.827 sanggol ang ipinanganganak. Sa loob ng isang oras. sa ating bansa. at sa buong mundo? Lumalaki ng 211. 839 sa isang araw ang populasyon ng mundo. may 8.Katangian ng Populasyon Mabilis na paglaki ng populasyon sa iyong pamayanan.

Magiging yaman ng bansa ang mga Pilipino kung ang bawat isa ay mabibigyan ng sapat na karunungan. at mabubuting pagpapahalaga tungo sa pag-unlad ng ating bansa. . bilang yaman ng bansa ay malaki ang maitutulong sa bansa.Katangian ng Populasyon  Ang tao. maayos na kalusugan.

Pagtatamasa ng mga karapatang pantao 5. Pagkakaroon ng maayos na tahanan at kapaligiran 4. Pagkakaroon ng kalidad na edukasyon 3. Pagkakaroon ng maagap na serbisyong pampubliko . Malusog at malalakas na mamamayan 2.Katangian ng Populasyon Katangian ng Populasyon na makakatulong sa pagunlad ng bansa: 1.

Magalang Malusog 1. May kasanayan 5. 4. May pananalig sa Diyos 9. Malikhain 6. Mapagkalinga sa pamilya 2. May pag-ibig sa kapwa 3. May pinag-aralan 4.Katangian ng Populasyon Matalino 1. Malusog ang panganga-tawan. 2. Matulungin 7. Walang bisyo. Tapat sa tungkulin 8. Natutulog sa tamang oras . Kumakain ng mura at masustansyang pagkain 3. Makabayan 10.

hindi sila lubos na makapag-aambag sa lipunan bagkus ay magiging pasanin pa ng pamahalaan. Kung mahina at sakitin ang mga tao. Ang malusog na tao ay lubos na maasahan sa paggawa at pagpapaunlad ng kabuhayan. Nakasalalay ang pag-unlad na ito sa lakas at talino ng mga mamamayan.Katangian ng Populasyon Ang mga tao ang pinakamahalagang pundasyon ng pag-unlad ng isang bansa. .

. Ang pagiging mapamaraan ay makatutulong upang mapabilis ang pag-unlad ng isang bansa. ang matalinong mamamayan ay mapamaraan. Kadalasan. Madali nilang nauunawaan ang mga dapat gawin at may kakayahan silang malutas ang mga suliranin sa paggawa.Katangian ng Populasyon  Ang katalinuhan ng tao ay mahalaga sa bansa. Inaasahang malawak ang pang-unawa at may disiplina ang mga taong matatalino.

. Makikita sa kalagayan ng mga mamamayan sa bansa ang katayuan ng pamumuhay.Katangian ng Populasyon Pangunahing pangangailangan ng tao na magtaglay ng malusog na pangangatawan at katalinuhan upang maging produktibo at magkaroon ng kakayahang mabuhay tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Ang malusog at matalinong manggagawa ang tunay na yaman ng bansa. Kapag naghihirap ang mga tao. gayundin ang bansa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful