P. 1
Filipino

Filipino

|Views: 1,180|Likes:
Published by Taylor James Gates

More info:

Published by: Taylor James Gates on Jun 07, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2012

pdf

text

original

2.2 MAHALAGANG KONSEPTO NG KOMUNIKASYON I. Definisyon at Halaga Makapangyarihan ang isang ideya.

Maari nitong baguhin ang kasaysayan, gabayan o baguhin ang kapalaran ng mga tao at mga bansa. Ang mga ideyang nagkaroon ng gayong kapangyarihan ay hindi nanatili lamang sa isipan ng pinaggalingan nyon. Iyon ay mga ideyang nakarating sa isipan ng ibang tao at naging makapangyarihan tagapagpakilos. Samakatwid, upang maging lalong makapangyarihan ang mga ideya, kailangang maagapan ang mga ito ng isa pang kapangyarihan – ang kapangyarihan ng komunikasyon.

Kung gayon, upang maging efektib na komyunikeytor, kailangang idevelop natin ang ating mga kasanayang reseptive at ekspresiv. Kung hindi mapanghahawakan nang ganap at efektivo ang kapangyarihan ng komunikasyon, maaringgumuho ang mga ugnayang pampamilya at maging ang mga institusyong pampamahalaan. Ito ang dahilan kung bakit patuloy na pinauunlad ang teknoloji sa larangan ng komunikasyon. Pinabibilis ng mga ito ang komunikasyon at ginagawang mas efisyente. Sa pamamgitan nito, maiiwasan ang mga banta sa sangkatauhan na maaaring ibunga ng miskomunikasyon ng mga individwal at mga bansa. II. Uri ng Prosesong Pang-Komunikasyon Ang komunikasyon o pakikipagtalastasan ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga sumbolikong cues na maaaring verbal o di-verbal. 1. Komunikasyong Intrapersonal - Ito ay tumutukoy sa komunikasyong pansarili. Sangkot dito ang pag-iisip, pag-alala at pagdama, mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan. 2. Komunikasyong Interpersonal - Ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng dalawang tao, sa pagitan ng isang tao at maliit na pangkat. Ang uri ng komunikasyong ito ang humuhubpg sa ating ugnayan o relasyon sa ating kapwa. 3. Komunikasyong Pampubliko - Ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao. III. Katangian

Komunikasyon

Webster: “Ang komunikasyon ay ang akto ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan. Greene at Petty (sa aklat na ‘Developing Language Skills’): “Ang komunikasyon bilang isang intensyonal o konsyus na paggamit ng anumang simbolong tunog o anumang uri ng simbolo upang makapagpadala ng katotohanan, ideya, damdamin o emosyon mula sa isang individwal tungo sa iba.

Isang katangiang mahalaga sa komunikasyon, kung gayon, ang pagkakaroon nito ng reaksyon kahit na sa tahimik na paraan sa pinanggagalingan ng mensaheng pangkomunikasyon. Sa kasalukuyang makabagong panahon na tinatawag ng marami na panahon ng informasyong teknoloji, kapansin-pansin ang malaganap na interes sa phenomena ng komunikasyon.

Gray at Wise (may akda ng aklat na ‘Bases of Speech’): “Kung ang tao ay walang metodo ng komunikasyon, wala sa mga institusyong pantaoindustriya, relihiyon, gobyerno, edukasyon - ang magiging posible.

Ang komunikasyon ay isang proseso. Isang proseso ang komunikasyon na kinapapalooban ng marami pang proseso. Hindi lamang ito

halimbawa. nag-iiba na nag komunikasyon dahil iba na ang panahon. Nagiging komplikado ang proseso ng komunikasyon dahil sa paraan ng pagtingin ng mga sangkot sa komunikasyon sa isa't isa. Kontekstong Verbal ang tawag sa kahulugan ng isang salita na makukuha batay sa 3. Kung may sunod-sunod na datos na kailangang lutasin. Mensahe. Kapag nagpadala ang isang tao ng mensahe sa pamamagitan ng salita. maiikli o madadali. hindi kahulugan. mahalagang maisaalang-alang ang maaaring pagmulanng kahulugan ng bawat salita. 2. maaari itong magkaroon ng iba't ibang kahulugan. 2. ang pagamit ng pandinig ay higit na mabisa kaysa viswal na pamamaraan. Nakapaloob dito ang pagsusulat. nakikipagtalastasan tayo sa ating kapwa. Ito ang tinatawag na persepsyon na hindi laging pare-pareho. . Paano'y ang pagpapakahulugan sa mga mensahe ay nakasalalay sa tumatanggap nito. 4. Kapag mahalaga ang fleksibiliti ng transmisyon ng mensahe. ang paggamit ng verbal na paraan ay napakabisa. Kapag ang mga mensahe ay mahalaga. Ulitin man nating muli ang mga salitang una nating tinuran. Kahit pa tayo'y hindi magsalita. Ganoon din sa komunikasyon. ang kanyang alertnessay nababawasan. Laging may dalawang uri ng mensahe sa proseso ng komunikasyon. KOMUNIKASYONG VERBAL Ang komunikasyong verbal ay isang anyo ng paghahatid ng mensahe sa pamamagitan ng mga salitang simbolo na kumakatawan sa mga ideya at bagay-bagay. mas madali iyong mauunawaan at matatandaan kapag napakinggan o nabasa. ginagamit ang verbal na komunikasyon sa mga sumusunod na pangyayari: 1. Mensaheng pangnilalaman o mensaheng panlinggwistika b. Minsang nangyari. Komong Referens ang tawag sa parehong kahulugang ibinibigay ng mga taong sangkot sa isang sitwasyong pangkomunikasyon. Ang mensaheng ito ay maaaring mauri: a. Kapag ang tagatanggap ng mensahe ay abala sa ibang gawain o kondisyon. Sa ganitong sitwasyon. pagsasalita at pakikinig. higit na mabisa ang paggamit ng komunikasyong verbal. hindi na mauulit. Ang komunikasyon ay komplikado. Hindi tayo maaring umiwas sa komunikasyon. 3. Ito ay proseso ng paghahatid at pagtanggap ng mensahe. Mensaheng relasyunal o mensaheng di-verbal na nagpapahiwatig ng iyong damdamin o pagtingin sa kausap. Sa pagpapakahulugan ng mga simbolong verbal. Ayon kay Gerald(1960). 5. hindi kahulugan.     kinasasangkutan ng pagapapadala at pagtanggap ng mensahe. pagbasa. 1. Isang pisosopo ang minsang nagsabi na walang taong makatutuntong sa gayon ding ilog nang higit sa minsan. Referent ang tawag sa bagay o ideyang kinakatawan ng isang salita. Ang proseso ng komunikasyon ay dinamiko. Kapag ang resposyong viswal ay hindi mabisa sa kadahilanang maiuugnay sa kondisyong pangkapaligiran. Kapag nais nating maglahad ng impormasyonkaugnay ng isang tiyak na usapin o isyu. ang naipadadala/natatanggap sa komunikasyon. mahalaga ang paggamit ng tinig lalo na sa pagbibigay ng iba’t ibang infelsyon at empasis. 6. ang paggamit ng verbal na paraan ay mas lalong angkop.

Ginagawa nitong higit na malinaw ang kahulugan ng isang mensahe. 6. May iba’t ibang anyo ng komunikasyong di-verbal.Katawan (Kinesics) . Kaya nga may tinatawag sa Ingles na body language. KOMUNIKASYONG DI VERBAL Ang komunikasyong di-verbal ay tumutugon sa mga kabatirang dalang tagapaghatid sa tagatanggap nang walang ginagamit na mga salita. taas at hugis ng isang bagay. Paraan ng Pagbigkas ay maaari ring magbigay ng kahulugang konotivo. . Ito ay isang bagay na kulang sa maraming tao. 4. may iba’t iba tayong tawag sa paraan ng paghawak ng ibang tao o bagay at bawat paraan ay may kanya-kanyang kahulugan.Ang kulay maaari ring magpahiwatig ng damdamin o oryentasyon. Maaaring ang kumpas ay regulative katulad ng kumpas ng pulis sa pagpapahinto ng mga sasakyan sa daan o kumpas ng isang guro sa pagpapatahimik ng mga bata. Partisipants(Sino ang kausap?) – Dapat ay mabago din ang paraan ng ating pkikipagtalastasan depende sa kung sino ang taong nasa ating harapan o di kaya’y sinusulatan. personal. humahantong sa pikunan at nauuwi sa awayan.Maaring may kahulugan din ang espasyong inilalagay natin sa pagitan ng ating sarili at ng ibang tao. Pinapalawak nito ang ating pagunawa sa komunikasyon bilang isang prosesong saykolojikal. Espasyo (Proxemics) . Ang paggamit ng oras.Sa ating pagligid ay marami kang makikitang simbolo o icons na may malinaw na mensahe. pagkuyom ng mga palad a tpakikipagkamay ay tinatawag na mga kupas na empathic. Kung hindi ito isasaalang-alang. Setting(Saan naguusap?)– Ang lugar ay malaking inpluwensya sa komunikasyon. 4. kung gayun ay maaaring kaakibatan ng mensahe. Inilalarawan nito ang kalagayang emosyunal ng tao. Kulay . 2. maging ang isang usapan ay nagbabago. maaari kang mapagkamalang bastos o walang pinagaralan. social o public. May mga usapang nagsisimulan sa biruan. 4.Paralanguage . 4. napupunta sa asaran. 7. Sa ating wika. Ilan sa mga kahalagahang dulot ng komunikasyong di-verbal ay mga sumusunod: 1.Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagbigkas ng isang salita KONSIDERASYON SA MABISANG KOMUNIKASYON 1. minsan pa nga’y higit pa sa mga tunog na lumalabas sa ating bibig. Simbolo (Iconics) . 2. 5. 3. haba. Ang ating pananamit at kaanyuan ay maaaring may mensahe rin. 3. sabay na pagtaas ng dalawang kamay. Oras (Chronemics) – Mahalaga ang oras. Mayroon din tayong mga tinatawag na descriptive nakumpas na maaaring maglarawan ng laki. Ang mga kumpas naman na nagpapahiwatig ng damdamin tulad ng paghampas ng kamay sa mesa. 2. May iba’t ibang uri ng proxemic distance tayong ginagawa sa iba’t ibang pagkakataon at ang distansyang ito ay maaaring mangahulugang intimate.Maraming sinasabi ang ating katawan. layo.Ito ay tumutukoy sa paggamit ng sense of touch sa pagpapahatid ng mensahe.ugnayan nito sa iba pang salita sa loob ng isang pahayag. Ends(Ano ang layunin sa paguusap?) Act Sequence(Paano ang takbo ng usapan?) Ang komunikasyon ay dinamiko. 3. Ang mga ito ay maaring makitasa mga sumusunod: 1. Samakatuwid. Pandama (Hoptics) . Pinananatili nito ang iteraksyong resiprokal ng tagapagpapadala attagatanggap ng mensahe Ang kumpas ng kamay ay isa ring mayamang pinanggalingan ng mensaheng di-verbal.

kung gayon. magiging kontrolado natin ang hugis. 2. 4. 3. Kaugnay nito kelangan nilang taglayin ang sapat na kaalaman sa pagsasalita. Maliban sa mga konsiderasyon tinalakay. pagbasa at pagsulat. Kailangang may positibong persepsyon siya sa kanyang sarili. lawak at limitasyon ng mensahe sa komunikasyon. Keys(Formal ba o informal ang usapan?) Instrumentalities(Anu ang midyum ng usapan?) – Kung mabisang maisasaalangalang ito. Norm(Ano ang paksa ng usapan?) Genre(Nagsasalaysay ba? Nakikipagtalo o nagmamatuwid? o Nagpapaliwanag?) Madalas ay bunga ng miskomunikasyon ang genre. Kailangan maunawaan niya ang mga batayang konsepto at simulain ng komunikasyon at kailangan alam niya kung paano gamitin ang mga iyon sa mga partikular na sitwasyon at sa iba’t ibang antas o uri ng komunikasyon . 8. may mga iba pang pangangailangan upang ang mga sangkot sa isang prosesong pangkomunikasyon ay maging mga epektibong partisipant: 1. nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan ang dalawang tao.5. Kailangang may sapat din siyang kaalaman at kasanayan sa paggamit at pagpapakahulugan ng mga simbolong di-verbal. sa tagatanggap ng kanyang mensahe. Kailangang marunong silang magencode at mag-decode ng mga mensahe. Kailangang maunawaan nila ang proseso ng komunikasyon. pakikinig. 7. 6. sa mismong mensahe at sa kabuuang prosesong pangkomunikasyon. 5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->