827 sanggol ang ipinanganganak.Katangian ng Populasyon Mabilis na paglaki ng populasyon sa iyong pamayanan. sa ating bansa. may 8. Sa loob ng isang oras. at sa buong mundo? Lumalaki ng 211. . 839 sa isang araw ang populasyon ng mundo.

Katangian ng Populasyon  Ang tao. Magiging yaman ng bansa ang mga Pilipino kung ang bawat isa ay mabibigyan ng sapat na karunungan. bilang yaman ng bansa ay malaki ang maitutulong sa bansa. maayos na kalusugan. at mabubuting pagpapahalaga tungo sa pag-unlad ng ating bansa. .

Pagtatamasa ng mga karapatang pantao 5. Pagkakaroon ng kalidad na edukasyon 3. Pagkakaroon ng maayos na tahanan at kapaligiran 4. Malusog at malalakas na mamamayan 2.Katangian ng Populasyon Katangian ng Populasyon na makakatulong sa pagunlad ng bansa: 1. Pagkakaroon ng maagap na serbisyong pampubliko .

May kasanayan 5. Matulungin 7. Kumakain ng mura at masustansyang pagkain 3. May pananalig sa Diyos 9. Mapagkalinga sa pamilya 2. May pag-ibig sa kapwa 3. 2. Walang bisyo.Katangian ng Populasyon Matalino 1. Tapat sa tungkulin 8. Makabayan 10. May pinag-aralan 4.Magalang Malusog 1. Malikhain 6. Natutulog sa tamang oras . 4. Malusog ang panganga-tawan.

. hindi sila lubos na makapag-aambag sa lipunan bagkus ay magiging pasanin pa ng pamahalaan. Nakasalalay ang pag-unlad na ito sa lakas at talino ng mga mamamayan. Kung mahina at sakitin ang mga tao.Katangian ng Populasyon Ang mga tao ang pinakamahalagang pundasyon ng pag-unlad ng isang bansa. Ang malusog na tao ay lubos na maasahan sa paggawa at pagpapaunlad ng kabuhayan.

Ang pagiging mapamaraan ay makatutulong upang mapabilis ang pag-unlad ng isang bansa. . Madali nilang nauunawaan ang mga dapat gawin at may kakayahan silang malutas ang mga suliranin sa paggawa.Katangian ng Populasyon  Ang katalinuhan ng tao ay mahalaga sa bansa. Kadalasan. ang matalinong mamamayan ay mapamaraan. Inaasahang malawak ang pang-unawa at may disiplina ang mga taong matatalino.

. Makikita sa kalagayan ng mga mamamayan sa bansa ang katayuan ng pamumuhay. gayundin ang bansa.Katangian ng Populasyon Pangunahing pangangailangan ng tao na magtaglay ng malusog na pangangatawan at katalinuhan upang maging produktibo at magkaroon ng kakayahang mabuhay tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Kapag naghihirap ang mga tao. Ang malusog at matalinong manggagawa ang tunay na yaman ng bansa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful