MGA KASANAYAN SA AKADEMIKONG PAGBASA

Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye

Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye 1. Paksang Pangungusap -sentro o pangunahing tema/pokus sa pagpapalawak ng ideya -ito ang batayan ng mga detalyeng inilalahad sa isang teksto -kadalasa’y makikita sa unang talata (implayd) at huling talata (konklusyon) ng tekstong ekspositori .

nagpapalawak. nagbibigay linaw sa paksang pangungusap -ito ang batayan ng paksang pangungusap batay sa kung ano ang layunin ng teksto .Pagkuha ng Pangunahin at Tiyak na Detalye 2. Suportang Ideya -mga mahahalagang kaisipan o mga susing salita na may kaugnayan sa paksang pangungusap -tumutulong.

.Sa Kabataan ni Onofre Pagsanghan Isa sa mga salitang napag-aralan natin sa wikang Filipino ay ang salitang “nabansot.” Kapag ang isang bagay raw ay dapat pang lumaki ngunit ito’y tumigil na sa paglaki. ngunit ang pinakamalungkot na uri raw ay ang pagkabansot ng isipan. at ng diwa. ng puso. ang bagay na ito raw ay nabansot. Marami raw uri ng pagkabansot.

hindi lamang ng ating sukat at timbang. ngunit kung ang ating kalooban nama’y itim na duwende ng kasamaan-anong kapinsalaan para sa kinabukasan. . kay pangit na kabansutan. at bumilog man tayong bilog-tapayan. ngunit kung ang pag-iisip naman nati’y gakulisap lamang.Ang panahon ng kabataan ay panahon ng paglaki. ngunit kung tayo nama’y tulad ni “Bondying” ay di mapagkatiwalaan-anong laking kakulangan. Kung ga-poste man ang ating taas at ga-pison man ang ating bigat. Kung tumangkad man tayong tangkad-kawayan. ngunit ang ating paglaki ay kailangang paglaki at pagunlad ng ating buong katauhan. Kung magkaroon tayo ng katawang “Tarzan” at mapatalas ang ating isipang sintalas ng kay Rizal.

o hihila sa kanya sa putik ng kahirapan at kahihiyan. . makakakupit sa ating mga magulang at sa mahiwagang araw ng bukas makakaya nating balikatin ang mabibigat na suliranin ng ating bansa. hindi sa isang taon.Kinabukasan. Huwag nating akalaing makapagpapabaya tayo ng ating pag-aaral ngayon at sa araw ng bukas ay bigla tayong magiging mga dalubhasang magpapaunlad sa bayan. Huwag nating akalaing makapaglulublob tayo ngayon sa kalaswaan at kahalayan. hindi bukas. Huwag nating akalaing makapangdaraya tayo ngayon sa ating mga pagsusulit. tayo raw ang pag-asa ng Inang Bayan. Ang panahon ng pagkilos ay ngayon. at sa mahiwagang araw ng bukas bigla tayong magiging ulirang mga magulang. Tayo raw ang maghahatid sa kanya sa langit ng kasaganaan at karangalan. Tamang-tama ang sabi ng ating mga ninunong kung ano raw ang kamihasnan ay siyang pagkakatandaan. Araw-araw ay tumutuwid tayong palangit o bumabaluktot tayong paputik. Kabataan.

.Kabataan. ay wala sa tamis ng pangarap. wala rin sa pagpag ng dila. ang tunay na pag-ibig sa bayan. ang tunay na nasyonalismo. Ang tunay na pag-ibig ay nasa pawis ng gawa.

Pagtukoy sa Layunin ng Teksto .

.Pagtukoy sa Layunin ng Teksto  Tumutukoy ang layunin ng teksto sa kung ano ang nais mangyari ng isang awtor sa kanyang mambabasa.  Makikita ito sa mga salitang ginamit sa teksto at sa paraan ng pagkakaorganisa nito.

magtanggol sa isang paniniwala. magbigay ng kuro-kuro. magbigay ng katotohanan. kultura at iba pa. magbigay ng impormasyon. magturo ng isang paraan. Pagtukoy sa Layunin ng Teksto . manghikayat. magpakilala ng kaugalian. Ito ay maaaring manlibang. magpaliwanag.

kundi base sa kung may kabuluhan ang mga naisulat o wala. true or false. kundi essay na isinusulat araw-araw. Allowed ang erasures.Tukuyin ang layunin ng awtor sa pagsulat ng mga sumusunod na pahayag: “Nalaman kong hindi pala exam na may passing rate ang buhay. Huhusgahan ito hindi base sa kung tama o mali ang sagot. identification. Hindi ito multiple choice.” – Bob Ong . enumeration o fill-in-the-blanks na sinasagutan.

eto raw „yung mga KSP sa klase na dahil hindi naman matalino e idinadaan na lang sa patawa ang pagpapapansin. magiging matinding sakripisyo ang pagpasok sa eskwela araw-araw. May mga one-liner na gumigising sa lahat pag nakakatulog na. Pero aaminin ko.“Sa mata ng isang guro. Clowns-Ang official kenkoy ng klase. may isang dosenang klase lang ng high school students. Sabi ng ilang teacher. at kung meron man.”-Bob Ong . walang klaseng walang ganito.

Hanggang sa mga sandaling „to paborito pa ring libangan ng ilang makapangyarihan sa mundo ang pagsunog sa mga sulating sumasalungat sa paniniwala nila.Bob Ong .”.“Panahon pa lang ng mga disipulo ni Kristo uso na ang panununog ng libro. pulitikal man o panrelihiyon. Pero para sa akin. napakasagradong bagay ng mga libro para sirain.

lumalabas na 94% sa atin ang may kakayahang magbasa ng mga simpleng salita.”-Bob Ong . 90% ang nakapagbasa na ng libro. at 68% ang nakapagbasa na ng mga librong walang kinalaman sa eskwelahan.“Sa pambansang pagsusuri ng National Book Development Board sa mga Pilipinong may edad 18 taong gulang pataas noong 2003.

Pagtiyak sa Damdamin. Tono at Pananaw ng Teksto .

Pagtiyak sa Damdamin. galit. Tono at Pananaw ng Teksto Damdamin ng Teksto – tumutukoy sa kung ano ang naging saloobin ng mambabasa sa binasang teksto. lungkot. takot. pagkabahala at iba pa . maaaring saya/tuwa.

malungkot. mapagbiro.Tono ng Teksto – tumutukoy sa saloobin ng awtor sa paksang kanyang tinatalakay. maaaring masaya. seryoso. mapangutya at iba pa .

namin at amin 2. kayo. atin. 1. tayo.Pagtiyak sa Damdamin. kami. ikalawang panauhan – ikaw. ko. kanya. iyo. ikatlong panauhan – siya. sila. kita. ka. ninyo at inyo 3. natin. unang panauhan – ako. akin. nila at kanila . mo. niya. Tono at Pananaw ng Teksto Pananaw ng Teksto – tumutukoy sa punto de bistang ginamit ng awtor sa teksto.

Ang pulis na pilay. Mga mamamayan ay lubhang mas’werte. ang meyor ay pipi. Ang pulis ay pilay. Ginahasang mutya’y sa pulis nagsumbong. sa Paniqueng sinta. Na ang sinangguni’y bulag na gobernor. ang kaso’y dinala Kaya katibaya’y tinakwil ng tenga Doon po sa amin. At may isang mutyang ginahasa noon. Gobernor ay bulag. Bingi. nagbulong sa meyor. bayan ng Panique. . bulag. Sa hukom na bingi. pipi’t pilay ang hustisya. ang hukom ay bingi.Doon Po Sa Amin (Teo Antonio) Doon po sa amin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful