Project EASE

(Effective Alternative Secondary Education)

ARALING PANLIPUNAN III
MODYUL 3 Ang Mga Unang Kabihasnan BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City

MODYUL 3 ANG MGA UNANG KABIHASNAN
Sa naunang modyul, natuklasan mo kung paanong ang heograpiyang pisikal ay naging bahagi ng paglinang ng tao ng sinaunang kabihasnan. Sa sinaunang panahon din natuklasan ng tao ang gamit ng apoy, paggamit ng bato at metal, pagtatanim, pangangaso, pagbasa, at pagsulat. Sa modyul na ito, pagtutuunan mo ng pag-aaral kung paano nabuo ang mga unang pamilya, pamayanan, bayan, lungsod, kaharian o imperyo, at relihiyon. Ito ang mga bumubuo ng mga unang kabihasnan.

mga unang kabihasnan sa mesopotamia
Maglalakbay tayo sa nakaraan tatahakin natin ang landas ng mga sinaunang tao sa tinatawag na Fertile Crescent at Mesopotamia tulad ng mga Sumerian, Babylonian, Hittite, Hebreo, Phoenician, Assyrian, at Chaldean. Mamamangha ka sa mga piramide na itinayo ng mga paraon sa Ehipto. Matutuklasan mo ang unang kabihasnan ng Mohenjo-Daro at Harappa sa India. Matututuhan mo ang paraan ng mga sinaunang Tsino sa Tsina at matutuklasan mo ang mga lihim ng iba pang sibilisasyong itinatag sa Aprica.

KABIHASNANG SUMERIAN .

rampa. Isa itong uri ng pictograph na naglalarawan ng mga bagay na ginagamitan ng may 600 pananda sa pagbubuo ng mga salita o ideya Gulong – sa pagkakatuklas nito. ginamit ang sistema ng pagbilang na nakabatay sa 60. vault. paghahati o fraction. at ziggurat – mga disenyong pang-arkitektura at pang-inhinyera na ginamit sa mga palasyo at templo sa Sumer Luwad – ginamit sa paggawa ng laryo na nagsilbing talaan ng mga Sumerian Prinsipyo ng calculator . nagawa nila ang unang karwahe Cacao – ginamit bilang unang pamalit ng kalakal Algebra – sa prinsipyong ito ng matematika.Mga Ambag sa Kabihasnan Mga Imbensyon: Cuneiform – unang nabuong sistema ng panulat. gayundin ang square root Kalendaryong lunar na may 12 buwan Dome.

Mga Sumerian din ang nakatuklas sa agham ng pag-oopera. Unang gumamit ng hayop sa pagaararo ng mga bukid. . Unang nagtatag ng organisadong puwersa sa pagtatayo ng mga dike.Iba pang mga ambag sa kabihasnan: Mga Sumerian din ang unang gumamit ng sistema ng panukat ng timbang at haba.

Naitatag ang mga lungsod-estado na lubos na nakatulong sa pagtatag ng pamahalaan at pagpapalakas sa mga Sumerian bilang isang pangkat. Madalas na pinagtatalunan ang patubig at hangganan ng mga lupain. mula kalakalan hanggang astrolohiya.Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak Pag-unlad: Malaki ang naitulong ng maraming imbensyon sa pagtatag at pag-unlad ng kabihasnang Sumer. at iba pang mga industriya na nagpaunlad din sa lipunang Sumerian sa pangkalahatan. kalakalan. Nakatulong nang malaki ang edukasyon sa pagiging bihasa ng mga mamamayan sa halos lahat ng aspeto ng pamumuhay. Ang mga imbensyong ito ay nagpaunlad sa pagsasaka. Pagbagsak: Panguanahing dahilan ng paghina ng mga Sumerian ay ang madalas na labanan at kawalan ng pagkakaisa ng mga lungsod-estado nito. .

KABIHASNANG BABYLONIAN .

usapin sa kalakal. Sakop ng Kodigong ito ang mga itinuturing na paglabag sa karapatan ng mga mamamayan at mga ari-arian nito. butaw. . at pamilya. serbisyong propesyunal. Naglalarawan ang mga batas na ito ng isang organisadong lipunan. at iba pa na itinuturing na malupit sa kasalukuyang panahon. lupa. mutilasyon. Nakatala rin ditto ang mga parusang dapat na ipataw sa mga nagkasala tulad ng kamatayan.Ambag sa Kabihasnan Kodigo ni Hammurabi – binubuo ng 282 batas na nagsisilbing pamantayan ng kabihasnang Babylonian.

lalo na sa panahon ni Hammurabi. Sinundan ito ng mga Hittite na may higit na mahusay na armas na gawa sa bakal. Nagdulot ng katiwasayan sa lipunan ang pakikipagtulungan ng mga mababang opisyal ng pamahalaan. .Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak Pag-unlad: Maayos ang pagpapalakad ng pamahalaan. Nakatulong ito sa pag-unlad ng halos lahat ng aspeto ng buhay ng mga Babylonian. sundalo. Nagpatatag sa lipunan at pamahalaan ang Kodigo ni Hammurabi. at huwes sa hari. isang tribong Indo-Europeo. Pagbagsak: Paglusob ng mga Kassite.

KABIHASNANG HITTITE .

Nanatiling lihim sa loob ng 200 taon ang kaalaman ng mga Hittite sa paggawa ng mga sandata mula sa bakal. Natuklasan lamang ito ng ibang pangkat sa rehiyon nang masakop at tuluyang bumagsak ang mga Hittite noong 1200 B.Ambag sa Kabihasnan Pagkakatuklas ng bakal. at mga halimaw na may pakpak . diyosa. Pagkilala at paggalang sa iba’t ibang wika Pagkakaroon ng titulo ng lupa at mga talaan nito Pag-imbentaryo ng mga lupain at pananim na naging batayan ng pagbubuwis ng ari-ariang kaugnay sa lupa Pagtatayo ng mga istruktura na ginagamit bilang sandigan at tanggulan Paglililok ng mga diyos.C.

Isa sa mga tribong ito. ni Sargon II ng Assyria. Ngunit nasakop ito noong 717 B. Salik din dito ang paglawak ng kapangyarihan ng mga Griyego na nagbunsod sa pagdating ng mga tribo mula sa palibot ng Dagat Aegean sa hilagang bahagi ng Imperyong Hittite. ay lumusob at sinunog ang Hattusas noong 1200 B. Naitatag ang Carchemish bilang kabisera sa silangan.C. Pakikipag-alyansa ng mga Hittite sa mga Egyptian na naging dahilan ng paghihimagsik ng mga kaalyado nito sa silangan at kanlurang bahagi ng imperyo.Sanhi ng Pag-Unlad at Pagbagsak Pag-unlad: Pangunahing dahilan ng kanilang pag-unlad bilang isang pangkat ay ang pagkakatuklas nila ng bakal. Nakatulong nang malaki sa kanilang pag-unlad ang kanilang sistema ng pagbabatas. Superior na mga sandata ang kanilang nagawa mula sa bakal na naging dahilan ng mabilis nilang pananakop sa ibang mga lupain. Nanatiling nakatayo ang ilang mga lungsod-estado ng mga Hittite nang 500 taon. Hindi ito kasing-lupit ng mga batas ni Hammurabi subalit naging maayos ang pagpapatakbo ng imperyo na nagbigay-daan sa pag-unlad ng kalakalan nito. .C. Pagbagsak: Maraming pribilehiyo ang mga kamag-anak ng hari na kadalasang naaabuso. ang mga Mitas ng Phyrrgia. Ito ang naging hudyat ng pagwawakas ng pamahalaang Hittite sa Mesopotamia.

KABIHASNANG ASSYRIAN .

Ambag sa Kabihasnan Ang mga Assyrian ang kauna-unahang pangkat na nakabuo ng epektibong sistema ng pamumuno sa imperyo. Kinopya ng ibang pangkat sa Malapit na Silangan ang pamamalakad ng Imperyong Assyrian.000 tabletang luwad na itinayo ni Ashurbanipal. Kauna-unahang aklatan na may 200. .

upang pagtulungang salakayin ang Assyria. . at Persiano noong 612 B.C.Sanhi ng Pagbagsak Ang patuloy na pag-aalsa ng mga lungsod tulad ng Media at Babylonia na nasakop ng Assyria ay nakapagbawas nang malaki sa yaman ng Assyria at nagpahina sa hukbo nito. Nagkaisa ang mga Chaldeans. Medes.

KABIHASNANG CHALDEAN .

Ang mga Chaldeans ang luminang ng konsepto ng zodiac at horoscope. .Ambag sa Kabihasnan Ang Hanging Gardens of Babylon ang isa sa pinakanakakahangang tanawin sa sinaunang panahon.

Pagbagsak: Tanging si Nebuchadnezzar II lamang ang naging malakas na hari ng mga Chaldean. mabilis na nagapi ang mga Chaldean na naging simula ng pagbagsak ng imperyo nito. Pumili siya ng matatalinong kabataan mula sa mga sinakop na lupain upang maging katulong niya sa pamumuno. kasaganaan. at sandatahan. Sa kanyang pagkamatay. mahihinang hari na ang namuno sa Chaldean.Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak Pag-unlad: Ang pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar ang nagdala sa mga Chaldean sa rurok ng tagumpay. Hindi nila napatatag ang ekonomiya. at kasayahan lamang sila nakatuon. pulitika. Sa karangyaan.C. . Nang lumusob ang mga Persiano noong 529 B.

mapapansin mong halos sabay-sabay na umunlad ang mga sibilisasyong iyon sa kapatagan ng mga Ilog Tigris-Euphrates. Indus.Katangiang Pisikal ng mga Unang Kabihasnan Sa mga nabasa mo tungkol sa mga sinaunang kabihasnan. Ang mga ilog ang nagsilbing daanan ng mga kalakal at mga tao noong sinaunang panahon. Yangtze. . at Nile.

May mga pook kung saan magkakalapit ng halos 32. Nagsimulang dumaloy ang mga ilog Tigris-Euphrates mula sa mga kagubatan ng Armenia. Habang malakas ang pamahalaan ng mga taong pansamantalang nakatira roon. . patungong Golpo ng Persia samantalang ang Euphrates na nasa kanlurang bahagi ay bumabagtas sa 2737 km. Subalit kapag nanghina na sila. nakasisiguro ang mga mamamayan na mananatili sila Fertile Crescent. Pinagyaman at nilinang ang lupain ng Fertile Crescent ng ilang malalaking ilog. Ang matabang mga ilog-lambak na ito na hugis kalahating buwan ang tinawag na Fertile Crescent.Ang Fertile Crescent at ang Kambal na Ilog Fertile Crescent. kasama na rito ang Tigris at Euphrates na tinaguriang Kambal na Ilog. ang pagitan ng mga Ilog Tigris at Euphrates. mayroon namang tribong sasalakay hanggang mapaalis o gawing alipin ang mga dating nakatira roon. Saan nagmula ang pangalang ito at sadyang kakaiba kaysa mga pangalan ng pook na nakasanayan na nating marinig? Kung papansinin natin ang mapa. mapupuna ang makitid na istrip na hugis-arko. tuloy-tuloy pahilaga at bumabaybay sa dulong silangan ng Dagat Mediterranean habang bumubuo ito ng hugis-arko patungo sa mataas na bahagi ng mga lupain sa Asya Minor at Armenia. isang pambihirang pangalan ng pook. Unti-unti itong kumukurba patimog-silangan habang bumabagtas sa mga Ilog Tigris at Euphrates hanggang sa Golpo ng Persia. Habang pinanirahan ng mga tao ang ibang lupain mula pa sa kanilang ninuno na nanatili roon kahit na sakupin ng ibang grupo ng tao.2 km. Nagsisimula ito sa Isthmus ng Suez. unti-unti itong aagos nang papalayo sa isa’t isa. Pagkatapos. Ang Ilog Tigris na nasa silangang bahagi ay umaagos nang 1771 km. Kakaiba ang galaw ng kasaysayan sa Fertile Crescent. bago umabot sa Golpo ng Persia. pinanahanan ang Fertile Crescent ng mga tribong huling nanakop nito.

Kulang ang Mesopotamia sa bato at mga puno para gawing torso upang magamit sa pagtatayo ng mga bahay at gusali. ginamit ng mga tao ang putik upang gawing laryo para sa mga tahanan at gusali. dates. sari-saring pagkain ang naani ng mga tao rito tulad ng trigo. Noong 5000 B. Naghatid ng maraming biyaya at kayamanan sa mga tao roon ang mga tabing-ilog. nuts. Mataba ang lupa sa Mesopotamia. Masagana rin ang Mesopotamia sa mga luntiang damuhan kung kaya nag-aalaga ang mga tao rito ng mga baka. . at baboy. Bilang pamalit sa troso at bato.. kambing. at maraming uri ng gulay. peach. Pinunuan naman ng mga balat ng tupa at iba pang hayop upang gawing damit ang kawalan ng hibla upang gawing tela. matapos nilang matutunang patuyuin at pagyamanin ang mga ito. barley.C. tupa. mga bungang-kahoy.Mesopotamia: Lupain sa Pagitan ng Dalawang Ilog Nagmula sa mga Griyego ang pangalang Mesopotamia na ang ibig sabihin ay “lupain sa pagitan ng mga ilog”.

Anu-ano ang sumasagi sa iyong isipan kapag narinig mo ang Ehipto? Alamin mo kung bakit naging maunlad ang sinaunang Ehipto. tutuklasin naman natin ang naging kontribusyon ng sinaunang Ehipto sa kabihasnan ng daigdig. .kabihasnan sa sinaunang ehipto Sa araling ito.

ang punong tagapayo ni Zoser at isang magaling na arkitekto. ang step pyramid na may anim na patung-patong na mastaba noong 2780. Gayunpaman. Hindi malinaw kung ilan at sinu-sino ang mga namuno. Idinesenyo ni Imhotep. . Sa panahong ito nagsimula ang pagtatayo ng mga piramide sa Ehipto na nagsilbing libingan ng mga paraon.C.C.C. Zoser (2750 B.Lumang Kaharian (2686 B. ito ang pinakamalaking istruktura na itinayo ng tao. ang ilan sa mga tanyag na paraon noong panahong iyon ay ang sumusunod. Unis – sa piramide niya natagpuan ang Pyramid Texts o ang kalipunan ng Hieroglyphics na naglalarawan ng mga tradisyon ng paglilibing sa paraon at ang kanyang kahahantungan sa kabilang buhay. Khufu o Cheops (2650) – sa kanyang panahon itinayo ang Great Pyramid sa Giza na itinuturing na isa sa Seven Wonders of the Ancient World. Sa sukat na 70 metro kwadrado ang base at 147 talampakan ang taas.) Tinawag itong panahon ng piramide.) – sa panahon niya itinayo ang kauna-unahang piramide sa Ehipto. – 2181 B.

Gitnang Kaharian (1991 B.C.) – Binuo niyang muli ang Ehipto mula sa kaguluhan na namayani pagbagsak ng Lumang Kaharian.) – Siya ang nagpagawa ng sistema ng irigasyon sa Faiyum na ginagamit pa hanggang ngayon.C. Amenemhet III (1842-1797 B.) Pinamunuan ng 14 na paraon na ang mga pinakamahalaga ay ang sumusunod: Amenemhet I (1991-1962 B.C. Binuhay niya ang pakikipagkalakalan sa Palestina at Syria. – 1786 B.C. .

Amenhotep IV o Ikhnaton (1300 – 1358 B. Syria. Itinatag niya ang kaunaunahang magaling na hukbong pandigma gamit ang natutuhan mula sa mga Kyksos. Rameses II (1304 -1237 B.) – idinagdag sa imperyo ang Nubia.) Itinuturing na Panahon ng Imperyo dahil ditto nagsimula ang pananakop ng mga sinaunang Ehipsyano. napalawak ang imperyo hanggang sa mga baybayin ng Euphrates.C.C. Hatshepsut – asawa ni Thutmose II.C. Thutmose III – itinuturing na magaling na mandirigma.Bagong Kaharian (1570-1090 B. unang babaing namuno sa daigdig.C.) – Ipinagtanggol niya ang imperyo laban sa mga sumasalakay na Hittite mula sa Gitnang Asya. Nagpatayo siya ng magagarang templo sa panahong ito. Aton. Ang pinakamagara ay ang mga templo sa Kamak at ang apat na Obelisk na kinauukitan ng mga tagumpay niya. at Palestina. Ibinalik niya ang polyteismo o paniniwala sa maraming diyos sa panahon niya. Thutmose II (1512 B. na itinuturing niyang pinakamataas at pinakamagaling.) – ang kanyang piramide ang itinuturing na pinakamahalagang labi ng sinaunang kabihasnan ng Ehipto dahil kumpleto ang laman nito nang matuklasan.) – nagpasimula ng monoteismo o pagsamba sa iisang diyos. Ahmose – itinaboy ang mga Hyksos palabas ng Ehipto at sinimulan ang Bagong Kaharian. nagpatayo siya ng mga templo at nagpaigting ng masiglang kalakalan kaysa pananakop ng lupain.C. . Tutankhamen (1358 – 1353 B. Nag-iwan siya ng maraming sariling monumento. Pinamunuan ng 33 paraon na ang mga may mahalagang ambag ay ang sumusunod.

pari. Isis. at pantas. Osiris. asawa nito. at mga alipin. . mga karaniwang mamamayan. Umusbong ang gitnang uri ng tao sa lipunan sa panahon ng Gitnang Kaharian. diyos ng Nile. at iba pa. Naniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan na pinagmulan ng dalawa sa dakilang pamana nila sa kabihasnan. ang pageembalsamo at ang piramide. May apat na uri ng tao sa lipunan: ang mga maharlika.Lipunan at Kultura Sumasamba sa mga diyos at diyosa tulad nina Amn Re. diyos ng araw. mga sundalo.

. at karpintero. trigo. at mga gulay. Nagmina rin sila ng tanso at ginto. manggagawa ng palayok. Pagsasaka at pagpapastol ang mga pangunahing hanapbuhay. manghahabi. Mga ani at paglilingkod ang uri ng buwis na kinokolekta mula sa mga mamamayan. inasnang isdang alabaster at ginto ng Ehipto. Sila ay mga platero. papyrus. Nagtanim sila ng barley.Ekonomiya Dalubhasa sa mga gawang-kamay ang mga sinaunang Ehipsyano. Ang kalakalang ito ay nagdala ng karangyaan sa mga mangangalakal. Nagkaroon ng bugso ng pagtatayo ng mga kanal at daan. Nagkaroon ng palitan ng kahoy na cedar mula sa Phoenician at olive oil mula sa Crete para sa flax.

Sanhi ng Pagbagsak

Lumang Kaharian
Pag-aalsa ng mga mamamayan laban sa mataas na buwis. Mahina at walang kakayahan sa pamumuno ang mga sumunod na hari.

Gitnang Kaharian
Pag-aalsa ng mga maharlikang galit sa mga pribilehiyo ng mga bagong-yaman na gitnang uri. Pagsalakay ng mga Hyksos mula sa Arabia at Syria noong 1700 B.C.

Bagong Kaharian Pagpapabaya sa ekonomiya ng kaharian.C. Pagsakop ng mga Assyrian noong 570 B.. . Pagsalakay ng mga Hittite sa mga kolonya ng Ehipto na nagdulot ng pagkawala ng mga buwis ni kinukolekta mula rito.. at ni Alexander the Great ng Macedonia noong 332 B. Pag-aalsa sa loob ng kaharian.C. ng mga Persiano noong 525 B.C.

Binubuo ito ng mga ideogramo at ponogramo. Bukod sa 24 simbolo. Ang pagkakaimbento ng papel mula sa dahon ng halamang papyrus ay nagmula rin sa mga sinaunang Ehipsyano.C. Ginawa nila ito upang masubaybayan ang paghaba ng Nile. Ang mummification o proseso ng pag-eembalsamo ay nagsimula noong 2600 B. Mayroon itong 24 simbolo at ang bawat isa ay may tig-isang titik ng katinig. Unang ginamit ng mga pari sa mga ritwal ang hiroglipiko.C. .Ambag sa Kabihasnan Ang kalendaryo na may 365 araw sa isang taon na hinati sa 12 buwan ay mula sa mga sinaunang Ehipsyanong astronomo noong 424 B. at glype na ang ibig sabihin ay paglililok. Natagpuan ang pinakalumang mummy sa Medum ni Sir Flinders Petrie na tinatayang inembalsamo noong panahong iyon. Ito ay binubuo ng mga salitang hiero. Amarna art noong panahon ni Ikhnaton na nagpapahalaga sa pagiging makatotohanan ng mga bagay na inilalarawan. Ang pinakamalaking piramide ay ang piramide ni Khufu o Cheops na nasa Giza. Ginagamit pa rin hanggang ngayon ang sistemang ito ng irigasyon. Nabuo ang sistemang panulat ng mga sinaunang Ehipsyano na tinawag na hieroglyphics o hiroglipiko noong 3000 B. Pagtatayo ng malaking imbakan ng tubig na tinawag na faiyum na nagtustos ng tubig sa panahon ng tagtuyot.C. Ang mga piramide ang kauna-unahang monumentong bato na nananatili pa hanggang sa kasalukuyan. Naimbento rin ang araro sa panahong ito.C. mayroon pang 80 simbolo na may tig-dalawang katinig. Ang mastaba ay mga naunang bersyon ng piramide. sa ilalim din ng pamumuno ni Khufu. Una itong itinayo sa panahon ni Haring Djer noong 2900 B. isang salitang Griyego na nangangahulugang sagrado o banal.

. aalamin mo ang pinagdaanang kasaysayan ng mga sinaunang kabihasnan sa India at ang mga katangian at kontribusyon ng kabihasnang Indian sa daigdig.kabihasnan sa sinaunang india Ang India ay isa sa pinakamalaking bansa sa daigdig dahil sa lawak ng lupain at yaman ng kultura. Sa araling ito.

) .C.Kabihasnang Mohenjo-Daro at Harappa (2500-1500 B.

Maganda ang kanilang mga iskultura at simple ang istilo ng arkitektura. at sistema ng patubig na tumutustos sa pangangailangan ng mga tahanan maging noong unang panahon. Naniniwala at sumasamba sa mga kaluluwa na naninirahan sa kalikasan at maging sa tao. Gumamit sila ng mga hulmahan upang magkakapareho ang mga laryo. . alkantarilya.Lipunan at Kultura May malalaking kalsada. Gumamit ang mga tao ng laryong putik na pinatutuyo sa pugon sa paggawa ng bahay.

bulak. May mga nahukay na relikyang nagpapatunay na nakipagkalakalan ang sinaunang India sa Mesopotamia tulad ng mga inukit na batong seal na ginamit sa pagtatak ng mga kalakal. mais. May matabang lupa na dulot ng malimit na pag-apaw ng mga ilog na pinagtaniman ng palay. at iba pa.Ekonomiya Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao. . niyog. kape.

Sanhi ng Pagbagsak Pagdating ng mga mananakop na Aryan mula sa Gitnang Asya noong 1500 B. .C.

isang uri ng pulbos na pinatigas at kadalasang ginagawang dekorasyon at selyo. Mga piguring bronse at terracotta ng mga bagay at diyos na sinasamba ng tao. .Ambag sa Kabihasnan Parisukat na seal carving na yari sa Soapstone. metal. at iba pang mamahaling bato tulad ng jade at lapis lazuli. Mga alahas na yari sag into.

) .C.Kabihasnang Aryan (1500-530 B.

.Pamahalaan Nahahati sa mga pamayanan na may kanya-kanyang pamahalaan. Pinamumunuan ito ng rajh na nagmamana ng katungkulan at may katulong na lupon ng tagapayo na binubuo ng mga pinuno ng tahanan.

Ang Rig Veda. ay tungkol sa kalikasan. at mga kwento. ang Sama Veda naman ay tingkol sa mga ritwal. ang pinakamatanda sa apat. Sa ilalim ng sistemang caste. Sa pagsambang ito nagmula ang relihiyong Hinduismo..Lipunan at Kultura Tinawag na Panahong Vedic dahil ditto isinulat ang mga Veda o ang apat na aklat ng karunungan. Walang kalayaan ang babaing Indian sa panahong ito. na pinasimulan ni Gautama Buddha noong 600 B. ay isa ring mahalagang relihiyon sa India na kumalat sa iba pang lupain sa Asya. habang ang Veda ay naglalaman ng mga sinaunang seremonya. inuri ang mga Brahman na binubuo ng mga pari na nagsisilbing guro. pagsasayaw.C. Sila ay madalas manood at makilahok sa karera ng mga karwahe. Ang iba ay nagpapakamatay at sumasama sa libing ng asawa na tinatawag na suttee. ang mga Kshatriya o ang mga maharlika at mandirigma. Ang mga biyuda ay hindi na maaari pang mag-asawa at dapat mamauhay nang simple hanggang sa kanyang kamatayan. Ang Upanishad naman ay nagsasaad ng mga pangunahing paniniwala ng Hinduismo tulad ng reinkarnasyon. Sumasamba sa maraming diyos sa kalikasan tulad nina Indra. ang pangunahing relihiyon sa India ngayon at isa sa pinakamatandang relihiyon sa daigdig. at ang mga Sudra na mga manggagawa at alipin. ngunit mayroon silang karapatang magmay-ari ng negosyo at kasangkapan tulad ng alahas na maaaring ipamana sa kanilang mga anak. Ang mga anak ng mayayamang pamilya ay nakapag-aaral. ang diyos ng bagyo at Agni. mangangalakal. Ang krimen noong panahong iyon ay maaaring maparusahan ng kamatayan. ang diyos ng apoy. mga artisano. Ipinapakabisa sa mga mag-aaral ang mga Veda. Sa labas ng sistema matatagpuan ang mga untouchable o pariah. magpapastol. Mahilig sa kasayahan ang mga Aryan. Ang Budismo. at pagsusugal. mga mamamayang hindi Aryan na karaniwang mahihirap at gumaganap ng mababang uri ng trabaho. mga ritwal na panrelihiyon. Ito ay kalipunan ng mga himnong pandigmaan. ang mga Vaisya o mga karaniwang mamamayan. . at magsasaka. Ang Athava Veda ay tungkol naman sa kultura at mga tradisyon ng mga Aryan.

Magaling din sa mga gawang-kamay ang mga Aryan. at paggawa ng mga kasangkapan sa bahay gaya ng araro at asarol. Ang pangunahing hanapbuhay noon ay pagkakarpintero. . Nagtanim sila ng barley at trigo.Ekonomiya Pagpapastol at pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga Aryan. pagkukulti ng balat ng hayop. paghahabi.

.C.Sanhi ng Pagbagsak Sinalakay at napailalim sa mga Persiano sa pamumuno ni Cyrus the Great noong 530 B.

Imperyo sa Sinaunang India .

Nagtatag: Chandragupta Maurya (324-300 B.) .C.C.Imperyong Maurya 320-185 B.

Malaki rin ang bahaging ginampanan ng mga tagapayo ng hari. mga balon. at pagiging makatao sa mga naninilbihan. ng maraming batas na tinawag na Rock Edicts.). paggalang sa lahat ng relihiyon at opinyon. at sa mga pampublikong lugar. Ito ay nakaukit sa mga bato. at mga bahay-pahingahan. anak ni Chandragupta.Pamahalaan May maayos na pamahalaan na nakasentro sa hari. Ang mga batas na ito ay naglalaman ng mga konsepto ng kawalan ng karahasan. Sa ilalim ni Bandusara (297 B. Ang imperyo ay hinati sa mga distrito na pinamunuan ng mga kasapi ng pamilya ng hari.C. Nagpasagawa siya ng mga daan. . ang pinakamagaling na pinuno ng imperyo. Ipinagbawal din ang pagsasakripisyo sa mga hayop at nagpatayo ng mga sentrong pangkalusugan para sa lahat ng mamamayan. dingding ng mga kweba.) Nagpalabas si Asoka. nasakop ng imperyo ang talampas ng Deccan (273-232 B.C. pagsunod sa magulang. Pinalaganap ang Budismo sa panahon ni Asoka. tulad ni Kautilya sa panahon ni Chandragupta Maurya.

magsasaka. . artisano. Hindi maaaring mag-asawa ng hindi kauri ang mga Hindu. kawal. Pinakamalaking grupo ang mga magsasaka. pastol. at konsehal. mahistrado.Lipunan at Kultura Ang lipunan ay nahahati sa pitong uri – mga pilosopo.

Ekonomiya Nakipaglaban sa mga Persiano na pinamunuan ni Seleucus. Pagsasaka at pagpapastol ang pangunahing hanapbuhay. trigo. nagtanim ng millet. Nangulekta ng buwis mula sa mga mangangalakal ng bulak at may-ari ng lupa. at bulak. ang mga Seleucid. noong 3000 B.C. .

Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak .

Pag-unlad Ang maayos na sistema ng pamahalaan at ang mga buwis ang siyang tumustos sa mga gastusin ng imperyo. .

Hindi nakaagapay ang pamahalaan sa mga gastusin ng imperyo. Napabayaan ang hukbong military sa panahon ni Asoka dahil itinuon niya ang pansin sa pagpapalaganap ng Budismo. Hindi nito nakayang ipagtanggol ang imperyo mula sa mga nag-alsang Hindu na ayaw ng Budismo.Pagbagsak Umusbong ang mga nagsasariling estado sa timog ng kahariang Sunga at Kalinga. .

Ambag sa Kabihasnan

Encyclopedia sa medisina na isinulat ni Charaka. Aklat sa pulitika ni Kautilya, ang Arthasastra (The Science of Material Gain) na tungkol sa pagpapalawak at paggamit ng kapangyarihan.

Imperyong Gupta 320-500 A.D. Nagtatag:Chandragupta (320-335 A.D.)

Pamahalaan
Sa ilalim ng pamumuno ni Samudragupta (335-375 A.D.), anak ni Chandragupta I, lalong napalawak ang imperyo hanggang Talampas ng Deccan. Ang pagpapalawak na ito ay nagdala ng yaman sa imperyo sa pamamagitan ng mga buwis na sinisingil ng imperyo sa mga nasakop na lupain.

. Ang mga ambag ng Imperyong Gupta sa kabihasnan ay nagpapahayag ng kasaganaan na dulot ng mga yaman mula sa mga nasakop at kapayapaang tinamasa nito sa panahon ni Asoka. Sa panahong ito umunlad ang pagkamalikhain ng mga tao at nalinang ang sining at kultura sa India.Lipunan at Kultura Itinuring na Gintong Panahon ng India.

gayundin ng mga prutas tulad ng mangga. calico at cashmere. peach.mga telang chintz. at pagawaan ng ornamenting ginto at pilak. Gresya. at iba pa.Ekonomiya Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga Gupta. . Roma. garing. at tubo. Nakipagkalakalan sa Ehipto. apricot. May mga minahan ng mineral at asin. peras. melon. trigo. at elepante na ipinagpalit nila sa musk. mga pabrika ng sandata. Ang ilan sa mga produkto nila ay bulak. Nagtanim sila ng bigas. at amber. at Ceylon (ngayon ay Sri Lanka). seda.

Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak .

.Pag-unlad Mahusay na pamamahala ng mga naunang pinuno.

Pagbagsak Pagsalakay ng mga Hun mula sa Gitnang Asya noong 415 A. .D.

14 at 365. Mga fresco painting (pinta sa pader na plaster) sa kweba ng Ajanta sa Maharashtra. . Pi na katumbas ng 3. ang unang unibersidad sa daigdig. calico. na nag-alok ng mga kurso sa relihiyon. ang Iron Pillar sa Delhi ay isang magandang halimbawa ng teknolohiya noong panahong iyon.Ambag sa Sibilisasyon Dinar – gintong barya na inuukitan ng tula at iba pang disenyo Sakuntala – dula ni Kalidasa at mga pabula na may aral tungkol sa moralidad at pulitika Sa arkitektura. at sining. pilosopiya. Simbolong zero at bilang na 1 hanggang 9. Mga epikong Ramayana at Mahabharata at ang pagtulong sa kanila ni Krishna sa pagbawi sa trono mula sa kanyang magandang asawang si Sita na kinuha ng isang demonyo mula sa Persia. Nagbigay sa mundo ng mga telang cashmere. at chintz na hanggang ngayon ay ginagawang damit at sapin sa bahay.3568 na bilang ng araw sa isang taon Sistemang decimal Ang University of Nalanda.

D. Nagtatag: Babur (1526-1530) .Imperyong Mogul 1526-1793 A.

.Pamahalaan Sa ilalim ng pamamahala ni Akbar the Great noong 15561605 A. Naabot ng imperyo ang katanyagan sa panahon ng pamamahala nina Akbar Jahangir na namuno noong 16051627 at Shah Jahan noong 1628-1658. .D. apo ni Babur. nagpatayo ng mga monumento at palasyo sa India.

Ipinagbawal ang pang-aalipin ng mga babae at batang bihag sa digmaan. Ang kaugaliang ito ay nagsimula noong 1 A. dala ng mga Raiputs. . Inalis din ang suttee o ang pagsunog ng mga biyuda kasama ng bangkay ng kanilang asawa.D.Lipunan at Kultura Magkahalong tradisyong Hindu at kaugaliang Muslim ang umiral sa lipunan noong panahon ni Akbar at sumunod na namuno. Nagkaroon ng direktang komunikasyon ang emperador at mga mamamayan sa pamamagitan ng mga korte ng hustisya na pinamunuan ng emperador. mga mandirigmang Kushan na naniniwala sa monogamya o pag-aasawa ng isa lamang..

Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak .

.Pag-unlad Pinalawak ang imperyo sa pamamagitan ng pagkakasundo ng mga Hindu at Muslim sa imperyo.

na nagtuon ng pansin sa pakikidigma sa pag-asang masasakop ng imperyo ang buong India. .Pagbagsak Napabayaan ang pamahalaan sa panahon ni Aurangzeb (1695-1707).

Ipinatayo ito ni Shah Jahan para sa paborito niyang asawa na si Muntaj Mahal. Ito ay sining ng India na hinaluan ng impluwensya ng Persia.Ambag sa Kabihasnan Istilong Mogul sa sining at arkitektura. . Ang Taj Mahal na itinayo sa pagitan ng 1620-1648 ay itinuturing na isa sa pinakamagandang halimbawa ng arkitekturang Indian.

May mga ninuno rin tayong Tsino sapagkat nakarating dito ang mangangalakal na Tsino bago pa man dumating ang mga Kastila. .kabihasnan sa sinaunang tsina Sa ating paligid. Paano ba yumabong ang kabihasnang Tsino? Tutuklasin mo iyan sa araling ito. makikita ang mayabong na kabihasnang Tsino.

Mga Dinastiya sa Sinaunang Tsina .

– 1600 o 1500 B. Nakabatay sa tradisyon ang mga tala tungkol sa dinastiyang ito.C.Hsia (200 B. .) Ang dinastiyang itinatag ni Emperor Yu sa may lambak ng Huang Ho ang itinuturing na pinakauna sa kasaysayan ng Tsina. Wala pang mga ebidensyang nahukay ang mga arkeologo na nagpapatunay sa dinastiyang ito. Pinamunuan ito ng mga paring-hari na pinaniniwalaang gumawa ng mga sikretong kalendaryo na ikinamangha ni Confucius noong panahon ng Han kung kaya’t binuhay niya ang paggawa at paggamit nito.C.

C. . Nakabuo sila ng mataas na antas ng lipunan na pinamumunuan ng aristokrasya.Shang (1700-1200 B. Nakasentro ang kanilang kabihasnan sa lambak ng Huang Ho.) Sila ang mga unang dayuhang permanenteng nanirahan sa Tsina.

. Kapag nawala na ang bisa nito. naniniwala sila sa oracle bone reading o panghuhula sa pamamagitan ng pagbasa ng mga nakaukit sa buto ng hayop o bahay ng pagong.Kultura Naniniwala ang mga Tsino noong panahong ito na taglay ng kanilang pinuno ang bisa ng “Utos ng Langit” na batayan ng kanilang pamumuno. Pinaghalong animismo at pagsamba sa mga ninuno ang kanilang relihiyon. Pictogram o mga larawan ang kanilang gamit sa calligraphy na dikit-dikit ang pagkakasulat upang makabuo at maipakita ang ideya. Gumamit ng elepante bilang sasakyang pandigma gayundin ng karwaheng hila ng kabayo. Calligraphy o kaligrapo ang uri ng pagsulat na naitatag ngmga Shang. babagsak ang pinuno at papalitan ng bago. Kaugnay nito.

Ang mga artisanong Shan gang nagpasimula ng paggawa ng mga seramika gamit ang kaolin. Umani sila ng millet. baboy. at aso. manok. isang uri ng maputing putik. . Sila ang maituturing na unang pangkat na natutong kontrolin ang pagbaba ng ilog Huang He sa pamamagitan ng sistemang irigasyon. palay. at barley.Ekonomiya Pagsasaka ang pangunahing industriya ng mga Shang. May kasanayan sa paggawa ng mga alahas mula sa jade. Nag-alaga dito na baka. Natutong mag-alaga ng uod bilang pagkukunan ng seda (silkworm) na tanging Tsina lamang ang marunong gumawa sa buong daigdig noong sinaunang panahon. Marunong maghulma ng bronse upang gawing mga gamit.

Nilusob ng mga Chou. .Sanhi ng Pagbagsak Naging masama at makasarili ang mga huling pinuno. mga barbaro mula sa lambak ng We sa kanlurang bahagi ng Tsina.

.Ambag sa Kabihasnan Paggamit ng tanso Paggamit ng elepante at karwaheng hila ng kabayo bilang mga sasakyang pandigma Sistemang irigasyon at pagkontrol sa tubig-baha Nakaimbento ng kalendaryong lunar na sampung araw ang pinakamalaki – anim na tigsasampung araw ang bumubuo ng 360 araw sa loob ng isang taon.

C. . Ang silangang bahagi nito ay pinamumunuan ng ibang mga miyembro ng pamilya at pinagkakatiwalaang kasapi ng military. Naghari sa loob ng 900 taon. ang nagtatag nito.Chou (1122-256 B. ito ang itinuturing na pinakamahaba at pinakadakilang dinastiya sa Tsina. Sa panahong ito naging matatag at permanente ang pamahalaan bilang isang institusyon. sa pangunguna ni Wu Wang.) Nagmula ang mga Chou sa kanlurang bahagi ng Tsina ngunit direktang namuno sa hilagang bahagi lamang nito.

at ministro ng publikong paggawa (Mandarin of Winter). ministro ng krimen (Mandarin of Autumn). Ipinatupad ang sistemang civil service kung saan kailangang pumasa sa pagsusulit ang mga magiging opisyal at kawani ng pamahalaan.Pamahalaan Pinamunuan ng emperador katulong ang limang ministro o mandarin: punong ministro (Mandarin of Heaven). Sa pamamagitan nito. ang iba pang opisyal ay pinili mula sa hanay ng mga iskolar na may kaalaman sa kasaysayan at relihiyon. ministro ng seremonya (Mandarin of Ceremonies). taliwas sa mga turo ni Confucius at iba pang mga pantas. napahusay ng mga Chou ang pamamalakad ng pamahalaan. ministro ng digma (Mandarin of Summer). nagsimula ang pilosopiyang Legalism kung saan higit na pinahahalagahan ang estado at ang pinuno nito. Sa panahong ito. Sa ilalim ng mandarin. .

Bawat estado ng dinastiya ay may libreng paaral at tinustusan ng mga aklat tungkol sa kasaysayan. panitikan.Lipunan Itinatag ang piyudalismo o ang sistemang sosyo-pulitiko at ekonomikong pamamahala na nakabatay sa pag-aari ng lupain. agrikultura. Siya ang regular na bumibisita rito upang magbigay ng tributo. pilosopiya. . at maging sa mahika. Pinamamahalaan ang mga lupaing piyudal ng mga warlord na nasa ilalim ng kapangyarihan ng emperador.

Kultura Itinuturing ng Ginituang Panahon ng pilosopiyang Tsino ang Chou dahil sa pagsikat ng sumusunod na mga pantas. kabutihan.) – nagpakilala sa daigdig ng Five Classics at Four Books. Ang taong nasusupil ang iba ay matapang. may anim na salik na dapat sundin ang tao sa pakikipag-ugnayan: kagandahangasal. Kapag nakakita ka ng mabuting tao. Ilan sa kanyang mga ginintuang palaisipan ang sumusunod. ikaw ay nasa unahan na. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo ng ibang tao. May mga paliwanag ito ukol sa landas na dapat tahakin ng bawat tao tungo sa kabutihan. tularan mo siya. subalit ang taong nasusupil ang sarili ay higit na matapang. . kapag masamang tao. Ang taong nakagawa ng kamalian na hindi nagtatangkang iwasto ito ay makagagawa pang muli ng isa pang kamalian. Ang kanyang mga ginituang aral ay ang sumusunod. suriin mo ang iyong puso. Lumagi ka sa hulihan at bago mo malaman. at katalinuhan. makakamtan ng tao ang walang hanggang kaligayahan kung susundin niya ang “Daan Tungo sa Kabutihan” o “Way of Virtue”. Itinuro niya na kailangang maging matiyaga. Ayon din sa kanya. Ayon sa kanya.) – nagpakilala ng Tao Te-ching kung saan nakasulat ang kanyang mga turo. Confucius (551-479 B. mahinhin. pagkakawanggawa. Lao Tzu (604-517 B. at mababa ang loob ng tao.C. katapatan.C. pagkamakatarungan.

Mo Ti o Mo Tzu (480-390 B. ang tao ang pinakamahalagang salik ng bansa kaya tungkulin ng pamahalaan na paunlarin ang kanilang kabuhayan at kaisipan.C. naniniwalang may karapatan ang mga mamamayang gumamit ng dahas ngunit dapat sikaping manatili ang kapayapaan dahil walang mabuting ibubunga ang digmaan. Tinawag na Mohism ang pilosopiyang kanyang itinaguyod. Book of Documents – koleksyon ng mga makasaysayang dokumento mula sa mga talumpati ng mga hari at opisyal ng imperyo. Book of Poetry o Book of Songs – koleksyon ng mga dalit at awit na naglalarawan ng mga hinagpis at tuwa sa araw-araw na buhay.) – nagtaguyod ng pandaigdigang pagmamahalan at pagtutulungan bilang mga prinsipyo ng isang maayos na lipunan.) – may-akda ng Doctrine of Mean.Mencius (372-289 B. ang taong hindi nagtataglay ng damdaming makatao ay walang karapatang manatili sa trono ng kapangyarihan. Ayon sa kanya. . at tula ang panitikan na yumabong noong panahong ito. Kinakatawan ito ng tatlong aklat: Book of Changes – isang manwal na nagsasaad na hindi nakasalalay sa mga diyos o kapalaran ang kinabukasan ng tao at kaluluwa kundi nasa sistema ng pagbabago sa mundo. May elemento ng pilosopiya. Ipinakilala nito ang mga kaisipang pangkasaysayan at pulitikal na mga pinuno ng panahong ito. Para sa kanya.C. kasaysayan.

nawalan ng bantay ang mga hangganan na nagpahina sa depensa nito. Dahil dito. nanatili sa pangalan ang pamamahala nito hanggang 256 B. higit sa kanlurang bahagi kung saan nagmula ang pagsalakay ng mga barbaro. Bagaman noong 771 B.C.Sanhi ng Pagbagsak Pagpapagawa ng mga proyektong irigasyon kung saan kinakailangan ang maraming manggagawa. tunay na nagwakas ang kapangyarihan ng Chou. Paglakas ng mga warlord ng imperyo. Inilipat ng mga Chou ang kanilang kabisera mula Xi’an sa Luoyang (Henan ngayon) sa may silangan. .C.

Pagpapatupad ng sistemang civil service para sa pagpili ng mahuhusay na kawani ng pamahalaan. Mencius. .Ambag sa Kabihasnan Mga pilosopiyang itinatag nina Confucius. Lao Tzu. at Mo Ti.

C.Qin o Ch’in (246-206 B. isa si Prinsipe Cheng sa mga warlord na naghahari sa silangang bahagi ng imperyo. hango sa kanyang pangalang Ch’in. Noong 221 B. itinatag niya ang dinastiyang Ch’in o Qin.) Sa huling mga taon ng dinastiyang Chou. Siya rin ang nagsimulang magpalawak ng teritoryong nasasakupan ng Tsina. Naghari siya sa loob ng 15 taon at higit na kilala sa pangalang Shih Huang-ti o Shih Huang Ti. Pinangalanan niyang Tsina ang kanyang kaharian.C. . Ang kanyang dinastiya ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Tsina na may matatag na pamahalaang sentral.. matapos na talunin ang mga kaaway nito.

Pinagtibay ang depensa ng dinastiya laban sa mga dayuhan sa pamamagiatn ng pagdurugtong sa pader na sinimulan ng mga nakaraang dinastiya.Pamahalaan Itinatag niya ang kaharian batay sa prinsipyong legalismo. . hindi sa mga nakagisnang kaugalian at katuruan. Tinawag na Great Wal of China ang depensang ito na nagpalawak sa teritoryo ng kaharian ni Shih Huang-ti.

ang pagsasanay sa mga hihiranging gobernador at opisyal ng imperyo. Ipinasunog ni Shih ang 500 na iskolar nang malaman niyang tinangka ng mga ito na magtago ng mga klasikong aklat. lalo na ang mga aklat ni Confucius upang maipag-ibayo ang mga pagbabago ng kaharian. . Ginawang simple ang sistema ng pagsulat upang mas maraming mamamayan ang matutong magbasa at magsulat. Pinalayas naman ang ibang mga iskolar na tumuligsa sa pamahalaan o patuloy na nagtuturo tungkol sa mga klasiko. Sinimulan ang sistema ng scholarship.Lipunan at Kultura Ipinasunog ni Shih Huang-ti ang mga aklat ng katuruang klasiko. Sinunog din ang lahat ng talaan ng nakaraan upang maalis sa isipan ng mga tao ang tungkol sa nakaraang pamahalaan. Subalit maraming iskolar ang nagtakas ng mga aklat at ibinaon upang mailigtas ang mga ito.

Ginawang simple ang sistema ng pagtitimbang at pagsusukat ng mga produkto upang mapadali ang paglikom ng buwis at ang pakikipagkalakalan. Binigyan niya ng trabaho ang mga tao at ipinatunaw ang lahat ng mga kagamitang pandigma at ginawang estatwa sa kanyang palasyo. Ipinatupad ang sistema ng salapi. Pinagdugtong ang mga lalawigan ng kaharian sa pamamagitan ng pinahusay na sistema ng transportasyon. .Ekonomiya Binuwag ni Shih Huang-ti ang piyudalismo at isinalin sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng lupain.

C.Sanhi ng Pagbagsak Pagkawala ng mga iskolar na gumagabay sa pagpapatakbo ng pamahalaan. wala ng malakas na pinuno ang pumalit sa kanya na naging dahilan upang maagaw ng mga nagrerebeldeng mamamayan ang pamahalaan. Sa pagkamatay ni Shih Huang-ti noong 206 B. ..

May tore ito sa bawat 9 metro. taas na 7 metro. .200 kilometro. Bumabaybay ito mula hilagang silangan ng Hopei hanggang kanluran ng Kansu.Ambag sa Kabihasnan Great Wall of China – may habang 2. at lapad na 6 metro.

Si Wu Ti (140-87 B.Han (206-219 B.) ang itinuturing na nagpalawak at nagpalakas sa kaharian.) Ang mga Han ang sumunod na nagtatag ng dinastiya pagkatapos ng Ch’in.C.C. Naghari ito ng 400 taon. .

tagapagpatupad nito. Katulong ng emperador ang isang Gabinete na binubuo ng dalawang pangkat: Tatlong Duke – ang chancellor. Siyam na Ministro – higit na nakatalaga sa pagpapatupad ng mga batas. at great commandant na namahala sa pamahalaang sibil at militar. . Isang pari naman ang kinikilalang makapangyarihan sa lahat ng mga ritwal na panrelihiyon. Siya ang tagagawa ng mga batas. kalihim ng imperyo o vice chancellor.Pamahalaan Pinamunuan ng emperador ang estado. at tanging hukom sa buong kaharian. Pagtataguyod ng agresibong patakarang panlabas na nagpahina sa mga Hun sa may hilagang hangganan ng imperyo.

ipinakilala ng mga Indian ang relihiyong Budismo sa Tsina. Tinipon nito ang mga aklat na naitago at hindi nasunog ng Ch’in. . Sa panahong ito. Nagsimulang magtipon ng mga impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Tsina si Pan-chao. Sinimulang linangin ang edukasyon.Lipunan at Kultura Pinag-ibayo ang pagpapanumbalik sa mga klasikong kaalaman. Nagkaroon ng historyador at mga manunulat ang Tsina.

.Sanhi ng Pagbagsak Malawakang rebelyon noong 220 A.D. na nagpahina sa kaharian.

D. Lexicon o diksyunaryo – nalathala dulot na rin ng pagkakaimbento ng papel.Ambag sa Kabihasnan Papel – naimbento noong 105 A. .

Sui (581-618 A.) .D.

Pinamahalaan ni Yang Chien ang buong hilagang Tsina. iniluklok ni Yang Chien ang isang bata bilang puppet-emperador at pagkatapos inagaw niya ang trono. . Nagtatag ng sistemang hsiang sa lokal na pamahalaan na ang bawat isa ay binubuo ng 500 pamilya.Pamahalaan Dahil sa magulong buhay-pulitika bunga ng pamumuno ng batang emperador sa trono ng dinastiyang Chou. Itiinatag ang Ta-shing bilang bagong kabisera. Ang sentro na pamahalaan ay binubuo ng mga direktor. Pagpapatupad ng binagong kodigo. at hukuman. Nagtagumpay siya sa muling pagkakaisa ng imperyo. lupon. Siya ang muling nagbuklod sa Tsina sa pamamagitan ng Grand China. Pinalakas niya ang depensa sa hilaga laban sa mga Turko sa pamamagitan ng pagpapaayos ng Great Wall. ang kodigong K’aihuang. na higit na payak kaysa mga batas ng hilagang Tsina. ministro.

Ambag sa Kabihasnan Sistema ng pamamahala K’aihuang Code – naging modelo ng Kodigo Tang. ang pinakamaimpluwensyang kalipunan ng mga batas sa ilang bansa sa silangan .

Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak .

Pag-unlad Maayos na pamamahala ni Yang Chien at ibang pinuno Pagsasaisa ng imperyo .

Pagbagsak Paghina ng militar dulot ng mga kampanya. at pagtatanghal sa sarili ng emperador ng bagong dinastiyang T’ang. . rebelyon ng bawat rehiyon ng imperyo. pagbabanta ng mga Turko.

Una itong pinamahalaan ng ama ni Li Shih-min.) Itinuturing na panahon ng kasaganaan at malawakang kultural na pag-unlad ang 300 taong paghahari ng mag T’ang. Kinilala siya bilang Emperador Tai Tsung. pinatalsik ni Shih-min sa trono ang kanyang ama at siya ang naghari rito.D. Noong 626. Sa panahon ni Ming Huang nakamit ng T’ang ang pinakamalawak na sakop nito .T’ang (618-906 A.

Batay pa rin sa katuruan ni Confucius ang pagsusulit sa serbisyo sibil. at mapadali ang pamamahala. Pinasimulan ang tunay na sistema ng serbisyo sibil batay sa galing.Pamahalaan Isinanib ang mga prefecture sa mga lalawigan sa buong imperyo upang higit na mapaunlad. mapanatili. Ang Chin-Shin ang pinakamataas na pagsusulit para sa nais makabilang sa pangkat ng mga namumuno. .

Ekonomiya Ipinakilala ang isang uri ng palay na madaling itanim at anihin mula dalawa hanggang tatlong ulit bawat taon. Nakilala ang mga Sung sa paggawa ng makikinis at makikintab na porselana. . Malaki rin ang naging ani ng tsaa at seda na iniluwas ng mga Tsino sa Asya at Europa. Umunlad sng sericulture o ang pag-aalaga ng uod sa paggawa ng telang seda.

.Sanhi ng Pagbagsak Paglaki ng populasyon at pagsalakay ng mga Mongol mula sa hilaga.

Ambag sa Kabihasnan Mga naimbento sa panahon ng Sung: gunpowder. . movable printing. wheelbarrow.

D. Ito ang naging simula at pundasyon ng pinakamalaking imperyongnaitatag sa buong mundo. Itinatag ni Kublai noong 1260 ang dinastiyang Yuan. . wika. na nangangahulugang “Unang Simula” at kinilala bilang Great Khan. Iba ang kanilang kultura. Malaki ang pagkakaiba ng mga Mongol sa mga Tsino. Sila amg kauna-unahang dayuhan na naghari sa Tsina. at mga kaugalian. Hindi nila inangkop ang kulturang Tsino bilang isang paraan ng pagkontrol sa mga ito. ang kanyang apo.) Mga dayuhan ang mga Mongol. ang nagpatuloy sa kanyang nasimulan hanggang sa masakopniya ang mga lupain ng mga Sung sa timog. Si Kublai Khan.Yuan (1280-1367 A. Sinimulan ni Gengis Khan ang pagsalakay sa hilagang bahagi ng Tsina noong 1205 hanggang sa masakop niya ito noong 1227.

Naging bukas ang mga Mongol sa pakikipag-ugnayan sa mga taga-Kanluran tulad ng mga mangangalakal na Europeo at mga misyonerong Kristiyano. Gayunpaman. militar. . Iba ang mga batas ang kanilang sinunod kaysa mga batas na ipinatupad nila sa buong bansa. pawang mga Mongol ang itinalagang mga opisyal sa mga ito. Yaong mga mababang posisyon lamang ang ibinigay sa mga Tsino.Pamahalaan Hindi binago ang sistema at balangkas ng pamahalaan. at administratibong sangay ng pamahalaan. Pinanatili ang anim na dibisyon sa ilalim ng anim na ministro. gayundin ang ehekutibo. Patunay nito ay ang pagdating at pananatili sa bansa ni Marco Polo at ang kanyang tiyo na si Maffeo Polo.

.Lipunan at Kultura Hiwalay ang panahanan ng mga Mongol sa mga Tsino. Inangkop at itinaguyod ang ideolohiyang Confucian sa buong imperyo. Malaking pagbabago sa pagpipinta at naging aktibo sa Tibetan Buddhism. Kilala bilang Ginintuang Panahon ng dulang Tsino.

Ekonomiya Ipinagpatuloy ang mga industriya ng agrikultura at kalakalan at inobasyon na sinimulan ng T’ang at Sung. . at tanso. pilak. Malawakang paggamit ng papel na pera sa halip na ginto.

ang huling haring Mongol.Sanhi ng Pagbagsak Kawalan ng pondo dahil na rin sa lubhang magastos na digmaang kinasangkutan ni Kublai Khan. Noong 1368. . ang isang pag-aalsa at pinatalsik ai Shun Ti. Hindi nakalimutan ng mga Tsino na dayuhan ang mga Mongol. pinangunahan ni Chu Yu-chang. isang mongheng Budista.

naging madali ang pakikipagpalitan ng mga ideya at imbensyon sa pagitan ng Tsina. at ibang bahagi ng Asya. . Europa.Ambag sa Kabihasnan Sa lawak ng sakop ng imperyo.

Matapos ang 74 taong pamamahala ng mga dayuhan. ninais ni Hung Wu na ibalik sa tradisyong Tsino ang estado.) Si Chu Yu-chang ang nagtatag ng dinastiyang Ming at kinikilala bilang Emperador Hung Wu o Hung-wu.D.Ming (1368-1643 A. .

Nilimita lamang sa kaalaman tungkol sa ideolohiyang Confucian ang paksa sa pagsusulit. May karampatang kaparusahan ang paglabag na ito. . Itinuring na kasalanan ang hindi pag-uulat agad ng mga opisyal tungkol sa mga kalamidad sa kanilang lugar. Ibinalik at pinag-ibayo ang pagsusulit para sa serbisyo sibil sa pagpili ng mga opisyal ng pamahalaan.Pamahalaan Ibinatay sa tradisyong T’ang at Sung ang organisasyon ng pamahalaan.

Lipunan at Kultura Hindi katuyad ng mga klasiko ang panitikang nasulat sa panahong ito. Ngunit ang mga nobelang nalathala ay tinangkilik ng mga ordianryong tao at ng mga iskolar. .

at Aprica sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga ekspedisyon. . Arabia.Ekonomiya Pinaigting ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa. tulad ng India. Pinag-ibayo ang paggawa ng mga mamahalin at pinong porselana na naging pangunahing kalakal sa pandaigdigang kalakalan.

gayundin sa Timog-Silangang Asya tulad ng Annam (Vietnam ngayon). Isa ito sa mga dahilan ng paghina ng depensa ng dinastiya.Sanhi ng Pagbagsak Pagtulong sa Korea laban sa pananalakay ng mga Hapones noong 1590. Itinatag ang mga tanggapan na nagbigay ng balanse sa pamamalakad ng pamahalaan. Ang kaguluhan at rebelyon sa loob ng imperyo ay nagpadali sa paglusob ng mga Manchu mula sa hilaga. at iba pang bansa sa Kanlurang Asya. Iniuulat din dito ang mga katiwalian ng mga emperador. Imperial Secretariat – tagapagbuo ngmga patakaran ng imperyo Imperial Chancellor – tagasuri ng mga patakarang binuo ng Imperial Secretariat Department of State Affairs – tagapagpatupad ng mga patakarang sinang-ayunan ng una at ikalawang tanggapan Board of Censors – taga-ulat sa emperador ng mga taong hinihinalang taksil sa pamahalaan. May pakikipag-ugnayan sa Persia. . Arabia.

Lumitaw si Li Po. Nilinang din ang panitikan at sining. Nalimbag ang unang aklat at diyaryo sa panahong itona nakapagpaibayo sa edukasyon at pagsusulit para sa serbisyo sibil. Tu Fu. . Nagkaroon din ng kalipunan ng mga batas.Lipunan at Kultura Higit na pinasigla ang kaisipang iskolar dulot na rin ng pagkakaimbento ng imprenta. at iba pang dakilang manunula.

.Sanhi ng Pagbagsak Katulad ng mga salik ng pagbagsak ng dinastiyang Han.

. Nauna itong naimbento kaysa imprenta sa Europa.Ambag sa Kabihasnan Unang imprenta na yari sa bloke ng kahoy.

Sung (960-1278 A. Nagwakas ang paghahari ng limang dinastiya noong 960 B. nang talunin ni K’uang-yin.D. Walang malakas na pinuno ang pumalit sa trono kung kaya’t nailuklok ang limang magkakasunod na dinastiya na naghari sa Tsina sa loob ng kalahating dantaon. nagpatuloy ang kulturang Tsino. Siya ang nagtatag ng dinastiyang Sung na muling nagbuklod sa buong Tsina.) Kaguluhan ang naghari sa Tsina matapos bumagsak ang dinastiyang T’ang. . Sa kabila ng kaguluhan at kawalan ng kontrol sa pamahalaan ng limang dinastiya. Kinilala siya sa kasaysayan bilang T’ai Tzu.C.

napaalis ang mga kawani ng militar at mga walang alam na nasa pamahalaan. Ibinatay ang pag-angat sa puwesto ng mga opisyal ng pamahalaan sa haba ng serbisyo. . Pinagtibay ang Chin-Shin o ang pagsusulit sa serbisyo sibil at ibinigay ito tuwing ikatlong taon. markang nakuha sa Chin-Shin. mahusay. Mabisa ang sistema ng serbisyo sibil ng Sung. Dahil dito. kagalingan. at matalinong mamamayan na manilbihan sa pamahalaan. at nominasyon ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Higit na may direktang kontrol sa pangungulekta ng buwis kung kaya’t malaki ang kita ng pamahalaan at hindi naging suliranin ang pondo para sa mga proyekto nito. Nahikayat nito ang mag bata.Pamahalaan Higit na sentralisado ang pamahalaan kaysa panahon ng T’ang.

Lipunan at Kultura
Higit na pinag-ibayo ang panitikan, sining, at edukasyon. Naimbento ang gunpowder na ginamit sa paggawa ng mga paputok. Naimbento rin ang movable printing na higit na nagpasigla sa panitikan, sining, at edukasyon. Nagawa ang kalendaryo at kompas. Umabot sa 10 milyon ang populasyon ng Tsina sa panahong ito.

Project EASE
(Effective Alternative Secondary Education)

ARALING PANLIPUNAN III BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City MODYUL 4

ANG PAGSIBOL NG SIBILISASYONG GRIYEGO

MODYUL 4 ANG PAGSIBOL NG SIBILISASYONG GRIYEGO
Bagamat marami at natatangi ang mga sumilang na sibilisasyon sa Silangan, ang kauna-unahang sibilisasyon sa kanluran ay pinangunahan ng mga Griyego. Sila ang naging tagapaghubog ng sibilisayong kanluranin. Mula sa kanila naipakilala ang ideya ng demokrasya sa daigdig. Ang naibahagi nila sa iba’t ibang larangan ng pamumuhay ay nagbigay daan sa paglago at pag-unlad ng sibilisasyong kanluranin. Sa araling ito, matutunghayan mo at mauunawaan ang pagsibol ng sibilisasyong Grigeyo at ang mga kontribusyon nito sa sibilisasyong kanluranin.

malaki ang naging impluwensya ng heograpiya ng Gresya sa naging uri ng pamumuhay ng mga Griyego. Anu-ano ang mga katangiang pisikal ng Gresya na nagpaunlad sa sibilisasyong Gresya? Paano nagsimula ang iba’t ibang sibilisasyong bumuo ng matatag sa sibilisasyong Griyego? Sasagutin ng araling ito ang mga katanungang iyan.Sinaunang Sibilisasyong aegean Tulad sa ibang mga tao. .

mga magsasaka. narating ng Crete ang kanyang tugatog. Sa pamayanang Minoan ay may apat na pangkat ng tao: ang mga maharlika. Sa pamamagitan nila. Nagwakas ito nang salakayin ang Knossos ng mga di nakikilalang mga mananalakay na sumira nagwasak ng buong pamayanan. ibang pangkat na naman ng mga mananalakay ang lumusob sa Crete. Maging sa palakasan ay di nagpahuli ang mga Minoans. Dito matatagpuan ang isang napakatayog na palasyo na nakatayo sa dalawang ektarya ng lupa at napapaligiran ng mga bahay na bato. Nakatira sila sa mga bahay na yari sa laryo (bricks) at may sistema sila ng pagsulat. Dumarami ang mga bayan at lungsod at ang Knossos ang naging pinakamalaki. kinilala ang Knossos bilang isang makapangyarihang lungsod at sinakop nito ang kabuuan ng Crete. nagkaroon ng tuwinang ugnayan ang Crete sa sibilisasyong umusbong sa Gresya. Ang palasyo ay nasira ng sunud-sunod na sunog at iba pang mga natural na kalamidad. Di nagtagal. Paglipas ng ilan pang taon na tinatayang mula 1600 hanggang 1100 BC. Umunlad nang husto ang kabuhayan dito dulot na rin ng pakikipagkalakalan ng mga Minoan sa Gitnang Silangan at sa paligid ng Aegean.Ang mga Minoans Ayon sa mga arkeologo. Sila na siguro ang unang nakagawa ng arena sa buong daigdig kung saan nagsasagawa ng mga labanan sa boksing. mga mangangalakal. . ang maalamat na haring sinasabing nagtatag nito. Magagaling din silang mandaragat. Kilala ang mga Minoan bilang mahuhusay gumamit ng metal at iba pang teknolohiya. at ang mga alipin. ang kauna-unahang sibilisasyong Aegean ay nagsimula sa Crete mga 3100 BC o bago isilang si Kristo. Tinawag itong Sibilisasyong Minoan batay sa pangalan ni Haring Minos. Sila ay kinilala bilang mga Mycenaeans na nagmula sa Gitnang Gresya. Tulad ng inaasahan ang iba pang mga lungsod ng mga Minoan ay bumagsak at isa-isang nawala. Mga 1100 BC. Sila ay masayahing mga tao at mahiligin sa mga magagandang bagay at kagamitan. Ang sibilisasyong Minoans ay tumagal hanggang mga 1400 BC.

. di nailigtas ng mga pader na kanilang ginawa ang mga Mycenaean sa paglusob ng mga mananalakay. Ang mga lungsod dito ay pinag-ugnay ng maayos na daanan at mga tulay. Ang mga pangyayaring ito ay tinaguriang dark age o madilim na panahon na tumagal din nang halos 300 taon. Ito ang sinasabing naging batayan ng mitolohiyang Griyego. Nahinto ang kalakalan. Pagdating ng 1400 BC. pagsasaka. Ang Mycenaea na matatagpuan 16 kilometro ang layo sa aplaya ng karagatang Aegean ang naging sentro ng sibilisasyong Mycenaean. nasimulan na nilang paunlarin ang ilang pangunahing sibilisasyon sa Timog Gresya. Sa bandang huli. isang pangkat naman ng tao na mayroon din kaugnayan sa mga Mycenaean ang tumungo sa timog nga Gresya sa may lupain sa Asya Manor sa may hangganan ng karagatang Aegean. Naiugnay nila ang Crete sa lumalagong sibilisasyon sa Gresya. isa nang napakalakas na mandaragat ang mga Mycenaean at ito ay nalubos ng masakop at magupo nila ang Crete. ang pagsasalin-salin ng mga kwento ng mga hari at bayaning Mycenaean ay lumaganap. Nakilala sila bilang mga Ionian. Bagamat walang naiwang mga nakasulat na kasaysayan. Sila ay kinilalang mga Dorian. Maraming mga salitang Minoan ang naidagdag sa wikang Griyego. Samantala. at iba pang gawaing pangkabuhayan.Ang mga Mycenaean Bago pa man salakayin at sakupin ng mga Mycenaean ang Crete. Nagtatag sila ng kanilang pamayanan at tinawag itong Ionia. Di naglaon ang mga kwentong ito ay nag-ugnay sa mga tao at sa mga diyosdiyosan. Napapaligiran ng makapal na pader ang lungsod upang magsilbing pananggalang sa mga maaring lumusob dito. Noong 1100 BC isang pangkat ng tao mula sa hilaga ang pumasok sa Gresya at iginupo ang mga Mycenaean. Naging palasak ang digmaan ng mga iba’t ibang kaharian. Ang sining ng mga Griyego ay naimpluwensyahan ng mga istilong Minoan. Maging ang paglago ng sining at pagsulat nang unti-unti ay naudlot din. Ilan sa mga alamat ng Minoan ay naisama sa mga kwento at alamat ng mga Griyego.

Ang Pag-usbong ng sibilisasyong HELEniko Mula sa labi ng madilim na panahon. Ilang pamayanan sa baybayin ng Gresya na tinatawag ang kanilang sarili na Hellenes o Greeks ang nagkaroon ng malaking bahagi sa sibilisasyong ito. Ipauunawa sa iyo ng araling ito ang pag-unlad ng sibilisasyong ito. unti-unting umusbong sa Ionia ang isang bagong sibilisasyon na mabilis ding lumaganap sa kabuuan ng Gresya. Kinilala ito sa kasaysayan bilang sibilisasyong Heleniko mula sa kanilang tawag sa Gresya na Hellas. Ito ay tumagal mula 800 BC hanggang 400 BC at naging isa sa mga pinakadakilang sibilisasyong naganap sa kasaysayan ng daigdig. .

Ang lahat ng ito. Bagamat napunta sila at nanirahan sa malalayong lugar. Mula sa mga Phoenician ay nakuha nila ang ideya ng alpabeto na naging bahagi naman ng kanilang sariling alpabeto. Bilang kapalit. May malalaki at maliliit na polis. Karamihan sa mga polis ay may mga pamayanang matatagpuan sa matataas na lugar na tinawag na acropolis o mataas na lungsod. nagtayo ng mga kuta ang mga Griyego sa mga lugar sa may gilid ng mga burol at sa mga taluktok ng bundok upang maprotektahan ang kanilang sarili sa pagsalakay ng iba’t ibang pangkat. Ang iba ay napadpad sa paligid ng mga karagatang Mediterranean at Iton. sila ay dapat na makilahok sa pamahalaan at tumulong sa pagtatanggol sa mga polis sa panahon ng digmaan. naramdaman ng mga Griyego na sila ay bahagi ng pamayanan. magkaroon ng ari-arian. ito ang naging takbuhan ng mga Griyego para sa kanilang proteksyon. . Dito nagsimula ang mga lungsod-estado o polis kung saan hango ang salitang may kinalaman sa pamayanan tulad ng pulisya. Mula naman at sa mga Lydians ay natutuhan nila ang paggamit ng sinsilyo at barya sa pakikipagkalakalan. Sa mga Sumerian naman ay namana nila ay ang sistema ng panukat. ay nagbigay daan sa pag-unlad ng mga lungsod-estado. Ang mga lehitimong mamamayan ay binigyang karapatang bumoto. Hindi lahat ng mga nasa lungsod-estado ay mamamayan nito. natutuhan ng mga Griyego ang mga bagong ideya at teknik. dagdag pa ang paglago ng kalakalan. Kasabay nito ang mabilis na paglaki ng populasyon na naging pangunahing dahilan naman kung bakit nangibang lugar ang mga Griyego. pulitika at pulitiko. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob naman nila dito ang kanilang katapatan at paglilingkod.Ang mga Polis Dahil sa mga digmaan bago pa ang panahong Heleniko. Ginamit din nila ang mga teknik ng mga Phoenician sa paggawa ng mas malalaki at mabibilis na barko. Samantala. Ang mga pook na ito ay naging pamayanan. at ipagtanggol ang sarili sa mga korte. Ito ay napapaligiran ng mga pamilihan at iba pang mga gusali na nagbigay daan sa malayang bilihan at kalakalan Sa mga lungsod-estado. Ang pinakahuwarang bilang na dapat bumuo ng isang 5000 na kalalakihan dahil noon ay sila lamang ang nailalagay sa opisyal na talaan ng populasyon ng lungsod-estado. di nawala ang kanilang ugnayan sa pinagmulang lungsod-estado o metropolis. ang ibabang bahagi naman ay tinawag na agora o pamilihang bayan. humawak ng posisyon sa pamahalaan. Mula sa pakikipagkalakalan sa iba’t ibang panig ng daigdig. Sa acropolis matatagpuan ang mga matatayog na palasyo at templo kung kaya’t ito ang naging sentro ng pulitika at relihiyon ng mga Griyego. Sa panahon ng digmaan.

Dahilan sa palagiang pag-aalsa ng mga helot. Ang hukbong ito na tinaguriang phalanx ay karaniwang binubuo ng hanggang 16 na hanay ng mga mandirigma. ito ay mabilis na sinasalitan ng mga susunod pang hanay. Ang mga magsasaka mula sa nasakop na mga lugar ay dinala nila sa Sparta upang maging mga helot o tagasaka sa malawak nilang lupang sakahan. Di tulad ng mga kababaihang Griyego na limitado ang ginagampanan sa lipunan. at katapatan ang ilan sa pangunahing layunin ng pagsasanay. Oo nga’t sama-samang nagmamartsa sa lugar ng digmaan. Malakas na pangangatawan. Ang mga bagong silang na sanggol ay sinusuri. labu-labo kung makipagdigma ang mga Griyego. katatagan. boksing. Kapag namatay ang mga sundalo sa unang hanay. Sa edad na tatlumpu. Pinapayagan lamang sila na makita ang kanilang pamilya sa panahon ng bakasyon. Maging ang mga kababaihan ay sinasanay na maging matatag. ang lahat ay nakikiisa upang mapigilan ang mga pag-aalsa ng mga helot. . Sa lipunan ng mga Spartan. Tinitiis nila ang mga sakit at hirap nang walang reklamo. Samantala. Pagsapit ng pitong taon. ang mga kabataang lalaki ay magiging sundalong mamamayan at ipinapadala na sa mga hangganan ng labanan. hanggang sumapit ang ika-7 taon nila. nagdesisyon ang mga Spartan na palakasin ang kanilang hukbong militar at magtatag ng isang pamayanan ng mga mandirigma upang maging laging handa sa kahit anong pag-aalsang gagawin ng mga helot. at karera. kung saan hahati na sila sa gastos . sapat na patubig at matabang lupa na angkop sa pagsasaka. ang mga batang lalaki ay dinadala na sa mga kampo-militar upang sumailalim sa mahigpit na disiplina at sanayin sa serbisyo militar. Sa halip na lumusob ng isa-isa sa mga kalaban. ang Pamayanan ng mga Mandirigma Ang polis o lungsod-estado ng Sparta ay itinatag ng mga Dorian sa Peloponnesus na nasa timog na bahagi ng tangway ng Gresya. lalo na ang mga Spartan. sila ay inaasahang mag-aasawa na ngunit dapat na kumain at manirahan pa rin sa kampo. Nangunguna din sila sa mga palakasan at malayang nakikipaghalubilo sa mga kaibigan ng kani-kanilang mga asawa habang masaya silang nanonood ng mga palarong tulad ng pagbubuno o wrestling. Ang Sparta ang responsable sa pagkakaroon ng pinakamahusay na sandatahang lakas sa buong daigdig. kasanayan sa pakikipaglaban. ay mas naging maparaan sa kanilang pakikipagdigma.Sparta. Sa edad na animnapu. Sila ang mga nag-aasikaso ng lupain ng kanilang mga asawa habang ang mga ito ay nasa kampo militar. Maraming pagkakataon na nag-alsa laban sa mga Spartans ang mga helot ngunit ni isa dito ay walang nagtagumpay. ang mga sundalo ay isa-isang nakikipaglaban sa mga kaaway hanggang sila ay manghina at mamatay. hawak ang pananggalang sa kaliwang kamay at espada naman sa kanan. Ito ay may magandang klima. Sa lahat ng mga lungsodestado. ang mga kababaihang Spartan ay maraming tinatamasang karapatan. Ang phalanx ay hindi mga bayarang mandirigma. ang mga malulusog na sanggol ay hinahayaang lumaki at maglaro sa kani-kanilang bahay. Samakatwid. sila ay maaari nang magretiro sa hukbo. Sa simula. Pinalawak ng mga Spartans ang kanilang lupain sa pamamagitan ng pananakop ng mga karatig na lupang sakahan at pangangangamkam nito. Nang lumaon ang mga Griyego. sila ay nananatiling sama-sama sa pagkakatayo pasulong man o paurong sa labanan. sila ay tagapagtanggol ng kanilang polis. ang Sparta lamang ang hindi umasa sa kalakalan. naging alipin ng mga Spartans ang mga helot. Ang naging pangunahing mithiin ng lungsod-estado ng Sparta ay magkaroon ng mga kalalakihan at kababaihang walang kinatatakutan at may malalakas na pangangatawan. Kapag nakitang ito’y mukhang mahina at sakitin ang isang sanggol ay dinadala ito sa paanan ng mga kabundukan at hinahayaang mamatay doon. Sa gulang na dalawampu.

pinalawak nito ang kanilang teritoryo na naging dahilan upang ang iba pang nayon sa Attica ay sumali sa kanilang pamamahala. gumawa ng mga ceramics. Sa halip. Sa gitna ng pagbabagong ito nanatiling di kontento ang mga mamamayan ng Athens. sa kasalukuyan. Ang buong rehiyon ay hindi angkop sa pagsasaka kaya karamihan sa mga mamamayan nito ay nagtrabaho sa mga minahan. Ang mga pinuno nito ay tinawag na Archon na pinapaburan naman ang mga maykaya sa lipunan. Maraming Athenian ang nagpaalipin upang makabayad ng malaking pagkakautang. Upang mapigil ang lumalalang sitwasyon ng mga di nasisiyahang karaniwang tao. ang Athens ay pinamunuan ng mga tyrant na noon ay nangangahulugang mga pinunong nagsusulong ng karapatan ng karaniwang tao at maayos na pamahalaan. Di nagtagal. Sa simula. nagnais ng pagbabago ang mga artisano at mga mangangalakal. Ang asembleya ay binubuo naman ng mayayaman na may malaking kapangyarihan. o naging mangangalakal o mandaragat. . may mangilan-ngilan din na umabuso sa kanilang posisyon na nagbigay ng bagong kahulugan sa katawagang tyrant bilang malupit na pinuno sa ating panahon. Marami rin sa kanila ang nagnais ng mas malaking bahagi sa larangan ng pulitika. Malupit ang mga batas ng Griyego at hindi ito binago ni Draco ngunit kahit na paano ang kodigong ginawa niya ay nagbigay ng pagkakapantay-pantay sa lipunan at binawasan ng mga karapatan ang mga namumuno. Bagamat karamihan sa kanila ay naging mabubuting pinuno.Ang Athens at ang Pag-unlad Nito Sa simula ng 600 BC. Hindi nanakop ng mga kolonya ang Athens. ang Athens ay isa lamang maliit na bayan sa gitnang tangway ng Gresya na tinatawag na Attica. nagpagawa ang mga mayayamang tao o aristokrata ng nakasulat na batas kay Draco isang tagapagbatas. Sa sinaunang kasaysayan. ang Athens ay pinamunuan ng hari na inihalal ng asembleya ng mamamayan at pinapayuhan ng mga mga konseho ng maharlika.

ngunit ang labis nito ay maaari rin maging salik a pagbagsak ng isang bansa at ng kanyang sibilisasyon. . Ang pakikipagtunggalian at pakikipaglaban ay karaniwan ng naglalabas sa kagalingan ng bawat isa. Nagsumikap silang maging matapang ang kani-kanilang sarili at lumaban para sa kadakilaan ng kani-kanilang polis. Naging palasak ang mga tunggalian. Naging mapagmataas sila at laging nakikipaglaban kung kaya’t di nila nakasundo ang mga tao sa labas ng kani-kanilang lungsod-estado. Tinatawag nilang barbaro o mga taong may paurong na sibilisasyon ang mga di Griyego.Panahon ng mga Digmaan at ang Pagpapalawak ng Nasasakupan Ang humigit kumulang na 50 lungsod-estado ng Gresya ay may magkakatulad na wika at kasaysayan bagamat sila ay nahati sa maliliit na lungsod-estado.samantala ang mga kapwa Griyego ay itinuturing nilang edukado at sibilisado.

ay bumuo ng mas malaki at malakas na hukbo upang balikan at sakupin ang Gresya. Nag pangamba lamang ng pananakop ng Imperyo ng Persia ang nagbigay daan sa kanilang pansamantalang pagsasanib pwersa upang labanan ang sunod-sunod na digmaan mula 490-479 BC na tinawag na Digmaang Persia.000 sundalo at ilang barko sinalubong sila ng mga naghihintay na Athenian. natalo ang mga Persian at tuluyan na silang umatras sa labanan. Dahil sa labis na kagalakan inutusan ng mga heneral ang kanilang pinakamabilis na mensahero na si Philippides upang balita ang tagumpay sa Athens.Digmaang Persia Maaring nagkakaisa ang Athens at Sparta sa ilang mga bagay na magkakatulad sila ngunit hindi lamang sa larangan ng pulitika. na noon ay nagrerebelde na ang Gresya bago ito tuluyang lumakas naglunsad ng pag-atake si Darius I noong 490 BC sa Marathon mga 26 na milya mula Athens. . na nasa pagitan ng karagatang Marmara at Karagatang Aegean). Matapos ang tatlong araw na labanan na tinawag na Digmaan sa Thermopylae. Dito nila nakasagupa ang mga Griyego na noon ay pinamumunuan ng mga Spartan. Sila ay dumaan sa katubigan ng Hellespont (isang dagat-kipot. Pagsapit sa Athens. natalo at walang awang napatay ang mga Griyego. si Xerxes na anak ni Darius I. Sa pamumuno ng mga Athenian. Paglipas ng 10 taon. Sa pagkakataong ito. sinagupa ng mga Griyego ang pwersang Persian sa look ng Salamis. Hindi naging madali para sa mga Persian na tanggapin ang kanilang pagkatalo. Sa loob ng 48 oras ay tinakbo ni Philippides ang humigit kumulang na 150 milya. Narating ng mga Persian ang Athens at sinunog ang acropolis. Dito ay naganap ang isa sa pinakanatatanging digmaan sa karagatan. Maaaring nasira nila ang Athens ngunit hindi sumuko ang mga Griyego. Bagamat mas kaunti himalang natalo ang mga Persian sa digmaang ito na tinawag na Digmaan sa marathon. Pagkatapos ay tinalunton nila ang makitid na daan sa kabundukan ng Thermopylae. ang dakilang hari ng Imperyong Persia ang mga lungsod-estado ay maliliit at hiwa-hiwalay para makagawa ng malawakang paglaban sa kanyang gagawing pananakop. Sa kasalukuyang panahon ang marathon ay isang uri ng karera sa pagtakbo ng di kukulangin sa 26 milya ang ang layo. Bukod dito di minabuti ni Daruis I ang ginagawang pagtulong ng Athens sa mga ilang kolonya ng Persia. isinigaw niya ang “Magdiwang! Tayo ay nagwagi!“ at siya ay biglang bumagsak at tuluyan nang namatay. na kilala na ngayon bilang Dardanelles. Para kay Darius I. Kasama ang mahigit kumulang 25.

si Pericles. Ipinagtanggol niya ang kanyang mga ginawang pagbabago sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang pahayag na naitala naman ni Thucydides. Nais ni Pericles na lumawak pa ang umiiral na demokrasya sa Athens kung kaya’t dinagdagan niya ang bilang ng mga manggagawa sa pamahalaan at sinuwelduhan niya ang mga ito. Ayon kay Pericles “ Ang ating konstitusyon ay isang demokrasya sapagkat ito ay nasa mga kamay ng nakararami at hindi ng iilan. maraming ipinairal na mga programang pampubliko si Pericles. na isang historyador. isang strategos o heneral na inihalal ng mga kalalakihang mamamayan sa ang namuno sa Athens. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang panunungkulan. Kaya di nagtagal mga ikatlong bahagi (1/3) ng populasyon ng Athens ay bahagi na ng mga gawain ng pamahalaan. Ngunit hindi lahat ay nasiyahan sa mga repormang ipinatupad ni Pericles. Lahat ay naglalayong gawing pinakamarangyang estado ang Athens.Ginintuang Panahon ng Athens Noong 461 BC. Lahat ng mamamayan ay nagkaroon pagkakataong makapagtrabaho sa pamahalaan mayaman aman o mahirap.” . Taun-taon ay nahahalal si Pericles hanggang sa sumapit ang kanyang kamatayan noong 429 BC. Para sa mga mayayaman ang ginawa niyang mga pagbabago ay magdudulot ng pagkalugi sa pamahalaan at maghihikayat ng katamaran sa mga ordinaryong mamamayan.

Batid ni Pericles na mahusay na mandirigma sa lupa ang mga Spartan kung kayat iniutos niya ang pananatili ng mga Athenian sa pinaderang lungsod. Isa na rito si Alcibiades. Ang dalawampu’t pitong taong Digmaan ng Peloponnesian ay isang malaking trahedya para sa Gresya. Doon siya ay naglingkod laban sa kanya mismong mga kababayan. Bilang ganti. tumakas siya patungong Sparta upang iwasan ang pag-uusig sa kanya. Nagkaroon ng malawakang pagkawasak ng ari-arian at pagkamatay ng mga tao. Hindi lahat ng lunsod-estado ay sumang-ayon sa ginawa ng Athens na pagkontrol sa Delian League subalit wala silang nagawa upang umalis sa alyansa. Habang umuunlad ang Athens. Noong 431 BC nilusob ng Sparta ang mga karatig pook ng Athens na naging simula ng Digmaang Peloponnesian. Ito ang naging dahilan kung bakit sa panahon ng Delian league ay naging isang imperyo ang Athens. ipinapatay ng mga Spartan si Alcibiades. inatasan niya ang sandatahang lakas ng Athens na lusubin sa karagatan ang mga Spartan. Lahat ng mga pumalit kay Pericles ay hindi nagtagumpay dahilan sa mga mali nilang mga desisyon. sumuko ang mga Athenian.Digmaang Peloponnesian Nais ni Pericles na manatili ang kapayapaan di lamang sa Athens kundi maging sa mga kalapit nitong mga lungsodestado at maging sa Persia. noong 429 BC. Corinth at iba pa ay nagtatag ng sarili nilang alyansa sa pamumuno ng Sparta at tinawag itong Peloponnesian League. . at kakulangan sa pagkain. Lumala rin ang suliranin sa kawalan ng hanapbuhay. lubhang malakas ang mga Sparta at noong 404 BC. lumawak din ang kanilang kapangyarihan sa kalakalan. Samantala. pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bagamat naipanalo niya ang ilang laban nila sa Sparta. Matapos siyang akusahan ng mga Athenian na lumalabag sa paniniwalang pangrelihiyon. Di naglaon bumalik din si Alcibiades sa Athens at siya ay pinatawad at binigyang muli ng pagkakataong pamunuan ang sandatahang lakas ng Athens. Ngunit sinawing palad na may lumaganap na sakit na ikinamatay ng libu-libong tao. Kayat ang mga lungsod-estado na kasapi sa Delian League tulad ng Sparta. kasama na si Pericles.

ang Macedonia. may isang bagong kaharian. ay unti-unting lumalakas at nagiging makapangyarihan. na nasa hilagang bahagi ng tangway ng Gresya. . Lingid sa kanilang kaalaman.Ang Macedonia at si Alexander Patuloy na pinangambahan ng mga Griyego ang pananakop ng Imperyong Persian.

000 aklat na nakasulat sa mga papyrus. Nagpatayo si Ptolemy ng magarang silid-aklatan at sentro ng pananaliksik na kinilala sa buong daigdig. at sinuportahan ang kanilang mga pangangailangan upang magsaliksik at magsulat. zoo. Inanyayahan din sa aklatan ang mga natatanging iskolar. May mga sipi ito ng mga akda ni Homer.Ang Pamumulaklak ng sibilisasyong helenistiko Ang lungsod ng Alexandria. noong panahon ng pamumuno ni Ptolemy ay naging sentro ng makabagong karunungan at kaalaman. May mga museo. at mga banal na aklat ng mga Hebreo na isinalin sa wikang Griyego. mga dula na isinulat ng mga Athenian. mga aklat sa medisina mula sa paaralan ni Hippocrates. . at obserbatoryo upang mapag-aralan ang mga bituin sa kalangitan. Ang silid-aklatan ay naglaman ng humigi’t kumulang na 500.

Ang panahon mula sa pagkamatay ni Alexander hanggang sa mapasailalim ang Ehipto sa Roma ay panahon ng pamumulaklak ng Sibilisasyong Helenistiko. ito ay Sibilisasyong GraecoOriental kung saan ang Alexandria sa Ehipto.Ang Alexandria: Sentro ng Sibilisasyong Helenistiko Ang pagkakawatak-watak ng imperyong itinayo ni Alexander ay di naiwasan matapos siyang pumanaw. Antioch sa Syria. Ang panahong ito ay inilarawan bilang pinagsamang sibilisasyon ng Heleniko o Griyego at Asya. ang Griyego at ang Barbaro. at Pergamum sa Asya Manor ang nagsilbing mga pangunahing lungsod. Sa madaling salita. ngunit ang mga naging bunga ng kanyang pananakop ay nagpatuloy sa mahabang panahon. . na salitang ginamit upang tawagin ang sinumang diGriyego. Noong panahong Heleniko ay nahati ang Gresya sa dalawang pangkat ng tao.

Si Euclid ay naging kilalang matematisyan. Si Archimedes naman ay nag-aral sa Alexandria ngunit naglagi ng matagal sa isla ng Sicily. Si Erastosthenes. isa pang matematisyan at astronomer mula sa Samos. isang iskolar at punong librarian sa Alexandria. Marami siyang imbensyon ngunit ang armas sa pakikidigma na tinatawag na catapult ang pinakanatatangi. ay nagbigay ng tinatayang distansya ng ating mundo sa tulong ng kanyang kaalaman sa geometry. Si Aristarchus. ay lumikha ng kontrobersiya nang makipagtalo siya na ang mga planeta ang umiikot sa araw.Iba pang Pagtuklas Ang mga siyentipiko mula sa Alexandria noong panahong ito ay nagsagawa rin ng iba’t ibang pagtuklas na nakaimpluwensiya maging sa ating kasalukuyang panahon. . Kilala rin siya sa larangan ng matematika at pisika. Ang kontribusyon niya sa larangan ng Geometry ay ginagamit pa rin ng ating mga mag-aaral ng matematika sa ngayon.

Mahahalagang Pilosopiya Dalawang mahalagang pilosopiya ang nagsimula sa Athens noong Panahong Helenistiko. Isa rito ay ang Epicureanismo na hango sa pangalan ni Epicurus ng Samos. Ipinayo niya ang matalinong pakikipag-usap sa kaibigan o ang paghiga sa damuhan bilang mga simpleng pamamaraan ng pagmumuni-muni ng buhay. Ayon pa rin kay Epicurus ang katawan ay dapat na malayo sa mga sakit at ang isip Malaya sa takot at pag-aalala. isang maestro at manunulat. Ayon sa kanya. Pinag-aralan ni Epicurus ang mga pamamaraan upang magkaroon ng mapayapang pamumuhay. . dapat umiwas ang tao sa walang katapusang pagnanais na yumaman. magkaroon ng kapangyarihan at maging tanyag upang mabuhay ng matiwasay at malayo sa pangamba.

Mary Joy D.PROJECT IN ARALIN PANGLIPUNAN Leader: Olpindo. Eunice P. Pacipicar Rhica . Angelie F. Morga. Members: Mantua. Arra Mae A. Latip. Cherry Ann R. Mae Ann B. Rabara. Lupango. Retiro. Garan. Mary Love G. Monica R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful