uri raw ay ang pagkabansot ng isipan. .

Kung ga-poste man ang ating taas at ga-pison man ang ating bigat. kay pangit na kabansutan. ngunit kung ang pag-iisip naman nati’y gakulisap lamang. ngunit ang ating paglaki ay kailangang paglaki at pagunlad ng ating buong katauhan. at bumilog man tayong bilog-tapayan. hindi lamang ng ating sukat at timbang.Ang panahon ng kabataan ay panahon ng paglaki. Kung tumangkad man tayong tangkad-kawayan. ngunit kung ang ating kalooban nama’y itim na duwende ng kasamaan-anong kapinsalaan para sa kinabukasan. . ngunit kung tayo nama’y tulad ni “Bondying” ay di mapagkatiwalaan-anong laking kakulangan. Kung magkaroon tayo ng katawang “Tarzan” at mapatalas ang ating isipang sintalas ng kay Rizal.

hindi sa isang taon. tayo raw ang pag-asa ng Inang Bayan. hindi bukas. Araw-araw ay tumutuwid tayong palangit o bumabaluktot tayong paputik. Huwag nating akalaing makapagpapabaya tayo ng ating pag-aaral ngayon at sa araw ng bukas ay bigla tayong magiging mga dalubhasang magpapaunlad sa bayan. Tayo raw ang maghahatid sa kanya sa langit ng kasaganaan at karangalan. at sa mahiwagang araw ng bukas bigla tayong magiging ulirang mga magulang. makakakupit sa ating mga magulang at sa mahiwagang araw ng bukas makakaya nating balikatin ang mabibigat na suliranin ng ating bansa. Kabataan. Tamang-tama ang sabi ng ating mga ninunong kung ano raw ang kamihasnan ay siyang pagkakatandaan. Huwag nating akalaing makapangdaraya tayo ngayon sa ating mga pagsusulit. o hihila sa kanya sa putik ng kahirapan at kahihiyan. . Ang panahon ng pagkilos ay ngayon.Kinabukasan. Huwag nating akalaing makapaglulublob tayo ngayon sa kalaswaan at kahalayan.

. wala rin sa pagpag ng dila. ang tunay na pag-ibig sa bayan. Ang tunay na pag-ibig ay nasa pawis ng gawa.Kabataan. ay wala sa tamis ng pangarap. ang tunay na nasyonalismo.

Pagtukoy sa Layunin ng Teksto .

Pagtukoy sa Layunin ng Teksto  Tumutukoy ang layunin ng teksto sa kung ano ang nais mangyari ng isang awtor sa kanyang mambabasa.  Makikita ito sa mga salitang ginamit sa teksto at sa paraan ng pagkakaorganisa nito. .

magpaliwanag. Ito ay maaaring manlibang. magtanggol sa isang paniniwala. magbigay ng kuro-kuro. magturo ng isang paraan. magbigay ng impormasyon. kultura at iba pa. Pagtukoy sa Layunin ng Teksto . manghikayat. magbigay ng katotohanan. magpakilala ng kaugalian.

Allowed ang erasures. Hindi ito multiple choice. kundi base sa kung may kabuluhan ang mga naisulat o wala. identification. Huhusgahan ito hindi base sa kung tama o mali ang sagot.” – Bob Ong .Tukuyin ang layunin ng awtor sa pagsulat ng mga sumusunod na pahayag: “Nalaman kong hindi pala exam na may passing rate ang buhay. enumeration o fill-in-the-blanks na sinasagutan. true or false. kundi essay na isinusulat araw-araw.

eto raw „yung mga KSP sa klase na dahil hindi naman matalino e idinadaan na lang sa patawa ang pagpapapansin. may isang dosenang klase lang ng high school students.”-Bob Ong . Clowns-Ang official kenkoy ng klase.“Sa mata ng isang guro. May mga one-liner na gumigising sa lahat pag nakakatulog na. magiging matinding sakripisyo ang pagpasok sa eskwela araw-araw. Sabi ng ilang teacher. at kung meron man. walang klaseng walang ganito. Pero aaminin ko.

pulitikal man o panrelihiyon. napakasagradong bagay ng mga libro para sirain.”. Pero para sa akin. Hanggang sa mga sandaling „to paborito pa ring libangan ng ilang makapangyarihan sa mundo ang pagsunog sa mga sulating sumasalungat sa paniniwala nila.Bob Ong .“Panahon pa lang ng mga disipulo ni Kristo uso na ang panununog ng libro.

at 68% ang nakapagbasa na ng mga librong walang kinalaman sa eskwelahan.“Sa pambansang pagsusuri ng National Book Development Board sa mga Pilipinong may edad 18 taong gulang pataas noong 2003. 90% ang nakapagbasa na ng libro. lumalabas na 94% sa atin ang may kakayahang magbasa ng mga simpleng salita.”-Bob Ong .

Pagtiyak sa Damdamin. Tono at Pananaw ng Teksto .

galit. Tono at Pananaw ng Teksto Damdamin ng Teksto – tumutukoy sa kung ano ang naging saloobin ng mambabasa sa binasang teksto. maaaring saya/tuwa.Pagtiyak sa Damdamin. lungkot. takot. pagkabahala at iba pa .

Tono ng Teksto – tumutukoy sa saloobin ng awtor sa paksang kanyang tinatalakay. mapagbiro. maaaring masaya. malungkot. seryoso. mapangutya at iba pa .

kami. natin. ikalawang panauhan – ikaw. nila at kanila . namin at amin 2. kanya. ninyo at inyo 3. niya. kita. tayo.Pagtiyak sa Damdamin. atin. ka. mo. kayo. ko. iyo. Tono at Pananaw ng Teksto Pananaw ng Teksto – tumutukoy sa punto de bistang ginamit ng awtor sa teksto. akin. unang panauhan – ako. 1. sila. ikatlong panauhan – siya.

bulag. Na ang sinangguni’y bulag na gobernor. ang meyor ay pipi. . Ginahasang mutya’y sa pulis nagsumbong. At may isang mutyang ginahasa noon. nagbulong sa meyor. ang hukom ay bingi. Bingi. sa Paniqueng sinta.Doon Po Sa Amin (Teo Antonio) Doon po sa amin. pipi’t pilay ang hustisya. Ang pulis na pilay. ang kaso’y dinala Kaya katibaya’y tinakwil ng tenga Doon po sa amin. Sa hukom na bingi. bayan ng Panique. Ang pulis ay pilay. Gobernor ay bulag. Mga mamamayan ay lubhang mas’werte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful