sa ating bansa. at sa buong mundo? Lumalaki ng 211.Katangian ng Populasyon Mabilis na paglaki ng populasyon sa iyong pamayanan. . Sa loob ng isang oras.827 sanggol ang ipinanganganak. 839 sa isang araw ang populasyon ng mundo. may 8.

Magiging yaman ng bansa ang mga Pilipino kung ang bawat isa ay mabibigyan ng sapat na karunungan. at mabubuting pagpapahalaga tungo sa pag-unlad ng ating bansa. bilang yaman ng bansa ay malaki ang maitutulong sa bansa.Katangian ng Populasyon  Ang tao. . maayos na kalusugan.

Katangian ng Populasyon Katangian ng Populasyon na makakatulong sa pagunlad ng bansa: 1. Pagkakaroon ng kalidad na edukasyon 3. Malusog at malalakas na mamamayan 2. Pagkakaroon ng maayos na tahanan at kapaligiran 4. Pagtatamasa ng mga karapatang pantao 5. Pagkakaroon ng maagap na serbisyong pampubliko .

May pinag-aralan 4.Katangian ng Populasyon Matalino 1. May pananalig sa Diyos 9. Matulungin 7. 2. Malikhain 6. Malusog ang panganga-tawan.Magalang Malusog 1. Makabayan 10. Mapagkalinga sa pamilya 2. Walang bisyo. May pag-ibig sa kapwa 3. 4. May kasanayan 5. Natutulog sa tamang oras . Kumakain ng mura at masustansyang pagkain 3. Tapat sa tungkulin 8.

. Kung mahina at sakitin ang mga tao. Nakasalalay ang pag-unlad na ito sa lakas at talino ng mga mamamayan. hindi sila lubos na makapag-aambag sa lipunan bagkus ay magiging pasanin pa ng pamahalaan.Katangian ng Populasyon Ang mga tao ang pinakamahalagang pundasyon ng pag-unlad ng isang bansa. Ang malusog na tao ay lubos na maasahan sa paggawa at pagpapaunlad ng kabuhayan.

Madali nilang nauunawaan ang mga dapat gawin at may kakayahan silang malutas ang mga suliranin sa paggawa. ang matalinong mamamayan ay mapamaraan. Inaasahang malawak ang pang-unawa at may disiplina ang mga taong matatalino. .Katangian ng Populasyon  Ang katalinuhan ng tao ay mahalaga sa bansa. Kadalasan. Ang pagiging mapamaraan ay makatutulong upang mapabilis ang pag-unlad ng isang bansa.

Makikita sa kalagayan ng mga mamamayan sa bansa ang katayuan ng pamumuhay. . gayundin ang bansa. Kapag naghihirap ang mga tao. Ang malusog at matalinong manggagawa ang tunay na yaman ng bansa.Katangian ng Populasyon Pangunahing pangangailangan ng tao na magtaglay ng malusog na pangangatawan at katalinuhan upang maging produktibo at magkaroon ng kakayahang mabuhay tungo sa kaunlaran at kapayapaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful