Project EASE

(Effective Alternative Secondary Education)

ARALING PANLIPUNAN III
MODYUL 3 Ang Mga Unang Kabihasnan BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City

MODYUL 3 ANG MGA UNANG KABIHASNAN
Sa naunang modyul, natuklasan mo kung paanong ang heograpiyang pisikal ay naging bahagi ng paglinang ng tao ng sinaunang kabihasnan. Sa sinaunang panahon din natuklasan ng tao ang gamit ng apoy, paggamit ng bato at metal, pagtatanim, pangangaso, pagbasa, at pagsulat. Sa modyul na ito, pagtutuunan mo ng pag-aaral kung paano nabuo ang mga unang pamilya, pamayanan, bayan, lungsod, kaharian o imperyo, at relihiyon. Ito ang mga bumubuo ng mga unang kabihasnan.

mga unang kabihasnan sa mesopotamia
Maglalakbay tayo sa nakaraan tatahakin natin ang landas ng mga sinaunang tao sa tinatawag na Fertile Crescent at Mesopotamia tulad ng mga Sumerian, Babylonian, Hittite, Hebreo, Phoenician, Assyrian, at Chaldean. Mamamangha ka sa mga piramide na itinayo ng mga paraon sa Ehipto. Matutuklasan mo ang unang kabihasnan ng Mohenjo-Daro at Harappa sa India. Matututuhan mo ang paraan ng mga sinaunang Tsino sa Tsina at matutuklasan mo ang mga lihim ng iba pang sibilisasyong itinatag sa Aprica.

KABIHASNANG SUMERIAN .

Isa itong uri ng pictograph na naglalarawan ng mga bagay na ginagamitan ng may 600 pananda sa pagbubuo ng mga salita o ideya Gulong – sa pagkakatuklas nito. ginamit ang sistema ng pagbilang na nakabatay sa 60. gayundin ang square root Kalendaryong lunar na may 12 buwan Dome. vault. at ziggurat – mga disenyong pang-arkitektura at pang-inhinyera na ginamit sa mga palasyo at templo sa Sumer Luwad – ginamit sa paggawa ng laryo na nagsilbing talaan ng mga Sumerian Prinsipyo ng calculator . nagawa nila ang unang karwahe Cacao – ginamit bilang unang pamalit ng kalakal Algebra – sa prinsipyong ito ng matematika. rampa. paghahati o fraction.Mga Ambag sa Kabihasnan Mga Imbensyon: Cuneiform – unang nabuong sistema ng panulat.

Iba pang mga ambag sa kabihasnan: Mga Sumerian din ang unang gumamit ng sistema ng panukat ng timbang at haba. Unang gumamit ng hayop sa pagaararo ng mga bukid. Mga Sumerian din ang nakatuklas sa agham ng pag-oopera. . Unang nagtatag ng organisadong puwersa sa pagtatayo ng mga dike.

Madalas na pinagtatalunan ang patubig at hangganan ng mga lupain. . at iba pang mga industriya na nagpaunlad din sa lipunang Sumerian sa pangkalahatan. Pagbagsak: Panguanahing dahilan ng paghina ng mga Sumerian ay ang madalas na labanan at kawalan ng pagkakaisa ng mga lungsod-estado nito. Naitatag ang mga lungsod-estado na lubos na nakatulong sa pagtatag ng pamahalaan at pagpapalakas sa mga Sumerian bilang isang pangkat.Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak Pag-unlad: Malaki ang naitulong ng maraming imbensyon sa pagtatag at pag-unlad ng kabihasnang Sumer. Ang mga imbensyong ito ay nagpaunlad sa pagsasaka. kalakalan. Nakatulong nang malaki ang edukasyon sa pagiging bihasa ng mga mamamayan sa halos lahat ng aspeto ng pamumuhay. mula kalakalan hanggang astrolohiya.

KABIHASNANG BABYLONIAN .

at pamilya. butaw. lupa.Ambag sa Kabihasnan Kodigo ni Hammurabi – binubuo ng 282 batas na nagsisilbing pamantayan ng kabihasnang Babylonian. Sakop ng Kodigong ito ang mga itinuturing na paglabag sa karapatan ng mga mamamayan at mga ari-arian nito. Naglalarawan ang mga batas na ito ng isang organisadong lipunan. . serbisyong propesyunal. at iba pa na itinuturing na malupit sa kasalukuyang panahon. usapin sa kalakal. Nakatala rin ditto ang mga parusang dapat na ipataw sa mga nagkasala tulad ng kamatayan. mutilasyon.

at huwes sa hari. Sinundan ito ng mga Hittite na may higit na mahusay na armas na gawa sa bakal. Nagpatatag sa lipunan at pamahalaan ang Kodigo ni Hammurabi. lalo na sa panahon ni Hammurabi. Nagdulot ng katiwasayan sa lipunan ang pakikipagtulungan ng mga mababang opisyal ng pamahalaan. sundalo.Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak Pag-unlad: Maayos ang pagpapalakad ng pamahalaan. Nakatulong ito sa pag-unlad ng halos lahat ng aspeto ng buhay ng mga Babylonian. isang tribong Indo-Europeo. . Pagbagsak: Paglusob ng mga Kassite.

KABIHASNANG HITTITE .

at mga halimaw na may pakpak .Ambag sa Kabihasnan Pagkakatuklas ng bakal. Nanatiling lihim sa loob ng 200 taon ang kaalaman ng mga Hittite sa paggawa ng mga sandata mula sa bakal. Natuklasan lamang ito ng ibang pangkat sa rehiyon nang masakop at tuluyang bumagsak ang mga Hittite noong 1200 B. Pagkilala at paggalang sa iba’t ibang wika Pagkakaroon ng titulo ng lupa at mga talaan nito Pag-imbentaryo ng mga lupain at pananim na naging batayan ng pagbubuwis ng ari-ariang kaugnay sa lupa Pagtatayo ng mga istruktura na ginagamit bilang sandigan at tanggulan Paglililok ng mga diyos. diyosa.C.

Superior na mga sandata ang kanilang nagawa mula sa bakal na naging dahilan ng mabilis nilang pananakop sa ibang mga lupain.C. Salik din dito ang paglawak ng kapangyarihan ng mga Griyego na nagbunsod sa pagdating ng mga tribo mula sa palibot ng Dagat Aegean sa hilagang bahagi ng Imperyong Hittite. ni Sargon II ng Assyria. Pakikipag-alyansa ng mga Hittite sa mga Egyptian na naging dahilan ng paghihimagsik ng mga kaalyado nito sa silangan at kanlurang bahagi ng imperyo.C. Nanatiling nakatayo ang ilang mga lungsod-estado ng mga Hittite nang 500 taon.Sanhi ng Pag-Unlad at Pagbagsak Pag-unlad: Pangunahing dahilan ng kanilang pag-unlad bilang isang pangkat ay ang pagkakatuklas nila ng bakal. Nakatulong nang malaki sa kanilang pag-unlad ang kanilang sistema ng pagbabatas. Naitatag ang Carchemish bilang kabisera sa silangan. Ito ang naging hudyat ng pagwawakas ng pamahalaang Hittite sa Mesopotamia. Pagbagsak: Maraming pribilehiyo ang mga kamag-anak ng hari na kadalasang naaabuso. ay lumusob at sinunog ang Hattusas noong 1200 B. ang mga Mitas ng Phyrrgia. Ngunit nasakop ito noong 717 B. Hindi ito kasing-lupit ng mga batas ni Hammurabi subalit naging maayos ang pagpapatakbo ng imperyo na nagbigay-daan sa pag-unlad ng kalakalan nito. Isa sa mga tribong ito. .

KABIHASNANG ASSYRIAN .

Ambag sa Kabihasnan Ang mga Assyrian ang kauna-unahang pangkat na nakabuo ng epektibong sistema ng pamumuno sa imperyo. Kinopya ng ibang pangkat sa Malapit na Silangan ang pamamalakad ng Imperyong Assyrian. . Kauna-unahang aklatan na may 200.000 tabletang luwad na itinayo ni Ashurbanipal.

. Nagkaisa ang mga Chaldeans. at Persiano noong 612 B.Sanhi ng Pagbagsak Ang patuloy na pag-aalsa ng mga lungsod tulad ng Media at Babylonia na nasakop ng Assyria ay nakapagbawas nang malaki sa yaman ng Assyria at nagpahina sa hukbo nito.C. Medes. upang pagtulungang salakayin ang Assyria.

KABIHASNANG CHALDEAN .

Ang mga Chaldeans ang luminang ng konsepto ng zodiac at horoscope.Ambag sa Kabihasnan Ang Hanging Gardens of Babylon ang isa sa pinakanakakahangang tanawin sa sinaunang panahon. .

Pagbagsak: Tanging si Nebuchadnezzar II lamang ang naging malakas na hari ng mga Chaldean. mabilis na nagapi ang mga Chaldean na naging simula ng pagbagsak ng imperyo nito. . Sa karangyaan. Sa kanyang pagkamatay.C.Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak Pag-unlad: Ang pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar ang nagdala sa mga Chaldean sa rurok ng tagumpay. mahihinang hari na ang namuno sa Chaldean. Hindi nila napatatag ang ekonomiya. kasaganaan. Nang lumusob ang mga Persiano noong 529 B. at kasayahan lamang sila nakatuon. at sandatahan. Pumili siya ng matatalinong kabataan mula sa mga sinakop na lupain upang maging katulong niya sa pamumuno. pulitika.

. Ang mga ilog ang nagsilbing daanan ng mga kalakal at mga tao noong sinaunang panahon.Katangiang Pisikal ng mga Unang Kabihasnan Sa mga nabasa mo tungkol sa mga sinaunang kabihasnan. mapapansin mong halos sabay-sabay na umunlad ang mga sibilisasyong iyon sa kapatagan ng mga Ilog Tigris-Euphrates. Indus. at Nile. Yangtze.

bago umabot sa Golpo ng Persia.2 km. pinanahanan ang Fertile Crescent ng mga tribong huling nanakop nito. Unti-unti itong kumukurba patimog-silangan habang bumabagtas sa mga Ilog Tigris at Euphrates hanggang sa Golpo ng Persia. Habang malakas ang pamahalaan ng mga taong pansamantalang nakatira roon. Kakaiba ang galaw ng kasaysayan sa Fertile Crescent. Saan nagmula ang pangalang ito at sadyang kakaiba kaysa mga pangalan ng pook na nakasanayan na nating marinig? Kung papansinin natin ang mapa.Ang Fertile Crescent at ang Kambal na Ilog Fertile Crescent. unti-unti itong aagos nang papalayo sa isa’t isa. mayroon namang tribong sasalakay hanggang mapaalis o gawing alipin ang mga dating nakatira roon. Ang matabang mga ilog-lambak na ito na hugis kalahating buwan ang tinawag na Fertile Crescent. mapupuna ang makitid na istrip na hugis-arko. Pagkatapos. Subalit kapag nanghina na sila. kasama na rito ang Tigris at Euphrates na tinaguriang Kambal na Ilog. tuloy-tuloy pahilaga at bumabaybay sa dulong silangan ng Dagat Mediterranean habang bumubuo ito ng hugis-arko patungo sa mataas na bahagi ng mga lupain sa Asya Minor at Armenia. . Habang pinanirahan ng mga tao ang ibang lupain mula pa sa kanilang ninuno na nanatili roon kahit na sakupin ng ibang grupo ng tao. Pinagyaman at nilinang ang lupain ng Fertile Crescent ng ilang malalaking ilog. Nagsisimula ito sa Isthmus ng Suez. May mga pook kung saan magkakalapit ng halos 32. patungong Golpo ng Persia samantalang ang Euphrates na nasa kanlurang bahagi ay bumabagtas sa 2737 km. Ang Ilog Tigris na nasa silangang bahagi ay umaagos nang 1771 km. nakasisiguro ang mga mamamayan na mananatili sila Fertile Crescent. Nagsimulang dumaloy ang mga ilog Tigris-Euphrates mula sa mga kagubatan ng Armenia. ang pagitan ng mga Ilog Tigris at Euphrates. isang pambihirang pangalan ng pook.

Mesopotamia: Lupain sa Pagitan ng Dalawang Ilog Nagmula sa mga Griyego ang pangalang Mesopotamia na ang ibig sabihin ay “lupain sa pagitan ng mga ilog”. Mataba ang lupa sa Mesopotamia. Pinunuan naman ng mga balat ng tupa at iba pang hayop upang gawing damit ang kawalan ng hibla upang gawing tela. Bilang pamalit sa troso at bato. peach. tupa. ginamit ng mga tao ang putik upang gawing laryo para sa mga tahanan at gusali. nuts.C. kambing. dates. . matapos nilang matutunang patuyuin at pagyamanin ang mga ito. Masagana rin ang Mesopotamia sa mga luntiang damuhan kung kaya nag-aalaga ang mga tao rito ng mga baka.. Noong 5000 B. sari-saring pagkain ang naani ng mga tao rito tulad ng trigo. Kulang ang Mesopotamia sa bato at mga puno para gawing torso upang magamit sa pagtatayo ng mga bahay at gusali. mga bungang-kahoy. at baboy. at maraming uri ng gulay. barley. Naghatid ng maraming biyaya at kayamanan sa mga tao roon ang mga tabing-ilog.

. tutuklasin naman natin ang naging kontribusyon ng sinaunang Ehipto sa kabihasnan ng daigdig.kabihasnan sa sinaunang ehipto Sa araling ito. Anu-ano ang sumasagi sa iyong isipan kapag narinig mo ang Ehipto? Alamin mo kung bakit naging maunlad ang sinaunang Ehipto.

Sa sukat na 70 metro kwadrado ang base at 147 talampakan ang taas. Unis – sa piramide niya natagpuan ang Pyramid Texts o ang kalipunan ng Hieroglyphics na naglalarawan ng mga tradisyon ng paglilibing sa paraon at ang kanyang kahahantungan sa kabilang buhay. Zoser (2750 B. – 2181 B. Idinesenyo ni Imhotep. .C. ang ilan sa mga tanyag na paraon noong panahong iyon ay ang sumusunod.C.) Tinawag itong panahon ng piramide. Khufu o Cheops (2650) – sa kanyang panahon itinayo ang Great Pyramid sa Giza na itinuturing na isa sa Seven Wonders of the Ancient World.Lumang Kaharian (2686 B.) – sa panahon niya itinayo ang kauna-unahang piramide sa Ehipto. Hindi malinaw kung ilan at sinu-sino ang mga namuno. Gayunpaman. Sa panahong ito nagsimula ang pagtatayo ng mga piramide sa Ehipto na nagsilbing libingan ng mga paraon.C. ang punong tagapayo ni Zoser at isang magaling na arkitekto. ito ang pinakamalaking istruktura na itinayo ng tao. ang step pyramid na may anim na patung-patong na mastaba noong 2780.

C.C. Binuhay niya ang pakikipagkalakalan sa Palestina at Syria. .Gitnang Kaharian (1991 B.C.) Pinamunuan ng 14 na paraon na ang mga pinakamahalaga ay ang sumusunod: Amenemhet I (1991-1962 B. Amenemhet III (1842-1797 B.) – Siya ang nagpagawa ng sistema ng irigasyon sa Faiyum na ginagamit pa hanggang ngayon. – 1786 B.C.) – Binuo niyang muli ang Ehipto mula sa kaguluhan na namayani pagbagsak ng Lumang Kaharian.

Rameses II (1304 -1237 B.C. Tutankhamen (1358 – 1353 B. Thutmose II (1512 B.C. nagpatayo siya ng mga templo at nagpaigting ng masiglang kalakalan kaysa pananakop ng lupain. Ibinalik niya ang polyteismo o paniniwala sa maraming diyos sa panahon niya. Nagpatayo siya ng magagarang templo sa panahong ito.Bagong Kaharian (1570-1090 B.) – idinagdag sa imperyo ang Nubia. Aton. Syria. Ahmose – itinaboy ang mga Hyksos palabas ng Ehipto at sinimulan ang Bagong Kaharian. napalawak ang imperyo hanggang sa mga baybayin ng Euphrates. Itinatag niya ang kaunaunahang magaling na hukbong pandigma gamit ang natutuhan mula sa mga Kyksos. Ang pinakamagara ay ang mga templo sa Kamak at ang apat na Obelisk na kinauukitan ng mga tagumpay niya.) – nagpasimula ng monoteismo o pagsamba sa iisang diyos. Amenhotep IV o Ikhnaton (1300 – 1358 B. Nag-iwan siya ng maraming sariling monumento. at Palestina. na itinuturing niyang pinakamataas at pinakamagaling. unang babaing namuno sa daigdig. Pinamunuan ng 33 paraon na ang mga may mahalagang ambag ay ang sumusunod.) – ang kanyang piramide ang itinuturing na pinakamahalagang labi ng sinaunang kabihasnan ng Ehipto dahil kumpleto ang laman nito nang matuklasan. .C.C.) Itinuturing na Panahon ng Imperyo dahil ditto nagsimula ang pananakop ng mga sinaunang Ehipsyano. Hatshepsut – asawa ni Thutmose II. Thutmose III – itinuturing na magaling na mandirigma.C.) – Ipinagtanggol niya ang imperyo laban sa mga sumasalakay na Hittite mula sa Gitnang Asya.

diyos ng araw. Umusbong ang gitnang uri ng tao sa lipunan sa panahon ng Gitnang Kaharian. . pari. ang pageembalsamo at ang piramide. mga sundalo. at mga alipin. asawa nito. Osiris.Lipunan at Kultura Sumasamba sa mga diyos at diyosa tulad nina Amn Re. mga karaniwang mamamayan. May apat na uri ng tao sa lipunan: ang mga maharlika. diyos ng Nile. Naniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan na pinagmulan ng dalawa sa dakilang pamana nila sa kabihasnan. at pantas. Isis. at iba pa.

Pagsasaka at pagpapastol ang mga pangunahing hanapbuhay. Sila ay mga platero. Nagkaroon ng palitan ng kahoy na cedar mula sa Phoenician at olive oil mula sa Crete para sa flax. manghahabi. . Mga ani at paglilingkod ang uri ng buwis na kinokolekta mula sa mga mamamayan. inasnang isdang alabaster at ginto ng Ehipto. Nagmina rin sila ng tanso at ginto.Ekonomiya Dalubhasa sa mga gawang-kamay ang mga sinaunang Ehipsyano. manggagawa ng palayok. trigo. Ang kalakalang ito ay nagdala ng karangyaan sa mga mangangalakal. Nagtanim sila ng barley. papyrus. Nagkaroon ng bugso ng pagtatayo ng mga kanal at daan. at karpintero. at mga gulay.

Sanhi ng Pagbagsak

Lumang Kaharian
Pag-aalsa ng mga mamamayan laban sa mataas na buwis. Mahina at walang kakayahan sa pamumuno ang mga sumunod na hari.

Gitnang Kaharian
Pag-aalsa ng mga maharlikang galit sa mga pribilehiyo ng mga bagong-yaman na gitnang uri. Pagsalakay ng mga Hyksos mula sa Arabia at Syria noong 1700 B.C.

. Pagsakop ng mga Assyrian noong 570 B.Bagong Kaharian Pagpapabaya sa ekonomiya ng kaharian.C.C. Pag-aalsa sa loob ng kaharian. .C.. at ni Alexander the Great ng Macedonia noong 332 B. Pagsalakay ng mga Hittite sa mga kolonya ng Ehipto na nagdulot ng pagkawala ng mga buwis ni kinukolekta mula rito. ng mga Persiano noong 525 B.

sa ilalim din ng pamumuno ni Khufu. Pagtatayo ng malaking imbakan ng tubig na tinawag na faiyum na nagtustos ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Binubuo ito ng mga ideogramo at ponogramo.C. Unang ginamit ng mga pari sa mga ritwal ang hiroglipiko.C. Natagpuan ang pinakalumang mummy sa Medum ni Sir Flinders Petrie na tinatayang inembalsamo noong panahong iyon. Ang pinakamalaking piramide ay ang piramide ni Khufu o Cheops na nasa Giza. Ginawa nila ito upang masubaybayan ang paghaba ng Nile. Ang mummification o proseso ng pag-eembalsamo ay nagsimula noong 2600 B. Ito ay binubuo ng mga salitang hiero. Ang pagkakaimbento ng papel mula sa dahon ng halamang papyrus ay nagmula rin sa mga sinaunang Ehipsyano. Ginagamit pa rin hanggang ngayon ang sistemang ito ng irigasyon. Naimbento rin ang araro sa panahong ito. isang salitang Griyego na nangangahulugang sagrado o banal. mayroon pang 80 simbolo na may tig-dalawang katinig. Una itong itinayo sa panahon ni Haring Djer noong 2900 B. Nabuo ang sistemang panulat ng mga sinaunang Ehipsyano na tinawag na hieroglyphics o hiroglipiko noong 3000 B. at glype na ang ibig sabihin ay paglililok. Ang mastaba ay mga naunang bersyon ng piramide.C. Bukod sa 24 simbolo. Ang mga piramide ang kauna-unahang monumentong bato na nananatili pa hanggang sa kasalukuyan.C.Ambag sa Kabihasnan Ang kalendaryo na may 365 araw sa isang taon na hinati sa 12 buwan ay mula sa mga sinaunang Ehipsyanong astronomo noong 424 B. . Mayroon itong 24 simbolo at ang bawat isa ay may tig-isang titik ng katinig. Amarna art noong panahon ni Ikhnaton na nagpapahalaga sa pagiging makatotohanan ng mga bagay na inilalarawan.

kabihasnan sa sinaunang india Ang India ay isa sa pinakamalaking bansa sa daigdig dahil sa lawak ng lupain at yaman ng kultura. . Sa araling ito. aalamin mo ang pinagdaanang kasaysayan ng mga sinaunang kabihasnan sa India at ang mga katangian at kontribusyon ng kabihasnang Indian sa daigdig.

) .C.Kabihasnang Mohenjo-Daro at Harappa (2500-1500 B.

alkantarilya. Gumamit sila ng mga hulmahan upang magkakapareho ang mga laryo. at sistema ng patubig na tumutustos sa pangangailangan ng mga tahanan maging noong unang panahon. Naniniwala at sumasamba sa mga kaluluwa na naninirahan sa kalikasan at maging sa tao. . Maganda ang kanilang mga iskultura at simple ang istilo ng arkitektura. Gumamit ang mga tao ng laryong putik na pinatutuyo sa pugon sa paggawa ng bahay.Lipunan at Kultura May malalaking kalsada.

bulak. at iba pa. May matabang lupa na dulot ng malimit na pag-apaw ng mga ilog na pinagtaniman ng palay. May mga nahukay na relikyang nagpapatunay na nakipagkalakalan ang sinaunang India sa Mesopotamia tulad ng mga inukit na batong seal na ginamit sa pagtatak ng mga kalakal.Ekonomiya Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga tao. . niyog. mais. kape.

C.Sanhi ng Pagbagsak Pagdating ng mga mananakop na Aryan mula sa Gitnang Asya noong 1500 B. .

Mga alahas na yari sag into. metal. isang uri ng pulbos na pinatigas at kadalasang ginagawang dekorasyon at selyo. Mga piguring bronse at terracotta ng mga bagay at diyos na sinasamba ng tao.Ambag sa Kabihasnan Parisukat na seal carving na yari sa Soapstone. . at iba pang mamahaling bato tulad ng jade at lapis lazuli.

C.Kabihasnang Aryan (1500-530 B.) .

Pamahalaan Nahahati sa mga pamayanan na may kanya-kanyang pamahalaan. Pinamumunuan ito ng rajh na nagmamana ng katungkulan at may katulong na lupon ng tagapayo na binubuo ng mga pinuno ng tahanan. .

Lipunan at Kultura Tinawag na Panahong Vedic dahil ditto isinulat ang mga Veda o ang apat na aklat ng karunungan. ang mga Kshatriya o ang mga maharlika at mandirigma. mga artisano. Walang kalayaan ang babaing Indian sa panahong ito. Ang Rig Veda. ay isa ring mahalagang relihiyon sa India na kumalat sa iba pang lupain sa Asya. mangangalakal. Ang mga biyuda ay hindi na maaari pang mag-asawa at dapat mamauhay nang simple hanggang sa kanyang kamatayan.C. mga ritwal na panrelihiyon. mga mamamayang hindi Aryan na karaniwang mahihirap at gumaganap ng mababang uri ng trabaho. . at pagsusugal. magpapastol. Mahilig sa kasayahan ang mga Aryan. Ang iba ay nagpapakamatay at sumasama sa libing ng asawa na tinatawag na suttee. Ang mga anak ng mayayamang pamilya ay nakapag-aaral. Sa ilalim ng sistemang caste. Ipinapakabisa sa mga mag-aaral ang mga Veda. Ang Budismo. Ang krimen noong panahong iyon ay maaaring maparusahan ng kamatayan. ang diyos ng apoy. pagsasayaw. ang pinakamatanda sa apat. na pinasimulan ni Gautama Buddha noong 600 B. Sa labas ng sistema matatagpuan ang mga untouchable o pariah.. ay tungkol sa kalikasan. ang pangunahing relihiyon sa India ngayon at isa sa pinakamatandang relihiyon sa daigdig. at mga kwento. Ang Upanishad naman ay nagsasaad ng mga pangunahing paniniwala ng Hinduismo tulad ng reinkarnasyon. Sila ay madalas manood at makilahok sa karera ng mga karwahe. Sumasamba sa maraming diyos sa kalikasan tulad nina Indra. at magsasaka. at ang mga Sudra na mga manggagawa at alipin. Sa pagsambang ito nagmula ang relihiyong Hinduismo. habang ang Veda ay naglalaman ng mga sinaunang seremonya. ang Sama Veda naman ay tingkol sa mga ritwal. ang mga Vaisya o mga karaniwang mamamayan. inuri ang mga Brahman na binubuo ng mga pari na nagsisilbing guro. Ang Athava Veda ay tungkol naman sa kultura at mga tradisyon ng mga Aryan. ngunit mayroon silang karapatang magmay-ari ng negosyo at kasangkapan tulad ng alahas na maaaring ipamana sa kanilang mga anak. ang diyos ng bagyo at Agni. Ito ay kalipunan ng mga himnong pandigmaan.

Ekonomiya Pagpapastol at pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga Aryan. Magaling din sa mga gawang-kamay ang mga Aryan. pagkukulti ng balat ng hayop. paghahabi. . Nagtanim sila ng barley at trigo. at paggawa ng mga kasangkapan sa bahay gaya ng araro at asarol. Ang pangunahing hanapbuhay noon ay pagkakarpintero.

Sanhi ng Pagbagsak Sinalakay at napailalim sa mga Persiano sa pamumuno ni Cyrus the Great noong 530 B. .C.

Imperyo sa Sinaunang India .

C. Nagtatag: Chandragupta Maurya (324-300 B.) .C.Imperyong Maurya 320-185 B.

mga balon. Ipinagbawal din ang pagsasakripisyo sa mga hayop at nagpatayo ng mga sentrong pangkalusugan para sa lahat ng mamamayan. Ang imperyo ay hinati sa mga distrito na pinamunuan ng mga kasapi ng pamilya ng hari. Malaki rin ang bahaging ginampanan ng mga tagapayo ng hari. Nagpasagawa siya ng mga daan. . ng maraming batas na tinawag na Rock Edicts. Sa ilalim ni Bandusara (297 B.Pamahalaan May maayos na pamahalaan na nakasentro sa hari.). at pagiging makatao sa mga naninilbihan. ang pinakamagaling na pinuno ng imperyo. dingding ng mga kweba. tulad ni Kautilya sa panahon ni Chandragupta Maurya. nasakop ng imperyo ang talampas ng Deccan (273-232 B.C. pagsunod sa magulang. at sa mga pampublikong lugar. Pinalaganap ang Budismo sa panahon ni Asoka.C. at mga bahay-pahingahan. anak ni Chandragupta. Ito ay nakaukit sa mga bato. paggalang sa lahat ng relihiyon at opinyon. Ang mga batas na ito ay naglalaman ng mga konsepto ng kawalan ng karahasan.) Nagpalabas si Asoka.

Hindi maaaring mag-asawa ng hindi kauri ang mga Hindu. artisano. . pastol. magsasaka. at konsehal. kawal. Pinakamalaking grupo ang mga magsasaka.Lipunan at Kultura Ang lipunan ay nahahati sa pitong uri – mga pilosopo. mahistrado.

nagtanim ng millet. Pagsasaka at pagpapastol ang pangunahing hanapbuhay. . Nangulekta ng buwis mula sa mga mangangalakal ng bulak at may-ari ng lupa. ang mga Seleucid. at bulak. noong 3000 B.Ekonomiya Nakipaglaban sa mga Persiano na pinamunuan ni Seleucus.C. trigo.

Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak .

Pag-unlad Ang maayos na sistema ng pamahalaan at ang mga buwis ang siyang tumustos sa mga gastusin ng imperyo. .

Hindi nito nakayang ipagtanggol ang imperyo mula sa mga nag-alsang Hindu na ayaw ng Budismo. Hindi nakaagapay ang pamahalaan sa mga gastusin ng imperyo.Pagbagsak Umusbong ang mga nagsasariling estado sa timog ng kahariang Sunga at Kalinga. . Napabayaan ang hukbong military sa panahon ni Asoka dahil itinuon niya ang pansin sa pagpapalaganap ng Budismo.

Ambag sa Kabihasnan

Encyclopedia sa medisina na isinulat ni Charaka. Aklat sa pulitika ni Kautilya, ang Arthasastra (The Science of Material Gain) na tungkol sa pagpapalawak at paggamit ng kapangyarihan.

Imperyong Gupta 320-500 A.D. Nagtatag:Chandragupta (320-335 A.D.)

Pamahalaan
Sa ilalim ng pamumuno ni Samudragupta (335-375 A.D.), anak ni Chandragupta I, lalong napalawak ang imperyo hanggang Talampas ng Deccan. Ang pagpapalawak na ito ay nagdala ng yaman sa imperyo sa pamamagitan ng mga buwis na sinisingil ng imperyo sa mga nasakop na lupain.

Ang mga ambag ng Imperyong Gupta sa kabihasnan ay nagpapahayag ng kasaganaan na dulot ng mga yaman mula sa mga nasakop at kapayapaang tinamasa nito sa panahon ni Asoka. .Lipunan at Kultura Itinuring na Gintong Panahon ng India. Sa panahong ito umunlad ang pagkamalikhain ng mga tao at nalinang ang sining at kultura sa India.

mga pabrika ng sandata. apricot. Nagtanim sila ng bigas. peras. at elepante na ipinagpalit nila sa musk. Nakipagkalakalan sa Ehipto. Roma. trigo. melon. at tubo. at iba pa. calico at cashmere. at Ceylon (ngayon ay Sri Lanka). gayundin ng mga prutas tulad ng mangga. May mga minahan ng mineral at asin. seda. at amber. Gresya. garing.Ekonomiya Pagsasaka ang pangunahing hanapbuhay ng mga Gupta.mga telang chintz. Ang ilan sa mga produkto nila ay bulak. peach. at pagawaan ng ornamenting ginto at pilak. .

Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak .

Pag-unlad Mahusay na pamamahala ng mga naunang pinuno. .

Pagbagsak Pagsalakay ng mga Hun mula sa Gitnang Asya noong 415 A. .D.

.14 at 365. ang unang unibersidad sa daigdig.3568 na bilang ng araw sa isang taon Sistemang decimal Ang University of Nalanda. pilosopiya. ang Iron Pillar sa Delhi ay isang magandang halimbawa ng teknolohiya noong panahong iyon. calico. at chintz na hanggang ngayon ay ginagawang damit at sapin sa bahay. Mga epikong Ramayana at Mahabharata at ang pagtulong sa kanila ni Krishna sa pagbawi sa trono mula sa kanyang magandang asawang si Sita na kinuha ng isang demonyo mula sa Persia. Mga fresco painting (pinta sa pader na plaster) sa kweba ng Ajanta sa Maharashtra. na nag-alok ng mga kurso sa relihiyon. at sining. Pi na katumbas ng 3.Ambag sa Sibilisasyon Dinar – gintong barya na inuukitan ng tula at iba pang disenyo Sakuntala – dula ni Kalidasa at mga pabula na may aral tungkol sa moralidad at pulitika Sa arkitektura. Simbolong zero at bilang na 1 hanggang 9. Nagbigay sa mundo ng mga telang cashmere.

Imperyong Mogul 1526-1793 A.D. Nagtatag: Babur (1526-1530) .

Naabot ng imperyo ang katanyagan sa panahon ng pamamahala nina Akbar Jahangir na namuno noong 16051627 at Shah Jahan noong 1628-1658.D. .Pamahalaan Sa ilalim ng pamamahala ni Akbar the Great noong 15561605 A.. nagpatayo ng mga monumento at palasyo sa India. apo ni Babur.

. Inalis din ang suttee o ang pagsunog ng mga biyuda kasama ng bangkay ng kanilang asawa. Ipinagbawal ang pang-aalipin ng mga babae at batang bihag sa digmaan. dala ng mga Raiputs.D.. Ang kaugaliang ito ay nagsimula noong 1 A. mga mandirigmang Kushan na naniniwala sa monogamya o pag-aasawa ng isa lamang.Lipunan at Kultura Magkahalong tradisyong Hindu at kaugaliang Muslim ang umiral sa lipunan noong panahon ni Akbar at sumunod na namuno. Nagkaroon ng direktang komunikasyon ang emperador at mga mamamayan sa pamamagitan ng mga korte ng hustisya na pinamunuan ng emperador.

Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak .

.Pag-unlad Pinalawak ang imperyo sa pamamagitan ng pagkakasundo ng mga Hindu at Muslim sa imperyo.

Pagbagsak Napabayaan ang pamahalaan sa panahon ni Aurangzeb (1695-1707). na nagtuon ng pansin sa pakikidigma sa pag-asang masasakop ng imperyo ang buong India. .

Ang Taj Mahal na itinayo sa pagitan ng 1620-1648 ay itinuturing na isa sa pinakamagandang halimbawa ng arkitekturang Indian. . Ipinatayo ito ni Shah Jahan para sa paborito niyang asawa na si Muntaj Mahal. Ito ay sining ng India na hinaluan ng impluwensya ng Persia.Ambag sa Kabihasnan Istilong Mogul sa sining at arkitektura.

May mga ninuno rin tayong Tsino sapagkat nakarating dito ang mangangalakal na Tsino bago pa man dumating ang mga Kastila. makikita ang mayabong na kabihasnang Tsino. . Paano ba yumabong ang kabihasnang Tsino? Tutuklasin mo iyan sa araling ito.kabihasnan sa sinaunang tsina Sa ating paligid.

Mga Dinastiya sa Sinaunang Tsina .

Nakabatay sa tradisyon ang mga tala tungkol sa dinastiyang ito. – 1600 o 1500 B. Pinamunuan ito ng mga paring-hari na pinaniniwalaang gumawa ng mga sikretong kalendaryo na ikinamangha ni Confucius noong panahon ng Han kung kaya’t binuhay niya ang paggawa at paggamit nito.C.C.) Ang dinastiyang itinatag ni Emperor Yu sa may lambak ng Huang Ho ang itinuturing na pinakauna sa kasaysayan ng Tsina. Wala pang mga ebidensyang nahukay ang mga arkeologo na nagpapatunay sa dinastiyang ito. .Hsia (200 B.

Nakasentro ang kanilang kabihasnan sa lambak ng Huang Ho.Shang (1700-1200 B.) Sila ang mga unang dayuhang permanenteng nanirahan sa Tsina. Nakabuo sila ng mataas na antas ng lipunan na pinamumunuan ng aristokrasya.C. .

Pinaghalong animismo at pagsamba sa mga ninuno ang kanilang relihiyon.Kultura Naniniwala ang mga Tsino noong panahong ito na taglay ng kanilang pinuno ang bisa ng “Utos ng Langit” na batayan ng kanilang pamumuno. naniniwala sila sa oracle bone reading o panghuhula sa pamamagitan ng pagbasa ng mga nakaukit sa buto ng hayop o bahay ng pagong. babagsak ang pinuno at papalitan ng bago. Kapag nawala na ang bisa nito. . Kaugnay nito. Calligraphy o kaligrapo ang uri ng pagsulat na naitatag ngmga Shang. Pictogram o mga larawan ang kanilang gamit sa calligraphy na dikit-dikit ang pagkakasulat upang makabuo at maipakita ang ideya. Gumamit ng elepante bilang sasakyang pandigma gayundin ng karwaheng hila ng kabayo.

at aso. Ang mga artisanong Shan gang nagpasimula ng paggawa ng mga seramika gamit ang kaolin. at barley. Sila ang maituturing na unang pangkat na natutong kontrolin ang pagbaba ng ilog Huang He sa pamamagitan ng sistemang irigasyon. May kasanayan sa paggawa ng mga alahas mula sa jade.Ekonomiya Pagsasaka ang pangunahing industriya ng mga Shang. palay. Nag-alaga dito na baka. baboy. Marunong maghulma ng bronse upang gawing mga gamit. Umani sila ng millet. manok. isang uri ng maputing putik. Natutong mag-alaga ng uod bilang pagkukunan ng seda (silkworm) na tanging Tsina lamang ang marunong gumawa sa buong daigdig noong sinaunang panahon. .

Nilusob ng mga Chou. mga barbaro mula sa lambak ng We sa kanlurang bahagi ng Tsina. .Sanhi ng Pagbagsak Naging masama at makasarili ang mga huling pinuno.

Ambag sa Kabihasnan Paggamit ng tanso Paggamit ng elepante at karwaheng hila ng kabayo bilang mga sasakyang pandigma Sistemang irigasyon at pagkontrol sa tubig-baha Nakaimbento ng kalendaryong lunar na sampung araw ang pinakamalaki – anim na tigsasampung araw ang bumubuo ng 360 araw sa loob ng isang taon. .

ang nagtatag nito. ito ang itinuturing na pinakamahaba at pinakadakilang dinastiya sa Tsina.C. .) Nagmula ang mga Chou sa kanlurang bahagi ng Tsina ngunit direktang namuno sa hilagang bahagi lamang nito.Chou (1122-256 B. Ang silangang bahagi nito ay pinamumunuan ng ibang mga miyembro ng pamilya at pinagkakatiwalaang kasapi ng military. sa pangunguna ni Wu Wang. Sa panahong ito naging matatag at permanente ang pamahalaan bilang isang institusyon. Naghari sa loob ng 900 taon.

. at ministro ng publikong paggawa (Mandarin of Winter).Pamahalaan Pinamunuan ng emperador katulong ang limang ministro o mandarin: punong ministro (Mandarin of Heaven). nagsimula ang pilosopiyang Legalism kung saan higit na pinahahalagahan ang estado at ang pinuno nito. Sa panahong ito. ministro ng seremonya (Mandarin of Ceremonies). taliwas sa mga turo ni Confucius at iba pang mga pantas. Sa ilalim ng mandarin. ang iba pang opisyal ay pinili mula sa hanay ng mga iskolar na may kaalaman sa kasaysayan at relihiyon. napahusay ng mga Chou ang pamamalakad ng pamahalaan. Sa pamamagitan nito. Ipinatupad ang sistemang civil service kung saan kailangang pumasa sa pagsusulit ang mga magiging opisyal at kawani ng pamahalaan. ministro ng krimen (Mandarin of Autumn). ministro ng digma (Mandarin of Summer).

Pinamamahalaan ang mga lupaing piyudal ng mga warlord na nasa ilalim ng kapangyarihan ng emperador.Lipunan Itinatag ang piyudalismo o ang sistemang sosyo-pulitiko at ekonomikong pamamahala na nakabatay sa pag-aari ng lupain. Siya ang regular na bumibisita rito upang magbigay ng tributo. at maging sa mahika. pilosopiya. . panitikan. agrikultura. Bawat estado ng dinastiya ay may libreng paaral at tinustusan ng mga aklat tungkol sa kasaysayan.

Lao Tzu (604-517 B. may anim na salik na dapat sundin ang tao sa pakikipag-ugnayan: kagandahangasal. Huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo ng ibang tao. makakamtan ng tao ang walang hanggang kaligayahan kung susundin niya ang “Daan Tungo sa Kabutihan” o “Way of Virtue”. tularan mo siya. Lumagi ka sa hulihan at bago mo malaman. mahinhin. katapatan. kapag masamang tao. Kapag nakakita ka ng mabuting tao.) – nagpakilala sa daigdig ng Five Classics at Four Books. kabutihan. Ang taong nakagawa ng kamalian na hindi nagtatangkang iwasto ito ay makagagawa pang muli ng isa pang kamalian. suriin mo ang iyong puso. May mga paliwanag ito ukol sa landas na dapat tahakin ng bawat tao tungo sa kabutihan.C. Ang kanyang mga ginituang aral ay ang sumusunod. subalit ang taong nasusupil ang sarili ay higit na matapang. ikaw ay nasa unahan na. at mababa ang loob ng tao.) – nagpakilala ng Tao Te-ching kung saan nakasulat ang kanyang mga turo. pagkamakatarungan. Itinuro niya na kailangang maging matiyaga. pagkakawanggawa. Ayon sa kanya.Kultura Itinuturing ng Ginituang Panahon ng pilosopiyang Tsino ang Chou dahil sa pagsikat ng sumusunod na mga pantas. Ang taong nasusupil ang iba ay matapang. Ayon din sa kanya.C. at katalinuhan. Confucius (551-479 B. . Ilan sa kanyang mga ginintuang palaisipan ang sumusunod.

Kinakatawan ito ng tatlong aklat: Book of Changes – isang manwal na nagsasaad na hindi nakasalalay sa mga diyos o kapalaran ang kinabukasan ng tao at kaluluwa kundi nasa sistema ng pagbabago sa mundo. Ipinakilala nito ang mga kaisipang pangkasaysayan at pulitikal na mga pinuno ng panahong ito.) – may-akda ng Doctrine of Mean. Mo Ti o Mo Tzu (480-390 B. Book of Documents – koleksyon ng mga makasaysayang dokumento mula sa mga talumpati ng mga hari at opisyal ng imperyo. . ang tao ang pinakamahalagang salik ng bansa kaya tungkulin ng pamahalaan na paunlarin ang kanilang kabuhayan at kaisipan.C. naniniwalang may karapatan ang mga mamamayang gumamit ng dahas ngunit dapat sikaping manatili ang kapayapaan dahil walang mabuting ibubunga ang digmaan. Para sa kanya. ang taong hindi nagtataglay ng damdaming makatao ay walang karapatang manatili sa trono ng kapangyarihan.) – nagtaguyod ng pandaigdigang pagmamahalan at pagtutulungan bilang mga prinsipyo ng isang maayos na lipunan. May elemento ng pilosopiya.Mencius (372-289 B. Book of Poetry o Book of Songs – koleksyon ng mga dalit at awit na naglalarawan ng mga hinagpis at tuwa sa araw-araw na buhay. Ayon sa kanya. at tula ang panitikan na yumabong noong panahong ito. kasaysayan.C. Tinawag na Mohism ang pilosopiyang kanyang itinaguyod.

C. . tunay na nagwakas ang kapangyarihan ng Chou. Paglakas ng mga warlord ng imperyo. Dahil dito.C. higit sa kanlurang bahagi kung saan nagmula ang pagsalakay ng mga barbaro.Sanhi ng Pagbagsak Pagpapagawa ng mga proyektong irigasyon kung saan kinakailangan ang maraming manggagawa. nanatili sa pangalan ang pamamahala nito hanggang 256 B. nawalan ng bantay ang mga hangganan na nagpahina sa depensa nito. Bagaman noong 771 B. Inilipat ng mga Chou ang kanilang kabisera mula Xi’an sa Luoyang (Henan ngayon) sa may silangan.

Pagpapatupad ng sistemang civil service para sa pagpili ng mahuhusay na kawani ng pamahalaan. Lao Tzu. at Mo Ti. Mencius.Ambag sa Kabihasnan Mga pilosopiyang itinatag nina Confucius. .

isa si Prinsipe Cheng sa mga warlord na naghahari sa silangang bahagi ng imperyo.C. Siya rin ang nagsimulang magpalawak ng teritoryong nasasakupan ng Tsina.) Sa huling mga taon ng dinastiyang Chou. .C. Ang kanyang dinastiya ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Tsina na may matatag na pamahalaang sentral. Pinangalanan niyang Tsina ang kanyang kaharian. Noong 221 B. matapos na talunin ang mga kaaway nito.. hango sa kanyang pangalang Ch’in. Naghari siya sa loob ng 15 taon at higit na kilala sa pangalang Shih Huang-ti o Shih Huang Ti. itinatag niya ang dinastiyang Ch’in o Qin.Qin o Ch’in (246-206 B.

Pamahalaan Itinatag niya ang kaharian batay sa prinsipyong legalismo. . Tinawag na Great Wal of China ang depensang ito na nagpalawak sa teritoryo ng kaharian ni Shih Huang-ti. Pinagtibay ang depensa ng dinastiya laban sa mga dayuhan sa pamamagiatn ng pagdurugtong sa pader na sinimulan ng mga nakaraang dinastiya. hindi sa mga nakagisnang kaugalian at katuruan.

. Sinimulan ang sistema ng scholarship. lalo na ang mga aklat ni Confucius upang maipag-ibayo ang mga pagbabago ng kaharian.Lipunan at Kultura Ipinasunog ni Shih Huang-ti ang mga aklat ng katuruang klasiko. Pinalayas naman ang ibang mga iskolar na tumuligsa sa pamahalaan o patuloy na nagtuturo tungkol sa mga klasiko. Subalit maraming iskolar ang nagtakas ng mga aklat at ibinaon upang mailigtas ang mga ito. Ipinasunog ni Shih ang 500 na iskolar nang malaman niyang tinangka ng mga ito na magtago ng mga klasikong aklat. Sinunog din ang lahat ng talaan ng nakaraan upang maalis sa isipan ng mga tao ang tungkol sa nakaraang pamahalaan. Ginawang simple ang sistema ng pagsulat upang mas maraming mamamayan ang matutong magbasa at magsulat. ang pagsasanay sa mga hihiranging gobernador at opisyal ng imperyo.

Ekonomiya Binuwag ni Shih Huang-ti ang piyudalismo at isinalin sa kanyang kapangyarihan ang lahat ng lupain. . Binigyan niya ng trabaho ang mga tao at ipinatunaw ang lahat ng mga kagamitang pandigma at ginawang estatwa sa kanyang palasyo. Ipinatupad ang sistema ng salapi. Ginawang simple ang sistema ng pagtitimbang at pagsusukat ng mga produkto upang mapadali ang paglikom ng buwis at ang pakikipagkalakalan. Pinagdugtong ang mga lalawigan ng kaharian sa pamamagitan ng pinahusay na sistema ng transportasyon.

wala ng malakas na pinuno ang pumalit sa kanya na naging dahilan upang maagaw ng mga nagrerebeldeng mamamayan ang pamahalaan. Sa pagkamatay ni Shih Huang-ti noong 206 B.Sanhi ng Pagbagsak Pagkawala ng mga iskolar na gumagabay sa pagpapatakbo ng pamahalaan. .C..

Ambag sa Kabihasnan Great Wall of China – may habang 2. Bumabaybay ito mula hilagang silangan ng Hopei hanggang kanluran ng Kansu. taas na 7 metro. at lapad na 6 metro. .200 kilometro. May tore ito sa bawat 9 metro.

.) Ang mga Han ang sumunod na nagtatag ng dinastiya pagkatapos ng Ch’in. Naghari ito ng 400 taon.Han (206-219 B. Si Wu Ti (140-87 B.C.C.) ang itinuturing na nagpalawak at nagpalakas sa kaharian.

Siya ang tagagawa ng mga batas. at tanging hukom sa buong kaharian. Pagtataguyod ng agresibong patakarang panlabas na nagpahina sa mga Hun sa may hilagang hangganan ng imperyo. Katulong ng emperador ang isang Gabinete na binubuo ng dalawang pangkat: Tatlong Duke – ang chancellor. at great commandant na namahala sa pamahalaang sibil at militar. kalihim ng imperyo o vice chancellor. Isang pari naman ang kinikilalang makapangyarihan sa lahat ng mga ritwal na panrelihiyon.Pamahalaan Pinamunuan ng emperador ang estado. . Siyam na Ministro – higit na nakatalaga sa pagpapatupad ng mga batas. tagapagpatupad nito.

ipinakilala ng mga Indian ang relihiyong Budismo sa Tsina. . Sinimulang linangin ang edukasyon. Tinipon nito ang mga aklat na naitago at hindi nasunog ng Ch’in. Nagkaroon ng historyador at mga manunulat ang Tsina. Nagsimulang magtipon ng mga impormasyon tungkol sa kasaysayan ng Tsina si Pan-chao.Lipunan at Kultura Pinag-ibayo ang pagpapanumbalik sa mga klasikong kaalaman. Sa panahong ito.

D.Sanhi ng Pagbagsak Malawakang rebelyon noong 220 A. na nagpahina sa kaharian. .

D. Lexicon o diksyunaryo – nalathala dulot na rin ng pagkakaimbento ng papel. .Ambag sa Kabihasnan Papel – naimbento noong 105 A.

) .D.Sui (581-618 A.

ang kodigong K’aihuang. Pagpapatupad ng binagong kodigo. Itiinatag ang Ta-shing bilang bagong kabisera. Nagtagumpay siya sa muling pagkakaisa ng imperyo. lupon. Pinalakas niya ang depensa sa hilaga laban sa mga Turko sa pamamagitan ng pagpapaayos ng Great Wall. iniluklok ni Yang Chien ang isang bata bilang puppet-emperador at pagkatapos inagaw niya ang trono. Pinamahalaan ni Yang Chien ang buong hilagang Tsina.Pamahalaan Dahil sa magulong buhay-pulitika bunga ng pamumuno ng batang emperador sa trono ng dinastiyang Chou. Nagtatag ng sistemang hsiang sa lokal na pamahalaan na ang bawat isa ay binubuo ng 500 pamilya. na higit na payak kaysa mga batas ng hilagang Tsina. . at hukuman. Ang sentro na pamahalaan ay binubuo ng mga direktor. ministro. Siya ang muling nagbuklod sa Tsina sa pamamagitan ng Grand China.

Ambag sa Kabihasnan Sistema ng pamamahala K’aihuang Code – naging modelo ng Kodigo Tang. ang pinakamaimpluwensyang kalipunan ng mga batas sa ilang bansa sa silangan .

Sanhi ng Pag-unlad at Pagbagsak .

Pag-unlad Maayos na pamamahala ni Yang Chien at ibang pinuno Pagsasaisa ng imperyo .

at pagtatanghal sa sarili ng emperador ng bagong dinastiyang T’ang. rebelyon ng bawat rehiyon ng imperyo.Pagbagsak Paghina ng militar dulot ng mga kampanya. pagbabanta ng mga Turko. .

T’ang (618-906 A. pinatalsik ni Shih-min sa trono ang kanyang ama at siya ang naghari rito.D. Sa panahon ni Ming Huang nakamit ng T’ang ang pinakamalawak na sakop nito . Kinilala siya bilang Emperador Tai Tsung. Noong 626. Una itong pinamahalaan ng ama ni Li Shih-min.) Itinuturing na panahon ng kasaganaan at malawakang kultural na pag-unlad ang 300 taong paghahari ng mag T’ang.

mapanatili. Ang Chin-Shin ang pinakamataas na pagsusulit para sa nais makabilang sa pangkat ng mga namumuno. . at mapadali ang pamamahala.Pamahalaan Isinanib ang mga prefecture sa mga lalawigan sa buong imperyo upang higit na mapaunlad. Pinasimulan ang tunay na sistema ng serbisyo sibil batay sa galing. Batay pa rin sa katuruan ni Confucius ang pagsusulit sa serbisyo sibil.

Malaki rin ang naging ani ng tsaa at seda na iniluwas ng mga Tsino sa Asya at Europa. . Nakilala ang mga Sung sa paggawa ng makikinis at makikintab na porselana.Ekonomiya Ipinakilala ang isang uri ng palay na madaling itanim at anihin mula dalawa hanggang tatlong ulit bawat taon. Umunlad sng sericulture o ang pag-aalaga ng uod sa paggawa ng telang seda.

Sanhi ng Pagbagsak Paglaki ng populasyon at pagsalakay ng mga Mongol mula sa hilaga. .

. wheelbarrow. movable printing.Ambag sa Kabihasnan Mga naimbento sa panahon ng Sung: gunpowder.

Sinimulan ni Gengis Khan ang pagsalakay sa hilagang bahagi ng Tsina noong 1205 hanggang sa masakop niya ito noong 1227. Si Kublai Khan. Iba ang kanilang kultura. Ito ang naging simula at pundasyon ng pinakamalaking imperyongnaitatag sa buong mundo.D.Yuan (1280-1367 A. wika. . na nangangahulugang “Unang Simula” at kinilala bilang Great Khan. Hindi nila inangkop ang kulturang Tsino bilang isang paraan ng pagkontrol sa mga ito. Itinatag ni Kublai noong 1260 ang dinastiyang Yuan. ang kanyang apo. ang nagpatuloy sa kanyang nasimulan hanggang sa masakopniya ang mga lupain ng mga Sung sa timog. at mga kaugalian. Sila amg kauna-unahang dayuhan na naghari sa Tsina.) Mga dayuhan ang mga Mongol. Malaki ang pagkakaiba ng mga Mongol sa mga Tsino.

at administratibong sangay ng pamahalaan. Patunay nito ay ang pagdating at pananatili sa bansa ni Marco Polo at ang kanyang tiyo na si Maffeo Polo. Pinanatili ang anim na dibisyon sa ilalim ng anim na ministro. Gayunpaman. militar. Iba ang mga batas ang kanilang sinunod kaysa mga batas na ipinatupad nila sa buong bansa. Yaong mga mababang posisyon lamang ang ibinigay sa mga Tsino.Pamahalaan Hindi binago ang sistema at balangkas ng pamahalaan. pawang mga Mongol ang itinalagang mga opisyal sa mga ito. gayundin ang ehekutibo. Naging bukas ang mga Mongol sa pakikipag-ugnayan sa mga taga-Kanluran tulad ng mga mangangalakal na Europeo at mga misyonerong Kristiyano. .

Malaking pagbabago sa pagpipinta at naging aktibo sa Tibetan Buddhism.Lipunan at Kultura Hiwalay ang panahanan ng mga Mongol sa mga Tsino. . Inangkop at itinaguyod ang ideolohiyang Confucian sa buong imperyo. Kilala bilang Ginintuang Panahon ng dulang Tsino.

Malawakang paggamit ng papel na pera sa halip na ginto. at tanso.Ekonomiya Ipinagpatuloy ang mga industriya ng agrikultura at kalakalan at inobasyon na sinimulan ng T’ang at Sung. pilak. .

. ang isang pag-aalsa at pinatalsik ai Shun Ti. ang huling haring Mongol. isang mongheng Budista. Hindi nakalimutan ng mga Tsino na dayuhan ang mga Mongol.Sanhi ng Pagbagsak Kawalan ng pondo dahil na rin sa lubhang magastos na digmaang kinasangkutan ni Kublai Khan. pinangunahan ni Chu Yu-chang. Noong 1368.

Europa. .Ambag sa Kabihasnan Sa lawak ng sakop ng imperyo. at ibang bahagi ng Asya. naging madali ang pakikipagpalitan ng mga ideya at imbensyon sa pagitan ng Tsina.

) Si Chu Yu-chang ang nagtatag ng dinastiyang Ming at kinikilala bilang Emperador Hung Wu o Hung-wu. Matapos ang 74 taong pamamahala ng mga dayuhan.Ming (1368-1643 A. ninais ni Hung Wu na ibalik sa tradisyong Tsino ang estado.D. .

Itinuring na kasalanan ang hindi pag-uulat agad ng mga opisyal tungkol sa mga kalamidad sa kanilang lugar. Nilimita lamang sa kaalaman tungkol sa ideolohiyang Confucian ang paksa sa pagsusulit. May karampatang kaparusahan ang paglabag na ito. .Pamahalaan Ibinatay sa tradisyong T’ang at Sung ang organisasyon ng pamahalaan. Ibinalik at pinag-ibayo ang pagsusulit para sa serbisyo sibil sa pagpili ng mga opisyal ng pamahalaan.

. Ngunit ang mga nobelang nalathala ay tinangkilik ng mga ordianryong tao at ng mga iskolar.Lipunan at Kultura Hindi katuyad ng mga klasiko ang panitikang nasulat sa panahong ito.

at Aprica sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga ekspedisyon. Pinag-ibayo ang paggawa ng mga mamahalin at pinong porselana na naging pangunahing kalakal sa pandaigdigang kalakalan. . Arabia.Ekonomiya Pinaigting ang pakikipagkalakalan sa ibang bansa. tulad ng India.

Iniuulat din dito ang mga katiwalian ng mga emperador. Itinatag ang mga tanggapan na nagbigay ng balanse sa pamamalakad ng pamahalaan.Sanhi ng Pagbagsak Pagtulong sa Korea laban sa pananalakay ng mga Hapones noong 1590. Imperial Secretariat – tagapagbuo ngmga patakaran ng imperyo Imperial Chancellor – tagasuri ng mga patakarang binuo ng Imperial Secretariat Department of State Affairs – tagapagpatupad ng mga patakarang sinang-ayunan ng una at ikalawang tanggapan Board of Censors – taga-ulat sa emperador ng mga taong hinihinalang taksil sa pamahalaan. Ang kaguluhan at rebelyon sa loob ng imperyo ay nagpadali sa paglusob ng mga Manchu mula sa hilaga. Arabia. at iba pang bansa sa Kanlurang Asya. Isa ito sa mga dahilan ng paghina ng depensa ng dinastiya. . May pakikipag-ugnayan sa Persia. gayundin sa Timog-Silangang Asya tulad ng Annam (Vietnam ngayon).

Tu Fu. at iba pang dakilang manunula.Lipunan at Kultura Higit na pinasigla ang kaisipang iskolar dulot na rin ng pagkakaimbento ng imprenta. Nagkaroon din ng kalipunan ng mga batas. Lumitaw si Li Po. . Nalimbag ang unang aklat at diyaryo sa panahong itona nakapagpaibayo sa edukasyon at pagsusulit para sa serbisyo sibil. Nilinang din ang panitikan at sining.

.Sanhi ng Pagbagsak Katulad ng mga salik ng pagbagsak ng dinastiyang Han.

Nauna itong naimbento kaysa imprenta sa Europa.Ambag sa Kabihasnan Unang imprenta na yari sa bloke ng kahoy. .

C. nang talunin ni K’uang-yin. Sa kabila ng kaguluhan at kawalan ng kontrol sa pamahalaan ng limang dinastiya. . nagpatuloy ang kulturang Tsino. Kinilala siya sa kasaysayan bilang T’ai Tzu. Nagwakas ang paghahari ng limang dinastiya noong 960 B.D. Siya ang nagtatag ng dinastiyang Sung na muling nagbuklod sa buong Tsina. Walang malakas na pinuno ang pumalit sa trono kung kaya’t nailuklok ang limang magkakasunod na dinastiya na naghari sa Tsina sa loob ng kalahating dantaon.) Kaguluhan ang naghari sa Tsina matapos bumagsak ang dinastiyang T’ang.Sung (960-1278 A.

napaalis ang mga kawani ng militar at mga walang alam na nasa pamahalaan. mahusay. kagalingan. Dahil dito. Ibinatay ang pag-angat sa puwesto ng mga opisyal ng pamahalaan sa haba ng serbisyo. at matalinong mamamayan na manilbihan sa pamahalaan. markang nakuha sa Chin-Shin. Higit na may direktang kontrol sa pangungulekta ng buwis kung kaya’t malaki ang kita ng pamahalaan at hindi naging suliranin ang pondo para sa mga proyekto nito.Pamahalaan Higit na sentralisado ang pamahalaan kaysa panahon ng T’ang. at nominasyon ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Pinagtibay ang Chin-Shin o ang pagsusulit sa serbisyo sibil at ibinigay ito tuwing ikatlong taon. . Mabisa ang sistema ng serbisyo sibil ng Sung. Nahikayat nito ang mag bata.

Lipunan at Kultura
Higit na pinag-ibayo ang panitikan, sining, at edukasyon. Naimbento ang gunpowder na ginamit sa paggawa ng mga paputok. Naimbento rin ang movable printing na higit na nagpasigla sa panitikan, sining, at edukasyon. Nagawa ang kalendaryo at kompas. Umabot sa 10 milyon ang populasyon ng Tsina sa panahong ito.

Project EASE
(Effective Alternative Secondary Education)

ARALING PANLIPUNAN III BUREAU OF SECONDARY EDUCATION Department of Education DepEd Complex, Meralco Avenue Pasig City MODYUL 4

ANG PAGSIBOL NG SIBILISASYONG GRIYEGO

MODYUL 4 ANG PAGSIBOL NG SIBILISASYONG GRIYEGO
Bagamat marami at natatangi ang mga sumilang na sibilisasyon sa Silangan, ang kauna-unahang sibilisasyon sa kanluran ay pinangunahan ng mga Griyego. Sila ang naging tagapaghubog ng sibilisayong kanluranin. Mula sa kanila naipakilala ang ideya ng demokrasya sa daigdig. Ang naibahagi nila sa iba’t ibang larangan ng pamumuhay ay nagbigay daan sa paglago at pag-unlad ng sibilisasyong kanluranin. Sa araling ito, matutunghayan mo at mauunawaan ang pagsibol ng sibilisasyong Grigeyo at ang mga kontribusyon nito sa sibilisasyong kanluranin.

Sinaunang Sibilisasyong aegean Tulad sa ibang mga tao. malaki ang naging impluwensya ng heograpiya ng Gresya sa naging uri ng pamumuhay ng mga Griyego. Anu-ano ang mga katangiang pisikal ng Gresya na nagpaunlad sa sibilisasyong Gresya? Paano nagsimula ang iba’t ibang sibilisasyong bumuo ng matatag sa sibilisasyong Griyego? Sasagutin ng araling ito ang mga katanungang iyan. .

Tulad ng inaasahan ang iba pang mga lungsod ng mga Minoan ay bumagsak at isa-isang nawala. at ang mga alipin. narating ng Crete ang kanyang tugatog. Mga 1100 BC. Paglipas ng ilan pang taon na tinatayang mula 1600 hanggang 1100 BC. Maging sa palakasan ay di nagpahuli ang mga Minoans. Dito matatagpuan ang isang napakatayog na palasyo na nakatayo sa dalawang ektarya ng lupa at napapaligiran ng mga bahay na bato. ibang pangkat na naman ng mga mananalakay ang lumusob sa Crete. Ang palasyo ay nasira ng sunud-sunod na sunog at iba pang mga natural na kalamidad. kinilala ang Knossos bilang isang makapangyarihang lungsod at sinakop nito ang kabuuan ng Crete.Ang mga Minoans Ayon sa mga arkeologo. nagkaroon ng tuwinang ugnayan ang Crete sa sibilisasyong umusbong sa Gresya. Dumarami ang mga bayan at lungsod at ang Knossos ang naging pinakamalaki. Nagwakas ito nang salakayin ang Knossos ng mga di nakikilalang mga mananalakay na sumira nagwasak ng buong pamayanan. mga magsasaka. Magagaling din silang mandaragat. Sila ay kinilala bilang mga Mycenaeans na nagmula sa Gitnang Gresya. Di nagtagal. ang maalamat na haring sinasabing nagtatag nito. ang kauna-unahang sibilisasyong Aegean ay nagsimula sa Crete mga 3100 BC o bago isilang si Kristo. Nakatira sila sa mga bahay na yari sa laryo (bricks) at may sistema sila ng pagsulat. Ang sibilisasyong Minoans ay tumagal hanggang mga 1400 BC. Sa pamayanang Minoan ay may apat na pangkat ng tao: ang mga maharlika. Umunlad nang husto ang kabuhayan dito dulot na rin ng pakikipagkalakalan ng mga Minoan sa Gitnang Silangan at sa paligid ng Aegean. mga mangangalakal. . Sila na siguro ang unang nakagawa ng arena sa buong daigdig kung saan nagsasagawa ng mga labanan sa boksing. Kilala ang mga Minoan bilang mahuhusay gumamit ng metal at iba pang teknolohiya. Sa pamamagitan nila. Sila ay masayahing mga tao at mahiligin sa mga magagandang bagay at kagamitan. Tinawag itong Sibilisasyong Minoan batay sa pangalan ni Haring Minos.

Noong 1100 BC isang pangkat ng tao mula sa hilaga ang pumasok sa Gresya at iginupo ang mga Mycenaean. Nakilala sila bilang mga Ionian. Ang mga pangyayaring ito ay tinaguriang dark age o madilim na panahon na tumagal din nang halos 300 taon. Maging ang paglago ng sining at pagsulat nang unti-unti ay naudlot din. Ang sining ng mga Griyego ay naimpluwensyahan ng mga istilong Minoan. Nahinto ang kalakalan. Bagamat walang naiwang mga nakasulat na kasaysayan. Pagdating ng 1400 BC. Napapaligiran ng makapal na pader ang lungsod upang magsilbing pananggalang sa mga maaring lumusob dito. ang pagsasalin-salin ng mga kwento ng mga hari at bayaning Mycenaean ay lumaganap. pagsasaka.Ang mga Mycenaean Bago pa man salakayin at sakupin ng mga Mycenaean ang Crete. isa nang napakalakas na mandaragat ang mga Mycenaean at ito ay nalubos ng masakop at magupo nila ang Crete. Samantala. Maraming mga salitang Minoan ang naidagdag sa wikang Griyego. Ang mga lungsod dito ay pinag-ugnay ng maayos na daanan at mga tulay. Naiugnay nila ang Crete sa lumalagong sibilisasyon sa Gresya. Ito ang sinasabing naging batayan ng mitolohiyang Griyego. at iba pang gawaing pangkabuhayan. . Sa bandang huli. di nailigtas ng mga pader na kanilang ginawa ang mga Mycenaean sa paglusob ng mga mananalakay. Di naglaon ang mga kwentong ito ay nag-ugnay sa mga tao at sa mga diyosdiyosan. Naging palasak ang digmaan ng mga iba’t ibang kaharian. Nagtatag sila ng kanilang pamayanan at tinawag itong Ionia. Sila ay kinilalang mga Dorian. Ilan sa mga alamat ng Minoan ay naisama sa mga kwento at alamat ng mga Griyego. Ang Mycenaea na matatagpuan 16 kilometro ang layo sa aplaya ng karagatang Aegean ang naging sentro ng sibilisasyong Mycenaean. isang pangkat naman ng tao na mayroon din kaugnayan sa mga Mycenaean ang tumungo sa timog nga Gresya sa may lupain sa Asya Manor sa may hangganan ng karagatang Aegean. nasimulan na nilang paunlarin ang ilang pangunahing sibilisasyon sa Timog Gresya.

unti-unting umusbong sa Ionia ang isang bagong sibilisasyon na mabilis ding lumaganap sa kabuuan ng Gresya. . Kinilala ito sa kasaysayan bilang sibilisasyong Heleniko mula sa kanilang tawag sa Gresya na Hellas. Ito ay tumagal mula 800 BC hanggang 400 BC at naging isa sa mga pinakadakilang sibilisasyong naganap sa kasaysayan ng daigdig. Ipauunawa sa iyo ng araling ito ang pag-unlad ng sibilisasyong ito.Ang Pag-usbong ng sibilisasyong HELEniko Mula sa labi ng madilim na panahon. Ilang pamayanan sa baybayin ng Gresya na tinatawag ang kanilang sarili na Hellenes o Greeks ang nagkaroon ng malaking bahagi sa sibilisasyong ito.

magkaroon ng ari-arian. at ipagtanggol ang sarili sa mga korte. Ginamit din nila ang mga teknik ng mga Phoenician sa paggawa ng mas malalaki at mabibilis na barko. Mula sa pakikipagkalakalan sa iba’t ibang panig ng daigdig. naramdaman ng mga Griyego na sila ay bahagi ng pamayanan. Kasabay nito ang mabilis na paglaki ng populasyon na naging pangunahing dahilan naman kung bakit nangibang lugar ang mga Griyego. Ito ang dahilan kung bakit ipinagkaloob naman nila dito ang kanilang katapatan at paglilingkod. Sa panahon ng digmaan. sila ay dapat na makilahok sa pamahalaan at tumulong sa pagtatanggol sa mga polis sa panahon ng digmaan. Dito nagsimula ang mga lungsod-estado o polis kung saan hango ang salitang may kinalaman sa pamayanan tulad ng pulisya. Ito ay napapaligiran ng mga pamilihan at iba pang mga gusali na nagbigay daan sa malayang bilihan at kalakalan Sa mga lungsod-estado. Samantala. May malalaki at maliliit na polis. Ang iba ay napadpad sa paligid ng mga karagatang Mediterranean at Iton. Mula sa mga Phoenician ay nakuha nila ang ideya ng alpabeto na naging bahagi naman ng kanilang sariling alpabeto. Karamihan sa mga polis ay may mga pamayanang matatagpuan sa matataas na lugar na tinawag na acropolis o mataas na lungsod. Sa mga Sumerian naman ay namana nila ay ang sistema ng panukat. Mula naman at sa mga Lydians ay natutuhan nila ang paggamit ng sinsilyo at barya sa pakikipagkalakalan. ito ang naging takbuhan ng mga Griyego para sa kanilang proteksyon. Ang mga pook na ito ay naging pamayanan.Ang mga Polis Dahil sa mga digmaan bago pa ang panahong Heleniko. humawak ng posisyon sa pamahalaan. Bilang kapalit. Ang lahat ng ito. ang ibabang bahagi naman ay tinawag na agora o pamilihang bayan. dagdag pa ang paglago ng kalakalan. Ang mga lehitimong mamamayan ay binigyang karapatang bumoto. pulitika at pulitiko. di nawala ang kanilang ugnayan sa pinagmulang lungsod-estado o metropolis. Ang pinakahuwarang bilang na dapat bumuo ng isang 5000 na kalalakihan dahil noon ay sila lamang ang nailalagay sa opisyal na talaan ng populasyon ng lungsod-estado. natutuhan ng mga Griyego ang mga bagong ideya at teknik. Sa acropolis matatagpuan ang mga matatayog na palasyo at templo kung kaya’t ito ang naging sentro ng pulitika at relihiyon ng mga Griyego. Bagamat napunta sila at nanirahan sa malalayong lugar. ay nagbigay daan sa pag-unlad ng mga lungsod-estado. Hindi lahat ng mga nasa lungsod-estado ay mamamayan nito. . nagtayo ng mga kuta ang mga Griyego sa mga lugar sa may gilid ng mga burol at sa mga taluktok ng bundok upang maprotektahan ang kanilang sarili sa pagsalakay ng iba’t ibang pangkat.

Pagsapit ng pitong taon. sila ay inaasahang mag-aasawa na ngunit dapat na kumain at manirahan pa rin sa kampo. hanggang sumapit ang ika-7 taon nila. Samantala.Sparta. kung saan hahati na sila sa gastos . ang mga kababaihang Spartan ay maraming tinatamasang karapatan. nagdesisyon ang mga Spartan na palakasin ang kanilang hukbong militar at magtatag ng isang pamayanan ng mga mandirigma upang maging laging handa sa kahit anong pag-aalsang gagawin ng mga helot. sila ay nananatiling sama-sama sa pagkakatayo pasulong man o paurong sa labanan. ang lahat ay nakikiisa upang mapigilan ang mga pag-aalsa ng mga helot. Sa lahat ng mga lungsodestado. sila ay maaari nang magretiro sa hukbo. Pinalawak ng mga Spartans ang kanilang lupain sa pamamagitan ng pananakop ng mga karatig na lupang sakahan at pangangangamkam nito. Ang Sparta ang responsable sa pagkakaroon ng pinakamahusay na sandatahang lakas sa buong daigdig. Nangunguna din sila sa mga palakasan at malayang nakikipaghalubilo sa mga kaibigan ng kani-kanilang mga asawa habang masaya silang nanonood ng mga palarong tulad ng pagbubuno o wrestling. ito ay mabilis na sinasalitan ng mga susunod pang hanay. boksing. Sila ang mga nag-aasikaso ng lupain ng kanilang mga asawa habang ang mga ito ay nasa kampo militar. Sa edad na tatlumpu. katatagan. Ang mga bagong silang na sanggol ay sinusuri. Di tulad ng mga kababaihang Griyego na limitado ang ginagampanan sa lipunan. Sa edad na animnapu. at katapatan ang ilan sa pangunahing layunin ng pagsasanay. Ito ay may magandang klima. Kapag nakitang ito’y mukhang mahina at sakitin ang isang sanggol ay dinadala ito sa paanan ng mga kabundukan at hinahayaang mamatay doon. Kapag namatay ang mga sundalo sa unang hanay. ang mga malulusog na sanggol ay hinahayaang lumaki at maglaro sa kani-kanilang bahay. . hawak ang pananggalang sa kaliwang kamay at espada naman sa kanan. ang mga sundalo ay isa-isang nakikipaglaban sa mga kaaway hanggang sila ay manghina at mamatay. Tinitiis nila ang mga sakit at hirap nang walang reklamo. Maraming pagkakataon na nag-alsa laban sa mga Spartans ang mga helot ngunit ni isa dito ay walang nagtagumpay. ay mas naging maparaan sa kanilang pakikipagdigma. Sa gulang na dalawampu. Pinapayagan lamang sila na makita ang kanilang pamilya sa panahon ng bakasyon. Maging ang mga kababaihan ay sinasanay na maging matatag. ang mga kabataang lalaki ay magiging sundalong mamamayan at ipinapadala na sa mga hangganan ng labanan. ang Pamayanan ng mga Mandirigma Ang polis o lungsod-estado ng Sparta ay itinatag ng mga Dorian sa Peloponnesus na nasa timog na bahagi ng tangway ng Gresya. lalo na ang mga Spartan. Oo nga’t sama-samang nagmamartsa sa lugar ng digmaan. Sa halip na lumusob ng isa-isa sa mga kalaban. Sa lipunan ng mga Spartan. Ang mga magsasaka mula sa nasakop na mga lugar ay dinala nila sa Sparta upang maging mga helot o tagasaka sa malawak nilang lupang sakahan. Ang naging pangunahing mithiin ng lungsod-estado ng Sparta ay magkaroon ng mga kalalakihan at kababaihang walang kinatatakutan at may malalakas na pangangatawan. Samakatwid. Ang phalanx ay hindi mga bayarang mandirigma. sila ay tagapagtanggol ng kanilang polis. kasanayan sa pakikipaglaban. labu-labo kung makipagdigma ang mga Griyego. Ang hukbong ito na tinaguriang phalanx ay karaniwang binubuo ng hanggang 16 na hanay ng mga mandirigma. naging alipin ng mga Spartans ang mga helot. Sa simula. Nang lumaon ang mga Griyego. ang mga batang lalaki ay dinadala na sa mga kampo-militar upang sumailalim sa mahigpit na disiplina at sanayin sa serbisyo militar. at karera. Dahilan sa palagiang pag-aalsa ng mga helot. sapat na patubig at matabang lupa na angkop sa pagsasaka. Malakas na pangangatawan. ang Sparta lamang ang hindi umasa sa kalakalan.

Ang mga pinuno nito ay tinawag na Archon na pinapaburan naman ang mga maykaya sa lipunan. Di nagtagal. pinalawak nito ang kanilang teritoryo na naging dahilan upang ang iba pang nayon sa Attica ay sumali sa kanilang pamamahala. Hindi nanakop ng mga kolonya ang Athens. . Upang mapigil ang lumalalang sitwasyon ng mga di nasisiyahang karaniwang tao. Sa halip. Bagamat karamihan sa kanila ay naging mabubuting pinuno. nagnais ng pagbabago ang mga artisano at mga mangangalakal. Marami rin sa kanila ang nagnais ng mas malaking bahagi sa larangan ng pulitika. ang Athens ay isa lamang maliit na bayan sa gitnang tangway ng Gresya na tinatawag na Attica. gumawa ng mga ceramics. sa kasalukuyan. Sa sinaunang kasaysayan. ang Athens ay pinamunuan ng mga tyrant na noon ay nangangahulugang mga pinunong nagsusulong ng karapatan ng karaniwang tao at maayos na pamahalaan.Ang Athens at ang Pag-unlad Nito Sa simula ng 600 BC. nagpagawa ang mga mayayamang tao o aristokrata ng nakasulat na batas kay Draco isang tagapagbatas. Ang buong rehiyon ay hindi angkop sa pagsasaka kaya karamihan sa mga mamamayan nito ay nagtrabaho sa mga minahan. Sa simula. Ang asembleya ay binubuo naman ng mayayaman na may malaking kapangyarihan. o naging mangangalakal o mandaragat. Sa gitna ng pagbabagong ito nanatiling di kontento ang mga mamamayan ng Athens. ang Athens ay pinamunuan ng hari na inihalal ng asembleya ng mamamayan at pinapayuhan ng mga mga konseho ng maharlika. Malupit ang mga batas ng Griyego at hindi ito binago ni Draco ngunit kahit na paano ang kodigong ginawa niya ay nagbigay ng pagkakapantay-pantay sa lipunan at binawasan ng mga karapatan ang mga namumuno. Maraming Athenian ang nagpaalipin upang makabayad ng malaking pagkakautang. may mangilan-ngilan din na umabuso sa kanilang posisyon na nagbigay ng bagong kahulugan sa katawagang tyrant bilang malupit na pinuno sa ating panahon.

Panahon ng mga Digmaan at ang Pagpapalawak ng Nasasakupan Ang humigit kumulang na 50 lungsod-estado ng Gresya ay may magkakatulad na wika at kasaysayan bagamat sila ay nahati sa maliliit na lungsod-estado.samantala ang mga kapwa Griyego ay itinuturing nilang edukado at sibilisado. Naging mapagmataas sila at laging nakikipaglaban kung kaya’t di nila nakasundo ang mga tao sa labas ng kani-kanilang lungsod-estado. Tinatawag nilang barbaro o mga taong may paurong na sibilisasyon ang mga di Griyego. Nagsumikap silang maging matapang ang kani-kanilang sarili at lumaban para sa kadakilaan ng kani-kanilang polis. . Ang pakikipagtunggalian at pakikipaglaban ay karaniwan ng naglalabas sa kagalingan ng bawat isa. ngunit ang labis nito ay maaari rin maging salik a pagbagsak ng isang bansa at ng kanyang sibilisasyon. Naging palasak ang mga tunggalian.

Kasama ang mahigit kumulang 25. Sa pagkakataong ito. Nag pangamba lamang ng pananakop ng Imperyo ng Persia ang nagbigay daan sa kanilang pansamantalang pagsasanib pwersa upang labanan ang sunod-sunod na digmaan mula 490-479 BC na tinawag na Digmaang Persia. si Xerxes na anak ni Darius I. Sa kasalukuyang panahon ang marathon ay isang uri ng karera sa pagtakbo ng di kukulangin sa 26 milya ang ang layo. natalo ang mga Persian at tuluyan na silang umatras sa labanan. na nasa pagitan ng karagatang Marmara at Karagatang Aegean). Dito nila nakasagupa ang mga Griyego na noon ay pinamumunuan ng mga Spartan. Sa pamumuno ng mga Athenian. na kilala na ngayon bilang Dardanelles. Bagamat mas kaunti himalang natalo ang mga Persian sa digmaang ito na tinawag na Digmaan sa marathon. natalo at walang awang napatay ang mga Griyego.Digmaang Persia Maaring nagkakaisa ang Athens at Sparta sa ilang mga bagay na magkakatulad sila ngunit hindi lamang sa larangan ng pulitika. Matapos ang tatlong araw na labanan na tinawag na Digmaan sa Thermopylae. Hindi naging madali para sa mga Persian na tanggapin ang kanilang pagkatalo. . ay bumuo ng mas malaki at malakas na hukbo upang balikan at sakupin ang Gresya. Dito ay naganap ang isa sa pinakanatatanging digmaan sa karagatan. na noon ay nagrerebelde na ang Gresya bago ito tuluyang lumakas naglunsad ng pag-atake si Darius I noong 490 BC sa Marathon mga 26 na milya mula Athens. isinigaw niya ang “Magdiwang! Tayo ay nagwagi!“ at siya ay biglang bumagsak at tuluyan nang namatay. Bukod dito di minabuti ni Daruis I ang ginagawang pagtulong ng Athens sa mga ilang kolonya ng Persia. Pagkatapos ay tinalunton nila ang makitid na daan sa kabundukan ng Thermopylae. Paglipas ng 10 taon. Narating ng mga Persian ang Athens at sinunog ang acropolis. Para kay Darius I. Pagsapit sa Athens. Dahil sa labis na kagalakan inutusan ng mga heneral ang kanilang pinakamabilis na mensahero na si Philippides upang balita ang tagumpay sa Athens. Sa loob ng 48 oras ay tinakbo ni Philippides ang humigit kumulang na 150 milya. ang dakilang hari ng Imperyong Persia ang mga lungsod-estado ay maliliit at hiwa-hiwalay para makagawa ng malawakang paglaban sa kanyang gagawing pananakop. Sila ay dumaan sa katubigan ng Hellespont (isang dagat-kipot.000 sundalo at ilang barko sinalubong sila ng mga naghihintay na Athenian. sinagupa ng mga Griyego ang pwersang Persian sa look ng Salamis. Maaaring nasira nila ang Athens ngunit hindi sumuko ang mga Griyego.

Taun-taon ay nahahalal si Pericles hanggang sa sumapit ang kanyang kamatayan noong 429 BC. Lahat ay naglalayong gawing pinakamarangyang estado ang Athens. Kaya di nagtagal mga ikatlong bahagi (1/3) ng populasyon ng Athens ay bahagi na ng mga gawain ng pamahalaan. Sa loob ng mahabang panahon ng kanyang panunungkulan.Ginintuang Panahon ng Athens Noong 461 BC. Lahat ng mamamayan ay nagkaroon pagkakataong makapagtrabaho sa pamahalaan mayaman aman o mahirap. Ayon kay Pericles “ Ang ating konstitusyon ay isang demokrasya sapagkat ito ay nasa mga kamay ng nakararami at hindi ng iilan. Para sa mga mayayaman ang ginawa niyang mga pagbabago ay magdudulot ng pagkalugi sa pamahalaan at maghihikayat ng katamaran sa mga ordinaryong mamamayan. maraming ipinairal na mga programang pampubliko si Pericles. Ipinagtanggol niya ang kanyang mga ginawang pagbabago sa pamamagitan ng pagbibigay ng isang pahayag na naitala naman ni Thucydides. Nais ni Pericles na lumawak pa ang umiiral na demokrasya sa Athens kung kaya’t dinagdagan niya ang bilang ng mga manggagawa sa pamahalaan at sinuwelduhan niya ang mga ito. isang strategos o heneral na inihalal ng mga kalalakihang mamamayan sa ang namuno sa Athens. na isang historyador.” . si Pericles. Ngunit hindi lahat ay nasiyahan sa mga repormang ipinatupad ni Pericles.

Ang dalawampu’t pitong taong Digmaan ng Peloponnesian ay isang malaking trahedya para sa Gresya. Nagkaroon ng malawakang pagkawasak ng ari-arian at pagkamatay ng mga tao. Doon siya ay naglingkod laban sa kanya mismong mga kababayan. Noong 431 BC nilusob ng Sparta ang mga karatig pook ng Athens na naging simula ng Digmaang Peloponnesian. Hindi lahat ng lunsod-estado ay sumang-ayon sa ginawa ng Athens na pagkontrol sa Delian League subalit wala silang nagawa upang umalis sa alyansa. Matapos siyang akusahan ng mga Athenian na lumalabag sa paniniwalang pangrelihiyon. tumakas siya patungong Sparta upang iwasan ang pag-uusig sa kanya. Isa na rito si Alcibiades. pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Bilang ganti. Ito ang naging dahilan kung bakit sa panahon ng Delian league ay naging isang imperyo ang Athens. ipinapatay ng mga Spartan si Alcibiades.Digmaang Peloponnesian Nais ni Pericles na manatili ang kapayapaan di lamang sa Athens kundi maging sa mga kalapit nitong mga lungsodestado at maging sa Persia. Di naglaon bumalik din si Alcibiades sa Athens at siya ay pinatawad at binigyang muli ng pagkakataong pamunuan ang sandatahang lakas ng Athens. lubhang malakas ang mga Sparta at noong 404 BC. Batid ni Pericles na mahusay na mandirigma sa lupa ang mga Spartan kung kayat iniutos niya ang pananatili ng mga Athenian sa pinaderang lungsod. Lahat ng mga pumalit kay Pericles ay hindi nagtagumpay dahilan sa mga mali nilang mga desisyon. kasama na si Pericles. sumuko ang mga Athenian. Ngunit sinawing palad na may lumaganap na sakit na ikinamatay ng libu-libong tao. Kayat ang mga lungsod-estado na kasapi sa Delian League tulad ng Sparta. lumawak din ang kanilang kapangyarihan sa kalakalan. Habang umuunlad ang Athens. noong 429 BC. inatasan niya ang sandatahang lakas ng Athens na lusubin sa karagatan ang mga Spartan. Lumala rin ang suliranin sa kawalan ng hanapbuhay. Samantala. . Bagamat naipanalo niya ang ilang laban nila sa Sparta. Corinth at iba pa ay nagtatag ng sarili nilang alyansa sa pamumuno ng Sparta at tinawag itong Peloponnesian League. at kakulangan sa pagkain.

ay unti-unting lumalakas at nagiging makapangyarihan. may isang bagong kaharian. na nasa hilagang bahagi ng tangway ng Gresya. .Ang Macedonia at si Alexander Patuloy na pinangambahan ng mga Griyego ang pananakop ng Imperyong Persian. ang Macedonia. Lingid sa kanilang kaalaman.

Nagpatayo si Ptolemy ng magarang silid-aklatan at sentro ng pananaliksik na kinilala sa buong daigdig.000 aklat na nakasulat sa mga papyrus. Ang silid-aklatan ay naglaman ng humigi’t kumulang na 500. zoo.Ang Pamumulaklak ng sibilisasyong helenistiko Ang lungsod ng Alexandria. . at obserbatoryo upang mapag-aralan ang mga bituin sa kalangitan. mga dula na isinulat ng mga Athenian. noong panahon ng pamumuno ni Ptolemy ay naging sentro ng makabagong karunungan at kaalaman. Inanyayahan din sa aklatan ang mga natatanging iskolar. at sinuportahan ang kanilang mga pangangailangan upang magsaliksik at magsulat. May mga museo. mga aklat sa medisina mula sa paaralan ni Hippocrates. at mga banal na aklat ng mga Hebreo na isinalin sa wikang Griyego. May mga sipi ito ng mga akda ni Homer.

ngunit ang mga naging bunga ng kanyang pananakop ay nagpatuloy sa mahabang panahon. Antioch sa Syria. Noong panahong Heleniko ay nahati ang Gresya sa dalawang pangkat ng tao. Ang panahong ito ay inilarawan bilang pinagsamang sibilisasyon ng Heleniko o Griyego at Asya. Sa madaling salita. . na salitang ginamit upang tawagin ang sinumang diGriyego. ang Griyego at ang Barbaro. ito ay Sibilisasyong GraecoOriental kung saan ang Alexandria sa Ehipto.Ang Alexandria: Sentro ng Sibilisasyong Helenistiko Ang pagkakawatak-watak ng imperyong itinayo ni Alexander ay di naiwasan matapos siyang pumanaw. Ang panahon mula sa pagkamatay ni Alexander hanggang sa mapasailalim ang Ehipto sa Roma ay panahon ng pamumulaklak ng Sibilisasyong Helenistiko. at Pergamum sa Asya Manor ang nagsilbing mga pangunahing lungsod.

Si Archimedes naman ay nag-aral sa Alexandria ngunit naglagi ng matagal sa isla ng Sicily. Ang kontribusyon niya sa larangan ng Geometry ay ginagamit pa rin ng ating mga mag-aaral ng matematika sa ngayon. ay nagbigay ng tinatayang distansya ng ating mundo sa tulong ng kanyang kaalaman sa geometry. Marami siyang imbensyon ngunit ang armas sa pakikidigma na tinatawag na catapult ang pinakanatatangi. Si Aristarchus.Iba pang Pagtuklas Ang mga siyentipiko mula sa Alexandria noong panahong ito ay nagsagawa rin ng iba’t ibang pagtuklas na nakaimpluwensiya maging sa ating kasalukuyang panahon. Kilala rin siya sa larangan ng matematika at pisika. Si Erastosthenes. Si Euclid ay naging kilalang matematisyan. ay lumikha ng kontrobersiya nang makipagtalo siya na ang mga planeta ang umiikot sa araw. . isang iskolar at punong librarian sa Alexandria. isa pang matematisyan at astronomer mula sa Samos.

isang maestro at manunulat. Isa rito ay ang Epicureanismo na hango sa pangalan ni Epicurus ng Samos. Pinag-aralan ni Epicurus ang mga pamamaraan upang magkaroon ng mapayapang pamumuhay. magkaroon ng kapangyarihan at maging tanyag upang mabuhay ng matiwasay at malayo sa pangamba. Ayon pa rin kay Epicurus ang katawan ay dapat na malayo sa mga sakit at ang isip Malaya sa takot at pag-aalala. . dapat umiwas ang tao sa walang katapusang pagnanais na yumaman. Ipinayo niya ang matalinong pakikipag-usap sa kaibigan o ang paghiga sa damuhan bilang mga simpleng pamamaraan ng pagmumuni-muni ng buhay.Mahahalagang Pilosopiya Dalawang mahalagang pilosopiya ang nagsimula sa Athens noong Panahong Helenistiko. Ayon sa kanya.

Members: Mantua. Mary Joy D.PROJECT IN ARALIN PANGLIPUNAN Leader: Olpindo. Eunice P. Morga. Lupango. Arra Mae A. Mary Love G. Angelie F. Pacipicar Rhica . Rabara. Monica R. Latip. Mae Ann B. Cherry Ann R. Garan. Retiro.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful