Paalam sa Pagkabata ni Nazareno D Bas

Ang kawalan ng pagbabago sa paligid ay hindi gugustuhin sa isang tahanan kung saan nakatira si Celso. Halos araw-araw ang kanyang ina ay nasisilayan niyang umiiyak, habang ang kanyang ama ay naghihinagpis at tila nanunumbat. Mga pangyayaring di niya alam Kung ano ang nagbunsod, dahil na rin ayaw ipaalam sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang lambat ay nagpapaalala sa kanya ng pag-aaway ng kanyang magulang kung kailan napagbuhatan ng kamay ng kanyang amang si Tomas, ang nanay niyang si Isidra. Umaga na nang sasalubungin ni Celso ang kanyang ama sa dalampasigan. Dito ay narinig niya ang isang malungkot na kundimang nagmumula sa bahay na pawid- ang lugar na bawal niyang puntahan. Naakit siya sa awiting gumanda sa kanyang pandinig at sinundan ito. Pagdating niya ay nakita niya ang isang taong kanyang kamukha, umiiyak. Agaran

siyang nilapitan nito at niyakap. Nahuli siya ng kanyang ama sa bahay pawid at agaran siyang pinauwi. Sa bahay, napansin ni Celso ang pagkakatulad ng mukha niya at ng taong nasa bahay pawid. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng itak. Tinaga niya ang lambat hanggang pira-piraso na ito. Galit na galit si Tomas. Sinuntok, sinipa at tinadyakan niya si Celso hanggang nawalan ito ng malay. Pagkagising ni Celso, naramdaman na lamang niya ang pagyakap ng kanyang ama-simbolo ng pagsisisi, pag-unawa, at pagtanggap.