Sacred Heart Diocesan School

Grade 7 FILIPINO CURRICULUM MAP
QUARTER Unang Markahan

Big Ideas / Enduring Understandings: Essential Questions:  Bakit kailangang a  Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng isang rehiyon na dapat  Paano mauunawa ipagmalaki at pahalagahan. rehiyon?  Higit na mauunawaan at mapahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.  Bakit mahalaga an  Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang proseso ng komun paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

AZ Standard

Essential Learning Knowledge

Skills UNANG MARKAHAN Pabula

Key Vocabular

pagsusuri at pagbibigayhalaga sa mga teksto o diskursong napakinggan Naipamamalas ng mga mag-aaral ang Ang mga mag-aaral ay: pag-unawa sa pabula sa iba’t ibang uri nakasusulat ng sariling ng teksto gamit ang angkop na pabula na naglalarawan ng gramatika/retorika kultura ng sariling lugar/rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika G7-4-21C1PO1 Aralin I: A. Mga limitadong tanong na may alternatibong sago mula sa isa sa mga Nakapagbibigay ng sariling reaksyon (verbal) sa pinakinggan sa tamang panahon at sitwasyon Nakapagpapaliwanag ng mahalagang kaisipan sa mga seleksyon o ulat na pinakinggan Pakikipanayam Pabula Muzos . Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula B.A. pagpapakahulugan. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Pangramatika/retorika: 1. Tekstong Naglalahad 2. PAKIKINIG Napalalawak ang kasanayan sa pagunawa.

bagamat mahiwaga at di kapani-paniwala ang nilalaman ay  Bakit mahalagang naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito.  Paano mauunawa  Kung susuriin. pagpapakahulugan. Pilipinas?  Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. may mga kulturang sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa sariling rehiyon? kasalukuyan ay nanatili pa. pagsusuri at pagbibigayhalaga sa mga teksto o diskursong nabasa Ikalawang Markahan: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/retorika.  Bakit mahalaga an proseso ng kumun B. PAGBABASA Napalalawak ang kasanayan sa pagunawa. Ikalawang Markahan Ang mag-aaral ay: Nakabubuo ng Story Collage (hawig sa sa Slice of Life ni Lary Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon.  Bakit may mga kul  Sa proseso ng kumunikasyon. . may nagbabago na at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligaran o modernisasyon. pasalita mano pasulat mahalaga ang nababago at nawa paggamit ng wastong gramatika/Retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.QUARTER Ikalawang Markahan Big Ideas / Enduring Understandings: Essential Questions:  Ang alamat.

Pampanitikan: Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat B. katawagan. lugar.G7-122-139C2PO1 Aralin 1: A. Panggramatika/retorika: Iba’t ibang Uri ng Pagtatanong a. Alamat ng anak at ang kanilang pagkakaiba Nakabubuo ng sariling pananaw kung dapat bang panghimasukan ng magulang ang buhay pag-ibig ng anak Naipapahayag ang sariling damdamin kung ang taong nagkasala ay nararapat bang tanggapin at patawarin Nakapaglalahad ng isang pangyayaring nasaksihan nabasa o narinig tungkol sa pinagmulan ng isang bagay. o pangyayari na may . Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin Nakapagpapaliwanag ng katangian ng ama. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. Mga tanong na humihingi ng ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b.

Nakabubuo ng isang balangkas ng binasang alamat sa pamamagitan ng plot diagram. Nakabubuo ng sariling panananaw kung bakit mahalagang maging maayos ang banghay ng isang akda at kung paano ito makatutulong upang matiyak na maayos din ang daloy ng pangyayari sa babasahin. Pangramatika/retorika Mga Kawsatib na Pang-ugnay Nakapagpapaliwanag ng mga mahahalagang bahagi ng isang banghay o balangkas ng alamat o naumang akdang tuluyan. Banghay B. Nakasusulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan.batayan at makatotohanan. Pampanitikan: Mga elemento ng Alamat a. G7-140-157C2PO2 Aralin 2: A. Tapis Paghahabi Namangha Nag-aatubili Tinutungawan Banghay .

G7-158-175C2PO3 Aralin 3: A. Payak b. Pangramatika/retorika Kaantasan ng Pang-uri a. Pampanitikan Mga elemento ng Alamat b. ano ang gagawin mo upang maituwid ito habang maaga pa?” Naipapaliwanag kung bakit mahalagang pagaralan ang mga alamat at kung paano magagamit ang mga aral na tagaly nito sa pang araw-araw na pamumuhay. Pagbabahagi ng sariling pananaw kung nararapat ba ang parusang iginawad ng diwata kay Larina.Tagpuan B. Natutukoy kung paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon. Pahambing c. pasukdol Paghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa alamat at sa kasalukuyan. Napapangatuwiranan kung bakit mahalaga Humahangos Namuhi Hinalughog Natalos Nanalagi Tagpuan Kaantasan ng pa uri Lantay Pahambing Pahambing na patulad Pasukdol . Pagpapayahag ng sariling damdamin o damdamin ng iba tungkol sa tanong na “ Kung ikaw ay isang magulang na may anak na may lumalaking may katulad pag-uugali kay Larina.

tama ka. Nakagagawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat.ngunit. tunay (nga). Naipapahayag ng malalim na pag-unawa kung nararapat nga ba ang ginawang tahimik na paghikbi ng dalaga hanggang sa mabutas ang kawayang pinapatakan ng kanyang luha dahil sa sakit na idinulot ng pagkabigo niya sa pagibig. tinatanggap ko. siyanga. Nailalahad ang sariling pananaw kung anong tradisyong Magindanawon ang malinaw na makikita sa binasang alamat at kung nararapat pa bang itong panatilihin. Pampanitikan: Mga elemento ng Alamat c.ang pagiging mabuting kapatid. subalit. G7-176-193C2PO4 Aralin 4: A. at iba pa) Naipapaliwanag kung anong instrumento ang palendag at kung bakit mahalaga ito sa mga maguindanao. Panggramatika/retorika: Pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol (totoo.pero. Palendag Tumpong Suling Palalu Pulala Lumundeg Hulakteb tauhan . Tauhan Mga uri ng Tauhan  Pangunahing Tauhan  Pantulong na Tauhan  Iba pang Pantulong na Tauhan B.

Naipapaliwanag kung sinu-sino ang karaniwang tauhan sa isang alamat at ang tungkulin ng bawat isa. G7-194-211C2PO5 Aralin 5: A. Mahalagang Kaisipan B. Pampanitikan: Elemento ng alamat d.Nailalahad ang mabisa at positibong paraan upang malagpasan ng isang tao anga anumang kasawian o kabiguan. bata man o matanda ang mga alamat at kung paano nakatutulong ang mahahalagang mensahe o kaisipang taglay ng mga alamat upang higit na kagigiliwan ng mga tao Sigalot Sumasangguni Dumadanak Insentibo Pandiwa Aspekto Perpektibo Imperpektibo Kontemplatibo . Nakapagbibigay ng naiibang wakas sa binasang akda. Nakabubuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat. Pangramatika: Pandiwa at Aspekto Naipapaliwanag kung bakit kinagigiliwan ng mga mambabasa.

ang pagbabasa nito. Naipapaliwanag kung makatotohan at napapanahon pa rin ba ang kasisipang taglay ng alamat gayong itoy matagal na at nagpasalinsalin sa iba’t ibang henerasyon bago pa nakarating sa kasalukuyang panahon G7-212-227C2PO6 Aralin 6: Hakbangin at Dapat Isaalangalang sa Pagbuo ng Story Collage Natutukoy ang mga paraan sa pagbuo ng story collage. Nakabubuo ng story collage ng isang espesyal na isyu patungkol sa makukulay na kultura’t tradisyon ng iba’t ibang rehiyon sa ating bansa. Nailalahad ang sariling pananaw kung paano mahihikayat ang ibang taong magbasa rin ng mga alamat na alam mong nagtataglay ng mahahalagang mensahe o kaisipan. Tinubuan Dampa Ganid Tatabigin Umalimbukas Iwinawasiwas nagkakapanabay .

pagpapakahulugan. pasalita man o pasulat. PAGSASALITA Napalalawak ang kasanayan sa pagunawa.QUARTER Ikatlong Markahan Big Ideas / Enduring Understandings: Essential Questions:  Bakit may taglay n  Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga kapangyarihan an pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag Bakit kailangang a unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan.  Higit na mauunawaan at mapahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung  Bakit mahalaga an pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.  Sa proseso ng komunikasyon. .  Ang epiko. bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani Paano mauunawa paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na rehiyon? ipagmalaki at pahalagahan. pagsusuri at pagbibigayhalaga sa mga teksto o diskursong sasabihin Ikatlong Markahan Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa epiko gamit ang angkop na gramatika/retorika. na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan. Ikatlong Markahan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng informance tungkol sa nagging kontribusyon sa pagpapa-unlad ng sariling lugar. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/Retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan C.

Pangramatika/Retorika 1. Nakapag-uugnay sa kasalukuyan ng mga nakalap na impormasyon tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko. Mga tanong na humihingi ng limitadong sagot sagot na oo o hindi.G7-233-251C3PO1 Aralin 1: A. Mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong Naipapaliwanag ang katangian ng epiko. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko B. c. b. Nakabubuo ng sariling pananaw sa pagiging makatotohanan/dimakatotohanan ang mga pangyayari sa epiko Epiko Napabantog Hinalinhan Mahangin Naghinala Pagbabalatkayo . Pampanitikan: 1. Mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip.

Dambuhala Pagtataksil Sinamang-palad Naghahandog Sumulpot Tagpuan Kayarian Payak Maylapi Inuulit Tamabalan . Tagpuan “Ibalon” (Epiko ng mga Bikolano) B. Naipapaliwanag kung gaano kahalaga ang tagpuan bilang mahalagang element ng epiko. Pampanitikan: Mga Elemento ng Epiko a.panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin Nakapagbabahagi kung paano makakatulong sa iyo at sa iyong mga karehiyon ang pagaaral ng epiko. Payak b. Maylapi c. Tambalan Nakapaglalahad ng sariling pananaw sa kahalagahan ng ginagampanang tungkulin ng isang pinuno upang umunlad ang isang lugar. Pangramatika/Retorika Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri: a. Nakapagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang sarbey kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko G7-252-267C3PO2 Aralin 2: A. Nakapagbibigay ng mahalagang aral sa natutuhang epikong Ibalon at kung paano makatutulong ang kaalaman sa iyong buhay.

Nakapagbabahagi ng sariling kaalaman kung bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyo ng bansa. Nakapaglalahad kung makatwiran ba ang Bitak Kasangguni G7-268-285C3PO3 Aralin 3: . Naiuugnay ang mga pangyayari sa epiko sa kasalukuyang panahon kung may mga haring Baltog at Hadiong na nabubuhay sa kasalukuyan at kung paano nila matutulungan ang mga mamayang puksain ang mga itinuturing na halimaw sa kasalukuyan. Nakabubuo ng photodoc na nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan ginamit ng alinmang epikong nabasa.Nailalahad ang sariling damdamin sa kalagayan n gating lipunan sa kasalukuyan lalo na kung ikaw ay taga-Bikol. Nakabubuo ng pagpapasya ng isang kalagayan kung magpaparaya k aba para saiyong kapatid.

Mga Uri ng Tunggalian a. Natatakay sa klase kung bakit nagkaroon ng alitan sa pagitan ninaAliguyon atPumbakhayon at paano nagsimula ang labanan nila. Tao vs Kalikasan c. Tao vs Tao b.A.1. Nakapagbibigaykahulugan sa katangiangg ipinakita ni Prinsesa Datimbang. Pangramatika/Retorika: Mga linkers o Pang-angkop na naat ng naging utos ng Hari laban sa kanyang kapatid. at kapangyarihan ng mga tauhang nabanggit sa epiko kung sino ang pinakamalakas at pinakamahina. Tao vs Lipunan B. Pampanitikan: Mga Elemento ng Epiko b. Naipapaliwanag kung paano makikita sa akda na ang inggit ay nakasisira ng isang relasyon. . kagalingan. Tauhan “Bantugan” (Epiko ng mga Maranao) b. Nakapagpapakita ng pag-unawa sa damdaming namamayani sa mga taong nakatira sa mga lugar sa kasalukuyan na katulad ng tagpuan sa epikong nabasa Dagli Nilagot Tunggalian Pang-angkop Tao sa tao Tao sa kalikasan Tao sa lipunan Tao sa sarili Nakapaghahambing ng kahusayan. Tao vs Sarili d.

Kurita Nilalapang Sumasamo Habag Natunghan Nagimbal . G7-303-321C3PO5 Aralin 5: A.G7-286-302C3PO4 Aralin 4: A. Pampanitikan: Biag ni Lam-ang (Epiko ng mga Ilokano) B. Pampanitikan: c. Pangramatika Nailalarawan ang estilo ng panliligaw ni Lamang at kung paano niya napa-ibigang kanyang minamahal. anu-ano ang kanyang ang pakikipagsapalarang kinahaharap niya. Nakapagbibigayhinuha kung epektibo pa rin ba ang pag-ibig maging sa kasalukuyan upang matigil ang karahasan. Natatalakay kung paano ipinanganak si Lam-ang at kung anuano ang kakaibang bagay na taglay niya simula sa kanyang pagsilang. Pangramatika/Retorika: Pangatnig Naipapakita sa epiko Sumangguni ang pagiging madasalin Makapagnganga ng mga Ifugao. Napabantog Banghay Nailalahad ang sariling Pang-abay karanasan kung paano nakatutulong ang isang panalangin bago gagawa ng isang mabigat na desisyon. Nakapagsasalaysay ng mga pangyayari sa kasalukuyan sa epiko gamit ang Plot Diagram. Banghay “Hudhud Hi Aliguyon”(Epiko ng mga Ifugao) B.

Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan Nakapagbibigay ng sariling pananaw kung maituturing bang isang bayani si Lam-ang. Tulang pasalaysa Sukat Indayog Tugma Taludturan idyoma * Italics = New Pos added to cluster previously introduced = Pos taught at earlier grade level Underlining = Cognitive rigor Bold = Priority and Summative Assessment Tool <> = Scaffolding for student learning ( ) = Integrated Reading and Writing Strands I = Introduce D = Develop M = Master . Nakapagtatanghal ng informance na nagsasalaysay ng kabayanihan/naiambag sa pagpapabuti ng sariling lugar na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan. Natatalakay ang mga dapat isa-alang-alang sa pagsulat ng Iskrip sa pagtatanghal ng informance. Napatutunayang may malaking naitutulong ang mga element ng epikong patula upang lalong mapaganda o maging kaakit-akit ang epiko.