Aralin 3 Musika Halaga ng Nota at Pahinga sa palakumpasang 6/8

6/23/12

Awit Panimula: Wheels on the Bus
6/23/12

Pagkumpas at pagtapik Sa palakumpasang 6/8
6/23/12

N O TA

PAHIN GA

KATU M BAS N A KU M PAS 6 4 3 2 1
6/23/12

6/23/12

6/23/12

6/23/12

6/23/12

6/23/12

Ibigay/isulat ang mga katumbas na halaga ng mga sumusunod na nota at pahinga sa mga hulwarang ritmo at ipapalakpak ito.

6/23/12

Ibigay ang halaga ng mga sumusunod na nota.

6/23/12