MGA PANGUNGUSAP NA WALANG PAKSA

1. Pangungusap na pasasalamat nangangahulugang may pangyayaring ginawa na at kailangan lamang pasalamatan. Halimbawa: a. Salamat.(po) b. Maraming salamat.(po) 2. Pangungusap na patawag - tinatawag sa pangalan ang isang tao at nauunawaan naman ng tinatawag na siya'y hinahanap Halimbawa: a. Allan! b. Korina! 3. Pangungusap na pangkalikasan - nauukol ito sa mga pangyayaring may kinalaman sa kalikasan Halimbawa: a. Umuulan na. b. Lumilindol. 4.Pangungusap na pagbati nangangahuluganng kaharap naang taong binabati Halimbawa: a. Magandang Araw. b. Maligayang pagbati sa iyo. 5. Pangungusap na pagpaalam nangangahulugang dati nang kausap ang pinagpaalaman ng aalis Halimbawa: a. Paalam na.(po) b. Hanggang sa muli.(po) 6. Pangungusap na pamanahon - nagsasaad ng panahon. Halimbawa: a. Pasko na! b. Bertdey mo na. 7. Pangungusap na panagot sa tanong sumasagot ito sa tanong Halimbawa: a. Oo. b. Hindi. c. Baka. 8. Pangungusap na muling pagtatanong nangangahulugang may nauna nang

pahayag na hindi lamang ganoong narinig o naunawaan kaya ipinapauulit. Halimbawa: a. Saan? b. Ano? c. Ha? 9. Pangungusap na pautos nangangahulugang kaharap na ng nag-uutos ang inuutusan. Halimbawa: a. Lakad na. b. Sulong! c. Halika. 10. Pangungusap na pakiusap - pangungusap na ginagamitan ng paki at maki. Halimbawa: a. Pakidala nito. b. Makikiraan.(po) 11. Pangungusap na pasukdol - pangungusap na ginagamitan ng mga katagang kay at napaka. Halimbawa: a. Kaybuti mo! b. Napakatamis nito! 12. Pangungusap na padamdam - nagsasaad ng nadarama Halimbawa: a. Aray! b. Ay! 13. Pangungusap na eksistensyal gumagamit ito ng mga katagang may mayroon at wala. Halimbawa: a. May pasok ngayon. b. Walang tao riyan