. may 8. 839 sa isang araw ang populasyon ng mundo. Sa loob ng isang oras. at sa buong mundo? Lumalaki ng 211.Katangian ng Populasyon Mabilis na paglaki ng populasyon sa iyong pamayanan.827 sanggol ang ipinanganganak. sa ating bansa.

bilang yaman ng bansa ay malaki ang maitutulong sa bansa. maayos na kalusugan. .Katangian ng Populasyon  Ang tao. Magiging yaman ng bansa ang mga Pilipino kung ang bawat isa ay mabibigyan ng sapat na karunungan. at mabubuting pagpapahalaga tungo sa pag-unlad ng ating bansa.

Pagkakaroon ng kalidad na edukasyon 3. Pagkakaroon ng maayos na tahanan at kapaligiran 4. Pagkakaroon ng maagap na serbisyong pampubliko . Pagtatamasa ng mga karapatang pantao 5.Katangian ng Populasyon Katangian ng Populasyon na makakatulong sa pagunlad ng bansa: 1. Malusog at malalakas na mamamayan 2.

Natutulog sa tamang oras . Matulungin 7. Mapagkalinga sa pamilya 2. Malikhain 6. 4. Tapat sa tungkulin 8.Magalang Malusog 1. Kumakain ng mura at masustansyang pagkain 3. May kasanayan 5. 2. Malusog ang panganga-tawan. Walang bisyo. May pananalig sa Diyos 9. May pinag-aralan 4. May pag-ibig sa kapwa 3.Katangian ng Populasyon Matalino 1. Makabayan 10.

hindi sila lubos na makapag-aambag sa lipunan bagkus ay magiging pasanin pa ng pamahalaan. Nakasalalay ang pag-unlad na ito sa lakas at talino ng mga mamamayan.Katangian ng Populasyon Ang mga tao ang pinakamahalagang pundasyon ng pag-unlad ng isang bansa. Kung mahina at sakitin ang mga tao. Ang malusog na tao ay lubos na maasahan sa paggawa at pagpapaunlad ng kabuhayan. .

Inaasahang malawak ang pang-unawa at may disiplina ang mga taong matatalino. . Kadalasan. Madali nilang nauunawaan ang mga dapat gawin at may kakayahan silang malutas ang mga suliranin sa paggawa. Ang pagiging mapamaraan ay makatutulong upang mapabilis ang pag-unlad ng isang bansa.Katangian ng Populasyon  Ang katalinuhan ng tao ay mahalaga sa bansa. ang matalinong mamamayan ay mapamaraan.

Makikita sa kalagayan ng mga mamamayan sa bansa ang katayuan ng pamumuhay. Ang malusog at matalinong manggagawa ang tunay na yaman ng bansa.Katangian ng Populasyon Pangunahing pangangailangan ng tao na magtaglay ng malusog na pangangatawan at katalinuhan upang maging produktibo at magkaroon ng kakayahang mabuhay tungo sa kaunlaran at kapayapaan. . Kapag naghihirap ang mga tao. gayundin ang bansa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful