Sacred Heart Diocesan School

Grade 7 FILIPINO CURRICULUM MAP
QUARTER Unang Markahan

Big Ideas / Enduring Understandings: Essential Questions:  Bakit kailangang a  Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng isang rehiyon na dapat  Paano mauunawa ipagmalaki at pahalagahan. rehiyon?  Higit na mauunawaan at mapahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika.  Bakit mahalaga an  Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang proseso ng komun paggamit ng wastong gramatika/retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

AZ Standard

Essential Learning Knowledge

Skills UNANG MARKAHAN Pabula

Key Vocabular

pagsusuri at pagbibigayhalaga sa mga teksto o diskursong napakinggan Naipamamalas ng mga mag-aaral ang Ang mga mag-aaral ay: pag-unawa sa pabula sa iba’t ibang uri nakasusulat ng sariling ng teksto gamit ang angkop na pabula na naglalarawan ng gramatika/retorika kultura ng sariling lugar/rehiyon o Filipino nang may angkop na gramatika/retorika G7-4-21C1PO1 Aralin I: A.A. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula B. PAKIKINIG Napalalawak ang kasanayan sa pagunawa. Tekstong Naglalahad 2. Mga limitadong tanong na may alternatibong sago mula sa isa sa mga Nakapagbibigay ng sariling reaksyon (verbal) sa pinakinggan sa tamang panahon at sitwasyon Nakapagpapaliwanag ng mahalagang kaisipan sa mga seleksyon o ulat na pinakinggan Pakikipanayam Pabula Muzos . Pangramatika/retorika: 1. pagpapakahulugan.

pagpapakahulugan.  Paano mauunawa  Kung susuriin. . pagsusuri at pagbibigayhalaga sa mga teksto o diskursong nabasa Ikalawang Markahan: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa alamat gamit ang angkop na gramatika/retorika. Pilipinas?  Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang alamat ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. bagamat mahiwaga at di kapani-paniwala ang nilalaman ay  Bakit mahalagang naglalarawan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito. may nagbabago na at nawawala na bunga ng mga pagbabago sa kapaligaran o modernisasyon.  Bakit may mga kul  Sa proseso ng kumunikasyon.  Bakit mahalaga an proseso ng kumun B.QUARTER Ikalawang Markahan Big Ideas / Enduring Understandings: Essential Questions:  Ang alamat. PAGBABASA Napalalawak ang kasanayan sa pagunawa. may mga kulturang sa iba’t ibang rehiyon na hanggang sa sariling rehiyon? kasalukuyan ay nanatili pa. Ikalawang Markahan Ang mag-aaral ay: Nakabubuo ng Story Collage (hawig sa sa Slice of Life ni Lary Alcala) na naghahambing ng kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa noon at ngayon. pasalita mano pasulat mahalaga ang nababago at nawa paggamit ng wastong gramatika/Retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.

G7-122-139C2PO1 Aralin 1: A. Mga tanong na humihingi ng ng higit sa isang impormasyon sa tulong ng dalawang panghalip b. o pangyayari na may . Alamat ng anak at ang kanilang pagkakaiba Nakabubuo ng sariling pananaw kung dapat bang panghimasukan ng magulang ang buhay pag-ibig ng anak Naipapahayag ang sariling damdamin kung ang taong nagkasala ay nararapat bang tanggapin at patawarin Nakapaglalahad ng isang pangyayaring nasaksihan nabasa o narinig tungkol sa pinagmulan ng isang bagay. Panggramatika/retorika: Iba’t ibang Uri ng Pagtatanong a. Mga tanong na panagot sa pangungusap at nagpapahiwatig ng iba’t ibang layunin Nakapagpapaliwanag ng katangian ng ama. Mga magalang na tanong na nangangahulugan ng pakiusap c. katawagan. Pampanitikan: Kaligirang Pangkasaysayan ng Alamat B. lugar.

G7-140-157C2PO2 Aralin 2: A.batayan at makatotohanan. Nakasusulat ng talatang naglalahad o ekspositori tungkol sa sanhi at bunga ng ilang pangyayari sa kasalukuyan. Nakabubuo ng isang balangkas ng binasang alamat sa pamamagitan ng plot diagram. Tapis Paghahabi Namangha Nag-aatubili Tinutungawan Banghay . Nakabubuo ng sariling panananaw kung bakit mahalagang maging maayos ang banghay ng isang akda at kung paano ito makatutulong upang matiyak na maayos din ang daloy ng pangyayari sa babasahin. Banghay B. Pampanitikan: Mga elemento ng Alamat a. Pangramatika/retorika Mga Kawsatib na Pang-ugnay Nakapagpapaliwanag ng mga mahahalagang bahagi ng isang banghay o balangkas ng alamat o naumang akdang tuluyan.

Pangramatika/retorika Kaantasan ng Pang-uri a. Pahambing c. ano ang gagawin mo upang maituwid ito habang maaga pa?” Naipapaliwanag kung bakit mahalagang pagaralan ang mga alamat at kung paano magagamit ang mga aral na tagaly nito sa pang araw-araw na pamumuhay. Payak b. Pampanitikan Mga elemento ng Alamat b. pasukdol Paghahambing ng sanhi at bunga ng mga pangyayari sa alamat at sa kasalukuyan. Natutukoy kung paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga alamat ng sariling rehiyon.G7-158-175C2PO3 Aralin 3: A. Napapangatuwiranan kung bakit mahalaga Humahangos Namuhi Hinalughog Natalos Nanalagi Tagpuan Kaantasan ng pa uri Lantay Pahambing Pahambing na patulad Pasukdol . Pagpapayahag ng sariling damdamin o damdamin ng iba tungkol sa tanong na “ Kung ikaw ay isang magulang na may anak na may lumalaking may katulad pag-uugali kay Larina. Pagbabahagi ng sariling pananaw kung nararapat ba ang parusang iginawad ng diwata kay Larina.Tagpuan B.

at iba pa) Naipapaliwanag kung anong instrumento ang palendag at kung bakit mahalaga ito sa mga maguindanao. siyanga.ang pagiging mabuting kapatid. G7-176-193C2PO4 Aralin 4: A. tama ka. Panggramatika/retorika: Pang-ugnay sa pagsang-ayon at pagtutol (totoo. Tauhan Mga uri ng Tauhan  Pangunahing Tauhan  Pantulong na Tauhan  Iba pang Pantulong na Tauhan B. tunay (nga). subalit.ngunit. Nailalahad ang sariling pananaw kung anong tradisyong Magindanawon ang malinaw na makikita sa binasang alamat at kung nararapat pa bang itong panatilihin. Pampanitikan: Mga elemento ng Alamat c.pero. Palendag Tumpong Suling Palalu Pulala Lumundeg Hulakteb tauhan . Naipapahayag ng malalim na pag-unawa kung nararapat nga ba ang ginawang tahimik na paghikbi ng dalaga hanggang sa mabutas ang kawayang pinapatakan ng kanyang luha dahil sa sakit na idinulot ng pagkabigo niya sa pagibig. tinatanggap ko. Nakagagawa ng anunsyo o patalastas na naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuang binanggit sa alamat.

bata man o matanda ang mga alamat at kung paano nakatutulong ang mahahalagang mensahe o kaisipang taglay ng mga alamat upang higit na kagigiliwan ng mga tao Sigalot Sumasangguni Dumadanak Insentibo Pandiwa Aspekto Perpektibo Imperpektibo Kontemplatibo . Mahalagang Kaisipan B. Naipapaliwanag kung sinu-sino ang karaniwang tauhan sa isang alamat at ang tungkulin ng bawat isa. G7-194-211C2PO5 Aralin 5: A. Pangramatika: Pandiwa at Aspekto Naipapaliwanag kung bakit kinagigiliwan ng mga mambabasa. Nakapagbibigay ng naiibang wakas sa binasang akda.Nailalahad ang mabisa at positibong paraan upang malagpasan ng isang tao anga anumang kasawian o kabiguan. Nakabubuo ng sariling reaksyon sa naging wakas ng isang alamat. Pampanitikan: Elemento ng alamat d.

Nailalahad ang sariling pananaw kung paano mahihikayat ang ibang taong magbasa rin ng mga alamat na alam mong nagtataglay ng mahahalagang mensahe o kaisipan. Tinubuan Dampa Ganid Tatabigin Umalimbukas Iwinawasiwas nagkakapanabay .ang pagbabasa nito. Nakabubuo ng story collage ng isang espesyal na isyu patungkol sa makukulay na kultura’t tradisyon ng iba’t ibang rehiyon sa ating bansa. Naipapaliwanag kung makatotohan at napapanahon pa rin ba ang kasisipang taglay ng alamat gayong itoy matagal na at nagpasalinsalin sa iba’t ibang henerasyon bago pa nakarating sa kasalukuyang panahon G7-212-227C2PO6 Aralin 6: Hakbangin at Dapat Isaalangalang sa Pagbuo ng Story Collage Natutukoy ang mga paraan sa pagbuo ng story collage.

bagamat ang mga pangyayari ay mahiwaga at di-kapani Paano mauunawa paniwala ay kasasalaminan ng kultura ng rehiyong pinagmulan nito na rehiyon? ipagmalaki at pahalagahan. pasalita man o pasulat.  Sa proseso ng komunikasyon. mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/Retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan C. na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan.  Higit na mauunawaan at mapahalagahan ang epiko ng sariling rehiyon kung  Bakit mahalaga an pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. .QUARTER Ikatlong Markahan Big Ideas / Enduring Understandings: Essential Questions:  Bakit may taglay n  Nagtataglay ng supernatural o di-pangkaraniwang kapangyarihan ang mga kapangyarihan an pangunahing tauhan sa epiko dahil itinuturing silang bayani na may kakayahang kalabanin ang mga hamon sa buhay para sa patuloy na pag Bakit kailangang a unlad ng komunidad na kanilang kinabibilangan. pagsusuri at pagbibigayhalaga sa mga teksto o diskursong sasabihin Ikatlong Markahan Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa sa epiko gamit ang angkop na gramatika/retorika. PAGSASALITA Napalalawak ang kasanayan sa pagunawa. pagpapakahulugan.  Ang epiko. Ikatlong Markahan Ang mag-aaral ay nakapagtatanghal ng informance tungkol sa nagging kontribusyon sa pagpapa-unlad ng sariling lugar.

Mga tanong na nagsisimula sa interogatibong panghalip. c. Mga tanong na humihingi ng limitadong sagot sagot na oo o hindi. b.G7-233-251C3PO1 Aralin 1: A. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong tulad ng: a. Pangramatika/Retorika 1. Nakabubuo ng sariling pananaw sa pagiging makatotohanan/dimakatotohanan ang mga pangyayari sa epiko Epiko Napabantog Hinalinhan Mahangin Naghinala Pagbabalatkayo . Mga tanong na nagsisimula rin sa mga interogatibong Naipapaliwanag ang katangian ng epiko. Pampanitikan: 1. Nakapag-uugnay sa kasalukuyan ng mga nakalap na impormasyon tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng epiko. Kaligirang Pangkasaysayan ng Epiko B.

Nakapagbibigay ng mahalagang aral sa natutuhang epikong Ibalon at kung paano makatutulong ang kaalaman sa iyong buhay. Dambuhala Pagtataksil Sinamang-palad Naghahandog Sumulpot Tagpuan Kayarian Payak Maylapi Inuulit Tamabalan . Tagpuan “Ibalon” (Epiko ng mga Bikolano) B. Pampanitikan: Mga Elemento ng Epiko a. Payak b. Pangramatika/Retorika Iba’t ibang Anyo ng Pang-uri: a.panghalip ngunit naghahayag ng iba’t ibang damdamin Nakapagbabahagi kung paano makakatulong sa iyo at sa iyong mga karehiyon ang pagaaral ng epiko. Tambalan Nakapaglalahad ng sariling pananaw sa kahalagahan ng ginagampanang tungkulin ng isang pinuno upang umunlad ang isang lugar. Maylapi c. Naipapaliwanag kung gaano kahalaga ang tagpuan bilang mahalagang element ng epiko. Nakapagsasagawa ng simposyum tungkol sa kinalabasan ng isinagawang sarbey kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng epiko G7-252-267C3PO2 Aralin 2: A.

Nakabubuo ng photodoc na nakapaglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng tagpuan ginamit ng alinmang epikong nabasa. Nakapagbabahagi ng sariling kaalaman kung bakit kailangang alamin ang epiko ng iba’t ibang rehiyo ng bansa. Naiuugnay ang mga pangyayari sa epiko sa kasalukuyang panahon kung may mga haring Baltog at Hadiong na nabubuhay sa kasalukuyan at kung paano nila matutulungan ang mga mamayang puksain ang mga itinuturing na halimaw sa kasalukuyan. Nakabubuo ng pagpapasya ng isang kalagayan kung magpaparaya k aba para saiyong kapatid. Nakapaglalahad kung makatwiran ba ang Bitak Kasangguni G7-268-285C3PO3 Aralin 3: .Nailalahad ang sariling damdamin sa kalagayan n gating lipunan sa kasalukuyan lalo na kung ikaw ay taga-Bikol.

Tao vs Sarili d. Mga Uri ng Tunggalian a. Natatakay sa klase kung bakit nagkaroon ng alitan sa pagitan ninaAliguyon atPumbakhayon at paano nagsimula ang labanan nila. . Tao vs Kalikasan c. kagalingan. Pampanitikan: Mga Elemento ng Epiko b. Nakapagpapakita ng pag-unawa sa damdaming namamayani sa mga taong nakatira sa mga lugar sa kasalukuyan na katulad ng tagpuan sa epikong nabasa Dagli Nilagot Tunggalian Pang-angkop Tao sa tao Tao sa kalikasan Tao sa lipunan Tao sa sarili Nakapaghahambing ng kahusayan. Nakapagbibigaykahulugan sa katangiangg ipinakita ni Prinsesa Datimbang. Naipapaliwanag kung paano makikita sa akda na ang inggit ay nakasisira ng isang relasyon. Pangramatika/Retorika: Mga linkers o Pang-angkop na naat ng naging utos ng Hari laban sa kanyang kapatid.A. Tauhan “Bantugan” (Epiko ng mga Maranao) b.1. Tao vs Lipunan B. at kapangyarihan ng mga tauhang nabanggit sa epiko kung sino ang pinakamalakas at pinakamahina. Tao vs Tao b.

Banghay “Hudhud Hi Aliguyon”(Epiko ng mga Ifugao) B. Pangramatika Nailalarawan ang estilo ng panliligaw ni Lamang at kung paano niya napa-ibigang kanyang minamahal. Kurita Nilalapang Sumasamo Habag Natunghan Nagimbal .G7-286-302C3PO4 Aralin 4: A. Pangramatika/Retorika: Pangatnig Naipapakita sa epiko Sumangguni ang pagiging madasalin Makapagnganga ng mga Ifugao. Pampanitikan: c. Natatalakay kung paano ipinanganak si Lam-ang at kung anuano ang kakaibang bagay na taglay niya simula sa kanyang pagsilang. anu-ano ang kanyang ang pakikipagsapalarang kinahaharap niya. G7-303-321C3PO5 Aralin 5: A. Nakapagsasalaysay ng mga pangyayari sa kasalukuyan sa epiko gamit ang Plot Diagram. Nakapagbibigayhinuha kung epektibo pa rin ba ang pag-ibig maging sa kasalukuyan upang matigil ang karahasan. Pampanitikan: Biag ni Lam-ang (Epiko ng mga Ilokano) B. Napabantog Banghay Nailalahad ang sariling Pang-abay karanasan kung paano nakatutulong ang isang panalangin bago gagawa ng isang mabigat na desisyon.

Napatutunayang may malaking naitutulong ang mga element ng epikong patula upang lalong mapaganda o maging kaakit-akit ang epiko.Pagsulat ng Iskrip ng Dulang Pantanghalan Nakapagbibigay ng sariling pananaw kung maituturing bang isang bayani si Lam-ang. Natatalakay ang mga dapat isa-alang-alang sa pagsulat ng Iskrip sa pagtatanghal ng informance. Nakapagtatanghal ng informance na nagsasalaysay ng kabayanihan/naiambag sa pagpapabuti ng sariling lugar na ang mga tauhan ay may angkop na kasuotan ngunit walang kilos at tagpuan. Tulang pasalaysa Sukat Indayog Tugma Taludturan idyoma * Italics = New Pos added to cluster previously introduced = Pos taught at earlier grade level Underlining = Cognitive rigor Bold = Priority and Summative Assessment Tool <> = Scaffolding for student learning ( ) = Integrated Reading and Writing Strands I = Introduce D = Develop M = Master .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful