at sa buong mundo? Lumalaki ng 211.Katangian ng Populasyon Mabilis na paglaki ng populasyon sa iyong pamayanan. 839 sa isang araw ang populasyon ng mundo. may 8. .827 sanggol ang ipinanganganak. Sa loob ng isang oras. sa ating bansa.

Magiging yaman ng bansa ang mga Pilipino kung ang bawat isa ay mabibigyan ng sapat na karunungan. bilang yaman ng bansa ay malaki ang maitutulong sa bansa. .Katangian ng Populasyon  Ang tao. at mabubuting pagpapahalaga tungo sa pag-unlad ng ating bansa. maayos na kalusugan.

Pagkakaroon ng maagap na serbisyong pampubliko . Pagkakaroon ng kalidad na edukasyon 3. Pagkakaroon ng maayos na tahanan at kapaligiran 4.Katangian ng Populasyon Katangian ng Populasyon na makakatulong sa pagunlad ng bansa: 1. Malusog at malalakas na mamamayan 2. Pagtatamasa ng mga karapatang pantao 5.

Katangian ng Populasyon Matalino 1. Natutulog sa tamang oras . Matulungin 7. Walang bisyo. Tapat sa tungkulin 8. Mapagkalinga sa pamilya 2. Malusog ang panganga-tawan.Magalang Malusog 1. 2. Malikhain 6. May pinag-aralan 4. Makabayan 10. May pag-ibig sa kapwa 3. May kasanayan 5. May pananalig sa Diyos 9. 4. Kumakain ng mura at masustansyang pagkain 3.

Katangian ng Populasyon Ang mga tao ang pinakamahalagang pundasyon ng pag-unlad ng isang bansa. . Ang malusog na tao ay lubos na maasahan sa paggawa at pagpapaunlad ng kabuhayan. hindi sila lubos na makapag-aambag sa lipunan bagkus ay magiging pasanin pa ng pamahalaan. Nakasalalay ang pag-unlad na ito sa lakas at talino ng mga mamamayan. Kung mahina at sakitin ang mga tao.

Kadalasan.Katangian ng Populasyon  Ang katalinuhan ng tao ay mahalaga sa bansa. Madali nilang nauunawaan ang mga dapat gawin at may kakayahan silang malutas ang mga suliranin sa paggawa. ang matalinong mamamayan ay mapamaraan. Inaasahang malawak ang pang-unawa at may disiplina ang mga taong matatalino. . Ang pagiging mapamaraan ay makatutulong upang mapabilis ang pag-unlad ng isang bansa.

Ang malusog at matalinong manggagawa ang tunay na yaman ng bansa. Makikita sa kalagayan ng mga mamamayan sa bansa ang katayuan ng pamumuhay.Katangian ng Populasyon Pangunahing pangangailangan ng tao na magtaglay ng malusog na pangangatawan at katalinuhan upang maging produktibo at magkaroon ng kakayahang mabuhay tungo sa kaunlaran at kapayapaan. Kapag naghihirap ang mga tao. . gayundin ang bansa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful