ANG PAGTUTURO NG ARALING PANLIPUNAN Nangunguna sa mga komponente ng Makabayan ang Araling Panlipunan (AP) sa mataas na paaralan, gayundin ang

Sibika at Kultura (SK) 1-3, at Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HKS) 4-6 sa mababang paaralan. Mayaman sa nilalaman ng instraksyon ang Araling Panlipunan pagkat humahango ito ng mga paksang-aralin, konsepto at tema mula sa mga disiplina ng agham panlipunan (social-sciences), natural na agham (natural sciences), humanidades (humanities) at sa iba pang mga nauugnay na sangay ng kaalaman. Bukod sa mayamang nilalaman ng instraksyon, gumagamit din ang Araling Panlipunan ng iba’t-ibang lapit (approaches) na nagbibigay buhay at kulay sa talakayan ng mga aralin sa silid-aralan. Bukod ditto, may mga pamamaraan sa pagtataya (assessment) na susi sa epektibong instraksyon. Sa Aralin 1 (Ang Edukasyong Araling Panlipunan) ay napapaloob ang mga sumusunod: pundasyong historical ng Araling Panlipunan, mga depinisyon ng Araling Panlipunan at mga layunin ng Sibika at Kultura/Heograpiya, Kasaysayan at Sibika/Araling Panlipunan. Sa Aralin 2 (Pagpaplano ng Instraksyon sa Araling Panlipunan) ay tinatalakay ang mga sumusunod: pagsusulat ng mga layuning instrsksyunal, pag-oorganisa ng nilalaman ng instraksyon, mga modelong estratehiya sa pagtuturo at mga graphic organizers. Sa Aralin 3 (Mga Modelong Banghay-Aralin sa Araling Panlipunan) ay makikita ang mga sumusunod: banghay-aralin para sa Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (HKS-4) at banghay-aralin para sa Araling Panlipunan II. Sa Aralin 4 (Ang Araling Panlipunan bilang Core ng Makabayan) ay napapaloob ang mga sumusunod: modelong banghay-aralin sa Makabayan na ginagamitan ng mga Prosesong Integratibo at interaktibo at praktikum sa pagtuturo. Sa Aralin 5 (Assessment sa Araling Panlipunan) ay tinatalakay ang mga layunin ng pagtatasa, mga prinsipyo ng pagtatasa at mga paraan ng pagtatasa

. takdang oras sa pagtuturo ng Makabayan at sistema ng markahan sa Makabayan. Sa Aralin 2(Ang Integrasyon sa Makabayan) ay napapaloob ang mga sumusunod: kahulugan ng integradong pagtuturo. Dahil sa binubuo ang Makabayan ng iba’t-ibang asignatura. Sa Aralin 1(Ang Makabayan Bilang Saklaw na Aralin) ay tinatalakay ang mga sumusunod: ang Makabayan sa 2002 BEC. mga halimbawa ng integradong banghay-aralin sa Makabayan. wikang gamit sa pagtuturo (medium of instruction) ng Makabayan. iba’t-ibang pamamaraan ng integradong pagtuturo. pamumuhay at pagpapahalaga at lalaking may pagmamahal sa ating bansa. kultura. Sa Makabayan ang ating mga mag-aaral ay iaasahan nating makalilinang ng sapat na kaalaman tungkol sa ating kasaysayan. tayo ay inaasahang tutulong sa paghubog ng mga mag-aaral upang sila ay ganap na magiging makabayan. ang pinakamalaking hamon sa mga guro ay kung paano isasagawa ang integrasyon ng mga asignatura nito. Ang pagiging makabayan ay nangangahulugang may pagmamahal sa Pilipinas at may pagmamalaki na siya ay Pilipino. mga komponente at asignatura ng Makabayan. banghay-aralin sa elementarya at sekundaryang antas ng Makabayan. iba’t-ibang antas ng integrasyon. kahulugan at kahalagahan ng Makabayan. Masalimuot ang prosesong ito sapagkat kailangan pagkasunduin o hanapan ng pagkakapareho ang mga paksa at kakayahang pagkatuto ng mga asignatura ng Makabayan para bumuo ng isang pinagsanib o integradong banghay-aralin (integrated lesson plan).ANG PAGTUTURO NG MAKABAYAN Bilang guro ng Makabayan. pagkakaiba ng integrasyon sa Makabayan sa elementarya at sekundarya. paksa sa bawat asignatura ng Makabayan sa elementarya at sekundaryang antas.

Arlene N. 2009 (Date of Appointment) . Sotto March 26.Prepared by: Mrs.