MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA

Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye

Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye 1. Paksang Pangungusap -sentro o pangunahing tema/pokus sa pagpapalawak ng ideya -ito ang batayan ng mga detalyeng inilalahad sa isang teksto -kadalasa’y makikita sa unang talata (implayd) at huling talata (konklusyon) ng tekstong ekspositori .

nagpapalawak. nagbibigay linaw sa paksang pangungusap -ito ang batayan ng paksang pangungusap batay sa kung ano ang layunin ng teksto . Suportang Ideya -mga mahahalagang kaisipan o mga susing salita na may kaugnayan sa paksang pangungusap -tumutulong.Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye 2.

ng puso. ang bagay na ito raw ay nabansot. at ng diwa.Sa Kabataan ni Onofre Pagsanghan Isa sa mga salitang napag-aralan natin sa wikang Filipino ay ang salitang “nabansot. . Marami raw uri ng pagkabansot.” Kapag ang isang bagay raw ay dapat pang lumaki ngunit ito’y tumigil na sa paglaki. ngunit ang pinakamalungkot na uri raw ay ang pagkabansot ng isipan.

ngunit kung tayo nama’y tulad ni “Bondying” ay di mapagkatiwalaan-anong laking kakulangan. at bumilog man tayong bilog-tapayan. ngunit ang ating paglaki ay kailangang paglaki at pagunlad ng ating buong katauhan.Ang panahon ng kabataan ay panahon ng paglaki. Kung magkaroon tayo ng katawang “Tarzan” at mapatalas ang ating isipang sintalas ng kay Rizal. ngunit kung ang ating kalooban nama’y itim na duwende ng kasamaan-anong kapinsalaan para sa kinabukasan. ngunit kung ang pag-iisip naman nati’y gakulisap lamang. Kung ga-poste man ang ating taas at ga-pison man ang ating bigat. kay pangit na kabansutan. . hindi lamang ng ating sukat at timbang. Kung tumangkad man tayong tangkad-kawayan.

tayo raw ang pag-asa ng Inang Bayan. o hihila sa kanya sa putik ng kahirapan at kahihiyan. Ang panahon ng pagkilos ay ngayon. makakakupit sa ating mga magulang at sa mahiwagang araw ng bukas makakaya nating balikatin ang mabibigat na suliranin ng ating bansa. hindi bukas.Kinabukasan. at sa mahiwagang araw ng bukas bigla tayong magiging ulirang mga magulang. Kabataan. . Huwag nating akalaing makapangdaraya tayo ngayon sa ating mga pagsusulit. Tamang-tama ang sabi ng ating mga ninunong kung ano raw ang kamihasnan ay siyang pagkakatandaan. Araw-araw ay tumutuwid tayong palangit o bumabaluktot tayong paputik. Tayo raw ang maghahatid sa kanya sa langit ng kasaganaan at karangalan. Huwag nating akalaing makapagpapabaya tayo ng ating pag-aaral ngayon at sa araw ng bukas ay bigla tayong magiging mga dalubhasang magpapaunlad sa bayan. Huwag nating akalaing makapaglulublob tayo ngayon sa kalaswaan at kahalayan. hindi sa isang taon.

ang tunay na pag-ibig sa bayan. Ang tunay na pag-ibig ay nasa pawis ng gawa. . wala rin sa pagpag ng dila. ang tunay na nasyonalismo. ay wala sa tamis ng pangarap.Kabataan.

Pagtukoy sa Layunin ng Teksto .

 Makikita ito sa mga salitang ginamit sa teksto at sa paraan ng pagkakaorganisa nito. .Pagtukoy sa Layunin ng Teksto  Tumutukoy ang layunin ng teksto sa kung ano ang nais mangyari ng isang awtor sa kanyang mambabasa.

magtanggol sa isang paniniwala. magbigay ng impormasyon. magpakilala ng kaugalian. magbigay ng kuro-kuro. kultura at iba pa. Ito ay maaaring manlibang. magpaliwanag. Pagtukoy sa Layunin ng Teksto . manghikayat. magturo ng isang paraan. magbigay ng katotohanan.

Tukuyin ang layunin ng awtor sa pagsulat ng mga sumusunod na pahayag: “Nalaman kong hindi pala exam na may passing rate ang buhay. Hindi ito multiple choice. identification. enumeration o fill-in-the-blanks na sinasagutan. kundi base sa kung may kabuluhan ang mga naisulat o wala. Allowed ang erasures. Huhusgahan ito hindi base sa kung tama o mali ang sagot. kundi essay na isinusulat araw-araw. true or false.” – Bob Ong .

at kung meron man.”-Bob Ong . magiging matinding sakripisyo ang pagpasok sa eskwela araw-araw. Clowns-Ang official kenkoy ng klase. Sabi ng ilang teacher. eto raw „yung mga KSP sa klase na dahil hindi naman matalino e idinadaan na lang sa patawa ang pagpapapansin. Pero aaminin ko. may isang dosenang klase lang ng high school students. walang klaseng walang ganito. May mga one-liner na gumigising sa lahat pag nakakatulog na.“Sa mata ng isang guro.

Hanggang sa mga sandaling „to paborito pa ring libangan ng ilang makapangyarihan sa mundo ang pagsunog sa mga sulating sumasalungat sa paniniwala nila.Bob Ong . pulitikal man o panrelihiyon.”.“Panahon pa lang ng mga disipulo ni Kristo uso na ang panununog ng libro. Pero para sa akin. napakasagradong bagay ng mga libro para sirain.

lumalabas na 94% sa atin ang may kakayahang magbasa ng mga simpleng salita.“Sa pambansang pagsusuri ng National Book Development Board sa mga Pilipinong may edad 18 taong gulang pataas noong 2003. 90% ang nakapagbasa na ng libro. at 68% ang nakapagbasa na ng mga librong walang kinalaman sa eskwelahan.”-Bob Ong .

Tono at Pananaw ng Teksto .Pagtiyak sa Damdamin.

Tono at Pananaw ng Teksto Damdamin ng Teksto – tumutukoy sa kung ano ang naging saloobin ng mambabasa sa binasang teksto. takot. galit. pagkabahala at iba pa . lungkot. maaaring saya/tuwa.Pagtiyak sa Damdamin.

mapagbiro. mapangutya at iba pa . malungkot. seryoso. maaaring masaya.Tono ng Teksto – tumutukoy sa saloobin ng awtor sa paksang kanyang tinatalakay.

kanya. ka. tayo. ko. nila at kanila . ikatlong panauhan – siya. atin. akin. mo. kita. ikalawang panauhan – ikaw. 1. iyo. Tono at Pananaw ng Teksto Pananaw ng Teksto – tumutukoy sa punto de bistang ginamit ng awtor sa teksto. kayo. niya. ninyo at inyo 3. natin. sila.Pagtiyak sa Damdamin. namin at amin 2. unang panauhan – ako. kami.

Ang pulis na pilay. nagbulong sa meyor. Ginahasang mutya’y sa pulis nagsumbong. Gobernor ay bulag. ang hukom ay bingi. ang meyor ay pipi. bulag.Doon Po Sa Amin (Teo Antonio) Doon po sa amin. Ang pulis ay pilay. Bingi. At may isang mutyang ginahasa noon. ang kaso’y dinala Kaya katibaya’y tinakwil ng tenga Doon po sa amin. Sa hukom na bingi. sa Paniqueng sinta. Mga mamamayan ay lubhang mas’werte. bayan ng Panique. Na ang sinangguni’y bulag na gobernor. . pipi’t pilay ang hustisya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful